Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Örnekler ve Uygulamalarla
Sosyal Güvenlik Hukuku
Kasım 2018 / 3. Baskı / 1656 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Temmuz 2019 315.00 TL -     Sepete Ekle
 2. Haziran 2016 208.50 TL 89.90 TL (%57)Sepete Ekle
 1. Ocak 2015 142.00 TL 49.90 TL (%65)Sepete Ekle
   

Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi yılların devasa kurumlarının reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanması gibi, sosyal güvenlikle ilgili tüm mevzuat tek kitapta toplanmış ve mevzuat bilgisiyle uygulama bilgisi bir araya getirilerek bir bütün halinde okuyucularımıza sunulmuştur. Bu kitap, sosyal güvenlik alanında uygulanmakta olan tüm kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Denetim hayatının içerisinde fiilen bulunup yıllarca Denetmenlik görevi yapan, Türkiye'nin en büyük Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birisinde 3,5 yıl başarılı bir şekilde Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra SGK'daki görevine İl Müdür Yardımcısı olarak devam eden, mevzuatın-uygulamanın içerisinden gelip kendini yetiştiren yazarımız tarafından hazırlanan bu kitapta, maddeler izah edilirken; hem maddenin detaylı açıklaması yapılmış hem de SGK uygulamasının nasıl olduğu bilgisi birlikte verilmiştir.

Kitapta ağır bir kanun dili kullanılmaktan kaçınılmıştır. Konular detaylı bir şekilde ele alınmış, geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Gerekli yerlerde konunun anlaşılabilirliğini artırma adına bolca örnekte verilmiştir. Özellikle vurgulanmak istenilen tabiri caizse "Püf Noktası" diyebileceğimiz kısımlar "Önemli" notu düşülerek dikkatlerinize sunulmuştur. Kitap, organizasyon şemaları ve görsel tablolarla zenginleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yapılan kanuni değişiklikler ile torba yasalarla getirilen güncel değişiklikleri de içeren bu kitap, çok geniş bir kesimden okuyucunun sosyal güvenlik hukuku alanında başvuracağı temel başucu kitabı olacaktır.

Konu Başlıkları
Soru–Cevap, Açıklamalar ve Örnekler
Ne Zaman Emekli Olurum?
Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
Maden İşçilerinin Emeklilik Şartları Nelerdir?
Kamu Kurumlarının Sosyal Güvenlikle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
İşverenlerin Sorumlulukları Nelerdir?
Sigortasız Çalıştırılanlar Ne Yapmalı?
Hangi Hallerde SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanır?
Emzirme Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
Borçlu İşverenlere Borcu Yoktur Yazısı Verilir mi?
Prim Belgeleri Hangi Sürelerde Kuruma Gönderilir?
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?
Hangi Süreler İçin Hizmet Borçlanması Yapabilirim?
Teşviklerden Nasıl Yararlanabilirim?
Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak Mümkün mü?
Potansiyel Teşvik Sorgulama Nedir?
Alacağım Rapor Parasını Nasıl Hesaplarım?
Mali Tatil Uygulaması Nedir?
Genel Sağlık Sigortası Nedir?
Kimler Sağlıktan Ücretsiz Yararlanabilir?
Asgari İşçilik Araştırması Nedir?
Teminat İadesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Prim Borcu Olanlar Borçlarını Nasıl Yapılandırabilir?
Mavi Kartlılar Yurtdışı Borçlanması Yapabilir mi?
Hangi Ülkelerdeki İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye'de Geçerli Sayılır?
İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ve Miktarı Nasıl Hesaplanır?
Esnaf Ahilik Sandığı Nedir?
Torba Yasalarla Getirilen Yenilikler Nelerdir?
Barkod: 9789750251740
Yayın Tarihi: Kasım 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1656
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi Hakkında Açıklama  11
Kısaltmalar  29
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  35
Madde 2 – Tanımlar  35
Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  35
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Madde 4 – Kurumun Organları  35
Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  35
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  35
Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  38
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Madde 8 – Teşkilât  38
Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  38
Madde 10 – Başkan  38
Madde 11 – Başkan Yardımcıları  38
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  38
Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  39
Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  39
Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  39
Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  39
Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  39
Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  39
Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  39
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 19 – Danışma Birimleri  39
Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  39
Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  39
Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  39
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  40
Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  40
Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  40
Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  40
Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  40
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  40
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  40
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  40
Madde 29 – Kadrolar ve Atama  43
Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  43
Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  43
Madde 32 – Performans Yönetimi  44
ONUNCU BÖLÜM
Mali Hükümler
Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  44
Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  44
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  44
Madde 36 – Muafiyetler  46
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  50
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  51
Madde 39 – Tebligat  51
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  51
Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  51
Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  52
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  52
Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  52
Ek Madde 2 –  56
Ek Madde 3 –  57
Ek Madde 4 – Kadrolar  57
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  58
Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  58
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  58
Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  59
Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  59
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  59
Geçici Madde 7 –  59
Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  59
Geçici Madde 9 –  59
Geçici Madde 10 –  59
Madde 44 – Yürürlük  59
Madde 45 – Yürütme  59
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (KARARNAME NUMARASI: 4)
OTUZUNCU BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Kurumu
Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  61
Madde 404 – Tanımlar  62
Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  63
Madde 406 – Kurumun Organları  66
Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  67
Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  71
Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  74
Madde 410 – Teşkilât  76
Madde 411 – Başkan  77
Madde 412 – Başkan Yardımcıları  78
Madde 413 – Hizmet Birimleri  79
Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  80
Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  81
Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  83
Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  83
Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  84
Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  86
Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  86
Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  88
Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  93
Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  94
Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  95
Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  95
Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  96
Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  97
Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  98
Madde 429 – Performans Yönetimi  101
Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  101
Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  102
Madde 432 – Tebligat  104
Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  104
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  107
Madde 2 – Kapsam  107
Madde 3 – Tanımlar  107
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  123
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  141
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  148
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  160
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  162
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  179
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  195
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  197
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  205
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan
Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  211
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  227
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  232
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  234
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  241
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  246
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  267
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  273
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  276
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  280
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  284
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  286
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  289
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  296
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  298
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  306
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  330
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  334
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  360
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  362
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  371
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  372
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  392
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  403
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  406
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  410
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  412
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  413
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  429
Madde 42 – Bildirim  443
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  444
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  447
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  448
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  449
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  451
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  460
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  461
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  467
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  470
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  473
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  479
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  491
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  497
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  500
Madde 57 – Yaş  503
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  506
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  509
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  515
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  565
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar İle Bunlardan Yararlanma  570
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  571
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  576
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  577
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  580
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  587
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  601
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  607
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  609
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  611
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  615
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  618
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  627
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  627
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  627
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  630
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  631
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  633
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  633
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  653
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  688
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  695
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  695
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  695
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  709
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  745
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  748
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı İle İadesi Gereken Primler  771
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  774
Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  788
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  791
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  793
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  797
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  801
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  802
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  805
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  812
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  813
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  813
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  816
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  817
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  848
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  851
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  851
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  853
Madde 107 – Yönetmelikler  855
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  856
Ek Madde 2 –  856
Ek Madde 3 –  859
Ek Madde 4 –  861
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  863
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  873
Ek Madde 7 –  879
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  881
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  881
Ek Madde 10 –  895
Ek Madde 11 –  896
Ek Madde 12 –  898
Ek Madde 13 –  898
Ek Madde 14 –  901
Ek Madde 15 –  908
Ek Madde 16 –  916
Ek Madde 17 –  917
Ek Madde 18 –  922
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  927
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  928
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  930
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  930
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  938
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  939
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  941
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  942
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  945
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  948
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  950
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  951
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  956
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  957
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  960
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) İle Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  961
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  962
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  964
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  965
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  966
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  968
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  969
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  970
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  971
Geçici Madde 25 –  973
Geçici Madde 26 –  974
Geçici Madde 27 –  975
Geçici Madde 28 –  976
Geçici Madde 29 –  976
Geçici Madde 30 –  978
Geçici Madde 31 –  978
Geçici Madde 32 –  979
Geçici Madde 33 –  979
Geçici Madde 34 –  980
Geçici Madde 35 –  980
Geçici Madde 36 –  981
Geçici Madde 37 –  984
Geçici Madde 38 –  985
Geçici Madde 39 –  985
Geçici Madde 40 –  988
Geçici Madde 41 –  988
Geçici Madde 42 –  990
Geçici Madde 43 –  990
Geçici Madde 44 –  991
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  993
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  995
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  995
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Yatırılacak Primler  996
Geçici Madde 49 –  997
Geçici Madde 50 –  997
Geçici Madde 51 –  998
Geçici Madde 52 –  998
Geçici Madde 53 –  999
Geçici Madde 54 –  1004
Geçici Madde 55 –  1006
Geçici Madde 56 –  1007
Geçici Madde 57 –  1007
Geçici Madde 58 –  1009
Geçici Madde 59 –  1010
Geçici Madde 60 –  1013
Geçici Madde 61 –  1060
Geçici Madde 62 –  1060
Geçici Madde 63 –  1061
Geçici Madde 64 –  1072
Geçici Madde 65 –  1074
Geçici Madde 66 –  1077
Geçici Madde 67 –  1079
Geçici Madde 68 –  1082
Geçici Madde 69 –  1090
Geçici Madde 70 –  1093
Geçici Madde 71 –  1093
Geçici Madde 72 –  1099
Geçici Madde 73 –  1102
Geçici Madde 74 –  1107
Geçici Madde 75 –  1113
Geçici Madde 76 –  1116
Geçici Madde 77 –  1132
Madde 108 – Yürürlük  1132
Madde 109 – Yürütme  1132
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  1141
Madde 2 – Kapsam  1141
Madde 3 – Tanımlar  1141
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1142
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1145
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1149
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1153
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1153
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1167
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1167
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1167
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1168
Madde 13 – Hesaplaşma  1168
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1169
Madde 15 – Yönetmelik  1169
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1169
Geçici Madde 1 –  1169
Geçici Madde 2 –  1170
Geçici Madde 3 –  1170
Geçici Madde 4 –  1170
Geçici Madde 5 –  1170
Madde 17 – Yürürlük  1170
Madde 18 – Yürütme  1170
3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1172
Madde 2 – Tanımlar  1186
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1188
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1196
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1210
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1219
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1225
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1225
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1225
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İle Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1226
Madde 11 –  1233
Madde 12 – Yönetmelik  1233
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1234
Geçici Madde 1 ilâ 4 –  1234
Geçici Madde 5 –  1234
Geçici Madde 6 –  1235
Geçici Madde 7 –  1236
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1237
Madde 14 – Yürürlük  1239
Madde 15 – Yürütme  1239
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17 –  1241
Madde 18 – 22 –  1241
Madde 23 – 26 –  1241
Madde 27 – 39 –  1241
Madde 40 – 44 –  1241
Madde 45 –  1241
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı İle Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1241
Madde 47 – İşsizlik Sigortası İle İlgili Tanımlar  1244
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1246
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri İle Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1249
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı İle Sigorta Primleri  1251
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1257
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1260
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri İle Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1262
Madde 54 – İdari Para Cezaları İle İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1264
Madde 55 – Yönetmelik  1265
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56 –  1265
Madde 57 –  1266
Madde 58 –  1266
Madde 59 –  1266
Madde 60 –  1267
Madde 61 –  1267
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1267
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1267
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1268
Ek Madde 3 –  1270
Ek Madde 4 –  1271
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1272
Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1274
Geçici Madde 1 –  1283
Geçici Madde 2 –  1284
Geçici Madde 3 –  1284
Geçici Madde 4 –  1284
Geçici Madde 5 –  1284
Geçici Madde 6 –  1284
Geçici Madde 7 –  1285
Geçici Madde 8 –  1288
Geçici Madde 9 –  1289
Geçici Madde 10 –  1291
Geçici Madde 11 –  1297
Geçici Madde 12 –  1297
Geçici Madde 13 –  1298
Geçici Madde 14 –  1298
Geçici Madde 15 –  1299
Geçici Madde 16 –  1302
Geçici Madde 17 –  1303
Geçici Madde 18 –  1308
Geçici Madde 19 –  1309
Geçici Madde 20 –  1315
Geçici Madde 21 –  1322
Madde 63 – Yürürlük  1324
Madde 64 – Yürütme  1324
YÖNETMELİKLER
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1327
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  1440
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1466
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1492
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  1500
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1510
ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1515
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1527
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  1534
TEBLİĞLER
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1539
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  1542
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ  1589
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  1606
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  1608
KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ  1615
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ  1622
EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9’uncu MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ  1626
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  1637
Kavram Dizini  1651
Özgeçmiş  1655
 


Ramazan Elma
Yazarımız Ramazan ELMA, 13 Ağustos 1978 tarihinde Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlamıştır. Kamu Yönetimi lisans programı mezunudur. Yüksek lisans öğrenimini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yapmıştır. Kamu Yönetiminde Kurumsal Dönüşüm ve Stratejik Liderlik başlıklı bitirme tezi ile özel sektörde yıllardır uygulanmakta olan Stratejik Liderlik kavramının Türk kamu yönetim sistemine uyarlamasını yaparak bu alanda bir ilki gerçekleştirmiştir.
2001 yılında SSK İstanbul Sigorta İl Müdürlüğünde memuriyete başlamıştır. SGK bünyesinde birçok kademede görev yapmış, mevzuatın ve uygulamanın içinden gelerek kendini yetiştirmiştir. Sosyal Güvenlik Kontrol Memurluğu Yeterlik Sınavında elde ettiği Türkiye dokuzunculuğu, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yeterlik Sınavında elde ettiği Türkiye ikinciliği gibi katıldığı daha birçok sınavda dereceye girmiş ve görevindeki yüksek performansından dolayı Başarı Belgesiyle ödüllendirilmiştir. Birçok hakemli dergi, gazete ve sosyal medyada yazıları yayımlanmıştır.
• Türkiye ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Sosyal Güvenlik Sistemleri–;;;;;;;;nin Karşılaştırılması
• Tüm Yönleriyle Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
• SGK Tarafından Uygulanan Prim Teşvikleri Nelerdir?
• Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
• Kamu Yönetiminde Bürokrasi ve Bürokrasinin Azaltılma Yolları
• İş Tatmini Neden Önemlidir?
• İşyeri Tescil Uygulaması
• Eksik Gün Uygulamasında Neler Değişti?
• Mâli Tatil Hakkında Bilinmesi Gerekenler?
• Asgari İşçilik Araştırması Nasıl Yapılır?
• Teminat İadesi Yazısı Almak İçin Yapılması Gerekenler?
• Benchmarking
• SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları Nelerdir?
• APHB’nin Geç Verilmesi Halinde Teşviklerden Yararlanmak Mümkün mü?
• Ne Zaman Emekli Olurum?
• Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
• Sosyal Güvenlik Reformunun Stratejik Analizi
• Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılık Aylığı Problemi
• Hükümetten Çifte Müjde Beklenen Prim Teşviki Çıktı
• Asgari Ücret Artışı SGK Primlerini Nasıl Etkiler?
• 18 Yaşından Önce Çalışılması Halinde Emeklilik Nasıl Hesaplanır?
• Askerliğini Er/Erbaş Olarak Yapmakta Olanlara Müjde!
• Mavi Kartlı Haksahiplerinin Yurtdışı Borçlanma Sorunu
• Tüm Yönleriyle Esnaf Ahilik Sandığı Uygulaması
• Tüm Yönleriyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
• SSİY’nde Yapılan Tahsis Mevzuatı Değişiklikleri

Başlıklı birçok makalesi yayımlanmıştır. Ayrıca Strategic Leadership, The Technology Dimension Of Strategic Leadership, Privatisation And Market Structure İn A Trantision Economy başlıklı yapmış olduğu İngilizce–;;Türkçe tercümeleri bulunmaktadır.
Aslen Sosyal Güvenlik Denetmeni olan, aynı zamanda Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneğinin Hukuk ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevinde de bulunan yazarımız halen SGK bünyesinde çalışmakta olup; Türkiye’nin en büyük SGM’lerinden biri olan yaklaşık 2.300.000 kişiye hizmet sunan Konya Selçuklu SGM’de başarılı bir şekilde 3,5 yıl Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra terfi ederek 2017/Aralık ayından beri Kahramanmaraş’ta İl Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçiş işlemlerini yürütmek üzere 696 sayılı KHK gereği kurulan Tespit Komisyonlarında Valilik Temsilcisi olarak ayrıca iş/sosyal güvenlik hukuku davalarında mahkemelerde Adli Bilirkişi olarakta görev yapan yazarımız evli olup Yusuf Giray ve Burak Mirzahan adında iki çocuk babasıdır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi Hakkında Açıklama  11
Kısaltmalar  29
5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  35
Madde 2 – Tanımlar  35
Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  35
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Organları ve Görevleri
Madde 4 – Kurumun Organları  35
Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  35
Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  35
Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  38
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başkanlık Teşkilâtı
Madde 8 – Teşkilât  38
Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  38
Madde 10 – Başkan  38
Madde 11 – Başkan Yardımcıları  38
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ana Hizmet Birimleri
Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  38
Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  39
Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  39
Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  39
Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  39
Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  39
Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  39
Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  39
BEŞİNCİ BÖLÜM
Danışma Birimleri
Madde 19 – Danışma Birimleri  39
Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  39
Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  39
Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  39
ALTINCI BÖLÜM
Yardımcı Hizmet Birimleri
Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  40
Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  40
Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  40
Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  40
Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  40
YEDİNCİ BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  40
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilâtı
Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  40
DOKUZUNCU BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  40
Madde 29 – Kadrolar ve Atama  43
Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  43
Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  43
Madde 32 – Performans Yönetimi  44
ONUNCU BÖLÜM
Mali Hükümler
Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  44
Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  44
Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  44
Madde 36 – Muafiyetler  46
Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  50
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Sorumluluk ve Yetkiler
Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  51
Madde 39 – Tebligat  51
ONİKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  51
Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  51
Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  52
Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  52
Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  52
Ek Madde 2 –  56
Ek Madde 3 –  57
Ek Madde 4 – Kadrolar  57
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  58
Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  58
Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  58
Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  59
Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  59
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  59
Geçici Madde 7 –  59
Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  59
Geçici Madde 9 –  59
Geçici Madde 10 –  59
Madde 44 – Yürürlük  59
Madde 45 – Yürütme  59
BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (KARARNAME NUMARASI: 4)
OTUZUNCU BÖLÜM
Sosyal Güvenlik Kurumu
Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  61
Madde 404 – Tanımlar  62
Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  63
Madde 406 – Kurumun Organları  66
Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  67
Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  71
Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  74
Madde 410 – Teşkilât  76
Madde 411 – Başkan  77
Madde 412 – Başkan Yardımcıları  78
Madde 413 – Hizmet Birimleri  79
Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  80
Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  81
Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  83
Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  83
Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  84
Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  86
Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  86
Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  88
Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  93
Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  94
Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  95
Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  95
Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  96
Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  97
Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  98
Madde 429 – Performans Yönetimi  101
Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  101
Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  102
Madde 432 – Tebligat  104
Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  104
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
BİRİNCİ KISIM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1 – Amaç  107
Madde 2 – Kapsam  107
Madde 3 – Tanımlar  107
İKİNCİ KISIM
SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Sigortalılara İlişkin Hükümler
Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  123
Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  141
Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  148
Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  160
Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  162
Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  179
Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  195
İKİNCİ BÖLÜM
İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  197
Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  205
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan
Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  211
Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  227
Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  232
Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  234
Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  241
Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  246
Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  267
Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  273
Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  276
Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  280
Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  284
Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  286
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
Madde 25 – Malûl Sayılma  289
Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  296
Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  298
Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  306
Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  330
Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  334
Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  360
Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  362
Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  371
Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  372
Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  392
Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  403
Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  406
Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  410
Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  412
Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  413
Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  429
Madde 42 – Bildirim  443
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  444
Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  447
Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  448
Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  449
Madde 47 – Vazife Malûllüğü  451
Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  460
Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  461
ALTINCI BÖLÜM
İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  467
Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  470
Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  473
YEDİNCİ BÖLÜM
Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  479
Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  491
Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  497
Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  500
Madde 57 – Yaş  503
Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  506
Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  509
ÜÇÜNCÜ KISIM
GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  515
Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  565
Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar İle Bunlardan Yararlanma  570
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  571
Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  576
Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  577
Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  580
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  587
Madde 68 – Katılım Payı Alınması  601
Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  607
Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  609
Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  611
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî ve Çeşitli Hükümler
Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  615
Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  618
Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  627
Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  627
Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  627
Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  630
Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  631
DÖRDÜNCÜ KISIM
PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  633
Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  633
Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  653
Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  688
Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  695
Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  695
Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  695
İKİNCİ BÖLÜM
Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  709
Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  745
Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  748
Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı İle İadesi Gereken Primler  771
Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  774
Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  788
BEŞİNCİ KISIM
ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  791
Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  793
Madde 94 – Kontrol Muayenesi  797
Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  801
Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  802
Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  805
Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  812
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  813
Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  813
Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  816
ALTINCI KISIM
İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  817
Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  848
YEDİNCİ KISIM
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  851
Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  851
Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  853
Madde 107 – Yönetmelikler  855
Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  856
Ek Madde 2 –  856
Ek Madde 3 –  859
Ek Madde 4 –  861
Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  863
Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  873
Ek Madde 7 –  879
Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  881
Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  881
Ek Madde 10 –  895
Ek Madde 11 –  896
Ek Madde 12 –  898
Ek Madde 13 –  898
Ek Madde 14 –  901
Ek Madde 15 –  908
Ek Madde 16 –  916
Ek Madde 17 –  917
Ek Madde 18 –  922
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  927
Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  928
Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  930
Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  930
Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  938
Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  939
Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  941
Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  942
Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  945
Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  948
Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  950
Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  951
Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  956
Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  957
Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  960
Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) İle Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  961
Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  962
Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  964
Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  965
Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  966
Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  968
Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  969
Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  970
Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  971
Geçici Madde 25 –  973
Geçici Madde 26 –  974
Geçici Madde 27 –  975
Geçici Madde 28 –  976
Geçici Madde 29 –  976
Geçici Madde 30 –  978
Geçici Madde 31 –  978
Geçici Madde 32 –  979
Geçici Madde 33 –  979
Geçici Madde 34 –  980
Geçici Madde 35 –  980
Geçici Madde 36 –  981
Geçici Madde 37 –  984
Geçici Madde 38 –  985
Geçici Madde 39 –  985
Geçici Madde 40 –  988
Geçici Madde 41 –  988
Geçici Madde 42 –  990
Geçici Madde 43 –  990
Geçici Madde 44 –  991
Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  993
Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  995
Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30 uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  995
Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle Yatırılacak Primler  996
Geçici Madde 49 –  997
Geçici Madde 50 –  997
Geçici Madde 51 –  998
Geçici Madde 52 –  998
Geçici Madde 53 –  999
Geçici Madde 54 –  1004
Geçici Madde 55 –  1006
Geçici Madde 56 –  1007
Geçici Madde 57 –  1007
Geçici Madde 58 –  1009
Geçici Madde 59 –  1010
Geçici Madde 60 –  1013
Geçici Madde 61 –  1060
Geçici Madde 62 –  1060
Geçici Madde 63 –  1061
Geçici Madde 64 –  1072
Geçici Madde 65 –  1074
Geçici Madde 66 –  1077
Geçici Madde 67 –  1079
Geçici Madde 68 –  1082
Geçici Madde 69 –  1090
Geçici Madde 70 –  1093
Geçici Madde 71 –  1093
Geçici Madde 72 –  1099
Geçici Madde 73 –  1102
Geçici Madde 74 –  1107
Geçici Madde 75 –  1113
Geçici Madde 76 –  1116
Geçici Madde 77 –  1132
Madde 108 – Yürürlük  1132
Madde 109 – Yürütme  1132
2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç  1141
Madde 2 – Kapsam  1141
Madde 3 – Tanımlar  1141
Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1142
Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1145
Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1149
Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1153
Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1153
Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1167
Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1167
Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1167
Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1168
Madde 13 – Hesaplaşma  1168
Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1169
Madde 15 – Yönetmelik  1169
Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1169
Geçici Madde 1 –  1169
Geçici Madde 2 –  1170
Geçici Madde 3 –  1170
Geçici Madde 4 –  1170
Geçici Madde 5 –  1170
Madde 17 – Yürürlük  1170
Madde 18 – Yürütme  1170
3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1172
Madde 2 – Tanımlar  1186
Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1188
Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1196
Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1210
Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1219
Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1225
Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1225
Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1225
Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İle Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1226
Madde 11 –  1233
Madde 12 – Yönetmelik  1233
Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1234
Geçici Madde 1 ilâ 4 –  1234
Geçici Madde 5 –  1234
Geçici Madde 6 –  1235
Geçici Madde 7 –  1236
Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1237
Madde 14 – Yürürlük  1239
Madde 15 – Yürütme  1239
4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
Madde 1 – 17 –  1241
Madde 18 – 22 –  1241
Madde 23 – 26 –  1241
Madde 27 – 39 –  1241
Madde 40 – 44 –  1241
Madde 45 –  1241
VII. BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI
Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı İle Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1241
Madde 47 – İşsizlik Sigortası İle İlgili Tanımlar  1244
Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1246
Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri İle Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1249
Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı İle Sigorta Primleri  1251
Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1257
Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1260
Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri İle Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1262
Madde 54 – İdari Para Cezaları İle İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1264
Madde 55 – Yönetmelik  1265
VIII. BÖLÜM
DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
Madde 56 –  1265
Madde 57 –  1266
Madde 58 –  1266
Madde 59 –  1266
Madde 60 –  1267
Madde 61 –  1267
Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1267
Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1267
Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1268
Ek Madde 3 –  1270
Ek Madde 4 –  1271
Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1272
Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1274
Geçici Madde 1 –  1283
Geçici Madde 2 –  1284
Geçici Madde 3 –  1284
Geçici Madde 4 –  1284
Geçici Madde 5 –  1284
Geçici Madde 6 –  1284
Geçici Madde 7 –  1285
Geçici Madde 8 –  1288
Geçici Madde 9 –  1289
Geçici Madde 10 –  1291
Geçici Madde 11 –  1297
Geçici Madde 12 –  1297
Geçici Madde 13 –  1298
Geçici Madde 14 –  1298
Geçici Madde 15 –  1299
Geçici Madde 16 –  1302
Geçici Madde 17 –  1303
Geçici Madde 18 –  1308
Geçici Madde 19 –  1309
Geçici Madde 20 –  1315
Geçici Madde 21 –  1322
Madde 63 – Yürürlük  1324
Madde 64 – Yürütme  1324
YÖNETMELİKLER
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1327
GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  1440
GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1466
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1492
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  1500
FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1510
ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1515
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1527
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  1534
TEBLİĞLER
İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1539
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  1542
KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ  1589
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  1606
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  1608
KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ  1615
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ  1622
EV HİZMETLERİNDE 5510 SAYILI KANUNUN EK 9’uncu MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ  1626
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  1637
Kavram Dizini  1651
Özgeçmiş  1655
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020