Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Felsefe – Yöntem – Analiz
Eylül 2017 / 4. Baskı / 478 Syf.
Fiyatı: 47.90 TL
İndirimli: 24.90 TL (%49)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Ekim 2018 49.90 TL -     Sepete Ekle
   

İlk üç baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş dördüncü baskısını yapan kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde "Araştırma Yöntemleri" konusunda lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki ve araştırma deneyimlerinden sağladıkları birikimlerle yazılmıştır. Kitabın en önemli özelliği, işlenen konuları, IBM SPSS, LISREL ve AMOS programlarıyla bilgisayar ortamında çözümlemesidir. Kitaptaki analizler ile ilgili veri dosyalarını seckin.com.tr'den indirebilirsiniz. İstatistikî analizler, bir sosyal bilim araştırmacısının işine yarayacak sadelikte sunulmuştur. Sosyal bilim araştırmalarında yaygın kullanılan analizlerin, nasıl yapılacağı, yorumlanacağı ve raporlanacağı örneklerle açıklanmıştır.
Eserde, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ele alınarak, iki farklı araştırma türünün öğrenilmesi amaçlanmış; özellikle bilimsel araştırma sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için veri analizi üzerinde durulmuş ve sonuçta okuyucunun bilimsel araştırma sürecinde yetkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.
Kitap, felsefe-yöntem-analiz anlayışı içerisinde, gerek kuramsal bilgiye gerekse uygulamaya odaklanarak "Araştırma Yöntemleri" dersine uygun olarak hazırlandığından, ders esnasında kullanımı ve öğrencilerin konuyu anlaması kolaylaştırılmıştır. Ayrıca, kitabın yazarları tarafından ders anlatımını desteklemek amacı ile her bölüm için hazırlanmış sunumlar, kitabı dersinde kullanacak olan akademisyenlere verilecektir.


Konu Başlıkları
Bilim Felsefesi ve Bilimsel Araştırma Süreci
Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri
Örnekleme, Veri Toplama ve Ölçme
IBM SPSS, LISREL ve AMOS ile Veri Analizi ve Raporlama
Barkod: 9789750244551
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 18x24
Sayfa Sayısı: 478
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskıya Önsöz  5
Sunuş  7
Teşekkür  9
Bölüm 1:
Bilimsel Yöntem ve Bilim Felsefesi
GİRİŞ  21
NEDEN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ?  21
BİLİM VE SOSYAL BİLİMLER  23
BİLMENİN ALTERNATİF YOLLARI  24
BİLİMSEL YÖNTEM  26
BİLİMSEL ARAŞTIRMA  28
SOSYAL BİLİMLERDE AKIL YÜRÜTME MANTIĞI: TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM  29
BİLİM FELSEFESİ: ONTOLOJİ, EPİSTEMOLOJİ VE AKSİYOLOJİ  30
PARADİGMA KAVRAMI  31
SOSYAL BİLİM ANLAYIŞLARI  33
SOSYAL BİLİMLERDE İŞLEVSELCİ, YORUMSAMACI, KÖKTEN İNSANCIL VE KÖKTEN YAPISALCI
PARADİGMALAR  39
BİLİM FELSEFESİ VE ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ/YAPI TAŞLARI  42
BÖLÜM ÖZETİ  44
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  44
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  45
DİPNOTLAR  46
Bölüm 2:
Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Sorunsalını Belirleme
GİRİŞ  49
BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI (SÜRECİ)  49
ARAŞTIRMA SORUNSALININ BELİRLENMESİ  51
YAZIN TARAMASI  55
BÖLÜM ÖZETİ  64
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  64
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  64
DİPNOTLAR  65
Bölüm 3:
Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi:
Kuram, Model, Hipotez, Değişken ve İşletimselleştirme
GİRİŞ  69
SOSYAL BİLİMLERDE KURAM  69
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA HİPOTEZ  73
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA MODEL  76
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA DEĞİŞKEN  77
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA VARSAYIM  83
İŞLETİMSELLEŞTİRME  84
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMA  86
BÖLÜM ÖZETİ  92
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  92
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  93
DİPNOTLAR  94
Bölüm 4:
Araştırma Tasarımı:
Araştırma Desen ve Yöntemlerinin Sınıflandırılması
GİRİŞ  97
ARAŞTIRMA TASARIMI  97
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  98
BENİMSEDİKLERİ TEMEL FELSEFE AÇISINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  98
AMAÇLARI BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  101
KULLANDIKLARI YÖNTEM BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  102
NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ  105
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ  110
KAPSADIKLARI SÜRE BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  113
ANALİZ DÜZEYİ BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  115
BÖLÜM ÖZETİ  117
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  117
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  118
DİPNOTLAR  119
Bölüm 5:
Araştırma Evreni ve Örnekleme
GİRİŞ  123
ÖRNEKLEM VE KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ  123
NEDEN ÖRNEKLEM SEÇİLİR?  124
TEMEL KAVRAMLAR  124
ÖRNEKLEME SÜRECİ  126
ÖRNEKLEM TEKNİKLERİ  131
BÖLÜM ÖZETİ  139
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  139
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  139
DİPNOTLAR  140
Bölüm 6:
İşletimsel Tanımlama ve Ölçme
GİRİŞ  143
SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇME  143
ÖLÇME TANIMI VE DÜZEYLERİ  145
ÖLÇMEDE HATA  149
ÖLÇME ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ  154
BÖLÜM ÖZETİ  167
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  167
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  167
DİPNOTLAR  168
Bölüm 7:
Veri Toplama Teknikleri
GİRİŞ  171
VERİ VE TÜRLERİ  171
VERİ KAYNAKLARI  173
VERİ TOPLAMA ARACI  175
VERİ TOPLAMA ARACI SEÇİMİ VE TASARIMI  187
BÖLÜM ÖZETİ  197
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  197
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  197
DİPNOTLAR  198
Bölüm 8:
Veri İşlemeye Hazırlık,
Temel İstatistikî Ölçüler ve Analiz Türleri
GİRİŞ  201
VERİ HAZIRLAMA  201
VERİ ANALİZİ ÖNCESİ İŞLEMLER  208
İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN SINIFLANDIRILMASI  216
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI  217
BÖLÜM ÖZETİ  219
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  219
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  219
DİPNOTLAR  220
Bölüm 9:
Nicel Veri Analizi – I: Hipotez Testleri
GİRİŞ  223
HİPOTEZ TESTİ  223
PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ  227
PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ  240
Kİ–KARE TESTİ  247
BÖLÜM ÖZETİ  254
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  254
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  254
DİPNOTLAR  255
Bölüm 10:
Nicel Veri Analizi – II:
Korelasyon ve Regresyon Analizleri
GİRİŞ  259
KORELASYON ANALİZİ  259
REGRESYON ANALİZİ  266
BÖLÜM ÖZETİ  310
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  310
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  310
DİPNOTLAR  311
Bölüm 11:
Keşfedici Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
GİRİŞ  315
FAKTÖR ANALİZİ VE TÜRLERİ  315
KEŞFEDİCİ FAKTÖR ANALİZİ  317
ÖRNEK KFA UYGULAMASI VE YORUMLANMASI  320
GÜVENİLİRLİK ANALİZİ  329
BÖLÜM ÖZETİ  333
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  333
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  333
DİPNOTLAR  334
Bölüm 12:
Yapısal Eşitlik Modellemesi
GİRİŞ  337
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ  337
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ  340
YOL ANALİZİ  342
MODEL UYUM İNDESKLERİ VE EŞİK DEĞERLERİ  342
LISREL PROGRAMI İLE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI  344
LISREL PROGRAMI İLE YOL ANALİZİ UYGULAMASI  354
IBM AMOS PROGRAMI İLE YEM UYGULAMALARI  358
AMOS PROGRAMININ TANITIMI VE BİRİNCİ DÜZEY DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI  358
AMOS PROGRAMI İLE İKİNCİ DÜZEY DFA UYGULAMASI  365
AMOS PROGRAMI İLE YOL ANALİZİ UYGULAMASI  366
BÖLÜM ÖZETİ  369
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  369
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  369
Bölüm 13:
Diğer Nicel Araştırma Desenleri:
Deneysel Araştırma ve Meta Analizi
GİRİŞ  373
DENEYSEL ARAŞTIRMA  373
DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA TEMEL KAVRAMLAR  374
DENEYSEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI  375
DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA İÇ VE DIŞ GEÇERLİLİK  379
ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ  381
META ANALİZİ  390
BÖLÜM ÖZETİ  399
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  400
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  400
DİPNOTLAR  401
Bölüm 14:
Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Analizi
GİRİŞ  405
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ NEDİR?  406
NİTEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ  407
NİTEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI  409
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ  411
NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ  428
NİTEL VERİ ANALİZİ  431
BÖLÜM ÖZETİ  434
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  435
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  435
DİPNOTLAR  436
Bölüm 15:
Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Etik
GİRİŞ  441
KAYNAK GÖSTERME VE ATIF YAPMA  441
GENEL YAZIM KURALLARI VE ÜSLUP  449
ARAŞTIRMA RAPORUNUN DÜZENİ  449
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK  458
BÖLÜM ÖZETİ  460
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  460
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  460
DİPNOTLAR  461
Ekler  463
EK–A: Yöntem İle İlgili Türkçe İngilizce Terimler  463
EK–B: Yöntem İle İlgili İngilizce Türkçe Terimler  464
Kaynaklar  465
Kavramlar Dizini  473
Yazarlar Hakkında  479
 


Prof. Dr. Sait Gürbüz
Erzincan Refahiye’de doğan yazar, doktora eğitimini 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İnsan Kaynakları Yönetimi alanında tamamlamıştır. 2012 yılında Yönetim ve Strateji alanında doçent olmuştur. Doktora sonrası araştırmalarını, TÜBİTAK bursuyla, St. John Fisher College, School of Business'da (A.B.D.) tamamlayan yazarın ana çalışma alanları, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimidir. Kendi araştırma konuları üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kitap, makale ve bildiri çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın araştırma odaklı akademik yayınları; International Journal of Human Resource Management, Military Psychology, Economic and Industrial Democracy, International Journal of Selection and Assessment, International Journal of Intercultural Relations, International Area Studies Review, Management Decision gibi dergilerde yayımlanmıştır. 2017 yılında profesör olan Sait Gürbüz, halihazırda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Doç. Dr. Faruk Şahin
Hatay İskenderun’da doğan yazar, doktora eğitimini 2009 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon bilimdalında tamamlamıştır. 2013 yılında Yönetim ve Strateji alanında doçent olmuştur. Ana çalışma alanları, Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları Yönetimidir. Kendi araştırma konuları üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli makale ve bildiri çalışmaları bulunmaktadır. Yazarın araştırma odaklı akademik yayınları; Journal of Management & Organization, Management Decision, Journal of Leadership & Organizational Development, Journal of Entrepreneurship, International Journal of Selection and Assessment, International Journal of Intercultural Relations, International Area Studies Review gibi dergilerde yayımlanmıştır. Doç. Dr. Faruk Şahin, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Sait Gürbüz ...
Ekim 2018
49.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akalın
Haziran 2018
26.50 TL
Sepete Ekle
Ali Yıldırım ...
Mayıs 2018
36.00 TL
Sepete Ekle
Recai Coşkun ...
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
4. Baskıya Önsöz  5
Sunuş  7
Teşekkür  9
Bölüm 1:
Bilimsel Yöntem ve Bilim Felsefesi
GİRİŞ  21
NEDEN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ?  21
BİLİM VE SOSYAL BİLİMLER  23
BİLMENİN ALTERNATİF YOLLARI  24
BİLİMSEL YÖNTEM  26
BİLİMSEL ARAŞTIRMA  28
SOSYAL BİLİMLERDE AKIL YÜRÜTME MANTIĞI: TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM  29
BİLİM FELSEFESİ: ONTOLOJİ, EPİSTEMOLOJİ VE AKSİYOLOJİ  30
PARADİGMA KAVRAMI  31
SOSYAL BİLİM ANLAYIŞLARI  33
SOSYAL BİLİMLERDE İŞLEVSELCİ, YORUMSAMACI, KÖKTEN İNSANCIL VE KÖKTEN YAPISALCI
PARADİGMALAR  39
BİLİM FELSEFESİ VE ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ/YAPI TAŞLARI  42
BÖLÜM ÖZETİ  44
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  44
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  45
DİPNOTLAR  46
Bölüm 2:
Bilimsel Araştırma Süreci ve Araştırma Sorunsalını Belirleme
GİRİŞ  49
BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI (SÜRECİ)  49
ARAŞTIRMA SORUNSALININ BELİRLENMESİ  51
YAZIN TARAMASI  55
BÖLÜM ÖZETİ  64
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  64
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  64
DİPNOTLAR  65
Bölüm 3:
Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi:
Kuram, Model, Hipotez, Değişken ve İşletimselleştirme
GİRİŞ  69
SOSYAL BİLİMLERDE KURAM  69
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA HİPOTEZ  73
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA MODEL  76
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA DEĞİŞKEN  77
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA VARSAYIM  83
İŞLETİMSELLEŞTİRME  84
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMA  86
BÖLÜM ÖZETİ  92
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  92
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  93
DİPNOTLAR  94
Bölüm 4:
Araştırma Tasarımı:
Araştırma Desen ve Yöntemlerinin Sınıflandırılması
GİRİŞ  97
ARAŞTIRMA TASARIMI  97
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI  98
BENİMSEDİKLERİ TEMEL FELSEFE AÇISINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  98
AMAÇLARI BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  101
KULLANDIKLARI YÖNTEM BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  102
NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ  105
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ  110
KAPSADIKLARI SÜRE BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  113
ANALİZ DÜZEYİ BAKIMINDAN ARAŞTIRMA TASARIMLARI  115
BÖLÜM ÖZETİ  117
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  117
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  118
DİPNOTLAR  119
Bölüm 5:
Araştırma Evreni ve Örnekleme
GİRİŞ  123
ÖRNEKLEM VE KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ  123
NEDEN ÖRNEKLEM SEÇİLİR?  124
TEMEL KAVRAMLAR  124
ÖRNEKLEME SÜRECİ  126
ÖRNEKLEM TEKNİKLERİ  131
BÖLÜM ÖZETİ  139
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  139
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  139
DİPNOTLAR  140
Bölüm 6:
İşletimsel Tanımlama ve Ölçme
GİRİŞ  143
SOSYAL BİLİMLERDE ÖLÇME  143
ÖLÇME TANIMI VE DÜZEYLERİ  145
ÖLÇMEDE HATA  149
ÖLÇME ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ  154
BÖLÜM ÖZETİ  167
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  167
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  167
DİPNOTLAR  168
Bölüm 7:
Veri Toplama Teknikleri
GİRİŞ  171
VERİ VE TÜRLERİ  171
VERİ KAYNAKLARI  173
VERİ TOPLAMA ARACI  175
VERİ TOPLAMA ARACI SEÇİMİ VE TASARIMI  187
BÖLÜM ÖZETİ  197
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  197
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  197
DİPNOTLAR  198
Bölüm 8:
Veri İşlemeye Hazırlık,
Temel İstatistikî Ölçüler ve Analiz Türleri
GİRİŞ  201
VERİ HAZIRLAMA  201
VERİ ANALİZİ ÖNCESİ İŞLEMLER  208
İSTATİSTİKSEL ANALİZLERİN SINIFLANDIRILMASI  216
İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI  217
BÖLÜM ÖZETİ  219
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  219
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  219
DİPNOTLAR  220
Bölüm 9:
Nicel Veri Analizi – I: Hipotez Testleri
GİRİŞ  223
HİPOTEZ TESTİ  223
PARAMETRİK HİPOTEZ TESTLERİ  227
PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ  240
Kİ–KARE TESTİ  247
BÖLÜM ÖZETİ  254
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  254
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  254
DİPNOTLAR  255
Bölüm 10:
Nicel Veri Analizi – II:
Korelasyon ve Regresyon Analizleri
GİRİŞ  259
KORELASYON ANALİZİ  259
REGRESYON ANALİZİ  266
BÖLÜM ÖZETİ  310
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  310
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  310
DİPNOTLAR  311
Bölüm 11:
Keşfedici Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi
GİRİŞ  315
FAKTÖR ANALİZİ VE TÜRLERİ  315
KEŞFEDİCİ FAKTÖR ANALİZİ  317
ÖRNEK KFA UYGULAMASI VE YORUMLANMASI  320
GÜVENİLİRLİK ANALİZİ  329
BÖLÜM ÖZETİ  333
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  333
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  333
DİPNOTLAR  334
Bölüm 12:
Yapısal Eşitlik Modellemesi
GİRİŞ  337
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ  337
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ  340
YOL ANALİZİ  342
MODEL UYUM İNDESKLERİ VE EŞİK DEĞERLERİ  342
LISREL PROGRAMI İLE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI  344
LISREL PROGRAMI İLE YOL ANALİZİ UYGULAMASI  354
IBM AMOS PROGRAMI İLE YEM UYGULAMALARI  358
AMOS PROGRAMININ TANITIMI VE BİRİNCİ DÜZEY DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI  358
AMOS PROGRAMI İLE İKİNCİ DÜZEY DFA UYGULAMASI  365
AMOS PROGRAMI İLE YOL ANALİZİ UYGULAMASI  366
BÖLÜM ÖZETİ  369
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  369
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  369
Bölüm 13:
Diğer Nicel Araştırma Desenleri:
Deneysel Araştırma ve Meta Analizi
GİRİŞ  373
DENEYSEL ARAŞTIRMA  373
DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA TEMEL KAVRAMLAR  374
DENEYSEL ARAŞTIRMA TASARIMLARI  375
DENEYSEL ARAŞTIRMALARDA İÇ VE DIŞ GEÇERLİLİK  379
ÖRNEK ARAŞTIRMA ÖZETİ  381
META ANALİZİ  390
BÖLÜM ÖZETİ  399
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  400
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  400
DİPNOTLAR  401
Bölüm 14:
Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Analizi
GİRİŞ  405
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ NEDİR?  406
NİTEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ  407
NİTEL ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI  409
NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ  411
NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ  428
NİTEL VERİ ANALİZİ  431
BÖLÜM ÖZETİ  434
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  435
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  435
DİPNOTLAR  436
Bölüm 15:
Araştırma Raporunun Hazırlanması ve Etik
GİRİŞ  441
KAYNAK GÖSTERME VE ATIF YAPMA  441
GENEL YAZIM KURALLARI VE ÜSLUP  449
ARAŞTIRMA RAPORUNUN DÜZENİ  449
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA ETİK  458
BÖLÜM ÖZETİ  460
GÖZDEN GEÇİRME VE TARTIŞMA SORULARI  460
İNTERNET ALIŞTIRMALARI  460
DİPNOTLAR  461
Ekler  463
EK–A: Yöntem İle İlgili Türkçe İngilizce Terimler  463
EK–B: Yöntem İle İlgili İngilizce Türkçe Terimler  464
Kaynaklar  465
Kavramlar Dizini  473
Yazarlar Hakkında  479
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018