Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Suç Örgütü
Ocak 2020 / 3. Baskı / 936 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 225.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak2019 185.00 TL 99.90 TL (%46) Sepete Ekle
 1. Mayıs2018 153.00 TL 59.90 TL (%61) Sepete Ekle
   

Eserde, yazarların konuya ilişkin mevcut görüşünün "suç örgütü" fiilinin bağımsız bir suç tipi olarak değil, bazı suçların nitelikli hali veya kasten işlenen suçların ağırlaştırıcı sebebi olarak Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Hükümler" kısmında tanımlanması olduğu halde; konu ile ilgili mevcut ceza normları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. Kitapta konu; teorik temelli tartışmalarla sınırlı bırakılmaksızın, uygulama esas alınmak suretiyle açıklanmaktadır.

Bu çalışmada; Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda düzenlenen "suç örgütü" ve "terör örgütü" kavramlarının unsurları tüm yönleriyle incelenerek, TCK m. 220'de düzenlenen suç tipleri ve "suç örgütü" ile ilgili genel düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunulmuş, Anayasayı ihlal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni veya Hükümeti devirmeye teşebbüs, yani darbe suçları ayrıntılı şekilde tartışılmış, silahlı örgüt, suç örgütünü diğer toplu suçlardan ayıran hususlar ile Türk Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Hukuku ve Ceza İnfaz Hukuku müesseseleri açısından suç örgütü kurma, yönetme, suç örgütüne üye olma, yardım, suç örgütü için suç işleme ve propaganda yapma fiilleri değerlendirilmiş, ayrıca örgütlü suçlardan elde edilen malvarlığına elkoyma ve müsadere, terörizmin finansmanının önlenmesi konularına ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.

Kitap yeni baskısında; İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın yeni kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir.

Konu Başlıkları
Suç Örgütleri
Terör Örgütleri
Örgüt Adına Suç İşleme
Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım
Darbe Suçları
Propaganda
Terörizmin Finansmanı
Etkin Pişmanlık
Yeni Nesil Delil
Savunma Hakkı
Örgütlü Suçlarda İnfaz
Barkod: 9789750258404
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 936
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ  25
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması  30
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri  44
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları  62
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ  67
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI  71
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar  71
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı  78
C. Hiyerarşik Yapılanma  84
D. Üye Sayısı  90
E. Devamlılık Unsuru  95
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi  99
G. Elverişlilik Unsuru  100
H. Korkutuculuk Unsuru  106
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  107
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru  109
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI  119
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1)  119
1. Örgüt Kurma  119
2. Örgüt Yönetme  125
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2)  130
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi  218
1. Giriş  218
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi  219
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi  223
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3)  228
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4)  234
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu
(TCK m.220/5)  241
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6)  257
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
(TCK m.220/7)  274
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8)  321
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  353
A. Anayasal Düzen ile Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama  353
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları  355
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları  375
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları  379
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması  380
F. Yurtdışı Terör Faaliyetlerinde Türkiye’nin Yargılama Yetkisi  386
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH SAĞLAMA SUÇLARI  389
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU SUÇUN FARKI  399
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS  413
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA  425
ETKİN PİŞMANLIK  441
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık  443
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  445
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  448
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık  454
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler  464
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması  477
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı  478
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI  479
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI  489
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR  497
A. CEZA HUKUKU  497
1. Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı  497
2. Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama  502
3. Bir veya Birkaç Suç Kavramı  508
4. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar  509
5. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti  513
5.1. Başvuruya Konu Somut Olay  514
5.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi  516
5.2.1. Başvurucunun İddiası  516
5.2.2. Çoğunluk Görüşü  516
5.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü  517
5.2.4. Değerlendirme  518
6. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı  519
7. İHAM Nazarında TCK m.220/6–7  528
8. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi  535
9. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi?  550
10. Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi  552
11.Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi  558
12. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması  565
13. Terörün “Kanunilik” Serüveni  572
14. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart  581
15. Terör Suçunda Cezanın Artırılması  585
16. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri  587
16.1. Genel Açıklama ve Gerekçe  587
16.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri  589
17. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi?  597
18. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi?  608
19. “Postmodern Darbe” Suç mudur?  615
20. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi  619
21. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs  626
22. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç  633
23. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar  644
24. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk  650
24.1. TCK m.326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler  650
24.2. TCK m.327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme  652
24.3. TCK m.328: Siyasal veya askeri casusluk  656
24.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  661
24.5. TCK m.330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama  661
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU  662
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri  662
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği  669
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni  673
4. Gizli Soruşturmacı  678
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz  683
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi?  686
6.1. Gizli Soruşturmacı  686
6.2. Muhbir  689
6.3. Muhbirin Tanıklığı  690
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları  691
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı  693
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem  696
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma  701
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme  704
9.1. Önleme Dinlemesi  704
9.2. Adli Dinleme  704
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler  710
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri  725
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz  733
11.2. CMK m.134 ve 135 Açısından Değerlendirmemiz  736
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü  739
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları  746
15. Tanıklık ve Gizli Tanıklık  751
15.1. Tanıklık  751
15.2. Gizli Tanıklık  755
16. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık”  764
17. Gizli Tanık  765
18. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere  787
19. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma  791
20. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü?  793
21. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi  800
22. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz  808
23. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı  812
24. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı  817
25. Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik  823
26. Zorunlu Müdafiliğin Sınırı  828
27. Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik  836
28. Tutuklunun Giydirilmesi  844
28.1. Guantanamo Benzetmesi  844
28.2. Tek Tip Kıyafet  847
28.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet  847
28.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet  849
28.3. Çözüm  852
29. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma  854
29.1. Düzenleme  854
29.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması  856
29.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek Tip Kıyafet  857
29.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet  858
29.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği  859
29.4. Değerlendirme  860
30. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil  861
31. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular  863
32. Polis ve Jandarmanın Denetimi  868
C. İNFAZ HUKUKU  879
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri  879
2. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu  891
3. Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı  895
4. 671 Sayılı KHK’nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı?  900
5. İnfaz Hukuku Açısından Örgütten Ayrılmanın Tespiti  902
6. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları  906
7. TCK m.220/7 Açısından Açık Cezaevine Ayrılma Engeli  911
8. Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı  917
9. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi  923
Kaynakça  929
Kavram Dizini  933
 


Nurullah Bodur ...
Eylül 2020
92.50 TL
Sepete Ekle
Ceren Sedef Eren
Şubat 2020
46.00 TL
Sepete Ekle
Esra Şule Korkmaz
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  19
GİRİŞ  21
ÖRGÜTLENME HAKKI KARŞISINDA SUÇ ÖRGÜTÜ KAVRAMINA GENEL BAKIŞ  25
A. Örgütlü Suçluluğun Önlenmesi Suretiyle Kamu Barışı ile Düzeninin Sağlanması  30
B. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesi ve TCK m.220 Kapsamında Suçun Genel Özellikleri  44
C. Suç Örgütü Fiilinin Bağımsız Bir Suç Tipi Olarak Düzenlenmesinin Sonuçları  62
TCK m.78, 220 VE 314 KAPSAMINDA SUÇ ÖRGÜTÜ  67
SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA SUÇUNUN UNSURLARI  71
A. Suç Örgütünün Varlığı için Gereken Unsurlar  71
B. Sayısı Belirsiz Suçu İşleme Amacı  78
C. Hiyerarşik Yapılanma  84
D. Üye Sayısı  90
E. Devamlılık Unsuru  95
F. Suç Örgütünün Amaç Suçları İşlemesi veya İşlemeye Teşebbüs Etmesi  99
G. Elverişlilik Unsuru  100
H. Korkutuculuk Unsuru  106
İ. Suçun Örgüt Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi  107
J. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Manevi Unsuru  109
TCK m.220 HÜKÜMLERİNİN AYRINTILI İZAHI  119
A. Örgüt Kurma ve Yönetme (TCK m.220/1)  119
1. Örgüt Kurma  119
2. Örgüt Yönetme  125
B. Örgüte Üye Olma (TCK m.220/2)  130
C. TMK m.7/1’in İkinci Cümlesi ve Yöneticilik ile Üyelik Mukayesesi  218
1. Giriş  218
2. Terörle Mücadele Kanunu m.7/1’in İkinci Cümlesi  219
3. Yargıtay Kararlarında Yöneticilik ve Üyelik Mukayesesi  223
D. Nitelikli Unsur Olarak Örgütün Silahlı Olması (TCK m.220/3)  228
E. Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlenmesi (TCK m.220/4)  234
F. Suç Örgütü Yöneticisinin “Genişletilmiş” Ceza Sorumluluğu
(TCK m.220/5)  241
G. Üyesi Olmadığı Örgüt Adına Suç İşleme (TCK m.220/6)  257
H. Üyesi Olmadığı Suç Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
(TCK m.220/7)  274
İ. Örgüt Propagandası Yapma (TCK m.220/8)  321
“SUÇ ÖRGÜTÜ” KAVRAMININ ANAYASAL DÜZEN İLE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR VE “TERÖR” KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  353
A. Anayasal Düzen ile Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar Hakkında Genel Açıklama  353
B. Anayasayı İhlal, Yasama Organını ve Hükümeti Engelleme (Darbe) Suçları  355
C. Darbe ve Postmodern Darbede Cebir, Şiddet ve Tehdit Unsurları  375
D. Terör Örgütü Faaliyeti Kapsamında Darbe Suçları  379
E. Silahlı – Silahsız Terör Örgütü Tartışması  380
F. Yurtdışı Terör Faaliyetlerinde Türkiye’nin Yargılama Yetkisi  386
TCK m.314 VE 315 KAPSAMINDA SİLAHLI ÖRGÜT VE SİLAH SAĞLAMA SUÇLARI  389
SUÇ ÖRGÜTÜ İLE SUÇA İŞTİRAK, SUÇ İÇİN ANLAŞMA VE TOPLU SUÇUN FARKI  399
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA TEŞEBBÜS  413
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA İÇTİMA  425
ETKİN PİŞMANLIK  441
A. TCK m.221/1 Kapsamında Kurucu ve Yöneticiler Bakımından Etkin Pişmanlık  443
B. TCK m.221/2 Kapsamında Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  445
C. TCK m.221/3 Kapsamında Yakalanan Örgüt Üyesi Bakımından Etkin Pişmanlık  448
D. TCK m.221/4 Kapsamında Örgüt Kuran, Yöneten veya Örgüte Üye Olan ya da Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleyen veya Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Eden Bakımından Etkin Pişmanlık  454
E. TCK m.221’de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükümlerine İlişkin Bazı Meseleler  464
F. TCK m.221/5 Uyarınca Etkin Pişmanlıktan Yararlananlar Hakkında Denetimli Serbestlik Uygulanması  477
G. TCK m.221/6 Uyarınca Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Tekrar Uygulanması Yasağı  478
SUÇ ÖRGÜTÜ VARLIĞININ İSPATI VE SONA ERMESİ TARTIŞMASI  479
ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA ZAMANAŞIMI  489
ÖRGÜTLÜ SUÇLARA İLİŞKİN MÜLAHAZALAR  497
A. CEZA HUKUKU  497
1. Konvansiyonel Olmayan İllegal Yapı  497
2. Örgüt Üyeliği Suçunun Unsurları, Cezanın İnfazı ve Yakalama  502
3. Bir veya Birkaç Suç Kavramı  508
4. Örgüt Adına Suç ve Örgüte Yardım Hakkında Mülahazalar  509
5. TCK m.220/6’nın Öngörülebilirliği ve Hakkaniyeti  513
5.1. Başvuruya Konu Somut Olay  514
5.2. Başvuru ve İHAM’ın Gerekçesi  516
5.2.1. Başvurucunun İddiası  516
5.2.2. Çoğunluk Görüşü  516
5.2.3. Yargıçlar Lemmens ve Gritco’nun Mutabık Görüşü  517
5.2.4. Değerlendirme  518
6. Örgüt Mensubiyeti, Örgüte Yardım ve Terörizmin Finansmanı  519
7. İHAM Nazarında TCK m.220/6–7  528
8. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi  535
9. Türk Ceza Kanunu m.221 Yeterli mi?  550
10. Etkin Pişmanlıkta TCK m.221/3 ve m.221/4 Mukayesesi  552
11.Örgütlü Suçlarda Sanığın Etkin Pişmanlıktan Vazgeçmesinin Etkisi  558
12. Örgütlü Suçlarda Etkin Pişmanlığın İstinaf ve Temyiz Kanun Yollarında Uygulanması  565
13. Terörün “Kanunilik” Serüveni  572
14. Terörle Mücadele Kanunu Tatbikinde Önşart  581
15. Terör Suçunda Cezanın Artırılması  585
16. TCK ve TMK İçin Bazı Değişiklik Önerileri  587
16.1. Genel Açıklama ve Gerekçe  587
16.2. Türk Ceza Kanunu için Değişiklik Önerileri  589
17. Darbe Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir mi?  597
18. Darbe Suçları Birlikte İşlenebilir mi?  608
19. “Postmodern Darbe” Suç mudur?  615
20. Örgüt ve Darbe Suçlarının İçtimaı Meselesi  619
21. Balyoz Kararı: Darbeye Teşebbüs  626
22. 28 Şubat Süreci ve Hükümete Karşı Suç  633
23. 12 Eylül 1980’in Yargılanması: Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar  644
24. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk  650
24.1. TCK m.326: Devletin güvenliğine ilişkin belgeler  650
24.2. TCK m.327: Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme  652
24.3. TCK m.328: Siyasal veya askeri casusluk  656
24.4. TCK m.329: Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına İlişkin Bilgileri Açıklama  661
24.5. TCK m.330: Gizli kalması gereken bilgileri açıklama  661
B. CEZA YARGILAMASI HUKUKU  662
1. Mafyaya Karşı Sembol Hukukçu: G. Falcone ve Düşündürdükleri  662
2. “Suç Örgütü” Kavramı Üzerinden “Fiili Durum” Pratiği  669
3. Suç Örgütlerinde Soruşturma İzni  673
4. Gizli Soruşturmacı  678
5. Gizli Soruşturmalarda Verilen Hakim Kararlarına İtiraz  683
6. Gizli Soruşturmacı Tanık Olarak Dinlenebilir mi?  686
6.1. Gizli Soruşturmacı  686
6.2. Muhbir  689
6.3. Muhbirin Tanıklığı  690
6.4. Muhbirin Tanıklığı ile İlgili Yargıtay Kararları  691
6.5. Gizli Soruşturmacının Tanıklığı  693
7. Suç Örgütlerinde Dinlemede Yeni Dönem  696
8. Örgüt Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Dinlemede Uzatma  701
9. 6526 Sayılı Kanun Sonrası Telefon Dinleme  704
9.1. Önleme Dinlemesi  704
9.2. Adli Dinleme  704
10. Ergenekon Bozma Kararının “İletişim” Kısmına Eleştiriler  710
11. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Elde Ettiği Bilgi ve Belgelerin Delil Değeri  725
11.1. MİT’in Görev ve Yetkileri Açısından Değerlendirmemiz  733
11.2. CMK m.134 ve 135 Açısından Değerlendirmemiz  736
11.3. ByLock ve Benzeri Haberleşme Sistemlerinin Örgüt Üyeliği İçin Delil Gücü  739
11.4. Haberleşme Programı ile İlgili Diğer Bazı Mahkeme Kararları  746
15. Tanıklık ve Gizli Tanıklık  751
15.1. Tanıklık  751
15.2. Gizli Tanıklık  755
16. Gündemdeki Sorun: “Gizli Tanık”  764
17. Gizli Tanık  765
18. Örgütlü Suçlardan Elde Edilen Malvarlığına Elkoyma ve Müsadere  787
19. 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Elkoyma  791
20. Örgütte Etkin Pişmanlıktan Takipsizlik Mümkün mü?  793
21. CMK m.151/1 ile 188/1 Çelişkisi  800
22. Sanığın Müdafii ile Görüşme Hakkı Kısıtlanamaz  808
23. Avukatın Tutuklu ile Gizli ve Özel Görüşme Hakkı  812
24. Hükümlünün ve Tutuklunun Avukatı ile Görüşme Hakkı  817
25. Re’sen Tutuklamada Zorunlu Müdafilik  823
26. Zorunlu Müdafiliğin Sınırı  828
27. Adaletin Selameti ve Zorunlu Müdafilik  836
28. Tutuklunun Giydirilmesi  844
28.1. Guantanamo Benzetmesi  844
28.2. Tek Tip Kıyafet  847
28.2.1. Tutukevi veya Ceza İnfaz Kurumlarında Tek Tip Kıyafet  847
28.2.2. Duruşmada Tek Tip Kıyafet  849
28.3. Çözüm  852
29. Tek Tip Kıyafetli Duruşmaya Katılma  854
29.1. Düzenleme  854
29.2. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Nezdinde Tek Tip Kıyafet Uygulaması  856
29.2.1. Jiga – Romanya Kararı ve Suçsuzluk/Masumiyet Karinesi Yönünden Tek Tip Kıyafet  857
29.2.2. Hadade – Romanya Kararı ve Aşağılayıcı Muamele Yönünden Tek Tip Kıyafet  858
29.3. Mukayeseli Hukuk ve Uluslararası Ceza Hukuku Örneği  859
29.4. Değerlendirme  860
30. ÖYM’ler Süreci: Yargı Güvencesi ve Delil  861
31. Özel Yetkili Mahkemeler Kaldırılırken Akla Gelen Sorular  863
32. Polis ve Jandarmanın Denetimi  868
C. İNFAZ HUKUKU  879
1. Ceza İnfaz Kanunu Hükümleri  879
2. Örgütlü Suçlarda Koşullu Salıverilme Sorunu  891
3. Suç Örgütüne Yardım Etme Suçundan Verilen Cezaların İnfazı  895
4. 671 Sayılı KHK’nın Özel İnfaz Usulü Örgütte Uygulanır mı?  900
5. İnfaz Hukuku Açısından Örgütten Ayrılmanın Tespiti  902
6. Örgüte Yardımdan Mahkumiyetin Sonuçları  906
7. TCK m.220/7 Açısından Açık Cezaevine Ayrılma Engeli  911
8. Örgüt Propagandası Suçundan Verilen Cezaların İnfazı  917
9. Etkin Pişmanlıktan Yararlanan Örgüt Üyesinin Açık İnfaz Kurumuna Geçebilmesi  923
Kaynakça  929
Kavram Dizini  933
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021