Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Tıp Hukuku Dersleri
Eylül 2020 / 2. Baskı / 246 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim2017 26.00 TL 14.90 TL (%43) Sepete Ekle
   

Bu çalışma; üniversite öğrencilerine, adli tıp dersinin hukuki inceleme ve uygulamasına yönelik örneklerle, uygulamada ve pratikte kolaylık sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Adli tıp, adli vakıayla ilgili olan tıp dalıdır. Adli tıp olayları ceza soruşturması ve yargılamaya konu olmuş olaylardır. Her hukukçu ve sağlık alanı bölümünde okuyan öğrencinin yararlanacağı şekilde genişletilip, güncellenerek hazırlanan çalışmada;

- Hukuki sorumluluk tanım ve kavramları nedir?

- Adli tıp nedir?

- Adli tıpta tanım ve kavramları ve uygulaması nasıldır?

- Örnek adli tıp raporları nasıl hazırlanır, hangi hususlar incelenir?

- Yüksek yargının bu alandaki kararları ne yöndedir?

Sorularına yanıtlar aranmıştır.

Konu Başlıkları
Adli Tıp Tıbbi İnceleme
Hukuki Sorumlu İncelemesi Tanım Ve Kavramları
(Uygulamada Pratik Çalışma) Adli Tıp İnceleme Esasları – Yüksek Mahkeme Kararları
Uygulama Adli Tıp Örnek Raporları
Barkod: 9789750263057
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 246
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Sunuş  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
ADLİ TIP
TIBBİ İNCELEME
I. ADLİ TIP – TANIM VE KAVRAMLAR  17
A. GENEL BİLGİLER  17
a. Adli Raporlarda Kullanılan Kavramlar ve Adli Raporlar Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  20
b. Basit Bir Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Yaralanma  21
c. Yaşamını Tehlikeye Sokacak Derecede Yaralanma  21
d. Yüzde Sabit İze–Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olma  21
e. Vücuttaki Kemik Kırıklarının Değerlendirilmesi  22
f. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesi  22
g. Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların, Travma Ağırlığının Belirlenmesi Açısından Değerlendirilmesi  23
h. Zehirlenmelerde yaralanma ağırlığının değerlendirilmesi:  24
ı. Adli Otopsi,  25
II. Adli Rapor Düzenlenmesi  25
III. Türk Ceza Kanununda Adli Tıp  28
A. ÇOCUK ZİHİNSEL GELİŞİMİ  29
B. AKIL HASTALIĞI  29
C.ADLİ PSİKİYATRİ  30
IV. Türk Medeni Kanunda Adli Tıp  33
V. İstismar  34
A. TANIM VE KAVRAM  34
B. TARİHÇE  34
C. EPİDEMİYOLOJİ:  35
VI. Epidemiyoloji  37
VII. İstismar Tanısı  39
VIII. Cinsel İstismar  40
İSTİSMAR TANISI:  40
1. Adli makamın resmi yazısı olmadan muayene yapılmamalıdır.  41
2. Aydınlatılmış Onam:  41
3. Öykü:  41
4. Muayene:  42
a. Fiziksel muayene:  42
b. Genital organların muayenesi:  42
c. Hymen Muayenesi:  42
d. Anüs Muayenesi:  43
e. Oral Muayene  43
IX. Adli Tıpta Kemik Yaşı Tespiti  46
A.GENEL BİLGİLER VE RUTİN ADLİ TIP UYGULAMALARINDA KEMİK YAŞI TESPİTİ  47
1. 0–16 yaş arası:  48
2. 16–19 yaş arası:  49
3. 19–25 yaş arası:  49
4. 25–40 yaş arası:  49
5. 40 yaş sonrası:  49
B. KEMİK YAŞI TESPİTİNDE İNCELEME NOTLARI  55
Rutin adli tıp uygulamalarında,  55
X. İşkence  57
A. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ 2 ULUSLARARASI PROTOKOL  57
a. Minnesota Otopsi Protokolü  57
b. İstanbul Protokolü  57
İkinci Bölüm
HUKUKİ SORUMLU İNCELEMESİ
TANIM VE KAVRAMLARI
I. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ  59
A. VEKALET SÖZLEŞMESİ  59
B. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR VE SÖZLEŞMENİN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  60
II. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA TANIM VE KAVRAMLAR  61
A. SORUMLULUK KAPSAMI  61
B. MÜCBİR SEBEP  64
C. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ  65
III. TIBBİ HAK VE SORUMLULUK TANIMLARI (AYDINLATILMIŞ ONAM, MALPRAKTİS)  65
A. GENEL İNCELEME  65
a. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis)  66
b. Komplikasyon  67
c. Konsültasyon  68
e. Tıbbi Hataların Genel Olarak Sebepleri.  68
C. HEKİMLER VE HASTA HAKLARI  69
a. Genel İnceleme  69
b. Hekim Hakları  69
c. Hasta Hakları  71
D. HASTANIN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA GÖSTERMİŞ OLMASI (AYDINLATILMIŞ ONAMA)  72
a. Yasal İnceleme  72
b. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Madde 26  73
c. Hastalıkla İlgili Belirti veya Bulguları Bildirme Yükümlülüğü  75
V. HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA ŞİRKETİ  75
VI. TIBBİ BİLİRKİŞİLİK  76
Üçüncü Bölüm
(UYGULAMADA PRATİK ÇALIŞMA)
ADLİ TIP İNCELEME ESASLARI
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
I. ADLİ YARGI – HUKUK DAVALARI – YARGITAY KARARLARI  79
II. ADLİ YARGI – CEZA DAVALARI  89
YARGITAY KARARLARI  89
III. İDARİ YARGI  94
YÜKSEK YARGI KARARLARI  94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA ADLİ TIP
ÖRNEK RAPORLARI
YAŞ TESPİTİ RAPORU – I  103
YAŞ TESPİTİ RAPORU – II  104
YAŞ TESPİTİ RAPORU – III  105
YAŞ TESPİTİ RAPORU – IV  106
YAŞ TESPİTİ RAPORU – V  107
YAŞ TESPİTİ RAPORU – VI  109
YAŞ TESPİTİ RAPORU – VII  110
YAŞ TESPİTİ RAPORU – VIII  111
YAŞ TESPİTİ RAPORU – IX  112
YAŞ TESPİTİ RAPORU – X  113
YAŞ TESPİTİ RAPORU – XI  115
YAŞ TESPİTİ RAPORU –XII  117
ADLİ TIP – AKIL HASTALIĞI RAPORU  119
ADLİ TIP – MADDE BAĞIMLILIĞI RAPORU – I  120
ADLİ TIP – MADDE BAĞIMLILIĞI RAPORU – II  121
ADLİ TIP – MADDE BAĞIMLILIĞI RAPORU – III  122
ADLİ TIP – RUHSAL HASTALIK RAPORU – I  123
ADLİ TIP – RUHSAL HASTALIK RAPORU – II  124
ADLİ TIP – AİLE İÇİ ŞİDDET RAPORU  125
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – I  126
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – II  127
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – III  128
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – IV  129
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – V  130
ADLİ TIP – 13 YAŞIN ALTINDA KÜÇÜĞÜN KENDİNİ SAVUNABİLME DURUMU – İNCELEME RAPORU  132
ADLİ TIP – SANIK KÜÇÜK (10 YAŞ) – İNCELEME RAPORU  133
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – I  134
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – II  136
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – III  138
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – IV  139
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – V  141
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – VI  143
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – VII  145
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – VIII  147
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – IX  149
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – X  151
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XI  153
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XII  155
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XIII  157
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XIV  159
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XV  161
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XVI  163
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XVII  165
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XVIII  166
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XIX  168
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XX  172
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XXI  174
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XXII  176
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XXIII  178
YARALANMA – SABİT İZ İNCELEME RAPORU  179
ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU (İMZA İNCELEMESİ)  181
MALULİYET – I  182
MALULİYET – II  184
MALULİYET – III  186
MALULİYET – IV  187
ADLİ TIP – CİNSEL SALDIRI RAPORU – I  189
ADLİ TIP – CİNSEL SALDIRI RAPORU – II  191
ADLİ TIP – CİNSEL SALDIRI RAPORU – III  193
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – I  195
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – II  196
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – III  197
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – IV  198
AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI  199
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – I  200
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – II  202
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – III  203
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – IV  204
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – I  205
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – II  207
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – III  209
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – IV  211
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – V  213
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – VI  215
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – VII  217
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – VIII  219
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – IX  221
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – X  223
ÖRNEK AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ  225
ÖRNEK AYDINLATILMIŞ ONAMI GERİ ÇEKME TUTANAĞI  229
OTOPSİ RAPORU  231
TIBBİ KİMLİKLENDİRME  232
GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ  233
POSTMORTEM DEĞİŞİMLER  234
UYGULAMA ADLİ TIP ÖRNEK RAPORLARI  241
Yararlanılan Kaynaklar  243
 


Yener Ünver
Şubat 2012
74.00 TL
Sepete Ekle
Arif Naci Sucuoğlu
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Esra Şule Korkmaz
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Didem Yeldan
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Sunuş  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
ADLİ TIP
TIBBİ İNCELEME
I. ADLİ TIP – TANIM VE KAVRAMLAR  17
A. GENEL BİLGİLER  17
a. Adli Raporlarda Kullanılan Kavramlar ve Adli Raporlar Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  20
b. Basit Bir Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Ölçüde Hafif Yaralanma  21
c. Yaşamını Tehlikeye Sokacak Derecede Yaralanma  21
d. Yüzde Sabit İze–Yüzünün Sürekli Değişikliğine Neden Olma  21
e. Vücuttaki Kemik Kırıklarının Değerlendirilmesi  22
f. Duyulardan veya organlardan birinin işlevinin sürekli zayıflaması/yitirilmesi  22
g. Travma Sonrası Gelişen Ruhsal Bozuklukların, Travma Ağırlığının Belirlenmesi Açısından Değerlendirilmesi  23
h. Zehirlenmelerde yaralanma ağırlığının değerlendirilmesi:  24
ı. Adli Otopsi,  25
II. Adli Rapor Düzenlenmesi  25
III. Türk Ceza Kanununda Adli Tıp  28
A. ÇOCUK ZİHİNSEL GELİŞİMİ  29
B. AKIL HASTALIĞI  29
C.ADLİ PSİKİYATRİ  30
IV. Türk Medeni Kanunda Adli Tıp  33
V. İstismar  34
A. TANIM VE KAVRAM  34
B. TARİHÇE  34
C. EPİDEMİYOLOJİ:  35
VI. Epidemiyoloji  37
VII. İstismar Tanısı  39
VIII. Cinsel İstismar  40
İSTİSMAR TANISI:  40
1. Adli makamın resmi yazısı olmadan muayene yapılmamalıdır.  41
2. Aydınlatılmış Onam:  41
3. Öykü:  41
4. Muayene:  42
a. Fiziksel muayene:  42
b. Genital organların muayenesi:  42
c. Hymen Muayenesi:  42
d. Anüs Muayenesi:  43
e. Oral Muayene  43
IX. Adli Tıpta Kemik Yaşı Tespiti  46
A.GENEL BİLGİLER VE RUTİN ADLİ TIP UYGULAMALARINDA KEMİK YAŞI TESPİTİ  47
1. 0–16 yaş arası:  48
2. 16–19 yaş arası:  49
3. 19–25 yaş arası:  49
4. 25–40 yaş arası:  49
5. 40 yaş sonrası:  49
B. KEMİK YAŞI TESPİTİNDE İNCELEME NOTLARI  55
Rutin adli tıp uygulamalarında,  55
X. İşkence  57
A. İNSAN HAKLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ 2 ULUSLARARASI PROTOKOL  57
a. Minnesota Otopsi Protokolü  57
b. İstanbul Protokolü  57
İkinci Bölüm
HUKUKİ SORUMLU İNCELEMESİ
TANIM VE KAVRAMLARI
I. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİ  59
A. VEKALET SÖZLEŞMESİ  59
B. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR VE SÖZLEŞMENİN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  60
II. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDA TANIM VE KAVRAMLAR  61
A. SORUMLULUK KAPSAMI  61
B. MÜCBİR SEBEP  64
C. HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ  65
III. TIBBİ HAK VE SORUMLULUK TANIMLARI (AYDINLATILMIŞ ONAM, MALPRAKTİS)  65
A. GENEL İNCELEME  65
a. Hatalı Tıbbi Uygulama (Malpraktis)  66
b. Komplikasyon  67
c. Konsültasyon  68
e. Tıbbi Hataların Genel Olarak Sebepleri.  68
C. HEKİMLER VE HASTA HAKLARI  69
a. Genel İnceleme  69
b. Hekim Hakları  69
c. Hasta Hakları  71
D. HASTANIN TIBBİ MÜDAHALEYE RIZA GÖSTERMİŞ OLMASI (AYDINLATILMIŞ ONAMA)  72
a. Yasal İnceleme  72
b. Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, Madde 26  73
c. Hastalıkla İlgili Belirti veya Bulguları Bildirme Yükümlülüğü  75
V. HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTA ŞİRKETİ  75
VI. TIBBİ BİLİRKİŞİLİK  76
Üçüncü Bölüm
(UYGULAMADA PRATİK ÇALIŞMA)
ADLİ TIP İNCELEME ESASLARI
YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
I. ADLİ YARGI – HUKUK DAVALARI – YARGITAY KARARLARI  79
II. ADLİ YARGI – CEZA DAVALARI  89
YARGITAY KARARLARI  89
III. İDARİ YARGI  94
YÜKSEK YARGI KARARLARI  94
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA ADLİ TIP
ÖRNEK RAPORLARI
YAŞ TESPİTİ RAPORU – I  103
YAŞ TESPİTİ RAPORU – II  104
YAŞ TESPİTİ RAPORU – III  105
YAŞ TESPİTİ RAPORU – IV  106
YAŞ TESPİTİ RAPORU – V  107
YAŞ TESPİTİ RAPORU – VI  109
YAŞ TESPİTİ RAPORU – VII  110
YAŞ TESPİTİ RAPORU – VIII  111
YAŞ TESPİTİ RAPORU – IX  112
YAŞ TESPİTİ RAPORU – X  113
YAŞ TESPİTİ RAPORU – XI  115
YAŞ TESPİTİ RAPORU –XII  117
ADLİ TIP – AKIL HASTALIĞI RAPORU  119
ADLİ TIP – MADDE BAĞIMLILIĞI RAPORU – I  120
ADLİ TIP – MADDE BAĞIMLILIĞI RAPORU – II  121
ADLİ TIP – MADDE BAĞIMLILIĞI RAPORU – III  122
ADLİ TIP – RUHSAL HASTALIK RAPORU – I  123
ADLİ TIP – RUHSAL HASTALIK RAPORU – II  124
ADLİ TIP – AİLE İÇİ ŞİDDET RAPORU  125
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – I  126
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – II  127
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – III  128
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – IV  129
ADLİ TIP – AKIL SAĞLIĞI İNCELEME RAPORU – V  130
ADLİ TIP – 13 YAŞIN ALTINDA KÜÇÜĞÜN KENDİNİ SAVUNABİLME DURUMU – İNCELEME RAPORU  132
ADLİ TIP – SANIK KÜÇÜK (10 YAŞ) – İNCELEME RAPORU  133
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – I  134
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – II  136
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – III  138
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – IV  139
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – V  141
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – VI  143
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – VII  145
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – VIII  147
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – IX  149
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – X  151
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XI  153
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XII  155
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XIII  157
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XIV  159
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XV  161
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XVI  163
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XVII  165
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XVIII  166
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XIX  168
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XX  172
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XXI  174
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XXII  176
ADLİ TIP – HAYATİ TEHLİKE İNCELEME RAPORU – XXIII  178
YARALANMA – SABİT İZ İNCELEME RAPORU  179
ADLİ TIP BİLİRKİŞİ RAPORU (İMZA İNCELEMESİ)  181
MALULİYET – I  182
MALULİYET – II  184
MALULİYET – III  186
MALULİYET – IV  187
ADLİ TIP – CİNSEL SALDIRI RAPORU – I  189
ADLİ TIP – CİNSEL SALDIRI RAPORU – II  191
ADLİ TIP – CİNSEL SALDIRI RAPORU – III  193
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – I  195
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – II  196
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – III  197
CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ – IV  198
AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARI  199
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – I  200
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – II  202
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – III  203
ÇOCUK SUÇLARI – CEZAİ EHLİYETİN İNCELENMESİ – IV  204
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – I  205
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – II  207
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – III  209
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – IV  211
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – V  213
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – VI  215
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – VII  217
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – VIII  219
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – IX  221
ADLİ TRAVMATOLOJİ RAPORU – X  223
ÖRNEK AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ  225
ÖRNEK AYDINLATILMIŞ ONAMI GERİ ÇEKME TUTANAĞI  229
OTOPSİ RAPORU  231
TIBBİ KİMLİKLENDİRME  232
GENİTAL VE ANAL BÖLGE MUAYENESİ  233
POSTMORTEM DEĞİŞİMLER  234
UYGULAMA ADLİ TIP ÖRNEK RAPORLARI  241
Yararlanılan Kaynaklar  243
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021