Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı – Şematik
Pratik Çalışma Kitabı – II, Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2018 / 13. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 52.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 12. Eylül 2017 42.50 TL 29.90 TL (%30)Sepete Ekle
 10. Ekim 2016 37.00 TL 14.90 TL (%60)Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
32.50 TL
+

 

 

52.50 TL
+

 

 

41.50 TL
=

 

 

126.50 TL
99.90 TL
Sepete Ekle
 
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
83.00 TL
+

 

 

52.50 TL
=

 

 

135.50 TL
108.90 TL
Sepete Ekle
 
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
83.00 TL
+

 

 

52.50 TL
+

 

 

69.50 TL
=

 

 

205.00 TL
163.90 TL
Sepete Ekle
 

Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" başlıklı ikinci kitabının 13. baskısında, 25.07.2018 tarih ve 7145 sayılı Kanun da dahil olmak üzere 12. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu özetlerine gerekse pratik çalışma cevaplarına işlenmiştir.

Bununla beraber konunun pratik bir şekilde pekiştirilmesini kolaylaştıran şematik anlatımlar, çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışmalar güncellenmiş ve gözden geçirilmiştir. Ayrıca kitabın kendine özgü çizgisi dolayısıyla lisans öğrenimi dışında, meslek sınavlarına hazırlıkta da tercih edilmesi nedeniyle geçmiş yıllarda meslek sınavlarında çıkmış ve ceza muhakemesi hukukuyla ilgili olan önemli sorulara cevaplarıyla birlikte yer verilmiştir.

Pratik çalışma kitabında yer alan konu özetlerinin ayrıntıları için aynı yazarların "Ceza Muhakemesi Hukuku" kitabının 11. baskısı (2018) dikkate alınmalıdır.

Konu Başlıkları
Konulara İlişkin Özet Açıklamalar
Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar
Yargı Kararları
Önceki Yıllara Ait Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri
Test Soruları ve Yanıtları
Barkod: 9789750250026
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş
PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§1. TERİM–KAVRAM–CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  19
I. Terim  19
II. Kavram  19
III. Ceza Muhakemesinin Evreleri  20
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  21
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  21
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  21
§3. HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  22
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  22
A. Genel Olarak  22
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  23
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  23
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  23
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  24
§4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  26
I. Hukuk Devleti İlkesi  26
A. Genel Olarak  26
B. Oranlılık İlkesi  26
C. İkincillik İlkesi  26
II. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  26
III. Muhakemenin Bütününe İlişkin İlkeler  27
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  27
B. Silahların Eşitliği İlkesi  27
C. Dürüst İşlem İlkesi  28
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  28
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  28
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  28
G. Özel Hayatın Gizliliği  28
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  29
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  29
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  29
J. Hak Arama Hakkı  30
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi  30
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  30
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  30
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  30
O. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  31
IV. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  31
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  31
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  31
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  31
V. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  31
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  31
B. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı  32
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  32
D. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis In İdem)  32
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  32
F. Sözlülük İlkesi  32
G. Halka Açıklık İlkesi  33
H. Vasıtasızlık İlkesi  33
I. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  33
İ. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  33
J. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  33
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  33
OLAY 6  38
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  39
YARGITAY KARARLARI  41
§5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU ve KIYAS  43
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  43
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  43
§6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  44
I. Yer Bakımından Uygulama  44
II. Kişi Bakımından  45
III. Zaman Bakımından  45
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  46
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  49
YARGITAY KARARLARI  50
§7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  51
§8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  52
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  59
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 1  61
YARGITAY KARARLARI  62
§9. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  63
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  63
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  64
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  64
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  64
§10. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  65
I. Süre Kavramı  65
II. Sürelerin Çeşitleri  65
III. Eski Hale Getirme  65
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  66
OLAY – 2  67
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 2  69
YARGITAY KARARLARI  69
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§1. SORUŞTURMA EVRESİ  71
I. Soruşturmanın Başlatılması  71
A. Suç Haberinin Alınması  71
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  71
C. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti  72
II. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  72
A. Sulh Ceza Hakimliği  72
B. Savcı  72
C. Kolluk  73
D. Şüpheli  73
E. Müdafi–Vekil  74
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  76
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  77
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  82
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 3  84
YARGITAY KARARLARI  85
III. Soruşturma Evresinin İcrası  86
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  86
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  86
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması  87
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  88
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  89
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  93
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –4  93
YARGITAY KARARLARI  94
E. Koruma Tedbirleri  95
1. Koruma Tedbirleri Çeşitleri  99
a. Yakalama–Gözaltı  99
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  101
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 5  112
b. Tutuklama  112
c. Adli Kontrol  114
d. Zorla Getirme  116
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  116
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  126
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –6  128
e. Arama  128
f. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  132
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  133
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 7  144
g. Elkoyma  144
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  147
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  153
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?– 8  153
h. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  154
ı. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  154
aa. Genel Olarak  154
bb. Koşulları  154
aaa. Suç Bakımından  154
bbb. Şüphe Bakımından  155
ccc. Kişi Bakımından  155
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  155
eee. Tedbirin Süresi  155
i. İletişimin Tespiti  155
aa. Genel Olarak  155
bb. Koşulları  156
aaa. Suç Bakımından  156
bbb. Şüphe Bakımından  156
ccc. Kişi Bakımından  156
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  156
eee. Tedbirin Süresi  156
j. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  157
k. Teknik Araçlarla İzleme  158
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  158
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  166
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 9  167
l. Gözlem Altına Alma  168
m. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  169
n. Moleküler Genetik İncelemeler  170
o. Fizik Kimliğin Tespiti  170
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  171
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  178
ö. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  179
YARGITAY KARARLARI  180
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 10  188
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  189
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  191
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  193
YARGITAY KARARLARI  193
IV. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  197
V. Savcının Kamu Davası Açmayabilmesi: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  198
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  199
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  202
YARGITAY KARARLARI  203
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 11  205
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ  205
I. Kovuşturma Evresine Katılan Kişiler  206
A. Hakim  206
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  209
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  211
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  214
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  220
YARGITAY KARARLARI  220
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 12  224
B. Savcı  225
C. Malen Sorumlu  225
D. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  225
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  226
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  230
YARGITAY KARARLARI  230
II. Kovuşturma Evresinin Devreleri  232
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  232
B. Duruşma Devresi  233
1. Duruşma Evresinin Özellikleri  233
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu  233
b. Duruşmanın Halka Açıklığı  234
c. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  235
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  235
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  240
AÇIKLAMA  241
D/Y  241
2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  241
a. Ceza Muhakemesinde İspat  241
b. Delil Çeşitleri  241
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  243
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  248
AÇIKLAMA  249
D/Y  249
c. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  250
aa. Bilirkişi  250
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  251
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  252
YARGITAY KARARLARI  253
bb. Keşif  256
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  257
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  260
d. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  261
aa. Genel Olarak  261
bb. Doğrudan Soru Yöneltme  261
cc. Delillerin Reddi  262
dd. Suçun Niteliğinin Değişmesi  262
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  263
YARGITAY KARARLARI  264
ee. Delil Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  264
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  266
YARGITAY KARARLARI  266
e. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  267
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  269
YARGITAY KARARLARI  269
f. Kanun Yolları  271
aa. Olağan Kanun Yolları  273
i. İtiraz  273
ii. İstinaf  274
iii. Temyiz  275
bb. Olağanüstü Kanun Yolları  279
i. Olağanüstü İtiraz  283
ii. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir)  283
iii. Yargılamanın Yenilenmesi  285
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  286
YARGITAY KARARLARI  287
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  293
I. Gaiplerin Yargılanması  293
II. Kaçakların Yargılanması  294
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  295
§2. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  296
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR
(SORU – CEVAP)  301
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR  331
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN BAZI SORULAR VE YANITLARI  339
TEST SORULARI I  377
TEST SORULARI II  382
TEST SORULARI III  389
TEST SORULARI IV  395
TEST SORULARI V  400
TEST SORULARI VI  405
TEST SORULARI VII  410
CEVAP ANAHTARLARI  414
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  415
 


Mustafa Öztürk ...
Nisan 2019
59.00 TL
Sepete Ekle
Ersan Şen
Nisan 2019
1137.40 TL
İndirimli: 799.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Ersan Şen
Nisan 2019
64.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş
PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§1. TERİM–KAVRAM–CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ  19
I. Terim  19
II. Kavram  19
III. Ceza Muhakemesinin Evreleri  20
§2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  21
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  21
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  21
§3. HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  22
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  22
A. Genel Olarak  22
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  23
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  23
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  23
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  24
§4. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ  26
I. Hukuk Devleti İlkesi  26
A. Genel Olarak  26
B. Oranlılık İlkesi  26
C. İkincillik İlkesi  26
II. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  26
III. Muhakemenin Bütününe İlişkin İlkeler  27
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  27
B. Silahların Eşitliği İlkesi  27
C. Dürüst İşlem İlkesi  28
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  28
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  28
F. Masumiyet Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  28
G. Özel Hayatın Gizliliği  28
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  29
I. Savunma Hakkı – Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  29
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  29
J. Hak Arama Hakkı  30
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi  30
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  30
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  30
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  30
O. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  31
IV. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  31
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  31
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  31
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  31
V. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  31
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  31
B. Olağan (Kanuni) Hakim Tarafından Yargılanma Hakkı  32
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  32
D. Aynı Fiilden Dolayı İki Kere Yargılama Yapılamaz (Ne Bis In İdem)  32
E. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  32
F. Sözlülük İlkesi  32
G. Halka Açıklık İlkesi  33
H. Vasıtasızlık İlkesi  33
I. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  33
İ. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  33
J. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  33
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  33
OLAY 6  38
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  39
YARGITAY KARARLARI  41
§5. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU ve KIYAS  43
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  43
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  43
§6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  44
I. Yer Bakımından Uygulama  44
II. Kişi Bakımından  45
III. Zaman Bakımından  45
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  46
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  49
YARGITAY KARARLARI  50
§7. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  51
§8. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  52
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  59
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 1  61
YARGITAY KARARLARI  62
§9. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, MUHAKEME İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  63
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  63
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  64
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  64
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  64
§10. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  65
I. Süre Kavramı  65
II. Sürelerin Çeşitleri  65
III. Eski Hale Getirme  65
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  66
OLAY – 2  67
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 2  69
YARGITAY KARARLARI  69
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§1. SORUŞTURMA EVRESİ  71
I. Soruşturmanın Başlatılması  71
A. Suç Haberinin Alınması  71
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  71
C. Soruşturmaya Başlama Mecburiyeti  72
II. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  72
A. Sulh Ceza Hakimliği  72
B. Savcı  72
C. Kolluk  73
D. Şüpheli  73
E. Müdafi–Vekil  74
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  76
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  77
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  82
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 3  84
YARGITAY KARARLARI  85
III. Soruşturma Evresinin İcrası  86
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  86
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (m.169)  86
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması  87
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  88
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  89
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  93
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –4  93
YARGITAY KARARLARI  94
E. Koruma Tedbirleri  95
1. Koruma Tedbirleri Çeşitleri  99
a. Yakalama–Gözaltı  99
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  101
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 5  112
b. Tutuklama  112
c. Adli Kontrol  114
d. Zorla Getirme  116
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  116
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  126
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? –6  128
e. Arama  128
f. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  132
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  133
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 7  144
g. Elkoyma  144
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  147
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  153
DOĞRU MU? YANLIŞ MI?– 8  153
h. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  154
ı. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  154
aa. Genel Olarak  154
bb. Koşulları  154
aaa. Suç Bakımından  154
bbb. Şüphe Bakımından  155
ccc. Kişi Bakımından  155
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  155
eee. Tedbirin Süresi  155
i. İletişimin Tespiti  155
aa. Genel Olarak  155
bb. Koşulları  156
aaa. Suç Bakımından  156
bbb. Şüphe Bakımından  156
ccc. Kişi Bakımından  156
ddd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  156
eee. Tedbirin Süresi  156
j. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  157
k. Teknik Araçlarla İzleme  158
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  158
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  166
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 9  167
l. Gözlem Altına Alma  168
m. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması  169
n. Moleküler Genetik İncelemeler  170
o. Fizik Kimliğin Tespiti  170
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  171
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  178
ö. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  179
YARGITAY KARARLARI  180
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 10  188
F. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  189
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  191
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  193
YARGITAY KARARLARI  193
IV. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  197
V. Savcının Kamu Davası Açmayabilmesi: Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi  198
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  199
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  202
YARGITAY KARARLARI  203
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 11  205
§2. KOVUŞTURMA EVRESİ  205
I. Kovuşturma Evresine Katılan Kişiler  206
A. Hakim  206
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  209
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  211
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  214
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  220
YARGITAY KARARLARI  220
DOĞRU MU? YANLIŞ MI? – 12  224
B. Savcı  225
C. Malen Sorumlu  225
D. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  225
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  226
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  230
YARGITAY KARARLARI  230
II. Kovuşturma Evresinin Devreleri  232
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  232
B. Duruşma Devresi  233
1. Duruşma Evresinin Özellikleri  233
a. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Zorunluluğu  233
b. Duruşmanın Halka Açıklığı  234
c. Duruşmanın Düzen ve Disiplini  235
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  235
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  240
AÇIKLAMA  241
D/Y  241
2. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  241
a. Ceza Muhakemesinde İspat  241
b. Delil Çeşitleri  241
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR  243
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  248
AÇIKLAMA  249
D/Y  249
c. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  250
aa. Bilirkişi  250
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  251
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  252
YARGITAY KARARLARI  253
bb. Keşif  256
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  257
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  260
d. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  261
aa. Genel Olarak  261
bb. Doğrudan Soru Yöneltme  261
cc. Delillerin Reddi  262
dd. Suçun Niteliğinin Değişmesi  262
ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA  263
YARGITAY KARARLARI  264
ee. Delil Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  264
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMA  266
YARGITAY KARARLARI  266
e. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  267
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  269
YARGITAY KARARLARI  269
f. Kanun Yolları  271
aa. Olağan Kanun Yolları  273
i. İtiraz  273
ii. İstinaf  274
iii. Temyiz  275
bb. Olağanüstü Kanun Yolları  279
i. Olağanüstü İtiraz  283
ii. Kanun Yararına Bozma (Yazılı emir)  283
iii. Yargılamanın Yenilenmesi  285
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  286
YARGITAY KARARLARI  287
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  293
I. Gaiplerin Yargılanması  293
II. Kaçakların Yargılanması  294
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  295
§2. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  296
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR
(SORU – CEVAP)  301
ÇEŞİTLİ KONULARA İLİŞKİN PRATİK ÇALIŞMALAR  331
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN BAZI SORULAR VE YANITLARI  339
TEST SORULARI I  377
TEST SORULARI II  382
TEST SORULARI III  389
TEST SORULARI IV  395
TEST SORULARI V  400
TEST SORULARI VI  405
TEST SORULARI VII  410
CEVAP ANAHTARLARI  414
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ  415
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019