Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İzalei Şüyu – Ortaklığın Giderilmesi – Paylaşma Davaları
(Güncel Yargıtay Kararları İle)
Nisan 2019 / 9. Baskı / 1216 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 250.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Uygulamaya yönelik ve içtihat ağırlıklı olarak hazırlanan eserde, ortaklığın giderilmesi konusu ayrı bölümler halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Hem dava safhası hem de satış memurluğu safhasına detaylarıyla yer verilmiştir.

Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş emsal nitelikte olan kararlara da ayrıca yer verilmiştir.

Zengin içeriğinin yanı sıra, önemli olan hususlarda okuyucunun dikkatinin çekilebilmesi amacıyla, dikkat bölümleri tasarımsal olarak vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak
Görevli Mahkeme
Yetkili Mahkeme
Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
Dava Hakkı, Taraf Ehliyeti, Husumet ve Taraf Teşkili
Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller
Yargılama Usulü ve Usul İle İlgili Diğer Hususlar
Ön Sorun–Bekletici Mesele
Aynen Paylaşma Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi ve Elde Edilen Paranın Paylaştırılması
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi ve Taşınmaz Malın Alıcıya Teslimi
Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Yargılama Giderleri
Kanun Yolları
Paydaşlıktan Çıkarma
Ortaklığın Giderilmesi Davası
Barkod: 9789750254178
Yayın Tarihi: Nisan 2019
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
 İLGİLİ MEVZUAT  13
 AÇIKLAMALAR  15
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  23
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  41
 AÇIKLAMALAR  41
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  42
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  51
 AÇIKLAMALAR  52
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  53
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  61
 AÇIKLAMALAR  62
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  65
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ,
HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
 İLGİLİ MEVZUAT  149
 AÇIKLAMALAR  150
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  153
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ
 İLGİLİ MEVZUAT  193
 AÇIKLAMALAR  194
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  248
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 İLGİLİ MEVZUAT  325
 AÇIKLAMALAR  327
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  328
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
 İLGİLİ MEVZUAT  485
 AÇIKLAMALAR  485
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  487
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  631
 AÇIKLAMALAR  632
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  636
Onuncu Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
 İLGİLİ MEVZUAT  729
 AÇIKLAMALAR  730
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  737
Onbirinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
 İLGİLİ MEVZUAT  929
 AÇIKLAMALAR  930
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  939
Onikinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  991
 AÇIKLAMALAR  993
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  996
Onüçüncü Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1009
 AÇIKLAMALAR  1010
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1013
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
 İLGİLİ MEVZUAT  1053
 AÇIKLAMALAR  1054
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1056
Onbeşinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
 İLGİLİ MEVZUAT  1059
 AÇIKLAMALAR  1061
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1070
Onaltıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
 DAVA SAFHASI  1081
 SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1127
Yararlanılan Kaynaklar  1211
Kavramlar Dizini  1213
 


Melek Bilgin Yüce
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Gülşah Vardar Hamamcıoğlu ...
Nisan 2020
38.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
 İLGİLİ MEVZUAT  13
 AÇIKLAMALAR  15
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  23
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  41
 AÇIKLAMALAR  41
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  42
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  51
 AÇIKLAMALAR  52
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  53
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  61
 AÇIKLAMALAR  62
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  65
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ,
HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
 İLGİLİ MEVZUAT  149
 AÇIKLAMALAR  150
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  153
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ
 İLGİLİ MEVZUAT  193
 AÇIKLAMALAR  194
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  248
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 İLGİLİ MEVZUAT  325
 AÇIKLAMALAR  327
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  328
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
 İLGİLİ MEVZUAT  485
 AÇIKLAMALAR  485
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  487
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  631
 AÇIKLAMALAR  632
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  636
Onuncu Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
 İLGİLİ MEVZUAT  729
 AÇIKLAMALAR  730
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  737
Onbirinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
 İLGİLİ MEVZUAT  929
 AÇIKLAMALAR  930
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  939
Onikinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  991
 AÇIKLAMALAR  993
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  996
Onüçüncü Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1009
 AÇIKLAMALAR  1010
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1013
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
 İLGİLİ MEVZUAT  1053
 AÇIKLAMALAR  1054
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1056
Onbeşinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
 İLGİLİ MEVZUAT  1059
 AÇIKLAMALAR  1061
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1070
Onaltıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
 DAVA SAFHASI  1081
 SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1127
Yararlanılan Kaynaklar  1211
Kavramlar Dizini  1213
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020