Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
Şubat 2018 / 1. Baskı / 568 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkilenen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanır. Mirasta denkleştirme davası ile amaçlanan, mirasbırakanın sağlığında kanuni mirasçılarından bazıları lehine yaptığı tasarruflarla mirasçılar arasında oluşan eşitsizliğin giderilmesidir. Tenkis davası ile amaçlanan ise, mirasbırakanın gerek sağlararası ve gerekse ölüme bağlı tasarrufları ile saklı paylı mirasçıların saklı paylarını zedelemesi halinde saklı paylı mirasçıların saklı paylarına kavuşmalarını sağlamaktır. Her iki dava miras hukukunun en teknik konuları olup, hak kayıplarının oluşmaması için bütün detayları ile bilinmeleri gerekir.

Bu kitapta, miras hukukunun ilgili konuları dahil, her iki dava tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
İlgili Konu Ve Kavramlar
Mirasta Denkleştirme (İade) Davaları
Tenkis Davaları
Barkod: 9789750246821
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 568
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI  17
2. MİRASÇI  18
2.1. Genel Olarak  18
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  19
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  20
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  23
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  24
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  25
2.2.5. Devletin Mirasçılığı  26
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  26
a. Genel Olarak  26
b. İntifa Hakkı  27
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı  27
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  28
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  28
a. Genel Olarak  28
b. Iskat Çeşitleri  29
aa. Cezai(Olağan) Iskat  29
aaa. Genel Olarak  29
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  29
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  31
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  31
c. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları  32
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  33
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  33
a. Genel Olarak  33
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  33
2.3.3. Mirasın Reddi  34
a. Mirasın Gerçek Reddi  34
b. Mirasın Hükmen Reddi  35
c. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  35
d. Mirasın Reddinin Sonuçları  35
e. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  38
f. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  40
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  41
10 Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
2.3.4. Mirastan Feragat  41
a. Genel Olarak  41
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  43
3. MİRASIN KAZANILMASI  43
3.1. Külli Halefiyet  43
3.2. Miras Ortaklığı  48
3.3. Tereke Temsilcisi  52
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu  55
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  58
4.1. Genel Olarak  58
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma(İradi Taksim)  59
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  61
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK  63
2. İADE BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI  69
3. İADENİN KOŞULLARI  74
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  74
3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  77
3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması
Gerekir  81
3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  82
3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  83
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  83
4.1. Çeyiz Giderleri  84
4.2. Kuruluş Sermayesi  84
4.3. Malvarlığının Devri  85
4.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak  86
4.5. Karşılıksız Kazandırmalar  86
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  86
5.1. Eğitim ve Öğrenim Giderleri  86
5.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar  87
5.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları  88
5.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri  89
İçindekiler 11
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI  89
6.1. Genel Olarak  89
6.2. Aynen İade(Denkleştirme)  93
6.3. Mahsuben İade (Denkleştirme)  93
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU  104
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI  104
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların
Tazminat Talep Hakları  104
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları  106
9. DAVANIN TARAFLARI  107
10. GÖREVLİ MAHKEME  107
11. YETKİLİ MAHKEME  107
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  108
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT  109
13.1. Genel Olarak  109
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  110
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  125
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI  126
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK  129
1.1. Tenkis Davası ve Şartları  129
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği  136
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler  146
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  153
2.1. Genel Olarak  153
2.2. Sağlararası Tasarruflar  157
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar  158
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  160
3.1. Genel Olarak  160
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  167
12 Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  174
3.3.1. Genel Açıklamalar  174
3.3.2. TMK’nın 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  176
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden
Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  176
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar  181
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu
Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  182
aa. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  183
bb. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar  187
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  190
3.3.3. Üçüncü Kişi lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  220
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  221
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi  221
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  222
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  222
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar  235
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI  236
4.1. Genel Olarak  236
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti  244
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi  249
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi  249
4.3.2. Mirastan Çıkarma(Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi  250
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  251
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  251
5. TEREKE  253
5.1. Genel Olarak  253
5.2. Terekeye Dahili Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları  260
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri  262
5.3.1. Matematiksel Yöntemde  263
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem  265
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı  268
5.5. Terekenin Aktifi  273
5.5.1. Genel Olarak  273
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  278
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  279
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları  280
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri  282
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti  283
İçindekiler 13
5.5.7. Taşınırlar  293
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak  294
5.5.9. Alacaklar  294
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar  297
5.5.11. Ortaklık Payları  297
5.6. Terekenin Pasifi  297
5.6.1. Genel Olarak  297
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları  299
5.6.3. Cenaze Giderleri  301
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri  303
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun
Denkleştirme Alacağı)  305
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık
Geçim Giderleri  306
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara
Yapılacak Ödeme  307
5.6.8. Diğer Giderler  307
6. SAKLI PAY  308
6.1. Genel Olarak  308
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre  310
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre  312
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  312
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  313
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  313
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları  314
7. TENKİS YÖNTEMİ  317
7.1. Sabit Tenkis Oranı  317
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  322
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  326
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  326
7.4.1. Genel olarak  326
7.4.2. Seçimlik Hak (TMK'nın 564.)  327
7.4.3. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti  339
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  351
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi)
Halinde Tenkis  352
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis  362
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis  367
14 Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi  367
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı  367
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  368
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  368
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları  373
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  385
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU  395
8.1. Genel Olarak  395
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda  400
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda  406
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI  407
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası  407
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi  410
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT  421
10.1. Genel Olarak  421
10.2. Tenkis Davasında İspat  426
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR  432
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  432
11.2. Tenkis Davasında Davacı  444
11.2.1. Genel Olarak  444
11.2.2. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları
Konulmuşsa  452
11.2.3. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  453
11.2.4. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde
Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  454
11.2.5. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası
Açma Hakları  454
11.2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal  458
11.3. Tenkis Davasında Davalı  458
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı  458
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı  462
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  463
12.1. Genel Olarak  463
12.2. Harç  471
12.2.1. Genel Olarak  471
12.2.2. Başvurma Harcı  471
İçindekiler 15
12.2.3. Karar ve İlam Harcı  471
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç  479
12.3. Vekalet Ücreti  482
13. GÖREVLİ MAHKEME  487
13.1. Genel Olarak  487
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme  496
14. YETKİLİ MAHKEME  498
14.1. Genel Olarak  498
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme  508
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ  510
15.1. Genel Olarak  510
15.2. Bir Yıllık Süre  515
15.3. On Yıllık Süre  526
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi
Halinde Süre  528
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre  528
15.6. Sürelerin Niteliği  530
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  534
16. TENKİS DEF'İ  536
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ  543
17.1. Genel Olarak  543
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz  546
Kaynakça  551
Kavramlar Dizini  553
 


Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Aydın Zevkliler ...
Kasım 2018
60.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2018
30.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
İLGİLİ KONU VE KAVRAMLAR
1. MİRASIN AÇILMASI  17
2. MİRASÇI  18
2.1. Genel Olarak  18
2.2. Kanuni Mirasçılar ve Miras Payları  19
2.2.1. Birinci Zümre Mirasçılar  20
2.2.2. İkinci Zümre Mirasçılar  23
2.2.3. Üçüncü Zümre Mirasçılar  24
2.2.4. Evlatlığın Mirasçılığı  25
2.2.5. Devletin Mirasçılığı  26
2.2.6. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı  26
a. Genel Olarak  26
b. İntifa Hakkı  27
2.2.7. Atanmış (İradi) Mirasçı  27
2.3. Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Nedenler  28
2.3.1. Mirastan (Iskat) Çıkarma  28
a. Genel Olarak  28
b. Iskat Çeşitleri  29
aa. Cezai(Olağan) Iskat  29
aaa. Genel Olarak  29
bbb. Cezai Iskatın Nedenleri (TMK. 510.)  29
ccc. Cezai Iskatın Sonuçları (TMK. 511.)  31
bb. Koruyucu (Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle) Iskat (TMK. 513.)  31
c. Mirastan Yoksunluk İle Benzerlikleri ve Farkları  32
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  33
2.3.2. Mirastan Yoksunluk  33
a. Genel Olarak  33
b. Mirastan Yoksunluk Nedenleri  33
2.3.3. Mirasın Reddi  34
a. Mirasın Gerçek Reddi  34
b. Mirasın Hükmen Reddi  35
c. Mirasın Reddi Hakkının Düşmesi  35
d. Mirasın Reddinin Sonuçları  35
e. Alacaklılarına Zarar Vermek Amacıyla Mirası Reddi  38
f. Mirasın Reddi Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  40
g. Mirasın Reddinin İptali Halinde Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu  41
10 Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
2.3.4. Mirastan Feragat  41
a. Genel Olarak  41
b. Feragat Eden Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Sorumluluğu  43
3. MİRASIN KAZANILMASI  43
3.1. Külli Halefiyet  43
3.2. Miras Ortaklığı  48
3.3. Tereke Temsilcisi  52
3.4. Mirasçıların Sorumluluğu  55
4. MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI)  58
4.1. Genel Olarak  58
4.2. Anlaşmaya Dayalı Paylaşma(İradi Taksim)  59
4.3. Miras Ortaklığının Giderilmesi (Taksimi) Davası  61
İkinci Bölüm
MİRASTA DENKLEŞTİRME (İADE) DAVALARI
1. GENEL OLARAK  63
2. İADE BORÇLUSU OLMA KOŞULLARI  69
3. İADENİN KOŞULLARI  74
3.1. Kazandırmanın Sağlararası Nitelik Taşıması ve Karşılıksız Olması Gerekir  74
3.2. Kazandırmanın Mirasbırakanın Sağlığında ve Malvarlığından Yapılmış Olması Gerekir  77
3.3. Kazandırmayı Alan Kanuni Mirasçının Miras Payına Mahsuben Yapılmış Olması
Gerekir  81
3.4. Denkleştirmeyi İsteyenin Kanuni Mirasçı Olma Sıfatını Kaybetmemiş Olması Gerekir  82
3.5. Kazandırmanın Koşulsuz Olması Gerekir  83
4. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  83
4.1. Çeyiz Giderleri  84
4.2. Kuruluş Sermayesi  84
4.3. Malvarlığının Devri  85
4.4. İbra veya Borçtan Kurtarmak  86
4.5. Karşılıksız Kazandırmalar  86
5. KANUNEN DENKLEŞTİRMEYE TABİ OLMAYAN KAZANDIRMA ÇEŞİTLERİ  86
5.1. Eğitim ve Öğrenim Giderleri  86
5.2. Mirasbırakanca Denkleştirme Dışı Tutulmasını İstediği Kazandırmalar  87
5.3. Alışılmış Ölçüler İçindeki Çeyiz Kazandırmaları  88
5.4. Olağan Hediyeler ile Geleneklere Uygun Evlilik Giderleri  89
İçindekiler 11
6. GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜ MİRASÇININ SEÇİMLİK HAKKI  89
6.1. Genel Olarak  89
6.2. Aynen İade(Denkleştirme)  93
6.3. Mahsuben İade (Denkleştirme)  93
7. EŞİN MİRASTA İADE SORUMLULUĞU  104
8. ALTSOYUN TAZMİNAT TALEP HAKKI  104
8.1. Eğitimlerini ve Öğrenimlerini Tamamlayamamış veya Engelliliği Bulunan Çocukların
Tazminat Talep Hakları  104
8.2. Çalışmasını ve Gelirini Aileye Özgüleyen Ergin Çocukların Tazminat Talep Hakları  106
9. DAVANIN TARAFLARI  107
10. GÖREVLİ MAHKEME  107
11. YETKİLİ MAHKEME  107
12. ZAMANAŞIMI SÜRESİ  108
13. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASINDA İSPAT  109
13.1. Genel Olarak  109
13.2. Altsoy Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  110
13.3. Altsoy Mirasçılar Dışındaki Mirasçılara Yapılan Karşılıksız Kazandırmalarda  125
14. TENKİS DAVASINDAN FARKLARI  126
Üçüncü Bölüm
TENKİS DAVALARI
1. GENEL OLARAK  129
1.1. Tenkis Davası ve Şartları  129
1.2. Tenkis Davasının Hukuki Niteliği  136
1.3. Tenkis İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gereken Talepler  146
2. TASARRUF (KAZANDIRMA) KAVRAMI  153
2.1. Genel Olarak  153
2.2. Sağlararası Tasarruflar  157
2.3. Ölüme Bağlı Tasarruflar  158
3. TENKİSE TABİ TASARRUFLAR  160
3.1. Genel Olarak  160
3.2. Ölüme Bağlı Tasarruflar Yönünden  167
12 Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
3.3. Sağlararası Tasarruflar Yönünden  174
3.3.1. Genel Açıklamalar  174
3.3.2. TMK’nın 565. Maddesinde Düzenlenen Tenkise Tabi Sağlararası Kazandırmalar  176
a. Mirasta Denkleştirmeye (İadeye) Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden
Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  176
b. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı İle Yapılan Kazandırmalar  181
c. Mirasbırakanın Adet Üzere Verdiği Hediyeler Dışında Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu
Bağışlamalar ve Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  182
aa. Ölümünden Önceki Bir Yıl İçinde Yaptığı Bağışlamalar  183
bb. Serbestçe Dönme Hakkını Saklı Tuttuğu Bağışlamalar  187
d. Saklı Pay Kurallarını Ortadan Kaldırmak Amacı İle Yapıldığı Açık Olan Kazandırmalar  190
3.3.3. Üçüncü Kişi lehine Yapılmış Olan Hayat Sigortası Alım Değeri  220
3.3.4. Tasarruf Edilebilir Kısmı Aşan İntifa Hakkı veya İrat Borcunun Tenkisi  221
3.3.5. Art Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmanın Tenkisi  221
3.3.6. Mirastan Feragat Eden Mirasçı Lehine Yapılmış Olan Kazandırmanın Tenkisi  222
3.3.7. Mirastan Iskat (Çıkarma) Tasarrufunun Tenkisi  222
3.4. Tenkisi Mümkün Olmayan Sağlararası Tasarruflar  235
4. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRI  236
4.1. Genel Olarak  236
4.2. Tasarruf Edilebilir Kısmın Tespiti  244
4.3. Mirasçılığı Sona Erdiren Hallerin Tasarruf Oranına Etkisi  249
4.3.1. Mirasın Reddinin Tasarruf Oranına Etkisi  249
4.3.2. Mirastan Çıkarma(Iskatın) Tasarruf Oranına Etkisi  250
4.3.3. Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranına Etkisi  251
4.3.4. Mirastan Feragatin Tasarruf Oranına Etkisi  251
5. TEREKE  253
5.1. Genel Olarak  253
5.2. Terekeye Dahili Mümkün Olmayan Haklar ve İstisnaları  260
5.3. Tenkise Esas Terekenin Tespiti Yöntemleri  262
5.3.1. Matematiksel Yöntemde  263
5.3.2. Yargıtay Tarafından Benimsenen Yöntem  265
5.4. Terekenin Tespitinde Hangi Tarihteki Değerlerin Esas Alınacağı  268
5.5. Terekenin Aktifi  273
5.5.1. Genel Olarak  273
5.5.2. Mirasbırakanın Kanuni Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  278
5.5.3. Mirasbırakanın Altsoy Mirasçılarına Yaptığı Karşılıksız Kazandırmaları  279
5.5.4. Mirasbırakanın Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaları  280
5.5.5. Sigorta Alacağı Değerleri  282
5.5.6. Taşınmazlar ve Değerlerinin Tespiti  283
İçindekiler 13
5.5.7. Taşınırlar  293
5.5.8. Para ve Kıymetli Evrak  294
5.5.9. Alacaklar  294
5.5.10. Fikri ve Sınai Haklar  297
5.5.11. Ortaklık Payları  297
5.6. Terekenin Pasifi  297
5.6.1. Genel Olarak  297
5.6.2. Mirasbırakanın Borçları  299
5.6.3. Cenaze Giderleri  301
5.6.4. Terekenin Korunması, Mühürlenmesi ve Yazımı Giderleri  303
5.6.5. Emek ve Gelirlerini Aileye Özgüleyen Çocuklara Verilecek Tazminat (Altsoyun
Denkleştirme Alacağı)  305
5.6.6. Mirasbırakan İle Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık
Geçim Giderleri  306
5.6.7. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuklara
Yapılacak Ödeme  307
5.6.8. Diğer Giderler  307
6. SAKLI PAY  308
6.1. Genel Olarak  308
6.2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’ne Göre  310
6.3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre  312
6.3.1. Birinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  312
6.3.2. İkinci Zümre Mirasçıların Saklı Payları  313
6.3.3. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı  313
6.3.4. Kardeşlerin Saklı Payları  314
7. TENKİS YÖNTEMİ  317
7.1. Sabit Tenkis Oranı  317
7.2. Saklı Paylı Mirasçı Lehine Yapılan Kazandırmalarda Tenkis  322
7.3. Ölüme Bağlı Kazandırma Lehtarının Yükümlü Tutulması Durumunda Tenkis  326
7.4. Belirli Mal Vasiyetlerinin Tenkisi  326
7.4.1. Genel olarak  326
7.4.2. Seçimlik Hak (TMK'nın 564.)  327
7.4.3. Tercih Hakkının Kullanılması Halinde Tenkis Edilecek Miktarın Tespiti  339
7.5. Mirasçı Atanması Halinde Tenkis  351
7.6. Gizli Bağış (Mirasbırakanın Sağlığında Mirasçıların Edindiği Malın Parasını Ödemesi)
Halinde Tenkis  352
7.7. İntifa Hakkı veya İrat Kazandırmalarında Tenkis  362
7.8. Art Mirasçı Yönünden Tenkis  367
14 Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları
7.9. Miras Sözleşmesi İle Yapılan Kazandırmaların Tenkisi  367
7.10. Mirastan Feragat Edenin Tercih Hakkı  367
7.11. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi  368
7.11.1. Genel Olarak Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri  368
7.11.2. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinin Tenkisi Şartları  373
7.12. Tenkiste Sıra (Birden Fazla Kazandırmanın Tenkisinde İzlenecek Usul)  385
8. KAZANDIRMA YAPILANIN GERİ VERME BORCU  395
8.1. Genel Olarak  395
8.2. İyiniyetli Olması Durumunda  400
8.3. Kötüniyetli Olması Durumunda  406
9. MURİS MUVAZAASINA DAYALI İPTAL VE TENKİS DAVASI  407
9.1. Genel Olarak Muris Muvazaası  407
9.2. Tenkis Davası İle İlişkisi  410
10. TENKİS DAVASINDA İSPAT  421
10.1. Genel Olarak  421
10.2. Tenkis Davasında İspat  426
11. TENKİS DAVASINDA TARAFLAR  432
11.1. Genel Olarak Taraf ve Dava Ehliyeti  432
11.2. Tenkis Davasında Davacı  444
11.2.1. Genel Olarak  444
11.2.2. Mirasbırakan Tarafından Ölüme Bağlı Bir Tasarrufla Paylaştırma Kuralları
Konulmuşsa  452
11.2.3. Vasiyet Borçlularının Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  453
11.2.4. Miras Sözleşmesi ile Mirasçı Atanan veya Lehine Belirli Mal Vasiyetinde
Bulunulan Kişinin Tenkis Davasında Davacı Olma Hali  454
11.2.5. Saklı Paylı Mirasçılardan Alacaklı Olanların ve İflas İdaresinin Tenkis Davası
Açma Hakları  454
11.2.6. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Elde Eden Kişinin Tenkis İsteyebileceği Hal  458
11.3. Tenkis Davasında Davalı  458
11.3.1. Malın Elde Olması Halinde Davalı  458
11.3.2. Malın Elden Çıkarılması Halinde Davalı  462
12. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  463
12.1. Genel Olarak  463
12.2. Harç  471
12.2.1. Genel Olarak  471
12.2.2. Başvurma Harcı  471
İçindekiler 15
12.2.3. Karar ve İlam Harcı  471
12.2.4. Tenkis Talebi Halinde Harç  479
12.3. Vekalet Ücreti  482
13. GÖREVLİ MAHKEME  487
13.1. Genel Olarak  487
13.2. Tenkis Davasında Görevli Mahkeme  496
14. YETKİLİ MAHKEME  498
14.1. Genel Olarak  498
14.2. Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme  508
15. DAVA AÇMA SÜRELERİ  510
15.1. Genel Olarak  510
15.2. Bir Yıllık Süre  515
15.3. On Yıllık Süre  526
15.4. Önceki Tasarrufu Ortadan Kaldıran Sonraki Tasarrufun İptaline Karar Verilmesi
Halinde Süre  528
15.5. Davanın Islahı Halinde Süre  528
15.6. Sürelerin Niteliği  530
15.7. Sürelerin Tespitinde Dikkate Alınacak Hükümler  534
16. TENKİS DEF'İ  536
17. TENKİS HÜKMÜNDE FAİZ  543
17.1. Genel Olarak  543
17.2. Tenkise İlişkin Kararlarda Faiz  546
Kaynakça  551
Kavramlar Dizini  553
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018