Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
101 Soruda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İmar Barışı
İmar Barışı Yönetmeliği Ekli
Haziran 2018 / 3. Baskı / 198 Syf.
Fiyatı: 30.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ağustos 2015 25.00 TL 13.90 TL (%45)Sepete Ekle
   

Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesinde düzenlenen "İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu"nu 101 soruda ele alan bu kitap; uygulamacılara (avukat, hakim, savcı ve belediye çalışanlarına) yönelik, pratik bilgiler, imar konusunda temel kavramlar ve konuyla ilgili Yargı kararlarındaki yaklaşımları ortaya koymakta, aynı zamanda suç hakkında tahlil yapmaktadır.

Kitapta, ayrıca yeri geldikçe, ceza hukukunu besleyecek yönleriyle idare ve hukuk mahkemeleri kararlarına da atıf yapılmakta ve kısmen sürecin idari yönü de irdelenmektedir. Kitabın sonuna eklenen kontrol listesi ve düzenleyici işlem örnekleriyle (mevzuat), uygulamacının önüne gelen dosya/sorun ile ilgili olarak, yaptığı işlemin sağlamasını yapma imkanı da sağlanmaktadır.

Kitabın temel amacı, uygulamacının önüne gelen sorunu bu suç açısından "nitelerken" kolaylıkla ve hızlı bir biçimde sonuca ulaşmasını sağlamaktır. Kitap, "genel açıklamalar ve kavramlar", "suçun tahlili" ve "güncel sorunlar" bölümlerinden oluşmaktadır. Sorular da bu başlıklara göre tasnif edilmiştir.

Kitabın bu baskısında; "İmar Barışı" olarak anılan yasal düzenlemeye detaylı bir biçimde değinilmiştir. Bu doğrultuda kitabın son sorusu, İmar Barışının, suç ve idari yaptırımlar üzerindeki etkisini ve kazandırdığı hakları incelemektedir.

Bu eser, imar, imar kirliliği ve imar barışı bağlamında gerekli tüm hususları ihtiva eden bir başucu kitabıdır.

Konu Başlıkları
Konuya İlişkin Genel Açıklamalar
Suçun Tahlili ve Yaptırım
Güncel Sorunlar
Barkod: 9789750248924
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 198
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
1. Bölüm
KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. Konuya İlişkin Genel Açıklama Yapar mısınız?  21
2. TCK m. 184 Nasıl Düzenlenmiştir?  22
3. Ceza Kanununda Buna Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  23
4. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  23
5. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  27
6. Gürültüye Neden Olmak Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  29
7. Gürültü Kabahatinin Gürültü Suçlarından Ayırt edilmesi  31
8. Kabahatler Kanununda Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  33
9. Çevre Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  36
10. Orman Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Nelerdir?  38
11. Kültür ve Tabiat Varlıkları Konusunda Özel Düzenlemeler Var mıdır?  38
12. Kıyı Mevzuatı Açısından Durum Nedir?  40
13. Konu, Uluslararası Alanda Nasıl Ele Alınmıştır?  41
14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Konu Nasıl Ele Alınmaktadır?  43
15. Ülkelerin Anayasaları Açısından Durum Nedir?  44
16. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirmeniz Nedir?  46
17. Suçun Koruduğu Hukuki Yarar Nedir?  47
18. “Yapı” ve “Bina” Nedir?  49
19. “Yapı ruhsatiyesi” Nedir?  52
20. “Kaçak Yapı” Nedir?  53
21. Yapı Ruhsatiyesinin İptal Edilirse, Yapı Kaçak Hale Gelir mi?  54
22. Yapıdaki Değişiklikler de Ruhsatlandırılmalı mıdır?  55
23. İmar Ruhsatında Müktesep Hak Olabilir mi?  58
24. “Yapı Kullanma İzni” Nedir?  60
25. “Belediye Sınırı” Nereyi Kapsar?  61
26. Yeni Büyükşehir Belediye Yapısı ve Belediye Sınırı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  64
27. “Özel İmar Rejimi” Hakkında Bilgi Verir misiniz?  65
28. Kentsel Dönüşüm Nedir?  67
29. Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Nasıldır?  68
30. Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?  70
31. Mimari Proje Nedir?  72
32. Vaziyet Plânı Ne Demektir?  72
33. Kat Plânları Hakkında Bilgi Verir misiniz?  73
34. Tam Kesit Hakkında Bilgi Verir misiniz?  73
35. Cephe Resimleri Mimari Projede Nasıl Yer Alacaktır?  73
36. Sistem ve Nokta Detayları Mimari Projede Nasıl Belirtilecektir?  74
37. Isı Yalıtım Projeleri  74
38. Statik Proje Ne Demektir?  74
39. Tesisat Projeleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  75
40. Çevre /Peyza Projesi Nedir?  75
41. “Şantiye” Kavramını İzah Eder misiniz?  76
2. Bölüm
SUÇUN TAHLİLİ VE YAPTIRIM
42. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptıran Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  79
43. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  82
44. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  83
45. Suçun Mağduru ve Zarar Göreni Kimdir?  83
46. Suçun Manevi Unsurunu Açıklar mısınız?  86
47. Bu Suç Taksirle İşlenebilir mi?  86
48. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptırmak” İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  86
49. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etmek” Hususu İle Kastedilen Nedir?  88
50. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etmek” İfadesini İzah Eder misiniz?  89
51. Binanın “Yapılma Anı” Ne Zamandır?  93
52. Suç Ne Zaman İşlenmiştir”?  96
52/1. Birinci Fıkra Açısından  96
52/2. İkinci Fıkra Açışından  96
52/3. Üçüncü Fıkra  97
53. Hangi Müdahaleler Esaslı Tadilat Kapsamında Ele Alınacak ve Suç Oluşturacaktır?  98
54. Suçun Oluşması için Elektrik, Telefon ve Su Bağlanması Yeterli midir?  102
55. “Etkin Pişmanlık” Mümkün mü?  103
56. Yapıyı Sonradan Ruhsat Uygun Hale Getirmenin Sonuçları Nelerdir?  104
57. Suça İştirak Konusunda Bilgi Veriniz?  107
58. Suçun “İçtiması” Hakkında Bilgi Veriniz?  109
59. Suça Teşebbüs Mümkün müdür?  111
60. Suçun Cezası Nedir?  113
60/1. Birinci Fıkra Uyarınca  113
60/2. İkinci Fıkra Uyarınca  113
60/3. Üçüncü Fıkra Uyarınca  113
61. Fail “Tüzel Kişi” Olabilir mi?  114
62. Bu Suçunun Oluşması için Binanın Tamamlanmış Olması Şartı Aranır mı?  114
3. Bölüm
GÜNCEL SORUNLAR
63. Hangi Hizmetlerin Şantiyelere Götürülmesi Suç Değildir?  115
64. Belediye’nin Sunması Gereken Hizmetler Yönünden Suçu İrdeler misiniz?  115
65. Su ve Elektrik Aboneliği Konusunda Hangi Tarihten Sonraki Yapılar Kapsam Dışındadır?  117
66. “Geçici Kullandırma” Suç Oluşturur mu?  119
67. Başka Düzenlemeler İle “İmar Affı” Getirildi mi?  119
68. Maddenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  121
69. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Mümkün müdür?  127
70. Suçtan Ceza Almanın İmar Para Cezasına Etkisi Var mıdır?  130
71. Beraat Kararının; İmar Para Cezasına Etkisi Nedir?  131
72. Suçtan Ceza Alanlara; İmar Para Cezası Uygulanabilir mi?  131
73. Bu Suçtan Yargılanmak, İmar Para Cezasının Tahsilini Durdurur mu?  132
74. İmar Para Cezası Verilenler Hakkında Suç Duyusunda Bulunmak Zorunlu mudur?  132
75. Kiracının Sorumluluğu Var mıdır?  133
76. Binanın Bir Bölümünün “İmara Aykırılığı”, Tümüne Etki Eder mi?  134
77. Yargılama Esnasında; Yapıyı Yapanın Başkası Olduğu Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?  134
78. Binanın Ortak Alanlarında Yapılan Yapı İçin Kime Ceza Verilecektir?  134
79. İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınabilecek Bir Yapı, Ruhsatsız Olarak Yapılmaya Başlanılmış Ancak Yapı Durdurma Tutanağından Sonra 30 Gün İçinde Ruhsat Alması Halinde Ne Olur?  135
80. Sanık Hakkında Açılan Davanın, TCK m. 184/5 uyarınca “Düşmesine” Karar Veriliş ise, Katılan İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  135
81. 12.10.2004 Tarihinden Önce İnşasına Başlanılmış ve Fakat Bu Tarihten Sonra Yapılan Binanın Durumu Ne Olacaktır?  136
82. Belediye Sınırları İçinde Mera Olan Yere Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde TCK m. 184 ile m. 154’ten Dava Açılabilir mi?  136
83. Belediye Sınırları İçindeki Mera İle Köy Merası Aynı Nitelikte midir?  137
84. Kamuya Ait Bir Alanda Yapılacak Ruhsatsız Yapıdan Dolayı TCK m. 154’e Göre Ceza Verilebilir mi?  138
85. Bu Suçta Dava Zamanaşımı Nedir?  140
86. Bu Konuda Görevi İhmal Suçundan İşlem Yapılabilir mi?  140
87. Kaçak Binasına Su, Elektrik veya Telefon Bağlanması ya da Ruhsatsız Binada İşyeri Açmak İçin Ruhsat Talebinde Bulunan Kişiye Ceza Verilebilir mi?  141
88. Soruşturma/Kovuşturma Usulü Hakkında Bilgi Verir misiniz?  141
89. Suçu Kimler İhbar Edebilir?  142
90. Yapının İmara Uygun Hale Getirilmesi Halinde Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi Hakkındaki Dava Düşer mi?  143
91. Suçun 2/B Tipi Orman Arazinde İşlenmesi Mümkün mü?  143
92. Plansız Alanlarda yapılan Yapılar Açısından Konu Nasıl Ele Alınmalıdır?  146
93. Belediye Mücavir Alanında Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde Suç Oluşur mu?  148
94. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binaya Su Aboneliği Verilebilir mi?  148
95. Arsa Sahibi Bu Suçun Faili midir?  149
96. Yapı Denetimcileri, Mimarların ve Mühendislerin Sorumluluğu Nedir?  149
97. Yeni Malik Suçun Faili Olabilir mi?  150
98. Ruhsata Uygun Olmayan Yerde Çalışan ve Beton Döken Kimse Fail midir?  150
99. İdari Yargının İptal Kararı, Adli Yargıyı Etkiler mi?  151
100. Sit Alanları Açısından Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  152
101. İmar Barışı Neler Getiriyor?  156
101/1. Tasarı ile Getirilen Madde Metnini Paylaşır mısınız?  158
101/2. Tasarıda Belirtilen Gerekçe Nedir?  160
101/3. Tasarı Ortaya Çıkarken Gelişen Tartışmalar Nelerdir?  161
101/4. Komisyon’un Madde Üzerindeki Tartışmasında Hangi Noktalara Değinildi?  163
101/5. Komisyondan Geçen Madde Nasıldır?  164
101/6. Kanunlaşan Metin Nasıldır?  166
101/7. İmar Barışı, İmar Affı Ayrımı?  169
101/8. İmar Barışı Temel Olarak Ne Getirecek?  170
101/9. İmar Barışı Mutlak Bir Hak Sağlayacak mıdır?  170
101/10. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?  170
101/11. Yapı Kayıt Belgesi Hangi Hakları, Hangi Yapılar İçin Sağlayacaktır?  172
101/12. Para Cezalarının ve Yıkım Kararlarının Akıbeti Ne Olacaktır?  172
101/13. Bu Yolla Kat Mülkiyeti Alınabilecek mi?  172
101/14. Bankalar Açısından Bu Yolla Belgelenen Taşınmazlar Kredili Alıma Uygun Olacak mı?  172
101/15. Başvuruların Son Başvuru Günü Zamandır, Nereye Yapılacaktır?  173
101/16. Yapı Kayıt Belgesi İçin Ne Kadar Ödeme Yapılacak?  173
101/17. Bina, Hazine Arazisi Üzerindeyse Ne Olacak?  173
101/18. Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerli Olacak?  173
101/19. Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapı Yeniden İnşa Edilirse Ne Olacak?  173
101/20. Yapı Kayıt Belgesi Riskli Binaya Alınabilecek mi?  174
101/21. Kaçak İnşaatların Akıbeti Ne Olacak?  174
101/22. TCK m. 184 Açısından Düzenlemeyi Değerlendirir misiniz?  176
101/23. Açılan Ceza Davalarının Akıbeti Ne Olacaktır?  177
101/24. Kapsam Dışı Kalan Yerler Var mıdır?  177
101/25. Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  177
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  179
EK BÖLÜM
Genelge ve Benzeri Mevzuat  187
Kaynakça  197
 


Mikdad Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013
Nevzat Artık ...
Şubat 2019
30.00 TL
Sepete Ekle
Gökhan Taneri
Şubat 2019
129.60 TL
Sepete Ekle
Ramazan Özkepir ...
Ocak 2019
250.00 TL
Sepete Ekle
Reşat Eraksoy
Kasım 2018
129.60 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
1. Bölüm
KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. Konuya İlişkin Genel Açıklama Yapar mısınız?  21
2. TCK m. 184 Nasıl Düzenlenmiştir?  22
3. Ceza Kanununda Buna Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  23
4. Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  23
5. Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  27
6. Gürültüye Neden Olmak Suçu Hakkında Bilgi Verir misiniz?  29
7. Gürültü Kabahatinin Gürültü Suçlarından Ayırt edilmesi  31
8. Kabahatler Kanununda Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  33
9. Çevre Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Var mıdır?  36
10. Orman Kanunundaki Benzer Düzenlemeler Nelerdir?  38
11. Kültür ve Tabiat Varlıkları Konusunda Özel Düzenlemeler Var mıdır?  38
12. Kıyı Mevzuatı Açısından Durum Nedir?  40
13. Konu, Uluslararası Alanda Nasıl Ele Alınmıştır?  41
14. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Konu Nasıl Ele Alınmaktadır?  43
15. Ülkelerin Anayasaları Açısından Durum Nedir?  44
16. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Değerlendirmeniz Nedir?  46
17. Suçun Koruduğu Hukuki Yarar Nedir?  47
18. “Yapı” ve “Bina” Nedir?  49
19. “Yapı ruhsatiyesi” Nedir?  52
20. “Kaçak Yapı” Nedir?  53
21. Yapı Ruhsatiyesinin İptal Edilirse, Yapı Kaçak Hale Gelir mi?  54
22. Yapıdaki Değişiklikler de Ruhsatlandırılmalı mıdır?  55
23. İmar Ruhsatında Müktesep Hak Olabilir mi?  58
24. “Yapı Kullanma İzni” Nedir?  60
25. “Belediye Sınırı” Nereyi Kapsar?  61
26. Yeni Büyükşehir Belediye Yapısı ve Belediye Sınırı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  64
27. “Özel İmar Rejimi” Hakkında Bilgi Verir misiniz?  65
28. Kentsel Dönüşüm Nedir?  67
29. Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Nasıldır?  68
30. Yapı Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?  70
31. Mimari Proje Nedir?  72
32. Vaziyet Plânı Ne Demektir?  72
33. Kat Plânları Hakkında Bilgi Verir misiniz?  73
34. Tam Kesit Hakkında Bilgi Verir misiniz?  73
35. Cephe Resimleri Mimari Projede Nasıl Yer Alacaktır?  73
36. Sistem ve Nokta Detayları Mimari Projede Nasıl Belirtilecektir?  74
37. Isı Yalıtım Projeleri  74
38. Statik Proje Ne Demektir?  74
39. Tesisat Projeleri Hakkında Bilgi Verir misiniz?  75
40. Çevre /Peyza Projesi Nedir?  75
41. “Şantiye” Kavramını İzah Eder misiniz?  76
2. Bölüm
SUÇUN TAHLİLİ VE YAPTIRIM
42. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptıran Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  79
43. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  82
44. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi” İfadesini Açıklar mısınız?  83
45. Suçun Mağduru ve Zarar Göreni Kimdir?  83
46. Suçun Manevi Unsurunu Açıklar mısınız?  86
47. Bu Suç Taksirle İşlenebilir mi?  86
48. “Yapı Ruhsatiyesi Alınmadan veya Ruhsata Aykırı Olarak Bina Yapan veya Yaptırmak” İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır?  86
49. “Yapı Ruhsatiyesi Olmadan Başlatılan İnşaatlar Dolayısıyla Kurulan şantiyelere Elektrik, Su veya Telefon Bağlantısı Yapılmasına Müsaade Etmek” Hususu İle Kastedilen Nedir?  88
50. “Yapı Kullanma İzni Alınmamış Binalarda Herhangi Bir Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Etmek” İfadesini İzah Eder misiniz?  89
51. Binanın “Yapılma Anı” Ne Zamandır?  93
52. Suç Ne Zaman İşlenmiştir”?  96
52/1. Birinci Fıkra Açısından  96
52/2. İkinci Fıkra Açışından  96
52/3. Üçüncü Fıkra  97
53. Hangi Müdahaleler Esaslı Tadilat Kapsamında Ele Alınacak ve Suç Oluşturacaktır?  98
54. Suçun Oluşması için Elektrik, Telefon ve Su Bağlanması Yeterli midir?  102
55. “Etkin Pişmanlık” Mümkün mü?  103
56. Yapıyı Sonradan Ruhsat Uygun Hale Getirmenin Sonuçları Nelerdir?  104
57. Suça İştirak Konusunda Bilgi Veriniz?  107
58. Suçun “İçtiması” Hakkında Bilgi Veriniz?  109
59. Suça Teşebbüs Mümkün müdür?  111
60. Suçun Cezası Nedir?  113
60/1. Birinci Fıkra Uyarınca  113
60/2. İkinci Fıkra Uyarınca  113
60/3. Üçüncü Fıkra Uyarınca  113
61. Fail “Tüzel Kişi” Olabilir mi?  114
62. Bu Suçunun Oluşması için Binanın Tamamlanmış Olması Şartı Aranır mı?  114
3. Bölüm
GÜNCEL SORUNLAR
63. Hangi Hizmetlerin Şantiyelere Götürülmesi Suç Değildir?  115
64. Belediye’nin Sunması Gereken Hizmetler Yönünden Suçu İrdeler misiniz?  115
65. Su ve Elektrik Aboneliği Konusunda Hangi Tarihten Sonraki Yapılar Kapsam Dışındadır?  117
66. “Geçici Kullandırma” Suç Oluşturur mu?  119
67. Başka Düzenlemeler İle “İmar Affı” Getirildi mi?  119
68. Maddenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Verir misiniz?  121
69. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Mümkün müdür?  127
70. Suçtan Ceza Almanın İmar Para Cezasına Etkisi Var mıdır?  130
71. Beraat Kararının; İmar Para Cezasına Etkisi Nedir?  131
72. Suçtan Ceza Alanlara; İmar Para Cezası Uygulanabilir mi?  131
73. Bu Suçtan Yargılanmak, İmar Para Cezasının Tahsilini Durdurur mu?  132
74. İmar Para Cezası Verilenler Hakkında Suç Duyusunda Bulunmak Zorunlu mudur?  132
75. Kiracının Sorumluluğu Var mıdır?  133
76. Binanın Bir Bölümünün “İmara Aykırılığı”, Tümüne Etki Eder mi?  134
77. Yargılama Esnasında; Yapıyı Yapanın Başkası Olduğu Tespit Edilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?  134
78. Binanın Ortak Alanlarında Yapılan Yapı İçin Kime Ceza Verilecektir?  134
79. İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınabilecek Bir Yapı, Ruhsatsız Olarak Yapılmaya Başlanılmış Ancak Yapı Durdurma Tutanağından Sonra 30 Gün İçinde Ruhsat Alması Halinde Ne Olur?  135
80. Sanık Hakkında Açılan Davanın, TCK m. 184/5 uyarınca “Düşmesine” Karar Veriliş ise, Katılan İdare Vekili Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilir mi?  135
81. 12.10.2004 Tarihinden Önce İnşasına Başlanılmış ve Fakat Bu Tarihten Sonra Yapılan Binanın Durumu Ne Olacaktır?  136
82. Belediye Sınırları İçinde Mera Olan Yere Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde TCK m. 184 ile m. 154’ten Dava Açılabilir mi?  136
83. Belediye Sınırları İçindeki Mera İle Köy Merası Aynı Nitelikte midir?  137
84. Kamuya Ait Bir Alanda Yapılacak Ruhsatsız Yapıdan Dolayı TCK m. 154’e Göre Ceza Verilebilir mi?  138
85. Bu Suçta Dava Zamanaşımı Nedir?  140
86. Bu Konuda Görevi İhmal Suçundan İşlem Yapılabilir mi?  140
87. Kaçak Binasına Su, Elektrik veya Telefon Bağlanması ya da Ruhsatsız Binada İşyeri Açmak İçin Ruhsat Talebinde Bulunan Kişiye Ceza Verilebilir mi?  141
88. Soruşturma/Kovuşturma Usulü Hakkında Bilgi Verir misiniz?  141
89. Suçu Kimler İhbar Edebilir?  142
90. Yapının İmara Uygun Hale Getirilmesi Halinde Sınai Faaliyetin İcrasına Müsaade Eden Kişi Hakkındaki Dava Düşer mi?  143
91. Suçun 2/B Tipi Orman Arazinde İşlenmesi Mümkün mü?  143
92. Plansız Alanlarda yapılan Yapılar Açısından Konu Nasıl Ele Alınmalıdır?  146
93. Belediye Mücavir Alanında Ruhsatsız Bina Yapılması Halinde Suç Oluşur mu?  148
94. Yapı Kullanma İzni Olmayan Binaya Su Aboneliği Verilebilir mi?  148
95. Arsa Sahibi Bu Suçun Faili midir?  149
96. Yapı Denetimcileri, Mimarların ve Mühendislerin Sorumluluğu Nedir?  149
97. Yeni Malik Suçun Faili Olabilir mi?  150
98. Ruhsata Uygun Olmayan Yerde Çalışan ve Beton Döken Kimse Fail midir?  150
99. İdari Yargının İptal Kararı, Adli Yargıyı Etkiler mi?  151
100. Sit Alanları Açısından Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  152
101. İmar Barışı Neler Getiriyor?  156
101/1. Tasarı ile Getirilen Madde Metnini Paylaşır mısınız?  158
101/2. Tasarıda Belirtilen Gerekçe Nedir?  160
101/3. Tasarı Ortaya Çıkarken Gelişen Tartışmalar Nelerdir?  161
101/4. Komisyon’un Madde Üzerindeki Tartışmasında Hangi Noktalara Değinildi?  163
101/5. Komisyondan Geçen Madde Nasıldır?  164
101/6. Kanunlaşan Metin Nasıldır?  166
101/7. İmar Barışı, İmar Affı Ayrımı?  169
101/8. İmar Barışı Temel Olarak Ne Getirecek?  170
101/9. İmar Barışı Mutlak Bir Hak Sağlayacak mıdır?  170
101/10. Yapı Kayıt Belgesi Nedir?  170
101/11. Yapı Kayıt Belgesi Hangi Hakları, Hangi Yapılar İçin Sağlayacaktır?  172
101/12. Para Cezalarının ve Yıkım Kararlarının Akıbeti Ne Olacaktır?  172
101/13. Bu Yolla Kat Mülkiyeti Alınabilecek mi?  172
101/14. Bankalar Açısından Bu Yolla Belgelenen Taşınmazlar Kredili Alıma Uygun Olacak mı?  172
101/15. Başvuruların Son Başvuru Günü Zamandır, Nereye Yapılacaktır?  173
101/16. Yapı Kayıt Belgesi İçin Ne Kadar Ödeme Yapılacak?  173
101/17. Bina, Hazine Arazisi Üzerindeyse Ne Olacak?  173
101/18. Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerli Olacak?  173
101/19. Yapı Kayıt Belgesi Alınan Yapı Yeniden İnşa Edilirse Ne Olacak?  173
101/20. Yapı Kayıt Belgesi Riskli Binaya Alınabilecek mi?  174
101/21. Kaçak İnşaatların Akıbeti Ne Olacak?  174
101/22. TCK m. 184 Açısından Düzenlemeyi Değerlendirir misiniz?  176
101/23. Açılan Ceza Davalarının Akıbeti Ne Olacaktır?  177
101/24. Kapsam Dışı Kalan Yerler Var mıdır?  177
101/25. Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  177
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  179
EK BÖLÜM
Genelge ve Benzeri Mevzuat  187
Kaynakça  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019