Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Medeni Hukuku
Mayıs 2013 / 2. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 18.90 TL
İndirimli: 9.90 TL (%48)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mart 2017 29.90 TL -     Sepete Ekle
   

Türk Medeni Hukuku başlıklı bu çalışmamızda kişilerin doğumundan ölümüne kadar geçen süredeki ilişkilerinin önemli bir bölümünü düzenleyen hukuk dallarına ait temel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kitapta Türk Medeni Kanunu'nun sistematiği ve içeriğine sadık kalınmaya çalışılmıştır. Önemli mahkeme kararlarına metin içinde ve dipnotlarda yer verilmiştir. Doktrinde ve uygulamada karşılaşılan tartışmalı konulara ise yer verilmemeye çalışılmıştır.

Hukukun tanımı, çeşitleri, kaynakları, örf âdet hukuku, hakimin hukuk yaratması, hukuk kurallarının yorumu, iyiniyet ve dürüstlük kuralları gibi temel kavramlar ilk iki bölümde anlatılmıştır. Takip eden bölümlerde kişiler hukukunda gerçek kişiliğin kazanılmasından ve sona ermesinden, hak ve fiili ehliyetlerinden, kişiliğin korunmasından, tüzel kişilerden dernek ve vakıfların kuruluşundan, organlarından, hak ve yükümlülüklerinden ve sona ermesinden bahsedilmiştir. Aile hukukuna ayrılan bölümde nişanlanma, evlenme, evliliğin hükümlerine ve sona ermesine, mal rejimleri konularına yer verilmiştir. Ayrıca soybağı (hısımlık) konusu, velayet ve vesayet konuları da ana hatları ile bu bölümde ele alınmıştır. Eşya hukukunda eşya hukukuna ait temel kavramlar, tapu sicili ve ayni haklar incelenmiştir. Miras hukuku bölümünde ise miras hukukuna hâkim temel kavramlara yer verilmiş; mirasçılara, ölüme bağlı tasarruflara, mirasın kazanılmasına, miras bırakanın tasarruf oranına ve saklı pay ihlal eden işlemlerin tenkisine ilişkin konular ana hatları ile anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Hukuk ve Medeni Hukuk
Türk Medeni Kanununun Başlangıç Hükümleri
Kişiler Hukuku
Aile Hukuku
Vesayet
Eşya Hukuku
Miras Hukuku
Barkod: 9789750223662
Yayın Tarihi: Mayıs 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  
Birinci Baskıya Önsözden Alıntı  
TÜRK MEDENİ HUKUKU I. Bölüm
HUKUK VE MEDENİ HUKUK
§1. HUKUKUN VE MEDENİ HUKUKUN TOPLUMSAL YERİ VE ÖZELLİKLERİ  
I. Hukuk Kavramı  
II. Diğer Toplumsal Düzen Kuralları  
III. Hukuk Kurallarının İşlevleri  
§2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ  
§3. HUKUK SİSTEMİ VE MEDENİ HUKUK  
I. Ulusal Hukuk - Uluslararası Hukuk  
II. Maddi Hukuk - Şekli Hukuk  
III. Kamu Hukuku - Özel Hukuk  
§4. MEDENİ HUKUK  
I. Medeni Hukukun Konusu ve Medeni Hukuk Dalları  
A. Kişiler Hukuku  
B. Aile Hukuku  
C. Borçlar Hukuku  
D. Eşya Hukuku  
E. Miras Hukuku  
2. Bölüm
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§5. GENEL OLARAK  
§6. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  
I. Medeni Hukukun Yazılı Kaynaklar  
A. Türk Medeni Kanunu  
B. Türk Borçlar Kanunu  
C. Diğer Yasal Düzenlemeler  
II. Örf ve Âdet hukuku (Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı)  
A. Süreklilik (Maddi Unsur)  
B. Uyma Zorunluluğu (Manevi Unsur)  
C. Kamu Düzenine Aykırı Olmama (Hukuki Unsur)  
D. Örf ve Âdet hukuku Yazılı Hukuk Kurallarına Aykırı Olabilir Mi?  
E. Örf ve Âdet hukuku Kurallarının Çeşitleri  
F. Örf ve Adet Hukuk Kurallarının Tespiti ve Uygulanması  
III. Hâkimin Yarattığı Hukuk  
A. Hâkimin Hukuk Yaratma Yöntemi  
B. Hâkimin Yarattığı Hukukun Etkisi  
§7. MEDENİ HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI  
I. Medeni Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması  
II. Medeni Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  
A. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümeme İlkesi (Makable Şamil Olmama)  
B. Geriye Yürümeme İlkesinin Uygulanmadığı Haller  
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâk  
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler  
3. Beklemece Haklar  
C. Özel Kanun - Genel Kanun - Sonraki Kanun - Önceki Kanun İlişkisi  
1. Üst Normun Geçerliliği  
2. Özel Kanun - Genel Kanun  
3. Sonraki Kanun - Önceki Kanun  
III. Medeni Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması  
A. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  
1. Yorum Çeşitleri  
2. Yorum Teorileri  
a. Sübjektif Yorum Teorisi  
b. Objektif Yorum Teorisi  
c. Karma Yorum Teorisi  
d. Serbest Yorum Teorisi  
3. Yorum Yöntemleri  
a. Lâfzî Yorum Yöntemi  
b. Mantıksal ve Sistematik Yorum Yöntemi  
c. Amaçsal Yorum Yöntemi  
IV. Hâkimin Takdir Yetkisi  
A. Hâkime Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller  
B. Kanununda Kullanılan İfadeler  
C. Takdir Yetkisini Kullanma Biçimi ve Denetimi  
§8. HUKUK KURALLARININ İHLALİNE BAĞLANAN YAPTIRIMLAR  
I. Genel Olarak  
A. Medeni Hukuk (Özel Hukuk) Alanındaki Yaptırım Çeşitleri  
1. Yokluk  
2. Geçersizlik (Hükümsüzlük)  
a. Mutlak Butlan (Kesin hükümsüzlük)  
b. Kısmi Butlan  
3. İptal Edilebilirlik (Nispi Butlan)  
4. Tazminat  
§9. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  
I. Hak Kavramı  
II. Hak Çeşitleri  
A. Mutlak Haklar ve Nispi Haklar  
B. Ayni Haklar ve Şahsi Haklar  
C. Malvarlığı Hakları ve Kişilik Hakları  
D. Devredilebilen Haklar ve Devredilemeyen Haklar  
III. Borç Kavramı  
IV. Dürüstlük Kuralı  
V. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın (Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı) Şartları  
A. Dürüstlük Kuralına Açık Aykırılık  
B. Bir Zararın Doğması  
VI. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Sonucu  
§10. İYİNİYET KURALI  
I. İyiniyetin Unsurları  
A. Bilgisizlik  
B. Hukuken Hoş Görülebilir Olma  
II. İyiniyet Kuralının Uygulanma Alanı  
A. Kişi Bakımından Uygulama  
B. Zaman Bakımından Uygulama  
C. Ayni Hak Kazanımında İyiniyet Kuralının Uygulanması  
1. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında İyiniyet Kuralının Uygulanması  
a. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar  
b. Sahibinin Elinden Rızası Dışı Çıkan Taşınırlar  
ba. Para ve Hamiline Yazılı Senetler  
bb. Açık Arttırma, Pazar ve Benzeri Yerlerden Alınan Şeyler  
2. İyiniyetin Aile Hukukundaki Uygulama Alanı  
3. İyiniyetin Borçlar Hukuku Alanında Uygulama Alanı  
III. İyiniyetin Hukuki Niteliği  
§11. İSPAT KURALLARI  
I. İspat Yükü  
A. Genel Kural  
B. İstisnalar  
1. Kanunun Açıkça Öngördüğü İstisnalar  
2. Kanuni Karineler  
3. Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan İstisnalar  
II. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU 1. Kısım
GERÇEK KİŞİLER
§12. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI, HAK VE FİİL EHLİYETİ  
I. Gerçek Kişiler  
A. Kişiliğin Başlangıcı  
B. Hak Ehliyeti  
1. Hak Ehliyetine İlişkin Bazı Kısıtlamalar  
C. Fiil (Eylem) Ehliyeti  
1. Hukuki İşlem Ehliyeti  
a. Borçlandırıcı İşlemler  
b. Tasarruf İşlemleri  
D. Haksız Fiil (’den Sorumlu Olma) Ehliyeti  
E. Fiil Ehliyetinin Koşulları  
1. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik, Temyiz Kudreti)  
2. Erginlik (Reşit Olma)  
a. Yaş Erginliği  
b. Evlenme ile Erginlik  
c. Yargısal Erginlik  
3. Kısıtlı Olmama  
F. Kişilerin Fiil Ehliyetlerine Göre Tasnifi  
1. Tam Ehliyetliler  
2. Sınırlı Ehliyetliler  
a. Evli Kişiler  
b. Kendilerine Yasal Danışman Atananlar  
3. Sınırlı Ehliyetsizler  
4. Tam Ehliyetsizler  
§13. KİŞİLİK HAKLARI  
I. Genel Olarak  
II. Kişilik Haklarının Özellikleri  
III. Kişilik Haklarının Konusu Olan Bazı Kişisel Değerler  
A. Yaşam  
B. Vücut Bütünlüğü  
C. Sağlık  
D. Özgürlükler  
E. İnsan Onuru  
F. İsim ve Resim Üzerindeki Hak  
G. Giz (Sır) Alanı ve Özel Hayat  
IV. Kişiliğin Korunması  
A. Kişilik Haklarının Korunma Yolları  
1. Kişilik Haklarının Hukuki İşlemlerle Yapılan Saldırılara Karşı Korunması  
2. Kişilik Haklarının Üçüncü Kişilerin Hukuka Aykırı Saldırılarına Karşı Korunması  
a. Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası  
b. Daha Üstün Nitelikte Özel Yarar  
c. Kamusal Yarar  
d. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması  
B. Koruma Yolları (Dava Hakları)  
1. Saldırının Önlenmesi Davası  
2. Saldırıya Son Verilmesi Davası  
3. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası  
C. Ad ve Adın Korunması  
1. Dar Anlamda Ad (Öz Ad ve Soyadı)  
a. Soyadı  
b. Öz Ad (Ön Ad)  
2. Geniş Anlamda Ad (Takma Ad, Lakap, Ticaret Unvanı)  
3. Adın Değiştirilmesi  
4. Adın Değiştirilmesine İtiraz  
5. Ad Üzerindeki Hakkın Korunması  
§14. HISIMLIK  
I. Kavram  
II. Hısımlığın Çeşitleri  
A. Kan Hısımlığı  
1. Altsoy-Üstsoy Kan Hısımlığı  
2. Yansoy Kan Hısımlığı  
a. Kan Hısımlığına Bağlanan Sonuçlar  
B. Evlenme ile Doğan Hısımlık (Kayın Hısımlığı)  
1. Hukuki Sonuçları  
C. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  
§15. YERLEŞİM YERİ  
I. Yerleşim Yeri Çeşitleri  
A. İradeye Bağlı Yerleşim Yeri  
B. Yasal Yerleşim Yeri  
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  
II. Yerleşim Yerinin Hukuki Önemi  
§16. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ  
I. Kişisel Durum Kütüğü Çeşitleri  
A. Doğum Kütüğü  
B. Aile Kütüğü  
C. Ölüm Kütüğü  
II. Kişisel Durum Kütüklerinin Hukuki İşlevleri  
A. İspat Aracı  
B. Açıklığı Sağlama  
III. Kişisel Durum Kütüklerinde Değişiklik ve Düzeltme Yapılması  
IV. Kişisel Durum Kütüklerinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk  
§17. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  
I. Ölümün Belirlenmesi  
II. Ölümün Kanıtlanması  
III. Ölümle İlgili Karineler  
A. Birlikte Ölüm Karinesi  
B. Ölüm Karinesi  
1. Ölüm Karinesi İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır:  
a. Kişinin Ölümüne Kesin Gözle Bakılacak Durumlar İçerisinde Kaybolması  
b. Cesedin Bulunamaması  
2. Sonuçları  
C. Gaiplik Karinesi  
1. Gaiplik Kararının Şartları  
a. Gaiplik Kararı için Gaibin Cesedi Bulunamamış Olmalıdır  
b. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmak veya Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamaması  
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Olması  
d. Bir ve Beş Yıllık Süreler  
2. Gaiplik Kararının Sonuçları  
2. Kısım
TÜZEL KİŞİLER
§18. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI  
§19. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ  
I. Yapılarına Göre  
A. Kişi Toplulukları  
B. Mal Toplulukları  
II. Bağlı Oldukları Hukuk Kurallarına Göre  
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  
1. Kamu İdareleri  
2. Kamu Kurumları  
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  
§20. TÜZEL KİŞİLERİN UNSURLARI  
I. Amaç Unsuru  
II. Kişi veya Mal Unsuru  
III. Organizasyon Unsuru  
IV. Hukuki Unsur  
§21. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞU  
I. İzin Sistemi  
II. Normatif Sistem  
III. Serbest Kuruluş Sisteminde  
§22. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ  
I. Hak Ehliyeti  
A. Özel Hukuk Alanında  
B. Hak Ehliyetinin Amacı ile Sınırlı Olması  
II. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti  
§23. TÜZEL KİŞİNİN ORGANLARI  
§24. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  
§25. TÜZEL KİŞİLERİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ  
§26. DERNEKLER  
I. Tanım  
II. Derneğin Unsurları  
A. Kişi Unsuru  
B. Amaç Unsuru  
C. Organizasyon Unsuru  
D. Hukukilik Unsuru  
III. Dernek Türleri  
A. Kamuya Yararlı Dernekler  
B. Çocuk Dernekleri  
C. Ticari İşletme İşleten Dernekler  
D. Özel Kanunlarla Kurulan Dernekler  
IV. Derneğin Kuruluşu  
A. Kurucu Sayısı ve Kurucu Üyelerin Niteliği  
1. Üye Olamayan Kişiler  
2. Kurulması Yasak Dernekler  
B. Dernek Tüzüğü  
C. Kuruluş Bildirisi ve Tüzüğün İncelenmesi ve Tüzel Kişilik Kazanma  
V. Uluslararası Faaliyet  
VI. Dernek Üyeliği, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri  
A. Dernek Üyeliği  
1. Dernek Üyeliği ve Onursal Üyelik  
B. Üyelik Hakları  
C. Üyelik Borçları  
D. Üyeliğin Sona Ermesi  
1. Üyelikten Çıkma  
2. Üyelikten Çıkarılma  
3. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  
E. Üyeliğin Sona Ermesinin Sonuçları  
VII. Dernek Organları  
A. Zorunlu Organlar  
1. Genel Kurul  
a. Niteliği ve Oluşumu  
b. Genel Kurulun Olağan Toplanması  
c. Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması  
d. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  
e. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  
f. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı  
g. Karar Yeter Sayısı  
h. Toplantı Usulü  
i. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  
j. Genel Kurul Kararının İptali  
2. Yönetim Kurulu  
a. Oluşumu  
b. Görevleri  
3. Denetleme Kurulu  
B. Seçimlik Organlar  
VIII. Derneğin Sona Ermesi  
A. Kendiliğinden Sona Erme  
B. Genel Kurul Kararı ile  
C. Mahkeme Kararı ile  
D. Sona Ermenin Sonuçları  
1. Tasfiye (Arıtım)  
2. Özgüleme (Tahsis)  
a. Tasfiye ve Özgülemenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması (DK md. 15, DerYön md. 89)  
b. Tasfiye ve Özgülemenin Mahkeme Kararı ile Yapılması  
§27. VAKIFLAR  
I. Genel Olarak Vakıflar, Vakfın Tanımı ve Özellikleri  
II. Vakfın Unsurları  
A. Malvarlığı Unsuru  
B. Amaç Unsuru  
C. Hukukilik Unsuru  
III. Vakıf Çeşitleri  
A. Aile Vakıfları  
B. Dini Vakıflar  
C. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları  
D. Kamuya Yararlı Vakıflar  
E. Karma Vakıflar  
F. Vakıflar Kanunda Yapılan Tanımlar  
IV. Vakfın Kuruluşu  
A. Vakıf Kurma Ehliyeti  
B. Vakıf Kurma İradesinin Açıklanma Şekli  
C. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  
V. Vakfın Organları  
A. Zorunlu Organ Olarak Yönetim Organı  
B. Vakfın Seçimlik Organları  
VI. Vakıfların Denetlenmesi  
VII. Vakfın Sona Ermesi  
A. Kendiliğinden Sona Erme  
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Amacının Gerçekleşmesinin Olanaksız Hale Gelmesi  
2. Belirli Süreli Kurulmuş Vakıflarda Sürenin Dolması ile veya Bozucu Şartla Kurulmuş Vakıflarda Şartın Gerçekleşmesi ile  
B. Mahkeme Kararıyla Vakfın Sona Ermesi (Vakfın Dağıtılması)  
VIII. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları  
4. Bölüm
AİLE HUKUKU
§28. AİLE KAVRAMI VE TMK’YE GÖRE DÜZENLENEN AİLE ÇEŞİTLERİ  
I. Dar Anlamada Aile  
II. Geniş Anlamda Aile  
III. En Geniş Anlamda Aile  
§29. AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER  
I. Birlik İlkesi  
II. Eşitlik İlkesi  
III. Süreklilik İlkesi  
IV. Zayıfların Korunması İlkesi  
V. Düzenleme Serbestîsinin Bulunmaması İlkesi  
VI. Kamu Müdahalesi İlkesi  
1. Kısım
EVLİLİK HUKUKU 1. Ayırım
NİŞANLILIK
§30. NİŞANLANMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  
§31. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI  
I. Karşılıklı Evlenme Vaadi  
II. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları  
§32. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI  
I. Nişanlanma Ehliyeti  
II. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması  
§33. NİŞANLANMANIN HÜKÜMLERİ  
I. Evlenme Yükümlülüğü  
II. Sadakat Yükümlülüğü  
III. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminatı  
IV. Tanıklıktan Kaçınma  
§34. ŞARTA BAĞLI NİŞANLILIK  
§35. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ  
§36. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ  
I. Hediyelerin İadesi  
II. Maddi ve Manevi Tazminat  
III. Zamanaşımı  
2. Ayırım
EVLENME
§37. GENEL OLARAK  
§38. EVLENMENİN ŞARTLARI  
§39. EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI  
I. Olumlu Maddi Şartlar (Evlenme Ehliyeti)  
A. Ayırt Etme Gücü  
B. Olağan ve Olağanüstü Evlenme Yaşı  
C. Kanuni Temsilcinin İzni  
II. Olumsuz Maddi Şartlar (Mutlak Evlenme Engelleri)  
A. Kan Hısımlığı  
B. Kayın Hısımlığı  
C. Evlatlık İlişkisi  
D. Mevcut Evlilik  
E. Akıl Hastalığı  
III. Nispi Evlenme Engelleri  
A. Kadınlar İçin Bekleme Süresi  
B. Bulaşıcı Hastalıklar  
§40. EVLENMENİN ŞEKLİ ŞARTLARI  
I. Başvuru  
A. Başvurunun Şekli  
B. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi  
II. Evlenme Töreni  
A. Tören Yeri ve Şekli  
B. Aile Cüzdanı ve Dinî Tören  
3. Ayırım
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§41. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  
I. Kişisel İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  
A. Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri  
1. Ortak Konutu (Aile Konutu) Seçme Hakkı  
2. Evlilik Birliğini Birlikte Yönetme Hakkı  
3. Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı ve Yükümlülüğü  
4. Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü  
5. Sadakat Yükümlülüğü  
6. Çocukların Bakımına ve Eğitimine ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü  
7. Yardım Yükümlüğü  
8. Eşlerin İş ve Meslek Seçme Hakkı  
B. Kadının Soyadı  
II. Mali İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  
A. Giderlere Katılma Yükümlülüğü  
B. Evlilik Birliğinin Temsili  
1. Sürekli İhtiyaçlarda Temsil  
2. Diğer İhtiyaçlar İçin Temsil Yetkisi  
3. Temsil Yetkisini Kullanmanın Sonuçları  
4. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  
III. Eşin Üçüncü Kişilerle ve Diğer Eşle Hukuki İlişki İçine Girme Özgürlüğü ve Ehliyeti  
IV. Evlilik Birliğinin Korunması  
A. Genel Olarak  
B. Koruma Tedbirleri  
1. Uyarma, Uzlaştırma ve Uzman Kişi Desteği  
2. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi  
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  
4. Borçlulara Ait Önlemler  
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  
6. Durumun Değişmesi  
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  
4. Ayırım
MAL REJİMLERİ VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
§42. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ  
§43. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ  
§44. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  
I. Genel Olarak  
II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulanması  
A. Kanun Gereği  
B. Sözleşme Gereği  
C. Mahkeme Kararı Gereği  
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet  
IV. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi  
V. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Mallar  
A. Genel Olarak  
B. Edinilmiş Mallar  
1. Kavram  
2. Kanunî Örnekler  
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri  
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  
d. Kişisel Malların Gelirleri  
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  
C. Kişisel Mallar  
1. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar  
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar  
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar  
5. Manevi Tazminat Alacakları  
6. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler  
7. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi  
VI. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  
VII. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi  
A. Eşlerin Mallarını Geri Almaları ve Borçlarını Düzenlemeleri  
B. Her Eşin Artık Değerinin Hesabı  
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri  
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM)  
b. Değer Artış Payı (Alacak) - (DAPA)  
c. Eklenecek Değerler - (ED)  
d. Denkleştirme Alacağı - (DA)  
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri  
a. Değer Artış Payı (Borcu) - (DAPB)  
b. Denkleştirme Borcu - (DB)  
c. Diğer Borçlar  
C. Artık Değer ve Artık Değere Katılma Alacağı  
5. Ayırım
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ
§45. EVLİLİĞİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ, GAİPLİK KARARI İLE SONA ERMESİ  
§46. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ  
I. Yoklukla Malul Evlenmeler  
II. Evlenmenin Mutlak Butlanı  
III. Evlenmenin Nispi Butlanı (İptal Edilebilirlik)  
A. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  
B. Yanılma  
C. Aldatma  
D. Korkutma  
E. Kanuni Temsilcinin Rızasının Olmaması  
F. Butlanı Gerektirmeyen Eksiklikler ve Butlan Davası  
G. Butlan Davasının Sonuçları  
§47. BOŞANMA  
I. Genel Olarak  
II. Boşanmanın Dayandığı Genel İlkeler  
A. Kusur İlkesi  
B. Temelden Sarsılma İlkesi  
C. İrade İlkesi  
D. Elverişsizlik İlkesi  
E. Medeni Kanunumuzun Kabul Ettiği İlke  
III. Boşanma Nedenleri  
A. Özel Boşanma Nedenleri  
1. Zina  
2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  
3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme  
4. Terk  
5. Akıl Hastalığı  
B. Genel Boşanma Nedeni: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması  
1. Genel Olarak  
2. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına İlişkin Karineler  
3. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasına İtiraz  
IV. Boşanma Davası  
A. Dava Hakkı  
B. Yetkili Mahkeme  
C. Tarafların Dava Ehliyeti  
D. Davada Uygulanacak Usul  
E. Geçici Önlemler  
V. Boşanmanın Sonuçları  
A. Genel Sonuçları  
B. Hâkimin Boşanma Kararında Re’sen Düzenleyeceği Hususlar  
C. Hâkimin Talep Üzerine Düzenleyeceği Hususlar  
1. Maddî ve Manevî Tazminat  
2. Yoksulluk Nafakası  
2. Kısım
HISIMLIK
§48. SOYBAĞI  
I. Genel Olarak  
II. Soybağı Çeşitleri  
III. Soybağının Kurulması  
A. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  
B. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  
1. Evlilik Birliği Esaslı Babalık Karinesi  
a. Soybağının Reddi  
aa. Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Ana Rahmine Düşmesi  
ab. Çocuğun Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme  
ac. Dava Hakkı  
ad. Hak Düşürücü Süreler  
ae. Görevli ve Yetkili Mahkeme  
2. Sonradan Evlenme ile Soybağının Kurulması  
a. Bildirim  
b. İtiraz ve İptal  
3. Mahkeme Kararıyla Kurulan Soybağı (Babalık Davası)  
a. Karineler  
b. Hak Düşürücü Süreler (TMK 303)  
c. Ananın Malî Hakları  
4. Tanıma  
a. Tanımanın Maddi Şartları  
b. Tanımanın Şekli Şartı  
c. Bildirim  
d. Tanımanın İptali  
da. Tanıyanın Dava Hakkı  
db. İlgililerin Dava Hakkı  
dc. İspat Yükü  
e. Hak Düşürücü Süreler  
C. Evlat Edinme  
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Koşulları  
a. Yaş Şartı  
b. Bir Yıllık Bakım, Eğitim Şartı  
c. Yarar Şartı  
d. Küçüğün Rızası  
e. Kanuni Temsilcinin Rızası  
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları  
a. Rıza Şartı  
b. Diğer Şartlar  
3. Evlat Edinmede Şekil ve Usul  
4. Evlat Edinmenin Hükümleri  
a. Genel Olarak  
b. Evlenme Yasağı  
c. Mirasçılık İlişkisi  
d. Velayet ve Ana Babanın Hakları  
e. Soyadı ve Ad  
f. Vatandaşlık  
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  
a. Rızanın Bulunmaması Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  
b. Diğer Noksanlar Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  
6. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Süre  
§ 49. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  
I. Soybağının Genel Hükümleri  
A. Çocuğun Soyadı  
B. Çocuk ile Kişisel İlişki  
1. Sınırları  
C. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama  
1. Nafaka Davası Hakkı  
2. Nafaka Miktarının Takdiri  
II. Velayet  
A. Velayet Hakkı Sahipleri  
B. Velayet Altındakiler  
C. Velayetin Kapsamı  
1. Genel Olarak  
2. Çocuğun Adı  
3. Eğitim  
4. Çocuğun Temsil Edilmesi ve Çocuğun Aileyi Temsili  
5. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler  
6. Çocuğun Malları  
D. Velâyetin Kaldırılması  
1. Genel Olarak  
2. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri  
3. Durumun Değişmesi  
III. Nafaka Yükümlüleri  
A. Dava Hakkı ve Dava Sırası  
5. Bölüm
VESAYET
§50. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  
§51. VESAYET ÇEŞİTLERİ  
§52. VESAYET ORGANLARI  
§53. VESAYETİ GEREKTİREN SEBEPLER  
I. Küçüklük  
II. Vesayeti Gerektiren Kısıtlama Nedenleri  
A. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı  
B. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  
C. Hapis  
D. İsteğe Bağlı Kısıtlanma  
§54. KISITLAMADA USUL  
§55. KISITLAMANIN SONUÇLARI  
§56. VASİ ATANMASI  
I. Genel Olarak  
II. Eşin ve Hısımların Önceliği  
III. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  
A. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  
B. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  
C. Kaçınma ve İtiraz  
D. Vasiliğin Sona Ermesi  
IV. Vasinin Görevleri  
A. Defter Tutma  
B. Değerli Şeylerin Saklanması  
C. Taşınırların Satılması  
D. Paraların Yatırılması  
E. Yatırımların Dönüştürülmesi  
F. Ticarî ve Sınaî İşletmeler  
G. Taşınmazların Satılması  
H. Özen ve Temsil  
İ. Malvarlığının Yönetilmesi  
J. Temsil  
1. Yasak İşlemler  
2. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  
a. Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler  
b. Meslek veya Sanat  
c. Serbest Mallar  
§57. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK  
I. Kayyımlık  
A. Genel Olarak  
B. Temsil Kayyımlığı  
C. Yönetim Kayyımlığı  
D. İstek Üzerine Kayyımlık  
II. Yasal Danışmanlık  
A. Genel Olarak  
B. Oy Danışmanlığı  
C. Yönetim Danışmanlığı  
D. Usul  
§58. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  
I. Vesayet Makamından ve Denetim Makamından İzin Alınmasını Gerektiren İşlemler  
§59. VESAYETİN SONA ERMESİ  
I. Küçüklerde  
II. Hükümlülerde  
III. Diğer Kısıtlılarda  
IV. Kayyımlığın ve Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi  
V. Usulü  
§60. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  
I. Devletin Sorumluluğu  
II. Görev ve Yetki  
6. Bölüm
EŞYA HUKUKU 1. Kısım
GENEL OLARAK EŞYA HUKUKU VE ZİLYETLİK
§61. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  
§62. AYNİ HAK KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE AYNİ HAKKIN KONUSU  
I. Ayni Hak Kavramı ve Özellikleri  
II. Ayni Hakkın Konusu ve Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler  
§63. ZİLYETLİK  
I. Genel Olarak Zilyetlik Kavramı  
II. Zilyetliğin Unsurları  
III. Zilyetliğin Hukuki Niteliği  
IV. Zilyetliğin Konusu  
V. Zilyetliğin Çeşitleri  
A. Tek Kişinin Zilyetliği-Çok Kişinin Zilyetliği  
B. Asli-Fer’i Zilyetlik  
C. Dolaylı Zilyet-Dolaysız Zilyet  
VI. Zilyetliğin Kazanılması  
VII. Zilyetliğin Korunması  
A. Zilyetliğin Temelinde Yer Alan Haktan Bağımsız Olarak Korunması  
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Nedeniyle Korunması  
VIII. Zilyetlikte Geri Verme Borcu ve Kapsamı  
A. İyi Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  
B. Kötü Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  
IX. Zilyetliğin Sona Ermesi  
2. Kısım
TAPU SİCİLİ
§64. TAPU SİCİLİ ÇEŞİTLERİ  
I. Ana Siciller  
II. Yardımcı Siciller  
§65. TAPU SİCİLİNE EGEMEN OLAN İLKELER  
I. Tescil İlkesi  
II. Açıklık İlkesi  
III. İlliyet İlkesi  
IV. Güven İlkesi  
V. Devletin Sorumluluğu  
§66. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLER  
I. Kayıt  
II. Tescil  
A. Tescilin Şartları  
1. Tescil Talebi  
2. Hukuki Neden  
3. Belgeleme  
B. Tescilin Hükümleri  
III. Şerh  
A. Kişisel Hakların Şerhi  
B. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin Şerh  
C. Geçici Tescilin Şerhi  
IV. Beyan  
3. Kısım
AYNİ HAKLAR
§67. MÜLKİYET  
I. Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı  
II. Mülkiyet Hakkının Çeşitleri  
A. Müşterek (Paylı) Mülkiyet (MK. Md. 688)  
B. İştirak (Elbirliği) Halinde Mülkiyet (MK. Md. 701)  
III. Taşınmaz Mülkiyeti  
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  
1. Aslen Kazanma  
2. Devren Kazanma  
3. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  
4. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  
IV. Taşınır Mülkiyeti  
§68. SINIRLI AYNİ HAKLAR  
I. İrtifak Hakları  
A. İrtifak Hakkı Çeşitleri  
1. Ayni İrtifak Hakları  
2. Şahsi İrtifak Hakları  
a. İntifa Hakkı (TMK md. 794)  
b. Oturma Hakkı (TMK md. 823)  
c. Karışık İrtifak Hakları  
II. Rehin Hakları  
A. Taşınmaz Rehni  
1. İpotek  
a. İpoteğin Kurulması  
b. İpoteğe Hâkim Olan İlkeler  
c. İpoteğin Hükümleri (TMK md. 888 vd.)  
d. İpoteğin Sona Ermesi  
2. İrat Senedi  
3. İpotekli Borç Senedi  
B. Taşınır Rehni  
1. Taşınır Rehni Çeşitleri  
a. Teslime Bağlı Rehin (TMK md. 939)  
aa. Kurulması  
ab. Hükümleri  
ac. Sona Ermesi  
b. Hapis Hakkı  
ba. Hükümleri (MK. Md. 953)  
c. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  
d. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşiyle Uğraşanlar  
e. Rehinli Tahvil  
7. Bölüm
MİRAS HUKUKU
§69. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TMK’DEKİ YERİ  
§70. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  
§71. MİRASÇILAR  
I. Yasal Mirasçılar ve Zümre Sistemi  
A. Birinci Zümre Mirasçılar (Alt Soy)  
B. İkinci Zümre Mirasçılar (Ana, Baba ve Bunların Altsoyları)  
C. Üçüncü Zümre (Büyük Ana ve Büyük Baba ve Bunların Altsoyu)  
D. Sağ Kalan Eş  
E. Devlet  
II. İradi Mirasçılar ve Belirli Mal Vasiyeti Alacaklısı  
§72. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  
I. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti  
II. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  
A. Vasiyetler  
1. Resmî Vasiyetname  
a. Okunarak İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname  
b. Okunmaksızın ve Yazılmaksızın Yapılan Resmi Vasiyetname  
2. El Yazılı Vasiyetname  
3. Sözlü Vasiyet  
a. Resmi veya El Yazılı Vasiyet Yapılamayan Olağanüstü Haller  
b. Vasiyetçinin İradesini Açıklaması  
c. Vasiyetçinin İrade Açıklamasının Belgelenmesi  
d. Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi  
4. Vasiyetnameden Dönme ve Vasiyetnamenin Yok Olması  
B. Miras Sözleşmesi  
III. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  
A. Mirasçı Atama ve Belirli Mal Vasiyeti  
B. Mirasçı Atama (MA) ve Mal Vasiyeti (MV) Farklar  
C. Miras Sözleşmeleri  
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri  
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras Sözleşmesi)  
a. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri  
3. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  
IV. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar (Şart)  
V. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yüklemeler  
VI. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  
A. Görevleri  
B. Tasarruf Yetkisi  
C. Görevin Sona Ermesi  
D. Sorumluluğu ve Denetlenmesi  
§73. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  
I. İptal Davasının Nedenleri  
II. İptal Davasının Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme  
III. İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler  
A. Bir Yıllık Süre  
B. On Yıllık Süre  
C. Yirmi Yıllık Süre  
D. Def’i  
§74. SAKLI PAY  
I. Saklı Paylı Mirasçılar  
A. Birinci Zümrede Altsoy  
B. İkinci Zümrede Ana ve Baba  
C. Sağ Kalan Eş  
1. Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre  
2. Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre  
3. Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Zümre  
§75. MURİSİN TEREKESİNİ KULLANABİLMESİNİN SINIRLARI (TASARRUF ORANI)  
I. Mevcut (Fiili Tereke)  
II. Terekeye Eklenecek Değerler  
III. Terekeden Çıkarılacak Değerler  
IV. Mirası Red, Mirastan Feragat, Mirastan Iskat  
§76. MİRASIN GEÇMESİ  
I. Mirasın Açılması ve Değerlendirme Anı  
II. Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme  
III. Mirasçılık Ehliyeti  
A. Sağ Doğmak  
B. Hak Ehliyeti  
C. Mirastan Yoksun Olmamak  
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  
a. Yoksunluk Kendiliğinden Sonuç Doğurur  
b. Yoksunluk Geçmişe Etkilidir  
c. Yoksunluk Nispidir  
d. Yoksunluk Kişiseldir  
§77. MİRASIN KAZANILMASI  
I. Mirasın Kendiliğinden Kazanılması ve Külli Kazanım İlkesi  
II. Vasiyet Olunan Malın Kazanılması  
§78. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY İHLAL EDEN TASARRUFLARININ TENKİSİ  
I. Tenkis Davası Açabilecekler  
II. Tenkis Davasının Davalıları  
III. Tenkisin Hükmü  
IV. Tenkiste Sıra  
§79. MİRASIN PAYLAŞILMASI  
I. Paylaşma Kuralları  
II. Payların Oluşturulması ve Özgülenmesi  
Kaynaklar  
Madde Dizini  
Kavramlar Dizini  
 


Zafer Zeytin ...
Mart 2017
29.90 TL
Sepete Ekle
Ali Naim İnan
Ekim 2014
27.90 TL
Sepete Ekle
Gülriz Uygur ...
Mayıs 2018
49.90 TL
Sepete Ekle
Nihat İnal
Nisan 2018
195.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  
Birinci Baskıya Önsözden Alıntı  
TÜRK MEDENİ HUKUKU I. Bölüm
HUKUK VE MEDENİ HUKUK
§1. HUKUKUN VE MEDENİ HUKUKUN TOPLUMSAL YERİ VE ÖZELLİKLERİ  
I. Hukuk Kavramı  
II. Diğer Toplumsal Düzen Kuralları  
III. Hukuk Kurallarının İşlevleri  
§2. HUKUK KURALLARININ ÖZELLİKLERİ  
§3. HUKUK SİSTEMİ VE MEDENİ HUKUK  
I. Ulusal Hukuk - Uluslararası Hukuk  
II. Maddi Hukuk - Şekli Hukuk  
III. Kamu Hukuku - Özel Hukuk  
§4. MEDENİ HUKUK  
I. Medeni Hukukun Konusu ve Medeni Hukuk Dalları  
A. Kişiler Hukuku  
B. Aile Hukuku  
C. Borçlar Hukuku  
D. Eşya Hukuku  
E. Miras Hukuku  
2. Bölüm
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
§5. GENEL OLARAK  
§6. MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI  
I. Medeni Hukukun Yazılı Kaynaklar  
A. Türk Medeni Kanunu  
B. Türk Borçlar Kanunu  
C. Diğer Yasal Düzenlemeler  
II. Örf ve Âdet hukuku (Medeni Hukukun Yazılı Olmayan Kaynağı)  
A. Süreklilik (Maddi Unsur)  
B. Uyma Zorunluluğu (Manevi Unsur)  
C. Kamu Düzenine Aykırı Olmama (Hukuki Unsur)  
D. Örf ve Âdet hukuku Yazılı Hukuk Kurallarına Aykırı Olabilir Mi?  
E. Örf ve Âdet hukuku Kurallarının Çeşitleri  
F. Örf ve Adet Hukuk Kurallarının Tespiti ve Uygulanması  
III. Hâkimin Yarattığı Hukuk  
A. Hâkimin Hukuk Yaratma Yöntemi  
B. Hâkimin Yarattığı Hukukun Etkisi  
§7. MEDENİ HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI  
I. Medeni Hukuk Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması  
II. Medeni Hukuk Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması  
A. Hukuk Kurallarının Geriye Yürümeme İlkesi (Makable Şamil Olmama)  
B. Geriye Yürümeme İlkesinin Uygulanmadığı Haller  
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâk  
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler  
3. Beklemece Haklar  
C. Özel Kanun - Genel Kanun - Sonraki Kanun - Önceki Kanun İlişkisi  
1. Üst Normun Geçerliliği  
2. Özel Kanun - Genel Kanun  
3. Sonraki Kanun - Önceki Kanun  
III. Medeni Hukuk Kurallarının Anlam Bakımından Uygulanması  
A. Kanunun Sözüyle ve Özüyle Uygulanması (Hukuk Kurallarının Yorumu)  
1. Yorum Çeşitleri  
2. Yorum Teorileri  
a. Sübjektif Yorum Teorisi  
b. Objektif Yorum Teorisi  
c. Karma Yorum Teorisi  
d. Serbest Yorum Teorisi  
3. Yorum Yöntemleri  
a. Lâfzî Yorum Yöntemi  
b. Mantıksal ve Sistematik Yorum Yöntemi  
c. Amaçsal Yorum Yöntemi  
IV. Hâkimin Takdir Yetkisi  
A. Hâkime Takdir Yetkisinin Açıkça Tanındığı Haller  
B. Kanununda Kullanılan İfadeler  
C. Takdir Yetkisini Kullanma Biçimi ve Denetimi  
§8. HUKUK KURALLARININ İHLALİNE BAĞLANAN YAPTIRIMLAR  
I. Genel Olarak  
A. Medeni Hukuk (Özel Hukuk) Alanındaki Yaptırım Çeşitleri  
1. Yokluk  
2. Geçersizlik (Hükümsüzlük)  
a. Mutlak Butlan (Kesin hükümsüzlük)  
b. Kısmi Butlan  
3. İptal Edilebilirlik (Nispi Butlan)  
4. Tazminat  
§9. DÜRÜSTLÜK KURALI VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI  
I. Hak Kavramı  
II. Hak Çeşitleri  
A. Mutlak Haklar ve Nispi Haklar  
B. Ayni Haklar ve Şahsi Haklar  
C. Malvarlığı Hakları ve Kişilik Hakları  
D. Devredilebilen Haklar ve Devredilemeyen Haklar  
III. Borç Kavramı  
IV. Dürüstlük Kuralı  
V. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın (Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı) Şartları  
A. Dürüstlük Kuralına Açık Aykırılık  
B. Bir Zararın Doğması  
VI. Dürüstlük Kuralına Aykırılığın Sonucu  
§10. İYİNİYET KURALI  
I. İyiniyetin Unsurları  
A. Bilgisizlik  
B. Hukuken Hoş Görülebilir Olma  
II. İyiniyet Kuralının Uygulanma Alanı  
A. Kişi Bakımından Uygulama  
B. Zaman Bakımından Uygulama  
C. Ayni Hak Kazanımında İyiniyet Kuralının Uygulanması  
1. Taşınır Malın Mülkiyetinin Kazanılmasında İyiniyet Kuralının Uygulanması  
a. Sahibinin Elinden Rızası ile Çıkan Taşınırlar  
b. Sahibinin Elinden Rızası Dışı Çıkan Taşınırlar  
ba. Para ve Hamiline Yazılı Senetler  
bb. Açık Arttırma, Pazar ve Benzeri Yerlerden Alınan Şeyler  
2. İyiniyetin Aile Hukukundaki Uygulama Alanı  
3. İyiniyetin Borçlar Hukuku Alanında Uygulama Alanı  
III. İyiniyetin Hukuki Niteliği  
§11. İSPAT KURALLARI  
I. İspat Yükü  
A. Genel Kural  
B. İstisnalar  
1. Kanunun Açıkça Öngördüğü İstisnalar  
2. Kanuni Karineler  
3. Dürüstlük Kuralından Kaynaklanan İstisnalar  
II. Resmi Sicil ve Senetlerin İspat Gücü  
3. Bölüm
KİŞİLER HUKUKU 1. Kısım
GERÇEK KİŞİLER
§12. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI, HAK VE FİİL EHLİYETİ  
I. Gerçek Kişiler  
A. Kişiliğin Başlangıcı  
B. Hak Ehliyeti  
1. Hak Ehliyetine İlişkin Bazı Kısıtlamalar  
C. Fiil (Eylem) Ehliyeti  
1. Hukuki İşlem Ehliyeti  
a. Borçlandırıcı İşlemler  
b. Tasarruf İşlemleri  
D. Haksız Fiil (’den Sorumlu Olma) Ehliyeti  
E. Fiil Ehliyetinin Koşulları  
1. Ayırt Etme Gücü (Sezginlik, Temyiz Kudreti)  
2. Erginlik (Reşit Olma)  
a. Yaş Erginliği  
b. Evlenme ile Erginlik  
c. Yargısal Erginlik  
3. Kısıtlı Olmama  
F. Kişilerin Fiil Ehliyetlerine Göre Tasnifi  
1. Tam Ehliyetliler  
2. Sınırlı Ehliyetliler  
a. Evli Kişiler  
b. Kendilerine Yasal Danışman Atananlar  
3. Sınırlı Ehliyetsizler  
4. Tam Ehliyetsizler  
§13. KİŞİLİK HAKLARI  
I. Genel Olarak  
II. Kişilik Haklarının Özellikleri  
III. Kişilik Haklarının Konusu Olan Bazı Kişisel Değerler  
A. Yaşam  
B. Vücut Bütünlüğü  
C. Sağlık  
D. Özgürlükler  
E. İnsan Onuru  
F. İsim ve Resim Üzerindeki Hak  
G. Giz (Sır) Alanı ve Özel Hayat  
IV. Kişiliğin Korunması  
A. Kişilik Haklarının Korunma Yolları  
1. Kişilik Haklarının Hukuki İşlemlerle Yapılan Saldırılara Karşı Korunması  
2. Kişilik Haklarının Üçüncü Kişilerin Hukuka Aykırı Saldırılarına Karşı Korunması  
a. Kişilik Hakkı Zedelenen Kimsenin Rızası  
b. Daha Üstün Nitelikte Özel Yarar  
c. Kamusal Yarar  
d. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması  
B. Koruma Yolları (Dava Hakları)  
1. Saldırının Önlenmesi Davası  
2. Saldırıya Son Verilmesi Davası  
3. Hukuka Aykırılığın Tespiti Davası  
C. Ad ve Adın Korunması  
1. Dar Anlamda Ad (Öz Ad ve Soyadı)  
a. Soyadı  
b. Öz Ad (Ön Ad)  
2. Geniş Anlamda Ad (Takma Ad, Lakap, Ticaret Unvanı)  
3. Adın Değiştirilmesi  
4. Adın Değiştirilmesine İtiraz  
5. Ad Üzerindeki Hakkın Korunması  
§14. HISIMLIK  
I. Kavram  
II. Hısımlığın Çeşitleri  
A. Kan Hısımlığı  
1. Altsoy-Üstsoy Kan Hısımlığı  
2. Yansoy Kan Hısımlığı  
a. Kan Hısımlığına Bağlanan Sonuçlar  
B. Evlenme ile Doğan Hısımlık (Kayın Hısımlığı)  
1. Hukuki Sonuçları  
C. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  
§15. YERLEŞİM YERİ  
I. Yerleşim Yeri Çeşitleri  
A. İradeye Bağlı Yerleşim Yeri  
B. Yasal Yerleşim Yeri  
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  
II. Yerleşim Yerinin Hukuki Önemi  
§16. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ  
I. Kişisel Durum Kütüğü Çeşitleri  
A. Doğum Kütüğü  
B. Aile Kütüğü  
C. Ölüm Kütüğü  
II. Kişisel Durum Kütüklerinin Hukuki İşlevleri  
A. İspat Aracı  
B. Açıklığı Sağlama  
III. Kişisel Durum Kütüklerinde Değişiklik ve Düzeltme Yapılması  
IV. Kişisel Durum Kütüklerinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk  
§17. GERÇEK KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  
I. Ölümün Belirlenmesi  
II. Ölümün Kanıtlanması  
III. Ölümle İlgili Karineler  
A. Birlikte Ölüm Karinesi  
B. Ölüm Karinesi  
1. Ölüm Karinesi İçin Aşağıdaki Şartlar Aranır:  
a. Kişinin Ölümüne Kesin Gözle Bakılacak Durumlar İçerisinde Kaybolması  
b. Cesedin Bulunamaması  
2. Sonuçları  
C. Gaiplik Karinesi  
1. Gaiplik Kararının Şartları  
a. Gaiplik Kararı için Gaibin Cesedi Bulunamamış Olmalıdır  
b. Ölüm Tehlikesi İçinde Kaybolmak veya Kendisinden Uzun Zamandan Beri Haber Alınamaması  
c. Ölümün Kuvvetle Muhtemel Olması  
d. Bir ve Beş Yıllık Süreler  
2. Gaiplik Kararının Sonuçları  
2. Kısım
TÜZEL KİŞİLER
§18. TÜZEL KİŞİ KAVRAMI  
§19. TÜZEL KİŞİLERİN ÇEŞİTLERİ  
I. Yapılarına Göre  
A. Kişi Toplulukları  
B. Mal Toplulukları  
II. Bağlı Oldukları Hukuk Kurallarına Göre  
A. Kamu Hukuku Tüzel Kişileri  
1. Kamu İdareleri  
2. Kamu Kurumları  
B. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  
§20. TÜZEL KİŞİLERİN UNSURLARI  
I. Amaç Unsuru  
II. Kişi veya Mal Unsuru  
III. Organizasyon Unsuru  
IV. Hukuki Unsur  
§21. TÜZEL KİŞİLERİN KURULUŞU  
I. İzin Sistemi  
II. Normatif Sistem  
III. Serbest Kuruluş Sisteminde  
§22. TÜZEL KİŞİLERİN EHLİYETİ  
I. Hak Ehliyeti  
A. Özel Hukuk Alanında  
B. Hak Ehliyetinin Amacı ile Sınırlı Olması  
II. Tüzel Kişilerin Fiil Ehliyeti  
§23. TÜZEL KİŞİNİN ORGANLARI  
§24. TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ  
§25. TÜZEL KİŞİLERİN MALVARLIĞININ TASFİYESİ VE MALVARLIĞININ ÖZGÜLENMESİ  
§26. DERNEKLER  
I. Tanım  
II. Derneğin Unsurları  
A. Kişi Unsuru  
B. Amaç Unsuru  
C. Organizasyon Unsuru  
D. Hukukilik Unsuru  
III. Dernek Türleri  
A. Kamuya Yararlı Dernekler  
B. Çocuk Dernekleri  
C. Ticari İşletme İşleten Dernekler  
D. Özel Kanunlarla Kurulan Dernekler  
IV. Derneğin Kuruluşu  
A. Kurucu Sayısı ve Kurucu Üyelerin Niteliği  
1. Üye Olamayan Kişiler  
2. Kurulması Yasak Dernekler  
B. Dernek Tüzüğü  
C. Kuruluş Bildirisi ve Tüzüğün İncelenmesi ve Tüzel Kişilik Kazanma  
V. Uluslararası Faaliyet  
VI. Dernek Üyeliği, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri  
A. Dernek Üyeliği  
1. Dernek Üyeliği ve Onursal Üyelik  
B. Üyelik Hakları  
C. Üyelik Borçları  
D. Üyeliğin Sona Ermesi  
1. Üyelikten Çıkma  
2. Üyelikten Çıkarılma  
3. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  
E. Üyeliğin Sona Ermesinin Sonuçları  
VII. Dernek Organları  
A. Zorunlu Organlar  
1. Genel Kurul  
a. Niteliği ve Oluşumu  
b. Genel Kurulun Olağan Toplanması  
c. Genel Kurulun Olağanüstü Toplanması  
d. Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar  
e. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  
f. Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı  
g. Karar Yeter Sayısı  
h. Toplantı Usulü  
i. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri  
j. Genel Kurul Kararının İptali  
2. Yönetim Kurulu  
a. Oluşumu  
b. Görevleri  
3. Denetleme Kurulu  
B. Seçimlik Organlar  
VIII. Derneğin Sona Ermesi  
A. Kendiliğinden Sona Erme  
B. Genel Kurul Kararı ile  
C. Mahkeme Kararı ile  
D. Sona Ermenin Sonuçları  
1. Tasfiye (Arıtım)  
2. Özgüleme (Tahsis)  
a. Tasfiye ve Özgülemenin Dernek Tüzüğünde Gösterilen Esaslara Göre Yapılması (DK md. 15, DerYön md. 89)  
b. Tasfiye ve Özgülemenin Mahkeme Kararı ile Yapılması  
§27. VAKIFLAR  
I. Genel Olarak Vakıflar, Vakfın Tanımı ve Özellikleri  
II. Vakfın Unsurları  
A. Malvarlığı Unsuru  
B. Amaç Unsuru  
C. Hukukilik Unsuru  
III. Vakıf Çeşitleri  
A. Aile Vakıfları  
B. Dini Vakıflar  
C. Çalıştırılanlara ve İşçilere Yardım Vakıfları  
D. Kamuya Yararlı Vakıflar  
E. Karma Vakıflar  
F. Vakıflar Kanunda Yapılan Tanımlar  
IV. Vakfın Kuruluşu  
A. Vakıf Kurma Ehliyeti  
B. Vakıf Kurma İradesinin Açıklanma Şekli  
C. Vakfın Tüzel Kişilik Kazanması  
V. Vakfın Organları  
A. Zorunlu Organ Olarak Yönetim Organı  
B. Vakfın Seçimlik Organları  
VI. Vakıfların Denetlenmesi  
VII. Vakfın Sona Ermesi  
A. Kendiliğinden Sona Erme  
1. Amacın Gerçekleşmesi veya Amacının Gerçekleşmesinin Olanaksız Hale Gelmesi  
2. Belirli Süreli Kurulmuş Vakıflarda Sürenin Dolması ile veya Bozucu Şartla Kurulmuş Vakıflarda Şartın Gerçekleşmesi ile  
B. Mahkeme Kararıyla Vakfın Sona Ermesi (Vakfın Dağıtılması)  
VIII. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları  
4. Bölüm
AİLE HUKUKU
§28. AİLE KAVRAMI VE TMK’YE GÖRE DÜZENLENEN AİLE ÇEŞİTLERİ  
I. Dar Anlamada Aile  
II. Geniş Anlamda Aile  
III. En Geniş Anlamda Aile  
§29. AİLE HUKUKUNDA GEÇERLİ OLAN İLKELER  
I. Birlik İlkesi  
II. Eşitlik İlkesi  
III. Süreklilik İlkesi  
IV. Zayıfların Korunması İlkesi  
V. Düzenleme Serbestîsinin Bulunmaması İlkesi  
VI. Kamu Müdahalesi İlkesi  
1. Kısım
EVLİLİK HUKUKU 1. Ayırım
NİŞANLILIK
§30. NİŞANLANMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  
§31. NİŞANLANMANIN KURUCU UNSURLARI  
I. Karşılıklı Evlenme Vaadi  
II. Nişanlanacak Kişilerin Ayrı Cinsiyetten Olmaları  
§32. NİŞANLANMANIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI  
I. Nişanlanma Ehliyeti  
II. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması  
§33. NİŞANLANMANIN HÜKÜMLERİ  
I. Evlenme Yükümlülüğü  
II. Sadakat Yükümlülüğü  
III. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı ve Manevi Tazminatı  
IV. Tanıklıktan Kaçınma  
§34. ŞARTA BAĞLI NİŞANLILIK  
§35. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ  
§36. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ  
I. Hediyelerin İadesi  
II. Maddi ve Manevi Tazminat  
III. Zamanaşımı  
2. Ayırım
EVLENME
§37. GENEL OLARAK  
§38. EVLENMENİN ŞARTLARI  
§39. EVLENMENİN MADDİ ŞARTLARI  
I. Olumlu Maddi Şartlar (Evlenme Ehliyeti)  
A. Ayırt Etme Gücü  
B. Olağan ve Olağanüstü Evlenme Yaşı  
C. Kanuni Temsilcinin İzni  
II. Olumsuz Maddi Şartlar (Mutlak Evlenme Engelleri)  
A. Kan Hısımlığı  
B. Kayın Hısımlığı  
C. Evlatlık İlişkisi  
D. Mevcut Evlilik  
E. Akıl Hastalığı  
III. Nispi Evlenme Engelleri  
A. Kadınlar İçin Bekleme Süresi  
B. Bulaşıcı Hastalıklar  
§40. EVLENMENİN ŞEKLİ ŞARTLARI  
I. Başvuru  
A. Başvurunun Şekli  
B. Başvurunun İncelenmesi ve Reddi  
II. Evlenme Töreni  
A. Tören Yeri ve Şekli  
B. Aile Cüzdanı ve Dinî Tören  
3. Ayırım
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§41. EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ  
I. Kişisel İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  
A. Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri  
1. Ortak Konutu (Aile Konutu) Seçme Hakkı  
2. Evlilik Birliğini Birlikte Yönetme Hakkı  
3. Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı ve Yükümlülüğü  
4. Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü  
5. Sadakat Yükümlülüğü  
6. Çocukların Bakımına ve Eğitimine ve Gözetimine Özen Gösterme Yükümlülüğü  
7. Yardım Yükümlüğü  
8. Eşlerin İş ve Meslek Seçme Hakkı  
B. Kadının Soyadı  
II. Mali İlişkilere İlişkin Genel Hükümler  
A. Giderlere Katılma Yükümlülüğü  
B. Evlilik Birliğinin Temsili  
1. Sürekli İhtiyaçlarda Temsil  
2. Diğer İhtiyaçlar İçin Temsil Yetkisi  
3. Temsil Yetkisini Kullanmanın Sonuçları  
4. Temsil Yetkisinin Kaldırılması  
III. Eşin Üçüncü Kişilerle ve Diğer Eşle Hukuki İlişki İçine Girme Özgürlüğü ve Ehliyeti  
IV. Evlilik Birliğinin Korunması  
A. Genel Olarak  
B. Koruma Tedbirleri  
1. Uyarma, Uzlaştırma ve Uzman Kişi Desteği  
2. Evlilik Birliğinin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi  
3. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi  
4. Borçlulara Ait Önlemler  
5. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması  
6. Durumun Değişmesi  
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  
4. Ayırım
MAL REJİMLERİ VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ
§42. YASAL VE SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ  
§43. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ  
§44. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ  
I. Genel Olarak  
II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Uygulanması  
A. Kanun Gereği  
B. Sözleşme Gereği  
C. Mahkeme Kararı Gereği  
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mülkiyet  
IV. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkisi  
V. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimindeki Mallar  
A. Genel Olarak  
B. Edinilmiş Mallar  
1. Kavram  
2. Kanunî Örnekler  
a. Çalışma Karşılığı Edinilen Malvarlığı Değerleri  
b. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacıyla Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler  
c. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar  
d. Kişisel Malların Gelirleri  
e. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi)  
C. Kişisel Mallar  
1. Yalnız Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya  
2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Başlangıcından Önceki Mallar  
3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Miras Yoluyla Edinilen Mallar  
4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Süresince Karşılıksız Edinilen Mallar  
5. Manevi Tazminat Alacakları  
6. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler  
7. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Edinilmiş Malların Kişisel Mal Kabul Edilmesi  
VI. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi  
VII. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi  
A. Eşlerin Mallarını Geri Almaları ve Borçlarını Düzenlemeleri  
B. Her Eşin Artık Değerinin Hesabı  
1. Artık Değer Hesabının Aktifleri  
a. Mevcut Edinilmiş Mallar (EM)  
b. Değer Artış Payı (Alacak) - (DAPA)  
c. Eklenecek Değerler - (ED)  
d. Denkleştirme Alacağı - (DA)  
2. Artık Değer Hesabının Pasifleri  
a. Değer Artış Payı (Borcu) - (DAPB)  
b. Denkleştirme Borcu - (DB)  
c. Diğer Borçlar  
C. Artık Değer ve Artık Değere Katılma Alacağı  
5. Ayırım
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SONA ERMESİ
§45. EVLİLİĞİN ÖLÜM, ÖLÜM KARİNESİ, GAİPLİK KARARI İLE SONA ERMESİ  
§46. EVLENMENİN GEÇERSİZLİĞİ  
I. Yoklukla Malul Evlenmeler  
II. Evlenmenin Mutlak Butlanı  
III. Evlenmenin Nispi Butlanı (İptal Edilebilirlik)  
A. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  
B. Yanılma  
C. Aldatma  
D. Korkutma  
E. Kanuni Temsilcinin Rızasının Olmaması  
F. Butlanı Gerektirmeyen Eksiklikler ve Butlan Davası  
G. Butlan Davasının Sonuçları  
§47. BOŞANMA  
I. Genel Olarak  
II. Boşanmanın Dayandığı Genel İlkeler  
A. Kusur İlkesi  
B. Temelden Sarsılma İlkesi  
C. İrade İlkesi  
D. Elverişsizlik İlkesi  
E. Medeni Kanunumuzun Kabul Ettiği İlke  
III. Boşanma Nedenleri  
A. Özel Boşanma Nedenleri  
1. Zina  
2. Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  
3. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme  
4. Terk  
5. Akıl Hastalığı  
B. Genel Boşanma Nedeni: Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması  
1. Genel Olarak  
2. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılmasına İlişkin Karineler  
3. Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davasına İtiraz  
IV. Boşanma Davası  
A. Dava Hakkı  
B. Yetkili Mahkeme  
C. Tarafların Dava Ehliyeti  
D. Davada Uygulanacak Usul  
E. Geçici Önlemler  
V. Boşanmanın Sonuçları  
A. Genel Sonuçları  
B. Hâkimin Boşanma Kararında Re’sen Düzenleyeceği Hususlar  
C. Hâkimin Talep Üzerine Düzenleyeceği Hususlar  
1. Maddî ve Manevî Tazminat  
2. Yoksulluk Nafakası  
2. Kısım
HISIMLIK
§48. SOYBAĞI  
I. Genel Olarak  
II. Soybağı Çeşitleri  
III. Soybağının Kurulması  
A. Ana ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  
B. Baba ile Çocuk Arasında Soybağının Kurulması  
1. Evlilik Birliği Esaslı Babalık Karinesi  
a. Soybağının Reddi  
aa. Çocuğun Evlilik Birliği İçinde Ana Rahmine Düşmesi  
ab. Çocuğun Evlenmeden Önce veya Ayrı Yaşama Sırasında Ana Rahmine Düşme  
ac. Dava Hakkı  
ad. Hak Düşürücü Süreler  
ae. Görevli ve Yetkili Mahkeme  
2. Sonradan Evlenme ile Soybağının Kurulması  
a. Bildirim  
b. İtiraz ve İptal  
3. Mahkeme Kararıyla Kurulan Soybağı (Babalık Davası)  
a. Karineler  
b. Hak Düşürücü Süreler (TMK 303)  
c. Ananın Malî Hakları  
4. Tanıma  
a. Tanımanın Maddi Şartları  
b. Tanımanın Şekli Şartı  
c. Bildirim  
d. Tanımanın İptali  
da. Tanıyanın Dava Hakkı  
db. İlgililerin Dava Hakkı  
dc. İspat Yükü  
e. Hak Düşürücü Süreler  
C. Evlat Edinme  
1. Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Koşulları  
a. Yaş Şartı  
b. Bir Yıllık Bakım, Eğitim Şartı  
c. Yarar Şartı  
d. Küçüğün Rızası  
e. Kanuni Temsilcinin Rızası  
2. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları  
a. Rıza Şartı  
b. Diğer Şartlar  
3. Evlat Edinmede Şekil ve Usul  
4. Evlat Edinmenin Hükümleri  
a. Genel Olarak  
b. Evlenme Yasağı  
c. Mirasçılık İlişkisi  
d. Velayet ve Ana Babanın Hakları  
e. Soyadı ve Ad  
f. Vatandaşlık  
5. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması  
a. Rızanın Bulunmaması Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  
b. Diğer Noksanlar Nedeniyle Evlatlık İlişkisinin Sona Ermesi  
6. Evlatlık İlişkisinin Kaldırılmasında Süre  
§ 49. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ  
I. Soybağının Genel Hükümleri  
A. Çocuğun Soyadı  
B. Çocuk ile Kişisel İlişki  
1. Sınırları  
C. Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama  
1. Nafaka Davası Hakkı  
2. Nafaka Miktarının Takdiri  
II. Velayet  
A. Velayet Hakkı Sahipleri  
B. Velayet Altındakiler  
C. Velayetin Kapsamı  
1. Genel Olarak  
2. Çocuğun Adı  
3. Eğitim  
4. Çocuğun Temsil Edilmesi ve Çocuğun Aileyi Temsili  
5. Çocuk ile Ana ve Baba Arasındaki Hukukî İşlemler  
6. Çocuğun Malları  
D. Velâyetin Kaldırılması  
1. Genel Olarak  
2. Velâyetin Kaldırılması Hâlinde Ana ve Babanın Yükümlülükleri  
3. Durumun Değişmesi  
III. Nafaka Yükümlüleri  
A. Dava Hakkı ve Dava Sırası  
5. Bölüm
VESAYET
§50. VESAYET VE VELAYET ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  
§51. VESAYET ÇEŞİTLERİ  
§52. VESAYET ORGANLARI  
§53. VESAYETİ GEREKTİREN SEBEPLER  
I. Küçüklük  
II. Vesayeti Gerektiren Kısıtlama Nedenleri  
A. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı  
B. Savurganlık, Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı, Kötü Yaşama Tarzı, Kötü Yönetim  
C. Hapis  
D. İsteğe Bağlı Kısıtlanma  
§54. KISITLAMADA USUL  
§55. KISITLAMANIN SONUÇLARI  
§56. VASİ ATANMASI  
I. Genel Olarak  
II. Eşin ve Hısımların Önceliği  
III. Vasiliği Kabul Yükümlülüğü  
A. Vasilikten Kaçınma Sebepleri  
B. Vasiliğe Engel Olan Sebepler  
C. Kaçınma ve İtiraz  
D. Vasiliğin Sona Ermesi  
IV. Vasinin Görevleri  
A. Defter Tutma  
B. Değerli Şeylerin Saklanması  
C. Taşınırların Satılması  
D. Paraların Yatırılması  
E. Yatırımların Dönüştürülmesi  
F. Ticarî ve Sınaî İşletmeler  
G. Taşınmazların Satılması  
H. Özen ve Temsil  
İ. Malvarlığının Yönetilmesi  
J. Temsil  
1. Yasak İşlemler  
2. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler  
a. Vasinin Rızasıyla Yapabileceği İşlemler  
b. Meslek veya Sanat  
c. Serbest Mallar  
§57. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK  
I. Kayyımlık  
A. Genel Olarak  
B. Temsil Kayyımlığı  
C. Yönetim Kayyımlığı  
D. İstek Üzerine Kayyımlık  
II. Yasal Danışmanlık  
A. Genel Olarak  
B. Oy Danışmanlığı  
C. Yönetim Danışmanlığı  
D. Usul  
§58. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİ  
I. Vesayet Makamından ve Denetim Makamından İzin Alınmasını Gerektiren İşlemler  
§59. VESAYETİN SONA ERMESİ  
I. Küçüklerde  
II. Hükümlülerde  
III. Diğer Kısıtlılarda  
IV. Kayyımlığın ve Yasal Danışmanlığın Sona Ermesi  
V. Usulü  
§60. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU  
I. Devletin Sorumluluğu  
II. Görev ve Yetki  
6. Bölüm
EŞYA HUKUKU 1. Kısım
GENEL OLARAK EŞYA HUKUKU VE ZİLYETLİK
§61. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI  
§62. AYNİ HAK KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE AYNİ HAKKIN KONUSU  
I. Ayni Hak Kavramı ve Özellikleri  
II. Ayni Hakkın Konusu ve Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler  
§63. ZİLYETLİK  
I. Genel Olarak Zilyetlik Kavramı  
II. Zilyetliğin Unsurları  
III. Zilyetliğin Hukuki Niteliği  
IV. Zilyetliğin Konusu  
V. Zilyetliğin Çeşitleri  
A. Tek Kişinin Zilyetliği-Çok Kişinin Zilyetliği  
B. Asli-Fer’i Zilyetlik  
C. Dolaylı Zilyet-Dolaysız Zilyet  
VI. Zilyetliğin Kazanılması  
VII. Zilyetliğin Korunması  
A. Zilyetliğin Temelinde Yer Alan Haktan Bağımsız Olarak Korunması  
B. Zilyetliğin Temelinde Yer Aldığı Varsayılan Hak Nedeniyle Korunması  
VIII. Zilyetlikte Geri Verme Borcu ve Kapsamı  
A. İyi Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  
B. Kötü Niyetli Zilyedin Geri Verme Borcu  
IX. Zilyetliğin Sona Ermesi  
2. Kısım
TAPU SİCİLİ
§64. TAPU SİCİLİ ÇEŞİTLERİ  
I. Ana Siciller  
II. Yardımcı Siciller  
§65. TAPU SİCİLİNE EGEMEN OLAN İLKELER  
I. Tescil İlkesi  
II. Açıklık İlkesi  
III. İlliyet İlkesi  
IV. Güven İlkesi  
V. Devletin Sorumluluğu  
§66. TAPU SİCİLİNDE YAPILAN İŞLEMLER  
I. Kayıt  
II. Tescil  
A. Tescilin Şartları  
1. Tescil Talebi  
2. Hukuki Neden  
3. Belgeleme  
B. Tescilin Hükümleri  
III. Şerh  
A. Kişisel Hakların Şerhi  
B. Malikin Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasına İlişkin Şerh  
C. Geçici Tescilin Şerhi  
IV. Beyan  
3. Kısım
AYNİ HAKLAR
§67. MÜLKİYET  
I. Mülkiyet Hakkının Konusu ve Kapsamı  
II. Mülkiyet Hakkının Çeşitleri  
A. Müşterek (Paylı) Mülkiyet (MK. Md. 688)  
B. İştirak (Elbirliği) Halinde Mülkiyet (MK. Md. 701)  
III. Taşınmaz Mülkiyeti  
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  
1. Aslen Kazanma  
2. Devren Kazanma  
3. Olağan Zamanaşımı ile Kazanma  
4. Olağanüstü Zamanaşımı ile Kazanma  
IV. Taşınır Mülkiyeti  
§68. SINIRLI AYNİ HAKLAR  
I. İrtifak Hakları  
A. İrtifak Hakkı Çeşitleri  
1. Ayni İrtifak Hakları  
2. Şahsi İrtifak Hakları  
a. İntifa Hakkı (TMK md. 794)  
b. Oturma Hakkı (TMK md. 823)  
c. Karışık İrtifak Hakları  
II. Rehin Hakları  
A. Taşınmaz Rehni  
1. İpotek  
a. İpoteğin Kurulması  
b. İpoteğe Hâkim Olan İlkeler  
c. İpoteğin Hükümleri (TMK md. 888 vd.)  
d. İpoteğin Sona Ermesi  
2. İrat Senedi  
3. İpotekli Borç Senedi  
B. Taşınır Rehni  
1. Taşınır Rehni Çeşitleri  
a. Teslime Bağlı Rehin (TMK md. 939)  
aa. Kurulması  
ab. Hükümleri  
ac. Sona Ermesi  
b. Hapis Hakkı  
ba. Hükümleri (MK. Md. 953)  
c. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin  
d. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşiyle Uğraşanlar  
e. Rehinli Tahvil  
7. Bölüm
MİRAS HUKUKU
§69. TÜRK MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE TMK’DEKİ YERİ  
§70. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  
§71. MİRASÇILAR  
I. Yasal Mirasçılar ve Zümre Sistemi  
A. Birinci Zümre Mirasçılar (Alt Soy)  
B. İkinci Zümre Mirasçılar (Ana, Baba ve Bunların Altsoyları)  
C. Üçüncü Zümre (Büyük Ana ve Büyük Baba ve Bunların Altsoyu)  
D. Sağ Kalan Eş  
E. Devlet  
II. İradi Mirasçılar ve Belirli Mal Vasiyeti Alacaklısı  
§72. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  
I. Ölüme Bağlı Tasarruf Yapma Ehliyeti  
II. Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  
A. Vasiyetler  
1. Resmî Vasiyetname  
a. Okunarak İmzalanarak Yapılan Resmi Vasiyetname  
b. Okunmaksızın ve Yazılmaksızın Yapılan Resmi Vasiyetname  
2. El Yazılı Vasiyetname  
3. Sözlü Vasiyet  
a. Resmi veya El Yazılı Vasiyet Yapılamayan Olağanüstü Haller  
b. Vasiyetçinin İradesini Açıklaması  
c. Vasiyetçinin İrade Açıklamasının Belgelenmesi  
d. Sözlü Vasiyetin Hükümden Düşmesi  
4. Vasiyetnameden Dönme ve Vasiyetnamenin Yok Olması  
B. Miras Sözleşmesi  
III. Maddi Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar  
A. Mirasçı Atama ve Belirli Mal Vasiyeti  
B. Mirasçı Atama (MA) ve Mal Vasiyeti (MV) Farklar  
C. Miras Sözleşmeleri  
1. Olumlu Miras Sözleşmeleri  
2. Mirastan Feragat Sözleşmesi (Olumsuz Miras Sözleşmesi)  
a. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri  
3. Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi  
IV. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Koşullar (Şart)  
V. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yüklemeler  
VI. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi  
A. Görevleri  
B. Tasarruf Yetkisi  
C. Görevin Sona Ermesi  
D. Sorumluluğu ve Denetlenmesi  
§73. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ  
I. İptal Davasının Nedenleri  
II. İptal Davasının Tarafları, Yetkili ve Görevli Mahkeme  
III. İptal Davasında Hak Düşürücü Süreler  
A. Bir Yıllık Süre  
B. On Yıllık Süre  
C. Yirmi Yıllık Süre  
D. Def’i  
§74. SAKLI PAY  
I. Saklı Paylı Mirasçılar  
A. Birinci Zümrede Altsoy  
B. İkinci Zümrede Ana ve Baba  
C. Sağ Kalan Eş  
1. Sağ Kalan Eş ve Birinci Zümre  
2. Sağ Kalan Eş ve İkinci Zümre  
3. Sağ Kalan Eş ve Üçüncü Zümre  
§75. MURİSİN TEREKESİNİ KULLANABİLMESİNİN SINIRLARI (TASARRUF ORANI)  
I. Mevcut (Fiili Tereke)  
II. Terekeye Eklenecek Değerler  
III. Terekeden Çıkarılacak Değerler  
IV. Mirası Red, Mirastan Feragat, Mirastan Iskat  
§76. MİRASIN GEÇMESİ  
I. Mirasın Açılması ve Değerlendirme Anı  
II. Açılma Yeri ve Yetkili Mahkeme  
III. Mirasçılık Ehliyeti  
A. Sağ Doğmak  
B. Hak Ehliyeti  
C. Mirastan Yoksun Olmamak  
1. Mirastan Yoksunluk Sebepleri  
2. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları  
a. Yoksunluk Kendiliğinden Sonuç Doğurur  
b. Yoksunluk Geçmişe Etkilidir  
c. Yoksunluk Nispidir  
d. Yoksunluk Kişiseldir  
§77. MİRASIN KAZANILMASI  
I. Mirasın Kendiliğinden Kazanılması ve Külli Kazanım İlkesi  
II. Vasiyet Olunan Malın Kazanılması  
§78. MİRASBIRAKANIN SAKLI PAY İHLAL EDEN TASARRUFLARININ TENKİSİ  
I. Tenkis Davası Açabilecekler  
II. Tenkis Davasının Davalıları  
III. Tenkisin Hükmü  
IV. Tenkiste Sıra  
§79. MİRASIN PAYLAŞILMASI  
I. Paylaşma Kuralları  
II. Payların Oluşturulması ve Özgülenmesi  
Kaynaklar  
Madde Dizini  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018