Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Bilimlerde
Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı
Ocak 2021 / 4. Baskı / 392 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
54.00 TL
+

 

 

46.00 TL
=

 

 

100.00 TL
79.90 TL
Sepete Ekle
 
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
54.00 TL
+

 

 

41.50 TL
=

 

 

95.50 TL
76.90 TL
Sepete Ekle
 

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satanlar arasına giren kitaba, genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısında iki bölüm daha eklenmiştir. Kitap "Araştırma Yöntemleri" ve "Akademik Okuma-Yazma Pratikleri"ne odaklanmış, uzunluğu öğrenime uygun tasarlanmış 28 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca, çok ihtiyaç duyulan ancak az bilinen önemli word özelliklerine, temel istatistik bilgisine ve bazı SPSS uygulamalarına da yer verilmiştir.

İhtiyaç duyanlar için daha fazla SPSS bilgisi ve diğer bazı bilgiler, kitaba ilişkin web sayfasında sunulmuştur.

Kitapta konuların anlaşılması için çok sayıda uygulama ve örnek bulunmaktadır. Öğrencilerin uyarıldığı ve hata yaptığı konulara öncelik verilmiştir. Bu baskıdaki bir başka yenilik; bazı örneklerin cevabı aynı sayfadaki karekodla anında görüntülenebilmektedir.

Kitapta;

• Tez-proje yazımında yapılan yaygın yanlışlara ilişkin 60'dan fazla örnek metin,

• Pratiğe dönük, okuyucunun doldurması için hazırlanmış 75'den fazla tablo ya da uygulama kutucuğu,

• Tez-proje vb.nin teslim edilmeden önce test edilebileceği, 28 maddeden oluşan kontrol tablosu (check-list),

• 64 soru içeren iki anketin soru metinlerinin tasarlanmasına ilişkin uygulama,

• Görüşmeye dayalı formla veri toplanmasına ilişkin ayrı bir örnek uygulamaya yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Araştırma Konusunun Tespiti
Kaynak Arama ve Literatür Taraması
Kaynakları Okuma Süreci–Akademik Okuma
Pratik Bilgisayar Becerileri–Önemli Word Uygulamaları
Bölümler–Alıntılar–Dipnot–Kaynakça
Yazma Sanatı–Yazı Türleri–Üç Adımlı Yazım Süreci
Başlıklandırma–Cümle–Paragraf Temelli Yazım ve Anlatım Kurgusu
Araştırma Önerisi–Saha Çalışmaları–Araştırma Süreçleri
Araştırma Stratejisinin Seçilmesi–Veri Türleri–Örneklem
Ölçekler–Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Araştırma Taksonomisi–Araştırma ve Yayın Etiği
Temel İstatistik ve Hipotez Testleri–SPSS Uygulamaları
Sonuçların Yazılması–Çalışmanın Kontrol Tablosu
Barkod: 9789750265136
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 392
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1.Baskı İçin Önsözden  6
Ek Baskılar İçin Önsözden  6
2.Baskı İçin Önsözden  6
3.Baskı İçin Önsözden  7
4.Baskı İçin Önsöz  7
Kitabın Planı  9
İçindekiler  11
Giriş  25
Araştırmanın Safhaları  26
1. SOSYAL BİLİMLERDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR  31
1.1. Pozitivist Sosyal Bilim  31
1.2. Yorumlayıcı Sosyal Bilim  34
1.3. Eleştirel Sosyal Bilim  35
1.4. Araştırmacıyı Etkileyen Felsefi Yaklaşımlar  36
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖZELLİKLERİ  39
2.1. Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri  39
2.1.1. Evrensellik  39
2.1.2. Doğruluk Konusunda Hassasiyet  39
2.1.3. Önemlilik Kriteri  40
2.1.4. Gerçeklikten Kopuk Olmama  40
2.1.5. Şüphecilik Temelli İlerleme  40
2.1.6. Paylaşımın Planlanması  40
2.1.7. Tarafsızlık (Nesnellik)  41
2.1.8. Genellenebilirlik Özelliği  41
2.1.9. Süreklilik  41
2.1.10. Kanıtlanabilirlik–Tekrarlanabilirlik Faktörü  41
2.2. Bilimsel Bilginin Nitelikleri– Bilimin Temel İşlev Ve Özellikleri  41
2.3. Araştırmaların Faaliyet Temelli Sınıflandırılması  42
2.3.1. Betimleyici Araştırma  42
2.3.2. Tarihsel Araştırma  43
12 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
2.3.3. Deneysel Araştırma  43
2.3.4. Neden–Sonuç İlişkisine Yönelik Araştırma  44
3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR  45
3.1. Hipotez  45
3.1.1. “0” Hipotezi (Null hypotesis)  45
3.1.2. “1” Alternatif Hipotezi (Alternative hypotesis)  45
3.2. Teori(Kuram)  46
3.3. Varsayım  46
3.4. Tümevarım  47
3.5. Tümdengelim  47
3.6. Kural  48
3.7. Paradigma  48
3.8. Sistem  49
3.9. Yaklaşım  49
3.10. Yöntem  49
3.11. Teknik  50
3.12. Ontoloji  50
3.13. Epistemoloji  51
3.14. Nicel (Sayısal) Araştırmalar (Quantitative)  51
3.15. Niteliksel Araştırma(Qualitative)  51
3.16. Teorik (Kuramsal) Araştırmalar (Theoretical)  52
3.17. Deneysel Metot (ExperimentalEmpirical)  52
3.18. Kütüphane Araştırması (Library)  52
3.19. Anket Araştırması  53
3.20. Süreç Araştırması (Longitudinal)  53
3.21. Arşiv Araştırması (Archive)  53
3.22. Yorumlama Metodu (Explaicatory)  53
3.23. Gözlemsel Metot (Observatioanal)  53
3.24. Görüşme Metodu (Interview)  54
3.25. Saha Araştırması (Field)  54
3.26. Tarama Araştırması  54
4. NİCEL ve NİTEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI  55
4.1. Nitel Araştırmalar  55
4.2. Nitel Araştırma Modellerinin Temel Özellikleri  57
4.2.1. Doğal Ortam Gerekliliği Ya Da Durumsallaştırma  57
4.2.2. Etkileşimlerin Görünmesine Yönelik Süreç İncelemesi  57
4.2.3. Çalışmanın Algılara Odaklanması  57
4.2.4. Araştırmacının Katılımcı Rolü ve Araştırılanı Yansıtması  57
4.2.5. Araştırma Modelinde ve Araçlarında Çeşitlilik  58
4.2.6. Bütüncül Yaklaşıma İlişkin Gereklilik  58
4.2.7. Çoğunlukla Tümevarım Analiz Gereksinimi  58
4.2.8. Nitel Verinin Farklılığına İlişkin Vurgu  58
4.2.9. Tanımlama Gereksiniminin Karşılanması  59
4.3. Nitel Veri Toplama Teknikleri  59
4.4. Nicel Araştırma Yaklaşımı  60
4.4.1. Deneysel Yöntem  61
4.4.2. Survey (Tarama) Yöntemi  61
4.4.2.1. Anket  61
4.4.2.2. Görüşme Tekniği  61
4.4.2.3. Yapılandırılmış Gözlem Tekniği  61
4.5. Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması  62
5. SAHA ÇALIŞMALARI–ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN DİZAYN EDİLMESİ  63
5.1. Temel Kavramlar ve Bilimsel Bilgi  64
5.1.1. Bilgi ve Belge  64
5.1.2. Bilimsel Faaliyette Kullanılacak Bilginin Özellikleri  64
5.1.3. Ölçme  65
5.1.4. Ölçme Hataları  65
5.2. Saha Çalışmasında Değişkenler Tespit Edilirken Dikkat Edilecek Temel Noktalar  65
5.3. Araştırma Türleri ve Araştırmanın Dizaynı  66
5.3.1. Doğasına–Amacına Göre Araştırma Çeşitleri  67
5.3.2. Araştırma Süreçlerine İlişkin Tercihler  69
5.4. Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi  69
5.5. Nicel ve Nitel Araştırma Tercihi  70
5.6. Karma Yöntem Araştırmasının Gerekçeleri  71
6. ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN SEÇİLMESİ  73
6.1. Deneysel Araştırma  74
6.1.1. Kontrol ve Deney Grupları  74
14 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
6.1.2. Değişken  75
6.1.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler  75
6.1.4. Diğer Değişkenler  76
6.1.5.Yarı–Deneysel Araştırma  78
6.2. Katılımlı Gözlem – Yapılandırılmış Gözlem  78
6.2.1. Katılımlı Gözlem  78
6.2.2. Katılımcı ve Yapılandırılmış Gözlem  79
6.3. Ankete Dayalı Araştırma  80
6.4. Görüşme Metodu (Interview)  81
6.5. “Vaka Analizi” Araştırma Stratejisi  81
6.6. Teoriye Dayalı Araştırma  82
6.7. Anlatım–Hikayeleme Soruşturması  82
6.8. Toplumbilim Araştırmaları  83
6.9. Eylem Araştırması (Action Research)  83
6.10. Arşiv Araştırması  84
7. BİRİNCİL VE İKİNCİL VERİ–ZAMANSAL KAPSAM– ARAŞTIRMACININ KONUMU  85
7.1. Yeni Nesil Veriler  86
7.2. Veri Türü ve Kalitesi  87
7.3. Birincil ve İkincil Veri Kavramı  88
7.4. İkincil Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  88
7.5. Verilerin Elde Edilmesinde Temel Beklentiler  88
7.6. Veri Toplama Formu İçin Temel Gereksinimler  89
7.7. Veri Toplama Formunda Kullanılacak Sıralama  89
7.8. Veri Toplama Faaliyetine İlişkin Görüşme, Resmi Yazı İle İsteme vb. Aşamanın
Planlanması  90
7.9. Zamansal Kapsamın Belirlenmesi  90
7.10. Araştırmacının Konumu  91
8. ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLEMİN SEÇİLMESİ  93
8.1. Evren  93
8.2. Örneklem  93
8.3. Olasılıklı ve Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  95
8.3.1. Olasılıklı Örneklem Seçimi Teknikleri  96
8.4. Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  97
8.4.1. Kota Örneklem  98
8.4.2. Amaca Yönelik Örneklem Tekniği  98
8.4.3. Gönüllü Örneklem (Volunteer Sampling)  99
8.4.4. Gelişigüzel–Rastlantısal Örneklem (Haphazard Sampling)  99
9. ÖLÇEKLERDE KULLANILAN YAPI VE GÖRÜŞMELER  101
9.1. Ölçek Çeşitleri  102
9.2. Kanaat Ölçümleri  103
9.2.1. Beşli Likert Tipi Ölçekler  104
9.2.2. Yüzdesel Sayımlı Kanaat Ölçüm Yöntemi  106
9.3. Yapılandırılmış–Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Görüşmeler  107
9.3.1. Görüşmelerle İlgili Sorun Kaynakları  108
9.3.2. Görüşmeye Dayalı Veri Toplama ve Görüşme Formu Hazırlama  109
9.3.3. Örnek Uygulama  109
10. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ANKETLER YOLUYLA BİRİNCİL
VERİ TOPLAMA  113
10.1. Anket Değişkenlerinin Belirlenmesi  114
10.2. Soruların Kurgulanması ve Soru Türleri  115
10.3. Anketin Yapılandırılması ve Kontrolü  115
10.4. Anketin Dağıtımı ve Uygulanması  116
10.5. Anket Metni Hazırlama Çalışması  116
10.6. Anket Metni Hazırlama Çalışması  122
10.7. Anket Metni Hazırlama Çalışması  129
10.8. Anketör Firmalarla Çalışma  132
11. VERİ ANALİZİ–TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI  133
11.1. Sınıflama  134
11.2. Gruplama  134
11.3. Seriler  135
11.4. Frekans–Sıklık  135
11.5. Aritmetik Ortalama  136
11.6. Medyan (Ortanca Değer)  137
11.7. Mod  138
11.8. Korelâsyon  138
11.9. Standart Sapma  139
16 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
11.10. Güvenilirlik Analizi  140
11.10.1. Araştırmanın Güvenilirliğine Yönelik Tehditler  142
11.11. Geçerlilik Analizi  142
11.11.1. İç ve Dış Geçerlilik  143
11.12. Faktör Analizi  144
12. HİPOTEZ TESTLERİ  145
12.1. Parametrik Test  146
12.2. Parametrik Olmayan İstatistik  146
12.3. Nicel Veri Analizi Süreci  148
12.4. Araştırma Türü ve Amacına Göre İstatistik Tekniği (Testler) Belirleme  149
12.5. Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan
İstatistiksel Teknikler ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar  151
12.6. Araştırmalarda Uygulanacak İstatistik Teknikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler  154
13. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ  155
13.1. Tez–Proje Konu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar  155
13.2. Fizibilite ve Yeterlilik Değerlendirmesi  156
13.3. Araştırma Konusunun ve Fikrinin Seçilmesi  156
13.4. Konuyu Sınırlandırma  158
13.5. Problemi Tanımlama  158
13.6. Araştırma Hedefleri ve Soruları  159
13.7. Konu Tespitine Yönelik Çalışma  160
13.7.1. Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi  164
13.7.2. Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi  165
13.8. Araştırmacı Adaylarının Konu Bulma Pratikleri  166
14. KAYNAK ARAMA VE LİTERATÜR TARAMASI  171
14.1. Ön Hazırlık Bibliyografyası  171
14.2. Neler Kaynak Olabilir  172
14.3. Bilgi Kaynaklarının Öncelik Sırası ve Bulabileceğiniz Yerler  172
14.3.1. İnternet  173
14.3.1.1. Başarılı İnternet Taraması İçin Alıştırma  175
14.3.2. Kütüphane  175
14.3.2.1. Alıştırma  176
14.3.3. Araştırma Merkezleri  176
14.3.4. Kamu ve Özel Kurum Kütüphaneleri ve Özel Yayınları  176
14.3.5. Belli Alana Özgülenmiş Serbest Giriş Hakkı Olan veya Sınırlandırılan Kongre ve
Konferanslar  177
14.4. Kaynak Taramada Dayanışma  177
14.5. Bulduğunuz Kaynakları Organize Etme  178
14.6. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi  178
14.7. Çalışmanızda Literatürün Aktarımı  179
14.7.1. Tanımlara İlişkin Literatürün Verilmesi  179
14.7.2. Araştırmaya İlişkin Literatür Taraması Örneği  180
15. KAYNAKLARI OKUMA SÜRECİ–AKADEMİK OKUMA  183
15.1. Okuma Stratejileri  183
15.1.1. Bildiklerinizi Listeleyin  184
15.1.2. Amacınızı Belirleyin  184
15.1.3. Alıştırma  185
15.2. Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar  185
15.2.1. Ana Fikrin Tanımlanması  185
15.2.1.1. İfade Edilmemiş Ana Fikirleri Bulma  187
15.2.1.2. Ana Fikirleri Kullanarak Makale Özeti Yazma  188
15.2.1.3. Alıştırma  188
15.2.2. Destekleyici Detayların Tanımlanması  188
15.2.3. Yazının Hızlıca Taranmasında Etkinlik  189
15.2.4. Zamirleri Tanımlama  190
15.2.5. Yazı Analizi  190
15.2.5.1. Listeleme  191
15.2.5.2. Ardışık Sıralama  191
15.2.5.3. Sebep Sonuç  192
15.2.5.4. Karşılaştırma ve Zıtlık  192
15.3. Okuma Değerlendirme Tablosu ve Alıştırma  193
15.3.1. Okumalar Sırasında Alınacak Notlar  194
16. AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN PRATİK BİLGİSAYAR BECERİLERİ  197
16.1. Word Programı Gerekli Bilgiler  198
16.1.1. Sayfa Düzeni Ayarlarının Yapılması  199
16.1.2. Başlık, Paragraf ve Tabloların Sayfa Sonları Parametrelerinin Otomatik Hale
Getirilmesi  199
16.1.3. Paragraf Başlarının İçeriden Başlaması, Girintiler Oluşturulması, İki Paragraf
Arasında ya da Başlıktan Sonraki Boşluğun “Enter” Olmaksızın Ayarlanması  200
16.1.4. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi  200
16.1.5. Metin İçi Alıntı Yapılması  202
18 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
16.1.6. Dipnot, Sonnot Ekleme ve Düzenleme  203
16.1.7. Kaynakça, Açıklama Ekleme Vb İşlemler  204
16.1.8. Köprü, İmaj, Otomatik Metin Alanı, Yer İşareti, Üst–Alt bilgi Eklenmesi ve
Düzenlemesi  205
16.1.9. Word Stillerinin Düzenlenmesi, Kullanımı İle Başlık, Gövde Metni ve Diğer
Alanların Biçimsel Özelliklerinin Yapılması,  206
16.1.10. İçindekiler ve Şekiller Tablosunun Otomatik Olarak Hazırlatılması ve
Güncellenmesi  207
16.1.11. Tabloların Eklenmesi, Kullanımı, Biçimlendirilmesi, Tabloda Sayfa Sonu ve
Otomatik Başlık Özelliklerinin Düzenlenmesi; Aktif Hale Getirilmesi  207
16.2. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Diğer Word Özellikleri  207
16.3. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Excel Özellikleri  211
17. ALINTILAR VE DİPNOT  213
17.1. Alıntılarla Yazım Süreci  214
17.2. Alıntıları Metne Yerleştirmek İçin Kullanılabilecek Bağlantı Kelimeleri  216
17.2.1. Alıştırma  217
17.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  218
17.3.1. Atfın Web Sitesine mi Yazara mı Yapılacağı  219
17.3.2. Alıntının Başlangıç ve Bitiş Noktasının Tespiti  219
17.3.3. Yönetmeliğe Dipnot Vermek  220
17.3.4. Maddelerden Oluşan Alıntılarda Dipnot Verme  220
17.4. Dipnot–Kaynakça–Sayfa Yapısı vb. Ayarlar  221
18. YAZMA SANATI–YAZI TÜRLERİ  223
18.1. Basit–Temel Yazılar  225
18.2. İkna Edici / Tartışma Yazıları  225
18.3. Sebep/Sonuç Yazıları  226
18.3.1. Alıştırma  227
18.4. Eleştirel Yazılar  228
18.5. Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar  228
18.5.1. Alıştırma  229
18.6. Tanımlayıcı Yazılar–Definition (Bir Konu İçin)  229
18.7. Betimleyici Yazılar–Deive (İnsan, Yer, Nesne, Deneyim ya da Olay İçin)  230
18.7.1. Alıştırma  232
18.8. Bölümleme ve Sınıflandırma Yazıları  233
18.9. Süreç Açıklayan Yazılar  233
18.10. Değerlendirme Yazıları  234
18.11. Edebi Metin Analizi Yazıları  234
18.12. Anlatım–Hikayeleme Yazıları  235
18.13. Araştırma–Tez veya Dönem Ödevi Yazıları  235
19. ÜÇ ADIMLI YAZIM SÜRECİ  237
19.1. Birinci Adım: Yazım Öncesi  237
19.1.1. Beyin Fırtınası  237
19.1.2. Kümeleme  238
19.1.3. Fikirlerinizin Organize Edilmesi  238
19.2. İkinci Adım: Yazma  239
19.2.1. Alıştırma  239
19.2.2. Yazımda Bilgi ve Materyallerin Sıralanması ve Organize Edilmesi  240
19.2.2.1. Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması  241
19.2.2.1.1. Geçiş Kelimeleri  242
19.2.2.1.2. Alıştırma  242
19.2.2.2. Bilgi ve Materyallerin Önem Sırasına Konulması  243
19.2.2.2.1. Geçiş Kelimeleri  243
19.2.2.2.2. Alıştırma  244
19.2.2.2.3. Eşit Sıralı Paragraflar  245
19.2.2.2.4. Alıştırma  245
19.2.2.3. Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi  246
19.2.2.3.1. Geçiş Kelimeleri  246
19.2.2.3.1. Alıştırma  247
19.3. Üçüncü Adım: Gözden Geçirme  247
20. PARAGRAF TEMELLİ YAZIM KURGUSU  249
20.1. Paragraflarda Anafikir Cümlesi ve Yazımı  249
20.1.1. Alıştırma  250
20.2. Destekleyici Cümleler  251
20.2.1. Alıştırma  251
20.2.2. Alıştırma  251
20.2.3. Sonuç Cümleleri  252
20.2.4. Alıştırma  252
20.3. Paragraf Bütünlüğü  253
20.3.1. Alıştırma  254
20.4. Alıştırma  254
20.5. Ana Düşüncenin Desteklenmesi  255
20.5.1. Destek İçin Örneklerin Kullanımı  256
20.5.2. Destek İçin Kişisel Deneyimlerin Kullanılması  256
20 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
20.5.3. Olgu ve İstatistiklerin Destek İçin Kullanımı  256
20.6. Yazılarda Düşüncenin İfade Edilmesi  257
20.6.1. Alıştırma  258
20.6.2. Alıştırma  259
20.6.3. Alıştırma  260
20.6.4. Alıştırma  260
21. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA CÜMLE KURGUSU VE METİN YAZIMIYLA
İLGİLİ GENEL KURALLAR  261
21.1. Metinde “Biz–Siz–Bizler” vb. İfadelerin Varlığı  261
21.2. Uygun Kelime ve Cümle Yapılarının Aranması  261
21.3. Anlama İlişkin Amaç–Metin Uyumu  262
21.4. Zamirlerin Yerinde Kullanımı  263
21.5. Özel veya Yabancı Kelimelerin Kullanımı–İlk Kullanım ve Sonrası  263
21.6. Çevirilerde Kelime Seçimi  264
21.7. Özne Yüklem Uyumu  264
21.8. Sadelik Kontrolü ve Fazlalıkların Çıkarılması  264
21.9. Uzun Cümlelerden Kaçınmak  264
21.10. Noktalama İşaretleri Kullanımı  265
21.11. Alıştırma  265
22. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA BAŞLIKLANDIRMA VE ANLATIM KURGUSU  271
22.1. Akademik Yazılarda Başlıklar  271
22.1.1. Başlık İçeriğe İlişkin Kısıtı Göstermelidir  272
22.1.2. Üst Başlık ve Alt Başlık İlişkisi  272
22.1.3. Başlıklarda Özel İşaretlerin Kullanımı  273
22.1.4. Başlıkta Kullanılan Kelimelerin Seçimi  273
22.1.5. Bölümlemede Optimizasyon  274
22.1.6. Ayrı Başlık Kullanımının Gerekçesinin Varlığı  274
22.1.7. Başlıkların İçindekiler Tablosundaki Görünümü  275
22.2. Anlatımın Kurgulanması İle İlgili Genel Kurallar ve Hatalar  275
22.2.1. Hesaplama Sürecinin Örneklendirilmesi  275
22.2.2. Paragraflarda Bütünlüğün Tesisi  276
22.2.3. Verilerde ve Örneklerde Güncelliğin Sağlanması  277
22.2.4. Uzun ve Gereksiz Alıntılar  277
22.2.5. Zaman Bağının Doğru Kullanımı  278
22.2.6. Kısaltmaların Kullanımı  279
22.2.7. Önce Kavramların Anlamının Verilmesi  279
22.2.8. Tekrar Bilgilerde Referans Verme  279
22.2.9. Raporlama Dilinin Kullanımı  280
22.2.10. Sebep–Sonuç İlişkisinin İfadesinde İhtiyatlılık  280
22.2.11. Anladığını Yazma ve Yazdığını Anlatabilme  280
22.2.12. Bilgilerin Aktarımında Uygun Tekniğin Kullanımı  281
23. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ  283
23.1. Araştırma ve Geliştirme Projesi Önerilerinde Kullanılan Bölümler  283
23.2. Biçimsel Değerlendirme  285
23.3. İçerik Değerlendirmesi  285
23.4. Araştırma Önerisinde Zamansal Planlama  286
24. SPSS İLE İLGİLİ BİLGİLER  287
24.1. SPSS Uygulamaları  288
24.1.1. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak  288
24.1.2. SPSS’te Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi  289
24.2. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması  290
24.2.1. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması  290
24.2.2. Değişkenlerin Hesaplanması  292
24.3. Güvenilirlik Analizi  293
24.4. Faktör Analizi  295
24.5. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi  298
24.6. Regresyon ve Korelasyon Analizi  300
24.6.1. İkili Regresyon  301
24.6.2. Çoklu Regresyon  302
24.6.3. Korelasyon  304
24.6.4. Kısmi Korelasyon  305
24.7. t–Testi  306
24.7.1. Tek Örneklem t–Testi  306
24.7.2. Bağımsız Örneklem t–Testi  308
24.7.3. Eşleştirilmiş Örneklem t–Testi  310
24.8. Ki–Kare Testi  311
24.8.1. Ki–Kare Uygunluk Testi  311
24.8.2. Ki–Kare Bağımsızlık Testi  314
25. SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER  317
22 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
25.1. Sonuçlara Ulaştıran Sebeplerin Yeterince Açıklanması  318
25.2. Tablo Başlıkları ile Satır ve Sütün Başlıklarının Kontrolü  319
25.3. Grafik ve Şekillerde Renk ve Çıktı Kontrolü  320
25.4. Sadelik Kontrolü ve Karışıklığın Önlenmesi  320
25.5. Yorumlarda Referans ve Eşik Değerlerin Belli Edilmesi  322
25.6. Ölçümlerde ve Tablolarda Aralık Atlamalarına Dikkat Edilmesi  322
25.7. Verilerin Kaynağına İlişkin Tam Kontrol ve Kısıtların İfadesi  323
25.8. Verilerin Değerlendirilmesi İçin Önemli Olabilecek Ayrıntıların İfadesi  324
25.9. Veri ile İfade ve Yorum Arasındaki Uyum Sorunları  324
25.10. Alıştırma  325
26. ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI–SUNUMU– DEĞERLENDİRMESİ–YAYIMI  327
26.1. Özetin Yazılması  333
26.2. Giriş Kısmının Yeniden Yazılması  333
26.3. Araştırmanın Sonu  333
26.4. Çalışmanın Boyutları  335
26.5. Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi  336
26.6. Değerlendirme  337
26.7. Sunum  338
26.8. Çalışmanın Teslimi  338
26.9. Çalışmanın Yayımlanması  340
27. ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ VE TAKSONOMİ TABLOSU  343
28. YAYIN ETİĞİ  363
28.1. Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorumluluklar  363
28.1.1. Bilimsellik İfadesinden Doğan Sorumluluk  365
28.1.2. Kurumsal Değerlere Karşı Sorumluluk  366
28.1.3. Kurumsal İlke ve Kurallara Karşı Sorumluluk  366
28.1.4. Diğer Araştırmacılara Karşı Sorumluluk  366
28.1.5. Araştırmanın Taraflarının Haklarına Riayet Sorumluluğu  367
28.1.6. Bilgi Kullanıcılarına Karşı Sorumluluk  368
28.1.7. Yayıncılara Karşı Sorumluluk  368
28.1.8. Okuyucuya Karşı Sorumluluk  369
28.2. Yüksek Öğretim Kurumu Araştırma ve Yayın Etik İlkeleri  369
28.2.1. Bilimsel Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler  370
28.2.2. Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler  370
28.2.3. Akademik Değerlendirmelere İlişkin Temel İlkeler  371
28.2.4. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler  371
29. Sonuç  373
30. Kaynakça  381
31. Kavram Dizini  385
 


Ali Yıldırım ...
Aralık 2020
95.50 TL
İndirimli: 76.90 TL (%19)
Sepete Ekle
Ferhat Sayım ...
Aralık 2020
100.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%20)
Sepete Ekle
Remzi Kıncal
Kasım 2020
34.00 TL
Sepete Ekle
Nurettin Bilici
Ekim 2020
24.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1.Baskı İçin Önsözden  6
Ek Baskılar İçin Önsözden  6
2.Baskı İçin Önsözden  6
3.Baskı İçin Önsözden  7
4.Baskı İçin Önsöz  7
Kitabın Planı  9
İçindekiler  11
Giriş  25
Araştırmanın Safhaları  26
1. SOSYAL BİLİMLERDE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR  31
1.1. Pozitivist Sosyal Bilim  31
1.2. Yorumlayıcı Sosyal Bilim  34
1.3. Eleştirel Sosyal Bilim  35
1.4. Araştırmacıyı Etkileyen Felsefi Yaklaşımlar  36
2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÖZELLİKLERİ  39
2.1. Bilimsel Araştırmanın Nitelikleri  39
2.1.1. Evrensellik  39
2.1.2. Doğruluk Konusunda Hassasiyet  39
2.1.3. Önemlilik Kriteri  40
2.1.4. Gerçeklikten Kopuk Olmama  40
2.1.5. Şüphecilik Temelli İlerleme  40
2.1.6. Paylaşımın Planlanması  40
2.1.7. Tarafsızlık (Nesnellik)  41
2.1.8. Genellenebilirlik Özelliği  41
2.1.9. Süreklilik  41
2.1.10. Kanıtlanabilirlik–Tekrarlanabilirlik Faktörü  41
2.2. Bilimsel Bilginin Nitelikleri– Bilimin Temel İşlev Ve Özellikleri  41
2.3. Araştırmaların Faaliyet Temelli Sınıflandırılması  42
2.3.1. Betimleyici Araştırma  42
2.3.2. Tarihsel Araştırma  43
12 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
2.3.3. Deneysel Araştırma  43
2.3.4. Neden–Sonuç İlişkisine Yönelik Araştırma  44
3. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR  45
3.1. Hipotez  45
3.1.1. “0” Hipotezi (Null hypotesis)  45
3.1.2. “1” Alternatif Hipotezi (Alternative hypotesis)  45
3.2. Teori(Kuram)  46
3.3. Varsayım  46
3.4. Tümevarım  47
3.5. Tümdengelim  47
3.6. Kural  48
3.7. Paradigma  48
3.8. Sistem  49
3.9. Yaklaşım  49
3.10. Yöntem  49
3.11. Teknik  50
3.12. Ontoloji  50
3.13. Epistemoloji  51
3.14. Nicel (Sayısal) Araştırmalar (Quantitative)  51
3.15. Niteliksel Araştırma(Qualitative)  51
3.16. Teorik (Kuramsal) Araştırmalar (Theoretical)  52
3.17. Deneysel Metot (ExperimentalEmpirical)  52
3.18. Kütüphane Araştırması (Library)  52
3.19. Anket Araştırması  53
3.20. Süreç Araştırması (Longitudinal)  53
3.21. Arşiv Araştırması (Archive)  53
3.22. Yorumlama Metodu (Explaicatory)  53
3.23. Gözlemsel Metot (Observatioanal)  53
3.24. Görüşme Metodu (Interview)  54
3.25. Saha Araştırması (Field)  54
3.26. Tarama Araştırması  54
4. NİCEL ve NİTEL ARAŞTIRMA YAKLAŞIMI  55
4.1. Nitel Araştırmalar  55
4.2. Nitel Araştırma Modellerinin Temel Özellikleri  57
4.2.1. Doğal Ortam Gerekliliği Ya Da Durumsallaştırma  57
4.2.2. Etkileşimlerin Görünmesine Yönelik Süreç İncelemesi  57
4.2.3. Çalışmanın Algılara Odaklanması  57
4.2.4. Araştırmacının Katılımcı Rolü ve Araştırılanı Yansıtması  57
4.2.5. Araştırma Modelinde ve Araçlarında Çeşitlilik  58
4.2.6. Bütüncül Yaklaşıma İlişkin Gereklilik  58
4.2.7. Çoğunlukla Tümevarım Analiz Gereksinimi  58
4.2.8. Nitel Verinin Farklılığına İlişkin Vurgu  58
4.2.9. Tanımlama Gereksiniminin Karşılanması  59
4.3. Nitel Veri Toplama Teknikleri  59
4.4. Nicel Araştırma Yaklaşımı  60
4.4.1. Deneysel Yöntem  61
4.4.2. Survey (Tarama) Yöntemi  61
4.4.2.1. Anket  61
4.4.2.2. Görüşme Tekniği  61
4.4.2.3. Yapılandırılmış Gözlem Tekniği  61
4.5. Nicel Ve Nitel Araştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması  62
5. SAHA ÇALIŞMALARI–ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN DİZAYN EDİLMESİ  63
5.1. Temel Kavramlar ve Bilimsel Bilgi  64
5.1.1. Bilgi ve Belge  64
5.1.2. Bilimsel Faaliyette Kullanılacak Bilginin Özellikleri  64
5.1.3. Ölçme  65
5.1.4. Ölçme Hataları  65
5.2. Saha Çalışmasında Değişkenler Tespit Edilirken Dikkat Edilecek Temel Noktalar  65
5.3. Araştırma Türleri ve Araştırmanın Dizaynı  66
5.3.1. Doğasına–Amacına Göre Araştırma Çeşitleri  67
5.3.2. Araştırma Süreçlerine İlişkin Tercihler  69
5.4. Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi  69
5.5. Nicel ve Nitel Araştırma Tercihi  70
5.6. Karma Yöntem Araştırmasının Gerekçeleri  71
6. ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN SEÇİLMESİ  73
6.1. Deneysel Araştırma  74
6.1.1. Kontrol ve Deney Grupları  74
14 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
6.1.2. Değişken  75
6.1.3. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler  75
6.1.4. Diğer Değişkenler  76
6.1.5.Yarı–Deneysel Araştırma  78
6.2. Katılımlı Gözlem – Yapılandırılmış Gözlem  78
6.2.1. Katılımlı Gözlem  78
6.2.2. Katılımcı ve Yapılandırılmış Gözlem  79
6.3. Ankete Dayalı Araştırma  80
6.4. Görüşme Metodu (Interview)  81
6.5. “Vaka Analizi” Araştırma Stratejisi  81
6.6. Teoriye Dayalı Araştırma  82
6.7. Anlatım–Hikayeleme Soruşturması  82
6.8. Toplumbilim Araştırmaları  83
6.9. Eylem Araştırması (Action Research)  83
6.10. Arşiv Araştırması  84
7. BİRİNCİL VE İKİNCİL VERİ–ZAMANSAL KAPSAM– ARAŞTIRMACININ KONUMU  85
7.1. Yeni Nesil Veriler  86
7.2. Veri Türü ve Kalitesi  87
7.3. Birincil ve İkincil Veri Kavramı  88
7.4. İkincil Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  88
7.5. Verilerin Elde Edilmesinde Temel Beklentiler  88
7.6. Veri Toplama Formu İçin Temel Gereksinimler  89
7.7. Veri Toplama Formunda Kullanılacak Sıralama  89
7.8. Veri Toplama Faaliyetine İlişkin Görüşme, Resmi Yazı İle İsteme vb. Aşamanın
Planlanması  90
7.9. Zamansal Kapsamın Belirlenmesi  90
7.10. Araştırmacının Konumu  91
8. ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLEMİN SEÇİLMESİ  93
8.1. Evren  93
8.2. Örneklem  93
8.3. Olasılıklı ve Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  95
8.3.1. Olasılıklı Örneklem Seçimi Teknikleri  96
8.4. Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  97
8.4.1. Kota Örneklem  98
8.4.2. Amaca Yönelik Örneklem Tekniği  98
8.4.3. Gönüllü Örneklem (Volunteer Sampling)  99
8.4.4. Gelişigüzel–Rastlantısal Örneklem (Haphazard Sampling)  99
9. ÖLÇEKLERDE KULLANILAN YAPI VE GÖRÜŞMELER  101
9.1. Ölçek Çeşitleri  102
9.2. Kanaat Ölçümleri  103
9.2.1. Beşli Likert Tipi Ölçekler  104
9.2.2. Yüzdesel Sayımlı Kanaat Ölçüm Yöntemi  106
9.3. Yapılandırılmış–Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Görüşmeler  107
9.3.1. Görüşmelerle İlgili Sorun Kaynakları  108
9.3.2. Görüşmeye Dayalı Veri Toplama ve Görüşme Formu Hazırlama  109
9.3.3. Örnek Uygulama  109
10. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ANKETLER YOLUYLA BİRİNCİL
VERİ TOPLAMA  113
10.1. Anket Değişkenlerinin Belirlenmesi  114
10.2. Soruların Kurgulanması ve Soru Türleri  115
10.3. Anketin Yapılandırılması ve Kontrolü  115
10.4. Anketin Dağıtımı ve Uygulanması  116
10.5. Anket Metni Hazırlama Çalışması  116
10.6. Anket Metni Hazırlama Çalışması  122
10.7. Anket Metni Hazırlama Çalışması  129
10.8. Anketör Firmalarla Çalışma  132
11. VERİ ANALİZİ–TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI  133
11.1. Sınıflama  134
11.2. Gruplama  134
11.3. Seriler  135
11.4. Frekans–Sıklık  135
11.5. Aritmetik Ortalama  136
11.6. Medyan (Ortanca Değer)  137
11.7. Mod  138
11.8. Korelâsyon  138
11.9. Standart Sapma  139
16 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
11.10. Güvenilirlik Analizi  140
11.10.1. Araştırmanın Güvenilirliğine Yönelik Tehditler  142
11.11. Geçerlilik Analizi  142
11.11.1. İç ve Dış Geçerlilik  143
11.12. Faktör Analizi  144
12. HİPOTEZ TESTLERİ  145
12.1. Parametrik Test  146
12.2. Parametrik Olmayan İstatistik  146
12.3. Nicel Veri Analizi Süreci  148
12.4. Araştırma Türü ve Amacına Göre İstatistik Tekniği (Testler) Belirleme  149
12.5. Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan
İstatistiksel Teknikler ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar  151
12.6. Araştırmalarda Uygulanacak İstatistik Teknikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler  154
13. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ  155
13.1. Tez–Proje Konu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar  155
13.2. Fizibilite ve Yeterlilik Değerlendirmesi  156
13.3. Araştırma Konusunun ve Fikrinin Seçilmesi  156
13.4. Konuyu Sınırlandırma  158
13.5. Problemi Tanımlama  158
13.6. Araştırma Hedefleri ve Soruları  159
13.7. Konu Tespitine Yönelik Çalışma  160
13.7.1. Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi  164
13.7.2. Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi  165
13.8. Araştırmacı Adaylarının Konu Bulma Pratikleri  166
14. KAYNAK ARAMA VE LİTERATÜR TARAMASI  171
14.1. Ön Hazırlık Bibliyografyası  171
14.2. Neler Kaynak Olabilir  172
14.3. Bilgi Kaynaklarının Öncelik Sırası ve Bulabileceğiniz Yerler  172
14.3.1. İnternet  173
14.3.1.1. Başarılı İnternet Taraması İçin Alıştırma  175
14.3.2. Kütüphane  175
14.3.2.1. Alıştırma  176
14.3.3. Araştırma Merkezleri  176
14.3.4. Kamu ve Özel Kurum Kütüphaneleri ve Özel Yayınları  176
14.3.5. Belli Alana Özgülenmiş Serbest Giriş Hakkı Olan veya Sınırlandırılan Kongre ve
Konferanslar  177
14.4. Kaynak Taramada Dayanışma  177
14.5. Bulduğunuz Kaynakları Organize Etme  178
14.6. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi  178
14.7. Çalışmanızda Literatürün Aktarımı  179
14.7.1. Tanımlara İlişkin Literatürün Verilmesi  179
14.7.2. Araştırmaya İlişkin Literatür Taraması Örneği  180
15. KAYNAKLARI OKUMA SÜRECİ–AKADEMİK OKUMA  183
15.1. Okuma Stratejileri  183
15.1.1. Bildiklerinizi Listeleyin  184
15.1.2. Amacınızı Belirleyin  184
15.1.3. Alıştırma  185
15.2. Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar  185
15.2.1. Ana Fikrin Tanımlanması  185
15.2.1.1. İfade Edilmemiş Ana Fikirleri Bulma  187
15.2.1.2. Ana Fikirleri Kullanarak Makale Özeti Yazma  188
15.2.1.3. Alıştırma  188
15.2.2. Destekleyici Detayların Tanımlanması  188
15.2.3. Yazının Hızlıca Taranmasında Etkinlik  189
15.2.4. Zamirleri Tanımlama  190
15.2.5. Yazı Analizi  190
15.2.5.1. Listeleme  191
15.2.5.2. Ardışık Sıralama  191
15.2.5.3. Sebep Sonuç  192
15.2.5.4. Karşılaştırma ve Zıtlık  192
15.3. Okuma Değerlendirme Tablosu ve Alıştırma  193
15.3.1. Okumalar Sırasında Alınacak Notlar  194
16. AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN PRATİK BİLGİSAYAR BECERİLERİ  197
16.1. Word Programı Gerekli Bilgiler  198
16.1.1. Sayfa Düzeni Ayarlarının Yapılması  199
16.1.2. Başlık, Paragraf ve Tabloların Sayfa Sonları Parametrelerinin Otomatik Hale
Getirilmesi  199
16.1.3. Paragraf Başlarının İçeriden Başlaması, Girintiler Oluşturulması, İki Paragraf
Arasında ya da Başlıktan Sonraki Boşluğun “Enter” Olmaksızın Ayarlanması  200
16.1.4. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi  200
16.1.5. Metin İçi Alıntı Yapılması  202
18 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
16.1.6. Dipnot, Sonnot Ekleme ve Düzenleme  203
16.1.7. Kaynakça, Açıklama Ekleme Vb İşlemler  204
16.1.8. Köprü, İmaj, Otomatik Metin Alanı, Yer İşareti, Üst–Alt bilgi Eklenmesi ve
Düzenlemesi  205
16.1.9. Word Stillerinin Düzenlenmesi, Kullanımı İle Başlık, Gövde Metni ve Diğer
Alanların Biçimsel Özelliklerinin Yapılması,  206
16.1.10. İçindekiler ve Şekiller Tablosunun Otomatik Olarak Hazırlatılması ve
Güncellenmesi  207
16.1.11. Tabloların Eklenmesi, Kullanımı, Biçimlendirilmesi, Tabloda Sayfa Sonu ve
Otomatik Başlık Özelliklerinin Düzenlenmesi; Aktif Hale Getirilmesi  207
16.2. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Diğer Word Özellikleri  207
16.3. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Excel Özellikleri  211
17. ALINTILAR VE DİPNOT  213
17.1. Alıntılarla Yazım Süreci  214
17.2. Alıntıları Metne Yerleştirmek İçin Kullanılabilecek Bağlantı Kelimeleri  216
17.2.1. Alıştırma  217
17.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  218
17.3.1. Atfın Web Sitesine mi Yazara mı Yapılacağı  219
17.3.2. Alıntının Başlangıç ve Bitiş Noktasının Tespiti  219
17.3.3. Yönetmeliğe Dipnot Vermek  220
17.3.4. Maddelerden Oluşan Alıntılarda Dipnot Verme  220
17.4. Dipnot–Kaynakça–Sayfa Yapısı vb. Ayarlar  221
18. YAZMA SANATI–YAZI TÜRLERİ  223
18.1. Basit–Temel Yazılar  225
18.2. İkna Edici / Tartışma Yazıları  225
18.3. Sebep/Sonuç Yazıları  226
18.3.1. Alıştırma  227
18.4. Eleştirel Yazılar  228
18.5. Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar  228
18.5.1. Alıştırma  229
18.6. Tanımlayıcı Yazılar–Definition (Bir Konu İçin)  229
18.7. Betimleyici Yazılar–Deive (İnsan, Yer, Nesne, Deneyim ya da Olay İçin)  230
18.7.1. Alıştırma  232
18.8. Bölümleme ve Sınıflandırma Yazıları  233
18.9. Süreç Açıklayan Yazılar  233
18.10. Değerlendirme Yazıları  234
18.11. Edebi Metin Analizi Yazıları  234
18.12. Anlatım–Hikayeleme Yazıları  235
18.13. Araştırma–Tez veya Dönem Ödevi Yazıları  235
19. ÜÇ ADIMLI YAZIM SÜRECİ  237
19.1. Birinci Adım: Yazım Öncesi  237
19.1.1. Beyin Fırtınası  237
19.1.2. Kümeleme  238
19.1.3. Fikirlerinizin Organize Edilmesi  238
19.2. İkinci Adım: Yazma  239
19.2.1. Alıştırma  239
19.2.2. Yazımda Bilgi ve Materyallerin Sıralanması ve Organize Edilmesi  240
19.2.2.1. Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması  241
19.2.2.1.1. Geçiş Kelimeleri  242
19.2.2.1.2. Alıştırma  242
19.2.2.2. Bilgi ve Materyallerin Önem Sırasına Konulması  243
19.2.2.2.1. Geçiş Kelimeleri  243
19.2.2.2.2. Alıştırma  244
19.2.2.2.3. Eşit Sıralı Paragraflar  245
19.2.2.2.4. Alıştırma  245
19.2.2.3. Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi  246
19.2.2.3.1. Geçiş Kelimeleri  246
19.2.2.3.1. Alıştırma  247
19.3. Üçüncü Adım: Gözden Geçirme  247
20. PARAGRAF TEMELLİ YAZIM KURGUSU  249
20.1. Paragraflarda Anafikir Cümlesi ve Yazımı  249
20.1.1. Alıştırma  250
20.2. Destekleyici Cümleler  251
20.2.1. Alıştırma  251
20.2.2. Alıştırma  251
20.2.3. Sonuç Cümleleri  252
20.2.4. Alıştırma  252
20.3. Paragraf Bütünlüğü  253
20.3.1. Alıştırma  254
20.4. Alıştırma  254
20.5. Ana Düşüncenin Desteklenmesi  255
20.5.1. Destek İçin Örneklerin Kullanımı  256
20.5.2. Destek İçin Kişisel Deneyimlerin Kullanılması  256
20 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
20.5.3. Olgu ve İstatistiklerin Destek İçin Kullanımı  256
20.6. Yazılarda Düşüncenin İfade Edilmesi  257
20.6.1. Alıştırma  258
20.6.2. Alıştırma  259
20.6.3. Alıştırma  260
20.6.4. Alıştırma  260
21. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA CÜMLE KURGUSU VE METİN YAZIMIYLA
İLGİLİ GENEL KURALLAR  261
21.1. Metinde “Biz–Siz–Bizler” vb. İfadelerin Varlığı  261
21.2. Uygun Kelime ve Cümle Yapılarının Aranması  261
21.3. Anlama İlişkin Amaç–Metin Uyumu  262
21.4. Zamirlerin Yerinde Kullanımı  263
21.5. Özel veya Yabancı Kelimelerin Kullanımı–İlk Kullanım ve Sonrası  263
21.6. Çevirilerde Kelime Seçimi  264
21.7. Özne Yüklem Uyumu  264
21.8. Sadelik Kontrolü ve Fazlalıkların Çıkarılması  264
21.9. Uzun Cümlelerden Kaçınmak  264
21.10. Noktalama İşaretleri Kullanımı  265
21.11. Alıştırma  265
22. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA BAŞLIKLANDIRMA VE ANLATIM KURGUSU  271
22.1. Akademik Yazılarda Başlıklar  271
22.1.1. Başlık İçeriğe İlişkin Kısıtı Göstermelidir  272
22.1.2. Üst Başlık ve Alt Başlık İlişkisi  272
22.1.3. Başlıklarda Özel İşaretlerin Kullanımı  273
22.1.4. Başlıkta Kullanılan Kelimelerin Seçimi  273
22.1.5. Bölümlemede Optimizasyon  274
22.1.6. Ayrı Başlık Kullanımının Gerekçesinin Varlığı  274
22.1.7. Başlıkların İçindekiler Tablosundaki Görünümü  275
22.2. Anlatımın Kurgulanması İle İlgili Genel Kurallar ve Hatalar  275
22.2.1. Hesaplama Sürecinin Örneklendirilmesi  275
22.2.2. Paragraflarda Bütünlüğün Tesisi  276
22.2.3. Verilerde ve Örneklerde Güncelliğin Sağlanması  277
22.2.4. Uzun ve Gereksiz Alıntılar  277
22.2.5. Zaman Bağının Doğru Kullanımı  278
22.2.6. Kısaltmaların Kullanımı  279
22.2.7. Önce Kavramların Anlamının Verilmesi  279
22.2.8. Tekrar Bilgilerde Referans Verme  279
22.2.9. Raporlama Dilinin Kullanımı  280
22.2.10. Sebep–Sonuç İlişkisinin İfadesinde İhtiyatlılık  280
22.2.11. Anladığını Yazma ve Yazdığını Anlatabilme  280
22.2.12. Bilgilerin Aktarımında Uygun Tekniğin Kullanımı  281
23. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ  283
23.1. Araştırma ve Geliştirme Projesi Önerilerinde Kullanılan Bölümler  283
23.2. Biçimsel Değerlendirme  285
23.3. İçerik Değerlendirmesi  285
23.4. Araştırma Önerisinde Zamansal Planlama  286
24. SPSS İLE İLGİLİ BİLGİLER  287
24.1. SPSS Uygulamaları  288
24.1.1. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak  288
24.1.2. SPSS’te Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi  289
24.2. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması  290
24.2.1. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması  290
24.2.2. Değişkenlerin Hesaplanması  292
24.3. Güvenilirlik Analizi  293
24.4. Faktör Analizi  295
24.5. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi  298
24.6. Regresyon ve Korelasyon Analizi  300
24.6.1. İkili Regresyon  301
24.6.2. Çoklu Regresyon  302
24.6.3. Korelasyon  304
24.6.4. Kısmi Korelasyon  305
24.7. t–Testi  306
24.7.1. Tek Örneklem t–Testi  306
24.7.2. Bağımsız Örneklem t–Testi  308
24.7.3. Eşleştirilmiş Örneklem t–Testi  310
24.8. Ki–Kare Testi  311
24.8.1. Ki–Kare Uygunluk Testi  311
24.8.2. Ki–Kare Bağımsızlık Testi  314
25. SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ
GEREKENLER  317
22 Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
25.1. Sonuçlara Ulaştıran Sebeplerin Yeterince Açıklanması  318
25.2. Tablo Başlıkları ile Satır ve Sütün Başlıklarının Kontrolü  319
25.3. Grafik ve Şekillerde Renk ve Çıktı Kontrolü  320
25.4. Sadelik Kontrolü ve Karışıklığın Önlenmesi  320
25.5. Yorumlarda Referans ve Eşik Değerlerin Belli Edilmesi  322
25.6. Ölçümlerde ve Tablolarda Aralık Atlamalarına Dikkat Edilmesi  322
25.7. Verilerin Kaynağına İlişkin Tam Kontrol ve Kısıtların İfadesi  323
25.8. Verilerin Değerlendirilmesi İçin Önemli Olabilecek Ayrıntıların İfadesi  324
25.9. Veri ile İfade ve Yorum Arasındaki Uyum Sorunları  324
25.10. Alıştırma  325
26. ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI–SUNUMU– DEĞERLENDİRMESİ–YAYIMI  327
26.1. Özetin Yazılması  333
26.2. Giriş Kısmının Yeniden Yazılması  333
26.3. Araştırmanın Sonu  333
26.4. Çalışmanın Boyutları  335
26.5. Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi  336
26.6. Değerlendirme  337
26.7. Sunum  338
26.8. Çalışmanın Teslimi  338
26.9. Çalışmanın Yayımlanması  340
27. ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİ VE TAKSONOMİ TABLOSU  343
28. YAYIN ETİĞİ  363
28.1. Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorumluluklar  363
28.1.1. Bilimsellik İfadesinden Doğan Sorumluluk  365
28.1.2. Kurumsal Değerlere Karşı Sorumluluk  366
28.1.3. Kurumsal İlke ve Kurallara Karşı Sorumluluk  366
28.1.4. Diğer Araştırmacılara Karşı Sorumluluk  366
28.1.5. Araştırmanın Taraflarının Haklarına Riayet Sorumluluğu  367
28.1.6. Bilgi Kullanıcılarına Karşı Sorumluluk  368
28.1.7. Yayıncılara Karşı Sorumluluk  368
28.1.8. Okuyucuya Karşı Sorumluluk  369
28.2. Yüksek Öğretim Kurumu Araştırma ve Yayın Etik İlkeleri  369
28.2.1. Bilimsel Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler  370
28.2.2. Yayın Etiğine İlişkin Temel İlkeler  370
28.2.3. Akademik Değerlendirmelere İlişkin Temel İlkeler  371
28.2.4. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler  371
29. Sonuç  373
30. Kaynakça  381
31. Kavram Dizini  385
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021