Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teşkilat, Planlama ve Uygulama Boyutlarıyla
İmar Hukuku
Ocak 2021 / 2. Baskı / 352 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
İndirimli: 45.00 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserde imar hukukunun temel konularından olan teşkilat, planlama ve planların uygulanması konularına yer verilmiştir. Teşkilat konusunun incelendiği bölümde; başta devlet ve mahalli idareler olmak üzere imarla ilgili faaliyetlerde bulunan teşkilat ile bu teşkilatın görev ve yetkileri ele alınmıştır. Planlama konusunun incelendiği bölümde; imar hukukunda çok önemli bir yer işgal eden kalkınma planları, bölge planları, mekansal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Planların uygulanması başlığı altında ise; başta arazi ve arsa düzenlemesi ile ifraz ve tevhit işleri olmak üzere planların uygulamaya aktarılabilmesi için başvurulan yöntemler üzerinde durulmuştur. İmar hukukuna ilişkin bu konulara hazırlık oluşturması amacıyla da eserin başında imar hukuku ve hukuk kuralları hakkında temel bazı bilgilere değinilmiştir.

Konu Başlıkları
İmar Hukukunun Kaynakları
İmar Teşkilatı
İmar Hukukunda Planlar
İmar Uygulamaları
Barkod: 9789750265310
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 352
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI  17
II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ  19
III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ  20
A. Anayasa  20
B. Kanunlar  23
C. Milletlerarası Sözleşmeler  26
D. Kanun Hükmünde Kararnameler  27
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  29
F. Tüzükler  33
G. Yönetmelikler  35
H. Diğer Düzenleyici İşlemler  41
İkinci Bölüm
İMAR TEŞKİLATI
I. DEVLET TEŞKİLATI  45
A. Yasama  46
B. Yürütme  47
1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı  49
a. Merkez Teşkilatı  49
aa. Cumhurbaşkanı  49
bb. Bakanlıklar  50
cc. Bağlı Kuruluşlar  51
b. Mülki Teşkilat  51
aa. İl Teşkilatı  52
aaa. Vali  53
bbb. İl İdare Şube Başkanları  54
ccc. İl İdare Kurulu  54
bb. İlçe Teşkilatı  55
aaa. Kaymakam  55
bbb. İlçe İdare Şube Başkanları  56
ccc. İlçe İdare Kurulu  57
cc. Bucak Teşkilatı  57
c. Yurt Dışı Teşkilatı  58
2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar  58
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  58
aa. Düzenleme Yetkisi  58
bb. Planlama Yetkisi  63
cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi  64
dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi  68
ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi  69
aaa. Denetim ve İdari Vesayet  69
bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  71
ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi  74
ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  75
ff. Yaptırım Yetkisi  77
b. İçişleri Bakanlığı  78
c. Kültür ve Turizm Bakanlığı  78
d. Milli Savunma Bakanlığı  79
e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  80
f. Tarım ve Orman Bakanlığı  81
g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  82
3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar  83
a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  83
b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  84
c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı  84
C. Yargı  85
1. Anayasa Mahkemesi  85
2. Adli Yargı  86
3. İdari Yargı  89
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  92
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  93
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  94
1. Belediyeler  95
a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler  96
aa. Belediyelerin Türleri  96
aaa. İl Belediyeleri  96
bbb. İlçe Belediyeleri  96
ccc. Belde Belediyeleri  96
bb. Belediyelerin Organları  97
aaa. Belediye Meclisi  97
bbb. Belediye Encümeni  99
ccc. Belediye Başkanı  100
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  100
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  103
b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler  106
aa. Belediyelerin Türleri  106
aaa. Büyükşehir Belediyeleri  106
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri  107
bb. Belediyelerin Organları  107
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları  107
(1) Büyükşehir Belediye Meclisi  107
(2) Büyükşehir Belediye Encümeni  111
(3) Büyükşehir Belediye Başkanı  112
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları  112
(1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi  113
(2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni  116
(3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı  116
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  116
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  117
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  117
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  119
2. İl Özel İdareleri  122
a. İl Özel İdarelerinin Organları  123
aa. İl Genel Meclisi  123
bb. İl Encümeni  126
cc. Vali  127
b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  127
3. Köy İdareleri  129
a. Köy İdaresinin Organları  130
aa. Köy Derneği  130
bb. Köy İhtiyar Meclisi  131
cc. Muhtar  132
b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  133
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  134
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  134
2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  135
3. Karayolları Genel Müdürlüğü  136
III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ  139
A. Organize Sanayi Bölgeleri  139
B. Yapı Denetim Kuruluşları  140
Üçüncü Bölüm
İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI  145
II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR  146
A. Kalkınma Planları  147
1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü  147
2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı  148
3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi  152
4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi  154
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi  154
b. İdari Yargı Denetimi  157
B. Bölge Planları  161
1. Tanım ve Mahiyet  161
2. Yetki  162
3. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı  163
4. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi  164
III. MEKANSAL PLANLAR  165
A. Mekansal Strateji Planları  165
1. Tanım  165
2. Plan Türleri  166
3. Yapılış Usulü  167
a. Yetki  167
b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk  167
c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği  167
d. Planların Şekli ve İçeriği  170
4. Planların Aleniyeti  171
5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  171
6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi  172
B. Çevre Düzeni Planları  174
1. Tanım  174
2. Plan Türleri  174
a. Bölge veya Havza Düzeyindeki Çevre Düzeni Planları  174
b. İl Çevre Düzeni Planları  176
c. Diğer Çevre Düzeni Planları  179
3. Yapılış Usulü  181
a. Planların Hazırlanışı  181
b. Planların Onaylanması  183
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  184
4. Planların Aleniyeti  185
5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  185
6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi  187
C. İmar Planları  192
1. Tanım ve Mahiyet  192
2. Plan Türleri  192
a. Nazım İmar Planları  193
b. Uygulama İmar Planları  194
3. Yetki  194
a. Genel Yetki Kuralları  195
b. Özel Yetki Kuralları  197
aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları  197
bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları  201
4. Yapılış Usulü  203
a. Planların Hazırlanışı  203
b. Planların Onaylanması  206
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  210
5. Planların Aleniyeti  211
6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi  212
7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi  213
8. İlave İmar Planları, Plan Değişiklikleri ve Revizyonları  217
a. İlave İmar Planları  217
b. İmar Planlarının Değiştirilmesi  217
c. Revizyon İmar Planları  219
Dördüncü Bölüm
PLANLARIN UYGULANMASI
I. İMAR PROGRAMLARI  221
A. Mahiyet ve Tanım  221
B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu  222
C. İmar Programlarının Yapılışı  224
D. İmar Programlarının Süresi  225
E. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları  228
1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması  228
2. Emlak Vergisi Ödemeleri  228
3. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı  230
4. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi  230
5. Süresinde İmar Programına Alınmayan ya da Kamu Mülkiyetine Geçirilmeyen Yerlerin Durumu  232
a. 07.09.2016 Tarihinden Önceki Hukuki Durum  232
b. Mevcut Hukuki Durum  235
II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ  239
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  241
A. Tanım ve Mahiyet  242
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi  243
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yapılış Usulü  244
1. Düzenleme Sahasının Belirlenmesi  244
2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  246
3. Parselasyon Planlarının Onaylanması  249
4. Parselasyon Planlarının İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  249
5. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili  251
D. Düzenleme Ortaklık Payı  253
1. Tanım  253
2. Düzenleme Ortaklık Paylarının Kullanılacağı Yerler  254
3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı  256
4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  257
a. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazlar  258
b. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazlar  260
c. Düzenleme Sırasında Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Bağışlanan Taşınmazlar  263
d. Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar  264
e. Düzenlemeden Önce Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar  265
f. Düzenleme Sırasında Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlere Tahsis Edilen Kamuya Ait Taşınmazlar  268
g. Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olanlar Dışındaki Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar  269
h. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Olup Bir Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmazlar  271
5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  271
6. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintilerinin Hukuka Uygunluğu  275
E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması  278
1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması  278
2. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması  280
a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi  280
b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller  283
c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri  285
F. Kamu Ortaklık Payı  286
1. Tanım  286
2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar  287
3. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması  290
4. Kamu Ortaklık Payının Uygulama Alanı  290
5. Kamu Ortaklık Payı Uygulamasının Hukuka Uygunluğu  293
G. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  294
H. Başkasına Ait İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  297
I. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sürecinde Yapılan İşlemlerin Yargısal Denetimi  301
1. Parselasyon Planlarının Yargısal Denetimi  301
2. Parselasyon Planları Dışında Kalan Uygulamaların Yargısal Denetimi  306
J. İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi  307
IV. İFRAZ VE TEVHİT  311
A. Tanım  311
B. Yetki  312
C. Yapılış Usulü  314
V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  316
VI. İMAR YETKİSİNE SAHİP İDARELERİN MÜLKİYET VEYA TASARRUFUNDAKİ MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  320
A. Kanunda Zikredilen Taşınmazların Ortak Özellikleri  320
B. İstikameti Değiştirilen veya Kapanan Yol ve Meydanlarda Hasıl Olan Taşınmazlar  322
C. İmar Planlarına Uygunluğun Sağlanması Yol ve Usulleri  325
VII. İMAR PLANLARINDA KAMU HİZMETLERİNDE AYRILAN ALANLARDA ÖZEL TESİS YAPILMASI  326
VIII. KAMU HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLARIN BAŞKA AMAÇLARA TAHSİS EDİLMELERİ VE İADE  328
A. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Kamu Tüzel Kişilerinden Devralınan Taşınmazlar  329
B. Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulan Alanlar  330
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulan Alanlar Hakkında Uygulanabilirliği  331
2. Kamulaştırma Kanunu’nun 35. Maddesi  332
3. Tapu Kanunu’nun 21. Maddesi  333
4. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinin Altıncı Fıkrası  336
C. Kamulaştırılan Taşınmazlar  337
D. Bağış ve Terkler  338
E. Düzenlemeyi Yapan İdareye Ait Taşınmazlar  341
Kaynakça  343
Kavramlar Dizini  349
 


Halil Kalabalık
Eylül 2019
99.00 TL
İndirimli: 89.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Tahir Muratoğlu
Eylül 2019
35.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%43)
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
59.00 TL
İndirimli: 53.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Mustafa Genç
Haziran 2015
102.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%21)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İMAR HUKUKUNA GİRİŞ
I. İMAR VE İMAR HUKUKU KAVRAMLARI  17
II. İMAR HUKUKUNUN HUKUK DİSİPLİNİ İÇİNDEKİ YERİ  19
III. HUKUK KURALLARI VE NORMLAR HİYERARŞİSİ  20
A. Anayasa  20
B. Kanunlar  23
C. Milletlerarası Sözleşmeler  26
D. Kanun Hükmünde Kararnameler  27
E. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  29
F. Tüzükler  33
G. Yönetmelikler  35
H. Diğer Düzenleyici İşlemler  41
İkinci Bölüm
İMAR TEŞKİLATI
I. DEVLET TEŞKİLATI  45
A. Yasama  46
B. Yürütme  47
1. Genel Olarak Devletin Yürütme Teşkilatı  49
a. Merkez Teşkilatı  49
aa. Cumhurbaşkanı  49
bb. Bakanlıklar  50
cc. Bağlı Kuruluşlar  51
b. Mülki Teşkilat  51
aa. İl Teşkilatı  52
aaa. Vali  53
bbb. İl İdare Şube Başkanları  54
ccc. İl İdare Kurulu  54
bb. İlçe Teşkilatı  55
aaa. Kaymakam  55
bbb. İlçe İdare Şube Başkanları  56
ccc. İlçe İdare Kurulu  57
cc. Bucak Teşkilatı  57
c. Yurt Dışı Teşkilatı  58
2. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bakanlıklar  58
a. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  58
aa. Düzenleme Yetkisi  58
bb. Planlama Yetkisi  63
cc. Uygulama Faaliyetlerinde Bulunma Yetkisi  64
dd. Destekleme ve Koordinasyon Yetkisi  68
ee. Denetim ve İdari Vesayet Yetkisi  69
aaa. Denetim ve İdari Vesayet  69
bbb. İmar Kanunu’nda Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  71
ccc. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İdari Vesayet Yetkisi  74
ddd. 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Alan Denetim ve İdari Vesayet Yetkileri  75
ff. Yaptırım Yetkisi  77
b. İçişleri Bakanlığı  78
c. Kültür ve Turizm Bakanlığı  78
d. Milli Savunma Bakanlığı  79
e. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  80
f. Tarım ve Orman Bakanlığı  81
g. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  82
3. İmar Hukuku Alanında Faaliyetlerde Bulunan Bağlı Kuruluşlar  83
a. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  83
b. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü  84
c. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı  84
C. Yargı  85
1. Anayasa Mahkemesi  85
2. Adli Yargı  86
3. İdari Yargı  89
4. Uyuşmazlık Mahkemesi  92
II. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI  93
A. Yer Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  94
1. Belediyeler  95
a. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunmayan Yerlerdeki Belediyeler  96
aa. Belediyelerin Türleri  96
aaa. İl Belediyeleri  96
bbb. İlçe Belediyeleri  96
ccc. Belde Belediyeleri  96
bb. Belediyelerin Organları  97
aaa. Belediye Meclisi  97
bbb. Belediye Encümeni  99
ccc. Belediye Başkanı  100
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  100
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  103
b. Büyükşehir Belediye Teşkilatı Bulunan Yerlerdeki Belediyeler  106
aa. Belediyelerin Türleri  106
aaa. Büyükşehir Belediyeleri  106
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyeleri  107
bb. Belediyelerin Organları  107
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin Organları  107
(1) Büyükşehir Belediye Meclisi  107
(2) Büyükşehir Belediye Encümeni  111
(3) Büyükşehir Belediye Başkanı  112
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin Organları  112
(1) Büyükşehir İlçe Belediye Meclisi  113
(2) Büyükşehir İlçe Belediye Encümeni  116
(3) Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı  116
cc. Belediyelerin Sınırları ve Mücavir Alan  116
dd. Belediyelerin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  117
aaa. Büyükşehir Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  117
bbb. Büyükşehir İlçe Belediyelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  119
2. İl Özel İdareleri  122
a. İl Özel İdarelerinin Organları  123
aa. İl Genel Meclisi  123
bb. İl Encümeni  126
cc. Vali  127
b. İl Özel İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  127
3. Köy İdareleri  129
a. Köy İdaresinin Organları  130
aa. Köy Derneği  130
bb. Köy İhtiyar Meclisi  131
cc. Muhtar  132
b. Köy İdarelerinin İmar Hukuku Alanındaki Görev ve Yetkileri  133
B. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları  134
1. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı  134
2. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı  135
3. Karayolları Genel Müdürlüğü  136
III. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ  139
A. Organize Sanayi Bölgeleri  139
B. Yapı Denetim Kuruluşları  140
Üçüncü Bölüm
İMAR HUKUKUNDA PLANLAR
I. PLAN VE PLANLAMA KAVRAMLARI  145
II. MEKANLA İLİŞKİLENDİRİLMEYEN PLANLAR  146
A. Kalkınma Planları  147
1. Mahiyeti ve Yapılış Usulü  147
2. Kalkınma Planlarının Bağlayıcılığı  148
3. Kalkınma Planlarının İçeriğinin Bağlayıcılık Yönünden Değerlendirilmesi  152
4. Kalkınma Planlarının Yargısal Denetimi  154
a. Anayasa Mahkemesi Denetimi  154
b. İdari Yargı Denetimi  157
B. Bölge Planları  161
1. Tanım ve Mahiyet  161
2. Yetki  162
3. Bölge Planlarının Bağlayıcılığı  163
4. Bölge Planlarının Yargısal Denetimi  164
III. MEKANSAL PLANLAR  165
A. Mekansal Strateji Planları  165
1. Tanım  165
2. Plan Türleri  166
3. Yapılış Usulü  167
a. Yetki  167
b. Hukuk Kurallarına ve Üst Kademedeki Planlara Uygunluk  167
c. Planların Hazırlanmasında İşbirliği  167
d. Planların Şekli ve İçeriği  170
4. Planların Aleniyeti  171
5. Alt Kademe Planların Mekansal Strateji Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  171
6. Mekansal Strateji Planlarının Yargısal Denetimi  172
B. Çevre Düzeni Planları  174
1. Tanım  174
2. Plan Türleri  174
a. Bölge veya Havza Düzeyindeki Çevre Düzeni Planları  174
b. İl Çevre Düzeni Planları  176
c. Diğer Çevre Düzeni Planları  179
3. Yapılış Usulü  181
a. Planların Hazırlanışı  181
b. Planların Onaylanması  183
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  184
4. Planların Aleniyeti  185
5. Alt Kademe Planların Çevre Düzeni Planlarına Uygunluğunun Denetlenmesi  185
6. Çevre Düzeni Planlarının Yargısal Denetimi  187
C. İmar Planları  192
1. Tanım ve Mahiyet  192
2. Plan Türleri  192
a. Nazım İmar Planları  193
b. Uygulama İmar Planları  194
3. Yetki  194
a. Genel Yetki Kuralları  195
b. Özel Yetki Kuralları  197
aa. Kanunlarda Yer Alan Özel Yetki Kuralları  197
bb. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Yer Alan Özel Yetki Kuralları  201
4. Yapılış Usulü  203
a. Planların Hazırlanışı  203
b. Planların Onaylanması  206
c. Planların İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  210
5. Planların Aleniyeti  211
6. Planların İzlenmesi ve İncelenmesi  212
7. İmar Planlarının Yargısal Denetimi  213
8. İlave İmar Planları, Plan Değişiklikleri ve Revizyonları  217
a. İlave İmar Planları  217
b. İmar Planlarının Değiştirilmesi  217
c. Revizyon İmar Planları  219
Dördüncü Bölüm
PLANLARIN UYGULANMASI
I. İMAR PROGRAMLARI  221
A. Mahiyet ve Tanım  221
B. İmar Programı Yapma Zorunluluğu  222
C. İmar Programlarının Yapılışı  224
D. İmar Programlarının Süresi  225
E. İmar Programlarının Hukuki Sonuçları  228
1. Kamulaştırma İşlemlerine Başlanması  228
2. Emlak Vergisi Ödemeleri  228
3. Mevcut Kullanım Şeklinin Devamı  230
4. Muvakkat Yapı İzni Verilmesi  230
5. Süresinde İmar Programına Alınmayan ya da Kamu Mülkiyetine Geçirilmeyen Yerlerin Durumu  232
a. 07.09.2016 Tarihinden Önceki Hukuki Durum  232
b. Mevcut Hukuki Durum  235
II. KAMUYA AİT TAŞINMAZLARIN DEVRİ  239
III. ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ  241
A. Tanım ve Mahiyet  242
B. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Yetkisi  243
C. Arazi ve Arsa Düzenlemesinin Yapılış Usulü  244
1. Düzenleme Sahasının Belirlenmesi  244
2. Parselasyon Planlarının Hazırlanması  246
3. Parselasyon Planlarının Onaylanması  249
4. Parselasyon Planlarının İlanı, İtirazlar ve Planların Kesinleşmesi  249
5. İmar Parsellerinin Tapu Sicillerine Tescili  251
D. Düzenleme Ortaklık Payı  253
1. Tanım  253
2. Düzenleme Ortaklık Paylarının Kullanılacağı Yerler  254
3. Düzenleme Ortaklık Payı Miktarı  256
4. Düzenleme Ortaklık Payının Hesaplanması  257
a. Daha Önce Düzenleme Ortaklık Payı Alınan Taşınmazlar  258
b. Daha Önce Bedelsiz Pay Alınan Taşınmazlar  260
c. Düzenleme Sırasında Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Bağışlanan Taşınmazlar  263
d. Kısmen veya Tamamen Kamulaştırılacak Olan Taşınmazlar  264
e. Düzenlemeden Önce Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlerde Kullanılan Taşınmazlar  265
f. Düzenleme Sırasında Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olan Umumi Hizmetlere Tahsis Edilen Kamuya Ait Taşınmazlar  268
g. Düzenleme Ortaklık Payına Konu Olanlar Dışındaki Kamu Hizmetlerinde Kullanılan Taşınmazlar  269
h. Kamu Tüzel Kişilerine Ait Olup Bir Kamu Hizmetine Tahsis Edilmeyen Taşınmazlar  271
5. Düzenleme Ortaklık Payının Bedele Dönüştürülmesi  271
6. Düzenleme Ortaklık Payı Kesintilerinin Hukuka Uygunluğu  275
E. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması  278
1. Eksik Kalan Kısmın Kamuya Ait Taşınmazlardan Karşılanması  278
2. Eksik Kalan Kısmın Kamulaştırma Yoluyla Tamamlanması  280
a. Kamulaştırılacak Taşınmazların Belirlenmesi  280
b. Kamulaştırma Sürecinde Başvurulabilecek Usuller  283
c. Eksik Kalan Kısmın Tamamlanması Amacıyla Yapılacak Kamulaştırmalarda Trampa Usulünün Ayırıcı Özellikleri  285
F. Kamu Ortaklık Payı  286
1. Tanım  286
2. Kamu Ortaklık Payına Konu Kullanımlar  287
3. Kamu Ortaklık Payının Hesaplanması  290
4. Kamu Ortaklık Payının Uygulama Alanı  290
5. Kamu Ortaklık Payı Uygulamasının Hukuka Uygunluğu  293
G. Umumi Hizmet Alanlarına Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  294
H. Başkasına Ait İmar Parsellerine Rastlayan Ağaç ve Yapıların Durumu  297
I. Arazi ve Arsa Düzenlemesi Sürecinde Yapılan İşlemlerin Yargısal Denetimi  301
1. Parselasyon Planlarının Yargısal Denetimi  301
2. Parselasyon Planları Dışında Kalan Uygulamaların Yargısal Denetimi  306
J. İptal Kararlarının Yerine Getirilmesi  307
IV. İFRAZ VE TEVHİT  311
A. Tanım  311
B. Yetki  312
C. Yapılış Usulü  314
V. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  316
VI. İMAR YETKİSİNE SAHİP İDARELERİN MÜLKİYET VEYA TASARRUFUNDAKİ MÜSTAKİL İNŞAATA ELVERİŞLİ OLMAYAN TAŞINMAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  320
A. Kanunda Zikredilen Taşınmazların Ortak Özellikleri  320
B. İstikameti Değiştirilen veya Kapanan Yol ve Meydanlarda Hasıl Olan Taşınmazlar  322
C. İmar Planlarına Uygunluğun Sağlanması Yol ve Usulleri  325
VII. İMAR PLANLARINDA KAMU HİZMETLERİNDE AYRILAN ALANLARDA ÖZEL TESİS YAPILMASI  326
VIII. KAMU HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZLARIN BAŞKA AMAÇLARA TAHSİS EDİLMELERİ VE İADE  328
A. İmar Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Kamu Tüzel Kişilerinden Devralınan Taşınmazlar  329
B. Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulan Alanlar  330
1. İmar Kanunu’nun 11. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Düzenleme Ortaklık Paylarıyla Oluşturulan Alanlar Hakkında Uygulanabilirliği  331
2. Kamulaştırma Kanunu’nun 35. Maddesi  332
3. Tapu Kanunu’nun 21. Maddesi  333
4. Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesinin Altıncı Fıkrası  336
C. Kamulaştırılan Taşınmazlar  337
D. Bağış ve Terkler  338
E. Düzenlemeyi Yapan İdareye Ait Taşınmazlar  341
Kaynakça  343
Kavramlar Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021