Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Örnekleriyle
Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve –SPSS Uygulamaları–
Ekim 2020 / 1. Baskı / 608 Syf.
Fiyatı: 75.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bilimsel araştırma, "bilimsel düşünme yöntemi" ve "bilimsel araştırma yöntemi" olmak üzere zorunlu iki unsura dayanmak durumundadır. Bu durum bilimin hem analitik aklın imkânına, hem de görgül araştırma yöntemlerine dayanma zorunluluğundan kaynaklanır. Bilimsel faaliyetler doğası gereği olay ve olgulara dayanma, tarafsızlık, dogmatizmi bilimsel süreçlerin uzağında tutma, eleştiriye açık olma ve yanılma ihtimalini hep göz önünde bulundurmak gibi bazı etik normlara sahip olmak durumundadır; ancak bilimsel düşünmenin her durumda "yöntemli düşünme" olmak gibi bir zorunluluğu vardır. Nitekim "usul esasa mukaddemdir". Bilimsel araştırma, analizleri bulgular üzerinden yapma, yorumları bulgulara ve ortak akla dayandırma, buradan kurama ve mümkün ise bilimsel yasaya ulaşma çabasına dayalı sistematik bir süreci ifade eder.

Nicel, nitel veya karma olmak yönüyle mükemmel bir araştırma yöntemi yoktur; her tür araştırma gerçeğin sadece bir kısmını açıklar, aynı gerçekliğe dair açıklanmayan kısım muhtemelen açıklanandan daha fazladır. Gerçeği anlamak için yürütülen çalışmalarda açıklanan ve anlaşılan kısım bilgi, anlaşılmayan kısım ise "zan" olarak kalmaya devam eder. Bilim dünyası "bilgi"den ve "zan"lardan oluşan bir dünyadır. Çalıştıkları disiplinlere göre bilim insanları yöntemler arasında tercih yapmak durumunda kalırlar ve bir yöntemi diğerine tercih ettiği durumlar olur. Tercih durumu alternatif arayışından kaynaklanır. Bilim bu tercih ve terk etme zemininde ilerler.

Konu Başlıkları
Bilim ve Bilimsel Araştırma
Bilimsel Araştırma Yöntemi
Bilimsel Araştırmanın Kuramsal Temelleri
Nicel Araştırma Yöntemi
Nitel Araştırma Yöntemi
Nitel Araştırma Desenleri
Karma Yöntem Araştırmaları
Örnekleme Teknikleri
Ölçme ve Ölçek Türleri
Veri Toplama Teknikleri
Geçerlilik ve Güvenirlik
Nicel Veri Analizi Teknikleri
Nitel Veri Analizi Teknikleri
Bilimsel Makale Türleri
Bilimsel Makale ve Tez Yazım Teknikleri
SPSS Programı ile Veri Analizi
Barkod: 9789750263361
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 608
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
Giriş  23
Bölüm Notları  30
Birinci Bölüm
BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
1. Bilgi ve Bilimsel Bilgi Kavramı  31
2. Bilgi Türleri  32
3. Bilim Nedir?  34
4. Bilimlerin Sınıflandırılması  38
5. Bilimin Amacı Nedir?  39
6. Bilimin İşlevleri Nelerdir?  42
Bölüm Notları  46
İkinci Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
1. Araştırma Nedir?  47
2. Bilimsel Araştırma Nedir?  49
3. Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir?  51
4. Bilimsel Araştırma Türleri  55
4.1. Benimsediği Yaklaşıma Göre Araştırmalar  55
4.1.1. Kuramsal Araştırmalar  55
4.1.2. Temel Araştırmalar  55
4.1.3. Uygulamalı Araştırmalar  56
4.2. Amacı Bakımından Araştırmalar  57
4.2.1. Keşfedici Araştırma.  57
4.2.2. Tanımlayıcı Araştırmalar  58
4.2.3. Açıklayıcı Araştırmalar  59
4.2.4. Tahmin Edici Araştırmalar  60
4.3. Araştırma Yöntemine Göre Araştırmalar  60
4.3.1. Nicel Araştırma  60
4.3.2. Nitel Araştırma  61
4.3.3. Karma Yöntem Araştırmaları  61
4.4. Akıl Yürütme Biçimine Göre Araştırmalar  61
4.4.1. Tümdengelimsel Araştırma  62
4.4.2. Tümevarımsal Araştırma  62
4.5. Zaman İtibariyle Araştırmalar  62
4.5.1. Boylamsal Araştırmalar  62
4.5.2. Kesitsel Araştırmalar  63
4.5.3. Diğer Araştırma Türleri  63
5. Bilimsel Araştırma Süreci  65
6. Bilimsel Araştırma Yöntemi  70
7. Bilimsel Araştırmalarda Yöntem Belirleme Ölçütleri  73
8. Strateji, Tasarım, Yöntem ve Teknik Ayrımı  74
Bölüm Notları  78
Üçüncü Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ
1. Bilimsel Kuram Nedir?  81
2. Bilimsel Kuramların Özellikleri  84
3. Bilimsel Araştırmaların Felsefi Temelleri  86
3.1. Nicel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Pozitivizm  88
3.2. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temelleri  92
3.2.1. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Yorumsamacılık  93
3.2.2. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Yapılandırmacılık ve Dönüştürücülük  98
3.2.3. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Post–pozitivizm  99
3.2.4. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Eleştirel Kuram  101
3.2.5. Feminist Bilim Kuramı  105
3.2.6. Nitel Araştırmaların Felsefi Temeli Olarak Postmodernizm  107
3.3. Karma Yöntem Araştırmaların Felsefi Temeli Olarak Pragmatizm  115
4. Bilimsel Akıl Yürütme Biçimleri: Tümevarım ve Tümdengelim  117
4.1. Nicel Araştırmalar ve Tümdengelim İlkesi  118
4.2. Nitel Araştırmalar ve Tümevarım İlkesi  119
4.3. Hipotezli Tümdengelim  122
5. Araştırmaları Bir Kurama Dayandırma Gerekliliği  122
Bölüm Notları  125
Dördüncü Bölüm
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
1. Nicel Araştırma  129
1.1. Nicel Araştırmaların Temel Özellikleri  131
2. Nicel Araştırma Desenleri  132
2.1. Deneysel Desenler  132
2.2. Tek Denekli Desenler  134
2.3. Tarama Deseni  135
2.4. Deneysel Olmayan Desenler  138
3. Nicel Araştırma Modeli  139
3.1. Araştırma Modeli Türleri  139
4. Değişken ve Değişken Türleri  140
5. Nicel Araştırma Yönteminin Tercih Gerekçesi  142
6. Nicel Araştırmaların Zayıf Yanları  144
Bölüm Notları  146
Beşinci Bölüm
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
1. Nitel Araştırma ve Nitel Araştırma Yöntemi  149
1.1. Nitel Araştırmaların Özellikleri  155
1.2. Nitel Araştırma Süreci  158
1.3. Hangi Durumlarda Nitel Araştırma Yöntemi Tercih Edilir?  159
1.4. Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması  159
Bölüm Notları  168
Altıncı Bölüm
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ
1. Nitel Araştırma Desenleri  171
1.1. Örnek Olay Deseni  172
1.1.1. Örnek Olay Çalışmasında “Örnek/Durum” Nedir?  175
1.1.2. Örnek Olay Çalışması Türleri  178
1.1.3. Hangi Durumlarda Örnek Olay Çalışması Yapılır  183
1.2. Gömülü Kuram  185
1.2.1. Gömülü Kuramda Araştırma Süreci  188
1.2.2. Gömülü Kuramda Veri Analizinde Özel Durumlar  191
1.2.3. Gömülü Kuram Deseni Hangi Durumlarda Kullanılır?  193
1.3. Fenomenolojik Araştırma Deseni  194
1.3.1. Fenomenolojik Araştırma Hangi Durumlarda Yapılır?  199
1.4. Etnografik Araştırma Deseni  201
1.4.1. Etnografik Araştırmaların Temel Özellikleri  204
1.4.2. Etnografik Araştırma Hangi Durumlarda Yapılır?  205
1.5. Anlatı Araştırması  208
1.5.1. Biyografi  210
1.5.2. Otobiyografi  210
1.5.3. Otoetnografi  211
1.5.4. Sözlü Tarih  212
Bölüm Notları  217
Yedinci Bölüm
KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
1. Karma Yöntem Araştırmaları  223
2. Karma Yöntemin Tercih Gerekçesi  226
3. Karma Araştırma Yönteminin Özellikleri  228
4. Karma Yöntem Araştırmalarının Sınıflandırılması  229
5. Karma Araştırma Yöntemi Hangi Durumlarda Yapılır?  232
6. Karma Araştırma Yöntemlerinde Örneklem ve Örnekleme  234
7. Karma Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri  235
8. Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Analizi  236
Bölüm Notları  238
Sekizinci Bölüm
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
1. Evren ve Sayım  241
2. Örnekleme Çerçevesi  243
3. Örnekleme  244
3.1. Örnekleme Süreci  245
3.2. Nicel Araştırmalarda Örnekleme Teknikleri  245
3.2.1. Tesadüfî Örnekleme Teknikleri  246
3.2.2. Tesadüfî Olmayan Örnekleme  250
3.3. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Teknikleri  250
3.3.1. Amaçlı Örnekleme  251
3.3.2. Aykırı Durum Örneklemesi  252
3.3.3. Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi  253
3.3.4. Homojen Örnekleme  253
3.3.5. Tipik Durum Örneklemesi  254
3.3.6. Kritik Durum Örneklemesi  254
3.3.7. Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Örnekleme  254
3.3.8. Ölçüt Örnekleme  255
3.3.9. Sistematik Örnekleme  256
3.3.10. Kolayda Örnekleme  256
3.3.11. Kartopu Örneklemesi  257
3.3.12. Kota Örnekleme  257
3.3.13. Yoğunluk Örneklemesi  258
3.3.14. Kuram Tabanlı Örnekleme.  259
3.3.15. Fırsatçı veya Beliren Durumlar Örneklemesi  260
3.3.16. Politik Durum Örneklemesi  260
3.3.17. Hibrit veya Karma Örnekleme  260
3.3.18. Elverişlilik Örnekleme  260
3.4. Örnekleme Hataları  261
4. Örneklem  263
4.1. Nicel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü  265
4.2. Nitel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü  268
4.3. Nitel Araştırma Desenlerinde Örneklem Büyüklüğü  270
Bölüm Notları  273
Dokuzuncu Bölüm
ÖLÇME VE ÖLÇEK TÜRLERİ
1. Araştırmalarda Ölçme  279
2. Kavram ve Değişken  280
3. Ölçme Türleri  282
3.1. Doğrudan ve Dolaylı Ölçme  282
3.2. Olgusal ve Yargısal Ölçme  282
4. Ölçüm Düzeyleri  283
4.1. İsimsel Ölçüm  284
4.2. Sıralama Ölçümü  285
4.3. Aralıklı Ölçüm  286
4.4. Oranlı Ölçüm  286
5. Ölçekler ve Ölçek Türleri  287
5.1. Tekli Ölçekler  288
5.2. Çoklu Ölçekler.  289
5.2.1. Likert Tipi Ölçek  289
5.2.2. Semantik Farklılıklar Ölçeği  290
5.3. Thurstone Ölçeği  290
6. Ölçek ve Anket Farkı  291
7. Ölçeklerle İlgili Önemli Noktalar  294
8. Ölçme Hataları ve Hata Kaynakları  295
Bölüm Notları  297
Onuncu Bölüm
VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
1. Bilimsel Araştırmalarda Veri  299
2. Veri Türleri  300
2.1. Olgusal ve Yargısal Veriler  301
2.2. Nicel ve Nitel Veriler  301
2.3. Birincil ve İkincil Veriler  302
3. Veri Toplama  302
4. Veri Toplama Teknikleri  303
4.1. Nicel Veri Toplama Teknikleri  304
4.2. Nitel Veri Toplama Teknikleri  307
4.2.1. Görüşme  308
4.2.2. Görüşme Sorularının Özellikleri  311
4.3. Görüşme Şekilleri  314
4.3.1. Derinlemesine Görüşme  314
4.3.2. Odak Grup Görüşmesi  314
4.3.3. Görüşmelerde Kayıt Tutma  316
4.4. Gözlem  317
4.4.1. Gözlem Formları  319
4.4.2. Gözlem Türleri  319
Bölüm Notları  323
On Birinci Bölüm
GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK
1. Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik  325
1.1. Nicel Araştırmalarda Güvenirlik  326
1.2. Nicel Araştırmalarda Geçerlilik  329
1.2.1. Nicel Araştırmalarda Geçerlilik Türleri  330
2. Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlik  332
2.1. Nitel Araştırmalarda Geçerlilik  334
2.2. Nitel Araştırmalarda Güvenirlik  335
2.3. Nitel Araştırmalarda Güvenirlik Türleri  335
2.3.1. İç Güvenirlik  336
2.3.2. Dış Güvenirlik  336
2.3.3. Aktarılabilirlik  336
2.3.4. İnandırıcılık  337
2.3.5. Tutarlık  337
2.3.6. Teyit Edilebilirlik  337
2.3.7. Onaylanabilirlik  338
2.3.8. Doğrulanabilirlik  338
2.3.9. Çeşitleme  339
2.4. Araştırmayı Geçersiz Kılan Faktörler  339
2.5. Nitel Araştırmalarda Genelleme Sorunu  341
Bölüm Notları  343
On İkinci Bölüm
NİCEL VERİ ANALİZİ TEKNİKLERİ
1. Veri Hazırlama  345
2. Veri Analizi  346
2.1. Tanımlayıcı (Betimleyici) İstatistikler  348
3. Farklılıkları Belirlemek İçin Yapılan Analizler  350
3.1. Parametrik analiz teknikleri  351
3.1.1. t– Testi  351
3.1.2. Varyans Analizi.  352
3.1.3. MANOVA Analizi  354
3.2. Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri  355
4. İlişkileri Belirlemek İçin Yapılan Analiz Teknikleri  356
4.1. Korelasyon Analizi  357
4.2. Regresyon Analizi  358
4.3. Faktör Analizi  360
5. Uygun İstatistiksel Tekniğin Seçimi  362
5.1. Betimsel Tarama Modeli  363
5.2. İlişkisel Model  364
5.3. Nedensel Karşılaştırma Modeli  365
5.4. Karşılaştırmalı İlişkisel Model  365
Bölüm Notları  367
On Üçüncü Bölüm
NİTEL VERİ ANALİZİ TEKNİKLERİ
1. Nitel Veriler Nasıl Analiz Edilir?  369
2. Nitel Verilerin Analizi  371
3. Nitel Veri Analizi Türleri  377
3.1. Doküman/Metin Analizi  377
3.1.1. Doküman Analizinin Aşamaları  379
3.2. Betimsel Analiz  382
3.2.1. Betimsel Analizin Aşamaları  384
3.3. Nitel İçerik Analizi  386
3.3.1. Nitel İçerik Analizinin Aşamaları  389
3.3.2. Nitel İçerik Analizi Türleri  393
4. Söylem ve Söylemin Analizi  395
4.1. Söylem Analizi  397
4.2. Söylem Analizi Türleri  400
Bölüm Notları  401
On Dördüncü Bölüm
BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ
1. Bilimsel Makale  405
2. Bilimsel Makale Türleri  405
2.1. Yöntemi Açısından Makaleler  405
2.1.1. Nicel Yöntem Makaleleri  406
2.1.2. Nitel Yöntem Makaleleri  407
2.1.3. Karma Yöntem Makaleleri  408
2.2. Konuları Açısından Makaleler  409
2.2.1. Özgün/Araştırma Makaleleri  409
2.2.2. Sistematik İnceleme Makaleleri  410
2.2.3. Derleme (Review) Makaleleri  411
2.2.4. Kuramsal Makaleler  412
2.2.5. Hipotez ve Teori Geliştirme Makaleleri  413
2.2.6. Perspektif Makaleleri  413
2.2.7. Klinik Çalışmaları Makaleleri  414
2.2.8. Olgu Sunumu Makaleleri  415
2.2.9. Topluluk Vaka İncelemesi Makaleleri  416
2.2.10. Kavramsal Analiz Makaleleri  416
2.2.11. Müfredat, Öğretim ve Pedagoji Makaleleri  416
2.2.12. Kitap İncelemesi Makaleleri  417
2.2.13. Editöre Mektup Makaleleri  417
2.2.14. Davetli Özel Makaleler  418
Bölüm Notları  420
On Beşinci Bölüm
BİLİMSEL MAKALE VE TEZ YAZIM TEKNİKLERİ
1. Bilimsel Makale Yazmanın Evrensel Standardı Olarak IMRAD  421
2. Başlık Nasıl Yazılır?  421
3. Özet Nasıl Yazılır?  423
4. Giriş Nasıl Yazılır?  425
4.1. Araştırmanın Amacı Nasıl Yazılır?  427
4.1.1. Nitel Amaç Cümlesi  428
4.1.2. Nicel Amaç Cümlesi  429
4.1.3. Karma Yöntem Amaç Cümlesi  429
4.2. Araştırmanın Önemi ve Olası Katkısı Nasıl Yazılır?  431
4.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları Nasıl Yazılır?  432
4.4. Araştırmanın Problemi Nasıl Yazılır?  433
4.5. Araştırmanın Problemi Nasıl Yazılır?  434
4.6. Araştırmanın Temel Sorusu ve Alt Soruları Nasıl Yazılır?  437
4.7. Araştırmanın Varsayımları Nasıl Yazılır?  439
4.8. Literatür Taraması Nasıl Yapılır?  440
4.9. Araştırmanın Hipotezleri Nasıl Yazılır?  443
5. Araştırma Yöntemi Nasıl Yazılır?  449
5.1. Araştırmanın Modeli Nasıl Yazılır?  450
5.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi Nasıl Yazılır?  452
5.3. Örnekleme ve Örneklem Nasıl Yazılır?  453
5.4. Veri Toplama Araçları ve Tanıtımı Nasıl Yazılır?  453
5.5. Prosedür/İşlem Nasıl Yazılır?  454
5.6. Veri Analizi Bulgular Nasıl Yazılır?  455
6. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Nasıl Yazılır?  456
Bölüm Notları  462
On Altıncı Bölüm
SPSS PROGRAMI İLE VERİ ANALİZİ
1. SPSS’de Veri Dosyalarının Açılması  465
1.1. Yeni SPSS Dosyası Oluşturmak  467
2. Temel Veri Yapıları İstatistiki Ölçüleri ve Nicel Analize Giriş  471
2.1. SPSS Programında Veri Tanımlanması  471
2.1.1. Frekans ve Yüzde Analizi  472
2.1.2. Betimsel İstatistik (Desciptives Komutu)  475
2.1.3. Alt Grup İstatistiği (Explore Komutu)  476
2.1.4. Çapraz Tablo (Crosstabs Komutu)  482
3. Güvenirlik Analizi  484
4. Geçerlilik Analizi  487
5. Faktör Analizi  487
5.1. Açıklayıcı Faktör Analizi  488
6. Parametrik Analiz Teknikleri  495
6.1. Tek Örneklem t–Testi (One Sample t Test)  495
6.2. Bağımsız Örneklemler t–Testi (Independent Samples t Test)  498
6.3. Tek Yönlü Vansyans Analizi  504
6.4. Korelasyon ve Regresyon Analizleri  509
6.4.1. Korelasyon Analizi  510
6.4.2. Regresyon Analizi  513
7. Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri  520
7.1. Ki Kare Bağımsızlık Testi  520
7.2. Mann–Whitney U Testi  523
7.3. Wilcoxon Testi  525
7.4. Kruskal Walis Tek Yönlü Varyans Analizi  526
7.5. Kendall ve Spearman Testleri  528
7.6. Kolmogorov–Simirnov Testleri  530
Bölüm Notları  533
EKLER
EK–1. Sözlü Tarih Araştırması Tanıtıcı Bilgi Formu  539
EK–2. Nicel Makale Örneği  539
EK–3. Nitel Makale Örneği  539
EK–4. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu  540
EK–5. Nicel Makale Taslağı  541
EK–6. Nicel Makale Tasarımı  545
EK–7. Nitel makale Tasarımı  546
EK–8. Nitel Makale Taslağı  549
EK–9. Tez Tasarımı  550
Kaynakça  553
Araştırma Yöntemleri Sözlüğü  575
Kavramlar Dizini  599
 


Ercan Öztemel
Ekim 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yitmen ...
Eylül 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Zafer Babür
Eylül 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  19
Giriş  23
Bölüm Notları  30
Birinci Bölüm
BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
1. Bilgi ve Bilimsel Bilgi Kavramı  31
2. Bilgi Türleri  32
3. Bilim Nedir?  34
4. Bilimlerin Sınıflandırılması  38
5. Bilimin Amacı Nedir?  39
6. Bilimin İşlevleri Nelerdir?  42
Bölüm Notları  46
İkinci Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
1. Araştırma Nedir?  47
2. Bilimsel Araştırma Nedir?  49
3. Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir?  51
4. Bilimsel Araştırma Türleri  55
4.1. Benimsediği Yaklaşıma Göre Araştırmalar  55
4.1.1. Kuramsal Araştırmalar  55
4.1.2. Temel Araştırmalar  55
4.1.3. Uygulamalı Araştırmalar  56
4.2. Amacı Bakımından Araştırmalar  57
4.2.1. Keşfedici Araştırma.  57
4.2.2. Tanımlayıcı Araştırmalar  58
4.2.3. Açıklayıcı Araştırmalar  59
4.2.4. Tahmin Edici Araştırmalar  60
4.3. Araştırma Yöntemine Göre Araştırmalar  60
4.3.1. Nicel Araştırma  60
4.3.2. Nitel Araştırma  61
4.3.3. Karma Yöntem Araştırmaları  61
4.4. Akıl Yürütme Biçimine Göre Araştırmalar  61
4.4.1. Tümdengelimsel Araştırma  62
4.4.2. Tümevarımsal Araştırma  62
4.5. Zaman İtibariyle Araştırmalar  62
4.5.1. Boylamsal Araştırmalar  62
4.5.2. Kesitsel Araştırmalar  63
4.5.3. Diğer Araştırma Türleri  63
5. Bilimsel Araştırma Süreci  65
6. Bilimsel Araştırma Yöntemi  70
7. Bilimsel Araştırmalarda Yöntem Belirleme Ölçütleri  73
8. Strateji, Tasarım, Yöntem ve Teknik Ayrımı  74
Bölüm Notları  78
Üçüncü Bölüm
BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN KURAMSAL TEMELLERİ
1. Bilimsel Kuram Nedir?  81
2. Bilimsel Kuramların Özellikleri  84
3. Bilimsel Araştırmaların Felsefi Temelleri  86
3.1. Nicel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Pozitivizm  88
3.2. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temelleri  92
3.2.1. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Yorumsamacılık  93
3.2.2. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Yapılandırmacılık ve Dönüştürücülük  98
3.2.3. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Post–pozitivizm  99
3.2.4. Nitel Araştırmaların Kuramsal Temeli Olarak Eleştirel Kuram  101
3.2.5. Feminist Bilim Kuramı  105
3.2.6. Nitel Araştırmaların Felsefi Temeli Olarak Postmodernizm  107
3.3. Karma Yöntem Araştırmaların Felsefi Temeli Olarak Pragmatizm  115
4. Bilimsel Akıl Yürütme Biçimleri: Tümevarım ve Tümdengelim  117
4.1. Nicel Araştırmalar ve Tümdengelim İlkesi  118
4.2. Nitel Araştırmalar ve Tümevarım İlkesi  119
4.3. Hipotezli Tümdengelim  122
5. Araştırmaları Bir Kurama Dayandırma Gerekliliği  122
Bölüm Notları  125
Dördüncü Bölüm
NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
1. Nicel Araştırma  129
1.1. Nicel Araştırmaların Temel Özellikleri  131
2. Nicel Araştırma Desenleri  132
2.1. Deneysel Desenler  132
2.2. Tek Denekli Desenler  134
2.3. Tarama Deseni  135
2.4. Deneysel Olmayan Desenler  138
3. Nicel Araştırma Modeli  139
3.1. Araştırma Modeli Türleri  139
4. Değişken ve Değişken Türleri  140
5. Nicel Araştırma Yönteminin Tercih Gerekçesi  142
6. Nicel Araştırmaların Zayıf Yanları  144
Bölüm Notları  146
Beşinci Bölüm
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
1. Nitel Araştırma ve Nitel Araştırma Yöntemi  149
1.1. Nitel Araştırmaların Özellikleri  155
1.2. Nitel Araştırma Süreci  158
1.3. Hangi Durumlarda Nitel Araştırma Yöntemi Tercih Edilir?  159
1.4. Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması  159
Bölüm Notları  168
Altıncı Bölüm
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ
1. Nitel Araştırma Desenleri  171
1.1. Örnek Olay Deseni  172
1.1.1. Örnek Olay Çalışmasında “Örnek/Durum” Nedir?  175
1.1.2. Örnek Olay Çalışması Türleri  178
1.1.3. Hangi Durumlarda Örnek Olay Çalışması Yapılır  183
1.2. Gömülü Kuram  185
1.2.1. Gömülü Kuramda Araştırma Süreci  188
1.2.2. Gömülü Kuramda Veri Analizinde Özel Durumlar  191
1.2.3. Gömülü Kuram Deseni Hangi Durumlarda Kullanılır?  193
1.3. Fenomenolojik Araştırma Deseni  194
1.3.1. Fenomenolojik Araştırma Hangi Durumlarda Yapılır?  199
1.4. Etnografik Araştırma Deseni  201
1.4.1. Etnografik Araştırmaların Temel Özellikleri  204
1.4.2. Etnografik Araştırma Hangi Durumlarda Yapılır?  205
1.5. Anlatı Araştırması  208
1.5.1. Biyografi  210
1.5.2. Otobiyografi  210
1.5.3. Otoetnografi  211
1.5.4. Sözlü Tarih  212
Bölüm Notları  217
Yedinci Bölüm
KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
1. Karma Yöntem Araştırmaları  223
2. Karma Yöntemin Tercih Gerekçesi  226
3. Karma Araştırma Yönteminin Özellikleri  228
4. Karma Yöntem Araştırmalarının Sınıflandırılması  229
5. Karma Araştırma Yöntemi Hangi Durumlarda Yapılır?  232
6. Karma Araştırma Yöntemlerinde Örneklem ve Örnekleme  234
7. Karma Araştırmalarda Veri Toplama Teknikleri  235
8. Karma Yöntem Araştırmalarında Veri Analizi  236
Bölüm Notları  238
Sekizinci Bölüm
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ
1. Evren ve Sayım  241
2. Örnekleme Çerçevesi  243
3. Örnekleme  244
3.1. Örnekleme Süreci  245
3.2. Nicel Araştırmalarda Örnekleme Teknikleri  245
3.2.1. Tesadüfî Örnekleme Teknikleri  246
3.2.2. Tesadüfî Olmayan Örnekleme  250
3.3. Nitel Araştırmalarda Örnekleme Teknikleri  250
3.3.1. Amaçlı Örnekleme  251
3.3.2. Aykırı Durum Örneklemesi  252
3.3.3. Maksimum Çeşitlilik Örneklemesi  253
3.3.4. Homojen Örnekleme  253
3.3.5. Tipik Durum Örneklemesi  254
3.3.6. Kritik Durum Örneklemesi  254
3.3.7. Doğrulayıcı veya Yanlışlayıcı Örnekleme  254
3.3.8. Ölçüt Örnekleme  255
3.3.9. Sistematik Örnekleme  256
3.3.10. Kolayda Örnekleme  256
3.3.11. Kartopu Örneklemesi  257
3.3.12. Kota Örnekleme  257
3.3.13. Yoğunluk Örneklemesi  258
3.3.14. Kuram Tabanlı Örnekleme.  259
3.3.15. Fırsatçı veya Beliren Durumlar Örneklemesi  260
3.3.16. Politik Durum Örneklemesi  260
3.3.17. Hibrit veya Karma Örnekleme  260
3.3.18. Elverişlilik Örnekleme  260
3.4. Örnekleme Hataları  261
4. Örneklem  263
4.1. Nicel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü  265
4.2. Nitel Araştırmalarda Örneklem Büyüklüğü  268
4.3. Nitel Araştırma Desenlerinde Örneklem Büyüklüğü  270
Bölüm Notları  273
Dokuzuncu Bölüm
ÖLÇME VE ÖLÇEK TÜRLERİ
1. Araştırmalarda Ölçme  279
2. Kavram ve Değişken  280
3. Ölçme Türleri  282
3.1. Doğrudan ve Dolaylı Ölçme  282
3.2. Olgusal ve Yargısal Ölçme  282
4. Ölçüm Düzeyleri  283
4.1. İsimsel Ölçüm  284
4.2. Sıralama Ölçümü  285
4.3. Aralıklı Ölçüm  286
4.4. Oranlı Ölçüm  286
5. Ölçekler ve Ölçek Türleri  287
5.1. Tekli Ölçekler  288
5.2. Çoklu Ölçekler.  289
5.2.1. Likert Tipi Ölçek  289
5.2.2. Semantik Farklılıklar Ölçeği  290
5.3. Thurstone Ölçeği  290
6. Ölçek ve Anket Farkı  291
7. Ölçeklerle İlgili Önemli Noktalar  294
8. Ölçme Hataları ve Hata Kaynakları  295
Bölüm Notları  297
Onuncu Bölüm
VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
1. Bilimsel Araştırmalarda Veri  299
2. Veri Türleri  300
2.1. Olgusal ve Yargısal Veriler  301
2.2. Nicel ve Nitel Veriler  301
2.3. Birincil ve İkincil Veriler  302
3. Veri Toplama  302
4. Veri Toplama Teknikleri  303
4.1. Nicel Veri Toplama Teknikleri  304
4.2. Nitel Veri Toplama Teknikleri  307
4.2.1. Görüşme  308
4.2.2. Görüşme Sorularının Özellikleri  311
4.3. Görüşme Şekilleri  314
4.3.1. Derinlemesine Görüşme  314
4.3.2. Odak Grup Görüşmesi  314
4.3.3. Görüşmelerde Kayıt Tutma  316
4.4. Gözlem  317
4.4.1. Gözlem Formları  319
4.4.2. Gözlem Türleri  319
Bölüm Notları  323
On Birinci Bölüm
GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK
1. Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik  325
1.1. Nicel Araştırmalarda Güvenirlik  326
1.2. Nicel Araştırmalarda Geçerlilik  329
1.2.1. Nicel Araştırmalarda Geçerlilik Türleri  330
2. Nitel Araştırmalarda Geçerlilik ve Güvenirlik  332
2.1. Nitel Araştırmalarda Geçerlilik  334
2.2. Nitel Araştırmalarda Güvenirlik  335
2.3. Nitel Araştırmalarda Güvenirlik Türleri  335
2.3.1. İç Güvenirlik  336
2.3.2. Dış Güvenirlik  336
2.3.3. Aktarılabilirlik  336
2.3.4. İnandırıcılık  337
2.3.5. Tutarlık  337
2.3.6. Teyit Edilebilirlik  337
2.3.7. Onaylanabilirlik  338
2.3.8. Doğrulanabilirlik  338
2.3.9. Çeşitleme  339
2.4. Araştırmayı Geçersiz Kılan Faktörler  339
2.5. Nitel Araştırmalarda Genelleme Sorunu  341
Bölüm Notları  343
On İkinci Bölüm
NİCEL VERİ ANALİZİ TEKNİKLERİ
1. Veri Hazırlama  345
2. Veri Analizi  346
2.1. Tanımlayıcı (Betimleyici) İstatistikler  348
3. Farklılıkları Belirlemek İçin Yapılan Analizler  350
3.1. Parametrik analiz teknikleri  351
3.1.1. t– Testi  351
3.1.2. Varyans Analizi.  352
3.1.3. MANOVA Analizi  354
3.2. Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri  355
4. İlişkileri Belirlemek İçin Yapılan Analiz Teknikleri  356
4.1. Korelasyon Analizi  357
4.2. Regresyon Analizi  358
4.3. Faktör Analizi  360
5. Uygun İstatistiksel Tekniğin Seçimi  362
5.1. Betimsel Tarama Modeli  363
5.2. İlişkisel Model  364
5.3. Nedensel Karşılaştırma Modeli  365
5.4. Karşılaştırmalı İlişkisel Model  365
Bölüm Notları  367
On Üçüncü Bölüm
NİTEL VERİ ANALİZİ TEKNİKLERİ
1. Nitel Veriler Nasıl Analiz Edilir?  369
2. Nitel Verilerin Analizi  371
3. Nitel Veri Analizi Türleri  377
3.1. Doküman/Metin Analizi  377
3.1.1. Doküman Analizinin Aşamaları  379
3.2. Betimsel Analiz  382
3.2.1. Betimsel Analizin Aşamaları  384
3.3. Nitel İçerik Analizi  386
3.3.1. Nitel İçerik Analizinin Aşamaları  389
3.3.2. Nitel İçerik Analizi Türleri  393
4. Söylem ve Söylemin Analizi  395
4.1. Söylem Analizi  397
4.2. Söylem Analizi Türleri  400
Bölüm Notları  401
On Dördüncü Bölüm
BİLİMSEL MAKALE TÜRLERİ
1. Bilimsel Makale  405
2. Bilimsel Makale Türleri  405
2.1. Yöntemi Açısından Makaleler  405
2.1.1. Nicel Yöntem Makaleleri  406
2.1.2. Nitel Yöntem Makaleleri  407
2.1.3. Karma Yöntem Makaleleri  408
2.2. Konuları Açısından Makaleler  409
2.2.1. Özgün/Araştırma Makaleleri  409
2.2.2. Sistematik İnceleme Makaleleri  410
2.2.3. Derleme (Review) Makaleleri  411
2.2.4. Kuramsal Makaleler  412
2.2.5. Hipotez ve Teori Geliştirme Makaleleri  413
2.2.6. Perspektif Makaleleri  413
2.2.7. Klinik Çalışmaları Makaleleri  414
2.2.8. Olgu Sunumu Makaleleri  415
2.2.9. Topluluk Vaka İncelemesi Makaleleri  416
2.2.10. Kavramsal Analiz Makaleleri  416
2.2.11. Müfredat, Öğretim ve Pedagoji Makaleleri  416
2.2.12. Kitap İncelemesi Makaleleri  417
2.2.13. Editöre Mektup Makaleleri  417
2.2.14. Davetli Özel Makaleler  418
Bölüm Notları  420
On Beşinci Bölüm
BİLİMSEL MAKALE VE TEZ YAZIM TEKNİKLERİ
1. Bilimsel Makale Yazmanın Evrensel Standardı Olarak IMRAD  421
2. Başlık Nasıl Yazılır?  421
3. Özet Nasıl Yazılır?  423
4. Giriş Nasıl Yazılır?  425
4.1. Araştırmanın Amacı Nasıl Yazılır?  427
4.1.1. Nitel Amaç Cümlesi  428
4.1.2. Nicel Amaç Cümlesi  429
4.1.3. Karma Yöntem Amaç Cümlesi  429
4.2. Araştırmanın Önemi ve Olası Katkısı Nasıl Yazılır?  431
4.3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları Nasıl Yazılır?  432
4.4. Araştırmanın Problemi Nasıl Yazılır?  433
4.5. Araştırmanın Problemi Nasıl Yazılır?  434
4.6. Araştırmanın Temel Sorusu ve Alt Soruları Nasıl Yazılır?  437
4.7. Araştırmanın Varsayımları Nasıl Yazılır?  439
4.8. Literatür Taraması Nasıl Yapılır?  440
4.9. Araştırmanın Hipotezleri Nasıl Yazılır?  443
5. Araştırma Yöntemi Nasıl Yazılır?  449
5.1. Araştırmanın Modeli Nasıl Yazılır?  450
5.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi Nasıl Yazılır?  452
5.3. Örnekleme ve Örneklem Nasıl Yazılır?  453
5.4. Veri Toplama Araçları ve Tanıtımı Nasıl Yazılır?  453
5.5. Prosedür/İşlem Nasıl Yazılır?  454
5.6. Veri Analizi Bulgular Nasıl Yazılır?  455
6. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Nasıl Yazılır?  456
Bölüm Notları  462
On Altıncı Bölüm
SPSS PROGRAMI İLE VERİ ANALİZİ
1. SPSS’de Veri Dosyalarının Açılması  465
1.1. Yeni SPSS Dosyası Oluşturmak  467
2. Temel Veri Yapıları İstatistiki Ölçüleri ve Nicel Analize Giriş  471
2.1. SPSS Programında Veri Tanımlanması  471
2.1.1. Frekans ve Yüzde Analizi  472
2.1.2. Betimsel İstatistik (Desciptives Komutu)  475
2.1.3. Alt Grup İstatistiği (Explore Komutu)  476
2.1.4. Çapraz Tablo (Crosstabs Komutu)  482
3. Güvenirlik Analizi  484
4. Geçerlilik Analizi  487
5. Faktör Analizi  487
5.1. Açıklayıcı Faktör Analizi  488
6. Parametrik Analiz Teknikleri  495
6.1. Tek Örneklem t–Testi (One Sample t Test)  495
6.2. Bağımsız Örneklemler t–Testi (Independent Samples t Test)  498
6.3. Tek Yönlü Vansyans Analizi  504
6.4. Korelasyon ve Regresyon Analizleri  509
6.4.1. Korelasyon Analizi  510
6.4.2. Regresyon Analizi  513
7. Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri  520
7.1. Ki Kare Bağımsızlık Testi  520
7.2. Mann–Whitney U Testi  523
7.3. Wilcoxon Testi  525
7.4. Kruskal Walis Tek Yönlü Varyans Analizi  526
7.5. Kendall ve Spearman Testleri  528
7.6. Kolmogorov–Simirnov Testleri  530
Bölüm Notları  533
EKLER
EK–1. Sözlü Tarih Araştırması Tanıtıcı Bilgi Formu  539
EK–2. Nicel Makale Örneği  539
EK–3. Nitel Makale Örneği  539
EK–4. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu  540
EK–5. Nicel Makale Taslağı  541
EK–6. Nicel Makale Tasarımı  545
EK–7. Nitel makale Tasarımı  546
EK–8. Nitel Makale Taslağı  549
EK–9. Tez Tasarımı  550
Kaynakça  553
Araştırma Yöntemleri Sözlüğü  575
Kavramlar Dizini  599
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020