Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Hukuk Dizisi
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Eylül 2019 / 2. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 26.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Ekim 2018 25.50 TL 14.90 TL (%42)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Avukatlık ve Noterlik Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; yargının kurucu unsurlarından olan ve bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar ile hem taraflar arasında yapılan işlemlere resmiyet kazandırarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmek, hem de hukuki güvenliği sağlayarak "kamu hizmeti" sunmak yönünden önemli bir görev üstlenen noterlerin tabi olduğu hukuk, doktrin tartışmalarına girmeksizin öğrencilere yönelik olarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Avukatlık Hukuku
Noterlik Hukuku
Barkod: 9789750256943
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz (Süleyman ÇETİN)  5
Önsöz (Derya ATEŞ)  7
Kısaltmalar  21
AVUKATLIK HUKUKU
Birinci Ünite
HAK VE ADALET KAVRAMLARI
I. GENEL OLARAK  25
A. Hak  25
B. Adalet Kavramı  25
II. SAVUNMA HAKKI  26
BİRİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  28
ÜNİTE SORULARI  29
İkinci Ünite
AVUKATLIK MESLEĞİ VE TARİHÇESİ
I. AVUKATLIĞIN TANIMI  31
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ  32
III. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  34
A. Serbest Meslek Niteliği  34
B. Bağımsızlık Niteliği  34
C. Kamu Hizmeti Niteliği  38
D. Tekel Niteliği  38
İKİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  42
ÜNİTE SORULARI  43
Üçüncü Ünite
AVUKATLIK MESLEĞİNE KABULÜN KOŞULLARI
I. ÖN (OLUMLU) KOŞULLAR  45
II. OLUMSUZ KOŞULLAR  48
A. Mutlak Olumsuz Koşullar  48
B. Nispi Olumsuz Koşullar  51
ÜÇÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  54
ÜNİTE SORULARI  55
Dördüncü Ünite
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  57
A. Temsil ve Temsil Yetkisi  57
B. Avukatlık Sözleşmesinin Yasal Dayanağı  59
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  60
A. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı  60
B. Avukatlık Sözleşmesinin Tarafları  60
C. Avukatlık Sözleşmesinin Nitelikleri  61
D. Avukatlık Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması.  61
E. Avukatlık Ücretinin Kararlaştırılması  62
F. Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  63
DÖRDÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  64
ÜNİTE SORULARI  65
Beşinci Ünite AVUKATIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  67
I. AVUKATIN HAKLARI  67
A. Mesleki Çalışmalar Yönünden  67
1. Tekel Hakkı  67
2. İşi Reddetme Hakkı  68
3. Dosya İnceleme ve Örnek Alma Hakkı  70
4. Tebligat Yapabilme Hakkı  72
5. İşi Stajyerle ve Sekreterle Takip Hakkı  73
6. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  74
7. Duruşmayı Terk Hakkı  76
8. Avukata Karşı İşlenen Suçlarda Hâkimlere Uygulanan Hükümlerden Yararlanma Hakkı  78
B. İş Sahibi (Müvekkil) İle İlişkiler Yönünden  78
1. Ücret Hakkı  78
a. Avukatlık Kanununa Göre Ücret Hakkı  79
b. Ücret Sözleşmesinin Koşulları  81
c. Çekilme Halinde Ücret  82
d. Azil Edilme Halinde Ücret  83
e. Peşin Ücret, Avans ve Masraf İsteme  84
f. Tevkil Durumunda Ücret  85
g. Sulh Durumunda Ücret  86
h. Feragat veya Kabul Durumunda Ücret  86
ı. Davanın Usul (Görevsizlik, Yetkisizlik, Husumet vb.) Yönünden Reddi Halinde Ücret  87
i. Ceza Davalarında Ücret  88
j. Mahkemelerce Hükmedilen Karşı Vekâlet Ücreti  89
k. Vekâlet Ücretinde Müteselsil Sorumluluk  90
l. Hapis ve Rüçhan Hakkı  91
m. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  92
2. Çekilme Hakkı  93
3. Başka Bir Avukatla Takip Etme Hakkı  95
4. İşin Başka Bir Avukatla Takibine “Olur” Vermeme Hakkı  96
C. Meslek Kuruluşları Yönünden  98
1. Baro Genel Kuruluna Katılma Hakkı  98
2. Baro Organlarına Seçme ve Seçilme Hakkı  98
3. Baro Organlarında Hakkındaki Soruşturmalarda Kendisini Savunma Hakkı  99
D. Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandıklarına Girme Hakkı  100
II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  101
A. Mesleki Faaliyetlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  101
1. Özen Yükümlülüğü  101
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  104
3. İşi Red Yükümlülüğü  106
4. Bildirim Yükümlülüğü  108
5. Dosya Tutma ve Saklama Yükümlülüğü  109
6. Büro Edinme Yükümlülüğü  110
7. Çekişmeli Hakları Edinmeme veya Bunların edinilmesine Aracılık Etme Yasağı  112
8. Aracı Kullanmama Yükümlülüğü  113
9. Reklam Yasağı  114
10. İlk Avukata Yazılı Bilgi Verme Yükümlülüğü  116
11. Kılık Kıyafet Yükümlülüğü  118
12. Düşüncelerini Açıklama Yükümlülüğü  118
B. İş Sahibine Karşı Yükümlülükler  119
1. İşin Takibi Yükümlülüğü  119
2. Büroda Görüşme Yapma Yükümlülüğü  120
C. Meslektaşlarına Karşı Yükümlülükler  121
1. Mesleki Dayanışma İçinde Bulunma Yükümlülüğü  121
2. Dilekçe ve Belge Örneğini Verme Yükümlülüğü  123
3. Vekil İle Takip Edilen İşlerde Avukat İle Görüşme Yükümlülüğü  124
4. Meslektaşları Hakkında Küçük Düşürücü Görüş Açıklamama Yükümlülüğü  124
D. Meslek Birliklerine Karşı Yükümlülükler  125
1. Baro Levhasına Yazılma Yükümlülüğü  125
2. Baroya Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü  127
3. Baro Tarafından Verilen Görevleri Yapma Yükümlülüğü  128
4. Aidat Ödeme Yükümlülüğü  130
5. Baro Genel Kuruluna Katılma Yükümlülüğü  130
E. Diğer Kurumlara Karşı Yükümlülükler  131
1. Vergi Dairesine Karşı Yükümlülükler  131
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Karşı Yükümlülükler  131
BEŞİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  132
ÜNİTE SORULARI  133
Altıncı Ünite
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  135
II. HUKUKSAL SORUMLULUK  135
III. CEZAİ SORUMLULUK  137
A. Suç sayılan Eylemler  137
B. Cezai Soruşturma ve Kovuşturma  139
IV. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  141
A. Disiplin Yargılamasına Konu Eylemler  141
B. Disiplin Yargılamasının Yöntemi  142
C. Disiplin Soruşturması  143
D. Disiplin Kovuşturması  145
E. Disiplin Cezaları  147
F. Zamanaşımı  148
ALTINCI ÜNİTE ÖZETİ  150
ÜNİTE SORULARI  151
Yedinci Ünite
MESLEK KURULUŞLARI
I. BAROLAR  153
A. Baroların Tarihçesi  153
B. Baroların Nitelikleri ve Kuruluşu  154
C. Baroların Organları  157
1. Baro Genel Kurulu  157
2. Baro Yönetim Kurulu  158
3. Baro Başkanlığı  160
4. Baro Başkanlık Divanı  161
5. Baro Disiplin Kurulu  162
6. Baro Denetleme Kurulu  162
D. Baroların Denetimi  163
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  163
A. Türkiye Barolar Birliği’nin Kuruluşu  163
B. Türkiye Barolar Birliği’nin Organları  165
III. ULUSLARARASI MESLEK KURULUŞLARI  166
YEDİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  167
ÜNİTE SORULARI  168
KAYNAKÇA  171
NOTERLİK HUKUKU
Birinci Ünite
NOTER, NOTERLİK KAVRAMLARI VE NOTERLİK HUKUKU
I. GİRİŞ  175
II. TANIM VE ÖNEMİ  175
III. TARİHSEL SÜREÇTE NOTERLİK VE NOTERLİK SİSTEMLERİ  176
IV. NOTERLİK HUKUKU  178
A. Tanım ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  178
B. Kaynakları  179
BİRİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  180
ÜNİTE SORULARI  181
İkinci Ünite
NOTERLİKLERİN KURULMASI
I. GİRİŞ  185
II. NOTERLİK KURULMASI  185
III. NOTERLİKLERİN YETKİ ÇEVRESİ  186
A. Genel ve Özel Yetki Kuralları  186
B. Noterlik Yetki Çevresinin Genişlemesi  187
C. Yetkisiz Noterlikte Yapılan İşlemler  187
IV. NOTERLİKLERİN VE NOTERLERİN SINIFLANDIRILMASI  188
A. Noterliklerin Sınıflandırılması  188
B. Noterlerin Sınıflandırılması  189
İKİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  190
ÜNİTE SORULARI  191
Üçüncü Ünite
NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ VE SONA ERME
I. GİRİŞ  195
II. MESLEĞE GİRİŞ  195
A. Mesleğe Giriş Şartları  195
B. Noterlik Stajı  196
1. Noterlik Stajı Şartları ve Staj Başvurusu  196
2. Staja Tabi Olmayanlar  198
3. Stajyerin Hak ve Yükümlülükleri  199
a. Stajyerin Hakları  199
b. Stajyerin Yükümlülükleri  200
c. Stajyerin Sorumluluğu  201
d. Stajın Tamamlanması  203
III. NOTERLİĞE ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA  205
A. Noterliğe Atama  205
B. Noterin Göreve Başlaması  207
C. Noterlik Görevinin Sona Ermesi  208
ÜÇÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  209
ÜNİTE SORULARI  210
Dördüncü Ünite
NOTERLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GİRİŞ  213
II. NOTERLERİN HAKLARI  213
A. Ücret Hakkı  213
1. Noterlik Gelirleri  213
a. Ücret Gelirleri  213
b. Noter Hissesi Geliri  216
c. Ortak Cari Hesap Geliri  216
2. Noterlik Giderleri  217
B. İzin Hakkı  217
1. Genel Olarak İzin Hakkı ve Mazeret İzni  217
2. Hastalık İstirahatı  218
III. NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  219
A. Yemin Etmek  219
B. Teminat Yatırmak  220
C. İmza ve Mühür Örnekleri Göndermek  221
D. Harç ve Vergi Toplamak  221
E. Bildirimde Bulunmak  222
F. Kâtip ve Hizmetlileri Sigorta Ettirmek  223
G. Sır Saklamak  223
H. Emredici Hükümlere Uymak  224
I. Yasaklı Olunan İşleri Yapmamak  224
İ. Çalışma Saatlerine Uymak  224
J. Tatilde İş Yapma Yasağına Uymak  225
DÖRDÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  226
ÜNİTE SORULARI  227
Beşinci Ünite
NOTERLİK KURULUŞ VE İŞLEYİŞLERİ İLE
MESLEK KURULUŞLARI
I. GİRİŞ  231
II. NOTERLİK DAİRELERİ  231
A. Noterlikte Tutulan Defterler  232
B. Noterlik Dairesi Çalışanları  235
C. Noterliğin Boşalması ve Noterlik Dairesinin Devri  238
1. Noterliğin Boşalma Sebepleri  238
a. Noterliğin Kesin Olarak Boşalması  238
b. Noterliğin Geçici Olarak Boşalması  238
c. Noterliğin Engel Nedeniyle Boşalması  238
2. Noterliğin Boşalmasının Sonuçları  239
III. NOTER ODALARI  241
A. Noter Odalarının Görevleri  241
B. Noter Odası Başkanı  242
C. Noter Odası Yönetim Kurulu  242
D. Noter Odası Genel Kurulu  243
IV. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ  243
A. Türkiye Noterler Birliği’nin Görevleri  243
B. Türkiye Noterler Birliği’nin Organları  245
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanı  245
2. Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı  245
3. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu  246
4. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu  248
5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi  248
BEŞİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  250
ÜNİTE SORULARI  251
Altıncı Ünite
NOTER İŞLEMLERİ
I. GİRİŞ  255
II. NOTER İŞLEM TÜRLERİ  255
A. Noterlerin Genel Olarak Yapacakları İşler  255
1. Örnek Çıkarma  256
2. Çeviri İşlemleri  258
3. İmza Sirküleri  259
4. Protesto İşlemleri  259
5. Tescil İşlemleri  259
B. Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler  260
1. Tespit İşleri  260
2. Emanet İşleri  261
3. Vasiyetname ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili İşlemler  262
4. Tebligat İşleri  262
III. NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL  263
A. Düzenleme Yoluyla Yapılan Senetler  264
B. Onaylamak Yoluyla Yapılan Senetler  265
IV. NOTER İŞLEMLERİNDE GENEL HÜKÜMLER  266
A. İşlem İlgilisi  266
B. Noterlik İşlemlerinden Yasaklılık  267
C. Başkaları Adına İşlem Yaptırılması  268
D. Fotoğraf Yapıştırılması  269
E. Noter İşlemlerinde Çıkıntı, Değiştirme, Fesih, İptal ve Düzeltme  270
F. Noter İşleminin Yapılacağı Yer  270
G. Noter İşlemlerinin Hüküm ve Sonuçları  271
V. YABANCI ÜLKELERDE NOTERLİK İŞLEMLERİ  271
ALTINCI ÜNİTE ÖZETİ  273
ÜNİTE SORULARI  275
Yedinci Ünite
NOTERLERİN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ
I. GİRİŞ  279
II. NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  279
A. Hukuki Sorumluluğun Şartları  280
1. Fiil  280
2. Hukuka Aykırılık  280
3. Zarar  280
4. İlliyet Bağı  281
B. Hüküm ve Sonuçları  281
C. Sorumluluk Teminatı (Güvencesi)  282
III. NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  284
A. Noterlik Kanunu Kapsamındaki Suçlar  285
1. Noter İşlemlerinde Tahrifat  285
2. Yasaklara Aykırı Hareket  285
3. Noterlikler Ortak Cari Hesabıyla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  286
4. Gözetim ve Denetim Görevinin İhlali  286
5. Notere ve Noter Görevlerine Karşı İşlenen Suçlar  287
B. Noter Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma  287
1. Soruşturma  287
2. Kovuşturma  288
3. Geçici Olarak İşten El Çektirme  288
IV. NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU  289
A. Disiplin Cezasını Gerektirin Suçlar  289
B. Disiplin Cezaları  290
C. Disipline İlişkin Usul ve Esaslar  291
V. NOTERLİKLERİN DENETİMİ  293
YEDİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  295
ÜNİTE SORULARI  296
KAYNAKÇA  299
Kavramlar Dizini  301
 


M. Ufuk Tekin
Şubat 2020
69.90 TL
Sepete Ekle
Erdener Yurtcan
Şubat 2020
99.90 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
39.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz (Süleyman ÇETİN)  5
Önsöz (Derya ATEŞ)  7
Kısaltmalar  21
AVUKATLIK HUKUKU
Birinci Ünite
HAK VE ADALET KAVRAMLARI
I. GENEL OLARAK  25
A. Hak  25
B. Adalet Kavramı  25
II. SAVUNMA HAKKI  26
BİRİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  28
ÜNİTE SORULARI  29
İkinci Ünite
AVUKATLIK MESLEĞİ VE TARİHÇESİ
I. AVUKATLIĞIN TANIMI  31
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHÇESİ  32
III. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  34
A. Serbest Meslek Niteliği  34
B. Bağımsızlık Niteliği  34
C. Kamu Hizmeti Niteliği  38
D. Tekel Niteliği  38
İKİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  42
ÜNİTE SORULARI  43
Üçüncü Ünite
AVUKATLIK MESLEĞİNE KABULÜN KOŞULLARI
I. ÖN (OLUMLU) KOŞULLAR  45
II. OLUMSUZ KOŞULLAR  48
A. Mutlak Olumsuz Koşullar  48
B. Nispi Olumsuz Koşullar  51
ÜÇÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  54
ÜNİTE SORULARI  55
Dördüncü Ünite
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK  57
A. Temsil ve Temsil Yetkisi  57
B. Avukatlık Sözleşmesinin Yasal Dayanağı  59
II. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ  60
A. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı  60
B. Avukatlık Sözleşmesinin Tarafları  60
C. Avukatlık Sözleşmesinin Nitelikleri  61
D. Avukatlık Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması.  61
E. Avukatlık Ücretinin Kararlaştırılması  62
F. Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi  63
DÖRDÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  64
ÜNİTE SORULARI  65
Beşinci Ünite AVUKATIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  67
I. AVUKATIN HAKLARI  67
A. Mesleki Çalışmalar Yönünden  67
1. Tekel Hakkı  67
2. İşi Reddetme Hakkı  68
3. Dosya İnceleme ve Örnek Alma Hakkı  70
4. Tebligat Yapabilme Hakkı  72
5. İşi Stajyerle ve Sekreterle Takip Hakkı  73
6. Tanıklıktan Çekinme Hakkı  74
7. Duruşmayı Terk Hakkı  76
8. Avukata Karşı İşlenen Suçlarda Hâkimlere Uygulanan Hükümlerden Yararlanma Hakkı  78
B. İş Sahibi (Müvekkil) İle İlişkiler Yönünden  78
1. Ücret Hakkı  78
a. Avukatlık Kanununa Göre Ücret Hakkı  79
b. Ücret Sözleşmesinin Koşulları  81
c. Çekilme Halinde Ücret  82
d. Azil Edilme Halinde Ücret  83
e. Peşin Ücret, Avans ve Masraf İsteme  84
f. Tevkil Durumunda Ücret  85
g. Sulh Durumunda Ücret  86
h. Feragat veya Kabul Durumunda Ücret  86
ı. Davanın Usul (Görevsizlik, Yetkisizlik, Husumet vb.) Yönünden Reddi Halinde Ücret  87
i. Ceza Davalarında Ücret  88
j. Mahkemelerce Hükmedilen Karşı Vekâlet Ücreti  89
k. Vekâlet Ücretinde Müteselsil Sorumluluk  90
l. Hapis ve Rüçhan Hakkı  91
m. Ücret Alacaklarında Zamanaşımı  92
2. Çekilme Hakkı  93
3. Başka Bir Avukatla Takip Etme Hakkı  95
4. İşin Başka Bir Avukatla Takibine “Olur” Vermeme Hakkı  96
C. Meslek Kuruluşları Yönünden  98
1. Baro Genel Kuruluna Katılma Hakkı  98
2. Baro Organlarına Seçme ve Seçilme Hakkı  98
3. Baro Organlarında Hakkındaki Soruşturmalarda Kendisini Savunma Hakkı  99
D. Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandıklarına Girme Hakkı  100
II. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  101
A. Mesleki Faaliyetlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler  101
1. Özen Yükümlülüğü  101
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  104
3. İşi Red Yükümlülüğü  106
4. Bildirim Yükümlülüğü  108
5. Dosya Tutma ve Saklama Yükümlülüğü  109
6. Büro Edinme Yükümlülüğü  110
7. Çekişmeli Hakları Edinmeme veya Bunların edinilmesine Aracılık Etme Yasağı  112
8. Aracı Kullanmama Yükümlülüğü  113
9. Reklam Yasağı  114
10. İlk Avukata Yazılı Bilgi Verme Yükümlülüğü  116
11. Kılık Kıyafet Yükümlülüğü  118
12. Düşüncelerini Açıklama Yükümlülüğü  118
B. İş Sahibine Karşı Yükümlülükler  119
1. İşin Takibi Yükümlülüğü  119
2. Büroda Görüşme Yapma Yükümlülüğü  120
C. Meslektaşlarına Karşı Yükümlülükler  121
1. Mesleki Dayanışma İçinde Bulunma Yükümlülüğü  121
2. Dilekçe ve Belge Örneğini Verme Yükümlülüğü  123
3. Vekil İle Takip Edilen İşlerde Avukat İle Görüşme Yükümlülüğü  124
4. Meslektaşları Hakkında Küçük Düşürücü Görüş Açıklamama Yükümlülüğü  124
D. Meslek Birliklerine Karşı Yükümlülükler  125
1. Baro Levhasına Yazılma Yükümlülüğü  125
2. Baroya Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü  127
3. Baro Tarafından Verilen Görevleri Yapma Yükümlülüğü  128
4. Aidat Ödeme Yükümlülüğü  130
5. Baro Genel Kuruluna Katılma Yükümlülüğü  130
E. Diğer Kurumlara Karşı Yükümlülükler  131
1. Vergi Dairesine Karşı Yükümlülükler  131
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Karşı Yükümlülükler  131
BEŞİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  132
ÜNİTE SORULARI  133
Altıncı Ünite
AVUKATIN HUKUKİ SORUMLULUĞU
I. GENEL OLARAK  135
II. HUKUKSAL SORUMLULUK  135
III. CEZAİ SORUMLULUK  137
A. Suç sayılan Eylemler  137
B. Cezai Soruşturma ve Kovuşturma  139
IV. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  141
A. Disiplin Yargılamasına Konu Eylemler  141
B. Disiplin Yargılamasının Yöntemi  142
C. Disiplin Soruşturması  143
D. Disiplin Kovuşturması  145
E. Disiplin Cezaları  147
F. Zamanaşımı  148
ALTINCI ÜNİTE ÖZETİ  150
ÜNİTE SORULARI  151
Yedinci Ünite
MESLEK KURULUŞLARI
I. BAROLAR  153
A. Baroların Tarihçesi  153
B. Baroların Nitelikleri ve Kuruluşu  154
C. Baroların Organları  157
1. Baro Genel Kurulu  157
2. Baro Yönetim Kurulu  158
3. Baro Başkanlığı  160
4. Baro Başkanlık Divanı  161
5. Baro Disiplin Kurulu  162
6. Baro Denetleme Kurulu  162
D. Baroların Denetimi  163
II. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  163
A. Türkiye Barolar Birliği’nin Kuruluşu  163
B. Türkiye Barolar Birliği’nin Organları  165
III. ULUSLARARASI MESLEK KURULUŞLARI  166
YEDİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  167
ÜNİTE SORULARI  168
KAYNAKÇA  171
NOTERLİK HUKUKU
Birinci Ünite
NOTER, NOTERLİK KAVRAMLARI VE NOTERLİK HUKUKU
I. GİRİŞ  175
II. TANIM VE ÖNEMİ  175
III. TARİHSEL SÜREÇTE NOTERLİK VE NOTERLİK SİSTEMLERİ  176
IV. NOTERLİK HUKUKU  178
A. Tanım ve Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  178
B. Kaynakları  179
BİRİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  180
ÜNİTE SORULARI  181
İkinci Ünite
NOTERLİKLERİN KURULMASI
I. GİRİŞ  185
II. NOTERLİK KURULMASI  185
III. NOTERLİKLERİN YETKİ ÇEVRESİ  186
A. Genel ve Özel Yetki Kuralları  186
B. Noterlik Yetki Çevresinin Genişlemesi  187
C. Yetkisiz Noterlikte Yapılan İşlemler  187
IV. NOTERLİKLERİN VE NOTERLERİN SINIFLANDIRILMASI  188
A. Noterliklerin Sınıflandırılması  188
B. Noterlerin Sınıflandırılması  189
İKİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  190
ÜNİTE SORULARI  191
Üçüncü Ünite
NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ VE SONA ERME
I. GİRİŞ  195
II. MESLEĞE GİRİŞ  195
A. Mesleğe Giriş Şartları  195
B. Noterlik Stajı  196
1. Noterlik Stajı Şartları ve Staj Başvurusu  196
2. Staja Tabi Olmayanlar  198
3. Stajyerin Hak ve Yükümlülükleri  199
a. Stajyerin Hakları  199
b. Stajyerin Yükümlülükleri  200
c. Stajyerin Sorumluluğu  201
d. Stajın Tamamlanması  203
III. NOTERLİĞE ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA  205
A. Noterliğe Atama  205
B. Noterin Göreve Başlaması  207
C. Noterlik Görevinin Sona Ermesi  208
ÜÇÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  209
ÜNİTE SORULARI  210
Dördüncü Ünite
NOTERLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. GİRİŞ  213
II. NOTERLERİN HAKLARI  213
A. Ücret Hakkı  213
1. Noterlik Gelirleri  213
a. Ücret Gelirleri  213
b. Noter Hissesi Geliri  216
c. Ortak Cari Hesap Geliri  216
2. Noterlik Giderleri  217
B. İzin Hakkı  217
1. Genel Olarak İzin Hakkı ve Mazeret İzni  217
2. Hastalık İstirahatı  218
III. NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  219
A. Yemin Etmek  219
B. Teminat Yatırmak  220
C. İmza ve Mühür Örnekleri Göndermek  221
D. Harç ve Vergi Toplamak  221
E. Bildirimde Bulunmak  222
F. Kâtip ve Hizmetlileri Sigorta Ettirmek  223
G. Sır Saklamak  223
H. Emredici Hükümlere Uymak  224
I. Yasaklı Olunan İşleri Yapmamak  224
İ. Çalışma Saatlerine Uymak  224
J. Tatilde İş Yapma Yasağına Uymak  225
DÖRDÜNCÜ ÜNİTE ÖZETİ  226
ÜNİTE SORULARI  227
Beşinci Ünite
NOTERLİK KURULUŞ VE İŞLEYİŞLERİ İLE
MESLEK KURULUŞLARI
I. GİRİŞ  231
II. NOTERLİK DAİRELERİ  231
A. Noterlikte Tutulan Defterler  232
B. Noterlik Dairesi Çalışanları  235
C. Noterliğin Boşalması ve Noterlik Dairesinin Devri  238
1. Noterliğin Boşalma Sebepleri  238
a. Noterliğin Kesin Olarak Boşalması  238
b. Noterliğin Geçici Olarak Boşalması  238
c. Noterliğin Engel Nedeniyle Boşalması  238
2. Noterliğin Boşalmasının Sonuçları  239
III. NOTER ODALARI  241
A. Noter Odalarının Görevleri  241
B. Noter Odası Başkanı  242
C. Noter Odası Yönetim Kurulu  242
D. Noter Odası Genel Kurulu  243
IV. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ  243
A. Türkiye Noterler Birliği’nin Görevleri  243
B. Türkiye Noterler Birliği’nin Organları  245
1. Türkiye Noterler Birliği Başkanı  245
2. Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı  245
3. Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu  246
4. Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu  248
5. Türkiye Noterler Birliği Kongresi  248
BEŞİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  250
ÜNİTE SORULARI  251
Altıncı Ünite
NOTER İŞLEMLERİ
I. GİRİŞ  255
II. NOTER İŞLEM TÜRLERİ  255
A. Noterlerin Genel Olarak Yapacakları İşler  255
1. Örnek Çıkarma  256
2. Çeviri İşlemleri  258
3. İmza Sirküleri  259
4. Protesto İşlemleri  259
5. Tescil İşlemleri  259
B. Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşler  260
1. Tespit İşleri  260
2. Emanet İşleri  261
3. Vasiyetname ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili İşlemler  262
4. Tebligat İşleri  262
III. NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL  263
A. Düzenleme Yoluyla Yapılan Senetler  264
B. Onaylamak Yoluyla Yapılan Senetler  265
IV. NOTER İŞLEMLERİNDE GENEL HÜKÜMLER  266
A. İşlem İlgilisi  266
B. Noterlik İşlemlerinden Yasaklılık  267
C. Başkaları Adına İşlem Yaptırılması  268
D. Fotoğraf Yapıştırılması  269
E. Noter İşlemlerinde Çıkıntı, Değiştirme, Fesih, İptal ve Düzeltme  270
F. Noter İşleminin Yapılacağı Yer  270
G. Noter İşlemlerinin Hüküm ve Sonuçları  271
V. YABANCI ÜLKELERDE NOTERLİK İŞLEMLERİ  271
ALTINCI ÜNİTE ÖZETİ  273
ÜNİTE SORULARI  275
Yedinci Ünite
NOTERLERİN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ
I. GİRİŞ  279
II. NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  279
A. Hukuki Sorumluluğun Şartları  280
1. Fiil  280
2. Hukuka Aykırılık  280
3. Zarar  280
4. İlliyet Bağı  281
B. Hüküm ve Sonuçları  281
C. Sorumluluk Teminatı (Güvencesi)  282
III. NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU  284
A. Noterlik Kanunu Kapsamındaki Suçlar  285
1. Noter İşlemlerinde Tahrifat  285
2. Yasaklara Aykırı Hareket  285
3. Noterlikler Ortak Cari Hesabıyla İlgili Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi  286
4. Gözetim ve Denetim Görevinin İhlali  286
5. Notere ve Noter Görevlerine Karşı İşlenen Suçlar  287
B. Noter Hakkında Soruşturma ve Kovuşturma  287
1. Soruşturma  287
2. Kovuşturma  288
3. Geçici Olarak İşten El Çektirme  288
IV. NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU  289
A. Disiplin Cezasını Gerektirin Suçlar  289
B. Disiplin Cezaları  290
C. Disipline İlişkin Usul ve Esaslar  291
V. NOTERLİKLERİN DENETİMİ  293
YEDİNCİ ÜNİTE ÖZETİ  295
ÜNİTE SORULARI  296
KAYNAKÇA  299
Kavramlar Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020