Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı ve Örnek Dilekçelerle
İmar Davaları Rehberi
Temmuz 2020 / 3. Baskı / 1184 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 250.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak 2019 149.90 TL -     Sepete Ekle
   

Bu çalışma, imar hukukuyla ilgilenen belediye personeli, hukukçular, akademisyenler, avukatlar ve hâkimler için imar mevzuatı kapsamında açılabilecek davaların tüm yönleriyle incelenmesi açısından kaynak kitap niteliğindedir.

Çalışmada imar hukuku kapsamında açılacak belli başlı davalar (imar planları, parselasyon işlemleri, ifraz-tevhit işlemleri, yapı ruhsatı ve kullanma izni işlemleri, inşaat durdurma ve yıkım işlemleri, imar para cezalarına karşı açılabilecek davalar), idari dava sistematiğine göre açıklanmıştır.

Bu kapsamda bu işlemlerdeki muhtemel hukuka aykırılık nedenleri, bu işlemlere karşı açılacak iptal davalarında ön koşullar, davanın esasının görülmesi, bilirkişi görevlendirilmesi, yürütmenin durdurulması, davanın karara bağlanması, idari yargı kararının uygulanması ve uygulanmaması halinde yapılacak işlemler, Danıştay içtihatları ışığında açıklanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda bölümde ele alınan konuyla ilgili itiraz ve dava dilekçelerine yer verilmiştir.

Kitap, imar planlarına, parselasyon işlemlerine, ayırma ve birleştirme işlemlerine, yapı ruhsatı-kullanma izni işlemlerine, tehlike arz eden yapıların yıkılması işlemlerine ve para cezalarına karşı açılacak davalar olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.

Konu Başlıkları
İmar Planlarına İtiraz ve Dava
Parselasyon (Arazi ve Arsa Düzenlemesi) İşlemlerine İtiraz ve Dava
Ayırma, Birleştirme, Terk, İhdas İşlemleriyle İlgili Davalar
Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz ve Dava
İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemlerine Karşı İtiraz ve Dava
Tehlike Arz Eden Yapıların Yıktırılmasına İlişkin İşlemlere Karşı İtiraz ve Dava
İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarla İlgili Temel Hususlar
Barkod: 9789750260544
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz/İmar Mevzuatındaki Değişiklikler  11
Şekiller ve Tablolar Listesi  51
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  53
A. Giriş  53
B. İmar Planı Kavramı  53
C. İmar Planlarının Önceliği  55
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  55
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  56
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  56
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  56
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  57
E. İmar Planı Türleri  57
1. Metropoliten Alan Planları  58
2. Mekânsal Strateji Planları  60
3. Çevre Düzeni Planları  61
4. Nazım İmar Planları  63
5. Uygulama İmar Planları  66
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  67
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  67
2. Plan Değişikliği  67
3. İlave İmar Planı  67
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  67
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  68
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  74
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  75
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  75
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  76
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  77
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  77
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  79
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  79
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  79
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  83
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  83
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  83
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  83
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  84
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  85
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  85
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  86
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  86
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  87
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  87
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  87
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  89
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  90
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  90
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  90
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  90
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  91
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  91
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  92
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  92
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  94
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  94
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  95
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  96
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  97
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  98
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  98
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  101
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  101
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  101
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  102
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  103
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  104
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  105
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  105
(1) Genel Yetki Kuralı  105
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  106
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  106
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  106
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  107
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  107
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  108
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  108
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  109
(1) Genel Olarak  109
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  109
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  110
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  111
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  112
q. Afet Bölgelerinde Planlama Yetkisi  113
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  115
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  117
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  117
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  118
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  119
(4) Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  120
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  120
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  120
(1) Genel  120
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  121
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  121
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  123
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  123
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  124
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  124
aa. Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  125
bb. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  125
cc. Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  126
dd. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  126
ee. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  127
ff. Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  128
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  128
hh. Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  129
ii. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  129
jj. Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  130
kk. İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  131
ll. İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  131
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  131
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  132
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  132
a. Belediye Sınırları İçinde  132
b. Büyükşehir Belediyelerinde  133
c. Belediye Sınırları Dışında  133
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  133
1. Genel Olarak Müellif Şartı  133
2. Müelliflerin Nitelikleri  137
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  138
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  140
5. Yeterlik Belgesinin İptali  141
6. Müelliflerin Sorumlulukları  141
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  142
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  142
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  142
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  143
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  143
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  143
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  145
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  145
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  146
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  147
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  148
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  148
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  150
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  150
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  151
b. Diğer Tarım Arazileri  152
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  152
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  152
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  154
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  155
(1) Talep  155
(2) İnceleme  155
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  156
(4) Tescil  157
3. Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgesi, Sanayi Sitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  158
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  158
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  158
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  159
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  159
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  160
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  160
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  160
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  161
İ. Kurum Görüşlerinin Alınmaması ve Eşik Analizi Yapılmaması  162
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  162
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  162
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  163
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  163
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  163
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  168
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  168
d. İmar Planlarında Otopark Alanlarının Ayrılmasıyla İlgili İlkeler  169
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  171
f. Fonksiyon Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  171
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  172
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  172
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  173
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  174
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  176
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  176
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  177
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  178
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  178
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  179
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  180
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  180
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  181
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  182
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  182
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  185
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  188
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  188
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  189
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  191
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  192
a. Genel Olarak Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  193
22. Bisiklet Yolu Zorunluluğu  194
23. DSİ Tarafından Belirlenen Kret Kotunun Dikkate Alınması  195
24. Akarsu Yatakları Mücavirlerindeki İmar Plan Çalışmalarında Taşkın Sınırlarının Dikkate Alınması  196
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  196
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  197
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  197
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  198
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  198
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  198
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  198
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  199
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  200
a. Zorunluluk  202
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  203
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  207
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  207
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  208
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  209
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  209
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  211
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  212
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  213
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  213
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık: Plan Hiyerarşisi ve Kademelenme  220
a. Genel Olarak Planlama Hukukunda Kademelenme  220
b. Planlama Kademeleri Arasında Hiyerarşi İlkeleri  222
c. Hiyerarşi İlkesinin Gerekçeleri  223
d. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  225
e. Plan Silsilesinin Bütünlük Arz Etmesi  229
f. Plan Ölçeğinden Kaynaklanan Farklılıklar  229
g. Sonradan Değiştirilen Üst Ölçekli Plana Uyum Zorunluluğu  231
h. Üst Ölçekli Mekânsal Planların Sosyo–Ekonomik Planlara Uygunluğu  231
ı. Nazım İmar Planlarının Üst Ölçekli Planlara Uygunluğu  232
i. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  235
j. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  236
k. İmar Kanunu Gereğince Hazırlanan Planlar ile Özel Kanunlar Gereğince Hazırlanan Planlar Arasındaki Hiyerarşi  236
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  237
4. Mekânsal Uyum  239
5. Esneklik  239
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  240
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  240
a. Genel Olarak  240
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  243
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  243
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  243
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  243
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  243
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  244
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  245
1. Kullanım Bölgelemesi  249
2. Yoğunluk Bölgelemesi  249
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  252
a. Yapı Nizamı  252
(1) Ayrık Nizam  253
(2) Blok Nizam  253
(3) Bitişik Nizam  253
b. TAKS ve KAKS  254
(1) TAKS  256
(2) KAKS  258
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  261
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  264
4. Yükseklik Bölgelemesi  264
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  266
1. Pafta  266
2. Gösterim  267
3. Plan Notları  269
4. Plan Açıklama Raporu  271
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  271
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  272
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  272
a. Meclis Onayı  272
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  273
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  274
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  277
3. Belediye Sınırları Dışında  277
a. Onay  277
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  277
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  278
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  278
a. İlan  278
b. İmar Planlarına İtiraz  279
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  280
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  280
e. İtirazın Karara Bağlanması  280
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  281
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  282
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  282
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  285
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  285
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  286
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  286
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  287
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  288
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  288
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  289
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  289
A. Görevli Yargı  289
B. Yetkili Mahkeme  290
C. Ehliyet  294
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  295
2. Malik Olmamakla Birlikte Plandan ya da Plan Değişikliğinden Doğrudan Etkilenenler  297
3. Kiracının Dava Açma Ehliyeti  298
4. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  298
5. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  303
6. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  303
7. Baroların Dava Açma Ehliyeti  306
8. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  308
9. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  312
10. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  313
11. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  315
12. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  315
13. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  317
14. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  319
15. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  320
16. Mülki Amirlerin Belediye Meclisi Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti  321
17. Valinin Dava Açma Ehliyeti  323
18. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  323
19. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  327
20. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  328
21. Sendikaların Dava Açma Ehliyeti  330
22. Bakanlıklar Tarafından Onaylanan Planları İlan Etmekle Yükümlü İdarelerin Dava Açma Ehliyeti  332
D. Dava Açma Süresi  333
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  333
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  336
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  342
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  345
a. Genel Kural  345
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  348
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  352
6. İşlem Yok Hükmünde İse  353
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  354
1. Genel Olarak  354
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  354
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği  358
F. Husumet  358
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  359
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  360
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  360
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  360
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  363
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  364
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  365
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  368
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  372
D. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Temyiz  376
E. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  376
1. İmar Planların İptali  376
2. Plan Değişikliklerinin İptali  379
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  381
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  383
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  385
A. Yasal Dayanak  385
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  390
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  394
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  394
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  395
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  398
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  399
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  405
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  405
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  406
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  406
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  406
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  413
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  414
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  414
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  416
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  417
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  417
1. Genel Yetki Kuralları  418
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  418
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  418
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  418
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  418
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  418
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  419
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  419
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  420
(d) Gönderme Zamanı  421
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  421
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  421
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  422
2. Özel Yetki Kuralları  422
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  423
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  423
(1) Genel Olarak  423
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  424
c. Endüstri Bölgelerinde  425
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  425
e. Gecekondu Alanlarında  427
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  429
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  429
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  430
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  430
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  430
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  430
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  431
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  431
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  431
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  431
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  432
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  432
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  432
n. Toplu Konut Alanlarında  433
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  434
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  435
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  435
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  435
s. Boğaziçi Alanında Planlama  435
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  436
(1) Genel Olarak  436
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  436
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  436
v. Milletvekilleri Lojmanları  437
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  437
x. Olimpiyat Köyünde  438
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  438
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  438
aa. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  438
bb. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  439
cc. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  440
dd. Milli Parklarda  440
ee. İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  440
ff. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  441
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  441
hh. Balıkçı Barınaklarında  441
ii. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  441
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  442
1. Belediyelerde  442
2. İl Özel İdarelerinde  444
3. Diğer İdarelerde  445
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  445
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  445
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  446
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  448
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  448
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  451
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  451
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  454
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  454
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  455
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  458
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  460
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  461
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  463
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  468
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  469
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  471
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  471
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  472
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  474
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  475
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  475
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  476
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  476
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  477
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  478
c. Kaba Hatalar  479
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  482
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  483
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  485
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  485
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  485
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  486
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  487
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  488
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  489
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  490
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  490
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmesi  491
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  491
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  492
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  492
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  493
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  493
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  493
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  493
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  494
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  494
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  495
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  495
d. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  496
(1) Tescil Harici Alanların ve Kamu Mülkiyetindeki Taşınmazların DOP Hesabında Değerlendirilmesi  496
(2) DOP İçin Kamulaştırma Yapılması  497
(3) DOP İçin Yapılacak Kamulaştırmaların Trampa Yoluyla Sağlanması  498
e. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  499
f. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  500
4. DOP Kesintisinin ve Dağıtımının Hatalı Yapılması ve DOP’tan Oluşan Alanların Hatalı Şekilde Tescili  501
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  501
b. DOP’tan Oluşan Alanların Tescili  502
5. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  503
6. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  505
7. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  506
8. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınıp Alınmayacağı  509
9. Daha Önceden Terk Yapılan Parsellerden DOP Alınıp Alınmayacağı  511
10. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  519
11. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  521
12. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  525
a. Kanun’da Sayılanlar  526
(1) Yollar  527
(2) Meydanlar  527
(3) Parklar  527
(4) Yeşil Alanlar  527
(5) Çocuk Bahçeleri  529
(6) Otoparklar  529
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları  530
(8) İbadet Yerleri  530
(9) Karakollar  531
(10) Su Yolları  531
(11) Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanları  531
(12) Pazaryerleri  531
(13) Semt Spor Alanları  532
(14) Ağaçlandırılacak Alanlar  533
(15) Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılan Parseller ve Mesire Alanları  533
(16) Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları  534
(17) Resmî Kurum Alanı ve Belediye Hizmet Alanı  534
(18) Mezarlık Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı  534
(19) Taşkın Kontrol Tesis Alanları  534
b. Kanun’da Sayılmayanlar  534
13. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  535
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  537
1. Genel Olarak  537
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  537
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  539
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  539
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  539
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  541
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  542
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  542
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  543
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  547
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  549
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  549
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  550
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  552
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  552
b. Teknik Zorunluluk Halleri  553
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  553
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  553
c. Fiili Zorunluluk Halleri  556
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  556
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  557
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  558
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  560
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  560
c. İlkeler Çatışması  562
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  562
1. Paydaşların Anlaşmaları Halinde Ferdileştirme  564
2. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  565
3. Ek 1. Madde Uygulamaları  566
a. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  566
b. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  568
c. Şartların Denetimi  573
4. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  574
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması ve İmar Parsellerinin Yapılaşma Dikkate Alınarak Oluşturulması  576
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  577
1. Genel Olarak  577
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  580
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  581
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  581
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  584
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  585
U. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  586
V. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  587
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  589
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  590
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  592
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  593
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  594
W. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  594
1. Genel Olarak  594
2. Parselasyon Öncesi Resmi Kurum Alanı Olarak Kullanılan Hazine Taşınmazlarının Parselasyondaki Durumu  596
X. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  597
Y. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  600
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  601
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  602
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  603
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  604
5. Savunma ve Emniyet Hizmetleri Kullanımında Olan Alanlarda Kapanan Yollar  604
Z. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  605
AA. Asgari Parsel Büyüklüğü Kuralına Uyulmaması  606
BB. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  606
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  606
2. Parselasyon Açıklama Raporunun Düzenlenmesi  606
3. Parselasyon Planı Paftasının Hazırlanması  607
4. İmar Adalarının ve Parsellerinin Numaralandırılması  608
5. Cetvellerin Düzenlenmesi  608
a. Özet Cetveli  608
b. Mal Sahipleri Araştırma Özet Formu  610
c. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  612
d. Tescil Sayfası  613
e. İrtifak Hakkı Cetveli ve Yapı–Muhdesat Cetveli  614
CC. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  615
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  618
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  618
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  618
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  619
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  620
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İlanı ve Tebliği  620
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İlanı  620
2. Genel Tebligat Zorunluluğu  621
3. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Tebligat Zorunluluğu  626
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  626
1. İtirazın Yapılacağı Merci  626
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  627
3. İtirazı Karara Bağlanması  628
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  628
A. Görev ve Yetki  628
1. Görevli Yargı  628
2. Yetkili Mahkeme  631
B. İdari Merci Tecavüzü  631
C. Ehliyet  632
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  632
a. Genel Olarak  632
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  634
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  635
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  637
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  637
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  638
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  638
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  639
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  640
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  640
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  641
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  642
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  642
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  644
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  645
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  646
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  648
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  648
E. Dava Açma Süresi  651
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  652
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  656
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  663
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  665
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  668
F. Husumet  668
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  669
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  671
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  674
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  675
A. Parselasyon İşlemlerini Nasıl İnceleyebilirim? Belgeleri Nasıl Temin Edebilirim?  675
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  677
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  677
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  679
C. Yürütmenin Durdurulması  680
D. İptal Davasının Karara Bağlanması  681
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  681
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  685
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  688
E. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  691
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  691
A. Genel Olarak  691
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  692
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  693
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  693
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  694
D. Yerine Getirme Şekli  695
1. Şekil Eksikliklerinin Düzeltilmesi  695
2. Maddi Hataların Düzeltilmesi  695
3. Parsel Bazlı İptal Kararlarının Uygulanması  696
4. Parselasyonun Tamamının veya Encümen Kararının İptal Edilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler  696
5. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  698
6. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  698
7. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  700
8. DOP’un Bedele Dönüştürülmesi Karşılığında Tahsil Edilen Tutarların İadesi  700
E. Yargı Kararının Uygulanamaması Halinde Tazmin  701
F. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  701
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  704
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  706
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  708
c. Husumet  708
d. Kararın Sonuçları  709
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  712
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  715
a. Genel Olarak  715
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  715
(1) Görev ve Yetki  715
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  715
(3) Ehliyet  720
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  720
(5) Süre  720
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  720
(b) Sürenin Başlangıcı  720
(6) Husumet  720
c. Tam Yargı Davasının Esası  720
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  722
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  724
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK,
İHDAS İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  727
A. Yasal Dayanak  727
B. İş Akış Süreci  728
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  728
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  728
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  729
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  730
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  730
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  730
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  730
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  733
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  734
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  734
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  736
a. İmar Planı Bulunan Alanlarda Ayrıma/Birleştirme Şartları  736
(1) İfraz/Tevhitte İmar Planına Uygunluk  736
(2) İfraz/Tevhitte Parselasyon Şartı  736
(3) İfraz/Tevhitte Asgari Parsel Büyüklüklerine Uygunluk Şartı  740
(4) İfraz/Tevhitte Yapı Estetiğini ve Sokak Silüetini Bozmama Şartı  741
(5) Kademe Hattına Uygunluk Şartı  741
(6) İfrazda Yola Cephe Şartı  741
(7) Afet Alanlarında İfraz Yasağı  742
(8) Farklı Yapılaşma Koşullarına Sahip Parsellerin Tevhidi  742
(9) Kamu Hizmetleri İçin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan İfraz/Tevhitler  743
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  743
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları  744
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  745
e. Özel Mevzuatıyla Getirilen Kısıtlamalar  745
(1) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  745
(2) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  745
(3) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  746
(4) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  746
(5) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlar  747
(6) Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  747
(7) Yapı Yasaklı Alanlar  747
(8) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  747
(9) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  748
(10) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  748
(11) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  748
3. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Talep Edilmesi  749
4. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  749
5. Ayırma ve Birleştirme Harcının Hatalı Olarak Tahsil Edilmesi  751
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  751
b. İstisnalar  752
c. Tarife  753
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  754
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  755
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  755
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  756
A. Görev ve Yetki  756
B. İdari Merci Tecavüzü  757
C. Ehliyet  757
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  758
E. Süre  758
F. Husumet  758
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  758
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  759
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  759
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  759
C. Davanın Karara Bağlanması  759
D. Kararın Temyizi veya İstinafı  760
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ
İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  761
A. İş Akış Şeması  761
B. Ruhsat Verme Yetkisi  762
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  763
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  764
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  765
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  766
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  766
a. Genel Yetki  766
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  767
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  767
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  767
8. Atatürk Kültür Merkezinde  768
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  768
10. Haydarpaşa Limanında  768
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  769
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  769
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  769
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  770
15. Endüstri Bölgelerinde  771
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  771
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  772
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  772
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  772
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  772
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  772
22. Alışveriş Merkezlerinde  773
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  773
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  774
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  775
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  778
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  782
4. Basit Tamirat  782
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  783
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  786
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  788
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  789
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  789
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  790
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  790
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  793
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  793
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  795
(1) TAKS  795
(2) Bahçe Mesafeleri  795
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  795
(4) Bina Yükseklikleri  795
(5) Binalara Kot Verilmesi  796
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  796
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  796
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  796
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlığa Bildirimin Yapılmış Olması  797
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  797
7. Halk Konutları  797
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  798
9. Şantiye Binaları  800
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  802
11. İstinat Duvarları  803
12. Seralar  803
13. Baz İstasyonlarında Ruhsat  803
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  807
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  807
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  807
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  808
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  808
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  810
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  810
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  812
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  812
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  813
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  813
(2) İstisnalar  813
(3) Tarife ve Matrah  813
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  814
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  814
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  815
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  815
e. Yola Cephesi Olmayan Parsellerde İmar Durumu Belgesinin Verilmesi  816
C. Bina Kotunun Hatalı Verilmesi  816
1. Yoldan Kotlandırma  818
2. Tabii Zeminden Kotlandırma  819
3. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  819
4. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  820
5. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  820
a. Genel İlkeler  820
b. Ön Bahçelerin Tesviyesi  821
c. Yan Bahçelerin Tesviyesi  821
d. Arka Bahçelerin Tesviyesi  821
D. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  822
1. Projelerin Gerekli Eğitimi Almış Meslek Gruplarınca Hazırlanması  823
a. Meslek Grubu Şartı  823
b. Fen Adamlarının Proje Hazırlama Yetkisi  823
c. Oda Tescil Zorunluluğu  825
2. Projelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Usullere Uyulması  825
a. Mimari Proje ve Yapı Aplikasyon Projesi  826
b. Statik Proje  827
c. Mekanik Tesisat Projesi  828
d. Elektrik Tesisat Projesi  828
e. Isı Yalıtım Projesi  829
3. Projelerin İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması  830
a. İmar Planına ve İlgili İdare İmar Yönetmeliklerine Uygunluk  830
(1) Genel Olarak  830
(2) Ruhsat Süresi İçerisinde Plan Değişikliği Yapılması Durumu  831
(3) Ruhsat Süresi İçinde Planın İptal Edilmesi  831
b. Yapılaşma Konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygunluk  832
(1) Merkezi İş Alanı Yapılaşma Koşulları  832
(2) Sanayi Bölgesi Yapılaşma Koşulları  832
(3) Park Alanları Yapılaşma Koşulları  832
(4) Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları Yapılaşma Koşulları  833
(5) Spor ve Oyun Alanları Yapılaşma Koşulları  833
(6) Stadyum Yapılaşma Koşulları  833
(7) Konut Alanı Yapılaşma Koşulları  834
(8) Ticaret Alanı Yapılaşma Koşulları  835
(9) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut Gibi Karma Kullanım Alanları Yapılaşma Koşulları  835
(10) Sosyal Mekânlar Yapılaşma Koşulları  836
(11) İbadet Yeri Yapılaşma Koşulları  836
c. Projelerde TAKS, KAKS ve Bahçe Mesafeleri  836
(1) Projelerde Taban Alanı ve TAKS  836
(2) Projelerde Katlar Alanı ve KAKS  838
(3) Bahçe Mesafeleri  841
d. Projelerin İmar Durumu Belgesine, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna, Yol Kotu Tutanağı ve Kanal Kotu Tutanağına Uygun Olması  842
e. Projelerin, İmar Planı Olmasına Rağmen Planda Hüküm Bulunmayan Hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun Olması  842
(1) Kat Yükseklikleri  843
(2) Bahçe Mesafeleri  844
(3) Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  845
(4) Bina Girişleri ve Rampaları  846
(5) Merdivenler  847
(6) Işıklıklar ve Hava Bacaları  848
(7) Bacalar  849
(8) Akaryakıt Servis İstasyonları  850
(9) Fosseptikler  851
(10) Korkuluklar  851
(11) Kapı ve pencereler  852
(12) Çatılar  852
(13) Çıkmalar  854
(14) Saçaklar  856
(15) Bahçe Duvarları  856
(16) Portikler  856
(17) Fırınlar  856
(18) Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  857
(19) Tuvaletler  858
(20) Çay Ocakları  859
(21) Yığma, Ahşap ve Kâgir Yapılarda Aranan Şartlar  859
(22) Bodrumlar  859
(23) Müştemilatlar  860
(24) Paratonerler  861
(25) Yapı Ünite Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları  861
(26) Su depoları  862
f. İmar Planı Bulunmayan Belediyelerin Yerleşik Alanlarında Yapılaşmayla İlgili Koşullara Uygunluk  862
(1) Bahçe Mesafeleri  862
(2) Bina Cephesi ve Derinliği  863
(3) Bina Yükseklikleri  863
(4) Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı  864
(5) Yapı Yerinin Tayini  864
(6) Binalara Kot Verilmesi  864
(7) Genel Olarak Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar  865
(8) Çıkmalar  865
(9) Işıklıklar ve Hava Bacaları  866
(10) Konutlarda Bulunması Gereken Odalar  866
(11) İç Yükseklikler  867
(12) Pencereler  867
(13) Kapılar  867
(14) Merdivenler  867
(15) Bacalar  869
(16) Kapalı Çarşılar ve Pasajlar  869
(17) Sıhhi Tesisler  870
(18) Bodrumlar  870
(19) Bahçe Duvarları  870
g. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında, Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  871
h. Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Plansız Alanlarda  871
(1) KAKS  871
(2) Bahçe Mesafeleri  872
(3) Yapılarla İlgili Hükümler  872
i. Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Tip Mimari Projeye Uygunluk  872
j. Yöresel Mimariye Uygunluk  873
k. Projelerde Sığınak Düzenleme Zorunluluğu  874
(1) Sığınak Zorunluluğu  874
(2) Sığınakların Özellikleri  875
l. Projelerde Asansör Zorunluluğu  876
m. Projelerde Otopark Zorunluluğu  877
n. Projelerde Kapıcı Dairesi Zorunluluğu  885
o. Projelerde Yapı Denetim Kuruluşu Onayı  887
p. Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı  887
q. Mimari Projelerin Hazırlanmasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  888
r. Projelerin Hazırlanmasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması  888
s. Standartlara Uygunluk  889
t. Engelliler İçin Yürürlüğe Konulan Mevzuatın Dikkate Alınması  889
u. Diğer Mevzuata Uygunluk  889
v. Plan/Proje Tasdik Harcının Yatırılmış Olması  890
(1) Genel Olarak Plan/Proje Tasdik Harç  890
(2) Matrah  890
(3) İstisnalar  890
(4) Tarife  891
4. Projelerin Onaylanması/Onaylanmaması  891
E. Maliklerin ya da Kat Maliklerinin Tamamının Başvurusu Olmadığı Halde Ruhsat Verilmesi  892
F. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi  896
1. Ruhsat Verilmesi İşlemlerinde Özel Durumlar  896
a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yaptırılacak Diğer Tesislere Ruhsat Verilmesi  897
b. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile İlgili Yapılar  900
c. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Yapılar  900
e. Kıyılarda Ruhsat  901
f. Doğal Gaz İletim, Dağıtım Hatları ile Depolama Tesislerinde  902
g. Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Şartı  902
h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisinde Kalan Konularda İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni  903
2. Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar  904
a. Gerekli Belgelerle Birlikte Müracaat  904
(1) Tapu Yoksa Tapu Yerine Geçen Belgeler  904
(2) İdarece Onaylı Projeler  905
(3) Numarataj Bilgileri  906
(4) Diğer Evraklar  906
b. Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırılık Bulunmaması  906
c. Otopark Ücretinin Ödenmesi  907
d. Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcının Ödenmesi  909
(1) Genel Olarak Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı  909
(2) İstisnalar  909
(3) Tarife  910
e. Kanal Katılım ve Yol katılım Paylarının Ödenmesi  910
f. İlgili Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinlerin Alınması  911
(1) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin İzin Alınmış Olması  911
(2) ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yapılar İçin ÇED Kararı Alınması  912
(3) Sit Alanlarında Kalan Yapılar İçin Koruma Kurullarından İzin Alınması  912
(a) Gruplandırma Şartı  913
(b) İzin Verme Yetkisi  913
(c) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım  913
(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler  914
(5) Havaalanları Çevresinde Yapılacak Yapılar  914
(6) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamındaki Yapılar  914
(7) Ormanlarda Gerekli İzinlerin Alınmış Olması  915
(a) Devlet Ormanlarında  915
(b) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu İdarelerine Ait Ormanlarda  915
(c) Özel Ormanlarda  915
(8) Özel Hastanelerde  916
(9) Su Taşkınına Uğrama Riski Altında Olan Yerlerde İzin Alınmış Olması  916
(10) İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarında  917
(a) Mutlak Koruma Alanı  917
(b) Kısa Mesafeli Koruma Alanı  918
(c) Orta Mesafeli Koruma Alanı  919
(d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı  920
g. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi  921
(1) Genel Olarak Bina İnşaat Harcı  921
(2) İstisnalar  921
(3) Mükellef  923
(4) Matrah  923
(5) Tarife  923
(6) Harcın Ödenmesi ve Ödeme Yeri  924
h. Gelişme Alanlarında Ruhsat Verilecek Ruhsatlar İçin Teknik Alt Yapı Bedelinin Ödenmesi  924
ı. Silüet Onayı  926
3. Müracaatın Değerlendirilmesi  926
G. Ruhsatın Yenilenmesinde Uygulanacak Şartların Yanlış Belirlenmesi  927
1. Beş Yıllık Süre İçerisinde Yenileme Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  928
2. Ruhsat Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  930
a. Yapının Ruhsatsız Hale Gelmesi  930
b. Yeniden Ruhsat Alınma Zorunluluğu  931
c. Yeni Ruhsat Talebinde Uygulanacak Hükümler  932
3. Tamamlandığı Halde Yapı Kullanma İzni Verilmemiş Yapılar  933
H. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  933
1. Yapı Kullanma İzni Alma Zorunluluğu  933
2. Yapı Kullanma İzni Almanın Şartları  934
a. Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmış ve Tamamlanmış Olması  934
(1) Temel Vizesi Almak  935
(2) Su Basmanı Vizesi Almak  935
(3) Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Almak  936
b. TSE Standartlarına Uygun Malzeme Kullanılması  936
c. Yapı Denetim Firmasının Raporu  936
d. SGK İlişiksiz Yazısının İstenilmesi  937
e. Enerji Kimlik Belgesinin Alınması  939
f. Cins Tashihinin Yapılması  939
g. Yapı Kullanma İzni Harcının Ödenmesi  941
(1) Genel Olarak Yapı Kullanma İzni Harcı  941
(2) Matrah  941
(3) Tarife  941
(4) Mükellef  942
(5) İstisnalar  942
h. Müracaat  942
i. Yapı Müteahhidinin, Şantiye Şefinin, Mimari Proje Müellifinin İmzası  944
3. Müracaat ve Değerlendirme  944
III. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  948
A. Görev ve Yetki  948
B. Ehliyet  948
C. İdari Merci Tecavüzü  949
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  949
1. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  949
2. İmar Durumu Belgesinin Dava Konusu Yapılabilmesi  950
3. Yol Kotu Tutanağı  951
4. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  952
5. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi, Ruhsatın Uygun Şekilde Yenilenmemesi  952
6. Yapı Kullanma İzni Belgesi  952
E. Süre  954
F. Husumet  955
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  955
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUÇLARI  955
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  955
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  955
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  955
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  956
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  956
C. Davanın Esasının Karara Bağlanması  956
D. Kararın Temyizi  956
V. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  957
VI. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  959
Beşinci Bölüm
İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE
KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  961
A. Genel Olarak İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri  961
B. İş Akış Şeması  963
II. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  964
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  964
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yıkım Yetkisi  964
2. Büyükşehir Belediyelerinde Yıkım Yetkisi  965
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Yıkım Yetkisi  967
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  968
5. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  969
6. Organize Sanayi Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  969
7. İstanbul’da İçme Suyu Havzalarında  970
8. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  971
9. Kıyılarda Yıkım Yetkisi  971
10. Devlet Ormanlarında Yıkım Yetkisi  972
11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yıkım Yetkisi  974
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Yapılması  975
C. Yapı Durdurma Tutanağın Yetkili Personel Tarafından Düzenlenmemesi  977
D. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri: Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  979
1. Genel Olarak Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  979
2. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  979
3. Ruhsatlı Olarak Başlanan Fakat Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan Yapılar  980
4. Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  981
a. Genel Olarak  981
b. Kabili Tecviz Hata  982
c. Başkasının Taşınmazına Tecavüzlü Yapı  983
d. Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata ya da Onaylanan Projelere Dayanılarak Yapılan Yapılar  983
5. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  988
E. Yapı Durdurma veya Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması  988
F. İnşaatın Durdurulma Nedeninin Tutanakta Açıkça Belirtilmemesi  991
G. Tutanakta Tebligata Dair Hususların Bulunmaması  991
H. Durdurma Tutanağının Yapıya Asılmaması  992
İ. Kısmen Aykırı Yapının Tamamını Durdurulması ve Mühürlenmesi  994
J. Yapının Ruhsatlandırılmaması veya Yıkılmaması Durumunda İdarece Gerçekleştirilecek Yıkımın Masraflarının Yüzde Yirmi Fazlasıyla Tahsil Edileceğine Dair Bildirimde Bulunulması  995
K. Ruhsat Alınması İçin Uygun Süre Verilmemesi  996
1. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olan Yapılar  996
2. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olmayan Yapılar  1000
L. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıda Ruhsat veya Yapı Kullanma İzni İptal Edilmeden Yıkım Kararı Alınması  1003
M. Encümen Kararı Alınmaması  1004
N. Encümen Kararında İşlemin Dayanağının Gösterilmemesi  1006
III. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1007
A. Görev ve Yetki  1007
B. İdari Merci Tecavüzü  1008
C. Ehliyet  1009
1. Taşınmaz Maliki  1009
2. Yapı Sahibi  1010
3. İnşaatı Yapan Müteahhit  1010
4. Kiracı  1010
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1011
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1012
2. Yapı Durdurma Tutanağı  1013
3. Encümen Tarafından Alınan Yıkım Kararları  1015
E. Süre  1015
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1015
2. Durdurma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  1016
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararlarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  1016
F. Husumet  1018
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1018
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  1018
A. Yürütmenin Durdurulması  1019
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1019
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  1019
2. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1019
C. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  1020
D. Davanın Karara Bağlanması  1021
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim Hakkında Açılan Dava  1021
2. Durdurma İşlemleri Hakkında Açılan Dava  1022
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararı Hakkında Açılan Dava  1023
E. Kararın Temyizi  1024
Altıncı Bölüm
TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA
İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  1025
A. Yasal Dayanak  1025
B. İş Akış Şeması  1026
II. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1027
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1027
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1028
C. Rapor Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması veya İşlemin Dayanağı Olan Raporun Hatalı Olması  1029
D. Tehlike Arz Etmeyen veya Esaslı Tamiratla Tehlike Arz Etmeyecek Duruma Getirilebilecek Yapıların Yıktırılması  1029
1. Genel Güvenlik ve Asayiş Bakımından Tehlike Arz Eden Metruk Yapılar  1030
2. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Tespit Edilen Yapılar  1030
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları İçin Koruma Kurullarından İzin Alınmaması  1031
F. Tebligatın ve İlanın Usulüne Uygun Yapılmaması  1033
III. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1034
A. Görevli Yargı  1035
B. Yetkili Mahkeme  1036
C. İdari Merci Tecavüzü  1037
D. Ehliyet  1037
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1039
F. Süre  1041
G. Husumet  1042
H. Dilekçenin İYUK’un 3. ve 5. Maddelerine Uygun Olup Olmadığı  1042
IV. İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1042
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1042
B. Davanın Esasının Karara Bağlanması  1042
Yedinci Bölüm
İMAR PARA CEZALARINA KARŞI
AÇILACAK DAVALARLA İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR
I. GİRİŞ  1045
A. Yasal Dayanak  1045
B. İş Akış Süreci  1048
II. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1049
A. Para Cezasının Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1049
1. Belediye Sınırları İçinde  1049
2. Mücavir Alanlarda  1049
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  1050
4. Büyükşehir Belediyelerinde  1050
5. Organize Sanayi Bölgelerinde  1051
6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  1052
7. Kıyılarda  1052
8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  1053
9. Serbest Bölgelerde  1054
10. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  1054
B. Para Cezasının İdarenin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1054
C. Para Cezası Uygulanmasını Gerektiren Fiillerin Tespitinin Yapılmadan Ceza Uygulanması  1056
D. Para Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutanakların Gerekli Bilgileri İçermemesi  1057
E. Tespit Tarihinden Makul Süre Geçtikten Sonra Para Cezası Uygulanması  1059
F. Para Cezası Uygulanması Gerekmeyen Durumlarda Ceza Uygulanması  1061
1. Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1064
a. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  1064
b. Ruhsat veya Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1065
c. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köylerin Köy Yerleşik Alanlarında Kanun’un 27. Maddesinde
Sayılan Koşullara Uymadan Yapı Yapmak  1068
d. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  1068
e. Ruhsat Süresi Dolmuş Yapılar  1069
f. Ruhsat Alınması ve Aykırılıkların Giderilmesi Durumunda Para Cezası Uygulanıp Uygulanmayacağı  1070
g. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapmak  1071
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan, Yapının Cephelerini ve Diğer Yapı Elemanlarını Değiştiren İnşaat Yapmak veya Standartlara Aykırı Yapı Malzemesi Kullanmak  1071
3. Kanunun Diğer Maddelerinde Belirtilen Zorunluluklara Uymamak  1073
a. Özel Parselasyon ile Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satmak veya Almak  1073
b. 28. Maddedeki Yükümlülüklere Uymamak  1074
c. Ruhsatsız Yapılar İçin Ruhsat Almamak, Ruhsat ve Eklerine Aykırılığı Gidermemek  1076
d. Geçici İnşaat ve Tesislerin Yıktırılması  1076
e. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  1076
f. 35. Maddedeki Yükümlülüklere Uyulmaması  1077
g. Kapıcı Daireleri ve Sığınaklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1077
h. Otoparklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1077
i. Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  1078
j. 41. Maddeye Aykırı Davranmak  1078
4. Köy Yerleşme Alanı Sınırı İçinde Muhtarlık İzni Olmadan Yapı Yapmak  1078
5. Tehlike Arz Eden Yapısını Yıkmamak  1079
6. Çevre Kanunu Kapsamında Ceza Verilen Hallerde Ayrıca İmar Para Cezası Uygulanıp Uygulanamayacağı  1079
G. Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1081
1. Temel Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1081
2. Temel Ceza Miktarına Arsa Payıyla Emlak Vergi Değerinin Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarın Eklenmesi  1085
3. Artırım Sebeplerinin Hatalı Olarak Uygulanması  1085
4. Tekerrür Hükümlerinin Yanlış Uygulanması  1088
H. Para Cezasının Yanlış Kişiye Uygulanması  1092
1. Yapı Sahibi  1093
a. Genel Olarak  1093
b. Müteahhiti Uyaran Malikin Durumu  1095
c. Kat Mülkiyetine Tabi Binalarda  1096
d. Mirasçıların Durumu  1097
2. Özel Parselasyonla Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satan veya Alan Kişi  1097
3. Kiracı  1097
4. Fenni Mesul  1098
5. Müteahhit  1099
İ. Ceza İhbarnamesinin Hatalı Olarak Düzenlenmesi veya Süresinde Düzenlenmemesi  1100
III. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1100
A. Görevli Yargı  1100
B. Yetkili Mahkeme  1106
C. İdari Merci Tecavüzü  1106
D. Ehliyet  1106
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1107
F. Dava Açma Süresi  1108
G. Husumet  1108
H. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1108
IV. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1109
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1109
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  1109
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  1109
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1110
B. Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri  1110
C. Davanın Karara Bağlanması  1111
V. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1118
VI. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1120
Kaynakça  1123
İçtihatlar Dizini  1131
Kavramlar Dizini  1181
 


Suat Şimşek
Suat ŞİMŞEK, 15.03.1977 tarihinde Çiçekdağı/Kırşehir’de doğmuştur. İlkokulu Kabaklı Köyü İlkokulunda (Çiçekdağı/Kırşehir), ortaokulu Sekili Ortaokulunda (Yerköy/Yozgat), liseyi Kütahya Sağlık Meslek Lisesinde okumuştur. 2002 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Milli Emlak Denetmen Yardımcılığını, 2004 yılında ise Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğünü kazanmıştır. 2007 yılında yapılan yeterlik sınavını birincilikle bitirerek Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmaya hak kazanmıştır. Halen (659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği) Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

“İmar Hukuku” (2010) ve “Türk Hukukunda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı” (2011), “Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları”, “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları” (2012) ve “Yatırımlara Devlet Yardımı” (2012) isimli beş adet kitabı bulunmaktadır. Ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel ve mesleki makalesi bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.
Halil Kalabalık
Eylül 2020
66.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sancakdar ...
Eylül 2020
32.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi ...
Eylül 2020
135.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yazar Özgeçmişleri  7
Önsöz  9
Üçüncü Baskıya Önsöz/İmar Mevzuatındaki Değişiklikler  11
Şekiller ve Tablolar Listesi  51
Birinci Bölüm
İMAR PLANLARINA İTİRAZ VE DAVA
I. İMAR PLANI KAVRAMI VE TÜRLERİ  53
A. Giriş  53
B. İmar Planı Kavramı  53
C. İmar Planlarının Önceliği  55
1. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İmar Planına ve İdarelerin İmar Yönetmeliklerine Göre Evveliyatla Uygulanacak Hükümleri  55
2. İmar Planlarının Öncelikle Uygulanacağı Hususlar  56
3. İdarelerin İmar Yönetmelikleri  56
4. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin Diğer Hükümleri  56
D. Plan Amacında Kullanma Zorunluluğu  57
E. İmar Planı Türleri  57
1. Metropoliten Alan Planları  58
2. Mekânsal Strateji Planları  60
3. Çevre Düzeni Planları  61
4. Nazım İmar Planları  63
5. Uygulama İmar Planları  66
F. Plan Değişiklikleriyle İlgili Kavramlar  67
1. Plan Revizyonu (Revizyon İmar Planı)  67
2. Plan Değişikliği  67
3. İlave İmar Planı  67
II. İMAR PLANLARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  67
A. Planların Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  68
1. Metropoliten Alan Planlarında Yetki  74
2. Çevre Düzeni Planlarında Yetki  75
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  75
b. Yerel Yönetimlerin Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisi  76
c. Yerel Yönetimlerce Süresinde Yapılmayan Çevre Düzeni Planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılması  77
d. Çevre Düzeni Planları Konusunda Özel Yetkiler  77
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Yetki  79
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  79
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  79
c. Büyükşehirlerde Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapma Yetkisi  83
(1) Nazım İmar Planları Yapma Yetkisi  83
(2) Uygulama İmar Planlarının İlçe Belediyeleri Tarafından Yapılması  83
(3) Süresi İçerisinde İlçe Belediyesi Tarafından Yapılmayan Uygulama İmar Planlarının Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapılabilmesi  83
(4) Kanunlarla Büyükşehir Belediyelerine Verilmiş Görevlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Yapılacak Planlarda Büyükşehir Belediyelerinin Yetkili Olması  84
(5) Büyükşehir Mücavir Alanlarında Plan Yapma Yetkisi  85
(6) İlçe Belediyesi Ait Planlama Yetkisinin Büyükşehir Belediyesine Devredilebilmesi  85
d. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  86
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  86
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda Planlama Yetkisi  87
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında Planlama Yetkisi  87
(4) Resmi Bina ve Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  87
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  89
e. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Planlama Yetkisi  90
(1) Belediye Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  90
(2) Büyükşehir Sınırları İçinde İlan Edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında  90
(3) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Yetkisi  90
f. Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Planlama Yetkisi  91
(1) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgeler  91
(2) Gecekondu Alanlarında Plan Türleri  92
(3) Gecekondu Kanunu’na Tabi Bölgelerde Genel Yetki Kuralı  92
(4) Büyükşehir Belediyelerinde Gecekondu Kanunu’na Tabi Alanlarda Yetki  94
(5) Gecekondu Alanlarında Belediyeler Tarafından Hazırlanan Islah ve İmar Planlarını Onaylama Yetkisi  94
(6) Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  95
g. Toplu Konut Alanlarında Planlama Yetkisi  96
h. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  97
(1) 2981 sayılı Kanunun Uygulama Alanı  98
(2) Islah İmar Planı Yapılabilecek Alanlar  98
(3) Islah İmar Planlarının Onayı  101
i. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  101
(1) Taşınmaz Maliklerinin Dönüşüm Yaptıkları Durumda Planlama ve Plan Uygulama Yetkisi  101
(2) Maliklerin Dönüşümü Yapmadığı Durumlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkili Olması  102
(3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ Başkanlığını veya Belediyeleri Yetkilendirmesi  103
(4) Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  104
j. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda Planlama Yetkisi  105
k. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Planlama Yetkisi  105
(1) Genel Yetki Kuralı  105
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  106
l. Sit Alanlarında Planlama Yetkisi  106
(1) Genel Olarak Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  106
(2) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  107
(3) Atatürk Orman Çiftliğinde Koruma Amaçlı Plan Yapma Yetkisi  107
(4) Sit Alanında Kalan Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Planlama Yetkisi  108
m. Milli Parklarda Planlama Yetkisi  108
n. Özelleştirme Kapsamındaki İdarelere Ait Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  109
(1) Genel Olarak  109
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  109
(3) Kıyıda ve Turizm Alanlarında Kalan Yerlerde İmar Planları  110
o. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Planlama Yetkisi  111
p. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama Yetkisi  112
q. Afet Bölgelerinde Planlama Yetkisi  113
r. Boğaziçi Alanında Planlama Yetkisi  115
s. Kıyılarda ve Sahil Şeritlerinde Planlama Yetkisi  117
(1) Kıyılarda Yapılacak Planlarda Genel Yetki  117
(2) Turizm Amaçlı Konularda Kültür ve Turizm Bakanlığının Yetkisi  118
(3) Özelleştirme Kapsamındaki Taşınmazlarda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Yetkisi  119
(4) Kıyılardaki Endüstri Bölgelerinde Plan Onaylama Yetkisi  120
t. Organize Sanayi Bölgelerinde Planlama Yetkisi  120
u. Endüstri Bölgelerinde Planlama Yetkisi  120
(1) Genel  120
(2) Özel Endüstri Bölgelerinde  121
v. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Planlama Yetkisi  121
w. Türk Boğazlar Bölgesinde Planlama Yetkisi  123
x. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  123
y. Haydarpaşa Limanında Planlama Yetkisi  124
z. TCDD Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlarda Planlama Yetkisi  124
aa. Atatürk Orman Çiftliğinde Planlama Yetkisi  125
bb. 1164 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda Planlama Yetkisi  125
cc. Olimpiyat Köyünde Planlama Yetkisi  126
dd. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında Planlama Yetkisi  126
ee. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde Planlama Yetkisi  127
ff. Balıkçı Barınaklarında Planlama Yetkisi  128
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında) Planlama Yetkisi  128
hh. Yalova Termal Kaplıcalarında Planlama Yetkisi  129
ii. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda Planlama Yetkisi  129
jj. Atatürk Kültür Merkezinde Planlama Yetkisi  130
kk. İzmir Expo Alanında Planlama Yetkisi  131
ll. İskan Kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda Planlama Yetkisi  131
B. Planların Kamu İdaresinin Yetkili Olmayan Birimleri Tarafından Onaylanması  131
1. Çevre Düzeni Planlarında Plan Onama Yetkisi  132
2. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Plan Onama Yetkisi  132
a. Belediye Sınırları İçinde  132
b. Büyükşehir Belediyelerinde  133
c. Belediye Sınırları Dışında  133
C. Planın Yetkili Olmayan Kişiler Tarafından Hazırlanması  133
1. Genel Olarak Müellif Şartı  133
2. Müelliflerin Nitelikleri  137
3. Müelliflerin Derecelendirilmeleri  138
4. Yeterlik Belgesinin Verilmesi ve Sicillerin Tutulması  140
5. Yeterlik Belgesinin İptali  141
6. Müelliflerin Sorumlulukları  141
D. Planlama Alanının Mevzuata Uygun Şekilde Belirlenmemesi  142
1. Mekânsal Strateji Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  142
2. Çevre Düzeni Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  142
3. Nazım ve Uygulama İmar Planlarında Planlama Alanının Belirlenmesi  143
E. Planların Gerekli Verilerin Tam Olarak Toplanmadan Hazırlanması  143
1. Genel Olarak Veri Toplama Zorunluluğu  143
2. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması  145
3. Mekânsal Strateji Planı İçin Gerekli Veriler  145
4. Çevre Düzeni Planları İçin gerekli Veriler  146
5. Nazım İmar Planları İçin Gerekli Veriler  147
6. Uygulama İmar Planları İçin Gerekli Veriler  148
F. Halihazır Haritası Bulunmayan veya Güncel Olmayan Alanlarda Plan Yapılması  148
G. Gerekli İzinlerin Alınmaması  150
1. Tarım Arazileri İçin İzin Alınmaması  150
a. Mutlak Tarım Arazileri, Özel Ürün Arazileri, Dikili Tarım Arazileri ve Sulu Tarım Arazilerinin Tarım Dışı Amaçlarla Planlanması  151
b. Diğer Tarım Arazileri  152
c. Tarımsal Amaçlı Planlamalarda İzin  152
2. Meralar İçin İzin Alınmaması  152
a. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce Nazım İmar Planı Kapsamına Alınan Meralar  154
b. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İzin Alma Zorunluluğu  155
(1) Talep  155
(2) İnceleme  155
(3) Mera Komisyonu ve Defterdarlığın Uygun Görüşü  156
(4) Tescil  157
3. Organize Sanayi Bölgesi, Endüstri Bölgesi, Sanayi Sitesi ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sanayi Alanları İçin İzin Alınmaması  158
4. Vakıf Taşınmazları İçin İzin Alınmaması  158
5. Mezarlıklar İçin İzin Alınmaması  158
6. Su ve Kanalizasyon Alt Yapısı (Sadece İstanbul İçin)  159
7. Hava Alanları İçin İzin Alınmaması  159
8. Şehir İçi Yolların Karayolları ile Bağlantısı İçin İzin Alınmaması  160
9. Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında İzin  160
10. Devlet Ormanlarında ve Özel Ormanlarda Planlama İçin İzin Alınması  160
H. Bilimsellik İlkesine Aykırılık: Analiz ve Sentez Yapılmadan Plan Hazırlanması  161
İ. Kurum Görüşlerinin Alınmaması ve Eşik Analizi Yapılmaması  162
J. Planların Şehircilik İlkelerine Uygun Olarak Hazırlanmaması  162
1. Kazanılmış Hakların Korunmaması veya Dikkate Alınmaması  162
2. Planlama Sürecine Katılımın Sağlanmaması  163
3. Kentsel Asgari Standartların (Sosyal ve Teknik Altyapı İçin Gerekli Alanların) Ayrılmaması  163
a. Genel Olarak Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarının Belirlenmesi  163
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Alanlarının İlgili Kamu İdaresinin Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Dikkate Alınarak Belirlenmesi  168
c. İbadet Yerlerinin Ayrılması  168
d. İmar Planlarında Otopark Alanlarının Ayrılmasıyla İlgili İlkeler  169
e. İtfaiye Alanlarının Ayrılması  171
f. Fonksiyon Bölgelerinin Yeşil Kuşaklarla Ayrılması  171
g. Pazaryerlerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar  172
h. Toptancı Hallerinin Planlanması  172
ı. Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemlerinin Planlanmasında Uyulması Gereken Esaslar  173
4. Hizmet Etki Alanı ve Yürüme Mesafelerine Uygun Planlama Yapılmaması  174
5. Araç Trafiğinin Azaltılması ve Toplu Taşımaya Ağırlık Verilmesi Hususlarına Dikkate Edilmemesi  176
6. Çevresel Gürültünün Dikkate Alınmaması  176
7. LPG ve Akaryakıt İstasyonlarında Tampon Bölge Oluşturulmaması  177
8. Özellik Arz Eden Alanlarda Kurum Görüşlerinin Plana Yansıtılmaması  178
9. Demiryolları Yapı Yaklaşma Mesafesine Uyulmaması  178
10. Karayolu Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  179
11. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Koruma Alanı Etüt Raporlarının Dikkate Alınmaması  180
12. Ham Petrol Boru Hattı Güzergahlarının Dikkate Alınmaması  180
13. Ormanlarda Yapılacak Planlamalarda Orman Kanunu’na Aykırı Plan Yapılması  181
14. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı Olarak Belirlenecek Taşınmazların Kullanımını ve Verimliliğini Etkileyecek Plan Yapılması  182
15. Milli Parklarda Uyulması Gereken İlkelere Uyulmaması  182
16. Sivil Savunma Bakımından Uyulması Gereken Hususlara Uyulmaması  185
17. Zeytincilik Alanlarında Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  188
18. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yapılacak Planlarda Dikkate Alınması Gereken Hususlara Uyulmaması  188
19. Boğaziçi Alanında Uyulması Gereken Esaslara Uyulmaması  189
20. Islah İmar Planı Yapımı Esaslarına Uyulmaması  191
21. Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  192
a. Genel Olarak Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemlerinin Planlanması  193
22. Bisiklet Yolu Zorunluluğu  194
23. DSİ Tarafından Belirlenen Kret Kotunun Dikkate Alınması  195
24. Akarsu Yatakları Mücavirlerindeki İmar Plan Çalışmalarında Taşkın Sınırlarının Dikkate Alınması  196
K. Plan Revizyon ve Değişikliklerinde Şehircilik İlkelerine Uyulmaması  196
1. Plan Değişikliklerinin ve Revizyonlarının Sebep Unsuru: Kamu Yararı Dışında Amaçlarla Plan Değişikliği Yapılması  197
a. Çevre Düzeni Planlarında Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  197
b. İmar Planlarında İlave, Revizyon ve Değişikliklerin Sebep Unsuru  198
(1) Yeni Planlama Alanlarına İhtiyaç  198
(2) Üst Ölçekli Plana Uygunluğu Sağlama  198
(3) Kamu Yararı ve Zorunluluk  198
2. Plan Ana Kararlarının, Plan Sürekliliğinin, Bütünlüğünün, Sosyal ve Teknik Altyapı Dengesinin Bozucu Plan Değişikliği Yapılması  199
3. Sosyal ve Teknik Alt Yapının Bozulması Sonucu Doğuraca Plan Değişikliği Yapılması  200
a. Zorunluluk  202
b. Sosyal ve Teknik Alt Yapı Değişikliklerinde İlgili Yatırımcı Bakanlık veya Kuruluşların Görüşü Alınması  203
c. Eşdeğer Alan Ayrılması  207
4. Kat Adedi veya Bina Yüksekliğini Artıran İmar Planı Değişikliklerinde Komşu Parsellerin Haklarının İhlal Edilmemesi  207
5. İmar Yollarıyla İlgili Plan Değişikliklerinde Yönetmelikte Belirtilen Hususlara Uyulmaması  208
6. Karayolu ve Çevresine İlişkin Olarak Yapılacak Planlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Görüşünün Alınmaması  209
7. Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlarda Görüş Alınmaması  209
8. Tekel Niteliğinde Hizmet Sunan Kamu İdarelerinin İhtiyaçlarının Dikkate Alınmaması  211
9. Plan Müellifinin Uygun Görüşünün Alınmaması  212
L. Planların Planlama Esaslarına Aykırı Olması  213
1. Üst Ölçekli Planı Bulunmayan Alanlarda Plan Yapılması  213
2. Üst Ölçekli Plana Aykırılık: Plan Hiyerarşisi ve Kademelenme  220
a. Genel Olarak Planlama Hukukunda Kademelenme  220
b. Planlama Kademeleri Arasında Hiyerarşi İlkeleri  222
c. Hiyerarşi İlkesinin Gerekçeleri  223
d. Genel Olarak Üst Ölçekli Plana Uygunluk Zorunluluğu  225
e. Plan Silsilesinin Bütünlük Arz Etmesi  229
f. Plan Ölçeğinden Kaynaklanan Farklılıklar  229
g. Sonradan Değiştirilen Üst Ölçekli Plana Uyum Zorunluluğu  231
h. Üst Ölçekli Mekânsal Planların Sosyo–Ekonomik Planlara Uygunluğu  231
ı. Nazım İmar Planlarının Üst Ölçekli Planlara Uygunluğu  232
i. Üst Ölçekli Planda Bulunmayan Hususlar  235
j. Üst Ölçekli Planı Olmasına Rağmen Süresi İçinde Alt Ölçekli Planın Yapılmaması  236
k. İmar Kanunu Gereğince Hazırlanan Planlar ile Özel Kanunlar Gereğince Hazırlanan Planlar Arasındaki Hiyerarşi  236
3. Her Planın Niteliğine Uygun Olarak Hazırlanmaması  237
4. Mekânsal Uyum  239
5. Esneklik  239
M. Kamu Yararı Amacı Dışında Plan ve Plan Değişikliği Yapmak  240
1. Genel Olarak Mekânsal Planların Amacı: Kamu Yararı ve Hukuk Devleti İlkesi  240
a. Genel Olarak  240
b. Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerinin Koruma ve Kullanma Dengesinin Sağlanması  243
c. Yapıların ve Çevrenin Kalitesinin Artırılması  243
d. Engelliler, Çocuklar ve Yaşlıların Yaşam Koşullarının Dikkate Alınması  243
2. Alt Ölçekli Planı Yönlendirmek  243
3. Mekânsal Strateji Planları Açısından Özel Amaçlar  243
4. Çevre Düzeni Planlarında Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  244
N. Bölgeleme ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmemesi veya Mevzuata Uygun Olarak Belirlenmemesi  245
1. Kullanım Bölgelemesi  249
2. Yoğunluk Bölgelemesi  249
3. Yapının Şeklinin ve Arsa Üzerinde Kapsayacağı Alana İlişkin Sınırlamaların Belirlenmesi  252
a. Yapı Nizamı  252
(1) Ayrık Nizam  253
(2) Blok Nizam  253
(3) Bitişik Nizam  253
b. TAKS ve KAKS  254
(1) TAKS  256
(2) KAKS  258
c. Bahçe Mesafeleri ile Bina Cepheleri ve Derinliklerinin Belirtilmesi  261
d. Diğer Mevzuatta Yer Alan Sınırlamalar  264
4. Yükseklik Bölgelemesi  264
O. Planların Mevzuata Uygun Şekilde (Pafta, Lejant, Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) Oluşturulmaması  266
1. Pafta  266
2. Gösterim  267
3. Plan Notları  269
4. Plan Açıklama Raporu  271
P. Planların Onaylanmasındaki Hatalar  271
1. Gerçek ya da Tüzel Kişiler Tarafından Hazırlanan Planların İdareye Sunulması ve İdarece Değerlendirilmesindeki Hatalar  272
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçerisinde  272
a. Meclis Onayı  272
b. Kararların Belediye Başkanına Gönderilmesi  273
c. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde Kararların Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi  274
d. Kararların Mülki Amire Gönderilmesi  277
3. Belediye Sınırları Dışında  277
a. Onay  277
b. Kararın Valiye Gönderilmesi  277
III. İMAR PLANLARININ İLANI VE BU PLANLARA İTİRAZ  278
1. Genel Olarak İmar Planlarının İlanı ve İtiraz  278
a. İlan  278
b. İmar Planlarına İtiraz  279
c. İtirazın Yapılacağı ve İtirazı Karara Bağlayacak Merci  280
d. İtirazı Karara Bağlama Süresi  280
e. İtirazın Karara Bağlanması  280
2. Toplu Konut Kanunu’na Göre Onaylanan Planların İlanı ve İtiraz  281
3. 775 sayılı Kanun Kapsamında Hazırlanan Islah Planlarının İlanı ve İtiraz  282
4. Turizm Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  282
5. Koruma Amaçlı Planların İlanı ve İtiraz  285
a. Koruma Amaçlı Planların İlanı  285
b. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz  286
c. Koruma Bölge Kurullarınca Alınan Kararlara İtiraz  286
d. Islah İmar Planlarına İtiraz  287
6. OSB Planlarının İlanı ve İtiraz  288
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Hazırlanan Planların İlanı ve İtiraz  288
8. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planların İlanı ve İtiraz  289
IV. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  289
A. Görevli Yargı  289
B. Yetkili Mahkeme  290
C. Ehliyet  294
1. Taşınmaz Maliklerinin Dava Açma Ehliyeti  295
2. Malik Olmamakla Birlikte Plandan ya da Plan Değişikliğinden Doğrudan Etkilenenler  297
3. Kiracının Dava Açma Ehliyeti  298
4. Kent ya da Semt Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  298
5. Plan Müelliflerinin Dava Açma Ehliyeti  303
6. Meslek Odalarının Dava Açma Ehliyeti  303
7. Baroların Dava Açma Ehliyeti  306
8. Derneklerin Dava Açma Ehliyeti  308
9. Ormanları İlgilendiren Konularda Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  312
10. Aynı Tüzel Kişiliğe Dahil Kamu İdarelerinin Dava Ehliyeti  313
11. Taşınmazı Bir Başka Kamu İdaresine Devreden Kamu İdaresi  315
12. Tapu Tahsis Belgesi Sahibinin Dava Açma Ehliyeti  315
13. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  317
14. Belediye Başkanının Dava Açma Ehliyeti  319
15. Büyükşehir Belediye Başkanının Dava Ehliyeti  320
16. Mülki Amirlerin Belediye Meclisi Kararlarına Karşı Dava Açma Ehliyeti  321
17. Valinin Dava Açma Ehliyeti  323
18. Belediye Meclisi Üyelerinin Dava Açma Ehliyeti  323
19. Siyasi Parti Teşkilatlarının Dava Açma Ehliyeti  327
20. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  328
21. Sendikaların Dava Açma Ehliyeti  330
22. Bakanlıklar Tarafından Onaylanan Planları İlan Etmekle Yükümlü İdarelerin Dava Açma Ehliyeti  332
D. Dava Açma Süresi  333
1. İmar Planlarına İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  333
2. İmar Planlarına İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  336
3. İYUK 11. Maddenin Uygulanması  342
4. Uygulama İşlemi Üzerine Planlara Dava Açılması  345
a. Genel Kural  345
b. Uygulama İşlemi Olarak Kabul Edilen Uygulamalar  348
5. Plan Değişikliği Talep Edilmişse  352
6. İşlem Yok Hükmünde İse  353
E. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  354
1. Genel Olarak  354
2. İlan Edilmeyen Planların Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Olup Olmadığı  354
3. Bir Başka Kurumun Onayına Tabi İmar Planlarının Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem Niteliği  358
F. Husumet  358
G. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  359
V. İMAR PLANLARINA KARŞI AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUCA BAĞLANMASI  360
A. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişilik Meselesi  360
1. Çözümü Teknik Bilgi Gerektiren Konularda Bilirkişi Görevlendirilmesinin Zorunlu Olması  360
2. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  363
3. Özellik Arz Eden Planlara Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Kurulunda Uzman Bulundurulması Zorunluluğu  364
4. İmar Planlarına karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi İncelemesi ve Raporuyla İlgili Özellik Arz Eden Hususlar  365
B. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda Yürütmenin Durdurulması  368
C. İmar Planlarına Karşı Açılacak Davanın Esasının Görülmesi  372
D. İmar Planlarına Karşı Açılan Davalarda Temyiz  376
E. İmar Planlarının İptal Edilmesinin Sonuçları  376
1. İmar Planların İptali  376
2. Plan Değişikliklerinin İptali  379
VI. İMAR PLANINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  381
VII. İMAR PLANINA DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  383
İkinci Bölüm
PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)
İŞLEMLERİNE İTİRAZ VE DAVA
I. GENEL OLARAK PARSELASYON İŞLEMLERİ  385
A. Yasal Dayanak  385
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Tarihçesi  390
II. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  394
A. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Sebep (Hukuki Dayanak) Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri  394
1. İmar Planı Bulunmayan Alanlarda Parselasyon Yapılması  395
2. Parselasyon İşleminin İmar Planına Uygun Olmaması  398
3. İdarelerin Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapmaya Zorlanıp Zorlanmayacağı  399
4. Uygulama İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Durumu  405
5. Uygulama İmar Planı Değişikliği Durumu  405
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinde Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık: İnşaata Elverişli Parsel Üretmek Dışında Amaçlarla Parselasyon Yapmak  406
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Genel Amacı: Kamu Yararının Sağlanması  406
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Asli Amacı ve Bu Amacın Ortaya Çıkardığı Gereklilikler: İnşaata Elverişli İmar Parseli Üretmek  406
a. Yapılaşmaya Elverişli Parsel Tahsis Zorunluluğu  413
b. Artık Parsel Oluşturulmaması Gerekliliği  414
c. Müstakil Parsel Oluşturma Zorunluluğu  414
d. İnşaat Yapmaya Elverişli Parsel Üretilmesi Mümkün Olmayan Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulamaması  416
3. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin Tali Amacı  417
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  417
1. Genel Yetki Kuralları  418
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde/Dışında  418
b. Büyükşehir Belediyesi Olan Yerlerde  418
(1) Genel Kural: Parselasyon Yapmaya İlçe Belediyelerinin Yetkili Olması  418
(2) Büyükşehir Belediyelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Olduğu Durumlar  418
(3) İlçe Belediyelerinin Yaptığı Parselasyon İşlemlerinin Büyükşehir Belediyesinin Onayına Tabi Olması  418
(a) Büyükşehir Belediyesinin Onay ve Denetim Yetkisinin Niteliği  419
(b) Parselasyon İşlemlerini Büyükşehir Belediyesine Gönderme Zorunluluğu  419
(c) Gönderme Zorunluluğunun Kapsamı  420
(d) Gönderme Zamanı  421
(e) Büyükşehirlerde Onay Mercii  421
(f) Büyükşehir Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/b Maddesindeki Denetim Yetkisinin Kapsamı  421
c. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  422
2. Özel Yetki Kuralları  422
a. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  423
b. Organize Sanayi Bölgelerinde  423
(1) Genel Olarak  423
(2) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri  424
c. Endüstri Bölgelerinde  425
d. TCDD’ye Ait Taşınmazlarla İlgili Yetkiler  425
e. Gecekondu Alanlarında  427
f. Atatürk Kültür Merkezi Alanında  429
g. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  429
h. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  430
(1) Merkezi İdarenin Yetkisi Dâhilindeki Kamu Yatırımları ve Tesisleri İçin Gerekli Alanlarda  430
(2) Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  430
(3) Kamu Yapıları ve Enerji Tesisleriyle İlgili Alt Yapı, Üst Yapı ve İletim Hatlarına İlişkin İmar Planlarında  430
(4) Resmi Bina Tesisler Konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkileri  431
(5) İçişleri Bakanlığının İhtiyaç Duyacağı Taşınmazlar  431
i. Atatürk Orman Çiftliğinde  431
j. Haydarpaşa Limanı ile İlgili Yetkiler  431
k. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  432
l. Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu Kapsamında Kalan Yerler  432
m. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  432
n. Toplu Konut Alanlarında  433
o. GAP Projesi Kapsamında Kalan Yerlerde Planlama  434
p. 1164 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  435
q. 2981 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  435
r. Tabii Afetlerle İlgili Kanunlar Kapsamındaki Yerlerde  435
s. Boğaziçi Alanında Planlama  435
t. Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara Ait Taşınmalarda  436
(1) Genel Olarak  436
(2) Hizmet Özelleştirmesine Ait İmar Planları  436
u. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Projeler İçin Gerekli Alanlarda  436
v. Milletvekilleri Lojmanları  437
w. Türk Boğazlar Bölgesinde  437
x. Olimpiyat Köyünde  438
y. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  438
z. Kamu ve Özel Sektör Yatırımları İçin Gereken Alanlarda  438
aa. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  438
bb. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  439
cc. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  440
dd. Milli Parklarda  440
ee. İskan kanunu Kapsamında Yapılacak Uygulamalarda  440
ff. Türk Silahlı Kuvvetlerine Ait Savunma ve Eğitim Amaçlı Alanlarda  441
gg. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında (Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkında)  441
hh. Balıkçı Barınaklarında  441
ii. Patlayıcı Madde Üretmek/İşlemek Üzere Kurulacak Tesislerde  441
D. Parselasyon İşleminin, Kamu İdarelerinin Parselasyon Yapmaya Yetkili Organları Tarafından Yapılmaması  442
1. Belediyelerde  442
2. İl Özel İdarelerinde  444
3. Diğer İdarelerde  445
E. Parselasyon İşleminin Teknik Açıdan Yeterli Olmayan Personel Tarafından Yapılması  445
1. Meslek Türü Açısından Gereklilik  445
2. Mesleki Yeterlilik Şartı  446
3. İdarenin Parselasyon İşlemini Kendisinin Yapması Durumunda Müellifin Memur ya da Diğer Kamu Görevlisi Olması Şartı  448
F. Parselasyon Yapılırken Tapudaki Mülkiyet Durumunun Dikkate Alınmaması  448
G. Parselasyon İşlemlerinde Düzenleme Alanının Hatalı Tespiti  451
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yapılabilmesi İçin İmar Planı Şartı  451
2. Düzenleme Sonucu Oluşturulacak İmar Parseli Sayısının Bir Önceki Yıl Verilen İnşaat Ruhsatından Az Olmaması Gerekliliği  454
3. Yapılaşmış Alanla İrtibatlı ve Şehrin Gelişme Yönündeki Alanların Tercih Edilmesi  454
4. Düzenleme Alanının, Düzenleme Ortaklık Payının Dengeli Çıkmasını Sağlayacak Şekilde Belirlenmesi  455
5. Bir İmar Adasından Küçük Alanda Parselasyon İşlemi Yapılamaması  458
6. Düzenleme Alanında Bulunan Tüm Parsellerin Uygulamaya Dahil Edilmesi Gerekliliği  460
H. Mera, Yaylak ve Kışlaklar İçin İzin Alınmaması ve Bunların Parselasyonda Hatalı Tescil Edilmesi  461
1. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Önce İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  463
2. Mera Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra İmar Planları Kapsamında Kalan Meralar  468
İ. Sit Alanları İçin İzin Alınmaması  469
J. Düzenleme Sınırının Hatalı Geçirilmesi  471
1. Düzenleme Sınırının Geçirilmesiyle İlgili Kurallar  471
2. Düzenlemeye Giren Parsellerin Belirlenmesi  472
3. Düzenleme Sınırının ve Ayırma Çaplarının Encümen Tarafından Onaylanması  474
K. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yüzölçümü Düzeltmesinin Hatalı Yapılması  475
1. Yüzölçümü Kontrolünün Zorunluluğu  475
2. Yüzölçümü Kontrolünün Şekli  476
3. Yüzölçümü Düzeltmesinin Şekli  476
a. Tecviz Dahilinde Kalan Yüzölçümü Farklılıkları  477
b. Tecvizi Aşan Fakat Kaba Olmayan Yüzölçümü Farklılıkları  478
c. Kaba Hatalar  479
(1) Tapudaki Yüzölçümünün Yanlış Yazılmış Olması  482
(2) Ölçü, Sınırlandırma, Tersimat ve Hesaplamalardan Doğan Hatalar  483
(3) Sayısallaştırmadan Sırasında Tespit Edilen Hatalar  485
d. Kısmen Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerde Yapılacak İşlem  485
L. Düzenleme Ortaklık Payı ile İlgili Hatalar  485
1. Hiç Hesaplanmadan Yasal Sınırdan DOP Alınması  486
2. Düzenleme Ortaklık Payı Oranının İmar Planı ya da Meclis Kararıyla Belirlenerek Kesinti Yapılması  487
3. Düzenleme Ortaklık Payının Hatalı Hesaplanması  488
a. Umumi Hizmetlere Ayrılacak Alanın Hesabı  489
(1) Umumi Hizmet Alanları Toplamında Dikkate Alınacak (DOP’tan Karşılanabilecek) Alanlar  490
(2) Şahıslar Tarafından Yapılan Bağışların Umumi Hizmetler Alanı Toplamından Düşülmesi  490
(3) Kapanan Yolların DOP’tan Düşülüp Düşülmesi  491
(4) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmetler İçin Tahsis Edilen Alanların DOP’tan Düşülmesi  491
(5) Kamulaştırılacak Alanların Düşülmesi  492
(6) Düzenleme Alanında Kalan Park, Yeşil Alan Gibi Tescil Harici Alanların Düşülmesi  492
b. Düzenleme Alanının (Katılım Kütlesinin) Yüzölçümünün Belirlenmesi  493
(1) İhdasların Katılım Kütlesine Dahil Edilmesi  493
(2) Daha Önceden DOP Kesintisi Yapılmış Eski İmar Parsellerinin Düşülmesi  493
(3) Değer Artışı Olmayan Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  493
(4) Şahıslar Tarafından Bağışlanan Alanların Katılım Kütlesinden Düşülmesi  494
(5) Hazine ya da Belediye Tarafından Umumi Hizmet Alanları İçin Terk Edilen Parsellerin Katılım Kütlesinden Düşülmesi  494
(6) Kamulaştırılacak Alanın Katılım Kütlesinden Düşülmesi  495
c. Düzenleme Ortaklık Payının Hesap Şekli  495
d. Düzenleme Ortaklık Payının Yasal Orandan Fazla Çıkması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler  496
(1) Tescil Harici Alanların ve Kamu Mülkiyetindeki Taşınmazların DOP Hesabında Değerlendirilmesi  496
(2) DOP İçin Kamulaştırma Yapılması  497
(3) DOP İçin Yapılacak Kamulaştırmaların Trampa Yoluyla Sağlanması  498
e. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  499
f. Üzerinde Yapılaşma Olan Parsellerde Düzenleme Ortaklık Payı Kesintisinin Yapılaşma Olmayan Kısımdan Yapılması  500
4. DOP Kesintisinin ve Dağıtımının Hatalı Yapılması ve DOP’tan Oluşan Alanların Hatalı Şekilde Tescili  501
a. Genel Olarak Kesinti Şekli  501
b. DOP’tan Oluşan Alanların Tescili  502
5. Hesaplamada Bulunan Orandan Fazla Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  503
6. Parselasyon Yapılmadan Düzenleme Ortaklık Payı Alınması  505
7. Değer Artışı Olmayan Parsellerden DOP Alınması  506
8. Daha Önceden DOP Alınmış Parsellerden İkinci Kez DOP Alınıp Alınmayacağı  509
9. Daha Önceden Terk Yapılan Parsellerden DOP Alınıp Alınmayacağı  511
10. Düzenleme Ortaklık Payının Tüm Parsellerden Eşit Şekilde Alınmaması  519
11. Düzenleme Ortaklık Payından Oluşması Gereken Yerlerin Hazine’den veya Şahıslardan Karşılanması  521
12. Düzenleme Ortaklık Payından Karşılanmaması Gereken Alanların DOP’tan Karşılanması  525
a. Kanun’da Sayılanlar  526
(1) Yollar  527
(2) Meydanlar  527
(3) Parklar  527
(4) Yeşil Alanlar  527
(5) Çocuk Bahçeleri  529
(6) Otoparklar  529
(7) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretime Yönelik Eğitim Tesis Alanları  530
(8) İbadet Yerleri  530
(9) Karakollar  531
(10) Su Yolları  531
(11) Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesis Alanları  531
(12) Pazaryerleri  531
(13) Semt Spor Alanları  532
(14) Ağaçlandırılacak Alanlar  533
(15) Rekreasyon Alanı Olarak Ayrılan Parseller ve Mesire Alanları  533
(16) Toplu Taşıma İstasyonları ve Durakları  534
(17) Resmî Kurum Alanı ve Belediye Hizmet Alanı  534
(18) Mezarlık Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı  534
(19) Taşkın Kontrol Tesis Alanları  534
b. Kanun’da Sayılmayanlar  534
13. Düzenleme Ortaklık Payının, Mülkiyet Hakkına ve Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı  535
M. Umumi Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılacak Alanın Hatalı Hesaplanması  537
1. Genel Olarak  537
2. Kamulaştırılacak Alanın Hesap Edilmesi  537
3. Kamulaştırma Oranının ve Her Bir Parselden Kamulaştırılacak Alanın Hesaplanması  539
4. DOP Kesintisi Yapılan ve İkinci Kez Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Kamulaştırılacak Alan Kesintisi Yapılması  539
5. Kamulaştırılacak Alanların Temin Edilmesi  539
6. Kamulaştırılacak Alanların Tescili  541
N. Kamu Tesisleri Alanına Tahsis (Kop) Hatalı Hesaplanması  542
O. Aynı Yerden Parsel Verilmesi İlkesine Uyulmaması  542
1. Genel Olarak Aynı Yerden Parsel Verilmesi Zorunluluğu  543
2. Hak Sahiplerine Aynı Yerden Parsel Tahsisi Olanağını Kaldıran Durumlar  547
a. Hukuki Zorunluluk Halleri  549
(1) Kadastro Parselinin Düzenleme Ortaklık Payından Oluşturulması Gereken Alanda Kalması  549
(2) Kadastro Parselinin Umumi Hizmet Alanlarında Kalması  550
(3) Kadastro Parselinin Özel Mülkiyete Konu Olamayacak Alanda Kalması  552
(4) Kadastro Parselinin Resmi Hizmet Alanlarında Kalması  552
b. Teknik Zorunluluk Halleri  553
(1) Aynı Parselden Yer Tahsis Edilmesi Gereken Birden Fazla Parsel ya da Hak Sahibi Bulunması  553
(2) Müstakil İmar Parseli Oluşturamayacak Parseller  553
c. Fiili Zorunluluk Halleri  556
(1) Taşınmazın Yapı Yapılamayacak Alanlarda Kalması  556
(2) Mevcut Kullanım Şeklinden Farklı Bir Amaca Ayrılmış Alanda Kalan Taşınmazların Durumu  557
3. Başka Yerden Parsel Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar  558
a. En Yakın Yerden Parsel Verilmesi İlkesi  560
b. Eşdeğer Yer Verilmesi İlkesi  560
c. İlkeler Çatışması  562
P. Hisse Çözümü (Ferdileştirme) Yapılması  562
1. Paydaşların Anlaşmaları Halinde Ferdileştirme  564
2. Kayden Hisseli Fiilen Müstakil Parseller  565
3. Ek 1. Madde Uygulamaları  566
a. Genel Olarak Ek 1. Madde Uygulamaları  566
b. Ek 1. Madde Uygulamalarının Şartları  568
c. Şartların Denetimi  573
4. 2981/10–c Uygulamasında Hisse Çözümü  574
Q. Korunmasında Sakınca Olmayan Yapıların Tek Bir İmar Parselinde Bırakılmaması ve İmar Parsellerinin Yapılaşma Dikkate Alınarak Oluşturulması  576
R. Müstakil Parsel Verilmesi Zorunluluğu  577
1. Genel Olarak  577
2. Hisselendirmenin Mümkün Olduğu Durumlar  580
S. Hisse Yerine Bedel Verilmesi  581
1. 2981 sayılı Kanun Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  581
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uyarınca Yapılacak İşlemlerde  584
T. Tarıma Elverişli Olmayan Tescil Harici Alanların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  585
U. Genel Sular ve Bunların Metrukatı  586
V. Mevzuata Göre Mümkün Olmadığı Halde Bazı Kamu Mallarının Parselasyona Tabi Tutulması  587
1. Kıyılarda Parselasyon Yapılması  589
2. Ormanlarda Parselasyon Yapılması  590
3. Mezarlıkların İmar Uygulamasına Tabi Tutulması  592
4. Sulak Alanların Düzenlemeye Tabi Tutulması  593
5. Askeri Yasak Bölgelerin ve Güvenlik Bölgelerinin Parselasyona Tabi Tutulması  594
W. Hizmet Mallarında Kamu Hizmetinin Devamını Engelleyecek Şekilde İmar Uygulaması Yapılması  594
1. Genel Olarak  594
2. Parselasyon Öncesi Resmi Kurum Alanı Olarak Kullanılan Hazine Taşınmazlarının Parselasyondaki Durumu  596
X. Daha Önceden İmar Uygulamasına Tabi Tutulmuş Taşınmazların İmar Planı Değişikliği Olmadan İkinci Kez Parselasyona Tabi Tutulması  597
Y. Hazine Adına Tescil Edilmesi Gereken Bazı Kapanan Yolların Hazine Adına İhdasen Tescil Edilmemesi  600
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi veya Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 7. Maddesi Kapsamında Terk Edilen Yerlerin Durumu  601
2. Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Satın Alma, Kamulaştırma veya Maliye Bakanlığından Devralınmak Suretiyle Edinilen ve Sonrasında Yol Ağı İçin Terk Edilen Yollar  602
3. Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamında Kalan Yollar  603
4. Afet Bölgesi İçinde İmar Planına Göre İnşaat Alanında Kalan Yollar  604
5. Savunma ve Emniyet Hizmetleri Kullanımında Olan Alanlarda Kapanan Yollar  604
Z. Düzenleme Alanındaki Kapanan Yolların Düzenleme Ortaklık Payı Hesabında Değerlendirilmemesi  605
AA. Asgari Parsel Büyüklüğü Kuralına Uyulmaması  606
BB. Parsellerin Hatalı Oluşturulması ve Cetvellerin Hatalı Düzenlenmesi  606
1. Her Bir Parselden İmar Parsellerine Yapılacak Tahsis Miktarının Belirlenmesi  606
2. Parselasyon Açıklama Raporunun Düzenlenmesi  606
3. Parselasyon Planı Paftasının Hazırlanması  607
4. İmar Adalarının ve Parsellerinin Numaralandırılması  608
5. Cetvellerin Düzenlenmesi  608
a. Özet Cetveli  608
b. Mal Sahipleri Araştırma Özet Formu  610
c. Tescile Esas Dağıtım Cetveli  612
d. Tescil Sayfası  613
e. İrtifak Hakkı Cetveli ve Yapı–Muhdesat Cetveli  614
CC. Parselasyonun Onayının Hatalı Şekilde Yapılması  615
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN TESCİLİ, TEBLİĞİ VE BU İŞLEMLERE İTİRAZ  618
A. İmar Uygulamasının Tapuya Tescili, Beyan ve Şerhlerin Nakli  618
1. Genel Olarak Tescilin Şekli  618
2. Mülkiyeti Davalı Yerlerde İmar Uygulamasının Tescil Şekli  619
3. Tescildeki Hatanın Parselasyon İşleminin İptaline Neden Olup Olmayacağı  620
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İlanı ve Tebliği  620
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerinin İlanı  620
2. Genel Tebligat Zorunluluğu  621
3. Vakıflar Genel Müdürlüğüne Tebligat Zorunluluğu  626
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz  626
1. İtirazın Yapılacağı Merci  626
2. İtirazı Karara Bağlanması İçin Süre  627
3. İtirazı Karara Bağlanması  628
IV. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  628
A. Görev ve Yetki  628
1. Görevli Yargı  628
2. Yetkili Mahkeme  631
B. İdari Merci Tecavüzü  631
C. Ehliyet  632
1. Tapu Maliklerinin Ehliyeti  632
a. Genel Olarak  632
b. Taşınmazı Düzenleme Alanı Dışında Bırakılan Malikin Dava Açma Ehliyetti  634
c. Parselasyona Tabi Tutulan Taşınmazı Sonradan Edinen Kişinin Dava Açma Ehliyeti  635
d. Paylı Mülkiyette Bulunan Taşınmazlar Açısından Paydaşların Dava Açma Ehliyeti  637
e. Elbirliği Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazlar Açısından Ortakların Dava Açma Ehliyeti  637
f. Tapu Malikleri Açısından Menfaatin Devamı Şartı  638
2. Malik Olmayan Kişilerin Ehliyeti  638
a. Meslek Odalarının ve Semt/Mahalle/Kent Sakinlerinin Dava Açma Ehliyeti  639
b. Zilyedin Dava Açma Ehliyeti  640
c. Sınırlı Ayni Hak Lehtarının Dava Açma Ehliyeti  640
d. Kuvvetlendirilmiş Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  641
e. Alacak Hakkı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  642
f. Yapı Sahiplerinin Dava Açma Ehliyeti  642
g. Yatırımcıların Dava Açma Ehliyeti  644
h. Taşınmazın Mülkiyetini Tescilden Önce İktisap Eden Kişilerin Dava Açma Ehliyeti  645
i. Satış Vaadi Alacaklısının Dava Açma Ehliyeti  646
j. Ormanlar İçin Orman Genel Müdürlüğünün Dava Açma Ehliyeti  648
D. Parselasyon İşleminin Kesin ve İcrai İşlem Niteliği  648
E. Dava Açma Süresi  651
1. Encümene İtiraz Edilmişse Dava Açma Süresi  652
2. Encümene İtiraz Edilmemişse Dava Açma Süresi  656
3. İşlem Yok Hükmünde İse Dava Açma Süresi  663
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesine Göre Başvuru Halinde Dava Açma Süresi  665
5. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Yapılan Planlara Karşı Açılacak Davalarda Süre  668
F. Husumet  668
G. Dilekçenin 2577 sayılı Kanun’un 5. Maddesine Uygun Olması  669
1. Birden Fazla İşleme Karşı Tek Dilekçe ile Dava Açılması  671
2. Birden Fazla Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması  674
V. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ  675
A. Parselasyon İşlemlerini Nasıl İnceleyebilirim? Belgeleri Nasıl Temin Edebilirim?  675
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Müessesi  677
1. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Haller  677
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  679
C. Yürütmenin Durdurulması  680
D. İptal Davasının Karara Bağlanması  681
1. Uygulama İmar Planı– Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemi  681
2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Kısmen mi, Tamamen mi İptal Edileceği Sorunu  685
3. İptal Kararının Tapu Siciline Etkisi  688
E. Parselasyona İlişkin İlk Derece Mahkeme Kararlarının Temyizi  691
VI. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ İŞLEMLERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN YARGI KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ  691
A. Genel Olarak  691
B. Yerine Getirme Zorunluluğu  692
C. Yargı Kararının Yerine Getirilmesi İçin İdareye Başvuru  693
1. İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı  693
2. Başvuruda Süre ve Zaman Aşımı  694
D. Yerine Getirme Şekli  695
1. Şekil Eksikliklerinin Düzeltilmesi  695
2. Maddi Hataların Düzeltilmesi  695
3. Parsel Bazlı İptal Kararlarının Uygulanması  696
4. Parselasyonun Tamamının veya Encümen Kararının İptal Edilmesi Halinde Yapılması Gereken İşlemler  696
5. İptal Kararından Önce Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  698
6. İptal Kararından Sonra Mülkiyeti Değişen Taşınmazların Durumu  698
7. Düzenleme Ortaklık Payının İadesi Meselesi  700
8. DOP’un Bedele Dönüştürülmesi Karşılığında Tahsil Edilen Tutarların İadesi  700
E. Yargı Kararının Uygulanamaması Halinde Tazmin  701
F. Yargı Kararının Yerine Getirilmemesi Halinde Açılabilecek Davalar  701
1. İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  704
a. Eski Kaydın İhyası Davası Açılması İçin Parselasyonun İdari Yargı Kararı ile İptal Edilmesi Gerekliliği  706
b. Yok Hükmünde Olan Parselasyonlar İçin Doğrudan İmar Uygulaması Sonucu Oluşan Parsellerin İptali ile Eski Kaydın İhyası Davası Açılması  708
c. Husumet  708
d. Kararın Sonuçları  709
2. Tapu Müdürlüğüne İdari Yargı Kararının Uygulanması Amacıyla Yapılan Başvurunun Reddi Yönündeki İşleme Karşı İptal Davası Açılması  712
3. Parselasyonun İptaline İlişkin Yargı Kararını Uygulamayan İdare Aleyhine Tazminat Davası Açılması  715
a. Genel Olarak  715
b. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları  715
(1) Görev ve Yetki  715
(2) İdari Merci Tecavüzü (İdareye Başvurunun Zorunlu Olup Olmadığı)  715
(3) Ehliyet  720
(4) İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  720
(5) Süre  720
(a) Tam Yargı Davası Açma Süresi  720
(b) Sürenin Başlangıcı  720
(6) Husumet  720
c. Tam Yargı Davasının Esası  720
VII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  722
VIII. PARSELASYON (ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ) İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  724
Üçüncü Bölüm
AYIRMA, BİRLEŞTİRME, TERK,
İHDAS İŞLEMLERİYLE İLGİLİ DAVALAR
I. GİRİŞ  727
A. Yasal Dayanak  727
B. İş Akış Süreci  728
C. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yetki  728
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde  728
2. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  729
3. Özelleştirme Kapsamına Alınan İdarelere Ait Taşınmazlarda  730
4. 6292 Sayılı Kanununa Göre Belirlenen Proje Alanlarında  730
II. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  730
A. Talep Olmadığı Halde İlgili İdare Tarafından Resen Ayırma ve Birleştirme Yapılması  730
B. Maliklerin Tamamının Başvurusu Olmadan İşlem Yapılması  733
C. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ayırma ve Birleştirme Başvurusunun Reddi  734
1. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri İçin Malikler Tarafından Harita Yaptırılmış Olması  734
2. Ayırmanın İmar Planında ve İmar Mevzuatında Öngörülen Şartlarının Sağlanması  736
a. İmar Planı Bulunan Alanlarda Ayrıma/Birleştirme Şartları  736
(1) İfraz/Tevhitte İmar Planına Uygunluk  736
(2) İfraz/Tevhitte Parselasyon Şartı  736
(3) İfraz/Tevhitte Asgari Parsel Büyüklüklerine Uygunluk Şartı  740
(4) İfraz/Tevhitte Yapı Estetiğini ve Sokak Silüetini Bozmama Şartı  741
(5) Kademe Hattına Uygunluk Şartı  741
(6) İfrazda Yola Cephe Şartı  741
(7) Afet Alanlarında İfraz Yasağı  742
(8) Farklı Yapılaşma Koşullarına Sahip Parsellerin Tevhidi  742
(9) Kamu Hizmetleri İçin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılan İfraz/Tevhitler  743
b. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde İmar Planı Bulunmayan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  743
c. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Ayırma İşleminin Şartları  744
d. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde ve Dışındaki Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Alanlarda Ayırma İşleminin Şartları  745
e. Özel Mevzuatıyla Getirilen Kısıtlamalar  745
(1) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  745
(2) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  745
(3) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  746
(4) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  746
(5) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlar  747
(6) Taşkömürü Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair Kanun  747
(7) Yapı Yasaklı Alanlar  747
(8) Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarında Ayırma İşlemi  747
(9) Tarım Arazilerinde Ayırma İşleminin Şartları  748
(10) Özel Ormanlarda Ayırma İşleminin Şartları  748
(11) Arazi Toplulaştırması Yapılan Yerlerde Ayırma İşleminin Şartları  748
3. Ayırma ve Birleştirme İşlemleri Nedeni ile DOP Talep Edilmesi  749
4. Ayırma ve Birleştirmenin Yola Terk veya Kamulaştırma Şartına Bağlanamaması  749
5. Ayırma ve Birleştirme Harcının Hatalı Olarak Tahsil Edilmesi  751
a. Genel Olarak Ayırma ve Birleştirme Harcı  751
b. İstisnalar  752
c. Tarife  753
7. Ayırma ve Birleştirme İşlemlerinde Yüzölçümü Hataları  754
D. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Süresi İçerisinde Onaylanmaması  755
E. Ayırma ve Birleştirme Dosyasının Belediye veya İl Encümeni Dışındaki Organlarca Karara Bağlanması  755
III. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  756
A. Görev ve Yetki  756
B. İdari Merci Tecavüzü  757
C. Ehliyet  757
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  758
E. Süre  758
F. Husumet  758
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  758
IV. AYIRMA VE BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİYLE İLGİLİ AÇILACAK İPTAL DAVASININ ESASININ GÖRÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  759
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  759
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  759
C. Davanın Karara Bağlanması  759
D. Kararın Temyizi veya İstinafı  760
Dördüncü Bölüm
YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ
İŞLEMLERE İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  761
A. İş Akış Şeması  761
B. Ruhsat Verme Yetkisi  762
1. Belediye Sınırları İçinde ve Dışında  763
2. Merkezi İdarenin Görevli ve Yetkili Olduğu Kamu Hizmetleri ile Kamu Yatırımları İçin Gerekli Alanlarda  764
3. Şehirlerin Marka Değerini Artırmaya Yönelik Yatırımlarda  765
4. Gecekondu Alanlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisi  766
5. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Kalan Alanlarda  766
a. Genel Yetki  766
b. Terör Nedeniyle 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Afet Riskli Bölge Olarak Belirlenen Alanlarda  767
6. Kentsel Dönüşüm Alanlarında  767
7. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ile Turizm Alan ve Merkezlerinde  767
8. Atatürk Kültür Merkezinde  768
9. Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlara Ait Taşınmazlarda  768
10. Haydarpaşa Limanında  768
11. 5104 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  769
12. Türk Boğazlar Bölgesinde  769
13. Organize Sanayi Bölgelerinde  769
14. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  770
15. Endüstri Bölgelerinde  771
16. Özel Endüstri Bölgelerinde  771
17. Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde  772
18. Özel Çevre Koruma Alanında Kalan Yapılar  772
19. Kıyılarda, Doldurma ve Kurutma Suretiyle Elde Edilen Alanlarda  772
20. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Kalan Yerlerde  772
21. Büyükşehirlerdeki Akaryakıt İstasyonlarında  772
22. Alışveriş Merkezlerinde  773
C. Ruhsat Alma Zorunluluğu  773
D. Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen Durumlar  774
1. Yapı Kavramına Dahil Olmayan İnşaatlar  775
2. Kamu Kuruluşlarınca Yaptırılacak Enerji, Ulaşım ve Benzeri Tesisler  778
3. Erişme Kontrolü Uygulanan Karayolu Sınırları İçinde Kurulacak Tesisler  782
4. Basit Tamirat  782
a. Taşıyıcı Sistemi Etkilememek  783
b. Kapalı Alan Oluşturmamak  786
c. Belediye İmar Yönetmeliklerine Uygun Olmak  788
d. Kat Mülkiyeti Kanunu’na Uygunluk  789
5. Belediye ve Mücavir Alan Sınırı Dışında Bulunan Köy Yerleşik Alanlarındaki Yapılar  789
a. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Köylerde Yapılmış Olmak  790
b. Köy Yerleşik Alanının Tespit Edilmiş Olması Gerekliliği  790
c. Köy Yerleşme Planının Yapılmamış Olması  793
d. Yapının, Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Köyde Sürekli Oturan Kişilerce Yapılmış Olması Gerekli Değildir  793
e. Yapılacak Yapının Yönetmelikte Belirtilen Şartları Taşıması  795
(1) TAKS  795
(2) Bahçe Mesafeleri  795
(3) Bina Cepheleri ve Derinlikleri  795
(4) Bina Yükseklikleri  795
(5) Binalara Kot Verilmesi  796
(6) Bir Parsele Birden fazla Yapı Yapılması  796
(7) Binalarda Bulunması Gereken Unsurlar  796
f. Yapının Konut ve Hayvancılık Amaçlı Yapılmış Olması  796
g. Valilik İncelemesinin Yapılmış ve Muhtarlığa Bildirimin Yapılmış Olması  797
6. Büyükşehir Belediyesinde Mahalleye Dönüşen 5000’den Az Nüfuslu Köylerde Yapılacak Yapılar  797
7. Halk Konutları  797
8. 2981 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yapıların Durumu  798
9. Şantiye Binaları  800
10. Plansız Alanda Bulunan Madencilik Tesisleri  802
11. İstinat Duvarları  803
12. Seralar  803
13. Baz İstasyonlarında Ruhsat  803
II. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  807
A. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  807
1. Jeolojik–Jeoteknik Etüt Raporunun Verilmesi  807
2. Kanal Kotu Tutanağının Verilmesi  808
B. İmar Durumu Belgesinin Hatalı Verilmesi  808
1. Gerekli Koşullar Gerçekleştiği Halde İmar Durumu Belgesinin Verilmemesi  810
a. İmar Durumu Belgesi Verilmesi İçin İmar Planı Zorunluluğu ve İmar Parseline Dönüşme Şartı  810
b. Parselasyon İşlemleri Davalı Alanlarda İmar Durumu Belgesi ve Ruhsat Verilmesi  812
c. Alt Yapı Hizmetlerinin Götürülmüş Olması  812
d. Kayıt ve Suret Harcının Yatırılmış Olması  813
(1) Genel Olarak Kayıt ve Suret Harcı  813
(2) İstisnalar  813
(3) Tarife ve Matrah  813
2. İmar Durumu Belgesinin İmar Planına ve İmar Mevzuatına Aykırı Olması  814
a. Genel Olarak İmar Planına ve İmar Mevzuatına Uygunluk Şartı  814
b. Üst Ölçekli Planı Değiştirilmiş Alanlarda İmar Planına Uygunluk  815
d. Çizim Tekniğine Uygunluk ve Açıklık  815
e. Yola Cephesi Olmayan Parsellerde İmar Durumu Belgesinin Verilmesi  816
C. Bina Kotunun Hatalı Verilmesi  816
1. Yoldan Kotlandırma  818
2. Tabii Zeminden Kotlandırma  819
3. Köşe Başı Parsellerde Kotlandırma  819
4. İki Yola Bakan Ara Parsellerde Kotlandırma  820
5. Bahçe Tesviyelerine İlişkin Esaslar  820
a. Genel İlkeler  820
b. Ön Bahçelerin Tesviyesi  821
c. Yan Bahçelerin Tesviyesi  821
d. Arka Bahçelerin Tesviyesi  821
D. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  822
1. Projelerin Gerekli Eğitimi Almış Meslek Gruplarınca Hazırlanması  823
a. Meslek Grubu Şartı  823
b. Fen Adamlarının Proje Hazırlama Yetkisi  823
c. Oda Tescil Zorunluluğu  825
2. Projelerin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Usullere Uyulması  825
a. Mimari Proje ve Yapı Aplikasyon Projesi  826
b. Statik Proje  827
c. Mekanik Tesisat Projesi  828
d. Elektrik Tesisat Projesi  828
e. Isı Yalıtım Projesi  829
3. Projelerin İmar Planına ve Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanması  830
a. İmar Planına ve İlgili İdare İmar Yönetmeliklerine Uygunluk  830
(1) Genel Olarak  830
(2) Ruhsat Süresi İçerisinde Plan Değişikliği Yapılması Durumu  831
(3) Ruhsat Süresi İçinde Planın İptal Edilmesi  831
b. Yapılaşma Konusunda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygunluk  832
(1) Merkezi İş Alanı Yapılaşma Koşulları  832
(2) Sanayi Bölgesi Yapılaşma Koşulları  832
(3) Park Alanları Yapılaşma Koşulları  832
(4) Piknik ve Eğlence (Rekreasyon) Alanları Yapılaşma Koşulları  833
(5) Spor ve Oyun Alanları Yapılaşma Koşulları  833
(6) Stadyum Yapılaşma Koşulları  833
(7) Konut Alanı Yapılaşma Koşulları  834
(8) Ticaret Alanı Yapılaşma Koşulları  835
(9) Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret, Turizm+Ticaret+Konut Gibi Karma Kullanım Alanları Yapılaşma Koşulları  835
(10) Sosyal Mekânlar Yapılaşma Koşulları  836
(11) İbadet Yeri Yapılaşma Koşulları  836
c. Projelerde TAKS, KAKS ve Bahçe Mesafeleri  836
(1) Projelerde Taban Alanı ve TAKS  836
(2) Projelerde Katlar Alanı ve KAKS  838
(3) Bahçe Mesafeleri  841
d. Projelerin İmar Durumu Belgesine, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna, Yol Kotu Tutanağı ve Kanal Kotu Tutanağına Uygun Olması  842
e. Projelerin, İmar Planı Olmasına Rağmen Planda Hüküm Bulunmayan Hallerde Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine Uygun Olması  842
(1) Kat Yükseklikleri  843
(2) Bahçe Mesafeleri  844
(3) Yapı Piyesleri ve Ölçüleri  845
(4) Bina Girişleri ve Rampaları  846
(5) Merdivenler  847
(6) Işıklıklar ve Hava Bacaları  848
(7) Bacalar  849
(8) Akaryakıt Servis İstasyonları  850
(9) Fosseptikler  851
(10) Korkuluklar  851
(11) Kapı ve pencereler  852
(12) Çatılar  852
(13) Çıkmalar  854
(14) Saçaklar  856
(15) Bahçe Duvarları  856
(16) Portikler  856
(17) Fırınlar  856
(18) Pasajlar ve Alışveriş Merkezleri  857
(19) Tuvaletler  858
(20) Çay Ocakları  859
(21) Yığma, Ahşap ve Kâgir Yapılarda Aranan Şartlar  859
(22) Bodrumlar  859
(23) Müştemilatlar  860
(24) Paratonerler  861
(25) Yapı Ünite Fonksiyonlarına Göre Yapılaşma Koşulları  861
(26) Su depoları  862
f. İmar Planı Bulunmayan Belediyelerin Yerleşik Alanlarında Yapılaşmayla İlgili Koşullara Uygunluk  862
(1) Bahçe Mesafeleri  862
(2) Bina Cephesi ve Derinliği  863
(3) Bina Yükseklikleri  863
(4) Parselde Birden Fazla Yapı Yapılıp Yapılamayacağı  864
(5) Yapı Yerinin Tayini  864
(6) Binalara Kot Verilmesi  864
(7) Genel Olarak Bazı Yapılarda Aranacak Şartlar  865
(8) Çıkmalar  865
(9) Işıklıklar ve Hava Bacaları  866
(10) Konutlarda Bulunması Gereken Odalar  866
(11) İç Yükseklikler  867
(12) Pencereler  867
(13) Kapılar  867
(14) Merdivenler  867
(15) Bacalar  869
(16) Kapalı Çarşılar ve Pasajlar  869
(17) Sıhhi Tesisler  870
(18) Bodrumlar  870
(19) Bahçe Duvarları  870
g. Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında, Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar  871
h. Yerleşme Alanı Dışında Kalan (İskan Dışı) Plansız Alanlarda  871
(1) KAKS  871
(2) Bahçe Mesafeleri  872
(3) Yapılarla İlgili Hükümler  872
i. Büyükşehirlerde Mahalle Olan Köylerde Tip Mimari Projeye Uygunluk  872
j. Yöresel Mimariye Uygunluk  873
k. Projelerde Sığınak Düzenleme Zorunluluğu  874
(1) Sığınak Zorunluluğu  874
(2) Sığınakların Özellikleri  875
l. Projelerde Asansör Zorunluluğu  876
m. Projelerde Otopark Zorunluluğu  877
n. Projelerde Kapıcı Dairesi Zorunluluğu  885
o. Projelerde Yapı Denetim Kuruluşu Onayı  887
p. Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı  887
q. Mimari Projelerin Hazırlanmasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi  888
r. Projelerin Hazırlanmasında Binaların Gürültüye Karşı Korunması  888
s. Standartlara Uygunluk  889
t. Engelliler İçin Yürürlüğe Konulan Mevzuatın Dikkate Alınması  889
u. Diğer Mevzuata Uygunluk  889
v. Plan/Proje Tasdik Harcının Yatırılmış Olması  890
(1) Genel Olarak Plan/Proje Tasdik Harç  890
(2) Matrah  890
(3) İstisnalar  890
(4) Tarife  891
4. Projelerin Onaylanması/Onaylanmaması  891
E. Maliklerin ya da Kat Maliklerinin Tamamının Başvurusu Olmadığı Halde Ruhsat Verilmesi  892
F. Gerekli Şartlar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi  896
1. Ruhsat Verilmesi İşlemlerinde Özel Durumlar  896
a. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yaptırılacak Diğer Tesislere Ruhsat Verilmesi  897
b. Devletin Güvenlik ve Emniyeti ile İlgili Yapılar  900
c. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Yapılan Yapılar  900
e. Kıyılarda Ruhsat  901
f. Doğal Gaz İletim, Dağıtım Hatları ile Depolama Tesislerinde  902
g. Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Şartı  902
h. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkisinde Kalan Konularda İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni  903
2. Ruhsat Verilmesi İçin Gerekli Şartlar  904
a. Gerekli Belgelerle Birlikte Müracaat  904
(1) Tapu Yoksa Tapu Yerine Geçen Belgeler  904
(2) İdarece Onaylı Projeler  905
(3) Numarataj Bilgileri  906
(4) Diğer Evraklar  906
b. Yapıda Ruhsat ve Eklerine Aykırılık Bulunmaması  906
c. Otopark Ücretinin Ödenmesi  907
d. Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcının Ödenmesi  909
(1) Genel Olarak Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı  909
(2) İstisnalar  909
(3) Tarife  910
e. Kanal Katılım ve Yol katılım Paylarının Ödenmesi  910
f. İlgili Mevzuatı Uyarınca Alınması Gerekli İzinlerin Alınması  911
(1) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler İçin İzin Alınmış Olması  911
(2) ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yapılar İçin ÇED Kararı Alınması  912
(3) Sit Alanlarında Kalan Yapılar İçin Koruma Kurullarından İzin Alınması  912
(a) Gruplandırma Şartı  913
(b) İzin Verme Yetkisi  913
(c) Taşınmaz Kültür Varlıklarında Esaslı Onarım  913
(4) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler  914
(5) Havaalanları Çevresinde Yapılacak Yapılar  914
(6) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamındaki Yapılar  914
(7) Ormanlarda Gerekli İzinlerin Alınmış Olması  915
(a) Devlet Ormanlarında  915
(b) Tüzel Kişiliğe Sahip Kamu İdarelerine Ait Ormanlarda  915
(c) Özel Ormanlarda  915
(8) Özel Hastanelerde  916
(9) Su Taşkınına Uğrama Riski Altında Olan Yerlerde İzin Alınmış Olması  916
(10) İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarında  917
(a) Mutlak Koruma Alanı  917
(b) Kısa Mesafeli Koruma Alanı  918
(c) Orta Mesafeli Koruma Alanı  919
(d) Uzun Mesafeli Koruma Alanı  920
g. Bina İnşaat Harcının Ödenmesi  921
(1) Genel Olarak Bina İnşaat Harcı  921
(2) İstisnalar  921
(3) Mükellef  923
(4) Matrah  923
(5) Tarife  923
(6) Harcın Ödenmesi ve Ödeme Yeri  924
h. Gelişme Alanlarında Ruhsat Verilecek Ruhsatlar İçin Teknik Alt Yapı Bedelinin Ödenmesi  924
ı. Silüet Onayı  926
3. Müracaatın Değerlendirilmesi  926
G. Ruhsatın Yenilenmesinde Uygulanacak Şartların Yanlış Belirlenmesi  927
1. Beş Yıllık Süre İçerisinde Yenileme Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  928
2. Ruhsat Süresi Geçtikten Sonra Başvuru Yapılan Ruhsatlarda Uygulanacak Hükümler  930
a. Yapının Ruhsatsız Hale Gelmesi  930
b. Yeniden Ruhsat Alınma Zorunluluğu  931
c. Yeni Ruhsat Talebinde Uygulanacak Hükümler  932
3. Tamamlandığı Halde Yapı Kullanma İzni Verilmemiş Yapılar  933
H. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  933
1. Yapı Kullanma İzni Alma Zorunluluğu  933
2. Yapı Kullanma İzni Almanın Şartları  934
a. Yapının Ruhsat ve Eklerine Uygun Olarak Yapılmış ve Tamamlanmış Olması  934
(1) Temel Vizesi Almak  935
(2) Su Basmanı Vizesi Almak  935
(3) Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizesi Almak  936
b. TSE Standartlarına Uygun Malzeme Kullanılması  936
c. Yapı Denetim Firmasının Raporu  936
d. SGK İlişiksiz Yazısının İstenilmesi  937
e. Enerji Kimlik Belgesinin Alınması  939
f. Cins Tashihinin Yapılması  939
g. Yapı Kullanma İzni Harcının Ödenmesi  941
(1) Genel Olarak Yapı Kullanma İzni Harcı  941
(2) Matrah  941
(3) Tarife  941
(4) Mükellef  942
(5) İstisnalar  942
h. Müracaat  942
i. Yapı Müteahhidinin, Şantiye Şefinin, Mimari Proje Müellifinin İmzası  944
3. Müracaat ve Değerlendirme  944
III. YAPI RUHSATI VE KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  948
A. Görev ve Yetki  948
B. Ehliyet  948
C. İdari Merci Tecavüzü  949
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  949
1. Projelerin Hazırlanması İçin Temin Edilmesi Gereken Belgelerin Verilmemesi  949
2. İmar Durumu Belgesinin Dava Konusu Yapılabilmesi  950
3. Yol Kotu Tutanağı  951
4. Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanan Projelerin Onaylanmaması  952
5. Gerekli Koşullar Sağlandığı Halde Ruhsat Verilmemesi, Ruhsatın Uygun Şekilde Yenilenmemesi  952
6. Yapı Kullanma İzni Belgesi  952
E. Süre  954
F. Husumet  955
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  955
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜLMESİ VE SONUÇLARI  955
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  955
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  955
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  955
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  956
B. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  956
C. Davanın Esasının Karara Bağlanması  956
D. Kararın Temyizi  956
V. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  957
VI. RUHSAT VE YAPI KULLANMA İZNİYLE İLGİLİ İŞLEMLERE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  959
Beşinci Bölüm
İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE
KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  961
A. Genel Olarak İnşaat Durdurma ve Yıkım İşlemleri  961
B. İş Akış Şeması  963
II. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  964
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Yapılması  964
1. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları İçinde Yıkım Yetkisi  964
2. Büyükşehir Belediyelerinde Yıkım Yetkisi  965
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında Yıkım Yetkisi  967
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denetim Yetkisi  968
5. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  969
6. Organize Sanayi Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  969
7. İstanbul’da İçme Suyu Havzalarında  970
8. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Yıkım Yetkisi  971
9. Kıyılarda Yıkım Yetkisi  971
10. Devlet Ormanlarında Yıkım Yetkisi  972
11. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanında Yıkım Yetkisi  974
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Yapılması  975
C. Yapı Durdurma Tutanağın Yetkili Personel Tarafından Düzenlenmemesi  977
D. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık Halleri: Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  979
1. Genel Olarak Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  979
2. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  979
3. Ruhsatlı Olarak Başlanan Fakat Ruhsat Yenilemesi Yapılmayan Yapılar  980
4. Ruhsat ve Eklerine veya Ruhsat Alınmadan Yapılabilecek Yapılarda Projelerine ve İlgili Mevzuatına Aykırı Yapı Yapmak  981
a. Genel Olarak  981
b. Kabili Tecviz Hata  982
c. Başkasının Taşınmazına Tecavüzlü Yapı  983
d. Hatalı Olarak Düzenlenen Ruhsata ya da Onaylanan Projelere Dayanılarak Yapılan Yapılar  983
5. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  988
E. Yapı Durdurma veya Tespit Tutanağı Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması  988
F. İnşaatın Durdurulma Nedeninin Tutanakta Açıkça Belirtilmemesi  991
G. Tutanakta Tebligata Dair Hususların Bulunmaması  991
H. Durdurma Tutanağının Yapıya Asılmaması  992
İ. Kısmen Aykırı Yapının Tamamını Durdurulması ve Mühürlenmesi  994
J. Yapının Ruhsatlandırılmaması veya Yıkılmaması Durumunda İdarece Gerçekleştirilecek Yıkımın Masraflarının Yüzde Yirmi Fazlasıyla Tahsil Edileceğine Dair Bildirimde Bulunulması  995
K. Ruhsat Alınması İçin Uygun Süre Verilmemesi  996
1. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olan Yapılar  996
2. Ruhsatlı Hale Getirilmesi Mümkün Olmayan Yapılar  1000
L. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapıda Ruhsat veya Yapı Kullanma İzni İptal Edilmeden Yıkım Kararı Alınması  1003
M. Encümen Kararı Alınmaması  1004
N. Encümen Kararında İşlemin Dayanağının Gösterilmemesi  1006
III. İNŞAAT DURDURMA VE YIKIM İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1007
A. Görev ve Yetki  1007
B. İdari Merci Tecavüzü  1008
C. Ehliyet  1009
1. Taşınmaz Maliki  1009
2. Yapı Sahibi  1010
3. İnşaatı Yapan Müteahhit  1010
4. Kiracı  1010
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1011
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1012
2. Yapı Durdurma Tutanağı  1013
3. Encümen Tarafından Alınan Yıkım Kararları  1015
E. Süre  1015
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim  1015
2. Durdurma İşlemlerine Karşı Açılacak Davalarda Süre  1016
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararlarına Karşı Açılacak Davalarda Süre  1016
F. Husumet  1018
G. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1018
IV. DAVANIN ESASININ GÖRÜŞÜLMESİ VE KARARA BAĞLANMASI  1018
A. Yürütmenin Durdurulması  1019
B. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1019
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi Gereken ve Gerekmeyen Durumlar  1019
2. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1019
C. Muhtemel Hukuka Aykırılıklar  1020
D. Davanın Karara Bağlanması  1021
1. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapının Yıkılması Gerektiği Yönünde Belediye Başkanlığınca Yapılan Bildirim Hakkında Açılan Dava  1021
2. Durdurma İşlemleri Hakkında Açılan Dava  1022
3. Yıkıma İlişkin Encümen Kararı Hakkında Açılan Dava  1023
E. Kararın Temyizi  1024
Altıncı Bölüm
TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA
İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZ VE DAVA
I. GİRİŞ  1025
A. Yasal Dayanak  1025
B. İş Akış Şeması  1026
II. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERDE MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1027
A. İşlemin Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1027
B. İşlemin Kamu İdaresinin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1028
C. Rapor Düzenlenmeden Yıkım Kararı Alınması veya İşlemin Dayanağı Olan Raporun Hatalı Olması  1029
D. Tehlike Arz Etmeyen veya Esaslı Tamiratla Tehlike Arz Etmeyecek Duruma Getirilebilecek Yapıların Yıktırılması  1029
1. Genel Güvenlik ve Asayiş Bakımından Tehlike Arz Eden Metruk Yapılar  1030
2. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Olduğu Tespit Edilen Yapılar  1030
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları İçin Koruma Kurullarından İzin Alınmaması  1031
F. Tebligatın ve İlanın Usulüne Uygun Yapılmaması  1033
III. TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKTIRILMASINA İLİŞKİN İŞLEMLERE KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1034
A. Görevli Yargı  1035
B. Yetkili Mahkeme  1036
C. İdari Merci Tecavüzü  1037
D. Ehliyet  1037
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1039
F. Süre  1041
G. Husumet  1042
H. Dilekçenin İYUK’un 3. ve 5. Maddelerine Uygun Olup Olmadığı  1042
IV. İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1042
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1042
B. Davanın Esasının Karara Bağlanması  1042
Yedinci Bölüm
İMAR PARA CEZALARINA KARŞI
AÇILACAK DAVALARLA İLGİLİ TEMEL HUSUSLAR
I. GİRİŞ  1045
A. Yasal Dayanak  1045
B. İş Akış Süreci  1048
II. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVALARINDA MUHTEMEL HUKUKA AYKIRILIK NEDENLERİ  1049
A. Para Cezasının Yetkisiz Kamu İdaresi Tarafından Uygulanması  1049
1. Belediye Sınırları İçinde  1049
2. Mücavir Alanlarda  1049
3. Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında  1050
4. Büyükşehir Belediyelerinde  1050
5. Organize Sanayi Bölgelerinde  1051
6. Özel Çevre Koruma Bölgelerinde  1052
7. Kıyılarda  1052
8. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  1053
9. Serbest Bölgelerde  1054
10. Alışveriş Merkezlerinde Yıkım Yetkisi  1054
B. Para Cezasının İdarenin Yetkisiz Organı Tarafından Uygulanması  1054
C. Para Cezası Uygulanmasını Gerektiren Fiillerin Tespitinin Yapılmadan Ceza Uygulanması  1056
D. Para Cezasına Dayanak Teşkil Eden Tutanakların Gerekli Bilgileri İçermemesi  1057
E. Tespit Tarihinden Makul Süre Geçtikten Sonra Para Cezası Uygulanması  1059
F. Para Cezası Uygulanması Gerekmeyen Durumlarda Ceza Uygulanması  1061
1. Ruhsat Almadan veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1064
a. Ruhsat Almadan Yapı Yapmak  1064
b. Ruhsat veya Eklerine Aykırı Yapı Yapmak  1065
c. Belediye ve Mücavir Alanlar Dışında Köylerin Köy Yerleşik Alanlarında Kanun’un 27. Maddesinde
Sayılan Koşullara Uymadan Yapı Yapmak  1068
d. Yapı Kayıt Belgesine Sahip Yapıların Durumu  1068
e. Ruhsat Süresi Dolmuş Yapılar  1069
f. Ruhsat Alınması ve Aykırılıkların Giderilmesi Durumunda Para Cezası Uygulanıp Uygulanmayacağı  1070
g. İmar Mevzuatına Aykırı Olarak Yapı Yapmak  1071
2. Mevzuata Aykırılığı Yapı İnşaat Alanı Üzerinden Hesaplanması Mümkün Olmayan, Yapının Cephelerini ve Diğer Yapı Elemanlarını Değiştiren İnşaat Yapmak veya Standartlara Aykırı Yapı Malzemesi Kullanmak  1071
3. Kanunun Diğer Maddelerinde Belirtilen Zorunluluklara Uymamak  1073
a. Özel Parselasyon ile Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satmak veya Almak  1073
b. 28. Maddedeki Yükümlülüklere Uymamak  1074
c. Ruhsatsız Yapılar İçin Ruhsat Almamak, Ruhsat ve Eklerine Aykırılığı Gidermemek  1076
d. Geçici İnşaat ve Tesislerin Yıktırılması  1076
e. İnşaat ve Tamirat Yapılırken Uyulması Gereken Kurallara Uyulmaması  1076
f. 35. Maddedeki Yükümlülüklere Uyulmaması  1077
g. Kapıcı Daireleri ve Sığınaklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1077
h. Otoparklarla İlgili Zorunluluklara Uyulmaması  1077
i. Kamunun Selameti İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Alınmaması  1078
j. 41. Maddeye Aykırı Davranmak  1078
4. Köy Yerleşme Alanı Sınırı İçinde Muhtarlık İzni Olmadan Yapı Yapmak  1078
5. Tehlike Arz Eden Yapısını Yıkmamak  1079
6. Çevre Kanunu Kapsamında Ceza Verilen Hallerde Ayrıca İmar Para Cezası Uygulanıp Uygulanamayacağı  1079
G. Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1081
1. Temel Ceza Miktarının Hatalı Olarak Belirlenmesi  1081
2. Temel Ceza Miktarına Arsa Payıyla Emlak Vergi Değerinin Çarpımı Sonucu Bulunacak Tutarın Eklenmesi  1085
3. Artırım Sebeplerinin Hatalı Olarak Uygulanması  1085
4. Tekerrür Hükümlerinin Yanlış Uygulanması  1088
H. Para Cezasının Yanlış Kişiye Uygulanması  1092
1. Yapı Sahibi  1093
a. Genel Olarak  1093
b. Müteahhiti Uyaran Malikin Durumu  1095
c. Kat Mülkiyetine Tabi Binalarda  1096
d. Mirasçıların Durumu  1097
2. Özel Parselasyonla Hisse Karşılığı Belirli Bir Yer Satan veya Alan Kişi  1097
3. Kiracı  1097
4. Fenni Mesul  1098
5. Müteahhit  1099
İ. Ceza İhbarnamesinin Hatalı Olarak Düzenlenmesi veya Süresinde Düzenlenmemesi  1100
III. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI  1100
A. Görevli Yargı  1100
B. Yetkili Mahkeme  1106
C. İdari Merci Tecavüzü  1106
D. Ehliyet  1106
E. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  1107
F. Dava Açma Süresi  1108
G. Husumet  1108
H. Dilekçenin İYUK’un 5. Maddesine Uygun Olup Olmadığı  1108
IV. İMAR PARA CEZALARINA KARŞI AÇILACAK İPTAL DAVASININ KARARA BAĞLANMASI  1109
A. Bilirkişi Görevlendirilmesi  1109
1. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektiren Durumlar  1109
2. Bilirkişi Görevlendirilmesini Gerektirmeyen Durumlar  1109
3. Bilirkişi Olarak Görevlendirilebilecekler  1110
B. Muhtemel Hukuka Aykırılık Nedenleri  1110
C. Davanın Karara Bağlanması  1111
V. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1118
VI. İNŞAAT DURDURMA, YIKIM, TEHLİKE ARZ EDEN YAPILARIN YIKIMI, PARA CEZASI İŞLEMLERİNE DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ  1120
Kaynakça  1123
İçtihatlar Dizini  1131
Kavramlar Dizini  1181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020