Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Medeni Hukuku
Eylül 2018 / 4. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%49)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Eylül 2020 44.00 TL -     Sepete Ekle
   

Medeni Hukuk yaşamın ta kendisidir. Doğumdan ölüme kadar geçen süreçte kişiyi, kişisel değerlerini, diğer kişi ve kurumlarla ilişkilerini, ekonomik varlıklarını konu edinen ve hukuk öğretiminin temelini oluşturan bir hukuk alanıdır.

Türk Medeni Hukukunun ana hatları ile anlatıldığı hem ders kitabı hem de yardımcı kitap olarak hazırlanan eserde, Türk Medeni Kanunu'nun sistematiğine büyük ölçüde sadık kalarak, başlangıç hükümlerinden, kişiler hukukundan, aile hukukundan, eşya hukukundan ve miras hukukundan önemli olan konuları sade bir dille anlaşılır olarak öğrenci ve okuyucularımıza aktarılmaktadır.

Referandumla kabul edilen Anayasa değişikliklerinin getirdiği ilgili yeni düzenlemelere de konularla ile ilişkili olduğu ölçüde yer verilmektedir. Önemli görülen Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile oluşan yeni hukuki durumlara da ilgili bölümlerde yer almaktadır.

Konu Başlıkları
Hukuk ve Medeni Hukuk
Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku
Vesayet
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
Barkod: 9789750250491
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Üçüncü Baskı Önsözünden  7
İkinci Baskı Önsözünden  9
Birinci Baskı Önsözünden  11
TÜRK MEDENİ HUKUKU
I. Bölüm
HUKUK VE MEDENİ HUKUK
§1. HUKUKUN VE MEDENİ HUKUKUN TOPLUMSAL YERİ VE ÖZELLİKLERİ  37
I. Hukuk Kavramı  37
II. Diğer Toplumsal Düzen Kuralları  37
III. Hukuk Kurallarının İşlevleri  39
§2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ  39
§3. HUKUK SİSTEMİ VE MEDENİ HUKUK  40
I. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk  40
II. Maddi Hukuk – Şekli Hukuk  41
III. Kamu Hukuku – Özel Hukuk  41
§4. MEDENİ HUKUK  41
I. Medeni Hukukun Konusu ve Medeni Hukuk Dalları  42
A. Kişiler Hukuku  42
B. Aile Hukuku  42
C. Borçlar Hukuku  43
D. Eşya Hukuku  43
E. Miras Hukuku  43
2. Bölüm
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§5. GENEL OLARAK  45
§6. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  45
I. Medeni Hukukun Yazılı Kaynaklar  45
A. Türk Medeni Kanunu  45
B. Türk Borçlar Kanunu  46
C. Diğer Yasal Düzenlemeler  46
II. Örf ve Âdet hukuku (Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı)  47
A. Süreklilik (Maddi Unsur)  47
B. Uyma Zorunluluğu (Manevi Unsur)  48
C. Kamu Düzenine Aykırı Olmama (Hukuki Unsur)  48
D. Örf ve Âdet hukuku Yazılı Hukuk Kurallarına Aykırı Olabilir Mi?  48
E. Örf ve Âdet hukuku Kurallarının Çeşitleri  48
F. Örf ve Adet Hukuk Kurallarının Tespiti ve Uygulanması  49
III. Hâkimin Yarattığı Hukuk  49
A. Hâkimin Hukuk Yaratma Yöntemi  50
B. Hâkimin Yarattığı Hukukun Etkisi  50
§7. MEDENİ HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI  50
I. Medeni Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması  50
II. Medeni Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  51
A. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümeme İlkesi (Makable Şamil Olmama)  51
B. Geriye Yürümeme İlkesinin Uygulanmadığı Haller  52
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâk  52
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler  52
3. Beklemece Haklar  53
C. Özel Kanun – Genel Kanun – Sonraki Kanun – Önceki Kanun İlişkisi  53
1. Üst Normun Geçerliliği  53
2. Özel Kanun – Genel Kanun  54
3. Sonraki Kanun – Önceki Kanun  55
III. Medeni Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması  56
A. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  56
1. Yorum Çeşitleri  56
2. Yorum Teorileri  57
a. Sübjektif Yorum Teorisi  57
b. Objektif Yorum Teorisi  57
c. Karma Yorum Teorisi  57
d. Serbest Yorum Teorisi  57
3. Yorum Yöntemleri  58
a. Lâfzî Yorum Yöntemi  58
b. Mantıksal ve Sistematik Yorum Yöntemi  58
c. Amaçsal Yorum Yöntemi  58
IV. Hâkimin Takdir Yetkisi  59
A. Hâkime Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller  59
B. Kanununda Kullanılan İfadeler  60
C. Takdir Yetkisini Kullanma Biçimi ve Denetimi  60
§8. HUKUK KURALLARININ İHLALİNE BAĞLANAN YAPTIRIMLAR  60
I. Genel Olarak  60
A. Medeni Hukuk (Özel Hukuk) Alanındaki Yaptırım Çeşitleri  61
1. Yokluk  61
2. Geçersizlik (Hükümsüzlük)  62
a. Mutlak Butlan (Kesin hükümsüzlük)  62
b. Kısmi Butlan  63
3. İptal Edilebilirlik (Nispi Butlan)  63
4. Tazminat  64
§9. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  64
I. Hak Kavramı  64
II. Hak Çeşitleri  65
A. Mutlak Haklar ve Nispi Haklar  65
B. Ayni Haklar ve Şahsi Haklar  65
C. Malvarlığı Hakları ve Kişilik Hakları  65
D. Devredilebilen Haklar ve Devredilemeyen Haklar  66
III. Borç Kavramı  66
IV. Dürüstlük Kuralı  66
V. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın (Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı) Şartları  67
A. Dürüstlük Kuralına Açık Aykırılık  67
B. Bir Zararın Doğması  68
VI. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Sonucu  68
§10. İYİNİYET KURALI  68
I. İyiniyetin Unsurları  68
A. Bilgisizlik  68
B. Hukuken Hoş Görülebilir Olma  69
II. İyiniyet Kuralının Uygulanma Alanı  70
A. Kişi Bakımından Uygulama  70
B. Zaman Bakımından Uygulama  70
C. Ayni Hak Kazanımında İyiniyet Kuralının Uygulanması  70
1. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında İyiniyet Kuralının Uygulanması  70
a. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar  71
b. Sahibinin Elinden Rızası Dışı Çıkan Taşınırlar  71
ba. Para ve Hamiline Yazılı Senetler  71
bb. Açık Arttırma, Pazar ve Benzeri Yerlerden Alınan Şeyler  72
2. İyiniyetin Aile Hukukundaki Uygulama Alanı  72
3. İyiniyetin Borçlar Hukuku Alanında Uygulama Alanı  72
III. İyiniyetin Hukuki Niteliği  72
§11. İSPAT KURALLARI  73
I. İspat Yükü  74
A. Genel Kural  74
B. İstisnalar  74
1. Kanunun Açıkça Öngördüğü İstisnalar  75
2. Kanuni Karineler  75
3. Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan İstisnalar  76
II. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  76
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. Kısım
GERÇEK KİŞİLER
§12. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI, HAK VE FİİL EHLİYETİ  79
I. Gerçek Kişiler  79
A. Kişiliğin Başlangıcı  79
B. Hak Ehliyeti  79
1. Hak Ehliyetine İlişkin Bazı Kısıtlamalar  80
C. Fiil (Eylem) Ehliyeti  81
1. Hukuki İşlem Ehliyeti  81
a. Borçlandırıcı İşlemler  82
b. Tasarruf İşlemleri  82
D. Haksız Fiil (’den Sorumlu Olma) Ehliyeti  82
E. Fiil Ehliyetinin Koşulları  83
1. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik, Temyiz Kudreti)  83
2. Erginlik (Reşit Olma)  84
a. Yaş Erginliği  84
b. Evlenme ile Erginlik  84
c. Yargısal Erginlik  84
3. Kısıtlı Olmama  85
F. Kişilerin Fiil Ehliyetlerine Göre Tasnifi  85
1. Tam Ehliyetliler  85
2. Sınırlı Ehliyetliler  85
a. Evli Kişiler  85
b. Kendilerine Yasal Danışman Atananlar  86
3. Sınırlı Ehliyetsizler  86
4. Tam Ehliyetsizler  87
§13. KİŞİLİK HAKLARI  87
I. Genel Olarak  87
II. Kişilik Haklarının Özellikleri  88
III. Kişilik Haklarının Konusu Olan Bazı Kişisel Değerler  89
A. Yaşam  89
B. Vücut Bütünlüğü  89
C. Sağlık  89
D. Özgürlükler  90
E. İnsan Onuru  90
F. İsim ve Resim Üzerindeki Hak  90
G. Giz (Sır) Alanı ve Özel Hayat  91
IV. Kişiliğin Korunması  91
A. Kişilik Haklarının Korunma Yolları  91
1. Kişilik Haklarının Hukuki İşlemlerle Yapılan Saldırılara Karşı Korunması  92
2. Kişilik Haklarının Üçüncü Kişilerin Hukuka Aykırı Saldırılarına Karşı Korunması  92
a. Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası  93
b. Daha Üstün Nitelikte Özel Yarar  93
c. Kamusal Yarar  93
d. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması  94
B. Koruma Yolları (Dava Hakları)  95
1. Saldırının Önlenmesi Davası  95
2. Saldırıya Son Verilmesi Davası  95
3. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası  95
C. Ad ve Adın Korunması  97
1. Dar Anlamda Ad (Öz Ad ve Soyadı)  97
a. Soyadı  97
b. Öz Ad (Ön Ad)  98
2. Geniş Anlamda Ad (Takma Ad, Lakap, Ticaret Unvanı)  98
3. Adın Değiştirilmesi  98
4. Adın Değiştirilmesine İtiraz  99
5. Ad Üzerindeki Hakkın Korunması  99
§14. HISIMLIK  99
I. Kavram  99
II. Hısımlığın Çeşitleri  100
A. Kan Hısımlığı  100
1. Altsoy–Üstsoy Kan Hısımlığı  100
2. Yansoy Kan Hısımlığı  101
a. Kan Hısımlığına Bağlanan Sonuçlar  101
B. Evlenme ile Doğan Hısımlık (Kayın Hısımlığı)  101
1. Hukuki Sonuçları  102
C. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  102
§15. YERLEŞİM YERİ  102
I. Yerleşim Yeri Çeşitleri  102
A. İradeye Bağlı Yerleşim Yeri  102
B. Yasal Yerleşim Yeri  103
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  103
II. Yerleşim Yerinin Hukuki Önemi  103
§16. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ  104
I. Kişisel Durum Kütüğü Çeşitleri  104
A. Doğum Kütüğü  104
B. Aile Kütüğü  104
C. Ölüm Kütüğü  105
II. Kişisel Durum Kütüklerinin Hukuki İşlevleri  105
A. İspat Aracı  105
B. Açıklığı Sağlama  106
III. Kişisel Durum Kütüklerinde Değişiklik ve Düzeltme Yapılması  106
IV. Kişisel Durum Kütüklerinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk  107
§17. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  107
I. Ölümün Belirlenmesi  107
II. Ölümün Kanıtlanması  108
III. Ölümle İlgili Karineler  108
A. Birlikte Ölüm Karinesi  108
B. Ölüm Karinesi  109
1. Ölüm Karinesi İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır:  109
a. Kişinin Ölümüne Kesin Gözle Bakılacak Durumlar İçerisinde Kaybolması  109
b. Cesedin Bulunamaması  109
2. Sonuçları  109
C. Gaiplik Karinesi  110
1. Gaiplik Kararının Şartları  110
a. Gaiplik Kararı için Gaibin Cesedi Bulunamamış Olmalıdır  110
b. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmak veya Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamaması  110
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Olması  110
d. Bir ve Beş Yıllık Süreler  110
2. Gaiplik Kararının Sonuçları  111
2. Kısım
TÜZEL KİŞİLER
§18. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI  113
§19. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ  113
I. Yapılarına Göre  113
A. Kişi Toplulukları  113
B. Mal Toplulukları  114
II. Bağlı Oldukları Hukuk Kurallarına Göre  114
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  114
1. Kamu İdareleri  114
2. Kamu Kurumları  114
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  115
§20. TÜZEL KİŞİLERİN UNSURLARI  115
I. Amaç Unsuru  115
II. Kişi veya Mal Unsuru  115
III. Organizasyon Unsuru  116
IV. Hukuki Unsur  116
§21. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞU  116
I. İzin Sistemi  116
II. Normatif Sistem  117
III. Serbest Kuruluş Sisteminde  117
§22. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ  118
I. Hak Ehliyeti  118
A. Özel Hukuk Alanında  118
B. Hak Ehliyetinin Amacı ile Sınırlı Olması  118
II. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti  119
§23. TÜZEL KİŞİNİN ORGANLARI  119
§24. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  119
§25. TÜZEL KİŞİLERİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ  120
§26. DERNEKLER  120
I. Tanım  121
II. Derneğin Unsurları  121
A. Kişi Unsuru  121
B. Amaç Unsuru  121
C. Organizasyon Unsuru  121
D. Hukukilik Unsuru  122
III. Dernek Türleri  122
A. Kamuya Yararlı Dernekler  122
B. Çocuk Dernekleri  122
C. Ticari İşletme İşleten Dernekler  123
D. Özel Kanunlarla Kurulan Dernekler  123
IV. Derneğin Kuruluşu  123
A. Kurucu Sayısı ve Kurucu Üyelerin Niteliği  123
1. Üye Olamayan Kişiler  124
2. Kurulması Yasak Dernekler  124
B. Dernek Tüzüğü  124
C. Kuruluş Bildirisi ve Tüzüğün İncelenmesi ve Tüzel Kişilik Kazanma  125
V. Uluslararası Faaliyet  126
VI. Dernek Üyeliği, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri  126
A. Dernek Üyeliği  126
1. Dernek Üyeliği ve Onursal Üyelik  127
B. Üyelik Hakları  128
C. Üyelik Borçları  128
D. Üyeliğin Sona Ermesi  129
1. Üyelikten Çıkma  129
2. Üyelikten Çıkarılma  129
3. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  129
E. Üyeliğin Sona Ermesinin Sonuçları  129
VII. Dernek Organları  129
A. Zorunlu Organlar  130
1. Genel Kurul  130
a. Niteliği ve Oluşumu  130
b. Genel Kurulun Olağan Toplanması  130
c. Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması  130
d. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  130
e. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  131
f. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı  131
g. Karar Yeter Sayısı  131
h. Toplantı Usulü  132
i. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  132
j. Genel Kurul Kararının İptali  132
2. Yönetim Kurulu  133
a. Oluşumu  133
b. Görevleri  133
3. Denetleme Kurulu  133
B. Seçimlik Organlar  134
VIII. Derneğin Sona Ermesi  134
A. Kendiliğinden Sona Erme  135
B. Genel Kurul Kararı ile  136
C. Mahkeme Kararı ile  136
D. Sona Ermenin Sonuçları  136
1. Tasfiye (Arıtım)  136
2. Özgüleme (Tahsis)  137
a. Tasfiye ve Özgülemenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması (DK md. 15, DerYön md. 89)  137
b. Tasfiye ve Özgülemenin Mahkeme Kararı ile Yapılması  138
§27. VAKIFLAR  138
I. Genel Olarak Vakıflar, Vakfın Tanımı ve Özellikleri  138
II. Vakfın Unsurları  139
A. Malvarlığı Unsuru  139
B. Amaç Unsuru  139
C. Hukukilik Unsuru  140
III. Vakıf Çeşitleri  141
A. Aile Vakıfları  141
B. Dini Vakıflar  141
C. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları  141
D. Kamuya Yararlı Vakıflar  141
E. Karma Vakıflar  141
F. Vakıflar Kanunda Yapılan Tanımlar  141
IV. Vakfın Kuruluşu  142
A. Vakıf Kurma Ehliyeti  142
B. Vakıf Kurma İradesinin Açıklanma Şekli  142
C. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  143
V. Vakfın Organları  144
A. Zorunlu Organ Olarak Yönetim Organı  144
B. Vakfın Seçimlik Organları  146
VI. Vakıfların Denetlenmesi  146
VII. Vakfın Sona Ermesi  146
A. Kendiliğinden Sona Erme  146
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Amacının Gerçekleşmesinin Olanaksız Hale Gelmesi  147
2. Belirli Süreli Kurulmuş Vakıflarda Sürenin Dolması ile veya Bozucu Şartla Kurulmuş Vakıflarda Şartın Gerçekleşmesi ile  147
B. Mahkeme Kararıyla Vakfın Sona Ermesi (Vakfın Dağıtılması)  148
VIII. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları  149
4. Bölüm
AİLE HUKUKU
§28. AİLE KAVRAMI VE TMK’YE GÖRE DÜZENLENEN AİLE ÇEŞİTLERİ  151
I. Dar Anlamada Aile  151
II. Geniş Anlamda Aile  152
III. En Geniş Anlamda Aile  152
§29. AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER  152
I. Birlik İlkesi  152
II. Eşitlik İlkesi  152
III. Süreklilik İlkesi  153
IV. Zayıfların Korunması İlkesi  153
V. Düzenleme Serbestîsinin Bulunmaması İlkesi  153
VI. Kamu Müdahalesi İlkesi  153
1. Kısım
EVLİLİK HUKUKU
1. Ayırım
NİŞANLILIK
§30. NİŞANLANMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  155
§31. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI  155
I. Karşılıklı Evlenme Vaadi  155
II. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları  155
§32. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI  156
I. Nişanlanma Ehliyeti  156
II. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması  156
§33. NİŞANLANMANIN HÜKÜMLERİ  157
I. Evlenme Yükümlülüğü  157
II. Sadakat Yükümlülüğü  157
III. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminatı  157
IV. Tanıklıktan Kaçınma  157
§34. ŞARTA BAĞLI NİŞANLILIK  158
§35. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ  158
§36. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ  158
I. Hediyelerin İadesi  158
II. Maddi ve Manevi Tazminat  159
III. Zamanaşımı  160
2. Ayırım
EVLENME
§37. GENEL OLARAK  161
§38. EVLENMENİN ŞARTLARI  161
§39. EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI  162
I. Olumlu Maddi Şartlar (Evlenme Ehliyeti)  162
A. Ayırt Etme Gücü  162
B. Olağan ve Olağanüstü Evlenme Yaşı  162
C. Kanuni Temsilcinin İzni  162
II. Olumsuz Maddi Şartlar (Mutlak Evlenme Engelleri)  163
A. Kan Hısımlığı  163
B. Kayın Hısımlığı  163
C. Evlatlık İlişkisi  164
D. Mevcut Evlilik  164
E. Akıl Hastalığı  164
III. Nispi Evlenme Engelleri  164
A. Kadınlar İçin Bekleme Süresi  164
B. Bulaşıcı Hastalıklar  164
§40. EVLENMENİN ŞEKLİ ŞARTLARI  165
I. Başvuru  165
A. Başvurunun Şekli  165
B. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi  165
II. Evlenme Töreni  166
A. Tören Yeri ve Şekli  166
B. Aile Cüzdanı ve Dinî Tören  166
3. Ayırım
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§41. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  169
I. Kişisel İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  169
A. Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri  169
1. Ortak Konutu (Aile Konutu) Seçme Hakkı  170
2. Evlilik Birliğini Birlikte Yönetme Hakkı  170
3. Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı ve Yükümlülüğü  170
4. Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü  170
5. Sadakat Yükümlülüğü  170
6. Çocukların Bakımına ve Eğitimine ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü  171
7. Yardım Yükümlüğü  171
8. Eşlerin İş ve Meslek Seçme Hakkı  171
B. Kadının Soyadı  172
II. Mali İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  172
A. Giderlere Katılma Yükümlülüğü  172
B. Evlilik Birliğinin Temsili  173
1. Sürekli İhtiyaçlarda Temsil  173
2. Diğer İhtiyaçlar İçin Temsil Yetkisi  173
3. Temsil Yetkisini Kullanmanın Sonuçları  174
4. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  174
III. Eşin Üçüncü Kişilerle ve Diğer Eşle Hukuki İlişki İçine Girme Özgürlüğü ve Ehliyeti  174
IV. Evlilik Birliğinin Korunması  175
A. Genel Olarak  175
B. Koruma Tedbirleri  175
1. Uyarma, Uzlaştırma ve Uzman Kişi Desteği  175
2. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi  175
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  175
4. Borçlulara Ait Önlemler  176
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  176
6. Durumun Değişmesi  176
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  177
4. Ayırım
MAL REJİMLERİ VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
§42. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ  179
§43. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ  179
§44. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  180
I. Genel Olarak  180
II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulanması  181
A. Kanun Gereği  181
B. Sözleşme Gereği  181
C. Mahkeme Kararı Gereği  181
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet  181
IV. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi  182
V. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Mallar  182
A. Genel Olarak  182
B. Edinilmiş Mallar  182
1. Kavram  182
2. Kanunî Örnekler  183
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri  183
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  183
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  183
d. Kişisel Malların Gelirleri  183
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  184
Edinilmiş Mallara Diğer Örnekler  184
C. Kişisel Mallar  184
1. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  184
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar  185
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar  185
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar  185
5. Manevi Tazminat Alacakları  185
6. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler  185
7. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi  185
VI. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  186
VII. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi  186
A. Eşlerin Mallarını Geri Almaları ve Borçlarını Düzenlemeleri  187
B. Her Eşin Artık Değerinin Hesabı  187
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri  187
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM)  187
b. Değer Artış Payı (Alacak) – (DAPA)  187
c. Eklenecek Değerler – (ED)  188
d. Denkleştirme Alacağı – (DA)  188
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri  188
a. Değer Artış Payı (Borcu) – (DAPB)  189
b. Denkleştirme Borcu – (DB)  189
c. Diğer Borçlar  189
C. Artık Değer ve Artık Değere Katılma Alacağı  189
5. Ayırım
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ
§45. EVLİLİĞİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ, GAİPLİK KARARI İLE SONA ERMESİ  195
§46. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ  195
I. Yoklukla Malul Evlenmeler  195
II. Evlenmenin Mutlak Butlanı  195
III. Evlenmenin Nispi Butlanı (İptal Edilebilirlik)  196
A. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  196
B. Yanılma  196
C. Aldatma  197
D. Korkutma  197
E. Kanuni Temsilcinin Rızasının Olmaması  197
F. Butlanı Gerektirmeyen Eksiklikler ve Butlan Davası  198
G. Butlan Davasının Sonuçları  198
§47. BOŞANMA  198
I. Genel Olarak  198
II. Boşanmanın Dayandığı Genel İlkeler  199
A. Kusur İlkesi  199
B. Temelden Sarsılma İlkesi  199
C. İrade İlkesi  199
D. Elverişsizlik İlkesi  200
E. Medeni Kanunumuzun Kabul Ettiği İlke  200
III. Boşanma Nedenleri  200
A. Özel Boşanma Nedenleri  200
1. Zina  200
2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  201
3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme  201
4. Terk  202
5. Akıl Hastalığı  203
B. Genel Boşanma Nedeni: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması  203
1. Genel Olarak  203
2. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına İlişkin Karineler  204
3. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasına İtiraz  204
IV. Boşanma Davası  205
A. Dava Hakkı  205
B. Yetkili Mahkeme  205
C. Tarafların Dava Ehliyeti  205
D. Davada Uygulanacak Usul  205
E. Geçici Önlemler  205
V. Boşanmanın Sonuçları  206
A. Genel Sonuçları  206
B. Çocukları Açısından  207
C. Hâkimin Boşanma Kararında Re’sen Düzenleyeceği Hususlar  207
C. Hâkimin Talep Üzerine Düzenleyeceği Hususlar  207
1. Maddî ve Manevî Tazminat  207
2. Yoksulluk Nafakası  208
2. Kısım
HISIMLIK
§48. SOYBAĞI  209
I. Genel Olarak  209
II. Soybağı Çeşitleri  209
III. Soybağının Kurulması  210
A. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  210
B. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  210
1. Evlilik Birliği Esaslı Babalık Karinesi  210
a. Soybağının Reddi  211
aa. Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Ana Rahmine Düşmesi  212
ab. Çocuğun Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme  212
ac. Dava Hakkı  213
ad. Hak Düşürücü Süreler  213
ae. Görevli ve Yetkili Mahkeme  214
2. Sonradan Evlenme ile Soybağının Kurulması  214
a. Bildirim  214
b. İtiraz ve İptal  214
3. Mahkeme Kararıyla Kurulan Soybağı (Babalık Davası)  215
a. Karineler  215
b. Hak Düşürücü Süreler (TMK 303)  215
c. Ananın Malî Hakları  215
4. Tanıma  216
a. Tanımanın Maddi Şartları  216
b. Tanımanın Şekli Şartı  216
c. Bildirim  216
d. Tanımanın İptali  216
da. Tanıyanın Dava Hakkı  216
db. İlgililerin Dava Hakkı  217
dc. İspat Yükü  217
e. Hak Düşürücü Süreler  217
C. Evlat Edinme  217
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Koşulları  218
a. Yaş Şartı  218
b. Bir Yıllık Bakım, Eğitim Şartı  218
c. Yarar Şartı  218
d. Küçüğün Rızası  219
e. Kanuni Temsilcinin Rızası  219
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları  220
a. Rıza Şartı  220
b. Diğer Şartlar  220
3. Evlat Edinmede Şekil ve Usul  220
4. Evlat Edinmenin Hükümleri  220
a. Genel Olarak  220
b. Evlenme Yasağı  221
c. Mirasçılık İlişkisi  221
d. Velayet ve Ana Babanın Hakları  221
e. Soyadı ve Ad  221
f. Vatandaşlık  221
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  221
a. Rızanın Bulunmaması Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  221
b. Diğer Noksanlar Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  221
6. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Süre  222
§ 49. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  222
I. Soybağının Genel Hükümleri  222
A. Çocuğun Soyadı  222
B. Çocuk ile Kişisel İlişki  222
1. Sınırları  222
C. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama  223
1. Nafaka Davası Hakkı  223
2. Nafaka Miktarının Takdiri  223
II. Velayet  223
A. Velayet Hakkı Sahipleri  224
B. Velayet Altındakiler  224
C. Velayetin Kapsamı  224
1. Genel Olarak  224
2. Çocuğun Adı  225
3. Eğitim  225
4. Çocuğun Temsil Edilmesi ve Çocuğun Aileyi Temsili  225
5. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler  225
6. Çocuğun Malları  225
D. Velâyetin Kaldırılması  226
1. Genel Olarak  226
2. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri  226
3. Durumun Değişmesi  227
III. Nafaka Yükümlüleri  227
A. Dava Hakkı ve Dava Sırası  227
5. Bölüm
VESAYET
§50. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  229
§51. VESAYET ÇEŞİTLERİ  230
§52. VESAYET ORGANLARI  230
§53. VESAYETİ GEREKTİREN SEBEPLER  230
I. Küçüklük  230
II. Vesayeti Gerektiren Kısıtlama Nedenleri  230
A. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı  231
B. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  231
C. Hapis  232
D. İsteğe Bağlı Kısıtlanma  232
§54. KISITLAMADA USUL  232
§55. KISITLAMANIN SONUÇLARI  233
§56. VASİ ATANMASI  233
I. Genel Olarak  233
II. Eşin ve Hısımların Önceliği  234
III. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  234
A. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  234
B. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  234
C. Kaçınma ve İtiraz  235
D. Vasiliğin Sona Ermesi  235
IV. Vasinin Görevleri  235
A. Defter Tutma  235
B. Değerli Şeylerin Saklanması  236
C. Taşınırların Satılması  236
D. Paraların Yatırılması  236
E. Yatırımların Dönüştürülmesi  236
F. Ticarî ve Sınaî İşletmeler  236
G. Taşınmazların Satılması  236
H. Özen ve Temsil  237
İ. Malvarlığının Yönetilmesi  237
J. Temsil  237
1. Yasak İşlemler  237
2. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  237
a. Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler  237
b. Meslek veya Sanat  238
c. Serbest Mallar  238
§57. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK  238
I. Kayyımlık  238
A. Genel Olarak  238
B. Temsil Kayyımlığı  238
C. Yönetim Kayyımlığı  239
D. İstek Üzerine Kayyımlık  239
II. Yasal Danışmanlık  239
A. Genel Olarak  239
B. Oy Danışmanlığı  240
C. Yönetim Danışmanlığı  240
D. Usul  241
§58. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  241
I. Vesayet Makamından ve Denetim Makamından İzin Alınmasını Gerektiren İşlemler  241
§59. VESAYETİN SONA ERMESİ  242
I. Küçüklerde  243
II. Hükümlülerde  243
III. Diğer Kısıtlılarda  243
IV. Kayyımlığın ve Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi  243
V. Usulü  243
§60. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  244
I. Devletin Sorumluluğu  244
II. Görev ve Yetki  244
6. Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. Kısım
GENEL OLARAK EŞYA HUKUKU VE ZİLYETLİK
§61. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  248
§62. AYNİ HAK KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE AYNİ HAKKIN KONUSU  248
I. Ayni Hak Kavramı ve Özellikleri  248
II. Ayni Hakkın Konusu ve Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler  248
§63. ZİLYETLİK  250
I. Genel Olarak Zilyetlik Kavramı  250
II. Zilyetliğin Unsurları  250
III. Zilyetliğin Hukuki Niteliği  250
IV. Zilyetliğin Konusu  250
V. Zilyetliğin Çeşitleri  251
A. Tek Kişinin Zilyetliği–Çok Kişinin Zilyetliği  251
B. Asli–Fer’i Zilyetlik  251
C. Dolaylı Zilyet–Dolaysız Zilyet  251
VI. Zilyetliğin Kazanılması  251
VII. Zilyetliğin Korunması  252
A. Zilyetliğin Temelinde Yer Alan Haktan Bağımsız Olarak Korunması  252
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Nedeniyle Korunması  253
VIII. Zilyetlikte Geri Verme Borcu ve Kapsamı  253
A. İyi Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  253
B. Kötü Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  254
IX. Zilyetliğin Sona Ermesi  254
2. Kısım
TAPU SİCİLİ
§64. TAPU SİCİLİ ÇEŞİTLERİ  255
I. Ana Siciller  255
II. Yardımcı Siciller  256
§65. TAPU SİCİLİNE EGEMEN OLAN İLKELER  256
I. Tescil İlkesi  256
II. Açıklık İlkesi  256
III. İlliyet İlkesi  256
IV. Güven İlkesi  257
V. Devletin Sorumluluğu  257
§66. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLER  257
I. Kayıt  257
II. Tescil  257
A. Tescilin Şartları  258
1. Tescil Talebi  258
2. Hukuki Neden  258
3. Belgeleme  258
B. Tescilin Hükümleri  258
III. Şerh  259
A. Kişisel Hakların Şerhi  259
B. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin Şerh  259
C. Geçici Tescilin Şerhi  259
IV. Beyan  260
3. Kısım
AYNİ HAKLAR
§67. MÜLKİYET  261
I. Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı  261
II. Mülkiyet Hakkının Çeşitleri  262
A. Müşterek (Paylı) Mülkiyet (MK. Md. 688)  262
B. İştirak (Elbirliği) Halinde Mülkiyet (MK. Md. 701)  262
III. Taşınmaz Mülkiyeti  263
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  263
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  263
1. Aslen Kazanma  263
2. Devren Kazanma  263
3. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  264
4. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  264
IV. Taşınır Mülkiyeti  264
§68. SINIRLI AYNİ HAKLAR  265
I. İrtifak Hakları  265
A. İrtifak Hakkı Çeşitleri  265
1. Ayni İrtifak Hakları  265
2. Şahsi İrtifak Hakları  265
a. İntifa Hakkı (TMK md. 794)  265
b. Oturma Hakkı (TMK md. 823)  266
c. Karışık İrtifak Hakları  266
II. Rehin Hakları  266
A. Taşınmaz Rehni  266
1. İpotek  266
a. İpoteğin Kurulması  267
b. İpoteğe Hâkim Olan İlkeler  267
c. İpoteğin Hükümleri (TMK md. 888 vd.)  267
d. İpoteğin Sona Ermesi  267
2. İrat Senedi  267
3. İpotekli Borç Senedi  268
B. Taşınır Rehni  268
1. Taşınır Rehni Çeşitleri  268
a. Teslime Bağlı Rehin (TMK md. 939)  268
aa. Kurulması  268
ab. Hükümleri  269
ac. Sona Ermesi  269
b. Hapis Hakkı  269
ba. Hükümleri (MK. Md. 953)  269
c. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  269
d. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşiyle Uğraşanlar  270
e. Rehinli Tahvil  270
7. Bölüm
MİRAS HUKUKU
§69. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TMK’DEKİ YERİ  271
§70. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  271
§71. MİRASÇILAR  273
I. Yasal Mirasçılar ve Zümre Sistemi  273
A. Birinci Zümre Mirasçılar (Alt Soy)  274
B. İkinci Zümre Mirasçılar (Ana, Baba ve Bunların Altsoyları)  274
C. Üçüncü Zümre (Büyük Ana ve Büyük Baba ve Bunların Altsoyu)  274
D. Sağ Kalan Eş  275
E. Devlet  277
II. İradi Mirasçılar ve Belirli Mal Vasiyeti Alacaklısı  277
§72. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  277
I. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti  278
II. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  278
A. Vasiyetler  278
1. Resmî Vasiyetname  278
a. Okunarak İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname  279
b. Okunmaksızın ve Yazılmaksızın Yapılan Resmi Vasiyetname  279
2. El Yazılı Vasiyetname  280
3. Sözlü Vasiyet  280
a. Resmi veya El Yazılı Vasiyet Yapılamayan Olağanüstü Haller  280
b. Vasiyetçinin İradesini Açıklaması  281
c. Vasiyetçinin İrade Açıklamasının Belgelenmesi  281
d. Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi  281
4. Vasiyetnameden Dönme ve Vasiyetnamenin Yok Olması  281
B. Miras Sözleşmesi  282
III. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  282
A. Mirasçı Atama ve Belirli Mal Vasiyeti  282
B. Mirasçı Atama (MA) ve Mal Vasiyeti (MV) Farklar  282
C. Miras Sözleşmeleri  283
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri  283
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras Sözleşmesi)  284
a. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri  284
3. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  285
IV. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar (Şart)  285
V. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yüklemeler  285
VI. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  286
A. Görevleri  286
B. Tasarruf Yetkisi  286
C. Görevin Sona Ermesi  287
D. Sorumluluğu ve Denetlenmesi  287
§73. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  287
I. İptal Davasının Nedenleri  287
II. İptal Davasının Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme  288
III. İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler  288
A. Bir Yıllık Süre  288
B. On Yıllık Süre  288
C. Yirmi Yıllık Süre  289
D. Def’i  289
§74. SAKLI PAY  289
I. Saklı Paylı Mirasçılar  289
A. Birinci Zümrede Altsoy  289
B. İkinci Zümrede Ana ve Baba  290
C. Sağ Kalan Eş  290
1. Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre  290
2. Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre  291
3. Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Zümre  291
§75. MURİSİN TEREKESİNİ KULLANABİLMESİNİN SINIRLARI (TASARRUF ORANI)  291
I. Mevcut (Fiili Tereke)  291
II. Terekeye Eklenecek Değerler  292
III. Terekeden Çıkarılacak Değerler  292
IV. Mirası Red, Mirastan Feragat, Mirastan Iskat  292
§76. MİRASIN GEÇMESİ  293
I. Mirasın Açılması ve Değerlendirme Anı  293
II. Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme  294
III. Mirasçılık Ehliyeti  294
A. Sağ Doğmak  294
B. Hak Ehliyeti  294
C. Mirastan Yoksun Olmamak  294
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  295
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  295
a. Yoksunluk Kendiliğinden Sonuç Doğurur  295
b. Yoksunluk Geçmişe Etkilidir  295
c. Yoksunluk Nispidir  295
d. Yoksunluk Kişiseldir  295
§77. MİRASIN KAZANILMASI  296
I. Mirasın Kendiliğinden Kazanılması ve Külli Kazanım İlkesi  296
II. Vasiyet Olunan Malın Kazanılması  296
§78. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY İHLAL EDEN TASARRUFLARININ TENKİSİ  297
I. Tenkis Davası Açabilecekler  297
II. Tenkis Davasının Davalıları  297
III. Tenkisin Hükmü  297
IV. Tenkiste Sıra  298
§79. MİRASIN PAYLAŞILMASI  298
I. Paylaşma Kuralları  298
II. Payların Oluşturulması ve Özgülenmesi  298
Kaynaklar  299
Madde Dizini  301
Kavramlar Dizini  309
 


Zafer Zeytin ...
Eylül 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
Oğuz Sadık Aydos
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Yasin Kurban
Kasım 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Üçüncü Baskı Önsözünden  7
İkinci Baskı Önsözünden  9
Birinci Baskı Önsözünden  11
TÜRK MEDENİ HUKUKU
I. Bölüm
HUKUK VE MEDENİ HUKUK
§1. HUKUKUN VE MEDENİ HUKUKUN TOPLUMSAL YERİ VE ÖZELLİKLERİ  37
I. Hukuk Kavramı  37
II. Diğer Toplumsal Düzen Kuralları  37
III. Hukuk Kurallarının İşlevleri  39
§2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ  39
§3. HUKUK SİSTEMİ VE MEDENİ HUKUK  40
I. Ulusal Hukuk – Uluslararası Hukuk  40
II. Maddi Hukuk – Şekli Hukuk  41
III. Kamu Hukuku – Özel Hukuk  41
§4. MEDENİ HUKUK  41
I. Medeni Hukukun Konusu ve Medeni Hukuk Dalları  42
A. Kişiler Hukuku  42
B. Aile Hukuku  42
C. Borçlar Hukuku  43
D. Eşya Hukuku  43
E. Miras Hukuku  43
2. Bölüm
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§5. GENEL OLARAK  45
§6. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  45
I. Medeni Hukukun Yazılı Kaynaklar  45
A. Türk Medeni Kanunu  45
B. Türk Borçlar Kanunu  46
C. Diğer Yasal Düzenlemeler  46
II. Örf ve Âdet hukuku (Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı)  47
A. Süreklilik (Maddi Unsur)  47
B. Uyma Zorunluluğu (Manevi Unsur)  48
C. Kamu Düzenine Aykırı Olmama (Hukuki Unsur)  48
D. Örf ve Âdet hukuku Yazılı Hukuk Kurallarına Aykırı Olabilir Mi?  48
E. Örf ve Âdet hukuku Kurallarının Çeşitleri  48
F. Örf ve Adet Hukuk Kurallarının Tespiti ve Uygulanması  49
III. Hâkimin Yarattığı Hukuk  49
A. Hâkimin Hukuk Yaratma Yöntemi  50
B. Hâkimin Yarattığı Hukukun Etkisi  50
§7. MEDENİ HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI  50
I. Medeni Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması  50
II. Medeni Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  51
A. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümeme İlkesi (Makable Şamil Olmama)  51
B. Geriye Yürümeme İlkesinin Uygulanmadığı Haller  52
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâk  52
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler  52
3. Beklemece Haklar  53
C. Özel Kanun – Genel Kanun – Sonraki Kanun – Önceki Kanun İlişkisi  53
1. Üst Normun Geçerliliği  53
2. Özel Kanun – Genel Kanun  54
3. Sonraki Kanun – Önceki Kanun  55
III. Medeni Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması  56
A. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  56
1. Yorum Çeşitleri  56
2. Yorum Teorileri  57
a. Sübjektif Yorum Teorisi  57
b. Objektif Yorum Teorisi  57
c. Karma Yorum Teorisi  57
d. Serbest Yorum Teorisi  57
3. Yorum Yöntemleri  58
a. Lâfzî Yorum Yöntemi  58
b. Mantıksal ve Sistematik Yorum Yöntemi  58
c. Amaçsal Yorum Yöntemi  58
IV. Hâkimin Takdir Yetkisi  59
A. Hâkime Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller  59
B. Kanununda Kullanılan İfadeler  60
C. Takdir Yetkisini Kullanma Biçimi ve Denetimi  60
§8. HUKUK KURALLARININ İHLALİNE BAĞLANAN YAPTIRIMLAR  60
I. Genel Olarak  60
A. Medeni Hukuk (Özel Hukuk) Alanındaki Yaptırım Çeşitleri  61
1. Yokluk  61
2. Geçersizlik (Hükümsüzlük)  62
a. Mutlak Butlan (Kesin hükümsüzlük)  62
b. Kısmi Butlan  63
3. İptal Edilebilirlik (Nispi Butlan)  63
4. Tazminat  64
§9. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  64
I. Hak Kavramı  64
II. Hak Çeşitleri  65
A. Mutlak Haklar ve Nispi Haklar  65
B. Ayni Haklar ve Şahsi Haklar  65
C. Malvarlığı Hakları ve Kişilik Hakları  65
D. Devredilebilen Haklar ve Devredilemeyen Haklar  66
III. Borç Kavramı  66
IV. Dürüstlük Kuralı  66
V. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın (Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı) Şartları  67
A. Dürüstlük Kuralına Açık Aykırılık  67
B. Bir Zararın Doğması  68
VI. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Sonucu  68
§10. İYİNİYET KURALI  68
I. İyiniyetin Unsurları  68
A. Bilgisizlik  68
B. Hukuken Hoş Görülebilir Olma  69
II. İyiniyet Kuralının Uygulanma Alanı  70
A. Kişi Bakımından Uygulama  70
B. Zaman Bakımından Uygulama  70
C. Ayni Hak Kazanımında İyiniyet Kuralının Uygulanması  70
1. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında İyiniyet Kuralının Uygulanması  70
a. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar  71
b. Sahibinin Elinden Rızası Dışı Çıkan Taşınırlar  71
ba. Para ve Hamiline Yazılı Senetler  71
bb. Açık Arttırma, Pazar ve Benzeri Yerlerden Alınan Şeyler  72
2. İyiniyetin Aile Hukukundaki Uygulama Alanı  72
3. İyiniyetin Borçlar Hukuku Alanında Uygulama Alanı  72
III. İyiniyetin Hukuki Niteliği  72
§11. İSPAT KURALLARI  73
I. İspat Yükü  74
A. Genel Kural  74
B. İstisnalar  74
1. Kanunun Açıkça Öngördüğü İstisnalar  75
2. Kanuni Karineler  75
3. Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan İstisnalar  76
II. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  76
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
1. Kısım
GERÇEK KİŞİLER
§12. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI, HAK VE FİİL EHLİYETİ  79
I. Gerçek Kişiler  79
A. Kişiliğin Başlangıcı  79
B. Hak Ehliyeti  79
1. Hak Ehliyetine İlişkin Bazı Kısıtlamalar  80
C. Fiil (Eylem) Ehliyeti  81
1. Hukuki İşlem Ehliyeti  81
a. Borçlandırıcı İşlemler  82
b. Tasarruf İşlemleri  82
D. Haksız Fiil (’den Sorumlu Olma) Ehliyeti  82
E. Fiil Ehliyetinin Koşulları  83
1. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik, Temyiz Kudreti)  83
2. Erginlik (Reşit Olma)  84
a. Yaş Erginliği  84
b. Evlenme ile Erginlik  84
c. Yargısal Erginlik  84
3. Kısıtlı Olmama  85
F. Kişilerin Fiil Ehliyetlerine Göre Tasnifi  85
1. Tam Ehliyetliler  85
2. Sınırlı Ehliyetliler  85
a. Evli Kişiler  85
b. Kendilerine Yasal Danışman Atananlar  86
3. Sınırlı Ehliyetsizler  86
4. Tam Ehliyetsizler  87
§13. KİŞİLİK HAKLARI  87
I. Genel Olarak  87
II. Kişilik Haklarının Özellikleri  88
III. Kişilik Haklarının Konusu Olan Bazı Kişisel Değerler  89
A. Yaşam  89
B. Vücut Bütünlüğü  89
C. Sağlık  89
D. Özgürlükler  90
E. İnsan Onuru  90
F. İsim ve Resim Üzerindeki Hak  90
G. Giz (Sır) Alanı ve Özel Hayat  91
IV. Kişiliğin Korunması  91
A. Kişilik Haklarının Korunma Yolları  91
1. Kişilik Haklarının Hukuki İşlemlerle Yapılan Saldırılara Karşı Korunması  92
2. Kişilik Haklarının Üçüncü Kişilerin Hukuka Aykırı Saldırılarına Karşı Korunması  92
a. Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası  93
b. Daha Üstün Nitelikte Özel Yarar  93
c. Kamusal Yarar  93
d. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması  94
B. Koruma Yolları (Dava Hakları)  95
1. Saldırının Önlenmesi Davası  95
2. Saldırıya Son Verilmesi Davası  95
3. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası  95
C. Ad ve Adın Korunması  97
1. Dar Anlamda Ad (Öz Ad ve Soyadı)  97
a. Soyadı  97
b. Öz Ad (Ön Ad)  98
2. Geniş Anlamda Ad (Takma Ad, Lakap, Ticaret Unvanı)  98
3. Adın Değiştirilmesi  98
4. Adın Değiştirilmesine İtiraz  99
5. Ad Üzerindeki Hakkın Korunması  99
§14. HISIMLIK  99
I. Kavram  99
II. Hısımlığın Çeşitleri  100
A. Kan Hısımlığı  100
1. Altsoy–Üstsoy Kan Hısımlığı  100
2. Yansoy Kan Hısımlığı  101
a. Kan Hısımlığına Bağlanan Sonuçlar  101
B. Evlenme ile Doğan Hısımlık (Kayın Hısımlığı)  101
1. Hukuki Sonuçları  102
C. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  102
§15. YERLEŞİM YERİ  102
I. Yerleşim Yeri Çeşitleri  102
A. İradeye Bağlı Yerleşim Yeri  102
B. Yasal Yerleşim Yeri  103
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  103
II. Yerleşim Yerinin Hukuki Önemi  103
§16. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ  104
I. Kişisel Durum Kütüğü Çeşitleri  104
A. Doğum Kütüğü  104
B. Aile Kütüğü  104
C. Ölüm Kütüğü  105
II. Kişisel Durum Kütüklerinin Hukuki İşlevleri  105
A. İspat Aracı  105
B. Açıklığı Sağlama  106
III. Kişisel Durum Kütüklerinde Değişiklik ve Düzeltme Yapılması  106
IV. Kişisel Durum Kütüklerinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk  107
§17. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  107
I. Ölümün Belirlenmesi  107
II. Ölümün Kanıtlanması  108
III. Ölümle İlgili Karineler  108
A. Birlikte Ölüm Karinesi  108
B. Ölüm Karinesi  109
1. Ölüm Karinesi İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır:  109
a. Kişinin Ölümüne Kesin Gözle Bakılacak Durumlar İçerisinde Kaybolması  109
b. Cesedin Bulunamaması  109
2. Sonuçları  109
C. Gaiplik Karinesi  110
1. Gaiplik Kararının Şartları  110
a. Gaiplik Kararı için Gaibin Cesedi Bulunamamış Olmalıdır  110
b. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmak veya Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamaması  110
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Olması  110
d. Bir ve Beş Yıllık Süreler  110
2. Gaiplik Kararının Sonuçları  111
2. Kısım
TÜZEL KİŞİLER
§18. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI  113
§19. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ  113
I. Yapılarına Göre  113
A. Kişi Toplulukları  113
B. Mal Toplulukları  114
II. Bağlı Oldukları Hukuk Kurallarına Göre  114
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  114
1. Kamu İdareleri  114
2. Kamu Kurumları  114
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  115
§20. TÜZEL KİŞİLERİN UNSURLARI  115
I. Amaç Unsuru  115
II. Kişi veya Mal Unsuru  115
III. Organizasyon Unsuru  116
IV. Hukuki Unsur  116
§21. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞU  116
I. İzin Sistemi  116
II. Normatif Sistem  117
III. Serbest Kuruluş Sisteminde  117
§22. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ  118
I. Hak Ehliyeti  118
A. Özel Hukuk Alanında  118
B. Hak Ehliyetinin Amacı ile Sınırlı Olması  118
II. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti  119
§23. TÜZEL KİŞİNİN ORGANLARI  119
§24. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  119
§25. TÜZEL KİŞİLERİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ  120
§26. DERNEKLER  120
I. Tanım  121
II. Derneğin Unsurları  121
A. Kişi Unsuru  121
B. Amaç Unsuru  121
C. Organizasyon Unsuru  121
D. Hukukilik Unsuru  122
III. Dernek Türleri  122
A. Kamuya Yararlı Dernekler  122
B. Çocuk Dernekleri  122
C. Ticari İşletme İşleten Dernekler  123
D. Özel Kanunlarla Kurulan Dernekler  123
IV. Derneğin Kuruluşu  123
A. Kurucu Sayısı ve Kurucu Üyelerin Niteliği  123
1. Üye Olamayan Kişiler  124
2. Kurulması Yasak Dernekler  124
B. Dernek Tüzüğü  124
C. Kuruluş Bildirisi ve Tüzüğün İncelenmesi ve Tüzel Kişilik Kazanma  125
V. Uluslararası Faaliyet  126
VI. Dernek Üyeliği, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri  126
A. Dernek Üyeliği  126
1. Dernek Üyeliği ve Onursal Üyelik  127
B. Üyelik Hakları  128
C. Üyelik Borçları  128
D. Üyeliğin Sona Ermesi  129
1. Üyelikten Çıkma  129
2. Üyelikten Çıkarılma  129
3. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  129
E. Üyeliğin Sona Ermesinin Sonuçları  129
VII. Dernek Organları  129
A. Zorunlu Organlar  130
1. Genel Kurul  130
a. Niteliği ve Oluşumu  130
b. Genel Kurulun Olağan Toplanması  130
c. Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması  130
d. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  130
e. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  131
f. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı  131
g. Karar Yeter Sayısı  131
h. Toplantı Usulü  132
i. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  132
j. Genel Kurul Kararının İptali  132
2. Yönetim Kurulu  133
a. Oluşumu  133
b. Görevleri  133
3. Denetleme Kurulu  133
B. Seçimlik Organlar  134
VIII. Derneğin Sona Ermesi  134
A. Kendiliğinden Sona Erme  135
B. Genel Kurul Kararı ile  136
C. Mahkeme Kararı ile  136
D. Sona Ermenin Sonuçları  136
1. Tasfiye (Arıtım)  136
2. Özgüleme (Tahsis)  137
a. Tasfiye ve Özgülemenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması (DK md. 15, DerYön md. 89)  137
b. Tasfiye ve Özgülemenin Mahkeme Kararı ile Yapılması  138
§27. VAKIFLAR  138
I. Genel Olarak Vakıflar, Vakfın Tanımı ve Özellikleri  138
II. Vakfın Unsurları  139
A. Malvarlığı Unsuru  139
B. Amaç Unsuru  139
C. Hukukilik Unsuru  140
III. Vakıf Çeşitleri  141
A. Aile Vakıfları  141
B. Dini Vakıflar  141
C. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları  141
D. Kamuya Yararlı Vakıflar  141
E. Karma Vakıflar  141
F. Vakıflar Kanunda Yapılan Tanımlar  141
IV. Vakfın Kuruluşu  142
A. Vakıf Kurma Ehliyeti  142
B. Vakıf Kurma İradesinin Açıklanma Şekli  142
C. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  143
V. Vakfın Organları  144
A. Zorunlu Organ Olarak Yönetim Organı  144
B. Vakfın Seçimlik Organları  146
VI. Vakıfların Denetlenmesi  146
VII. Vakfın Sona Ermesi  146
A. Kendiliğinden Sona Erme  146
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Amacının Gerçekleşmesinin Olanaksız Hale Gelmesi  147
2. Belirli Süreli Kurulmuş Vakıflarda Sürenin Dolması ile veya Bozucu Şartla Kurulmuş Vakıflarda Şartın Gerçekleşmesi ile  147
B. Mahkeme Kararıyla Vakfın Sona Ermesi (Vakfın Dağıtılması)  148
VIII. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları  149
4. Bölüm
AİLE HUKUKU
§28. AİLE KAVRAMI VE TMK’YE GÖRE DÜZENLENEN AİLE ÇEŞİTLERİ  151
I. Dar Anlamada Aile  151
II. Geniş Anlamda Aile  152
III. En Geniş Anlamda Aile  152
§29. AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER  152
I. Birlik İlkesi  152
II. Eşitlik İlkesi  152
III. Süreklilik İlkesi  153
IV. Zayıfların Korunması İlkesi  153
V. Düzenleme Serbestîsinin Bulunmaması İlkesi  153
VI. Kamu Müdahalesi İlkesi  153
1. Kısım
EVLİLİK HUKUKU
1. Ayırım
NİŞANLILIK
§30. NİŞANLANMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  155
§31. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI  155
I. Karşılıklı Evlenme Vaadi  155
II. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları  155
§32. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI  156
I. Nişanlanma Ehliyeti  156
II. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması  156
§33. NİŞANLANMANIN HÜKÜMLERİ  157
I. Evlenme Yükümlülüğü  157
II. Sadakat Yükümlülüğü  157
III. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminatı  157
IV. Tanıklıktan Kaçınma  157
§34. ŞARTA BAĞLI NİŞANLILIK  158
§35. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ  158
§36. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ  158
I. Hediyelerin İadesi  158
II. Maddi ve Manevi Tazminat  159
III. Zamanaşımı  160
2. Ayırım
EVLENME
§37. GENEL OLARAK  161
§38. EVLENMENİN ŞARTLARI  161
§39. EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI  162
I. Olumlu Maddi Şartlar (Evlenme Ehliyeti)  162
A. Ayırt Etme Gücü  162
B. Olağan ve Olağanüstü Evlenme Yaşı  162
C. Kanuni Temsilcinin İzni  162
II. Olumsuz Maddi Şartlar (Mutlak Evlenme Engelleri)  163
A. Kan Hısımlığı  163
B. Kayın Hısımlığı  163
C. Evlatlık İlişkisi  164
D. Mevcut Evlilik  164
E. Akıl Hastalığı  164
III. Nispi Evlenme Engelleri  164
A. Kadınlar İçin Bekleme Süresi  164
B. Bulaşıcı Hastalıklar  164
§40. EVLENMENİN ŞEKLİ ŞARTLARI  165
I. Başvuru  165
A. Başvurunun Şekli  165
B. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi  165
II. Evlenme Töreni  166
A. Tören Yeri ve Şekli  166
B. Aile Cüzdanı ve Dinî Tören  166
3. Ayırım
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§41. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  169
I. Kişisel İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  169
A. Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri  169
1. Ortak Konutu (Aile Konutu) Seçme Hakkı  170
2. Evlilik Birliğini Birlikte Yönetme Hakkı  170
3. Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı ve Yükümlülüğü  170
4. Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü  170
5. Sadakat Yükümlülüğü  170
6. Çocukların Bakımına ve Eğitimine ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü  171
7. Yardım Yükümlüğü  171
8. Eşlerin İş ve Meslek Seçme Hakkı  171
B. Kadının Soyadı  172
II. Mali İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  172
A. Giderlere Katılma Yükümlülüğü  172
B. Evlilik Birliğinin Temsili  173
1. Sürekli İhtiyaçlarda Temsil  173
2. Diğer İhtiyaçlar İçin Temsil Yetkisi  173
3. Temsil Yetkisini Kullanmanın Sonuçları  174
4. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  174
III. Eşin Üçüncü Kişilerle ve Diğer Eşle Hukuki İlişki İçine Girme Özgürlüğü ve Ehliyeti  174
IV. Evlilik Birliğinin Korunması  175
A. Genel Olarak  175
B. Koruma Tedbirleri  175
1. Uyarma, Uzlaştırma ve Uzman Kişi Desteği  175
2. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi  175
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  175
4. Borçlulara Ait Önlemler  176
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  176
6. Durumun Değişmesi  176
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  177
4. Ayırım
MAL REJİMLERİ VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
§42. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ  179
§43. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ  179
§44. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  180
I. Genel Olarak  180
II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulanması  181
A. Kanun Gereği  181
B. Sözleşme Gereği  181
C. Mahkeme Kararı Gereği  181
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet  181
IV. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi  182
V. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Mallar  182
A. Genel Olarak  182
B. Edinilmiş Mallar  182
1. Kavram  182
2. Kanunî Örnekler  183
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri  183
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  183
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  183
d. Kişisel Malların Gelirleri  183
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  184
Edinilmiş Mallara Diğer Örnekler  184
C. Kişisel Mallar  184
1. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  184
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar  185
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar  185
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar  185
5. Manevi Tazminat Alacakları  185
6. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler  185
7. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi  185
VI. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  186
VII. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi  186
A. Eşlerin Mallarını Geri Almaları ve Borçlarını Düzenlemeleri  187
B. Her Eşin Artık Değerinin Hesabı  187
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri  187
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM)  187
b. Değer Artış Payı (Alacak) – (DAPA)  187
c. Eklenecek Değerler – (ED)  188
d. Denkleştirme Alacağı – (DA)  188
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri  188
a. Değer Artış Payı (Borcu) – (DAPB)  189
b. Denkleştirme Borcu – (DB)  189
c. Diğer Borçlar  189
C. Artık Değer ve Artık Değere Katılma Alacağı  189
5. Ayırım
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ
§45. EVLİLİĞİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ, GAİPLİK KARARI İLE SONA ERMESİ  195
§46. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ  195
I. Yoklukla Malul Evlenmeler  195
II. Evlenmenin Mutlak Butlanı  195
III. Evlenmenin Nispi Butlanı (İptal Edilebilirlik)  196
A. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  196
B. Yanılma  196
C. Aldatma  197
D. Korkutma  197
E. Kanuni Temsilcinin Rızasının Olmaması  197
F. Butlanı Gerektirmeyen Eksiklikler ve Butlan Davası  198
G. Butlan Davasının Sonuçları  198
§47. BOŞANMA  198
I. Genel Olarak  198
II. Boşanmanın Dayandığı Genel İlkeler  199
A. Kusur İlkesi  199
B. Temelden Sarsılma İlkesi  199
C. İrade İlkesi  199
D. Elverişsizlik İlkesi  200
E. Medeni Kanunumuzun Kabul Ettiği İlke  200
III. Boşanma Nedenleri  200
A. Özel Boşanma Nedenleri  200
1. Zina  200
2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  201
3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme  201
4. Terk  202
5. Akıl Hastalığı  203
B. Genel Boşanma Nedeni: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması  203
1. Genel Olarak  203
2. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına İlişkin Karineler  204
3. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasına İtiraz  204
IV. Boşanma Davası  205
A. Dava Hakkı  205
B. Yetkili Mahkeme  205
C. Tarafların Dava Ehliyeti  205
D. Davada Uygulanacak Usul  205
E. Geçici Önlemler  205
V. Boşanmanın Sonuçları  206
A. Genel Sonuçları  206
B. Çocukları Açısından  207
C. Hâkimin Boşanma Kararında Re’sen Düzenleyeceği Hususlar  207
C. Hâkimin Talep Üzerine Düzenleyeceği Hususlar  207
1. Maddî ve Manevî Tazminat  207
2. Yoksulluk Nafakası  208
2. Kısım
HISIMLIK
§48. SOYBAĞI  209
I. Genel Olarak  209
II. Soybağı Çeşitleri  209
III. Soybağının Kurulması  210
A. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  210
B. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  210
1. Evlilik Birliği Esaslı Babalık Karinesi  210
a. Soybağının Reddi  211
aa. Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Ana Rahmine Düşmesi  212
ab. Çocuğun Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme  212
ac. Dava Hakkı  213
ad. Hak Düşürücü Süreler  213
ae. Görevli ve Yetkili Mahkeme  214
2. Sonradan Evlenme ile Soybağının Kurulması  214
a. Bildirim  214
b. İtiraz ve İptal  214
3. Mahkeme Kararıyla Kurulan Soybağı (Babalık Davası)  215
a. Karineler  215
b. Hak Düşürücü Süreler (TMK 303)  215
c. Ananın Malî Hakları  215
4. Tanıma  216
a. Tanımanın Maddi Şartları  216
b. Tanımanın Şekli Şartı  216
c. Bildirim  216
d. Tanımanın İptali  216
da. Tanıyanın Dava Hakkı  216
db. İlgililerin Dava Hakkı  217
dc. İspat Yükü  217
e. Hak Düşürücü Süreler  217
C. Evlat Edinme  217
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Koşulları  218
a. Yaş Şartı  218
b. Bir Yıllık Bakım, Eğitim Şartı  218
c. Yarar Şartı  218
d. Küçüğün Rızası  219
e. Kanuni Temsilcinin Rızası  219
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları  220
a. Rıza Şartı  220
b. Diğer Şartlar  220
3. Evlat Edinmede Şekil ve Usul  220
4. Evlat Edinmenin Hükümleri  220
a. Genel Olarak  220
b. Evlenme Yasağı  221
c. Mirasçılık İlişkisi  221
d. Velayet ve Ana Babanın Hakları  221
e. Soyadı ve Ad  221
f. Vatandaşlık  221
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  221
a. Rızanın Bulunmaması Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  221
b. Diğer Noksanlar Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  221
6. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Süre  222
§ 49. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  222
I. Soybağının Genel Hükümleri  222
A. Çocuğun Soyadı  222
B. Çocuk ile Kişisel İlişki  222
1. Sınırları  222
C. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama  223
1. Nafaka Davası Hakkı  223
2. Nafaka Miktarının Takdiri  223
II. Velayet  223
A. Velayet Hakkı Sahipleri  224
B. Velayet Altındakiler  224
C. Velayetin Kapsamı  224
1. Genel Olarak  224
2. Çocuğun Adı  225
3. Eğitim  225
4. Çocuğun Temsil Edilmesi ve Çocuğun Aileyi Temsili  225
5. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler  225
6. Çocuğun Malları  225
D. Velâyetin Kaldırılması  226
1. Genel Olarak  226
2. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri  226
3. Durumun Değişmesi  227
III. Nafaka Yükümlüleri  227
A. Dava Hakkı ve Dava Sırası  227
5. Bölüm
VESAYET
§50. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  229
§51. VESAYET ÇEŞİTLERİ  230
§52. VESAYET ORGANLARI  230
§53. VESAYETİ GEREKTİREN SEBEPLER  230
I. Küçüklük  230
II. Vesayeti Gerektiren Kısıtlama Nedenleri  230
A. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı  231
B. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  231
C. Hapis  232
D. İsteğe Bağlı Kısıtlanma  232
§54. KISITLAMADA USUL  232
§55. KISITLAMANIN SONUÇLARI  233
§56. VASİ ATANMASI  233
I. Genel Olarak  233
II. Eşin ve Hısımların Önceliği  234
III. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  234
A. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  234
B. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  234
C. Kaçınma ve İtiraz  235
D. Vasiliğin Sona Ermesi  235
IV. Vasinin Görevleri  235
A. Defter Tutma  235
B. Değerli Şeylerin Saklanması  236
C. Taşınırların Satılması  236
D. Paraların Yatırılması  236
E. Yatırımların Dönüştürülmesi  236
F. Ticarî ve Sınaî İşletmeler  236
G. Taşınmazların Satılması  236
H. Özen ve Temsil  237
İ. Malvarlığının Yönetilmesi  237
J. Temsil  237
1. Yasak İşlemler  237
2. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  237
a. Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler  237
b. Meslek veya Sanat  238
c. Serbest Mallar  238
§57. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK  238
I. Kayyımlık  238
A. Genel Olarak  238
B. Temsil Kayyımlığı  238
C. Yönetim Kayyımlığı  239
D. İstek Üzerine Kayyımlık  239
II. Yasal Danışmanlık  239
A. Genel Olarak  239
B. Oy Danışmanlığı  240
C. Yönetim Danışmanlığı  240
D. Usul  241
§58. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  241
I. Vesayet Makamından ve Denetim Makamından İzin Alınmasını Gerektiren İşlemler  241
§59. VESAYETİN SONA ERMESİ  242
I. Küçüklerde  243
II. Hükümlülerde  243
III. Diğer Kısıtlılarda  243
IV. Kayyımlığın ve Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi  243
V. Usulü  243
§60. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  244
I. Devletin Sorumluluğu  244
II. Görev ve Yetki  244
6. Bölüm
EŞYA HUKUKU
1. Kısım
GENEL OLARAK EŞYA HUKUKU VE ZİLYETLİK
§61. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  248
§62. AYNİ HAK KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE AYNİ HAKKIN KONUSU  248
I. Ayni Hak Kavramı ve Özellikleri  248
II. Ayni Hakkın Konusu ve Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler  248
§63. ZİLYETLİK  250
I. Genel Olarak Zilyetlik Kavramı  250
II. Zilyetliğin Unsurları  250
III. Zilyetliğin Hukuki Niteliği  250
IV. Zilyetliğin Konusu  250
V. Zilyetliğin Çeşitleri  251
A. Tek Kişinin Zilyetliği–Çok Kişinin Zilyetliği  251
B. Asli–Fer’i Zilyetlik  251
C. Dolaylı Zilyet–Dolaysız Zilyet  251
VI. Zilyetliğin Kazanılması  251
VII. Zilyetliğin Korunması  252
A. Zilyetliğin Temelinde Yer Alan Haktan Bağımsız Olarak Korunması  252
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Nedeniyle Korunması  253
VIII. Zilyetlikte Geri Verme Borcu ve Kapsamı  253
A. İyi Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  253
B. Kötü Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  254
IX. Zilyetliğin Sona Ermesi  254
2. Kısım
TAPU SİCİLİ
§64. TAPU SİCİLİ ÇEŞİTLERİ  255
I. Ana Siciller  255
II. Yardımcı Siciller  256
§65. TAPU SİCİLİNE EGEMEN OLAN İLKELER  256
I. Tescil İlkesi  256
II. Açıklık İlkesi  256
III. İlliyet İlkesi  256
IV. Güven İlkesi  257
V. Devletin Sorumluluğu  257
§66. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLER  257
I. Kayıt  257
II. Tescil  257
A. Tescilin Şartları  258
1. Tescil Talebi  258
2. Hukuki Neden  258
3. Belgeleme  258
B. Tescilin Hükümleri  258
III. Şerh  259
A. Kişisel Hakların Şerhi  259
B. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin Şerh  259
C. Geçici Tescilin Şerhi  259
IV. Beyan  260
3. Kısım
AYNİ HAKLAR
§67. MÜLKİYET  261
I. Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı  261
II. Mülkiyet Hakkının Çeşitleri  262
A. Müşterek (Paylı) Mülkiyet (MK. Md. 688)  262
B. İştirak (Elbirliği) Halinde Mülkiyet (MK. Md. 701)  262
III. Taşınmaz Mülkiyeti  263
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  263
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  263
1. Aslen Kazanma  263
2. Devren Kazanma  263
3. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  264
4. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  264
IV. Taşınır Mülkiyeti  264
§68. SINIRLI AYNİ HAKLAR  265
I. İrtifak Hakları  265
A. İrtifak Hakkı Çeşitleri  265
1. Ayni İrtifak Hakları  265
2. Şahsi İrtifak Hakları  265
a. İntifa Hakkı (TMK md. 794)  265
b. Oturma Hakkı (TMK md. 823)  266
c. Karışık İrtifak Hakları  266
II. Rehin Hakları  266
A. Taşınmaz Rehni  266
1. İpotek  266
a. İpoteğin Kurulması  267
b. İpoteğe Hâkim Olan İlkeler  267
c. İpoteğin Hükümleri (TMK md. 888 vd.)  267
d. İpoteğin Sona Ermesi  267
2. İrat Senedi  267
3. İpotekli Borç Senedi  268
B. Taşınır Rehni  268
1. Taşınır Rehni Çeşitleri  268
a. Teslime Bağlı Rehin (TMK md. 939)  268
aa. Kurulması  268
ab. Hükümleri  269
ac. Sona Ermesi  269
b. Hapis Hakkı  269
ba. Hükümleri (MK. Md. 953)  269
c. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  269
d. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşiyle Uğraşanlar  270
e. Rehinli Tahvil  270
7. Bölüm
MİRAS HUKUKU
§69. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TMK’DEKİ YERİ  271
§70. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  271
§71. MİRASÇILAR  273
I. Yasal Mirasçılar ve Zümre Sistemi  273
A. Birinci Zümre Mirasçılar (Alt Soy)  274
B. İkinci Zümre Mirasçılar (Ana, Baba ve Bunların Altsoyları)  274
C. Üçüncü Zümre (Büyük Ana ve Büyük Baba ve Bunların Altsoyu)  274
D. Sağ Kalan Eş  275
E. Devlet  277
II. İradi Mirasçılar ve Belirli Mal Vasiyeti Alacaklısı  277
§72. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  277
I. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti  278
II. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  278
A. Vasiyetler  278
1. Resmî Vasiyetname  278
a. Okunarak İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname  279
b. Okunmaksızın ve Yazılmaksızın Yapılan Resmi Vasiyetname  279
2. El Yazılı Vasiyetname  280
3. Sözlü Vasiyet  280
a. Resmi veya El Yazılı Vasiyet Yapılamayan Olağanüstü Haller  280
b. Vasiyetçinin İradesini Açıklaması  281
c. Vasiyetçinin İrade Açıklamasının Belgelenmesi  281
d. Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi  281
4. Vasiyetnameden Dönme ve Vasiyetnamenin Yok Olması  281
B. Miras Sözleşmesi  282
III. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  282
A. Mirasçı Atama ve Belirli Mal Vasiyeti  282
B. Mirasçı Atama (MA) ve Mal Vasiyeti (MV) Farklar  282
C. Miras Sözleşmeleri  283
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri  283
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras Sözleşmesi)  284
a. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri  284
3. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  285
IV. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar (Şart)  285
V. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yüklemeler  285
VI. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  286
A. Görevleri  286
B. Tasarruf Yetkisi  286
C. Görevin Sona Ermesi  287
D. Sorumluluğu ve Denetlenmesi  287
§73. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  287
I. İptal Davasının Nedenleri  287
II. İptal Davasının Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme  288
III. İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler  288
A. Bir Yıllık Süre  288
B. On Yıllık Süre  288
C. Yirmi Yıllık Süre  289
D. Def’i  289
§74. SAKLI PAY  289
I. Saklı Paylı Mirasçılar  289
A. Birinci Zümrede Altsoy  289
B. İkinci Zümrede Ana ve Baba  290
C. Sağ Kalan Eş  290
1. Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre  290
2. Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre  291
3. Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Zümre  291
§75. MURİSİN TEREKESİNİ KULLANABİLMESİNİN SINIRLARI (TASARRUF ORANI)  291
I. Mevcut (Fiili Tereke)  291
II. Terekeye Eklenecek Değerler  292
III. Terekeden Çıkarılacak Değerler  292
IV. Mirası Red, Mirastan Feragat, Mirastan Iskat  292
§76. MİRASIN GEÇMESİ  293
I. Mirasın Açılması ve Değerlendirme Anı  293
II. Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme  294
III. Mirasçılık Ehliyeti  294
A. Sağ Doğmak  294
B. Hak Ehliyeti  294
C. Mirastan Yoksun Olmamak  294
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  295
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  295
a. Yoksunluk Kendiliğinden Sonuç Doğurur  295
b. Yoksunluk Geçmişe Etkilidir  295
c. Yoksunluk Nispidir  295
d. Yoksunluk Kişiseldir  295
§77. MİRASIN KAZANILMASI  296
I. Mirasın Kendiliğinden Kazanılması ve Külli Kazanım İlkesi  296
II. Vasiyet Olunan Malın Kazanılması  296
§78. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY İHLAL EDEN TASARRUFLARININ TENKİSİ  297
I. Tenkis Davası Açabilecekler  297
II. Tenkis Davasının Davalıları  297
III. Tenkisin Hükmü  297
IV. Tenkiste Sıra  298
§79. MİRASIN PAYLAŞILMASI  298
I. Paylaşma Kuralları  298
II. Payların Oluşturulması ve Özgülenmesi  298
Kaynaklar  299
Madde Dizini  301
Kavramlar Dizini  309
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020