Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yorum ve Açıklamalarla
Gümrük Hukuku ve Davaları
Örnekler – Çözümler – İçtihatlar
Kasım 2020 / 2. Baskı / 876 Syf.
Fiyatı: 175.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül2019 145.00 TL 99.90 TL (%32) Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, üst üste ek baskılar yapan kitap, güncellenmiş ve geliştirilmiş 2. Baskısını yapmıştır.

Bu kitapta, dış ticarette alınan vergi ve mali yüklerin tamamı, bu vergi ve mali yüklere bağlı olarak ya da olmayarak dış ticaret işlemlerinde uygulanan idari ve/veya adli yaptırımlar ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve bu uyuşmazlıkların idari ya da yargısal aşamadaki çözüm yolları incelenmiştir.

Kitapta, uyuşmazlık yaratan sebep ve konulara yer verilmiştir. Uyuşmazlıkların azımsanmayacak kısmı, mevzuattaki kavram ve deyimlerin iyi tanımlanmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, kitapta, farklı görüşler de belirtilerek, mevzuatın belirsiz bıraktığı, iyi tanımlanmamış kavram ve deyimlerin içinin doldurulmasına ve açıklanmasına da çalışılmıştır.

Kitapta çok sayıda uygulama örneğine yer verilmiştir. Bunlardan bazıları kanundaki bir hükmün açıklanmasına yöneliktir. Örneklerin pek çoğu ise, uygulamada uyuşmazlık yaratabilecek ya da yaratmış olayların çözümüne yöneliktir.

Çalışmamızda, çok sayıda yargı kararına yer verilmiştir. Bunlar arasında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay 7'nci Daire, Bölge İdare Mahkemesi, Vergi Mahkemesi ve İdare Mahkemesi kararları bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
İthalat veya İhracat Aşamasında Alınan Vergi ve Mali Yükler
İthalatta Vergi Ertelemesi ve Vergi Tasarrufu Sağlayan Olanaklar
Vergilerin Kaldırılması
Geri Verilmesi
Kanuni Temsilcilerin, Gümrük Müşavirlerinin, Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin, Limited Şirket Ortaklarının, Kefil Kuruluşların Sorumluluğu
Dış Ticaret Vergilerinde ve İdari Yaptırımlarda Zamanaşımı
KDVK'nın, ÖTVK'nın ve GK'nın (Güncellenmiş) Ceza Hükümleri
Gümrük Kabahatleri ve İdari Yaptırımlar (Para Cezası, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Diğer İdari Önlemler)
Kaçakçılık Suçları ve Cezaları –Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller (Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması)
Vergilere ve İdari Yaptırımlara İlişkin Uyuşmazlıkların İdari Aşamada Çözümü (İdari İtiraz, Uzlaşma, Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Yaptırımlar)
İdari Para Cezalarında Ödeme, Kesinleşme ve İndirim
Vergi Mahkemelerinde veya İdare Mahkemelerinde Görülecek Davalar
Doğrudan Davaya Konu Edilecek İdari İşlemler (Ödeme Emri Tebliği, İhtiyati Haciz Tatbiki)
Vergi Mahkemelerinin İstinaf, Bölge İdare Mahkemelerinin Temyiz Yolu Kapalı Kararları
Barkod: 9789750264573
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 876
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskının Önsözü  11
Kısaltmalar  31
Birinci Kısım
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME  35
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ  35
§3. ”GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ” TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER  36
I. Gümrük Vergileri  36
A. İthalat Vergileri  36
1. “Eş Etkili Vergi – Mali Yük” Deyimlerinin/Tartışmasının Önemi  39
B. İhracat Vergileri  40
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR  40
I. Gümrük Yükümlülüğünü Sona Erdiren Sebepler  41
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER  42
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV  43
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR  44
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi  44
II. Transit Rejimi  44
III. Gümrük Antrepo Rejimi  55
IV. Geçici İthalat Rejimi  56
A. Finansal Kiralama Konusu Malların Geçici İthalatı  57
1. Finansal Kiralama Tanımı  57
2. Finansal Kiralamada Gümrüğe Dair Hükümler  58
3. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Malda Teminat  58
4. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Tam Muafiyet  59
5. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Kısmi Muafiyet  60
6. Finansal Kiralamaya Konu Malın İade Edilmek Üzere TGB Dışına Çıkarılması  60
7. Finansal Kiralama Konusu Malın Kesin İthalatının Yapılması  60
V. Dahilde İşleme Rejimi  61
A. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ)  63
1. DİİB’in Müeyyideli Kapatılması  63
B. Eşdeğer Eşya Kullanımı  66
C. Döviz Kullanım Oranı  69
VI. Hariçte İşleme Rejimi  70
A. Kısmi Muafiyet  71
B. Tam Muafiyet  71
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  71
VIII. İhracat Rejimi  72
§7. TARH–TAHAKKUK  73
İkinci Kısım
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  80
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)  80
A. DFİF’de Ceza Uygulaması  81
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği  81
II. Telafi Edici Vergi (TEV)  81
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri),  83
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta  83
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında  84
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller  85
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında  86
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında  86
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru  86
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi  87
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi  87
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  87
1. Para Cezası Kime Uygulanacak?  91
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi  92
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza  93
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  94
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar  94
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar  94
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler  96
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur  98
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  98
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı  100
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları  100
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği  100
1. A.TR Dolaşım Belgesi  101
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal  102
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  104
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması  104
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi  105
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi  105
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir  105
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)  105
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar  106
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat  106
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması  106
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları  107
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük  107
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi  108
ae. İlave Toplu Konut Fonu  109
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları  111
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler  112
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi  114
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler)  114
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta)  115
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi  116
E. GTS’de Fatura Beyanı  118
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı  118
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı  118
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi  120
V. İthalat Vergileri  120
A. Gümrük Vergisi  120
1. Genel Açıklama  120
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar  123
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler  123
aa. İthalatta KDV’nin Durumu  124
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu  126
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler  128
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler  128
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler  131
3. Spesifik ya da Ad Valorem Esas  131
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar  131
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı  132
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11  133
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13  133
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00  134
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00  134
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00  135
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12  136
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00  137
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19  137
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00  138
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi  139
aba. Gümrük Vergisi Matrahı  139
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir?  140
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi  140
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış)  196
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  200
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar  201
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler  210
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri  211
abaabd. Know–How Ödemeleri  231
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller  231
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler  231
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler  232
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı  233
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması  236
abaabfb. Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda  237
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee)  237
abaabh. İskontolar  238
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri  238
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi  240
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  246
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu)  246
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu  247
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi  248
abaabi. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti  248
abaabj. Veri ya da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti  249
abaabk. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru  250
abaabka. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması  250
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  250
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  251
abaae. İndirgeme Yöntemi  252
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  253
abaag. Son Yöntem  253
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı  253
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması  254
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık ya da İstisna Uygulanacak Durumlar  254
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat  257
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV)  260
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi  264
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat  264
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı  264
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı  264
C. Tek ve Maktu Vergi  265
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır.  266
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya  266
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi)  267
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği  267
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler  268
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı  268
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları  269
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  269
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  270
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  272
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı  273
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi  274
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi  276
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  282
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  283
1. Subvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği  283
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler  283
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı  284
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları  285
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  286
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  286
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  286
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  287
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  287
F. Toplu Konut Fonu  288
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği  288
G. İlave Toplu Konut Fonu  296
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır?  297
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi?  299
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY)  299
1. Yasal Dayanağı  299
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi  300
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama  301
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama  302
5. Hariç Sektör Uygulaması  302
6. 2018/11799 Sayılı BKK  303
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)  304
1. KKDF’nin Niteliği  304
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri  306
a. Kabul Kredili Ödeme  306
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C)  307
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  307
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery)  308
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF  309
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF  311
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  311
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF  312
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF  313
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  314
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  314
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF  314
12. Geçici Depolama Yerlerindeki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  315
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  315
14. Takas Durumunda KKDF  316
15. Transit Ticarette KKDF  317
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi  317
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat  318
18. Kitap İthalatında KKDF  319
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF  319
20. Enerji İthalatında KKDF  319
21. KKDF Oranı  320
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF  320
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat  320
24. KKDF’nin Ödenmesi  322
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  322
26. KKDF Matrahı  324
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması  325
28. KKDF’de Ceza  325
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  326
J. Tütün Fonu  326
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması  329
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  330
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  330
K. Çevre Katkı Payı  331
1. Çevre Katkı Payı Tanımı  331
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı  331
3. Çevre Katkı Payı’nın Amacı  332
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu  332
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı  332
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı  332
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması  332
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması  333
9. Yaptırım – Belgelerin İptali  333
10. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği  333
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm  333
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm”  334
11. Gümrük İdaresince Çevre Katkı Payı Hesaplanması  334
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri  336
a. İdari Aşamada  336
c. Yargısal Aşamada  337
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir Mi?  338
VI. İthalat Aşamasında Alınan–İthalat Vergileri Dışında Kalan–Vergiler  339
A. TRT Bandrolü  339
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin)  339
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin)  340
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır?  343
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi?  344
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi  344
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır?  346
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi?  347
C. Damga Vergisi  348
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi  348
2. Gümrük Beyannamelerindeki Damga Vergisi  348
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi  350
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri  350
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi  351
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi  351
7. Damga Vergisi İstisnası  352
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar  353
9. Menşe İspat Belgelerindeki Damga Vergisi  353
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı  354
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi  356
1. Verginin Konusu  356
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar  356
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar  357
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar  357
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar  357
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar  358
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar  358
2. İthalat Tanımı  359
3. Vergiyi Doğuran Olay  359
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  359
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi  360
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı  360
6. İthalatta ÖTV İstisnası  362
a. Diplomatik İstisna  362
b. Diğer İstisnalar  363
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda  363
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  365
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  365
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  366
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul  367
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı  367
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür?  367
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh  368
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh  368
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali  368
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası  369
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda  369
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda  370
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında  370
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda  370
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda  371
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta  371
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası  373
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  374
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  376
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası  377
bia. Geçici İthalat Rejiminde  377
bib. Diğer Rejimlerde  378
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda  378
bid. Geçici Depolanan Mal Statüsündeki Mallarda  378
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna  379
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar  380
bjb. Standart Yakıt Deposu  380
7. Verginin Tecili  381
8. Verginin İndirimi  381
9. Müteselsil Sorumluluk  381
10. Verginin Beyanı  383
11. Verginin Tarhı  383
12. Verginin Ödenmesi  383
13. İthalatta Eksik Ödenen ya da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi  384
14. İhtilaflar  384
15. Teminatlı İşlemler  384
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı  384
aa. Gümrükte Alınacak Teminat  385
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza  386
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV  386
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV)  387
1. Verginin Konusu  387
a. Mal İthalatında KDV  387
aa. İthalat Tanımı  387
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay  388
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri  388
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri  388
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri  389
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler  390
abd. KDV Doğuran Olaylar  390
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması  391
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması  391
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi  391
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması  392
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV  393
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  394
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  395
2. İthalatta KDV İstisnası  397
3. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü  406
4. İthalatta KDV Matrahı  406
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti)  407
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması  408
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar  410
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler  410
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar  417
f. Kur Farkları  417
g. Fiyat Farkları  419
5. KDV’nin Tarhı  419
a. Vergilendirme Dönemi  420
b. Beyan Usulü  420
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar  422
d. Beyanname Verme Zamanı  422
e. Tarh Yeri  423
f. Tarhiyatın Muhatabı  424
6. KDV’nin Ödenmesi  424
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı  424
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı  425
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  425
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi  427
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  429
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi  430
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  430
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta  431
7. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler  431
a. Verginin Ödenmesi  432
b. Vergilerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi  432
c. Gümrük Beyannamesinin İptali  433
8. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi  434
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim  435
b. İndirilemeyecek KDV  435
c. Kuralın İstisnaları  437
9. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm  438
10. Gereksiz Yere ya da Fazla Ödenen Vergiler  441
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade  441
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade  442
c. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması  443
d. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması  444
11. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması  445
a. GK Hükümleri Uyarınca  445
aa. İade Kararının Üç Ay İçinde Uygulanmaması  445
ab. Geri Verilen Alacaklarda Faiz  446
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca  448
ba. İadenin Üç Ay İçinde Yapılmaması  448
§10. SORUMLULUK HALLERİ  449
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu  449
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar  449
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu  456
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar  457
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk)  459
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları  461
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu  467
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu  467
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  471
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk  473
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  473
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  475
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  476
A. Limited Şirket Ortaklarının Mirasçılarının Sorumluluğu  482
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk  482
A. Yetkisiz Temsilde Ceza  482
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3)  483
X. Ulusal ve Uluslararası Kefil Kuruluşların Sorumluluğu  484
A. ATA Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu  484
B. CPD Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu  486
C. TIR Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu  489
D. TIR Karnesi Hamili Taşımacıların Sorumluluğu  492
XI. Ulusal Transit Rejiminde Taşıyıcının Sorumluluğu  493
XII. Kontrol, Muayene ve İkinci Muayene Yapanların Sorumluluğu  495
XIII. ÖTVK’nın 13/3’üncü Maddesinin Gümrük Memurlarına Yüklediği Sorumluluk  497
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI  498
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı  498
B. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı  505
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı  510
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı  510
IV. Tahsil Zamanaşımı  511
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı  512
V. Geri Vermede/Kaldırmada Zamanaşımı  513
A. Üç yıllık Zamanaşımı Süresi (Genel Süre)  513
B. Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi (Özel Süre)  514
C. 20 ve 45 Günlük Süreler (Özel Süre)  514
D. 30 Günlük Süre (Özel Süre)  515
Üçüncü Kısım
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR  517
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ  520
I. Tanım Yönünden  520
II. Kapsam Yönünden  521
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden  521
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI  522
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ  523
I. Genel Hükümler  523
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller  523
III. Cezaların Gruplandırılması  528
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  528
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  529
C. Nispi–Maktu Para Cezaları  530
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı  530
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar  531
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı  532
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller  534
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma  535
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma  536
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar  540
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza  540
B. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza  544
1. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalat Vergileri Bakımından Değerlendirilmesi  547
2. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalatta KDV Bakımından Değerlendirilmesi  555
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü?  557
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi?  558
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3)  560
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4)  564
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  564
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza  565
1. Genel Düzenleyici İşlemlerle Yasaklanan Eşyada Ceza  565
a. Eşyanın Mahrece İadesi ya da Üçüncü Ülkeye Transiti  569
2. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza  569
a. GK’nın 235/1–c Maddesindeki Eşyanın İthali Uygun Bulunduğunda Ceza  577
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a)  577
H. GK’nın 235/5’inci Maddesindeki Cezalar  578
1. GK’nın 235/5–a Maddesindeki Ceza  578
2. GK’nın 235/5–b Maddesindeki Ceza  581
3. GK’nın 235/5–c Maddesindeki Ceza  582
4. GK’nın 235/5–d Maddesindeki Ceza  583
I. Fiiller Gümrük İdaresinin Tespitinden Önce Bildirildiğinde Ceza (GK m. 235/6)  583
J. GK’nın 236/1’inci Maddesindeki Ceza  583
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması  583
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi  584
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması  584
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza  584
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi  593
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması  594
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza
(GK m. 236/2)  597
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2)  597
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  599
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  601
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  601
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  601
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  602
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  602
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5)  602
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241)  602
1. Özet Beyana İlişkin Açıklamalar  602
a. TGB’ye Gelen Eşyada Özet Beyan  602
b. Serbest Bölgeye Gelen–Serbest Bölgeden Giden Eşyada Özet Beyan  603
c. Özet Beyanı Kim Verir?  603
d. Özet Beyan Aranmayacak Durumlar  603
e. Özet Beyandan Vazgeçilebilmesi  604
f. Özet Beyanın İçeriği  604
g. Özet Beyanın Veri İşleme Tekniği Yoluyla Verilmesi Zorunluluğu  605
h. Özet Beyanın Yazılı Olarak Verilmesi  605
ı. Özet Beyan Olarak Kullanılan Bilgiler  606
ıa. Transit Rejimi Kapsamında Verilen Bilgilerin Özet Beyan Olarak Kullanımı  606
i. Beyanın Bağlayıcılığı  608
j. Dolaylı Temsilde Sorumluluk  608
k. Özet Beyanın Verileceği Gümrük İdaresi  608
l. Özet Beyanın Verilme Süresi  609
la. Deniz Taşımacılığında  609
lb. Hava Taşımacılığında  610
lc. Demiryolu Taşımacılığında  610
ld. Karayolu Taşımacılığında  610
m. Bilgisayar Sistemi Çalışmadığında Özet Beyan  610
n. Özet Beyanda Düzeltme  610
2. Usulsüzlük Cezaları  610
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza  611
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar  611
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza  612
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza  612
3. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar  612
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza  614
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı  614
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları  615
4. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması  615
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238/1)  617
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1–a)  617
a. GK’nın 238/1–c Maddesindeki Ceza (DİR ile İlgili)  620
aa. GK’nın 238/2’nci Maddesindeki Ceza (DİR ile İlgili)  623
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi  623
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması  624
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1–a)  626
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Ceza  628
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası  628
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası  628
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası  629
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238)  629
a. GK m. 238/1–a Kapsamında Ceza  629
b. GK m. 238/1–c Kapsamında Ceza  630
c. GK m. 238/2 Kapsamında Ceza  630
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası  631
6. Cezanın GK’nın 241/6’ncı Maddesindeki Cezadan Az Olamayacağı (GK m. 238/3)  631
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza  631
Ö. GK’nın 239/1’inci maddesinde Yazılı Ceza  631
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1).  631
2. ”İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1)  632
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak  633
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza  633
R. Saklanması Gereken Belgeler İbraz Edilmediğinde Ceza (GK m. 241/6–d)  634
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı, 241/6–d)  634
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a)  635
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b)  636
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI  636
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri  639
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  639
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı  640
§17. İŞTİRAK  642
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza  645
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI  646
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  648
I. İtiraz  650
§20. CEZANIN ÖDENMESİ  650
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ  654
§22. CEZADA İNDİRİM  658
§23. CEZALARDA UZLAŞMA  658
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI  659
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı  659
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum  659
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması  662
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı  670
III. Düşük Kıymet Beyanı  672
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum  673
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir?  676
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI  677
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA  677
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  683
I. Kaçakçılık Suçları  684
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması  684
1. Bekletici Sorun  698
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması  698
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak  701
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak  704
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Sahte Belgeyle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek  705
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması  705
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak  706
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması  706
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek  707
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek  707
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması  708
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması  708
M. Tütün Mamullerinin ve Alkollü İçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması  708
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya  708
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık  710
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık”  712
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç  712
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  712
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi  714
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi  715
VIII. Müsadere  718
Dördüncü Kısım
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI  721
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK)  722
I. Uzlaşma  722
II. İdari İtiraz  722
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru  727
1. “İdari Karar” Deyimi  727
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz  734
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi –İdari Karar–İdari İtiraz  734
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz  735
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz  736
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz  738
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler  738
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru  739
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru  740
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI  741
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar  742
II. İdari Başvuru Olanakları  743
A. Uzlaşma  743
1. Genel Bilgi  743
2. Uzlaşmanın Yapılamayacağı Durumlar  743
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler  743
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması  744
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu  745
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu  745
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar  746
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar  748
aa. Adli Para Cezaları  748
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı  748
ac. Müsadere  748
ad. İdari Tedbirler  748
8. Fer’i Gümrük Alacakları  748
9. Uzlaşma Talep Süresi  749
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı  749
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı  749
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması  750
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi  750
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları  750
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları  750
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu  751
c. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi  751
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği  752
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi  752
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi  753
a. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı  756
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması  757
B. İdari İtiraz  758
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz  760
2. İtirazın Süresi  760
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi  762
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi  763
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler  763
3. İtirazı Yapacak Kişi  764
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz  764
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz  765
c. Avukatlar Eliyle İtiraz  766
4. İtiraza Cevap Süresi  766
a. Zimnî Ret ve Anayasa’nın 40’ıncı Maddesinin Uygulanması  769
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi  770
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği  771
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme  775
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi  778
C. Tahlile İtiraz  779
III. Yargı Yolu  785
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz  785
1. Beyan Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergilerde Dava Yolu  793
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık  794
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri  803
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma  804
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi  805
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz  806
1. İhtiyati Haciz Konulması  806
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler  814
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu  814
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu  816
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu  816
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması  817
4. İhtiyati Hacze İtiraz  818
D. İdari Yargıda Görevli Merciler  818
1. Vergi Mahkemeleri  818
2. İdare Mahkemeleri  819
3. Danıştay  819
E. Yargısal Başvuru Olanakları  821
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler  821
2. Vergi Mahkemeleri’nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler  823
F. Dava Açma Süresi  825
1. Sürelerin Hesaplanması  826
2. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre  826
G. Davanın Açılması  826
1. Dava Dilekçesi  826
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler  826
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  827
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih  827
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması  827
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi  828
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi  828
b. İdari Merci Tecavüzü  831
c. Ehliyet Yönünden İnceleme  831
d. Dava Açmaya Yetkili Kişiler  834
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme  837
f. Süreaşımı Yönünden İlk İnceleme  838
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme  838
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi  839
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi  840
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar  841
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu  842
a. Tahsilatın Durması  842
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları  848
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu  848
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları  849
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu  850
11. Yürütmenin Durdurulması  851
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar  852
a. Zamanaşımı  852
aa. Zamanaşımının Durması  852
ab. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması  853
b. Ödeme Süresinin Uzaması  853
c. Kesinleşme  854
13. Duruşma  854
14. Kanun Yararına Temyiz  856
Kaynakça  857
Kavram Dizini  869
 


Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
48.00 TL
Sepete Ekle
Semra Aydoğdu Bağcı
Ocak 2021
22.50 TL
Sepete Ekle
Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Neslihan Coşkun Karadağ
Aralık 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
İkinci Baskıya Önsöz  9
Birinci Baskının Önsözü  11
Kısaltmalar  31
Birinci Kısım
GENEL BİLGİ VE TERMİNOLOJİ
§1. DIŞ TİCARET VE VERGİLEME  35
§2. İTHALAT–İHRACAT DEYİMLERİ  35
§3. ”GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ” TABİRİ KAPSAMINA GİREN VERGİLER  36
I. Gümrük Vergileri  36
A. İthalat Vergileri  36
1. “Eş Etkili Vergi – Mali Yük” Deyimlerinin/Tartışmasının Önemi  39
B. İhracat Vergileri  40
§4. İTHALATTA VERGİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN İŞLEMLER/OLAYLAR  40
I. Gümrük Yükümlülüğünü Sona Erdiren Sebepler  41
§5. VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURMAYAN İŞLEMLER  42
I. DİR’e ve GKAİR’e Tabi Tutulan Eşyada KDV  43
§6. GÜMRÜK REJİMLERİNE İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR  44
I. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi  44
II. Transit Rejimi  44
III. Gümrük Antrepo Rejimi  55
IV. Geçici İthalat Rejimi  56
A. Finansal Kiralama Konusu Malların Geçici İthalatı  57
1. Finansal Kiralama Tanımı  57
2. Finansal Kiralamada Gümrüğe Dair Hükümler  58
3. Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Malda Teminat  58
4. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Tam Muafiyet  59
5. Finansal Kiralamaya Konu Mallarda Kısmi Muafiyet  60
6. Finansal Kiralamaya Konu Malın İade Edilmek Üzere TGB Dışına Çıkarılması  60
7. Finansal Kiralama Konusu Malın Kesin İthalatının Yapılması  60
V. Dahilde İşleme Rejimi  61
A. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)/Dahilde İşleme İzni (Dİİ)  63
1. DİİB’in Müeyyideli Kapatılması  63
B. Eşdeğer Eşya Kullanımı  66
C. Döviz Kullanım Oranı  69
VI. Hariçte İşleme Rejimi  70
A. Kısmi Muafiyet  71
B. Tam Muafiyet  71
VII. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  71
VIII. İhracat Rejimi  72
§7. TARH–TAHAKKUK  73
İkinci Kısım
DIŞ TİCARET VERGİLERİ
§8. İHRACATTA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  80
I. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)  80
A. DFİF’de Ceza Uygulaması  81
B. DFİF’e İlişkin Uyuşmazlıkların Nerede Çözüleceği  81
II. Telafi Edici Vergi (TEV)  81
A. Telafi Edici Vergi (İhracat Evresinde Alınan İthalat Vergileri),  83
1. STA Ülkelerine Yapılan İhracatta  83
2. AB Ülkelerine Yapılan Sanayi Ürünü İhracatında  84
B. Telafi Edici Verginin Aranmayacağı Haller  85
C. AB Ülkelerine Yapılan İşlenmiş Tarım Ürünü İhracatında  86
D. Serbest Bölgedeki Eşyanın Belli Ülkelere Satışında  86
E. Telafi Edici Verginin Hesabında Esas Alınacak Döviz Kuru  86
F. Önceden İhracat–Sonradan İthalatta Telafi Edici Vergi  87
G. Telafi Edici Vergide Ödeme Süresi  87
H. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  87
1. Para Cezası Kime Uygulanacak?  91
2. TEV’in Vergilendirme Unsurlarının Yanlış Gösterilmesi  92
3. 2009 Yılından Önce Telafi Edici Vergiye Ceza  93
§9. İTHALAT AŞAMASINDA ALINAN VERGİ VE MALİ YÜKLER  94
I. İthalatta Vergi Ertelemesi Sağlayan Olanaklar  94
II. İthalatta Vergi Tasarrufu Sağlayacak Olanaklar  94
III. Tercihli Tarife Uygulamaya Olanak Veren Belgeler  96
A. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe İbraz Zorunluluğu Yoktur  98
B. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  98
C. Tercihli Menşe İspat Belgelerinin Gümrüğe Sonradan İbrazı  100
IV. Tercihli Rejim Uygulamaları  100
A. Türkiye–AB Gümrük Birliği  100
1. A.TR Dolaşım Belgesi  101
a. Serbest Dolaşımda Bulunan Mal  102
b. Doğrudan Sevkiyat Kuralı  104
ba. Doğrudan Sevkiyatın Kanıtlanması  104
c. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Sonradan Verilmesi  105
d. A.TR Dolaşım Belgesi’nin Vize Edilmesi  105
e. A.TR Dolaşım Belgesi İbrazı Zorunlu Değildir  105
2. Ortak Gümrük Tarifesi (OGT)  105
a. Ortak Gümrük Tarifesinden Sapan Uygulamalar  106
aa. AB’nin STA Yaptığı Türkiye’nin Yapmadığı Ülkelerden İthalat  106
ab. AB’nin STA Yaptığı Ülkeyle Türkiye’nin de STA Yapmış Olması  106
ac. GTS (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) Uygulamaları  107
ad. A.TR Eşliğinde Türkiye’ye Gelen Bazı Mallara Ek Mali Yükümlülük  107
ada. Ek Mali Yükümlülük Olarak Telafi Edici Vergi  108
ae. İlave Toplu Konut Fonu  109
B. Türkiye’nin STA (ya da TTA) Yapmış Olduğu Ülkeler–Ülke Grupları  111
C. Kümülasyon Sistemleri ve Kullanılan Belgeler  112
D. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–Form A Menşe Belgesi  114
1. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)–(Türkiye’nin Tanıdığı Tavizler)  114
a. Form A Menşe Belgesi (İthalatta)  115
2. İhracatta Form A Menşe Belgesi  116
E. GTS’de Fatura Beyanı  118
1. GTS Kapsamında Yapılan İthalatta Fatura Beyanı  118
2. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta Fatura Beyanı  118
F. Faydalanan Ülkelere Yapılan İhracatta EUR. 1 Dolaşım Belgesi  120
V. İthalat Vergileri  120
A. Gümrük Vergisi  120
1. Genel Açıklama  120
2. Gümrük Vergisine Eş Etkili Unsurlar  123
a. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergiler  123
aa. İthalatta KDV’nin Durumu  124
ab. İthalatta ÖTV’nin Durumu  126
b. Gümrük Vergisine Eş Etkili Mali Yükler  128
ba. Gümrük Vergisine Eş Etkili Vergi Benzeri Mali Yükler  128
bb. Gümrük Vergisine Eş Etkili (Vergi Benzeri Olmayan) Mali Yükler  131
3. Spesifik ya da Ad Valorem Esas  131
a. Gümrük Vergisi Hesabına (Tarhına) Etki Eden Unsurlar  131
aa. Spesifik Vergiler ve Vergi Hesabı  132
aaa. GTİP: 2205.10.90.00.11  133
aab. GTİP: 2207.20.00.90.13  133
aac. GTİP: 2501.00.91.00.00  134
aad. GTİP: 3302.10.10.00.00  134
aae. GTİP: 3706.90.99.20.00  135
aaf. GTİP: 5701.10.90.00.12  136
aag. GTİP: 7003.12.99.10.00  137
aah. GTİP: 9101.91.00.00.19  137
aaı. GTİP: 9110.11.10.00.00  138
ab. Ad Valorem Esasta Gümrük Vergisi  139
aba. Gümrük Vergisi Matrahı  139
abaa. Gümrük Vergisi Matrahı (Gümrük Kıymeti) Nasıl Belirlenir?  140
abaaa. Satış Bedeli Yöntemi  140
abaab. Teslim Şekilleri ve Gümrük Kıymeti İlişkisi (Topluca Bakış)  196
abaaba. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  200
abaabb. Teslim Şekillerine İlişkin Açıklamalar  201
abaabc. İthalattan Sonraki İşlere İlişkin Giderler  210
abaabca. Royalti–Lisans Ücretleri  211
abaabd. Know–How Ödemeleri  231
abaabe. Ödemelerin Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyeceği Haller  231
abaabea. Çoğaltma Hakkı İçin Yapılan Ödemeler  231
abaabeb. Yeniden Satış ve Dağıtım Hakları İçin Yapılan Ödemeler  232
abaabf. Royalti veya Lisans Ücretinin Beyanı  233
abaabfa. Royalti veya Lisans Ücretinin İthalat Anında Belli Olmaması  236
abaabfb. Royalti Lisans Ücretinin Gümrük Kıymetine Dahil Olmadığı Durumda  237
abaabg. İthal Malın Satışından Doğan Hasılanın Satıcıya Aktarılan Kısmı (Development Fee)  237
abaabh. İskontolar  238
abaabha. İskonto Tanımı ve Türleri  238
abaabhb. İskontolar ve Fiilen Ödenen/Ödenecek Fiyat İlişkisi  240
abaabı. Debit/Credite Note ve Gümrük Kıymeti İlişkisi  246
abaabıa. Debit Note (Borçlandırma Dekontu–Notu)  246
abaabıb. Credit Note – Alacaklandırma Notu  247
abaabıc. Debit/Credit Notların Gümrük Kıymeti Bağlamında Değerlendirilmesi  248
abaabi. İthalatta Ödenen Vergiler–Gümrük Kıymeti  248
abaabj. Veri ya da Komut Yüklü Bilgi Taşıyıcılarının Kıymeti  249
abaabk. Gümrük Kıymetinin Saptanmasında Uygulanacak Döviz Kuru  250
abaabka. Satış Bedeli Yönteminin Kullanılamaması  250
abaac. Aynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  250
abaad. Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi  251
abaae. İndirgeme Yöntemi  252
abaaf. Hesaplanmış Kıymet Yöntemi  253
abaag. Son Yöntem  253
abaah. AB’den A.TR. Dolaşım Belgesi Eşliğinde Sanayi Malı İthalatı  253
abaaı. Gümrük Vergisinin İthalatta ÖTV ve KDV Matrahlarına Dahil Olması  254
abaai. İthalat Vergilerinden Muaflık ya da İstisna Uygulanacak Durumlar  254
abaaj. ÖTV ve KDV İstisnası Uygulanmayacak İthalat  257
B. İlave Gümrük Vergisi (İGV)  260
1. İlave Gümrük Vergisi’nde (İGV) Menşe Belgesi  264
2. Çapraz Kümülasyon Sistemi’ne Dahil Ülkelerden İthalat  264
3. DİR Kapsamında İthal Edilen Malın İhracı  264
4. Gümrük Gözetimi Altındaki Malın A.TR Dolaşım Belgesiyle İhracı  264
C. Tek ve Maktu Vergi  265
1. Tek ve Maktu Vergi Muafiyet Sınırlarını Aşan Mallara Uygulanır.  266
2. Önemli Değeri Olmayan Eşya  266
D. Dampinge Karşı Mali Önlem (Dampinge Karşı Vergi)  267
1. Dampinge Karşı Mali Önlemin Niteliği  267
2. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Örnekler  268
3. Dampinge Karşı Önlemin Amacı  268
4. Dampinge Karşı Önlemin Aşamaları  269
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  269
6. Dampinge Karşı Önlem (Vergi) İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  270
7. Dampinge Karşı Önleme (Vergiye) GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  272
8. Dampinge Karşı Vergi ve İthalatta KDV Matrahı  273
9. DİR’e Tabi Eşyada Dampinge Karşı Vergi  274
10. Dampinge Karşı Önlemde Menşe Şahadetnamesi  276
11. Dampinge Karşı Önleme İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  282
E. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  283
1. Subvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Niteliği  283
2. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye Örnekler  283
3. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Amacı  284
4. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Verginin Aşamaları  285
5. 3577 Sayılı Kanunun Gümrüğe Dair Hükümleri  286
6. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi İthalat Vergileri Kapsamında Mıdır?  286
7. Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergiye GK Uyarınca Ceza Uygulanabilir Mi?  286
8. DİR’e Tabi Eşyada Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi  287
9. Sübvansiyona Karşı Vergiye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  287
F. Toplu Konut Fonu  288
1. Toplu Konut Fonu’nun Niteliği  288
G. İlave Toplu Konut Fonu  296
1. İlave Toplu Konut Fonu Hangi Mallardan Alınır?  297
2. Menşe Şahadetnamesi Gümrüğe İbraz Edilecek mi?  299
H. Ek Mali Yükümlülük (EMY)  299
1. Yasal Dayanağı  299
2. EMY’nin Mevcudiyet Sebebi  300
3. Endonezya, Hindistan ve Vietnam’a Yönelik Uygulama  301
4. Pakistan’a Yönelik Uygulama  302
5. Hariç Sektör Uygulaması  302
6. 2018/11799 Sayılı BKK  303
İ. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF)  304
1. KKDF’nin Niteliği  304
2. KKDF’ye Tabi İthalat Şekilleri  306
a. Kabul Kredili Ödeme  306
b. Vadeli Akreditifli Ödeme (Deferred Payment (L/C)  307
c. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods)  307
3. Peşin Ödeme (Cash Payment/Advance Payment/Prepayment/CashBefore Delivery)  308
4. Eşyanın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre KKDF  309
5. Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Elde Edilen İkincil Ürünün Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulmasında KKDF  311
6. Geçici İthalata Konu Eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  311
7. İstisnai Kıymetle Beyanda KKDF  312
8. Serbest Bölgedeki Malların Serbest Dolaşıma Sokulması Durumunda KKDF  313
9. Serbest Bölgedeki İlişkisiz Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  314
10. Serbest Bölgedeki İlişkili Kişilerden Yapılan Alımlarda KKDF  314
11. Serbest Bölgede Üretilen Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde KKDF  314
12. Geçici Depolama Yerlerindeki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  315
13. Antrepolardaki Eşyanın Bir Başkasına Devrinde KKDF  315
14. Takas Durumunda KKDF  316
15. Transit Ticarette KKDF  317
16. İthalat Bedelinin Yurtdışına Gönderilmemesi  317
17. Milli Savunma Bakanlığı Projeleri Kapsamındaki İthalat  318
18. Kitap İthalatında KKDF  319
19. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan İthalatta KKDF  319
20. Enerji İthalatında KKDF  319
21. KKDF Oranı  320
22. Kıymetli Taş İthalatında KKDF  320
23. KKDF’ye Tabi Olmayan İthalat  320
24. KKDF’nin Ödenmesi  322
25. İthalatta Gümrük Yükümlülüğü  322
26. KKDF Matrahı  324
27. KKDF’nin İthalatta KDV’nin Matrahına Dahil Olması  325
28. KKDF’de Ceza  325
29. KKDF’ye İlişkin Davalarda Görevli Mahkeme  326
J. Tütün Fonu  326
1. Tütün Fonu’nda Ceza Uygulaması  329
2. Tütün Fonu’na İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  330
3. Tütün Fonu’na Uygulanan Cezaya İlişkin Davaların Görüm Yeri–Görevli Mahkeme  330
K. Çevre Katkı Payı  331
1. Çevre Katkı Payı Tanımı  331
2. Çevre Katkı Payı’nın Yasal Dayanağı  331
3. Çevre Katkı Payı’nın Amacı  332
4. Çevre Katkı Payı’nın Konusu  332
5. Çevre Katkı Payı’nın Matrahı  332
6. Çevre Katkı Payı’nın Oranı  332
7. Çevre Katkı Payı’nın Hesaplanması  332
8. 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması  333
9. Yaptırım – Belgelerin İptali  333
10. Çevre Katkı Payı’nın Niteliği  333
a. Vergi Benzeri Mali Yüküm  333
b. “İthalat Vergisine Benzeri Yüküm”  334
11. Gümrük İdaresince Çevre Katkı Payı Hesaplanması  334
12. Çevre Katkı Payı’na İlişkin İhtilafların Çözüm Yeri  336
a. İdari Aşamada  336
c. Yargısal Aşamada  337
13. Çevre Katkı Payı’na Ceza Uygulanabilir Mi?  338
VI. İthalat Aşamasında Alınan–İthalat Vergileri Dışında Kalan–Vergiler  339
A. TRT Bandrolü  339
1. TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin)  339
2. TRT Bandrolü/Etiketi (Ticari Eşya İçin)  340
3. TRT Bandrol Ücreti “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında Mıdır?  343
4. Gümrükte Tahsil Edilen Bandrol Ücretine Ceza Uygulanabilir Mi?  344
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi  344
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisi “İthalat Vergileri” Deyimi Kapsamında mıdır?  346
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kesintisine Ceza Uygulanabilir Mi?  347
C. Damga Vergisi  348
1. Özet Beyan Formlarındaki Damga Vergisi  348
2. Gümrük Beyannamelerindeki Damga Vergisi  348
3. Transit Beyanlarında Damga Vergisi  350
4. İhracatla İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannameleri  350
5. Bedelsiz İhracata İlişkin Gümrük Beyannamelerinde Damga Vergisi  351
6. Fatura Beyanında Damga Vergisi  351
7. Damga Vergisi İstisnası  352
8. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentolar  353
9. Menşe İspat Belgelerindeki Damga Vergisi  353
10. Damga Vergisi ve İthalatta ÖTV ve KDV Matrahı  354
D. İthalatta Özel Tüketim Vergisi  356
1. Verginin Konusu  356
a. (II) Sayılı Listedeki Mallar  356
aa. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olanlar  357
ab. (II) Sayılı Listedeki Mallardan Kayıt ve Tescile Tabi Olmayanlar  357
b. (III) Sayılı Listedeki Mallar  357
c. (IV) Sayılı Listedeki Mallar  358
d. Kullanılmak Üzere İthali ÖTV’ye Tabi Mallar  358
2. İthalat Tanımı  359
3. Vergiyi Doğuran Olay  359
a. Gümrük Yükümlülüğünün Doğması  359
4. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Mükellefi  360
5. İthalatta Özel Tüketim Vergisinin Matrahı  360
6. İthalatta ÖTV İstisnası  362
a. Diplomatik İstisna  362
b. Diğer İstisnalar  363
ba. Maluller ve Engelliler Tarafından İthal Edilen Mallarda  363
baa. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  365
bab. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  365
bac. Engellilik Derecesi %90 ve Daha Fazla Olan ve Aracı Bizzat Kullanamayacak Olanlara Yönelik ÖTV İstisnası  366
bad. İstisna Uygulaması İçin Temel Koşul  367
bae. ÖTV İstisnasından Kaç Yılda Bir Yararlanılacağı  367
baf. ÖTV İstisnasından Yararlanarak Edinilen Taşıtın Elden Çıkarılması Mümkün Müdür?  367
bafa. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanlarca Bizzat Kullanılmak Amacıyla Yurt İçinden Edinilen Özel Tertibatlı Araçlar İçin Şerh  368
bafb. Engellilik Derecesi %90 ve Üzeri Olanlarca Edinilen Özel Tertibatı Olmayan Araçlar İçin Şerh  368
bag. Aracın Veraset Yoluyla İntikali  368
bb. Terörle Mücadelede Yaşamı Yitirenlerin Aile Bireyleri İçin ÖTV İstisnası  369
bc. Türk Hava Kurumu’nca İthal Edilen Mallarda  369
bd. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı’nca İthal Edilen Mallarda  370
be. Petrol Arama Faaliyetlerinde Kullanılacak Araçların İlk İktisabında  370
bf. Bakanlıklarca ve Genel Müdürlüklerce İthal Edilen Mallarda  370
bg. Bedelsiz İthal Edilen Mallarda  371
bga. GK’nın 167’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İthalatta  371
bh. Geri Gelen Eşyada ÖTV İstisnası  373
bha. İhracat İstisnasından Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  374
bhb. Tecil–Terkinden Yararlanılarak İhraç Edilen Eşyanın Geri Gelmesi  376
bi. Malın Tabi Tutulduğu Gümrük Rejimine Göre ÖTV İstisnası  377
bia. Geçici İthalat Rejiminde  377
bib. Diğer Rejimlerde  378
bic. Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Mallarda  378
bid. Geçici Depolanan Mal Statüsündeki Mallarda  378
bj. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna  379
bja. İstisna Kapsamında Motorin Teslim Edilecek Araçlar  380
bjb. Standart Yakıt Deposu  380
7. Verginin Tecili  381
8. Verginin İndirimi  381
9. Müteselsil Sorumluluk  381
10. Verginin Beyanı  383
11. Verginin Tarhı  383
12. Verginin Ödenmesi  383
13. İthalatta Eksik Ödenen ya da Hiç Ödenmeyen ÖTV’de Ödeme Süresi  384
14. İhtilaflar  384
15. Teminatlı İşlemler  384
a. ÖTVK Eki (I) Sayılı Liste Kapsamı Eşyanın İthalatı  384
aa. Gümrükte Alınacak Teminat  385
16. İthalatta Hiç Ödenmeyen ya da Eksik Ödenen ÖTV’de Ceza  386
17. İthalatta Fazla ya da Yanlışlıkla Alınan ÖTV  386
E. İthalatta Katma Değer Vergisi (KDV)  387
1. Verginin Konusu  387
a. Mal İthalatında KDV  387
aa. İthalat Tanımı  387
ab. İthalatta KDV’yi Doğuran Olay  388
aba. Gümrük Vergisi Ödeme Mükellefiyetinin Başlaması Tabiri  388
abb. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri  388
abba. Gümrük Yükümlülüğü Tabiri Kapsamına Giren Vergiler – İthalat Vergileri  389
abc. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İşlemler  390
abd. KDV Doğuran Olaylar  390
abda. Tescil Edilen Gümrük Beyannamesinin Mevcut Olmaması  391
abdaa. Eşyanın TGB’ye Kanuna Aykırı Olarak Sokulması  391
abdab. Serbest Bölgedeki Eşyanın GK’ya Aykırı Olarak Gümrük Bölgesi’nin Başka Bir Yerine Gitmesi  391
abdac. Gümrük Gözetimi Altındaki Eşyanın Kanuna Aykırı Şekilde Gümrük Gözetiminden Çıkarılması  392
abdb. Geçici Depolanan Eşya ve KDV  393
abdba. Eşyanın Geçici Depolanmasından Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  394
abdbb. Gümrük Rejimleri Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesi  395
2. İthalatta KDV İstisnası  397
3. İthalatta KDV’nin Yükümlüsü  406
4. İthalatta KDV Matrahı  406
a. Gümrük Vergisi Tarhına Esas Kıymet (Gümrük Kıymeti)  407
b. Gümrük Vergisinin Kıymet Esasına Göre Alınmaması  408
c. İthalat Sırasında Ödenen Vergiler, Resimler, Harçlar ve Paylar  410
d. Beyannamenin Tescil Tarihine Kadar Yapılan Vergilendirilmeyen Giderler  410
e. Fazla Çalışma Ücretleri–Yolluklar  417
f. Kur Farkları  417
g. Fiyat Farkları  419
5. KDV’nin Tarhı  419
a. Vergilendirme Dönemi  420
b. Beyan Usulü  420
c. Gümrük Beyanında Bulunacaklar  422
d. Beyanname Verme Zamanı  422
e. Tarh Yeri  423
f. Tarhiyatın Muhatabı  424
6. KDV’nin Ödenmesi  424
a. Beyan Üzerine Hesaplanan KDV’nin Ödeme Zamanı  424
b. Beyandan Bağımsız Hesaplanan KDV’de Ödeme Zamanı  425
ba. Eşyanın Tesliminden Sonra Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  425
baa. Vergi Mahkemesinde Dava Açıldığında Ödeme Süresi  427
c. Eşyanın Tesliminden Önce Yapılan Ek Vergi Tarhiyatı  429
d. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Yapılan Tarhiyatta Ödeme Süresi  430
e. Gümrük Antrepo Rejimi Altındaki Malın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulması  430
f. Gümrük Vergisine Tabi Olmayan İthalatta  431
7. KDV Yükümlülüğünü Ortadan Kaldıran Sebepler  431
a. Verginin Ödenmesi  432
b. Vergilerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi  432
c. Gümrük Beyannamesinin İptali  433
8. İthalatta Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi  434
a. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerde İndirim  435
b. İndirilemeyecek KDV  435
c. Kuralın İstisnaları  437
9. İthalatta Eksik Ödenen/Hiç Ödenmeyen KDV İçin Özel Hüküm  438
10. Gereksiz Yere ya da Fazla Ödenen Vergiler  441
a. İndirim Hakkına Sahip Olmayan Mükelleflere İade  441
b. İndirim Hakkına Sahip Olan Mükelleflere İade  442
c. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Telafi Edilmiş Olması  443
d. Fazla ya da Yersiz Ödenen KDV’nin İndirimle Kısmen Telafi Edilmiş Olması  444
11. Vergi İadesinde Faiz Uygulaması  445
a. GK Hükümleri Uyarınca  445
aa. İade Kararının Üç Ay İçinde Uygulanmaması  445
ab. Geri Verilen Alacaklarda Faiz  446
b. Vergi Usul Kanunu Hükümleri Uyarınca  448
ba. İadenin Üç Ay İçinde Yapılmaması  448
§10. SORUMLULUK HALLERİ  449
I. Gümrük Yükümlüsünün Sorumluluğu  449
II. Temsil ve Temsilden Doğan Sorumluluklar  449
A. Gümrük Müşavirinin Sorumluluğu  456
B. Gümrük Müşaviri’nin Yükümlü Sayıldığı Durumlar  457
1. Müteselsil Borçluluk (Sorumluluk)  459
C. Gümrük Müşavirleri–Dolaylı Temsil– İdari Para Cezaları  461
III. Gümrük Müşavirliği Şirketinin Sorumluluğu  467
IV. Gümrük Müşavirinin Mirasçılarının Sorumluluğu  467
V. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  471
VI. Tasfiye Haline Girmiş–Tasfiye Edilmiş Şirketlerde Sorumluluk  473
A. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu  473
B. Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu  475
VII. Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu  476
A. Limited Şirket Ortaklarının Mirasçılarının Sorumluluğu  482
VIII. Yetkisiz Temsilde Sorumluluk  482
A. Yetkisiz Temsilde Ceza  482
IX. Yanlış Bilgi ve Belge Verenlerin Sorumluluğu (GK m. 181/3)  483
X. Ulusal ve Uluslararası Kefil Kuruluşların Sorumluluğu  484
A. ATA Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu  484
B. CPD Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu  486
C. TIR Karnesi – Kefil Kuruluşun Sorumluluğu  489
D. TIR Karnesi Hamili Taşımacıların Sorumluluğu  492
XI. Ulusal Transit Rejiminde Taşıyıcının Sorumluluğu  493
XII. Kontrol, Muayene ve İkinci Muayene Yapanların Sorumluluğu  495
XIII. ÖTVK’nın 13/3’üncü Maddesinin Gümrük Memurlarına Yüklediği Sorumluluk  497
§11. DIŞ TİCARET VERGİLERİNDE ZAMANAŞIMI  498
I. Gümrük Vergilerinde Tarh Zamanaşımı  498
B. Gümrük Vergileri Alacaklarının Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Tarh Zamanaşımı  505
II. İthalatta Alınan ÖTV’de Tarh Zamanaşımı  510
III. İthalatta Alınan KDV’de Tarh Zamanaşımı  510
IV. Tahsil Zamanaşımı  511
A. Suç Oluşturan Fiillerle İlişkili Alacaklarda Tahsil Zamanaşımı  512
V. Geri Vermede/Kaldırmada Zamanaşımı  513
A. Üç yıllık Zamanaşımı Süresi (Genel Süre)  513
B. Bir Yıllık Zamanaşımı Süresi (Özel Süre)  514
C. 20 ve 45 Günlük Süreler (Özel Süre)  514
D. 30 Günlük Süre (Özel Süre)  515
Üçüncü Kısım
CEZALAR
§12. GK UYARINCA CEZALAR  517
§13. GÜMRÜK CEZALARININ KABAHATLER KANUNU İLE İLİŞKİSİ  520
I. Tanım Yönünden  520
II. Kapsam Yönünden  521
III. Cezalara Karşı Başvuru (Kanun Yolu) Yönünden  521
§14. KAB. K.’NIN 43/A MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZASI  522
§15. GK’NIN CEZA HÜKÜMLERİ  523
I. Genel Hükümler  523
II. Yaptırım (Ceza) Öngörülmüş Fiiller  523
III. Cezaların Gruplandırılması  528
A. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar  528
B. Para Cezası–Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi  529
C. Nispi–Maktu Para Cezaları  530
IV. Cezaların Gruplandırılmasının Önemi–Soruşturma Zamanaşımı  530
V. Gümrüklenmiş Değer Üzerinden Hesaplanan Cezalar  531
A. Gümrüklenmiş Değer Tanımı  532
VI. Hem Suç Hem Kabahat Oluşturan Fiiller  534
A. Muaf Eşyayı Gümrük Kapıları Dışından Ülkeye Sokma  535
B. Muaf Eşyayı Gümrük İşlemini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokma  536
VII. Vergi Aslına (Alacağına) Bağlı Cezalar  540
A. GK m. 234/1 Uyarınca Uygulanan Ceza  540
B. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza  544
1. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalat Vergileri Bakımından Değerlendirilmesi  547
2. GK’nın 234/2’nci Maddesindeki Ceza Hükmünün İthalatta KDV Bakımından Değerlendirilmesi  555
3. GK 234/2’deki Cezayı ÖTV’ye de Uygulamak Mümkün mü?  557
4. GK 234/2 ve 238/1’deki Cezalar Birlikte Uygulanabilir mi?  558
C. Ceza Gerektiren Fiillerin Beyan Sahibince Bildirilmesi Durumunda Ceza (GK m. 234/3)  560
D. Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri İçin Ceza (GK m. 234/4)  564
E. Telafi Edici Vergide Ceza (GK m. 234/5)  564
F. GK’nın 235/1’inci Maddesi Uyarınca Ceza  565
1. Genel Düzenleyici İşlemlerle Yasaklanan Eşyada Ceza  565
a. Eşyanın Mahrece İadesi ya da Üçüncü Ülkeye Transiti  569
2. İthali İzne/Lisansa Tabi Eşyada Ceza  569
a. GK’nın 235/1–c Maddesindeki Eşyanın İthali Uygun Bulunduğunda Ceza  577
G. İhracı Yasak Eşyada Ceza (KMK m. 3/8, GK m. 235/2–a)  577
H. GK’nın 235/5’inci Maddesindeki Cezalar  578
1. GK’nın 235/5–a Maddesindeki Ceza  578
2. GK’nın 235/5–b Maddesindeki Ceza  581
3. GK’nın 235/5–c Maddesindeki Ceza  582
4. GK’nın 235/5–d Maddesindeki Ceza  583
I. Fiiller Gümrük İdaresinin Tespitinden Önce Bildirildiğinde Ceza (GK m. 235/6)  583
J. GK’nın 236/1’inci Maddesindeki Ceza  583
1. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerden İzinsiz Eşya Çıkarılması  583
2. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerdeki Eşyanın Değiştirilmesi  584
3. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Yapılan Sayımda Eşyanın Noksan Olduğunun Saptanması  584
4. Antrepodan İzinsiz Eşya Çıkarılmasında Ceza  584
5. Antrepolardaki Eşyanın Değiştirilmesi  593
6. Antrepolardaki Sayımlarda Eşyanın Noksan Çıkması  594
İ. Gümrük İdaresince Eşya Konulmasına İzin Verilen Yerlerde Fazla Çıkan Eşyada Ceza
(GK m. 236/2)  597
J. Antrepodaki Eşyanın Fazla Çıkması Durumunda Ceza (GK m. 236/2)  597
K. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olmayanlara Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  599
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  601
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  601
L. Gümrüksüz Satış Mağazalarından Hak Sahibi Olanlara Limit Üstü Satış Yapılması Durumunda Ceza (GK m. 236/4)  601
1. ÖTV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  602
2. KDV Yönünden Ceza Uygulanıp Uygulanamayacağı  602
M. Antrepodaki Eşyanın Belirgin Şekilde Farklı Olması Durumunda Ceza (GK m. 236/5)  602
N. Özet Beyana Yönelik Cezalar (GK m. 237, 241)  602
1. Özet Beyana İlişkin Açıklamalar  602
a. TGB’ye Gelen Eşyada Özet Beyan  602
b. Serbest Bölgeye Gelen–Serbest Bölgeden Giden Eşyada Özet Beyan  603
c. Özet Beyanı Kim Verir?  603
d. Özet Beyan Aranmayacak Durumlar  603
e. Özet Beyandan Vazgeçilebilmesi  604
f. Özet Beyanın İçeriği  604
g. Özet Beyanın Veri İşleme Tekniği Yoluyla Verilmesi Zorunluluğu  605
h. Özet Beyanın Yazılı Olarak Verilmesi  605
ı. Özet Beyan Olarak Kullanılan Bilgiler  606
ıa. Transit Rejimi Kapsamında Verilen Bilgilerin Özet Beyan Olarak Kullanımı  606
i. Beyanın Bağlayıcılığı  608
j. Dolaylı Temsilde Sorumluluk  608
k. Özet Beyanın Verileceği Gümrük İdaresi  608
l. Özet Beyanın Verilme Süresi  609
la. Deniz Taşımacılığında  609
lb. Hava Taşımacılığında  610
lc. Demiryolu Taşımacılığında  610
ld. Karayolu Taşımacılığında  610
m. Bilgisayar Sistemi Çalışmadığında Özet Beyan  610
n. Özet Beyanda Düzeltme  610
2. Usulsüzlük Cezaları  610
a. Özet Beyan Süresinde Verilmediğinde Ceza  611
b. Süresinden Sonra Verilmiş Özet Beyanlar  611
c. Özet Beyanda Eşyanın Yanlış Beyan Edilmesinde Ceza  612
d. Kaplara İlişkin Bilgilerin Özet Beyan Kayıtlarına Uymaması Durumunda Ceza  612
3. Özet Beyanla İlgili Diğer Cezalar  612
a. Özet Beyan Eksiklik ve Fazlalıklarında Ceza  614
aa. Özet Beyan ile Boşaltma Listesinin Karşılaştırılması ve Özet Beyan Takibatı  614
ab. GK’nın 237’nci Maddesinin Uygulama Esasları  615
4. Para Cezalarının Özet Beyan Verenden Alınması  615
O. Bazı Şartlı Muafiyet Rejimlerinin İhlali Halinde Ceza (GK m. 238/1)  617
1. DİR Hükümlerinin İhlali Halinde Ceza (238/1–a)  617
a. GK’nın 238/1–c Maddesindeki Ceza (DİR ile İlgili)  620
aa. GK’nın 238/2’nci Maddesindeki Ceza (DİR ile İlgili)  623
b. İşlenmiş Ürünün İhraç Edilmemesi  623
c. Serbest Bölgelere Gönderilen Malın Üç Ay İçinde Yurtdışına Satılmaması  624
2. GİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238/1–a)  626
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Ceza  628
3. GİR’de Usulsüzlük Cezası  628
a. Özel Kullanıma Mahsus Taşıtlar İçin Usulsüzlük Cezası  628
b. Diğer Eşya İçin Usulsüzlük Cezası  629
4. GKAİR Hükümlerinin İhlalinde Ceza (GK m. 238)  629
a. GK m. 238/1–a Kapsamında Ceza  629
b. GK m. 238/1–c Kapsamında Ceza  630
c. GK m. 238/2 Kapsamında Ceza  630
5. GKAİR’de Usulsüzlük Cezası  631
6. Cezanın GK’nın 241/6’ncı Maddesindeki Cezadan Az Olamayacağı (GK m. 238/3)  631
7. Genel Yönetim Kapsamındaki İdareler İçin Ceza  631
Ö. GK’nın 239/1’inci maddesinde Yazılı Ceza  631
1.”İthalat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeye Sokulmasında Yaptırım (GK m. 239/1).  631
2. ”İhracat Vergilerinden Muaf Eşya”nın Gümrük Kapısı Dışından Ülkeden İhracında Yaptırım (GK m. 239/1)  632
3. İthalat Vergilerinden Muaf Eşyayı Gümrük İşlemlerini Yaptırmaksızın Ülkeye Sokmak  633
P. GK’nın 239/2’nci Maddesi Uyarınca Ceza  633
R. Saklanması Gereken Belgeler İbraz Edilmediğinde Ceza (GK m. 241/6–d)  634
S. Bilgi ve Belge Verme Verilmezse Ceza (GK m. 241/4–ı, 241/6–d)  634
T. Yanlış Bilgi Vermenin Cezası (GK m. 241/3–a)  635
U. Alıcı ile Satıcı Arasındaki İlişki Beyan Edilmezse Ceza (GK m. 241/3–b)  636
§16. CEZADA ZAMANAŞIMI  636
I. GK’nın 231’inci Maddesi Hükümleri  639
A. Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarında Zamanaşımı  639
B. İdari Yaptırıma Konu Fiilin Ceza Uygulamasını Gerektiren Fiile İlişkin Olması Durumunda Zamanaşımı  640
§17. İŞTİRAK  642
I. Limited Şirket Müdürüne İştirak Nedeniyle Ceza  645
§18. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ TEBLİGATI  646
§19. CEZAYA KARŞI BAŞVURU YOLLARI  648
I. İtiraz  650
§20. CEZANIN ÖDENMESİ  650
§21. CEZALARIN KESİNLEŞMESİ  654
§22. CEZADA İNDİRİM  658
§23. CEZALARDA UZLAŞMA  658
§24. İTHALATTA ALINAN KDV’DE CEZA UYGULAMASI  659
I. Eşyanın Tarife Pozisyonunun Yanlış Beyanı  659
A. Gümrük Vergisi Farkının Doğmadığı, KDV Farkının Doğduğu Durum  659
B. Gümrük Vergisi ve KDV Bağlamında Birlikte Vergi Farkı Doğması  662
II. Vergilendirmeye Esas Sayı, Ağırlık Gibi Ölçülerin Yanlış Beyanı  670
III. Düşük Kıymet Beyanı  672
IV. Eşyanın Gümrük Kıymeti Doğru Beyan Edilmekle Birlikte KDV Yönünden Matrah Farkı Oluşturan Durum  673
V. Gümrük Kanunu’nun 236’ncı Maddesine Göre Ceza Uygulanan Durumlarda KDV Bağlamında Ceza Uygulanabilecek Midir?  676
§25. TEMİNATLI İŞLEMLERDE TEMİNATIN EKSİK VERİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE USULSÜZLÜK CEZASI  677
§26. İTHALATTA ÖTV’DE CEZA  677
§27. KMK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI  683
I. Kaçakçılık Suçları  684
A. Gümrük İşlemine Tabi Tutulmaksızın Ülkeye Eşya Sokulması  684
1. Bekletici Sorun  698
B. Aldatıcı İşlem ve Davranışlarla Ülkeye Eşya Sokulması  698
C. Transit Rejimi Çerçevesinde Taşınan Eşyayı Rejime Aykırı Şekilde Ülkede Bırakmak  701
D. Geçici İthalat Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Hile ile Ülke Dışına Çıkarmış Gibi İşlem Yapmak  704
E. Dahilde İşleme Rejimiyle Ülkeye Gelen Eşyayı Sahte Belgeyle Ülke Dışına Çıkarmış Gibi Göstermek  705
F. İthal Eşyanın Amacı Dışında Kullanılması  705
G. İthali Yasak Olan Eşyayı Ülkeye Sokmak  706
H. İhracı Yasak Eşyanın Ülkeden Çıkarılması  706
İ. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracatı Gerçekleşmiş Gibi Göstermek  707
J. Teşviklerden Yararlanmak İçin İhracat Konusu Eşyanın Niteliklerini Farklı Göstermek  707
K. Marker İçermeyen ya da Seviyesi Düşük Akaryakıtın Kaçak Yurda Sokulması  708
L. Bandrol, Etiket ve İşaretlerin Taklitlerinin Ülkeye Sokulması  708
M. Tütün Mamullerinin ve Alkollü İçkilerin Kaçak Olarak Ülkeye Sokulması  708
N. Yolcu Beraberinde Kaçak Eşya  708
II. KMK Kapsamındaki Suçlarda Etkin Pişmanlık  710
III. Kaçakçılık Suçlarına İştirak Edenlerde “Etkinlik Pişmanlık”  712
IV. KMK Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmayacağı Suç  712
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  712
VI. Hapis Cezasının Ertelenmesi  714
VII. Kamunun Zararının Aynen İadesi  715
VIII. Müsadere  718
Dördüncü Kısım
UYUŞMAZLIKLAR
§28. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI  721
§29. BAŞVURU OLANAKLARI (GENEL OLARAK)  722
I. Uzlaşma  722
II. İdari İtiraz  722
A. İdari Kararlara Karşı Başvuru  727
1. “İdari Karar” Deyimi  727
2. Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgileri–İdari Karar–İdari İtiraz  734
a. Bağlayıcı Tarife Bilgisi –İdari Karar–İdari İtiraz  734
aa. Bağlayıcı Tarife Bilgisine İtiraz  735
b. Bağlayıcı Menşe Bilgisi–İdari Karar–İdari İtiraz  736
ba. Bağlayıcı Menşe Bilgisine İtiraz  738
3. AATUHK’nın 37’nci Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler  738
4. İYUK’un 11’inci Maddesi Uyarınca Üst Makamlara Başvuru  739
5. İYUK’un 10’uncu Maddesi Uyarınca Başvuru  740
§30. VERGİLERE VE CEZALARA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN BAŞVURU OLANAKLARI  741
I. Kanun Yolları Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar  742
II. İdari Başvuru Olanakları  743
A. Uzlaşma  743
1. Genel Bilgi  743
2. Uzlaşmanın Yapılamayacağı Durumlar  743
3. Uzlaşma Kapsamına Giren Vergiler  743
4. Gümrük Alacağının Suç Oluşturan Fiille İlişkili Olması  744
5. İthalatta Alınan KDV’nin Durumu  745
6. İthalatta Alınan ÖTV’nin Durumu  745
7. Uzlaşma Kapsamına Giren Cezalar  746
a. Uzlaşma Kapsamına Girmeyen Cezalar  748
aa. Adli Para Cezaları  748
ab. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı  748
ac. Müsadere  748
ad. İdari Tedbirler  748
8. Fer’i Gümrük Alacakları  748
9. Uzlaşma Talep Süresi  749
a. Uzlaşma Talebinin İtiraz Süresini Durduracağı  749
10. Uzlaşma Olmazsa Yeniden Uzlaşma Talebinde Bulunulamayacağı  749
a. Uzlaşmanın Vaki Olmaması  750
b. Uzlaşmanın Temin Edilememesi  750
11. Gümrük Uzlaşma Komisyonları  750
a. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonları  750
b. Merkezi Uzlaşma Komisyonu  751
c. Uzlaşma Komisyonlarının Yetkisi  751
12. Uzlaşma Tutanaklarının Kesinliği  752
13. Uzlaşılan Vergilerde ve Cezalarda Ödeme Süresi  752
14. Uzlaşılan Vergilerde Gecikme Zammı Oranında Gecikme Faizi  753
a. Gecikme Faizinde Ödeme Zamanı  756
15. Uzlaşılan Cezalarda Peşin Ödeme İndirimi Uygulanmaması  757
B. İdari İtiraz  758
1. İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Yapılan Tarhiyata İtiraz  760
2. İtirazın Süresi  760
a. Zımni Red Hallerinde İdari İtiraz Süresi  762
b. Uzlaşma Talep Edildiğinde İtiraz Süresi  763
c. İtiraz Süresi ve Mücbir Sebepler  763
3. İtirazı Yapacak Kişi  764
a. Doğrudan Temsil Yoluyla İtiraz  764
b. Dolaylı Temsil Yoluyla İtiraz  765
c. Avukatlar Eliyle İtiraz  766
4. İtiraza Cevap Süresi  766
a. Zimnî Ret ve Anayasa’nın 40’ıncı Maddesinin Uygulanması  769
5. Kararların Gerekçeli Alınması–Başvuru Yollarının Kararda Belirtilmesi  770
6. İtiraz Başvuruları Üzerine Alınan Kararların Tebliği  771
7. İdari itiraz Hakkının Kullanılmaması – Kesinleşme  775
8. İtirazın Ödeme Zamanına Etkisi  778
C. Tahlile İtiraz  779
III. Yargı Yolu  785
A. İtiraz Yolu Kullanılmadan Yargıya Başvurulamaz  785
1. Beyan Üzerine Tahakkuk Ettirilen Vergilerde Dava Yolu  793
B. Ödeme Emrine İlişkin Uyuşmazlık  794
1. İdari Para Cezalarında Ödeme Emri  803
2. Ödeme Emrine Karşı Dava Açma  804
3. Ödeme Emrine Karşı Dava Açıldığında İdari İşlemlerin Yürütülmesi  805
C. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz  806
1. İhtiyati Haciz Konulması  806
2. Haklarında İhtiyati Haciz Kararı Alınabilecek Kişiler  814
a. Kanuni Temsilcilerinin Durumu  814
b. Gümrük Müşavirlerinin Durumu  816
c. Limited Şirket Ortaklarının Durumu  816
3. İhtiyati Haczin Kaldırılması  817
4. İhtiyati Hacze İtiraz  818
D. İdari Yargıda Görevli Merciler  818
1. Vergi Mahkemeleri  818
2. İdare Mahkemeleri  819
3. Danıştay  819
E. Yargısal Başvuru Olanakları  821
1. Vergi Mahkemelerinde Dava Konusu Edilebilecek Vergiler/Mali Yükümlülükler  821
2. Vergi Mahkemeleri’nin Görevi Dışında Olan Mali Yükler  823
F. Dava Açma Süresi  825
1. Sürelerin Hesaplanması  826
2. İdari Yargının Görev Alanına Giren Davanın Adli Yargıda Açılması Durumunda Süre  826
G. Davanın Açılması  826
1. Dava Dilekçesi  826
a. Dilekçelerin Verileceği Yerler  826
b. Aynı Dilekçe ile Dava Açılabilecek Haller  827
2. Davanın Açılmış Sayılacağı Tarih  827
3. Harç ve Posta Ücretinin Ödenmemiş Olması  827
4. Dava Dilekçelerinin İlk İncelemesi  828
a. Dilekçenin Görev ve Yetki Yönünden İncelenmesi  828
b. İdari Merci Tecavüzü  831
c. Ehliyet Yönünden İnceleme  831
d. Dava Açmaya Yetkili Kişiler  834
e. Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı Yönünden İnceleme  837
f. Süreaşımı Yönünden İlk İnceleme  838
g. Hasım Yönünden İlk İnceleme  838
h. Dilekçenin İYUK’un 3’üncü Maddesi Bağlamında İncelenmesi  839
ı. Dilekçenin İYUK’un 5’inci Maddesi Bağlamında İncelenmesi  840
5. İlk İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar  841
6. Dava Yoluna Başvurulduğunda Tarhiyatın ve Cezaların Durumu  842
a. Tahsilatın Durması  842
7. Vergi Mahkemesinin Kesin (İstinaf Yolu Kapalı) Kararları  848
8. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımı ve İstinaf Yolu  848
9. Bölge İdare Mahkemesi’nin Temyiz Yolu Kapalı Kararları  849
10. Mülkiyetin Paraya Çevrilmesi Yaptırımı ve Temyiz Yolu  850
11. Yürütmenin Durdurulması  851
12. Dava Açılmasının Yarattığı Sonuçlar  852
a. Zamanaşımı  852
aa. Zamanaşımının Durması  852
ab. TCK’daki Dava ve Ceza Zamanaşımı Süresinin Esas Alınması  853
b. Ödeme Süresinin Uzaması  853
c. Kesinleşme  854
13. Duruşma  854
14. Kanun Yararına Temyiz  856
Kaynakça  857
Kavram Dizini  869
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021