Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşılması
Şubat 2021 / 2. Baskı / 500 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Temmuz 2020 110.00 TL 59.90 TL (%46) Sepete Ekle
   

Uygulamada sıkça karşılaşılan konulardan seçilerek hazırlanmış olan bu çalışmada, boşanma davaları sonucunda mal ve paranın paylaşılması, içtihatlı mevzuat (4721 sy.Türk Medeni Kanun 201 -281 maddeleri ) ve örneklerle açıklanmıştır.

Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir.

Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmemiş ise, evlilik tarihinden 4721 Sayılı TMK'nin yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

Katılma alacağı, Yasa'dan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına gerek yoktur. Ayrıca, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal olarak kabul edilir.

01.01.2002 tarihinden önce; 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin (TKM) yürürlükte olduğu dönemde, eşler arasında yasal mal ayrılığı rejimi geçerliydi . TKM'de, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzenleme mevcut olmadığından, eşlerin bu dönemde edindikleri mal varlığının tasfiyesine ilişkin uyuşmazlık, aynı Kanun'un 5.maddesi yollamasıyla Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri göz önünde bulundurularak "katkı payı alacağı" hesaplama yöntemi kurallarına göre çözüme kavuşturulmalıdır. Zira Borçlar Kanunu, Medeni Kanun'un tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir.

Mal ayrılığı rejiminde; eşler kendi malları üzerinde tasarruf yetkisine ve intifa hakkına sahiptir ve mallarının idaresi kendisine aittir.

Her birinin malları, geliri ve kendi kazançları yine kendilerine ait kişisel mallarıdır.

Tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlanan bu çalışmada, Genel bilgiler ve açıklamalarla mal rejimine ilişkin hesaplama teknikleri ile örnek dilekçeler, bilirkişi raporları ilgili mevzuat yer almakta olup çalışma en güncel ve yeni tarihli Yüksek yargı kararlarıyla zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
Eşler Arasındaki Mal Rejimi TMK 202– 281 maddeleri
Genel Bilgiler – Örnekli– İçtihatlı – Açıklamalı –İlgili Mevzuat İncelemesi İle
Uygulamadan Dilekçeler – Sözleşmeler – Bilirkişi Raporları
Barkod: 9789750266751
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 500
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
ÖNEMLİ NOTLAR  19
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR  23
A. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri  23
1. Mal Rejimleri  24
2. Üçüncü Kişilerin Korunması  24
B. Genel Bilgiler  25
1. Görevli Mahkeme  26
2. Yetkili Mahkeme  34
3. Zamanaşımı  36
4. İspat  37
5. Velayet Hakkı  38
C. Mal Rejimi Davalarına İlişkin Uyuşmazlıklar  39
1. Edinilmiş Mallar (Artık Değer) Üzerinde Kural Olarak Davacının TMY 236/1. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Bulunmakta mıdır?  39
2. TMY. 222/1. Fıkrasına Göre, Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspat Etmekle Yükümlü müdür?  41
3. Mal Rejimi Nedir?  42
4. Denkleştirme Davası Taksim Yapılana Kadar Zamanaşımına Tabi Olmadan Herzaman Açılabilirmi?  47
5. Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı– Artık Değere Katılma Alacağı Nedir?  48
6. Mal Rejimi Ölüm Tarihi İtibarıyla Sona Ermesi (TMK’nın 225/1. m) .  61
7. Bağış Tasarrufu?  67
8. Malın Bütününü – Bölünmeden – Talep Hakkı?  68
9. Uygulama – Örnek Hesaplamalar?  70
İkinci Bölüm
MEVZUAT – ÖRNEK KARARLAR
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  79
A. Mal Rejimi  79
1. Yasal Mal Rejimi  79
a. Mevzuat  79
b. Örnek Kararlar  79
2. Mal Rejimi Sözleşmesi  112
a. Mevzuat  112
b. Örnek Kararlar  112
3. Olağanüstü Mal Rejimi  113
a. Mevzuat  113
b. Örnek Kararlar  114
4. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme  126
a. Mevzuat  126
b. Örnek Kararlar  126
5. Cebrî İcra Hâlinde  127
a. Mevzuat  127
b. Örnek Kararlar  127
6. Eski Rejime Dönme  129
a. Mevzuat  129
b. Örnek Kararlar  129
7. Alacaklıların Korunması  130
a. Mevzuat  130
b. Örnek Kararlar  130
8. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki  132
a. Mevzuat  132
b. Örnek Kararlar  132
9. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi  145
a. Mevzuat  145
b. Örnek Kararlar  146
B. Edinilmiş Mallara Katılma  149
1. Mülkiyet  149
a. Mevzuat  149
b. Örnek Kararlar  149
2. Edinilmiş Mallar  164
a. Mevzuat  164
b. Örnek Kararlar  164
3. Kişisel Mallar  188
a. Mevzuat  188
b. Örnek Kararlar  188
4. Sözleşmeye Göre  198
a. Mevzuat  198
b. Örnek Kararlar  198
5. İspat  200
a. Mevzuat  200
b. Örnek Kararlar  200
6. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  221
a. Mevzuat  221
b. Örnek Kararlar  222
7. Malların Geri Alınması ve Borçlar  226
a. Mevzuat  226
b. Örnek Kararlar  226
8. Değer Artış Payı  241
a. Mevzuat  241
b. Örnek Kararlar  241
9. Eşlerin Paylarının Hesaplanması  251
a. Mevzuat  251
b. Örnek Kararlar  252
10. Eklenecek Değerler  272
a. Mevzuat  272
b. Örnek Kararlar  272
11. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  297
a. Mevzuat  297
b. Örnek Kararlar  297
12. Artık Değer  310
a. Mevzuat  310
b. Örnek Kararlar  310
13. Değerin Belirlenmesi  325
a. Mevzuat  325
b. Örnek Kararlar  325
14. Gelir Değeri  335
a. Mevzuat  335
b. Örnek Kararlar  335
15. Artık Değere Katılma  341
a. Mevzuat  341
b. Örnek Kararlar  341
16. Sözleşmeye Göre  356
a. Mevzuat  356
b. Örnek Kararlar  357
17. Aile Konutu ve Ev Eşyası  373
a. Mevzuat  373
b. Örnek Kararlar  374
18. Üçüncü Kişilere Karşı Dava  388
a. Mevzuat  388
b. Örnek Kararlar  388
19. Mal Ayrılığı  406
a. Mevzuat  406
b. Örnek Kararlar  409
21. Paylaştırma Yöntemi  413
a. Mevzuat  413
b. Örnek Kararlar  414
22. Mal Ortaklığı  421
a. Mevzuat  421
b. Örnek Kararlar  423
23. Kişisel Borçlar  424
a. Mevzuat  424
b. Örnek Kararlar  426
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
NAFAKA – DAVA DİLEKÇESİ  431
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYET – DAVA DİLEKÇESİ  434
BOŞANMA – SOYADIN KULLANILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  437
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ I  438
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ II  439
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ III  441
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ IV.  442
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ V. – EDİNİLMİŞ MAL  444
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VI.  446
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VII.  447
EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLANI – AKIL HASTALIĞI – DAVA DİLEKÇESİ  449
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – ZİYNET EŞYASI – DAVA DİLEKÇESİ  451
CEVAP – AİLE KONUTU – MUVAZAA NEDENİYLE DOSYANIN TEFRİKİ – MUVAZAA DIŞINDAKİ TALEP YÖNÜNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ  454
DELİL DİLEKÇESİ  459
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TMK. 124 MADDESİ UYARINCA EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİ  460
VELAYET VE NAFAKA İSTEMİ  461
MUVAZAALI İŞLEM – DAVA DİLEKÇESİ  463
İSTİNAF – MUVAZAALI SATIŞ İPTALİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  465
GÖREVLİ MAHKEME – MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF DİLEKÇESİ I  467
MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF II  470
TEMYİZ DİLEKÇESİ  472
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ I  474
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ II  475
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ III  476
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ IV.  477
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ V  478
MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  479
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ I  481
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ II–  484
İBRANAME – BOŞANMA – MAL REJİMİ – ANLAŞMA PROTOKOLÜ  485
BİLİRKİŞİ RAPORU I  486
BİLİRKİŞİ RAPORU II  492
Kaynakça  497
Kavram Dizini  499
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
ÖNEMLİ NOTLAR  19
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR  23
A. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri  23
1. Mal Rejimleri  24
2. Üçüncü Kişilerin Korunması  24
B. Genel Bilgiler  25
1. Görevli Mahkeme  26
2. Yetkili Mahkeme  34
3. Zamanaşımı  36
4. İspat  37
5. Velayet Hakkı  38
C. Mal Rejimi Davalarına İlişkin Uyuşmazlıklar  39
1. Edinilmiş Mallar (Artık Değer) Üzerinde Kural Olarak Davacının TMY 236/1. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Bulunmakta mıdır?  39
2. TMY. 222/1. Fıkrasına Göre, Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspat Etmekle Yükümlü müdür?  41
3. Mal Rejimi Nedir?  42
4. Denkleştirme Davası Taksim Yapılana Kadar Zamanaşımına Tabi Olmadan Herzaman Açılabilirmi?  47
5. Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı– Artık Değere Katılma Alacağı Nedir?  48
6. Mal Rejimi Ölüm Tarihi İtibarıyla Sona Ermesi (TMK’nın 225/1. m) .  61
7. Bağış Tasarrufu?  67
8. Malın Bütününü – Bölünmeden – Talep Hakkı?  68
9. Uygulama – Örnek Hesaplamalar?  70
İkinci Bölüm
MEVZUAT – ÖRNEK KARARLAR
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  79
A. Mal Rejimi  79
1. Yasal Mal Rejimi  79
a. Mevzuat  79
b. Örnek Kararlar  79
2. Mal Rejimi Sözleşmesi  112
a. Mevzuat  112
b. Örnek Kararlar  112
3. Olağanüstü Mal Rejimi  113
a. Mevzuat  113
b. Örnek Kararlar  114
4. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme  126
a. Mevzuat  126
b. Örnek Kararlar  126
5. Cebrî İcra Hâlinde  127
a. Mevzuat  127
b. Örnek Kararlar  127
6. Eski Rejime Dönme  129
a. Mevzuat  129
b. Örnek Kararlar  129
7. Alacaklıların Korunması  130
a. Mevzuat  130
b. Örnek Kararlar  130
8. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki  132
a. Mevzuat  132
b. Örnek Kararlar  132
9. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi  145
a. Mevzuat  145
b. Örnek Kararlar  146
B. Edinilmiş Mallara Katılma  149
1. Mülkiyet  149
a. Mevzuat  149
b. Örnek Kararlar  149
2. Edinilmiş Mallar  164
a. Mevzuat  164
b. Örnek Kararlar  164
3. Kişisel Mallar  188
a. Mevzuat  188
b. Örnek Kararlar  188
4. Sözleşmeye Göre  198
a. Mevzuat  198
b. Örnek Kararlar  198
5. İspat  200
a. Mevzuat  200
b. Örnek Kararlar  200
6. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  221
a. Mevzuat  221
b. Örnek Kararlar  222
7. Malların Geri Alınması ve Borçlar  226
a. Mevzuat  226
b. Örnek Kararlar  226
8. Değer Artış Payı  241
a. Mevzuat  241
b. Örnek Kararlar  241
9. Eşlerin Paylarının Hesaplanması  251
a. Mevzuat  251
b. Örnek Kararlar  252
10. Eklenecek Değerler  272
a. Mevzuat  272
b. Örnek Kararlar  272
11. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  297
a. Mevzuat  297
b. Örnek Kararlar  297
12. Artık Değer  310
a. Mevzuat  310
b. Örnek Kararlar  310
13. Değerin Belirlenmesi  325
a. Mevzuat  325
b. Örnek Kararlar  325
14. Gelir Değeri  335
a. Mevzuat  335
b. Örnek Kararlar  335
15. Artık Değere Katılma  341
a. Mevzuat  341
b. Örnek Kararlar  341
16. Sözleşmeye Göre  356
a. Mevzuat  356
b. Örnek Kararlar  357
17. Aile Konutu ve Ev Eşyası  373
a. Mevzuat  373
b. Örnek Kararlar  374
18. Üçüncü Kişilere Karşı Dava  388
a. Mevzuat  388
b. Örnek Kararlar  388
19. Mal Ayrılığı  406
a. Mevzuat  406
b. Örnek Kararlar  409
21. Paylaştırma Yöntemi  413
a. Mevzuat  413
b. Örnek Kararlar  414
22. Mal Ortaklığı  421
a. Mevzuat  421
b. Örnek Kararlar  423
23. Kişisel Borçlar  424
a. Mevzuat  424
b. Örnek Kararlar  426
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
NAFAKA – DAVA DİLEKÇESİ  431
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYET – DAVA DİLEKÇESİ  434
BOŞANMA – SOYADIN KULLANILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  437
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ I  438
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ II  439
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ III  441
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ IV.  442
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ V. – EDİNİLMİŞ MAL  444
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VI.  446
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VII.  447
EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLANI – AKIL HASTALIĞI – DAVA DİLEKÇESİ  449
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – ZİYNET EŞYASI – DAVA DİLEKÇESİ  451
CEVAP – AİLE KONUTU – MUVAZAA NEDENİYLE DOSYANIN TEFRİKİ – MUVAZAA DIŞINDAKİ TALEP YÖNÜNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ  454
DELİL DİLEKÇESİ  459
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TMK. 124 MADDESİ UYARINCA EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİ  460
VELAYET VE NAFAKA İSTEMİ  461
MUVAZAALI İŞLEM – DAVA DİLEKÇESİ  463
İSTİNAF – MUVAZAALI SATIŞ İPTALİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  465
GÖREVLİ MAHKEME – MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF DİLEKÇESİ I  467
MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF II  470
TEMYİZ DİLEKÇESİ  472
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ I  474
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ II  475
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ III  476
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ IV.  477
BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ V  478
MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  479
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ I  481
MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ II–  484
İBRANAME – BOŞANMA – MAL REJİMİ – ANLAŞMA PROTOKOLÜ  485
BİLİRKİŞİ RAPORU I  486
BİLİRKİŞİ RAPORU II  492
Kaynakça  497
Kavram Dizini  499
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021