Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamalı
Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku
Eylül 2017 / 17. Baskı / 599 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
İndirimli: 19.90 TL (%63)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 18. Eylül 2018 69.50 TL -     Sepete Ekle
 16. Eylül 2016 48.50 TL 9.90 TL (%80)Sepete Ekle
 15. Ekim 2015 40.50 TL 4.90 TL (%88)Sepete Ekle
   

Kitapta, özellikle Alman öğretisi esas alınmak suretiyle ceza hukukunun temel kavramları üzerinde bilgi verilmeye çalışılmış, bu yapılırken, kitabın ilk planda öğrencilere yönelik olduğu göz önünde bulundurularak derin dogmatik ve teorik tartışmalara girmekten özenle kaçınılmıştır.

Bu basıda öğrencilerimiz tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak için konular örnek olay ve Yargıtay kararları ile zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Hukukuna Egemen Olan İlkeler
Ceza Kanunlarının Uygulama Alanı
Suç Genel Teorisi
Suçun Özel Görünüş Biçimleri (Teşebbüs, İçtima, İştirak)
Cezalar ve Güvenlik Tedbirleri
Ceza İlişkisini Ortadan Kaldıran Nedenler
Barkod: 9789750244988
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  17
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 599
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onyedinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  23
CEZA HUKUKU
§ 1. KAVRAM
I. TANIM, TERİM  27
A. Tanım  27
B. Terim  29
C. Ceza Hukukunun Görevi  29
D. Suç Politikası, Kriminoloji, Kriminalistik, Ceza Hukuku Dogmatigi  32
E. Hukuk Düzenin Bir Parçası Olarak Ceza Hukuku  33
F. Ceza Hukukunun Alt Bölümleri  34
1. Maddi Ceza Hukuku  34
2. Şekli Ceza Hukuku (Ceza Muhakemesi Hukuku)  35
3. İnfaz Hukuku  35
II. CEZA HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER  36
A. Hukuk Devleti İlkesi  36
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi  36
2. Adaletin Sağlanması  37
3. Güvenliğin Temin Edilmesi  37
B. İnsan Onurunun Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi (Ümanizm)  37
C. Yasallık İlkesi  39
1. Kavram  39
a. Belirlilik (lex certa)  42
b. Aleyhe Kanunun Geçmişe Yürümesi Yasağı (lex praevia)  43
c. Kıyas (Benzetme) Yasağı (lex stricta)  44
d. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı (lex a)  45
2. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Yaratılması  46
D. Kusur İlkesi  46
1. Kavram  46
2. İki Şeritli Yaptırım Sistemi  50
§ 2. TARİHÇE
I. İLKEL (DEVLET ÖNCESİ) CEZA HUKUKU DÖNEMİ  53
II. CERMEN VE FRANKLAR DÖNEMİ  54
III. ROMA HUKUKU  55
IV. İSLAM CEZA HUKUKU  55
V. KANONİK HUKUK  56
VI. MÜŞTEREK CEZA HUKUKU  56
VII. AYDINLANMA DÖNEMİ  57
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM
I. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  63
A. Doğrudan Kaynaklar  63
1. Genel Olarak  63
2. TCK ile Yan Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  63
3. Sürekli ve Süreli Ceza Kanunları  64
4. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmeleri  64
5. Ceza Kanunlarının Yürürlükten Kaldırılması (İlgası)  65
6. Metrûkiyet (Kullanılmazlık)  65
B. Dolaylı Kaynaklar  65
II. YORUM  66
A. Ceza Hukukunda Yorum  66
B. Yorum Türleri  67
C. Yorum Yöntemleri  68
D. Yorumda Kullanılan Araçlar  69
§ 4. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA –ULUSLARARASI CEZA HUKUKU  71
A. Genel Olarak  71
B. Sistemler  72
1. Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi  72
a. Anlamı  72
b. Ülke  75
c. Suçun İşlendiği Yer  77
2. Şahsilik (Kişisellik) İlkesi  90
a. Faile Göre Kişisellik İlkesi  90
b. Mağdura Göre Kişisellik  94
3. Koruma (Gerçeklik) İlkesi  96
4. Evrensellik (Adalet) Sistemi  98
5. Temsile Dayalı Evrensel Yetki (İkame Yetki)  103
C. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri  104
D. İnfazın Aktarılması  106
E. Soruşturma ve Kovuşturmanın Aktarılması  107
F. Geri Verme  110
G. Devletler Ceza Hukuku  135
II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  136
A. Genel Kural  136
B. Maddî Nitelikteki Ceza Kuralı Dışındaki Kurallarda Zaman Bakımından Uygulama  137
1. Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  137
2. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması  138
3. İnfaza İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması  138
4. Zamanaşımına İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması  139
C. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  139
1. Genel Olarak  139
2. Lehe Kanunun Geçmişe Etkisinin Geçerli Olmadığı Durumlar  142
a. Geçici ve Süreli Ceza Kanunları Açısından  142
b. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümesi Yasağı  143
c. Lehe Olan İçtihadı Birleştirme Kararının Etkisi  144
3. Lehe Kanunun Belirlenmesi  144
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA  145
A. Kural  145
B. İstisnalar  145
1. Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu  145
2. Mutlak Yasama Dokunulmazlığından Yararlananlar  149
a. Kavram  149
b. Kapsam  150
ba. Madde Bakımından  150
bb. Yer Bakımından  150
bc. Kişi Bakımından  150
bd. Zaman Bakımından  151
c. Mutlak Yasama Dokunulmazlığının İstisnası  151
d. Sonuçları  151
3. Diplomatlık Dokunulmazlığından (Yargı Bağışıklığından) Yararlananlar  152
4. Dokunulmazlığı (Yargı Bağışıklığı) Bulunan Bazı Yabancı Asker Kişiler  155
§ 5. SUÇ GENEL TEORİSİ
I. GENEL OLARAK  159
A. Suç Genel Teorisinin Konusu ve İşlevi  159
B. Suç Oluşturan Hukuka Aykırılıklar– Suç Oluşturmayan Hukuka Aykırılıklar  159
C. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller  160
1. Haksız Fiiller  160
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller  161
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller  162
a. Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller  162
b. Kabahatler  163
II. SUÇUN UNSURLARI  164
A. Genel Olarak  164
B. Sistemler  165
1. Klasik Sistem  165
2. Neo–klasik Sistem  166
3. Finalist Sistem  167
4. Teleolojik Sistem  167
C. Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullar  168
1. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları  169
2. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  171
3. Ceza Muhakemesi Şartları  171
a. Dava Şartları  172
aa. Şikâyet  172
ab. Dava Süresi  177
ac. İzin  178
ad. Talep  178
ae. Yabancı Hükümetin İstemi (Şikâyeti)  178
af. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  178
ad. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  179
b. Yargılama Şartları  182
ba. Sanığın Hazır Bulunması  182
bb. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  182
bc. Öteki Yargılama Şartları  183
D. Tipiklik  183
1. Kavram  183
2. Tipiklik–Hareket İlişkisi  187
3. Tipiklik–Hukuka Aykırılık İlişkisi  187
4. Tipikliğin Unsurları  188
a. Fail  189
b. Mağdur  190
c. Suçun Konusu  191
d. Hareket  192
da. Terim  192
db. Kavram  192
dc. Hareketin İşlevi  194
dd. Hareketi Açıklayan Teoriler  195
dda. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  195
ddb. Amaçcı (Final) Hareket Teorisi  196
ddc. Sosyal ve Kişisel Hareket Teorisi  196
dd. Hareketin Sayısı  197
de. Hareket Yeteneği  198
df. Hareketin Şekli Bakımından Suçlar  199
dfa. Bağlı Hareketli Suç  199
dfb. Serbest Hareketli Suç  200
dfc. İcrai Suç  200
dfd. İhmali Suç  200
dfda. Kavram  200
dfdb. İcra–İhmal Ayırımı  200
dfdc. İhmal–Taksir Ayırımı  202
dfdd. Gerçek İhmali Suçlar  203
dfde. Görünüşte İhmali Suçlar (İhmal Suretiyle İcra Suçları)  203
dfdea. Kavram  203
dfdeb. İhmali Davranışın İcrai Davranışa Eşdeğer Sayılması  204
dg. Hareketin Sayısı Bakımından Suçlar  210
dga. Seçimlik Hareketli Suçlar  210
dgb. Tek Hareketli Suç– Birden Fazla Hareketli (=Çok Hareketli) Suç  211
e. Netice  211
ea. Kavram  211
eb. Netice Bakımından Suçlar  211
eba. Neticeli Suçlar – Salt Hareket Suçları  211
ebb. Ani Suçlar–Kesintisiz Suçlar  213
ebc. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  215
ebd. Kalkışma Suçları (= Unternehmensdelikte)  216
f. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet  217
fa. Genel Açıklama  217
fb. Nedensellik Bağlantısı  218
fba. Nedensellik Bağlantısının Saptanması  218
fbb. Özel Sorunlar  221
fbba. Alternatif Nedensellik  221
fbbb. Kümülatif Nedensellik  221
fbbc. Nedenselliğin Atipik Gelişimi  222
fbbd. Varsayılan Nedensellik  222
fbbe. Öne Geçen Nedensellik  222
fbf. Şart Teorisine Göre Nedensellik Bağlantısı Kesilmez  223
fc. Objektif İsnadiyet  223
fca. Genel Olarak  223
fcc. Objektif İsnadiyet Formülü  224
fcd. Objektif İsnadiyet Kriterleri  225
fce. Tipiklik Açısından Önemli Riziko  225
fcf. Riziko Bağlantısı  226
fcg. Sorumluluk Prensibi  227
fch. Yükümlülüğe Aykırılık Bağının Bulunmaması (Yükümlülüğe Uygun Alternatif Davranışın da Neticeyi Gerçekleştirecek Olması)  228
E. Hukuka Aykırılık  228
1. Kavram  228
2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  231
a. TCK’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  234
aa. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi (TCK m. 24/1)  234
ab. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme (TCK m. 24/2–4)  235
ac. Meşru Savunma (TCK m. 25/1)  239
aca. Saldırıya İlişkin Koşullar  239
acaa. Haksız Saldırı  239
acab. Saldırının Hakka Yönelik Olması  242
acac. Saldırının Halen Var Olması  243
acb. Savunmaya İlişkin Koşullar  244
acba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  245
acbb. Savunma ile Saldırı Arasında Oran Bulunması  247
acbc. Savunma İradesi  248
acc. Tazminat  248
ad. Zorunluluk (Iztırar, Çaresizlik) Hali (TCK m.25/2)  249
ada. Tehlikeye İlişkin Koşullar  251
adaa. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Bulunması  251
adab. Tehlikenin Hakka Yönelik Olması  252
adac. Tehlikeye Bilerek (Kasten) Sebebiyet Verilmemesi  253
adad. Tehlikeye Karşı Koyma Yükümlülüğünün Bulunmaması  253
adb. Korunmaya İlişkin Koşullar  253
adba. Tehlikeden Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması  253
adbb. Tehlike ile Korunma Arasında Oran Bulunması  254
adbc. Korunma İradesi  254
adc. Tazminat  254
ae. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1)  254
aea. Koşulları  255
aeb. Hakkın Kullanılması Durumları  255
aeba. Mal İçin Meşru Savunma, Zilyetliğin Korunması  256
aebaa. Mal İçin Meşru Savunma  256
aebab. Zilyetliğin Korunması  257
aebb. Bir İş, Meslek, Sanat, Bilim veya Spor Faaliyetinin İcrası  257
aebba. Genel Olarak  257
aebbb. Ticarî ve/veya Sınaî Faaliyette Bulunma Hakkının İcrası  259
aebbc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  259
aebbd. Hekimlik Mesleğinin İcrası  260
aebbe. Öteki İş ve Mesleklerin İcrası  261
aebbf. Sanatın İcrası  261
aebbg. Bilimin İcrası  262
aebbh. Spor Faaliyetlerinin İcrası  263
af. İlgilinin (Mağdurun) Rızası (TCK m. 26/2)  263
afa. Kavram  263
afb. Koşulları  264
afba. Mağdurun Üzerinde Mutlak Surette Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  265
afbaa. Genel Olarak  265
afbbb. Ötanazi  265
afbb. Rızayı Açıklayan Kişinin Buna Yetkili Olması  266
afbc. Rızanın Açıklanması  267
afbd. Fiilin Rızaya Dayalı Olması  270
b. TCK’da Düzenlenmeyen Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İzin Verilen Risk  270
ba. Genel Olarak  270
bb. Riziko İçeren Kurtarma Faaliyetleri  271
bc. Fiilin Sosyal Uygunluğu  271
c. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Yükümlülükler Çatışması  272
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  273
F. Kusurluluk  278
1. Genel Açıklama  278
2. Kusur Yeteneği (İsnad Kabiliyeti)  281
a. Kavram  281
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  282
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar  287
ca. Yaş Küçüklüğü  287
cb. Sağır ve Dilsizlik  289
cc. Akıl Hastalığı  289
cd. Geçici Neden  290
3. Kusur  290
a. Kavram  291
b. Şekilleri  292
ba. Kast  294
baa. Tanım  294
bab. Kastın Bulunması Gereken Zaman  295
bac. Unsurları  296
baba. Bilme  296
babb. İsteme  297
bad. Çeşitleri  298
baca. Maksat  298
bacb. Doğrudan Kast  300
bacc. Olası (Dolaylı) Kast (=dolus eventualis)  301
bacd. Alternatif Kast–Kümülatif Kast (dolus alternativus–dolus cumulativus)  305
bace. Tipikliğin Subjektif Nitelikteki Diğer Unsurları (Özel Kast)  307
bacf. Yoğun Kast (Düşünce Kastı, Tasarlama, Taammüd) – Ani Kast  308
bb. Taksir  309
bba. Tanım  309
bbb. Unsurları  313
bbba. Kanunda Fiilin Taksirle İşlenebileceğinin Gösterilmiş Olması  313
bbbb. Kastın Bulunmaması  313
bbbc. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  313
bbbd. Neticenin Öngörülebilir Olması  315
bbbe. Taksirli Suçlarda Objektif İsnadiyet  316
bbbf. Taksirli Suçlarda Kusur  317
bbc. Taksirli Suçlarda Özellik Gösteren Durumlar  319
c. Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlar  320
ca. Genel Olarak  320
cb. Ağır Netice Bakımından En Azından Taksir Düzeyinde Kusur Bulunması  322
caa. Taksir  322
cbb. “En Azından” Taksirle Hareket Etme  323
cc. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet  324
cd. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suç Ortaklarının Ağır Neticeden Sorumluluğu  325
ce. Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlara Teşebbüs  326
cf. Gönüllü Vazgeçme  327
d. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  327
da. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler ve Mazeret Nedenleri  327
daa. Cebir ve Şiddet  328
dab. Korkutma  329
dac. Tehdit  329
dad. Yanılma  330
dada. Genel Olarak Yanılma  330
dadb. Tipiklikte Yanılma  330
dadba. Genel Olarak  330
dadbb. Suçun Konusunda Yanılma (=error in persona vel objecto)  332
dadbc. Sapma (Aberratio ictus)  334
dadbd. Nedensellik Bağlantısında Yanılma  337
dadbe. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma  338
dadc. Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Gerçekleşme Koşullarında Yanılma  339
dadd. Haksızlık Yanılması  341
dade. Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullarda Yanılma  343
db. Kusurluluğu Azaltan Neden Olarak Haksız Tahrik  343
dba. Kavram  343
dbb. Hukuksal Niteliği  347
dbc. Koşulları  348
dbca. Haksız Fiil  348
dbcb. Hiddet (Öfke) veya Şiddetli Elem (Üzüntü)  351
dbdc. Suçun Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında İşlenmesi  352
dbd. Haksız Tahrikin Bazı Kurumlarla Birlikte Uygulanabilmesi Olanağı  355
dbda. Haksız Tahrik ve Tasarlama  355
dbdb. Haksız Tahrik ve Suçun Konusunda Yanılma ve Sapma  355
dbdc. Haksız Tahrik ve Takdiri İndirim Nedenleri  355
dbdd. Haksız Tahrik ve Kan Gütme Saiki  355
dbde. Haksız Tahrik ve Töre Saiki  356
§ 6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS  357
A. Kavram  357
B. Teşebbüsün Cezalandırılma Nedeni  360
C. Hukuksal Niteliği  362
D. Koşulları  362
1. Kast  363
2. Hareketin Tipikliği Gerçekleştirmeye Elverişli Olması  366
3. Doğrudan Doğruya İcraya Başlama  366
4. Fiilin Failin Elinde Olmayan Nedenler Yüzünden Suçun Tamamlanmaması  372
E. Gönüllü Vazgeçme  373
F. Teşebbüsün Cezası  387
G. Elverişsiz Teşebbüs (İşlenemez Suç)  387
1. Tanımı ve Cezalandırılmama Nedeni  387
2. Aracın Elverişsizliği  389
3. Suçun Konusunun Bulunmaması  391
4. Sözde Suç (Kuruntu Suç) ve İşlenemez Suçtan Farkı  391
5. Elverişsiz Teşebbüsün (İşlenemez Suçun) Cezası  392
II. SUÇLARIN İÇTİMAI  393
A. Suç Çokluğu–Suç Tekliği Kavramı  393
B. Zincirleme Suçlar  394
1. Genel Açıklama  394
2. Koşulları  395
a. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  395
b. Suçların Değişik Zamanlarda İşlenmesi  397
c. Suçların “Aynı Kişiye” Karşı İşlenmesi  398
d. İşlenen Birden Fazla Suçun TCK m. 43/3’te Sayılan Suçlardan Birisi Olmaması  399
e. Birden Fazla Suçun Tek Suç İşleme Kararına Dayanması  400
3. Sonucu  400
C. Bileşik (Mürekkep) Suçlar  401
D. Fikrî İçtima  402
1. Genel Açıklama  402
2. Koşulları  402
3. Sonucu  404
E. Kanunların Tekliği (Görünüşte İçtima)  404
1. Özel–Genel Norm İlişkisi  405
2. Asıl–Yardımcı Norm İlişkisi  406
3. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  407
III. SUÇA İŞTİRAK  408
A. Genel Olarak  408
B. Fail – Yardım Eden Ayırımı  410
1. Biçimsel Objektif Teori  410
2. Maddi Objektif Teori  410
3. Sübjektif Teoriler  411
4. Fiile Egemenlik Teorisi  411
C. Faillik Türleri  413
1. Doğrudan (Tek Başına) Faillik  413
2. Birlikte (Müşterek) Faillik  416
a. Genel Olarak  416
b. Koşulları  416
ba. Aynı Fiile İşlemeye Yönelik Ortak Karar  416
bb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  418
3. Dolaylı Faillik  421
a. Genel Olarak  421
b. Dolaylı Faillik Durumları  422
aa. Baskın Bilgi Nedeniyle Dolaylı Faillik  422
aaa. Tipiklik Düzeyinde Dolaylı Faillik  423
bbb. Hukuka Aykırılık Düzeyinde Dolaylı Faillik  424
ccc. Kusur Düzeyinde Dolaylı Faillik  424
bb. Araç Kişinin Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gerçekleşme Koşullarında Yanılması  426
4. Yan Faillik  426
D. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  427
1. Genel Olarak  427
2. Cezalandırılma Nedeni  427
3. İştirakte Bağlılık Kuralı  427
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik) Türleri  430
a. Azmettirme  430
aa. Genel Olarak  430
ab. Kast  432
ac. Failin Azmettirenin İradesi Dışına Çıkması  433
ad. Yanılma ve Sapma  434
ae. Sonuçsuz Kalan Azmettirme  435
af. Azmettiren İçin Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Hal  435
ag. Azmettirmeye Azmettirme, Birlikte Azmettirme, Dolaylı Azmettirme  436
b. Yardım Etme  436
ba. Genel Olarak  436
bb. Yardımın Nedenselliği  439
bc. Kast  439
bd. Yardım Türleri  440
E. Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına Geçişi  441
§ 7. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
I. CEZA  446
A. Tanım  446
B. Cezanın Özellikleri, Amacı, İyi Bir Cezada Bulunması Gereken Nitelikler  447
1. Cezanın Özellikleri  447
2. Cezanın Amacı  447
a. Mutlak Ceza Teorileri  447
b. Nisbi Ceza Teorileri  449
c. Birleştirici Teoriler  451
3. İyi Bir Cezada Bulunması Gereken Nitelikler  452
C. Türleri  452
1. Hapis Cezası  452
a. Tarihçe  452
b. TCK’nın Sistemi  455
aa. Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası  455
bb. Ömür Boyu Hapis Cezası  456
cc. Süreli Hapis Cezası  456
cca. Uzun Süreli Hapis Cezası  456
ccb. Kısa Süreli Hapis Cezası  458
ccba. Kavram  458
ccbb. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Sakıncaları  459
ccbc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  460
ccbca. Karşılaştırmalı Hukuk  460
ccbcb. Türk Hukuku  461
ccbd. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Tedbirler  462
ccbda. Karşılaştırmalı Hukukta  462
ccbdb. Türk Hukukunda  466
c. Erteleme  473
aa. Hapis Cezasının Ertelenmesi  474
aaa. Kavram  474
aab. Tarihçe  474
aac. Hukuksal Niteliği  476
aad. Amacı  477
aae. Koşulları  478
aaea. Ertelemeye Konu Hapis Cezasının Belirli Bir Tür ve Ağırlıkta Olması  478
aaeb. Hükümlünün Geçmişine İlişkin Koşul: Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak  481
aaec. Sübjektif Koşul: Yeniden Suç İşlenmeyeceği Konusunda Mahkemeye Kanaat Gelmiş Olması  483
aaf. Erteleme Kararı  485
aag. Sonuçları  486
bb. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  488
bba. Kavram ve Hukuksal Nitelik  488
bbb. Koşulları  489
bbc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı  493
bbd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Sonuçları  494
d. Hapis Cezalarının İnfazının Geri Bırakılması  495
aa. Hastalık Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması  495
bb. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Geri Bırakılması  496
e. Koşullu Salıverme  497
aa. Tanım  497
bb. Koşulları  497
bba. Cezanın Belirli Bir Kısmının İnfaz Kurumunda Çekilmiş Olması  497
bbb. İyi Hal  500
cc. Koşullu Salıvermeden Yararlanmayacak Olanlar  500
dd. Koşullu Salıverme Kararı  502
ee. Sonuçları  503
ff. Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması  507
f. İzin  509
aa. Mazeret izni  509
bb. Özel izin  510
cc. İş arama izni  510
2. Adli Para Cezası  510
a. Tanım  510
b. Belirlenmesi  512
d. Ödenmesi  514
3. Cezanın Saptanması  515
a. Somut Cezanın Belirlenmesi  515
b. Cezaların Hesaplanması  519
c. Takdiri İndirim Nedeni  519
d. Cezaların Toplanması  523
e. Özgürlüğün Sınırlandırıldığı Sürenin Ceza Mahkûmiyetinden İndirilmesi  524
aa. Genel Bilgi  524
bb. Koşulları  524
bba. Kişi Özgürlüğü Sınırlama Sonucunu Doğuran Bir Tedbire Başvurulması  524
bbb. Ceza Mahkumiyeti  525
cc. İndirimin Gerçekleştirilmesi ve İndirim Oranı  526
III. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  528
A. Genel Olarak  528
B. Hak Yoksunluğu  529
C. Müsadere  534
1. Genel Olarak  534
2. Koşulları  536
a. Eşya Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 54/1)  536
aa. Bir Eşya Mevcut Olmalıdır  536
ab. Eşya İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmamalıdır  537
ac. Kasten İşlenmiş Bir Suç Olmalıdır  537
ad. Eşya  538
ae. Oranlılık  539
af. Mahkumiyet  539
b. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 54/4)  540
ba. Bir Eşya Söz Konusu Olmalıdır  540
bb. Eşyanın Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturmalıdır  540
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 55)  540
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  541
E. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  542
F. Tekerrür  543
1. Kavram  543
2. Çeşitleri  546
a. Gerçek Tekerrür–Varsayılan Tekerrür  546
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  546
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  547
d. Ulusal Tekerrür – Uluslararası Tekerrür  547
3. Koşulları  547
a. Önceden İşlenen Bir Suç Nedeniyle Kesin Olarak Mahkûm Edilmiş Olmak  547
b. Yeni Bir Suç İşlenmesi  550
c. Yeni Suçun Belirli Bir Süre İçerisinde İşlenmesi  551
4. Sonuçları  552
5. Zaman Bakımından Uygulama  557
G. Tüzel Kişilere Yönelik Güvenlik Tedbirleri  558
H. Sınır Dışı Edilme  559
§ 8. HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASI  561
§ 9. CEZA İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRAN NEDENLER
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  563
A. Sanığın Ölümü  563
B. Hükümlünün Ölümü  563
II. AF  564
A. Genel Af (AY m.87, TCK m. 65/1)  565
B. Özel Af  566
III. ZAMANAŞIMI  567
A. Dava Zamanaşımı  567
1. İşlemeye Başlaması  571
2. Kesilmesi  572
3. Durması  574
4. Sonucu  575
5. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  575
B. Ceza Zamanaşımı  576
1. İşlemeye Başlaması  576
2. Kesilmesi  576
3. Sonucu  577
C. Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Durumlar  577
Kavramlara Göre Arama Cetveli  579
 


Murat Volkan Dülger ...
Eylül 2018
69.50 TL
Sepete Ekle
Bahri Öztürk ...
Eylül 2018
69.50 TL
Sepete Ekle
Fikret Birdişli
Ağustos 2018
22.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onyedinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  23
CEZA HUKUKU
§ 1. KAVRAM
I. TANIM, TERİM  27
A. Tanım  27
B. Terim  29
C. Ceza Hukukunun Görevi  29
D. Suç Politikası, Kriminoloji, Kriminalistik, Ceza Hukuku Dogmatigi  32
E. Hukuk Düzenin Bir Parçası Olarak Ceza Hukuku  33
F. Ceza Hukukunun Alt Bölümleri  34
1. Maddi Ceza Hukuku  34
2. Şekli Ceza Hukuku (Ceza Muhakemesi Hukuku)  35
3. İnfaz Hukuku  35
II. CEZA HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER  36
A. Hukuk Devleti İlkesi  36
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi  36
2. Adaletin Sağlanması  37
3. Güvenliğin Temin Edilmesi  37
B. İnsan Onurunun Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi (Ümanizm)  37
C. Yasallık İlkesi  39
1. Kavram  39
a. Belirlilik (lex certa)  42
b. Aleyhe Kanunun Geçmişe Yürümesi Yasağı (lex praevia)  43
c. Kıyas (Benzetme) Yasağı (lex stricta)  44
d. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı (lex a)  45
2. İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç Yaratılması  46
D. Kusur İlkesi  46
1. Kavram  46
2. İki Şeritli Yaptırım Sistemi  50
§ 2. TARİHÇE
I. İLKEL (DEVLET ÖNCESİ) CEZA HUKUKU DÖNEMİ  53
II. CERMEN VE FRANKLAR DÖNEMİ  54
III. ROMA HUKUKU  55
IV. İSLAM CEZA HUKUKU  55
V. KANONİK HUKUK  56
VI. MÜŞTEREK CEZA HUKUKU  56
VII. AYDINLANMA DÖNEMİ  57
§ 3. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM
I. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  63
A. Doğrudan Kaynaklar  63
1. Genel Olarak  63
2. TCK ile Yan Ceza Kanunları Arasındaki İlişki  63
3. Sürekli ve Süreli Ceza Kanunları  64
4. Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmeleri  64
5. Ceza Kanunlarının Yürürlükten Kaldırılması (İlgası)  65
6. Metrûkiyet (Kullanılmazlık)  65
B. Dolaylı Kaynaklar  65
II. YORUM  66
A. Ceza Hukukunda Yorum  66
B. Yorum Türleri  67
C. Yorum Yöntemleri  68
D. Yorumda Kullanılan Araçlar  69
§ 4. CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI
I. YER BAKIMINDAN UYGULAMA –ULUSLARARASI CEZA HUKUKU  71
A. Genel Olarak  71
B. Sistemler  72
1. Mülkilik (Ülkesellik) Sistemi  72
a. Anlamı  72
b. Ülke  75
c. Suçun İşlendiği Yer  77
2. Şahsilik (Kişisellik) İlkesi  90
a. Faile Göre Kişisellik İlkesi  90
b. Mağdura Göre Kişisellik  94
3. Koruma (Gerçeklik) İlkesi  96
4. Evrensellik (Adalet) Sistemi  98
5. Temsile Dayalı Evrensel Yetki (İkame Yetki)  103
C. Yabancı Ülke Ceza Kanununun Değeri  104
D. İnfazın Aktarılması  106
E. Soruşturma ve Kovuşturmanın Aktarılması  107
F. Geri Verme  110
G. Devletler Ceza Hukuku  135
II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  136
A. Genel Kural  136
B. Maddî Nitelikteki Ceza Kuralı Dışındaki Kurallarda Zaman Bakımından Uygulama  137
1. Ceza Muhakemesi Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  137
2. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması  138
3. İnfaza İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması  138
4. Zamanaşımına İlişkin Kuralların Zaman Bakımından Uygulanması  139
C. Lehe Kanunun Geçmişe Yürümesi Kuralı  139
1. Genel Olarak  139
2. Lehe Kanunun Geçmişe Etkisinin Geçerli Olmadığı Durumlar  142
a. Geçici ve Süreli Ceza Kanunları Açısından  142
b. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Geriye Yürümesi Yasağı  143
c. Lehe Olan İçtihadı Birleştirme Kararının Etkisi  144
3. Lehe Kanunun Belirlenmesi  144
III. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA  145
A. Kural  145
B. İstisnalar  145
1. Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu  145
2. Mutlak Yasama Dokunulmazlığından Yararlananlar  149
a. Kavram  149
b. Kapsam  150
ba. Madde Bakımından  150
bb. Yer Bakımından  150
bc. Kişi Bakımından  150
bd. Zaman Bakımından  151
c. Mutlak Yasama Dokunulmazlığının İstisnası  151
d. Sonuçları  151
3. Diplomatlık Dokunulmazlığından (Yargı Bağışıklığından) Yararlananlar  152
4. Dokunulmazlığı (Yargı Bağışıklığı) Bulunan Bazı Yabancı Asker Kişiler  155
§ 5. SUÇ GENEL TEORİSİ
I. GENEL OLARAK  159
A. Suç Genel Teorisinin Konusu ve İşlevi  159
B. Suç Oluşturan Hukuka Aykırılıklar– Suç Oluşturmayan Hukuka Aykırılıklar  159
C. Hukuka Aykırı Oldukları Halde Suç Oluşturmayan Fiiller  160
1. Haksız Fiiller  160
2. Güvenlik Tedbirini Gerektiren Fiiller  161
3. İdari Yaptırımı Gerektiren Fiiller  162
a. Disiplin Cezası Gerektiren Fiiller  162
b. Kabahatler  163
II. SUÇUN UNSURLARI  164
A. Genel Olarak  164
B. Sistemler  165
1. Klasik Sistem  165
2. Neo–klasik Sistem  166
3. Finalist Sistem  167
4. Teleolojik Sistem  167
C. Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullar  168
1. Objektif Cezalandırılabilme Koşulları  169
2. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  171
3. Ceza Muhakemesi Şartları  171
a. Dava Şartları  172
aa. Şikâyet  172
ab. Dava Süresi  177
ac. İzin  178
ad. Talep  178
ae. Yabancı Hükümetin İstemi (Şikâyeti)  178
af. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  178
ad. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  179
b. Yargılama Şartları  182
ba. Sanığın Hazır Bulunması  182
bb. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  182
bc. Öteki Yargılama Şartları  183
D. Tipiklik  183
1. Kavram  183
2. Tipiklik–Hareket İlişkisi  187
3. Tipiklik–Hukuka Aykırılık İlişkisi  187
4. Tipikliğin Unsurları  188
a. Fail  189
b. Mağdur  190
c. Suçun Konusu  191
d. Hareket  192
da. Terim  192
db. Kavram  192
dc. Hareketin İşlevi  194
dd. Hareketi Açıklayan Teoriler  195
dda. Nedensel (Doğal) Hareket Teorisi  195
ddb. Amaçcı (Final) Hareket Teorisi  196
ddc. Sosyal ve Kişisel Hareket Teorisi  196
dd. Hareketin Sayısı  197
de. Hareket Yeteneği  198
df. Hareketin Şekli Bakımından Suçlar  199
dfa. Bağlı Hareketli Suç  199
dfb. Serbest Hareketli Suç  200
dfc. İcrai Suç  200
dfd. İhmali Suç  200
dfda. Kavram  200
dfdb. İcra–İhmal Ayırımı  200
dfdc. İhmal–Taksir Ayırımı  202
dfdd. Gerçek İhmali Suçlar  203
dfde. Görünüşte İhmali Suçlar (İhmal Suretiyle İcra Suçları)  203
dfdea. Kavram  203
dfdeb. İhmali Davranışın İcrai Davranışa Eşdeğer Sayılması  204
dg. Hareketin Sayısı Bakımından Suçlar  210
dga. Seçimlik Hareketli Suçlar  210
dgb. Tek Hareketli Suç– Birden Fazla Hareketli (=Çok Hareketli) Suç  211
e. Netice  211
ea. Kavram  211
eb. Netice Bakımından Suçlar  211
eba. Neticeli Suçlar – Salt Hareket Suçları  211
ebb. Ani Suçlar–Kesintisiz Suçlar  213
ebc. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  215
ebd. Kalkışma Suçları (= Unternehmensdelikte)  216
f. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet  217
fa. Genel Açıklama  217
fb. Nedensellik Bağlantısı  218
fba. Nedensellik Bağlantısının Saptanması  218
fbb. Özel Sorunlar  221
fbba. Alternatif Nedensellik  221
fbbb. Kümülatif Nedensellik  221
fbbc. Nedenselliğin Atipik Gelişimi  222
fbbd. Varsayılan Nedensellik  222
fbbe. Öne Geçen Nedensellik  222
fbf. Şart Teorisine Göre Nedensellik Bağlantısı Kesilmez  223
fc. Objektif İsnadiyet  223
fca. Genel Olarak  223
fcc. Objektif İsnadiyet Formülü  224
fcd. Objektif İsnadiyet Kriterleri  225
fce. Tipiklik Açısından Önemli Riziko  225
fcf. Riziko Bağlantısı  226
fcg. Sorumluluk Prensibi  227
fch. Yükümlülüğe Aykırılık Bağının Bulunmaması (Yükümlülüğe Uygun Alternatif Davranışın da Neticeyi Gerçekleştirecek Olması)  228
E. Hukuka Aykırılık  228
1. Kavram  228
2. Hukuka Uygunluk Nedenleri  231
a. TCK’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  234
aa. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi (TCK m. 24/1)  234
ab. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme (TCK m. 24/2–4)  235
ac. Meşru Savunma (TCK m. 25/1)  239
aca. Saldırıya İlişkin Koşullar  239
acaa. Haksız Saldırı  239
acab. Saldırının Hakka Yönelik Olması  242
acac. Saldırının Halen Var Olması  243
acb. Savunmaya İlişkin Koşullar  244
acba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  245
acbb. Savunma ile Saldırı Arasında Oran Bulunması  247
acbc. Savunma İradesi  248
acc. Tazminat  248
ad. Zorunluluk (Iztırar, Çaresizlik) Hali (TCK m.25/2)  249
ada. Tehlikeye İlişkin Koşullar  251
adaa. Ağır ve Muhakkak Bir Tehlikenin Bulunması  251
adab. Tehlikenin Hakka Yönelik Olması  252
adac. Tehlikeye Bilerek (Kasten) Sebebiyet Verilmemesi  253
adad. Tehlikeye Karşı Koyma Yükümlülüğünün Bulunmaması  253
adb. Korunmaya İlişkin Koşullar  253
adba. Tehlikeden Başka Türlü Korunma Olanağının Bulunmaması  253
adbb. Tehlike ile Korunma Arasında Oran Bulunması  254
adbc. Korunma İradesi  254
adc. Tazminat  254
ae. Hakkın Kullanılması (TCK m. 26/1)  254
aea. Koşulları  255
aeb. Hakkın Kullanılması Durumları  255
aeba. Mal İçin Meşru Savunma, Zilyetliğin Korunması  256
aebaa. Mal İçin Meşru Savunma  256
aebab. Zilyetliğin Korunması  257
aebb. Bir İş, Meslek, Sanat, Bilim veya Spor Faaliyetinin İcrası  257
aebba. Genel Olarak  257
aebbb. Ticarî ve/veya Sınaî Faaliyette Bulunma Hakkının İcrası  259
aebbc. Gazetecilik Mesleğinin İcrası  259
aebbd. Hekimlik Mesleğinin İcrası  260
aebbe. Öteki İş ve Mesleklerin İcrası  261
aebbf. Sanatın İcrası  261
aebbg. Bilimin İcrası  262
aebbh. Spor Faaliyetlerinin İcrası  263
af. İlgilinin (Mağdurun) Rızası (TCK m. 26/2)  263
afa. Kavram  263
afb. Koşulları  264
afba. Mağdurun Üzerinde Mutlak Surette Tasarrufta Bulunabileceği Bir Hakkın Varlığı  265
afbaa. Genel Olarak  265
afbbb. Ötanazi  265
afbb. Rızayı Açıklayan Kişinin Buna Yetkili Olması  266
afbc. Rızanın Açıklanması  267
afbd. Fiilin Rızaya Dayalı Olması  270
b. TCK’da Düzenlenmeyen Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak İzin Verilen Risk  270
ba. Genel Olarak  270
bb. Riziko İçeren Kurtarma Faaliyetleri  271
bc. Fiilin Sosyal Uygunluğu  271
c. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Yükümlülükler Çatışması  272
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  273
F. Kusurluluk  278
1. Genel Açıklama  278
2. Kusur Yeteneği (İsnad Kabiliyeti)  281
a. Kavram  281
b. Kusur Yeteneğinin Bulunması Gereken Zaman  282
c. Kusur Yeteneğini Etkileyen Durumlar  287
ca. Yaş Küçüklüğü  287
cb. Sağır ve Dilsizlik  289
cc. Akıl Hastalığı  289
cd. Geçici Neden  290
3. Kusur  290
a. Kavram  291
b. Şekilleri  292
ba. Kast  294
baa. Tanım  294
bab. Kastın Bulunması Gereken Zaman  295
bac. Unsurları  296
baba. Bilme  296
babb. İsteme  297
bad. Çeşitleri  298
baca. Maksat  298
bacb. Doğrudan Kast  300
bacc. Olası (Dolaylı) Kast (=dolus eventualis)  301
bacd. Alternatif Kast–Kümülatif Kast (dolus alternativus–dolus cumulativus)  305
bace. Tipikliğin Subjektif Nitelikteki Diğer Unsurları (Özel Kast)  307
bacf. Yoğun Kast (Düşünce Kastı, Tasarlama, Taammüd) – Ani Kast  308
bb. Taksir  309
bba. Tanım  309
bbb. Unsurları  313
bbba. Kanunda Fiilin Taksirle İşlenebileceğinin Gösterilmiş Olması  313
bbbb. Kastın Bulunmaması  313
bbbc. Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık  313
bbbd. Neticenin Öngörülebilir Olması  315
bbbe. Taksirli Suçlarda Objektif İsnadiyet  316
bbbf. Taksirli Suçlarda Kusur  317
bbc. Taksirli Suçlarda Özellik Gösteren Durumlar  319
c. Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlar  320
ca. Genel Olarak  320
cb. Ağır Netice Bakımından En Azından Taksir Düzeyinde Kusur Bulunması  322
caa. Taksir  322
cbb. “En Azından” Taksirle Hareket Etme  323
cc. Nedensellik ve Objektif İsnadiyet  324
cd. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suç Ortaklarının Ağır Neticeden Sorumluluğu  325
ce. Netice Yüzünden Ağırlaşan Suçlara Teşebbüs  326
cf. Gönüllü Vazgeçme  327
d. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  327
da. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler ve Mazeret Nedenleri  327
daa. Cebir ve Şiddet  328
dab. Korkutma  329
dac. Tehdit  329
dad. Yanılma  330
dada. Genel Olarak Yanılma  330
dadb. Tipiklikte Yanılma  330
dadba. Genel Olarak  330
dadbb. Suçun Konusunda Yanılma (=error in persona vel objecto)  332
dadbc. Sapma (Aberratio ictus)  334
dadbd. Nedensellik Bağlantısında Yanılma  337
dadbe. Suçun Nitelikli Hallerinde Yanılma  338
dadc. Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Nedenlerin Gerçekleşme Koşullarında Yanılma  339
dadd. Haksızlık Yanılması  341
dade. Tipiklik Dışında Kalan Cezalandırmaya Etkili Koşullarda Yanılma  343
db. Kusurluluğu Azaltan Neden Olarak Haksız Tahrik  343
dba. Kavram  343
dbb. Hukuksal Niteliği  347
dbc. Koşulları  348
dbca. Haksız Fiil  348
dbcb. Hiddet (Öfke) veya Şiddetli Elem (Üzüntü)  351
dbdc. Suçun Hiddet veya Şiddetli Elemin Etkisi Altında İşlenmesi  352
dbd. Haksız Tahrikin Bazı Kurumlarla Birlikte Uygulanabilmesi Olanağı  355
dbda. Haksız Tahrik ve Tasarlama  355
dbdb. Haksız Tahrik ve Suçun Konusunda Yanılma ve Sapma  355
dbdc. Haksız Tahrik ve Takdiri İndirim Nedenleri  355
dbdd. Haksız Tahrik ve Kan Gütme Saiki  355
dbde. Haksız Tahrik ve Töre Saiki  356
§ 6. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
I. TEŞEBBÜS  357
A. Kavram  357
B. Teşebbüsün Cezalandırılma Nedeni  360
C. Hukuksal Niteliği  362
D. Koşulları  362
1. Kast  363
2. Hareketin Tipikliği Gerçekleştirmeye Elverişli Olması  366
3. Doğrudan Doğruya İcraya Başlama  366
4. Fiilin Failin Elinde Olmayan Nedenler Yüzünden Suçun Tamamlanmaması  372
E. Gönüllü Vazgeçme  373
F. Teşebbüsün Cezası  387
G. Elverişsiz Teşebbüs (İşlenemez Suç)  387
1. Tanımı ve Cezalandırılmama Nedeni  387
2. Aracın Elverişsizliği  389
3. Suçun Konusunun Bulunmaması  391
4. Sözde Suç (Kuruntu Suç) ve İşlenemez Suçtan Farkı  391
5. Elverişsiz Teşebbüsün (İşlenemez Suçun) Cezası  392
II. SUÇLARIN İÇTİMAI  393
A. Suç Çokluğu–Suç Tekliği Kavramı  393
B. Zincirleme Suçlar  394
1. Genel Açıklama  394
2. Koşulları  395
a. Aynı Suçun Birden Fazla İşlenmesi  395
b. Suçların Değişik Zamanlarda İşlenmesi  397
c. Suçların “Aynı Kişiye” Karşı İşlenmesi  398
d. İşlenen Birden Fazla Suçun TCK m. 43/3’te Sayılan Suçlardan Birisi Olmaması  399
e. Birden Fazla Suçun Tek Suç İşleme Kararına Dayanması  400
3. Sonucu  400
C. Bileşik (Mürekkep) Suçlar  401
D. Fikrî İçtima  402
1. Genel Açıklama  402
2. Koşulları  402
3. Sonucu  404
E. Kanunların Tekliği (Görünüşte İçtima)  404
1. Özel–Genel Norm İlişkisi  405
2. Asıl–Yardımcı Norm İlişkisi  406
3. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  407
III. SUÇA İŞTİRAK  408
A. Genel Olarak  408
B. Fail – Yardım Eden Ayırımı  410
1. Biçimsel Objektif Teori  410
2. Maddi Objektif Teori  410
3. Sübjektif Teoriler  411
4. Fiile Egemenlik Teorisi  411
C. Faillik Türleri  413
1. Doğrudan (Tek Başına) Faillik  413
2. Birlikte (Müşterek) Faillik  416
a. Genel Olarak  416
b. Koşulları  416
ba. Aynı Fiile İşlemeye Yönelik Ortak Karar  416
bb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  418
3. Dolaylı Faillik  421
a. Genel Olarak  421
b. Dolaylı Faillik Durumları  422
aa. Baskın Bilgi Nedeniyle Dolaylı Faillik  422
aaa. Tipiklik Düzeyinde Dolaylı Faillik  423
bbb. Hukuka Aykırılık Düzeyinde Dolaylı Faillik  424
ccc. Kusur Düzeyinde Dolaylı Faillik  424
bb. Araç Kişinin Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gerçekleşme Koşullarında Yanılması  426
4. Yan Faillik  426
D. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  427
1. Genel Olarak  427
2. Cezalandırılma Nedeni  427
3. İştirakte Bağlılık Kuralı  427
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik) Türleri  430
a. Azmettirme  430
aa. Genel Olarak  430
ab. Kast  432
ac. Failin Azmettirenin İradesi Dışına Çıkması  433
ad. Yanılma ve Sapma  434
ae. Sonuçsuz Kalan Azmettirme  435
af. Azmettiren İçin Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Hal  435
ag. Azmettirmeye Azmettirme, Birlikte Azmettirme, Dolaylı Azmettirme  436
b. Yardım Etme  436
ba. Genel Olarak  436
bb. Yardımın Nedenselliği  439
bc. Kast  439
bd. Yardım Türleri  440
E. Nitelikli Hallerin Suç Ortaklarına Geçişi  441
§ 7. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ
I. CEZA  446
A. Tanım  446
B. Cezanın Özellikleri, Amacı, İyi Bir Cezada Bulunması Gereken Nitelikler  447
1. Cezanın Özellikleri  447
2. Cezanın Amacı  447
a. Mutlak Ceza Teorileri  447
b. Nisbi Ceza Teorileri  449
c. Birleştirici Teoriler  451
3. İyi Bir Cezada Bulunması Gereken Nitelikler  452
C. Türleri  452
1. Hapis Cezası  452
a. Tarihçe  452
b. TCK’nın Sistemi  455
aa. Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası  455
bb. Ömür Boyu Hapis Cezası  456
cc. Süreli Hapis Cezası  456
cca. Uzun Süreli Hapis Cezası  456
ccb. Kısa Süreli Hapis Cezası  458
ccba. Kavram  458
ccbb. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Sakıncaları  459
ccbc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  460
ccbca. Karşılaştırmalı Hukuk  460
ccbcb. Türk Hukuku  461
ccbd. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Tedbirler  462
ccbda. Karşılaştırmalı Hukukta  462
ccbdb. Türk Hukukunda  466
c. Erteleme  473
aa. Hapis Cezasının Ertelenmesi  474
aaa. Kavram  474
aab. Tarihçe  474
aac. Hukuksal Niteliği  476
aad. Amacı  477
aae. Koşulları  478
aaea. Ertelemeye Konu Hapis Cezasının Belirli Bir Tür ve Ağırlıkta Olması  478
aaeb. Hükümlünün Geçmişine İlişkin Koşul: Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Üç Aydan Fazla Hapis Cezasına Mahkûm Edilmemiş Olmak  481
aaec. Sübjektif Koşul: Yeniden Suç İşlenmeyeceği Konusunda Mahkemeye Kanaat Gelmiş Olması  483
aaf. Erteleme Kararı  485
aag. Sonuçları  486
bb. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  488
bba. Kavram ve Hukuksal Nitelik  488
bbb. Koşulları  489
bbc. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı  493
bbd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Sonuçları  494
d. Hapis Cezalarının İnfazının Geri Bırakılması  495
aa. Hastalık Nedeniyle İnfazın Geri Bırakılması  495
bb. Hükümlünün İstemiyle İnfazın Geri Bırakılması  496
e. Koşullu Salıverme  497
aa. Tanım  497
bb. Koşulları  497
bba. Cezanın Belirli Bir Kısmının İnfaz Kurumunda Çekilmiş Olması  497
bbb. İyi Hal  500
cc. Koşullu Salıvermeden Yararlanmayacak Olanlar  500
dd. Koşullu Salıverme Kararı  502
ee. Sonuçları  503
ff. Koşullu Salıverme Kararının Geri Alınması  507
f. İzin  509
aa. Mazeret izni  509
bb. Özel izin  510
cc. İş arama izni  510
2. Adli Para Cezası  510
a. Tanım  510
b. Belirlenmesi  512
d. Ödenmesi  514
3. Cezanın Saptanması  515
a. Somut Cezanın Belirlenmesi  515
b. Cezaların Hesaplanması  519
c. Takdiri İndirim Nedeni  519
d. Cezaların Toplanması  523
e. Özgürlüğün Sınırlandırıldığı Sürenin Ceza Mahkûmiyetinden İndirilmesi  524
aa. Genel Bilgi  524
bb. Koşulları  524
bba. Kişi Özgürlüğü Sınırlama Sonucunu Doğuran Bir Tedbire Başvurulması  524
bbb. Ceza Mahkumiyeti  525
cc. İndirimin Gerçekleştirilmesi ve İndirim Oranı  526
III. GÜVENLİK TEDBİRLERİ  528
A. Genel Olarak  528
B. Hak Yoksunluğu  529
C. Müsadere  534
1. Genel Olarak  534
2. Koşulları  536
a. Eşya Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 54/1)  536
aa. Bir Eşya Mevcut Olmalıdır  536
ab. Eşya İyi Niyetli Üçüncü Kişilere Ait Olmamalıdır  537
ac. Kasten İşlenmiş Bir Suç Olmalıdır  537
ad. Eşya  538
ae. Oranlılık  539
af. Mahkumiyet  539
b. Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturan Eşyanın Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 54/4)  540
ba. Bir Eşya Söz Konusu Olmalıdır  540
bb. Eşyanın Üretimi, Bulundurulması, Kullanılması, Taşınması, Alım ve Satımı Suç Oluşturmalıdır  540
c. Kazanç Müsaderesinin Koşulları (TCK m. 55)  540
D. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  541
E. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  542
F. Tekerrür  543
1. Kavram  543
2. Çeşitleri  546
a. Gerçek Tekerrür–Varsayılan Tekerrür  546
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  546
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  547
d. Ulusal Tekerrür – Uluslararası Tekerrür  547
3. Koşulları  547
a. Önceden İşlenen Bir Suç Nedeniyle Kesin Olarak Mahkûm Edilmiş Olmak  547
b. Yeni Bir Suç İşlenmesi  550
c. Yeni Suçun Belirli Bir Süre İçerisinde İşlenmesi  551
4. Sonuçları  552
5. Zaman Bakımından Uygulama  557
G. Tüzel Kişilere Yönelik Güvenlik Tedbirleri  558
H. Sınır Dışı Edilme  559
§ 8. HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ ADLİ SİCİLDEN ÇIKARILMASI  561
§ 9. CEZA İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRAN NEDENLER
I. SANIĞIN VEYA HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ  563
A. Sanığın Ölümü  563
B. Hükümlünün Ölümü  563
II. AF  564
A. Genel Af (AY m.87, TCK m. 65/1)  565
B. Özel Af  566
III. ZAMANAŞIMI  567
A. Dava Zamanaşımı  567
1. İşlemeye Başlaması  571
2. Kesilmesi  572
3. Durması  574
4. Sonucu  575
5. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  575
B. Ceza Zamanaşımı  576
1. İşlemeye Başlaması  576
2. Kesilmesi  576
3. Sonucu  577
C. Zamanaşımı Kabul Edilmeyen Durumlar  577
Kavramlara Göre Arama Cetveli  579
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019