Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Avrupa Birliği
Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar
Eylül 2016 / 3. Baskı / 856 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Avrupa Birliği konusunda ders verilen pek çok üniversite de ders kitabı olarak kullanılmakta olan kitabın ilk iki baskısının kısa sürede tükenmesi üzerine, kitabın güncellenmiş üçüncü baskısı yapılmıştır.

Altı üyeli olarak kurulan Avrupa Birliği (AB), zaman içinde bir yandan üye sayısını artırmış, diğer yandan ekonomik entegrasyonun daha ileri aşamalarına geçmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak, hem AB müktesebatı genişlemiş hem de AB kurumlarının yetkisi artmıştır ve sonuçta AB alanı giderek daha da karmaşıklaşmıştır.

Bu durum, AB'nin yapısını ve işleyişini kapsamlı şekilde sunan bir ders kitabının hazırlanmasını oldukça zorlaştırmıştır. Bu kitap ile Türkçe literatürdeki bu eksiğin tamamlanmasına katkıda bulunulması amaçlanarak, AB'nin karmaşık yapısını, hem kolay anlaşılabilir bir dille hem de kapsamlı şekilde açıklayan bir ders kitabı hazırlanmıştır. Bu kitap, sadece lisans ve lisansüstü öğrencilerine değil, kamu ve özel sektör kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında bu alanda çalışanların yanında AB konusunda bilgisini artırmak isteyenlere de hitap etmektedir.
Kitabı, benzerlerinden ayıran üç önemli özelliği bulunmaktadır;

Birinci özelliği, AB'nin temel konularının tarihçeden bütünleşme teorilerine, kurumsal yapıdan politikalara uzanan geniş bir yelpazede incelenmesidir. Bu nedenle bu kitap, ele alınan konuların çeşitliliği yönüyle, Türkçe literatürdeki bugüne kadar AB konusunda hazırlanmış en kapsamlı çalışma olmuştur.

İkinci özelliği, kendi konusunun uzmanı akademisyenlerce kaleme alınmış olan kitabın her bir bölümünün tamamlayıcı bilgilerle zenginleştirilmiş olmasıdır.
Kitabın üçüncü önemli özelliği ise, AB alanında ders verirken etkinliği artırmak amacıyla powerpoint programı kullanılarak bölüm yazarları tarafından kitabın her başlığı için hazırlanmış sunumların verilecek olmasıdır.

Konu Başlıkları
Tarihçe, Bütünleşme Teorileri, Kurumlar
Avrupa Parlamentosu
Avrupa Birliği Zirvesi
Konsey (Bakanlar Konseyi)
Avrupa Komisyonu
Avrupa Birliği Adalet Divanı
Avrupa Merkez Bankası
Avrupa Sayıştayı
Politikalar
Avrupa Birliğinde Politika Yapımı
İç Pazar
Ekonomik ve Parasal Birlik
Rekabet Politikası
Tarım Politikası
Özgürlük ve Güvenlik Alanı
Ulaştırma Politikası
Sosyal Politika
Tüketici Politikası
Çevre Politikası
Enerji Politikası
Dış Ticaret Politikası
Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları
Diğer Konular
Avrupa Kimliği
Genişleme
Avrupalılaşma
Demokratikleşme
İnsan Hakları
Barkod: 9789750238819
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 18x24
Sayfa Sayısı: 856
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Üçüncü Baskıya Sunuş  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
İçindekiler (Özet)  11
Kısaltmalar Listesi  21
Tablolar Listesi  25
Grafikler Listesi  27
Şekiller Listesi  29
Kutular Listesi  31
Katkıda Bulunan Yazarlar  37
Bölüm 1  
TARİHÇE  
1. Avrupa Bütünleşmesi: 1957 Öncesi  43
 Erhan AKDEMİR  43
Giriş  45
Avrupalılığın Oluşum Süreci  45
Avrupa’da Bir Birlik Yaratılması Fikirleri  46
Marshall Planı ve Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü  52
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Jean Monnet Planı ve Schuman Deklarasyonu  53
Avrupa Savunma Topluluğu ve Avrupa Siyasi Topluluğu  55
Özet  56
2. Avrupa Bütünleşmesi: 1957 – 1993 Arası  59
 Tuğrul ARAT – Sanem BAYKAL – İlke GÖÇMEN  59
Giriş  61
Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  61
Avrupa Tek Senedi ve Öncesindeki Dönem  65
Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) ve Öncesindeki Dönem  73
Özet  79
3. Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası  83
 Sanem BAYKAL – İlke GÖÇMEN  83
Giriş  85
Amsterdam Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  85
Nice Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  90
Lizbon Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  93
Lizbon Antlaşması’nın Sonrasındaki Gelişmeler (2009 – )  104
Özet  105
Bölüm 2  
TEORİLER  
4. Avrupa Bütünleşmesi Kuramları: 1950 – 1970 Yılları  111
 Sevilay KAHRAMAN  111
Giriş  113
Avrupa Bütünleşmesini Kuramlaştırma: Ana Tartışma  113
Neofonksiyonalizmin Kısa Tarihçesi  116
Neofonksiyonalizmin Entelektüel Kökenleri ve Farklılıkları  117
Neofonksiyonalizmin Temel Kavramı: Yayılma  119
Haas ve Lindberg Karşılaştırması  123
Realist Hükümetlerarası Yaklaşımın Eleştirisi  124
Gözden Geçirilmiş Neofonksiyonalizm  126
Özet  128
5. Avrupa Bütünleşmesi Kuramları: 1980 Sonrası  131
 Sevilay KAHRAMAN  131
Giriş  133
1980’lerde Avrupa Bütünleşmesi  135
Avrupa Tek Senedi ve Kuramsal Canlanma  137
Yeni Neofonksiyonalizm  138
Liberal Hükümetlerarasıcılık  140
Yeni Kurumsalcılık  145
Sosyal İnşacılık  149
Avrupa Bütünleşmesi ve Siyasileşme  154
Özet  159
Bölüm 3  
KURUMLAR  
6. Avrupa Parlamentosu  163
 Ercüment TEZCAN  163
Giriş  165
Avrupa Parlamentosu’nun Hukuki Statüsü  165
Avrupa Parlamentosu Seçimleri  171
Avrupa Parlamentosu’nun Organizasyonu ve İşleyişi  178
Avrupa Parlamentosu’nun Yetkileri  184
Özet  188
7. Avrupa Konseyi / Avrupa Birliği Zirvesi  193
 Ercüment TEZCAN  193
Giriş  195
Avrupa Konseyi’nin Doğası ve Oluşumu  195
Avrupa Konseyi’nin İşleyişi  203
Avrupa Konseyi’nin Yetkileri  207
Avrupa Konseyi’nin Bilançosu  213
Avrupa Konseyi’nin Diğer Kurumlarla İlişkileri  215
Özet  219
8. Konsey / Bakanlar Konseyi  221
 Tolga CANDAN  221
Giriş  223
Kavramsal Açıklama  223
Oluşumu ve Çalışma Düzeni  224
Konsey’in Toplanması  225
Başkanlık  226
Genel Sekreterlik  226
Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)  227
Görev ve Yetkileri  228
Karar Alma Yöntemleri  232
Özet  237
9. Avrupa Komisyonu  239
 A. Aslı BİLGİN  239
Giriş  241
Oluşumu ve İç Örgütlenme  241
Görev ve Yetkileri  248
Özet  257
10. Avrupa Birliği Adalet Divanı  261
 İlke GÖÇMEN  261
Giriş  263
Tarihçe  263
Oluşumu  265
İç Örgütlenmesi  267
Yetkisi  270
Usulü  276
Rolü ve Etkisi  283
Özet  286
11 Avrupa Merkez Bankası  289
 Belgin AKÇAY  289
Giriş  291
Kuruluşu  292
Organları  294
AMB’nin Amaçları ve Stratejisi  303
Özellikleri  310
Uygulamaların Değerlendirilmesi  312
Özet  316
12. Sayıştay  319
 İlke GÖÇMEN  319
Giriş  321
Tarihçe  321
Oluşumu  323
İç Örgütlenmesi  324
Görevi ve Yetkisi  327
Diğer Birlik Kurumları ve Üye Devlet Denetim Kurumları ile İlişkileri  337
Özet  339
Bölüm 4  
TEMEL POLİTİKALAR VE İÇ EYLEMLER  
13. Avrupa Birliği’nde Politika Yapımı / Karar Alma  343
 Ercüment TEZCAN  343
Giriş  345
AB’de Karar Alma Konsepti ve Karar Alma Süreçlerinin Sınıflandırılması  345
AB’de Yasama Usulleri ve Yasama Sürecinin İşleyişi  355
Yasama Sürecinin Komisyon, Konsey ve Parlamento İçinde Geçirdiği Aşamalar  365
Ulusal Parlamentoların Karar Alma Sürecine Katılımı  372
Karar Alma Mekanizmasının Çıktıları  376
Özet  378
14. İç Pazar  383
 İlke GÖÇMEN  383
Giriş  385
İç Pazarın Bütünleşmenin Farklı Aşamalarındaki Yeri  385
İç Pazara Erişmenin Teknikleri  388
İç Pazarın Avrupa Birliği’ndeki Gelişimi  396
Özet  403
15. Ekonomik ve Parasal Birlik  407
 Belgin AKÇAY  407
Giriş  409
Ekonomik ve Parasal Birlik Nedir?  409
Ekonomik ve Parasal Birliğin Gerçekleşme Süreci  411
Ekonomik ve Parasal Birliğin Unsurları  420
Ekonomik ve Parasal Birliğin Etkileri  426
Ekonomik ve Parasal Birliğin Yakınlaşma Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi  432
Özet  436
16. Rekabet Hukuku ve Politikası  439
 Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ  439
Giriş  441
AB Hukukunda Rekabet Kurallarının Yeri, Niteliği ve Kaynaklar  442
AB Rekabet Hukukunda Ortak Kavramlar  447
İşletmeler Arası Rekabeti Bozucu Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve İşletme Birliği Kararları  453
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  456
Yoğunlaşmaların Denetimi  465
Özet  466
17. Tarım Politikası  469
 Ahmet Halis AKDER  469
Giriş  471
Başlangıçtaki Tarım Politikası (1962–1990)  471
Sürekli Reform (1968–1984–1988)  474
Yeni Ortak Tarım Politikası (1992–2013)  476
Avrupa Modeli Tarım  479
Özet  489
18. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  491
 Arif KÖKTAŞ  491
Giriş  493
Topluluk Hukuku ve Kurumsal Yapısı Dışında Ortaya Çıkan İşbirliği Formları  495
Topluluk Hukuku ve Kurumsal Yapısı İçinde Yaşanan Gelişmeler  499
AB Kurumlarının Aİİ Alanındaki Yetkileri  501
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanının Konuları  503
Lizbon Antlaşması’nda Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanında Yapılan Düzenlemeler  515
Özet  521
19. Ulaştırma Politikası  525
 Arif KÖKTAŞ  525
Giriş  527
Ortak Ulaştırma Politikasının Gelişimi  527
AB Ulaştırma Pazarının Sektörel Örgütlenmesi  538
Özet  546
20. Sosyal Politika  549
 Ayşe İdil AYBARS  549
Giriş  551
Avrupa’da Refah Devleti Modelleri  551
AB Sosyal Politikasının Tarihsel Gelişimi  554
AB Sosyal Politikası ve Yönetişim Yaklaşımları  564
AB Sosyal Politikası ve Refah Rejimleri  567
Avrupa Sosyal Modeli  569
Özet  570
21. Tüketici Politikası  573
 Şebnem AKİPEK ÖCAL  573
Giriş  575
Dünyada Tüketicinin Korunmasının Tarihçesi  576
Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunmasının Gelişimi  580
Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunmasının Birincil Mevzuattaki Yeri  587
Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunmasının İkincil Mevzuattaki Yeri  588
Avrupa Birliği Çerçevesinde Belirlenen Tüketici Hakları  590
Özet  595
22. Çevre Politikası  597
 A. Aslı BİLGİN  597
Giriş  599
AB Çevre Politikasının Oluşumu ve Tarihsel Gelişimi  599
Çevre Eylem Programları  606
Çevre Politikasının İşleyişi  610
Özet  615
23. Enerji Politikası  617
 Özgür ÜNAL ERİŞ  617
Giriş  619
AB Enerji Politikasının Tarihçesi  620
Enerji İç Piyasası  621
Enerji Güvenliği  624
İklim Değişikliği  631
Özet  636
24. Dış Ticaret Politikası  639
 M. Sait AKMAN  639
Giriş  641
Avrupa Birliği’nin Dünya Ticaretinde Yeri  643
Ortak Dış Ticaret Politikası’nın Kapsamı ve Yetki Alanı  645
Avrupa Birliği’nin Ticaret Politikasında Karar–Alma, Ticaret Anlaşmalarının Yapımı ve Müzakere Süreci  651
Avrupa Birliği Ticaret Politikasının Gelişimi  656
Avrupa Birliği’nin DTÖ Doha Turu’nda Pozisyonu  665
Özet  669
25. Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları  675
 Burak TANGÖR  675
Giriş  677
Kaynaklar ve Engeller  677
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın Tarihçesi  679
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Tarihçesi  684
Amaçlar  690
Araçlar  692
Kurumsal Yapı ve Karar Alma Süreçleri  694
Özet  701
Bölüm 5  
DİĞER KONULAR  
26. Avrupa Kimliği  707
 Burak ERDENİR  707
Giriş  709
Kültür ve Kimlik Üzerine  709
Ulusal Kimlik  711
Pan–Avrupacılık  712
Pan–Avrupacı Kimliğin Muhasebesi  714
Avrupa Kimliği için bir Alternatif: Post–Milliyetçilik  717
Avrupa Birliği’nin Kimliği  720
Özet  722
27. Avrupa Birliği’nde Genişleme  725
 Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE  725
Giriş  727
Genişleme Tarihçesi  727
Genişleme Koşulları  732
Genişleme Yöntemi  736
Yeni Genişleme Süreci  742
Özet  743
28. Avrupalılaşma  745
 Defne GÜNAY  745
Giriş  747
Tarihçe  747
Avrupalılaşma Tanımları  748
AB’nin Üyesi Ülkelerle İlişkileri: Yükleme ve İndirme  749
Avrupalılaşma Araştırmalarında Çeşitli Yaklaşımlar  751
Avrupalılaşma ve Sonuçları  759
Avrupalılaşmanın Aday Ülkeler Üzerindeki Etkisi  760
‘Avrupalılaşma’ya Eleştirel Yaklaşımlar  763
Özet  765
29. Avrupa Birliği ve Demokratikleşme  767
 Beken SAATÇİOĞLU  767
Giriş  769
AB ve Demokratikleşme Sorunsalı  769
AB ve Demokrasi  770
AB’nin Demokratikleştirme Politikasının Tarihsel Gelişimi  771
AB ve Türkiye’de Demokratikleşme  781
Özet  785
30. Avrupa Birliği’nde İnsan Hakları  789
 Mehmet ÖZCAN  789
Giriş  791
İnsan Hakları Alanında Birlik Organlarının Faaliyetleri  792
Temel Hak ve Özgürlükler Alanında Yapılan Normatif Düzenlemeler  796
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  804
Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Konusu  810
Özet  810
Kaynakça  813
Kavramlar Dizini  841
 


Yrd. Doç. Dr. İlke Göçmen
–1;1;CV–1;1;
İlke GÖÇMEN

Doğum Yılı: 1981

–1;1;–1;1;–1;1;Eğitim–1;1;–1;1;–1;1;
2005–2011: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Hukuk) Doktorası
2008–2009: Universiteit Utrecht International and European Law (European Law) LLM
2003–2005: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Toplulukları (Hukuk) Yüksek Lisansı
1999–2003: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

–1;1;–1;1;–1;1;İş–1;1;–1;1;–1;1;
2011– : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Yrd. Doç. Dr.
2011–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. Dr.
2007–2011: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı / Ar. Gör. 2006–2007: Çardak/Denizli Cumhuriyet Savcısı
2005–2006: Ankara Adli Yargı Hâkim Adayı
2003–2004: Ankara Barosu (Avukatlık Stajı)

–1;1;–1;1;–1;1;Ödüller–1;1;–1;1;–1;1;
2013: TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu
2010: Sasakawa Young Leaders Fellowship
2008: Jean Monnet Scholarship

–1;1;–1;1;–1;1;Yayınlar–1;1;–1;1;–1;1;

–1;1;–1;1;–1;1;Kitap–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

–1;1;–1;1;–1;1;Makale ve Kitap Bölümü–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Toplulukları Yargı Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklere Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, s. 287–324.

GÖÇMEN, İLKE, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 2008, s. 337–370.

GÖÇMEN, İLKE, “Ulusal Parlamentoların Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü ve Lizbon Antlaşması”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – KAHRAMAN, SEVİLAY – BAYKAL, SANEM, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 275–316.

GÖÇMEN, İLKE, “Starting to shine, but how brightly? Standstill Provisions in Association Law between Turkey and the Community”, Croation Yearbook of European Law and Policy, Vol: 5, 2009, pp. 151–193.

GÖÇMEN, İLKE, "To Visa,Not to Visa: That is the (only) Question,is it? Case C–1;1;228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I–1;1;1031.", Legal Issues of Economic Integration, Vol: 37, No: 2, 2010, pp. 149–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 97–128.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 129–161.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No: 2, 2011, s. 115–137.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Ombudsmanının Soruşturması”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, s. 493–539.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi””, Prof. Dr. Ahmet Gökdere’ye Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 479–520.

GÖÇMEN, İLKE, “Freedom of Establishment and to Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey – EU Association Law”, Ankara Law Review, Vol: 8, No: 1, 2011, pp. 71–109.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 99–130.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 131–162.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni”, Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 461–493.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 201–227.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 257–277.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 319–340.

BAYKAL, SANEM ve GÖÇMEN, İLKE, “Lizbon Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Yapısı”, KARLUK, RIDVAN – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2684, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1650, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 178–206.

GÖÇMEN, İLKE – CİVAN, ORHAN ERSUN, “The Principle of Non–1;1;Discrimination on Grounds of Nationality with regard to Turkish Workers in the European Union and Union Workers in Turkey”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – AKİPEK, ŞEBNEM, Turkey's Integration into the European Union: Legal Dimension, Lexington Books, USA, 2013, pp. 95–135 .

GÖÇMEN, İLKE, “The Contributions of the Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on the Protection of Fundamental Rights”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 2013, s. 129–1;1;170.

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2013, s. 317–1;1;365.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 207–233.

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 265–286.

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 327–348.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Mahkemelerinin Avrupa Birliği Hukuku Karşısındaki Tutumuna Yönelik Bir Öneri: AB–1;1;Dostu Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, No: 1, 2014, s. 131–1;1;167.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, No: 1, 2014, s. 73–1;1;121.

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, 2014, s. 21–1;1;86.

GÖÇMEN, İLKE, “Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestîsi ile İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2015, s. 167–1;1;226.

–1;1;–1;1;–1;1;Karar Çevirisi–1;1;–1;1;–1;1;

GÖÇMEN, İLKE, “Divanın (Genel Kurul) 1/09 Sayılı Görüşü”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 3, 2011, s. 311–333.

GÖÇMEN, İLKE, “12 Nisan 2011 Tarihli Adalet Divanı Kararı (Büyük Daire) (Dava C 235/09 DHL Express France SAS, formerly DHL International SA v Chronopost SA)”, BATIDER, Cilt: XXVII, No: 4, 2011, s. 111–127.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Dokunulmazlığına İlişkin Aldo Patriciello Kararı, Dava C 163/10 Aldo Patriciello, Karar Tarihi: 6 Eylül 2011.”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 1, No: 3, Ekim 2011, s. 145–156.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C 462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Karar Tarihi: 16 Haziran 2011.”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 7, No: 28, 2011, s. 761–785.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Hizmet Sunumu Serbestîsi Çerçevesinde Şans Oyunlarının Reklamının Değerlendirilmesine İlişkin HIT and HIT LARIX Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 2, No: 6, 2012, s. 9–18.

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C–1;1;5/11 Titus Alexander Jochen Donner, Karar Tarihi: 21 Haziran 2012”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, No: 32, 2012, s 59–1;1;77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal Cumhuriyeti Kararı (Dava C–1;1;221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 3 No: 11, 2013, s. 61–77.

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna (Yerleşme Serbestîsi ve Aile Birleşimine) İlişkin Doğan Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 4, No: 15, 2014, s. 1–12.

–1;1;–1;1;–1;1;Popüler Dergi–1;1;–1;1;–1;1;

İlke Göçmen, “AB Vatandaşları, AB Hukuki Tasarrufu Öneriyor”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2012, s. 58–60.

İlke Göçmen, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 6, Yıl: 2013, s. 52–54.

İlke Göçmen – Narin Tezcan, “Yargı Aracılığıyla Vizesiz Avrupa bir Hayal mi?”, Güncel Hukuk, No: 11, Yıl: 2013, s. 48–51.

İlke Göçmen, “Avrupa Birliği Kurumlarındaki Kıdemli Makamlar ve Yeni Yüzler”, Analist, Sayı: 46, Aralık 2014, s. 16–1;1;19.

Internet sitesi: abhukuku.weebly.com/

Akademik çalışmalar ile ilgili olarak ayrıca bkz: ankara.academia.edu/IlkeGocmen
Mehmet Hanifi Bayram
Eylül 2020
37.00 TL
Sepete Ekle
Belgin Sariye Akçay
Kasım 2017
53.00 TL
Sepete Ekle
Belgin Akçay ...
Mart 2017
69.50 TL
Sepete Ekle
Can Büyükbay
Aralık 2016
18.52 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Üçüncü Baskıya Sunuş  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
İçindekiler (Özet)  11
Kısaltmalar Listesi  21
Tablolar Listesi  25
Grafikler Listesi  27
Şekiller Listesi  29
Kutular Listesi  31
Katkıda Bulunan Yazarlar  37
Bölüm 1  
TARİHÇE  
1. Avrupa Bütünleşmesi: 1957 Öncesi  43
 Erhan AKDEMİR  43
Giriş  45
Avrupalılığın Oluşum Süreci  45
Avrupa’da Bir Birlik Yaratılması Fikirleri  46
Marshall Planı ve Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü  52
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Jean Monnet Planı ve Schuman Deklarasyonu  53
Avrupa Savunma Topluluğu ve Avrupa Siyasi Topluluğu  55
Özet  56
2. Avrupa Bütünleşmesi: 1957 – 1993 Arası  59
 Tuğrul ARAT – Sanem BAYKAL – İlke GÖÇMEN  59
Giriş  61
Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  61
Avrupa Tek Senedi ve Öncesindeki Dönem  65
Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması) ve Öncesindeki Dönem  73
Özet  79
3. Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası  83
 Sanem BAYKAL – İlke GÖÇMEN  83
Giriş  85
Amsterdam Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  85
Nice Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  90
Lizbon Antlaşması ve Öncesindeki Dönem  93
Lizbon Antlaşması’nın Sonrasındaki Gelişmeler (2009 – )  104
Özet  105
Bölüm 2  
TEORİLER  
4. Avrupa Bütünleşmesi Kuramları: 1950 – 1970 Yılları  111
 Sevilay KAHRAMAN  111
Giriş  113
Avrupa Bütünleşmesini Kuramlaştırma: Ana Tartışma  113
Neofonksiyonalizmin Kısa Tarihçesi  116
Neofonksiyonalizmin Entelektüel Kökenleri ve Farklılıkları  117
Neofonksiyonalizmin Temel Kavramı: Yayılma  119
Haas ve Lindberg Karşılaştırması  123
Realist Hükümetlerarası Yaklaşımın Eleştirisi  124
Gözden Geçirilmiş Neofonksiyonalizm  126
Özet  128
5. Avrupa Bütünleşmesi Kuramları: 1980 Sonrası  131
 Sevilay KAHRAMAN  131
Giriş  133
1980’lerde Avrupa Bütünleşmesi  135
Avrupa Tek Senedi ve Kuramsal Canlanma  137
Yeni Neofonksiyonalizm  138
Liberal Hükümetlerarasıcılık  140
Yeni Kurumsalcılık  145
Sosyal İnşacılık  149
Avrupa Bütünleşmesi ve Siyasileşme  154
Özet  159
Bölüm 3  
KURUMLAR  
6. Avrupa Parlamentosu  163
 Ercüment TEZCAN  163
Giriş  165
Avrupa Parlamentosu’nun Hukuki Statüsü  165
Avrupa Parlamentosu Seçimleri  171
Avrupa Parlamentosu’nun Organizasyonu ve İşleyişi  178
Avrupa Parlamentosu’nun Yetkileri  184
Özet  188
7. Avrupa Konseyi / Avrupa Birliği Zirvesi  193
 Ercüment TEZCAN  193
Giriş  195
Avrupa Konseyi’nin Doğası ve Oluşumu  195
Avrupa Konseyi’nin İşleyişi  203
Avrupa Konseyi’nin Yetkileri  207
Avrupa Konseyi’nin Bilançosu  213
Avrupa Konseyi’nin Diğer Kurumlarla İlişkileri  215
Özet  219
8. Konsey / Bakanlar Konseyi  221
 Tolga CANDAN  221
Giriş  223
Kavramsal Açıklama  223
Oluşumu ve Çalışma Düzeni  224
Konsey’in Toplanması  225
Başkanlık  226
Genel Sekreterlik  226
Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)  227
Görev ve Yetkileri  228
Karar Alma Yöntemleri  232
Özet  237
9. Avrupa Komisyonu  239
 A. Aslı BİLGİN  239
Giriş  241
Oluşumu ve İç Örgütlenme  241
Görev ve Yetkileri  248
Özet  257
10. Avrupa Birliği Adalet Divanı  261
 İlke GÖÇMEN  261
Giriş  263
Tarihçe  263
Oluşumu  265
İç Örgütlenmesi  267
Yetkisi  270
Usulü  276
Rolü ve Etkisi  283
Özet  286
11 Avrupa Merkez Bankası  289
 Belgin AKÇAY  289
Giriş  291
Kuruluşu  292
Organları  294
AMB’nin Amaçları ve Stratejisi  303
Özellikleri  310
Uygulamaların Değerlendirilmesi  312
Özet  316
12. Sayıştay  319
 İlke GÖÇMEN  319
Giriş  321
Tarihçe  321
Oluşumu  323
İç Örgütlenmesi  324
Görevi ve Yetkisi  327
Diğer Birlik Kurumları ve Üye Devlet Denetim Kurumları ile İlişkileri  337
Özet  339
Bölüm 4  
TEMEL POLİTİKALAR VE İÇ EYLEMLER  
13. Avrupa Birliği’nde Politika Yapımı / Karar Alma  343
 Ercüment TEZCAN  343
Giriş  345
AB’de Karar Alma Konsepti ve Karar Alma Süreçlerinin Sınıflandırılması  345
AB’de Yasama Usulleri ve Yasama Sürecinin İşleyişi  355
Yasama Sürecinin Komisyon, Konsey ve Parlamento İçinde Geçirdiği Aşamalar  365
Ulusal Parlamentoların Karar Alma Sürecine Katılımı  372
Karar Alma Mekanizmasının Çıktıları  376
Özet  378
14. İç Pazar  383
 İlke GÖÇMEN  383
Giriş  385
İç Pazarın Bütünleşmenin Farklı Aşamalarındaki Yeri  385
İç Pazara Erişmenin Teknikleri  388
İç Pazarın Avrupa Birliği’ndeki Gelişimi  396
Özet  403
15. Ekonomik ve Parasal Birlik  407
 Belgin AKÇAY  407
Giriş  409
Ekonomik ve Parasal Birlik Nedir?  409
Ekonomik ve Parasal Birliğin Gerçekleşme Süreci  411
Ekonomik ve Parasal Birliğin Unsurları  420
Ekonomik ve Parasal Birliğin Etkileri  426
Ekonomik ve Parasal Birliğin Yakınlaşma Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi  432
Özet  436
16. Rekabet Hukuku ve Politikası  439
 Gamze AŞÇIOĞLU ÖZ  439
Giriş  441
AB Hukukunda Rekabet Kurallarının Yeri, Niteliği ve Kaynaklar  442
AB Rekabet Hukukunda Ortak Kavramlar  447
İşletmeler Arası Rekabeti Bozucu Anlaşmalar, Uyumlu Eylemler ve İşletme Birliği Kararları  453
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  456
Yoğunlaşmaların Denetimi  465
Özet  466
17. Tarım Politikası  469
 Ahmet Halis AKDER  469
Giriş  471
Başlangıçtaki Tarım Politikası (1962–1990)  471
Sürekli Reform (1968–1984–1988)  474
Yeni Ortak Tarım Politikası (1992–2013)  476
Avrupa Modeli Tarım  479
Özet  489
18. Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı  491
 Arif KÖKTAŞ  491
Giriş  493
Topluluk Hukuku ve Kurumsal Yapısı Dışında Ortaya Çıkan İşbirliği Formları  495
Topluluk Hukuku ve Kurumsal Yapısı İçinde Yaşanan Gelişmeler  499
AB Kurumlarının Aİİ Alanındaki Yetkileri  501
Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanının Konuları  503
Lizbon Antlaşması’nda Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanında Yapılan Düzenlemeler  515
Özet  521
19. Ulaştırma Politikası  525
 Arif KÖKTAŞ  525
Giriş  527
Ortak Ulaştırma Politikasının Gelişimi  527
AB Ulaştırma Pazarının Sektörel Örgütlenmesi  538
Özet  546
20. Sosyal Politika  549
 Ayşe İdil AYBARS  549
Giriş  551
Avrupa’da Refah Devleti Modelleri  551
AB Sosyal Politikasının Tarihsel Gelişimi  554
AB Sosyal Politikası ve Yönetişim Yaklaşımları  564
AB Sosyal Politikası ve Refah Rejimleri  567
Avrupa Sosyal Modeli  569
Özet  570
21. Tüketici Politikası  573
 Şebnem AKİPEK ÖCAL  573
Giriş  575
Dünyada Tüketicinin Korunmasının Tarihçesi  576
Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunmasının Gelişimi  580
Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunmasının Birincil Mevzuattaki Yeri  587
Avrupa Birliği’nde Tüketicinin Korunmasının İkincil Mevzuattaki Yeri  588
Avrupa Birliği Çerçevesinde Belirlenen Tüketici Hakları  590
Özet  595
22. Çevre Politikası  597
 A. Aslı BİLGİN  597
Giriş  599
AB Çevre Politikasının Oluşumu ve Tarihsel Gelişimi  599
Çevre Eylem Programları  606
Çevre Politikasının İşleyişi  610
Özet  615
23. Enerji Politikası  617
 Özgür ÜNAL ERİŞ  617
Giriş  619
AB Enerji Politikasının Tarihçesi  620
Enerji İç Piyasası  621
Enerji Güvenliği  624
İklim Değişikliği  631
Özet  636
24. Dış Ticaret Politikası  639
 M. Sait AKMAN  639
Giriş  641
Avrupa Birliği’nin Dünya Ticaretinde Yeri  643
Ortak Dış Ticaret Politikası’nın Kapsamı ve Yetki Alanı  645
Avrupa Birliği’nin Ticaret Politikasında Karar–Alma, Ticaret Anlaşmalarının Yapımı ve Müzakere Süreci  651
Avrupa Birliği Ticaret Politikasının Gelişimi  656
Avrupa Birliği’nin DTÖ Doha Turu’nda Pozisyonu  665
Özet  669
25. Dış Güvenlik ve Savunma Politikaları  675
 Burak TANGÖR  675
Giriş  677
Kaynaklar ve Engeller  677
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın Tarihçesi  679
Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Tarihçesi  684
Amaçlar  690
Araçlar  692
Kurumsal Yapı ve Karar Alma Süreçleri  694
Özet  701
Bölüm 5  
DİĞER KONULAR  
26. Avrupa Kimliği  707
 Burak ERDENİR  707
Giriş  709
Kültür ve Kimlik Üzerine  709
Ulusal Kimlik  711
Pan–Avrupacılık  712
Pan–Avrupacı Kimliğin Muhasebesi  714
Avrupa Kimliği için bir Alternatif: Post–Milliyetçilik  717
Avrupa Birliği’nin Kimliği  720
Özet  722
27. Avrupa Birliği’nde Genişleme  725
 Sinem AKGÜL AÇIKMEŞE  725
Giriş  727
Genişleme Tarihçesi  727
Genişleme Koşulları  732
Genişleme Yöntemi  736
Yeni Genişleme Süreci  742
Özet  743
28. Avrupalılaşma  745
 Defne GÜNAY  745
Giriş  747
Tarihçe  747
Avrupalılaşma Tanımları  748
AB’nin Üyesi Ülkelerle İlişkileri: Yükleme ve İndirme  749
Avrupalılaşma Araştırmalarında Çeşitli Yaklaşımlar  751
Avrupalılaşma ve Sonuçları  759
Avrupalılaşmanın Aday Ülkeler Üzerindeki Etkisi  760
‘Avrupalılaşma’ya Eleştirel Yaklaşımlar  763
Özet  765
29. Avrupa Birliği ve Demokratikleşme  767
 Beken SAATÇİOĞLU  767
Giriş  769
AB ve Demokratikleşme Sorunsalı  769
AB ve Demokrasi  770
AB’nin Demokratikleştirme Politikasının Tarihsel Gelişimi  771
AB ve Türkiye’de Demokratikleşme  781
Özet  785
30. Avrupa Birliği’nde İnsan Hakları  789
 Mehmet ÖZCAN  789
Giriş  791
İnsan Hakları Alanında Birlik Organlarının Faaliyetleri  792
Temel Hak ve Özgürlükler Alanında Yapılan Normatif Düzenlemeler  796
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  804
Avrupa Birliği’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Katılımı Konusu  810
Özet  810
Kaynakça  813
Kavramlar Dizini  841
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020