Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kariyer Planlaması ve Yönetimi
Ekim 2020 / 1. Baskı / 366 Syf.
Fiyatı: 40.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu kitabın temel amacı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından üniversite öğrencilerinin ve kariyer konusuyla ilgilenenlerin kariyer planlamalarına ve kariyer yönetimlerine destek sağlamaktır. Bu amaçla kitapta öğrenci ve mezunlara kariyer konusunda rehberliği ve danışmanlık yapacak kolay anlaşılır ve özlü bilgiler sunmaya özen gösterildi. Bunun için okuyucuların uzun kariyer yolunun ilk adımından kariyer zirvesine ulaşıncaya kadar takip etmeleri gereken en kestirme yol gösterilmeye çalışıldı. Kitabın içeriği Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilmesi öngörülen "Kariyer Planlama" dersi müfredatına uygun olarak hazırlandı. Bu amaçla kitapta öğrencilerin ve kariyer konusuyla ilgilenenlerin kişisel ve profesyonel gelişimlerine ilişkin beceri edinmelerine katkı sağlamak temel amaç edinildi.

Konu Başlıkları
Kariyer Kavramı
Kariyer Yolları
Kariyer Kalıpları
Kariyer Evreleri
Kariyer Kuramları
Kariyer Modelleri
Kariyer Planlaması
Örgütlerde Kariyer Planlama
Kariyer Planlama Yöntemleri
Kariyer Yönetimi
Kariyer Geliştirme
Kariyer Memnuniyeti
Kariyer Sorunları
Barkod: 9789750263941
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 366
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  17
Bölüm Notları  24
Birinci Bölüm
KARİYER KAVRAMI
1. Kariyer Kavramı  25
2. Kariyer Kavramının Tarihsel Gelişimi  29
3. Kariyerin Önemi  33
3.1. Kariyerin Çalışanlar Açısından Önemi  34
3.2. Kariyerin Örgütsel Açıdan Önemi  35
4. Kariyer Konusunda Farklı Yaklaşımlar  39
4.1. Kariyer Yaklaşımlarında Değişim Nedenleri  41
5. Kariyer Başarısı  43
5.1. Nesnel Kariyer Başarısı  45
5.2. Öznel Kariyer Başarısı  46
Bölüm Notları  48
İkinci Bölüm
KARİYER YOLLARI
1. Kariyer Yolları Kavramı  51
2. Kariyer Yolları Türleri  54
2.1. Dikey Kariyer Yolu  54
2.2. Yatay Kariyer Yolu  56
2.3. İkili Kariyer Yolu  57
3. Kariyer Yollarının Özellikleri  59
4. Kariyer Yollarının Çalışanlara Yararları  60
5. Kariyer Yollarının Örgütlere Yararları  61
Bölüm Notları  63
Üçüncü Bölüm
KARİYER KALIPLARI
1. Kariyer Kalıpları Kavramı  67
2. Kariyer Kalıpları Türleri  68
2.1. Kararlı Kariyer Kalıbı  69
2.2. Doğrusal Kariyer Kalıbı  69
2.3. Spiral Kariyer Kalıbı  70
2.4. Çoklu Deneme Kariyer Kalıbı  71
3. Kariyer Çapaları  72
4. Kariyer Hareketliliği  75
5. Kariyer Bağlılığı  76
Bölüm Notları  79
Dördüncü Bölüm
KARİYER EVRELERİ
1. Kariyer Evreleri Kavramı  83
2. Yaşam Gelişim Evreleri  84
2.1. Erikson'un Yaşam Gelişim Evreleri  87
2.1.1. Güvene Karşı Güvensizlik  88
2.1.2. Özerkliğe Karşı Utanç ve Şüphe  89
2.1.3. İnisiyatife Karşı Suçluluk  89
2.1.4. Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu  89
2.1.5. Kimliğe Karşı Rol Karmaşası  90
2.1.6. Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık  90
2.1.7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk  91
2.1.8. Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk  91
2.2. Levinson'un Yaşam Gelişim Evreleri  91
2.2.1. Yetişkinlik Öncesi Evre  94
2.2.2. İlk Yetişkinlik Evresi  94
2.2.3. Orta Yetişkinlik Evresi  95
2.2.4. İleri Yetişkinlik Evresi  96
3. Kariyer Evreleri  96
3.1. Keşif Evresi  97
3.2. Kuruluş Evresi  98
3.3. Muhafaza Evresi  99
3.4. Azalma–Çöküş Evresi  99
3.5. Emeklilik Evresi  99
4. Kariyer Evrelerine Süre Açısından Bakış  100
4.1. Kariyer Giriş Evresi  101
4.2. Durulma Evresi  102
4.3. Deneycilik/Aktivizm Evresi  102
4.4. Uzmanlık Evresi  103
4.5. Sakinlik Evresi  103
4.6. Emeklilik  103
5. Kariyer Evreleri ve Örgütsel Kariyer Yönetimi  104
Bölüm Notları  106
Beşinci Bölüm
KARİYER KURAMLARI
1. Kariyer Seçimi  109
2. Kariyer Kuramları  111
2.1. Holland’ın Kariyer Tercihi Kuramı  112
2.2. Parsons’un Özellik – Faktör Kuramı  112
2.3. İşe Uyum Kuramı  113
2.4. Savickas’ın Kariyer Yapılandırma Kuramı  114
2.5. Mitchell ve Levin Planlanmış Şans Kuramı  116
2.6. Krumboltz’un Sosyal Öğrenme Kuramı  116
2.7. Brott’un Kariyer Hikâyesi Yaklaşımı  118
2.8. Brown’un Değer Temelli Yaklaşımı  119
2.9. Super’in Yaşam Süresi Yaşam Alanı Kuramı  120
2.10. Schein’ın Kariyer Çıpaları Kuramı  122
2.11. Gustov Jung’un Karakter Tipolojisi  123
2.12. McMahon, Patton ve Watson’un Sistemler Kuramı  124
2.13. Amundson ve Arkadaşlarının Kariyer Tekeri Kuramı  125
2.14. Kariyer Yelkenlisi Kuramı  126
2.15. Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Kuramı  127
Bölüm Notları  129
Altıncı Bölüm
KARİYER MODELLERİ
1. Kariyer Modelleri Kavramı  133
1.1. Geleneksel Kariyer Modelleri  133
1.2. Yeni Kariyer Modelleri  136
1.2.1. Esnek Kariyer Modeli  137
1.2.2. Sınırsız Kariyer Modeli  138
1.2.3. Portföy Kariyer Modeli  140
1.2.4. Çok Yönlü Kariyer Modeli  141
1.2.5. Küresel Kariyer Modeli  143
1.2.6. Değişken Kariyer Modeli  144
1.2.7. Geçişken Kariyer Modeli  145
1.3. Geleneksel ve Yeni Kariyer Modelleri Farkları  146
1.4. Örgütsel Kariyer Modelleri  147
1.4.1. Akademik Model  149
1.4.2. Kulüp Modeli  150
1.4.3. Takım Modeli  151
1.4.4. Kale Modeli  151
Bölüm Notları  154
Yedinci Bölüm
KARİYER PLANLAMASI
1. Kariyer Planlaması Kavramı  159
2. Kariyer Planlamasının Amacı  161
3. Kariyer Planlamasının Önemi  164
3.1. Bireysel kariyer planlamasının önemi  165
3.2. Örgütsel kariyer planlamasının önemi  166
4. Kariyer Planlaması Türleri  169
4.1. Bireysel Kariyer Planlama  170
4.2. Örgütsel Kariyer Planlama  172
5. Kariyer Planlamasının Aşamaları  176
Bölüm Notları  179
Sekizinci Bölüm
ÖRGÜTLERDE KARİYER PLANLAMA
1. Örgütsel Açıdan Kariyer Planlama  181
2. Örgütlerde Kariyer Planlaması  182
2.1. Örgütlerde Kariyer Planlamasının Amacı  184
3. Örgütsel Kariyer Planlama Süreci  185
4. Örgütlerde Kariyer Planlama Faaliyetleri  189
5. Örgütsel Kariyer Planlama Uygulamaları  191
6. Örgütsel Kariyer Planlamanın Bireysel Yararları  193
7. Örgütsel Kariyer Planlamanın Örgütsel Yararları  194
8. Örgütsel Kariyer Planlamada Yöneticilerin Rolü  195
9. Örgütsel Kariyer Planlamanın Sonuçları  196
Bölüm Notları  199
Dokuzuncu Bölüm
KARİYER PLANLAMA YÖNTEMLERİ
1. Kariyer Planlama Yöntemi  201
1.1. Kariyer Atölyeleri  202
1.2. Değerlendirme Merkezi  203
1.3. Kariyer Danışmanlığı  204
1.4. Performans Değerlendirme  206
1.5. Psikolojik Testler  207
1.6. Koçluk  208
1.7. Rehberlik  210
1.8. Eğitim  212
Bölüm Notları  214
Onuncu Bölüm
KARİYER YÖNETİMİ
1. Kariyer Yönetiminin Kavramı  217
2. Kariyer Yönetimi Aşamaları  221
3. Kariyer Yönetim Süreci  224
3.1. Kariyer Yönetimi Modeli  227
4. Kariyer Yönetiminin Yararları  230
5. Kariyer Yönetiminde Roller  232
5.1. Çalışanların Rolü  233
5.2 Yöneticilerin ve İşverenlerin Rolü  234
5.3. İnsan Kaynakları Uzmanının Rolü  234
Bölüm Notları  236
Onbirinci Bölüm
KARİYER GELİŞTİRME
1. Kariyer Geliştirme Kavramı  239
1.1. Kariyer Geliştirmenin Anlamı ve Kapsamı  240
1.2. Kariyer Geliştirmenin Amacı ve Önemi  242
2. Örgütsel Kariyer Geliştirme Stratejileri  244
2.1. Bireysel Kariyer Geliştirme Stratejileri  247
3. Kariyer Geliştirmenin Aşamaları  249
3.1. Kendini Değerlendirme  250
3.2. Kariyer Fırsatlarını Bulma  251
3.3. Kişisel ve Profesyonel Amaç Edinme  251
3.4. Hedef Belirleme  252
3.5. Eylem Planı Yapmak  254
3.6. Periyodik Performans Değerleme  254
Bölüm Notları  256
Onikinci Bölüm
KARİYER MEMNUNİYETİ
1. Kariyer Memnuniyeti Kavramı  261
1.1. Kariyer Memnuniyetinin Tanımı ve Önemi  262
1.2. Kariyer Memnuniyetini Etkileyen Faktörler  263
1.2.1 Kişisel Özellikler  263
1.2.2. İşin Nitelikleri  264
1.2.3. Dönüşümcü Liderlik Tarzı  264
1.2.4. Örgüte Güven  265
1.2.5. Mesleki Başarı ve Hedefler  266
1.2.6. Gelir ve Refah  267
1.2.7. Mesleki İlerleme ve Mesleki Gelişim  268
1.2.8. İş Tatmini ve İşe Adanmışlık  269
2. Kariyer Memnuniyeti Ölçümü  270
Bölüm Notları  273
Onüçüncü Bölüm
KARİYER SORUNLARI
1. Kariyer Sorunları Kavramı  277
1.1. Dönemsel Kariyer Sorunları  278
1.1.1. Başlangıç Dönemi Kariyer Sorunları  279
1.1.2. Kariyer Ortası Dönemi Sorunları  279
1.1.3. Kariyer Sonu Sorunları  282
1.1.4. Kariyer Platosu Sorunu  282
1.2. Durumsal Kariyer Sorunları  283
1.2.1. Cam Tavan Sendromu  284
1.2.2. Kraliçe Arı Sendromu  285
1.2.3. Ay Işığı Sorunu  287
1.2.4. Çift Kariyerlilik  288
1.2.5. İş–Aile Çatışması  289
1.2.6. Çift Kariyerli Aileler  290
1.2.7. Nepotizm ve Kronizm  291
1.2.8. Mentör (Rehber) Eksikliği  292
Bölüm Notları  295
Kaynakça  301
Kariyer Yönetimi Sözlüğü  327
 


Roy Eugene Davis
Ocak 2021
22.00 TL
Sepete Ekle
Zeliha Tekin
Ağustos 2020
45.00 TL
İndirimli: 41.85 TL (%7)
Sepete Ekle
Şaban Kızıldağ
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
Şaban Kızıldağ
Haziran 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş  17
Bölüm Notları  24
Birinci Bölüm
KARİYER KAVRAMI
1. Kariyer Kavramı  25
2. Kariyer Kavramının Tarihsel Gelişimi  29
3. Kariyerin Önemi  33
3.1. Kariyerin Çalışanlar Açısından Önemi  34
3.2. Kariyerin Örgütsel Açıdan Önemi  35
4. Kariyer Konusunda Farklı Yaklaşımlar  39
4.1. Kariyer Yaklaşımlarında Değişim Nedenleri  41
5. Kariyer Başarısı  43
5.1. Nesnel Kariyer Başarısı  45
5.2. Öznel Kariyer Başarısı  46
Bölüm Notları  48
İkinci Bölüm
KARİYER YOLLARI
1. Kariyer Yolları Kavramı  51
2. Kariyer Yolları Türleri  54
2.1. Dikey Kariyer Yolu  54
2.2. Yatay Kariyer Yolu  56
2.3. İkili Kariyer Yolu  57
3. Kariyer Yollarının Özellikleri  59
4. Kariyer Yollarının Çalışanlara Yararları  60
5. Kariyer Yollarının Örgütlere Yararları  61
Bölüm Notları  63
Üçüncü Bölüm
KARİYER KALIPLARI
1. Kariyer Kalıpları Kavramı  67
2. Kariyer Kalıpları Türleri  68
2.1. Kararlı Kariyer Kalıbı  69
2.2. Doğrusal Kariyer Kalıbı  69
2.3. Spiral Kariyer Kalıbı  70
2.4. Çoklu Deneme Kariyer Kalıbı  71
3. Kariyer Çapaları  72
4. Kariyer Hareketliliği  75
5. Kariyer Bağlılığı  76
Bölüm Notları  79
Dördüncü Bölüm
KARİYER EVRELERİ
1. Kariyer Evreleri Kavramı  83
2. Yaşam Gelişim Evreleri  84
2.1. Erikson'un Yaşam Gelişim Evreleri  87
2.1.1. Güvene Karşı Güvensizlik  88
2.1.2. Özerkliğe Karşı Utanç ve Şüphe  89
2.1.3. İnisiyatife Karşı Suçluluk  89
2.1.4. Başarıya Karşı Aşağılık Duygusu  89
2.1.5. Kimliğe Karşı Rol Karmaşası  90
2.1.6. Yakınlığa Karşı Yalıtılmışlık  90
2.1.7. Üretkenliğe Karşı Durgunluk  91
2.1.8. Benlik Bütünlüğüne Karşı Umutsuzluk  91
2.2. Levinson'un Yaşam Gelişim Evreleri  91
2.2.1. Yetişkinlik Öncesi Evre  94
2.2.2. İlk Yetişkinlik Evresi  94
2.2.3. Orta Yetişkinlik Evresi  95
2.2.4. İleri Yetişkinlik Evresi  96
3. Kariyer Evreleri  96
3.1. Keşif Evresi  97
3.2. Kuruluş Evresi  98
3.3. Muhafaza Evresi  99
3.4. Azalma–Çöküş Evresi  99
3.5. Emeklilik Evresi  99
4. Kariyer Evrelerine Süre Açısından Bakış  100
4.1. Kariyer Giriş Evresi  101
4.2. Durulma Evresi  102
4.3. Deneycilik/Aktivizm Evresi  102
4.4. Uzmanlık Evresi  103
4.5. Sakinlik Evresi  103
4.6. Emeklilik  103
5. Kariyer Evreleri ve Örgütsel Kariyer Yönetimi  104
Bölüm Notları  106
Beşinci Bölüm
KARİYER KURAMLARI
1. Kariyer Seçimi  109
2. Kariyer Kuramları  111
2.1. Holland’ın Kariyer Tercihi Kuramı  112
2.2. Parsons’un Özellik – Faktör Kuramı  112
2.3. İşe Uyum Kuramı  113
2.4. Savickas’ın Kariyer Yapılandırma Kuramı  114
2.5. Mitchell ve Levin Planlanmış Şans Kuramı  116
2.6. Krumboltz’un Sosyal Öğrenme Kuramı  116
2.7. Brott’un Kariyer Hikâyesi Yaklaşımı  118
2.8. Brown’un Değer Temelli Yaklaşımı  119
2.9. Super’in Yaşam Süresi Yaşam Alanı Kuramı  120
2.10. Schein’ın Kariyer Çıpaları Kuramı  122
2.11. Gustov Jung’un Karakter Tipolojisi  123
2.12. McMahon, Patton ve Watson’un Sistemler Kuramı  124
2.13. Amundson ve Arkadaşlarının Kariyer Tekeri Kuramı  125
2.14. Kariyer Yelkenlisi Kuramı  126
2.15. Umut Odaklı Kariyer Gelişimi Kuramı  127
Bölüm Notları  129
Altıncı Bölüm
KARİYER MODELLERİ
1. Kariyer Modelleri Kavramı  133
1.1. Geleneksel Kariyer Modelleri  133
1.2. Yeni Kariyer Modelleri  136
1.2.1. Esnek Kariyer Modeli  137
1.2.2. Sınırsız Kariyer Modeli  138
1.2.3. Portföy Kariyer Modeli  140
1.2.4. Çok Yönlü Kariyer Modeli  141
1.2.5. Küresel Kariyer Modeli  143
1.2.6. Değişken Kariyer Modeli  144
1.2.7. Geçişken Kariyer Modeli  145
1.3. Geleneksel ve Yeni Kariyer Modelleri Farkları  146
1.4. Örgütsel Kariyer Modelleri  147
1.4.1. Akademik Model  149
1.4.2. Kulüp Modeli  150
1.4.3. Takım Modeli  151
1.4.4. Kale Modeli  151
Bölüm Notları  154
Yedinci Bölüm
KARİYER PLANLAMASI
1. Kariyer Planlaması Kavramı  159
2. Kariyer Planlamasının Amacı  161
3. Kariyer Planlamasının Önemi  164
3.1. Bireysel kariyer planlamasının önemi  165
3.2. Örgütsel kariyer planlamasının önemi  166
4. Kariyer Planlaması Türleri  169
4.1. Bireysel Kariyer Planlama  170
4.2. Örgütsel Kariyer Planlama  172
5. Kariyer Planlamasının Aşamaları  176
Bölüm Notları  179
Sekizinci Bölüm
ÖRGÜTLERDE KARİYER PLANLAMA
1. Örgütsel Açıdan Kariyer Planlama  181
2. Örgütlerde Kariyer Planlaması  182
2.1. Örgütlerde Kariyer Planlamasının Amacı  184
3. Örgütsel Kariyer Planlama Süreci  185
4. Örgütlerde Kariyer Planlama Faaliyetleri  189
5. Örgütsel Kariyer Planlama Uygulamaları  191
6. Örgütsel Kariyer Planlamanın Bireysel Yararları  193
7. Örgütsel Kariyer Planlamanın Örgütsel Yararları  194
8. Örgütsel Kariyer Planlamada Yöneticilerin Rolü  195
9. Örgütsel Kariyer Planlamanın Sonuçları  196
Bölüm Notları  199
Dokuzuncu Bölüm
KARİYER PLANLAMA YÖNTEMLERİ
1. Kariyer Planlama Yöntemi  201
1.1. Kariyer Atölyeleri  202
1.2. Değerlendirme Merkezi  203
1.3. Kariyer Danışmanlığı  204
1.4. Performans Değerlendirme  206
1.5. Psikolojik Testler  207
1.6. Koçluk  208
1.7. Rehberlik  210
1.8. Eğitim  212
Bölüm Notları  214
Onuncu Bölüm
KARİYER YÖNETİMİ
1. Kariyer Yönetiminin Kavramı  217
2. Kariyer Yönetimi Aşamaları  221
3. Kariyer Yönetim Süreci  224
3.1. Kariyer Yönetimi Modeli  227
4. Kariyer Yönetiminin Yararları  230
5. Kariyer Yönetiminde Roller  232
5.1. Çalışanların Rolü  233
5.2 Yöneticilerin ve İşverenlerin Rolü  234
5.3. İnsan Kaynakları Uzmanının Rolü  234
Bölüm Notları  236
Onbirinci Bölüm
KARİYER GELİŞTİRME
1. Kariyer Geliştirme Kavramı  239
1.1. Kariyer Geliştirmenin Anlamı ve Kapsamı  240
1.2. Kariyer Geliştirmenin Amacı ve Önemi  242
2. Örgütsel Kariyer Geliştirme Stratejileri  244
2.1. Bireysel Kariyer Geliştirme Stratejileri  247
3. Kariyer Geliştirmenin Aşamaları  249
3.1. Kendini Değerlendirme  250
3.2. Kariyer Fırsatlarını Bulma  251
3.3. Kişisel ve Profesyonel Amaç Edinme  251
3.4. Hedef Belirleme  252
3.5. Eylem Planı Yapmak  254
3.6. Periyodik Performans Değerleme  254
Bölüm Notları  256
Onikinci Bölüm
KARİYER MEMNUNİYETİ
1. Kariyer Memnuniyeti Kavramı  261
1.1. Kariyer Memnuniyetinin Tanımı ve Önemi  262
1.2. Kariyer Memnuniyetini Etkileyen Faktörler  263
1.2.1 Kişisel Özellikler  263
1.2.2. İşin Nitelikleri  264
1.2.3. Dönüşümcü Liderlik Tarzı  264
1.2.4. Örgüte Güven  265
1.2.5. Mesleki Başarı ve Hedefler  266
1.2.6. Gelir ve Refah  267
1.2.7. Mesleki İlerleme ve Mesleki Gelişim  268
1.2.8. İş Tatmini ve İşe Adanmışlık  269
2. Kariyer Memnuniyeti Ölçümü  270
Bölüm Notları  273
Onüçüncü Bölüm
KARİYER SORUNLARI
1. Kariyer Sorunları Kavramı  277
1.1. Dönemsel Kariyer Sorunları  278
1.1.1. Başlangıç Dönemi Kariyer Sorunları  279
1.1.2. Kariyer Ortası Dönemi Sorunları  279
1.1.3. Kariyer Sonu Sorunları  282
1.1.4. Kariyer Platosu Sorunu  282
1.2. Durumsal Kariyer Sorunları  283
1.2.1. Cam Tavan Sendromu  284
1.2.2. Kraliçe Arı Sendromu  285
1.2.3. Ay Işığı Sorunu  287
1.2.4. Çift Kariyerlilik  288
1.2.5. İş–Aile Çatışması  289
1.2.6. Çift Kariyerli Aileler  290
1.2.7. Nepotizm ve Kronizm  291
1.2.8. Mentör (Rehber) Eksikliği  292
Bölüm Notları  295
Kaynakça  301
Kariyer Yönetimi Sözlüğü  327
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021