Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tam Yargı Davaları
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 400 Syf.
Fiyatı: 95.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdarenin hukuki sorumluluğu, kamusal faaliyetler sonucunda, idare ile yönetilenler arasında yönetilenler zararına bozulan ekonomik dengenin yeniden kurulması ve idari etkinliklerden dolayı bireylerin uğradığı zararın idarece tazmin edilmesi olanağını sağlayan bir hukuksal kurumdur.

Tam yargı davaları, idarenin faaliyetlerinden ötürü, hakları zarara uğrayanlar tarafından idare aleyhine açılan tazminat davalarıdır. Bu tür davalarda yargı mercii, hem olayın maddi yönünü, yani zararı doğuran işlem ve eylemleri; hem de bundan çıkabilecek hukuki sonuçları tespit edecektir.

Kendine özgü kural ve ilkeleri olmakla birlikte özellikle tazmin ilkeleri noktasında idare hukukunun, özel hukuka en çok tam yargı davalarında yakınlaştığı söylenebilir.

Çalışmanın ilk bölümünde, idare hukukunun kendine has ilkeleri; teorik bilgiler ve güncel Danıştay kararları ile ortaya konulmuştur.

İkinci bölümde ise; hizmet türleri (adalet, belediye, eğitim, gümrük, kolluk, madencilik, sağlık, spor, su, ulaşım hizmetleri ve düzenleyici/denetleyici kurumların faaliyetleri ); zararın kaynağı (terör, doğal afet) ve zarara uğrayanın niteliği (kamu görevlisi, tutuklu/mahkum, vergi mükellefi / sorumlusu) dikkate alınarak yapılan tasnif uyarınca toplam on yedi başlık altında güncel Danıştay kararlarına yer verilirken önemli hususlara "bilgi notu" ve "hatırlatma" başlıkları altında değinilmiştir.

Yapılan bu tasnif ile uygulayıcıların ilgili Danıştay kararlarına daha kolay ulaşmaları amaçlanmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda konuyla alakalı dava dilekçesi örnekleri de uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur.

Bilirkişilik faaliyetini icra edenler açısından da son bölümde Danıştayın belirlediği tazmin ilkeleri üzerinde durulmuştur.

Konu Başlıkları
Teorik Bilgiler
Güncel Danıştay Kararları
Dava Dilekçesi Örnekleri
Tazmin İlkeleri
Barkod: 9789750260506
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN TEORİK BİLGİLER
A. İDARİ DAVA TÜRLERİ  17
I. İptal ve Tam Yargı Davalarının Mahiyeti  18
II. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası  19
III. İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası  21
B. İDARENİN SORUMLULUĞU  22
I. Kusurlu Sorumluluk  22
a. Fiil  24
b. Zarar  24
c. İlliyet Bağı  26
II. Kusursuz Sorumluluk  26
a. Risk İlkesi  27
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Kaynaklanan Sorumluluk  28
III. Sosyal Risk İlkesi  29
IV. İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller  32
a. Mücbir Sebep  32
b. Beklenmeyen Hal  34
c. Zarar Görenin Fiili  34
d. Üçüncü Kişinin Fiili  35
İKİNCİ BÖLÜM:
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TAM YARGI DAVALARI
A. HİZMET TÜRLERİNE GÖRE TAM YARGI DAVALARI  37
I. Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  37
a. Örnek Kararlar  38
b. Dava Dilekçesi Örneği  46
II. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  47
a. Örnek Kararlar  47
b. Dava Dilekçesi Örneği  70
III. Devletin Denetim ve Gözetimi Altında Bulunanların Uğradığı Zararlar Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları  71
a. Örnek Kararlar  71
b. Zorunlu Askerlik Görevinin İfası Sırasında Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  84
c. Gözaltında İken Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  86
IV. Doğal Afetler Nedeniyle Oluşan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu  88
a. Örnek Kararlar  88
b. Dava Dilekçesi Örneği  106
V. Devletin Su ile İlgili Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  107
a. Örnek Kararlar  107
b. Dava Dilekçesi Örneği  120
VI. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurum ve Kurullarının Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  122
a. Örnek Kararlar  122
b. Dava Dilekçesi Örneği  135
VII. Eğitim Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  136
a. Örnek Kararlar  136
b. Dava Dilekçesi Örneği  144
VIII. Gümrük Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  146
a. Örnek Kararlar  146
b. Dava Dilekçesi Örneği  165
IX. İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Hizmetlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  167
a. Kolluk Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  167
b. Araç Tescil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  177
c. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  179
d. Geçici Köy Koruculuğundan Doğan Tazminat Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  182
e. Toplumsal Olaylara Müdahaleden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  185
f. Dava Dilekçesi Örneği  190
X. Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluk Davaları  191
a. Örnek Kararlar  197
b. Dava Dilekçesi Örneği  202
XI. Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalar  203
a. Örnek Kararlar  203
b. Dava Dilekçesi Örneği  208
XII. Personel (Kamu Görevlileri) Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları  210
a. Örnek Kararlar  210
b. Dava Dilekçesi Örneği  224
XIII. Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  225
a. Örnek Kararlar  225
b. Dava Dilekçesi Örneği  232
XIV. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  233
a. Örnek Kararlar (Genel)  234
b. Bilirkişi Raporlarının Yetersiz Görüldüğü Durumlara İlişkin Karar Örnekleri  239
c. Hatalı Enjeksiyon Uygulamalarından Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  246
d. Tedavi Sürecindeki İntihar Vakalarında İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Örnek Karar  248
e. Aydınlatılmış Onam Belgesinin Alınmaması Nedeniyle Doğan Sorumluluğa İlişkin Örnek Kararlar  249
f. Tıbbi Kayıt Eksikliğinin İdarenin Sorumluluğunu Doğurduğuna İlişkin Karar Örnekleri  252
g. Gebelik ve Doğum Esnasında Gerçekleşen Zararlar Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  254
h. Ameliyat Sonrası Takip ve Tedavideki Eksiklikler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  260
ı. Sağlık Hizmetinin Sunulması Aşamasında İdarenin Kusurunun Bulunmadığına İlişkin Karar Örnekleri  261
i. Dava Dilekçesi Örneği  265
XV. Spor Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  266
a. Örnek Kararlar  266
b. Dava Dilekçesi Örneği  272
XVI. Terör Olaylarından Doğan Zararlar  273
a. Örnek Karar (Genel)  275
b. 5233 Sayılı Kanunun Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Karar Örnekleri  277
c. ''Terör Eylemleri'' Veya ''Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler'' Sonucunda Bir Yerleşim Yerinin Tamamen Boşalmış/Boşaltılmış Olması Durumu Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  281
d. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Başvuru Süresine İlişkin Karar Örnekleri  285
e. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Manevi Tazminat  288
f. Sulhnamenin İmzalanmış Olmasının Uyuşmazlığa Etkisi  293
g. Dava Dilekçesi Örneği  296
XVII. Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları  298
a. Örnek Kararlar  298
b. Dava Dilekçesi Örneği  306
B. YARGI ORGANLARI TARAFINDAN İLK İNCELEME SONUCU VERİLEN KARARLAR  307
I. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme  308
Örnek Kararlar  310
II. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme  317
Örnek Kararlar  318
III. Tam Yargı Davalarında İdari Merci Tecavüzü  322
Örnek Kararlar  323
IV. Tam Yargı Davalarında Ehliyet  331
Örnek Kararlar  332
V. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Kesin ve İcrai İşlem  337
Örnek Kararlar  338
VI. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi  340
Örnek Kararlar  341
VII. Tam Yargı Davalarında Davalı (Hasım)  356
Örnek Kararlar  357
VIII. Tam Yargı Davalarına İlişkin Dava Dilekçelerinin İYUK'un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması Zorunluluğu  360
Örnek Kararlar  360
C. ZARARIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN İLKELER VE ÇEŞİTLİ MESELELER  362
I. İdari Eylemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler  363
a. Bakıcı Giderinin Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar  363
b. Tazminat Hesap Edilirken Esas Alınacak Gelir Durumu  364
c. Tazminata Hükmedilirken Esas Alınması Gereken Maluliyet Oranı  366
d. Terörden Kaynaklanan Davalarda Tazminata Esas Alınacak Taşınmazın Değeri  366
e. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Nakdi Tazminat Tutarı ve Vazife Malullüğü Aylığının Dikkate Alınması Sorunu  367
f. Efor Kaybına Dayalı Zararın/Tazminatın Hesaplanması  368
g. Tazminata Esas Alınacak Kusur Oranı  370
h. Destekten Yoksun Kalanların Muhtemel Yaşam Sürelerinin Tespitinde Esas Alınacak Yaşam Tablosu  371
ı. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Yetiştirme Gideri Meselesi  372
i. Destek Gören Eşin Yeniden Evlenme İhtimali  372
j. Ebeveynler Tarafından Açılan Tazminat Davalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Oranlar  374
k. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar  375
m. Tam Yargı Davalarında Hükmedilecek Manevi Tazminata İlişkin İlkeler  376
II. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler  382
III. İdari Yargıda Geçerli Tazmin Usulü  387
IV. Islah  389
Tam Yargı Davalarında Parasal Sınırlar  394
Kaynakça  395
Kavram Dizini  397
 


Nazım Taha Koçak
Ekim 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Eylül 2020
98.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN TEORİK BİLGİLER
A. İDARİ DAVA TÜRLERİ  17
I. İptal ve Tam Yargı Davalarının Mahiyeti  18
II. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası  19
III. İdari Eylemden Kaynaklanan Tam Yargı Davası  21
B. İDARENİN SORUMLULUĞU  22
I. Kusurlu Sorumluluk  22
a. Fiil  24
b. Zarar  24
c. İlliyet Bağı  26
II. Kusursuz Sorumluluk  26
a. Risk İlkesi  27
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitliğin Bozulmasından Kaynaklanan Sorumluluk  28
III. Sosyal Risk İlkesi  29
IV. İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Haller  32
a. Mücbir Sebep  32
b. Beklenmeyen Hal  34
c. Zarar Görenin Fiili  34
d. Üçüncü Kişinin Fiili  35
İKİNCİ BÖLÜM:
YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TAM YARGI DAVALARI
A. HİZMET TÜRLERİNE GÖRE TAM YARGI DAVALARI  37
I. Adalet Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  37
a. Örnek Kararlar  38
b. Dava Dilekçesi Örneği  46
II. Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  47
a. Örnek Kararlar  47
b. Dava Dilekçesi Örneği  70
III. Devletin Denetim ve Gözetimi Altında Bulunanların Uğradığı Zararlar Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları  71
a. Örnek Kararlar  71
b. Zorunlu Askerlik Görevinin İfası Sırasında Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  84
c. Gözaltında İken Meydana Gelen Zararın Tazmini İstemine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği  86
IV. Doğal Afetler Nedeniyle Oluşan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu  88
a. Örnek Kararlar  88
b. Dava Dilekçesi Örneği  106
V. Devletin Su ile İlgili Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  107
a. Örnek Kararlar  107
b. Dava Dilekçesi Örneği  120
VI. Düzenleyici ve Denetleyici Kamu Kurum ve Kurullarının Faaliyetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  122
a. Örnek Kararlar  122
b. Dava Dilekçesi Örneği  135
VII. Eğitim Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  136
a. Örnek Kararlar  136
b. Dava Dilekçesi Örneği  144
VIII. Gümrük Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Tazminat Davaları  146
a. Örnek Kararlar  146
b. Dava Dilekçesi Örneği  165
IX. İçişleri Bakanlığınca Yürütülen Hizmetlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  167
a. Kolluk Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  167
b. Araç Tescil İşlemlerinden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  177
c. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  179
d. Geçici Köy Koruculuğundan Doğan Tazminat Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  182
e. Toplumsal Olaylara Müdahaleden Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  185
f. Dava Dilekçesi Örneği  190
X. Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Sorumluluk Davaları  191
a. Örnek Kararlar  197
b. Dava Dilekçesi Örneği  202
XI. Madencilik Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalar  203
a. Örnek Kararlar  203
b. Dava Dilekçesi Örneği  208
XII. Personel (Kamu Görevlileri) Tarafından Açılan Tam Yargı Davaları  210
a. Örnek Kararlar  210
b. Dava Dilekçesi Örneği  224
XIII. Psikolojik Taciz (Mobbing) Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları  225
a. Örnek Kararlar  225
b. Dava Dilekçesi Örneği  232
XIV. Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  233
a. Örnek Kararlar (Genel)  234
b. Bilirkişi Raporlarının Yetersiz Görüldüğü Durumlara İlişkin Karar Örnekleri  239
c. Hatalı Enjeksiyon Uygulamalarından Kaynaklanan Davalara İlişkin Karar Örnekleri  246
d. Tedavi Sürecindeki İntihar Vakalarında İdarenin Sorumluluğuna İlişkin Örnek Karar  248
e. Aydınlatılmış Onam Belgesinin Alınmaması Nedeniyle Doğan Sorumluluğa İlişkin Örnek Kararlar  249
f. Tıbbi Kayıt Eksikliğinin İdarenin Sorumluluğunu Doğurduğuna İlişkin Karar Örnekleri  252
g. Gebelik ve Doğum Esnasında Gerçekleşen Zararlar Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  254
h. Ameliyat Sonrası Takip ve Tedavideki Eksiklikler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  260
ı. Sağlık Hizmetinin Sunulması Aşamasında İdarenin Kusurunun Bulunmadığına İlişkin Karar Örnekleri  261
i. Dava Dilekçesi Örneği  265
XV. Spor Hizmetlerinden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları  266
a. Örnek Kararlar  266
b. Dava Dilekçesi Örneği  272
XVI. Terör Olaylarından Doğan Zararlar  273
a. Örnek Karar (Genel)  275
b. 5233 Sayılı Kanunun Kapsamının Belirlenmesine Yönelik Karar Örnekleri  277
c. ''Terör Eylemleri'' Veya ''Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler'' Sonucunda Bir Yerleşim Yerinin Tamamen Boşalmış/Boşaltılmış Olması Durumu Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davalarına İlişkin Karar Örnekleri  281
d. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Başvuru Süresine İlişkin Karar Örnekleri  285
e. 5233 Sayılı Kanundan Doğan Uyuşmazlıklarda Manevi Tazminat  288
f. Sulhnamenin İmzalanmış Olmasının Uyuşmazlığa Etkisi  293
g. Dava Dilekçesi Örneği  296
XVII. Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Tazminat Davaları  298
a. Örnek Kararlar  298
b. Dava Dilekçesi Örneği  306
B. YARGI ORGANLARI TARAFINDAN İLK İNCELEME SONUCU VERİLEN KARARLAR  307
I. Tam Yargı Davalarında Görevli Mahkeme  308
Örnek Kararlar  310
II. Tam Yargı Davalarında Yetkili Mahkeme  317
Örnek Kararlar  318
III. Tam Yargı Davalarında İdari Merci Tecavüzü  322
Örnek Kararlar  323
IV. Tam Yargı Davalarında Ehliyet  331
Örnek Kararlar  332
V. İdari İşlemden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Kesin ve İcrai İşlem  337
Örnek Kararlar  338
VI. Tam Yargı Davalarında Dava Açma Süresi  340
Örnek Kararlar  341
VII. Tam Yargı Davalarında Davalı (Hasım)  356
Örnek Kararlar  357
VIII. Tam Yargı Davalarına İlişkin Dava Dilekçelerinin İYUK'un 3. ve 5. Maddesine Uygun Olması Zorunluluğu  360
Örnek Kararlar  360
C. ZARARIN HESAPLANMASINA İLİŞKİN İLKELER VE ÇEŞİTLİ MESELELER  362
I. İdari Eylemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler  363
a. Bakıcı Giderinin Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar  363
b. Tazminat Hesap Edilirken Esas Alınacak Gelir Durumu  364
c. Tazminata Hükmedilirken Esas Alınması Gereken Maluliyet Oranı  366
d. Terörden Kaynaklanan Davalarda Tazminata Esas Alınacak Taşınmazın Değeri  366
e. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Nakdi Tazminat Tutarı ve Vazife Malullüğü Aylığının Dikkate Alınması Sorunu  367
f. Efor Kaybına Dayalı Zararın/Tazminatın Hesaplanması  368
g. Tazminata Esas Alınacak Kusur Oranı  370
h. Destekten Yoksun Kalanların Muhtemel Yaşam Sürelerinin Tespitinde Esas Alınacak Yaşam Tablosu  371
ı. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesabında Yetiştirme Gideri Meselesi  372
i. Destek Gören Eşin Yeniden Evlenme İhtimali  372
j. Ebeveynler Tarafından Açılan Tazminat Davalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Esas Alınacak Oranlar  374
k. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar  375
m. Tam Yargı Davalarında Hükmedilecek Manevi Tazminata İlişkin İlkeler  376
II. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Uygulanacak İlkeler  382
III. İdari Yargıda Geçerli Tazmin Usulü  387
IV. Islah  389
Tam Yargı Davalarında Parasal Sınırlar  394
Kaynakça  395
Kavram Dizini  397
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020