Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Merkezi Yönetim İçin
Devlet Muhasebesi
Genel Bütçeli İdareler – Özel Bütçeli İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Nisan 2018 / 6. Baskı / 989 Syf.
Fiyatı: 125.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%37)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Temmuz 2016 102.00 TL 59.90 TL (%42)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 6. baskısı yapılan kitapta; Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde 2018 yılında yapılan değişiklikler dikkate alınmış, mevcut örnekler güncel yönetmeliğe göre değiştirilmiştir.

Devlet muhasebesinde kayıtlar mali mevzuatta belirtilen hükümler sonucunda ve muhasebe yönetmeliğindeki kurallara göre yapılmaktadır. Kitap, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerindeki tüm mali işlemleri ayrıntılı örnekler yardımıyla, yeri geldiğinde mevzuatıyla birlikte yeri geldiğinde ise muhasebe mantığıyla açıklayarak konunun bir bütün olarak öğrenilmesini amaçlamaktadır. Kitap bu yönüyle özellikle devlet muhasebesini öğrenmeye yeni başlayanlar başta olmak üzere muhasebe birimleri ile harcama birimlerinde bu işlemlerle uğraşanlar için bir başucu kitabı olacaktır.

Mali işlemlerle ilgili örnekler açıklanırken, hangi muhasebe kaydının hangi mevzuat ve hangi muhasebe kuralı gereği yapılması gerektiği yanında bazı işlemlerde de hangi kayıtların yapılmaması gerektiği hususu ayrıca anlatılarak, bu hassas konuda yanlışlık yapılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca, kitabın ekinde Devlet Muhasebesinde kullanılan kodların tamamını bulabileceğiniz, işlem yaparken işinizi kolaylaştıran özel kartona basılmış "Merkezi Yönetim Özet Hesap Planına" da sahip olabilirsiniz.

Konu Başlıkları
Muhasebe Kavramı ve Teorik Yapısı
Genel Muhasebe – Devlet Muhasebesi Farkı
Devlet Muhasebesi İlkeleri, Kavramlar ve Standartları
Devlet Muhasebesindeki Kayıtların Yasal Dayanakları
Merkezi Yönetim Hesaplarına İlişkin Çözümlü Örnekler
Faaliyet – Bütçe Hesaplarının İşleyiş Farklılıkları
Ödenek Hesapları
Değerli Kâğıtlara İlişkin İşlemler
Hazine Hesapları
Monografi
Barkod: 9789750248009
Yayın Tarihi: Nisan 2018
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 989
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Bu Kitaba Nasıl Çalışmalı?  9
I. Bölüm
MUHASEBE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  21
1. MUHASEBE KAVRAMI  21
2. MUHASEBENİN HİZMET AMACI VE FONKSİYONLARI  22
3. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ  22
3.1. Genel (Finansal) Muhasebe  22
3.2. Maliyet Muhasebesi  23
3.3. Yönetim Muhasebesi  23
3.4. Vergi Muhasebesi  23
3.5. Devlet Muhasebesi  23
3.6. Sosyal Muhasebe  23
3.7. Denetim  24
4. MUHASEBENİN TARİHİ GELİŞİMİ  24
II. Bölüm
DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI VE TEORİK YAPISI  27
1. DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI  27
1.1. Devlet Muhasebesinin Amacı ve Kapsamı  27
1.2. Devlet Muhasebe Sistemlerinin Dayanağını Oluşturan Görüşler  28
1.3. Devlet Muhasebesini Diğer Muhasebe Sistemlerinden Ayıran Yönler  29
2. DEVLET MUHASEBESİNDE ULUSLARARASI HESAP SİSTEMLERİ  29
2.1. SNA 2008  29
2.2. ESA 2010  30
2.3. GFSM 2014  30
3. DEVLET MUHASEBESİ ANLAYIŞINDAN KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBESİNE GEÇİŞ  32
4. CUMHURİYET SONRASI DEVLET MUHASEBESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  34
4.1. 1923–1945 Dönemi Devlet Muhasebesi  34
4.2. 1945–1980 Dönemi Devlet Muhasebesi  35
4.3. 1980 Sonrası Devlet Muhasebesi  36
5. DEVLET MUHASEBESİ TEMEL KAVRAMLARI  38
6. DEVLET MUHASEBESİNİN TEMEL İLKELERİ  39
6.1. Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkeleri  39
6.2. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu İlkeleri  40
6.3. Bilanço İlkeleri  40
6.3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  41
6.3.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  42
6.3.3. Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler  43
6.3.4. Nazım Hesaplara İlişkin İlkeler  43
7. GENEL YÖNETİM MUHASEBE STANDARTLARI, KURALLARI VE UYGULANMASI  44
7.1. Genel Yönetim Muhasebe Standartlarının Oluşturulması  44
7.2. Muhasebe İşlemi  44
7.3. İşlemlerin Belgeye Dayanması ve Belge Düzeni  44
7.4. Kayıt Zamanı, Kamu Gelir ve Giderleri İle Bütçe Gelir ve Giderlerinin Yılı  45
7.5. Çift Taraflı Kayıt Sistemi  45
7.6. Kayıt Düzeni ve Kayıt Düzeltmesi  45
7.7. Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Kur Değişiklikleri  45
7.8. İç İmkânlarla Üretilen Maddi Duran Varlıklar  46
7.9. Yatırım Amaçlı Varlık Edinimleri  46
7.10. Mali Varlıklar ve Sınıflandırılması  46
7.11. Mali Olmayan Varlıklar ve Sınıflandırılması  46
7.12. Hizmet İmtiyaz Sözleşmesine Konu Varlıklar  47
7.13. Finansal kiralama sözleşmesi ile edinilen varlıklar  48
7.14. Faaliyet kiralaması işlemleri  48
7.15. Maddi Duran Varlıkların Kayıt Değerleri  48
7.16. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar  49
7.17. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Kayıt Değerleri  50
7.18. Amortisman ve Tükenme Payı Uygulaması  50
7.19. Enflasyon Düzeltmesi  51
7.20. Amortismana Tabi Varlıkların Kullanım Sürelerinin Değişmesi  52
7.21. Ödenemeyen Giderler ve Emanet Hesapları  52
7.22. Değer ve Miktar Değişimleri  52
7.23. Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler  52
7.24. Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri  53
7.25. Faiz Giderleri ve Faiz Gelirleri  54
7.26. Sübvansiyonlar ve Transferler  54
7.27. Sosyal Yardımlar  54
7.28. Gayri Safilik İlkesi  54
7.29. Taahhütler İle Garantilerin Kaydı ve Değerlemesi  54
7.30. Garantiler ile diğer koşullu yükümlülüklerin kaydı ve değerlemesi  54
7.31. Koşullu varlıkların kaydı ve değerlemesi  55
7.32. Şartlı Bağış ve Yardımlar  55
7.33. Diğer İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Paylar  55
7.34. Bütçe Ödenek İşlemleri  56
7.35. Kesin Hesap  56
7.36. Hesap Verme Sorumluluğu  56
8. YEVMİYE SİSTEMİ VE DEFTER KAYITLARI  56
8.1. Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları  56
8.2. Kullanılacak Defterler ve Kayıt Düzeni  57
8.3. Kullanılacak Alındılar  57
9. HESAP PLANLARI  59
9.1. Merkezi Yönetim Hesap Planının Yapısı  59
III. Bölüm
GENEL MUHASEBE – DEVLET MUHASEBESİ FARKI  67
IV. Bölüm
MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBESİ KAPSAMI  75
V. Bölüm
MERKEZİ YÖNETİMDE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ  83
1. DÖNEN VARLIKLAR  83
10 HAZIR DEĞERLER  83
100–KASA HESABI  84
101–ALINAN ÇEKLER HESABI  99
102– BANKA HESABI  104
103–VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (–)  118
104–PROJE ÖZEL HESABI  121
105–DÖVİZ HESABI  131
106–DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (–)  131
107–ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI  147
108–DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI  151
109–BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI  155
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR  157
110–HİSSE SENETLERİ HESABI  159
111–ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI  159
112–KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI  159
117–MENKUL VARLIKLAR HESABI  163
12 FAALİYET ALACAKLARI  167
120–GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  167
121–GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI  178
122–GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  181
126–VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  185
127–DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI  188
13 KURUM ALACAKLARI  194
130–DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI  195
131–PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI HESABI  206
132–KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI  208
135–TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI  220
137–TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI  221
138–TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (–)  225
139–DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI  227
14 DİĞER ALACAKLAR  228
140–KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI  228
15 STOKLAR  257
150–İLK MADDE VE MALZEME HESABI  260
151–YARI MAMULLER – ÜRETİM HESABI  281
152–MAMULLER HESABI  281
153–TİCARİ MALLAR HESABI  284
157–DİĞER STOKLAR HESABI  287
158–STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  289
16 ÖN ÖDEMELER  291
160–İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI  294
161–PERSONEL AVANSLARI HESABI  308
162–BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  316
164–AKREDİTİFLER HESABI  323
165–MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI  327
166–PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HS.  333
167–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI  338
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  348
180–GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI  350
181–GELİR TAHAKKUKLARI HESABI  353
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  355
190–DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  355
191–İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  355
194–TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI  359
197–SAYIM NOKSANLARI HESABI  361
198–DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI  366
2. DURAN VARLIKLAR  367
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR  367
217–MENKUL VARLIKLAR HESABI  368
22 FAALİYET ALACAKLARI  372
220–GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  372
222–GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  372
226–VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  372
227–DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI  373
23 KURUM ALACAKLARI  374
230–DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI  374
232–KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI  374
239–DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI  375
24 MALİ DURAN VARLIKLAR  376
240–MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI  377
241–MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI  379
242–DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HS.  380
247–SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (–)  381
248–DİĞER MALÎ DURAN VARLIKLAR HESABI  381
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR  387
250–ARAZİ VE ARSALAR HESABI  391
251–YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  391
252–BİNALAR HESABI  391
253–TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI  391
254–TAŞITLAR HESABI  391
255–DEMİRBAŞLAR HESABI  391
256–HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI  419
257–BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  423
258–YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  432
259–YATIRIM AVANSLARI HESABI  432
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  445
260–HAKLAR HESABI  446
263–ÜRÜN VE TEKNOLOKİ GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI  449
264–ÖZEL MALİYETLER HESABI  450
267–DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI  451
268–BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI(–)  451
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  455
280–GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI  455
281–GELİR TAHAKKUKLARI HESABI  456
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR  457
293–GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI  457
294–ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HS.  461
297–DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI  466
299–BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  466
3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  468
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR  468
302–PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI  470
303–KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI  474
304–CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI  481
305–BONOLAR HESABI  491
307–FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI  497
308–ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI (–)  497
309–KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI  501
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR  503
310–CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  508
32 FAALİYET BORÇLARI  516
320–BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  516
322–BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI  524
323–BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI  527
325–NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI  535
329–DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  539
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR  540
330–ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  543
332–OKUL PANSİYONLARI HESABI  554
333–EMANETLER HESABI  560
335–TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN BORÇLAR HESABI  573
337–MUTEMETLİKLER CARİ HESABI  574
338–KONSOLOSLUK CARİ HESABI  579
339–RİSK HESABI  581
34 ALINAN AVANSLAR  588
340–ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI  588
349–ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI  590
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  591
360–ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  591
361–ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  599
362–FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLÂT HESABI  604
363–KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  610
368–VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  626
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  629
372–KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  629
379–DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  631
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  633
380–GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI  633
381–GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  639
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  645
391–HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  645
397–SAYIM FAZLALARI HESABI  645
399–DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI  647
4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  648
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR  648
403–KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI  649
404–TAHVİLLER HESABI  649
407–FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI  649
408–ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI  649
409–UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI  650
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR  656
410–DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  656
42 FAALİYET BORÇLARI  657
429–DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI  657
43 DİĞER BORÇLAR  658
430–ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  658
438–KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI  658
439–DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI  658
44 ALINAN AVANSLAR  659
440–ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI  659
449–ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI  659
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  660
472–KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  660
479–DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  660
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  661
480–GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI  661
481–GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  662
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  663
499–DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI  663
5. ÖZ KAYNAKLAR  664
50 NET DEĞER  664
500–NET DEĞER HESABI  664
51 DEĞER HAREKETLERİ  668
510–NAKİT HAREKETLERİ HESABI  668
511–MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI  676
512–PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI  687
513–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI  692
519–DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI  700
54 YEDEKLER  707
540–YASAL YEDEKLER HESABI  707
549–ÖZEL FONLAR HESABI  708
FAALİYET VE ÖZKAYNAK HESAPLARININ DÖNEM SONUNDAKİ İŞLEYİŞLERİ  709
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI  711
570–GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI  711
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI  714
580–GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (–)  714
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI  717
590–DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI  717
591–DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (–)  718
6. FAALİYET HESAPLARI  719
60 GELİR HESAPLARI  719
600–GELİRLER HESABI  719
61 İNDİRİM, İADE VE İSKONTO HESAPLARI  721
610–İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI  721
63 GİDER HESAPLARI  724
630–GİDERLER HESABI  724
69 FAALİYET SONUÇLARI  727
690–FAALİYET SONUÇLARI HESABI  727
698–ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI  730
7. MALİYET HESAPLARI  733
8. BÜTÇE HESAPLARI  734
BÜTÇE HESAPLARININ İŞLEYİŞ MANTIĞI  735
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI  751
800–BÜTÇE GELİRLERİ HESABI  751
805–GELİR YANSITMA HESABI  751
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESAPLARI  770
810–BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI  770
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI  779
830–BÜTÇE GİDERLERİ HESABI  781
831–ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI  804
833–BÜTÇEDEN MAHSUP EDİLECEK ÖDEMELER HESABI  805
834–GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI  808
835–GİDER YANSITMA HESABI  808
89 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  809
895–BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI  809
9. NAZIM HESAPLAR  813
90 ÖDENEK HESAPLARI  813
900–GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  821
901–BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  821
902–BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI  821
903–KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI  822
904–ÖDENEKLER HESABI  822
905–ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI  822
906–MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HS.  822
907–MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI  822
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI  837
910–ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  837
911–ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI  837
912–KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI  845
913–KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI  845
914–VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  856
915–VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI  856
92 TAAHHÜT HESAPLARI  857
920–GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  858
921–GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  858
922–KAMU–ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI  863
923–KAMU–ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  863
93 VERİLEN GARANTİLER HESAPLARI  864
930–VERİLEN GARANTİLER HESABI  864
931–VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI  864
932–VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI  867
933–VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI  867
934–BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI  869
935–BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  870
94 DEĞERLİ KÂĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI  876
940–DEĞERLİ KÂĞIT AMBARLARI HESABI  882
942–ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KÂĞITLAR HESABI  883
944–YOLDAKİ DEĞERLİ KÂĞITLAR HESABI  884
945–DEĞERLİ KÂĞIT İŞLEMLERİ HESABI  885
946–ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI  893
947–ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI  893
948–BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI  899
949–BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI  899
95 DIŞ BORÇLANMA İLE İLGİLİ HESAPLAR  903
950–KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI  903
951–KREDİ ANLAŞMALARI HESABI  903
954–RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI  907
955–RİSK HESABI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI  907
956–GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI  908
957–GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI  908
958–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HS.  909
959–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI  909
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR  913
990–KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI  913
993–MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEİRLERİ HESABI  913
998–DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI  918
999–DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI  921
VI. BÖLÜM
MUHASEBE DÖNEMİ, DÖNEM SONU İŞLEMLERİ, DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ VE YÖNETİM DÖNEMİ  923
1. KAMU GELİR VE GİDERLERİNİN YILI VE MAHSUP DÖNEMİ  923
2. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  923
2.1. Geçici Mizandan Önce Yapılacak İşlemler  923
2.1.1. Faiz Tahakkukları  923
2.1.2. Mahsup Dönemine Aktarılacak Avanslar  924
2.1.3. Tenkis Kayıtları  924
2.2. Geçici Mizandan Sonra Yapılacak İşlemler  925
2. DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ  937
3. KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE BELGELERİN SAKLANMASI  937
VII. BÖLÜM
MALİ RAPORLAMA  939
1. MALİ RAPORLAMA  939
2. MİZAN CETVELİ VE DÜZENLENECEK TEMEL MALÎ TABLOLAR İLE DİĞER MALİ TABLOLAR  939
VIII.
BÖLÜM MONOGRAFİ  941
IX.
BÖLÜM EKLER:  969
Ek–1 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Uygulanacak Amortisman Oranları  969
Kaynakça  979
Kavramlar Dizini  987
Yazarın Özgeçmişi  991
 


Ömer Dağ
1978 yılında Mardin ilinin Kızıltepe ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Mersin'de tamamladı. 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye Bölümünü kazandı. 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümüne yatay geçiş yaptı ve 2001 yılında mezun oldu. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yeterlilik sınavını geçerek S.M.M.M (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olma hakkını kazandı.

Memuriyete 2002 yılında Mardin Defterdarlığında (Ömerli Malmüdürlüğü) veznedar olarak başladı. 2005 yılında Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı olarak Maliye Bakanlığı–1;1;1;1;Muhasebat Genel Müdürlüğünde göreve başladı. 2008 yılında yeterliliğini alarak Devlet Muhasebe Uzmanı olarak atandı. 659 sayılı KHK ile Maliye Uzmanı kadrosuna atandı.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Çalışmalarında yer aldı.

Kurum içerisinde düzenlenen genel muhasebe dersleri ile devlet muhasebe derslerinde eğitici olarak görev aldı.

2/B Taşınmazları ile tarımsal alanların satışının otomatik muhasebeleştirilmesi ve genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmaz envanterlerinin otomatik olarak muhasebeleştirilmesinde koordinatör uzman olarak çalıştı.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Bağlı İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri için konu anlatımlı Mahalli İdareler Muhasebesi kitabı ile mesleki dergilerde devlet muhasebesi alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Ömer DAĞ, evli olup Dicle, Fırat ve Muhammed Yusuf adında üç çocuk babasıdır.
Gürbüz Gökçen
Ocak 2003
30.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Giray
Ocak 2020
41.00 TL
Sepete Ekle
Osman Pehlivan
Ekim 2019
32.50 TL
Sepete Ekle
Ayşe Güner ...
Ekim 2019
95.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Bu Kitaba Nasıl Çalışmalı?  9
I. Bölüm
MUHASEBE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ  21
1. MUHASEBE KAVRAMI  21
2. MUHASEBENİN HİZMET AMACI VE FONKSİYONLARI  22
3. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ  22
3.1. Genel (Finansal) Muhasebe  22
3.2. Maliyet Muhasebesi  23
3.3. Yönetim Muhasebesi  23
3.4. Vergi Muhasebesi  23
3.5. Devlet Muhasebesi  23
3.6. Sosyal Muhasebe  23
3.7. Denetim  24
4. MUHASEBENİN TARİHİ GELİŞİMİ  24
II. Bölüm
DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI VE TEORİK YAPISI  27
1. DEVLET MUHASEBESİ KAVRAMI  27
1.1. Devlet Muhasebesinin Amacı ve Kapsamı  27
1.2. Devlet Muhasebe Sistemlerinin Dayanağını Oluşturan Görüşler  28
1.3. Devlet Muhasebesini Diğer Muhasebe Sistemlerinden Ayıran Yönler  29
2. DEVLET MUHASEBESİNDE ULUSLARARASI HESAP SİSTEMLERİ  29
2.1. SNA 2008  29
2.2. ESA 2010  30
2.3. GFSM 2014  30
3. DEVLET MUHASEBESİ ANLAYIŞINDAN KAMU SEKTÖRÜ MUHASEBESİNE GEÇİŞ  32
4. CUMHURİYET SONRASI DEVLET MUHASEBESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ  34
4.1. 1923–1945 Dönemi Devlet Muhasebesi  34
4.2. 1945–1980 Dönemi Devlet Muhasebesi  35
4.3. 1980 Sonrası Devlet Muhasebesi  36
5. DEVLET MUHASEBESİ TEMEL KAVRAMLARI  38
6. DEVLET MUHASEBESİNİN TEMEL İLKELERİ  39
6.1. Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkeleri  39
6.2. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu İlkeleri  40
6.3. Bilanço İlkeleri  40
6.3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  41
6.3.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  42
6.3.3. Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler  43
6.3.4. Nazım Hesaplara İlişkin İlkeler  43
7. GENEL YÖNETİM MUHASEBE STANDARTLARI, KURALLARI VE UYGULANMASI  44
7.1. Genel Yönetim Muhasebe Standartlarının Oluşturulması  44
7.2. Muhasebe İşlemi  44
7.3. İşlemlerin Belgeye Dayanması ve Belge Düzeni  44
7.4. Kayıt Zamanı, Kamu Gelir ve Giderleri İle Bütçe Gelir ve Giderlerinin Yılı  45
7.5. Çift Taraflı Kayıt Sistemi  45
7.6. Kayıt Düzeni ve Kayıt Düzeltmesi  45
7.7. Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Kur Değişiklikleri  45
7.8. İç İmkânlarla Üretilen Maddi Duran Varlıklar  46
7.9. Yatırım Amaçlı Varlık Edinimleri  46
7.10. Mali Varlıklar ve Sınıflandırılması  46
7.11. Mali Olmayan Varlıklar ve Sınıflandırılması  46
7.12. Hizmet İmtiyaz Sözleşmesine Konu Varlıklar  47
7.13. Finansal kiralama sözleşmesi ile edinilen varlıklar  48
7.14. Faaliyet kiralaması işlemleri  48
7.15. Maddi Duran Varlıkların Kayıt Değerleri  48
7.16. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar  49
7.17. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Kayıt Değerleri  50
7.18. Amortisman ve Tükenme Payı Uygulaması  50
7.19. Enflasyon Düzeltmesi  51
7.20. Amortismana Tabi Varlıkların Kullanım Sürelerinin Değişmesi  52
7.21. Ödenemeyen Giderler ve Emanet Hesapları  52
7.22. Değer ve Miktar Değişimleri  52
7.23. Bedel karşılığında yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirler  52
7.24. Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri  53
7.25. Faiz Giderleri ve Faiz Gelirleri  54
7.26. Sübvansiyonlar ve Transferler  54
7.27. Sosyal Yardımlar  54
7.28. Gayri Safilik İlkesi  54
7.29. Taahhütler İle Garantilerin Kaydı ve Değerlemesi  54
7.30. Garantiler ile diğer koşullu yükümlülüklerin kaydı ve değerlemesi  54
7.31. Koşullu varlıkların kaydı ve değerlemesi  55
7.32. Şartlı Bağış ve Yardımlar  55
7.33. Diğer İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Paylar  55
7.34. Bütçe Ödenek İşlemleri  56
7.35. Kesin Hesap  56
7.36. Hesap Verme Sorumluluğu  56
8. YEVMİYE SİSTEMİ VE DEFTER KAYITLARI  56
8.1. Yevmiye Sistemi, Muhasebeleştirme Belgeleri ve Açılış Kayıtları  56
8.2. Kullanılacak Defterler ve Kayıt Düzeni  57
8.3. Kullanılacak Alındılar  57
9. HESAP PLANLARI  59
9.1. Merkezi Yönetim Hesap Planının Yapısı  59
III. Bölüm
GENEL MUHASEBE – DEVLET MUHASEBESİ FARKI  67
IV. Bölüm
MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBESİ KAPSAMI  75
V. Bölüm
MERKEZİ YÖNETİMDE HESAPLARIN İŞLEYİŞİ  83
1. DÖNEN VARLIKLAR  83
10 HAZIR DEĞERLER  83
100–KASA HESABI  84
101–ALINAN ÇEKLER HESABI  99
102– BANKA HESABI  104
103–VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (–)  118
104–PROJE ÖZEL HESABI  121
105–DÖVİZ HESABI  131
106–DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (–)  131
107–ELÇİLİK VE KONSOLOSLUK NEZDİNDEKİ PARALAR HESABI  147
108–DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI  151
109–BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI  155
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR  157
110–HİSSE SENETLERİ HESABI  159
111–ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI  159
112–KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI  159
117–MENKUL VARLIKLAR HESABI  163
12 FAALİYET ALACAKLARI  167
120–GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  167
121–GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI  178
122–GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  181
126–VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  185
127–DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI  188
13 KURUM ALACAKLARI  194
130–DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI  195
131–PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ALACAKLARI HESABI  206
132–KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI  208
135–TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI  220
137–TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI  221
138–TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI (–)  225
139–DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI  227
14 DİĞER ALACAKLAR  228
140–KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI  228
15 STOKLAR  257
150–İLK MADDE VE MALZEME HESABI  260
151–YARI MAMULLER – ÜRETİM HESABI  281
152–MAMULLER HESABI  281
153–TİCARİ MALLAR HESABI  284
157–DİĞER STOKLAR HESABI  287
158–STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  289
16 ÖN ÖDEMELER  291
160–İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI  294
161–PERSONEL AVANSLARI HESABI  308
162–BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI  316
164–AKREDİTİFLER HESABI  323
165–MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI  327
166–PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HS.  333
167–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI AVANS VE AKREDİTİFLERİ HESABI  338
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  348
180–GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI  350
181–GELİR TAHAKKUKLARI HESABI  353
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR  355
190–DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  355
191–İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  355
194–TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI  359
197–SAYIM NOKSANLARI HESABI  361
198–DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI  366
2. DURAN VARLIKLAR  367
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR  367
217–MENKUL VARLIKLAR HESABI  368
22 FAALİYET ALACAKLARI  372
220–GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI  372
222–GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI  372
226–VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  372
227–DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI  373
23 KURUM ALACAKLARI  374
230–DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI  374
232–KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI  374
239–DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI  375
24 MALİ DURAN VARLIKLAR  376
240–MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI  377
241–MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI  379
242–DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HS.  380
247–SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (–)  381
248–DİĞER MALÎ DURAN VARLIKLAR HESABI  381
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR  387
250–ARAZİ VE ARSALAR HESABI  391
251–YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  391
252–BİNALAR HESABI  391
253–TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI  391
254–TAŞITLAR HESABI  391
255–DEMİRBAŞLAR HESABI  391
256–HİZMET İMTİYAZ VARLIKLARI HESABI  419
257–BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  423
258–YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI  432
259–YATIRIM AVANSLARI HESABI  432
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  445
260–HAKLAR HESABI  446
263–ÜRÜN VE TEKNOLOKİ GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI  449
264–ÖZEL MALİYETLER HESABI  450
267–DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI  451
268–BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI(–)  451
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  455
280–GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI  455
281–GELİR TAHAKKUKLARI HESABI  456
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR  457
293–GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI  457
294–ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HS.  461
297–DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI  466
299–BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  466
3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  468
30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR  468
302–PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI  470
303–KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI  474
304–CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI  481
305–BONOLAR HESABI  491
307–FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI  497
308–ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI (–)  497
309–KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI  501
31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR  503
310–CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  508
32 FAALİYET BORÇLARI  516
320–BÜTÇE EMANETLERİ HESABI  516
322–BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI  524
323–BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI  527
325–NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI  535
329–DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  539
33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR  540
330–ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  543
332–OKUL PANSİYONLARI HESABI  554
333–EMANETLER HESABI  560
335–TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN BORÇLAR HESABI  573
337–MUTEMETLİKLER CARİ HESABI  574
338–KONSOLOSLUK CARİ HESABI  579
339–RİSK HESABI  581
34 ALINAN AVANSLAR  588
340–ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI  588
349–ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI  590
36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  591
360–ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  591
361–ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  599
362–FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLÂT HESABI  604
363–KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI  610
368–VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  626
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  629
372–KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  629
379–DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  631
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  633
380–GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI  633
381–GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  639
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  645
391–HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI  645
397–SAYIM FAZLALARI HESABI  645
399–DİĞER ÇEŞİTLİ KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI  647
4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  648
40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR  648
403–KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI  649
404–TAHVİLLER HESABI  649
407–FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI  649
408–ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI  649
409–UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI  650
41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR  656
410–DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  656
42 FAALİYET BORÇLARI  657
429–DİĞER FAALİYET BORÇLARI HESABI  657
43 DİĞER BORÇLAR  658
430–ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  658
438–KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI  658
439–DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLARI HESABI  658
44 ALINAN AVANSLAR  659
440–ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI  659
449–ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI  659
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  660
472–KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  660
479–DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  660
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  661
480–GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI  661
481–GİDER TAHAKKUKLARI HESABI  662
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  663
499–DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HESABI  663
5. ÖZ KAYNAKLAR  664
50 NET DEĞER  664
500–NET DEĞER HESABI  664
51 DEĞER HAREKETLERİ  668
510–NAKİT HAREKETLERİ HESABI  668
511–MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER HESABI  676
512–PROJE ÖZEL HESABINDAN KULLANIMLAR HESABI  687
513–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI  692
519–DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI  700
54 YEDEKLER  707
540–YASAL YEDEKLER HESABI  707
549–ÖZEL FONLAR HESABI  708
FAALİYET VE ÖZKAYNAK HESAPLARININ DÖNEM SONUNDAKİ İŞLEYİŞLERİ  709
57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI  711
570–GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI  711
58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI  714
580–GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (–)  714
59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI  717
590–DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI  717
591–DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (–)  718
6. FAALİYET HESAPLARI  719
60 GELİR HESAPLARI  719
600–GELİRLER HESABI  719
61 İNDİRİM, İADE VE İSKONTO HESAPLARI  721
610–İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI  721
63 GİDER HESAPLARI  724
630–GİDERLER HESABI  724
69 FAALİYET SONUÇLARI  727
690–FAALİYET SONUÇLARI HESABI  727
698–ENFLASYON DÜZELTMESİ HESABI  730
7. MALİYET HESAPLARI  733
8. BÜTÇE HESAPLARI  734
BÜTÇE HESAPLARININ İŞLEYİŞ MANTIĞI  735
80 BÜTÇE GELİR HESAPLARI  751
800–BÜTÇE GELİRLERİ HESABI  751
805–GELİR YANSITMA HESABI  751
81 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESAPLARI  770
810–BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI  770
83 BÜTÇE GİDER HESAPLARI  779
830–BÜTÇE GİDERLERİ HESABI  781
831–ÖDENEĞİNE MAHSUP EDİLECEK HARCAMALAR HESABI  804
833–BÜTÇEDEN MAHSUP EDİLECEK ÖDEMELER HESABI  805
834–GEÇEN YIL BÜTÇE MAHSUPLARI HESABI  808
835–GİDER YANSITMA HESABI  808
89 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  809
895–BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI  809
9. NAZIM HESAPLAR  813
90 ÖDENEK HESAPLARI  813
900–GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  821
901–BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI  821
902–BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI  821
903–KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI  822
904–ÖDENEKLER HESABI  822
905–ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI  822
906–MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER HS.  822
907–MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI  822
91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI  837
910–ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  837
911–ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI  837
912–KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI  845
913–KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI  845
914–VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI  856
915–VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI  856
92 TAAHHÜT HESAPLARI  857
920–GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI  858
921–GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  858
922–KAMU–ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ HESABI  863
923–KAMU–ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  863
93 VERİLEN GARANTİLER HESAPLARI  864
930–VERİLEN GARANTİLER HESABI  864
931–VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI  864
932–VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ HESABI  867
933–VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI  867
934–BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI  869
935–BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI  870
94 DEĞERLİ KÂĞIT VE ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI  876
940–DEĞERLİ KÂĞIT AMBARLARI HESABI  882
942–ZİMMETLE VERİLEN DEĞERLİ KÂĞITLAR HESABI  883
944–YOLDAKİ DEĞERLİ KÂĞITLAR HESABI  884
945–DEĞERLİ KÂĞIT İŞLEMLERİ HESABI  885
946–ÖZEL TAHAKKUKLARDAN ALACAKLAR HESABI  893
947–ÖZEL TAHAKKUKLAR HESABI  893
948–BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI  899
949–BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI  899
95 DIŞ BORÇLANMA İLE İLGİLİ HESAPLAR  903
950–KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI  903
951–KREDİ ANLAŞMALARI HESABI  903
954–RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI  907
955–RİSK HESABI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI  907
956–GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HESABI  908
957–GENEL BÜTÇE DIŞI İDARELER DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI BİLDİRİM HESABI  908
958–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER HS.  909
959–DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİLERİNDEN AÇILAN AKREDİTİFLER KARŞILIĞI HESABI  909
99 DİĞER NAZIM HESAPLAR  913
990–KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN KAYITLI DEĞERLERİ HESABI  913
993–MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GEİRLERİ HESABI  913
998–DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI  918
999–DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI  921
VI. BÖLÜM
MUHASEBE DÖNEMİ, DÖNEM SONU İŞLEMLERİ, DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ VE YÖNETİM DÖNEMİ  923
1. KAMU GELİR VE GİDERLERİNİN YILI VE MAHSUP DÖNEMİ  923
2. DÖNEM SONU İŞLEMLERİ  923
2.1. Geçici Mizandan Önce Yapılacak İşlemler  923
2.1.1. Faiz Tahakkukları  923
2.1.2. Mahsup Dönemine Aktarılacak Avanslar  924
2.1.3. Tenkis Kayıtları  924
2.2. Geçici Mizandan Sonra Yapılacak İşlemler  925
2. DÖNEM BAŞI İŞLEMLERİ  937
3. KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE BELGELERİN SAKLANMASI  937
VII. BÖLÜM
MALİ RAPORLAMA  939
1. MALİ RAPORLAMA  939
2. MİZAN CETVELİ VE DÜZENLENECEK TEMEL MALÎ TABLOLAR İLE DİĞER MALİ TABLOLAR  939
VIII.
BÖLÜM MONOGRAFİ  941
IX.
BÖLÜM EKLER:  969
Ek–1 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Uygulanacak Amortisman Oranları  969
Kaynakça  979
Kavramlar Dizini  987
Yazarın Özgeçmişi  991
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020