Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Nazari ve Uygulamalı
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2019 / 13. Baskı / 896 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 12. Eylül 2018 92.50 TL 19.90 TL (%79)Sepete Ekle
 11. Eylül 2017 74.00 TL 14.90 TL (%80)Sepete Ekle
 10. Eylül 2016 64.50 TL 9.90 TL (%85)Sepete Ekle
 9. Ekim 2015 63.50 TL 5.90 TL (%91)Sepete Ekle
   

Güncellenerek onüçüncü basımı gerçekleşen ve editörlüğü Prof. Dr. Bahri Öztürk tarafından yapılan kitapta; kanunun nasıl uygulanması gerektiği ayrıntılı olarak ele alınmış ve bu konu ile ilgili bir çok detaylı bilgi de dipnot olarak verilmiştir. Konunun anlatılırken ayrıntılı bilgilerin dipnottan verilmesi, hem uygulamacılara hem de akademisyenlere büyük kolaylık sağlayacaktır.

Çalışmada bütün kanun örnek olaylarla, sorularla ve yargı kararlarıyla anlatılmış, böylece kanunun nasıl yorumlanması gerektiği ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda eşsiz bir uygulama kitabı olmuştur. Kitap hem akademisyenlere hem öğrencilere ve ayrıca uygulayıcılara da büyük fayda getirecektir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları
Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Uygulama Alanı, Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması ve Şartları
Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri
Ceza Muhakemesi Teşkilâtı
Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler
Ceza Muhakemesi İşlemleri
Ceza Muhakemesinde İspat
Koruma Tedbirleri
Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
Denetim Muhakemeleri (Kanun Yolları)
Muhakeme Masrafları Muhakemesi, Müsadere Muhakemesi, İnfaz Muhakemesi ve Yasak Hakların Geri Verilmesi Muhakemesi
Özel Ceza Muhakemeleri
Emniyet Tedbirleri Muhakemesi
Ceza Hakiminin Hukuki Sorumluluğu
Barkod: 9789750257032
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  13
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 896
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  23
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI  29
I. Terim, Kavram  29
II. Amacı  31
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri  31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  32
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  34
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU  37
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  39
I. Yer Bakımından Uygulama  39
II. Zaman Bakımından Uygulama  40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI  42
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  44
I. Genel Olarak  44
II. Dava Şartları  46
1. Çeşitleri  46
A. Şikâyet  46
B. Dava Süresi  52
C. İzin  53
D. Talep  55
E. Yargı Bulunmaması  56
F. Açık Dava Bulunmaması  57
G. Önödeme  57
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  59
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  68
III. Yargılama Şartları  70
1. Çeşitleri  70
A. Sanığın Hazır Bulunması  70
a. Gaiplik  70
b. Sanığın Yokluğu Halleri  72
aa. Kavram  72
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  73
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma  74
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması  75
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller  76
c. Kaçaklık  77
aa. Kavram  77
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri  79
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  79
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi  79
ccc. Özel Elkoyma  81
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı  82
d. Eski Hale Getirme  82
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  82
C. Bekletici Sorunun Çözümü  83
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  83
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  84
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. KAVRAM  85
I. İnsan Hakları  85
II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi  87
1. Batı’da  87
2. Türkiye’de  89
3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi  91
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar  91
a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  91
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi)  92
c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  93
d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  95
B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  95
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  95
b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS)  100
C. AGİK Süreci  100
§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI  101
I. Kişi Dokunulmazlığı  101
1. Kavram  101
2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar  104
A. Ölüm Oruçları  104
B. Göz Altında Ölümler  105
C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma  106
D. Kayıp Kişiler  109
E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları  110
II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği  110
III. Kanun Önünde Eşitlik  111
IV. Din ve Vicdan Hürriyeti  111
V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti  112
VI. Mülkiyet Hakkı  112
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ  113
I. Hukuk Devleti İlkesi  113
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi  113
2. Adaletin Sağlanması  114
3. Güvenliğin Temin Edilmesi  115
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi  117
III. İşkence Yasağı  119
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı)  123
1. Genel Olarak  123
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı  124
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları  125
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık  125
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme  126
c. Makul Sürede Yargılama  126
d. Aleniyet  130
e. Denetim  130
f. Silahların Eşitliği  133
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler  136
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi  137
VI. Meram Anlatma İlkesi  138
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  139
VIII. Halka Açıklık İlkesi  140
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  141
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi  145
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  147
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi  147
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi  151
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi  151
XV. Öteki İlkeler  154
§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI  154
I. Hak Arama Hakkı  154
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı  155
1. İsnadı Öğrenme Hakkı  155
2. Hakları Öğrenme Hakkı  155
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi)  156
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  156
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi)  156
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi)  156
VII. Savunma Hakkı  157
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  158
IX. Tercüman Hakkı  158
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  158
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı  161
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  161
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı  162
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI  162
§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU  162
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER  165
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  167
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ  167
§ 4. YARGITAY  169
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI  170
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM  175
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  175
1. Tarafsızlık  176
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri)  179
a. Görev Yasakları  179
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar  182
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi  183
a. İddia  183
b. Savunma  183
c. Yargılama  183
2. Bağımsızlık  185
II. Hâkimlerin Çeşitleri  198
III. Hâkimlerin Yetkileri  199
1. Madde Bakımından Yetki (Görev)  199
A. Genel Olarak  199
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları  203
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  203
b. Bağlantı (İrtibat)  203
aa. Anlamı  203
bb. Çeşitleri  203
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı  204
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı  204
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı  204
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri  205
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  205
aaa. Birleştirme  205
bbb. Nispi Muhakeme Yapma  207
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma  208
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki)  209
A. Genel Olarak  209
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  212
a. Muhakemenin Nakli  212
b. İstinabe  214
c. Bağlantı  214
3. Kişi Bakımından Yetki  215
A. Genel Olarak  215
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  215
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki)  215
§ 2. SAVCI  217
I. Kavram  217
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli  220
1. Genel Olarak  220
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  220
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi  223
4. Savcı Taraf Değildir  225
5. Savcı Özerktir  225
6. Yer Bakımından Yetki  225
7. Soruşturma Mecburiyeti  226
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar  226
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  231
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL)  234
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören  234
II. Katılan (müdahil)  238
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK  242
§ 5. MÜDAFİ  247
§ 6. ADLİ KOLLUK*  273
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER  281
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI  283
§ 2. ÇEŞİTLERİ  283
§ 3. SÜRELER  284
I. Çeşitleri  284
II. Eski Hale Getirme  285
§ 4. BİLDİRİLMESİ  286
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR  289
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  291
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI  293
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER)  296
I. Sanık Açıklamaları, İkrar  296
II. Tanık Açıklamaları  298
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları  325
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler)  326
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama  328
VI. Belirtiler  332
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  334
I. Delillerin Toplanması  334
1. Esasları  334
2. Kriminalistik (İz Bilimi)  336
A. Genel Olarak  336
B. İz Çeşitleri  336
a. Materyal İzleri  337
b. Şekil (Form) İzleri  337
c. Baskı İzleri  337
d. Durum İzleri  338
C. İzlerin Aranması  338
D. İzlerin Muhafaza Altına Alınması  338
E. Kan, Parmak İzi, Silâh, Zehir, Koku, Ses (CMK m. 75–81)  340
a. Kan  340
b. Parmak İzi (Daktiloskopi, Daktyloskopi)  341
c. Ateşli Silâh, Zehir  343
d. Koku (CMK m. 81)  345
e. Ses  347
F. Olay Yeri İncelemesi  348
a. Balistik Bölümü  353
b. Sahtecilik Bölümü  354
c. Patlayıcı Maddeler Bölümü  354
d. Kimya Bölümü  355
e. Teknik Fotoğraf Bölümü  356
f. Araştırma ve Geliştirme (AR–GE) Bölümü  356
3. Sorgu (İfade Alma) Teknik ve Taktikleri  359
A. Genel Olarak  359
a. Terim  359
b. Kavram  359
B. Sorgunun Görevi (Amacı)  362
C. Sorgunun Çeşitleri  362
D. Sorgunun Esasları  363
E. Beyanın Psikolojisi  364
F. Sorgunun Psikolojisi  366
G. Hazırlık Çalışmaları  368
a. Dosyadaki Bilgilerin Öğrenilmesi  369
b. Sanığın Karakteri, Suçtan Önceki Hayatı ve Çevresi Hakkında Bilgiler Toplanması  369
H. Sorgunun Yapılacağı Yer  370
I. Sorguya Çekilenin Tutumu  373
İ. Sorgu Taktikleri (Stratejileri)  374
J. Sorguda Dikkate Edilecek Diğer Hususlar  376
4. Keşif  378
A. Genel Olarak  378
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi  380
a. Ölü Muayenesi  380
b. Otopsi  381
II. Delillerin Muhafazası  383
III. Delillerin Değerlendirilmesi  384
1. Esasları  384
2. Bilirkişi  386
3. Delil Yasakları  394
A. Kavram  394
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum  397
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147)  398
b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148)  398
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2)  400
aa. Genel Olarak  400
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi  400
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları  404
C. Delil Yasağı Teorileri  406
a. Hak Alanı Teorisi  406
b. Koruma Amacı Teorisi  407
c. Değerler Tartımı Teorisi  408
D. Yargı Kararları Işığında Değerlendirme Yasakları  409
a. Faktörlerin Çokluğu Görüşü  409
b. Delil Yasağının İleri Sürülmesi ve İspat Yükü  410
c. Varsayıma Dayalı Nedensellik  411
E. Delil Yasaklarının Kapsamı  412
F. Bilirkişilik ve Delil Yasakları  420
G. Askerî Ceza Mahkemeleri ve Delil Yasakları  420
H. Yüce Divan ve Delil Yasakları  421
I. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi  421
İ. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Delil Yasağı  423
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM  437
I. Terim, Tanım  437
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  438
1. Yasal Dayanak  438
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması  438
A. Şüphe  438
B. Çeşitleri  438
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi)  438
b. Yoğun Şüphe  439
aa. Yeterli Şüphe  439
bb. Kuvvetli Şüphe  439
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  439
4. Geçici Olması  440
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması  440
6. Gecikmede Sakınca Bulunması  440
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması  440
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması  441
§ 2. ÇEŞİTLERİ  441
I. Yakalama ve Gözaltına Alma  442
1. Tanım  442
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği  443
3. Yakalamanın Koşulları  444
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  444
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  447
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  448
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama  449
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  449
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi  449
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  451
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi  452
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler  452
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi  453
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması  453
a. Genel Olarak  453
b. Koşulları  455
c. Gözaltı Süresi  455
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  458
H. Yeniden Yakalama Yasağı  459
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama  459
II. Tutuklama  460
1. Tanım  460
2. Hukuksal Niteliği  462
3. Amacı  462
4. Koşulları  463
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması  463
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması  464
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması  465
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı  466
b. Delilleri Karartma Tehlikesi  467
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  468
D. Ölçülülük  469
a. Genel Olarak  469
b. Tutuklama Yasakları  470
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi  471
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması  471
5. Tutuklama Kararı  471
A. Hakim Kararı  471
B. Kararın Gerekçeli Olması  472
6. Tutuklama Süresi  474
7. Tutuklama Usulü  478
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi  479
9. İtiraz  480
10. Tutuklanan Kişinin Durumu  481
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  481
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi  482
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  482
B. Güvence (Teminat) Belgesi  483
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  483
A. Genel Olarak  483
B. Tutukluların Hakları  484
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  484
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı  485
c. Haberleşme Hakkı  485
d. Çalışma Hakkı  485
C. Tutukluların Yükümlülükleri  485
III. Adli Kontrol  487
1. Tanım  487
2. Amacı  488
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler  488
4. Uygulanma Koşulları  490
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması  491
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması  491
5. Adli Kontrol Kararı  492
6. Sona Ermesi  493
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması  494
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz  495
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması  495
IV. Zorla Getirme  495
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi  496
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi  497
V. Arama  498
1. Tanım  498
2. Hukuksal Nitelik  499
3. Aramanın Koşulları  500
A. Makul Şüphe  501
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri  501
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar  504
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama  504
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama  504
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  505
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  505
a. Üstte Arama  505
b. Eşyada Arama  506
c. Konutta Arama  506
d. İşyerinde Arama  506
e. Araçta Arama  512
4. Arama Kararı veya Emri  512
5. Aramanın Yerine Getirilmesi  513
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama  514
VI. Elkoyma  516
1. Tanım  516
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik  516
3. Koşulları  517
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar  517
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar  517
4. Elkoyma Kararı  517
5. Çeşitleri  518
A. Basit Elkoyma  519
B. Özel Elkoyma  520
a. Postada Elkoyma  520
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma  521
c. Avukat Bürolarında Elkoyma  524
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  524
e. Bilgisayarlara Elkoyma  525
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma  526
6. Yargısal Denetim  526
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi  526
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim  527
7. Sona Ermesi  527
VII. Yeni Koruma Tedbirleri  527
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması  528
A. Tanım  528
B. Amaç  528
C. Hukuksal Nitelik  529
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  529
a. Dış Beden Muayenesi  530
b. İç Beden Muayenesi  531
aa. Uygulanma Koşulları  531
bb. Tedbirin Uygulanması  535
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi  536
dd. Denetim Muhakemesi  536
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  536
2. Fizik Kimliğin Tespiti  538
3. Yer Gösterme  540
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  543
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  565
6. Teknik Araçlarla İzleme  572
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  576
I. Dayanak  576
II. Tazminat Nedenleri  577
1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek  578
A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek  578
B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek  578
2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak  578
3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak  579
4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek  579
5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak  581
6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek  582
7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek  583
8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek  583
A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak  583
B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak  584
C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek  584
9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak  584
10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması  584
11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi  585
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi  585
III. Tazminatın Kapsamı  586
IV. Yargılama  586
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  586
2. Taraflar  586
3. Süre  587
4. İstem  590
5. İnceleme  591
V. Tazminatın Geri Alınması  591
VI. Rücu  591
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK  593
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ  594
I. Kavram  594
II. Soruşturma Evresinin Başlaması  594
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar  597
1. Genel Olarak  597
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri  599
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri  601
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri  603
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri  604
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması  604
V. Soruşturma Evresi Gizlidir  605
VI. Soruşturma İşlemleri  605
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı  606
2. İddianame Düzenlenmesi  610
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ  613
I. Genel Olarak  613
II. İddianame Düzenlenmesi  614
III. İddianamenin İncelenmesi  616
1. Şekli Yönden İnceleme  616
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme  618
IV. İnceleme Süresi  621
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür?  622
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi  622
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz)  623
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  623
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ  624
I. Duruşma Hazırlığı Devresi  624
II. Duruşma Devresi  626
III. Son Karar Devresi  637
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  655
I. Kavram ve Tanım  655
II. Amacı  655
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması  656
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar  657
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi  658
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler  661
1. Genel Açıklama  661
2. C. Savcısı  661
3. Şüpheli veya Sanık  663
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar İle Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar  664
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262)  665
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261)  666
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2)  668
8. Diğer Kişiler  668
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri  669
1. Aktarma Etkisi  669
2. Yayılma Etkisi  669
3. Durdurma Etkisi  670
VIII. Başvuruda Yanılma  671
IX. İstem  674
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması  676
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı  680
XII. Çeşitleri  683
§ 2. İTİRAZ  684
I. Tanım  684
II. İtirazın Konusu  684
III. İtiraz Nedenleri  685
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler  686
V. İtiraz Süresi  686
VI. İtirazı İnceleyecek Merci  686
VII. İtiraz İncelemesi  687
§ 3. İSTİNAF  689
I. Genel Olarak  689
II. İstinafın Konusu: Hüküm  696
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi  699
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  701
V. İstinaf İstemi  701
VI. İstinaf Süresi  703
VII. İstinaf İsteminin Biçimi  708
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri  711
IX. İstinaf Muhakemesi  713
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması  713
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması  716
A. Öninceleme  718
a. Ön İncelemenin Kapsamı  718
aa. Yetki Bakımından  718
bb. Başvuru Koşulları Bakımından  719
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar  720
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı  720
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı  720
cc. Bozma Kararı  722
dd. Düzeltme Kararı  723
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması  724
A. Duruşma Hazırlığı  724
B. Duruşma  726
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması  726
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması  726
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması  728
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi  730
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar  731
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları  733
1. İtiraz  733
2. Temyiz  733
3. Olağanüstü Kanun Yolu  735
§ 4. TEMYİZ  736
I. Genel Bilgi  736
II. Temyizin Konusu  736
III. Başvuru Koşulları  738
IV. Ön İnceleme  739
V. Temyiz Nedenleri  741
VI. Temyiz İncelemesi  742
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  743
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA  746
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ  748
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  753
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI  758
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ  758
11. Bölüm
MUHAKEME MASRAFLARI MUHAKEMESİ, MÜSADERE MUHAKEMESİ, İNFAZ MUHAKEMESİ VE YASAK HAKLARIN
GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ
§ 1. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) MUHAKEMESİ  763
§ 2. MÜSADERE MUHAKEMESİ  765
I. Genel Olarak  765
II. Denetim Muhakemesi (Kanun Yolu)  766
§ 3. İNFAZ MUHAKEMESİ  766
§ 4. YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ  767
12. Bölüm
ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. MEMURLARIN CEZA MUHAKEMESİ (SORUŞTURMASI)  769
I. Genel Olarak  769
II. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MvDGKYK)  770
1. MvDKGYK Hakkında Genel Bilgi  770
2. MvDGKYK’nın Uygulanma Koşulları  773
3. MvDKGYK’ye Göre Yapılacak Soruşturma  775
4. Yetkili Mahkeme  780
5. MvDKGYK’nın İstisnaları  780
§ 2. YÜCE DİVANDA YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ  782
I. Genel Olarak  782
II. Ceza Muhakemesi Teşkilâtı İçindeki Yeri  786
III. Yüce Divanda Yapılan Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler  786
1. İddia  786
2. Savunma  787
3. Yargılama  787
A. Hâkimlerin Nitelikleri ve Tabii Hakim İlkesi  787
B. Yetki  788
a. Madde Bakımından  788
aa. Görev Suçu  789
bb. Kişisel Suç  789
b. Yer Bakımından  789
c. Kişi Bakımından  790
aa. Cumhurbaşkanı  790
bb. Başbakan ve Bakanlar  793
cc. Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri  794
aaa. Genel Olarak  794
bbb. Yargıtay  794
ccc. Danıştay  795
ddd. Anayasa Mahkemesi  796
dd. Diğer Üst Kamu Görevlileri  797
ee. Bağlantı  799
ff. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları  799
IV. Yüce Divan’da Yapılan Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü  800
1. Soruşturma  800
2. Ara Muhakeme  801
3. Denetim Muhakemesi  804
§ 3. SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ  805
§ 4. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ  809
§ 5. ÖTEKİ ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ  819
I. Ceza Kararnameleri  820
1. Sulh Hakiminin Ceza Kararnamesi  820
2. İdarenin Ceza Kararnamesi  820
A. Genel Olarak  820
B. Usul  821
a. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  821
b. İdarî Ceza Kararnamesi  822
c. Tebliği  822
d. Sulh Ceza Hakimine Başvuru Yolu  822
e. İtiraz Yolu  824
II. İcra Ceza Mahkemesinde Yapılan Muhakeme  824
1. Genel Olarak  824
2. Şikayet  825
3. Tedbir  825
4. Duruşma  826
5. Denetim Muhakemesi  826
13. Bölüm
EMNİYET TEDBİRLERİ MUHAKEMESİ
§ 1. GENEL OLARAK  827
§ 2. AKIL HASTASI VE UYUŞTURUCU VE/VEYA ALKOL BAĞIMLISI (MÜPTELASI) OLANLARIN MUHAKEMESİ  832
I. Akıl Hastalarının Muhakemesi  832
II. Çocuk Akıl Hastalarının Muhakemesi  834
III. Uyuşturucu ve Alkol Bağımlısı (Müptelâsı) Olanların Muhakemesi  834
§ 3. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  836
I. Genel Olarak  836
II. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler  838
III. Çocuk Ceza Muhakemesinin İlkeleri (ON EMİR)  843
IV. Çocuk Kolluğu, Çocuk Savcılığı ve Çocuk Mahkemeleri, Görevlilerin Eğitimi ve Yardımcı Personel  844
1. Çocuk Kolluğu  844
2. Çocuk Savcılığı  844
3. Çocuk İhtisas Mahkemeleri  845
A. Çocuk Mahkemeleri  845
a. Madde Bakımından Yetki  845
b. Yer Bakımından Yetki  845
B. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri  845
a. Genel Olarak  845
b. Madde Bakımından Yetki (Görev)  846
c. Yer Bakımından Yetki  846
4. Hakimlerde Aranacak Nitelikler  846
5. Görevlilerin Eğitimleri  846
6. Yardımcı Personel  846
A. Genel Olarak  846
B. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri  848
C. Çocuğun Giderleri  848
V. Savunma  848
VI. Çocuklar Hakkında Özel Koruma Tedbirleri  848
1. Yakalama  849
A. Genel Olarak  849
B. Kelepçe Yasağı  849
2. Tutuklama ve Adli Kontrol  849
A. Tutuklama  849
B. Adli Kontrol  849
VII. Soruşturma  849
VIII. Kovuşturma  850
IX. Kanun Yolu  852
X. Uzlaşma  852
XI. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  853
XII. Yeni Çocuk Ceza Muhakemesi Sistemi Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak?  853
14. Bölüm
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  855
Yararlanılan Kaynaklar  859
Kavramlar Dizini  891
 


Mustafa Aydın Aşık
Temmuz 2020
56.00 TL
Sepete Ekle
Selahattin Kolcu
Mart 2020
105.00 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin
Şubat 2020
42.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Kısaltmalar  23
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI,
TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI  29
I. Terim, Kavram  29
II. Amacı  31
III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri  31
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  32
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  34
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU  37
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  39
I. Yer Bakımından Uygulama  39
II. Zaman Bakımından Uygulama  40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI  42
§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  44
I. Genel Olarak  44
II. Dava Şartları  46
1. Çeşitleri  46
A. Şikâyet  46
B. Dava Süresi  52
C. İzin  53
D. Talep  55
E. Yargı Bulunmaması  56
F. Açık Dava Bulunmaması  57
G. Önödeme  57
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  59
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  68
III. Yargılama Şartları  70
1. Çeşitleri  70
A. Sanığın Hazır Bulunması  70
a. Gaiplik  70
b. Sanığın Yokluğu Halleri  72
aa. Kavram  72
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  73
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma  74
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması  75
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller  76
c. Kaçaklık  77
aa. Kavram  77
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri  79
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  79
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi  79
ccc. Özel Elkoyma  81
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı  82
d. Eski Hale Getirme  82
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  82
C. Bekletici Sorunun Çözümü  83
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  83
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  84
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE
CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. KAVRAM  85
I. İnsan Hakları  85
II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi  87
1. Batı’da  87
2. Türkiye’de  89
3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi  91
A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar  91
a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  91
b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi)  92
c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  93
d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  95
B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  95
a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  95
b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS)  100
C. AGİK Süreci  100
§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI  101
I. Kişi Dokunulmazlığı  101
1. Kavram  101
2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar  104
A. Ölüm Oruçları  104
B. Göz Altında Ölümler  105
C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma  106
D. Kayıp Kişiler  109
E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları  110
II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği  110
III. Kanun Önünde Eşitlik  111
IV. Din ve Vicdan Hürriyeti  111
V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti  112
VI. Mülkiyet Hakkı  112
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ  113
I. Hukuk Devleti İlkesi  113
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi  113
2. Adaletin Sağlanması  114
3. Güvenliğin Temin Edilmesi  115
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi  117
III. İşkence Yasağı  119
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı)  123
1. Genel Olarak  123
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı  124
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları  125
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık  125
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme  126
c. Makul Sürede Yargılama  126
d. Aleniyet  130
e. Denetim  130
f. Silahların Eşitliği  133
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler  136
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi  137
VI. Meram Anlatma İlkesi  138
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  139
VIII. Halka Açıklık İlkesi  140
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  141
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi  145
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  147
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi  147
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi  151
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi  151
XV. Öteki İlkeler  154
§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI  154
I. Hak Arama Hakkı  154
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı  155
1. İsnadı Öğrenme Hakkı  155
2. Hakları Öğrenme Hakkı  155
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi)  156
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  156
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi)  156
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi)  156
VII. Savunma Hakkı  157
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  158
IX. Tercüman Hakkı  158
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  158
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı  161
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  161
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı  162
§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI  162
§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU  162
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER  165
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  167
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ  167
§ 4. YARGITAY  169
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI  170
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM  175
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  175
1. Tarafsızlık  176
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri)  179
a. Görev Yasakları  179
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar  182
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi  183
a. İddia  183
b. Savunma  183
c. Yargılama  183
2. Bağımsızlık  185
II. Hâkimlerin Çeşitleri  198
III. Hâkimlerin Yetkileri  199
1. Madde Bakımından Yetki (Görev)  199
A. Genel Olarak  199
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları  203
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  203
b. Bağlantı (İrtibat)  203
aa. Anlamı  203
bb. Çeşitleri  203
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı  204
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı  204
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı  204
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri  205
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  205
aaa. Birleştirme  205
bbb. Nispi Muhakeme Yapma  207
ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma  208
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki)  209
A. Genel Olarak  209
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  212
a. Muhakemenin Nakli  212
b. İstinabe  214
c. Bağlantı  214
3. Kişi Bakımından Yetki  215
A. Genel Olarak  215
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  215
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki)  215
§ 2. SAVCI  217
I. Kavram  217
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli  220
1. Genel Olarak  220
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  220
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi  223
4. Savcı Taraf Değildir  225
5. Savcı Özerktir  225
6. Yer Bakımından Yetki  225
7. Soruşturma Mecburiyeti  226
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar  226
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  231
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL)  234
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören  234
II. Katılan (müdahil)  238
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK  242
§ 5. MÜDAFİ  247
§ 6. ADLİ KOLLUK*  273
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER  281
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI  283
§ 2. ÇEŞİTLERİ  283
§ 3. SÜRELER  284
I. Çeşitleri  284
II. Eski Hale Getirme  285
§ 4. BİLDİRİLMESİ  286
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR  289
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  291
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
§ 1. ESASLARI  293
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER)  296
I. Sanık Açıklamaları, İkrar  296
II. Tanık Açıklamaları  298
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları  325
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler)  326
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama  328
VI. Belirtiler  332
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  334
I. Delillerin Toplanması  334
1. Esasları  334
2. Kriminalistik (İz Bilimi)  336
A. Genel Olarak  336
B. İz Çeşitleri  336
a. Materyal İzleri  337
b. Şekil (Form) İzleri  337
c. Baskı İzleri  337
d. Durum İzleri  338
C. İzlerin Aranması  338
D. İzlerin Muhafaza Altına Alınması  338
E. Kan, Parmak İzi, Silâh, Zehir, Koku, Ses (CMK m. 75–81)  340
a. Kan  340
b. Parmak İzi (Daktiloskopi, Daktyloskopi)  341
c. Ateşli Silâh, Zehir  343
d. Koku (CMK m. 81)  345
e. Ses  347
F. Olay Yeri İncelemesi  348
a. Balistik Bölümü  353
b. Sahtecilik Bölümü  354
c. Patlayıcı Maddeler Bölümü  354
d. Kimya Bölümü  355
e. Teknik Fotoğraf Bölümü  356
f. Araştırma ve Geliştirme (AR–GE) Bölümü  356
3. Sorgu (İfade Alma) Teknik ve Taktikleri  359
A. Genel Olarak  359
a. Terim  359
b. Kavram  359
B. Sorgunun Görevi (Amacı)  362
C. Sorgunun Çeşitleri  362
D. Sorgunun Esasları  363
E. Beyanın Psikolojisi  364
F. Sorgunun Psikolojisi  366
G. Hazırlık Çalışmaları  368
a. Dosyadaki Bilgilerin Öğrenilmesi  369
b. Sanığın Karakteri, Suçtan Önceki Hayatı ve Çevresi Hakkında Bilgiler Toplanması  369
H. Sorgunun Yapılacağı Yer  370
I. Sorguya Çekilenin Tutumu  373
İ. Sorgu Taktikleri (Stratejileri)  374
J. Sorguda Dikkate Edilecek Diğer Hususlar  376
4. Keşif  378
A. Genel Olarak  378
B. Ölü Muayenesi ve Otopsi  380
a. Ölü Muayenesi  380
b. Otopsi  381
II. Delillerin Muhafazası  383
III. Delillerin Değerlendirilmesi  384
1. Esasları  384
2. Bilirkişi  386
3. Delil Yasakları  394
A. Kavram  394
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum  397
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147)  398
b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148)  398
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2)  400
aa. Genel Olarak  400
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi  400
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları  404
C. Delil Yasağı Teorileri  406
a. Hak Alanı Teorisi  406
b. Koruma Amacı Teorisi  407
c. Değerler Tartımı Teorisi  408
D. Yargı Kararları Işığında Değerlendirme Yasakları  409
a. Faktörlerin Çokluğu Görüşü  409
b. Delil Yasağının İleri Sürülmesi ve İspat Yükü  410
c. Varsayıma Dayalı Nedensellik  411
E. Delil Yasaklarının Kapsamı  412
F. Bilirkişilik ve Delil Yasakları  420
G. Askerî Ceza Mahkemeleri ve Delil Yasakları  420
H. Yüce Divan ve Delil Yasakları  421
I. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi  421
İ. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Delil Yasağı  423
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM  437
I. Terim, Tanım  437
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  438
1. Yasal Dayanak  438
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması  438
A. Şüphe  438
B. Çeşitleri  438
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi)  438
b. Yoğun Şüphe  439
aa. Yeterli Şüphe  439
bb. Kuvvetli Şüphe  439
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  439
4. Geçici Olması  440
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması  440
6. Gecikmede Sakınca Bulunması  440
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması  440
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması  441
§ 2. ÇEŞİTLERİ  441
I. Yakalama ve Gözaltına Alma  442
1. Tanım  442
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği  443
3. Yakalamanın Koşulları  444
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  444
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  447
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  448
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama  449
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  449
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi  449
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  451
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi  452
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler  452
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi  453
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması  453
a. Genel Olarak  453
b. Koşulları  455
c. Gözaltı Süresi  455
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  458
H. Yeniden Yakalama Yasağı  459
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama  459
II. Tutuklama  460
1. Tanım  460
2. Hukuksal Niteliği  462
3. Amacı  462
4. Koşulları  463
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması  463
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması  464
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması  465
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı  466
b. Delilleri Karartma Tehlikesi  467
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  468
D. Ölçülülük  469
a. Genel Olarak  469
b. Tutuklama Yasakları  470
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi  471
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması  471
5. Tutuklama Kararı  471
A. Hakim Kararı  471
B. Kararın Gerekçeli Olması  472
6. Tutuklama Süresi  474
7. Tutuklama Usulü  478
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi  479
9. İtiraz  480
10. Tutuklanan Kişinin Durumu  481
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  481
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi  482
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  482
B. Güvence (Teminat) Belgesi  483
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  483
A. Genel Olarak  483
B. Tutukluların Hakları  484
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  484
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı  485
c. Haberleşme Hakkı  485
d. Çalışma Hakkı  485
C. Tutukluların Yükümlülükleri  485
III. Adli Kontrol  487
1. Tanım  487
2. Amacı  488
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler  488
4. Uygulanma Koşulları  490
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması  491
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması  491
5. Adli Kontrol Kararı  492
6. Sona Ermesi  493
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması  494
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz  495
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması  495
IV. Zorla Getirme  495
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi  496
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi  497
V. Arama  498
1. Tanım  498
2. Hukuksal Nitelik  499
3. Aramanın Koşulları  500
A. Makul Şüphe  501
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri  501
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar  504
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama  504
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama  504
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  505
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  505
a. Üstte Arama  505
b. Eşyada Arama  506
c. Konutta Arama  506
d. İşyerinde Arama  506
e. Araçta Arama  512
4. Arama Kararı veya Emri  512
5. Aramanın Yerine Getirilmesi  513
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama  514
VI. Elkoyma  516
1. Tanım  516
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik  516
3. Koşulları  517
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar  517
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar  517
4. Elkoyma Kararı  517
5. Çeşitleri  518
A. Basit Elkoyma  519
B. Özel Elkoyma  520
a. Postada Elkoyma  520
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma  521
c. Avukat Bürolarında Elkoyma  524
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  524
e. Bilgisayarlara Elkoyma  525
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma  526
6. Yargısal Denetim  526
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi  526
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim  527
7. Sona Ermesi  527
VII. Yeni Koruma Tedbirleri  527
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması  528
A. Tanım  528
B. Amaç  528
C. Hukuksal Nitelik  529
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  529
a. Dış Beden Muayenesi  530
b. İç Beden Muayenesi  531
aa. Uygulanma Koşulları  531
bb. Tedbirin Uygulanması  535
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi  536
dd. Denetim Muhakemesi  536
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  536
2. Fizik Kimliğin Tespiti  538
3. Yer Gösterme  540
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  543
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  565
6. Teknik Araçlarla İzleme  572
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  576
I. Dayanak  576
II. Tazminat Nedenleri  577
1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek  578
A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek  578
B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek  578
2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak  578
3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak  579
4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek  579
5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak  581
6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek  582
7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek  583
8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek  583
A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak  583
B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak  584
C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek  584
9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak  584
10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması  584
11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi  585
12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi  585
III. Tazminatın Kapsamı  586
IV. Yargılama  586
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  586
2. Taraflar  586
3. Süre  587
4. İstem  590
5. İnceleme  591
V. Tazminatın Geri Alınması  591
VI. Rücu  591
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK  593
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ  594
I. Kavram  594
II. Soruşturma Evresinin Başlaması  594
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar  597
1. Genel Olarak  597
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri  599
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri  601
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri  603
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri  604
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması  604
V. Soruşturma Evresi Gizlidir  605
VI. Soruşturma İşlemleri  605
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı  606
2. İddianame Düzenlenmesi  610
§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ  613
I. Genel Olarak  613
II. İddianame Düzenlenmesi  614
III. İddianamenin İncelenmesi  616
1. Şekli Yönden İnceleme  616
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme  618
IV. İnceleme Süresi  621
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür?  622
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi  622
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz)  623
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  623
§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ  624
I. Duruşma Hazırlığı Devresi  624
II. Duruşma Devresi  626
III. Son Karar Devresi  637
10. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  655
I. Kavram ve Tanım  655
II. Amacı  655
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması  656
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar  657
V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi  658
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler  661
1. Genel Açıklama  661
2. C. Savcısı  661
3. Şüpheli veya Sanık  663
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar İle Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar  664
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262)  665
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261)  666
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2)  668
8. Diğer Kişiler  668
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri  669
1. Aktarma Etkisi  669
2. Yayılma Etkisi  669
3. Durdurma Etkisi  670
VIII. Başvuruda Yanılma  671
IX. İstem  674
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması  676
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı  680
XII. Çeşitleri  683
§ 2. İTİRAZ  684
I. Tanım  684
II. İtirazın Konusu  684
III. İtiraz Nedenleri  685
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler  686
V. İtiraz Süresi  686
VI. İtirazı İnceleyecek Merci  686
VII. İtiraz İncelemesi  687
§ 3. İSTİNAF  689
I. Genel Olarak  689
II. İstinafın Konusu: Hüküm  696
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi  699
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  701
V. İstinaf İstemi  701
VI. İstinaf Süresi  703
VII. İstinaf İsteminin Biçimi  708
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri  711
IX. İstinaf Muhakemesi  713
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması  713
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması  716
A. Öninceleme  718
a. Ön İncelemenin Kapsamı  718
aa. Yetki Bakımından  718
bb. Başvuru Koşulları Bakımından  719
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar  720
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı  720
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı  720
cc. Bozma Kararı  722
dd. Düzeltme Kararı  723
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması  724
A. Duruşma Hazırlığı  724
B. Duruşma  726
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması  726
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması  726
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması  728
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi  730
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar  731
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları  733
1. İtiraz  733
2. Temyiz  733
3. Olağanüstü Kanun Yolu  735
§ 4. TEMYİZ  736
I. Genel Bilgi  736
II. Temyizin Konusu  736
III. Başvuru Koşulları  738
IV. Ön İnceleme  739
V. Temyiz Nedenleri  741
VI. Temyiz İncelemesi  742
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  743
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA  746
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ  748
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  753
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI  758
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ  758
11. Bölüm
MUHAKEME MASRAFLARI MUHAKEMESİ, MÜSADERE MUHAKEMESİ, İNFAZ MUHAKEMESİ VE YASAK HAKLARIN
GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ
§ 1. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) MUHAKEMESİ  763
§ 2. MÜSADERE MUHAKEMESİ  765
I. Genel Olarak  765
II. Denetim Muhakemesi (Kanun Yolu)  766
§ 3. İNFAZ MUHAKEMESİ  766
§ 4. YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ  767
12. Bölüm
ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. MEMURLARIN CEZA MUHAKEMESİ (SORUŞTURMASI)  769
I. Genel Olarak  769
II. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MvDGKYK)  770
1. MvDKGYK Hakkında Genel Bilgi  770
2. MvDGKYK’nın Uygulanma Koşulları  773
3. MvDKGYK’ye Göre Yapılacak Soruşturma  775
4. Yetkili Mahkeme  780
5. MvDKGYK’nın İstisnaları  780
§ 2. YÜCE DİVANDA YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ  782
I. Genel Olarak  782
II. Ceza Muhakemesi Teşkilâtı İçindeki Yeri  786
III. Yüce Divanda Yapılan Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler  786
1. İddia  786
2. Savunma  787
3. Yargılama  787
A. Hâkimlerin Nitelikleri ve Tabii Hakim İlkesi  787
B. Yetki  788
a. Madde Bakımından  788
aa. Görev Suçu  789
bb. Kişisel Suç  789
b. Yer Bakımından  789
c. Kişi Bakımından  790
aa. Cumhurbaşkanı  790
bb. Başbakan ve Bakanlar  793
cc. Yüksek Mahkeme Başkan ve Üyeleri  794
aaa. Genel Olarak  794
bbb. Yargıtay  794
ccc. Danıştay  795
ddd. Anayasa Mahkemesi  796
dd. Diğer Üst Kamu Görevlileri  797
ee. Bağlantı  799
ff. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları  799
IV. Yüce Divan’da Yapılan Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü  800
1. Soruşturma  800
2. Ara Muhakeme  801
3. Denetim Muhakemesi  804
§ 3. SIKIYÖNETİM MAHKEMELERİNDE YAPILAN CEZA MUHAKEMESİ  805
§ 4. ASKERÎ CEZA MUHAKEMESİ  809
§ 5. ÖTEKİ ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ  819
I. Ceza Kararnameleri  820
1. Sulh Hakiminin Ceza Kararnamesi  820
2. İdarenin Ceza Kararnamesi  820
A. Genel Olarak  820
B. Usul  821
a. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  821
b. İdarî Ceza Kararnamesi  822
c. Tebliği  822
d. Sulh Ceza Hakimine Başvuru Yolu  822
e. İtiraz Yolu  824
II. İcra Ceza Mahkemesinde Yapılan Muhakeme  824
1. Genel Olarak  824
2. Şikayet  825
3. Tedbir  825
4. Duruşma  826
5. Denetim Muhakemesi  826
13. Bölüm
EMNİYET TEDBİRLERİ MUHAKEMESİ
§ 1. GENEL OLARAK  827
§ 2. AKIL HASTASI VE UYUŞTURUCU VE/VEYA ALKOL BAĞIMLISI (MÜPTELASI) OLANLARIN MUHAKEMESİ  832
I. Akıl Hastalarının Muhakemesi  832
II. Çocuk Akıl Hastalarının Muhakemesi  834
III. Uyuşturucu ve Alkol Bağımlısı (Müptelâsı) Olanların Muhakemesi  834
§ 3. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  836
I. Genel Olarak  836
II. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler  838
III. Çocuk Ceza Muhakemesinin İlkeleri (ON EMİR)  843
IV. Çocuk Kolluğu, Çocuk Savcılığı ve Çocuk Mahkemeleri, Görevlilerin Eğitimi ve Yardımcı Personel  844
1. Çocuk Kolluğu  844
2. Çocuk Savcılığı  844
3. Çocuk İhtisas Mahkemeleri  845
A. Çocuk Mahkemeleri  845
a. Madde Bakımından Yetki  845
b. Yer Bakımından Yetki  845
B. Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri  845
a. Genel Olarak  845
b. Madde Bakımından Yetki (Görev)  846
c. Yer Bakımından Yetki  846
4. Hakimlerde Aranacak Nitelikler  846
5. Görevlilerin Eğitimleri  846
6. Yardımcı Personel  846
A. Genel Olarak  846
B. Sosyal Çalışma Görevlilerinin Görevleri  848
C. Çocuğun Giderleri  848
V. Savunma  848
VI. Çocuklar Hakkında Özel Koruma Tedbirleri  848
1. Yakalama  849
A. Genel Olarak  849
B. Kelepçe Yasağı  849
2. Tutuklama ve Adli Kontrol  849
A. Tutuklama  849
B. Adli Kontrol  849
VII. Soruşturma  849
VIII. Kovuşturma  850
IX. Kanun Yolu  852
X. Uzlaşma  852
XI. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı  853
XII. Yeni Çocuk Ceza Muhakemesi Sistemi Ne Zaman Çalışmaya Başlayacak?  853
14. Bölüm
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
CEZA HAKİMİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  855
Yararlanılan Kaynaklar  859
Kavramlar Dizini  891
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020