Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi ve Ceza Hukukunda
Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge
Mart 2020 / 1. Baskı / 1200 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 250.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitabın amacı «dar anlamda vergi suçu» (sadece vergi zıyaı ortaya çıkaran suçlar) veya «kamusal vergi suçu» olarak adlandırılan kamunun vergi haklarını tehlikeye sokan ya da zarara uğratan sahte belge kullanma veya düzenleme suçunun hapis cezası ile yaptırım altına alınması ve ceza usul hukuku kuralları çerçevesinde adlî yargı organları tarafından karara bağlanması şartlarını ortaya koymaktır. Kitabın konusu dar anlamda vergi suçlarından yalnızca sahte belge kullanma veya düzenleme, yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma suçu ile yetkisiz ve izinsiz belge basımı ve yetkisiz ve izinsiz basılmış belgelerin bilerek kullanılması suçuna yönelik olduğundan idari makamlar tarafından uygulanan ve vergi mahkemelerince karara bağlanan parasal yaptırımlara («idari nitelikli yaptırım, vergi kabahati, vergi ziyaı cezasını gerektiren fiiller, mali nitelikli suç, mali suç») ve dar anlamda vergi suçları olan diğer suçlara (gizleme, yok etme, çift defter tutma, muhasebe hilesi, tahrifat) yönelik olarak açıklamalara çalışmamızda kural olarak yer verilmemiştir.

Kitapta, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'n da yer alan düzenlemeler çerçevesinde sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek ve kullanmak suçu değişik olasılıklar göz önünde bulundurularak suçun tanımı, suçun unsurları, suçun özel görünüm biçimleri ve sonuçları yönünden en fazla katkının somut olaya özgü adaletin sağlanması amacına yönelik hukukun genel ilkeleri, yaşam tecrübeleri ve genel mantık kuralları uygulanmak suretiyle uzun yılların sonucunda oluşturulan yargı içtihatlarıyla sağlanmış olduğu gerçeği göz önüne alınarak parasal yaptırımlar bakımından Danıştay kararları ve hapis cezası yaptırımı bakımından Yargıtay kararları doğrultusunda incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasa Mahkemesi Kararları
Danıştay Kararları
Yargıtay Kararları
Hazine ve Maliye Bakanlığı Yönetmelikleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı Tebliğleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelgeleri
Ticaret Bakanlığı Genelgeleri ve İç Yazıları
Barkod: 9789750226069
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  29
Kısaltmalar  31
Giriş  35
Birinci Bölüm
BELGE KAVRAMI
1. BELGE KAVRAMI  39
1.1. Varaka, Vesika, Evrak, Doküman Kavramları  39
Varaka–Vesika  40
Evrak  41
1.2. Belge Tanımı  42
1.2.1. Genel Olarak  42
1.2.2. Hukuk Alanında Belge Tanımı  42
1.2.2.1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Belge Tanımı  43
1.2.2.2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Belge Kavramı  46
1.2.2.3. Öğretide Belge Tanımı  47
1.2.2.4. Yargıtay Kararlarında Belge Tanımı  47
1.2.3. Belgede Bulunması Gereken Nitelikler  48
1.2.3.1. Yazılı Olması  48
1.2.3.2. Kanıt Oluşturabilme Niteliği  49
1.2.3.3. Düzenleyicisinin Belli Olması  50
1.2.3.4. Hukuki Bir Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  50
1.2.3.5. Hukuki Geçerlilik  51
1.2.4. Belgede Asıl, Suret, Nüsha ve Örnek Kavramları  51
1.2.4.1. Asıl  52
1.2.4.2. Nüsha (Örnek)  52
1.2.4.3. Suret  53
1.3. Belge Türleri  56
1.3.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Resmî Belge ve Özel Belge Ayrımı  56
1.3.1.1. Resmî Belge  57
1.3.1.1.1. Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmî Belgeler  58
1.3.1.1.2. Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olan Resmî Belgeler  61
1.3.1.2. Resmî Belge Hükmünde Belgeler  61
1.3.1.2.1. Kambiyo Senedi veya Emtiayı Temsil Eden Belge, Hisse Senedi, Tahvil ve Vasiyetnâme  61
1.3.1.2.2. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin, Görevlerinin Gereği Olarak Düzenlenen Belgeler  64
1.3.1.3. Özel Belge  65
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  66
2.1. Belgede Sahtecilik Suçunun Görünüm Biçimleri  66
2.1.1. Sahte Belge Düzenlemek  67
2.1.2. Gerçek Bir Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek  68
2.2. Belgede Sahtecilik Suçunda Korunan Hukuki Yarar (Suçun Hukuki Konusu)  70
2.2.1. Kamu Güveni  70
2.2.2. Özel Yarar  72
2.3. Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları  73
2.3.1. Kasıt: Hukuken Korunan Hak ve Çıkarın Bozulmasına Yönelik İrade  73
2.3.2. Aldatma Yeteneği  74
2.3.3. Zarar Doğmuş Olması veya Zarar Doğması Olasılığı Bulunması  75
2.4. Özel Belgede Sahtecilik Suçu  77
2.4.1. Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek  77
2.4.1.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer  77
2.4.1.2. Suçun Konusu  78
2.4.1.3. Suçun Maddi Unsuru  79
2.4.1.4. Suçun Manevi Unsuru  80
2.4.1.5. Suça Etki Eden Nedenler  81
2.4.1.5.1. Ağırlaştırıcı Neden  81
2.4.1.5.2. Hafifletici Neden  81
2.4.1.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  82
2.4.1.6.1. Suça Teşebbüs  82
2.4.1.6.2. Suçlarda Birleşme  85
2.4.1.6.3. Zincirleme Suç (Müteselsil Suç)  87
2.4.1.6.4. Suça Katılma  91
2.4.1.6.4.1. Fail, Müşterek Fail ve Dolaylı Fail  91
2.4.1.6.4.2. Azmettirme  92
2.4.1.6.4.3. Yardım Etme  93
2.4.1.6.4.4. Suça Katılmada Gönüllü Vazgeçme  94
2.4.2. Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu  99
2.4.2.1. Suçun Faili  99
2.4.2.2. Suçun Maddi Unsuru  99
2.4.2.3. Suçun Manevi Unsuru  100
2.4.2.4. Suça Etki Eden Nedenler  100
2.4.2.4.1. Ağırlaştırıcı Neden  100
2.4.2.4.2. Hafifletici Neden  100
2.4.2.5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  100
2.4.2.5.1. Suça Teşebbüs  100
2.4.2.5.2. Suçlarda Birleşme (İçtima)  101
2.4.2.5.3. Suça Katılma  101
2.4.3. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu  101
2.4.3.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer  101
2.4.3.2. Suçun Konusu  102
2.4.3.3. Suçun Maddi Unsuru  102
2.4.3.4. Suçun Manevi Unsuru  104
2.4.3.5. Suça Etki Eden Nedenler  104
2.4.3.5.1. Ağırlaştırıcı Neden  104
2.4.3.5.2. Hafifletici Neden  104
2.4.3.6. Suçun Özel Görünüm Biçimleri  105
2.4.3.6.1. Suça Teşebbüs  105
2.4.3.6.2. Suça Katılma  105
2.4.3.6.3. Suçlarda Birleşme  105
3. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA YAPTIRIMLAR  106
3.1. Süreli Hapis Cezası  106
3.2. Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  107
3.2.1. Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi  107
3.2.2. Hapis Cezasının Ertelenmesi  108
3.2.3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  109
3.3. Güvenlik Tedbirleri  114
3.3.1. Hak Yoksunlukları  114
3.3.2. Tekerrür  116
3.4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler  118
3.4.1. Yaş Küçüklüğü  121
3.4.2. Hata  121
3.4.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  122
3.5. Kamu Davasının Düşürülmesine Neden Olan (Cezaları Ortadan Kaldıran) Hâller  123
3.5.1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  123
3.5.2. Af  124
3.5.3. Zamanaşımı  125
3.5.3.1. Dava Zamanaşımı  125
3.5.3.2. Ceza Zamanaşımı  128
3.5.4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu: Uzlaşma  128
İkinci Bölüm
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU BELGE KAVRAMI,
BELGE TÜRLERİ, BELGELERİN BASIM VE
DAĞITIMI İLE BELGELERİN
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI  133
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Tanımı Yapılan Belgeler  136
1.1.1. Fatura  136
1.1.1.1. Kâğıt Fatura  143
1.1.1.2. Elektronik Fatura (E–Fatura)  150
1.1.1.2.1. Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler  152
1.1.1.2.2. E–Faturanın Düzenlenmesi ve İletilmesi  153
1.1.1.2.3. E–Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi  154
1.1.1.2.4. E–Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükelleflere Faturanın İletilmesi  154
1.1.1.2.5. E–Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü  158
1.1.1.2.6. E–Faturaların İptal İşlemi ve İptal Edilen E–faturaların Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü  159
1.2. E–Arşiv Fatura  165
1.3. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi  169
1.3.1. Sevk İrsaliyesi  171
1.3.1.1. Kâğıt Sevk İrsaliyesi  171
1.3.1.2. Elektronik İrsaliye (E–İrsaliye)  178
1.3.1.2.1. Elektronik İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi  178
1.3.1.2.2. Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler  179
1.3.1.2.3. E–İrsaliye Yanıtı  180
1.3.2. Serbest Meslek Makbuzu  180
1.3.2.1. Kâğıt Serbest Meslek Makbuzu  180
1.3.2.2. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E–Serbest Meslek Makbuzu)  181
1.3.2.2.1. E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi  182
1.3.2.2.2. E–Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler  183
1.3.2.2.3. E–Serbest Meslek Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması  183
1.3.3. Gider Pusulası  184
1.3.4. Müstahsil Makbuzu  185
1.3.4.1. Kâğıt Müstahsil Makbuzu  185
1.3.4.2. Elektronik Müstahsil Makbuzu (E–Müstahsil Makbuzu)  187
1.3.4.2.1. E–Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi  187
1.3.4.2.2. E–Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler  188
1.3.4.2.3. E–Müstahsil Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması  189
1.3.5. Perakende Satış Belgeleri  189
1.3.5.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi  191
1.3.5.2. Yolcu Taşıma Bileti  194
1.3.5.2.1. Kâğıt Yolcu Taşıma Bileti  194
1.3.5.2.2. Elektronik Bilet Uygulaması (E–Bilet Uygulaması)  197
1.3.5.2.2.1. Kara ve Deniz Yolu ile Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükellefler Elektronik Bilet Uygulaması  198
1.3.5.2.2.2. Elektronik Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler  198
1.3.6. Ücret Bordrosu  198
1.3.7. Taşıma İrsaliyesi  199
1.3.8. Yolcu Listeleri  200
1.3.9. Muhabere Evrakı  201
1.3.10. Diğer Belgeler  206
1.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilen Belgeler  208
1.4.1. Fatura–Çek  210
1.4.2. Özel Fatura  212
1.4.3. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Alım Satım Belgesi  214
1.4.4. Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi  215
1.4.5. Kıymetli Maden Alım Belgesi– Kıymetli Maden Satım Belgesi  217
1.4.6. Dekont– Finansman Şirketleri  220
1.4.7. Şans Oyunlarında Belge Düzeni  222
1.4.8. Adisyon Fişi  225
1.4.9. Ambar Tesellüm Fişi  225
1.5. Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi –Apostil Belgesi  227
1.6. Credit Note («Credit Memo», «Credit Memos», «Credit Memorandum»)  230
2. BELGE BASIMI VE BASILACAK BELGELERİN NİTELİKLERİ  232
3. BELGENİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR– BELGEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR  248
3.1. Faturaların Sıra Numarası Dâhilinde Teselsül Ettirilmesi ve Aynı Müessesenin Muhtelif Şube ve Kısımlarında Fatura Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Hususlar  251
3.1.1. Sıra Numarası Atlanarak Fatura Kullanılması Durumunda Atlanılan Fatura Cildinin Tekrar Kullanılması  254
3.1.2. Bayilere Düzenlenen Faturalarda Sehven Sıra Numarasının Atlanması Durumunda Vergi Dairesi Müdürlüğünce Tanzim Edilecek Tutanakla Kalan Ciltlerin Kullanılmasının Sağlanması  255
3.1.3. Faturaların Sıra Numarası Dâhilinde Teselsül Ettirilmesi Gerektiğinden, Gümrük Müşavirliğine veya Üçüncü Kişi ve Kuruluşlara Kullanılmak Üzere Teslim Edilmesinin Mümkün Olmaması  255
3.2. Faturalar Üzerinde Silinti ve Kazıntı Yapılamayacak Olması  256
3.2.1. Faturalar Mürekkep, Makine veya Kopya Kurşun Kalemi ile Düzenlenmesi  256
3.2.2. Faturaların ve Sevk İrsaliyelerinin Lazer Yazıcılarla Düzenlenmesinin Mümkün Bulunması  258
3.3. Faturaların En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenlenmesi ve Birden Fazla Örnek Düzenlendiği Takdirde Her Birine Kaçıncı Örnek Olduğu İşaret Edilmesi  259
3.4. Faturaların Baş Tarafında İş Sahibinin veya Namına İmzaya Mezun Olanların İmzasının Bulunması  260
3.4.1. Faturayı İmzalaması Gereken Kişiler  260
3.4.2. Faturalarda Islak İmza Yerine, İmza Kaşesi ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılması  261
3.5. Faturanın, Malın Teslimi veya Hizmetin Yapıldığı Tarihten İtibaren Azamî (7) Yedi Gün İçinde Düzenlenir. Bu Süre İçerisinde Düzenlenmeyen Faturalar Hiç Düzenlenmemiş Sayılması  263
3.6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Fatura Düzenlemek Zorunda Olanlar, Faturadaki Bilgilerin Doğruluğundan Sorumlu Olması  266
Üçüncü Bölüm
VERGİ USUL KANUNU
SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE İNCELEMESİ
1. MÜNHASIRAN SAHTE BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA MÜKELLEFİYET TESİSİNİN TESPİTİNE YÖNELİK VERGİ İNCELEMESİ  271
1.1. Yoklama Fişlerinin İncelenmesi ve Yoklama Yaptırılarak Araştırma Yapılması  273
1.1.1. Belge Düzenlenen Dönem İtibarıyla Ticari Bir İşinin Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Yoklama Fişlerinin İncelenmesi  273
1.1.2. İnceleme Tarihi İtibarıyla Belge Düzenlenen Dönemde Ticari Bir İşinin Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Yoklama Yapılması  279
1.2. Bastırılan Belge Seri ve Sıra Numaralarının ve Belgeyi Teslim Alan Kimlik Bilgilerinin Anlaşmalı Matbaa Bilgi Formu İncelenerek Tespit Edilmesi  282
1.3. Defter Tasdik Bilgilerinin Tespit Edilmesi  283
1.4. Vergi Beyannameleri ve Eki Gelir Tablosu ve Bilanço Tetkik Edilerek Kapasite ve Ticari Yeterlilik Durumunun Araştırılması  288
1.5. Ortaklık Yapısı ve Ortaklara İlişkin Analizler  290
1.6. «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)» ile «Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)» Tetkiki ve Karşıt İnceleme ve Karşıt Tespit Yapılması  300
1.6.1. Mal veya Hizmet Satın Alınan Alt Firmalar Nezdinde Karşıt Tespit/ Karşıt İnceleme Yapılması  307
1.6.2. Mal veya Hizmet Satışına İlişkin Adına Fatura veya Fatura Yerine Geçen Belge Düzenlenen Firmalar Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılması  308
1.7. Para Akışının (Hareketlerinin) Araştırılması– Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Kasa Mevcudu ile Uyumlu Geçerli Belgeler  312
2. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE KULLANMA TESPİTİNE YÖNELİK BELGE VE İÇERİK İNCELEMESİ  323
2.1. Belge İncelemesi  325
2.1.1. Belgenin Basımını Yapan Matbaa İşletmecisinin Anlaşmalı Matbaa Olup Olmadığının Tespiti (Noterde Tasdik Edilmesi Durumunda Tasdikini Yapan Noter Mührünün Sahte Olup Olmadığı)  328
2.1.2. Belgede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurların İncelenmesi  328
2.1.2.1. İmza ve Yazı İncelemesi  340
2.1.2.2. Tarih İncelemesi  346
2.1.2.3. Müşteri Kimlik Bilgileri  347
2.1.2.4. Adet, Miktar, Fiyat veya Tutar Bilgilerinde Noksanlık  349
2.2. Defter Kayıtları  350
2.2.1. Envanter Defteri  356
2.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca «Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar»  361
2.2.3. Kombine İmalât  371
2.3. Fiilî Envanter–Kaydi Envanter  380
2.3.1. Fiilî Envanter (Fiziki Sayım Tekniği–Fiilî Stok Sayımı)  380
2.3.2. Kaydi Envanter  382
2.4. Üretim İşletmeleri–Randıman Analizi (Randıman İncelemesi)  388
3. VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USULLER  403
3.1. Yoklama  403
3.2. Vergi İncelemesine İlişkin Usul ve Esaslar  408
3.2.1. İncelemenin İş Yerinde Yapılmamış Olması Durumunda İncelemenin İşyeri Dışında Dairede Yapılmasına İmkân Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Tespit Edilmemiş Olması  410
3.2.2. Defter ve Belge İbraz Yazısının Usulüne Uygun Düzenlenerek Tebliğ Edilmemiş Olması  422
3.2.3. Defter ve Belgelerin İnceleme Amacıyla İbrazının Mali Tatil Süresi İçinde İstenmiş Olması  426
3.2.4. İnceleme Yapılmış veya Matrahın Re’sen Takdir Edilmiş Olması Yeniden İnceleme Yapılmasına ve Gerekirse Tarhiyatın İkmaline Mâni Değildir  432
4. ARAMALI İNCELEME– ARAMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI VE ARAMA SONUCUNDA ELDE EDİLEN KANITIN HÜKME ETKİSİ  435
4.1. Arama ve Aramalı İnceleme Konusuna İlişkin Usul ve Şartlar  435
4.2. Bilgisayar ve Bilgisayar Özelliği Taşımayan Diğer Elektronik Aygıtlar Açısından Arama ve El Koyma İşlemleri  452
5. VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ  463
6. TAKDİR KOMİSYONU KARARI UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM REDDİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI  468
7. TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK ZAMANAŞIMI  471
Dördüncü Bölüm
VERGİ KANUNLARI UYARINCA YAPTIRIMLAR
1. GEÇMİŞTE SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ BULUNULMASINDAN DOLAYI MÜKELLEFİYET KAYITLARI SİLİNENLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI DURUMUNDA – TEMİNAT UYGULAMASI  475
1.1. Münhasıran Sahte Belge Düzenlenmesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Re’sen Terkin Edilmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  483
1.1.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek/Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması  483
1.1.1.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek Kişiler İçin Teminat Uygulaması  485
1.1.1.2. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül İdarecileri İçin Teminat Uygulaması  485
1.1.1.3. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiler ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması  486
1.1.1.4. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin İşlenmesinde Bilfiil Bulundukları Tespit Edilenler İçin Teminat Uygulaması  488
1.1.1.5. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra İşlenmeye Başlanmış Olması  488
1.1.1.6. İşe Başlama Bildiriminde Bulunulması Gerekmeyen Mükellefiyet Tesisleri  489
1.1.1.7. Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilenlerin Durumu  489
1.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerle Bağlantılı Olan Adi Ortaklıkların, Ticaret Şirketlerinin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin İşe Başlama Bildiriminde Bulunması Hâlinde Teminat Uygulaması  490
1.3. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin; Mükellefiyeti Bulunan Adi Ortaklık, Ticaret Şirketi ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül Ortağı, Kanuni Temsilcisi veya İdarecisi Olması, Bunları Devralması, Kısmen veya Tamamen Bunlara Devrolunması Hâlinde Teminat Uygulaması  491
1.4. Alınan Teminatların İadesi  493
1.5. Mevcut Faaliyet Yanında Sahte Belge Düzenlenmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  495
1.5.1. Mevcut Faaliyetinin Yanında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Yer Alan Sahte Belge Düzenleme Fiilini İşleyenler İçin Teminat Uygulaması  495
1.5.2. Alınan Teminatların İadesi  497
1.6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler ile 359’uncu Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması  498
2. İZAHA DAVET  499
2.1. İzaha Davetin Kapsamı  502
2.2. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi  504
2.3. Ön Tespit  512
2.3.1. Ön Tespitin Şartları  513
2.3.1.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması  513
2.3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması  514
2.3.2. Ön Tespiti Yapacak Merci  515
3. SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERİN VERGİ AFLARINDAN YARARLANDIRILMAMASI  516
3.1. 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  519
3.2. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun  521
3.3. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun  523
3.4. 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu  526
4. SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİKLERİ VEYA KULLANDIKLARI VERGİ İNCELEME RAPORUYLA TESPİT OLUNANLARIN, KANUNLA KURULMUŞ MESLEKİ KURULUŞLARINA VE 3568 SAYILI KANUNLA KURULAN BİRLİK VE MESLEK ODALARINA BİLDİRİLMESİ (İLÂN)  530
4.1. Açıklamanın Yapılması  532
4.2. Açıklama Kapsamına Alınmayan Alacaklar  533
5. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UZLAŞMA HAKKINDAN YARARLANILAMAMASI  534
6. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI  538
6.1. Müteselsil Sorumluluk  542
6.1.1. Kapsam  542
6.1.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar  543
6.1.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar  546
6.2. Uygulama  547
6.3. Diğer Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları  552
7. 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT UYGULAMASI  561
7.1. Belge Düzeni  564
7.2. Alıcının İndirim Hakkı  565
7.3. Satıcının İade Hakkı  566
8. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI  570
8.1. Belge Kavramı  576
8.1. Özel Esaslara Tâbi Mükellefler  577
8.2. İşlemlerin Gerçekliğini İspat  582
8.3. İade Talepleri  586
8.3.1. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  586
8.3.2. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükelleflerin İade Talepleri  590
8.3.3. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  591
9. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN TEMİNAT UYGULAMASI  593
10. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUK UYGULAMASI  599
10.1. Mali Sorumluluk  600
10.1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mali Sorumluluk  600
10.1.2. Vergi Beyannamelerini İmzalayan Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu  603
10.1.2.1. Mali Sorumluluk Müessesesi  605
10.1.2.2. Disiplin Sorumluluğu  607
10.1.2.3. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu Hükümlerine Aykırılık Kapsamında Cezaî Sorumluluk  608
10.1.2.4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesi Uyarınca "Suça İştirak” Hükümleri Kapsamında Teminat Uygulaması ve Disiplin Sorumluluğu  610
10.1.2.4.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerin Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştirak Etmesi Hâlinde Ceza ve Teminat Uygulaması  610
10.1.2.4.2. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerden Olmayan, Ticari, Zirai, Mesleki Faaliyeti Bulunan Ancak Bu Faaliyetlerinin Yanında Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Etmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  613
10.1.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 'nun 37 ve 41’inci Maddeleri Arasında Düzenlenen «Suça İştirak» Hükümleri Kapsamında Cezaî Sorumluluk  614
10.2. Tasdik İşlemi Yapan Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  616
10.2.1. Mali Sorumluk  618
10.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153’üncü Maddesi Uyarınca Suça İştirak Hükümleri Kapsamında Teminat Uygulaması ve Disiplin Sorumluluğu  648
10.2.2.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerin Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştirak Etmesi Hâlinde Ceza ve Teminat Uygulaması  648
10.2.2.2. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Maddenin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerden Olmayan ve Ticari, Zirai, Mesleki Faaliyeti Bulunanların Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Etmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  651
10.2.3. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Cezaî Sorumluluk  652
10.2.4. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerine Ait Suç Tanımları Nedeniyle Cezaî Sorumluluk  653
10.2.5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 360’ıncı Maddesi Uyarınca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37 ve 41’inci Maddeleri Arasında Düzenlenen «Suça İştirak» Hükümleri Kapsamında Cezaî Sorumluluk  654
10.3. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu  658
11. SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİĞİ VEYA KULLANDIĞI TESPİT EDİLENLERİN TİCARÎ KAZANCIN BASİT USULDE TESPİT EDİLMESİ YÖNTEMİNDEN YARARLANDIRILMAMASI  661
Beşinci Bölüm
VERGİ KANUNLARI UYARINCA KULLANILAN BELGELERİN DİĞER ÖZEL KANUNLAR VE TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN SUÇLARIN KONUSUNU OLUŞTURMASI
1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VERGİ KAÇAKÇILIĞI  670
1.1. Komisyon Geliri Elde Etmek  674
1.2. Gelir Unsurunu Gizlemek veya Gider Unsurunu Artırmak Suretiyle Gelir veya Kurumlar Vergisi Ödememek ve İndirim Hakkı Yaratmak Suretiyle İndirim Hakkından Yararlanılarak Haksız Katma Değer Vergisi İadesi Alarak Haksız Kazanç Sağlamak  679
1.2.1. Düzenleyen Açısından Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Komisyon Geliri Elde Etmek ve Kullanan Açısından Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Maliyet Bedelini Yükseltmek  681
1.2.2. Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Maliyet Bedelini Yükseltmek  683
1.2.3. Yeni Bir Belge Tasarlamak Suretiyle Belge Taklidi Şeklinde Komisyon Geliri Elde Etmek ve Maliyetleri Yükseltmek ve Katma Değer Vergisi Yönünden İndirim Hakkı Yaratmak Amacını Gerçekleştirmek  686
1.3. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek Suretiyle Maliyet Bedelini Yüksek Göstermek  688
1.3.1. Satış Belgelerinin (Fatura) Düzenlenmesi Sırasında Satılan Mal Miktarının Fazla, Satış Bedelinin Noksan Gösterilmesi veya Satış Fiyatının Düşük Gösterilmesi, Mal Cinsinin Farklı Gösterilmesi  690
1.3.2. Belge Düzenlendikten Sonra Satış Belgelerinin Müşteriye Verilen Örneği ile Kayıtlara Esas Alınan Örneğinin Faklı Düzenlenmesi ya da Alıcı Tarafından Maliyet Bedelini Yükseltmek Amacıyla Değişiklik Yapılması  692
1.4. Hurda Metal Sektöründe Esnaf Muaflığı ve Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gelir Stopaj Vergisinden Kaçınılması  695
2. 5488 SAYILI TARIM KANUNU UYARINCA TARIM SEKTÖRÜNE TANINAN TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK AMACI  700
3. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU–5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIK SUÇU  705
3.1 İthalat Kaçakçılığı  707
3.2. İhracat Kaçakçılığı  712
3.3. Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla Yapılan İhracat Kaçakçılığı  717
3.4. Kaçakçılık Suçuna Yardım  717
3.5. Kaçakçılık Suçunun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  718
3.6. Kaçakçılık Suçunun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâli (Toplu Suç)  720
3.7. Kaçakçılık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalması Durumunda Tamamlanmış Gibi Ceza Verilmesi  723
3.8. Kaçakçılık Suçunun Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenmesi Hâlinde Kaçakçılık Suçu ve Belgede Sahtecilik Suçundan Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi  723
4. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU–5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU DOLANDIRICILIK SUÇU– 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU KREDİ KAVRAMI İLİŞKİSİ  727
4.1. Kredi Kurumu Kavramı ve Dolandırıcılık Suçu ile İlişkisi  727
4.2. Katılım Bankaları–Murabaha Kredisi  735
5. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU–5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU TEFECİLİK SUÇU  747
5.1. Tefecilik Suçunun Oluşması İçin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmesinin Yeterli Olması; Birden Fazla Kişiye, Sistemli Olarak Faizle Para Verilmesi Şartının Aranmaması  750
5.2. Tefecilik Faaliyetinin İlgili Kanunların Verdiği Yetki Dışında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan Faaliyet İzni Alınmaksızın Gerçekleştirilmesi ve Tefecilik Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergi İdaresinin Bilgisi Dışında/Beyan Dışı Bırakılması  753
5.3. Vadeli Senetlerin Belli Bir Iskonto Oranı Uygulanmak Suretiyle Üçüncü Kişiden Vadesinden Önce Tahsil Edilmesi («Senet Kırdırmak» Yoluyla) Şeklinde İşlenen Tefecilik Suçu  755
5.4. Mal veya Hizmet Satışından Doğmayan ve Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Edilemeyen Alacakları Temsil Eden Hatır Senetlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenen Tefecilik Suçu  760
5.5. Kredi Kartı Aracılığıyla Tefecilik Suçu–POS TEFECİLİĞİ (Point of Sale)  765
6. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU – "GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK" SUÇU  769
7. 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU  773
8. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA "GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK" SUÇU KABUL EDİLEN ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI KURUMU, 5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KURUMU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA GÜMRÜK KIYMET TESPİT YÖNTEMİ OLARAK DÜZENLENMİŞ OLMASI  776
8.1. Credit Note Adlı Belge Kullanılarak İthal Tarihinden Sonra Düzeltme Yapılması  780
8.1.1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İthalatta Katma Değer Vergisi Uygulaması  780
8.1.2. Gümrük Kanunu (Credit Note) Uygulaması  783
8.1.2.1. Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyeti Bilinen Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Önce Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimler ile İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimler «İstisnai Kıymetle Beyan Usulü» Kapsamında İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Tespitinde Dikkate Alınacaktır  785
8.1.2.2. Gümrük Kıymetine veya Katma Değer Vergisi Matrahına Girmesi Gereken Ancak Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyetinin Bilinmesi Mümkün Olmayan Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Sunulan «Credit Note» Belgelerinin İstisnai Kıymetle Beyanı  789
8.1.3. Gümrük Yükümlülüğünün Başlamasından Sonra Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin Düzeltilmesi  793
8.1.4. Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyeti Bilinmeyen Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Önce Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimlere İlişkin Katma Değer Vergisi Uygulaması  796
8.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamında Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Edilen Gümrük Kıymetini, Geçmişe Etkili Olarak Değiştiren «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimlere İlişkin Katma Değer Vergisinin Yanlışlıkla Alınan veya Fuzulen Tahakkuk Eden veya Tahsil Edilen Bir Vergi Olarak Değerlendirilmek Suretiyle Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Değerlendirilmemesi ve İndirim Yoluyla Telafi Edilmesine Olanak Tanınması  805
9. 5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK KANUNLARIN DOLANILMASINA İZİN VERMEYEN DÜZENLEMELERİN OLMAYIŞI  811
Altıncı Bölüm
VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE/MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE/DÜZENLEME/KULLANMA VE SAHTE BELGE BASMA SUÇLARI
1. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE DÜZENLEME/KULLANMA SUÇUNUN TARİHÇESİ VE BUGÜNÜ  834
1.1. Hileli Vergi Suçu  834
1.2. Kaçakçılık Suçu  835
2. VERGİ SUÇUNUN ÖNKOŞULU  837
2.1. Belgenin Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi ve Saklanması ve İbrazının Zorunlu Olması  837
2.2. Belgenin Vergiyi Doğuran Olayın İspat Aracı Olması  842
2.3. Belgenin Hukuken Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğurucu Olması  848
3. VERGİ SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  853
3.1. Suça Katılma (İştirak)  855
3.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma)  862
3.3. Suça Etki Eden Özel Durum: Pişmanlık  863
3.4. Suçlarda Tekrarlanma (Tekerrür)  868
3.5. Suçlarda Birleşme (İçtima)  871
3.5.1. Fikri İçtima  873
3.5.2. Zincirleme Suç  886
3.5.2.1. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Aynı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi  889
3.5.2.2. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Farklı Vergilendirme Dönemlerinde İşlenmesi  894
3.5.2.3. Suçun Temel Şekli ile Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Şekillerinin Aynı Suç Sayılması Durumu– Zincirleme Suç  896
4. SUÇLARIN UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ  897
4.1. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçları  897
4.1.1. Sahte Belge Düzenleme  901
4.1.1.1. Suçun Konusu  901
4.1.1.1.1. Tamamen Sahte Belge Düzenleme  901
4.1.1.1.2. Kısmen Sahte Belge Düzenleme  903
4.1.1.1.3. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Sahte Olarak Düzenleme  905
4.1.1.2. Suçun Faili  906
4.1.1.3. Suçun Maddi Unsuru  908
4.1.1.4. Suçun Manevi Unsuru  912
4.1.1.5. Suçlarda Birleşme  912
4.1.2. Yanıltıcı Belge Düzenleme  913
4.1.2.1. Suçun Konusu  913
4.1.2.1.1. Miktar Yönünden Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme  914
4.1.2.1.1. Mahiyet Yönünden Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme  917
4.1.2.2. Suçun Faili  918
4.1.2.3. Suçun Maddi Unsuru  918
4.1.2.4. Suçun Manevi Unsuru  919
4.1.2.5. Suçlarda Birleşme  920
4.2. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Kullanma Suçları  920
4.2.1. Sahte Belge Kullanma Suçu  923
4.2.1.1. Suçun Konusu  924
4.2.1.2. Suçun Faili  925
4.2.1.3. Suçun Maddi Unsuru  925
4.2.1.4. Suçun Manevi Unsuru  926
4.2.1.5. Suçlarda Birleşme  929
4.2.2. Yanıltıcı Belge Kullanma  929
4.2.2.1. Suçun Konusu  929
4.2.2.2. Suçun Faili  930
4.2.2.3. Suçun Maddi Unsuru  930
4.2.2.4. Suçun Manevi Unsuru  931
4.2.2.5. Suçlarda Birleşme  932
4.2.3. Yetkisiz Basılmış Belgeyi Kullanma  933
4.2.3.1. Suçun Konusu  933
4.2.3.2. Suçun Faili  934
4.2.3.3. Suçun Maddi Unsuru  934
4.2.3.4. Suçun Manevi Unsuru  934
4.2.3.5. Suçlarda Birleşme  935
4.3. Yetkisiz Belge Basma Suçu  936
4.3.1. Suçun Konusu  936
4.3.2. Suçun Faili  939
4.3.3. Suçun Maddi Unsuru  940
4.3.4. Suçun Manevi Unsuru  948
4.3.5. Suçlarda Birleşme  949
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE YAPTIRIMLAR
1. KAMU DAVASI  952
1.1. Kamu Davasının Açılabilmesinin Ön Şartı  955
1.1.1. Vergi İncelemesi Yapılması  961
1.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti  963
1.1.1.1.1. Belge Üzerinde Yapılan Tespitler  964
1.1.1.1.2. Belgeye Yansıyan İşlemin Doğruluk ve Gerçekliğinin Tespiti  964
1.1.1.1.3. Vergi Yükümlülüğüne İlişkin Deliller  966
1.1.1.1.4. Mal Hareketine İlişkin Deliller  969
1.1.1.1.4.1. İşçi Sayısı, Makine Parkı, İşyeri Hacmi, Sermaye Durumu  972
1.1.1.1.4.2. Karşıt İnceleme/Karşıt Tespit  973
1.1.1.1.4.2.1. Karşıt İnceleme  975
1.1.1.1.4.2.2. Karşıt Tespit  977
1.1.1.1.5. Para Hareketine İlişkin Deliller: Banka Kayıtları  977
1.1.1.1.6. İtiraf/İkrar  984
1.1.1.1.6.1. Sanık Açıklamaları ve İkrar  987
1.1.1.1.6.2. Tanık İfadesi –Tanık Beyanları  990
1.1.1.1.6.3. Mali Poliste Alınan İfadeler ve Tanık Beyanları  993
1.1.2. Suçun Manevi Unsuru  994
1.1.3. Suçun Cumhuriyet Savcılığına Bildirim Şekli  998
1.1.3.1. Vergi Suçu Raporu  1001
1.1.3.2. Rapor Değerlendirme Komisyonu’nun Mütalaası  1003
1.2. Kamu Davasının Hazırlanması: Soruşturma Evresi  1006
1.2.1. Kamu Davasının Açılması  1007
1.3. Kamu Davasının Yürütülmesi: Kovuşturma Evresi  1010
1.3.1. Yargı Yeri  1011
1.3.2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması:  1012
1.3.2.1. Hâkim veya Mahkeme Huzurunda Yapılan Açıklamalar ile Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan veya Müdafiinin Hazır Bulunduğu Kolluk İfadesine İlişkin Tutanakların Aralarında Çelişki Olması Hâlinde Okunması  1014
1.3.2.2. Vergi Suçu Raporu  1015
1.3.2.3. Bilirkişi Raporu  1015
1.4. Kamu Davasının Sona Ermesi: Hüküm  1024
1.4.1. Beraat Kararı  1026
1.4.1.1. Küçük ve Kısıtlıların Cezaî Sorumluluğu  1030
1.4.1.2. İşletmenin İşlerinin İşletme Sahibinin Emir ve Talimatları Doğrultusunda Vekil ya da Temsilci Sıfatıyla Yürütülmesi  1039
1.4.1.3. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  1043
1.4.1.3.1. Tüzelkişiliğin Birden Çok Kanuni Temsilcisinin Bulunması Durumu  1047
1.4.1.2.2. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcileri Dışındaki Personelinin Durumu  1049
1.4.2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  1052
1.4.2.1. Yaş Küçüklüğü  1053
1.4.2.2. Hata  1053
1.4.2.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  1055
1.4.2.4. Zorunluluk Hali  1055
1.4.3. Kamu Davasının Durması Kararı  1056
1.4.4. Kamu Davasının Düşmesi Kararı  1057
1.4.4.1. Zamanaşımı  1058
1.4.4.1.1. Zamanaşımı Süresi  1058
1.4.4.1.2. Suçun İşlendiği Tarih  1062
1.4.4.1.2.1. Vergi Kaybı Oluşmayan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih  1062
1.4.4.1.2.2. Vergi Kaybı Oluşan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih  1063
1.4.5. Mahkûmiyet Kararı  1072
1.4.5.1. Hapis Cezanın Belirlenmesi  1074
1.4.5.2. Suç Niteliğinde Değişiklik  1076
1.5. Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi  1083
1.6. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı (Non Bis in İdem İlkesi)  1092
2. CEZALAR  1095
2.1. Hapis Cezası  1095
2.2. Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi, Hapis Cezasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hak Yoksunlukları  1097
2.2.1. Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma Suçu  1102
2.2.2. Sahte Belge Düzenleme veya Sahte Belge Kullanma Suçu  1105
2.2.3. Yetkisiz Belge Basımı veya Yetkisiz Basılmış Belgeleri Bilerek Kullanma Suçu  1107
2.3. Hapis Cezasının Etkinliği  1108
EKLER  1115
İlgili Kavramlar  1127
Yararlanılan Kaynaklar  1153
Kavramlar Dizini  1191
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  29
Kısaltmalar  31
Giriş  35
Birinci Bölüm
BELGE KAVRAMI
1. BELGE KAVRAMI  39
1.1. Varaka, Vesika, Evrak, Doküman Kavramları  39
Varaka–Vesika  40
Evrak  41
1.2. Belge Tanımı  42
1.2.1. Genel Olarak  42
1.2.2. Hukuk Alanında Belge Tanımı  42
1.2.2.1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Belge Tanımı  43
1.2.2.2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Belge Kavramı  46
1.2.2.3. Öğretide Belge Tanımı  47
1.2.2.4. Yargıtay Kararlarında Belge Tanımı  47
1.2.3. Belgede Bulunması Gereken Nitelikler  48
1.2.3.1. Yazılı Olması  48
1.2.3.2. Kanıt Oluşturabilme Niteliği  49
1.2.3.3. Düzenleyicisinin Belli Olması  50
1.2.3.4. Hukuki Bir Sonuç Doğurmaya Yönelik Olması  50
1.2.3.5. Hukuki Geçerlilik  51
1.2.4. Belgede Asıl, Suret, Nüsha ve Örnek Kavramları  51
1.2.4.1. Asıl  52
1.2.4.2. Nüsha (Örnek)  52
1.2.4.3. Suret  53
1.3. Belge Türleri  56
1.3.1. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Resmî Belge ve Özel Belge Ayrımı  56
1.3.1.1. Resmî Belge  57
1.3.1.1.1. Kanun Hükmü Gereği Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Resmî Belgeler  58
1.3.1.1.2. Aksi Kanıtlanıncaya Kadar Geçerli Olan Resmî Belgeler  61
1.3.1.2. Resmî Belge Hükmünde Belgeler  61
1.3.1.2.1. Kambiyo Senedi veya Emtiayı Temsil Eden Belge, Hisse Senedi, Tahvil ve Vasiyetnâme  61
1.3.1.2.2. Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Ebe, Hemşire veya Diğer Sağlık Mesleği Mensubu Kişilerin, Görevlerinin Gereği Olarak Düzenlenen Belgeler  64
1.3.1.3. Özel Belge  65
2. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU  66
2.1. Belgede Sahtecilik Suçunun Görünüm Biçimleri  66
2.1.1. Sahte Belge Düzenlemek  67
2.1.2. Gerçek Bir Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde Değiştirmek  68
2.2. Belgede Sahtecilik Suçunda Korunan Hukuki Yarar (Suçun Hukuki Konusu)  70
2.2.1. Kamu Güveni  70
2.2.2. Özel Yarar  72
2.3. Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları  73
2.3.1. Kasıt: Hukuken Korunan Hak ve Çıkarın Bozulmasına Yönelik İrade  73
2.3.2. Aldatma Yeteneği  74
2.3.3. Zarar Doğmuş Olması veya Zarar Doğması Olasılığı Bulunması  75
2.4. Özel Belgede Sahtecilik Suçu  77
2.4.1. Özel Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek  77
2.4.1.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer  77
2.4.1.2. Suçun Konusu  78
2.4.1.3. Suçun Maddi Unsuru  79
2.4.1.4. Suçun Manevi Unsuru  80
2.4.1.5. Suça Etki Eden Nedenler  81
2.4.1.5.1. Ağırlaştırıcı Neden  81
2.4.1.5.2. Hafifletici Neden  81
2.4.1.6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  82
2.4.1.6.1. Suça Teşebbüs  82
2.4.1.6.2. Suçlarda Birleşme  85
2.4.1.6.3. Zincirleme Suç (Müteselsil Suç)  87
2.4.1.6.4. Suça Katılma  91
2.4.1.6.4.1. Fail, Müşterek Fail ve Dolaylı Fail  91
2.4.1.6.4.2. Azmettirme  92
2.4.1.6.4.3. Yardım Etme  93
2.4.1.6.4.4. Suça Katılmada Gönüllü Vazgeçme  94
2.4.2. Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma Suçu  99
2.4.2.1. Suçun Faili  99
2.4.2.2. Suçun Maddi Unsuru  99
2.4.2.3. Suçun Manevi Unsuru  100
2.4.2.4. Suça Etki Eden Nedenler  100
2.4.2.4.1. Ağırlaştırıcı Neden  100
2.4.2.4.2. Hafifletici Neden  100
2.4.2.5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  100
2.4.2.5.1. Suça Teşebbüs  100
2.4.2.5.2. Suçlarda Birleşme (İçtima)  101
2.4.2.5.3. Suça Katılma  101
2.4.3. Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek Suçu  101
2.4.3.1. Suçla Korunan Hukuksal Değer  101
2.4.3.2. Suçun Konusu  102
2.4.3.3. Suçun Maddi Unsuru  102
2.4.3.4. Suçun Manevi Unsuru  104
2.4.3.5. Suça Etki Eden Nedenler  104
2.4.3.5.1. Ağırlaştırıcı Neden  104
2.4.3.5.2. Hafifletici Neden  104
2.4.3.6. Suçun Özel Görünüm Biçimleri  105
2.4.3.6.1. Suça Teşebbüs  105
2.4.3.6.2. Suça Katılma  105
2.4.3.6.3. Suçlarda Birleşme  105
3. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇUNDA YAPTIRIMLAR  106
3.1. Süreli Hapis Cezası  106
3.2. Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar  107
3.2.1. Kısa Süreli Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi  107
3.2.2. Hapis Cezasının Ertelenmesi  108
3.2.3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  109
3.3. Güvenlik Tedbirleri  114
3.3.1. Hak Yoksunlukları  114
3.3.2. Tekerrür  116
3.4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler  118
3.4.1. Yaş Küçüklüğü  121
3.4.2. Hata  121
3.4.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  122
3.5. Kamu Davasının Düşürülmesine Neden Olan (Cezaları Ortadan Kaldıran) Hâller  123
3.5.1. Sanığın veya Hükümlünün Ölümü  123
3.5.2. Af  124
3.5.3. Zamanaşımı  125
3.5.3.1. Dava Zamanaşımı  125
3.5.3.2. Ceza Zamanaşımı  128
3.5.4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu: Uzlaşma  128
İkinci Bölüm
213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU BELGE KAVRAMI,
BELGE TÜRLERİ, BELGELERİN BASIM VE
DAĞITIMI İLE BELGELERİN
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NDA BELGE KAVRAMI  133
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda Tanımı Yapılan Belgeler  136
1.1.1. Fatura  136
1.1.1.1. Kâğıt Fatura  143
1.1.1.2. Elektronik Fatura (E–Fatura)  150
1.1.1.2.1. Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler  152
1.1.1.2.2. E–Faturanın Düzenlenmesi ve İletilmesi  153
1.1.1.2.3. E–Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi  154
1.1.1.2.4. E–Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan Mükelleflere Faturanın İletilmesi  154
1.1.1.2.5. E–Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü  158
1.1.1.2.6. E–Faturaların İptal İşlemi ve İptal Edilen E–faturaların Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü  159
1.2. E–Arşiv Fatura  165
1.3. Elektronik Fatura Kayıt Sistemi  169
1.3.1. Sevk İrsaliyesi  171
1.3.1.1. Kâğıt Sevk İrsaliyesi  171
1.3.1.2. Elektronik İrsaliye (E–İrsaliye)  178
1.3.1.2.1. Elektronik İrsaliyenin Düzenlenmesi ve İletilmesi  178
1.3.1.2.2. Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler  179
1.3.1.2.3. E–İrsaliye Yanıtı  180
1.3.2. Serbest Meslek Makbuzu  180
1.3.2.1. Kâğıt Serbest Meslek Makbuzu  180
1.3.2.2. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (E–Serbest Meslek Makbuzu)  181
1.3.2.2.1. E–Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi  182
1.3.2.2.2. E–Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler  183
1.3.2.2.3. E–Serbest Meslek Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması  183
1.3.3. Gider Pusulası  184
1.3.4. Müstahsil Makbuzu  185
1.3.4.1. Kâğıt Müstahsil Makbuzu  185
1.3.4.2. Elektronik Müstahsil Makbuzu (E–Müstahsil Makbuzu)  187
1.3.4.2.1. E–Müstahsil Makbuzu Düzenlenmesi ve Teslimi  187
1.3.4.2.2. E–Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler  188
1.3.4.2.3. E–Müstahsil Makbuzu Bilgilerinin Raporlanması  189
1.3.5. Perakende Satış Belgeleri  189
1.3.5.1. Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi  191
1.3.5.2. Yolcu Taşıma Bileti  194
1.3.5.2.1. Kâğıt Yolcu Taşıma Bileti  194
1.3.5.2.2. Elektronik Bilet Uygulaması (E–Bilet Uygulaması)  197
1.3.5.2.2.1. Kara ve Deniz Yolu ile Şehirlerarası veya Uluslararası Yolcu Taşımacılığı İşi ile İştigal Eden Mükellefler Elektronik Bilet Uygulaması  198
1.3.5.2.2.2. Elektronik Yolcu Listesinde Bulunması Gereken Bilgiler  198
1.3.6. Ücret Bordrosu  198
1.3.7. Taşıma İrsaliyesi  199
1.3.8. Yolcu Listeleri  200
1.3.9. Muhabere Evrakı  201
1.3.10. Diğer Belgeler  206
1.4. Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kanıtlayıcı Belge Olarak Kabul Edilen Belgeler  208
1.4.1. Fatura–Çek  210
1.4.2. Özel Fatura  212
1.4.3. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Alım Satım Belgesi  214
1.4.4. Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi  215
1.4.5. Kıymetli Maden Alım Belgesi– Kıymetli Maden Satım Belgesi  217
1.4.6. Dekont– Finansman Şirketleri  220
1.4.7. Şans Oyunlarında Belge Düzeni  222
1.4.8. Adisyon Fişi  225
1.4.9. Ambar Tesellüm Fişi  225
1.5. Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi –Apostil Belgesi  227
1.6. Credit Note («Credit Memo», «Credit Memos», «Credit Memorandum»)  230
2. BELGE BASIMI VE BASILACAK BELGELERİN NİTELİKLERİ  232
3. BELGENİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK KURALLAR– BELGEDE BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR  248
3.1. Faturaların Sıra Numarası Dâhilinde Teselsül Ettirilmesi ve Aynı Müessesenin Muhtelif Şube ve Kısımlarında Fatura Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Hususlar  251
3.1.1. Sıra Numarası Atlanarak Fatura Kullanılması Durumunda Atlanılan Fatura Cildinin Tekrar Kullanılması  254
3.1.2. Bayilere Düzenlenen Faturalarda Sehven Sıra Numarasının Atlanması Durumunda Vergi Dairesi Müdürlüğünce Tanzim Edilecek Tutanakla Kalan Ciltlerin Kullanılmasının Sağlanması  255
3.1.3. Faturaların Sıra Numarası Dâhilinde Teselsül Ettirilmesi Gerektiğinden, Gümrük Müşavirliğine veya Üçüncü Kişi ve Kuruluşlara Kullanılmak Üzere Teslim Edilmesinin Mümkün Olmaması  255
3.2. Faturalar Üzerinde Silinti ve Kazıntı Yapılamayacak Olması  256
3.2.1. Faturalar Mürekkep, Makine veya Kopya Kurşun Kalemi ile Düzenlenmesi  256
3.2.2. Faturaların ve Sevk İrsaliyelerinin Lazer Yazıcılarla Düzenlenmesinin Mümkün Bulunması  258
3.3. Faturaların En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenlenmesi ve Birden Fazla Örnek Düzenlendiği Takdirde Her Birine Kaçıncı Örnek Olduğu İşaret Edilmesi  259
3.4. Faturaların Baş Tarafında İş Sahibinin veya Namına İmzaya Mezun Olanların İmzasının Bulunması  260
3.4.1. Faturayı İmzalaması Gereken Kişiler  260
3.4.2. Faturalarda Islak İmza Yerine, İmza Kaşesi ya da Matbu İmza Kullanılıp Kullanılması  261
3.5. Faturanın, Malın Teslimi veya Hizmetin Yapıldığı Tarihten İtibaren Azamî (7) Yedi Gün İçinde Düzenlenir. Bu Süre İçerisinde Düzenlenmeyen Faturalar Hiç Düzenlenmemiş Sayılması  263
3.6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre Fatura Düzenlemek Zorunda Olanlar, Faturadaki Bilgilerin Doğruluğundan Sorumlu Olması  266
Üçüncü Bölüm
VERGİ USUL KANUNU
SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE İNCELEMESİ
1. MÜNHASIRAN SAHTE BELGE DÜZENLEMEK AMACIYLA MÜKELLEFİYET TESİSİNİN TESPİTİNE YÖNELİK VERGİ İNCELEMESİ  271
1.1. Yoklama Fişlerinin İncelenmesi ve Yoklama Yaptırılarak Araştırma Yapılması  273
1.1.1. Belge Düzenlenen Dönem İtibarıyla Ticari Bir İşinin Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Yoklama Fişlerinin İncelenmesi  273
1.1.2. İnceleme Tarihi İtibarıyla Belge Düzenlenen Dönemde Ticari Bir İşinin Olup Olmadığının Tespiti Amacıyla Yoklama Yapılması  279
1.2. Bastırılan Belge Seri ve Sıra Numaralarının ve Belgeyi Teslim Alan Kimlik Bilgilerinin Anlaşmalı Matbaa Bilgi Formu İncelenerek Tespit Edilmesi  282
1.3. Defter Tasdik Bilgilerinin Tespit Edilmesi  283
1.4. Vergi Beyannameleri ve Eki Gelir Tablosu ve Bilanço Tetkik Edilerek Kapasite ve Ticari Yeterlilik Durumunun Araştırılması  288
1.5. Ortaklık Yapısı ve Ortaklara İlişkin Analizler  290
1.6. «Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)» ile «Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form BS)» Tetkiki ve Karşıt İnceleme ve Karşıt Tespit Yapılması  300
1.6.1. Mal veya Hizmet Satın Alınan Alt Firmalar Nezdinde Karşıt Tespit/ Karşıt İnceleme Yapılması  307
1.6.2. Mal veya Hizmet Satışına İlişkin Adına Fatura veya Fatura Yerine Geçen Belge Düzenlenen Firmalar Nezdinde Karşıt İnceleme Yapılması  308
1.7. Para Akışının (Hareketlerinin) Araştırılması– Ticari Teamüle Uygun Kanıtlama Yeteneği Olan Kasa Mevcudu ile Uyumlu Geçerli Belgeler  312
2. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE KULLANMA TESPİTİNE YÖNELİK BELGE VE İÇERİK İNCELEMESİ  323
2.1. Belge İncelemesi  325
2.1.1. Belgenin Basımını Yapan Matbaa İşletmecisinin Anlaşmalı Matbaa Olup Olmadığının Tespiti (Noterde Tasdik Edilmesi Durumunda Tasdikini Yapan Noter Mührünün Sahte Olup Olmadığı)  328
2.1.2. Belgede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurların İncelenmesi  328
2.1.2.1. İmza ve Yazı İncelemesi  340
2.1.2.2. Tarih İncelemesi  346
2.1.2.3. Müşteri Kimlik Bilgileri  347
2.1.2.4. Adet, Miktar, Fiyat veya Tutar Bilgilerinde Noksanlık  349
2.2. Defter Kayıtları  350
2.2.1. Envanter Defteri  356
2.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Uyarınca «Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar»  361
2.2.3. Kombine İmalât  371
2.3. Fiilî Envanter–Kaydi Envanter  380
2.3.1. Fiilî Envanter (Fiziki Sayım Tekniği–Fiilî Stok Sayımı)  380
2.3.2. Kaydi Envanter  382
2.4. Üretim İşletmeleri–Randıman Analizi (Randıman İncelemesi)  388
3. VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USULLER  403
3.1. Yoklama  403
3.2. Vergi İncelemesine İlişkin Usul ve Esaslar  408
3.2.1. İncelemenin İş Yerinde Yapılmamış Olması Durumunda İncelemenin İşyeri Dışında Dairede Yapılmasına İmkân Veren İstisnalardan Birinin Varlığının Önceden Tespit Edilmemiş Olması  410
3.2.2. Defter ve Belge İbraz Yazısının Usulüne Uygun Düzenlenerek Tebliğ Edilmemiş Olması  422
3.2.3. Defter ve Belgelerin İnceleme Amacıyla İbrazının Mali Tatil Süresi İçinde İstenmiş Olması  426
3.2.4. İnceleme Yapılmış veya Matrahın Re’sen Takdir Edilmiş Olması Yeniden İnceleme Yapılmasına ve Gerekirse Tarhiyatın İkmaline Mâni Değildir  432
4. ARAMALI İNCELEME– ARAMANIN HUKUKA AYKIRI OLMASI VE ARAMA SONUCUNDA ELDE EDİLEN KANITIN HÜKME ETKİSİ  435
4.1. Arama ve Aramalı İnceleme Konusuna İlişkin Usul ve Şartlar  435
4.2. Bilgisayar ve Bilgisayar Özelliği Taşımayan Diğer Elektronik Aygıtlar Açısından Arama ve El Koyma İşlemleri  452
5. VERGİ TEKNİĞİ RAPORUNUN İHBARNAMEYE EKLENMEMESİ  463
6. TAKDİR KOMİSYONU KARARI UYARINCA KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİM REDDİNİN MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI  468
7. TAKDİR KOMİSYONUNA SEVK ZAMANAŞIMI  471
Dördüncü Bölüm
VERGİ KANUNLARI UYARINCA YAPTIRIMLAR
1. GEÇMİŞTE SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ BULUNULMASINDAN DOLAYI MÜKELLEFİYET KAYITLARI SİLİNENLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI DURUMUNDA – TEMİNAT UYGULAMASI  475
1.1. Münhasıran Sahte Belge Düzenlenmesi Nedeniyle Mükellefiyet Kayıtlarının Re’sen Terkin Edilmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  483
1.1.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek/Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması  483
1.1.1.1. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Gerçek Kişiler İçin Teminat Uygulaması  485
1.1.1.2. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül İdarecileri İçin Teminat Uygulaması  485
1.1.1.3. Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilen Tüzel Kişiler ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat Uygulaması  486
1.1.1.4. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin İşlenmesinde Bilfiil Bulundukları Tespit Edilenler İçin Teminat Uygulaması  488
1.1.1.5. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra İşlenmeye Başlanmış Olması  488
1.1.1.6. İşe Başlama Bildiriminde Bulunulması Gerekmeyen Mükellefiyet Tesisleri  489
1.1.1.7. Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilenlerin Durumu  489
1.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerle Bağlantılı Olan Adi Ortaklıkların, Ticaret Şirketlerinin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin İşe Başlama Bildiriminde Bulunması Hâlinde Teminat Uygulaması  490
1.3. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin; Mükellefiyeti Bulunan Adi Ortaklık, Ticaret Şirketi ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül Ortağı, Kanuni Temsilcisi veya İdarecisi Olması, Bunları Devralması, Kısmen veya Tamamen Bunlara Devrolunması Hâlinde Teminat Uygulaması  491
1.4. Alınan Teminatların İadesi  493
1.5. Mevcut Faaliyet Yanında Sahte Belge Düzenlenmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  495
1.5.1. Mevcut Faaliyetinin Yanında 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Yer Alan Sahte Belge Düzenleme Fiilini İşleyenler İçin Teminat Uygulaması  495
1.5.2. Alınan Teminatların İadesi  497
1.6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler ile 359’uncu Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması  498
2. İZAHA DAVET  499
2.1. İzaha Davetin Kapsamı  502
2.2. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi  504
2.3. Ön Tespit  512
2.3.1. Ön Tespitin Şartları  513
2.3.1.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış Olması  513
2.3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması  514
2.3.2. Ön Tespiti Yapacak Merci  515
3. SAHTE BELGE DÜZENLEYENLERİN VERGİ AFLARINDAN YARARLANDIRILMAMASI  516
3.1. 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  519
3.2. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun  521
3.3. 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun  523
3.4. 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu  526
4. SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİKLERİ VEYA KULLANDIKLARI VERGİ İNCELEME RAPORUYLA TESPİT OLUNANLARIN, KANUNLA KURULMUŞ MESLEKİ KURULUŞLARINA VE 3568 SAYILI KANUNLA KURULAN BİRLİK VE MESLEK ODALARINA BİLDİRİLMESİ (İLÂN)  530
4.1. Açıklamanın Yapılması  532
4.2. Açıklama Kapsamına Alınmayan Alacaklar  533
5. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU UZLAŞMA HAKKINDAN YARARLANILAMAMASI  534
6. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI  538
6.1. Müteselsil Sorumluluk  542
6.1.1. Kapsam  542
6.1.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar  543
6.1.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar  546
6.2. Uygulama  547
6.3. Diğer Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları  552
7. 3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT UYGULAMASI  561
7.1. Belge Düzeni  564
7.2. Alıcının İndirim Hakkı  565
7.3. Satıcının İade Hakkı  566
8. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI  570
8.1. Belge Kavramı  576
8.1. Özel Esaslara Tâbi Mükellefler  577
8.2. İşlemlerin Gerçekliğini İspat  582
8.3. İade Talepleri  586
8.3.1. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  586
8.3.2. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükelleflerin Kanuni Temsilcileri, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı Oldukları Mükellefler ile Kanuni Temsilcisi Oldukları Mükelleflerin İade Talepleri  590
8.3.3. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunan Mükelleflerin İade Talepleri  591
9. 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN TEMİNAT UYGULAMASI  593
10. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUK UYGULAMASI  599
10.1. Mali Sorumluluk  600
10.1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Mali Sorumluluk  600
10.1.2. Vergi Beyannamelerini İmzalayan Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Müşterek ve Müteselsil Sorumluluğu  603
10.1.2.1. Mali Sorumluluk Müessesesi  605
10.1.2.2. Disiplin Sorumluluğu  607
10.1.2.3. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nu Hükümlerine Aykırılık Kapsamında Cezaî Sorumluluk  608
10.1.2.4. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesi Uyarınca "Suça İştirak” Hükümleri Kapsamında Teminat Uygulaması ve Disiplin Sorumluluğu  610
10.1.2.4.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerin Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştirak Etmesi Hâlinde Ceza ve Teminat Uygulaması  610
10.1.2.4.2. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerden Olmayan, Ticari, Zirai, Mesleki Faaliyeti Bulunan Ancak Bu Faaliyetlerinin Yanında Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Etmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  613
10.1.3. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 'nun 37 ve 41’inci Maddeleri Arasında Düzenlenen «Suça İştirak» Hükümleri Kapsamında Cezaî Sorumluluk  614
10.2. Tasdik İşlemi Yapan Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  616
10.2.1. Mali Sorumluk  618
10.2.2. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 153’üncü Maddesi Uyarınca Suça İştirak Hükümleri Kapsamında Teminat Uygulaması ve Disiplin Sorumluluğu  648
10.2.2.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerin Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiillerine İştirak Etmesi Hâlinde Ceza ve Teminat Uygulaması  648
10.2.2.2. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek Mensuplarının Maddenin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Mükellefiyet Kayıtları Re’sen Terkin Edilenlerden Olmayan ve Ticari, Zirai, Mesleki Faaliyeti Bulunanların Sahte Belge Düzenleme Fiiline İştirak Etmesi Hâlinde Teminat Uygulaması  651
10.2.3. 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Cezaî Sorumluluk  652
10.2.4. Türk Ceza Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerine Ait Suç Tanımları Nedeniyle Cezaî Sorumluluk  653
10.2.5. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu Maddesinde Hüküm Altına Alınan Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edilmesi Durumunda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 360’ıncı Maddesi Uyarınca 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 37 ve 41’inci Maddeleri Arasında Düzenlenen «Suça İştirak» Hükümleri Kapsamında Cezaî Sorumluluk  654
10.3. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu  658
11. SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEDİĞİ VEYA KULLANDIĞI TESPİT EDİLENLERİN TİCARÎ KAZANCIN BASİT USULDE TESPİT EDİLMESİ YÖNTEMİNDEN YARARLANDIRILMAMASI  661
Beşinci Bölüm
VERGİ KANUNLARI UYARINCA KULLANILAN BELGELERİN DİĞER ÖZEL KANUNLAR VE TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN SUÇLARIN KONUSUNU OLUŞTURMASI
1. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VERGİ KAÇAKÇILIĞI  670
1.1. Komisyon Geliri Elde Etmek  674
1.2. Gelir Unsurunu Gizlemek veya Gider Unsurunu Artırmak Suretiyle Gelir veya Kurumlar Vergisi Ödememek ve İndirim Hakkı Yaratmak Suretiyle İndirim Hakkından Yararlanılarak Haksız Katma Değer Vergisi İadesi Alarak Haksız Kazanç Sağlamak  679
1.2.1. Düzenleyen Açısından Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Komisyon Geliri Elde Etmek ve Kullanan Açısından Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Maliyet Bedelini Yükseltmek  681
1.2.2. Gerçekte Olmayan Olay Belgelendirilmek Suretiyle Maliyet Bedelini Yükseltmek  683
1.2.3. Yeni Bir Belge Tasarlamak Suretiyle Belge Taklidi Şeklinde Komisyon Geliri Elde Etmek ve Maliyetleri Yükseltmek ve Katma Değer Vergisi Yönünden İndirim Hakkı Yaratmak Amacını Gerçekleştirmek  686
1.3. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek Suretiyle Maliyet Bedelini Yüksek Göstermek  688
1.3.1. Satış Belgelerinin (Fatura) Düzenlenmesi Sırasında Satılan Mal Miktarının Fazla, Satış Bedelinin Noksan Gösterilmesi veya Satış Fiyatının Düşük Gösterilmesi, Mal Cinsinin Farklı Gösterilmesi  690
1.3.2. Belge Düzenlendikten Sonra Satış Belgelerinin Müşteriye Verilen Örneği ile Kayıtlara Esas Alınan Örneğinin Faklı Düzenlenmesi ya da Alıcı Tarafından Maliyet Bedelini Yükseltmek Amacıyla Değişiklik Yapılması  692
1.4. Hurda Metal Sektöründe Esnaf Muaflığı ve Katma Değer Vergisi İstisnası ve Gelir Stopaj Vergisinden Kaçınılması  695
2. 5488 SAYILI TARIM KANUNU UYARINCA TARIM SEKTÖRÜNE TANINAN TEŞVİKLERDEN YARARLANMAK AMACI  700
3. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇU–5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIK SUÇU  705
3.1 İthalat Kaçakçılığı  707
3.2. İhracat Kaçakçılığı  712
3.3. Teşvik, Sübvansiyon veya Parasal İadelerden Yararlanmak Amacıyla Yapılan İhracat Kaçakçılığı  717
3.4. Kaçakçılık Suçuna Yardım  717
3.5. Kaçakçılık Suçunun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  718
3.6. Kaçakçılık Suçunun Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâli (Toplu Suç)  720
3.7. Kaçakçılık Suçunun Teşebbüs Aşamasında Kalması Durumunda Tamamlanmış Gibi Ceza Verilmesi  723
3.8. Kaçakçılık Suçunun Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenmesi Hâlinde Kaçakçılık Suçu ve Belgede Sahtecilik Suçundan Ayrı Ayrı Ceza Verilmesi  723
4. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU–5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU DOLANDIRICILIK SUÇU– 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU KREDİ KAVRAMI İLİŞKİSİ  727
4.1. Kredi Kurumu Kavramı ve Dolandırıcılık Suçu ile İlişkisi  727
4.2. Katılım Bankaları–Murabaha Kredisi  735
5. 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU–5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU TEFECİLİK SUÇU  747
5.1. Tefecilik Suçunun Oluşması İçin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Para Verilmesinin Yeterli Olması; Birden Fazla Kişiye, Sistemli Olarak Faizle Para Verilmesi Şartının Aranmaması  750
5.2. Tefecilik Faaliyetinin İlgili Kanunların Verdiği Yetki Dışında ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan Faaliyet İzni Alınmaksızın Gerçekleştirilmesi ve Tefecilik Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Vergi İdaresinin Bilgisi Dışında/Beyan Dışı Bırakılması  753
5.3. Vadeli Senetlerin Belli Bir Iskonto Oranı Uygulanmak Suretiyle Üçüncü Kişiden Vadesinden Önce Tahsil Edilmesi («Senet Kırdırmak» Yoluyla) Şeklinde İşlenen Tefecilik Suçu  755
5.4. Mal veya Hizmet Satışından Doğmayan ve Fatura veya Benzeri Belgelerle Tevsik Edilemeyen Alacakları Temsil Eden Hatır Senetlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenen Tefecilik Suçu  760
5.5. Kredi Kartı Aracılığıyla Tefecilik Suçu–POS TEFECİLİĞİ (Point of Sale)  765
6. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU – "GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK" SUÇU  769
7. 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDA TANIMLANAN SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇU  773
8. 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA "GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK" SUÇU KABUL EDİLEN ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI KURUMU, 5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI KURUMU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA GÜMRÜK KIYMET TESPİT YÖNTEMİ OLARAK DÜZENLENMİŞ OLMASI  776
8.1. Credit Note Adlı Belge Kullanılarak İthal Tarihinden Sonra Düzeltme Yapılması  780
8.1.1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu İthalatta Katma Değer Vergisi Uygulaması  780
8.1.2. Gümrük Kanunu (Credit Note) Uygulaması  783
8.1.2.1. Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyeti Bilinen Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Önce Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimler ile İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimler «İstisnai Kıymetle Beyan Usulü» Kapsamında İthal Eşyasının Gümrük Kıymetinin Tespitinde Dikkate Alınacaktır  785
8.1.2.2. Gümrük Kıymetine veya Katma Değer Vergisi Matrahına Girmesi Gereken Ancak Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyetinin Bilinmesi Mümkün Olmayan Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonra Sunulan «Credit Note» Belgelerinin İstisnai Kıymetle Beyanı  789
8.1.3. Gümrük Yükümlülüğünün Başlamasından Sonra Fazla ve Yersiz Hesaplanan Verginin Düzeltilmesi  793
8.1.4. Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Sahibi Tarafından Mevcudiyeti Bilinmeyen Kıymet veya Matrah Unsurlarına İlişkin İthalat İşlemlerinin Tamamlanmasından Önce Sunulan «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimlere İlişkin Katma Değer Vergisi Uygulaması  796
8.2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamında Gümrük Beyannamesinin Tescili Anında Beyan Edilen Gümrük Kıymetini, Geçmişe Etkili Olarak Değiştiren «Credit Note» Belgesi ile Yapılan İndirimlere İlişkin Katma Değer Vergisinin Yanlışlıkla Alınan veya Fuzulen Tahakkuk Eden veya Tahsil Edilen Bir Vergi Olarak Değerlendirilmek Suretiyle Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak Değerlendirilmemesi ve İndirim Yoluyla Telafi Edilmesine Olanak Tanınması  805
9. 5520 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN ÖRTÜLÜ SERMAYE VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ UYGULAMASINA İLİŞKİN OLARAK KANUNLARIN DOLANILMASINA İZİN VERMEYEN DÜZENLEMELERİN OLMAYIŞI  811
Altıncı Bölüm
VERGİ HUKUKUNDA SAHTE BELGE/MUHTEVİYATI İTİBARIYLA YANILTICI BELGE/DÜZENLEME/KULLANMA VE SAHTE BELGE BASMA SUÇLARI
1. SAHTE BELGE/YANILTICI BELGE DÜZENLEME/KULLANMA SUÇUNUN TARİHÇESİ VE BUGÜNÜ  834
1.1. Hileli Vergi Suçu  834
1.2. Kaçakçılık Suçu  835
2. VERGİ SUÇUNUN ÖNKOŞULU  837
2.1. Belgenin Vergi Kanunları Uyarınca Düzenlenmesi ve Saklanması ve İbrazının Zorunlu Olması  837
2.2. Belgenin Vergiyi Doğuran Olayın İspat Aracı Olması  842
2.3. Belgenin Hukuken Geçerli ve Hukuki Sonuç Doğurucu Olması  848
3. VERGİ SUÇUNUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  853
3.1. Suça Katılma (İştirak)  855
3.2. Suça Teşebbüs (Suça Kalkışma)  862
3.3. Suça Etki Eden Özel Durum: Pişmanlık  863
3.4. Suçlarda Tekrarlanma (Tekerrür)  868
3.5. Suçlarda Birleşme (İçtima)  871
3.5.1. Fikri İçtima  873
3.5.2. Zincirleme Suç  886
3.5.2.1. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Aynı Vergilendirme Döneminde İşlenmesi  889
3.5.2.2. Aynı Suç İşleme Kararı Kapsamında Aynı Kişiye Karşı Aynı Suçun Farklı Vergilendirme Dönemlerinde İşlenmesi  894
3.5.2.3. Suçun Temel Şekli ile Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Şekillerinin Aynı Suç Sayılması Durumu– Zincirleme Suç  896
4. SUÇLARIN UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ  897
4.1. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Düzenleme Suçları  897
4.1.1. Sahte Belge Düzenleme  901
4.1.1.1. Suçun Konusu  901
4.1.1.1.1. Tamamen Sahte Belge Düzenleme  901
4.1.1.1.2. Kısmen Sahte Belge Düzenleme  903
4.1.1.1.3. Belgelerin Asıl veya Suretlerini Sahte Olarak Düzenleme  905
4.1.1.2. Suçun Faili  906
4.1.1.3. Suçun Maddi Unsuru  908
4.1.1.4. Suçun Manevi Unsuru  912
4.1.1.5. Suçlarda Birleşme  912
4.1.2. Yanıltıcı Belge Düzenleme  913
4.1.2.1. Suçun Konusu  913
4.1.2.1.1. Miktar Yönünden Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme  914
4.1.2.1.1. Mahiyet Yönünden Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme  917
4.1.2.2. Suçun Faili  918
4.1.2.3. Suçun Maddi Unsuru  918
4.1.2.4. Suçun Manevi Unsuru  919
4.1.2.5. Suçlarda Birleşme  920
4.2. Sahte Belge/Yanıltıcı Belge Kullanma Suçları  920
4.2.1. Sahte Belge Kullanma Suçu  923
4.2.1.1. Suçun Konusu  924
4.2.1.2. Suçun Faili  925
4.2.1.3. Suçun Maddi Unsuru  925
4.2.1.4. Suçun Manevi Unsuru  926
4.2.1.5. Suçlarda Birleşme  929
4.2.2. Yanıltıcı Belge Kullanma  929
4.2.2.1. Suçun Konusu  929
4.2.2.2. Suçun Faili  930
4.2.2.3. Suçun Maddi Unsuru  930
4.2.2.4. Suçun Manevi Unsuru  931
4.2.2.5. Suçlarda Birleşme  932
4.2.3. Yetkisiz Basılmış Belgeyi Kullanma  933
4.2.3.1. Suçun Konusu  933
4.2.3.2. Suçun Faili  934
4.2.3.3. Suçun Maddi Unsuru  934
4.2.3.4. Suçun Manevi Unsuru  934
4.2.3.5. Suçlarda Birleşme  935
4.3. Yetkisiz Belge Basma Suçu  936
4.3.1. Suçun Konusu  936
4.3.2. Suçun Faili  939
4.3.3. Suçun Maddi Unsuru  940
4.3.4. Suçun Manevi Unsuru  948
4.3.5. Suçlarda Birleşme  949
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE YAPTIRIMLAR
1. KAMU DAVASI  952
1.1. Kamu Davasının Açılabilmesinin Ön Şartı  955
1.1.1. Vergi İncelemesi Yapılması  961
1.1.1.1. Suçun Maddi Unsurunun Tespiti  963
1.1.1.1.1. Belge Üzerinde Yapılan Tespitler  964
1.1.1.1.2. Belgeye Yansıyan İşlemin Doğruluk ve Gerçekliğinin Tespiti  964
1.1.1.1.3. Vergi Yükümlülüğüne İlişkin Deliller  966
1.1.1.1.4. Mal Hareketine İlişkin Deliller  969
1.1.1.1.4.1. İşçi Sayısı, Makine Parkı, İşyeri Hacmi, Sermaye Durumu  972
1.1.1.1.4.2. Karşıt İnceleme/Karşıt Tespit  973
1.1.1.1.4.2.1. Karşıt İnceleme  975
1.1.1.1.4.2.2. Karşıt Tespit  977
1.1.1.1.5. Para Hareketine İlişkin Deliller: Banka Kayıtları  977
1.1.1.1.6. İtiraf/İkrar  984
1.1.1.1.6.1. Sanık Açıklamaları ve İkrar  987
1.1.1.1.6.2. Tanık İfadesi –Tanık Beyanları  990
1.1.1.1.6.3. Mali Poliste Alınan İfadeler ve Tanık Beyanları  993
1.1.2. Suçun Manevi Unsuru  994
1.1.3. Suçun Cumhuriyet Savcılığına Bildirim Şekli  998
1.1.3.1. Vergi Suçu Raporu  1001
1.1.3.2. Rapor Değerlendirme Komisyonu’nun Mütalaası  1003
1.2. Kamu Davasının Hazırlanması: Soruşturma Evresi  1006
1.2.1. Kamu Davasının Açılması  1007
1.3. Kamu Davasının Yürütülmesi: Kovuşturma Evresi  1010
1.3.1. Yargı Yeri  1011
1.3.2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması:  1012
1.3.2.1. Hâkim veya Mahkeme Huzurunda Yapılan Açıklamalar ile Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan veya Müdafiinin Hazır Bulunduğu Kolluk İfadesine İlişkin Tutanakların Aralarında Çelişki Olması Hâlinde Okunması  1014
1.3.2.2. Vergi Suçu Raporu  1015
1.3.2.3. Bilirkişi Raporu  1015
1.4. Kamu Davasının Sona Ermesi: Hüküm  1024
1.4.1. Beraat Kararı  1026
1.4.1.1. Küçük ve Kısıtlıların Cezaî Sorumluluğu  1030
1.4.1.2. İşletmenin İşlerinin İşletme Sahibinin Emir ve Talimatları Doğrultusunda Vekil ya da Temsilci Sıfatıyla Yürütülmesi  1039
1.4.1.3. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu  1043
1.4.1.3.1. Tüzelkişiliğin Birden Çok Kanuni Temsilcisinin Bulunması Durumu  1047
1.4.1.2.2. Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcileri Dışındaki Personelinin Durumu  1049
1.4.2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  1052
1.4.2.1. Yaş Küçüklüğü  1053
1.4.2.2. Hata  1053
1.4.2.3. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  1055
1.4.2.4. Zorunluluk Hali  1055
1.4.3. Kamu Davasının Durması Kararı  1056
1.4.4. Kamu Davasının Düşmesi Kararı  1057
1.4.4.1. Zamanaşımı  1058
1.4.4.1.1. Zamanaşımı Süresi  1058
1.4.4.1.2. Suçun İşlendiği Tarih  1062
1.4.4.1.2.1. Vergi Kaybı Oluşmayan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih  1062
1.4.4.1.2.2. Vergi Kaybı Oluşan Suçlarda Suçun İşlendiği Tarih  1063
1.4.5. Mahkûmiyet Kararı  1072
1.4.5.1. Hapis Cezanın Belirlenmesi  1074
1.4.5.2. Suç Niteliğinde Değişiklik  1076
1.5. Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi  1083
1.6. Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı (Non Bis in İdem İlkesi)  1092
2. CEZALAR  1095
2.1. Hapis Cezası  1095
2.2. Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi, Hapis Cezasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Hak Yoksunlukları  1097
2.2.1. Yanıltıcı Belge Düzenleme/Kullanma Suçu  1102
2.2.2. Sahte Belge Düzenleme veya Sahte Belge Kullanma Suçu  1105
2.2.3. Yetkisiz Belge Basımı veya Yetkisiz Basılmış Belgeleri Bilerek Kullanma Suçu  1107
2.3. Hapis Cezasının Etkinliği  1108
EKLER  1115
İlgili Kavramlar  1127
Yararlanılan Kaynaklar  1153
Kavramlar Dizini  1191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020