Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İİBF Öğrencileri ve Meslek Yüksek Okulları İçin
Ceza Hukuku Ders Notları
Ekim 2017 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 19.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Mevcut temel ceza hukuku kitaplarının, içeriğinin ya da anlatılış biçiminin hukuk fakültelerindeki öğrencilere göre olmasından dolayı, temel seviyede ve hukuk fakültesi haricindeki öğrencilere yönelik olarak hazırlanmış bir ceza hukuku kitabının eksikliğini kapatabilmek adına bu kitap hazırlanmıştır
Kitap; hukuk fakültesi haricindeki bölümlerde Ceza Hukuku dersini anlatan yazarın, tecrübelerinden ve öğrencilerinden gelen sorulardan oluşmuştur. Eser, temel seviyede Ceza Hukuku dersi alan öğrencilere yönelik olarak, basit ve sade bir dille kaleme alınmış olup, konuların daha iyi anlaşılabilmesi için şema ve şekillerle desteklenmiştir.

Konu Başlıkları
Hukukun Temel Kavramları ve İlkeleri
Ceza Hukuku
Türk Ceza Hukuku
Ceza Hukukunun Kaynakları
Ceza Hukukunun Uygulanmasına Yönelik İlkeler
Suçluların İadesi
Suçun Tanımı ve Suç Kavramı
Suçun Yapısal Unsurları
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
Suçluların Çokluğu: Faillik ve İştirak
Suçların Çokluğu
Cezanın Nitelikleri
Cezanın Türleri
TCK'da Yaptırımlar
Koşullu Salıverilme
Adli Sicil ve Hükümlülük Kaydının Silinmesi
Barkod: 9789750245206
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ  17
A. Hukukun Tanımı  19
B. Hukuk Kuralları  20
II. HUKUKUN KAYNAKLARI  22
A. Hukukun Asli Kaynakları  23
B. Hukukun Yardımcı Kaynakları  26
III. HUKUKUN DALLARI  27
CEZA HUKUKU
IV. CEZA HUKUKU  29
A. Ceza Hukukuna Ait Temel Kavramlar  30
B. Ceza Hukukunun Görevi, İşlevi ve Amacı  31
C. Ceza Hukukunun, Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  32
D. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla Olan İlişkisi  33
1. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk İle Olan İlişkisi ya da Farkları  33
2. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku İle Olan İlişkisi  34
3. Ceza Hukukunun İdare Hukuku İle Olan İlişkisi  36
4. Ceza Hukukunun Devletler Hukukuyla olan İlişkisi  36
5. Ceza Hukuku’nun Ceza Muhakemesi Hukuku ile Olan İlişkisi  36
6. Ceza Hukukunun İnfaz Hukuku İle Olan ilişkisi  37
E. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  37
1. Kriminoloji  37
2. Viktimoloji  42
3. Adli Tıp  42
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  43
A. Kanunilik İlkesi (Ceza Kanunlarının Güvence İşlevi)  43
B. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  44
CEZA HUKUKUNUN
TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
VI. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİNDE TARİHSEL DÖNEMLER  47
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi  48
B. Erken Roma Hukuku Dönemi  54
C. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  57
D. Yeni Zamanlar Ceza Hukuku Dönemi  58
1. Felsefe Hareketleri  58
a. Ansiklopedistler  58
b. Toplumsal Sözleşmeciler  60
c. Faydacılar  60
d. Adaletçiler  61
E. Çağdaş Ceza Hukuku Dönemi  62
1. Çağdaş Ceza Hukukunun Amaçları  62
2. Çağdaş Suç Siyaseti  64
VII. TÜRK CEZA HUKUKU  65
A. İslamiyet Öncesi  65
B. İslamiyet Sonrası  65
C. Osmanlı’da Ceza Hukuku  66
D. Çağdaş Türk Ceza Hukuku  68
VIII. CEZA HUKUKU TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ  68
A. Klasik Okul  68
B. Pozitivist Okul  69
C. Üçüncü Okul  69
D. Toplumsal Savunma Akımı  69
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
IX. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  71
A. Asli Kaynaklar  71
1. Anayasa  71
2. Uluslararası Anlaşmalar  72
3. Kanunlar  72
B. Yardımcı Kaynaklar  73
1. Örf ve Adet Kuralları  73
2. Ahlak ve Din Kuralları  76
3. Mahkeme İçtihatları  76
4. Doktrin  77
X. CEZA HUKUKUNDA KAYNAKLARIN YORUMU  77
A. Yorum Çeşitleri  78
B. Yorum Yöntemleri  80
1. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  81
2. Sistematik Yorum Yöntemi  81
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  82
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  82
a. Objektif Amaçsal Yorum Yöntemi  83
b. Sübjektif Amaçsal Yorum Yöntemi  83
c. Birleştirici Görüş  83
C. Yorum Araçları  83
1. Mantık  83
2. Tarihçe  86
3. Hukukun Genel İlkeleri  86
4. Karşılaştırmalı Hukuk  86
5. Örf ve Adet Kuralları  87
CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANLARI
XI. CEZA HUKUKUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK İLKELER  89
A. Ceza Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler  89
1. Zaman ve Yasa İlişkisi Bağlamında İlkeler  89
a. Hemen Uygulama İlkesi  90
b. Geriye Yürüme  92
c. İleriye Yürüme  94
d. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması  94
e. Ceza Kanunlarının Yürürlük Süreleri  95
2. Ceza Hukukunda Zaman ve Suç İlişkisi  96
a. Ani Suç  96
b. Mütemadi (Kesintisiz) Suç  97
c. Müteselsil (Zincirleme) Suçlar  97
d. İtiyadı (Huy, alışkanlık haline gelmiş olan ) Suçlar  98
e. İhmali Suç  99
B. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler  101
1. Mülkilik İlkesi  101
2. Şahsilik İlkesi  102
3. Koruma İlkesi  106
4. Evrensellik İlkesi  107
C. Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler  110
1. Şahsi Cezasızlık  110
2. Muafiyet  113
3. Cezayı Kaldıran Haller  113
XII. SUÇLULARIN İADESİ (GERİ VERME/EXTRADITION)  113
A. İade Yöntemi  116
B. İadenin Reddi  118
SUÇUN GENEL TEORİSİ
XIII. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  121
A. Felsefi Açıdan Suç  121
1. Sosyal Yapı Teorisi  122
2. Sosyal Kontrol Yaklaşımı  122
3. Sosyal Psikoloji Yaklaşımı  123
B. Normatif Açıdan Suç  124
XIV. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  125
A. Tipe Uygunluk  126
1. Hayali (Mefruz) Suç  127
2. Kuruntu /Kurmaca Suç  128
3. Objektif Nitelikli Unsurlar (Maddi Unsurlar)  129
a. Fail  130
b. Mağdur  132
c. Suçun/Hareketin Konusu  133
d. Eylem/Hareket  134
e. Suçun Nitelikli Unsurları  138
4. Sübjektif Nitelikli Unsurlar (Manevi Unsurlar)  139
a. Kast  140
aa. Bilme  140
bb. İsteme  142
b. Taksir  147
aa. Bilinçli Taksir  151
bb. Bilinçsiz Taksir  151
B. Hukuka Aykırılık  158
1. Hukuka Uygunluk Sebepleri  158
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  160
b. Meşru Müdafa  161
aa. Saldırıya İlişkin Koşullar  161
bb. Savunmaya İlişkin Koşullar  163
c. Hakkın Kullanılması  163
d. İlgilinin Rızası  167
e. Yükümlülüklerin Çatışması:  171
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  172
C. Kusurluluk  174
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  174
a. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  175
b. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  176
2. Mazeretin Bulunmaması/Mazeret Halleri  183
a. Cebir-Şiddet-Tehdit  183
b. Hata  184
aa. Suçun Maddi Unsurunda Hata  184
bb. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlaştırırcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  185
cc. Koşulların varlığında hata  186
dd. Şahısta Hata  187
ee. Hedefte Sapma  187
c. Haksız Tahrik  187
aa. Zorunluluk Hali  189
bb. Amirin Emri  190
cc. Meşru Müdafaada Sınırın Heyecan, korku vb. Nedenle Aşılması  192
D. Unsurlar Dışında Kalan ve Cezalandırmaya Etkili Olan Şartlar  192
1. Cezalandırabilme Şartları  193
2. Muhakeme Şartları  195
E. Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler  200
1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  201
2. Af  202
3. Zaman Aşımı (Mürur’u zaman)  204
4. Uzlaşma  208
5. Ön ödeme  209
XV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  210
A. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Suçlar  211
1. Teşebbüsün Şartları  212
2. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  213
3. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  214
4. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  214
5. Gönüllü Vazgeçme  215
B. Taksirli Suçlar  216
C. İhmali Hareketle İşlenen Suçlar  216
1. Gerçek İhmali suçlar  216
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  218
D. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  218
SUÇ VE SUÇLULARIN ÇOKLUĞU
XVI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK  221
A. Çok Failli Suçlarda Bulunması Gereken Özellikler  221
B. Faillik  222
1. Müşterek Faillik  222
2. Dolayısıyla Faillik  224
C. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  226
D. Suç Ortaklığı Halleri  228
1. Suça Azmettirme  228
2. Suçluya Yardım Etme  229
E. Özgü Suçlarda İştirak  230
XVII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)  231
A. Bileşik suç  232
B. Zincirleme (müteselsil) suç  232
C. İçtima  234
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
XVIII. CEZANIN NİTELİKLERİ  237
XIX. CEZANIN TÜRLERİ  238
A. Hukuki Nitelikleri Yönünden Cezalar  238
B. Yöneldikleri Değerler Bakımından Cezalar  238
XX. TCK’DA YAPTIRIMLAR  239
A. Cezalar  239
1. Hapis Cezaları  239
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezaları  239
b. Müebbet Hapis Cezaları  240
c. Süreli Hapis Cezaları  240
d. Kısa Süreli Hapis Cezaları  241
2. Adli Para Cezaları  245
B. Güvenlik Tedbirleri  246
1. Belli Haklardan Yoksun Bırakılma  247
2. Müsadere  248
a. Eşya Müsaderesi  249
b. Kazanç Müsaderesi  250
3. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  251
4. Akıl Hastalarına Özgün Güvenlik Tedbirleri  251
XXI. KOŞULLU SALIVERİLME  253
A. Koşullu Salıvermenin Şartları  253
B. Koşullu Salıvermenin Denetim Süresi  254
XXII. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  254
Kaynaklar  257
Dizin  259
 


Faruk Yasin Turinay
Eylül 2018
86.90 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Eylül 2018
249.60 TL
İndirimli: 174.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Eylül 2018
74.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Artuk ...
Eylül 2018
61.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI VE İLKELERİ  17
A. Hukukun Tanımı  19
B. Hukuk Kuralları  20
II. HUKUKUN KAYNAKLARI  22
A. Hukukun Asli Kaynakları  23
B. Hukukun Yardımcı Kaynakları  26
III. HUKUKUN DALLARI  27
CEZA HUKUKU
IV. CEZA HUKUKU  29
A. Ceza Hukukuna Ait Temel Kavramlar  30
B. Ceza Hukukunun Görevi, İşlevi ve Amacı  31
C. Ceza Hukukunun, Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  32
D. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla Olan İlişkisi  33
1. Ceza Hukukunun Medeni Hukuk İle Olan İlişkisi ya da Farkları  33
2. Ceza Hukukunun Anayasa Hukuku İle Olan İlişkisi  34
3. Ceza Hukukunun İdare Hukuku İle Olan İlişkisi  36
4. Ceza Hukukunun Devletler Hukukuyla olan İlişkisi  36
5. Ceza Hukuku’nun Ceza Muhakemesi Hukuku ile Olan İlişkisi  36
6. Ceza Hukukunun İnfaz Hukuku İle Olan ilişkisi  37
E. Ceza Hukukuna Yardımcı Disiplinler  37
1. Kriminoloji  37
2. Viktimoloji  42
3. Adli Tıp  42
V. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  43
A. Kanunilik İlkesi (Ceza Kanunlarının Güvence İşlevi)  43
B. Kusursuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi  44
CEZA HUKUKUNUN
TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ
VI. CEZA HUKUKUNUN GELİŞİMİNDE TARİHSEL DÖNEMLER  47
A. İlkel Ceza Hukuku Dönemi  48
B. Erken Roma Hukuku Dönemi  54
C. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  57
D. Yeni Zamanlar Ceza Hukuku Dönemi  58
1. Felsefe Hareketleri  58
a. Ansiklopedistler  58
b. Toplumsal Sözleşmeciler  60
c. Faydacılar  60
d. Adaletçiler  61
E. Çağdaş Ceza Hukuku Dönemi  62
1. Çağdaş Ceza Hukukunun Amaçları  62
2. Çağdaş Suç Siyaseti  64
VII. TÜRK CEZA HUKUKU  65
A. İslamiyet Öncesi  65
B. İslamiyet Sonrası  65
C. Osmanlı’da Ceza Hukuku  66
D. Çağdaş Türk Ceza Hukuku  68
VIII. CEZA HUKUKU TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN CEZA SORUMLULUĞUNA ETKİSİ  68
A. Klasik Okul  68
B. Pozitivist Okul  69
C. Üçüncü Okul  69
D. Toplumsal Savunma Akımı  69
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
IX. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  71
A. Asli Kaynaklar  71
1. Anayasa  71
2. Uluslararası Anlaşmalar  72
3. Kanunlar  72
B. Yardımcı Kaynaklar  73
1. Örf ve Adet Kuralları  73
2. Ahlak ve Din Kuralları  76
3. Mahkeme İçtihatları  76
4. Doktrin  77
X. CEZA HUKUKUNDA KAYNAKLARIN YORUMU  77
A. Yorum Çeşitleri  78
B. Yorum Yöntemleri  80
1. Gramatik ya da Sözel Yorum Yöntemi  81
2. Sistematik Yorum Yöntemi  81
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  82
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  82
a. Objektif Amaçsal Yorum Yöntemi  83
b. Sübjektif Amaçsal Yorum Yöntemi  83
c. Birleştirici Görüş  83
C. Yorum Araçları  83
1. Mantık  83
2. Tarihçe  86
3. Hukukun Genel İlkeleri  86
4. Karşılaştırmalı Hukuk  86
5. Örf ve Adet Kuralları  87
CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANLARI
XI. CEZA HUKUKUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK İLKELER  89
A. Ceza Hukukunun Zaman Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler  89
1. Zaman ve Yasa İlişkisi Bağlamında İlkeler  89
a. Hemen Uygulama İlkesi  90
b. Geriye Yürüme  92
c. İleriye Yürüme  94
d. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi, Yürürlükten Çıkması  94
e. Ceza Kanunlarının Yürürlük Süreleri  95
2. Ceza Hukukunda Zaman ve Suç İlişkisi  96
a. Ani Suç  96
b. Mütemadi (Kesintisiz) Suç  97
c. Müteselsil (Zincirleme) Suçlar  97
d. İtiyadı (Huy, alışkanlık haline gelmiş olan ) Suçlar  98
e. İhmali Suç  99
B. Ceza Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler  101
1. Mülkilik İlkesi  101
2. Şahsilik İlkesi  102
3. Koruma İlkesi  106
4. Evrensellik İlkesi  107
C. Ceza Hukuku Kurallarının Kişi Bakımından Uygulanmasına İlişkin İlkeler  110
1. Şahsi Cezasızlık  110
2. Muafiyet  113
3. Cezayı Kaldıran Haller  113
XII. SUÇLULARIN İADESİ (GERİ VERME/EXTRADITION)  113
A. İade Yöntemi  116
B. İadenin Reddi  118
SUÇUN GENEL TEORİSİ
XIII. SUÇUN TANIMI VE SUÇ KAVRAMI  121
A. Felsefi Açıdan Suç  121
1. Sosyal Yapı Teorisi  122
2. Sosyal Kontrol Yaklaşımı  122
3. Sosyal Psikoloji Yaklaşımı  123
B. Normatif Açıdan Suç  124
XIV. SUÇUN YAPISAL UNSURLARI  125
A. Tipe Uygunluk  126
1. Hayali (Mefruz) Suç  127
2. Kuruntu /Kurmaca Suç  128
3. Objektif Nitelikli Unsurlar (Maddi Unsurlar)  129
a. Fail  130
b. Mağdur  132
c. Suçun/Hareketin Konusu  133
d. Eylem/Hareket  134
e. Suçun Nitelikli Unsurları  138
4. Sübjektif Nitelikli Unsurlar (Manevi Unsurlar)  139
a. Kast  140
aa. Bilme  140
bb. İsteme  142
b. Taksir  147
aa. Bilinçli Taksir  151
bb. Bilinçsiz Taksir  151
B. Hukuka Aykırılık  158
1. Hukuka Uygunluk Sebepleri  158
a. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  160
b. Meşru Müdafa  161
aa. Saldırıya İlişkin Koşullar  161
bb. Savunmaya İlişkin Koşullar  163
c. Hakkın Kullanılması  163
d. İlgilinin Rızası  167
e. Yükümlülüklerin Çatışması:  171
2. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması  172
C. Kusurluluk  174
1. Kusur Yeteneğinin Varlığı  174
a. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  175
b. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  176
2. Mazeretin Bulunmaması/Mazeret Halleri  183
a. Cebir-Şiddet-Tehdit  183
b. Hata  184
aa. Suçun Maddi Unsurunda Hata  184
bb. Suçun Nitelikli Unsurlarında (Ağırlaştırırcı ve Hafifletici Sebeplerde) Hata  185
cc. Koşulların varlığında hata  186
dd. Şahısta Hata  187
ee. Hedefte Sapma  187
c. Haksız Tahrik  187
aa. Zorunluluk Hali  189
bb. Amirin Emri  190
cc. Meşru Müdafaada Sınırın Heyecan, korku vb. Nedenle Aşılması  192
D. Unsurlar Dışında Kalan ve Cezalandırmaya Etkili Olan Şartlar  192
1. Cezalandırabilme Şartları  193
2. Muhakeme Şartları  195
E. Dava ve Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler  200
1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  201
2. Af  202
3. Zaman Aşımı (Mürur’u zaman)  204
4. Uzlaşma  208
5. Ön ödeme  209
XV. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  210
A. Teşebbüs Aşamasında Kalmış Suçlar  211
1. Teşebbüsün Şartları  212
2. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi  213
3. İşlenemez Suça Teşebbüs (Elverişsiz Teşebbüs)  214
4. Teşebbüste Özellik Gösteren Diğer Bazı Haller  214
5. Gönüllü Vazgeçme  215
B. Taksirli Suçlar  216
C. İhmali Hareketle İşlenen Suçlar  216
1. Gerçek İhmali suçlar  216
2. Gerçek Olmayan İhmali Suçlar  218
D. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan Suçlar  218
SUÇ VE SUÇLULARIN ÇOKLUĞU
XVI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU: FAİLLİK VE İŞTİRAK  221
A. Çok Failli Suçlarda Bulunması Gereken Özellikler  221
B. Faillik  222
1. Müşterek Faillik  222
2. Dolayısıyla Faillik  224
C. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  226
D. Suç Ortaklığı Halleri  228
1. Suça Azmettirme  228
2. Suçluya Yardım Etme  229
E. Özgü Suçlarda İştirak  230
XVII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (SUÇLARIN İÇTİMAI)  231
A. Bileşik suç  232
B. Zincirleme (müteselsil) suç  232
C. İçtima  234
CEZA HUKUKUNUN YAPTIRIMLARI BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
XVIII. CEZANIN NİTELİKLERİ  237
XIX. CEZANIN TÜRLERİ  238
A. Hukuki Nitelikleri Yönünden Cezalar  238
B. Yöneldikleri Değerler Bakımından Cezalar  238
XX. TCK’DA YAPTIRIMLAR  239
A. Cezalar  239
1. Hapis Cezaları  239
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezaları  239
b. Müebbet Hapis Cezaları  240
c. Süreli Hapis Cezaları  240
d. Kısa Süreli Hapis Cezaları  241
2. Adli Para Cezaları  245
B. Güvenlik Tedbirleri  246
1. Belli Haklardan Yoksun Bırakılma  247
2. Müsadere  248
a. Eşya Müsaderesi  249
b. Kazanç Müsaderesi  250
3. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  251
4. Akıl Hastalarına Özgün Güvenlik Tedbirleri  251
XXI. KOŞULLU SALIVERİLME  253
A. Koşullu Salıvermenin Şartları  253
B. Koşullu Salıvermenin Denetim Süresi  254
XXII. ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ  254
Kaynaklar  257
Dizin  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018