Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sosyal Bilimlerde
Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri
Konu Tespiti – Süreç Yönetimi – Tez Yazımı
Mart 2017 / 2. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 29.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül 2015 18.50 TL 12.90 TL (%31)Sepete Ekle
   

Gördüğü ilgi sonucunda kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren kitap, genişletilmiş ve güncellenmiş 2. baskısında "Akademik Okuma-Yazma Pratikleri" ve "Araştırma Yöntemleri"ne odaklanmış, uzunluğu eğitime uygun tasarlanmış 22 bölümden oluşmaktadır. Ayrıca, çok ihtiyaç duyulan ancak az bilinen önemli word özelliklerine, temel istatistik bilgisine ve sık kullanılan SPSS uygulamalarına da yer verilmiştir.

İhtiyaç duyanlar için daha fazla SPSS bilgisi ve diğer bazı bilgiler, kitaba ilişkin web sayfasında sunulmuştur.

Kitapta konuların anlaşılması için çok sayıda uygulama ve örnek bulunmaktadır. Öğrencilerin uyarıldığı ve hata yaptığı konulara öncelik verilmiştir.

Kitapta;
• Tez-proje yazımında yapılan yaygın yanlışlara ilişkin 60'dan fazla örnek metin,
• Pratiğe dönük, okuyucunun doldurması için hazırlanmış 75'den fazla tablo ya da uygulama kutucuğu,
• Tez-proje vb.nin teslim edilmeden önce test edilebileceği, 28 madde-den oluşan kontrol tablosu (check-list),
• 64 soru içeren iki anketin soru metinlerinin tasarlanmasına ilişkin uygulama,
• Görüşmeye dayalı formla veri toplanmasına ilişkin ayrı bir örnek uygulamaya yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Araştırma Konusunun Tespiti
Kaynak Arama ve Literatür Taraması
Kaynakları Okuma Süreci–Akademik Okuma
Pratik Bilgisayar Becerileri–Önemli Word Uygulamaları
Bölümler–Alıntılar–Dipnot–Kaynakça
Yazma Sanatı–Yazı Türleri–Üç Adımlı Yazım Süreci
Başlıklandırma–Cümle–Paragraf Temelli Yazım ve Anlatım Kurgusu
Araştırma Önerisi–Saha Çalışmaları–Araştırma Süreçleri
Araştırma Stratejisinin Seçilmesi–Veri Türleri–Örneklem
Ölçekler–Ölçek Geliştirme Çalışmaları
Temel İstatistik–Hipotez Testleri–SPSS Uygulamaları
Sonuçların Yazılması–Çalışmanın Kontrol Tablosu
Barkod: 9789750242014
Yayın Tarihi: Mart 2017
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. Baskı İçin Önsöz  7
Ek Baskılar İçin Önsöz  7
2. Baskı İçin Önsöz  9
Kitabın Planı  11
Giriş  25
1. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ  31
1.1. Tez–Proje Konu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar  31
1.2. Fizibilite ve Yeterlilik Değerlendirmesi  32
1.3. Araştırma Konusunun ve Fikrinin Seçilmesi  32
1.4. Konuyu Sınırlandırma  34
1.5. Problemi Tanımlama  34
1.6. Araştırma Hedefleri ve Soruları  35
1.7. Konu Tespitine Yönelik Çalışma  36
1.7.1. Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi  40
1.7.2. Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi  41
1.8. Araştırmacı Adaylarının Konu Bulma Pratikleri  42
2. KAYNAK ARAMA VE LİTERATÜR TARAMASI  47
2.1. Ön Hazırlık Bibliyografyası  47
2.2. Neler Kaynak Olabilir  48
2.3. Bilgi Kaynaklarının Öncelik Sırası ve Bulabileceğiniz Yerler  48
2.3.1. İnternet  49
2.3.1.1. Başarılı İnternet Taraması İçin Alıştırma  51
2.3.2. Kütüphane  51
2.3.2.1. Alıştırma  52
2.3.3. Araştırma Merkezleri  52
2.3.4. Kamu ve Özel Kurum Kütüphaneleri ve Özel Yayınları  52
2.3.5. Belli Alana Özgülenmiş Serbest Giriş Hakkı Olan veya Sınırlandırılan Kongre ve Konferanslar  53
2.4. Kaynak Taramada Dayanışma  53
2.5. Bulduğunuz Kaynakları Organize Etme  54
2.6. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi  54
2.7. Çalışmanızda Literatürün Aktarımı  57
2.7.1. Tanımlara İlişkin Literatürün Verilmesi  57
2.7.2. Araştırmaya İlişkin Literatür Taraması Örneği  58
3. KAYNAKLARI OKUMA SÜRECİ–AKADEMİK OKUMA  61
3.1. Okuma Stratejileri  61
3.1.1. Bildiklerinizi Listeleyin  62
3.1.2. Amacınızı Belirleyin  62
3.1.3. Alıştırma  63
3.2. Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar  63
3.2.1. Ana Fikrin Tanımlanması  63
3.2.1.1. İfade Edilmemiş Ana Fikirleri Bulma  65
3.2.1.2. Ana Fikirleri Kullanarak Makale Özeti Yazma  66
3.2.1.3. Alıştırma  66
3.2.2. Destekleyici Detayların Tanımlanması  66
3.2.3. Yazının Hızlıca Taranmasında Etkinlik  67
3.2.4. Zamirleri Tanımlama  68
3.2.5. Yazı Analizi  68
3.2.5.1. Listeleme  69
3.2.5.2. Ardışık Sıralama  69
3.2.5.3. Sebep Sonuç  70
3.2.5.4. Karşılaştırma ve Zıtlık  70
3.3. Okuma Değerlendirme Tablosu ve Alıştırma  71
3.3.1. Okumalar Sırasında Alınacak Notlar  72
4. AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN PRATİK BİLGİSAYAR BECERİLERİ  75
4.1. Word Programı Gerekli Bilgiler  76
4.1.1. Sayfa Düzeni Ayarlarının Yapılması  77
4.1.2. Başlık, Paragraf ve Tabloların Sayfa Sonları Parametrelerinin Otomatik Hale Getirilmesi  77
4.1.3. Paragraf Başlarının İçeriden Başlaması, Girintiler Oluşturulması, İki Paragraf Arasında ya da Başlıktan Sonraki Boşluğun “Enter” Olmaksızın Ayarlanması  78
4.1.4. Dipnot, Sonnot Ekleme ve Düzenleme  78
4.1.5. Kaynakça, Açıklama Ekleme Vb İşlemler  79
4.1.6. Köprü, İmaj, Otomatik Metin Alanı, Yer İşareti, Üst–Alt bilgi Eklenmesi ve Düzenlemesi  80
4.1.7. Word Stillerinin Düzenlenmesi, Kullanımı İle Başlık, Gövde Metni ve Diğer Alanların Biçimsel Özelliklerinin Yapılması,  81
4.1.8. İçindekiler ve Şekiller Tablosunun Otomatik Olarak Hazırlatılması ve Güncellenmesi  82
4.1.9. Tabloların Eklenmesi, Kullanımı, Biçimlendirilmesi, Tabloda Sayfa Sonu ve Otomatik Başlık Özelliklerinin Düzenlenmesi; Aktif Hale Getirilmesi  82
4.2. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Diğer Word Özellikleri  82
4.3. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Excel Özellikleri  86
5. ALINTILAR VE DİPNOT  89
5.1. Alıntılarla Yazım Süreci  90
5.2. Alıntıları Metne Yerleştirmek İçin Kullanılabilecek Bağlantı Kelimeleri  92
5.2.1. Alıştırma  92
5.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  94
5.3.1. Atfın Web Sitesine mi Yazara mı Yapılacağı  95
5.3.2. Alıntının Başlangıç ve Bitiş Noktasının Tespiti  95
5.3.3. Yönetmeliğe Dipnot Vermek  96
5.3.4. Maddelerden Oluşan Alıntılarda Dipnot Verme  96
5.4. Dipnot–Kaynakça–Sayfa Yapısı vb. Ayarlar  96
6. YAZMA SANATI–YAZI TÜRLERİ  99
6.1. Basit–Temel Yazılar  101
6.2. İkna Edici / Tartışma Yazıları  101
6.3. Sebep/Sonuç Yazıları  102
6.3.1. Alıştırma  103
6.4. Eleştirel Yazılar  104
6.5. Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar  104
6.5.1. Alıştırma  105
6.6. Tanımlayıcı Yazılar–Definition (Bir Konu İçin)  105
6.7. Betimleyici Yazılar–Descriptive (İnsan, Yer, Nesne, Deneyim ya da Olay İçin)  106
6.7.1. Alıştırma  108
6.8. Bölümleme ve Sınıflandırma Yazıları  108
6.9. Süreç Açıklayan Yazılar  108
6.10. Değerlendirme Yazıları  109
6.11. Edebi Metin Analizi Yazıları  110
6.12. Anlatım–Hikayeleme Yazıları  110
6.13. Araştırma–Tez veya Dönem Ödevi Yazıları  110
7. ÜÇ ADIMLI YAZIM SÜRECİ  113
7.1. Birinci Adım: Yazım Öncesi  113
7.1.1. Beyin Fırtınası  113
7.1.2. Kümeleme  114
7.1.3. Fikirlerinizin Organize Edilmesi  114
7.2. İkinci Adım: Yazma  115
7.2.1. Alıştırma  115
7.2.2. Yazımda Bilgi ve Materyallerin Sıralanması ve Organize Edilmesi  116
7.2.2.1. Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması  117
7.2.2.1.1. Geçiş Kelimeleri  117
7.2.2.1.2. Alıştırma  118
7.2.2.2. Bilgi ve Materyallerin Önem Sırasına Konulması  119
7.2.2.2.1. Geçiş Kelimeleri  119
7.2.2.2.2. Alıştırma  119
7.2.2.2.3. Eşit Sıralı Paragraflar  120
7.2.2.2.4. Alıştırma  120
7.2.2.3. Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi  121
7.2.2.3.1. Geçiş Kelimeleri  121
7.2.2.3.2. Alıştırma  122
7.3. Üçüncü Adım: Gözden Geçirme  122
8. PARAGRAF TEMELLİ YAZIM KURGUSU  125
8.1. Paragraflarda Konu–Fikir Cümlesi ve Yazımı  125
8.1.1. Alıştırma  126
8.2. Destekleyici Cümleler  126
8.2.1. Alıştırma  127
8.2.2. Alıştırma  127
8.2.3. Sonuç Cümleleri  128
8.2.4. Alıştırma  128
8.3. Paragraf Bütünlüğü  129
8.3.1. Alıştırma  129
8.4. Alıştırma  129
8.5. Ana Düşüncenin Desteklenmesi  130
8.5.1. Destek İçin Örneklerin Kullanımı  131
8.5.2. Destek İçin Kişisel Deneyimlerin Kullanılması  131
8.5.3. Olgu ve İstatistiklerin Destek İçin Kullanımı  131
8.6. Yazılarda Düşüncenin İfade Edilmesi  132
8.6.1. Alıştırma  133
8.6.2. Alıştırma  134
8.6.3. Alıştırma  135
8.6.4. Alıştırma  135
9. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA CÜMLE KURGUSU VE METİN YAZIMIYLA İLGİLİ GENEL KURALLAR  137
9.1. Metinde “Biz–Siz–Bizler” vb. İfadelerin Varlığı  137
9.2. Uygun Kelime ve Cümle Yapılarının Aranması  137
9.3. Anlama İlişkin Amaç–Metin Uyumu  138
9.4. Zamirlerin Yerinde Kullanımı  139
9.5. Özel veya Yabancı Kelimelerin Kullanımı–İlk Kullanım ve Sonrası  139
9.6. Çevirilerde Kelime Seçimi  139
9.7. Özne Yüklem Uyumu  140
9.8. Sadelik Kontrolü ve Fazlalıkların Çıkarılması  140
9.9. Uzun Cümlelerden Kaçınmak  140
9.10. Noktalama İşaretleri Kullanımı  141
9.11. Alıştırma  141
10. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA BAŞLIKLANDIRMA VE ANLATIM KURGUSU  147
10.1. Akademik Yazılarda Başlıklar  147
10.1.1. Başlık İçeriğe İlişkin Kısıtı Göstermelidir  148
10.1.2. Üst Başlık ve Alt Başlık İlişkisi  148
10.1.3. Başlıklarda Özel İşaretlerin Kullanımı  149
10.1.4. Başlıkta Kullanılan Kelimelerin Seçimi  149
10.1.5. Bölümlemede Optimizasyon  150
10.1.6. Ayrı Başlık Kullanımının Gerekçesinin Varlığı  150
10.1.7. Başlıkların İçindekiler Tablosundaki Görünümü  151
10.2. Anlatımın Kurgulanması İle İlgili Genel Kurallar ve Hatalar  151
10.2.1. Hesaplama Sürecinin Örneklendirilmesi  151
10.2.2. Paragraflarda Bütünlüğün Tesisi  152
10.2.3. Verilerde ve Örneklerde Güncelliğin Sağlanması  153
10.2.4. Uzun ve Gereksiz Alıntılar  153
10.2.5. Zaman Bağının Doğru Kullanımı  154
10.2.6. Kısaltmaların Kullanımı  155
10.2.7. Önce Kavramların Anlamının Verilmesi  155
10.2.8. Tekrar Bilgilerde Referans Verme  155
10.2.9. Raporlama Dilinin Kullanımı  156
10.2.10. Sebep–Sonuç İlişkisinin İfadesinde İhtiyatlılık  156
10.2.11. Anladığını Yazma ve Yazdığını Anlatabilme  156
10.2.12. Bilgilerin Aktarımında Uygun Tekniğin Kullanımı  157
11. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ  159
11.1. Araştırma ve Geliştirme Projesi Önerilerinde Kullanılan Bölümler  159
11.2. Biçimsel Değerlendirme  161
11.3. İçerik Değerlendirmesi  161
11.4. Araştırma Önerisinde Zamansal Planlama  162
12. SAHA ÇALIŞMALARI–ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN DİZAYN EDİLMESİ  163
12.1. Temel Kavramlar ve Bilimsel Bilgi  164
12.1.1. Bilgi ve Belge  164
12.1.2. Bilimsel Faaliyette Kullanılacak Bilginin Özellikleri  164
12.1.3. Ölçme  165
12.1.4. Ölçme Hataları  165
12.2. Saha Çalışmasında Değişkenler Tespit Edilirken Dikkat Edilecek Temel Noktalar  165
12.3. Araştırma Türleri ve Araştırmanın Dizaynı  166
12.3.1. Doğasına Göre Araştırma Çeşitleri  167
12.3.2. Araştırma Süreçlerine İlişkin Tercihler  167
12.4. Araştırma Felsefesi  168
12.5. Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi  170
12.6. Nicel ve Nitel Araştırma Tercihi  170
12.7. Karma Yöntem Araştırmasının Gerekçeleri  171
13. ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN SEÇİLMESİ  173
13.1. Deneysel Araştırma  174
13.1.1. Kontrol ve Deney Grupları  174
13.1.2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler  175
13.1.3. Diğer Değişkenler  176
13.1.4. Hipotez Test Sonucu  177
13.1.5. Yarı–Deneysel Araştırma  178
13.2. Alan Araştırması–Ankete Dayalı Araştırma  178
13.3. “Vaka Analizi” Araştırma Stratejisi  179
13.4. Teoriye Dayalı Araştırma  180
13.5. Anlatım–Hikayeleme Soruşturması  180
13.6. Toplumbilim Araştırmaları  180
13.7. Eylem Araştırması (Action Research)  181
13.8. Arşiv Araştırması  181
14. BİRİNCİL VE İKİNCİL VERİ–ZAMANSAL KAPSAM– ARAŞTIRMACININ KONUMU  183
14.1. Birincil ve İkincil Veri Kavramı  183
14.2. İkincil Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  183
14.3. Verilerin Elde Edilmesinde Temel Beklentiler  184
14.4. Veri Toplama Formu İçin Temel Gereksinimler  184
14.5. Veri Toplama Formunda Kullanılacak Sıralama  184
14.6. Veri Toplama Faaliyetine İlişkin Görüşme, Resmi Yazı İle İsteme vb. Aşamanın Planlanması  185
14.7. Zamansal Kapsamın Belirlenmesi  185
14.8. Araştırmacının Konumu  186
14.9. Katılımlı Gözlem Yapılandırılmış Gözlem  186
14.9.1. Katılımlı Gözlem  186
14.9.2. Katılımcı ve Yapılandırılmış Gözlem  187
15. ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLEMİN SEÇİLMESİ  189
15.1. Olasılıklı ve Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  191
15.1.1. Olasılıklı Örneklem Seçimi Teknikleri  192
15.2. Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  193
15.2.1. Kota Örneklem  193
15.2.2. Amaca Yönelik Örneklem Tekniği  194
15.2.3. Gönüllü Örneklem (Volunteer Sampling)  194
15.2.4. Gelişigüzel–Rastlantısal Örneklem (Haphazard Sampling)  194
16. ÖLÇEKLERDE KULLANILAN YAPI VE GÖRÜŞMELER  195
16.1. Ölçek Çeşitleri  196
16.2. Kanaat Ölçümleri  197
16.2.1. Beşli Likert Tipi Ölçekler  198
16.2.2. Yüzdesel Sayımlı Kanaat Ölçüm Yöntemi  199
16.3. Yapılandırılmış–Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Görüşmeler  200
16.3.1. Görüşmelerle İlgili Sorun Kaynakları  201
16.3.2. Görüşmeye Dayalı Veri Toplama ve Görüşme Formu Hazırlama  201
16.3.3. Örnek Uygulama  202
17. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ANKETLER YOLUYLA BİRİNCİL VERİ TOPLAMA  205
17.1. Anket Değişkenlerinin Belirlenmesi  206
17.2. Soruların Kurgulanması ve Soru Türleri  207
17.3. Anketin Yapılandırılması ve Kontrolü  207
17.4. Anketin Dağıtımı ve Uygulanması  208
17.5. Anket Metni Hazırlama Çalışması 1  208
17.6. Anket Metni Hazırlama Çalışması 2  214
17.7. Anket Metni Hazırlama Çalışması 3  221
17.8. Anketör Firmalarla Çalışma  224
18. VERİ ANALİZİ–TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI  225
18.1. Sınıflama  226
18.2. Gruplama  226
18.3. Seriler  227
18.4. Frekans–Sıklık  227
18.5. Aritmetik Ortalama  228
18.6. Medyan (Ortanca Değer)  229
18.7. Mod  230
18.8. Korelâsyon  230
18.9. Standart Sapma  231
18.10. Güvenilirlik Analizi  232
18.10.1. Araştırmanın Güvenilirliğine Yönelik Tehditler  234
18.11. Geçerlilik Analizi  234
18.11.1. İç ve Dış Geçerlilik  235
18.12. Faktör Analizi  236
19. HİPOTEZ TESTLERİ  237
19.1. Parametrik Test  238
19.2. Parametrik Olmayan İstatistik  238
19.3. Araştırma Türü ve Amacına Göre İstatistik Tekniği (Testler) Belirleme  240
19.4. Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar  242
19.5. Araştırmalarda Uygulanacak İstatistik Teknikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler  244
20. SPSS İLE İLGİLİ BİLGİLER  247
20.1. SPSS Uygulamaları  248
20.1.1. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak  248
20.1.2. SPSS’te Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi  249
20.2. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması  250
20.2.1. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması  250
20.2.2. Değişkenlerin Hesaplanması  252
20.3. Güvenilirlik Analizi  253
20.4. Faktör Analizi  255
20.5. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi  258
20.6. Regresyon ve Korelasyon Analizi  260
20.6.1. İkili Regresyon  261
20.6.2. Çoklu Regresyon  262
20.6.3. Korelasyon  264
20.6.4. Kısmi Korelasyon  265
20.7. t–Testi  266
20.7.1. Tek Örneklem t–Testi  266
20.7.2. Bağımsız Örneklem t–Testi  268
20.7.3. Eşleştirilmiş Örneklem t–Testi  270
20.8. Ki–Kare Testi  271
20.8.1. Ki–Kare Uygunluk Testi  271
20.8.2. Ki–Kare Bağımsızlık Testi  274
21. SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  277
21.1. Sonuçlara Ulaştıran Sebeplerin Yeterince Açıklanması  278
21.2. Tablo Başlıkları ile Satır ve Sütün Başlıklarının Kontrolü  279
21.3. Grafik ve Şekillerde Renk ve Çıktı Kontrolü  280
21.4. Sadelik Kontrolü ve Karışıklığın Önlenmesi  280
21.5. Yorumlarda Referans ve Eşik Değerlerin Belli Edilmesi  282
21.6. Ölçümlerde ve Tablolarda Aralık Atlamalarına Dikkat Edilmesi  282
21.7. Verilerin Kaynağına İlişkin Tam Kontrol ve Kısıtların İfadesi  283
21.8. Verilerin Değerlendirilmesi İçin Önemli Olabilecek Ayrıntıların İfadesi  284
21.9. Veri ile İfade ve Yorum Arasındaki Uyum Sorunları  284
21.10. Alıştırma  285
22. ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI–SUNUMU– DEĞERLENDİRMESİ–YAYIMI  287
22.1. Özetin Yazılması  293
22.2. Giriş Kısmının Yeniden Yazılması  293
22.3. Araştırmanın Sonu  294
22.4. Çalışmanın Boyutları  296
22.5. Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi  296
22.6. Değerlendirme  297
22.7. Sunum  298
22.8. Çalışmanın Teslimi  299
22.9. Çalışmanın Yayımlanması  300
Sonuç  303
Kaynakça  313
Kavram Dizini  315
 


Doç. Dr. Ferhat Sayım
Kısa Özgeçmiş
Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini Marmara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali İktisat Bilim Dalında, Doktora Eğitimini Aynı Enstitü Mali Hukuk Bilim Dalında tamamladı. Meslek Hayatına Türk Ticaret Bankası Teftiş Kurulu’nda Başlayan Ferhat SAYIM Müfettiş Yrd. Yetkili Müfettiş Yrd. ve Müfettiş olarak 5 yıl kadar çalıştı. Doktorasını almasını müteakiben bir süre danışmanlık ve eğitmenlik yaptıktan sonra Beykent Üniversitesi İ.İ.B.F’de Öğretim Üyeliği kadrosuna atanmıştır. Bu fakültede 2005–1;1;1;1;2006 Eğitim yılında İktisat Bölüm Başkanlığı'nı da yürüttü. Çeşitli Projelerde Değerlendirmeci Panelistlik, Danışmanlık vb. görevler aldı. Bunun dışında kamu ve özel kurumlarında mali raporlama, mali danışmanlık, yönetim danışmanlığı gibi çeşitli görevler de yürüttü. 2009 yılına kadar Beykent Ün.'nin yanısıra İstanbul'daki çeşitli özel üniversitelerde derslere girdi. 2011 yılında YÖK Bursuyla gittiği ABD–1;1;1;1;Virginia da Fairfax–1;1;1;1;Washington bölgesindeki üniversitelerde Araştırma Yöntemleri ve Sağlık Ekonomisi alanında araştırmalarda bulundu. 2012 Yılında SMMM belgesi almaya hak kazandı. 2009 yılından itibaren Yalova Ün. İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim dalındaki Öğretim Üyeliğine devam etmektedir. Ayrıntılı Bilgi ve Yayınlar İçin: www.ferhatsayim.net

Ferhat SAYIM, (Ph.D) Lecturer
He graduated from Istanbul Un. Political Sciences Faculty –1;1;1;1; Public Administration department. He took master degree in Marmara Un. Social Sciences Institute Fiscal Economics Science Section. He took PhD degree in the same Institute and Fiscal Law Science Section. He studied as banking inspector in the Turkish Trade Bank approximately 5 years. Later he worked as a Educator and Consultant. After this period he was started to study in Beykent Un. Economics and Administration Sciences Faculty –1;1;1;1; Economics Department as Assist. Prof.Dr. Furthermore he was “Department Chef” in 2006–1;1;1;1;2007 education terms. Furthermore he took various missions in the projects and he studied as financial consultant, administrative consultant and lecturer in the various private universities. Besides Beykent University until 2009, has taught at various private university in Istanbul. In 2011, for 3 months with YÖK Scholarship went to US–1;1;1;1; Virginia . At universities in Fairfax and Washington , did research in the field of “Research Methods” and “Health Economics”. Turkish CPA certificate in 2012 were entitled to receive. He has continued to study as Associate Prof.Dr. at the Yalova University Economics and Administrative Sciences Faculty–1;1;1;1;Business Administrative Department – Accounting and Finance Main Science Section.
Wayne C. Booth
Haziran 2018
28.00 TL
Sepete Ekle
Niyazi Karasar
Mayıs 2018
20.00 TL
Sepete Ekle
John W. Creswell
Nisan 2018
27.00 TL
Sepete Ekle
Selim Tüzüntürk
Nisan 2018
21.60 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. Baskı İçin Önsöz  7
Ek Baskılar İçin Önsöz  7
2. Baskı İçin Önsöz  9
Kitabın Planı  11
Giriş  25
1. ARAŞTIRMA KONUSUNUN TESPİTİ  31
1.1. Tez–Proje Konu Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar  31
1.2. Fizibilite ve Yeterlilik Değerlendirmesi  32
1.3. Araştırma Konusunun ve Fikrinin Seçilmesi  32
1.4. Konuyu Sınırlandırma  34
1.5. Problemi Tanımlama  34
1.6. Araştırma Hedefleri ve Soruları  35
1.7. Konu Tespitine Yönelik Çalışma  36
1.7.1. Konu Tespitinde Dikkate Alınacak Üst Kuruluşların Belirlenmesi  40
1.7.2. Üst Kuruluşların Önceliklerinin Belirlenmesi  41
1.8. Araştırmacı Adaylarının Konu Bulma Pratikleri  42
2. KAYNAK ARAMA VE LİTERATÜR TARAMASI  47
2.1. Ön Hazırlık Bibliyografyası  47
2.2. Neler Kaynak Olabilir  48
2.3. Bilgi Kaynaklarının Öncelik Sırası ve Bulabileceğiniz Yerler  48
2.3.1. İnternet  49
2.3.1.1. Başarılı İnternet Taraması İçin Alıştırma  51
2.3.2. Kütüphane  51
2.3.2.1. Alıştırma  52
2.3.3. Araştırma Merkezleri  52
2.3.4. Kamu ve Özel Kurum Kütüphaneleri ve Özel Yayınları  52
2.3.5. Belli Alana Özgülenmiş Serbest Giriş Hakkı Olan veya Sınırlandırılan Kongre ve Konferanslar  53
2.4. Kaynak Taramada Dayanışma  53
2.5. Bulduğunuz Kaynakları Organize Etme  54
2.6. Alıntı Yapılacak Kaynakların Word Dosyanızın Veritabanına Eklenmesi  54
2.7. Çalışmanızda Literatürün Aktarımı  57
2.7.1. Tanımlara İlişkin Literatürün Verilmesi  57
2.7.2. Araştırmaya İlişkin Literatür Taraması Örneği  58
3. KAYNAKLARI OKUMA SÜRECİ–AKADEMİK OKUMA  61
3.1. Okuma Stratejileri  61
3.1.1. Bildiklerinizi Listeleyin  62
3.1.2. Amacınızı Belirleyin  62
3.1.3. Alıştırma  63
3.2. Okumalarda Dikkat Edilecek Hususlar  63
3.2.1. Ana Fikrin Tanımlanması  63
3.2.1.1. İfade Edilmemiş Ana Fikirleri Bulma  65
3.2.1.2. Ana Fikirleri Kullanarak Makale Özeti Yazma  66
3.2.1.3. Alıştırma  66
3.2.2. Destekleyici Detayların Tanımlanması  66
3.2.3. Yazının Hızlıca Taranmasında Etkinlik  67
3.2.4. Zamirleri Tanımlama  68
3.2.5. Yazı Analizi  68
3.2.5.1. Listeleme  69
3.2.5.2. Ardışık Sıralama  69
3.2.5.3. Sebep Sonuç  70
3.2.5.4. Karşılaştırma ve Zıtlık  70
3.3. Okuma Değerlendirme Tablosu ve Alıştırma  71
3.3.1. Okumalar Sırasında Alınacak Notlar  72
4. AKADEMİK ÇALIŞMALAR İÇİN PRATİK BİLGİSAYAR BECERİLERİ  75
4.1. Word Programı Gerekli Bilgiler  76
4.1.1. Sayfa Düzeni Ayarlarının Yapılması  77
4.1.2. Başlık, Paragraf ve Tabloların Sayfa Sonları Parametrelerinin Otomatik Hale Getirilmesi  77
4.1.3. Paragraf Başlarının İçeriden Başlaması, Girintiler Oluşturulması, İki Paragraf Arasında ya da Başlıktan Sonraki Boşluğun “Enter” Olmaksızın Ayarlanması  78
4.1.4. Dipnot, Sonnot Ekleme ve Düzenleme  78
4.1.5. Kaynakça, Açıklama Ekleme Vb İşlemler  79
4.1.6. Köprü, İmaj, Otomatik Metin Alanı, Yer İşareti, Üst–Alt bilgi Eklenmesi ve Düzenlemesi  80
4.1.7. Word Stillerinin Düzenlenmesi, Kullanımı İle Başlık, Gövde Metni ve Diğer Alanların Biçimsel Özelliklerinin Yapılması,  81
4.1.8. İçindekiler ve Şekiller Tablosunun Otomatik Olarak Hazırlatılması ve Güncellenmesi  82
4.1.9. Tabloların Eklenmesi, Kullanımı, Biçimlendirilmesi, Tabloda Sayfa Sonu ve Otomatik Başlık Özelliklerinin Düzenlenmesi; Aktif Hale Getirilmesi  82
4.2. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Diğer Word Özellikleri  82
4.3. Öğrenilmesi Tavsiye Edilen Excel Özellikleri  86
5. ALINTILAR VE DİPNOT  89
5.1. Alıntılarla Yazım Süreci  90
5.2. Alıntıları Metne Yerleştirmek İçin Kullanılabilecek Bağlantı Kelimeleri  92
5.2.1. Alıştırma  92
5.3. Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  94
5.3.1. Atfın Web Sitesine mi Yazara mı Yapılacağı  95
5.3.2. Alıntının Başlangıç ve Bitiş Noktasının Tespiti  95
5.3.3. Yönetmeliğe Dipnot Vermek  96
5.3.4. Maddelerden Oluşan Alıntılarda Dipnot Verme  96
5.4. Dipnot–Kaynakça–Sayfa Yapısı vb. Ayarlar  96
6. YAZMA SANATI–YAZI TÜRLERİ  99
6.1. Basit–Temel Yazılar  101
6.2. İkna Edici / Tartışma Yazıları  101
6.3. Sebep/Sonuç Yazıları  102
6.3.1. Alıştırma  103
6.4. Eleştirel Yazılar  104
6.5. Karşılaştırma ve Zıtlık İfade Eden Yazılar  104
6.5.1. Alıştırma  105
6.6. Tanımlayıcı Yazılar–Definition (Bir Konu İçin)  105
6.7. Betimleyici Yazılar–Descriptive (İnsan, Yer, Nesne, Deneyim ya da Olay İçin)  106
6.7.1. Alıştırma  108
6.8. Bölümleme ve Sınıflandırma Yazıları  108
6.9. Süreç Açıklayan Yazılar  108
6.10. Değerlendirme Yazıları  109
6.11. Edebi Metin Analizi Yazıları  110
6.12. Anlatım–Hikayeleme Yazıları  110
6.13. Araştırma–Tez veya Dönem Ödevi Yazıları  110
7. ÜÇ ADIMLI YAZIM SÜRECİ  113
7.1. Birinci Adım: Yazım Öncesi  113
7.1.1. Beyin Fırtınası  113
7.1.2. Kümeleme  114
7.1.3. Fikirlerinizin Organize Edilmesi  114
7.2. İkinci Adım: Yazma  115
7.2.1. Alıştırma  115
7.2.2. Yazımda Bilgi ve Materyallerin Sıralanması ve Organize Edilmesi  116
7.2.2.1. Bilgi ve Materyallerin Zaman Sırasına Konulması  117
7.2.2.1.1. Geçiş Kelimeleri  117
7.2.2.1.2. Alıştırma  118
7.2.2.2. Bilgi ve Materyallerin Önem Sırasına Konulması  119
7.2.2.2.1. Geçiş Kelimeleri  119
7.2.2.2.2. Alıştırma  119
7.2.2.2.3. Eşit Sıralı Paragraflar  120
7.2.2.2.4. Alıştırma  120
7.2.2.3. Bilgi ve Materyallerin Mekan Sıralamasında İfade Edilmesi  121
7.2.2.3.1. Geçiş Kelimeleri  121
7.2.2.3.2. Alıştırma  122
7.3. Üçüncü Adım: Gözden Geçirme  122
8. PARAGRAF TEMELLİ YAZIM KURGUSU  125
8.1. Paragraflarda Konu–Fikir Cümlesi ve Yazımı  125
8.1.1. Alıştırma  126
8.2. Destekleyici Cümleler  126
8.2.1. Alıştırma  127
8.2.2. Alıştırma  127
8.2.3. Sonuç Cümleleri  128
8.2.4. Alıştırma  128
8.3. Paragraf Bütünlüğü  129
8.3.1. Alıştırma  129
8.4. Alıştırma  129
8.5. Ana Düşüncenin Desteklenmesi  130
8.5.1. Destek İçin Örneklerin Kullanımı  131
8.5.2. Destek İçin Kişisel Deneyimlerin Kullanılması  131
8.5.3. Olgu ve İstatistiklerin Destek İçin Kullanımı  131
8.6. Yazılarda Düşüncenin İfade Edilmesi  132
8.6.1. Alıştırma  133
8.6.2. Alıştırma  134
8.6.3. Alıştırma  135
8.6.4. Alıştırma  135
9. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA CÜMLE KURGUSU VE METİN YAZIMIYLA İLGİLİ GENEL KURALLAR  137
9.1. Metinde “Biz–Siz–Bizler” vb. İfadelerin Varlığı  137
9.2. Uygun Kelime ve Cümle Yapılarının Aranması  137
9.3. Anlama İlişkin Amaç–Metin Uyumu  138
9.4. Zamirlerin Yerinde Kullanımı  139
9.5. Özel veya Yabancı Kelimelerin Kullanımı–İlk Kullanım ve Sonrası  139
9.6. Çevirilerde Kelime Seçimi  139
9.7. Özne Yüklem Uyumu  140
9.8. Sadelik Kontrolü ve Fazlalıkların Çıkarılması  140
9.9. Uzun Cümlelerden Kaçınmak  140
9.10. Noktalama İşaretleri Kullanımı  141
9.11. Alıştırma  141
10. AKADEMİK ÇALIŞMALARDA BAŞLIKLANDIRMA VE ANLATIM KURGUSU  147
10.1. Akademik Yazılarda Başlıklar  147
10.1.1. Başlık İçeriğe İlişkin Kısıtı Göstermelidir  148
10.1.2. Üst Başlık ve Alt Başlık İlişkisi  148
10.1.3. Başlıklarda Özel İşaretlerin Kullanımı  149
10.1.4. Başlıkta Kullanılan Kelimelerin Seçimi  149
10.1.5. Bölümlemede Optimizasyon  150
10.1.6. Ayrı Başlık Kullanımının Gerekçesinin Varlığı  150
10.1.7. Başlıkların İçindekiler Tablosundaki Görünümü  151
10.2. Anlatımın Kurgulanması İle İlgili Genel Kurallar ve Hatalar  151
10.2.1. Hesaplama Sürecinin Örneklendirilmesi  151
10.2.2. Paragraflarda Bütünlüğün Tesisi  152
10.2.3. Verilerde ve Örneklerde Güncelliğin Sağlanması  153
10.2.4. Uzun ve Gereksiz Alıntılar  153
10.2.5. Zaman Bağının Doğru Kullanımı  154
10.2.6. Kısaltmaların Kullanımı  155
10.2.7. Önce Kavramların Anlamının Verilmesi  155
10.2.8. Tekrar Bilgilerde Referans Verme  155
10.2.9. Raporlama Dilinin Kullanımı  156
10.2.10. Sebep–Sonuç İlişkisinin İfadesinde İhtiyatlılık  156
10.2.11. Anladığını Yazma ve Yazdığını Anlatabilme  156
10.2.12. Bilgilerin Aktarımında Uygun Tekniğin Kullanımı  157
11. ARAŞTIRMA ÖNERİSİ  159
11.1. Araştırma ve Geliştirme Projesi Önerilerinde Kullanılan Bölümler  159
11.2. Biçimsel Değerlendirme  161
11.3. İçerik Değerlendirmesi  161
11.4. Araştırma Önerisinde Zamansal Planlama  162
12. SAHA ÇALIŞMALARI–ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN DİZAYN EDİLMESİ  163
12.1. Temel Kavramlar ve Bilimsel Bilgi  164
12.1.1. Bilgi ve Belge  164
12.1.2. Bilimsel Faaliyette Kullanılacak Bilginin Özellikleri  164
12.1.3. Ölçme  165
12.1.4. Ölçme Hataları  165
12.2. Saha Çalışmasında Değişkenler Tespit Edilirken Dikkat Edilecek Temel Noktalar  165
12.3. Araştırma Türleri ve Araştırmanın Dizaynı  166
12.3.1. Doğasına Göre Araştırma Çeşitleri  167
12.3.2. Araştırma Süreçlerine İlişkin Tercihler  167
12.4. Araştırma Felsefesi  168
12.5. Araştırma Yaklaşımının Seçilmesi  170
12.6. Nicel ve Nitel Araştırma Tercihi  170
12.7. Karma Yöntem Araştırmasının Gerekçeleri  171
13. ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN SEÇİLMESİ  173
13.1. Deneysel Araştırma  174
13.1.1. Kontrol ve Deney Grupları  174
13.1.2. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler  175
13.1.3. Diğer Değişkenler  176
13.1.4. Hipotez Test Sonucu  177
13.1.5. Yarı–Deneysel Araştırma  178
13.2. Alan Araştırması–Ankete Dayalı Araştırma  178
13.3. “Vaka Analizi” Araştırma Stratejisi  179
13.4. Teoriye Dayalı Araştırma  180
13.5. Anlatım–Hikayeleme Soruşturması  180
13.6. Toplumbilim Araştırmaları  180
13.7. Eylem Araştırması (Action Research)  181
13.8. Arşiv Araştırması  181
14. BİRİNCİL VE İKİNCİL VERİ–ZAMANSAL KAPSAM– ARAŞTIRMACININ KONUMU  183
14.1. Birincil ve İkincil Veri Kavramı  183
14.2. İkincil Veri Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları  183
14.3. Verilerin Elde Edilmesinde Temel Beklentiler  184
14.4. Veri Toplama Formu İçin Temel Gereksinimler  184
14.5. Veri Toplama Formunda Kullanılacak Sıralama  184
14.6. Veri Toplama Faaliyetine İlişkin Görüşme, Resmi Yazı İle İsteme vb. Aşamanın Planlanması  185
14.7. Zamansal Kapsamın Belirlenmesi  185
14.8. Araştırmacının Konumu  186
14.9. Katılımlı Gözlem Yapılandırılmış Gözlem  186
14.9.1. Katılımlı Gözlem  186
14.9.2. Katılımcı ve Yapılandırılmış Gözlem  187
15. ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLEMİN SEÇİLMESİ  189
15.1. Olasılıklı ve Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  191
15.1.1. Olasılıklı Örneklem Seçimi Teknikleri  192
15.2. Olasılıksız Örneklem Seçimi Teknikleri  193
15.2.1. Kota Örneklem  193
15.2.2. Amaca Yönelik Örneklem Tekniği  194
15.2.3. Gönüllü Örneklem (Volunteer Sampling)  194
15.2.4. Gelişigüzel–Rastlantısal Örneklem (Haphazard Sampling)  194
16. ÖLÇEKLERDE KULLANILAN YAPI VE GÖRÜŞMELER  195
16.1. Ölçek Çeşitleri  196
16.2. Kanaat Ölçümleri  197
16.2.1. Beşli Likert Tipi Ölçekler  198
16.2.2. Yüzdesel Sayımlı Kanaat Ölçüm Yöntemi  199
16.3. Yapılandırılmış–Yarı Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Görüşmeler  200
16.3.1. Görüşmelerle İlgili Sorun Kaynakları  201
16.3.2. Görüşmeye Dayalı Veri Toplama ve Görüşme Formu Hazırlama  201
16.3.3. Örnek Uygulama  202
17. ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE ANKETLER YOLUYLA BİRİNCİL VERİ TOPLAMA  205
17.1. Anket Değişkenlerinin Belirlenmesi  206
17.2. Soruların Kurgulanması ve Soru Türleri  207
17.3. Anketin Yapılandırılması ve Kontrolü  207
17.4. Anketin Dağıtımı ve Uygulanması  208
17.5. Anket Metni Hazırlama Çalışması 1  208
17.6. Anket Metni Hazırlama Çalışması 2  214
17.7. Anket Metni Hazırlama Çalışması 3  221
17.8. Anketör Firmalarla Çalışma  224
18. VERİ ANALİZİ–TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLARI  225
18.1. Sınıflama  226
18.2. Gruplama  226
18.3. Seriler  227
18.4. Frekans–Sıklık  227
18.5. Aritmetik Ortalama  228
18.6. Medyan (Ortanca Değer)  229
18.7. Mod  230
18.8. Korelâsyon  230
18.9. Standart Sapma  231
18.10. Güvenilirlik Analizi  232
18.10.1. Araştırmanın Güvenilirliğine Yönelik Tehditler  234
18.11. Geçerlilik Analizi  234
18.11.1. İç ve Dış Geçerlilik  235
18.12. Faktör Analizi  236
19. HİPOTEZ TESTLERİ  237
19.1. Parametrik Test  238
19.2. Parametrik Olmayan İstatistik  238
19.3. Araştırma Türü ve Amacına Göre İstatistik Tekniği (Testler) Belirleme  240
19.4. Sosyal Bilimler Alanında Yapılan Araştırmalarda Yaygın Olarak Kullanılan İstatistiksel Teknikler ve Sıklıkla Karşılaşılan Hatalar  242
19.5. Araştırmalarda Uygulanacak İstatistik Teknikle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler  244
20. SPSS İLE İLGİLİ BİLGİLER  247
20.1. SPSS Uygulamaları  248
20.1.1. Farklı Dosya Formatlarından Veri Almak  248
20.1.2. SPSS’te Kullanılacak Ölçek Türünün Belirlenmesi  249
20.2. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması ve Hesaplanması  250
20.2.1. Değişkenlerin Yeniden Kodlanması  250
20.2.2. Değişkenlerin Hesaplanması  252
20.3. Güvenilirlik Analizi  253
20.4. Faktör Analizi  255
20.5. Uygun Analiz Türünün Belirlenmesi  258
20.6. Regresyon ve Korelasyon Analizi  260
20.6.1. İkili Regresyon  261
20.6.2. Çoklu Regresyon  262
20.6.3. Korelasyon  264
20.6.4. Kısmi Korelasyon  265
20.7. t–Testi  266
20.7.1. Tek Örneklem t–Testi  266
20.7.2. Bağımsız Örneklem t–Testi  268
20.7.3. Eşleştirilmiş Örneklem t–Testi  270
20.8. Ki–Kare Testi  271
20.8.1. Ki–Kare Uygunluk Testi  271
20.8.2. Ki–Kare Bağımsızlık Testi  274
21. SAHA ÇALIŞMALARININ SONUÇLARINI YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER  277
21.1. Sonuçlara Ulaştıran Sebeplerin Yeterince Açıklanması  278
21.2. Tablo Başlıkları ile Satır ve Sütün Başlıklarının Kontrolü  279
21.3. Grafik ve Şekillerde Renk ve Çıktı Kontrolü  280
21.4. Sadelik Kontrolü ve Karışıklığın Önlenmesi  280
21.5. Yorumlarda Referans ve Eşik Değerlerin Belli Edilmesi  282
21.6. Ölçümlerde ve Tablolarda Aralık Atlamalarına Dikkat Edilmesi  282
21.7. Verilerin Kaynağına İlişkin Tam Kontrol ve Kısıtların İfadesi  283
21.8. Verilerin Değerlendirilmesi İçin Önemli Olabilecek Ayrıntıların İfadesi  284
21.9. Veri ile İfade ve Yorum Arasındaki Uyum Sorunları  284
21.10. Alıştırma  285
22. ÇALIŞMANIN TAMAMLANMASI–SUNUMU– DEĞERLENDİRMESİ–YAYIMI  287
22.1. Özetin Yazılması  293
22.2. Giriş Kısmının Yeniden Yazılması  293
22.3. Araştırmanın Sonu  294
22.4. Çalışmanın Boyutları  296
22.5. Biçim Kriterleri (Şekil Şartlarının) Önemi  296
22.6. Değerlendirme  297
22.7. Sunum  298
22.8. Çalışmanın Teslimi  299
22.9. Çalışmanın Yayımlanması  300
Sonuç  303
Kaynakça  313
Kavram Dizini  315
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018