Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tebligat Hukuku Bilgisi
Eylül 2019 / 5. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 48.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ocak 2018 40.50 TL 28.50 TL (%30)Sepete Ekle
 3. Mayıs 2016 37.00 TL 19.90 TL (%47)Sepete Ekle
 2. Kasım 2013 37.00 TL 9.90 TL (%74)Sepete Ekle
   

Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o madde ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

20.02.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48. maddesi ile Tebligat Kanunu'nun 7/a maddesi değiştirilmiş ve kapsamı genişletilmiştir. Bu değişiklik ile 01.01.2019 tarihi itibariyle elektronik tebligat kullanılmaya başlanmıştır. Tebligat Kanunu'n da yapılan bu önemli değişiklik de kitaba işlenmiştir.

Konu Başlıkları
Tebligat Hukuku ile İlgili Genel Bilgiler
Umumi Hükümler
Tebligat Esasları
Hususi Hükümler
Kazai Tebligat
Kazai Tebligat
Mali Tebligat
Cezai Hükümler
Müteferrik Hükümler
Barkod: 9789750255892
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  6
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  13
II. TEBLİGAT MEVZUATI  14
III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  17
IV. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ  19
V. SÜRELER  19
VI. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  22
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü  23
Madde 1: Tebligatın Yapılması  23
AÇIKLAMALAR  24
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  37
AÇIKLAMALAR  37
Madde 3: Ücret Tarifesi  39
AÇIKLAMALAR  40
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  40
AÇIKLAMALAR  41
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  42
AÇIKLAMALAR  43
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  46
AÇIKLAMALAR  46
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve i  47
AÇIKLAMALAR  47
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  51
İlgili Mevzuat  52
AÇIKLAMALAR  52
İKİNCİ FASIL Tebligat Esasları  55
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  55
AÇIKLAMALAR  55
İlgili Mevzuat  55
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  58
AÇIKLAMALAR  59
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  60
AÇIKLAMALAR  62
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  83
İlgili Mevzuat  83
AÇIKLAMALAR  85
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  111
AÇIKLAMALAR  111
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  120
AÇIKLAMALAR  120
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  122
AÇIKLAMALAR  123
Madde 15: Sefer Hali  128
AÇIKLAMALAR  128
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  129
AÇIKLAMALAR  129
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  133
AÇIKLAMALAR  134
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  137
AÇIKLAMALAR  138
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  141
AÇIKLAMALAR  142
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  146
AÇIKLAMALAR  147
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  150
AÇIKLAMALAR  152
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  175
AÇIKLAMALAR  175
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  177
AÇIKLAMALAR  179
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  191
AÇIKLAMALAR  192
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  193
AÇIKLAMALAR  194
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk …  203
AÇIKLAMALAR  204
Madde 26: Türkiye'deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı:  215
AÇIKLAMALAR  216
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına …  217
AÇIKLAMALAR  218
Madde 28: İlanen Tebligat  219
AÇIKLAMALAR  221
Madde 29: İlan Şekli  231
AÇIKLAMALAR  232
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  236
AÇIKLAMALAR  237
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  237
AÇIKLAMALAR  237
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  238
AÇIKLAMALAR  238
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  248
AÇIKLAMALAR  248
İlgili Mevzuat  249
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL Kazai Tebligat  251
Madde 34: Şümulü  251
AÇIKLAMALAR  251
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  252
AÇIKLAMALAR  253
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  266
AÇIKLAMALAR  267
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  269
AÇIKLAMALAR  269
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  269
AÇIKLAMALAR  271
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  271
AÇIKLAMALAR  272
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  273
AÇIKLAMALAR  273
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  273
AÇIKLAMALAR  273
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  274
AÇIKLAMALAR  274
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  274
AÇIKLAMALAR  274
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  276
AÇIKLAMALAR  276
İKİNCİ FASIL İdari Tebligat  277
Madde 45: Şümulü  277
AÇIKLAMALAR  277
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  279
AÇIKLAMALAR  279
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  279
AÇIKLAMALAR  279
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  279
AÇIKLAMALAR  280
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  280
AÇIKLAMALAR  280
ÜÇÜNCÜ FASIL Mali Tebligat  281
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  281
AÇIKLAMALAR  281
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  282
AÇIKLAMALAR  282
İlgili Mevzuat  285
AÇIKLAMALAR  290
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  311
AÇIKLAMALAR  311
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  312
AÇIKLAMALAR  313
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı …  313
AÇIKLAMALAR  314
Madde 55: Yalan Beyan  314
AÇIKLAMALAR  315
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  316
AÇIKLAMALAR  316
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  316
AÇIKLAMALAR  316
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  317
AÇIKLAMALAR  317
İlgili Yazı  318
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  318
AÇIKLAMALAR  319
Madde 60: Yönetmelik  319
AÇIKLAMALAR  319
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  320
AÇIKLAMALAR  320
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  320
AÇIKLAMALAR  321
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  321
AÇIKLAMALAR  321
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uyg.  322
Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:  322
AÇIKLAMALAR  323
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi  324
Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  324
AÇIKLAMALAR  325
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  325
AÇIKLAMALAR  325
İLGİLİ MEVZUAT  327
TEBLİGAT KANUNU  327
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  345
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ  367
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İle İlgili Tebliğ  379
Yararlanılan Kaynaklar  385
Kavramlar Dizini  391
 


Birce Arslandoğan
Mayıs 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Volkan Özçelik
Nisan 2020
92.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Özbay ...
Mart 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  6
I. GENEL OLARAK TEBLİGAT  13
II. TEBLİGAT MEVZUATI  14
III. TEBLİGATIN ÖNEMİ  17
IV. TEBLİGAT HUKUKU İLE İLİŞKİLİ OLAN TEMEL USUL İLKELERİ  19
V. SÜRELER  19
VI. TEBLİGATIN ŞEKLİ OLMASI VE SONUÇLARI  22
BİRİNCİ BAP
Umumi Hükümler
BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü  23
Madde 1: Tebligatın Yapılması  23
AÇIKLAMALAR  24
Madde 2: Tebligatın Memur Vasıtasıyla Yapılması  37
AÇIKLAMALAR  37
Madde 3: Ücret Tarifesi  39
AÇIKLAMALAR  40
Madde 4: Memur Vasıtasıyla Tebliğlerde Zaruri Masraflar  40
AÇIKLAMALAR  41
Madde 5: Ücret ve Masrafın Peşin Ödenmesi  42
AÇIKLAMALAR  43
Madde 6: Tebliğ Evrakının Zıyaı Halinde Masraflar  46
AÇIKLAMALAR  46
Madde 7: Uçak, Telgraf ve Diğer Vasıtalarla Tebligat ve i  47
AÇIKLAMALAR  47
Madde 7/a: Elektronik Tebligat  51
İlgili Mevzuat  52
AÇIKLAMALAR  52
İKİNCİ FASIL Tebligat Esasları  55
Madde 8: Tebliğ Evrakının Nüshaları ve Makbuz Verilmesi  55
AÇIKLAMALAR  55
İlgili Mevzuat  55
Madde 9: Davetiyenin İhtiva Edeceği Kayıtlar  58
AÇIKLAMALAR  59
Madde 10: Bilinen Adreste Tebligat  60
AÇIKLAMALAR  62
Madde 11: Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  83
İlgili Mevzuat  83
AÇIKLAMALAR  85
Madde 12: Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  111
AÇIKLAMALAR  111
Madde 13: Hükmi Şahısların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  120
AÇIKLAMALAR  120
Madde 14: Askeri Şahıslara Tebligat  122
AÇIKLAMALAR  123
Madde 15: Sefer Hali  128
AÇIKLAMALAR  128
Madde 16: Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat  129
AÇIKLAMALAR  129
Madde 17: Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcrası  133
AÇIKLAMALAR  134
Madde 18: Otel, Hastane, Fabrika ve Mektep Gibi Yerlerde Tebligat  137
AÇIKLAMALAR  138
Madde 19: Mevkuf ve Mahkûmlara Tebligat  141
AÇIKLAMALAR  142
Madde 20: Muhatabın Muvakkaten Başka Yere Gitmesi  146
AÇIKLAMALAR  147
Madde 21: Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina  150
AÇIKLAMALAR  152
Madde 22: Yaş ve Ehliyet Şartı  175
AÇIKLAMALAR  175
Madde 23: Tebliğ Mazbatası  177
AÇIKLAMALAR  179
Madde 24: İmza Edemeyecek Durumda Olmak  191
AÇIKLAMALAR  192
Madde 25: Yabancı Memlekette Tebligat Usulü  193
AÇIKLAMALAR  194
Madde 25/a: Siyasî Temsilcilik Aracılığıyla Yabancı Ülkedeki Türk …  203
AÇIKLAMALAR  204
Madde 26: Türkiye'deki Elçilik veya Konsolosluklardan Tevdi Olunan Tebligat Evrakı:  215
AÇIKLAMALAR  216
Madde 27: Yabancı Memlekette Türk Memurlarına ve Askeri Şahıslarına …  217
AÇIKLAMALAR  218
Madde 28: İlanen Tebligat  219
AÇIKLAMALAR  221
Madde 29: İlan Şekli  231
AÇIKLAMALAR  232
Madde 30: İlanın İhtiva Edeceği Kayıtlar  236
AÇIKLAMALAR  237
Madde 31: İlanen Tebligatta Tebliğ Tarihi  237
AÇIKLAMALAR  237
Madde 32: Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü  238
AÇIKLAMALAR  238
Madde 33: Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat  248
AÇIKLAMALAR  248
İlgili Mevzuat  249
İKİNCİ BAP
Hususi Hükümler
BİRİNCİ FASIL Kazai Tebligat  251
Madde 34: Şümulü  251
AÇIKLAMALAR  251
Madde 35: Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti  252
AÇIKLAMALAR  253
Madde 36: Celse Esnasında veya Kalemde Tebligat  266
AÇIKLAMALAR  267
Madde 37: Avukat Kâtiplerine ve Stajyerlerine Tebligat  269
AÇIKLAMALAR  269
Madde 38: Vekillerin Yekdiğerine Tebligat Yapması  269
AÇIKLAMALAR  271
Madde 39: Tebellüğ Edecek Şahsın Hasım Olması  271
AÇIKLAMALAR  272
Madde 40: Tebligata Ait Kararların Müstaceliyeti  273
AÇIKLAMALAR  273
Madde 41: Memur Vasıtasıyla Tebligat  273
AÇIKLAMALAR  273
Madde 42: Müstacel Hallerde Tebligat  274
AÇIKLAMALAR  274
Madde 43: Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat  274
AÇIKLAMALAR  274
Madde 44: Askeri Kazada Tebligat  276
AÇIKLAMALAR  276
İKİNCİ FASIL İdari Tebligat  277
Madde 45: Şümulü  277
AÇIKLAMALAR  277
Madde 46: PTT Teşkilâtı Olmaması  279
AÇIKLAMALAR  279
Madde 47: Müteaddit Şahsın Mümessiline Tebligat  279
AÇIKLAMALAR  279
Madde 48: Gümrük ve İnhisar İşlerinde Tebligat  279
AÇIKLAMALAR  280
Madde 49: Tapu İdarelerince Yapılacak Tebligat  280
AÇIKLAMALAR  280
ÜÇÜNCÜ FASIL Mali Tebligat  281
Madde 50: Divanı Muhasebat Tarafından Yapılacak Tebligat  281
AÇIKLAMALAR  281
Madde 51: Diğer Mali Tebligat  282
AÇIKLAMALAR  282
İlgili Mevzuat  285
AÇIKLAMALAR  290
ÜÇÜNCÜ BAP
Cezai Hükümler
Madde 52: Kanunu Tatbik ile Mükellef Olanların İşleyecekleri Suçlar  311
AÇIKLAMALAR  311
Madde 53: Yanlış Adres Bildirmek  312
AÇIKLAMALAR  313
Madde 54: Tebliğ Evrakının Muhatabına Verilmemesi ve Tebligatı …  313
AÇIKLAMALAR  314
Madde 55: Yalan Beyan  314
AÇIKLAMALAR  315
Madde 56: Tebliğ Evrakının Taliki İle İlgili Suçlar  316
AÇIKLAMALAR  316
Madde 57: Tebliğ Memurları Aleyhine İşlenen Suçlar  316
AÇIKLAMALAR  316
DÖRDÜNCÜ BAP
Müteferrik Hükümler
Madde 58: Tebliğin Vaktinde Yapılmaması  317
AÇIKLAMALAR  317
İlgili Yazı  318
Madde 59: Tebliğ Mazbatalı Kapalı Zarf  318
AÇIKLAMALAR  319
Madde 60: Yönetmelik  319
AÇIKLAMALAR  319
Madde 61: Diğer Kanunlardaki Atıflar  320
AÇIKLAMALAR  320
Madde 62: Kaldırılan Hükümler  320
AÇIKLAMALAR  321
Ek Madde 1: Bağımsız Bölüm Sahiplerine Tebligat  321
AÇIKLAMALAR  321
Geçici Madde 1: Teknik Altyapının Kurulması, Tüzük Hükümlerinin Uyg.  322
Elektronik tebligat adresinin oluşturulması:  322
AÇIKLAMALAR  323
Geçici Madde 2: Elektronik Tebligat Adreslerinin Verilmesi  324
Madde 63: Kanunun Mer'iyete Girmesi  324
AÇIKLAMALAR  325
Madde 64: Kanunu İcra Edecek Makam  325
AÇIKLAMALAR  325
İLGİLİ MEVZUAT  327
TEBLİGAT KANUNU  327
TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  345
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ  367
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe İle İlgili Tebliğ  379
Yararlanılan Kaynaklar  385
Kavramlar Dizini  391
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020