Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1
Şubat 2018 / 21. Baskı / 1216 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 22. Eylül 2018 84.90 TL -     Sepete Ekle
 20. Ekim 2017 66.90 TL 19.90 TL (%71)Sepete Ekle
 19. Mayıs 2017 66.90 TL 14.90 TL (%78)Sepete Ekle
 18. Ocak 2017 66.90 TL 9.90 TL (%86)Sepete Ekle
 17. Ağustos 2016 59.90 TL 4.90 TL (%92)Sepete Ekle
 16. Mart 2016 59.90 TL 4.90 TL (%92)Sepete Ekle
   

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmibirinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra 28.11.2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunla (RG: 5 Aralık 2017) ve ayrıca, 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı OHAL KHK'si (RG: 24 Aralık 2017) ile çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır.

Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.

Konu Başlıkları
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza Muhakemesi Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Kabahatler Kanunu
Çocuk Koruma
Terörle Mücadele Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
Basın Kanunu
Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Çek Kanunu
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun
Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu
Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Bilirkişilik Kanunu
Barkod: 9789750246975
Yayın Tarihi: Şubat 2018
Baskı Sayısı:  21
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 1216
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  9
2. TÜRK CEZA KANUNU  103
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  602
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  606
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  609
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  615
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  783
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  791
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  801
7. KABAHATLER KANUNU  873
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU  893
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  911
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  923
11. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  933
12. ADLÎ SİCİL KANUNU  955
13. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  965
14. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  989
15. BASIN KANUNU  1009
16. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  1021
17. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  1043
18. ÇEK KANUNU  1065
19. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  1079
20. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1089
21. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN  1107
22. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  1111
23. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  1127
24. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  1135
25. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  1159
26. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  1179
27. TANIK KORUMA KANUNU  1189
28. BİLİRKİŞİLİK KANUNU  1203
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI  9
2. TÜRK CEZA KANUNU  103
FİHRİST I: MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN YENİ TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  602
FİHRİST II: YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NDAKİ MADDELERİN MÜLGA 765 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDAKİ KARŞILIĞI  606
3. TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  609
4. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU  615
EK: 1412 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNUNUN TEMYİZE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  783
5. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  791
6. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN  801
7. KABAHATLER KANUNU  873
8. ÇOCUK KORUMA KANUNU  893
9. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU  911
10. TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN  923
11. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU  933
12. ADLÎ SİCİL KANUNU  955
13. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN  965
14. DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU  989
15. BASIN KANUNU  1009
16. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU  1021
17. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  1043
18. ÇEK KANUNU  1065
19. TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN  1079
20. SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN  1089
21. TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN  1107
22. İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN  1111
23. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN  1127
24. POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNU  1135
25. ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN  1159
26. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU  1179
27. TANIK KORUMA KANUNU  1189
28. BİLİRKİŞİLİK KANUNU  1203
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019