Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı ve Örnekli
Genel Muhasebe
Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım
Eylül 2019 / 6. Baskı / 231 Syf.
Fiyatı: 28.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Son değişiklikleri içerecek şekilde 6. baskısını yapan kitap, yazarın uzun yıllar MYO'larda "Genel Muhasebe" konusunda verdiği derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Kitapta, konular öğrencilerin anlayabileceği şekilde basit bir dille ve bol örneklerle işlenmiştir.

Kitap, Maliye Bakanlığı Tarafından hazırlanarak yayınlanan ve Mesleğe yön veren Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve Uluslararası Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin, en çok zorlandıkları konulardan olan, çift taraflı kayıt sistemine dayalı muhasebe sistemindeki borç ve alacak mantığı da detaylı olarak ele alınmış ve örneklerle konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Kitap, muhasebeyi genel olarak öğrenmek isteyenler de hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
Muhasebenin Temel Kavramları
Bilanço Denkliği
Muhasebede İş Akış Süreci
Tekdüzen Hesap Planı ve İşleyişi
Ticari Mallar Sürekli ve Aralıklı Envanter
Amortismanlar
Gelir ve Gider Hesapları
Dönem Sonu Envanter İşlemleri
Muhasebe Standartları
Muhasebe Terimleri Sözlüğü
Barkod: 9789750257124
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 231
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. MUHASEBEYE GİRİŞ  13
1.1. MUHASEBENİN TANIMI  13
1.1.1. Muhasebenin İşlevleri (Fonksiyonları)  14
1.1.2. Muhasebenin Türleri  14
1.1.3. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği  14
1.1.4. Muhasebenin Temel Kavramları  15
1.1.4.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  15
1.1.4.2. Kişilik Kavramı  16
1.1.4.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  16
1.1.4.4. Dönemsellik Kavramı  16
1.1.4.5. Parayla Ölçme Kavramı  17
1.1.4.6. Maliyet Esası Kavramı  17
1.1.4.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  18
1.1.4.8. Tutarlılık Kavramı  18
1.1.4.9. Tam Açıklama Kavramı  18
1.1.4.10. İhtiyatlılık Kavramı  19
1.1.4.11. Önemlilik Kavramı  19
1.1.4.12. Özün Önceliği Kavramı  19
2. BİLANÇO  21
2.1. BİLANÇONUN TANIMI  21
2.2. BİLANÇO TEMEL EŞİTLİĞİ  21
2.2.1. Tekdüzen Hesap Çerçevesine Göre Bilançonun Ana Grupları  23
2.3. HESABIN TANIMI  24
2.4. HESABIN ŞEKLİ  24
2.5. HESABIN İŞLEYİŞİ  25
2.5.1. Yevmiye Defteri  26
2.6. ENVANTER – BİLANÇO DEFTERİ  27
2.7. MUHASEBEDE İŞ AKIŞI  27
3. HESAPLARIN İNCELENMESİ  33
3.1. l. DÖNEN VARLIKLAR  34
100 Kasa Hesabı  34
197 Kasa Noksanı  39
101 Alınan Çekler Hesabı  41
102 Bankalar Hesabı  42
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (–)  45
108 Diğer Hazır Değerler  46
110 Hisse Senetleri Hesabı  47
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı  48
112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı  49
120 Alıcılar Hesabı  49
121 Alacak Senetleri Hesabı  50
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  52
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  53
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı  55
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı  55
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  57
131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı  59
132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı  60
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı  61
135 Personelden Alacaklar Hesabı  62
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı  63
150 İlk Madde ve Malzeme  64
151 Yarı Mamuller–Üretim  64
152 Mamuller  64
153 Ticari Mallar Hesabı  64
157 Diğer Stoklar  70
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  71
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı  72
180 Gelecek Aylara Ait Giderler  73
181 Gelir Tahakkukları Hesabı  74
190 Devreden KDV Hesabı  75
191 İndirilecek KDV Hesabı  76
192 Diğer KDV Hesabı  78
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı  78
195 İş Avansları Hesabı  79
196 Personel Avansları Hesabı  80
197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı  81
3.2. ll. DURAN VARLIKLAR  81
220 Alıcılar Hesabı  81
221 Alacak Senetleri Hesabı  81
231 Ortaklardan Alacaklar  82
232 İştiraklerden Alacaklar  83
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  83
235 Personelden Alacaklar  83
236 Diğer Çeşitli Alacaklar  83
240 Bağlı Menkul Kıymetler  83
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  84
242 İştirakler  84
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (–)  84
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  84
245 Bağlı Ortaklıklar  85
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (–)  85
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  85
250 Arazi ve Arsalar Hesabı  85
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı  86
252 Binalar Hesabı  86
253 Tesis, Makina ve Cihazlar Hesabı  87
254 Taşıtlar Hesabı  88
255 Demirbaşlar Hesabı  89
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  89
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı  92
259 Verilen Avanslar Hesabı  94
260 Haklar Hesabı  95
261 Şerefiye Hesabı  95
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı  95
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı  95
264 Özel Maliyetler Hesabı  96
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı  96
281 Gelir Tahakkukları Hesabı  97
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı  98
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı  98
295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı  99
3.3. III. KAYNAKLAR  99
300 Banka Kredileri Hesabı  100
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı  100
304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı  100
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı  101
320 Satıcılar Hesabı  101
321 Borç Senetleri Hesabı  102
322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  103
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı  104
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı  105
331 Ortaklara Borçlar Hesabı  105
332 İştiraklere Borçlar Hesabı  106
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı  106
335 Personele Borçlar Hesabı  106
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı  107
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  107
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı  108
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı  108
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı  109
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı  109
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı  110
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı  111
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı  111
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (–)  111
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı  111
373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı  112
379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı  112
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı  113
381 Gider Tahakkukları Hesabı  113
391 Hesaplanan KDV Hesabı  114
392 Diğer KDV Hesabı  114
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı  115
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı  115
3.4. IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  115
400 Banka Kredileri Hesabı  116
405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı  116
408 Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı (–)  116
420 Satıcılar Hesabı  117
421 Borç Senetleri Hesabı  117
422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  118
426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı  118
431 Ortaklara Borçlar Hesabı  118
432 İştiraklere Borçlar Hesabı  119
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı  119
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı  119
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  119
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı  120
440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı  120
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı  120
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı  121
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı  121
481 Gider Tahakkukları Hesabı  121
492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV Hesabı  122
493 Tesis Katılma Payları Hesabı  122
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı  122
3.5. V. ÖZKAYNAKLAR  122
500 Sermaye Hesabı  124
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (–)  125
520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı  128
521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı  130
522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı  131
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı  132
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı  133
540 Yasal Yedekler Hesabı  134
541 Statü Yedekleri Hesabı  134
542 Olağanüstü Yedekler Hesabı  134
548 Diğer Kar Yedekleri Hesabı  135
549 Özel Fonlar Hesabı  135
570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı  135
580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı  136
590 Dönem Net Kârı  136
591 Dönem Net Zararı (–)  137
3.6. VI. GELİR TABLOSU HESAPLARI  139
600 Yurtiçi Satışlar  139
601 Yurtdışı Satışlar  140
602 Diğer Gelirler  140
610 Satıştan İadeler (–)  140
611 Satış İskontoları (–)  140
612 Diğer İndirimler (–)  141
620 Satılan Mamuller Maliyet (–)  141
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (–)  141
622 Satılan Hizmet Maliyeti (–)  142
623 Diğer Satışların Maliyeti (–)  142
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (–)  142
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (–)  142
632 Genel Yönetim Giderleri (–)  143
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri  143
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri  143
642 Faiz Gelirleri  143
643 Komisyon Gelirleri  143
648. Enflasyon Düzeltme Karları  144
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar (1)  144
652 Reeskont Faiz Giderleri (–)  144
653 Komisyon Giderleri (–)  144
654 Karşılık Giderleri (–)  144
655. Menkul Kıymet Satış Zararları (–)  144
656 Kambiyo Zararları Hesabı (–)  144
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (–)  145
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (–)  145
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (–)  145
671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları  145
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar  146
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (–)  146
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (–)  146
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar  146
690 Dönem Kârı veya Zararı  146
691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (–)  146
692 Dönem Net Kârı veya Zararı  146
Gelir Tablosu Örneği  147
3.7. VII. MALİYET HESAPLARI  148
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri  151
720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı  152
730 Genel Üretim Giderleri  153
740 Hizmet Üretim Maliyeti  154
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri  154
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri  155
770 Genel Yönetim Giderleri  156
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı  156
4. MUHASEBE STANDARTLARI  161
4.1. GENEL BAKIŞ  161
4.2. MUHASEBE STANTARTLAR LİSTESİ  162
4.3. MUHASEBE STANDARTLARININ ÖZETİ  163
4.4. KAMU GÖZETİM KURUMU VE MUHASEBE STANDARTLARI  172
EKLER  175
Muhasebe Terimleri Sözlüğü  219
Yaralanılan Kaynaklar  227
Kavramlar Dizini  229
 


Yurdakul Çaldağ ...
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Orhan Sevilengül
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 64.17 TL (%7)
Sepete Ekle
Ferhat Sayım
Ocak 2020
39.00 TL
İndirimli: 35.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veyis Naci Tanış
Eylül 2019
38.00 TL
İndirimli: 35.34 TL (%7)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
1. MUHASEBEYE GİRİŞ  13
1.1. MUHASEBENİN TANIMI  13
1.1.1. Muhasebenin İşlevleri (Fonksiyonları)  14
1.1.2. Muhasebenin Türleri  14
1.1.3. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği  14
1.1.4. Muhasebenin Temel Kavramları  15
1.1.4.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  15
1.1.4.2. Kişilik Kavramı  16
1.1.4.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  16
1.1.4.4. Dönemsellik Kavramı  16
1.1.4.5. Parayla Ölçme Kavramı  17
1.1.4.6. Maliyet Esası Kavramı  17
1.1.4.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  18
1.1.4.8. Tutarlılık Kavramı  18
1.1.4.9. Tam Açıklama Kavramı  18
1.1.4.10. İhtiyatlılık Kavramı  19
1.1.4.11. Önemlilik Kavramı  19
1.1.4.12. Özün Önceliği Kavramı  19
2. BİLANÇO  21
2.1. BİLANÇONUN TANIMI  21
2.2. BİLANÇO TEMEL EŞİTLİĞİ  21
2.2.1. Tekdüzen Hesap Çerçevesine Göre Bilançonun Ana Grupları  23
2.3. HESABIN TANIMI  24
2.4. HESABIN ŞEKLİ  24
2.5. HESABIN İŞLEYİŞİ  25
2.5.1. Yevmiye Defteri  26
2.6. ENVANTER – BİLANÇO DEFTERİ  27
2.7. MUHASEBEDE İŞ AKIŞI  27
3. HESAPLARIN İNCELENMESİ  33
3.1. l. DÖNEN VARLIKLAR  34
100 Kasa Hesabı  34
197 Kasa Noksanı  39
101 Alınan Çekler Hesabı  41
102 Bankalar Hesabı  42
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (–)  45
108 Diğer Hazır Değerler  46
110 Hisse Senetleri Hesabı  47
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı  48
112 Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı  49
120 Alıcılar Hesabı  49
121 Alacak Senetleri Hesabı  50
122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  52
126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  53
127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı  55
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı  55
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  57
131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı  59
132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı  60
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı  61
135 Personelden Alacaklar Hesabı  62
136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı  63
150 İlk Madde ve Malzeme  64
151 Yarı Mamuller–Üretim  64
152 Mamuller  64
153 Ticari Mallar Hesabı  64
157 Diğer Stoklar  70
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  71
159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı  72
180 Gelecek Aylara Ait Giderler  73
181 Gelir Tahakkukları Hesabı  74
190 Devreden KDV Hesabı  75
191 İndirilecek KDV Hesabı  76
192 Diğer KDV Hesabı  78
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı  78
195 İş Avansları Hesabı  79
196 Personel Avansları Hesabı  80
197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı  81
3.2. ll. DURAN VARLIKLAR  81
220 Alıcılar Hesabı  81
221 Alacak Senetleri Hesabı  81
231 Ortaklardan Alacaklar  82
232 İştiraklerden Alacaklar  83
233 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar  83
235 Personelden Alacaklar  83
236 Diğer Çeşitli Alacaklar  83
240 Bağlı Menkul Kıymetler  83
241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  84
242 İştirakler  84
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (–)  84
244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  84
245 Bağlı Ortaklıklar  85
246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (–)  85
247 Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (–)  85
250 Arazi ve Arsalar Hesabı  85
251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı  86
252 Binalar Hesabı  86
253 Tesis, Makina ve Cihazlar Hesabı  87
254 Taşıtlar Hesabı  88
255 Demirbaşlar Hesabı  89
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (–)  89
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı  92
259 Verilen Avanslar Hesabı  94
260 Haklar Hesabı  95
261 Şerefiye Hesabı  95
262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı  95
263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı  95
264 Özel Maliyetler Hesabı  96
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı  96
281 Gelir Tahakkukları Hesabı  97
291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı  98
293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı  98
295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı  99
3.3. III. KAYNAKLAR  99
300 Banka Kredileri Hesabı  100
303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabı  100
304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı  100
305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı  101
320 Satıcılar Hesabı  101
321 Borç Senetleri Hesabı  102
322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  103
326 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı  104
329 Diğer Ticari Borçlar Hesabı  105
331 Ortaklara Borçlar Hesabı  105
332 İştiraklere Borçlar Hesabı  106
333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı  106
335 Personele Borçlar Hesabı  106
336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı  107
337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  107
340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı  108
349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı  108
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı  109
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı  109
368 Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı  110
369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı  111
370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı  111
371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (–)  111
372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı  111
373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı  112
379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı  112
380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı  113
381 Gider Tahakkukları Hesabı  113
391 Hesaplanan KDV Hesabı  114
392 Diğer KDV Hesabı  114
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı  115
399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı  115
3.4. IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  115
400 Banka Kredileri Hesabı  116
405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı  116
408 Menkul Kıymet İhraç Farkları Hesabı (–)  116
420 Satıcılar Hesabı  117
421 Borç Senetleri Hesabı  117
422 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  118
426 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı  118
431 Ortaklara Borçlar Hesabı  118
432 İştiraklere Borçlar Hesabı  119
433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı  119
436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı  119
437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  119
438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı  120
440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı  120
449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı  120
472 Kıdem Tazminatı Karşılıkları Hesabı  121
480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı  121
481 Gider Tahakkukları Hesabı  121
492 Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV Hesabı  122
493 Tesis Katılma Payları Hesabı  122
499 Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı  122
3.5. V. ÖZKAYNAKLAR  122
500 Sermaye Hesabı  124
501 Ödenmemiş Sermaye Hesabı (–)  125
520 Hisse Senedi İhraç Primleri Hesabı  128
521 Hisse Senedi İptal Karları Hesabı  130
522 M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı  131
523 İştirakler Yeniden Değerleme Artışları Hesabı  132
529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı  133
540 Yasal Yedekler Hesabı  134
541 Statü Yedekleri Hesabı  134
542 Olağanüstü Yedekler Hesabı  134
548 Diğer Kar Yedekleri Hesabı  135
549 Özel Fonlar Hesabı  135
570 Geçmiş Yıllar Karları Hesabı  135
580 Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı  136
590 Dönem Net Kârı  136
591 Dönem Net Zararı (–)  137
3.6. VI. GELİR TABLOSU HESAPLARI  139
600 Yurtiçi Satışlar  139
601 Yurtdışı Satışlar  140
602 Diğer Gelirler  140
610 Satıştan İadeler (–)  140
611 Satış İskontoları (–)  140
612 Diğer İndirimler (–)  141
620 Satılan Mamuller Maliyet (–)  141
621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (–)  141
622 Satılan Hizmet Maliyeti (–)  142
623 Diğer Satışların Maliyeti (–)  142
630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (–)  142
631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (–)  142
632 Genel Yönetim Giderleri (–)  143
640 İştiraklerden Temettü Gelirleri  143
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri  143
642 Faiz Gelirleri  143
643 Komisyon Gelirleri  143
648. Enflasyon Düzeltme Karları  144
649 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar (1)  144
652 Reeskont Faiz Giderleri (–)  144
653 Komisyon Giderleri (–)  144
654 Karşılık Giderleri (–)  144
655. Menkul Kıymet Satış Zararları (–)  144
656 Kambiyo Zararları Hesabı (–)  144
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (–)  145
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (–)  145
661 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (–)  145
671 Önceki Dönem Gelir ve Kârları  145
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar  146
680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (–)  146
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (–)  146
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar  146
690 Dönem Kârı veya Zararı  146
691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (–)  146
692 Dönem Net Kârı veya Zararı  146
Gelir Tablosu Örneği  147
3.7. VII. MALİYET HESAPLARI  148
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri  151
720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı  152
730 Genel Üretim Giderleri  153
740 Hizmet Üretim Maliyeti  154
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri  154
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri  155
770 Genel Yönetim Giderleri  156
781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı  156
4. MUHASEBE STANDARTLARI  161
4.1. GENEL BAKIŞ  161
4.2. MUHASEBE STANTARTLAR LİSTESİ  162
4.3. MUHASEBE STANDARTLARININ ÖZETİ  163
4.4. KAMU GÖZETİM KURUMU VE MUHASEBE STANDARTLARI  172
EKLER  175
Muhasebe Terimleri Sözlüğü  219
Yaralanılan Kaynaklar  227
Kavramlar Dizini  229
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021