Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu
Ocak 2020 / 1. Baskı / 166 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Türk Hukukunda velayet altında bulunmayan küçükler ile kanunda sayılan sebeplerle sınırlı olmak üzere koruma altına alınması gereken velayet altında bulunmayan erginler vesayet adı verilen hukuki kurumun himayesi altına alınırlar. Vesayet organları, vesayet altındaki kişinin eksik ya da zayıf bulunan yönlerini tamamlayarak onun şahsi ve maddi menfaatlerini koruma görevini üstlenirler ve vesayet altındaki kişilerin sosyal hayata adapte olmalarına olanak tanırlar. Böylelikle vesayet kurumu ile toplumda yaşayan ve bazı nedenlerle şahsi ve maddi menfaatlerini koruyamayacak durumda olan kişilerin zarar görmesinin önlenmesi sağlanır.

Vesayet altında bulunan kişiler vasi, kayyım ve yasal danışman adı verilen gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Kısıtlanan kişilere tayin edilen vasi, kısıtlının şahsi ve maddi tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlü olup kısıtlının menfaatlerini kusurlu olarak ihlal ettiği takdirde meydana gelen zarardan sorumlu olacaktır. Kanun koyucu; vasi, kayyım ve yasal danışmanın karşılayamadığı zararları Devletin karşılaması esasını getirmiş ancak Devlete karşıladığı zararlar bakımından kusurlu olan görevlilere rücu etme hakkı tanımıştır.

Çalışmada vesayet kurumu, vesayet altındaki kişinin hukuki durumu ve vasinin sorumluluğu esas alınarak kaleme alınmış olup, yeri geldikçe vesayet ile benzerlik gösteren diğer kurumlar hakkında karşılaştırmalı bilgi verilmiştir. Çalışma ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini de içermekte olup, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin kararları ile zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Vesayet Kavramı ve Vesayeti Gerektiren Haller
Vasinin Atanması, Hakları ve Görevleri
Vesayet Altındaki Tam ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu
Yasak İşlemler
Vasinin Sorumluluğu
Tazminat ve Sorumluluk Davaları
Vasilik Sıfatının Sona Ermesi
Barkod: 9789750258305
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 166
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
1. GİRİŞ  15
2. VESAYET KAVRAMI, VESAYET TÜRLERİ VE VESAYET KURUMUNUN VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI  21
2.1 GENEL OLARAK VESAYET KAVRAMI  21
2.1.1 Tanım  21
2.1.2 Türk Vesayet Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri  23
2.1.3 Türk Medeni Kanunu’nun Kaynağı Olan İsviçre Medeni Kanunu’nda Vesayet  24
2.1.4 Türk Vesayet Hukukunun Kapsamı ve İlkeleri  28
2.2 VESAYET TÜRLERİ  31
2.2.1 Kamu Vesayeti  31
2.2.1.2 Vesayet Organları  32
2.2.1.2.1 Vesayet Daireleri  32
2.2.1.2.2 Vasi  34
2.2.1.2.3 Kayyım  34
2.2.1.3. Yasal Danışman  37
2.2.1.4 Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması  40
2.2.1.4.1 Ergin Kişilerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  40
2.2.1.4.2 Küçüklerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  44
2.2.1.5 Vasi ile Kayyım Arasındaki Farklar  45
2.2.1.6 Vasi ile Yasal Danışman Arasındaki Farklar  47
2.2.2 Özel Vesayet (Aile Vesayeti)  48
2.3 VESAYET KURUMUNUN VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI  50
3. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER, VASİNİN ATANMASI, VASİNİN HAKLARI VE GÖREVLERİ  55
3.1 VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  55
3.1.1 Küçüklük  55
3.1.2 Kısıtlama  59
3.1.2.1 Tanımı  59
3.1.2.2 Kanun Gereği Kısıtlama Sebepleri  60
3.1.2.2.1 Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  61
3.1.2.2.2 Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  65
3.1.2.2.2.1 Savurganlık  67
3.1.2.2.2.2 Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı  68
3.1.2.2.2.3 Kötü Yaşama Tarzı  70
3.1.2.2.2.4 Kötü Yönetim  71
3.1.2.2.3 Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  72
3.1.2.2.4 İstek Üzerine Kısıtlama  73
3.1.2.2.4.1 Yaşlılık  76
3.1.2.2.4.2 Engellilik  77
3.1.2.2.4.3 Deneyimsizlik  78
3.1.2.2.4.4 Ağır Hastalık  78
3.1.3 Yargılama Usulü, Görev ve Yetki  79
3.1.3.1 Yargılama Usulü  79
3.1.3.1.1 Kanun Gereği Kısıtlamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulü  81
3.1.3.1.2 İstek Üzerine Kısıtlamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulü  84
3.1.3.2 Görev ve Yetki  84
3.2 VASİNİN ATANMASI, HAKLARI VE GÖREVLERİ  85
3.2.1 Vasinin Atanması İçin Gerekli Koşullar  85
3.2.1.1 Genel Olarak  86
3.2.1.2 Eşin ve Hısımların Önceliği  88
3.2.1.3 Vasi Atanmasında Kısıtlının, Ana veya Babanın Gösterdiği Kimselerin Önceliği  88
3.2.1.4 Vasiliği Kabul Etme Zorunluluğu Olanlar  89
3.2.1.5 Vasilikten Kaçınma Sebepleri  89
3.2.1.6 Vasiliğe Engel Olan Sebepler  90
3.2.2 Atama Usulü  91
3.2.2.1 Vasinin Atanması  91
3.2.2.2 Vasi Atanmadan Önce Geçici Önlem Alınması  93
3.2.2.3 Vasi Atama Kararının Tebliği ve İlanı  93
3.2.2.4 Vasilikten Kaçınma ve İtiraz  94
3.3 VASİNİN HAKLARI  96
3.3.1 Vasilikten Kaçınma Hakkı  96
3.3.2 Ücret ve Masraf Talep Etme Hakkı  96
3.4 VASİNİN GÖREVLERİ  97
3.4.1 Göreve Başlama  97
3.4.2 Defter Tutma  98
3.4.3 Değerli Şeylerin Saklanması  99
3.4.4 Taşınırların Satılması  100
3.4.5 Paraların Yatırılması  100
3.4.6 Ticarî ve Sınaî İşletmeler  101
3.4.7 Taşınmazların Satılması  102
3.4.8 Vesayet Altındaki Kişinin Bakımı, Eğitimi ve Gözetimi  104
3.4.9 Özen Yükümlülüğü ve Temsil  105
3.4.10 Malvarlığının Yönetilmesi  108
4. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU VE VASİNİN SORUMLULUĞU  109
4.1 VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU  109
4.1.1 Tam ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu  109
4.1.1.1 Tam Ehliyetsizler Bakımından  109
4.1.1.1.1 Hukuki İşlem Ehliyeti  109
4.1.1.1.2 Haksız Fiilden Sorumluluk Ehliyeti  111
4.1.1.1.3 Taraf ve Dava Ehliyeti  111
4.1.1.1.4 Hak ve Tasarruf Ehliyeti  113
4.1.1.2. Sınırlı Ehliyetsizler Bakımından  114
4.1.1.2.1 Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması  114
4.1.1.2.2 Tek Başına Yapabilecekleri İşlemler  115
4.1.1.2.3 Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler  116
4.1.1.2.3.1 Vasi Tarafından Verilen Rızanın Geçerliliği  117
4.1.1.2.3.2 Hukuki İşleme Rıza Verilmesinin Sonuçları  117
4.1.1.2.3.3 Vasi Tarafından Onam Verilmeyen İşlemin Hukuki Durumu  117
4.1.1.2.4 Vesayet Altındaki Kişinin Bir Meslek veya Sanat İcra Etmesi  119
4.1.1.2.5 Vesayet Altındaki Kişinin Serbest Mallarının Yönetimi  119
4.1.2 Yasak İşlemler  119
4.1.3 Vasinin İzin Alarak Yapabileceği İşlemler  122
4.2 VASİNİN SORUMLULUĞU  125
4.2.1 Vasi Açısından Sorumluluk  125
4.2.2 Devlet Açısından Sorumluluk  130
4.2.3 Tazminat Davası  131
4.2.3.1 Görevli ve Yetkili Mahkeme  131
4.2.3.2 Davanın Tarafları  132
4.2.4 Rücu Davası  133
4.2.4.1 Davanın Tarafları  134
4.2.5 Sorumluluk Davasında Zamanaşımı  134
4.2.5.1 Olağan Zamanaşımı  134
4.2.5.2 Olağanüstü Zamanaşımı  136
4.2.6 Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı  136
5. VASİLİK SIFATINI SONA ERDİREN HALLER  137
5.1 VASİNİN ÖLÜMÜ  137
5.2 VASİNİN FİİL EHLİYETİNİ KAYBETMESİ  137
5.3 VASİLİK SÜRESİNİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI  138
5.4 VASİNİN KASITLI BİR SUÇ NEDENİYLE MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİ  138
5.5 VASİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ  138
5.5.1 Vasiliğe Engel Bir Durumun Ortaya Çıkması  138
5.5.2 Vasilikten Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması  139
5.6 VASİNİN GÖREVE DEVAM ETME ZORUNLULUĞU  139
5.7 VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI  139
5.7.1 Vasinin Görevden Alınma Sebepleri  139
5.7.1.1 Görevi Savsaklamada Bulunma  140
5.7.1.2 Yetkiyi Kötüye Kullanma  140
5.7.1.3 Güven Sarsıcı Davranışta Bulunma  140
5.7.1.4 Borç Ödemede Acze Düşme  140
5.7.1.5 Görevi Yapmada Yetersizlik Hali  140
5.7.2 Usul  141
5.7.2.1 Görevli ve Yetkili Mahkeme  141
5.7.2.2 Başvuru, İnceleme ve Karar Verilmesi  141
5.7.2.3 Geçici ve Gerekli Önlemlerin Alınması  142
5.7.2.4 İtiraz Edilmesi  142
6. SONUÇ  145
Kaynaklar  151
Kavramlar Dizini  159
 


Sinan Sami Akkurt ...
Şubat 2021
89.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Şubat 2021
900.00 TL
Sepete Ekle
Halil Ahmet Yüce ...
Ocak 2021
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
1. GİRİŞ  15
2. VESAYET KAVRAMI, VESAYET TÜRLERİ VE VESAYET KURUMUNUN VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI  21
2.1 GENEL OLARAK VESAYET KAVRAMI  21
2.1.1 Tanım  21
2.1.2 Türk Vesayet Hukukunun Hukuk Sistemimizdeki Yeri  23
2.1.3 Türk Medeni Kanunu’nun Kaynağı Olan İsviçre Medeni Kanunu’nda Vesayet  24
2.1.4 Türk Vesayet Hukukunun Kapsamı ve İlkeleri  28
2.2 VESAYET TÜRLERİ  31
2.2.1 Kamu Vesayeti  31
2.2.1.2 Vesayet Organları  32
2.2.1.2.1 Vesayet Daireleri  32
2.2.1.2.2 Vasi  34
2.2.1.2.3 Kayyım  34
2.2.1.3. Yasal Danışman  37
2.2.1.4 Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması  40
2.2.1.4.1 Ergin Kişilerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  40
2.2.1.4.2 Küçüklerin Koruma Amacıyla Özgürlüğünün Kısıtlanması  44
2.2.1.5 Vasi ile Kayyım Arasındaki Farklar  45
2.2.1.6 Vasi ile Yasal Danışman Arasındaki Farklar  47
2.2.2 Özel Vesayet (Aile Vesayeti)  48
2.3 VESAYET KURUMUNUN VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI  50
3. VESAYETİ GEREKTİREN HALLER, VASİNİN ATANMASI, VASİNİN HAKLARI VE GÖREVLERİ  55
3.1 VESAYETİ GEREKTİREN HALLER  55
3.1.1 Küçüklük  55
3.1.2 Kısıtlama  59
3.1.2.1 Tanımı  59
3.1.2.2 Kanun Gereği Kısıtlama Sebepleri  60
3.1.2.2.1 Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı  61
3.1.2.2.2 Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  65
3.1.2.2.2.1 Savurganlık  67
3.1.2.2.2.2 Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı  68
3.1.2.2.2.3 Kötü Yaşama Tarzı  70
3.1.2.2.2.4 Kötü Yönetim  71
3.1.2.2.3 Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza  72
3.1.2.2.4 İstek Üzerine Kısıtlama  73
3.1.2.2.4.1 Yaşlılık  76
3.1.2.2.4.2 Engellilik  77
3.1.2.2.4.3 Deneyimsizlik  78
3.1.2.2.4.4 Ağır Hastalık  78
3.1.3 Yargılama Usulü, Görev ve Yetki  79
3.1.3.1 Yargılama Usulü  79
3.1.3.1.1 Kanun Gereği Kısıtlamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulü  81
3.1.3.1.2 İstek Üzerine Kısıtlamada Uygulanacak Olan Yargılama Usulü  84
3.1.3.2 Görev ve Yetki  84
3.2 VASİNİN ATANMASI, HAKLARI VE GÖREVLERİ  85
3.2.1 Vasinin Atanması İçin Gerekli Koşullar  85
3.2.1.1 Genel Olarak  86
3.2.1.2 Eşin ve Hısımların Önceliği  88
3.2.1.3 Vasi Atanmasında Kısıtlının, Ana veya Babanın Gösterdiği Kimselerin Önceliği  88
3.2.1.4 Vasiliği Kabul Etme Zorunluluğu Olanlar  89
3.2.1.5 Vasilikten Kaçınma Sebepleri  89
3.2.1.6 Vasiliğe Engel Olan Sebepler  90
3.2.2 Atama Usulü  91
3.2.2.1 Vasinin Atanması  91
3.2.2.2 Vasi Atanmadan Önce Geçici Önlem Alınması  93
3.2.2.3 Vasi Atama Kararının Tebliği ve İlanı  93
3.2.2.4 Vasilikten Kaçınma ve İtiraz  94
3.3 VASİNİN HAKLARI  96
3.3.1 Vasilikten Kaçınma Hakkı  96
3.3.2 Ücret ve Masraf Talep Etme Hakkı  96
3.4 VASİNİN GÖREVLERİ  97
3.4.1 Göreve Başlama  97
3.4.2 Defter Tutma  98
3.4.3 Değerli Şeylerin Saklanması  99
3.4.4 Taşınırların Satılması  100
3.4.5 Paraların Yatırılması  100
3.4.6 Ticarî ve Sınaî İşletmeler  101
3.4.7 Taşınmazların Satılması  102
3.4.8 Vesayet Altındaki Kişinin Bakımı, Eğitimi ve Gözetimi  104
3.4.9 Özen Yükümlülüğü ve Temsil  105
3.4.10 Malvarlığının Yönetilmesi  108
4. VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU VE VASİNİN SORUMLULUĞU  109
4.1 VESAYET ALTINDAKİ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU  109
4.1.1 Tam ve Sınırlı Ehliyetsizlerin Hukuki Durumu  109
4.1.1.1 Tam Ehliyetsizler Bakımından  109
4.1.1.1.1 Hukuki İşlem Ehliyeti  109
4.1.1.1.2 Haksız Fiilden Sorumluluk Ehliyeti  111
4.1.1.1.3 Taraf ve Dava Ehliyeti  111
4.1.1.1.4 Hak ve Tasarruf Ehliyeti  113
4.1.1.2. Sınırlı Ehliyetsizler Bakımından  114
4.1.1.2.1 Vesayet Altındaki Kişinin Görüşünün Alınması  114
4.1.1.2.2 Tek Başına Yapabilecekleri İşlemler  115
4.1.1.2.3 Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler  116
4.1.1.2.3.1 Vasi Tarafından Verilen Rızanın Geçerliliği  117
4.1.1.2.3.2 Hukuki İşleme Rıza Verilmesinin Sonuçları  117
4.1.1.2.3.3 Vasi Tarafından Onam Verilmeyen İşlemin Hukuki Durumu  117
4.1.1.2.4 Vesayet Altındaki Kişinin Bir Meslek veya Sanat İcra Etmesi  119
4.1.1.2.5 Vesayet Altındaki Kişinin Serbest Mallarının Yönetimi  119
4.1.2 Yasak İşlemler  119
4.1.3 Vasinin İzin Alarak Yapabileceği İşlemler  122
4.2 VASİNİN SORUMLULUĞU  125
4.2.1 Vasi Açısından Sorumluluk  125
4.2.2 Devlet Açısından Sorumluluk  130
4.2.3 Tazminat Davası  131
4.2.3.1 Görevli ve Yetkili Mahkeme  131
4.2.3.2 Davanın Tarafları  132
4.2.4 Rücu Davası  133
4.2.4.1 Davanın Tarafları  134
4.2.5 Sorumluluk Davasında Zamanaşımı  134
4.2.5.1 Olağan Zamanaşımı  134
4.2.5.2 Olağanüstü Zamanaşımı  136
4.2.6 Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı  136
5. VASİLİK SIFATINI SONA ERDİREN HALLER  137
5.1 VASİNİN ÖLÜMÜ  137
5.2 VASİNİN FİİL EHLİYETİNİ KAYBETMESİ  137
5.3 VASİLİK SÜRESİNİN SONA ERMESİ VE UZATILMAMASI  138
5.4 VASİNİN KASITLI BİR SUÇ NEDENİYLE MAHKÛMİYETİNE KARAR VERİLMESİ  138
5.5 VASİNİN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ  138
5.5.1 Vasiliğe Engel Bir Durumun Ortaya Çıkması  138
5.5.2 Vasilikten Kaçınma Sebebinin Ortaya Çıkması  139
5.6 VASİNİN GÖREVE DEVAM ETME ZORUNLULUĞU  139
5.7 VASİNİN GÖREVDEN ALINMASI  139
5.7.1 Vasinin Görevden Alınma Sebepleri  139
5.7.1.1 Görevi Savsaklamada Bulunma  140
5.7.1.2 Yetkiyi Kötüye Kullanma  140
5.7.1.3 Güven Sarsıcı Davranışta Bulunma  140
5.7.1.4 Borç Ödemede Acze Düşme  140
5.7.1.5 Görevi Yapmada Yetersizlik Hali  140
5.7.2 Usul  141
5.7.2.1 Görevli ve Yetkili Mahkeme  141
5.7.2.2 Başvuru, İnceleme ve Karar Verilmesi  141
5.7.2.3 Geçici ve Gerekli Önlemlerin Alınması  142
5.7.2.4 İtiraz Edilmesi  142
6. SONUÇ  145
Kaynaklar  151
Kavramlar Dizini  159
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021