Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
Örnek Dilekçeler
Mahkemelere ve Konularına Göre Tasniflenmiş – Dizinli Dava – Cevap – Beyan – İstinaf – Temyiz Dilekçeleri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 776 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Ocak2021 86.00 TL -      Sepete Ekle
   

Hazırlanan dilekçelerde; öncelikle objektif ve sübjektif iyiniyet kaidelerine uyularak, ilgili mevzuat araştırılmalı, iddia ve savunmaya esas hukuki içerik açık, net ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca olayın özelliğine ve yasal şartlarına göre, hukuk diliyle hazırlanmalı, hukuki yarar olmalıdır.

Bu çalışmada ağırlıklı olarak ilk derece adli yargıda hukuk mahkemelerine sunulan dava, cevap ve beyan dilekçeleri ile temyiz ve istinaf dilekçeleri yer almaktadır. Kitabın giriş kısmında, dilekçede bulunması gereke hususlar sırası ile belirtilmiştir.

Kitapta daha fazla dilekçeye yer verebilmek için dilekçelerin tam metinleri yerine ilk sayfası kitaba alınmış, tam metinlerine ise, word olarak kitap ekinde olan CD'de yer verilmiştir. CD kullanma imkanınız yok ise, şubelerimiz aracılığıyla taşınabilir belleklerinize yükleme yaptırabilir ya da satın alma esnasında ileteceğiniz e-posta adresinize e-posta yoluyla iletilmesini talep edebilirsiniz.

Konu Başlıkları
Usul ve Yasaya Uygun Olarak Düzenlenmesi Gereken Dilekçe
Hukuk Mahkemeleri
Cumhuriyet Başsavcılığı – Ceza Mahkemeleri
Barkod: 9789750227813
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 776
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: CD

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  31
GİRİŞ
1. USUL VE YASAYA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN DİLEKÇE  33
2. DAVANIN KONUSU  35
3. GEREKÇE – YASAL MEVZUAT VE KONU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARININ ARAŞTIRILMASI  35
4. DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU İNCELEMESİ  35
5. ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU;  38
6. CEVAP DİLEKÇESİ ŞABLONU I  39
7. ÖRNEK İLK DERECE ADLİ YARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ  42
8. İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?  47
a. İstinaf Harcı  48
b. Re’sen İnceleme ile İlgili Karar  49
c. Yetersiz ve Eksik Hazırlanmış İstinaf Dilekçe Örneği  54
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK MAHKEMELERİ
I. İLK DERCE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ  55
A. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  55
1. Dava Dilekçeleri  55
ACELE EL KOYMA – HİSSELİ GAYRİMENKUL  55
ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI  56
ARAÇTA OLUŞAN ZARAR, DEĞER KAYBI – KUSUR TESPİTİ  57
ARAÇTAKİ OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ  58
BANKA KREDİSİ – MUVAZAAYA DAYALI İŞLEM (TBK. 19)  59
BASİT YARALAMA, HAKARET SUÇU – MANEVİ TAZMİNAT  60
BORCUN ÇEK KEŞİDE TARİHLERİNDEN ÖNCE DOĞMASI – İTİRAZ  61
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ  62
DOĞAL AFET – ARAÇ ARIZASI – RÜCUEN TAZMİNAT  63
DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ  64
ECRİMİSİL TALEBİ  65
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ – RÜCUEN TAZMİNAT  66
ESER SÖZLEŞMESİ – DELİL TESPİTİ  67
ESER SÖZLEŞMESİ – EKSİK İŞLER BEDELİ  68
ESER SÖZLEŞMESİ – MENFİ TESBİT  69
MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ  70
GELİR VERGİSİ BORCU – SIRA CETVELİNE İTİRAZ  71
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – TASARRUFUN İPTALİ  72
HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT  73
İCRA TAKİBİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ  74
İHTİYATİ HACİZ VEYA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ  75
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ  76
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ – İTİRAZIN İPTALİ  77
İPOTEK BEDELİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ  78
İSİM DÜZELTİLMESİ (EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN)  79
İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ BORCU – KEFİLİN SORUMLULUĞU  80
İTİRAZININ İPTALİ – DOSYA MASRAFI  81
KADASTRO TESPİTİ  82
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA BEDEL FARKININ İADESİ  83
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALIMASI  84
KAMULAŞTIRMA – VAKIF ARAZİSİ  85
KAMULAŞTIRMA  86
KAMUYU ZARARA UĞRATMA – İTİRAZIN İPTALİ  87
KESİLEN ELEKTRİK – İHTİYATİ TEDBİR  88
KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN İPTALİ  89
MANEVİ TAZMİNAT  90
MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – YARALAMALI KAZA  91
MENFİ TESBİT – KAÇAK ELEKTRİK  92
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL  93
MURİSİN ÖLÜMÜNÜN TESPİTİ  94
MÜKERRER KAYIT – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ  95
NÜFUS KAYDININ TASHİHİ  96
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – NÜFUS KAYIT TASHİHİ  97
ÖNALIM HAKKI (ŞUFA) HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ  98
ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL  99
SIRA CETVELİNE – ÖNCE ÖDEMEYE İTİRAZ  100
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  101
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  102
SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ –ÖZÜRLÜ ARAÇ ALIMI TALEBİNİN REDDİ  103
ŞÜYULANDIRMA – TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ  104
TAPU İPTALİ TESCİL – KADASTRO HARİCİ YER – ZİLYETLİK  105
TAPU İPTALİ TESCİL – MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRILMASI – MUVAZAALI İŞLEM  106
TAPU İPTALİ–TESCİL (MURİS MUVAZAASINA DAYALI)  107
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ – VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ  108
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ  109
TASARRUFUN İPTALİ – ARAÇ DEVRİ  110
TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİ  111
TASARRUFUN İPTALİ – MAAŞ HACZİ  112
TASARRUFUN İPTALİ – MUVAZAALI DEVİR  113
TASARRUFUN İPTALİ – PEK AŞAĞI BİR FİYAT – BAĞIŞLAMA HÜKMÜ  114
TRAFİK KAZASI – HASAR – İTİRAZIN İPTALİ  115
VAKFIN EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE GALLE FAZLASINDAN YARARLANMASININ ATİYE BIRAKILMASI TALEBİ VE MÜTEVELLİLİĞE EHİL OLDUĞUNUN TESPİTİ  116
VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN ALACAK  117
YAPI İPOTEĞİNİN KALDIRILMASI  118
YARGILAMANIN MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT  119
YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL  120
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ – YANGIN ZARARI – KISMİ DAVA  121
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  122
ADLİ YARDIM TALEBİ  122
AĞAÇLANDIRILAN ALAN – ZİLYETLİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  123
ARA KARARDAN RÜCU TALEBİ  124
ARSA VE MUHTESATI BİRLİKTE KAMULAŞTIRMA TALEBİ  125
ASGARİ LEVAZIM BEDELİ HESAPLAMASI – EK RAPORA İTİRAZ  126
AZİLNAME SUNULMASI  127
BAKİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ  128
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – MENFİ TESPİT – KAMBİYO SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ – KÖTÜNİYET  129
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN UYAP ARACILIĞIYLA BAROKARTTAN YATIRILMASI  130
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ  131
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ  132
DAHİLİ DAVALILARA DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ  133
DAVADAN FERAGAT  134
DAVADAN FERAGAT  135
DAVALARIN AYRILMASI (TEFRİKİ) TALEBİ  136
DAVANIN KONUSUZ KALMASI  137
DAVANIN KONUSUZ KALMASI  138
DAVANIN MİKTAR YÖNÜNDEN ISLAHI  139
DAVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHBARI  140
DAVAYA CEVAP VERME SÜRESİNİN UZATILMASI  141
DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ  142
DEĞER KAYBI VE MAHRUMİYET ZARARLARININ AÇIKLANMASI  143
DELİL LİSTESİ – HASARLI KAZA – MADDİ TAZMİNAT  144
DELİL TESPİTİ DOSYASINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  145
DELİLLERİN SUNULMASI  146
DERDESTLİK İTİRAZI  147
DERKENAR TALEBİ – TEHİR–İ İCRA  148
DURUŞMA GÜNÜNÜN ÖNE ALINMASI TALEBİ  149
ECRİ MİSİL – CEVAP  150
EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – KEŞİF TALEBİ  151
EKSİK HARÇ İKMALİ – ISLAH DİLEKÇESİ  152
EL ATMA DAVASI – CEVABA CEVAP  153
ELEKTRİK KESİLMEMESİ – İHTİYATİ TEDBİR  154
EMSALLERİN BİLDİRİLMESİ  155
ESER SÖZLEŞMESİ – YETKİSİZLİK – CEVAP  156
FERAGAT  157
GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ  158
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMASI  159
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ  160
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ  161
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP  162
HARCIN İADESİ TALEBİ  163
ISLAH  164
ISLAH – DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI  165
ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ – CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI  166
ISLAH TALEBİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI  167
ISLAHA İTİRAZ  168
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN CEVAP  169
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN RED KARARINA KARŞI İTİRAZ  170
İKİNCİ KEŞİF TALEBİ  171
İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ – DELİLLERİN TOPLANMASI  172
İTİRAZI İPTALİ – ARAÇ SATIŞI – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ  173
İTİRAZIN İPTALİ – DELİL DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ  174
KAÇAK ELEKTRİK – MENFİ TESPİT – CEVAP  175
KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  176
KAMU ZARARI – CEVABA CEVAP  177
KAMULAŞTIRILMADAN TAŞINMAZA EL ATILMASI – CEVAP  178
KAMULAŞTIRMA – BLOKE BEYANI  179
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ  180
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – CEVAP  181
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN  182
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE ISLAHA KARŞI BEYAN  183
KARARIN TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ  184
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – CEVABA CEVAP  185
KESİN SÜREDE DELİL İBRAZI  186
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ  187
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİRME ŞERHİ  188
MANEVİ TAZMİNAT – İHBAR – CEVAP  189
MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – CEVAP  190
MANEVİ TAZMİNAT – YETKİ İTİRAZI – CEVAP  191
MAZERET  192
MEN’İ MÜDAHALE, KAL VE ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ – CEVAP  193
MİRASÇILARI DAVAYA DÂHİL ETME TALEBİ  194
NÜFÜS KAYDININ DÜZELTİLMESİ – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ  195
ORMAN VASFI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  196
ÖLÜMLÜ KAZA – MANEVİ TAZMİNAT – CEVABA CEVAP  197
ÖNALIM DAVASI – CEVAP VE DELİLLERİN SUNULMASI  198
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI – CEVAP  199
ŞİRKETİN TASFİYESİ – ADRES DEĞİŞİKLİĞİ  200
TANIK LİSTESİ SUNULMASI  201
TANIKLA DİNLENMESİNE MUVAFAKAT EDİLMEMESİ – ARA KARARINDAN DÖNÜLMESİ TALEBİ  202
TANIKLARIN BİLDİRİLMESİ – YURTDIŞI MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  203
TANIKLARIN İSİM VE ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ  204
TAPU İPTALİ – HİSSELİ TAŞINMAZ – DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ  205
TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP  206
TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP  207
TAPU İPTALİ VE TESCİL – CEVAP  208
TAPUDAKİ HİSSE YANLIŞLIĞININ GİDERİLMESİ – CEVABA CEVAP  209
TAPUYA TESCİL – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ  210
TASARRUF İŞLEMİNİN İPTALİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  211
TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP  212
TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP  213
TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI YOKLUĞU İTİRAZI –CEVAP  214
TASARRUFUN İPTALİ – DAVALI – DELİL LİSTESİNİN SUNULMASI  215
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ DAVALIDIR ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ  216
TAŞINMAZIN DEĞER TESBİTİ – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ  217
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ  218
TAVZİH İSTEMİ  219
TAVZİH TALEBİ  220
TAZMİNAT BİLİRKİŞİ RAPORUNA – ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ  221
TAZMİNAT DAVASI – DELİLLERİN SUNULMASI  222
TEBLİĞ VE KESİNLEŞTİRME TALEBİ  223
TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  224
TEHİR–İ İCRA TALEBİ  225
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ – CEVABA CEVAP  226
TESBİT DAVASINA İTİRAZ – CEVAP  227
TIBBİ RAPORA İTİRAZ  228
UZLAŞMA MÜRACAATI  229
VEKALETNAME SUNULMASI  230
VEKİLLİKTEN ÇEKİLME (İSTİFA)  231
VEKİLLİKTEN ÇEKİLME  232
YENİDEN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  233
YENİLEME TALEBİ  234
YENİLEME TALEBİ  235
B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  236
1. Dava Dilekçeleri  236
ACİZ SEBEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ  236
ADİ SENEDE DAYANARAK VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ  237
ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDEDİLMESİ TALEBİ  238
BELİRSİZ (KISMİ) ALACAK DAVASI  239
BONO İPTALİ – YANGIN NEDENİYLE  240
BONO İPTALİ – ZAYİ NEDENİYLE  241
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  242
ÇEK – İBRANAME – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  243
ÇEK İPTALİ  244
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – BONO  245
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HACİZ MAL KAÇIRMA İDDİASI  246
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HAKSIZ FİİL  247
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL ALACAK  248
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL OLMAYAN ALACAK  249
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – TRAFİK KAZASI  250
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – VADESİ GELMEMİŞ BONO  251
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ – BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ  252
İPOTEĞİN FEKKİ  253
İTİRAZIN İPTALİ  254
İTİRAZIN İPTALİ – BANKA  255
İTİRAZIN İPTALİ – ÇEKE DAYALI  256
İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL  257
İTİRAZIN İPTALİ – ŞİRKET BORCU  258
KASKO SİGORTA POLİÇESİ – ÇALINMA  259
KONKORDATO (İFLAS ÖNCESİ)  260
KONKORDATO ÖN PROJESİ TASDİKİ TALEBİ  261
KONKORDATO TALEBİ  262
KOOPERATİF FAALİYETİNİN TESPİTİ TALEBİ  263
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ  264
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ  265
KREDİLİ MEVDUAT HESABI – İTİRAZIN İPTALİ  266
MALLARIN KAÇIRILMA ŞÜPHESİ – İHTİYATİ HACİZ  267
MENFİ TESPİT  268
MENFİ TESPİT – ÇEK  269
MENFİ TESPİT – FAKTORİNG  270
MENFİ TESPİT – İMZA İNKARI  271
MENFİ TESPİT VE ALACAK  272
MUARAZANIN MEN’İ VE AKREDİTİFTEN KAYNAKLANAN ALACAK  273
OTOMOBİLDEKİ İMALÂT HATASINDAN KAYNAKLANAN KAZA SONUCU BEDENSEL ZARARA UĞRAMA  274
ÖLÜMLÜ KAZA  275
ÖLÜMLÜ KAZA – FERAGAT  276
ŞİRKET – ÇEK İPTALİ  277
TAŞINMA – ZAYİİ BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ  278
TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ÇEKE DAYALI ALACAK  279
TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT  280
TRAFİK KAZASI – TAZMİNAT – BELİRSİZ ALACAK  281
YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK – SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI  282
YARALAMALI KAZA – MOTORSİKLET  283
YARALAMALI KAZA – YAYA – KÜÇÜK  284
YARALAMALI KAZA – YETERSİZ MADDİ TAZMİNAT ÖDEMESİ – BAKİYE ALACAK  285
YARALAMALI KAZA – YOLCU  286
YARALAMALI KAZA –BAKICI ÜCRETİ – MALULİYET  287
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  288
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  288
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  289
BİRLEŞTİRME TALEBİ – TAZMİNAT – CARİ HESAP  290
BİRLEŞTİRME TALEBİ  291
CEZA DAVASI HAKKINDA BEYAN DİLEKÇESİ  292
DAVA DEĞERİNİN ARTTIRILMASI  293
DAVA DEĞERİNİN ISLAHLA ARTIRILMASI  294
DAVADAN FERAGAT  295
EKSİKLERİN TAMAMLATILMASI TALEBİ  296
FERAGAT – DAVANIN KONUSUZ KALMASI  297
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI TALEBİ  298
ISLAH  299
İHTİYATİ HACİZ  300
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ  301
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ  302
İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI – YETKİ İTİRAZI – MÜRAFAA (DURUŞMA) TALEBİ  303
İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  304
İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  305
İMZA ASILLARININ BİLDİRİLMESİ  306
İMZA ÖRNEKLERİNİN BİLDİRİLMESİ  307
İPOTEK BEDELİNİ AŞAN KISIM – BEKLETİCİ MESELE – CEVABA CEVAP  308
İTİRAZIN İPTALİ  309
İTİRAZIN İPTALİ – CEVABA CEVAP  310
İTİRAZIN İPTALİ – CEVAP  311
İTİRAZIN İPTALİ – DELİL  312
İTİRAZIN İPTALİ – KAÇAK ELEKTRİK  313
MENFİ TESBİT – TEMLİK – CEVAP  314
ÖLÜMLÜ KAZA – BELGE İBRAZI  315
ÖLÜMLÜ KAZA – CEVAP  316
RÜCU – KAZA NEDENİYLE TAZİNAT ÖDEMESİ  317
SAHTE FATURA – CEVABA CEVAP  318
SİGORTA – CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ  319
SİGORTA – HASAR TESPİTİ  320
SİGORTA ŞİRKETİ HAKKINDA FERAGAT  321
SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ  322
SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP  323
SULH BEYANI  324
TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT – SİGORTA  325
TRAFİK KAZASI TAZMİNAT – BEYAN  326
YARALAMALI KAZA – BEYAN DİLEKÇESİ  327
YARALAMALI KAZA – CEVAP  328
YARALAMALI KAZA – İHBAR  329
YARALAMALI KAZA – TESBİT DOSYASININ İSTENMESİ TALEBİ  330
YARALAMALI KAZA– SİGORTA – CEVAP  331
C. İŞ MAHKEMESİ  332
1. Dava Dilekçeleri  332
ALACAK – SİGORTALILIĞIN İPTALİ  332
BORÇLANMA –ESKİ HALE GETİRME– SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ  333
DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  334
EMEKİLİK – KIDEM TAZMİNATI (ARABULUCULUK SONRASI)  335
HİZMET AKTİNE DAYALI OLARAK BİLFİİL ÇALIŞMA İTİRAZIN İPTALİ  336
HİZMET TESBİTİ  337
HİZMET TESBİTİ  338
HİZMET TESPİTİ – EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA  339
HİZMET TESPİTİ – KESİNTİSİZ ÇALIŞMA  340
HİZMET TESPİTİ – ÖZEL OKUL – ÖĞRETMEN  341
HİZMET TESPİTİ – SİGORTASIZ ÇALIŞMA  342
HİZMET TESPİTİ – YURT DIŞI ÇALIŞMASI  343
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT (ARABULUCULUK SONRASI)  344
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT  345
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT  346
İŞ KAZASI – DELİL LİSTESİ SUNUMU  347
İŞ KAZASI TESPİTİ  348
İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ  349
İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ  350
İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE  351
İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE  352
İŞÇİ ALACAKLARI  353
İŞÇİ ALACAKLARI  354
İŞÇİ ALACAKLARI – EMEKLİLİK (ARABULUCULUK SONRASI)  355
İŞÇİ ALACAKLARI – İŞ AKTİNİN HAKSIZ FESHİ  356
İŞÇİ ALACAKLARI – İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ  357
İŞÇİ ALACAKLARI – SAĞLIK PERSONELİ  358
İŞÇİ ALACAKLARI – ŞOFÖR  359
İŞE İADE  360
İŞE İADE – GEÇERSİZ FESİH  361
İŞE İADE DAVASI – BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ  362
KARARDAN DÖNME TALEBİ  363
KIDEM – FAZLA MESAİ ALACAĞI – TEDAVİ EVRAKLARI  364
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI (ARABULUCULUK SONRASI)  365
MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT  366
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ  367
YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ  368
YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI – MAAŞ FARKI  369
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI  370
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  371
BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN – ISLAH  371
EK MEHİL – TEHİRİ İCRA  372
EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI TALEBİ  373
ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR – RÜCU DAVASI – CEVAP  374
FAZLA MESAİ ALACAĞI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  375
HİZMET TESBİTİ – CEVAP  376
HİZMET TESPİTİ – CEVAP  377
HİZMET TESPİTİ – GÜNÜBİRLİK ÇALIŞMA SAVUNMASI  378
HUSUMET İTİRAZI – CEVAP  379
ISLAH DİLEKÇESİ  380
İSTİFA – CEVAP  381
İŞ AKDİNİN FESHİ – ALACAK –ALT İŞVEREN – CEVAP  382
İŞ KAZASI – CEVAP  383
İŞ KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP  384
İŞÇİ ALACAKLARI – CEVAP  385
İŞE İADE – DELİL LİSTESİ  386
İŞYERİ DOSYALARININ GETİRTİLMESİ TALEBİ  387
KURUMDAN YERSIZ MAAŞ ALINMASI – CEVAP  388
MANEVİ TAZMİNAT – İŞ KAZASI  389
TANIK BEYANLARINA KARŞI BEYAN  390
TANIK LİSTESİ SUNULMASI  391
TAŞERON FİRMA İŞCİSİ – İŞE İADE – CEVAP  392
VEKALETİN SUNULMASI  393
YENİLEME DİLEKÇESİ  394
D. TÜKETİCİ MAHKEMESİ  395
1. Dava Dilekçeleri  395
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ  395
ÇALINMA  396
KASKOLU CİHAZIN YASAL SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİNDEN DOLAYI FATURA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ  397
RÜCUEN TAZMİNAT  398
RÜCUEN TAZMİNAT – İBRANAME  399
RÜCUEN TAZMİNAT – İTİRAZIN İPTALİ  400
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  401
BANKA– CEVAP  401
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  402
BİREYSEL KREDİ – CEVAP  403
DELİL DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI  404
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ  405
ISLAH DİLEKÇESİ  406
ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ  407
İHTİYAÇ KREDİSİ İTİRAZI – CEVAP  408
E. SULH HUKUK MAHKEMESİ  409
1. Dava Dilekçeleri  409
ARAÇ ALIMINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ  409
DELİL TESPİTİ  410
İNŞAAT EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİ  411
KISITLI – ARAÇ ALIMI – İTİRAZ  412
KISITLI – KAYYUM ATANMASI  413
KİRA ALACAĞI – İTİRAZIN İPTALİ  414
KUSUR ORANI TESPİTİ – DELİL TESPİTİ  415
MİRASIN GERÇEK REDDİ  416
MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ  417
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  418
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  419
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  420
TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI  421
VASİ ATANMASI  422
VASİ ATANMASI  423
VASİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI  424
VELÂYETİN KALDIRILMASI – VASİ ATANMASI  425
VERASET – YETKİ BELGESİ  426
VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) – MİRASTAN FERAGAT  427
VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ)  428
VESAYET ALTINDA BULUNANIN MURİSİNDEN KALAN TAŞINMAZININ VASİSİ TARAFINDAN SATILMASINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ  429
VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ)  430
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  431
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  431
KİRA ALACAĞI  432
SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMASI  433
F. AİLE MAHKEMESİ  434
1. Dava Dilekçeleri  434
AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI  434
ANLAŞMA PROTOKLÜ  435
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ  436
ANLAŞMALI BOŞANMA  437
ANLAŞMALI BOŞANMA  438
BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI  439
BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADININ KULLANILMASI İZNİ  440
BOŞANMA – 1 YILDAN AZ SÜREN EVLİLİK  441
BOŞANMA – AİLE KONUTU TESPİTİ  442
BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  443
BOŞANMA – GEÇİMSİZLİK – MANEVİ TAZMİNAT  444
BOŞANMA – MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT  445
BOŞANMA – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – NAFAKA  446
DAVANIN ESASI HAKKINDA BEYAN  447
EŞYAYA TESPİT VE TEDBİR  448
İMZAYA İTİRAZ  449
KARŞI DAVA  450
KARŞI DAVA  451
KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  452
KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  453
KORUMA KARARINA İTİRAZ  454
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ALACAK VE TAPU İPTAL VE TESCİL  455
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ZİYNET EŞYASI – TAŞINMAZ  456
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  457
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ/ – KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI  458
MALLARA KATILMA REJİMİ – KATKI PAYINDAN VE DEĞER ARTIŞI – TAZMİNAT  459
NAFAKA  460
NAFAKANIN AZALTILMASI – TASHİH  461
NAFAKANIN DEVAM ETMESİ TALEBİ  462
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ  463
NAFAKANIN KALDIRILMASI – YENİDEN EVLENME  464
SOY BAĞININ TESPİTİ  465
VELAYET VE NAFAKA TALEBİ  466
VELAYETİN KALDIRILMASI  467
YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI  468
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE EVLENMEYE İZNİ  469
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  470
BEYAN DİLEKÇESİ  470
BOŞANMA – CEVAP  471
BOŞANMA – DELİL  472
BOŞANMA – DELİL  473
BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – CEVAP  474
BOŞANMA – KARŞI DAVA – CEVAP  475
DAVAYI KABUL BEYANI – KONSOLOSLUK YAZISI  476
FERAGAT  477
ISLAH  478
TEMYİZ SÜRESİNDEN FERAGAT  479
G. İCRA MAHKEMESİ  480
1. Dava Dilekçeleri  480
1.HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ  480
ALACAĞIN TEMLİKİ, SULH, İBRA VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN KALDIRILMASI  481
ASIL BORCA – FERİLERİNE – YETKİYE İTİRAZ  482
AŞKIN HACİZ  483
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI SIFATINA İTİRAZ  484
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ – 3. ŞAHIS  485
CARİ HESAP MUTABAKATI – İTİRAZIN KALDIRILMASI  486
ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ  487
DERECE KARARINA İTİRAZ  488
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI  489
HACİZ – İŞLEMİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU İDDİASI  490
HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TALEBİ  491
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ  492
HARİCEN HABERDAR OLMA – TAKİBİN DURDURULMASI  493
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ  494
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE VE DAVALININ SIRASI İTİRAZ  495
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI – ZAMANAŞIMI  496
İFLAS TASFİYESİ – NAFAKA ALACAĞI  497
İHALENİN FESHİ – TEBLİGAT İTİRAZI  498
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – TARAF SIFATINA – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  499
İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI  500
İTFA NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ  501
İTİRAZIN KALDIRILMASI – TAHLİYE  502
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE  503
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  504
KARŞILIKSIZ ÇEK  505
KAYIT KABUL DİLEKÇESİ  506
KESİN (KAT’İ) HACZE DÖNÜŞME – İTİRAZ  507
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  508
KIYMET TAKDİRİNE ŞİKAYET  509
KİRA BORCU – TESPİT  510
KİRA BORCUNA İTİRAZ  511
KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUNUN TAHLİYESİ TALEBİ  512
KONKORDATO KESİN MÜHLET VE TEDBİR KARARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ  513
KONUT (TÜKETİCİ) KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ HAKKINDA İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP (ÖRNEK NO:6) İPTALİ  514
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ŞİKAYETİ  515
MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET  516
MUVAZAALI HACİZ – İTİRAZ  517
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME  518
ÖDEME ŞARTINI İHLAL  519
SAĞLIK MAZERETİ – GECİKMİŞ İTİRAZLARIN SUNULMASI  520
SIRA CETVELİNE İTİRAZ – HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT  521
ŞARTLI FERAGAT – TAAHÜTÜ İHLAL  522
ŞİKAYET – TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN GÖNDERİLMEMESİ  523
ŞİKAYET – USULSÜZ TEBLİGAT  524
TAAHHÜDÜ İHLAL  525
TAAHHÜDÜ İHLALİ  526
TAHLİYE – SÜRESİNDE KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ  527
TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ  528
TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  529
TAKİBE VE BORCA İTİRAZ – MİRASIN REDDİ  530
TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ – ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ  531
TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI  532
TAKİBİN İPTALİ  533
TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI – MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET  534
TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ  535
TAŞINMAZDAN TAHLİYE  536
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ  537
USULSÜZ TEBLİGAT  538
USULSÜZ TEBLİGAT  539
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  540
BORCA İTİRAZ  540
BORCA VE FAİZ ORANINA İTİRAZ  541
DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ  542
DAVAYI KABUL BEYANI  543
HACİZ KONULMASI İÇİN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  544
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ  545
HUSUMET İTİRAZI – DAVANIN REDDİ TALEBİ  546
İMZA İNCELEMESİ TALEBİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  547
İNKAR TAZMİNATI – BOZMA İLAMINA KARŞI BEYAN  548
İPOTEK ALACAĞI – CEVAP  549
İTİRAZ  550
MEHİL VESİKASI TALEBİ  551
TAKİPTEN VAZGEÇME  552
YETKİYE İTİRAZ  553
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARI – EK MEHİL TALEBİ  554
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ  555
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  556
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  557
SÜRE TUTUM TALEBİ  558
SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – CEVAP  559
II. İDARİ YARGI  560
ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ  560
ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ  561
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  562
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  563
CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  564
CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  565
İPTAL DAVASI – BELEDİYE ENCÜMENİNİN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ – CEVAP  566
İPTAL DAVASI – DAVACININ, TEKNİK ŞEF KADROSUNA VEYA EŞDEĞER BİR KADROYA ATANMAK İÇİN DAVALI İDAREYE YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATIN REDDİNE DAİR DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ – TEMYİZ  567
İPTAL DAVASI – EMEKLİ İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ TALEBİ  568
İPTAL DAVASI – GÖREVDE YÜKSELME SINAVI – KADRO TESİSİ  569
İPTAL DAVASI – KURUM (SGK) KARARININ İPTALİ  570
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İDARİ YARGI – VERGİ MAHKEMESİ – CEVAP  571
ÖĞRENİM KREDİ BURSU, YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ VE GECİKME CEZASI – ÖDEME EMRİ İPTALİ – VERGİ MAHKEMESİ  572
TAM YARGI DAVASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (CİSMANİ ZARAR)  573
TAM YARGI DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT– ÖLÜMLÜ KAZA  574
III. İSTİNAF DİLEKÇELERİ  575
A. Asliye Hukuk Mahkemesi  575
ADLİ YARDIM TALEBİ  575
ARACIN ZİLYETLİĞİ – İHTİYATİ HACİZ  576
ARAÇ ZİLYETLİĞİ –İHTİYATİ HACİZ– İSTİNAF CEVAP  577
ARAÇLARIN DEVRİ – DEĞER TESBİTİ – ORANTISIZ TEDBİR – İSTİNAFA CEVAP  578
AVUKATLIK ÜCRETİ  579
BANKA KREDİ BORCU – İSTİNAFA CEVAP  580
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMESİ  581
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  582
ÇELİŞKİLİ KUSUR RAPORU  583
DAVANIN KONUSUZ KALMASI – ÜCRETİ VEKALET  584
DEĞER TESPİTİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLAR  585
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – TRAFİK  586
EMSAL ARAŞTIRMASI  587
ESER SÖZLEŞMESİ – AYIPLI MAL İDDİASI  588
FAİZ – ÜCRETİ VEKALET – KISMİ İSTİNAF TALEBİ  589
GEÇİCİ – SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK – TEDAVİ GİDERLERİ TAZMİNATI – MANEVİ TAZMİNAT İSTİNAFA CEVAP  590
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  591
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ  592
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ  593
GÖREVSİZLİK  594
HUSUSİ ARAÇ – ESASA VE FAİZE İTİRAZ – İSTİNAFA CEVAP  595
İBRANAME – SULH NEDENİYLE FERAGAT  596
İHTİYATİ HACİZ – DAHİLİ DAVALI TALEBİNE İTİRAZ  597
İHTİYATİ HACİZ – VEKALET ÜCRETİ  598
İHTİYATİ HACİZ KARARININ REDDİ  599
İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ – İSTİNAFA CEVAP  600
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI  601
İHTİYATİ HACZİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI  602
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ONANMASI – İSTİNAFA CEVAP  603
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI  604
İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ  605
İSTİNAF – YASAL SÜRE – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İTİRAZ  606
İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ  607
İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  608
İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİ – TAZMİNAT SORUMLULUĞU  609
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ  610
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – BİRŞEŞTİRİLEN DAVA  611
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÇELİŞKİLİ RAPOR – İSTİNAFA CEVAP  612
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  613
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – KDV  614
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÜCRETİ VEKALET – ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR  615
KEFALET SORUMLULUĞU  616
KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ  617
KUSUR İNCELEMESİ  618
MAAŞ HESABINA HACİZ BLOKESİ – İHTİYATİ HACİZ  619
MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT  620
MADDİ HASARLI KAZA  621
MALULİYET ORANI – MANEVİ TAZMİNAT  622
MANEVİ TAZMİNAT  623
MARKA HAKKI İHLALİ  624
MENFİ TESPİT (TİCARİ SATIMDAN KAYNAKLANAN) – İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ  625
MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BELGESİNİN YETERSİZLİĞİ  626
MUVAZAALI İŞLEM  627
MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ  628
MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ  629
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ  630
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – GABİN  631
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  632
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – SENETLE ISPAT ZORUNLULUĞU  633
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  634
SİGORTA TAZMİNAT – GÖREVLİ MAHKEME  635
SİGORTA TAZMİNAT – YETKİYE İTİRAZ  636
SİGORTALI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETSİZ OLARAK KAZAYA SEBEBİYET VERMESİ – İSTİNAFA CEVAP  637
SÜRELİ VEKALETNAME – TRAFİK KAZASI – İŞLETEN SIFATI  638
TALEP DIŞI FAİZE KARAR VERİLMESİ  639
TASARRUFUN İPTALİ – BONO ALACAĞI  640
TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI EKSİKLİĞİ  641
TASARRUFUN İPTALİ – HARÇ EKSİKLİĞİ – İSTİNAFA CEVAP  642
TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ  643
TASARRUFUN İPTALİ – İLAM – İHTİYATİ HACİZ  644
TASARRUFUN İPTALİ – İMZAYA İTİRAZ  645
TASARRUFUN İPTALİ – ÖDEME BELGELERİNİN İNCELENMEMESİ  646
TASARRUFUN İPTALİ – TAŞINMAZLARIN MUVAZAALI DEVRİ – İSTİNAFA CEVAP  647
TASARRUFUN İPTALİ – USÜL VE ESASA İLİŞKİN İTİRAZ  648
TASARRUFUN İPTALİ – ZAMAAŞIMI – ACİZ VESİKASI –– İSTİNAFA CEVAP  649
TASARRUFUN İPTALİ –USULSÜZ TEBLİGAT  650
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ DEĞERİ  651
TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN DAVALIDIR ŞERHiNiN KALDIRILMASI  652
TAZMİNATTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK OLMASINA İLİŞKİN İTİRAZ  653
TEMİNATLA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ TALEBİ  654
TERDİTLİ DAVA – KISMEN KABUL – AĞAÇ YETİŞTİRME BEDELİ  655
TRAFİK KAZASI – KUSUR ORANLARINA İTİRAZ  656
TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI – AĞIR KUSUR  657
VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ  658
YARALAMALI KAZA – KISMEN RED – YARGILAMA GİDERİ  659
YEMİN DELİLİ – İSTİNAFA CEVAP  660
YENİDEN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA – KÖTÜNİYET – İHTİYATİ HACİZ  661
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI – İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI İLE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ  662
B. Asliye Ticaret Mahkemesi  663
DAVALININ YANINDA DAVACI – KATILMA YOLUYLA İSTİNAF DİLEKÇESİ  663
ESER SÖZLEŞMESİ  664
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI – SAĞLIK GİDERLERİ  665
HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİNE İTİRAZ  666
İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMİŞ ŞİRKET – ADLİ YARDIM VE TEHİRİ İCRA TALEPLİ  667
İFLASIN ERTELENMESİ – İTİRAZIN İPTALİ  668
İHTİYATİ HACİZ – YAKLAŞIK İSPAT  669
İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI  670
İSTİNAFA CEVAP  671
İSTİNAFA GÖNDERİLME TALEBİ  672
İSTİNAFA YASAL SÜREDE BAŞVURMAYANIN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF TALEBİ  673
KATILMAYA KATILMA YOLU İSTİNAF  674
KOOPERATİF  675
MALULİYET RAPORU  676
NAKLİYAT EMTİA KAMYON SİGORTA POLİÇESİ  677
ÖLÜMLÜ KAZA  678
ÜCAEN TAZMİNAT – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP  679
SİGORTA – SIRALI SORUMLULUK  680
TAZMİNAT HESAPLAMA –TRH – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU  681
TRAFİK KAZASI – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU  682
TRAFİK KAZASI – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP  683
TRAFİK TAZMİNAT DAVASI – YOLCU – İSTİNAFA CEVAP  684
YARALAMALI KAZA  685
YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ZARARI  686
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU – İSTİNAFA CEVAP  687
C. Sulh Hukuk Mahkemesi  688
GÖREVSİZ MAHKEME  688
D. İş Mahkemesi  689
İŞCİ ALACALARI  689
İŞE İADE  690
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMİ  691
E. Aile Mahkemesi  692
TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ  692
F. İcra Mahkemesi  693
İCRA TAHSİL HARCI – ŞİKAYET  693
İTİRAZLARLA İLGİLİ ESASTAN RET KARARI VERİLMESİ TALEBİ  694
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ  695
ŞİKAYET  696
TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ  697
G. Tüketici Mahkemeleri  698
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI  698
İSTİAP HADDİNİN AŞILMIŞ OLDUĞU İDDİASI – İSTİNAFA CEVAP  699
KASKO SİGORTA POLİÇESİ  700
RÜCUEN TAZMİNAT  701
SİGORTALIYA RÜCU HAKKI  702
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU  703
IV. TEMYİZ  704
ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN  704
BOŞANMA – KISMEN BOZULMA TALEBİ (NAFAKA VE TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ)  705
BOŞANMA – TEMYİZE CEVAP  706
EKSİKLİKLERİN GİDERİLDİĞİ BİLDİRİMİ  707
FATURA BEDELİ – ALACAK  708
GEÇERLİ HACİZ  709
GEREKÇELİ İMZA İNCELEMESİ – TEMYİZE CEVAP  710
İDARİ YARGI  711
İHALENİN FESHİ – EK BEYAN  712
İMZAYA İTİRAZ  713
İŞTEN ALACAK  714
KAÇAK ELEKTRİK  715
KAMULAŞTIRMA  716
KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ VE TESCİL)  717
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT  718
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT  719
KAMULAŞTIRTMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL – TEMYİZE CEVAP  720
KIYMET TAKDİRİ EK TALEBİ  721
MANEVİ TAZMİNAT  722
MENFİ TESPİT VE ÇEK İPTALİ – TEMYİZE CEVAP  723
OLAĞANÜSTÜ (20 YILLIK) ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK  724
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  725
SÖZLEŞMENİN FESHİ – EK BEYAN  726
SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  727
ŞUFA  728
TAŞINMAZIN HACZİ  729
TEHİRİ İCRA  730
TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇESİ  731
TRAFİK KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT  732
VESAYET – TEMYİZE CEVAP  733
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ  734
V. KARAR DÜZELTME  735
AYIP İHBARI  735
MAZERET – İMZAYA İTİRAZ  736
İKİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI –
CEZA MAHKEMELERİ
I. İLK DERCE ADLİ YARGI CEZA MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ  737
A. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü  737
ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ TALEBİ  737
B. Cumhuriyet Başsavcılığı  738
HIRSIZLIK – ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE DOLANDIRICILIK  738
MALA ZARAR VERME  739
MÜHÜR BOZMA  740
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK  741
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI  742
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK  743
SORUŞTURMA DOSYASININ SURETİNİN VERİLMESİ TALEBİ  744
ŞÜPHELİNİN SEVK VE İDARESİNDEKİ ARAÇ TRAFİK KAYDINA ŞERH DÜŞÜLMESİ TALEBİ  745
TRAFİK KAZASI  746
C. Sulh Ceza Mahkemesi  747
ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ  747
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  748
HGS CEZA BİLDİRİMİNE İTİRAZ  749
HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ – YAYININ DURDURULMASI TALEBİ  750
İLGİLİ BELGELERİN İSTENMESİ TALEBİ  751
KARŞILIKSIZ YARARLANMA – MÜHÜR BOZMA  752
ORMAN YASASINA MUHALEFET– İTİRAZ  753
TRAFİK CEZASI TUTANAĞINA İTİRAZ  754
TRAFİK İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ  755
TUTUKLAMAYA İTİRAZ  756
D. Asliye Ceza Mahkemesi  757
BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME – BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYAN – TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ  757
BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME  758
BERAAT TALEBİ  759
ORMAN KANUNA MUHALEFET  760
ÖLÜMLÜ KAZA – SAVUNMA DİLEKÇESİ  761
SANIĞIN TUTKLANMASI TALEBİ  762
TRAFİK KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  763
E. Ağır Ceza Mahkemesi  764
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ  764
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA  765
KAMU HAKLARINDAN YASAKLILIĞIN KALDIRILMASI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI İSTEMİ  766
SÜRE TUTUM  767
II. YASAYOLU DİLEKÇELERİ  768
A. İstinaf  768
BERAAT TALEBİ  768
HIRSIZLIK SUÇU – KÜÇÜK SANIK  769
MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ TALEBİ  770
SÜRE TUTUM TALEBİ – MÜDAFİ  771
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ  772
UYUŞTURUCU MADDE – BERAAT TALEBİ  773
ÜCRETİ VEKALET  774
B. TEMYİZ  775
SAHTE PARA BASMAK – KALPAZANLIK – TEMYİZE CEVAP  775
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK–DOLANDIRICILIK  776
 


Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
86.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Kaya
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan ...
Ocak 2021
99.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  31
GİRİŞ
1. USUL VE YASAYA UYGUN OLARAK DÜZENLENMESİ GEREKEN DİLEKÇE  33
2. DAVANIN KONUSU  35
3. GEREKÇE – YASAL MEVZUAT VE KONU İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARININ ARAŞTIRILMASI  35
4. DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU İNCELEMESİ  35
5. ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ ŞABLONU;  38
6. CEVAP DİLEKÇESİ ŞABLONU I  39
7. ÖRNEK İLK DERECE ADLİ YARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ  42
8. İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR?  47
a. İstinaf Harcı  48
b. Re’sen İnceleme ile İlgili Karar  49
c. Yetersiz ve Eksik Hazırlanmış İstinaf Dilekçe Örneği  54
BİRİNCİ BÖLÜM
HUKUK MAHKEMELERİ
I. İLK DERCE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ  55
A. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  55
1. Dava Dilekçeleri  55
ACELE EL KOYMA – HİSSELİ GAYRİMENKUL  55
ARAÇTA OLUŞAN DEĞER KAYBI – BELİRSİZ ALACAK DAVASI  56
ARAÇTA OLUŞAN ZARAR, DEĞER KAYBI – KUSUR TESPİTİ  57
ARAÇTAKİ OLUŞAN ZARARIN TESPİTİ  58
BANKA KREDİSİ – MUVAZAAYA DAYALI İŞLEM (TBK. 19)  59
BASİT YARALAMA, HAKARET SUÇU – MANEVİ TAZMİNAT  60
BORCUN ÇEK KEŞİDE TARİHLERİNDEN ÖNCE DOĞMASI – İTİRAZ  61
BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR İSTEMİ  62
DOĞAL AFET – ARAÇ ARIZASI – RÜCUEN TAZMİNAT  63
DOSYANIN YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ  64
ECRİMİSİL TALEBİ  65
EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ – RÜCUEN TAZMİNAT  66
ESER SÖZLEŞMESİ – DELİL TESPİTİ  67
ESER SÖZLEŞMESİ – EKSİK İŞLER BEDELİ  68
ESER SÖZLEŞMESİ – MENFİ TESBİT  69
MARKAYA TECAVÜZÜN TESPİTİ  70
GELİR VERGİSİ BORCU – SIRA CETVELİNE İTİRAZ  71
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – TASARRUFUN İPTALİ  72
HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNDAN DOĞAN TAZMİNAT  73
İCRA TAKİBİNE KARŞI YAPILAN İTİRAZIN İPTALİ  74
İHTİYATİ HACİZ VEYA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ TASARRUFUN İPTALİ  75
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ  76
İLAMSIZ İCRA TAKİBİ – İTİRAZIN İPTALİ  77
İPOTEK BEDELİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ  78
İSİM DÜZELTİLMESİ (EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İÇİN)  79
İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ BORCU – KEFİLİN SORUMLULUĞU  80
İTİRAZININ İPTALİ – DOSYA MASRAFI  81
KADASTRO TESPİTİ  82
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA BEDEL FARKININ İADESİ  83
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALIMASI  84
KAMULAŞTIRMA – VAKIF ARAZİSİ  85
KAMULAŞTIRMA  86
KAMUYU ZARARA UĞRATMA – İTİRAZIN İPTALİ  87
KESİLEN ELEKTRİK – İHTİYATİ TEDBİR  88
KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN İPTALİ  89
MANEVİ TAZMİNAT  90
MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – YARALAMALI KAZA  91
MENFİ TESBİT – KAÇAK ELEKTRİK  92
MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL  93
MURİSİN ÖLÜMÜNÜN TESPİTİ  94
MÜKERRER KAYIT – NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ  95
NÜFUS KAYDININ TASHİHİ  96
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – NÜFUS KAYIT TASHİHİ  97
ÖNALIM HAKKI (ŞUFA) HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL TALEBİ  98
ÖNALIM HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL  99
SIRA CETVELİNE – ÖNCE ÖDEMEYE İTİRAZ  100
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  101
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  102
SULH HUKUK MAHKEMESİ KARARINA İTİRAZ –ÖZÜRLÜ ARAÇ ALIMI TALEBİNİN REDDİ  103
ŞÜYULANDIRMA – TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ  104
TAPU İPTALİ TESCİL – KADASTRO HARİCİ YER – ZİLYETLİK  105
TAPU İPTALİ TESCİL – MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRILMASI – MUVAZAALI İŞLEM  106
TAPU İPTALİ–TESCİL (MURİS MUVAZAASINA DAYALI)  107
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ – VERASET VE İNTİKAL İŞLEMLERİ  108
TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ  109
TASARRUFUN İPTALİ – ARAÇ DEVRİ  110
TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİ  111
TASARRUFUN İPTALİ – MAAŞ HACZİ  112
TASARRUFUN İPTALİ – MUVAZAALI DEVİR  113
TASARRUFUN İPTALİ – PEK AŞAĞI BİR FİYAT – BAĞIŞLAMA HÜKMÜ  114
TRAFİK KAZASI – HASAR – İTİRAZIN İPTALİ  115
VAKFIN EVLADI OLDUĞUNUN TESPİTİ İLE GALLE FAZLASINDAN YARARLANMASININ ATİYE BIRAKILMASI TALEBİ VE MÜTEVELLİLİĞE EHİL OLDUĞUNUN TESPİTİ  116
VEKALET AKDİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINDAN DOĞAN ALACAK  117
YAPI İPOTEĞİNİN KALDIRILMASI  118
YARGILAMANIN MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE SONUÇLANMAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT  119
YOLSUZ TESCİLE DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL  120
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI POLİÇESİ – YANGIN ZARARI – KISMİ DAVA  121
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  122
ADLİ YARDIM TALEBİ  122
AĞAÇLANDIRILAN ALAN – ZİLYETLİK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  123
ARA KARARDAN RÜCU TALEBİ  124
ARSA VE MUHTESATI BİRLİKTE KAMULAŞTIRMA TALEBİ  125
ASGARİ LEVAZIM BEDELİ HESAPLAMASI – EK RAPORA İTİRAZ  126
AZİLNAME SUNULMASI  127
BAKİYE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ  128
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – MENFİ TESPİT – KAMBİYO SENEDİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ – KÖTÜNİYET  129
BİLİRKİŞİ ÜCRETİNİN UYAP ARACILIĞIYLA BAROKARTTAN YATIRILMASI  130
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ  131
CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ  132
DAHİLİ DAVALILARA DAVA DİLEKÇESİ TEBLİĞİ  133
DAVADAN FERAGAT  134
DAVADAN FERAGAT  135
DAVALARIN AYRILMASI (TEFRİKİ) TALEBİ  136
DAVANIN KONUSUZ KALMASI  137
DAVANIN KONUSUZ KALMASI  138
DAVANIN MİKTAR YÖNÜNDEN ISLAHI  139
DAVANIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE İHBARI  140
DAVAYA CEVAP VERME SÜRESİNİN UZATILMASI  141
DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ  142
DEĞER KAYBI VE MAHRUMİYET ZARARLARININ AÇIKLANMASI  143
DELİL LİSTESİ – HASARLI KAZA – MADDİ TAZMİNAT  144
DELİL TESPİTİ DOSYASINDA BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  145
DELİLLERİN SUNULMASI  146
DERDESTLİK İTİRAZI  147
DERKENAR TALEBİ – TEHİR–İ İCRA  148
DURUŞMA GÜNÜNÜN ÖNE ALINMASI TALEBİ  149
ECRİ MİSİL – CEVAP  150
EK BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ – KEŞİF TALEBİ  151
EKSİK HARÇ İKMALİ – ISLAH DİLEKÇESİ  152
EL ATMA DAVASI – CEVABA CEVAP  153
ELEKTRİK KESİLMEMESİ – İHTİYATİ TEDBİR  154
EMSALLERİN BİLDİRİLMESİ  155
ESER SÖZLEŞMESİ – YETKİSİZLİK – CEVAP  156
FERAGAT  157
GENİŞLETİLMİŞ KASKO SİGORTA POLİÇESİ – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ  158
GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞE ÇIKARILMASI  159
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ  160
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ  161
HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP  162
HARCIN İADESİ TALEBİ  163
ISLAH  164
ISLAH – DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI  165
ISLAH DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ – CEZA DOSYASININ BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI  166
ISLAH TALEBİNE KARŞI ZAMANAŞIMI İTİRAZI  167
ISLAHA İTİRAZ  168
İDARİ YARGININ GÖREVLİ OLDUĞUNA İLİŞKİN CEVAP  169
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN RED KARARINA KARŞI İTİRAZ  170
İKİNCİ KEŞİF TALEBİ  171
İLGİLİ YERLERE MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ – DELİLLERİN TOPLANMASI  172
İTİRAZI İPTALİ – ARAÇ SATIŞI – MAHKEMENİN GÖREVİNE VE ESASA İTİRAZ  173
İTİRAZIN İPTALİ – DELİL DİLEKÇESİNE KARŞI İTİRAZ  174
KAÇAK ELEKTRİK – MENFİ TESPİT – CEVAP  175
KAÇAK ELEKTRİK TÜKETİMİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  176
KAMU ZARARI – CEVABA CEVAP  177
KAMULAŞTIRILMADAN TAŞINMAZA EL ATILMASI – CEVAP  178
KAMULAŞTIRMA – BLOKE BEYANI  179
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN DEPO EDİLMESİ  180
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA – CEVAP  181
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN  182
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT – BİLİRKİŞİ RAPORUNA VE ISLAHA KARŞI BEYAN  183
KARARIN TARAFLARA TEBLİĞ EDİLMESİ  184
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – CEVABA CEVAP  185
KESİN SÜREDE DELİL İBRAZI  186
MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ TALEBİ  187
MAHKEME KARARININ KESİNLEŞTİRME ŞERHİ  188
MANEVİ TAZMİNAT – İHBAR – CEVAP  189
MANEVİ TAZMİNAT – MALULİYET – CEVAP  190
MANEVİ TAZMİNAT – YETKİ İTİRAZI – CEVAP  191
MAZERET  192
MEN’İ MÜDAHALE, KAL VE ECRİMİSİL BEDELİNİN TESPİTİ – CEVAP  193
MİRASÇILARI DAVAYA DÂHİL ETME TALEBİ  194
NÜFÜS KAYDININ DÜZELTİLMESİ – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ  195
ORMAN VASFI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  196
ÖLÜMLÜ KAZA – MANEVİ TAZMİNAT – CEVABA CEVAP  197
ÖNALIM DAVASI – CEVAP VE DELİLLERİN SUNULMASI  198
SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI – CEVAP  199
ŞİRKETİN TASFİYESİ – ADRES DEĞİŞİKLİĞİ  200
TANIK LİSTESİ SUNULMASI  201
TANIKLA DİNLENMESİNE MUVAFAKAT EDİLMEMESİ – ARA KARARINDAN DÖNÜLMESİ TALEBİ  202
TANIKLARIN BİLDİRİLMESİ – YURTDIŞI MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  203
TANIKLARIN İSİM VE ADRESLERİNİN BİLDİRİLMESİ  204
TAPU İPTALİ – HİSSELİ TAŞINMAZ – DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ  205
TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP  206
TAPU İPTALİ – TESCİL – CEVAP  207
TAPU İPTALİ VE TESCİL – CEVAP  208
TAPUDAKİ HİSSE YANLIŞLIĞININ GİDERİLMESİ – CEVABA CEVAP  209
TAPUYA TESCİL – DAVAYA DAHİL EDİLME TALEBİ  210
TASARRUF İŞLEMİNİN İPTALİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  211
TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP  212
TASARRUFUN İPTALİ – CEVABA CEVAP  213
TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI YOKLUĞU İTİRAZI –CEVAP  214
TASARRUFUN İPTALİ – DAVALI – DELİL LİSTESİNİN SUNULMASI  215
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ DAVALIDIR ŞERHİNİN KALDIRILMASI TALEBİ  216
TAŞINMAZIN DEĞER TESBİTİ – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ  217
TAŞINMAZIN ÜZERİNDEKİ YAPI – EK RAPOR ALINMASI TALEBİ  218
TAVZİH İSTEMİ  219
TAVZİH TALEBİ  220
TAZMİNAT BİLİRKİŞİ RAPORUNA – ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ  221
TAZMİNAT DAVASI – DELİLLERİN SUNULMASI  222
TEBLİĞ VE KESİNLEŞTİRME TALEBİ  223
TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  224
TEHİR–İ İCRA TALEBİ  225
TEMİNAT MEKTUBUNUN İADESİ – CEVABA CEVAP  226
TESBİT DAVASINA İTİRAZ – CEVAP  227
TIBBİ RAPORA İTİRAZ  228
UZLAŞMA MÜRACAATI  229
VEKALETNAME SUNULMASI  230
VEKİLLİKTEN ÇEKİLME (İSTİFA)  231
VEKİLLİKTEN ÇEKİLME  232
YENİDEN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  233
YENİLEME TALEBİ  234
YENİLEME TALEBİ  235
B. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  236
1. Dava Dilekçeleri  236
ACİZ SEBEBİ İLE DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS TALEBİ  236
ADİ SENEDE DAYANARAK VERİLEN İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ  237
ALACAĞIN İFLAS MASASINA KAYDEDİLMESİ TALEBİ  238
BELİRSİZ (KISMİ) ALACAK DAVASI  239
BONO İPTALİ – YANGIN NEDENİYLE  240
BONO İPTALİ – ZAYİ NEDENİYLE  241
CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT  242
ÇEK – İBRANAME – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  243
ÇEK İPTALİ  244
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – BONO  245
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HACİZ MAL KAÇIRMA İDDİASI  246
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – HAKSIZ FİİL  247
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL ALACAK  248
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – MUACCEL OLMAYAN ALACAK  249
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – TRAFİK KAZASI  250
İHTİYATİ HACİZ TALEBİ – VADESİ GELMEMİŞ BONO  251
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ – BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ  252
İPOTEĞİN FEKKİ  253
İTİRAZIN İPTALİ  254
İTİRAZIN İPTALİ – BANKA  255
İTİRAZIN İPTALİ – ÇEKE DAYALI  256
İTİRAZIN İPTALİ – KREDİ GENEL SÖZLEŞMESİ – MÜŞTEREK BORÇLU MÜTESELSİL KEFİL  257
İTİRAZIN İPTALİ – ŞİRKET BORCU  258
KASKO SİGORTA POLİÇESİ – ÇALINMA  259
KONKORDATO (İFLAS ÖNCESİ)  260
KONKORDATO ÖN PROJESİ TASDİKİ TALEBİ  261
KONKORDATO TALEBİ  262
KOOPERATİF FAALİYETİNİN TESPİTİ TALEBİ  263
KOOPERATİF GENEL KURUL KARARININ İPTALİ  264
KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ KARARININ İPTALİ  265
KREDİLİ MEVDUAT HESABI – İTİRAZIN İPTALİ  266
MALLARIN KAÇIRILMA ŞÜPHESİ – İHTİYATİ HACİZ  267
MENFİ TESPİT  268
MENFİ TESPİT – ÇEK  269
MENFİ TESPİT – FAKTORİNG  270
MENFİ TESPİT – İMZA İNKARI  271
MENFİ TESPİT VE ALACAK  272
MUARAZANIN MEN’İ VE AKREDİTİFTEN KAYNAKLANAN ALACAK  273
OTOMOBİLDEKİ İMALÂT HATASINDAN KAYNAKLANAN KAZA SONUCU BEDENSEL ZARARA UĞRAMA  274
ÖLÜMLÜ KAZA  275
ÖLÜMLÜ KAZA – FERAGAT  276
ŞİRKET – ÇEK İPTALİ  277
TAŞINMA – ZAYİİ BELGESİ VERİLMESİ TALEBİ  278
TİCARİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ÇEKE DAYALI ALACAK  279
TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT  280
TRAFİK KAZASI – TAZMİNAT – BELİRSİZ ALACAK  281
YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK – SÜREKLİ İŞ GÜCÜ KAYBI  282
YARALAMALI KAZA – MOTORSİKLET  283
YARALAMALI KAZA – YAYA – KÜÇÜK  284
YARALAMALI KAZA – YETERSİZ MADDİ TAZMİNAT ÖDEMESİ – BAKİYE ALACAK  285
YARALAMALI KAZA – YOLCU  286
YARALAMALI KAZA –BAKICI ÜCRETİ – MALULİYET  287
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  288
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  288
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  289
BİRLEŞTİRME TALEBİ – TAZMİNAT – CARİ HESAP  290
BİRLEŞTİRME TALEBİ  291
CEZA DAVASI HAKKINDA BEYAN DİLEKÇESİ  292
DAVA DEĞERİNİN ARTTIRILMASI  293
DAVA DEĞERİNİN ISLAHLA ARTIRILMASI  294
DAVADAN FERAGAT  295
EKSİKLERİN TAMAMLATILMASI TALEBİ  296
FERAGAT – DAVANIN KONUSUZ KALMASI  297
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI TALEBİ  298
ISLAH  299
İHTİYATİ HACİZ  300
İHTİYATİ HACZE İTİRAZ  301
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ  302
İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI – YETKİ İTİRAZI – MÜRAFAA (DURUŞMA) TALEBİ  303
İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  304
İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI TALEBİ  305
İMZA ASILLARININ BİLDİRİLMESİ  306
İMZA ÖRNEKLERİNİN BİLDİRİLMESİ  307
İPOTEK BEDELİNİ AŞAN KISIM – BEKLETİCİ MESELE – CEVABA CEVAP  308
İTİRAZIN İPTALİ  309
İTİRAZIN İPTALİ – CEVABA CEVAP  310
İTİRAZIN İPTALİ – CEVAP  311
İTİRAZIN İPTALİ – DELİL  312
İTİRAZIN İPTALİ – KAÇAK ELEKTRİK  313
MENFİ TESBİT – TEMLİK – CEVAP  314
ÖLÜMLÜ KAZA – BELGE İBRAZI  315
ÖLÜMLÜ KAZA – CEVAP  316
RÜCU – KAZA NEDENİYLE TAZİNAT ÖDEMESİ  317
SAHTE FATURA – CEVABA CEVAP  318
SİGORTA – CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI TALEBİ  319
SİGORTA – HASAR TESPİTİ  320
SİGORTA ŞİRKETİ HAKKINDA FERAGAT  321
SİGORTAYA BAŞVURU DİLEKÇESİ  322
SÖZLEŞMEYE UYMAMA – TİCARİ DEFTERLER – CEVAP  323
SULH BEYANI  324
TRAFİK KAZASI – MADDİ TAZMİNAT – SİGORTA  325
TRAFİK KAZASI TAZMİNAT – BEYAN  326
YARALAMALI KAZA – BEYAN DİLEKÇESİ  327
YARALAMALI KAZA – CEVAP  328
YARALAMALI KAZA – İHBAR  329
YARALAMALI KAZA – TESBİT DOSYASININ İSTENMESİ TALEBİ  330
YARALAMALI KAZA– SİGORTA – CEVAP  331
C. İŞ MAHKEMESİ  332
1. Dava Dilekçeleri  332
ALACAK – SİGORTALILIĞIN İPTALİ  332
BORÇLANMA –ESKİ HALE GETİRME– SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ  333
DELİL TESPİTİ VE İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  334
EMEKİLİK – KIDEM TAZMİNATI (ARABULUCULUK SONRASI)  335
HİZMET AKTİNE DAYALI OLARAK BİLFİİL ÇALIŞMA İTİRAZIN İPTALİ  336
HİZMET TESBİTİ  337
HİZMET TESBİTİ  338
HİZMET TESPİTİ – EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA  339
HİZMET TESPİTİ – KESİNTİSİZ ÇALIŞMA  340
HİZMET TESPİTİ – ÖZEL OKUL – ÖĞRETMEN  341
HİZMET TESPİTİ – SİGORTASIZ ÇALIŞMA  342
HİZMET TESPİTİ – YURT DIŞI ÇALIŞMASI  343
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT (ARABULUCULUK SONRASI)  344
İŞ AKDİNİN HAKLI FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT  345
İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ NEDENİYLE TAZMİNAT  346
İŞ KAZASI – DELİL LİSTESİ SUNUMU  347
İŞ KAZASI TESPİTİ  348
İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ  349
İŞ KAZASI VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEMEZLİK AYLIĞI TALEBİ  350
İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE  351
İŞCİNİN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİ FESHİ HAKARET VE KÖTÜ MUAMELE  352
İŞÇİ ALACAKLARI  353
İŞÇİ ALACAKLARI  354
İŞÇİ ALACAKLARI – EMEKLİLİK (ARABULUCULUK SONRASI)  355
İŞÇİ ALACAKLARI – İŞ AKTİNİN HAKSIZ FESHİ  356
İŞÇİ ALACAKLARI – İTİRAZIN İPTALİ TALEBİ  357
İŞÇİ ALACAKLARI – SAĞLIK PERSONELİ  358
İŞÇİ ALACAKLARI – ŞOFÖR  359
İŞE İADE  360
İŞE İADE – GEÇERSİZ FESİH  361
İŞE İADE DAVASI – BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ  362
KARARDAN DÖNME TALEBİ  363
KIDEM – FAZLA MESAİ ALACAĞI – TEDAVİ EVRAKLARI  364
KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI (ARABULUCULUK SONRASI)  365
MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT  366
ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ  367
YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI TALEBİ  368
YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI – MAAŞ FARKI  369
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI  370
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  371
BİLİRKİŞİ RAPORUNA KARŞI BEYAN – ISLAH  371
EK MEHİL – TEHİRİ İCRA  372
EKSİK HARCIN TAMAMLANMASI TALEBİ  373
ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR – RÜCU DAVASI – CEVAP  374
FAZLA MESAİ ALACAĞI – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  375
HİZMET TESBİTİ – CEVAP  376
HİZMET TESPİTİ – CEVAP  377
HİZMET TESPİTİ – GÜNÜBİRLİK ÇALIŞMA SAVUNMASI  378
HUSUMET İTİRAZI – CEVAP  379
ISLAH DİLEKÇESİ  380
İSTİFA – CEVAP  381
İŞ AKDİNİN FESHİ – ALACAK –ALT İŞVEREN – CEVAP  382
İŞ KAZASI – CEVAP  383
İŞ KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT – CEVAP  384
İŞÇİ ALACAKLARI – CEVAP  385
İŞE İADE – DELİL LİSTESİ  386
İŞYERİ DOSYALARININ GETİRTİLMESİ TALEBİ  387
KURUMDAN YERSIZ MAAŞ ALINMASI – CEVAP  388
MANEVİ TAZMİNAT – İŞ KAZASI  389
TANIK BEYANLARINA KARŞI BEYAN  390
TANIK LİSTESİ SUNULMASI  391
TAŞERON FİRMA İŞCİSİ – İŞE İADE – CEVAP  392
VEKALETİN SUNULMASI  393
YENİLEME DİLEKÇESİ  394
D. TÜKETİCİ MAHKEMESİ  395
1. Dava Dilekçeleri  395
ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ  395
ÇALINMA  396
KASKOLU CİHAZIN YASAL SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEMESİNDEN DOLAYI FATURA BEDELİNİN İADESİ TALEBİ  397
RÜCUEN TAZMİNAT  398
RÜCUEN TAZMİNAT – İBRANAME  399
RÜCUEN TAZMİNAT – İTİRAZIN İPTALİ  400
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  401
BANKA– CEVAP  401
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  402
BİREYSEL KREDİ – CEVAP  403
DELİL DİLEKÇESİ – TRAFİK KAZASI  404
GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERME TALEBİ  405
ISLAH DİLEKÇESİ  406
ISLAH DİLEKÇESİNE İTİRAZ  407
İHTİYAÇ KREDİSİ İTİRAZI – CEVAP  408
E. SULH HUKUK MAHKEMESİ  409
1. Dava Dilekçeleri  409
ARAÇ ALIMINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ  409
DELİL TESPİTİ  410
İNŞAAT EKSİKLİKLERİNİN TESPİTİ  411
KISITLI – ARAÇ ALIMI – İTİRAZ  412
KISITLI – KAYYUM ATANMASI  413
KİRA ALACAĞI – İTİRAZIN İPTALİ  414
KUSUR ORANI TESPİTİ – DELİL TESPİTİ  415
MİRASIN GERÇEK REDDİ  416
MİRASIN REDDİNİN TESCİLİ  417
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  418
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  419
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ  420
TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI  421
VASİ ATANMASI  422
VASİ ATANMASI  423
VASİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI  424
VELÂYETİN KALDIRILMASI – VASİ ATANMASI  425
VERASET – YETKİ BELGESİ  426
VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) – MİRASTAN FERAGAT  427
VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ)  428
VESAYET ALTINDA BULUNANIN MURİSİNDEN KALAN TAŞINMAZININ VASİSİ TARAFINDAN SATILMASINA İZİN VERİLMESİ TALEBİ  429
VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ)  430
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  431
DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  431
KİRA ALACAĞI  432
SATIŞ BEDELİNİN YATIRILMASI  433
F. AİLE MAHKEMESİ  434
1. Dava Dilekçeleri  434
AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ İPOTEĞİN KALDIRILMASI  434
ANLAŞMA PROTOKLÜ  435
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ  436
ANLAŞMALI BOŞANMA  437
ANLAŞMALI BOŞANMA  438
BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI  439
BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADININ KULLANILMASI İZNİ  440
BOŞANMA – 1 YILDAN AZ SÜREN EVLİLİK  441
BOŞANMA – AİLE KONUTU TESPİTİ  442
BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI  443
BOŞANMA – GEÇİMSİZLİK – MANEVİ TAZMİNAT  444
BOŞANMA – MADDİ / MANEVİ TAZMİNAT  445
BOŞANMA – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT – NAFAKA  446
DAVANIN ESASI HAKKINDA BEYAN  447
EŞYAYA TESPİT VE TEDBİR  448
İMZAYA İTİRAZ  449
KARŞI DAVA  450
KARŞI DAVA  451
KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  452
KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  453
KORUMA KARARINA İTİRAZ  454
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ALACAK VE TAPU İPTAL VE TESCİL  455
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ – KATILMA ALACAĞI – ZİYNET EŞYASI – TAŞINMAZ  456
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ  457
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ/ – KATILMA ALACAĞI – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPILMAMASI  458
MALLARA KATILMA REJİMİ – KATKI PAYINDAN VE DEĞER ARTIŞI – TAZMİNAT  459
NAFAKA  460
NAFAKANIN AZALTILMASI – TASHİH  461
NAFAKANIN DEVAM ETMESİ TALEBİ  462
NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYETİN EL DEĞİŞTİRMESİ  463
NAFAKANIN KALDIRILMASI – YENİDEN EVLENME  464
SOY BAĞININ TESPİTİ  465
VELAYET VE NAFAKA TALEBİ  466
VELAYETİN KALDIRILMASI  467
YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI  468
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE EVLENMEYE İZNİ  469
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  470
BEYAN DİLEKÇESİ  470
BOŞANMA – CEVAP  471
BOŞANMA – DELİL  472
BOŞANMA – DELİL  473
BOŞANMA – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – CEVAP  474
BOŞANMA – KARŞI DAVA – CEVAP  475
DAVAYI KABUL BEYANI – KONSOLOSLUK YAZISI  476
FERAGAT  477
ISLAH  478
TEMYİZ SÜRESİNDEN FERAGAT  479
G. İCRA MAHKEMESİ  480
1. Dava Dilekçeleri  480
1.HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ  480
ALACAĞIN TEMLİKİ, SULH, İBRA VE FERAGAT SÖZLEŞMESİ – İTİRAZIN KALDIRILMASI  481
ASIL BORCA – FERİLERİNE – YETKİYE İTİRAZ  482
AŞKIN HACİZ  483
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – ALACAKLI SIFATINA İTİRAZ  484
BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ – 3. ŞAHIS  485
CARİ HESAP MUTABAKATI – İTİRAZIN KALDIRILMASI  486
ÇEK HESABI AÇMA YASAĞINA KARAR VERİLMESİ TALEBİ  487
DERECE KARARINA İTİRAZ  488
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASI  489
HACİZ – İŞLEMİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU İDDİASI  490
HACİZLİ TAŞINMAZIN SATIŞ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI TALEBİ  491
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ  492
HARİCEN HABERDAR OLMA – TAKİBİN DURDURULMASI  493
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE İTİRAZ  494
İCRA DAİRESİNİN YETKİSİNE VE DAVALININ SIRASI İTİRAZ  495
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI – ZAMANAŞIMI  496
İFLAS TASFİYESİ – NAFAKA ALACAĞI  497
İHALENİN FESHİ – TEBLİGAT İTİRAZI  498
İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNE – TARAF SIFATINA – ALACAKLI OLMA SIFATINA İTİRAZ  499
İMZAYA İTİRAZ VE TAKİBİN DURDURULMASI  500
İTFA NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEBİ  501
İTİRAZIN KALDIRILMASI – TAHLİYE  502
İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE  503
KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETMEK  504
KARŞILIKSIZ ÇEK  505
KAYIT KABUL DİLEKÇESİ  506
KESİN (KAT’İ) HACZE DÖNÜŞME – İTİRAZ  507
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ  508
KIYMET TAKDİRİNE ŞİKAYET  509
KİRA BORCU – TESPİT  510
KİRA BORCUNA İTİRAZ  511
KİRA BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUNUN TAHLİYESİ TALEBİ  512
KONKORDATO KESİN MÜHLET VE TEDBİR KARARINDAN SONRA ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİ  513
KONUT (TÜKETİCİ) KREDİSİNDEN KAYNAKLANAN BORÇ HAKKINDA İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMLI TAKİP (ÖRNEK NO:6) İPTALİ  514
MAL BEYANINDA BULUNMAMA ŞİKAYETİ  515
MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET  516
MUVAZAALI HACİZ – İTİRAZ  517
NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME  518
ÖDEME ŞARTINI İHLAL  519
SAĞLIK MAZERETİ – GECİKMİŞ İTİRAZLARIN SUNULMASI  520
SIRA CETVELİNE İTİRAZ – HÜKMİ ŞAHISLARA TEBLİGAT  521
ŞARTLI FERAGAT – TAAHÜTÜ İHLAL  522
ŞİKAYET – TAKİP DAYANAĞI BELGELERİN GÖNDERİLMEMESİ  523
ŞİKAYET – USULSÜZ TEBLİGAT  524
TAAHHÜDÜ İHLAL  525
TAAHHÜDÜ İHLALİ  526
TAHLİYE – SÜRESİNDE KİRA BORCUNUN ÖDENMEMESİ  527
TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ  528
TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ  529
TAKİBE VE BORCA İTİRAZ – MİRASIN REDDİ  530
TAKİBİN DURDURULMASI TALEBİ – ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ  531
TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI  532
TAKİBİN İPTALİ  533
TAKİBİN VE SATIŞIN DURDURULMASI – MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET  534
TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ  535
TAŞINMAZDAN TAHLİYE  536
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ  537
USULSÜZ TEBLİGAT  538
USULSÜZ TEBLİGAT  539
2. Davaya Cevap ve Beyan Dilekçeleri  540
BORCA İTİRAZ  540
BORCA VE FAİZ ORANINA İTİRAZ  541
DAVAYA DAHİ EDİLME TALEBİ  542
DAVAYI KABUL BEYANI  543
HACİZ KONULMASI İÇİN MÜZEKKERE YAZILMASI TALEBİ  544
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ  545
HUSUMET İTİRAZI – DAVANIN REDDİ TALEBİ  546
İMZA İNCELEMESİ TALEBİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  547
İNKAR TAZMİNATI – BOZMA İLAMINA KARŞI BEYAN  548
İPOTEK ALACAĞI – CEVAP  549
İTİRAZ  550
MEHİL VESİKASI TALEBİ  551
TAKİPTEN VAZGEÇME  552
YETKİYE İTİRAZ  553
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARI – EK MEHİL TALEBİ  554
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ  555
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  556
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  557
SÜRE TUTUM TALEBİ  558
SATIŞIN DURDURULMASI VE HACZİN İPTALİ – CEVAP  559
II. İDARİ YARGI  560
ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ  560
ARA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ  561
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  562
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  563
CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  564
CEVAP VE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ  565
İPTAL DAVASI – BELEDİYE ENCÜMENİNİN İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN KARARIN İPTALİ – CEVAP  566
İPTAL DAVASI – DAVACININ, TEKNİK ŞEF KADROSUNA VEYA EŞDEĞER BİR KADROYA ATANMAK İÇİN DAVALI İDAREYE YAPMIŞ OLDUĞU MÜRACAATIN REDDİNE DAİR DAVALI İDARE İŞLEMİNİN İPTALİ – TEMYİZ  567
İPTAL DAVASI – EMEKLİ İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ TALEBİ  568
İPTAL DAVASI – GÖREVDE YÜKSELME SINAVI – KADRO TESİSİ  569
İPTAL DAVASI – KURUM (SGK) KARARININ İPTALİ  570
ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İDARİ YARGI – VERGİ MAHKEMESİ – CEVAP  571
ÖĞRENİM KREDİ BURSU, YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ VE GECİKME CEZASI – ÖDEME EMRİ İPTALİ – VERGİ MAHKEMESİ  572
TAM YARGI DAVASI – MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT (CİSMANİ ZARAR)  573
TAM YARGI DAVASI – MANEVİ TAZMİNAT– ÖLÜMLÜ KAZA  574
III. İSTİNAF DİLEKÇELERİ  575
A. Asliye Hukuk Mahkemesi  575
ADLİ YARDIM TALEBİ  575
ARACIN ZİLYETLİĞİ – İHTİYATİ HACİZ  576
ARAÇ ZİLYETLİĞİ –İHTİYATİ HACİZ– İSTİNAF CEVAP  577
ARAÇLARIN DEVRİ – DEĞER TESBİTİ – ORANTISIZ TEDBİR – İSTİNAFA CEVAP  578
AVUKATLIK ÜCRETİ  579
BANKA KREDİ BORCU – İSTİNAFA CEVAP  580
BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA ÇELİŞKİNİN GİDERİLMEMESİ  581
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  582
ÇELİŞKİLİ KUSUR RAPORU  583
DAVANIN KONUSUZ KALMASI – ÜCRETİ VEKALET  584
DEĞER TESPİTİ – BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLAR  585
DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI – TRAFİK  586
EMSAL ARAŞTIRMASI  587
ESER SÖZLEŞMESİ – AYIPLI MAL İDDİASI  588
FAİZ – ÜCRETİ VEKALET – KISMİ İSTİNAF TALEBİ  589
GEÇİCİ – SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK – TEDAVİ GİDERLERİ TAZMİNATI – MANEVİ TAZMİNAT İSTİNAFA CEVAP  590
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  591
GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ  592
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ  593
GÖREVSİZLİK  594
HUSUSİ ARAÇ – ESASA VE FAİZE İTİRAZ – İSTİNAFA CEVAP  595
İBRANAME – SULH NEDENİYLE FERAGAT  596
İHTİYATİ HACİZ – DAHİLİ DAVALI TALEBİNE İTİRAZ  597
İHTİYATİ HACİZ – VEKALET ÜCRETİ  598
İHTİYATİ HACİZ KARARININ REDDİ  599
İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ – İSTİNAFA CEVAP  600
İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI  601
İHTİYATİ HACZİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI  602
İHTİYATİ TEDBİR KARARININ ONANMASI – İSTİNAFA CEVAP  603
İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİ KARARININ KALDIRILMASI  604
İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ  605
İSTİNAF – YASAL SÜRE – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN REDDİNE İTİRAZ  606
İSTİNAFTAN FERAGAT DİLEKÇESİ  607
İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  608
İŞYERİ DEVRİ NİTELİĞİ – TAZMİNAT SORUMLULUĞU  609
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİNİN REDDİNE İTİRAZ  610
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – BİRŞEŞTİRİLEN DAVA  611
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÇELİŞKİLİ RAPOR – İSTİNAFA CEVAP  612
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  613
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – KDV  614
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ – ÜCRETİ VEKALET – ESASA İLİŞKİN İTİRAZLAR  615
KEFALET SORUMLULUĞU  616
KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ  617
KUSUR İNCELEMESİ  618
MAAŞ HESABINA HACİZ BLOKESİ – İHTİYATİ HACİZ  619
MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT  620
MADDİ HASARLI KAZA  621
MALULİYET ORANI – MANEVİ TAZMİNAT  622
MANEVİ TAZMİNAT  623
MARKA HAKKI İHLALİ  624
MENFİ TESPİT (TİCARİ SATIMDAN KAYNAKLANAN) – İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ  625
MOTOSİKLET SÜRÜCÜ BELGESİNİN YETERSİZLİĞİ  626
MUVAZAALI İŞLEM  627
MUVAZAALI İŞLEMİN İPTALİ  628
MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ  629
NİSPİ VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ  630
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – GABİN  631
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – İSTİNAFA CEVAP  632
ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ – SENETLE ISPAT ZORUNLULUĞU  633
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  634
SİGORTA TAZMİNAT – GÖREVLİ MAHKEME  635
SİGORTA TAZMİNAT – YETKİYE İTİRAZ  636
SİGORTALI ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN EHLİYETSİZ OLARAK KAZAYA SEBEBİYET VERMESİ – İSTİNAFA CEVAP  637
SÜRELİ VEKALETNAME – TRAFİK KAZASI – İŞLETEN SIFATI  638
TALEP DIŞI FAİZE KARAR VERİLMESİ  639
TASARRUFUN İPTALİ – BONO ALACAĞI  640
TASARRUFUN İPTALİ – DAVA ŞARTLARI EKSİKLİĞİ  641
TASARRUFUN İPTALİ – HARÇ EKSİKLİĞİ – İSTİNAFA CEVAP  642
TASARRUFUN İPTALİ – İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ  643
TASARRUFUN İPTALİ – İLAM – İHTİYATİ HACİZ  644
TASARRUFUN İPTALİ – İMZAYA İTİRAZ  645
TASARRUFUN İPTALİ – ÖDEME BELGELERİNİN İNCELENMEMESİ  646
TASARRUFUN İPTALİ – TAŞINMAZLARIN MUVAZAALI DEVRİ – İSTİNAFA CEVAP  647
TASARRUFUN İPTALİ – USÜL VE ESASA İLİŞKİN İTİRAZ  648
TASARRUFUN İPTALİ – ZAMAAŞIMI – ACİZ VESİKASI –– İSTİNAFA CEVAP  649
TASARRUFUN İPTALİ –USULSÜZ TEBLİGAT  650
TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ YAPININ DEĞERİ  651
TAŞINMAZ ÜZERİNE KONULAN DAVALIDIR ŞERHiNiN KALDIRILMASI  652
TAZMİNATTAN MÜTESELSİL SORUMLULUK OLMASINA İLİŞKİN İTİRAZ  653
TEMİNATLA İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ TALEBİ  654
TERDİTLİ DAVA – KISMEN KABUL – AĞAÇ YETİŞTİRME BEDELİ  655
TRAFİK KAZASI – KUSUR ORANLARINA İTİRAZ  656
TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI – AĞIR KUSUR  657
VEKALET ÜCRETİ HÜKMEDİLMESİ İSTEMİ  658
YARALAMALI KAZA – KISMEN RED – YARGILAMA GİDERİ  659
YEMİN DELİLİ – İSTİNAFA CEVAP  660
YENİDEN İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMA – KÖTÜNİYET – İHTİYATİ HACİZ  661
ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI – İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASI İLE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ  662
B. Asliye Ticaret Mahkemesi  663
DAVALININ YANINDA DAVACI – KATILMA YOLUYLA İSTİNAF DİLEKÇESİ  663
ESER SÖZLEŞMESİ  664
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI – SAĞLIK GİDERLERİ  665
HATIR TAŞIMASI İNDİRİMİNE İTİRAZ  666
İFLAS ERTELEME KARARI VERİLMİŞ ŞİRKET – ADLİ YARDIM VE TEHİRİ İCRA TALEPLİ  667
İFLASIN ERTELENMESİ – İTİRAZIN İPTALİ  668
İHTİYATİ HACİZ – YAKLAŞIK İSPAT  669
İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALDIRILMASI  670
İSTİNAFA CEVAP  671
İSTİNAFA GÖNDERİLME TALEBİ  672
İSTİNAFA YASAL SÜREDE BAŞVURMAYANIN KATILMA YOLUYLA İSTİNAF TALEBİ  673
KATILMAYA KATILMA YOLU İSTİNAF  674
KOOPERATİF  675
MALULİYET RAPORU  676
NAKLİYAT EMTİA KAMYON SİGORTA POLİÇESİ  677
ÖLÜMLÜ KAZA  678
ÜCAEN TAZMİNAT – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP  679
SİGORTA – SIRALI SORUMLULUK  680
TAZMİNAT HESAPLAMA –TRH – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU  681
TRAFİK KAZASI – PMF–1931 YAŞAM TABLOSU  682
TRAFİK KAZASI – SİGORTA – İSTİNAFA CEVAP  683
TRAFİK TAZMİNAT DAVASI – YOLCU – İSTİNAFA CEVAP  684
YARALAMALI KAZA  685
YARALAMALI KAZA – GEÇİCİ İŞ GÖREMEMEZLİK ZARARI  686
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU – İSTİNAFA CEVAP  687
C. Sulh Hukuk Mahkemesi  688
GÖREVSİZ MAHKEME  688
D. İş Mahkemesi  689
İŞCİ ALACALARI  689
İŞE İADE  690
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMİ  691
E. Aile Mahkemesi  692
TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLDUĞUNUN KABUL EDİLMESİ  692
F. İcra Mahkemesi  693
İCRA TAHSİL HARCI – ŞİKAYET  693
İTİRAZLARLA İLGİLİ ESASTAN RET KARARI VERİLMESİ TALEBİ  694
SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ  695
ŞİKAYET  696
TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ  697
G. Tüketici Mahkemeleri  698
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI  698
İSTİAP HADDİNİN AŞILMIŞ OLDUĞU İDDİASI – İSTİNAFA CEVAP  699
KASKO SİGORTA POLİÇESİ  700
RÜCUEN TAZMİNAT  701
SİGORTALIYA RÜCU HAKKI  702
YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORU  703
IV. TEMYİZ  704
ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN  704
BOŞANMA – KISMEN BOZULMA TALEBİ (NAFAKA VE TAZMİNATA İLİŞKİN KARARIN TEMYİZİ)  705
BOŞANMA – TEMYİZE CEVAP  706
EKSİKLİKLERİN GİDERİLDİĞİ BİLDİRİMİ  707
FATURA BEDELİ – ALACAK  708
GEÇERLİ HACİZ  709
GEREKÇELİ İMZA İNCELEMESİ – TEMYİZE CEVAP  710
İDARİ YARGI  711
İHALENİN FESHİ – EK BEYAN  712
İMZAYA İTİRAZ  713
İŞTEN ALACAK  714
KAÇAK ELEKTRİK  715
KAMULAŞTIRMA  716
KAMULAŞTIRMA (BEDEL TESPİTİ VE TESCİL)  717
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT  718
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAZMİNAT  719
KAMULAŞTIRTMA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL – TEMYİZE CEVAP  720
KIYMET TAKDİRİ EK TALEBİ  721
MANEVİ TAZMİNAT  722
MENFİ TESPİT VE ÇEK İPTALİ – TEMYİZE CEVAP  723
OLAĞANÜSTÜ (20 YILLIK) ZAMANAŞIMI VE ZİLYETLİK  724
SIRA CETVELİNE İTİRAZ  725
SÖZLEŞMENİN FESHİ – EK BEYAN  726
SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  727
ŞUFA  728
TAŞINMAZIN HACZİ  729
TEHİRİ İCRA  730
TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇESİ  731
TRAFİK KAZASI – MANEVİ TAZMİNAT  732
VESAYET – TEMYİZE CEVAP  733
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ  734
V. KARAR DÜZELTME  735
AYIP İHBARI  735
MAZERET – İMZAYA İTİRAZ  736
İKİNCİ BÖLÜM
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI –
CEZA MAHKEMELERİ
I. İLK DERCE ADLİ YARGI CEZA MAHKEMELERİ DİLEKÇELERİ  737
A. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü  737
ADLİ SİCİL KAYDI SİLİNMESİ TALEBİ  737
B. Cumhuriyet Başsavcılığı  738
HIRSIZLIK – ÖRGÜTLÜ ŞEKİLDE DOLANDIRICILIK  738
MALA ZARAR VERME  739
MÜHÜR BOZMA  740
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK  741
ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK VE AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI  742
RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK  743
SORUŞTURMA DOSYASININ SURETİNİN VERİLMESİ TALEBİ  744
ŞÜPHELİNİN SEVK VE İDARESİNDEKİ ARAÇ TRAFİK KAYDINA ŞERH DÜŞÜLMESİ TALEBİ  745
TRAFİK KAZASI  746
C. Sulh Ceza Mahkemesi  747
ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASI TALEBİ  747
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  748
HGS CEZA BİLDİRİMİNE İTİRAZ  749
HUKUKA AYKIRILIĞININ TESPİTİ – YAYININ DURDURULMASI TALEBİ  750
İLGİLİ BELGELERİN İSTENMESİ TALEBİ  751
KARŞILIKSIZ YARARLANMA – MÜHÜR BOZMA  752
ORMAN YASASINA MUHALEFET– İTİRAZ  753
TRAFİK CEZASI TUTANAĞINA İTİRAZ  754
TRAFİK İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ  755
TUTUKLAMAYA İTİRAZ  756
D. Asliye Ceza Mahkemesi  757
BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME – BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYAN – TEVSİİ TAHKİKAT TALEBİ  757
BASİT YARALAMA – MALA ZARAR VERME  758
BERAAT TALEBİ  759
ORMAN KANUNA MUHALEFET  760
ÖLÜMLÜ KAZA – SAVUNMA DİLEKÇESİ  761
SANIĞIN TUTKLANMASI TALEBİ  762
TRAFİK KAZASI BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ  763
E. Ağır Ceza Mahkemesi  764
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ  764
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA  765
KAMU HAKLARINDAN YASAKLILIĞIN KALDIRILMASI VE ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI İSTEMİ  766
SÜRE TUTUM  767
II. YASAYOLU DİLEKÇELERİ  768
A. İstinaf  768
BERAAT TALEBİ  768
HIRSIZLIK SUÇU – KÜÇÜK SANIK  769
MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ TALEBİ  770
SÜRE TUTUM TALEBİ – MÜDAFİ  771
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA İLİŞKİN KARARA İTİRAZ  772
UYUŞTURUCU MADDE – BERAAT TALEBİ  773
ÜCRETİ VEKALET  774
B. TEMYİZ  775
SAHTE PARA BASMAK – KALPAZANLIK – TEMYİZE CEVAP  775
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK–DOLANDIRICILIK  776
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021