Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Üçüncü Kişilere Yapılan Devirler ve Sonuçları
Mart 2021 / 1. Baskı / 142 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Siyasal ve ekonomik hayatın yapı ve kapsamının zamanla gelişmesiyle birlikte kadın ile erkek arasındaki denge de değişmiştir. Kadın ve erkek arasındaki bu değişimin etkilendiği ilk kurum olan aile, toplumun en küçük yapı taşını oluşturmaktadır. Aile içerisindeki birlik ve beraberlik, toplumdaki huzur ve refah ortamını sağlayacağından, eşler arasında bu birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için mali hak ve borçların adaletli hukuk kuralları ile güvence altına alınması zaruri bir ihtiyaçtır. Bu kapsamdan yola çıkan kanun koyucu, eşlerin birlikte veya ayrı ayrı sahip olduğu malvarlığı değerleri üzerinde yararlanma, kullanma ve tasarruf hakları ile evliliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, mal paylaşmanın hangi kurallar çerçevesinde yapılacağını belirleyen hukuki düzenlemeler bütünü olan mal rejimi hukukuna tabi olunmasını yasal zorunluluk haline getirmiştir.

01.01.2002 tarihli Türk Medeni Kanunu ile hüküm altına alınan ve yasal mal rejimi olarak kabul edilen ‘'Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi'' evlilik birliğine sırf çalışmadığı için maddi bir kaynak sağlayamayan eşin emeğini, diğer eş karşısında koruyarak, hukukun en temel görevlerinden biri olan toplum vicdanına hitap etmiştir.

Bu kitapla, evlilik süresince eşlerin yapabileceği tüm hukuki işlemlerde, mali olarak işlem tarafı olmayan diğer eş veya eşler arasındaki hukuki işlemlerde alacaklı üçüncü kişinin ne şekilde korunması gerektiği ve bu korumanın hukuki boyutu açıklanmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Mal Rejimi Tasfiyesinden Önceki Bir Yıl İçinde Üçüncü Kişi Lehine Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar
Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yapılan Devirler
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşler Arası Hukuki İşlemlere Karşı Alacaklı Üçüncü Kişilerin Korunması
Alacaklı Üçüncü Kişilerin Artık Değere Katılma ve Değer Artış Payı Alacaklarını Haczi
Alacaklı Üçüncü Kişilerin Tasarrufun İptali Davası İmkânı
Barkod: 9789750266782
Yayın Tarihi: Mart 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 142
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİNDE
EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SINIRLARI
I. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI  15
II. EŞLERİN MALVARLIĞINA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SERBESTİSİ  18
A. Eşlerin Hukuki İşlem Serbestîsi ve Aile Hukukunda Temsil  18
B. Eşlerin Malvarlığına İlişkin Hukuki İşlemlerine Getirilen Sınırlamalar  22
1. Aile Hukukundan Kaynaklanan Sınırlamalar (TMK. m. 194, m.199)  22
a. TMK. m.194 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama  24
b. TMK. m.199 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama  26
2. Mal Rejiminden Kaynaklanan Sınırlamalar (TMK. m. 223/2, m. 229/1, 251/2)  28
a. TMK. m.223/2 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama  30
b. Diğer Kanun Hükümlerinden Kaynaklanan Sınırlamalar (m.229/1 ve 251/2)  34
3. Türk Borçlar Kanunu’ndan Kaynaklanan Sınırlamalar  34
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLER ARASINDAKİ ALACAK İLİŞKİSİ  35
A. Genel Olarak  35
B. Artık Değere Katılma Alacağı  36
C. Değer Artış Payı Alacağı  39
2. BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI DİĞER EŞİN MENFAATİNİN KORUNMASI (TMK. M. 229)
I. GENEL OLARAK  47
II. MAL REJİMİ TASFİYESİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILAN KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR  50
A. Karşılıksız Kazandırma Kavramı  51
B. Karşılıksız Kazandırmanın Sağlararası ve Konusunun Edinilmiş Mal Olması  56
1. Kazandırmanın Sağlararası Olması  56
2. Kazandırmanın Edinilmiş Mal Grubundan Yapılması  57
3. Kazandırmanın Üçüncü Kişiye Yapılması  59
C. Karşılıksız Kazandırmanın Olağan Hediye Miktarını Aşması  61
D. Karşılıksız Kazandırmanın Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçinde Olması  64
1. Mal Rejiminin Sona Erme Anı  64
2. Kazandırmanın Gerçekleşme Anının Önemi  68
E. Karşılıksız Kazandırmada Eşin Rızası Bulunmamalı  69
III. DİĞER EŞİN KATILMA ALACAĞINI AZALTMAK KASTIYLA YAPILAN DEVİRLER  72
A. Eşin Malvarlığı Değerini Üçüncü Kişiye Devretmesi  73
B. Eşin Katılma Alacağını Azaltma Kastı  77
C. Devrin Mal Rejiminin Devam Ettiği Süre İçinde Yapılması  80
D. Eşin Yaptığı Devrin Konusu  84
E. Eşin Yaptığı Devirde Diğer Eşin Rızasının Önemi  85
F. TMK. m.229 Hükmüne Göre Eklemenin Gerçekleştirilmesi  86
IV. TMK. M. 229 KAPSAMINDA EŞLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA HAKKI  90
A. Genel Olarak  90
B. TMK. m. 229 Kapsamındaki Hukuki İşlemlerde Tarafların İspat Yükü  93
C. Dava Açma Şartları  98
D. Dava Tarafları ve Hak Düşürücü Süreler  99
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  103
F. Miras Hukuku’ndaki Tenkis Davası ile İlişkisi  104
3. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLER ARASI HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  107
II. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TMK. M.213 KAPSAMINDA KORUNMASI (ALACAKLILARIN KORUNMASI)  108
A. Eşlerin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  108
B. TMK. m. 213 Hükmünün Hukuki Niteliği  110
C. Uygulama Alanı  111
III. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ARTIK DEĞERE KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAKLARINI HACZİ  114
A. Muacceliyet Anı  114
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sona Ermeden Önce Alacakların Haczi  117
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sona Ermesinden Sonra Alacakların Haczi  120
IV. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İMKÂNI  122
A. Genel olarak  122
B. Hukuki Niteliği  123
C. Eşler Arasındaki İşlemlerde Tasarrufun İptali Davası  125
D. Eşlerin Anlaşmalı Boşanma Yoluyla Mal Kaçırması  127
Sonuç  131
Kaynakça  135
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
1. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİNDE
EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SINIRLARI
I. HUKUKİ İŞLEM KAVRAMI  15
II. EŞLERİN MALVARLIĞINA İLİŞKİN HUKUKİ İŞLEMLERİ VE SERBESTİSİ  18
A. Eşlerin Hukuki İşlem Serbestîsi ve Aile Hukukunda Temsil  18
B. Eşlerin Malvarlığına İlişkin Hukuki İşlemlerine Getirilen Sınırlamalar  22
1. Aile Hukukundan Kaynaklanan Sınırlamalar (TMK. m. 194, m.199)  22
a. TMK. m.194 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama  24
b. TMK. m.199 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama  26
2. Mal Rejiminden Kaynaklanan Sınırlamalar (TMK. m. 223/2, m. 229/1, 251/2)  28
a. TMK. m.223/2 Hükmünden Kaynaklanan Sınırlama  30
b. Diğer Kanun Hükümlerinden Kaynaklanan Sınırlamalar (m.229/1 ve 251/2)  34
3. Türk Borçlar Kanunu’ndan Kaynaklanan Sınırlamalar  34
III. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLER ARASINDAKİ ALACAK İLİŞKİSİ  35
A. Genel Olarak  35
B. Artık Değere Katılma Alacağı  36
C. Değer Artış Payı Alacağı  39
2. BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI DİĞER EŞİN MENFAATİNİN KORUNMASI (TMK. M. 229)
I. GENEL OLARAK  47
II. MAL REJİMİ TASFİYESİNDEN ÖNCEKİ BİR YIL İÇİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILAN KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR  50
A. Karşılıksız Kazandırma Kavramı  51
B. Karşılıksız Kazandırmanın Sağlararası ve Konusunun Edinilmiş Mal Olması  56
1. Kazandırmanın Sağlararası Olması  56
2. Kazandırmanın Edinilmiş Mal Grubundan Yapılması  57
3. Kazandırmanın Üçüncü Kişiye Yapılması  59
C. Karşılıksız Kazandırmanın Olağan Hediye Miktarını Aşması  61
D. Karşılıksız Kazandırmanın Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçinde Olması  64
1. Mal Rejiminin Sona Erme Anı  64
2. Kazandırmanın Gerçekleşme Anının Önemi  68
E. Karşılıksız Kazandırmada Eşin Rızası Bulunmamalı  69
III. DİĞER EŞİN KATILMA ALACAĞINI AZALTMAK KASTIYLA YAPILAN DEVİRLER  72
A. Eşin Malvarlığı Değerini Üçüncü Kişiye Devretmesi  73
B. Eşin Katılma Alacağını Azaltma Kastı  77
C. Devrin Mal Rejiminin Devam Ettiği Süre İçinde Yapılması  80
D. Eşin Yaptığı Devrin Konusu  84
E. Eşin Yaptığı Devirde Diğer Eşin Rızasının Önemi  85
F. TMK. m.229 Hükmüne Göre Eklemenin Gerçekleştirilmesi  86
IV. TMK. M. 229 KAPSAMINDA EŞLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA HAKKI  90
A. Genel Olarak  90
B. TMK. m. 229 Kapsamındaki Hukuki İşlemlerde Tarafların İspat Yükü  93
C. Dava Açma Şartları  98
D. Dava Tarafları ve Hak Düşürücü Süreler  99
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme  103
F. Miras Hukuku’ndaki Tenkis Davası ile İlişkisi  104
3. BÖLÜM
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLER ARASI HUKUKİ İŞLEMLERE KARŞI ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  107
II. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TMK. M.213 KAPSAMINDA KORUNMASI (ALACAKLILARIN KORUNMASI)  108
A. Eşlerin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  108
B. TMK. m. 213 Hükmünün Hukuki Niteliği  110
C. Uygulama Alanı  111
III. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ARTIK DEĞERE KATILMA VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAKLARINI HACZİ  114
A. Muacceliyet Anı  114
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sona Ermeden Önce Alacakların Haczi  117
C. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Sona Ermesinden Sonra Alacakların Haczi  120
IV. ALACAKLI ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İMKÂNI  122
A. Genel olarak  122
B. Hukuki Niteliği  123
C. Eşler Arasındaki İşlemlerde Tasarrufun İptali Davası  125
D. Eşlerin Anlaşmalı Boşanma Yoluyla Mal Kaçırması  127
Sonuç  131
Kaynakça  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021