Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
Mayıs 2018 / 2. Baskı / 199 Syf.
Fiyatı: 58.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Nisan 2017 45.50 TL 29.90 TL (%35)Sepete Ekle
   

Çalışmada anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu konusu Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda incelenmektedir. Bununla beraber 6762 sayılı TTK'nın yönetim kurulu ve hukuki sorumluluk ile ilgili hükümlerine de 6102 sayılı TTK hükümleriyle paralellik gösterdiği durumlarda ve karşılaştırma yapılarak yer verilmektedir.

6102 sayılı TTK'nın hukuki sorumluluk ile ilgili hükümlerinin gerekçelerine de çalışmada yer verilmektedir. Zira kanunu oluşturan komisyon üyelerinin gerekçede yer alan kıymetli görüşlerinin de çalışmada yer alması faydalı görülmüştür.

Çalışmanın giriş kısmında anonim şirket yönetim kurulu ile ilgili genel bilgilere, birinci bölümde anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun temel sebepleri, niteliği, şartları, türü, düzenlenme tarzına ve hukuki sorumluluğa hâkim olan ilkelere, ikinci bölümde TTK'ya göre yönetim kurulu üyelerinin sorumluluk hallerine, çalışmanın üçüncü bölümünde sorumluluk davaları, uygulanacak müeyyideler, sorumluluk davalarında uygulanacak usul kuralları ve sorumluluğu sona erdiren durumlara, sonuç kısmında ise 6102 sayılı TTK'nın sorumluluk maddeleri ile ilgili düzenlemelerin 6762 sayılı TTK düzenlemeleriyle genel ve kısa bir karşılaştırılmasına ve değerlendirilmesine yer verilmektedir.

Konu Başlıkları
Anonim Şirket
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Sorumluluk
Hukuki Sorumluluk
Barkod: 9789750248399
Yayın Tarihi: Mayıs 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 199
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  10
Giriş  11
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN TEMEL SEBEPLERİ  29
A. Anonim Şirketin Hukuki Niteliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri  29
B. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileriyle Orantılı Sorumlu Olmaları İlkesi ve Anılan İlkeden Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri  30
II. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ  32
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  32
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahiplerine ve Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  33
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  33
A. Hukuka Aykırılık  33
B. Kusur  35
1. Kavram  35
2. Kusur Karinesi  39
3. Özen Derecesi – Özen Borcu  40
4. Kusursuz Sorumluluk Durumları  44
C. Zarar  46
D. İlliyet Bağı  51
IV. SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER  55
A. Müteselsil Sorumluluk İlkesi  55
B. Kişisel Sorumluluk İlkesi  59
C. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusur Sorumluluğu İlkesi  61
1. Kusuru İspat Yükü  61
a. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusuru İspat Yükü  61
b. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusuru İspat Yükü  62
2. Kusursuz Sorumluluk Halleri  63
D. İşlemlerin Şirkete İzafesi İlkesi  63
V. Sorumluluğun Düzenlenme Tarzı  68
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Türü Bakımından Öngörülen Sistemler  68
1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sistemi  68
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Sistemi  69
B. Sorumluluğun Sebebi Açısından Sorumluluk Konusunun Düzenlenme Tarzı  71
1. Sistemler  71
2. 6762 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  72
3. 6102 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  73
C. Sorumluluğun Şekli ve Yeri Açısından Sorumluluk Konusunun Düzenlenme Tarzı  73
1. İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kabul Ettiği Sistem  73
2. 6762 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  74
3. 6102 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistemin Diğer Sistemlerle Karşılaştırılması  74
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUK DURUMLARI
I. GENEL OLARAK  77
II. YÖNETİM KURULUNUN BİR KURUL HALİNDE VEYA ÜYELERİN KİŞİSEL OLARAK KÖTÜ NİYETLE GENEL KURUL KARARI ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  77
III. ESAS SERMAYENİN USULSÜZ OLARAK ARTTIRILMASINDAN VEYA AZALTILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  82
IV. ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  86
V. MÜZAKERELERE KATILMA YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  88
VI. ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  91
VII. REKABET YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  95
VIII. BELGE VE BEYANLARIN KANUNA AYKIRI OLMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  98
IX. SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANLAR VE ÖDEME YETERSİZLİĞİNİN BİLİNMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  131
X. DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  132
XI. HALKTAN USULSÜZ OLARAK PARA TOPLANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  133
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUK DAVALARI, MÜEYYİDE VE
SORUMLULUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR
I. SORUMLULUK DAVALARINDA TARAFLAR  145
A. Aktif Dava Ehliyeti  145
B. Pasif Dava Ehliyeti  148
II. SORUMLULUK DAVALARINDA UYGULANACAK USUL KURALLARI  159
A. Görev  159
B. Yetki  160
C. Yargılama Usulü  161
III. MÜEYYİDE  161
IV. SORUMLULUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR  163
A. Sulh  163
B. İbra  164
C. Zamanaşımı  171
Sonuç  181
Kaynakça  185
Kavram Dizini  197
 


Okay Kır
Mart 2019
36.00 TL
Sepete Ekle
Rıza Ayhan ...
Mart 2019
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  10
Giriş  11
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN
HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞUNUN TEMEL SEBEPLERİ  29
A. Anonim Şirketin Hukuki Niteliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri  29
B. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetkileriyle Orantılı Sorumlu Olmaları İlkesi ve Anılan İlkeden Kaynaklanan Sorumluluk Sebepleri  30
II. TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ  32
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  32
B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Pay Sahiplerine ve Şirket Alacaklılarına Karşı Sorumluluğunun Hukuki Niteliği  33
III. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI  33
A. Hukuka Aykırılık  33
B. Kusur  35
1. Kavram  35
2. Kusur Karinesi  39
3. Özen Derecesi – Özen Borcu  40
4. Kusursuz Sorumluluk Durumları  44
C. Zarar  46
D. İlliyet Bağı  51
IV. SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER  55
A. Müteselsil Sorumluluk İlkesi  55
B. Kişisel Sorumluluk İlkesi  59
C. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusur Sorumluluğu İlkesi  61
1. Kusuru İspat Yükü  61
a. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusuru İspat Yükü  61
b. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kusuru İspat Yükü  62
2. Kusursuz Sorumluluk Halleri  63
D. İşlemlerin Şirkete İzafesi İlkesi  63
V. Sorumluluğun Düzenlenme Tarzı  68
A. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Türü Bakımından Öngörülen Sistemler  68
1. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sistemi  68
2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Sistemi  69
B. Sorumluluğun Sebebi Açısından Sorumluluk Konusunun Düzenlenme Tarzı  71
1. Sistemler  71
2. 6762 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  72
3. 6102 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  73
C. Sorumluluğun Şekli ve Yeri Açısından Sorumluluk Konusunun Düzenlenme Tarzı  73
1. İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kabul Ettiği Sistem  73
2. 6762 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistem  74
3. 6102 Sayılı TTK’nın Kabul Ettiği Sistemin Diğer Sistemlerle Karşılaştırılması  74
İKİNCİ BÖLÜM
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUK DURUMLARI
I. GENEL OLARAK  77
II. YÖNETİM KURULUNUN BİR KURUL HALİNDE VEYA ÜYELERİN KİŞİSEL OLARAK KÖTÜ NİYETLE GENEL KURUL KARARI ALEYHİNE İPTAL DAVASI AÇMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  77
III. ESAS SERMAYENİN USULSÜZ OLARAK ARTTIRILMASINDAN VEYA AZALTILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  82
IV. ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU  86
V. MÜZAKERELERE KATILMA YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  88
VI. ORTAKLIKLA İŞLEM YAPMA YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  91
VII. REKABET YASAĞININ İHLÂL EDİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  95
VIII. BELGE VE BEYANLARIN KANUNA AYKIRI OLMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  98
IX. SERMAYE HAKKINDA YANLIŞ BEYANLAR VE ÖDEME YETERSİZLİĞİNİN BİLİNMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUK  131
X. DEĞER BİÇİLMESİNDE YOLSUZLUK YAPILMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  132
XI. HALKTAN USULSÜZ OLARAK PARA TOPLANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  133
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SORUMLULUK DAVALARI, MÜEYYİDE VE
SORUMLULUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR
I. SORUMLULUK DAVALARINDA TARAFLAR  145
A. Aktif Dava Ehliyeti  145
B. Pasif Dava Ehliyeti  148
II. SORUMLULUK DAVALARINDA UYGULANACAK USUL KURALLARI  159
A. Görev  159
B. Yetki  160
C. Yargılama Usulü  161
III. MÜEYYİDE  161
IV. SORUMLULUĞU SONA ERDİREN DURUMLAR  163
A. Sulh  163
B. İbra  164
C. Zamanaşımı  171
Sonuç  181
Kaynakça  185
Kavram Dizini  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019