Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Hukuk Bilgisi
Şubat 2016 / 8. Baskı / 520 Syf.
Fiyatı: 36.00 TL
İndirimli: 9.90 TL (%73)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Eylül 2019 47.00 TL -     Sepete Ekle
 9. Ağustos 2018 41.50 TL 14.90 TL (%65)Sepete Ekle
 7. Mart 2014 25.50 TL 4.90 TL (%81)Sepete Ekle
   

Üniversitelerin lisans bölümlerindeki hukuka giriş, hukuk başlangıcı ve hukukun temel kavramları derslerinde öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan bu kitap iki bölümden meydana gelmektedir.

Birinci bölümde, hukuku giriş niteliğinde konu ve kurumlara yer verilmiştir. Hukukun amaçları, pozitif hukukun kaynakları, hukuk kurallarının yer, kişi ve zaman bakımından uygulanması, hukuk kurallarının yorumlanması, kanunlaştırma, hukuk kurallarının sınıflandırması ve belli başlı hukuk dalları birinci bölümde incelenen konular arasındadır.

İkinci bölümde ise, herkesin bilmesi gereken hukukun belli başlı temel kavram ve kurumlarına değinilmiştir. Bunlar arasında; hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hukuki olay fiil ve işlemler, hakların korunması, hukukta kişi ve kişilik, kişilerin ehliyetleri, yerleşim yeri, adları ve kişiliğin korunması, hısımlık, hukukta aile (nişanlanma, evlenme, evliliğin genel hükümleri, boşanma ve nesep), miras ve eşya (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet ve sınırlı ayni haklar), hukukta sorumluluk (medeni, cezai idari ve siyasi sorumluluk türleri) ve yargı teşkilatı kavramları gibi temel hukuk bilgileri bulunmaktadır. İnsan hak ve yükümlülükleriyle insandır. Bu nedenle haklarını bilmeli, onları korumalı ve başkalarının haklarına da saygı göstermelidir. Kitap bu amaca hizmet etmektedir ve çalışmanın herkese faydalı olmasını dileriz.

Konu Başlıkları
HUKUKA GİRİŞ
Toplum Düzenini Sağlayan Kurallar
Pozitif Hukukun Kaynakları
Hukuk Kurallarının Uygulanması
Kanunlaştırma
Hukuk Sistemleri
Hukuk Kurallarının Sınıflandırılması
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI
Hak
Hukuki Olay, Fiil ve İşlemler
Kişi ve Kişilik
Aile, Miras, Eşya Kavramları
Sorumluluk
Yargı Teşkilatı
Barkod: 9789750236488
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 520
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sekizinci Baskı İçin Önsöz  5
Yedinci Baskı İçin Önsöz  7
Altıncı Baskı İçin Önsöz  9
Beşinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  31
1. Bölüm:  
HUKUKA GİRİŞ  
§ 1. TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR  35
I. TOPLUMSAL HAYAT  35
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR  36
A. Din Kuralları  36
B. Ahlâk Kuralları  37
C. Görgü Kuralları  39
D. Hukuk Kuralları  40
1. Kavram ve Tanım  40
2. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler  41
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  41
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  43
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  45
3. Hukuk Kuralının Unsurları  46
a. Düzenleme Konusu  46
b. İrade (Emir)  47
c. Yaptırım (Müeyyide)  48
ca. Ceza Hukukunda  50
cb. İdare Hukukunda  51
cc. Özel Hukukta  52
4. Hukuk Kuralının Özellikleri  56
a. Genellik  56
b. Soyutluk  57
c. Süreklilik  57
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı  58
a. Emredici Hukuk Kuralları  58
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  59
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  60
d. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  61
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  62
A. Pozitif (Müspet) Hukuk  62
B. Mevzu Hukuk  63
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk  63
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  65
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku  65
F. Hukuk Bilimi  66
G. Hukuk Tarihi  66
H. Hukuk Felsefesi  66
I. Hukuk Sosyolojisi  67
İ. Karşılaştırmalı Hukuk  67
J. Hukuk Dogmatiği  68
K. Hukuk Siyaseti  68
L. Adli Tıp  68
M. Adalet Psikolojisi  68
IV. HUKUKUN AMAÇLARI  68
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama  69
B. Hukuki Güvenliği Sağlama  70
C. Adaleti Sağlama  70
D. Yeni Gelişme ve Değişmelere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma  73
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI  74
A. Doğal Hukuk Okulu  74
B. Sosyolojik Hukuk Okulu  75
C. Tarihçi Hukuk Okulu  76
D. Analitik Hukuk Okulu  77
§ 2. POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI  78
I. ASLİ KAYNAKLAR  79
A. Yazılı Kaynaklar  79
1. Anayasa  80
a. Maddi – Şekli Anayasa  81
b. Yazılı Anayasa – Geleneksel Anayasa  81
c. Monarşik–Demokratik Anayasalar  82
2. Katı/Yumuşak Anayasalar  84
3. Kanunlar  86
a. Kavram  86
4. Kanunların Özellikleri  87
a. Kanunların Genelliği  87
b. Kanunların Sürekliliği  88
c. Kanunların Yazılı Olması  89
5. Kanunların Yapılışı  89
a. Öneri Aşaması  89
b. Görüşme Aşaması  90
c. Karar Aşaması  90
d. Cumhurbaşkanı’nca Onaylanma ve Resmi Gazete’de Yayımlanma Aşaması  90
6. Uluslararası Anlaşmalar  91
7. Kanun Hükmünde Kararnameler  93
a. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri  94
b. Olağanüstü Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri  96
5. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar  97
6. Tüzükler (=Nizamnameler)  98
7. Yönetmelikler (=Talimatnameler)  99
B. Örf ve Adet Hukuku  100
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları  101
2. Örf ve Âdetin Türleri  102
3. Örf ve Âdetin Tespiti  103
4. Örf ve Âdetin Önemi  104
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  106
A. Yargı (Mahkeme) Kararları  106
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin)  108
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI  110
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı  110
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk  112
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi  114
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  115
§ 3. HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI  116
I. ANLAM BAKIMINDAN  117
A. Yorum Türleri  118
1. Yasama Yorumu  118
2. Yargı Yorumu  119
3. Bilimsel Yorum  120
B. Yorum Metotları  120
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu  120
2. Tarihsel Yorum Metodu  121
3. Mantıkî Yorum Metodu  122
4. Kavramcı Yorum Metodu  122
5. Menfaatler İçtihadı Metodu  123
6. Fonksiyonel Yorum Metodu  124
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu  125
8. Sistematik Yorum Metodu  125
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları  126
1. Kıyas  126
2. Evleviyet (Öncelik)  128
3. Aksi ile Kanıt  129
II. ZAMAN BAKIMINDAN  130
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  130
1. Açık Hüküm Varsa  131
2. Açık Hüküm Yoksa  131
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  132
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması  132
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma  132
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma  132
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal  133
2. Tüzük ve Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması  133
3. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kalkması  134
C. Hukuk Kurallarının Çatışması  134
D. Kanunların Geçmişe Yürümesi  135
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez  135
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları  135
a. Özel Hukuk Alanında  136
aa. Beklenen Haklar (Muntazır Hak)  136
ab. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâkla İlgili Kurallar  136
ac. İçeriği Kanunla (Emredici Hukuk Kuralları) ile Belirlenen İlişkiler  137
b. Kamu Hukuku Alanında  137
ba. Ceza Hukuku’nda  137
bb. Yargılama Hukukunda  138
III. YER BAKIMINDAN  138
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi  138
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi  139
§ 4. KANUNLAŞTIRMA  141
I. TANIM  141
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ  142
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI  143
A. Somut Olay Metodu  143
B. Soyut Kural Metodu  144
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  144
A. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde  145
1. Anayasa Hukuku Alanında  146
2. Ceza Hukuku Alanında  146
3. Ticaret Hukuku Alanında  147
4. Medenî Hukuk Alanında  147
5. Yargılama Hukuku Alanında  148
6. Değerlendirme  148
B. Cumhuriyet Döneminde  148
1. Anayasa Hukuku Alanında  149
2. Medenî Hukuk Alanında  150
3. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında  150
4. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında  151
§ 5. HUKUK SİSTEMLERİ  153
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  153
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ  155
A. Özellikleri  155
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri  155
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  156
A. Kavram  156
B. Kaynakları  157
1. Kuran–ı Kerim  157
2. Sünnet  157
3. İcma  158
4. Kıyas  158
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  159
§ 6. HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI  160
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ  160
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI  161
A. Ayrımın Ölçütleri  162
1. Menfaat Ölçütü  162
2. Egemenlik Ölçütü  163
3. İrade Hürriyeti Ölçütü  164
4. Eşitlik Ölçütü  164
5. Faydacı Ölçüt  165
B. Ayrımı Reddeden Görüşler  165
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı  165
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI  167
A. Kamu Hukuku  167
1. Anayasa Hukuku  168
2. İdare Hukuku  169
a. Özel İdare Hukuku  169
b. Genel İdare Hukuku  170
3. Ceza Hukuku  171
4. Devletler Genel Hukuku  173
5. Vergi Hukuku  174
6. Sosyal Güvenlik Hukuku  175
7. Uzay Hukuku  177
8. Maden Hukuku  178
9. Çevre Hukuku  178
10. Genel Kamu Hukuku  180
11. Yargılama Usulü Hukuku  180
a. Anayasa Yargısı  181
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law)  182
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı  183
B. Özel Hukuk  183
1. Medeni Hukuk  184
2. Ticaret Hukuku  186
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  189
C. Karma Hukuk  190
1. Medeni Yargılama Hukuku  191
2. Noterlik Hukuku  191
3. İş Hukuku  192
4. Hava Hukuku  193
5. Bankacılık Hukuku  194
6. Sermaye Piyasası Hukuku  195
7. Toprak Hukuku  195
8. İmar Hukuku  196
9. Devletler Özel Hukuku  197
HUKUKA GİRİŞ ÖRNEK SORULAR  203
2. Bölüm:  
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI  
§ 7. HAK  221
I. TANIM  221
A. İrade Teorisi  221
B. Menfaat Teorisi  222
C. Karma Teori  222
II. HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  223
A. Kamu Hakları (Public Rights)  223
1. Kamu Haklarının Türleri  223
a. Kişi Hakları ve Ödevleri (Rights and Duties of Individual)  223
b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler  224
c. Siyasi Hak ve Ödevler  225
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi  225
3. Kamu Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması  227
a. Kamu Haklarının Sınırlanması  227
b. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılmaması  227
c. Kamu Haklarının Durdurulması  228
4. Kamu Haklarının Korunması  228
a. Ulusal Düzeyde  228
aa. Hak Arama Hürriyeti  228
ab. Kanuni Hâkim Güvencesi  229
ac. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar  229
ad. İspat Hakkı  230
ae. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  230
b. Uluslararası Düzeyde  230
ba. Birleşmiş Milletler Düzeyinde  231
bb. Bölgesel Düzeyde  233
B. Özel Haklar  238
1. Tanım  238
2. Özel Hakların Sınıflandırılması  239
a. Niteliklerine Göre  239
aa. Mutlak Haklar  239
aaa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  240
aab. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  241
ab. Nispî Haklar  243
b. Konularına Göre  245
c. Devredilip Devredilememelerine Göre  246
d. Amaçlarına Göre  248
da. Yenilik Doğuran Haklar  248
db. Alelâde Haklar  249
e. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre  249
III. HAKLARIN KAZANILMASI  250
A. Aslen Kazanılması  250
B. Devren Kazanılması  251
C. Hakların Tesisen Kazanılması  252
D. Hakların Kazanılmasında İyiniyet  253
1. Kavram ve Şartları  253
2. İyiniyetin Korunması  254
3. İyiniyetin İspatı  255
4. İyiniyetin Etkisi  255
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller  256
a. Aile Hukukunda  256
b. Miras Hukukunda  257
c. Eşya Hukukunda  257
ca. Taşınırlar Üzerinde  257
cb. Taşınmazlar Üzerinde  258
d. Borçlar Hukukunda  260
IV. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  262
A. Hukukî Olaylarla Kaybı  262
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı  264
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı  264
V. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ  265
A. İlkenin Uygulama Alanı  266
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde  266
2. Kanunların Yorumlanmasında  266
3. Hukukî İşlemlerde  267
B. Hakkın Kötüye Kullanılması (Abuse of Rights)  270
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  270
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  272
VI. HAKLARIN KORUNMASI  272
A. Devlet Eli ile Korunması  273
1. Talep Hakkı  273
2. Dava Hakkı  274
a. Dâva Çeşitleri  275
b. Dâvada İspat  276
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları  281
d. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku)  283
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması  283
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) (TBK m. 64/2, TCK m. 25/1)  284
2. Zaruret Hali (TBK m. 64/2, TCK m. 25/2)  285
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  286
§ 8. HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER  287
I. HUKUKİ OLAYLAR  287
II. HUKUKÎ FİİLLER  288
A. Hukuki Fiil Kavramı  288
B. Hukuki Fiil Türleri  288
1. Hukuka Aykırı Fiiller  289
2. Hukuka Uygun Fiiller  289
a. Duygu Açıklamaları  289
b. Bilgi Açıklamaları  290
c. İrade Açıklamaları  290
ca. Hukuki Filler  290
cb. Hukukî İşlem Benzeri Fiiller  290
cc. Maddî Fiiller  291
III. HUKUKÎ İŞLEMLER  291
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları  291
1. Kurucu Unsurlar  292
a. İrade Açıklaması  292
b. Hukukî Sonuç  293
2. Geçerlik Unsurları  293
3. Etkinlik Unsurları  294
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri  294
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk  294
a. Zihnî (Gizli) Kayıt  295
b. Latife (Şaka) Beyanı  295
c. Muvazaa  296
ca. Mutlak Muvazaa  296
cb. Nispi muvazaa  297
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk  298
a. Hata (Yanılma)  298
b. Hile (Aldatma)  299
c. Tehdit – İkrah (Korkutma)  299
d. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü  300
C. Hukuki İşlemlerin Türleri  301
1. Tarafların Sayısı Bakımından  301
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions).  301
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler  302
ba. Kararlar  302
bb. Sözleşmeler (Akitler)  302
bba. Sözleşme Türleri  303
bbb. Sözleşmenin Kurulması  304
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  306
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler  307
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre  307
a. Tasarruf işlemleri  307
b. Taahhüt işlemleri  308
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler  308
a. Sebebe Bağlı İşlemler  308
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler  309
6. Kamu Hukuku İşlemleri  310
a. Yasama İşlemleri  310
b. Yargısal İşlemler  311
c. İdarî İşlemler  312
ca. Tek Taraflı İdarî İşlemler  312
caa. Bireysel İdari İşlemler  312
cab. Düzenleyici İşlemler  314
cb. İki Taraflı İdarî İşlemler  314
§ 9. KİŞİ VE KİŞİLİK  314
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS)  315
A. Kişiliğin Başlangıcı  316
B. Kişiliğin Sona Ermesi  317
1. Ölüm Karinesi  318
2. Gaiplik  318
C. Kişilerin Ehliyetleri  320
1. Hak Ehliyeti  320
2. Fiil Ehliyeti  322
a. Fiil Ehliyetinin Şartları  322
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  322
ab. Ergin olmak  324
ac. Kısıtlı olmamak  325
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  326
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler  326
ca. Tam Ehliyetliler  326
cb. Sınırlı Ehliyetliler  327
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  327
cd. Tam Ehliyetsizler  328
II. TÜZEL KİŞİLER  329
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  330
1. Serbest Kuruluş Sistemi  330
2. İzin (Müsaade) Sistemi  331
3. Tescil Sistemi  332
B. Tüzel Kişilerin Türleri  332
1. Yapılarına Göre  332
a. Kişi Toplulukları  332
b. Mal Toplulukları  333
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre  333
a. Kamu Tüzel Kişiler  333
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  337
3. Gayeleri (Amaçları) Bakımından  337
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından  338
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri  338
1. Hak Ehliyeti  338
2. Fiil Ehliyeti  339
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  340
1. Sona Erme Şekilleri  340
a. İnfisah (Dağılma)  340
b. Fesih (Dağıtılma)  341
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu  341
a. Tasfiye  342
b. Tahsis  342
E. Dernekler ve Vakıflar  342
1. Dernekler  342
2. Vakıflar  345
III. KİŞİLERİN HISIMLARI  347
A. Kan Hısımlığı  347
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı  348
2. Yansoy Hısımlığı  348
3. Kan Hısımlığının Derecesi  348
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık  349
1. Kayın Hısımlığı  349
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  350
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları  350
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI  351
A. Ad Çeşitleri  351
1. Öz Ad  351
2. Soy Adı  352
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar  353
4. Ticaret Unvanı  354
5. İşletme Adı  354
6. Tüzel Kişilerin Adları  355
B. Adın Değiştirilmesi  355
C. Adın Korunması  356
D. Adın Düzeltilmesi  357
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  357
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler  358
1. Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi  358
2. Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi  359
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri  359
1. İsteğe Bağlı Yerleşim Yeri  359
2. İtibarî Yerleşim Yeri  360
3. Yasal Yerleşim Yeri  361
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  361
§ 10. ÂİLE KAVRAMI  362
I. NİŞANLANMA  364
A. Tanım  364
B. Nişanlanma Ehliyeti  364
C. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması  364
D. Nişanlanmanın Sonuçları  365
E. Nişanlanmanın Sona Ermesi  365
II. EVLENME  366
A. Evliliğin Şartları  366
1. Esasa ilişkin Şartlar  367
2. Şekle ilişkin Şartlar  369
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması  369
b. Resmî Şekil  370
B. Evliliğin Genel Hükümleri  371
C. Evlilik Birliğinin Korunması  372
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi  373
E. Evliliğin Sona Ermesi  376
1. Ölüm ve Gaiplik  376
2. Evlenmenin Geçersizliği  377
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  377
4. Boşanma  379
a. Boşanmanın Sebepleri  379
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları  381
III. SOYBAĞI  382
A. Tanım ve Çeşitleri  382
B. Evlat Edinme  383
C. Soybağının Hükümleri  384
IV. VESAYET  385
§ 11. MİRAS KAVRAMI  390
I. MIRASÇILAR  391
A. Yasal Mirasçılık  391
1. Kan Hısımları  391
2. Sağ Kalan Eş  392
3. Evlatlık  392
4. Devlet  393
B. İradî (Mansup) Mirasçılık  393
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  394
III. MİRASIN GEÇİŞİ  396
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  396
§ 12. EŞYA KAVRAMI  397
I. TAPU SİCİLİ  397
A. Kavram  397
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  397
C. Tapu Sicilinin Unsurları  398
1. Tapu Kütüğü  399
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü (TMK. m. 1001)  399
3. Yevmiye Defteri ve Belgeler (TMK. m. 1002)  400
4. Plân (TMK. m. 1003)  400
D. Tapu Sicili İşlemleri  400
1. Kayıt  400
2. Tescil  400
a. Tescilin Sebebe Dayanması  401
b. Tescil Talebi  401
c. Tescilin Hükmü  402
3. Şerh  402
4. Beyanlar  403
II. ZİLYETLİK  404
A. Zilyetliğin Unsurları  404
B. Zilyetliğin konusu  405
C. Zilyetliğin Türleri  405
D. Zilyetliğin Kazanılması  406
E. Zilyetliğin Korunması  406
1. Savunma Hakkı  406
2. Zilyetliği Koruyan Davalar  407
a. Yedin İadesi Davası (Zilyetliğin İadesi Davası)  407
b. Tecavüzün Men’i Davası  407
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  408
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası)  408
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  409
III. MÜLKİYET  410
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri  411
1. Malikin Yetkileri  411
a. Olumlu Yetki  411
b. Olumsuz Yetki  411
2. Malikin Ödevleri  412
a. Yapmama Ödevi  412
b. Katlanma Ödevi  413
c. Yapma Ödevi  413
B. Konusu ve Kapsamı  413
1. Bütünleyici Parça  413
2. Eklenti  414
C. Mülkiyetin Türleri  415
1. Tek Mülkiyet  415
2. Ortak Mülkiyet  415
a. Paylı Mülkiyet  415
b. Elbirliği Mülkiyeti  418
3. Taşınmaz Mülkiyeti  419
4. Taşınır Mülkiyeti  422
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR  424
A. İrtifak Hakları  425
1. Aynî İrtifak Hakları  425
2. Kişisel İrtifak Hakları  425
3. Karışık İrtifak Hakları  426
B. Rehin Hakları  426
1. Taşınmaz Rehni  427
a. İpotek  428
b. İrad Senedi  430
c. İpotekli Borç Senedi  431
2. Taşınır Rehni  431
a. Teslime Bağlı Rehin  432
b. Hapis Hakkı  432
§ 13. SORUMLULUK  433
I. HUKUKİ SORUMLULUK  433
A. Medeni Hukukta  434
1. Kaynakları Bakımından  434
a. Kanunî Sorumluluk  434
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk  434
c. Haksız Fiil Sorumluluğu  435
ca. Kusura Dayanan Sorumluluk  435
caa. Hukuka Aykırı Davranış  436
cab. Zarar  436
cac. Uygun İlliyet Bağı  437
cad. Hukuka Aykırılık  437
cb. Kusursuz Sorumluluk  438
cba. Tehlike Sorumluluğu  439
cbb. Olağan Sebep Sorumluluğu (Özen Sorumluluğu)  440
2. Hukukî Sonuçları Bakımından  441
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk  441
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  442
ba. Sınırsız Sorumluluk  442
bb. Sınırlı Sorumluluk  443
bba. Belirli Mallarla Sınırlı Sorumluluk  443
bbb. Belirli Miktarla Sınırlı Sorumluluk  443
B. İdare Hukukunda  444
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu  444
a. Hizmet Kusuru (Service Fault)  445
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  446
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  447
2. Kusursuz Sorumluluk  447
a. Tehlike İlkesi  448
b. Fedâkârlığın Denkleştirilmesi (Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik) İlkesi  448
II. CEZAİ SORUMLULUK  449
A. Kavram  449
B. Cezai Sorumluluğun Şartları  450
1. Maddi İlliyet Bağı  450
2. İrade Serbestliği ve Ayırt Etme Gücü  451
3. Kusur  451
III. SİYASİ SORUMLULUK  451
IV. CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU  452
§ 14. YARGI VE TEŞKİLATI  453
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ  453
II. YARGI SİSTEMLERİ  454
A. Yargı Birliği Sistemi  454
B. İdari Yargı Sistemi  455
C. Karma Sistem  456
III. YARGI YOLLARI  456
A. Anayasa Yargısı  456
B. Askeri Ceza Yargısı  460
1. Askeri Yargıtay  460
2. Disiplin Mahkemeleri  461
3. Askeri Mahkemeler  461
C. Adli Yargı  462
1. İlk Derece Mahkemeleri  462
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri  462
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri  464
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  466
a. Kuruluşu  466
b. Görevleri  467
3. Yargıtay  468
D. İdari Yargı  469
1. Askeri İdari Yargı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi  470
2. Genel İdari Yargı  472
a. Temyiz Yeri: Danıştay (the Council of State)  472
b. Bölge İdare Mahkemeleri  475
c. İdare ve Vergi Mahkemeleri  476
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  477
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay  478
G. Uyuşmazlık Mahkemesi  479
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI ÖRNEK SORULAR  481
Kaynakça  501
Kavram Dizini  507
 


Halil Kalabalık
Eylül 2019
47.00 TL
Sepete Ekle
Erol Cansel ...
Ekim 2015
32.50 TL
Sepete Ekle
Vedat Ahsen Coşar
Eylül 2019
79.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Anayurt
Eylül 2019
39.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sekizinci Baskı İçin Önsöz  5
Yedinci Baskı İçin Önsöz  7
Altıncı Baskı İçin Önsöz  9
Beşinci Baskıya Önsöz  11
Kısaltmalar  31
1. Bölüm:  
HUKUKA GİRİŞ  
§ 1. TOPLUM DÜZENİ VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAYAN KURALLAR  35
I. TOPLUMSAL HAYAT  35
II. TOPLUM HAYATINI DÜZENLEYEN KURALLAR  36
A. Din Kuralları  36
B. Ahlâk Kuralları  37
C. Görgü Kuralları  39
D. Hukuk Kuralları  40
1. Kavram ve Tanım  40
2. Hukuk Kuralları ile Diğer Sosyal Kurallar Arasındaki Farklılıklar ve İlişkiler  41
a. Din Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  41
b. Ahlâk Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  43
c. Görgü (Nezaket) Kuralları ile Hukuk Kuralları Arasında  45
3. Hukuk Kuralının Unsurları  46
a. Düzenleme Konusu  46
b. İrade (Emir)  47
c. Yaptırım (Müeyyide)  48
ca. Ceza Hukukunda  50
cb. İdare Hukukunda  51
cc. Özel Hukukta  52
4. Hukuk Kuralının Özellikleri  56
a. Genellik  56
b. Soyutluk  57
c. Süreklilik  57
5. Hukuk Kurallarının Niteliklerine Göre Ayrımı  58
a. Emredici Hukuk Kuralları  58
b. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları  59
c. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları  60
d. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları  61
III. HUKUKUN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI  62
A. Pozitif (Müspet) Hukuk  62
B. Mevzu Hukuk  63
C. Tabi (Doğal, İdeal) Hukuk  63
D. Objektif Hukuk – Sübjektif Hukuk  65
E. Maddî Hukuk – Usul Hukuku  65
F. Hukuk Bilimi  66
G. Hukuk Tarihi  66
H. Hukuk Felsefesi  66
I. Hukuk Sosyolojisi  67
İ. Karşılaştırmalı Hukuk  67
J. Hukuk Dogmatiği  68
K. Hukuk Siyaseti  68
L. Adli Tıp  68
M. Adalet Psikolojisi  68
IV. HUKUKUN AMAÇLARI  68
A. Dirlik ve Düzeni Sağlama  69
B. Hukuki Güvenliği Sağlama  70
C. Adaleti Sağlama  70
D. Yeni Gelişme ve Değişmelere Uyum Sağlayacak Tedbirleri Alma  73
V. HUKUK KURALLARININ OLUŞUMUNA TEORİK YAKLAŞIM: HUKUK OKULLARI  74
A. Doğal Hukuk Okulu  74
B. Sosyolojik Hukuk Okulu  75
C. Tarihçi Hukuk Okulu  76
D. Analitik Hukuk Okulu  77
§ 2. POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI  78
I. ASLİ KAYNAKLAR  79
A. Yazılı Kaynaklar  79
1. Anayasa  80
a. Maddi – Şekli Anayasa  81
b. Yazılı Anayasa – Geleneksel Anayasa  81
c. Monarşik–Demokratik Anayasalar  82
2. Katı/Yumuşak Anayasalar  84
3. Kanunlar  86
a. Kavram  86
4. Kanunların Özellikleri  87
a. Kanunların Genelliği  87
b. Kanunların Sürekliliği  88
c. Kanunların Yazılı Olması  89
5. Kanunların Yapılışı  89
a. Öneri Aşaması  89
b. Görüşme Aşaması  90
c. Karar Aşaması  90
d. Cumhurbaşkanı’nca Onaylanma ve Resmi Gazete’de Yayımlanma Aşaması  90
6. Uluslararası Anlaşmalar  91
7. Kanun Hükmünde Kararnameler  93
a. Olağan Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri  94
b. Olağanüstü Dönem Kanun Hükmünde Kararnameleri  96
5. Kanun Gücünde Olan Diğer Kaynaklar  97
6. Tüzükler (=Nizamnameler)  98
7. Yönetmelikler (=Talimatnameler)  99
B. Örf ve Adet Hukuku  100
1. Örf ve Adet Hukukunun Unsurları  101
2. Örf ve Âdetin Türleri  102
3. Örf ve Âdetin Tespiti  103
4. Örf ve Âdetin Önemi  104
II. YARDIMCI KAYNAKLAR  106
A. Yargı (Mahkeme) Kararları  106
B. Bilimsel Görüşler (Doktrin)  108
III. HÂKİMİN HUKUK YARATMASI  110
A. Hakimin Hukuk Yaratması Kavramı  110
B. Hukuk Yaratma Yetkisinin Kullanım Alanı: Hukukta Boşluk  112
C. Hukukta Boşlukların Giderilmesi  114
IV. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ  115
§ 3. HUKUK KURALLARININ UYGULANMASI  116
I. ANLAM BAKIMINDAN  117
A. Yorum Türleri  118
1. Yasama Yorumu  118
2. Yargı Yorumu  119
3. Bilimsel Yorum  120
B. Yorum Metotları  120
1. Lafzî (Deyimsel) Yorum Metodu  120
2. Tarihsel Yorum Metodu  121
3. Mantıkî Yorum Metodu  122
4. Kavramcı Yorum Metodu  122
5. Menfaatler İçtihadı Metodu  123
6. Fonksiyonel Yorum Metodu  124
7. İdeal Bir Muhatabın Araştırılması Metodu  125
8. Sistematik Yorum Metodu  125
C. Hukuk Kurallarının Uygulanmasında Mantık Kuralları  126
1. Kıyas  126
2. Evleviyet (Öncelik)  128
3. Aksi ile Kanıt  129
II. ZAMAN BAKIMINDAN  130
A. Hukuk Kurallarının Yürürlüğe Girmesi  130
1. Açık Hüküm Varsa  131
2. Açık Hüküm Yoksa  131
B. Hukuk Kurallarının Yürürlükten Kalkması  132
1. Kanunların Yürürlükten Kalkması  132
a. Sürenin Dolması ile Yürürlükten Kalkma  132
b. Başka Bir Kanunla Yürürlükten Kalkma  132
c. Anayasa Mahkemesi’nce İptal  133
2. Tüzük ve Yönetmeliklerin Yürürlükten Kalkması  133
3. Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kalkması  134
C. Hukuk Kurallarının Çatışması  134
D. Kanunların Geçmişe Yürümesi  135
1. Kural: Kanunlar Geçmişe Yürümez  135
2. Kanunların Geçmişe Yürümemesi Kuralının İstisnaları  135
a. Özel Hukuk Alanında  136
aa. Beklenen Haklar (Muntazır Hak)  136
ab. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâkla İlgili Kurallar  136
ac. İçeriği Kanunla (Emredici Hukuk Kuralları) ile Belirlenen İlişkiler  137
b. Kamu Hukuku Alanında  137
ba. Ceza Hukuku’nda  137
bb. Yargılama Hukukunda  138
III. YER BAKIMINDAN  138
A. Mülkîlik (Yersellik, Ülkesellik) İlkesi  138
B. Kişisellik (Şahsilik) İlkesi  139
§ 4. KANUNLAŞTIRMA  141
I. TANIM  141
II. KANUNLAŞTIRMANIN AMACI VE SEBEPLERİ  142
III. KANUNLAŞTIRMA METODLARI  143
A. Somut Olay Metodu  143
B. Soyut Kural Metodu  144
IV. KANUNLAŞTIRMA HAREKETLERİ  144
A. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde  145
1. Anayasa Hukuku Alanında  146
2. Ceza Hukuku Alanında  146
3. Ticaret Hukuku Alanında  147
4. Medenî Hukuk Alanında  147
5. Yargılama Hukuku Alanında  148
6. Değerlendirme  148
B. Cumhuriyet Döneminde  148
1. Anayasa Hukuku Alanında  149
2. Medenî Hukuk Alanında  150
3. Yargılama (Usul) Hukuku Alanında  150
4. Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında  151
§ 5. HUKUK SİSTEMLERİ  153
I. KARA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ  153
II. ANGLO–SAKSON SİSTEMİ  155
A. Özellikleri  155
B. Kara Avrupası Sisteminden Farklı Yönleri  155
III. İSLAM HUKUK SİSTEMİ  156
A. Kavram  156
B. Kaynakları  157
1. Kuran–ı Kerim  157
2. Sünnet  157
3. İcma  158
4. Kıyas  158
IV. SOSYALİST HUKUK SİSTEMİ  159
§ 6. HUKUK KURALLARININ SINIFLANDIRILMASI  160
I. SINIFLANDIRMANIN ÖNEMİ  160
II. KAMU HUKUKU–ÖZEL HUKUK AYRIMI  161
A. Ayrımın Ölçütleri  162
1. Menfaat Ölçütü  162
2. Egemenlik Ölçütü  163
3. İrade Hürriyeti Ölçütü  164
4. Eşitlik Ölçütü  164
5. Faydacı Ölçüt  165
B. Ayrımı Reddeden Görüşler  165
C. Uygulamada Kamu Hukuku–Özel Hukuk Ayrımı  165
III. HUKUKUN SINIFLANDIRILMASI  167
A. Kamu Hukuku  167
1. Anayasa Hukuku  168
2. İdare Hukuku  169
a. Özel İdare Hukuku  169
b. Genel İdare Hukuku  170
3. Ceza Hukuku  171
4. Devletler Genel Hukuku  173
5. Vergi Hukuku  174
6. Sosyal Güvenlik Hukuku  175
7. Uzay Hukuku  177
8. Maden Hukuku  178
9. Çevre Hukuku  178
10. Genel Kamu Hukuku  180
11. Yargılama Usulü Hukuku  180
a. Anayasa Yargısı  181
b. Ceza Yargısı (Criminal Procedure Law)  182
c. İdari Yargı ve Vergi Yargısı  183
B. Özel Hukuk  183
1. Medeni Hukuk  184
2. Ticaret Hukuku  186
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku  189
C. Karma Hukuk  190
1. Medeni Yargılama Hukuku  191
2. Noterlik Hukuku  191
3. İş Hukuku  192
4. Hava Hukuku  193
5. Bankacılık Hukuku  194
6. Sermaye Piyasası Hukuku  195
7. Toprak Hukuku  195
8. İmar Hukuku  196
9. Devletler Özel Hukuku  197
HUKUKA GİRİŞ ÖRNEK SORULAR  203
2. Bölüm:  
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI  
§ 7. HAK  221
I. TANIM  221
A. İrade Teorisi  221
B. Menfaat Teorisi  222
C. Karma Teori  222
II. HAKLARIN SINIFLANDIRILMASI  223
A. Kamu Hakları (Public Rights)  223
1. Kamu Haklarının Türleri  223
a. Kişi Hakları ve Ödevleri (Rights and Duties of Individual)  223
b. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar ve Ödevler  224
c. Siyasi Hak ve Ödevler  225
2. Kamu Haklarının Düzenlenmesi  225
3. Kamu Haklarının Sınırlanması, Kullanılmasının Durdurulması, Kötüye Kullanılmaması  227
a. Kamu Haklarının Sınırlanması  227
b. Kamu Haklarının Kötüye Kullanılmaması  227
c. Kamu Haklarının Durdurulması  228
4. Kamu Haklarının Korunması  228
a. Ulusal Düzeyde  228
aa. Hak Arama Hürriyeti  228
ab. Kanuni Hâkim Güvencesi  229
ac. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar  229
ad. İspat Hakkı  230
ae. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması  230
b. Uluslararası Düzeyde  230
ba. Birleşmiş Milletler Düzeyinde  231
bb. Bölgesel Düzeyde  233
B. Özel Haklar  238
1. Tanım  238
2. Özel Hakların Sınıflandırılması  239
a. Niteliklerine Göre  239
aa. Mutlak Haklar  239
aaa. Mallar Üzerindeki Mutlak Haklar  240
aab. Kişiler Üzerindeki Mutlak Haklar  241
ab. Nispî Haklar  243
b. Konularına Göre  245
c. Devredilip Devredilememelerine Göre  246
d. Amaçlarına Göre  248
da. Yenilik Doğuran Haklar  248
db. Alelâde Haklar  249
e. Bağımsız veya Başka Bir Hakka Bağlı Olmalarına Göre  249
III. HAKLARIN KAZANILMASI  250
A. Aslen Kazanılması  250
B. Devren Kazanılması  251
C. Hakların Tesisen Kazanılması  252
D. Hakların Kazanılmasında İyiniyet  253
1. Kavram ve Şartları  253
2. İyiniyetin Korunması  254
3. İyiniyetin İspatı  255
4. İyiniyetin Etkisi  255
5. İyiniyetin Korunduğu Başlıca Haller  256
a. Aile Hukukunda  256
b. Miras Hukukunda  257
c. Eşya Hukukunda  257
ca. Taşınırlar Üzerinde  257
cb. Taşınmazlar Üzerinde  258
d. Borçlar Hukukunda  260
IV. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ  262
A. Hukukî Olaylarla Kaybı  262
B. Hakkın Hukuki Fiillerle Kaybı  264
C. Hukuki İşlemlerle Kaybı  264
V. DÜRÜST DAVRANMA İLKESİ  265
A. İlkenin Uygulama Alanı  266
1. Hakların Kullanılması ve Borçların Yerine Getirilmesinde  266
2. Kanunların Yorumlanmasında  266
3. Hukukî İşlemlerde  267
B. Hakkın Kötüye Kullanılması (Abuse of Rights)  270
1. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Şartları  270
2. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Sonuçları  272
VI. HAKLARIN KORUNMASI  272
A. Devlet Eli ile Korunması  273
1. Talep Hakkı  273
2. Dava Hakkı  274
a. Dâva Çeşitleri  275
b. Dâvada İspat  276
c. Dâvaya Karşı Savunma Yolları  281
d. Cebrî İcra Yolu (İcra ve İflas Hukuku)  283
B. Hakkın Hak Sahibi Tarafından Korunması  283
1. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) (TBK m. 64/2, TCK m. 25/1)  284
2. Zaruret Hali (TBK m. 64/2, TCK m. 25/2)  285
3. Kendi Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma  286
§ 8. HUKUKİ OLAY, FİİL VE İŞLEMLER  287
I. HUKUKİ OLAYLAR  287
II. HUKUKÎ FİİLLER  288
A. Hukuki Fiil Kavramı  288
B. Hukuki Fiil Türleri  288
1. Hukuka Aykırı Fiiller  289
2. Hukuka Uygun Fiiller  289
a. Duygu Açıklamaları  289
b. Bilgi Açıklamaları  290
c. İrade Açıklamaları  290
ca. Hukuki Filler  290
cb. Hukukî İşlem Benzeri Fiiller  290
cc. Maddî Fiiller  291
III. HUKUKÎ İŞLEMLER  291
A. Hukuki İşlem Kavramı ve Unsurları  291
1. Kurucu Unsurlar  292
a. İrade Açıklaması  292
b. Hukukî Sonuç  293
2. Geçerlik Unsurları  293
3. Etkinlik Unsurları  294
B. Hukuki İşlemin Sakatlığı ve Çeşitleri  294
1. İrade ile Açıklanması Arasındaki Kasıtlı Uygunsuzluk  294
a. Zihnî (Gizli) Kayıt  295
b. Latife (Şaka) Beyanı  295
c. Muvazaa  296
ca. Mutlak Muvazaa  296
cb. Nispi muvazaa  297
2. İrade ile Açıklanması Arasında Kasıtlı Olmayan Uygunsuzluk  298
a. Hata (Yanılma)  298
b. Hile (Aldatma)  299
c. Tehdit – İkrah (Korkutma)  299
d. Hata (Yanılma), Hile (Aldatma) ve Tehdidin (Korkutmanın) Hükmü  300
C. Hukuki İşlemlerin Türleri  301
1. Tarafların Sayısı Bakımından  301
a. Tek Taraflı Hukukî İşlemler (Unilateral Transactions).  301
b. İki ve Çok Taraflı Hukukî İşlemler  302
ba. Kararlar  302
bb. Sözleşmeler (Akitler)  302
bba. Sözleşme Türleri  303
bbb. Sözleşmenin Kurulması  304
2. Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları Ana Göre  306
3. İvazlı ve İvazsız İşlemler  307
4. Malvarlığına Yaptıkları Etkilere Göre  307
a. Tasarruf işlemleri  307
b. Taahhüt işlemleri  308
5. Sebebe Bağlı Olan ve Olmayan İşlemler  308
a. Sebebe Bağlı İşlemler  308
b. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler  309
6. Kamu Hukuku İşlemleri  310
a. Yasama İşlemleri  310
b. Yargısal İşlemler  311
c. İdarî İşlemler  312
ca. Tek Taraflı İdarî İşlemler  312
caa. Bireysel İdari İşlemler  312
cab. Düzenleyici İşlemler  314
cb. İki Taraflı İdarî İşlemler  314
§ 9. KİŞİ VE KİŞİLİK  314
I. GERÇEK KİŞİLER (REAL PERSONS)  315
A. Kişiliğin Başlangıcı  316
B. Kişiliğin Sona Ermesi  317
1. Ölüm Karinesi  318
2. Gaiplik  318
C. Kişilerin Ehliyetleri  320
1. Hak Ehliyeti  320
2. Fiil Ehliyeti  322
a. Fiil Ehliyetinin Şartları  322
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak  322
ab. Ergin olmak  324
ac. Kısıtlı olmamak  325
b. Fiil Ehliyetinin Kapsamı  326
c. Fiil Ehliyetine Göre Gerçek Kişiler  326
ca. Tam Ehliyetliler  326
cb. Sınırlı Ehliyetliler  327
cc. Sınırlı Ehliyetsizler  327
cd. Tam Ehliyetsizler  328
II. TÜZEL KİŞİLER  329
A. Tüzel Kişiliğin Başlangıcı  330
1. Serbest Kuruluş Sistemi  330
2. İzin (Müsaade) Sistemi  331
3. Tescil Sistemi  332
B. Tüzel Kişilerin Türleri  332
1. Yapılarına Göre  332
a. Kişi Toplulukları  332
b. Mal Toplulukları  333
2. Tabi Oldukları Hukuka Göre  333
a. Kamu Tüzel Kişiler  333
b. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  337
3. Gayeleri (Amaçları) Bakımından  337
4. Kuruluş Tarzları ve Faaliyet Konuları Bakımından  338
C. Tüzel Kişiliğin Ehliyetleri  338
1. Hak Ehliyeti  338
2. Fiil Ehliyeti  339
D. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi  340
1. Sona Erme Şekilleri  340
a. İnfisah (Dağılma)  340
b. Fesih (Dağıtılma)  341
2. Sona Eren Tüzel Kişiliğin Mallarının Durumu  341
a. Tasfiye  342
b. Tahsis  342
E. Dernekler ve Vakıflar  342
1. Dernekler  342
2. Vakıflar  345
III. KİŞİLERİN HISIMLARI  347
A. Kan Hısımlığı  347
1. Altsoy – Üstsoy Hısımlığı  348
2. Yansoy Hısımlığı  348
3. Kan Hısımlığının Derecesi  348
B. Sözleşmeye Dayanan Hısımlık  349
1. Kayın Hısımlığı  349
2. Evlatlık İlişkisinden Doğan Hısımlık  350
C. Hısımlık İlişkisinin Hukuki Sonuçları  350
IV. KİŞİLERİN ADLARI (İSİMLERİ) VE KORUNMASI  351
A. Ad Çeşitleri  351
1. Öz Ad  351
2. Soy Adı  352
3. Zorunlu Olmayan Diğer Adlar  353
4. Ticaret Unvanı  354
5. İşletme Adı  354
6. Tüzel Kişilerin Adları  355
B. Adın Değiştirilmesi  355
C. Adın Korunması  356
D. Adın Düzeltilmesi  357
V. KİŞİLERİN YERLEŞİM YERİ  357
A. Yerleşim Yerinin Tabi Olduğu İlkeler  358
1. Yerleşim Yerinin Gerekliliği İlkesi  358
2. Yerleşim Yerinin Tekliği İlkesi  359
B. Gerçek Kişilerin Yerleşim Yeri  359
1. İsteğe Bağlı Yerleşim Yeri  359
2. İtibarî Yerleşim Yeri  360
3. Yasal Yerleşim Yeri  361
C. Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri  361
§ 10. ÂİLE KAVRAMI  362
I. NİŞANLANMA  364
A. Tanım  364
B. Nişanlanma Ehliyeti  364
C. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması  364
D. Nişanlanmanın Sonuçları  365
E. Nişanlanmanın Sona Ermesi  365
II. EVLENME  366
A. Evliliğin Şartları  366
1. Esasa ilişkin Şartlar  367
2. Şekle ilişkin Şartlar  369
a. Evlenme İradesinin Bizzat Açıklanması  369
b. Resmî Şekil  370
B. Evliliğin Genel Hükümleri  371
C. Evlilik Birliğinin Korunması  372
D. Eşlerin Mallarının Yönetimi  373
E. Evliliğin Sona Ermesi  376
1. Ölüm ve Gaiplik  376
2. Evlenmenin Geçersizliği  377
3. Evlenmenin Hükümsüzlüğü  377
4. Boşanma  379
a. Boşanmanın Sebepleri  379
b. Boşanmanın Hukukî Sonuçları  381
III. SOYBAĞI  382
A. Tanım ve Çeşitleri  382
B. Evlat Edinme  383
C. Soybağının Hükümleri  384
IV. VESAYET  385
§ 11. MİRAS KAVRAMI  390
I. MIRASÇILAR  391
A. Yasal Mirasçılık  391
1. Kan Hısımları  391
2. Sağ Kalan Eş  392
3. Evlatlık  392
4. Devlet  393
B. İradî (Mansup) Mirasçılık  393
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR  394
III. MİRASIN GEÇİŞİ  396
IV. MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  396
§ 12. EŞYA KAVRAMI  397
I. TAPU SİCİLİ  397
A. Kavram  397
B. Tapu Siciline Egemen Olan İlkeler  397
C. Tapu Sicilinin Unsurları  398
1. Tapu Kütüğü  399
2. Kat Mülkiyeti Kütüğü (TMK. m. 1001)  399
3. Yevmiye Defteri ve Belgeler (TMK. m. 1002)  400
4. Plân (TMK. m. 1003)  400
D. Tapu Sicili İşlemleri  400
1. Kayıt  400
2. Tescil  400
a. Tescilin Sebebe Dayanması  401
b. Tescil Talebi  401
c. Tescilin Hükmü  402
3. Şerh  402
4. Beyanlar  403
II. ZİLYETLİK  404
A. Zilyetliğin Unsurları  404
B. Zilyetliğin konusu  405
C. Zilyetliğin Türleri  405
D. Zilyetliğin Kazanılması  406
E. Zilyetliğin Korunması  406
1. Savunma Hakkı  406
2. Zilyetliği Koruyan Davalar  407
a. Yedin İadesi Davası (Zilyetliğin İadesi Davası)  407
b. Tecavüzün Men’i Davası  407
3. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması  408
4. Zilyetliğin Hak Karinesi Olarak Korunması (Taşınır Davası)  408
F. İade ile Yükümlü Zilyedin Sorumluluğu  409
III. MÜLKİYET  410
A. Malikin Mülkiyet Hakkından Doğan Yetki ve Ödevleri  411
1. Malikin Yetkileri  411
a. Olumlu Yetki  411
b. Olumsuz Yetki  411
2. Malikin Ödevleri  412
a. Yapmama Ödevi  412
b. Katlanma Ödevi  413
c. Yapma Ödevi  413
B. Konusu ve Kapsamı  413
1. Bütünleyici Parça  413
2. Eklenti  414
C. Mülkiyetin Türleri  415
1. Tek Mülkiyet  415
2. Ortak Mülkiyet  415
a. Paylı Mülkiyet  415
b. Elbirliği Mülkiyeti  418
3. Taşınmaz Mülkiyeti  419
4. Taşınır Mülkiyeti  422
IV. SINIRLI AYNİ HAKLAR  424
A. İrtifak Hakları  425
1. Aynî İrtifak Hakları  425
2. Kişisel İrtifak Hakları  425
3. Karışık İrtifak Hakları  426
B. Rehin Hakları  426
1. Taşınmaz Rehni  427
a. İpotek  428
b. İrad Senedi  430
c. İpotekli Borç Senedi  431
2. Taşınır Rehni  431
a. Teslime Bağlı Rehin  432
b. Hapis Hakkı  432
§ 13. SORUMLULUK  433
I. HUKUKİ SORUMLULUK  433
A. Medeni Hukukta  434
1. Kaynakları Bakımından  434
a. Kanunî Sorumluluk  434
b. Hukukî İşlemlerden Kaynaklanan Sorumluluk  434
c. Haksız Fiil Sorumluluğu  435
ca. Kusura Dayanan Sorumluluk  435
caa. Hukuka Aykırı Davranış  436
cab. Zarar  436
cac. Uygun İlliyet Bağı  437
cad. Hukuka Aykırılık  437
cb. Kusursuz Sorumluluk  438
cba. Tehlike Sorumluluğu  439
cbb. Olağan Sebep Sorumluluğu (Özen Sorumluluğu)  440
2. Hukukî Sonuçları Bakımından  441
a. Kişilik Varlığı ile Sorumluluk  441
b. Malvarlığı ile Sorumluluk  442
ba. Sınırsız Sorumluluk  442
bb. Sınırlı Sorumluluk  443
bba. Belirli Mallarla Sınırlı Sorumluluk  443
bbb. Belirli Miktarla Sınırlı Sorumluluk  443
B. İdare Hukukunda  444
1. İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu  444
a. Hizmet Kusuru (Service Fault)  445
b. Hizmet Kusuru Teşkil Eden Haller  446
c. Hizmet Kusuru – Kişisel Kusur Ayrımı  447
2. Kusursuz Sorumluluk  447
a. Tehlike İlkesi  448
b. Fedâkârlığın Denkleştirilmesi (Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik) İlkesi  448
II. CEZAİ SORUMLULUK  449
A. Kavram  449
B. Cezai Sorumluluğun Şartları  450
1. Maddi İlliyet Bağı  450
2. İrade Serbestliği ve Ayırt Etme Gücü  451
3. Kusur  451
III. SİYASİ SORUMLULUK  451
IV. CUMHURBAŞKANININ SORUMLULUĞU  452
§ 14. YARGI VE TEŞKİLATI  453
I. YARGI FONKSİYONU VE YETKİSİ  453
II. YARGI SİSTEMLERİ  454
A. Yargı Birliği Sistemi  454
B. İdari Yargı Sistemi  455
C. Karma Sistem  456
III. YARGI YOLLARI  456
A. Anayasa Yargısı  456
B. Askeri Ceza Yargısı  460
1. Askeri Yargıtay  460
2. Disiplin Mahkemeleri  461
3. Askeri Mahkemeler  461
C. Adli Yargı  462
1. İlk Derece Mahkemeleri  462
a. Ceza Yargısı ve Ceza Mahkemeleri  462
b. Medeni Yargılama ve Hukuk Mahkemeleri  464
2. Bölge Adliye Mahkemeleri  466
a. Kuruluşu  466
b. Görevleri  467
3. Yargıtay  468
D. İdari Yargı  469
1. Askeri İdari Yargı ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi  470
2. Genel İdari Yargı  472
a. Temyiz Yeri: Danıştay (the Council of State)  472
b. Bölge İdare Mahkemeleri  475
c. İdare ve Vergi Mahkemeleri  476
E. Seçim Yargısı ve Yüksek Seçim Kurulu  477
F. Hesap Yargısı ve Sayıştay  478
G. Uyuşmazlık Mahkemesi  479
HUKUKUN TEMEL KAVRAM VE KURUMLARI ÖRNEK SORULAR  481
Kaynakça  501
Kavram Dizini  507
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019