Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Hukuk Dizisi
Anayasa Hukuku
(Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Hukuku)
Eylül 2019 / 2. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 34.00 TL
İndirimli: 14.90 TL (%57)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül 2020 39.00 TL -     Sepete Ekle
 1. Eylül 2018 25.50 TL 9.90 TL (%62)Sepete Ekle
   

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "Anayasa Hukuku" ismiyle yayınlanan bu kitabında, "Anayasa Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları" ile 2017 Anayasa değişiklikleriyle getirilen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" çerçevesinde "Türk Anayasa Hukuku'nun İlke ve Esasları" ele alınmıştır. Kitap, anayasa hukuku dersine muhatap fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca anayasa hukuku hakkında derli-toplu bilgiler edinmek isteyenlerin de ihtiyacını karşılayabilecek bir içeriğe sahiptir. Yer verilen konuların gerek içeriğinde, gerek dil, üslup ve anlatım tekniğinde "Temel Hukuk Dizisi"nin konsepti göz önünde bulundurulmuştur. Kitapta, gündelik hayatta sıkça karşılaşılan ve vatandaşlık kültürü bağlamında bilinmesi gerekli konularla, başta KPSS olmak üzere öğrenim sonrası sınavlarda karşılaşılacak alanlara daha fazla ağırlık verilmiştir. Konular, öğrenimi kolaylaştırmak amacıyla çok sayıda örnek, şekil ve tablo ile açıklanmış ve öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla da her bölüm sonunda çoktan seçmeli sorulara yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Anayasaların Yapılış ve Değiştirilişleri
Devlet Tipolojisi
Hükümet Sistemleri
Anayasa Yargısı Modelleri
Türk Anayasa Tarihi
1982 Anayasasına Göre Devletin Nitelikleri
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
Türk Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru Yolu
Barkod: 9789750256882
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUNTEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
DEVLETİ SINIRLAMA ARACI OLARAK ANAYASALAR
I. ANAYASA VE ANAYASA HUKUKU KAVRAMI  33
A. Anayasa Kavramının Tarihçesi  33
B. Anayasa Kavramı: Felsefeden Realiteye  34
C. Anayasa Hukuku  35
1. Tanım  35
2. Anayasa Hukukunun Kısımları  36
II. ANAYASALARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  37
A. Anlamları Yönünden  38
1. Geniş (Maddi) Anlamda Anayasa/Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  38
a. Geniş Anlamda Anayasa  38
b. Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  39
2. Ayırımın Anlamı ve Önemi  39
B. Şekilleri Yönünden  40
1. Yazılı Anayasalar  40
2. Gelenek Ağırlıklı Anayasalar (“Teamüli Anayasalar”)  40
C. Değiştirilişleri Yönünden  40
1. Katı Anayasalar (Sert Anayasalar/Bükülmez Anayasalar)  40
2. Esnek (Yumuşak) Anayasalar  41
D. Anayasa Yazım Tekniği Yönünden Anayasalar: Düzenleyici /Çerçeve Anayasa Ayırımı  41
III. ANAYASALARIN YAPILIŞI  42
A. Kurucu İktidar Kavramı ve Niteliği  42
B. Kurucu İktidarın Ortaya Çıktığı Durumlar  43
1. Yeni Bir Devletin Kurulması  43
2. Mevcut Devletin Anayasal Düzeninin Şiddet Yoluyla Ortadan Kalkması  43
3. Halkın Kendi Anayasasını Yenileyebilme Hakkı  44
C. Anayasa Yapım Yöntemleri: Kurucu İktidarın Kullanım Biçimleri  44
1. Otoriter Yöntemler  45
2. Demokratik Anayasa Yapımı  45
a. Kurucu Referandum Yöntemi  46
b. Konvansiyon Yöntemi  46
3. Kurucu Plebisit Yolu (Plebisiter Kuruculuk)  46
IV. ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: “KURULU İKTİDAR”  47
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  49
İkinci Bölüm
KURUMSALLAŞMIŞ BİR GÜÇ OLARAK DEVLET
I. DEVLETİN TANIMI VE KURUCU UNSURLARI  51
A. Ülke Unsuru (Fiziksel unsur)  52
B. Topluluk Unsuru (Sosyal–Beşeri Unsur)  52
C. Egemenlik (Hukuksal Unsur)  53
1. Teokratik Egemenlik Anlayışı  54
a. Doğa–Üstü İlahi Hukuk Görüşü  54
b. “Providansiyel” (Aşkın) İlahi Hukuk Görüşü  54
2. Egemenliğin Kaynağının Beşerileşmesi  55
a. Halk Egemenliği Teorisi  56
b. Millet Egemenliği Teorisi  56
c. Egemenliğin Bugünkü Durumu  56
II. DEVLETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VE SONUÇLARI  57
III. DEVLETİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  57
A. Şekilleri Bakımından Devletler: Cumhuriyetler ve Monarşiler  58
B. Teşkilat Yapıları Bakımından Devletler  59
1. Üniter Devletler (Tekçi, Tek Yapılı, Basit Devletler)  60
2. Bölgeli Devlet  61
3. Birleşik Devletler (Mürekkep Devletler): Türünün Tek Örneği Olarak Federal Devletler  61
a. Tanım ve Çerçeve  61
b. Federal Devletin Özellikleri ve Üniter Devletten Farklılıkları  62
c. Federal Devletlerin Konfederasyonlardan Farkı  62
d. Federal Devletler ile Bölgeli Devletlerin Karşılaştırılması  63
C. Egemenliğin Kaynağı Bakımından  64
1. Lâik Devlet  64
2. Teokratik Devlet  66
D. Siyasal Yapılarına Göre Devletler  66
1. Totaliter Devletler  67
2. Otoriter Devletler  68
3. Demokratik Devletler  69
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  71
Üçüncü Bölüm
ÇOĞULCU DEMOKRASİLER VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ
I. DEMOKRASİ KAVRAMI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİLERİN TEMEL İLKELERİ  73
A. Demokrasi Kavramı ve Günümüzdeki Anlamı  73
B. Çağdaş Demokrasinin Temel Gerekleri  74
1. İktidarın Seçim Yoluyla Değiştirilebilir Oluşu  74
2. Katılımcılık  75
3. Çoğunluk İlkesi: Çoğunluğun Anayasal Yönetimi  75
4. Muhalefetin Varlığı  75
5. Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi  75
6. Güçler Ayrılığı  76
7. Çok Partili Siyasal Yaşam  76
8. Hukukun Üstünlüğü  76
II. EGEMENLİĞİN KULLANIMINA GÖRE DEMOKRASİ UYGULAMALARI  76
A. Doğrudan (Aracısız–Temsilsiz) Demokrasi  77
B. Temsili Demokrasi  77
C. Yarı Doğrudan Demokrasi  78
1. Halk Vetosu  78
2. Halkın Kanun Girişimi (Teklifi)  78
3. Referandum  78
4. Halkın Geri Çağırması (Temsilcinin Azli)  79
III. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ  80
A. Güçler Ayrılığı Düşüncesi ve Hükümet Sistemleri  80
B. Güçlerin Esnek Ayrılığı: Parlamenter Sistemler  81
1. Güçlerin Denkliği ve İşbirliği  82
2. İki Yapılı–İkici Yürütme  82
3. Devlet Başkanının Siyasal Sorumsuzluğu  82
4. Hükümetin ve Bakanların Yasama Organı Önünde Siyasal Sorumluluğu  83
5. Yürütmenin Yasamayı Fesih Yetkisi  83
C. Güçlerin Sert Ayrılığı: Başkanlık Sistemi  84
1. Monist Yürütme (Tek Yapılı/Tek Başlı)  84
2. Organların Birbirinden Bağımsızlığı  85
a. Organların Göreve Gelişinde Bağımsızlık (Organik Sert Ayrılık)  85
b. Organların Görevlerinde Bağımsızlık (İşlevsel Sert Ayrılık)  85
c. Organların İlişkilerinde Bağımsızlık  86
D. Karma Hükümet Sistemleri  86
1. Başkan Ağırlıklı Karma Sistemler  86
a. Yarı Başkanlık Sistemi  86
b. Başkancı Yapılar  87
2. Parlamento Ağırlıklı Karma Sistemler: Meclis Hükümeti Sistemi  89
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  90
Dördüncü Bölüm
EGEMENLİĞİN İFADESİ ARAÇLARI OLARAK
SİYASAL PARTİLER
I. SİYASAL PARTİ KAVRAMI ve SİYASAL PARTİLERİN İŞLEVLERİ  93
A. Tanım  93
B. Siyasal Partilerin İşlevleri  94
C. Siyasal Partilerin Hukuksal Niteliği  95
II. SİYASAL PARTİLERİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  97
A. Kuruluşları  97
B. Partilere Devlet Yardımı  97
C. Siyasal Partilerin Denetimi  98
1. Mali Yönden Denetim  99
2. Faaliyetleri Yönünden Denetim  99
3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasal Partilere Yaklaşımı  101
III. SİYASAL PARTİLERİN SINIFLANDIRILMASI  102
A. Yapılarına Göre  103
1. Kadro (komite) partileri  103
2. Kitle Partileri  103
B. İdeolojik Türdeşlikleri Yönünden  103
1. Türdeş Partiler  103
2. Türdeş Olmayan Partiler  104
C. Disiplinleri Yönünden  104
1. Disiplinli Partiler  104
2. Serbest Partiler (Disiplinsiz Partiler)  104
IV. PARTİ SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI  105
A. Tek Partili Sistemler  106
B. İki Partili Sistemler  107
C. Çok Partili Sistemler  108
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  109
Beşinci Bölüm
EGEMENLİĞİN KULLANIMINA KATILIM ARACI OLARAK SEÇİMLER
I. DEMOKRATİK SEÇİMLERİN HÂKİM İLKELERİ  111
A. Genel Oy  112
B. Eşit Oy  113
C. Gizli Oy, Açık Sayım İlkesi  113
D. Doğrudan Oy  114
E. Bireysel Oy İlkesi  114
F. Serbest Oy İlkesi  115
G. Yargı Gözetimi ve Denetiminde Oy  116
II. TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ OLARAK SEÇİM SİSTEMLERİ  116
A. Genel Olarak  116
1. Seçim Çevresi Kavramı  117
2. Seçim Çevresine Göre Seçimler  118
B. Seçim Sistemleri  118
1. Çoğunluk Sistemi  118
a. Çoğunluk Sisteminin Uygulama Modelleri  118
b. Çoğunluk Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi  120
2. Nispi Temsil Sistemi (Orantılı Temsil)  120
a. Genel çerçeve  120
b. Artık oyların değerlendirilmesi  122
c. Nispi temsil sistemine ilişkin genel değerlendirme  125
3. Karma (Melez) Seçim Sistemleri  125
C. Seçim Sistemlerinin Doğurduğu Sonuçlar  126
D. Seçim Barajları  126
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  128
Altıncı Bölüm
DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI ARACI OLARAK ANAYASALLIK DENETİMİ
I. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI  131
II. ANAYASAL ÜSTÜNLÜĞÜN KURUMSAL GÜVENCESİ: ANAYASALLIK DENETİMİ  133
III. ANAYASA YARGISININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  135
A. Denetim Sistemi Yönünden Anayasa Yargısı  135
1. Amerikan Modeli  135
2. Avrupa Modeli (Kelsen Modeli)  136
3. Her İki Modelin Tablo Eşliğinde Karşılaştırılması  137
B. Zaman Bakımından Anayasa Yargısı  137
1. Önleyici Denetim (A Priori Denetim)  138
2. Düzeltici Denetim (Bastırıcı, A Posteriori)  138
IV. ANAYASA YARGISINDA DAVA TÜRLERİ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  138
A. İptal Davası (İptal Yolu, Soyut Norm Denetimi)  139
B. İtiraz Davası (Def’i Yolu, Somut Norm Denetimi)  139
C. Bireysel Başvuru Yolu  140
V. ANAYASA YARGISINDA ANAYASALLIK DENETİMİNİN KAPSAMI VE ALANI  141
A. Denetim Kapsamı  141
1. Şekil Yönünden  141
2. Esas (Öz) Yönünden  141
B. Denetimin Alanı (Denetime Tabi İşlemler)  141
1. Kanunlar (Her Ülkede)  141
2. Yasama İçtüzükleri  142
3. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri  142
4. Uluslararası Sözleşmeler  142
5. Referandumlar  142
6. Anayasa Değişiklikleri  143
VI. MAHKEMELERİN GÖREV ALANLARI: BELLİ BAŞLI İŞLEVLERİ ÜZERİNE  143
A. Hak ve Özgürlükleri Koruma, Hukuk Devletini Güçlendirme İşlevi  143
B. Yetki Dağılımından Doğan Uyuşmazlıkları Çözme  144
1. Devlet Bileşenleri Arasında Yetki Dağılımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  144
2. Devlet Organları Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlıkları  144
C. Ulusal Düzeyde Seçim ve Referanduma İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  145
D. Siyasal Partilerin Kapatılmaları ve Mali Denetimleri  145
VII. ANAYASALLIK DENETİMİNDE ÖLÇÜ (REFERANS) NORMLAR  145
VIII. ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA (GEÇİCİ TEDBİR KARARI)  146
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  149
İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Birinci Bölüm
OSMANLI–TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI–TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  155
II. YAZILI ANAYASA ÖNCESİ DÖNEM  157
A. Sened–i İttifak (1808)  157
B. Tanzimat Fermanı  158
1. İlkeleri  159
2. Niteliği ve Yaptırımı  159
C. Islahat Fermanı  160
1. Fermanın Temel İlkeleri  161
2. Fermanın Niteliği ve Yaptırımı  162
III. İLK YAZILI ANAYASA: KANUN–I ESASİ VE 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ  163
A. 1876 Anayasası’nda Devletin Temel Yapısı ve Organları  163
1. Yasama Organı  164
2. Yürütme Organı  164
B. Hak ve Özgürlükler  165
C. Anayasanın Uygulanması ve 1909 Değişiklikleri  166
IV. 1921 ANAYASASI  168
A. Ulusal Kurtuluş Hareketi ve İlk TBMM’nin Açılması  168
B. 1921 Anayasasının Özellikleri  169
C. Anayasada Değişiklik  170
V. 1924 ANAYASASI  171
A. Anayasanın Hazırlanışı  171
B. 1924 Anayasasının Belirgin Özellikleri  172
C. Yasama ve Yürütme İlişkileri Açısından Hükümet Sistemi  174
D. Temel Hak ve Özgürlükler  175
D. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  176
D. Anayasanın Uygulanması  176
VI. 1961 ANAYASASI  178
A. Askeri Darbe ve Geçici Anayasa Süreci  178
B. Anayasanın Hazırlanması, Kabulü ve Yürürlüğe Girişi  180
C. 1961 Anayasası’nın Getirdiklerinden Öne Çıkanlar  182
D. Anayasanın Uygulanması ve Geçirdiği Değişiklikler  183
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  187
İkinci Bölüm
1982 ANAYASASININ YAPILIŞI VE
DEVLETİN TEMEL İLKELERİ
I. YAPILIŞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ  189
A. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve “Anayasasızlaştırma” Süreci: Geçici Anayasa  189
B. Kurucu Meclis Oluşumu ve Görevleri  190
1. Oluşumu  190
2. Görevleri ve Meclis Bileşenlerinin Aralarındaki İlişkiler  191
B. Anayasanın Hazırlanması ve Halkoylaması  192
II. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLET ŞEKLİ  194
III. DEVLETİN ANAYASAL KİMLİĞİ YA DA CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ  195
A. Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı  196
B. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi  197
C. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet Anlayışı  197
D. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Dayalı Devlet  198
E. Demokratik Devlet İlkesi  199
1. Genel Çerçeve  199
2. 1982 Anayasası ve Siyasal Partiler Düzeni  200
a. Siyasal Partilerin Kuruluş ve Siyasal Parti Özgürlüğü  200
b. Siyasal Partilerin Yükümlülükleri  201
c. Siyasal Partilere Uygulanacak Yaptırımlar  201
F. Laik Devlet İlkesi  202
G. Sosyal Devlet İlkesi  204
H. Hukuk Devleti İlkesi  206
IV. DEVLETİN YAPISI VE SEMBOLLERİ  208
V. BAĞIMSIZ BİR DEVLET İLKESİ OLARAK KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK  210
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  212
Üçüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ
I. TERMİNOLOJİK TARTIŞMALAR  215
A. İnsan Haklarına Saygılı Devlet–İnsan Haklarına Dayalı Devlet  215
B. Doğal Hak Yaklaşımı/Pozitivist Yaklaşımı Paradoksu  216
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği (AY, m. 12)  217
D. Hak/Özgürlük  217
II. ANAYASAL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  218
A. Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılmasındaki Amaç  218
B. 1982 Anayasasında Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması  219
1. Kişi Hakları ve Ödevleri  219
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  220
3. Siyasal Haklar ve Ödevler  221
C. 1982 Anayasasının Sınıflandırmaya Bağladığı Sonuçlar  221
III. ANAYASAL HAKLARIN SINIRLARI  222
A. Anayasal Sınırlar  222
B. Ontolojik Sınırlar (Hakkın Doğasında Mündemiç Sınır)  223
C. Kanunlardan Kaynaklanan Sınırlar  223
IV. ANAYASAL HAKLARA MEŞRU MÜDAHALELER VE UYULACAK TEMEL İLKELER  223
A. Anayasal Hakların Sınırlandırılması  224
1. Sınırlamanın Kanuniliği İlkesi  225
2. Sınırlamanın Nedene Bağlılığı İlkesi  225
3. Sınırlamanın Hakların Özüne Dokunmaması  227
4. Sınırlamaların Ölçülülük İlkesine Uygun Olması  228
5. Sınırlamanın Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olamaması  230
6. Sınırlamanın Anayasasının “Sözüne ve Ruhuna Uygun Olması  230
7. Sınırlamanın Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmaması  231
B. Anayasal Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı  231
C. Anayasal Hakların Durdurulması  232
1. Uyulacak Temel İlkeler  232
2. Çekirdek Haklara İlişilememesi  233
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  234
Dördüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA YASAMA ORGANI (TBMM)
I. GENEL OLARAK  237
II. YASAMA ORGANININ OLUŞUMU  238
A. Tek Meclisli Yasama ve Üye Sayısı  238
B. Genel Seçimler (Olağan Seçimler)  238
1. Yasama Döneminin Sona Ermesi (m. 77)  239
2. Yasama Dönemi Sona Ermeden Seçim  239
a. TBMM’nin Seçimi Erkene Alması Kararıyla (AY, m. 116)  239
b. Cumhurbaşkanının Seçimleri Yenileme Kararıyla (AY, m. 116)  240
c. Genel Seçimlere Bir Yıl veya Daha Az Bir Süre Kala Cumhurbaşkanlığı Makamında Boşalmanın Ortaya Çıkması (AY, m. 106)  240
C. Ara Seçimler (AY, m. 78)  241
1. Ara Seçim Kuralları ve Şartları  241
2. Ara Seçimin Zamanını Belirleme  242
III. TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMİ  242
A. Seçim Kanunlarının Anayasal İlkeleri  242
B. Türk Seçim Sistemi ve Seçim İttifakları  243
1. Seçim Sisteminin Niteliği  243
2. İttifaka Dayalı %10 Ulusal Barajlı d’Hont Sistemi  243
IV. MİLLETVEKİLİ SEÇİLME VE SEÇME ŞARTLARI  245
A. Milletvekili Seçilme Şartları  245
1. Vatandaşlık  246
2. Yaş  246
3. Kısıtlı Olmamak  246
4. Askerlik Yükümlüsü Olmamak  246
5. En Az İlkokul Mezunu Olmak  247
6. Belirli suçlardan dolayı mahkûmiyeti olmamak  247
a. Affın Etkisi  247
b. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  248
7. Kamu Hizmeti Yasaklısı Olmamak  248
B. Adaylık ve Değerlendirilmesi  249
C. Seçim İlkeleri ve Seçim Kurulları  251
1. Seçimlerin Anayasal İlkeleri  251
2. Seçim Yargısı  252
a. Seçim Kurulları  253
b. Yüksek Seçim Kurulunun Yapısı ve Niteliği  254
D. Seçmenlik Şartları (Seçme Yeterliliği)  255
1. Genel Şartlar  255
2. Seçme Şartlarını Taşısalar da Seçme Hakkından Mahrum Olanlar  256
V. MİLLETVEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI  257
A. Milletvekili Sıfatının Kazanılması ve Yasama Görevine Başlanılması  257
1. Sıfatın Kazanılması Zamanı ve Buna Bağlı Sonuçlar  257
2. Yasama Görevine Başlaması  258
3. Yeminden Kaçınma ve Buna Bağlanan Sonuç  258
a. TBMM İçtüzüğünün Anayasaya Aykırılığı Sorunu  258
b. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  259
B. Temsilcilik Görevinin Niteliği  260
VI. TBMM ÜYELERİNİN YASAMA AYRICALIKLARI  261
A. Yasama Sorumsuzluğu  261
B. Yasama Dokunulmazlığı  262
1. Tanım ve Özellikler  262
2. Dokunulmazlık Dışı Alanlar  263
3. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Bu Karara Karşı Başvuru  264
C. Yasama Ayrıcalıkları Karşılaştırma  264
VII. TBMM ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  265
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  267
Beşinci Bölüm
YASAMA YETKİSİ VE TBMM’NİN İŞLEYİŞ ESASLARI
I. YASAMA YETKİSİNİN NİTELİKLERİ  269
A. Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi  269
1. Tanım ve Çerçeve  269
2. Türk Anayasa Hukukunda Yasamanın Genelliği İlkesi  271
B. Yasama Yetkisinin Asliliği İlkesi  272
C. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi  273
II. TBMM’NİN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ  274
A. Kanun Faaliyeti  275
1. Teklif (Öneri) ve Karar  276
2. Kanunların Yürürlüğe Girişi  277
a. Cumhurbaşkanının Yetkisi (m. 89)  277
b. Yayım ve Yürürlüğe Girmesi  278
B. Genel ve Özel Af Çıkartma Yetkisi  278
C. Savaş İlanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi (AY, m. 92)  279
D. Milletlerarası Sözleşme Onaylanmasının Uygun Bulunması (AY, m. 90)  279
III. TBMM’NİN ÇALIŞMA DÜZENİ VE ESASLARI  281
A. TBMM İçtüzükleri  281
B. TBMM Başkanlık Divanı  282
C. Komisyonlar ve Siyasal Parti Grupları  283
1. TBMM Komisyonları  283
2. Siyasal Parti Grupları  283
D. TBMM’nin Toplantıları ve Tatil ve Ara Verme  284
E. TBMM’nin Toplanma ve Karar Yetersayısı  285
1. Toplantı Yeter Sayısı  285
2. Karar Yeter Sayısı  285
a. Genel Karar Yeter Sayısı  286
b. Özel Karar Yeter Sayısı (Nitelikli Çoğunluk)  287
IV. TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (m. 98)  288
A. Genel Görüşme (AY, m. 98)  288
B. Meclis Araştırması (AY, m. 98)  288
C. Yazılı Soru (AY, m. 98/5)  288
D. Meclis Soruşturması (AY, m. 98/4, m. 105/5, 6, 7)  289
V. TBMM KARARLARI VE ANAYASAL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  289
A. Tanım ve Çerçeve  289
B. TBMM Kararlarının Denetimi  290
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  292
Altıncı Bölüm
1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANI
I. CUMHURBAŞKANI  296
A. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları (m. 101/1)  297
B. Adaylık ve Seçim Yöntemi (AY, m. 101)  297
1. Aday Gösterilme  297
2. Seçim Yöntemi  297
C. Cumhurbaşkanının Göreve Başlaması ve Görev Süresi  298
1. Göreve Başlaması  298
2. Görev Süresi  299
D. Cumhurbaşkanı Seçimine Gidilme Durumları  300
1. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Seçiminin Eş Zamanlı (Aynı Anda) Yapılacağı Haller  300
2. Tek Başına Cumhurbaşkanlığı Seçimi  300
E. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Erdiği Haller  301
II. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ  302
III. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU  305
A. Cezai Sorumluluğun Niteliği ve İsimlendirilmesi  305
B. Cezai Sorumluluğun İşletilmesi  306
C. Yüce Divan Yargılaması  307
D. Yüce Divan Yargılaması Sonucu  309
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  310
Yedinci Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VE
YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ
I. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİMİ  313
A. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Vekâlet ve Bakanlar (AY, m. 105)  315
1. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlar  315
a. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı  315
aa. Sayısı ve Nitelikler  315
bb. Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Diğer Görevleri  316
b. Bakanlıklar: Kuruluşu ve Sayısı  317
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Cezai Sorumlulukları  317
a. Görev Suçlarından Dolayı Cezai Sorumluluk  317
b. Görev Suçu Kapsamı Dışında Kalan Suçlar Bakımından  319
B. Devlet Denetleme Kurulu (AY, m. 107)  319
C. Milli Güvenlik Kurulu (AY, m. 118)  320
II. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME YETKİSİ VE NİTELİĞİ  321
A. Yürütmenin Asli Bir yetki Oluşu  321
B. Yürütme Yetkisinin Özerkliği Sorunu  322
1. Kavramsal Çerçeve: Terminolojik Sorunlar  322
2. 2017 Anayasa Değişiklikleri Yürütmeyi Özerkleştirdi mi?  323
a. Yürütme Dört Konuda Saklı Yetki Sahibi Olmuştur  324
b. Yürütme Hiç Bir Konuda Saklı Yetki Sahibi Değildir  324
III. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME ARAÇLARI  326
A. Asli Düzenleme Aracı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  326
1. Alanı ve Türleri  326
2. Kullanım Esasları ve Statüsü  328
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Cumhurbaşkanı Kararlarından Farkı  329
B. Yürütmenin Türev Düzenleme Araçları: Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  330
1. Türev Düzenleme Aracı  330
2. Türev Düzenleme Aracı Olarak Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  330
a. Yönetmelikler  330
b. Diğer Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  331
IV. 1982 ANAYASASINDA OLAĞANÜSTÜ REJİM YÖNTEMLERİ  332
A. Genel Çerçeve  332
B. 1982 Anayasasında Olağanüstü Hal Yönetimi  332
1. Olağanüstü Hal Yönetimine Başvuru Nedenleri (AY, m. 119/1)  332
2. Olağanüstü Hal İlanında Yetkili Makam ve Yöntem  333
3. Süre ve Uygulama Çevresi  333
4. Sonuçları  334
V. YASAMA YÜRÜTME İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ  335
Yedinci Bölüm Değerlendirme Soruları  337
Sekizinci Bölüm
1982 ANAYASASINDA YARGI
I. YARGININ ANAYASAL İLKELERİ  339
A. Mahkemelerin Kuruluşu  339
B. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  339
1. Yargı Bağımsızlığı  339
a. Mahkemelerin Bağımsızlığı (Yargının Kurumsal Bağımsızlığı) İçin Gerekli Şartlar  340
b. Hâkim Güvencesi (Teminatı): Hakim Bağımsızlığı  341
2. Yargının Tarafsızlığı  343
C. Yargı Bağımsızlığının Kurumsal Aracı Olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu  344
1. Yargısal Kurul Kavramı ve Yargı Bağımsızlığı Açısından Önemi  344
2. Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK)  345
a. Oluşumu  345
b. Kurulun Görevleri (m. 159)  347
II. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI VE YÜKSEK MAHKEMELER  348
A. Yargıtay  348
B. Danıştay  349
C. Uyuşmazlık Mahkemesi  349
D. Sayıştay’ın Yüksek Mahkeme Niteliği Taşıyıp Taşımadığı  350
Sekizinci Bölüm Değerlendirme Soruları  352
Dokuzuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISI
I. ANAYASA MAHKEMESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ  355
A. Oluşumu  355
B. Görevleri  357
1. Anayasaya Uygunluk Denetimi  357
2. Siyasal Partilerin Kapatılmaları Hakkında Davaları Karara Bağlamak  357
3. Siyasal Partilerin Mali Denetimini Gerçekleştirmek  358
4. Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa’da Sayılan Kişilerin Yargılanması Görevi  358
5. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını Seçmek  358
II. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ  359
A. Denetime Tabi İşlemler  359
1. Denetime Tabi Hukuk Kuralları  359
2. Denetime Tabi Bireysel İşlemler  360
3. TBMM Kararlarının Denetlenebilir Olup Olmadığı  360
B. Denetim Yolları ve İşleyişi  361
1. İptal Yolu  361
a. Şekil Yönünden İptal Davası  362
b. Esas Yönünden İptal Davası  363
2. İtiraz Yolu (Somut norm denetimi– Def’i Yolu)  363
3. Bireysel Başvuru Yolu  365
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE SONUÇLARI  366
A. Anayasa Mahkemesinin Esasa İlişkin Karar Türleri  366
1. Yokluk Kararları  366
2. İptal Kararları  367
3. Ret Kararları (Anayasaya uygunluk kararları)  367
4. Şartlı Ret Kararları (Yorum rezervli ret)  368
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi ve Sonuçları  368
1. Anayasa Mahkemesi Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz  368
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  369
a. Kararın Geçmişe Yürütülememesi  369
b. İptal Kararının Yürürlüğe Girişini Erteleme  369
3. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  370
4. AYM’nin Yerindelik Denetimi Yapamaması: Denetimin Sınırı  371
C. Yürürlüğü Durdurma Kararları  372
D. AYM Kararlarında Usul ve Yetersayı  373
Dokuzuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  374
Onuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU
I. KİŞİSEL BAŞVURU YOLUNUN AMACI VE HUKUKUMUZA GİRİŞİ  377
II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN NİTELİKLERİ  378
A. Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Koruma Yolu Olması  378
B. İkincil Nitelikte Bir Koruma Yolu Oluşu  379
III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  380
A. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması  380
B. Başvurunun Süresi İçerisinde Yapılmış Olması  381
C. Başvurucunun Bir Hakkının İhlal Edilmiş Olması  383
D. Başvuru Konusunun Bireysel Başvuru Alanına Giren Bir Hak Olması  385
E. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması ve Önemsiz Nitelik Taşımaması  387
IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ  388
V. MAHKEMENİN KARARLARI  390
A. Kabul Edilemezlik Kararları  390
B. Düşme Kararları  390
C. Başvurunun Esasına İlişkin Kararlar  391
1. Yeniden Yargılama  391
2. Tazminat Kararları  391
3. İhlal ve Sonuçlarının Nasıl Giderileceğine Dair Kararlar  392
D. Geçici Önleme Başvuru Kararları  392
E. Pilot Karar Uygulaması  393
Onuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  395
On Birinci Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  399
A. Teklif  399
B. Görüşme  400
C. Karar  400
D. Onay  401
E. Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına Sunulması  403
II. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ  403
1. Teklif ve Oylama Çoğunluğuna Uyulup Uyulmadığı  404
2. İvedilikle Görüşülemeyeceği Emrine Uyulup Uyulmadığı  405
On Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  407
Kaynakça  409
Kavramlar Dizini  417
 


Prof. Dr. Ömer Anayurt
10.02.1963’te Ankara’da doğdu. 1982 yılında lise (Ankara Esenevler Lisesi), 1986’da lisans (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi), 1989 yılında yüksek lisans (Gazi Üniversitesi), 1996 yılında doktora (İstanbul Üniversitesi) eğitimini tamamladı.
02.03.1987 yılında Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevliliğine atandı. 1992–;;;;;;1996 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bu görevini sürdürdü. 1987 yılında Sakarya Üniversitesi İİBF’de yardımcı doçentliğe atandı. 2005 tarihinde Anayasa Hukuku Bilim Dalı doçenti oldu. 2010 yılında aynı Üniversite’de profesörlüğe atandı.
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı başta olmak üzere Üniversitenin değişik akademik birimlerinde idari görevlerde bulundu. Çeşitli dönemlerde Sakarya İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ve Adalet Bakanlığı Sakarya Ceza ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğinde de bulunan Anayurt 08.03.2011–;;;;;;0.11.2016 tarihleri arasında Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyeliği ve kısa bir süre de denetleme kurulu başkanlığını yaptı. Kurul üyeliği görev süresinin sona ermesini müteakip Üniversitedeki asli görevine döndü. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Anayurt, evli ve üç çocuk sahibi olup basılı beş kitabı ve kamu hukuku alanında çeşitli kategoride mesleki dergilerde ve armağanlarda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Abdurrahman Eren
Ekim 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Anayurt
Eylül 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Şeref İba
Eylül 2020
34.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Anayurt
Eylül 2020
39.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKUNUNTEMEL KAVRAMLARI
Birinci Bölüm
DEVLETİ SINIRLAMA ARACI OLARAK ANAYASALAR
I. ANAYASA VE ANAYASA HUKUKU KAVRAMI  33
A. Anayasa Kavramının Tarihçesi  33
B. Anayasa Kavramı: Felsefeden Realiteye  34
C. Anayasa Hukuku  35
1. Tanım  35
2. Anayasa Hukukunun Kısımları  36
II. ANAYASALARIN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  37
A. Anlamları Yönünden  38
1. Geniş (Maddi) Anlamda Anayasa/Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  38
a. Geniş Anlamda Anayasa  38
b. Dar (Şekli) Anlamda Anayasa  39
2. Ayırımın Anlamı ve Önemi  39
B. Şekilleri Yönünden  40
1. Yazılı Anayasalar  40
2. Gelenek Ağırlıklı Anayasalar (“Teamüli Anayasalar”)  40
C. Değiştirilişleri Yönünden  40
1. Katı Anayasalar (Sert Anayasalar/Bükülmez Anayasalar)  40
2. Esnek (Yumuşak) Anayasalar  41
D. Anayasa Yazım Tekniği Yönünden Anayasalar: Düzenleyici /Çerçeve Anayasa Ayırımı  41
III. ANAYASALARIN YAPILIŞI  42
A. Kurucu İktidar Kavramı ve Niteliği  42
B. Kurucu İktidarın Ortaya Çıktığı Durumlar  43
1. Yeni Bir Devletin Kurulması  43
2. Mevcut Devletin Anayasal Düzeninin Şiddet Yoluyla Ortadan Kalkması  43
3. Halkın Kendi Anayasasını Yenileyebilme Hakkı  44
C. Anayasa Yapım Yöntemleri: Kurucu İktidarın Kullanım Biçimleri  44
1. Otoriter Yöntemler  45
2. Demokratik Anayasa Yapımı  45
a. Kurucu Referandum Yöntemi  46
b. Konvansiyon Yöntemi  46
3. Kurucu Plebisit Yolu (Plebisiter Kuruculuk)  46
IV. ANAYASALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: “KURULU İKTİDAR”  47
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  49
İkinci Bölüm
KURUMSALLAŞMIŞ BİR GÜÇ OLARAK DEVLET
I. DEVLETİN TANIMI VE KURUCU UNSURLARI  51
A. Ülke Unsuru (Fiziksel unsur)  52
B. Topluluk Unsuru (Sosyal–Beşeri Unsur)  52
C. Egemenlik (Hukuksal Unsur)  53
1. Teokratik Egemenlik Anlayışı  54
a. Doğa–Üstü İlahi Hukuk Görüşü  54
b. “Providansiyel” (Aşkın) İlahi Hukuk Görüşü  54
2. Egemenliğin Kaynağının Beşerileşmesi  55
a. Halk Egemenliği Teorisi  56
b. Millet Egemenliği Teorisi  56
c. Egemenliğin Bugünkü Durumu  56
II. DEVLETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ VE SONUÇLARI  57
III. DEVLETİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  57
A. Şekilleri Bakımından Devletler: Cumhuriyetler ve Monarşiler  58
B. Teşkilat Yapıları Bakımından Devletler  59
1. Üniter Devletler (Tekçi, Tek Yapılı, Basit Devletler)  60
2. Bölgeli Devlet  61
3. Birleşik Devletler (Mürekkep Devletler): Türünün Tek Örneği Olarak Federal Devletler  61
a. Tanım ve Çerçeve  61
b. Federal Devletin Özellikleri ve Üniter Devletten Farklılıkları  62
c. Federal Devletlerin Konfederasyonlardan Farkı  62
d. Federal Devletler ile Bölgeli Devletlerin Karşılaştırılması  63
C. Egemenliğin Kaynağı Bakımından  64
1. Lâik Devlet  64
2. Teokratik Devlet  66
D. Siyasal Yapılarına Göre Devletler  66
1. Totaliter Devletler  67
2. Otoriter Devletler  68
3. Demokratik Devletler  69
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  71
Üçüncü Bölüm
ÇOĞULCU DEMOKRASİLER VE HÜKÜMET SİSTEMLERİ
I. DEMOKRASİ KAVRAMI VE ÇOĞULCU DEMOKRASİLERİN TEMEL İLKELERİ  73
A. Demokrasi Kavramı ve Günümüzdeki Anlamı  73
B. Çağdaş Demokrasinin Temel Gerekleri  74
1. İktidarın Seçim Yoluyla Değiştirilebilir Oluşu  74
2. Katılımcılık  75
3. Çoğunluk İlkesi: Çoğunluğun Anayasal Yönetimi  75
4. Muhalefetin Varlığı  75
5. Hak ve Özgürlüklerin Güvencesi  75
6. Güçler Ayrılığı  76
7. Çok Partili Siyasal Yaşam  76
8. Hukukun Üstünlüğü  76
II. EGEMENLİĞİN KULLANIMINA GÖRE DEMOKRASİ UYGULAMALARI  76
A. Doğrudan (Aracısız–Temsilsiz) Demokrasi  77
B. Temsili Demokrasi  77
C. Yarı Doğrudan Demokrasi  78
1. Halk Vetosu  78
2. Halkın Kanun Girişimi (Teklifi)  78
3. Referandum  78
4. Halkın Geri Çağırması (Temsilcinin Azli)  79
III. ÇAĞDAŞ DEMOKRASİLERDE HÜKÜMET SİSTEMLERİ  80
A. Güçler Ayrılığı Düşüncesi ve Hükümet Sistemleri  80
B. Güçlerin Esnek Ayrılığı: Parlamenter Sistemler  81
1. Güçlerin Denkliği ve İşbirliği  82
2. İki Yapılı–İkici Yürütme  82
3. Devlet Başkanının Siyasal Sorumsuzluğu  82
4. Hükümetin ve Bakanların Yasama Organı Önünde Siyasal Sorumluluğu  83
5. Yürütmenin Yasamayı Fesih Yetkisi  83
C. Güçlerin Sert Ayrılığı: Başkanlık Sistemi  84
1. Monist Yürütme (Tek Yapılı/Tek Başlı)  84
2. Organların Birbirinden Bağımsızlığı  85
a. Organların Göreve Gelişinde Bağımsızlık (Organik Sert Ayrılık)  85
b. Organların Görevlerinde Bağımsızlık (İşlevsel Sert Ayrılık)  85
c. Organların İlişkilerinde Bağımsızlık  86
D. Karma Hükümet Sistemleri  86
1. Başkan Ağırlıklı Karma Sistemler  86
a. Yarı Başkanlık Sistemi  86
b. Başkancı Yapılar  87
2. Parlamento Ağırlıklı Karma Sistemler: Meclis Hükümeti Sistemi  89
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  90
Dördüncü Bölüm
EGEMENLİĞİN İFADESİ ARAÇLARI OLARAK
SİYASAL PARTİLER
I. SİYASAL PARTİ KAVRAMI ve SİYASAL PARTİLERİN İŞLEVLERİ  93
A. Tanım  93
B. Siyasal Partilerin İşlevleri  94
C. Siyasal Partilerin Hukuksal Niteliği  95
II. SİYASAL PARTİLERİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  97
A. Kuruluşları  97
B. Partilere Devlet Yardımı  97
C. Siyasal Partilerin Denetimi  98
1. Mali Yönden Denetim  99
2. Faaliyetleri Yönünden Denetim  99
3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Siyasal Partilere Yaklaşımı  101
III. SİYASAL PARTİLERİN SINIFLANDIRILMASI  102
A. Yapılarına Göre  103
1. Kadro (komite) partileri  103
2. Kitle Partileri  103
B. İdeolojik Türdeşlikleri Yönünden  103
1. Türdeş Partiler  103
2. Türdeş Olmayan Partiler  104
C. Disiplinleri Yönünden  104
1. Disiplinli Partiler  104
2. Serbest Partiler (Disiplinsiz Partiler)  104
IV. PARTİ SİSTEMLERİ VE SONUÇLARI  105
A. Tek Partili Sistemler  106
B. İki Partili Sistemler  107
C. Çok Partili Sistemler  108
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  109
Beşinci Bölüm
EGEMENLİĞİN KULLANIMINA KATILIM ARACI OLARAK SEÇİMLER
I. DEMOKRATİK SEÇİMLERİN HÂKİM İLKELERİ  111
A. Genel Oy  112
B. Eşit Oy  113
C. Gizli Oy, Açık Sayım İlkesi  113
D. Doğrudan Oy  114
E. Bireysel Oy İlkesi  114
F. Serbest Oy İlkesi  115
G. Yargı Gözetimi ve Denetiminde Oy  116
II. TEMSİLCİLERİN BELİRLENMESİ YÖNTEMİ OLARAK SEÇİM SİSTEMLERİ  116
A. Genel Olarak  116
1. Seçim Çevresi Kavramı  117
2. Seçim Çevresine Göre Seçimler  118
B. Seçim Sistemleri  118
1. Çoğunluk Sistemi  118
a. Çoğunluk Sisteminin Uygulama Modelleri  118
b. Çoğunluk Sistemlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi  120
2. Nispi Temsil Sistemi (Orantılı Temsil)  120
a. Genel çerçeve  120
b. Artık oyların değerlendirilmesi  122
c. Nispi temsil sistemine ilişkin genel değerlendirme  125
3. Karma (Melez) Seçim Sistemleri  125
C. Seçim Sistemlerinin Doğurduğu Sonuçlar  126
D. Seçim Barajları  126
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  128
Altıncı Bölüm
DEVLET İKTİDARININ SINIRLANDIRILMASI ARACI OLARAK ANAYASALLIK DENETİMİ
I. ANAYASANIN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMI  131
II. ANAYASAL ÜSTÜNLÜĞÜN KURUMSAL GÜVENCESİ: ANAYASALLIK DENETİMİ  133
III. ANAYASA YARGISININ ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMASI  135
A. Denetim Sistemi Yönünden Anayasa Yargısı  135
1. Amerikan Modeli  135
2. Avrupa Modeli (Kelsen Modeli)  136
3. Her İki Modelin Tablo Eşliğinde Karşılaştırılması  137
B. Zaman Bakımından Anayasa Yargısı  137
1. Önleyici Denetim (A Priori Denetim)  138
2. Düzeltici Denetim (Bastırıcı, A Posteriori)  138
IV. ANAYASA YARGISINDA DAVA TÜRLERİ VE İŞLEYİŞ ESASLARI  138
A. İptal Davası (İptal Yolu, Soyut Norm Denetimi)  139
B. İtiraz Davası (Def’i Yolu, Somut Norm Denetimi)  139
C. Bireysel Başvuru Yolu  140
V. ANAYASA YARGISINDA ANAYASALLIK DENETİMİNİN KAPSAMI VE ALANI  141
A. Denetim Kapsamı  141
1. Şekil Yönünden  141
2. Esas (Öz) Yönünden  141
B. Denetimin Alanı (Denetime Tabi İşlemler)  141
1. Kanunlar (Her Ülkede)  141
2. Yasama İçtüzükleri  142
3. Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri  142
4. Uluslararası Sözleşmeler  142
5. Referandumlar  142
6. Anayasa Değişiklikleri  143
VI. MAHKEMELERİN GÖREV ALANLARI: BELLİ BAŞLI İŞLEVLERİ ÜZERİNE  143
A. Hak ve Özgürlükleri Koruma, Hukuk Devletini Güçlendirme İşlevi  143
B. Yetki Dağılımından Doğan Uyuşmazlıkları Çözme  144
1. Devlet Bileşenleri Arasında Yetki Dağılımından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  144
2. Devlet Organları Arasında Çıkan Yetki Uyuşmazlıkları  144
C. Ulusal Düzeyde Seçim ve Referanduma İlişkin Uyuşmazlıkların Çözümü  145
D. Siyasal Partilerin Kapatılmaları ve Mali Denetimleri  145
VII. ANAYASALLIK DENETİMİNDE ÖLÇÜ (REFERANS) NORMLAR  145
VIII. ANAYASA YARGISINDA YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA (GEÇİCİ TEDBİR KARARI)  146
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  149
İkinci Kısım
TÜRK ANAYASA HUKUKU
Birinci Bölüm
OSMANLI–TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI–TÜRK ANAYASACILIK HAREKETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  155
II. YAZILI ANAYASA ÖNCESİ DÖNEM  157
A. Sened–i İttifak (1808)  157
B. Tanzimat Fermanı  158
1. İlkeleri  159
2. Niteliği ve Yaptırımı  159
C. Islahat Fermanı  160
1. Fermanın Temel İlkeleri  161
2. Fermanın Niteliği ve Yaptırımı  162
III. İLK YAZILI ANAYASA: KANUN–I ESASİ VE 1909 DEĞİŞİKLİKLERİ  163
A. 1876 Anayasası’nda Devletin Temel Yapısı ve Organları  163
1. Yasama Organı  164
2. Yürütme Organı  164
B. Hak ve Özgürlükler  165
C. Anayasanın Uygulanması ve 1909 Değişiklikleri  166
IV. 1921 ANAYASASI  168
A. Ulusal Kurtuluş Hareketi ve İlk TBMM’nin Açılması  168
B. 1921 Anayasasının Özellikleri  169
C. Anayasada Değişiklik  170
V. 1924 ANAYASASI  171
A. Anayasanın Hazırlanışı  171
B. 1924 Anayasasının Belirgin Özellikleri  172
C. Yasama ve Yürütme İlişkileri Açısından Hükümet Sistemi  174
D. Temel Hak ve Özgürlükler  175
D. 1924 Anayasasında Yapılan Değişiklikler  176
D. Anayasanın Uygulanması  176
VI. 1961 ANAYASASI  178
A. Askeri Darbe ve Geçici Anayasa Süreci  178
B. Anayasanın Hazırlanması, Kabulü ve Yürürlüğe Girişi  180
C. 1961 Anayasası’nın Getirdiklerinden Öne Çıkanlar  182
D. Anayasanın Uygulanması ve Geçirdiği Değişiklikler  183
Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  187
İkinci Bölüm
1982 ANAYASASININ YAPILIŞI VE
DEVLETİN TEMEL İLKELERİ
I. YAPILIŞI VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ  189
A. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve “Anayasasızlaştırma” Süreci: Geçici Anayasa  189
B. Kurucu Meclis Oluşumu ve Görevleri  190
1. Oluşumu  190
2. Görevleri ve Meclis Bileşenlerinin Aralarındaki İlişkiler  191
B. Anayasanın Hazırlanması ve Halkoylaması  192
II. 1982 ANAYASASINA GÖRE DEVLET ŞEKLİ  194
III. DEVLETİN ANAYASAL KİMLİĞİ YA DA CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ  195
A. Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma ve Adalet Anlayışı  196
B. İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi  197
C. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet Anlayışı  197
D. Başlangıçta Belirtilen Temel İlkelere Dayalı Devlet  198
E. Demokratik Devlet İlkesi  199
1. Genel Çerçeve  199
2. 1982 Anayasası ve Siyasal Partiler Düzeni  200
a. Siyasal Partilerin Kuruluş ve Siyasal Parti Özgürlüğü  200
b. Siyasal Partilerin Yükümlülükleri  201
c. Siyasal Partilere Uygulanacak Yaptırımlar  201
F. Laik Devlet İlkesi  202
G. Sosyal Devlet İlkesi  204
H. Hukuk Devleti İlkesi  206
IV. DEVLETİN YAPISI VE SEMBOLLERİ  208
V. BAĞIMSIZ BİR DEVLET İLKESİ OLARAK KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK  210
İkinci Bölüm Değerlendirme Soruları  212
Üçüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLER REJİMİ
I. TERMİNOLOJİK TARTIŞMALAR  215
A. İnsan Haklarına Saygılı Devlet–İnsan Haklarına Dayalı Devlet  215
B. Doğal Hak Yaklaşımı/Pozitivist Yaklaşımı Paradoksu  216
C. Temel Hak ve Özgürlüklerin Niteliği (AY, m. 12)  217
D. Hak/Özgürlük  217
II. ANAYASAL HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  218
A. Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılmasındaki Amaç  218
B. 1982 Anayasasında Hak ve Özgürlüklerin Sınıflandırılması  219
1. Kişi Hakları ve Ödevleri  219
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler  220
3. Siyasal Haklar ve Ödevler  221
C. 1982 Anayasasının Sınıflandırmaya Bağladığı Sonuçlar  221
III. ANAYASAL HAKLARIN SINIRLARI  222
A. Anayasal Sınırlar  222
B. Ontolojik Sınırlar (Hakkın Doğasında Mündemiç Sınır)  223
C. Kanunlardan Kaynaklanan Sınırlar  223
IV. ANAYASAL HAKLARA MEŞRU MÜDAHALELER VE UYULACAK TEMEL İLKELER  223
A. Anayasal Hakların Sınırlandırılması  224
1. Sınırlamanın Kanuniliği İlkesi  225
2. Sınırlamanın Nedene Bağlılığı İlkesi  225
3. Sınırlamanın Hakların Özüne Dokunmaması  227
4. Sınırlamaların Ölçülülük İlkesine Uygun Olması  228
5. Sınırlamanın Demokratik Toplum Düzeninin Gereklerine Aykırı Olamaması  230
6. Sınırlamanın Anayasasının “Sözüne ve Ruhuna Uygun Olması  230
7. Sınırlamanın Laik Cumhuriyetin Gereklerine Aykırı Olmaması  231
B. Anayasal Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı  231
C. Anayasal Hakların Durdurulması  232
1. Uyulacak Temel İlkeler  232
2. Çekirdek Haklara İlişilememesi  233
Üçüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  234
Dördüncü Bölüm
1982 ANAYASASINDA YASAMA ORGANI (TBMM)
I. GENEL OLARAK  237
II. YASAMA ORGANININ OLUŞUMU  238
A. Tek Meclisli Yasama ve Üye Sayısı  238
B. Genel Seçimler (Olağan Seçimler)  238
1. Yasama Döneminin Sona Ermesi (m. 77)  239
2. Yasama Dönemi Sona Ermeden Seçim  239
a. TBMM’nin Seçimi Erkene Alması Kararıyla (AY, m. 116)  239
b. Cumhurbaşkanının Seçimleri Yenileme Kararıyla (AY, m. 116)  240
c. Genel Seçimlere Bir Yıl veya Daha Az Bir Süre Kala Cumhurbaşkanlığı Makamında Boşalmanın Ortaya Çıkması (AY, m. 106)  240
C. Ara Seçimler (AY, m. 78)  241
1. Ara Seçim Kuralları ve Şartları  241
2. Ara Seçimin Zamanını Belirleme  242
III. TBMM ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE UYGULANAN SEÇİM SİSTEMİ  242
A. Seçim Kanunlarının Anayasal İlkeleri  242
B. Türk Seçim Sistemi ve Seçim İttifakları  243
1. Seçim Sisteminin Niteliği  243
2. İttifaka Dayalı %10 Ulusal Barajlı d’Hont Sistemi  243
IV. MİLLETVEKİLİ SEÇİLME VE SEÇME ŞARTLARI  245
A. Milletvekili Seçilme Şartları  245
1. Vatandaşlık  246
2. Yaş  246
3. Kısıtlı Olmamak  246
4. Askerlik Yükümlüsü Olmamak  246
5. En Az İlkokul Mezunu Olmak  247
6. Belirli suçlardan dolayı mahkûmiyeti olmamak  247
a. Affın Etkisi  247
b. Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi  248
7. Kamu Hizmeti Yasaklısı Olmamak  248
B. Adaylık ve Değerlendirilmesi  249
C. Seçim İlkeleri ve Seçim Kurulları  251
1. Seçimlerin Anayasal İlkeleri  251
2. Seçim Yargısı  252
a. Seçim Kurulları  253
b. Yüksek Seçim Kurulunun Yapısı ve Niteliği  254
D. Seçmenlik Şartları (Seçme Yeterliliği)  255
1. Genel Şartlar  255
2. Seçme Şartlarını Taşısalar da Seçme Hakkından Mahrum Olanlar  256
V. MİLLETVEKİLLİĞİNİN KAZANILMASI  257
A. Milletvekili Sıfatının Kazanılması ve Yasama Görevine Başlanılması  257
1. Sıfatın Kazanılması Zamanı ve Buna Bağlı Sonuçlar  257
2. Yasama Görevine Başlaması  258
3. Yeminden Kaçınma ve Buna Bağlanan Sonuç  258
a. TBMM İçtüzüğünün Anayasaya Aykırılığı Sorunu  258
b. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  259
B. Temsilcilik Görevinin Niteliği  260
VI. TBMM ÜYELERİNİN YASAMA AYRICALIKLARI  261
A. Yasama Sorumsuzluğu  261
B. Yasama Dokunulmazlığı  262
1. Tanım ve Özellikler  262
2. Dokunulmazlık Dışı Alanlar  263
3. Dokunulmazlığın Kaldırılması ve Bu Karara Karşı Başvuru  264
C. Yasama Ayrıcalıkları Karşılaştırma  264
VII. TBMM ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  265
Dördüncü Bölüm Değerlendirme Soruları  267
Beşinci Bölüm
YASAMA YETKİSİ VE TBMM’NİN İŞLEYİŞ ESASLARI
I. YASAMA YETKİSİNİN NİTELİKLERİ  269
A. Yasama Yetkisinin Genelliği İlkesi  269
1. Tanım ve Çerçeve  269
2. Türk Anayasa Hukukunda Yasamanın Genelliği İlkesi  271
B. Yasama Yetkisinin Asliliği İlkesi  272
C. Yasama Yetkisinin Devredilmezliği İlkesi  273
II. TBMM’NİN GENEL GÖREV VE YETKİLERİ  274
A. Kanun Faaliyeti  275
1. Teklif (Öneri) ve Karar  276
2. Kanunların Yürürlüğe Girişi  277
a. Cumhurbaşkanının Yetkisi (m. 89)  277
b. Yayım ve Yürürlüğe Girmesi  278
B. Genel ve Özel Af Çıkartma Yetkisi  278
C. Savaş İlanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi (AY, m. 92)  279
D. Milletlerarası Sözleşme Onaylanmasının Uygun Bulunması (AY, m. 90)  279
III. TBMM’NİN ÇALIŞMA DÜZENİ VE ESASLARI  281
A. TBMM İçtüzükleri  281
B. TBMM Başkanlık Divanı  282
C. Komisyonlar ve Siyasal Parti Grupları  283
1. TBMM Komisyonları  283
2. Siyasal Parti Grupları  283
D. TBMM’nin Toplantıları ve Tatil ve Ara Verme  284
E. TBMM’nin Toplanma ve Karar Yetersayısı  285
1. Toplantı Yeter Sayısı  285
2. Karar Yeter Sayısı  285
a. Genel Karar Yeter Sayısı  286
b. Özel Karar Yeter Sayısı (Nitelikli Çoğunluk)  287
IV. TBMM’NİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI (m. 98)  288
A. Genel Görüşme (AY, m. 98)  288
B. Meclis Araştırması (AY, m. 98)  288
C. Yazılı Soru (AY, m. 98/5)  288
D. Meclis Soruşturması (AY, m. 98/4, m. 105/5, 6, 7)  289
V. TBMM KARARLARI VE ANAYASAL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR  289
A. Tanım ve Çerçeve  289
B. TBMM Kararlarının Denetimi  290
Beşinci Bölüm Değerlendirme Soruları  292
Altıncı Bölüm
1982 ANAYASASINDA YÜRÜTME ORGANI
I. CUMHURBAŞKANI  296
A. Cumhurbaşkanı Seçilme Şartları (m. 101/1)  297
B. Adaylık ve Seçim Yöntemi (AY, m. 101)  297
1. Aday Gösterilme  297
2. Seçim Yöntemi  297
C. Cumhurbaşkanının Göreve Başlaması ve Görev Süresi  298
1. Göreve Başlaması  298
2. Görev Süresi  299
D. Cumhurbaşkanı Seçimine Gidilme Durumları  300
1. Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Seçiminin Eş Zamanlı (Aynı Anda) Yapılacağı Haller  300
2. Tek Başına Cumhurbaşkanlığı Seçimi  300
E. Cumhurbaşkanının Görevinin Sona Erdiği Haller  301
II. CUMHURBAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ  302
III. CUMHURBAŞKANININ CEZAİ SORUMLULUĞU  305
A. Cezai Sorumluluğun Niteliği ve İsimlendirilmesi  305
B. Cezai Sorumluluğun İşletilmesi  306
C. Yüce Divan Yargılaması  307
D. Yüce Divan Yargılaması Sonucu  309
Altıncı Bölüm Değerlendirme Soruları  310
Yedinci Bölüm
CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VE
YÜRÜTMENİN DÜZENLEME YETKİSİ
I. CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİMİ  313
A. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığına Vekâlet ve Bakanlar (AY, m. 105)  315
1. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlar  315
a. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı  315
aa. Sayısı ve Nitelikler  315
bb. Cumhurbaşkanına Vekâlet ve Diğer Görevleri  316
b. Bakanlıklar: Kuruluşu ve Sayısı  317
2. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Cezai Sorumlulukları  317
a. Görev Suçlarından Dolayı Cezai Sorumluluk  317
b. Görev Suçu Kapsamı Dışında Kalan Suçlar Bakımından  319
B. Devlet Denetleme Kurulu (AY, m. 107)  319
C. Milli Güvenlik Kurulu (AY, m. 118)  320
II. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME YETKİSİ VE NİTELİĞİ  321
A. Yürütmenin Asli Bir yetki Oluşu  321
B. Yürütme Yetkisinin Özerkliği Sorunu  322
1. Kavramsal Çerçeve: Terminolojik Sorunlar  322
2. 2017 Anayasa Değişiklikleri Yürütmeyi Özerkleştirdi mi?  323
a. Yürütme Dört Konuda Saklı Yetki Sahibi Olmuştur  324
b. Yürütme Hiç Bir Konuda Saklı Yetki Sahibi Değildir  324
III. YÜRÜTME ORGANININ DÜZENLEME ARAÇLARI  326
A. Asli Düzenleme Aracı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  326
1. Alanı ve Türleri  326
2. Kullanım Esasları ve Statüsü  328
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Cumhurbaşkanı Kararlarından Farkı  329
B. Yürütmenin Türev Düzenleme Araçları: Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  330
1. Türev Düzenleme Aracı  330
2. Türev Düzenleme Aracı Olarak Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici İşlemler  330
a. Yönetmelikler  330
b. Diğer Düzenleyici İşlemler (Adsız Düzenleyici İşlemler)  331
IV. 1982 ANAYASASINDA OLAĞANÜSTÜ REJİM YÖNTEMLERİ  332
A. Genel Çerçeve  332
B. 1982 Anayasasında Olağanüstü Hal Yönetimi  332
1. Olağanüstü Hal Yönetimine Başvuru Nedenleri (AY, m. 119/1)  332
2. Olağanüstü Hal İlanında Yetkili Makam ve Yöntem  333
3. Süre ve Uygulama Çevresi  333
4. Sonuçları  334
V. YASAMA YÜRÜTME İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ  335
Yedinci Bölüm Değerlendirme Soruları  337
Sekizinci Bölüm
1982 ANAYASASINDA YARGI
I. YARGININ ANAYASAL İLKELERİ  339
A. Mahkemelerin Kuruluşu  339
B. Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı  339
1. Yargı Bağımsızlığı  339
a. Mahkemelerin Bağımsızlığı (Yargının Kurumsal Bağımsızlığı) İçin Gerekli Şartlar  340
b. Hâkim Güvencesi (Teminatı): Hakim Bağımsızlığı  341
2. Yargının Tarafsızlığı  343
C. Yargı Bağımsızlığının Kurumsal Aracı Olarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu  344
1. Yargısal Kurul Kavramı ve Yargı Bağımsızlığı Açısından Önemi  344
2. Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK)  345
a. Oluşumu  345
b. Kurulun Görevleri (m. 159)  347
II. TÜRK YARGI SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI VE YÜKSEK MAHKEMELER  348
A. Yargıtay  348
B. Danıştay  349
C. Uyuşmazlık Mahkemesi  349
D. Sayıştay’ın Yüksek Mahkeme Niteliği Taşıyıp Taşımadığı  350
Sekizinci Bölüm Değerlendirme Soruları  352
Dokuzuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISI
I. ANAYASA MAHKEMESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ  355
A. Oluşumu  355
B. Görevleri  357
1. Anayasaya Uygunluk Denetimi  357
2. Siyasal Partilerin Kapatılmaları Hakkında Davaları Karara Bağlamak  357
3. Siyasal Partilerin Mali Denetimini Gerçekleştirmek  358
4. Yüce Divan Sıfatıyla Anayasa’da Sayılan Kişilerin Yargılanması Görevi  358
5. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını Seçmek  358
II. ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMİ GÖREVİ VE İŞLEYİŞİ  359
A. Denetime Tabi İşlemler  359
1. Denetime Tabi Hukuk Kuralları  359
2. Denetime Tabi Bireysel İşlemler  360
3. TBMM Kararlarının Denetlenebilir Olup Olmadığı  360
B. Denetim Yolları ve İşleyişi  361
1. İptal Yolu  361
a. Şekil Yönünden İptal Davası  362
b. Esas Yönünden İptal Davası  363
2. İtiraz Yolu (Somut norm denetimi– Def’i Yolu)  363
3. Bireysel Başvuru Yolu  365
III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI VE SONUÇLARI  366
A. Anayasa Mahkemesinin Esasa İlişkin Karar Türleri  366
1. Yokluk Kararları  366
2. İptal Kararları  367
3. Ret Kararları (Anayasaya uygunluk kararları)  367
4. Şartlı Ret Kararları (Yorum rezervli ret)  368
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi ve Sonuçları  368
1. Anayasa Mahkemesi Kararları Gerekçesi Yazılmadan Açıklanamaz  368
2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yayımı ve Yürürlüğe Girişi  369
a. Kararın Geçmişe Yürütülememesi  369
b. İptal Kararının Yürürlüğe Girişini Erteleme  369
3. Kararların Kesinliği ve Bağlayıcılığı  370
4. AYM’nin Yerindelik Denetimi Yapamaması: Denetimin Sınırı  371
C. Yürürlüğü Durdurma Kararları  372
D. AYM Kararlarında Usul ve Yetersayı  373
Dokuzuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  374
Onuncu Bölüm
TÜRK ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU
I. KİŞİSEL BAŞVURU YOLUNUN AMACI VE HUKUKUMUZA GİRİŞİ  377
II. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN NİTELİKLERİ  378
A. Kamu Gücü İşlemlerine Karşı Koruma Yolu Olması  378
B. İkincil Nitelikte Bir Koruma Yolu Oluşu  379
III. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI  380
A. Olağan Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması  380
B. Başvurunun Süresi İçerisinde Yapılmış Olması  381
C. Başvurucunun Bir Hakkının İhlal Edilmiş Olması  383
D. Başvuru Konusunun Bireysel Başvuru Alanına Giren Bir Hak Olması  385
E. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması ve Önemsiz Nitelik Taşımaması  387
IV. BİREYSEL BAŞVURU USULÜ  388
V. MAHKEMENİN KARARLARI  390
A. Kabul Edilemezlik Kararları  390
B. Düşme Kararları  390
C. Başvurunun Esasına İlişkin Kararlar  391
1. Yeniden Yargılama  391
2. Tazminat Kararları  391
3. İhlal ve Sonuçlarının Nasıl Giderileceğine Dair Kararlar  392
D. Geçici Önleme Başvuru Kararları  392
E. Pilot Karar Uygulaması  393
Onuncu Bölüm Değerlendirme Soruları  395
On Birinci Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  399
A. Teklif  399
B. Görüşme  400
C. Karar  400
D. Onay  401
E. Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına Sunulması  403
II. ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN DENETİMİ  403
1. Teklif ve Oylama Çoğunluğuna Uyulup Uyulmadığı  404
2. İvedilikle Görüşülemeyeceği Emrine Uyulup Uyulmadığı  405
On Birinci Bölüm Değerlendirme Soruları  407
Kaynakça  409
Kavramlar Dizini  417
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020