Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
Sulh Hukuk Davaları ve Tatbikatı
Mayıs 2002 / 7. Baskı / 1421 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 125.00 TL
İndirimli: 75.00 TL (%40)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İlk baskısı 1967 yılında yapılan ve şimdiki baskısıyla beraber 7. baskıya ulaşan kitap, her baskısında hukukçular tarafından çok beğenilmiş ve sulh hukuk davalarının çok geniş bir içeriği olmasına rağmen, sistematiği ile okuyucularına büyük kolaylık sağlamıştır.

Konu Başlıkları
Medeni Yasadan Doğan Davalar
Borçlar Yasasından Doğan Davalar
Özel Yasalardan Doğan Dava ve Tedbirler
Yabancıların Mal Edinmeleri İle İlgili Genelgeler
Feragat, Kabul ve Sulh'ta Alınacak Harç
Tebliğler
Barkod: 9789753474764
Yayın Tarihi: Mayıs 2002
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1421
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  39
Kısaltmalar  41
Birinci Kitap
MEDENİ YASADAN DOĞAN DAVALAR
1. GÖREVLE İLGİLİ HUKUK USULÜ YARGILAMALARI YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YASA  45
2. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIDAN DOĞAN DAVALAR  46
İlgili Yasa  46
Açıklama  48
Görevli Mahkeme  49
Yetkili Mahkeme  50
Dava Türleri  50
1. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi  50
Dava Açma Koşulları  50
2. Sürmekte Olan Saldırıya Son Verilmesi  51
Dava Açma Koşulları  51
3. Sona Ermiş Olsa Bile Etkileri Devam Eden Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti  51
Dava Açma Koşulları  51
4. Maddi Tazminat Davası  51
Dava Açma Koşulları  51
5. Manevi Tazminat Davası  52
Dava Açma Koşulları  52
6. Elde Edilmiş Kazancın Verilmesi  52
Dava Açma Koşulları  52
Davacı  53
Davalı  53
Zamanaşımı  53
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  53
Örnekler  55
Dava Dilekçesi Örneği  55
İçtihatlar  56
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  56
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  56
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  73
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA  112
Açıklama  112
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ  113
İlgili Yasa  113
Açıklama  113
Örnekler  114
İstem Dilekçe Örneği  114
5. NİŞAN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR  115
Açıklama  116
Görevli Mahkeme  118
Yetkili Mahkeme  118
Davacı  118
Davalı  119
Dava Türleri  119
a. Maddi Tazminat (Ödence) Davası  119
Dava Açılma Koşulları  119
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  119
Davanın Devir Durumu  120
Dava Açma Süresi  120
b. Manevî Tazminat (Ödence) Davası  121
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  121
Davanın Devir Durumu  122
Dava Açma Süresi  122
c. Hediyelerin Geri Verilmesi Davası  122
Dava Açma Koşulları  123
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  123
Davanın Devir Durumu  124
Dava Açma Süresi  124
Örnekler  124
Dava Dilekçesi Örneği  124
İçtihatlar  125
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  125
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  128
6. EVLENMEYE İZİN VERİLME DAVASI  132
İlgili Yasa  132
Açıklama  132
Görevli Mahkeme  133
Yetkili Mahkeme  133
Davalı  133
Dava Açma Koşulları  134
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  134
Örnekler  135
Dava Dilekçesi Örneği  135
İçtihatlar  135
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  135
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  136
7. KADININ BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI  141
İlgili Yasa  141
Açıklama  141
Görevli Mahkeme  141
Yetkili Mahkeme  141
Davacı  142
Davalı  142
Dava Açma Koşulları  142
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  142
Örnekler  142
Dava Dilekçesi Örneği  142
İçtihatlar  143
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  143
8. EŞLERİN BORÇLARI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER  145
İlgili Yasa  145
Açıklama  145
9. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ, AİLE KONUTU  145
İlgili Yasa  145
Açıklama  146
İçtihatlar  146
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  146
10. EVLÂT EDİNME VE EVLÂT EDİNMEYE İZİN  148
İlgili Yasa  148
Açıklama  151
Görevli Mahkeme  155
Yetkili Mahkeme  155
Davacı  155
Davalı  156
Erginlerin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi  156
Dava Açma Koşulları  156
Birlikte Evlât Edinme  157
Eşlerden Birinin Diğerinin Çocuğunu Evlât Edinmesi  157
Tek Başına Evlât Edinme  157
Evlât Edinilmede Ana ve Babanın Rızası (İzni)  158
Ana ve Babanın Rızası (İzni)’nın Aranmayacağı Durumlar  158
Evlât Edinilecek Küçüğün Evlât Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilmesi  158
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  159
Evlat Edinmenin Hükümleri  160
Örnekler  161
Dava Dilekçesi Örneği  161
İçtihatlar  162
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  162
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  163
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  163
11. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA  173
İlgili Yasa  173
Açıklama  173
12. ÇOCUĞA BAKAN ANA VEYA BABANIN NAFAKA TALEBİ  174
İlgili Yasa  174
Açıklama  175
13. ÇOCUK İLE ANA BABA ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER  176
İlgili Yasa  176
Açıklama  178
14. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI ÖNLEMLERİ  178
İlgili Yasa  178
Açıklama  180
15. AİLE YURDU KURULMASI İZNİ İSTEKLERİ  181
İlgili Yasa  181
Açıklama  183
İçtihatlar  185
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  185
16. VESAYET DAVALARI  185
İlgili Yasa  185
Açıklama  187
17. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR  188
İlgili Yasa  188
Açıklama  189
18. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ  191
İlgili Yasa  191
Açıklama  191
19. VASİ ATANMASI DAVALARI  192
İlgili Yasa  192
Açıklama  194
Görevli Mahkeme  195
Yetkili Mahkeme  196
Davacı  196
Vasi Atanma Koşulları  196
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  197
Kimler Vasi Olamazlar  198
Vasi Atandıkları Halde Vasilikten Kaçınabilme Hakkı Olanlar  198
Vasi Atanmasına İtiraz  199
Vasi Atanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  199
Örnekler  201
Dava Dilekçesi Örneği  201
20. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  202
İlgili Yasa  202
Açıklama  203
Görevli Mahkeme  204
Yetkili Mahkeme  204
Davacı  204
Davalı  205
Dava Koşulları  205
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  205
21. VASİNİN GÖREVLERİ  207
İlgili Yasa  207
Açıklama  210
Vasinin Yapamayacağı İşler  213
Vasilik Süresi  213
Vasinin Ücreti  214
İlgili Yasa  214
Açıklama  214
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  214
23. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  215
İlgili Yasa  215
Açıklama  217
Rapor ve Hesapların İncelenmesi  219
Vesayet Dairelerinin İzni Bulunmaması Hali  219
24. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  219
İlgili Yasa  219
Açıklama  220
25. VESAYETİN SONA ERMESİ  220
İlgili Yasa  220
Açıklama  222
26. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  223
İlgili Yasa  223
Açıklama  224
27. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ KOŞULLARI  225
Vasinin Kaçınma Nedenleri  226
Vasinin Görevden Alınması  226
Görevden Almada Usul  226
Görevden Alma veya Bu İstemin Reddine İlişkin Kararlara İtiraz  227
İlgili Yasa  227
Açıklama  229
Vesayetin Sona Ermesi Kesin Hesap ve Mal Varlığının Teslimi  230
Sorumluluk Davasında Olağan Zamanaşımı  230
Sorumluluk Davasında Olağanüstü Zamanaşımı  230
Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı  231
Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  231
Yetkili Mahkeme  231
Örnekler  231
Dava Dilekçesi Örneği  231
Dava ile İlgili Genelge ve Düşünceler  232
Genelgeler  232
Düşünceler  232
İçtihatlar  233
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  233
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  234
29. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK ATANMASI DAVALARI  243
İlgili Yasa  243
Açıklama  244
Görevli Mahkeme  246
Yetkili Mahkeme  246
Davacı  246
Davalı  246
Kayyım Atama Koşulları  246
İstek Üzerine Kayyım Atanması  247
Yasal Danışmanlık  247
Kayyım Atamasında Yetkili Mahkeme  248
Kayyım ve Yasal Danışman Atamasında Usul  248
Örnekler  248
Dava Dilekçesi Örneği  248
İçtihatlar  249
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  249
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  249
30. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI  253
Açıklama  254
Görevli Mahkeme  256
Yetkili Mahkeme  256
Davacı  256
Davalı  256
Dava Açma Koşulları  256
Dava Türleri  257
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  257
Örnekler  264
Dava Dilekçesi Örneği  264
İçtihatlar  264
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  264
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  265
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  266
31. MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ DAVASI  272
Açıklama  272
Görevli Mahkeme  272
Yetkili Mahkeme  272
Davacı  272
Davalı  273
Dava Açma Koşulları  273
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  273
Örnekler  274
Dava Dilekçesi Örneği  274
Dava Dilekçesi Örneği  274
İçtihatlar  275
1. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  275
2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  275
3. Yargıtay Özel İdare Kararları  280
32. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA TASARRUF EHLİYETİ  283
İlgili Yasa  283
Açıklama  284
33. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  285
İlgili Yasa  286
34. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)  287
İlgili Yasa  287
Açıklama  288
Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  288
Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle Mirasçılıktan Çıkarma  289
35. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  289
İlgili Yasa  289
Açıklama  292
36. MİRAS SÖZLEŞMELERİ  293
İlgili Yasa  293
Açıklama  294
37. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ  295
Vasiyetname  295
İlgili Yasa  295
Açıklama  297
38. MİRAS SÖZLEŞMESİ  300
İlgili Yasa  300
Açıklama  301
39. VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ VE YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ  302
İlgili Yasa  302
Açıklama  304
40. MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR  305
İlgili Yasa  305
Açıklama  306
41. MİRASIN AÇILMASI  307
İlgili Yasa  307
Açıklama  309
42. MİRASTAN (ISKAT) YOKSUNLUK  309
İlgili Yasa  309
Açıklama  310
43. GAİPLİKTE HAZİNENİN GAİPLİK KARARI İSTEMESİ  310
İlgili Yasa  310
Açıklama  311
44. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI  311
İlgili Yasa  311
Açıklama  312
Görevli Mahkeme  313
Yetkili Mahkeme  313
Başvuruda Bulunacaklar  313
Terekede Koruma (İhtiyati Tedbir) Önlem Koşulları  313
Terekede Koruma Önlemleri  314
Terekede Koruma Önlemleri İsteme Süresi  314
1. Defterin Tutulması  315
2. Terekenin Mühürlenmesi  315
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi  315
Terekeyi Resmen Yönetmede Yapılacak İşler  316
4. Vasiyetname ile İlgili İşlemler  317
Örnekler  317
Tereke Tespiti İsteği Dilekçe Örneği  317
Örnekler  318
Tereke Tespiti İsteği Dilekçe Örneği  318
Genelgeler  318
Düşünceler  321
İçtihatlar  323
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  323
45. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ İŞLEMLERİ  325
Açıklama  327
46. VASİYETNAMELERİN AÇILMASI İŞLEMLERİ  328
İlgili Yasa  328
Açıklama  329
47. MİRASIN REDDİ BEYANININ TESCİLİ İŞLEMLERİ  330
İlgili Yasa  330
Açıklama  333
Görevli Mahkeme  336
Yetkili Mahkeme  336
Davacı  336
Davalı  337
Ret Koşulları  337
Ret Süresi  338
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  338
Mirası Ret Durumunda Sorumluluk  340
Örnekler  340
Gerçek Ret İsteğine Dair Dilekçe Örneği  3 40
Hükmen (Resmen) Ret İsteğine Ait Dilekçe Örneği  341
İçtihatlar  342
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  342
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  347
İlgili Yasa  347
Açıklama  350
İstekte Bulunabilecekler  350
İstek Süresi  350
Mahkemece Yapılacak İşlem  350
Görevli Mahkeme  351
Yetkili Mahkeme  351
İçtihatlar  351
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  352
İlgili Yasa  352
Açıklama  353
Görevli Mahkeme  354
Yetkili Mahkeme  354
İstekte Bulunacaklar  355
Sorumluluk Durumu  355
İstek Süresi  355
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  355
Resmi Tasfiye Çeşitleri  355
İçtihatlar  356
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  356
50. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  358
İlgili Yasa  358
Açıklama  360
Yetkili Mahkeme  360
Davacı  360
Davalı  360
Zamanaşımı  360
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  360
Tarafların İspat Edecekleri Hususlar  361
Örnekler  361
Dava Dilekçesi Örneği  361
İçtihatlar  362
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  362
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  362
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  362
51. MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI  366
İlgili Yasa  366
Açıklama  367
Görevli Mahkeme  368
Yetkili Mahkeme  368
Davacı  368
Davalı  368
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  368
Dava Açma Koşulları  369
Temsilcinin Yapabileceği İşler  369
Örnekler  369
İçtihatlar  370
1. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  370
2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  370
3. Yargıtay Özel Daire Kararları  370
52. MİRASIN PAYLAŞILMASINI İSTEME HAKKI  374
İlgili Yasa  374
Açıklama  374
53. MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİM) DAVASI  375
İlgili Yasa  375
Açıklama  380
Görevli Mahkeme  382
Yetkili Mahkme  382
Davacı  382
Davalı  383
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  383
Paylaştırma Kuralları  383
Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları  385
Taşınmazların Paylaştırılmasında Kurallar  385
Tarımsal İşletmede Taşınır Malların Tahsisi Özgülenmesi  385
Tarımsal İşletmede Ergin (Reşit) Olmayan Mirasçılar Bulunması Durumu  386
Tarımsal İşletmelerde Aile Malları Ortaklığı  386
Tarımsal İşletmenin Satılması  386
Zamanaşımı  386
Paylaşma (Taksim)’nın Şekilleri  386
İrtifak Hakkından Yararlanan Taşınmazın Paylaşılması  388
Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulmuş Taşınmazın Paylaşılması  388
Örnekler  388
Dava Dilekçesi Örneği  388
Dava ile İlgili Genelge ve Düşünceler  389
Genelgeler  389
Düşünceler  390
İçtihatlar  391
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  391
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  392
54. ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) MÜLKİYETİNİN PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI  395
Açıklama  395
55. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASI  396
İlgili Yasa  396
Açıklama  397
Görevli Mahkeme  398
Yetkili Mahkeme  398
Davacı  398
Davalı  398
Dava Açma Koşulları  399
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  399
Zamanaşımı  400
Örnekler  400
Dava Dilekçesi Örneği  400
İçtihatlar  401
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  401
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  401
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  402
56. PAYLAŞTIRMANIN (TAKSİMİN) BOZULMASI DAVASI  405
İlgili Yasa  405
Açıklama  407
Görevli Mahkeme  408
Yetkili Mahkeme  408
Davacı  408
Davalı  408
Dava Açma Koşulları  408
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  408
Örnekler  409
Dava Dilekçesi Örneği  409
İçtihatlar  409
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  409
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  410
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  410
57. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI (MEN’İ MÜDAHALE DAVALARI)  411
İlgili Yasa  411
Açıklama  414
Görevli Mahkeme  414
Yetkili Mahkeme  415
Davacı  415
Davalı  415
Dava Açma Koşulları  415
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  415
Zamanaşımı  417
Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası  417
Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davaları  418
Elatmanın Önlenmesi (Men’i Müdahale) Davalarının Çeşitleri  418
Örnekler  421
Dava Dilekçesi Örneği  421
Genelge ve Düşünceler  422
Genelgeler  422
İçtihatlar  424
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  424
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  425
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  438
58. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NAKLİYLE İLGİLİ DAVALAR  468
İlgili Yasa  468
Açıklama  469
Görevli Mahkeme  470
Yetkili Mahkeme  470
Davacı  470
Davalı  470
Dava Açma Koşulları  470
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  470
Zamanaşımı  471
Örnekler  471
Dava Dilekçesi Örneği  471
İçtihatlar  472
a. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  472
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  473
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  477
59. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVALARI  485
İlgili Yasa  485
Açıklama  487
Görevli Mahkeme  488
Yetkili Mahkeme  488
Davacı  488
Davalı  489
Dava Açma Koşulları  489
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  489
Örnekler  491
Dava Dilekçesi Örneği  491
60. TESCİLE İTİRAZ DAVASI  492
İlgili Yasa  492
Açıklama  493
Görevli Mahkeme  493
Yetkili Mahkeme  493
Davacı  494
Davalı  494
Dava Açma Koşulları  494
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  494
Örnekler  496
Dava Dilekçesi Örneği  496
Genelge ve Düşünceler  496
Genelgeler  496
Düşünceler  498
İçtihatlar  499
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  499
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  504
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  519
61. ARAZİ VE YAPI MALZEMESİ MÜLKİYET İLİŞKİSİ DAVALARI  557
İlgili Yasa  557
Açıklama  558
Görevli Mahkeme  558
Yetkili Mahkeme  558
Davacı  558
Davalı  558
Dava Açma Koşulları  559
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  559
Dava Çeşitleri  560
Taşkın Yapılar  560
Üst Hakkı  561
Taşınır Yapılar  561
Araziye Dikilen Fidanlar  561
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  56 2
Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları  562
62. ARAZİNİN (ARSANIN) MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ DAVALARI  562
İlgili Yasa  562
Açıklama  5 62
Görevli Mahkeme  563
Yetkili Mahkeme  563
Davacı  563
Davalı  563
Dava Açma Koşulları  563
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  564
Dava Çeşitleri  565
Örnekler  565
Dava Dilekçesi Örneği  565
İçtihatlar  567
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  567
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  567
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  568
63. TAŞINMAZLARA DAYANAN ÖDENCE (TAZMİNAT) DAVASI  574
İlgili Yasa  574
Açıklama  574
Görevli Mahkeme  575
Yetkili Mahkeme  575
Davacı  575
Davalı  575
Dava Açma Koşulları  575
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  575
Örnekler  575
Dava Dilekçesi Örneği  575
İçtihatlar  576
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  576
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  576
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  577
64. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLANMASI  583
Önalım Davaları  583
İlgili Yasa  583
Açıklama  584
Görevli Mahkeme  585
Yetkili Mahkeme  586
Davalı  586
Dava Açma Koşulları  586
Dava Açma Süresi  586
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  586
Örnekler  588
Dava Dilekçesi Örneği  588
İçtihatlar  589
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  589
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  590
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  590
65. ZİLYETLİK VE ZİLYEDLİĞİN KORUNMASI, EL ATMANIN ÖNLENMESİ
DAVALARI 
 609
İlgili Yasa  609
Açıklama  612
Görevli Mahkeme  615
Yetkili Mahkeme  615
Davacı  615
Davalı  615
Dava Açma Koşulları  615
Dava Türleri  615
Dava Hakkının Düşmesi  616
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  616
Örnekler  618
Dava Dilekçesi Örneği  618
66. ECRİMİSİL DAVALARI  619
İlgili Yasa  619
Açıklama  619
Görevli Mahkeme  620
Yetkili Mahkeme  620
Davacı  620
Davalı  620
Dava Açma Koşulları  620
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  620
Zamanaşımı  621
Örnekler  621
Dava Dilekçesi Örneği  621
Genelge ve Düşünceler  622
Düşünceler  622
İçtihatlar  622
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  622
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  623
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  624
67. TAPU İPTALİ DAVALARI  634
İlgili Yasa  634
Açıklama  635
Görevli Mahkeme  635
Yetkili Mahkeme  636
Davacı  636
Davalı  636
Dava Açma Koşulları  636
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  636
Dava Türleri  637
Örnekler  639
Dava Dilekçesi Örneği  639
Genelge ve Düşünceler  640
Genelgeler  640
İçtihatlar  641
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  641
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  642
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  661
68. TAPU KAYDI DÜZELTİLMESİ DAVALARI  702
Açıklama  703
Görevli Mahkeme  703
Yetkili Mahkeme  703
Davacı  703
Davalı  703
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  703
Tapu Sicil Muhafız veya Memurlarınca Açılacak Davalar  704
Dava Türleri  704
Açılacak Davalarda Yapılacak İşlemler  704
Örnekler  705
Dava Dilekçesi Örneği  705
Genelgeler ve Düşünceler  705
İçtihatlar  706
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  706
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  706
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  711
İkinci Kitap
BORÇLAR YASASINDAN DOĞAN DAVALAR
1. HAKSIZ (EYLEMLERDEN) DOĞAN TAZMİNAT (ÖDENCE) DAVALARI  719
İlgili Yasa  719
Açıklama  720
Görevli Mahkeme  720
Yetkili Mahkeme  720
Davacı  721
Davalı  721
Dava Açma Koşulları  721
Dava Açılamayacak Durumlar  721
Zamanaşımı  721
Dava Türleri  722
İçtihatlar  723
a. İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları  723
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  723
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  742
2. HAKSIZ EYLEM (FİİL) SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN ÖDENCE (TAZMİNAT) DAVALARI  791
İlgili Yasa  791
Açıklama  791
Görevli Mahkeme  791
Yetkili Mahkeme  791
Davacı  792
Davalı  792
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  792
İçtihatlar  792
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  792
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  796
3. HAKSIZ EYLEM (FİİL) SONUCU CİSMANİ ZARARLARDAN DOĞAN ÖDENCE (TAZMİNAT) DAVALARI  817
İlgili Yasa  817
Açıklama  817
Görevli Mahkeme  818
Yetkili Mahkeme  818
Dava Açma Koşulları  818
Zamanaşımı  819
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  819
İçtihatlar  819
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  819
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  819
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  828
4. HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN (TAZMİNAT) ÖDENCE DAVALARI  848
İlgili Yasa  848
Açıklama  848
Görevli Mahkeme  848
Yetkili Mahkeme  849
Davacı  849
Davalı  849
Dava Türleri  849
Dava Açma Koşulları  849
İçtihatlar  849
a. İçtihadı Birleştirme Genel kurulu Kararları  849
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  849
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  850
5. (HAKSIZ EYLEM SONUCU) ADAM ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN ÖDENCE DAVALARI  864
İlgili Yasa  864
Açıklama  865
Görevli Mahkeme  865
Yetkili Mahkeme  865
Davacı  865
Davalı  865
Dava Açma Koşulları  865
İçtihatlar  866
a. Yargıtay Özel Kararları  866
6. HAYVANLARIN YAPTIĞI ZARARLARDAN DOĞAN ÖDENCE DAVALARI  866
İlgili Yasa  866
Açıklama  867
Görevli Mahkeme  867
Yetkili Mahkeme  867
Davacı  867
Davalı  867
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  868
Örnekler  868
Dava Dilekçesi Örneği  868
İçtihatlar  868
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  868
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  869
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  8 79
7. HAKSIZ EYLEM İLE MAL KAZANILMASINDAN DOĞAN DAVALAR  911
İlgili Yasa  911
Açıklama  911
Görevli Mahkeme  912
Yetkili Mahkeme  912
Davacı  912
Davalı  912
Dava Açma Koşulları  912
Haksız Kazanma Olmayan Hususlar  912
Dava Çeşitleri  912
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  913
Örnekler  913
Dava Dilekçesi Örneği  913
İçtihatlar  914
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  914
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  914
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  919
8. ALACAK DAVALARI  950
İlgili Yasa  950
Açıklama  952
Görevli Mahkeme  953
Yetkili Mahkeme  953
Davacı  953
Davalı  953
Dava Açma Koşulları  953
Zamanaşımı  954
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  954
Örnekler  955
Dava Dilekçesi Örneği  955
İçtihatlar  956
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  956
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  957
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  985
Üçüncü Kitap
ÖZEL YASALARDAN DOĞAN DAVA VE TEDBİRLER
1. İHTİYATİ (ÖNLEMLER) TEDBİR KARARLARI  1063
İlgili Yasa  1063
Açıklama  1064
Görevli Mahkeme  1064
Yetkili Mahkeme  1065
Tedbir (Önlem) İsteğinde Bulunacaklar  1065
Hakkında (Önlem) Tedbir İstenenler  1065
Tedbir (Önlem) İsteği Ne Zaman İleri Sürülür  1066
İhtiyati Tedbir (Önlem) İsteğinde Bulunabilme Koşulları  1066
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1066
İhtiyati Tedbir (Önlem) Kararının Kalkması  1067
İhtiyati Tedbir (Önlem) Kararının Hükmü  1068
İhtiyati Tedbir (Önlem) Kararlarını Kim Yerine Getirir  1068
Örnekler  1068
İhtiyati Tedbir (Önlem) Dilekçesi Örneği  1068
Genelge ve Düşünceler  1069
Genelgeler  1069
İçtihatlar  1072
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1072
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1072
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  1073
2. DELİLLERİN TESBİTİ  1073
İlgili Yasa  1073
Açıklama  1074
Görevli Mahkeme  1074
Yetkili Mahkeme  1075
Delillerin Tespitini İsteyebilecekler  1075
Hakkında Delil Tespiti İstenebilecekler  1075
Delil Tespiti Ne Zaman İstenir  1075
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1075
Örnekler  1076
Delil Tespiti Dilekçesi Örnekleri  1076
Genelge ve Düşünceler  1078
Genelgeler  1078
İçtihatlar  1079
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1079
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1080
3. PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALEİ ŞÜYU DAVALARI)  1081
İlgili Yasa  1081
Açıklama  1081
Görevli Mahkeme  1082
Yetkili Mahkeme  1082
Davacı  1082
Davalı  1082
Yargılama Usulü  1082
Dava Zamanaşımı  1083
Dava Açma Koşulları  1083
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1083
Davanın Bekletilmesini Gerektiren Haller  1084
Davanın Bekletilmesini Gerektirmeyen Haller  1084
Satışa Karar Verilmesi ve Yapılacak İşlem  1084
Taşınır Malların Satış SuretiylePaydaşlığın Giderilmesi  1085
Örnekler  1086
Dava Dilekçesi Örneği  1086
Genelge ve Düşünceler  1086
Genelgeler  1086
Düşünceler  1087
İçtihatlar  1090
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1090
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1090
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  1092
4. PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALEİ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN
BOZULMASI DAVASI 
 1109
İlgili Yasa  1109
Açıklama  1109
Görevli Mahkeme  1109
Yetkili Mahkeme  1109
Davacı  1109
Davalı  1110
Dava Açma Koşulları  1110
Dava Açma Süresi  1110
Mahkemece Yapılacak İşlem  1110
Satışa Hangi Halde İtiraz Olunamaz  1110
Örnekler  1110
Dava Dilekçesi Örneği  1110
İçtihatlar  1111
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1111
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1111
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  1112
5. AİLENİN KORUNMASINA DAİR YASA İŞLEMLERİ  1116
İlgili Yasa  1116
Açıklama  1117
Görevli Mahkeme  1118
Yetkili Mahkeme  1118
İstemde Bulunacak  1118
Şikayet Olunacak  1118
İstem Koşulları  1119
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1119
Örnekler  1120
C. Başsavcılığına Verilecek Şikayet Dilekçesi Örneği  1120
Ailenin Korunmasına Dair Şikayet Dilekçesi Örneği  1121
4320 Sayılı Yasa Uyarınca Verilecek Tedbir (Koruma) Kararı Örneği  1121
C. Başsavcılığınca Sulh Ceza Mahkemesine Açılacak Ceza Davası İddianame Örneği  1122
Sulh Ceza Mahkemesince Verilecek Mahkumiyet Kararı Örneği  1123
İçtihatlar  1124
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  1124
6. TAHLİYE (BOŞALTMA) DAVALARI  1126
1. 6570 Sayılı Yasaya Göre Tahliye (Boşaltma) Davaları  1126
İlgili Yasa  1126
Açıklama  1127
Görevli Mahkeme  1127
Yetkili Mahkeme  1127
Davacı  1127
Davalı  1127
Dava Açma Koşulları  1127
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1128
2. Borçlar Yasasına Göre Tahliye (Boşaltma) Davaları  1131
İlgili Yasa  1131
Açıklama  1132
Örnekler  1133
Dava Dilekçesi Örneği  1133
Görüşler  1134
a. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tefsir Kararları  1134
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1134
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1136
c. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları  1159
d. Yargıtay Özel Daire Kararları  1159
7. KİRA PARASININ YATIRILMA YERİ SAPTANMASI İSTEKLERİ  1235
İlgili Yasa  1235
Açıklama  1236
Görevli Mahkeme  1236
Yetkili Mahkeme  1236
Davacı  1236
Davalı  1236
Dava Açma Koşulları  1236
Dava Açma Süresi  1237
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1237
Örnekler  1238
Dilekçe Örneği  1238
8. KİRA PARASININ YATIRILMA YERİ SAPTANMASI KARARINA İTİRAZ  1238
Açıklama  1238
Görevli Mahkeme  1239
Yetkili Mahkeme  1239
İtirazcı  1239
İtiraz Olunan  1239
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1239
İtiraz Süresi  1240
Örnekler  1240
İtiraz Dilekçesi Örneği  1240
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1240
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1241
9. KİRA TESPİT DAVASI  1241
İlgili Yasa  1241
Açıklama  1241
Görevli Mahkeme  1242
Yetkili Mahkeme  1242
Davacı  1242
Davalı  1242
Dava Açma Koşulları  1242
Dava Açma Süresi  1242
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1242
Örnekler  1245
Uyarı Örneği  1245
Örnekler  1245
Dava Dilekçesi Örneği  1245
İçtihatlar  1246
a. Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1246
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1247
c. Anayasa Mahkemesi Kararları  1256
d. Yargıtay Özel Daire Kararları  1261
10. KİRANIN YENİ KOŞULLARA UYARLAMASI DAVASI  1278
Açıklama  1278
Görevli Mahkeme  1279
Yetkili Mahkeme  1279
Davacı  1279
Davalı  1279
Dava Açma Koşulları  1279
Göz Önünde Tutulacak Haller  1280
Örnekler  1281
Dava Dilekçesi Örneği  1281
İçtihatlar  1281
a. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1281
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1285
11. İCRA VE İFLAS YASASINDAN DOĞAN SULH HUKUK DAVA VE
TEDBİRLERİ 
 1306
İhtiyati Haciz  1306
İlgili Yasa  1306
Açıklama  1309
Görevli Mahkeme  1309
Yetkili Mahkeme  1310
İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunacaklar  1310
Hakkında İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunulacaklar  1310
İhtiyati Haciz İçin Koşullar  1310
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1310
Örnekler  1312
Dava Dilekçesi Örneği  1312
Genelge ve Düşünceler  1313
Genelgeler  1313
İçtihatlar  1313
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1313
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1317
12. DERNEKLER YASASINDAN DOĞAN İŞLEMLER  1318
A. Derneklerin Kendiliğinden Dağılmış Sayılması Halinde Tespit  1318
İlgili Yasa  1318
Açıklama  1318
13. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER YASASINDAN DOĞAN İŞLEMLER  1319
A. Kooperatif Taşınmazlarının Değer Tespitleri  1319
İlgili Yasa  1319
Açıklama  1320
Örnekler  1320
Dilekçe Örneği  1320
14. 151 SAYILI EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİ
HUKUKUNA İLİŞKİN YASADAN DOĞAN DAVALAR 
 1321
A. İşçinin Kaza Nedeniyle Ölmesi Halinde Açılacak Tazminat Davası  1321
İlgili Yasa  1321
Açıklama  1321
15. KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA İLGİLİ DAVALAR  1322
A. Kat Mülkiyeti Kurulması  1322
Açıklama  1322
a. Resmi Senetle (Sözleşme) ile Kat Mülkiyeti Kurulması  1323
b. Mahkeme Kararıyla Kat Mülkiyeti Kurulması  1324
Görevli Mahkeme  1324
Yetkili Mahkeme  1324
Davacı  1324
Davalı  1324
Dava Açma Koşulları  1325
Kat Mülkiyetinin Kurulmasının Etkileri  1326
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  1326
Örnekler  1326
Resmi Senetle Kat Mülkiyeti Kurulması İçin Tapuya Verilecek Dilekçe Örneği  1326
Mahkeme Kararıyla Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dilekçe Örneği  1327
İçtihatlar  1328
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1328
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1330
B. Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinin Kullanılmasıyla İlgili Davalar  1332
Açıklama  1332
Görevli Mahkeme  1332
Yetkili Mahkeme  1332
Davacı  1332
Davalı  1332
Dava Açma Şartları  1333
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1333
Örnekler  1334
Dava Dilekçesi Örneği  1334
İçtihatlar  1334
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1334
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1335
C. Kat Maliklerinin Haklarıyla İlgili Davalar  1345
Açıklama  1345
Kat Maliklerinin Dava Hakları  1347
Hakimin Müdahalesini İstemek İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1347
İçtihatlar  1348
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1348
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1349
D. Kat Maliklerinin Borçları ile İlgili Davalar  1351
Açıklama  1351
Görevli Mahkeme  135 2
Yetkili Mahkeme  1352
Davacı  1352
Davalı  1352
Dava Açma Koşulları  1352
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1353
Dava Türleri  1354
Örnekler  1354
Dava Dilekçesi Örneği  1354
Kat İrtifak Sahipleri Hakkında Dava Dileçesi Örneği  1355
İçtihatlar  1356
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1356
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1359
E. Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Değişiklik ve Ekler Yapılması ile İlgili Davalar  1362
Açıklama  1362
a. Kat Maliklerinden Herhangi Birine Ait Değişiklik  1362
b. Ortak Yerlerden Daha İyi Faydalanmaya Ait Değişiklik  1362
c. Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Yapılan Çok Masraflı veya Lüks Değişiklik  1363
Örnekler  1363
Dava Dilekçesi Örneği  1363
İçtihatlar  1364
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1364
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1366
F. Ana Taşınmazın Yönetimi ile İlgili Davalar  1371
Açıklama  1371
Görevli Mahkeme  1371
Yetkili Mahkeme  1371
Davacı  1371
Davalı  1371
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1371
Örnekler  1372
Yönetim Planının Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği  1372
Yönetim Planı Örneği  1373
İçtihatlar  1376
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1376
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1377
G. Kat Mülkiyetinde Yönetici Tayini Davası  1380
Açıklama  1380
Görevli Mahkeme  1380
Yetkili Mahkeme  1380
Davalı  1380
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1380
Örnekler  1381
Dava Dilekçesi Örnegi  1381
İçtihatlar  1382
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1382
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1382
H. Kapıcılık Sözleşmesinin Feshi  1 384
Açıklama  1384
Örnekler  1386
Kapıcı ile Yönetici veya Kat Malikleri Kurulu Arasında Tanzim Olunacak Sözleşme Örneği  1386
Kapıcı Yönetmeliği Örneği  1386
İşine Son Verilen Kapıcının Kapıcı Dairesini Boşaltmaması Halinde, Hakkında Açılacak
Dava Dilekçesi Örneği 
 1388
Dördüncü Kitap
EKLER
1. YABANCILARIN MAL EDİNMELERİ İLE İLGİLİ GENELGELER  1 393
2. FERAGAT, KABUL VE SULH'TA ALINACAK HARÇ  1394
3. VEKALETLE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİME AİT GENELGE  1395
4. YURTDIŞI TEBLİGATLARLA İLGİLİ GENELGELER  1397
5. TEBLİĞLER  1409
Kitabın Hazırlanmasında Yararlanılan Eserler  1419
Yasalar  1422
Dergiler  1423
Yazarın Basılmış Eserleri  142 4
Yazarın Basılacak Eserleri  1424
 


Mahir Ersin Germeç ...
Ocak 2019
160.00 TL
Sepete Ekle
Murat Bülbül
Mayıs 2020
20.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Çalışkan ...
Nisan 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  39
Kısaltmalar  41
Birinci Kitap
MEDENİ YASADAN DOĞAN DAVALAR
1. GÖREVLE İLGİLİ HUKUK USULÜ YARGILAMALARI YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YASA  45
2. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRIDAN DOĞAN DAVALAR  46
İlgili Yasa  46
Açıklama  48
Görevli Mahkeme  49
Yetkili Mahkeme  50
Dava Türleri  50
1. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi  50
Dava Açma Koşulları  50
2. Sürmekte Olan Saldırıya Son Verilmesi  51
Dava Açma Koşulları  51
3. Sona Ermiş Olsa Bile Etkileri Devam Eden Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti  51
Dava Açma Koşulları  51
4. Maddi Tazminat Davası  51
Dava Açma Koşulları  51
5. Manevi Tazminat Davası  52
Dava Açma Koşulları  52
6. Elde Edilmiş Kazancın Verilmesi  52
Dava Açma Koşulları  52
Davacı  53
Davalı  53
Zamanaşımı  53
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  53
Örnekler  55
Dava Dilekçesi Örneği  55
İçtihatlar  56
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  56
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  56
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  73
3. DERNEK GENEL KURULUNU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMA  112
Açıklama  112
4. DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ  113
İlgili Yasa  113
Açıklama  113
Örnekler  114
İstem Dilekçe Örneği  114
5. NİŞAN BOZULMASINDAN DOĞAN DAVALAR  115
Açıklama  116
Görevli Mahkeme  118
Yetkili Mahkeme  118
Davacı  118
Davalı  119
Dava Türleri  119
a. Maddi Tazminat (Ödence) Davası  119
Dava Açılma Koşulları  119
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  119
Davanın Devir Durumu  120
Dava Açma Süresi  120
b. Manevî Tazminat (Ödence) Davası  121
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  121
Davanın Devir Durumu  122
Dava Açma Süresi  122
c. Hediyelerin Geri Verilmesi Davası  122
Dava Açma Koşulları  123
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  123
Davanın Devir Durumu  124
Dava Açma Süresi  124
Örnekler  124
Dava Dilekçesi Örneği  124
İçtihatlar  125
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  125
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  128
6. EVLENMEYE İZİN VERİLME DAVASI  132
İlgili Yasa  132
Açıklama  132
Görevli Mahkeme  133
Yetkili Mahkeme  133
Davalı  133
Dava Açma Koşulları  134
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  134
Örnekler  135
Dava Dilekçesi Örneği  135
İçtihatlar  135
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  135
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  136
7. KADININ BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI  141
İlgili Yasa  141
Açıklama  141
Görevli Mahkeme  141
Yetkili Mahkeme  141
Davacı  142
Davalı  142
Dava Açma Koşulları  142
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  142
Örnekler  142
Dava Dilekçesi Örneği  142
İçtihatlar  143
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  143
8. EŞLERİN BORÇLARI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER  145
İlgili Yasa  145
Açıklama  145
9. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ, AİLE KONUTU  145
İlgili Yasa  145
Açıklama  146
İçtihatlar  146
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  146
10. EVLÂT EDİNME VE EVLÂT EDİNMEYE İZİN  148
İlgili Yasa  148
Açıklama  151
Görevli Mahkeme  155
Yetkili Mahkeme  155
Davacı  155
Davalı  156
Erginlerin ve Kısıtlıların Evlât Edinilmesi  156
Dava Açma Koşulları  156
Birlikte Evlât Edinme  157
Eşlerden Birinin Diğerinin Çocuğunu Evlât Edinmesi  157
Tek Başına Evlât Edinme  157
Evlât Edinilmede Ana ve Babanın Rızası (İzni)  158
Ana ve Babanın Rızası (İzni)’nın Aranmayacağı Durumlar  158
Evlât Edinilecek Küçüğün Evlât Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilmesi  158
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  159
Evlat Edinmenin Hükümleri  160
Örnekler  161
Dava Dilekçesi Örneği  161
İçtihatlar  162
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  162
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  163
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  163
11. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA  173
İlgili Yasa  173
Açıklama  173
12. ÇOCUĞA BAKAN ANA VEYA BABANIN NAFAKA TALEBİ  174
İlgili Yasa  174
Açıklama  175
13. ÇOCUK İLE ANA BABA ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEMLER  176
İlgili Yasa  176
Açıklama  178
14. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI ÖNLEMLERİ  178
İlgili Yasa  178
Açıklama  180
15. AİLE YURDU KURULMASI İZNİ İSTEKLERİ  181
İlgili Yasa  181
Açıklama  183
İçtihatlar  185
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  185
16. VESAYET DAVALARI  185
İlgili Yasa  185
Açıklama  187
17. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR  188
İlgili Yasa  188
Açıklama  189
18. VESAYET İŞLERİNDE YETKİ  191
İlgili Yasa  191
Açıklama  191
19. VASİ ATANMASI DAVALARI  192
İlgili Yasa  192
Açıklama  194
Görevli Mahkeme  195
Yetkili Mahkeme  196
Davacı  196
Vasi Atanma Koşulları  196
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  197
Kimler Vasi Olamazlar  198
Vasi Atandıkları Halde Vasilikten Kaçınabilme Hakkı Olanlar  198
Vasi Atanmasına İtiraz  199
Vasi Atanmasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  199
Örnekler  201
Dava Dilekçesi Örneği  201
20. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI  202
İlgili Yasa  202
Açıklama  203
Görevli Mahkeme  204
Yetkili Mahkeme  204
Davacı  204
Davalı  205
Dava Koşulları  205
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  205
21. VASİNİN GÖREVLERİ  207
İlgili Yasa  207
Açıklama  210
Vasinin Yapamayacağı İşler  213
Vasilik Süresi  213
Vasinin Ücreti  214
İlgili Yasa  214
Açıklama  214
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  214
23. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  215
İlgili Yasa  215
Açıklama  217
Rapor ve Hesapların İncelenmesi  219
Vesayet Dairelerinin İzni Bulunmaması Hali  219
24. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  219
İlgili Yasa  219
Açıklama  220
25. VESAYETİN SONA ERMESİ  220
İlgili Yasa  220
Açıklama  222
26. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ  223
İlgili Yasa  223
Açıklama  224
27. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ KOŞULLARI  225
Vasinin Kaçınma Nedenleri  226
Vasinin Görevden Alınması  226
Görevden Almada Usul  226
Görevden Alma veya Bu İstemin Reddine İlişkin Kararlara İtiraz  227
İlgili Yasa  227
Açıklama  229
Vesayetin Sona Ermesi Kesin Hesap ve Mal Varlığının Teslimi  230
Sorumluluk Davasında Olağan Zamanaşımı  230
Sorumluluk Davasında Olağanüstü Zamanaşımı  230
Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı  231
Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  231
Yetkili Mahkeme  231
Örnekler  231
Dava Dilekçesi Örneği  231
Dava ile İlgili Genelge ve Düşünceler  232
Genelgeler  232
Düşünceler  232
İçtihatlar  233
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  233
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  234
29. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK ATANMASI DAVALARI  243
İlgili Yasa  243
Açıklama  244
Görevli Mahkeme  246
Yetkili Mahkeme  246
Davacı  246
Davalı  246
Kayyım Atama Koşulları  246
İstek Üzerine Kayyım Atanması  247
Yasal Danışmanlık  247
Kayyım Atamasında Yetkili Mahkeme  248
Kayyım ve Yasal Danışman Atamasında Usul  248
Örnekler  248
Dava Dilekçesi Örneği  248
İçtihatlar  249
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  249
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  249
30. MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ DAVALARI  253
Açıklama  254
Görevli Mahkeme  256
Yetkili Mahkeme  256
Davacı  256
Davalı  256
Dava Açma Koşulları  256
Dava Türleri  257
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  257
Örnekler  264
Dava Dilekçesi Örneği  264
İçtihatlar  264
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  264
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  265
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  266
31. MİRASÇILIK BELGESİNİN (VERASET İLAMININ) İPTALİ DAVASI  272
Açıklama  272
Görevli Mahkeme  272
Yetkili Mahkeme  272
Davacı  272
Davalı  273
Dava Açma Koşulları  273
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  273
Örnekler  274
Dava Dilekçesi Örneği  274
Dava Dilekçesi Örneği  274
İçtihatlar  275
1. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  275
2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  275
3. Yargıtay Özel İdare Kararları  280
32. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARDA TASARRUF EHLİYETİ  283
İlgili Yasa  283
Açıklama  284
33. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ  285
İlgili Yasa  286
34. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (ISKAT)  287
İlgili Yasa  287
Açıklama  288
Mirasçılıktan Çıkarmanın Hükümleri  288
Borç Ödemeden Aciz Nedeniyle Mirasçılıktan Çıkarma  289
35. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ÇEŞİTLERİ  289
İlgili Yasa  289
Açıklama  292
36. MİRAS SÖZLEŞMELERİ  293
İlgili Yasa  293
Açıklama  294
37. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN ŞEKİLLERİ  295
Vasiyetname  295
İlgili Yasa  295
Açıklama  297
38. MİRAS SÖZLEŞMESİ  300
İlgili Yasa  300
Açıklama  301
39. VASİYETİN YERİNE GETİRİLMESİ VE YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ  302
İlgili Yasa  302
Açıklama  304
40. MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR  305
İlgili Yasa  305
Açıklama  306
41. MİRASIN AÇILMASI  307
İlgili Yasa  307
Açıklama  309
42. MİRASTAN (ISKAT) YOKSUNLUK  309
İlgili Yasa  309
Açıklama  310
43. GAİPLİKTE HAZİNENİN GAİPLİK KARARI İSTEMESİ  310
İlgili Yasa  310
Açıklama  311
44. MİRASIN GEÇMESİNİN SONUÇLARI  311
İlgili Yasa  311
Açıklama  312
Görevli Mahkeme  313
Yetkili Mahkeme  313
Başvuruda Bulunacaklar  313
Terekede Koruma (İhtiyati Tedbir) Önlem Koşulları  313
Terekede Koruma Önlemleri  314
Terekede Koruma Önlemleri İsteme Süresi  314
1. Defterin Tutulması  315
2. Terekenin Mühürlenmesi  315
3. Terekenin Resmen Yönetilmesi  315
Terekeyi Resmen Yönetmede Yapılacak İşler  316
4. Vasiyetname ile İlgili İşlemler  317
Örnekler  317
Tereke Tespiti İsteği Dilekçe Örneği  317
Örnekler  318
Tereke Tespiti İsteği Dilekçe Örneği  318
Genelgeler  318
Düşünceler  321
İçtihatlar  323
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  323
45. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ İŞLEMLERİ  325
Açıklama  327
46. VASİYETNAMELERİN AÇILMASI İŞLEMLERİ  328
İlgili Yasa  328
Açıklama  329
47. MİRASIN REDDİ BEYANININ TESCİLİ İŞLEMLERİ  330
İlgili Yasa  330
Açıklama  333
Görevli Mahkeme  336
Yetkili Mahkeme  336
Davacı  336
Davalı  337
Ret Koşulları  337
Ret Süresi  338
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  338
Mirası Ret Durumunda Sorumluluk  340
Örnekler  340
Gerçek Ret İsteğine Dair Dilekçe Örneği  3 40
Hükmen (Resmen) Ret İsteğine Ait Dilekçe Örneği  341
İçtihatlar  342
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  342
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  347
İlgili Yasa  347
Açıklama  350
İstekte Bulunabilecekler  350
İstek Süresi  350
Mahkemece Yapılacak İşlem  350
Görevli Mahkeme  351
Yetkili Mahkeme  351
İçtihatlar  351
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  352
İlgili Yasa  352
Açıklama  353
Görevli Mahkeme  354
Yetkili Mahkeme  354
İstekte Bulunacaklar  355
Sorumluluk Durumu  355
İstek Süresi  355
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  355
Resmi Tasfiye Çeşitleri  355
İçtihatlar  356
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  356
50. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI  358
İlgili Yasa  358
Açıklama  360
Yetkili Mahkeme  360
Davacı  360
Davalı  360
Zamanaşımı  360
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  360
Tarafların İspat Edecekleri Hususlar  361
Örnekler  361
Dava Dilekçesi Örneği  361
İçtihatlar  362
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  362
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  362
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  362
51. MİRAS ORTAKLIĞI VE MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI  366
İlgili Yasa  366
Açıklama  367
Görevli Mahkeme  368
Yetkili Mahkeme  368
Davacı  368
Davalı  368
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  368
Dava Açma Koşulları  369
Temsilcinin Yapabileceği İşler  369
Örnekler  369
İçtihatlar  370
1. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  370
2. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  370
3. Yargıtay Özel Daire Kararları  370
52. MİRASIN PAYLAŞILMASINI İSTEME HAKKI  374
İlgili Yasa  374
Açıklama  374
53. MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİM) DAVASI  375
İlgili Yasa  375
Açıklama  380
Görevli Mahkeme  382
Yetkili Mahkme  382
Davacı  382
Davalı  383
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  383
Paylaştırma Kuralları  383
Mirasbırakanın Mirasçılardaki Alacakları  385
Taşınmazların Paylaştırılmasında Kurallar  385
Tarımsal İşletmede Taşınır Malların Tahsisi Özgülenmesi  385
Tarımsal İşletmede Ergin (Reşit) Olmayan Mirasçılar Bulunması Durumu  386
Tarımsal İşletmelerde Aile Malları Ortaklığı  386
Tarımsal İşletmenin Satılması  386
Zamanaşımı  386
Paylaşma (Taksim)’nın Şekilleri  386
İrtifak Hakkından Yararlanan Taşınmazın Paylaşılması  388
Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulmuş Taşınmazın Paylaşılması  388
Örnekler  388
Dava Dilekçesi Örneği  388
Dava ile İlgili Genelge ve Düşünceler  389
Genelgeler  389
Düşünceler  390
İçtihatlar  391
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  391
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  392
54. ELBİRLİĞİ (İŞTİRAK) MÜLKİYETİNİN PAYLI (MÜŞTEREK) MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI  395
Açıklama  395
55. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASI  396
İlgili Yasa  396
Açıklama  397
Görevli Mahkeme  398
Yetkili Mahkeme  398
Davacı  398
Davalı  398
Dava Açma Koşulları  399
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  399
Zamanaşımı  400
Örnekler  400
Dava Dilekçesi Örneği  400
İçtihatlar  401
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  401
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  401
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  402
56. PAYLAŞTIRMANIN (TAKSİMİN) BOZULMASI DAVASI  405
İlgili Yasa  405
Açıklama  407
Görevli Mahkeme  408
Yetkili Mahkeme  408
Davacı  408
Davalı  408
Dava Açma Koşulları  408
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  408
Örnekler  409
Dava Dilekçesi Örneği  409
İçtihatlar  409
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  409
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  410
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  410
57. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARI (MEN’İ MÜDAHALE DAVALARI)  411
İlgili Yasa  411
Açıklama  414
Görevli Mahkeme  414
Yetkili Mahkeme  415
Davacı  415
Davalı  415
Dava Açma Koşulları  415
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  415
Zamanaşımı  417
Bütünleyici Parçalar (Mütemmim Cüzüler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davası  417
Doğal Ürünler (Tabii Semereler) Hakkında Elatmanın Önlenmesi Davaları  418
Elatmanın Önlenmesi (Men’i Müdahale) Davalarının Çeşitleri  418
Örnekler  421
Dava Dilekçesi Örneği  421
Genelge ve Düşünceler  422
Genelgeler  422
İçtihatlar  424
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  424
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  425
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  438
58. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NAKLİYLE İLGİLİ DAVALAR  468
İlgili Yasa  468
Açıklama  469
Görevli Mahkeme  470
Yetkili Mahkeme  470
Davacı  470
Davalı  470
Dava Açma Koşulları  470
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  470
Zamanaşımı  471
Örnekler  471
Dava Dilekçesi Örneği  471
İçtihatlar  472
a. İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  472
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  473
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  477
59. OLAĞANÜSTÜ ZAMANAŞIMI NEDENİYLE TESCİL DAVALARI  485
İlgili Yasa  485
Açıklama  487
Görevli Mahkeme  488
Yetkili Mahkeme  488
Davacı  488
Davalı  489
Dava Açma Koşulları  489
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  489
Örnekler  491
Dava Dilekçesi Örneği  491
60. TESCİLE İTİRAZ DAVASI  492
İlgili Yasa  492
Açıklama  493
Görevli Mahkeme  493
Yetkili Mahkeme  493
Davacı  494
Davalı  494
Dava Açma Koşulları  494
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  494
Örnekler  496
Dava Dilekçesi Örneği  496
Genelge ve Düşünceler  496
Genelgeler  496
Düşünceler  498
İçtihatlar  499
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  499
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  504
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  519
61. ARAZİ VE YAPI MALZEMESİ MÜLKİYET İLİŞKİSİ DAVALARI  557
İlgili Yasa  557
Açıklama  558
Görevli Mahkeme  558
Yetkili Mahkeme  558
Davacı  558
Davalı  558
Dava Açma Koşulları  559
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  559
Dava Çeşitleri  560
Taşkın Yapılar  560
Üst Hakkı  561
Taşınır Yapılar  561
Araziye Dikilen Fidanlar  561
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu  56 2
Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları  562
62. ARAZİNİN (ARSANIN) MÜLKİYETİNİN MALZEME SAHİBİNE VERİLMESİ DAVALARI  562
İlgili Yasa  562
Açıklama  5 62
Görevli Mahkeme  563
Yetkili Mahkeme  563
Davacı  563
Davalı  563
Dava Açma Koşulları  563
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  564
Dava Çeşitleri  565
Örnekler  565
Dava Dilekçesi Örneği  565
İçtihatlar  567
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  567
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  567
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  568
63. TAŞINMAZLARA DAYANAN ÖDENCE (TAZMİNAT) DAVASI  574
İlgili Yasa  574
Açıklama  574
Görevli Mahkeme  575
Yetkili Mahkeme  575
Davacı  575
Davalı  575
Dava Açma Koşulları  575
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  575
Örnekler  575
Dava Dilekçesi Örneği  575
İçtihatlar  576
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  576
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  576
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  577
64. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLANMASI  583
Önalım Davaları  583
İlgili Yasa  583
Açıklama  584
Görevli Mahkeme  585
Yetkili Mahkeme  586
Davalı  586
Dava Açma Koşulları  586
Dava Açma Süresi  586
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  586
Örnekler  588
Dava Dilekçesi Örneği  588
İçtihatlar  589
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  589
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  590
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  590
65. ZİLYETLİK VE ZİLYEDLİĞİN KORUNMASI, EL ATMANIN ÖNLENMESİ
DAVALARI 
 609
İlgili Yasa  609
Açıklama  612
Görevli Mahkeme  615
Yetkili Mahkeme  615
Davacı  615
Davalı  615
Dava Açma Koşulları  615
Dava Türleri  615
Dava Hakkının Düşmesi  616
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  616
Örnekler  618
Dava Dilekçesi Örneği  618
66. ECRİMİSİL DAVALARI  619
İlgili Yasa  619
Açıklama  619
Görevli Mahkeme  620
Yetkili Mahkeme  620
Davacı  620
Davalı  620
Dava Açma Koşulları  620
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  620
Zamanaşımı  621
Örnekler  621
Dava Dilekçesi Örneği  621
Genelge ve Düşünceler  622
Düşünceler  622
İçtihatlar  622
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  622
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  623
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  624
67. TAPU İPTALİ DAVALARI  634
İlgili Yasa  634
Açıklama  635
Görevli Mahkeme  635
Yetkili Mahkeme  636
Davacı  636
Davalı  636
Dava Açma Koşulları  636
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  636
Dava Türleri  637
Örnekler  639
Dava Dilekçesi Örneği  639
Genelge ve Düşünceler  640
Genelgeler  640
İçtihatlar  641
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  641
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  642
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  661
68. TAPU KAYDI DÜZELTİLMESİ DAVALARI  702
Açıklama  703
Görevli Mahkeme  703
Yetkili Mahkeme  703
Davacı  703
Davalı  703
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  703
Tapu Sicil Muhafız veya Memurlarınca Açılacak Davalar  704
Dava Türleri  704
Açılacak Davalarda Yapılacak İşlemler  704
Örnekler  705
Dava Dilekçesi Örneği  705
Genelgeler ve Düşünceler  705
İçtihatlar  706
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  706
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  706
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  711
İkinci Kitap
BORÇLAR YASASINDAN DOĞAN DAVALAR
1. HAKSIZ (EYLEMLERDEN) DOĞAN TAZMİNAT (ÖDENCE) DAVALARI  719
İlgili Yasa  719
Açıklama  720
Görevli Mahkeme  720
Yetkili Mahkeme  720
Davacı  721
Davalı  721
Dava Açma Koşulları  721
Dava Açılamayacak Durumlar  721
Zamanaşımı  721
Dava Türleri  722
İçtihatlar  723
a. İçtihadı Birleştirme Genel Kurul Kararları  723
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  723
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  742
2. HAKSIZ EYLEM (FİİL) SONUCU ÖLÜMDEN DOĞAN ÖDENCE (TAZMİNAT) DAVALARI  791
İlgili Yasa  791
Açıklama  791
Görevli Mahkeme  791
Yetkili Mahkeme  791
Davacı  792
Davalı  792
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  792
İçtihatlar  792
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  792
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  796
3. HAKSIZ EYLEM (FİİL) SONUCU CİSMANİ ZARARLARDAN DOĞAN ÖDENCE (TAZMİNAT) DAVALARI  817
İlgili Yasa  817
Açıklama  817
Görevli Mahkeme  818
Yetkili Mahkeme  818
Dava Açma Koşulları  818
Zamanaşımı  819
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  819
İçtihatlar  819
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  819
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  819
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  828
4. HAKSIZ REKABETTEN DOĞAN (TAZMİNAT) ÖDENCE DAVALARI  848
İlgili Yasa  848
Açıklama  848
Görevli Mahkeme  848
Yetkili Mahkeme  849
Davacı  849
Davalı  849
Dava Türleri  849
Dava Açma Koşulları  849
İçtihatlar  849
a. İçtihadı Birleştirme Genel kurulu Kararları  849
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  849
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  850
5. (HAKSIZ EYLEM SONUCU) ADAM ÇALIŞTIRANLARIN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN ÖDENCE DAVALARI  864
İlgili Yasa  864
Açıklama  865
Görevli Mahkeme  865
Yetkili Mahkeme  865
Davacı  865
Davalı  865
Dava Açma Koşulları  865
İçtihatlar  866
a. Yargıtay Özel Kararları  866
6. HAYVANLARIN YAPTIĞI ZARARLARDAN DOĞAN ÖDENCE DAVALARI  866
İlgili Yasa  866
Açıklama  867
Görevli Mahkeme  867
Yetkili Mahkeme  867
Davacı  867
Davalı  867
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  868
Örnekler  868
Dava Dilekçesi Örneği  868
İçtihatlar  868
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  868
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  869
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  8 79
7. HAKSIZ EYLEM İLE MAL KAZANILMASINDAN DOĞAN DAVALAR  911
İlgili Yasa  911
Açıklama  911
Görevli Mahkeme  912
Yetkili Mahkeme  912
Davacı  912
Davalı  912
Dava Açma Koşulları  912
Haksız Kazanma Olmayan Hususlar  912
Dava Çeşitleri  912
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  913
Örnekler  913
Dava Dilekçesi Örneği  913
İçtihatlar  914
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  914
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  914
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  919
8. ALACAK DAVALARI  950
İlgili Yasa  950
Açıklama  952
Görevli Mahkeme  953
Yetkili Mahkeme  953
Davacı  953
Davalı  953
Dava Açma Koşulları  953
Zamanaşımı  954
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  954
Örnekler  955
Dava Dilekçesi Örneği  955
İçtihatlar  956
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  956
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  957
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  985
Üçüncü Kitap
ÖZEL YASALARDAN DOĞAN DAVA VE TEDBİRLER
1. İHTİYATİ (ÖNLEMLER) TEDBİR KARARLARI  1063
İlgili Yasa  1063
Açıklama  1064
Görevli Mahkeme  1064
Yetkili Mahkeme  1065
Tedbir (Önlem) İsteğinde Bulunacaklar  1065
Hakkında (Önlem) Tedbir İstenenler  1065
Tedbir (Önlem) İsteği Ne Zaman İleri Sürülür  1066
İhtiyati Tedbir (Önlem) İsteğinde Bulunabilme Koşulları  1066
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1066
İhtiyati Tedbir (Önlem) Kararının Kalkması  1067
İhtiyati Tedbir (Önlem) Kararının Hükmü  1068
İhtiyati Tedbir (Önlem) Kararlarını Kim Yerine Getirir  1068
Örnekler  1068
İhtiyati Tedbir (Önlem) Dilekçesi Örneği  1068
Genelge ve Düşünceler  1069
Genelgeler  1069
İçtihatlar  1072
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1072
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1072
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  1073
2. DELİLLERİN TESBİTİ  1073
İlgili Yasa  1073
Açıklama  1074
Görevli Mahkeme  1074
Yetkili Mahkeme  1075
Delillerin Tespitini İsteyebilecekler  1075
Hakkında Delil Tespiti İstenebilecekler  1075
Delil Tespiti Ne Zaman İstenir  1075
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1075
Örnekler  1076
Delil Tespiti Dilekçesi Örnekleri  1076
Genelge ve Düşünceler  1078
Genelgeler  1078
İçtihatlar  1079
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1079
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1080
3. PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI (İZALEİ ŞÜYU DAVALARI)  1081
İlgili Yasa  1081
Açıklama  1081
Görevli Mahkeme  1082
Yetkili Mahkeme  1082
Davacı  1082
Davalı  1082
Yargılama Usulü  1082
Dava Zamanaşımı  1083
Dava Açma Koşulları  1083
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1083
Davanın Bekletilmesini Gerektiren Haller  1084
Davanın Bekletilmesini Gerektirmeyen Haller  1084
Satışa Karar Verilmesi ve Yapılacak İşlem  1084
Taşınır Malların Satış SuretiylePaydaşlığın Giderilmesi  1085
Örnekler  1086
Dava Dilekçesi Örneği  1086
Genelge ve Düşünceler  1086
Genelgeler  1086
Düşünceler  1087
İçtihatlar  1090
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1090
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1090
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  1092
4. PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALEİ ŞÜYU) İLE İLGİLİ SATIŞIN
BOZULMASI DAVASI 
 1109
İlgili Yasa  1109
Açıklama  1109
Görevli Mahkeme  1109
Yetkili Mahkeme  1109
Davacı  1109
Davalı  1110
Dava Açma Koşulları  1110
Dava Açma Süresi  1110
Mahkemece Yapılacak İşlem  1110
Satışa Hangi Halde İtiraz Olunamaz  1110
Örnekler  1110
Dava Dilekçesi Örneği  1110
İçtihatlar  1111
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1111
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1111
c. Yargıtay Özel Daire Kararları  1112
5. AİLENİN KORUNMASINA DAİR YASA İŞLEMLERİ  1116
İlgili Yasa  1116
Açıklama  1117
Görevli Mahkeme  1118
Yetkili Mahkeme  1118
İstemde Bulunacak  1118
Şikayet Olunacak  1118
İstem Koşulları  1119
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1119
Örnekler  1120
C. Başsavcılığına Verilecek Şikayet Dilekçesi Örneği  1120
Ailenin Korunmasına Dair Şikayet Dilekçesi Örneği  1121
4320 Sayılı Yasa Uyarınca Verilecek Tedbir (Koruma) Kararı Örneği  1121
C. Başsavcılığınca Sulh Ceza Mahkemesine Açılacak Ceza Davası İddianame Örneği  1122
Sulh Ceza Mahkemesince Verilecek Mahkumiyet Kararı Örneği  1123
İçtihatlar  1124
a. Yargıtay Özel Daire Kararları  1124
6. TAHLİYE (BOŞALTMA) DAVALARI  1126
1. 6570 Sayılı Yasaya Göre Tahliye (Boşaltma) Davaları  1126
İlgili Yasa  1126
Açıklama  1127
Görevli Mahkeme  1127
Yetkili Mahkeme  1127
Davacı  1127
Davalı  1127
Dava Açma Koşulları  1127
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1128
2. Borçlar Yasasına Göre Tahliye (Boşaltma) Davaları  1131
İlgili Yasa  1131
Açıklama  1132
Örnekler  1133
Dava Dilekçesi Örneği  1133
Görüşler  1134
a. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tefsir Kararları  1134
a. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1134
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1136
c. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları  1159
d. Yargıtay Özel Daire Kararları  1159
7. KİRA PARASININ YATIRILMA YERİ SAPTANMASI İSTEKLERİ  1235
İlgili Yasa  1235
Açıklama  1236
Görevli Mahkeme  1236
Yetkili Mahkeme  1236
Davacı  1236
Davalı  1236
Dava Açma Koşulları  1236
Dava Açma Süresi  1237
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1237
Örnekler  1238
Dilekçe Örneği  1238
8. KİRA PARASININ YATIRILMA YERİ SAPTANMASI KARARINA İTİRAZ  1238
Açıklama  1238
Görevli Mahkeme  1239
Yetkili Mahkeme  1239
İtirazcı  1239
İtiraz Olunan  1239
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1239
İtiraz Süresi  1240
Örnekler  1240
İtiraz Dilekçesi Örneği  1240
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1240
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1241
9. KİRA TESPİT DAVASI  1241
İlgili Yasa  1241
Açıklama  1241
Görevli Mahkeme  1242
Yetkili Mahkeme  1242
Davacı  1242
Davalı  1242
Dava Açma Koşulları  1242
Dava Açma Süresi  1242
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1242
Örnekler  1245
Uyarı Örneği  1245
Örnekler  1245
Dava Dilekçesi Örneği  1245
İçtihatlar  1246
a. Yargıtay İçtihatı Birleştirme Genel Kurulu Kararları  1246
b. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1247
c. Anayasa Mahkemesi Kararları  1256
d. Yargıtay Özel Daire Kararları  1261
10. KİRANIN YENİ KOŞULLARA UYARLAMASI DAVASI  1278
Açıklama  1278
Görevli Mahkeme  1279
Yetkili Mahkeme  1279
Davacı  1279
Davalı  1279
Dava Açma Koşulları  1279
Göz Önünde Tutulacak Haller  1280
Örnekler  1281
Dava Dilekçesi Örneği  1281
İçtihatlar  1281
a. Hukuk Genel Kurulu Kararları  1281
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1285
11. İCRA VE İFLAS YASASINDAN DOĞAN SULH HUKUK DAVA VE
TEDBİRLERİ 
 1306
İhtiyati Haciz  1306
İlgili Yasa  1306
Açıklama  1309
Görevli Mahkeme  1309
Yetkili Mahkeme  1310
İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunacaklar  1310
Hakkında İhtiyati Haciz İsteğinde Bulunulacaklar  1310
İhtiyati Haciz İçin Koşullar  1310
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1310
Örnekler  1312
Dava Dilekçesi Örneği  1312
Genelge ve Düşünceler  1313
Genelgeler  1313
İçtihatlar  1313
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1313
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1317
12. DERNEKLER YASASINDAN DOĞAN İŞLEMLER  1318
A. Derneklerin Kendiliğinden Dağılmış Sayılması Halinde Tespit  1318
İlgili Yasa  1318
Açıklama  1318
13. 1163 SAYILI KOOPERATİFLER YASASINDAN DOĞAN İŞLEMLER  1319
A. Kooperatif Taşınmazlarının Değer Tespitleri  1319
İlgili Yasa  1319
Açıklama  1320
Örnekler  1320
Dilekçe Örneği  1320
14. 151 SAYILI EREĞLİ HAVZAİ FAHMİYESİ MADEN AMELESİ
HUKUKUNA İLİŞKİN YASADAN DOĞAN DAVALAR 
 1321
A. İşçinin Kaza Nedeniyle Ölmesi Halinde Açılacak Tazminat Davası  1321
İlgili Yasa  1321
Açıklama  1321
15. KAT MÜLKİYETİ YASASIYLA İLGİLİ DAVALAR  1322
A. Kat Mülkiyeti Kurulması  1322
Açıklama  1322
a. Resmi Senetle (Sözleşme) ile Kat Mülkiyeti Kurulması  1323
b. Mahkeme Kararıyla Kat Mülkiyeti Kurulması  1324
Görevli Mahkeme  1324
Yetkili Mahkeme  1324
Davacı  1324
Davalı  1324
Dava Açma Koşulları  1325
Kat Mülkiyetinin Kurulmasının Etkileri  1326
Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi  1326
Örnekler  1326
Resmi Senetle Kat Mülkiyeti Kurulması İçin Tapuya Verilecek Dilekçe Örneği  1326
Mahkeme Kararıyla Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dilekçe Örneği  1327
İçtihatlar  1328
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1328
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1330
B. Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinin Kullanılmasıyla İlgili Davalar  1332
Açıklama  1332
Görevli Mahkeme  1332
Yetkili Mahkeme  1332
Davacı  1332
Davalı  1332
Dava Açma Şartları  1333
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1333
Örnekler  1334
Dava Dilekçesi Örneği  1334
İçtihatlar  1334
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1334
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1335
C. Kat Maliklerinin Haklarıyla İlgili Davalar  1345
Açıklama  1345
Kat Maliklerinin Dava Hakları  1347
Hakimin Müdahalesini İstemek İlgili Dava Dilekçesi Örneği  1347
İçtihatlar  1348
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1348
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1349
D. Kat Maliklerinin Borçları ile İlgili Davalar  1351
Açıklama  1351
Görevli Mahkeme  135 2
Yetkili Mahkeme  1352
Davacı  1352
Davalı  1352
Dava Açma Koşulları  1352
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1353
Dava Türleri  1354
Örnekler  1354
Dava Dilekçesi Örneği  1354
Kat İrtifak Sahipleri Hakkında Dava Dileçesi Örneği  1355
İçtihatlar  1356
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1356
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1359
E. Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Değişiklik ve Ekler Yapılması ile İlgili Davalar  1362
Açıklama  1362
a. Kat Maliklerinden Herhangi Birine Ait Değişiklik  1362
b. Ortak Yerlerden Daha İyi Faydalanmaya Ait Değişiklik  1362
c. Ana Taşınmazın Ortak Yerlerinde Yapılan Çok Masraflı veya Lüks Değişiklik  1363
Örnekler  1363
Dava Dilekçesi Örneği  1363
İçtihatlar  1364
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1364
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1366
F. Ana Taşınmazın Yönetimi ile İlgili Davalar  1371
Açıklama  1371
Görevli Mahkeme  1371
Yetkili Mahkeme  1371
Davacı  1371
Davalı  1371
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1371
Örnekler  1372
Yönetim Planının Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Örneği  1372
Yönetim Planı Örneği  1373
İçtihatlar  1376
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1376
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1377
G. Kat Mülkiyetinde Yönetici Tayini Davası  1380
Açıklama  1380
Görevli Mahkeme  1380
Yetkili Mahkeme  1380
Davalı  1380
Göz Önünde Tutulacak Hususlar  1380
Örnekler  1381
Dava Dilekçesi Örnegi  1381
İçtihatlar  1382
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları  1382
b. Yargıtay Özel Daire Kararları  1382
H. Kapıcılık Sözleşmesinin Feshi  1 384
Açıklama  1384
Örnekler  1386
Kapıcı ile Yönetici veya Kat Malikleri Kurulu Arasında Tanzim Olunacak Sözleşme Örneği  1386
Kapıcı Yönetmeliği Örneği  1386
İşine Son Verilen Kapıcının Kapıcı Dairesini Boşaltmaması Halinde, Hakkında Açılacak
Dava Dilekçesi Örneği 
 1388
Dördüncü Kitap
EKLER
1. YABANCILARIN MAL EDİNMELERİ İLE İLGİLİ GENELGELER  1 393
2. FERAGAT, KABUL VE SULH'TA ALINACAK HARÇ  1394
3. VEKALETLE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİME AİT GENELGE  1395
4. YURTDIŞI TEBLİGATLARLA İLGİLİ GENELGELER  1397
5. TEBLİĞLER  1409
Kitabın Hazırlanmasında Yararlanılan Eserler  1419
Yasalar  1422
Dergiler  1423
Yazarın Basılmış Eserleri  142 4
Yazarın Basılacak Eserleri  1424
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020