Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Türk Vergi Sistemi
Eylül 2020 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 27.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Türk Vergi Sistemi" ismiyle yayımlanan bu kitabında; devletlerin kamu gelirine duydukları ihtiyacı karşılama yollarından biri olan vergilerin gün geçtikçe artması buna bağlı olarak da vergi sisteminin daha da karışık hale gelmesi sonucu, durumun ülkemizin için de farklı olmadığı gerçeğinden hareketle, konular mümkün olduğunca özet olarak ele alınmış, dipnotlara ve literatürdeki tartışmalara yer verilmemiştir.

Konu Başlıkları
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
Harcamalar Ve İşlemler Üzerinden Alınan Vergiler
Katma Değer Vergisi
Özel Tüketim Vergisi
Gider Vergileri Kanunda Yer Alan Vergiler
Şans Oyunları Vergisi
Dijital Hizmet Vergisi
Damga Vergisi
Servet Ve Servet Transferi Üzerinden Alınan Vergiler
Emlak Vergisi
Değerli Konut Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Veraset Ve İntikal Vergisi
Barkod: 9789750261749
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  25
Birinci Ana Bölüm
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
GELİR VERGİSİ
Birinci Kısım
GELİR VERGİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ
I. GELİR VERGİSİNİN TEORİK YAPISI ve GELİR KAVRAMI  28
A. Gelir Vergisinin Teorik Yapısı  28
B. Verginin Konusu Olan Gelirin Tanımlanması  28
1. Kaynak Teorisi= Gelirin Dar Yorumu  29
2. Net / Safi Artış Teorisi= Gelirin Geniş Yorumu  29
3. Türk Gelir Vergisine Göre Gelir Kavramı  30
4. Yasaklanmış Faaliyetlerden Gelir Elde Edilmesi Durumu  31
II. VERGİYE TABİ TUTULACAK GELİRİN ÖZELLİKLERİ  31
A. Gelirin Kişiselliği  32
B. Gelirin Yıllık Olması  34
C. Gelirin Elde Edildikten Sonra Vergilendirilmesi  34
1. Tahsil Esasına Göre Gelirin Elde Edilmesi  34
2. Tahakkuk Esasına Göre Gelirin Elde Edilmesi  34
D. Gelirin Gerçek Olması  35
E. Vergilendirmeye Gelirin Safi Halinin Esas Alınması  36
F. Gelirin Genel Olması  36
G. Gelirin Kanundaki Unsurlardan Elde Edilmiş Olması  36
III. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ ve MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  37
A. Tam Mükellefiyet ve Özellikleri  37
1. Tam Mükellefiyet Açısından Türkiye’ye Yerleşme  37
2. Bazı Türk Vatandaşları Açısından Tam ve Dar Mükellefiyet  38
3. Oturma Süresinden Bağımsız Hiçbir Şekilde Yerleşmiş Sayılmayanlar  39
B. Dar Mükellefiyet ve Özellikleri  39
İkinci Kısım
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. TİCARİ KAZANÇ  40
A. Ticari Faaliyetin Tanımı, Özellikleri ve Kapsamı  40
1. Faaliyetin Tanımı ve Temel Özellikleri  40
2. Mutlak Olarak Ticari Faaliyet Sayılanlar  41
3. Şahıs Şirketlerindeki Ortakların Özel Durumu  42
B. Ticari Kazancın Tespiti  43
1. Vergiye Tabi Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespit Edilmesi  44
a. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti  45
b. İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti  46
c. Gerçek Usule Göre Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilen Giderler  47
d. Gerçek Usule Göre Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  48
d. Ticari Kazancın Tespitinde Özellik Gösteren Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyeti  49
e. Gerçek Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevlerine Toplu Bir Bakış  50
2. Vergiye Tabi Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  51
a. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları  51
aa. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları  52
ab. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları  52
b. Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar  52
c. Basit Usulden Gerçek Usule ve Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş  53
ca. Basit Usule Tabiyken Gerçek Usule Kendi İsteği ile Geçmek ya da Tabi Tutulmak Durumu  53
cb. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş  54
d. Basit Usulün İşleyişi ve Bu Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevleri  54
C. Ticari Kazançlarda Muaflık ve İstisnalar  55
1. Vergiden Muaf Tutulan Esnaf  55
a. Genel Şartlar  55
b. Özel Şartlar  55
c. Vergiden Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları  56
2. Genç Girişimci (İstisnası) Muafiyeti  56
3. Dar Mükellef İhracatçı Muafiyeti  57
4. Ticari Kazançlarda İstisnalar  58
II. ZİRAİ KAZANÇ  58
A. Zirai Faaliyetin Tanımı ve Öteki Gelir Unsurlarıyla Sınırları  58
1. Zirai Faaliyetin Tanımı ve Özel Olarak Zirai Faaliyet Sayılanlar  58
2. Zirai Faaliyetin Öteki Gelir Unsurlarıyla Sınırları ve Ayrışımı  59
a. Zirai Faaliyetin Ticari Faaliyete Dönüşmesi  59
b. Zirai Kazancın Gayrimenkul Sermaye İradına Dönüşmesi  60
3. GVK’da Geçen Çiftçi, Zirai İşletme ve Mahsul (Zirai Ürün) Kavramlarının Tanımı  61
B. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi  61
1. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti ve Bu Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevleri  61
2. Kazançları Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen (Vergi Kesintisine Tabi Olan) Çiftçiler  62
3. Zirai Kazançlarda İstisnalar  63
III. SERBEST MESLEK KAZANCI  64
A. Serbest Meslek Faaliyetin Temel Özellikleri ve Özel Olarak Serbest Meslek Faaliyeti Sayılanlar  64
1. Serbest Meslek Faaliyetin Tanımı ve Temel Özellikleri  64
2. Özel Olarak Serbest Meslek Faaliyeti Sayılanlar  65
B. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi  66
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tespiti  66
a. Serbest Meslek Faaliyetinde Hasılat  66
b. Serbest Meslek Faaliyetinde Giderler  67
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Serbest Meslek Erbabının Vergisel Görev ve Ödevleri  68
2. Serbest Meslek Kazancının Götürü Gider Usulü ile Tespiti  69
C. Serbest Meslek Kazancında Muafiyet ve İstisnalar  69
1. Bazı Meslek Gruplarına Tanınan Muaflıklar  69
2. Genç (Girişimci) Serbest Meslek Erbabı Muafiyeti  70
3. Telif Kazançları İstisnası  70
4. Sergi ve Panayır İstisnası ile Teşvik Ödülü İstisnası  72
IV. ÜCRETLER  72
A. Ücretin Tanımı, Özellikleri ve Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler  73
1. Ücretin Tanımı ve Özellikleri  73
2. Sayma Yolu ile Ücret Sayılan Bazı Ödemeler  74
B. Ücretin Tespit Şekilleri  74
1. Gerçek Ücretlerin Vergi Kesintisi (Stopaj) ile Vergilendirilmesi  74
a. Brüt Ücretten Net Ücrete Ulaşmak ya da Kesinti Yapılacak Ücretin Safi Tutarının Bulunması  75
b. Net Ücret Üzerinden Gelir Verginin Hesaplanması ve Asgari Geçim İndirimi Sonrası Ödenecek Verginin Bulunması  76
c. Ücretin Sadece Kesinti ile Vergilendirilerek Beyan Edilmediği Durum  78
2. Gerçek Ücretin Beyanname ile Vergilendirilmesi  79
a. Tek İşverenden Alınan, Stopaja Tabi Tutulmuş, Yıllık Toplamı Kanuni Sınırı Aşan Ücretler  79
b. Birden Fazla İşverenden Alınan, Stopaja Tabi Tutulmuş ve Yıllık Toplamı Kanuni Sınırı Aşan Ücretler  79
c. Stopaja Tabi Tutulmadığı İçin Beyanname ile Vergilendirilen Ücretler  80
3. Diğer Ücretler / Asgari Ücrete Bağlı Olarak Vergilendirme  81
4. Vergilendirilmeyen Ücretler  81
V. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  82
A. GVK Açısından Gayrimenkul Kavramı, Kapsamı ve Sınırları  82
1. GVK Açısından “Gayrimenkul” Kavramı ve Kapsamı  82
2. Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefleri  83
3. Gayrimenkul Sermaye İradının Diğer Kazanç Unsurlarıyla Ayırımı  84
B. Gayrimenkul Sermaye İradında Kazancın Tespiti  84
1. Gayrisafi İradın Tespiti  85
2. Safi İradın Tespiti İçin Uygulanmasın İzin Verilen Gider Yöntemleri  85
a. Gerçek Gider Yöntemi  86
b. Götürü Gider Yöntemi  87
3. Bir Vergi Güvenlik Uygulaması: Emsal Kira Bedeli  87
C. Gayrimenkul Sermaye İratların Vergilendirilmesi  89
1. Konut Kirası Elde Edenlerin Vergilendirilmesi ve Konut İstisnası  89
a. Konut Kirası İstisnasının Şartları  90
b. Konut Kirası İstisnasının Uygulanışı  91
2. Konut Dışındaki Kiralamalarda Vergi Kesintisi Uygulaması  93
3. Konut Dışındaki Mal ve Hakların Vergi Sorumlusu Olmayanlara Kiralanması Durumu  94
4. Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanname Ödevine Toplu Bir Bakış  95
VI. MENKUL SERMAYE İRADI  96
A. Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Unsurları  96
B. Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler  97
1. Kar Payı ve Kar Payı Benzerleri  97
2. Faiz ve Faiz Benzerleri  98
3. Diğer Menkul Sermaye İratları  98
C. Menkul Sermaye İratların Tespiti ve Vergi Dışı Bırakılan İratlar  99
1. Menkul Sermaye İratların Tespiti  99
2. Vergiden İstisna Edilen Menkul Sermaye İratları  99
D. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  100
1. Sadece Vergi Kesintisi Yapılan ve Hiçbir Şekilde Beyana Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları (GVK Geçici 67. Madde)  100
2. Vergi Kesintisi Yapılan ve Beyan Sınırını Geçmesi Durumunda Beyan Edilen Menkul Sermaye İratları (GVK 94. Madde)  101
3. Vergi Kesintisi Yapılmamış Olan Menkul Sermaye İratlarının Durumu  102
VII. DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR  103
A. Değer Artışı Kazançları  103
1. Vergiye Tabi Olan Değer Artışı Kazançları  104
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  105
3. Değer Artışı Kazançlarının Safi Tutarının Bulunması  105
4. Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi  105
a. Stopaja Tabi Tutulan Değer Artışı Kazançları  106
b. Beyana Tabi Tutularak Vergilendirilen Değer Artışı Kazançları  106
5. Değer Artışı Kazançlarında İstisna Uygulaması  107
B. Arızi Kazançlar  108
Üçüncü Kısım
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN
HESAPLANMASI (TARHI)
I. YILLIK BEYANNAME VE GELİRİN TOPLANMASI ESASI  109
A. Asla Beyan Edilmeyecek Gelirler  110
B. Mutlaka Beyan Edilmesi Gereken Gelirler  111
C. Beyan Sınırı Şartına Bağlı Olarak Beyan Edilmesi Gereken Gelirler  112
1. Ücret Gelirinin Beyan Edilme Durumu  112
2. Vergi Kesintisine Tabi Tutulmuş Bulunan Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu  113
3. Vergi Kesintisine Tabi Tutulmamış Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu  114
4. Kazançların Beyan Edilmesi Konusunda Açıklamalı Örnekler  114
D. Dar Mükellefiyette Beyan Esasları  116
E. Yıllık Beyanname Üzerinden Vergiye Tabi Gelirin Bulunması – Matrah Tespiti  117
1. Safi Gelirden Yapılacak İndirimler  118
a. Zararların İndirilmesi  119
b. Beyannamedeki Gelir Üzerinden Yapılabilecek Diğer İndirimler  119
c. İndirilmesine İzin Verilmeyen Giderler  120
2. Gelir Vergisinin Matrahı  121
F. Gelir Vergisinin Tarhı ve Ödenecek Verginin Bulunması  121
1. Matraha Vergi Tarifesinin Uygulanması = Verginin Tarhı  121
2. Ödenecek Verginin Bulunması – Mahsuplar  122
a. Kesilen Vergilerin Düşülmesi  123
b. Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergiler  123
c. Yurtdışında Ödenen Vergiler  123
d. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması  123
G. Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Verginin Ödenmesi  124
1. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Verileceği Vergi Dairesi  124
2. Beyannamenin Verilme Şekli  126
3. Verginin Tarhı ve Tahakkuku  126
4. Verginin Ödenmesi  127
II. GEÇİCİ VERGİ  127
A. Geçici Vergiye Tabi Olan Mükellefler  127
B. Geçici Verginin Matrahı ve Dönemleri  128
1. Geçici Verginin Matrahı ve Oranı  128
2. Geçici Verginin Beyan Dönemleri ve Ödenmesi  129
3. Geçici Verginin Yıl Sonunda Ödenecek Vergiden Mahsubu ve Fazlalığın İadesi  129
III. MUHTASAR BEYANNAME  130
A. Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar  130
B. Vergi Kesintisine Hakim Olan Esaslar  131
C. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  131
1. İşçi Çalıştırılmaması Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  132
2. İşçi Çalıştırılması Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  132
IV. MÜNFERİT BEYANNAME  132
İkinci Ünite
KURUMLAR VERGİSİ
I. KURUMLAR VERGİSİNİN GELİR VERGİSİNDEN FARKLARI VE TEORİK ÖZELLİKLERİ  134
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET  135
A. Kurumlar Vergisinin Konusu  135
B. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  135
C. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri  136
1. Sermaye Şirketleri  136
a. Anonim Şirketler  136
b. Limited Şirketler  137
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  137
2. Kooperatifler  137
3. İktisadi Kamu Müesseseleri  138
4. Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri  138
5. İş Ortaklıkları  139
D. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet  140
1. Tam Mükellefiyet  140
2. Dar Mükellefiyet  140
III. KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYE TABİ KURUM KAZANCININ TESPİTİ  141
A. Kurum Kazancının Tespiti  141
1. Tam Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti  141
2. Dar Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti  142
3. Kurum Kazancının Tespitinde Bazı Özellikli Durumlar  142
a. Zirai Faaliyette Bulunan Kurumlarda Kazanç Tespiti  142
b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazanç Tespiti  142
c. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kazanç Tespiti  142
d. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Kurum Kazancına Eklenmesi  143
4. Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler  143
Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilebilecek Giderler:  143
5. Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  144
6. Zarar mahsubu  146
7. Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirimler  146
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  147
A. Kurumlar Vergisinde Muafiyet  147
B. Kurumlar Vergisinde İstisnalar  149
1. İştirak Kazançları İstisnası  149
2. Emisyon Primi ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası  149
3. Risturn İstisnası  150
V. KURUM KAZANCININ BEYANI VE VERGİ TARİFESİ  150
A. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi  150
B. Özel Beyanname  151
C. Muhtasar Beyanname  152
D. Kurumlar Vergisinin Tarife Yapısı ve Verginin Oranı  153
1. Kanuni Oran  153
2. İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı  154
VI. KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI, MAHSUPLAR VE ÖDENECEK VERGİNİN HESAPLANMASI  154
A. Verginin Tarhı ve Hesaplanan Verginin Bulunması  154
B. Ödenecek Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve Mahsuplar  155
1. Geçici Vergi  155
2. Stopaj Yoluyla Ödenmiş Vergiler  155
3. Yurt Dışında Ödenmiş Vergiler  156
C. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  156
VII. TASFİYE, BİRLEŞME, BÖLÜNME, DEVİR VE TÜR DEĞİŞTİRME  156
A. Tasfiye  156
1. Tasfiye Dönemi  157
2. Tasfiye Karı  157
3. Tasfiye Karının Beyanı  157
B. Birleşme  158
C. Devir, Bölünme ve Tür Değiştirme  158
1. Devir  158
2. Tam Bölünme  159
3. Kısmi Bölünme  160
4. Hisse Değişimi  160
BİRİNCİ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI  161
İkinci Ana Bölüm
HARCAMALAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDEN
ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KDV’NİN TEORİK YAPISI, KONUSU, MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU  168
A. KDV’nin Teorik Yapısı  168
B. KDV’nin Konusu  168
1. Vergiye Tabi İşlemler  169
a. Gelir Vergisi Kanunun Belirlediği Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler  169
b. Mal ve Hizmet İthalatı  170
c. KDVK’da İsmen Sayılan Diğer Faaliyetler Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler  170
2. İşlemlerin Türkiye’de Yapılmış Olması  172
3. Teslim ve Hizmet Sayılan Haller  172
a. Teslim ve Teslim Sayılan Haller  172
b. Hizmetin Yapılması ve Hizmet Sayılan Haller  174
C. KDV’nin Mükellefi  174
D. KDV’de Vergi Sorumlusu  176
II. KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  177
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  178
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay  180
III. KDV’NİN MATRAHI, TARİFE YAPISI VE İNDİRİM MEKANİZMASI  180
A. KDV’nin Matrah Yapısı  180
1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah  180
2. İthalatta Matrah  181
3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah  181
4. Kanunun Bakanlık Tarafından Belirlenmesine İzin Verdiği Özel Matrah Şekilleri  182
B. KDV’nin Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar  183
1. Matraha Dahil Olan Unsurlar  183
2. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar  184
C. KDV’nin Tarife Yapısı  184
D. KDV’de İndirim Mekanizması ve Ödenecek Verginin Hesabı  186
1. Ödenecek KDV’nin Hesabında Kullanılan Yöntemler  186
2. İndirim Mekanizmasının İşleyişi  186
3. İndirim Yapılabilmesi İçin Öngörülen Şartlar  188
a. Kayıtların Belirlenmiş Bir Süre İçinde Yapılması Şartı  188
b. İndirim İçin Öngörülen Diğer Şartlar  189
4. Devreden KDV’nin Durumu  190
IV. KDV’DE YER ALAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR  190
A. KDV’de Yer Alan Muafiyetler  191
B. KDV’de Yer Alan İstisnalar  192
1. Tam ve Kısmi İstisna Ayırımı  192
2. İhracat İstisnası  194
3. Diğer İstisnalar  197
4. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı  198
V. KDV’DE VERGİLENDİRME USULÜ, BEYAN VE ÖDEME  200
A. KDV’de Gerçek Usulün İşleyişi ve Gerçek Usule Tabi Olanlar  200
B. Hasılat Esaslı Vergilendirme  201
C. KDV’nin Beyanı ve Tarhı  202
1. KDV’nin Beyanı  202
2. KDV’nin Tarh ve Tahsil İşlemleri  203
İkinci Ünite
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖTV’NİN TEORİK YAPISI  205
II. ÖTV’NİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  206
A. ÖTV’nin Konusuna Giren Mallar ve Vergilendirme Aşamaları  206
B. Vergiyi Doğuran Olay  208
III. MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU  209
IV. ÖTV’NİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI  210
V. MUAFİYET VE İSTİSNALAR  211
VI. ÖTV’NİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ  213
A. Vergilendirme Dönemleri  213
Üçüncü Ünite
GİDER VERGİLERİ KANUNDA YER ALAN VERGİLER
Birinci Kısım
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
I. BSMV’NİN KONUSU VE MÜKELLEFİ  216
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MUAFİYET VE İSTİSNALAR  217
III. BSMV’NİN MATRAHI, BEYANI VE ÖDENMESİ  218
A. BSMV’nin Matrah ve Oranı  218
B. BSMV’nin Beyanı ve Ödenmesi  219
İkinci Kısım
KONAKLAMA VERGİSİ
I. KONAKLAMA VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  220
A. Verginin Konusu  220
B. Vergiyi Doğuran Olay  221
C. Verginin Mükellefi  222
II. KONAKLAMA VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI VE İSTİSNALAR  222
A. Matrah ve Oranı  222
B. İstisnalar  223
III. KONAKLAMA VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ  224
Üçüncü Kısım
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
I. ÖİV’NİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ  225
II. ÖİV’NİN MATRAHI VE ORANI  225
III. ÖİV’NİN TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ  226
Dördüncü Ünite
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
I. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ  227
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI, BEYAN VE ÖDENMESİ  228
Beşinci Ünite
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
I. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU  229
II. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI  230
III. MUAFİYET VE İSTİSNALAR  230
IV. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ  231
Altıncı Ünite
DAMGA VERGİSİ
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  233
A. Damga Vergisinin Konusu  233
B. Damga Vergisinin Mükellefi  235
C. Vergiyi Doğuran Olay  235
II. DAMGA VERGİSİNDE MATRAH VE VERGİNİN ÖDENME ŞEKİLLERİ  236
İKİNCİ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI  237
Üçüncü Ana Bölüm
SERVET VE SERVET TRANSFERİ ÜZERİNDEN
ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
EMLAK VERGİSİ
I. EMLAK VERGİSİNİN TEORİK ÖZELLİKLERİ  244
II. BİNA VERGİSİ  244
A. Bina Kavramı Bağlamında Verginin Konusu ve Mükellefi  244
B. Vergiyi Doğuran Olay ve Bina Vergisinde Mükellefiyetin Başlangıcı–Bitişi  245
C. Bina Vergisinde Muaflık ve İstisnalar  247
1. Daimi Muaflıklar  247
2. Geçici Muaflıklar  247
D. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı  248
1. Bina Vergisinin Matrahının Tespiti  248
2. Bina Vergisinin Oranı  249
E. Emlak Vergisinde Bildirim ve Bildirim Sebepleri  250
1. Beyanname Yerine Bildirim Verme Zorunluluğu ve Nedenleri  250
2. Bina Vergisinde Değişikliklerin Bildirim Süresi  251
III. ARAZİ VERGİSİ  252
A. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi  252
B. Arazi Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  252
C. Arazi Vergisinde Bildirim  253
D. Arazi Vergisinde Muaflık ve İstisnalar  253
1. Daimi Muaflıklar  253
2. Geçici Muaflıklar  254
E. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı  254
IV. EMLAK VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ  255
İkinci Ünite
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
I. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN TEORİK YAPISI  256
II. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI  257
III. MUAFLIKLAR  258
IV. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI  259
V. VERGİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME YERİ  259
Üçüncü Ünite
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
I. MTV’NİN TEORİK ÖZELLİKLERİ  261
II. MTV’NİN KONUSU VE MÜKELLEFİ  261
A. Verginin Konusu  261
B. Vergiyi Doğuran Olay  262
C. Verginin Mükellefi ve Mükellefiyetin Başlaması–Sona Ermesi  262
1. Verginin Mükellefi  262
2. Mükellefiyetin Başlangıcı ve Bitişi  263
a. Mükellefiyetin Başlaması  263
b. Mükellefiyetin Bitişi  264
III. MTV’DE YER ALAN İSTİSNALAR  265
IV. MTV’NİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI  265
V. VERGİNİN TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ  267
VI. MTV İÇİN ÖNGÖRÜLEN VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  267
Dördüncü Ünite
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
I. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TEORİK ÖZELLİKLERİ  269
II. VERGİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ  270
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu  270
B. Vergiyi Doğuran Olay  271
C. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  271
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFLIKLAR  271
IV. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR  272
V. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ  273
A. Matrah Tespiti  273
B. Vergi Matrahından İndirilebilecek Borç ve Masraflar  273
VI. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYAN ESASI VE BEYAN SÜRELERİ  274
A. Beyan Esası ve Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi  274
B. Beyannamenin Verilme Süreleri  274
VII. VERGİNİN TARİFESİ, ÖDENMESİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ  276
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarifesi  276
B. Verginin Ödenmesi  278
C. Veraset ve İntikal Vergisinde Öngörülen Vergi Güvenlik Önlemleri  278
ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI  279
Yararlanılan Kaynaklar  285
Kavramlar Dizini  287
 


Erdoğan Öner
Ocak 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Eylül 2018
50.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Somuncu
Ekim 2014
55.50 TL
İndirimli: 29.90 TL (%46)
Sepete Ekle
Memduh Aslan
Ekim 2008
45.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%55)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Giriş  25
Birinci Ana Bölüm
GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
GELİR VERGİSİ
Birinci Kısım
GELİR VERGİSİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE
MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ
I. GELİR VERGİSİNİN TEORİK YAPISI ve GELİR KAVRAMI  28
A. Gelir Vergisinin Teorik Yapısı  28
B. Verginin Konusu Olan Gelirin Tanımlanması  28
1. Kaynak Teorisi= Gelirin Dar Yorumu  29
2. Net / Safi Artış Teorisi= Gelirin Geniş Yorumu  29
3. Türk Gelir Vergisine Göre Gelir Kavramı  30
4. Yasaklanmış Faaliyetlerden Gelir Elde Edilmesi Durumu  31
II. VERGİYE TABİ TUTULACAK GELİRİN ÖZELLİKLERİ  31
A. Gelirin Kişiselliği  32
B. Gelirin Yıllık Olması  34
C. Gelirin Elde Edildikten Sonra Vergilendirilmesi  34
1. Tahsil Esasına Göre Gelirin Elde Edilmesi  34
2. Tahakkuk Esasına Göre Gelirin Elde Edilmesi  34
D. Gelirin Gerçek Olması  35
E. Vergilendirmeye Gelirin Safi Halinin Esas Alınması  36
F. Gelirin Genel Olması  36
G. Gelirin Kanundaki Unsurlardan Elde Edilmiş Olması  36
III. GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ ve MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ  37
A. Tam Mükellefiyet ve Özellikleri  37
1. Tam Mükellefiyet Açısından Türkiye’ye Yerleşme  37
2. Bazı Türk Vatandaşları Açısından Tam ve Dar Mükellefiyet  38
3. Oturma Süresinden Bağımsız Hiçbir Şekilde Yerleşmiş Sayılmayanlar  39
B. Dar Mükellefiyet ve Özellikleri  39
İkinci Kısım
GELİR UNSURLARININ TESPİTİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
I. TİCARİ KAZANÇ  40
A. Ticari Faaliyetin Tanımı, Özellikleri ve Kapsamı  40
1. Faaliyetin Tanımı ve Temel Özellikleri  40
2. Mutlak Olarak Ticari Faaliyet Sayılanlar  41
3. Şahıs Şirketlerindeki Ortakların Özel Durumu  42
B. Ticari Kazancın Tespiti  43
1. Vergiye Tabi Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespit Edilmesi  44
a. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti  45
b. İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti  46
c. Gerçek Usule Göre Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilen Giderler  47
d. Gerçek Usule Göre Kazancın Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  48
d. Ticari Kazancın Tespitinde Özellik Gösteren Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Faaliyeti  49
e. Gerçek Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevlerine Toplu Bir Bakış  50
2. Vergiye Tabi Ticari Kazancın Basit Usulde Tespiti  51
a. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları  51
aa. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları  52
ab. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları  52
b. Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar  52
c. Basit Usulden Gerçek Usule ve Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş  53
ca. Basit Usule Tabiyken Gerçek Usule Kendi İsteği ile Geçmek ya da Tabi Tutulmak Durumu  53
cb. Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş  54
d. Basit Usulün İşleyişi ve Bu Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevleri  54
C. Ticari Kazançlarda Muaflık ve İstisnalar  55
1. Vergiden Muaf Tutulan Esnaf  55
a. Genel Şartlar  55
b. Özel Şartlar  55
c. Vergiden Muaf Esnafın Ödev ve Sorumlulukları  56
2. Genç Girişimci (İstisnası) Muafiyeti  56
3. Dar Mükellef İhracatçı Muafiyeti  57
4. Ticari Kazançlarda İstisnalar  58
II. ZİRAİ KAZANÇ  58
A. Zirai Faaliyetin Tanımı ve Öteki Gelir Unsurlarıyla Sınırları  58
1. Zirai Faaliyetin Tanımı ve Özel Olarak Zirai Faaliyet Sayılanlar  58
2. Zirai Faaliyetin Öteki Gelir Unsurlarıyla Sınırları ve Ayrışımı  59
a. Zirai Faaliyetin Ticari Faaliyete Dönüşmesi  59
b. Zirai Kazancın Gayrimenkul Sermaye İradına Dönüşmesi  60
3. GVK’da Geçen Çiftçi, Zirai İşletme ve Mahsul (Zirai Ürün) Kavramlarının Tanımı  61
B. Zirai Kazancın Tespiti ve Vergilendirilmesi  61
1. Zirai Kazancın Gerçek Usulde Tespiti ve Bu Usule Tabi Olanların Vergisel Ödevleri  61
2. Kazançları Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen (Vergi Kesintisine Tabi Olan) Çiftçiler  62
3. Zirai Kazançlarda İstisnalar  63
III. SERBEST MESLEK KAZANCI  64
A. Serbest Meslek Faaliyetin Temel Özellikleri ve Özel Olarak Serbest Meslek Faaliyeti Sayılanlar  64
1. Serbest Meslek Faaliyetin Tanımı ve Temel Özellikleri  64
2. Özel Olarak Serbest Meslek Faaliyeti Sayılanlar  65
B. Serbest Meslek Kazancının Tespiti ve Vergilendirilmesi  66
1. Serbest Meslek Kazancının Gerçek Usulde Tespiti  66
a. Serbest Meslek Faaliyetinde Hasılat  66
b. Serbest Meslek Faaliyetinde Giderler  67
c. Gerçek Usulde Vergilendirilen Serbest Meslek Erbabının Vergisel Görev ve Ödevleri  68
2. Serbest Meslek Kazancının Götürü Gider Usulü ile Tespiti  69
C. Serbest Meslek Kazancında Muafiyet ve İstisnalar  69
1. Bazı Meslek Gruplarına Tanınan Muaflıklar  69
2. Genç (Girişimci) Serbest Meslek Erbabı Muafiyeti  70
3. Telif Kazançları İstisnası  70
4. Sergi ve Panayır İstisnası ile Teşvik Ödülü İstisnası  72
IV. ÜCRETLER  72
A. Ücretin Tanımı, Özellikleri ve Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler  73
1. Ücretin Tanımı ve Özellikleri  73
2. Sayma Yolu ile Ücret Sayılan Bazı Ödemeler  74
B. Ücretin Tespit Şekilleri  74
1. Gerçek Ücretlerin Vergi Kesintisi (Stopaj) ile Vergilendirilmesi  74
a. Brüt Ücretten Net Ücrete Ulaşmak ya da Kesinti Yapılacak Ücretin Safi Tutarının Bulunması  75
b. Net Ücret Üzerinden Gelir Verginin Hesaplanması ve Asgari Geçim İndirimi Sonrası Ödenecek Verginin Bulunması  76
c. Ücretin Sadece Kesinti ile Vergilendirilerek Beyan Edilmediği Durum  78
2. Gerçek Ücretin Beyanname ile Vergilendirilmesi  79
a. Tek İşverenden Alınan, Stopaja Tabi Tutulmuş, Yıllık Toplamı Kanuni Sınırı Aşan Ücretler  79
b. Birden Fazla İşverenden Alınan, Stopaja Tabi Tutulmuş ve Yıllık Toplamı Kanuni Sınırı Aşan Ücretler  79
c. Stopaja Tabi Tutulmadığı İçin Beyanname ile Vergilendirilen Ücretler  80
3. Diğer Ücretler / Asgari Ücrete Bağlı Olarak Vergilendirme  81
4. Vergilendirilmeyen Ücretler  81
V. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI  82
A. GVK Açısından Gayrimenkul Kavramı, Kapsamı ve Sınırları  82
1. GVK Açısından “Gayrimenkul” Kavramı ve Kapsamı  82
2. Gayrimenkul Sermaye İradının Mükellefleri  83
3. Gayrimenkul Sermaye İradının Diğer Kazanç Unsurlarıyla Ayırımı  84
B. Gayrimenkul Sermaye İradında Kazancın Tespiti  84
1. Gayrisafi İradın Tespiti  85
2. Safi İradın Tespiti İçin Uygulanmasın İzin Verilen Gider Yöntemleri  85
a. Gerçek Gider Yöntemi  86
b. Götürü Gider Yöntemi  87
3. Bir Vergi Güvenlik Uygulaması: Emsal Kira Bedeli  87
C. Gayrimenkul Sermaye İratların Vergilendirilmesi  89
1. Konut Kirası Elde Edenlerin Vergilendirilmesi ve Konut İstisnası  89
a. Konut Kirası İstisnasının Şartları  90
b. Konut Kirası İstisnasının Uygulanışı  91
2. Konut Dışındaki Kiralamalarda Vergi Kesintisi Uygulaması  93
3. Konut Dışındaki Mal ve Hakların Vergi Sorumlusu Olmayanlara Kiralanması Durumu  94
4. Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Beyanname Ödevine Toplu Bir Bakış  95
VI. MENKUL SERMAYE İRADI  96
A. Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Unsurları  96
B. Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler  97
1. Kar Payı ve Kar Payı Benzerleri  97
2. Faiz ve Faiz Benzerleri  98
3. Diğer Menkul Sermaye İratları  98
C. Menkul Sermaye İratların Tespiti ve Vergi Dışı Bırakılan İratlar  99
1. Menkul Sermaye İratların Tespiti  99
2. Vergiden İstisna Edilen Menkul Sermaye İratları  99
D. Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi  100
1. Sadece Vergi Kesintisi Yapılan ve Hiçbir Şekilde Beyana Tabi Olmayan Menkul Sermaye İratları (GVK Geçici 67. Madde)  100
2. Vergi Kesintisi Yapılan ve Beyan Sınırını Geçmesi Durumunda Beyan Edilen Menkul Sermaye İratları (GVK 94. Madde)  101
3. Vergi Kesintisi Yapılmamış Olan Menkul Sermaye İratlarının Durumu  102
VII. DİĞER KAZANÇ ve İRATLAR  103
A. Değer Artışı Kazançları  103
1. Vergiye Tabi Olan Değer Artışı Kazançları  104
2. Vergilendirilmeyecek Değer Artış Kazançları  105
3. Değer Artışı Kazançlarının Safi Tutarının Bulunması  105
4. Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi  105
a. Stopaja Tabi Tutulan Değer Artışı Kazançları  106
b. Beyana Tabi Tutularak Vergilendirilen Değer Artışı Kazançları  106
5. Değer Artışı Kazançlarında İstisna Uygulaması  107
B. Arızi Kazançlar  108
Üçüncü Kısım
GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN
HESAPLANMASI (TARHI)
I. YILLIK BEYANNAME VE GELİRİN TOPLANMASI ESASI  109
A. Asla Beyan Edilmeyecek Gelirler  110
B. Mutlaka Beyan Edilmesi Gereken Gelirler  111
C. Beyan Sınırı Şartına Bağlı Olarak Beyan Edilmesi Gereken Gelirler  112
1. Ücret Gelirinin Beyan Edilme Durumu  112
2. Vergi Kesintisine Tabi Tutulmuş Bulunan Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu  113
3. Vergi Kesintisine Tabi Tutulmamış Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu  114
4. Kazançların Beyan Edilmesi Konusunda Açıklamalı Örnekler  114
D. Dar Mükellefiyette Beyan Esasları  116
E. Yıllık Beyanname Üzerinden Vergiye Tabi Gelirin Bulunması – Matrah Tespiti  117
1. Safi Gelirden Yapılacak İndirimler  118
a. Zararların İndirilmesi  119
b. Beyannamedeki Gelir Üzerinden Yapılabilecek Diğer İndirimler  119
c. İndirilmesine İzin Verilmeyen Giderler  120
2. Gelir Vergisinin Matrahı  121
F. Gelir Vergisinin Tarhı ve Ödenecek Verginin Bulunması  121
1. Matraha Vergi Tarifesinin Uygulanması = Verginin Tarhı  121
2. Ödenecek Verginin Bulunması – Mahsuplar  122
a. Kesilen Vergilerin Düşülmesi  123
b. Yıl İçinde Ödenen Geçici Vergiler  123
c. Yurtdışında Ödenen Vergiler  123
d. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması  123
G. Yıllık Beyannamenin Verilmesi ve Verginin Ödenmesi  124
1. Beyannamenin Verilme Zamanı ve Verileceği Vergi Dairesi  124
2. Beyannamenin Verilme Şekli  126
3. Verginin Tarhı ve Tahakkuku  126
4. Verginin Ödenmesi  127
II. GEÇİCİ VERGİ  127
A. Geçici Vergiye Tabi Olan Mükellefler  127
B. Geçici Verginin Matrahı ve Dönemleri  128
1. Geçici Verginin Matrahı ve Oranı  128
2. Geçici Verginin Beyan Dönemleri ve Ödenmesi  129
3. Geçici Verginin Yıl Sonunda Ödenecek Vergiden Mahsubu ve Fazlalığın İadesi  129
III. MUHTASAR BEYANNAME  130
A. Vergi Kesintisi Yapmak Zorunda Olanlar  130
B. Vergi Kesintisine Hakim Olan Esaslar  131
C. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  131
1. İşçi Çalıştırılmaması Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  132
2. İşçi Çalıştırılması Durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  132
IV. MÜNFERİT BEYANNAME  132
İkinci Ünite
KURUMLAR VERGİSİ
I. KURUMLAR VERGİSİNİN GELİR VERGİSİNDEN FARKLARI VE TEORİK ÖZELLİKLERİ  134
II. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET  135
A. Kurumlar Vergisinin Konusu  135
B. Kurumlar Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  135
C. Kurumlar Vergisinin Mükellefleri  136
1. Sermaye Şirketleri  136
a. Anonim Şirketler  136
b. Limited Şirketler  137
c. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  137
2. Kooperatifler  137
3. İktisadi Kamu Müesseseleri  138
4. Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri  138
5. İş Ortaklıkları  139
D. Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet  140
1. Tam Mükellefiyet  140
2. Dar Mükellefiyet  140
III. KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYE TABİ KURUM KAZANCININ TESPİTİ  141
A. Kurum Kazancının Tespiti  141
1. Tam Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti  141
2. Dar Mükellef Kurumlarda Kurum Kazancının Tespiti  142
3. Kurum Kazancının Tespitinde Bazı Özellikli Durumlar  142
a. Zirai Faaliyette Bulunan Kurumlarda Kazanç Tespiti  142
b. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazanç Tespiti  142
c. Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kazanç Tespiti  142
d. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının Kurum Kazancına Eklenmesi  143
4. Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler  143
Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İndirilebilecek Giderler:  143
5. Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler  144
6. Zarar mahsubu  146
7. Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirimler  146
IV. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR  147
A. Kurumlar Vergisinde Muafiyet  147
B. Kurumlar Vergisinde İstisnalar  149
1. İştirak Kazançları İstisnası  149
2. Emisyon Primi ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası  149
3. Risturn İstisnası  150
V. KURUM KAZANCININ BEYANI VE VERGİ TARİFESİ  150
A. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi  150
B. Özel Beyanname  151
C. Muhtasar Beyanname  152
D. Kurumlar Vergisinin Tarife Yapısı ve Verginin Oranı  153
1. Kanuni Oran  153
2. İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı  154
VI. KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI, MAHSUPLAR VE ÖDENECEK VERGİNİN HESAPLANMASI  154
A. Verginin Tarhı ve Hesaplanan Verginin Bulunması  154
B. Ödenecek Kurumlar Vergisinin Hesaplanması ve Mahsuplar  155
1. Geçici Vergi  155
2. Stopaj Yoluyla Ödenmiş Vergiler  155
3. Yurt Dışında Ödenmiş Vergiler  156
C. Kurumlar Vergisinin Ödenmesi  156
VII. TASFİYE, BİRLEŞME, BÖLÜNME, DEVİR VE TÜR DEĞİŞTİRME  156
A. Tasfiye  156
1. Tasfiye Dönemi  157
2. Tasfiye Karı  157
3. Tasfiye Karının Beyanı  157
B. Birleşme  158
C. Devir, Bölünme ve Tür Değiştirme  158
1. Devir  158
2. Tam Bölünme  159
3. Kısmi Bölünme  160
4. Hisse Değişimi  160
BİRİNCİ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI  161
İkinci Ana Bölüm
HARCAMALAR VE İŞLEMLER ÜZERİNDEN
ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
KATMA DEĞER VERGİSİ
I. KDV’NİN TEORİK YAPISI, KONUSU, MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU  168
A. KDV’nin Teorik Yapısı  168
B. KDV’nin Konusu  168
1. Vergiye Tabi İşlemler  169
a. Gelir Vergisi Kanunun Belirlediği Ticari, Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler  169
b. Mal ve Hizmet İthalatı  170
c. KDVK’da İsmen Sayılan Diğer Faaliyetler Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler  170
2. İşlemlerin Türkiye’de Yapılmış Olması  172
3. Teslim ve Hizmet Sayılan Haller  172
a. Teslim ve Teslim Sayılan Haller  172
b. Hizmetin Yapılması ve Hizmet Sayılan Haller  174
C. KDV’nin Mükellefi  174
D. KDV’de Vergi Sorumlusu  176
II. KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  177
A. Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay  178
B. Hizmet İfalarında Vergiyi Doğuran Olay  180
III. KDV’NİN MATRAHI, TARİFE YAPISI VE İNDİRİM MEKANİZMASI  180
A. KDV’nin Matrah Yapısı  180
1. Teslim ve Hizmet İşlemlerinde Matrah  180
2. İthalatta Matrah  181
3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah  181
4. Kanunun Bakanlık Tarafından Belirlenmesine İzin Verdiği Özel Matrah Şekilleri  182
B. KDV’nin Matrahına Dahil Olan ve Olmayan Unsurlar  183
1. Matraha Dahil Olan Unsurlar  183
2. Matraha Dahil Olmayan Unsurlar  184
C. KDV’nin Tarife Yapısı  184
D. KDV’de İndirim Mekanizması ve Ödenecek Verginin Hesabı  186
1. Ödenecek KDV’nin Hesabında Kullanılan Yöntemler  186
2. İndirim Mekanizmasının İşleyişi  186
3. İndirim Yapılabilmesi İçin Öngörülen Şartlar  188
a. Kayıtların Belirlenmiş Bir Süre İçinde Yapılması Şartı  188
b. İndirim İçin Öngörülen Diğer Şartlar  189
4. Devreden KDV’nin Durumu  190
IV. KDV’DE YER ALAN MUAFİYET VE İSTİSNALAR  190
A. KDV’de Yer Alan Muafiyetler  191
B. KDV’de Yer Alan İstisnalar  192
1. Tam ve Kısmi İstisna Ayırımı  192
2. İhracat İstisnası  194
3. Diğer İstisnalar  197
4. Mükelleflerin İstisnadan Vazgeçme Hakkı  198
V. KDV’DE VERGİLENDİRME USULÜ, BEYAN VE ÖDEME  200
A. KDV’de Gerçek Usulün İşleyişi ve Gerçek Usule Tabi Olanlar  200
B. Hasılat Esaslı Vergilendirme  201
C. KDV’nin Beyanı ve Tarhı  202
1. KDV’nin Beyanı  202
2. KDV’nin Tarh ve Tahsil İşlemleri  203
İkinci Ünite
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
I. ÖTV’NİN TEORİK YAPISI  205
II. ÖTV’NİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  206
A. ÖTV’nin Konusuna Giren Mallar ve Vergilendirme Aşamaları  206
B. Vergiyi Doğuran Olay  208
III. MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU  209
IV. ÖTV’NİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI  210
V. MUAFİYET VE İSTİSNALAR  211
VI. ÖTV’NİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ  213
A. Vergilendirme Dönemleri  213
Üçüncü Ünite
GİDER VERGİLERİ KANUNDA YER ALAN VERGİLER
Birinci Kısım
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
I. BSMV’NİN KONUSU VE MÜKELLEFİ  216
II. VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MUAFİYET VE İSTİSNALAR  217
III. BSMV’NİN MATRAHI, BEYANI VE ÖDENMESİ  218
A. BSMV’nin Matrah ve Oranı  218
B. BSMV’nin Beyanı ve Ödenmesi  219
İkinci Kısım
KONAKLAMA VERGİSİ
I. KONAKLAMA VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  220
A. Verginin Konusu  220
B. Vergiyi Doğuran Olay  221
C. Verginin Mükellefi  222
II. KONAKLAMA VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI VE İSTİSNALAR  222
A. Matrah ve Oranı  222
B. İstisnalar  223
III. KONAKLAMA VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ  224
Üçüncü Kısım
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
I. ÖİV’NİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ  225
II. ÖİV’NİN MATRAHI VE ORANI  225
III. ÖİV’NİN TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ  226
Dördüncü Ünite
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
I. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ  227
II. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI, BEYAN VE ÖDENMESİ  228
Beşinci Ünite
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
I. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU  229
II. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI  230
III. MUAFİYET VE İSTİSNALAR  230
IV. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ  231
Altıncı Ünite
DAMGA VERGİSİ
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  233
A. Damga Vergisinin Konusu  233
B. Damga Vergisinin Mükellefi  235
C. Vergiyi Doğuran Olay  235
II. DAMGA VERGİSİNDE MATRAH VE VERGİNİN ÖDENME ŞEKİLLERİ  236
İKİNCİ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI  237
Üçüncü Ana Bölüm
SERVET VE SERVET TRANSFERİ ÜZERİNDEN
ALINAN VERGİLER
Birinci Ünite
EMLAK VERGİSİ
I. EMLAK VERGİSİNİN TEORİK ÖZELLİKLERİ  244
II. BİNA VERGİSİ  244
A. Bina Kavramı Bağlamında Verginin Konusu ve Mükellefi  244
B. Vergiyi Doğuran Olay ve Bina Vergisinde Mükellefiyetin Başlangıcı–Bitişi  245
C. Bina Vergisinde Muaflık ve İstisnalar  247
1. Daimi Muaflıklar  247
2. Geçici Muaflıklar  247
D. Bina Vergisinin Matrahı ve Oranı  248
1. Bina Vergisinin Matrahının Tespiti  248
2. Bina Vergisinin Oranı  249
E. Emlak Vergisinde Bildirim ve Bildirim Sebepleri  250
1. Beyanname Yerine Bildirim Verme Zorunluluğu ve Nedenleri  250
2. Bina Vergisinde Değişikliklerin Bildirim Süresi  251
III. ARAZİ VERGİSİ  252
A. Arazi Vergisinin Konusu ve Mükellefi  252
B. Arazi Vergisinde Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesi  252
C. Arazi Vergisinde Bildirim  253
D. Arazi Vergisinde Muaflık ve İstisnalar  253
1. Daimi Muaflıklar  253
2. Geçici Muaflıklar  254
E. Arazi Vergisinin Matrahı ve Oranı  254
IV. EMLAK VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ  255
İkinci Ünite
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
I. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN TEORİK YAPISI  256
II. VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI  257
III. MUAFLIKLAR  258
IV. VERGİNİN MATRAHI VE ORANI  259
V. VERGİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME YERİ  259
Üçüncü Ünite
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
I. MTV’NİN TEORİK ÖZELLİKLERİ  261
II. MTV’NİN KONUSU VE MÜKELLEFİ  261
A. Verginin Konusu  261
B. Vergiyi Doğuran Olay  262
C. Verginin Mükellefi ve Mükellefiyetin Başlaması–Sona Ermesi  262
1. Verginin Mükellefi  262
2. Mükellefiyetin Başlangıcı ve Bitişi  263
a. Mükellefiyetin Başlaması  263
b. Mükellefiyetin Bitişi  264
III. MTV’DE YER ALAN İSTİSNALAR  265
IV. MTV’NİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI  265
V. VERGİNİN TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ  267
VI. MTV İÇİN ÖNGÖRÜLEN VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ  267
Dördüncü Ünite
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
I. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TEORİK ÖZELLİKLERİ  269
II. VERGİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEFİ  270
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu  270
B. Vergiyi Doğuran Olay  271
C. Veraset ve İntikal Vergisinin Mükellefi  271
III. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFLIKLAR  271
IV. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR  272
V. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ  273
A. Matrah Tespiti  273
B. Vergi Matrahından İndirilebilecek Borç ve Masraflar  273
VI. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYAN ESASI VE BEYAN SÜRELERİ  274
A. Beyan Esası ve Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi  274
B. Beyannamenin Verilme Süreleri  274
VII. VERGİNİN TARİFESİ, ÖDENMESİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ  276
A. Veraset ve İntikal Vergisinin Tarifesi  276
B. Verginin Ödenmesi  278
C. Veraset ve İntikal Vergisinde Öngörülen Vergi Güvenlik Önlemleri  278
ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM DENEME SORULARI  279
Yararlanılan Kaynaklar  285
Kavramlar Dizini  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021