Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sermaye Piyasası Hukuku
Kavram – Uygulama – Yapı
Eylül 2018 / 3. Baskı / 180 Syf.
Fiyatı: 23.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Eylül 2015 21.00 TL 11.90 TL (%44)Sepete Ekle
   

Eser, yazarın çeşitli üniversitelerde vermiş olduğu "Sermaye Piyasası Hukuku" derslerinin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladığı birikimlerle, öğrencilerin konuyu daha anlayabilmeleri için basit ve sade bir dille yazılmıştır.

Eserde, halka açık ortaklıklar, sermaye piyasası araçları, faaliyetleri ve kurumlarının yanında yeni yapılandırılan Borsa İstanbul, sermaye piyasasında denetim ve tedbirler ile suçlar ve cezalar konularına yer verilmiştir. Eser, yeni Kanun maddelerini içerdiğinden literatürde önemli bir eksikliği giderebilecek niteliktedir. Çalışmanın ana kaynakları; 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ekler kısmında yer alan kanunu tamamlayıcı nitelikteki düzenlemelerdir.

Kitap, üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan bir ders kitabı olmasının yanı sıra, anlatım dilinin sadeliği ile bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Sermaye Piyasası Araçları
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Sermaye Piyasası Kurumları
Sermaye Piyasası Kurulu
Borsa İstanbul A.Ş.
Halka Açık Ortaklıklar
Sermaye Piyasasında Denetim ve Tedbirler
Sermaye Piyasasında Suçlar ve Cezalar
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Dünü ve Bugünü
Barkod: 9789750250767
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 180
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller ve Grafikler Listesi  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE
KANUNDA BELİRTİLEN ARAÇLAR
1.1. SERMAYE PİYASASI VE İŞLEVLERİ  19
1.2. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI VE AMACI  20
1.3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  23
1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI  24
1.4.1. Borçlanma Araçlarının İhracı  24
1.4.2. Payların İhracı  25
1.4.3. Gayrimenkul Sertifikalarının İhracı  26
1.4.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikalarının İhracı  26
1.4.5. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Paylarının İhracı  27
İkinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VE KURUMLARI
2.1. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ  29
2.2. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  31
2.2.1. Yatırım Kuruluşları  31
2.2.2. Kolektif Yatırım Kuruluşları  33
2.2.2.1. Yatırım Ortaklıkları  33
2.2.2.2. Yatırım Fonları  34
2.2.3. Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları  35
2.2.4. Portföy Yönetim Şirketleri  36
2.2.5. İpotek Finansmanı Kuruluşları  37
2.2.6. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları  38
2.2.7. Varlık Kiralama Şirketleri  39
2.2.8. Merkezi Kayıt Kuruluşu  39
2.2.9. Merkezi Saklama Kuruluşları  40
2.2.10. Veri Depolama Kuruluşları  40
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ DÜZENLEME VE
DENETLEME OTORİTESİ
3.1. AYRI BİR OTORİTEYE DUYULAN İHTİYAÇ  43
3.2. SERMAYE PİYASASI KURULU  44
3.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Amacı ve Hedefleri  44
3.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yapısı  45
3.2.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  45
3.2.4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Organizasyon Yapısı  47
3.2.4.1. Kurul Başkanı  50
3.2.4.2. Kurul Başkan Yardımcıları  51
3.2.4.3. Hizmet Birimleri  51
3.2.4.4. Kurul Personeli  52
Dördüncü Bölüm
BORSA İSTANBUL A.Ş.
4.1. BORSA İSTANBUL’UN YAPISI VE İŞLEYİŞİ  54
4.2. BORSA İSTANBUL’DAKİ PİYASALAR  59
4.2.1. Pay Piyasası  59
4.2.2. Borçlanma Araçları Piyasası  74
4.2.3. Gelişen İşletmeler Piyasası  87
4.2.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası  88
4.2.5. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası  104
4.3. BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE ÜRÜNLER  121
4.3.1. Paylar  121
4.3.2. Borsa Yatırım Fonları  122
4.3.3. Aracı Kuruluş Varantları  122
4.3.4. Opsiyon Sözleşmeleri  123
4.3.5. Vadeli İşlem Sözleşmeleri  125
4.3.6. Sertifikalar  126
4.3.7. Borçlanma Araçları  126
4.3.8. Kira Sertifikaları  130
4.4. BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ  131
Beşinci Bölüm
HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR
5.1. HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN KAZANILMASI  133
5.2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  134
5.3. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ  135
5.4. KÂR PAYI VE BEDELSİZ PAY DAĞITIMI İLE BAĞIŞ YAPILMASI  136
5.5. KÂR PAYI AVANSI  136
5.6. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI  137
5.7. ORTAKLIKLARIN KENDİ PAYLARINI SATIN VE REHİN ALMASI  137
5.8. ORTAKLIKLARIN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİ VE AYRILMA HAKKI  138
5.9. PAY ALIM TEKLİFİ VE ZORUNLULUĞU  138
5.10. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI VE SATMA HAKKI  139
5.11. İMTİYAZLI PAYLAR  139
5.12. GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ESASLAR  139
5.13. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM VE OY KULLANMA  140
5.14. BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ LİMİTİ VE YETKİSİ  140
5.15. KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  140
Altıncı Bölüm
SERMAYE PİYASASINDA DENETİM VE TEDBİRLER
6.1. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM FAALİYETİ VE DENETİM YETKİLİLERİ  143
6.2. SERMAYE PİYASASINDA TEDBİRLER  144
Yedinci Bölüm
SERMAYE PİYASASINDA SUÇLAR VE CEZALAR
SERMAYE PİYASASINDA SUÇLAR VE CEZALAR  147
Sekizinci Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ
8.1. TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI’NIN TARİHİ GELİŞİMİ  151
8.2. RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI  158
Sonuç  161
Ek: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Listesi  165
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  179
 


Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
Doç. Dr. Aysel GÜNDOĞDU, 1985 yılında doğdu. İlköğretim ve liseyi İzmir ’de bitirdi. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Öğrenciliği esnasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ’nda staj yaptı. 2007–2010 yılları arasında finans sektöründe analist olarak çalıştı.

2010 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde “Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarının Kıyaslamalı Getiri Analizi” adlı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından aynı Enstitüde Bankacılık Anabilim Dalında “Bankacılık Sisteminde Düzenleyici ve Denetleyici Otoriteler: Seçilmiş Ülkeler ve Türkiye Uygulaması” adlı tezi ile doktor ünvanını aldı. Halen İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Gündoğdu ’nun bankacılık ve finans alanında yayınlanmış 4 kitabı, çok sayıda makale ve bildirileri mevcuttur. Banka ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi'nin editörüdür. bilgi için : www.bankasermaye.com

Detaylı bilgi için: www.finansoloji.com
Gülşah İslamoğlu
Mayıs 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Tekin Memiş ...
Şubat 2019
29.50 TL
Sepete Ekle
Zeki Aksoy
Eylül 2018
71.00 TL
Sepete Ekle
Şenol Kocaer
Ocak 2018
171.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Tablolar Listesi  13
Şekiller ve Grafikler Listesi  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI KANUNU VE
KANUNDA BELİRTİLEN ARAÇLAR
1.1. SERMAYE PİYASASI VE İŞLEVLERİ  19
1.2. SERMAYE PİYASASI HUKUKUNUN KAPSAMI VE AMACI  20
1.3. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  23
1.4. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI  24
1.4.1. Borçlanma Araçlarının İhracı  24
1.4.2. Payların İhracı  25
1.4.3. Gayrimenkul Sertifikalarının İhracı  26
1.4.4. Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikalarının İhracı  26
1.4.5. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Paylarının İhracı  27
İkinci Bölüm
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ VE KURUMLARI
2.1. SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ  29
2.2. SERMAYE PİYASASI KURUMLARI  31
2.2.1. Yatırım Kuruluşları  31
2.2.2. Kolektif Yatırım Kuruluşları  33
2.2.2.1. Yatırım Ortaklıkları  33
2.2.2.2. Yatırım Fonları  34
2.2.3. Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları  35
2.2.4. Portföy Yönetim Şirketleri  36
2.2.5. İpotek Finansmanı Kuruluşları  37
2.2.6. Konut Finansmanı ve Varlık Finansmanı Fonları  38
2.2.7. Varlık Kiralama Şirketleri  39
2.2.8. Merkezi Kayıt Kuruluşu  39
2.2.9. Merkezi Saklama Kuruluşları  40
2.2.10. Veri Depolama Kuruluşları  40
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ DÜZENLEME VE
DENETLEME OTORİTESİ
3.1. AYRI BİR OTORİTEYE DUYULAN İHTİYAÇ  43
3.2. SERMAYE PİYASASI KURULU  44
3.2.1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Amacı ve Hedefleri  44
3.2.2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yapısı  45
3.2.3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  45
3.2.4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Organizasyon Yapısı  47
3.2.4.1. Kurul Başkanı  50
3.2.4.2. Kurul Başkan Yardımcıları  51
3.2.4.3. Hizmet Birimleri  51
3.2.4.4. Kurul Personeli  52
Dördüncü Bölüm
BORSA İSTANBUL A.Ş.
4.1. BORSA İSTANBUL’UN YAPISI VE İŞLEYİŞİ  54
4.2. BORSA İSTANBUL’DAKİ PİYASALAR  59
4.2.1. Pay Piyasası  59
4.2.2. Borçlanma Araçları Piyasası  74
4.2.3. Gelişen İşletmeler Piyasası  87
4.2.4. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası  88
4.2.5. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası  104
4.3. BORSA İSTANBUL A.Ş.’DE ÜRÜNLER  121
4.3.1. Paylar  121
4.3.2. Borsa Yatırım Fonları  122
4.3.3. Aracı Kuruluş Varantları  122
4.3.4. Opsiyon Sözleşmeleri  123
4.3.5. Vadeli İşlem Sözleşmeleri  125
4.3.6. Sertifikalar  126
4.3.7. Borçlanma Araçları  126
4.3.8. Kira Sertifikaları  130
4.4. BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ  131
Beşinci Bölüm
HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR
5.1. HALKA AÇIK ORTAKLIK STATÜSÜNÜN KAZANILMASI  133
5.2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  134
5.3. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ  135
5.4. KÂR PAYI VE BEDELSİZ PAY DAĞITIMI İLE BAĞIŞ YAPILMASI  136
5.5. KÂR PAYI AVANSI  136
5.6. ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI YASAĞI  137
5.7. ORTAKLIKLARIN KENDİ PAYLARINI SATIN VE REHİN ALMASI  137
5.8. ORTAKLIKLARIN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERİ VE AYRILMA HAKKI  138
5.9. PAY ALIM TEKLİFİ VE ZORUNLULUĞU  138
5.10. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA HAKKI VE SATMA HAKKI  139
5.11. İMTİYAZLI PAYLAR  139
5.12. GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN ESASLAR  139
5.13. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILIM VE OY KULLANMA  140
5.14. BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRAÇ LİMİTİ VE YETKİSİ  140
5.15. KAMUYU AYDINLATMA BELGELERİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  140
Altıncı Bölüm
SERMAYE PİYASASINDA DENETİM VE TEDBİRLER
6.1. SERMAYE PİYASASINDA DENETİM FAALİYETİ VE DENETİM YETKİLİLERİ  143
6.2. SERMAYE PİYASASINDA TEDBİRLER  144
Yedinci Bölüm
SERMAYE PİYASASINDA SUÇLAR VE CEZALAR
SERMAYE PİYASASINDA SUÇLAR VE CEZALAR  147
Sekizinci Bölüm
TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ
8.1. TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI’NIN TARİHİ GELİŞİMİ  151
8.2. RAKAMLARLA TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI  158
Sonuç  161
Ek: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Listesi  165
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  179
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020