Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşletme Bilgisi ve Yönetimi
Stratejik Planlama – İşletme Performansı – Lojistik
Eylül 2017 / 4. Baskı / 368 Syf.
Fiyatı: 32.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 3. Eylül2015 25.00 TL 14.90 TL (%41) Sepete Ekle
   

Kitap, içerik bakımından iktisadi idari bilimler ile sosyal ve beşeri bilimler programlarındaki işletme bilimi veya genel işletme dersi ile iletişim veya mühendislik fakültelerinin işletme yönetimi derslerinin genel kabul görmüş lisans ders içeriklerine uygun olarak hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra İKMEP müfredatı da göz önünde bulundurularak, ön lisans programlarının beklentilerini de karşılayacak bir eser ortaya konmuştur.

İşletmeciliğin dinamizminin yansıması olarak kitapta lojistik bir işletme işlevi olarak ele alınmış, üretim, stok ve üretim sonrası süreci de kapsayacak şekilde, para, ürün ve bilgi akışının yönetilmesi ile ilgili tüm faaliyetleri kapsayan uygulamaları paylaşılmaktadır. Stratejik planlamanın öneminin günden güne artması, artık kamu /özel tüm kuruluşlarda stratejik planlamanın uygulamaya başlanması nedeniyle, kitapta stratejik planlama ele alınmıştır. Ayrıca örgüt performansı konusunda yapılan çalışmaların artışı dikkate alınarak, performans konusuna yer verilmiştir.

Bologna süreci dikkate alınarak hazırlanan kitapta; iş piyasası temsilcileri, çalışanlar, öğrenciler ve diğer ilgililer, temel konuları uygun bir diziliş ve açıklıkta bulabileceklerdir.

Konu Başlıkları
İşletmecilikte Temel Kavramlar
İşletmecilik ve Girişimcilik
İşletmenin Çevresi ve Amaçları
İşletmelerin Kuruluş Süreci
İş Planı
Kapasite Planlama ve Büyüme
İşletme Birleşmeleri
İşletmelerin Türleri ve KOBİ'ler
Yönetim İşlevi
Üretim İşlevi
Pazarlama İşlevi
Muhasebe ve Finansman İşlevi
Lojistik İşlevi ve Yardımcı İşlevler
İşletme Performansı ve Stratejik Planlama
Barkod: 9789750244223
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 368
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE
İŞLETME BİLİMİNİN KAPSAMI
A. İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE ESASLARI  23
1. İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi  23
2. İşletmeciliğin Esasları  28
B. İŞLETME BİLİMİNİN KONUSU VE KAPSAMI  29
1. İşletme Biliminin Konusu ve Kapsamı  29
2. İşletme Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi  31
Bölüm Özeti  33
İkinci Bölüm
İŞLETMECİLİK VE TEMEL KAVRAMLAR
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK  37
1. İşletme Kavramı  38
2. İşletmecilik Kavramı  40
3. Girişim ve Girişimcilik  41
4. Girişimci ve Yönetici  44
B. İŞLETME EKONOMİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE EKONOMİK SİSTEMLER  45
1. İşletme Ekonomisinde Temel Kavramlar  45
2. Paranın Kısa Tarihçesi  51
3. Ekonomik Sistemler ve Piyasa Çeşitleri  52
3.1. Ekonomik Sistemler  52
3.2. Piyasa Çeşitleri  53
Bölüm Özeti  56
Üçüncü Bölüm
İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE AMAÇLARI
A. İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK  61
1. İşletmenin Ekonomik Sistem İçindeki Yeri  62
2. İşletmenin Çevresi  65
2.1. İşletme İçi Çevre (Kontrol Edilebilir Çevre)  67
2.2. Mikro Çevre  67
2.3. Makro Çevre  68
2.4. Uluslararası Çevre  70
3. Çevresel Belirsizlik  70
4. Küresel Rekabet ve Değişen Pazarlar  72
B. İŞLETMENİN AMAÇLARI  73
1. İşletmenin Amaçları  74
1.1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etme  74
1.2. Topluma Hizmet Sunma  75
1.3. Bağımsız Olma  76
1.4. Prestij Sağlama  77
1.5. Ömrünü Sürekli Kılma  77
2. İşletme Kurma Nedenleri  78
C. İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI  78
1. İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları  79
2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  80
Bölüm Özeti  81
Dördüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE İŞ PLANI
A. KURULUŞ SÜRECİ  85
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  85
2. Kuruluş Aşamaları  87
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  88
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  90
2.3. Fizibilite Raporu  95
2.4. Yatırım Kararı ve Yatırım Projesi  96
2.5. Uygulama ve Denetim  97
2.6. Fizibilite Raporu Örneği  97
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  101
B. İŞ PLANI  102
Bölüm Özeti  109
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
A. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ  113
1. Kuruluş Yeri Kavramı  113
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  115
3. Kuruluş Yeri Faktörleri  115
4. En Uygun Kuruluş Yeri  120
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  121
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  122
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  123
B. KURULUŞ YERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  124
1. Faktörlerin Karşılaştırılması Yöntemi  124
2. Maliyet Analizi  127
Bölüm Özeti  131
Altıncı Bölüm
KAPASİTE PLANLAMA VE BÜYÜME
A. KAPASİTE KULLANIMI VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ  135
1. Kapasite Kavramı  135
2. Kapasite Türleri  136
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  136
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  137
2.3. Zorlanmış Kapasite  137
2.4. Gerçek (Fiili) Kapasite  138
2.5. Atıl (Boş) Kapasite  138
3. Kapasite Kullanımı  139
3.1. Kapasite Kullanım Sorunları  140
3.2. Kapasite Kullanımının İyileştirilmesi  142
4. Ölçek ve Optimum Kapasite  144
5. Başabaş Noktası Analizi  146
6. Kapasiteyi Etkileyen Faktörler  147
B. İŞLETMELERDE BÜYÜME  149
1. Yatay ve Dikey Büyüme  150
2. İşletme İçi ve İşletme Dışı Büyüme  150
3. Örgüt Geliştirme  151
4. İşletmecilikte Bisiklet Teorisi  152
5. İşletme Büyümesinde Kartopu Teorisi  153
Bölüm Özeti  155
Yedinci Bölüm
İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISI VE
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
A. HUKUKİ YAPISINA GÖRE İŞLETMELER  159
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  161
2. Ortaklıklar  162
2.1. Adi Ortaklık  163
2.2. Ticaret Şirketleri  164
2.2.1. Şahıs Şirketleri  164
2.2.1.1. Kollektif Şirket  165
2.2.1.2. Komandit Şirket  165
2.2.2. Sermaye Şirketleri  165
2.2.2.1. Anonim Şirket  166
2.2.2.2. Limited Şirket  167
2.2.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  167
2.3. Kooperatif  168
3. Franchising  168
B. İŞLETME BİRLEŞMELERİ  170
1. Bağımsızlığın Korunduğu Birlikler  171
1.1. Kartel  171
1.2. Konsorsiyum  172
1.3. Korner  172
1.4. Pool ve Ring  172
2. Bağımsızlığın Kaybedildiği Birlikler  173
2.1. Tröst  173
2.2. Holding  173
2.3. Konsern  173
2.4. Merger  174
Bölüm Özeti  175
Sekizinci Bölüm
BÜYÜKLÜK VE DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETME TÜRLERİ
A. BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞLETMELER  179
1. Büyüklük Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  179
1.1. Nicel Ölçütler  180
1.2. Nitel Ölçütler  180
2. Büyüklüklerine Göre İşletme Türleri  181
2.1. Büyük İşletmeler  185
2.2. Orta Büyüklükte İşletmeler  187
2.3. Küçük İşletmeler  187
2.4. Mikro İşletmeler  188
B. DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETMELER  188
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  189
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  190
2.1. Özel Mülkiyet İşletmeleri  190
2.2. Kamu İşletmeleri  190
2.2.1. Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri  191
2.2.2. Döner Sermayeli İşletmeler  191
2.2.3. Yerel Yönetim İşletmeleri  191
2.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  191
2.3. Karma İşletmeler  192
2.4. Yabancı Sermayeli İşletmeler  192
2.5. Çok Uluslu İşletmeler  193
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  194
Bölüm Özeti  195
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİM İŞLEVİ
A. YÖNETİMİN KAPSAMI VE İŞLEVLERİ  199
1. Planlama Fonksiyonu  201
1.1. Planlamanın Aşamaları  202
1.2. Plan Türleri  204
1.2.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  204
1.2.2. Niteliklerine Göre Planlar  204
1.2.3. Sürelerine Göre Planlar  205
2. Örgütleme İşlevi  205
2.1. Örgüt ve Örgütleme  206
2.2. Örgütlemenin Aşamaları  207
3. Kadrolama İşlevi  208
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) İşlevi  209
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  209
4.2. Koordinasyon Teknikleri  211
5. Yöneltme İşlevi  212
6. Denetim İşlevi  213
6.1. Denetimin Amacı ve Önemi  214
6.2. Denetimin Faktörleri ve Etkin Bir Denetim Sürecinin Özellikleri  215
B. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)  216
1. İnsan Kaynakları Planlaması  216
2. İşe Alma ve Eğitim  217
3. İş Analizi ve Performans Değerleme  218
4. Ödüllendirme ve Ücretlendirme  219
5. İş Güvenliği  222
Bölüm Özeti  223
Onuncu Bölüm
ÜRETİM İŞLEVİ
A. ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROL  227
1. Üretim İşlevi  227
2. Üretimin Dinamik Yapısı  230
3. Üretim Sistemleri  231
3.1. Sürekli Üretim  232
3.1.1. Akış veya Proses Üretimi  232
3.1.2. Kütle Üretimi  232
3.2. Kesikli Üretim  233
3.2.1. Proje Tipi Üretim  233
3.2.2. Parti Üretimi  233
4. Üretim Planlaması  235
5. Stok Kontrolü  237
6. Stok Kontrol Yöntemleri  239
6.1. Gözle Kontrol Yöntemi  239
6.2. Çift Kutu Yöntemi  240
6.3. ABC Yöntemi  240
6.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  242
6.5. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  243
B. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) VE TOPLAM KALİTE KONTROLÜ (TKK)  244
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı  245
2. TKY’nin Amacı ve İlkeleri  246
3. TKY’nin Sonuçları  247
4. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar  248
5. Kalite Kontrol Kavramı  249
6. Kalite Kontrolün Amacı  249
7. Toplam Kalite Kontrol (TKK)  250
Bölüm Özeti  252
Onbirinci Bölüm
PAZARLAMA İŞLEVİ
A. PAZARLAMA İŞLEVİ  257
1. Pazarlama Kavramı  257
2. Pazarlama Araştırması  258
3. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  260
4. Pazarlamanın Çevresi  263
B. PAZARLAMA KARMASI (BİLEŞENLERİ)  264
1. Ürün  265
2. Fiyat  269
3. Dağıtım Kanalları  271
4. Tutundurma  273
4.1. Reklam  274
4.2. Halkla İlişkiler  278
4.3. Yüz yüze Satış  279
4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  281
Bölüm Özeti  283
Onikinci Bölüm
MUHASEBE VE FİNANSMAN İŞLEVİ
A. MUHASEBE İŞLEVİ  289
1. Muhasebe ve Hesap Kavramı  289
2. Muhasebe Türleri  291
3. Muhasebe Belgeleri ve Tutulacak Defterler  291
3.1. Muhasebede Kullanılan Belgeler  291
3.2. Muhasebede Tutulan Defterler  292
4. Mali Tablolar  293
B. FİNANSMAN İŞLEVİ  296
1. Finansman Kavramı ve Önemi  296
2. Finansman İşlevinin Kapsamı ve Amacı  298
3. Finansman Aracı Olarak Sermaye  299
3.1. Parasal Sermaye  300
3.2. Fiziki Sermaye  300
4. Borcun Kaldıraç Etkisi  301
5. Finansal Göstergeler  301
6. Finansman Kaynakları  304
Bölüm Özeti  306
Onüçüncü Bölüm
LOJİSTİK İŞLEVİ VE DİĞER İŞLEVLER
A. LOJİSTİK İŞLEVİ  311
1. Tedarik Zinciri (TZ) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)  312
2. Lojistik ve Lojistik Yönetimi  313
3. Lojistik Performans Faktörleri  316
4. Lojistik İşlevinin İşletmelerde Yeri ve Önemi  318
5. Lojistik İşlevinin İşletmelere Yararları  321
6. Lojistik ve Tedarik Zinciri  323
B. HALKLA İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVLERİ  325
1. Halkla İlişkiler İşlevi  325
2. Ar–Ge İşlevi  327
Bölüm Özeti  329
Ondördüncü Bölüm
İŞLETME PERFORMANSI VE STRATEJİK PLANLAMA
A. İŞLETME PERFORMANSI  333
1. Performans Kavramı ve İşletme Performansı  333
2. Temel Performans Göstergeleri  334
B. STRATEJİK PLANLAMA  338
1. Stratejik Planlama  338
2. Stratejik Planlama Süreci  340
2.1. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi  341
2.2. İşletme Amaçlarının Tanımlanması  342
2.3. Portföy Planının Oluşturulması  342
2.4. İşlevsel Stratejilerin Belirlenmesi  347
Bölüm Özeti  348
Kaynakça  351
Kavram Dizini  361
 


Hasan Tutar
Ocak 2021
47.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Karabacak
Ocak 2021
32.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Emre Aköz
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller ve Tablolar Listesi  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE
İŞLETME BİLİMİNİN KAPSAMI
A. İŞLETMECİLİĞİN GELİŞİMİ VE ESASLARI  23
1. İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi  23
2. İşletmeciliğin Esasları  28
B. İŞLETME BİLİMİNİN KONUSU VE KAPSAMI  29
1. İşletme Biliminin Konusu ve Kapsamı  29
2. İşletme Biliminin Diğer Disiplinlerle İlişkisi  31
Bölüm Özeti  33
İkinci Bölüm
İŞLETMECİLİK VE TEMEL KAVRAMLAR
A. İŞLETMECİLİK VE GİRİŞİMCİLİK  37
1. İşletme Kavramı  38
2. İşletmecilik Kavramı  40
3. Girişim ve Girişimcilik  41
4. Girişimci ve Yönetici  44
B. İŞLETME EKONOMİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR VE EKONOMİK SİSTEMLER  45
1. İşletme Ekonomisinde Temel Kavramlar  45
2. Paranın Kısa Tarihçesi  51
3. Ekonomik Sistemler ve Piyasa Çeşitleri  52
3.1. Ekonomik Sistemler  52
3.2. Piyasa Çeşitleri  53
Bölüm Özeti  56
Üçüncü Bölüm
İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE AMAÇLARI
A. İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE ÇEVRESEL BELİRSİZLİK  61
1. İşletmenin Ekonomik Sistem İçindeki Yeri  62
2. İşletmenin Çevresi  65
2.1. İşletme İçi Çevre (Kontrol Edilebilir Çevre)  67
2.2. Mikro Çevre  67
2.3. Makro Çevre  68
2.4. Uluslararası Çevre  70
3. Çevresel Belirsizlik  70
4. Küresel Rekabet ve Değişen Pazarlar  72
B. İŞLETMENİN AMAÇLARI  73
1. İşletmenin Amaçları  74
1.1. Uzun Dönemde Kâr Elde Etme  74
1.2. Topluma Hizmet Sunma  75
1.3. Bağımsız Olma  76
1.4. Prestij Sağlama  77
1.5. Ömrünü Sürekli Kılma  77
2. İşletme Kurma Nedenleri  78
C. İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI  78
1. İşletmelerin Toplumsal Sorumlulukları  79
2. İşletmelerin Ekonomik Sorumlulukları  80
Bölüm Özeti  81
Dördüncü Bölüm
İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE İŞ PLANI
A. KURULUŞ SÜRECİ  85
1. Pazar Araştırması ve Talep Tahmini  85
2. Kuruluş Aşamaları  87
2.1. Proje Yatırım Düşüncesi  88
2.2. Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışmaları  90
2.3. Fizibilite Raporu  95
2.4. Yatırım Kararı ve Yatırım Projesi  96
2.5. Uygulama ve Denetim  97
2.6. Fizibilite Raporu Örneği  97
3. Kuruluş Dosyası Hazırlama  101
B. İŞ PLANI  102
Bölüm Özeti  109
Beşinci Bölüm
KURULUŞ YERİ SEÇİMİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ
A. KURULUŞ YERİ SEÇİMİ  113
1. Kuruluş Yeri Kavramı  113
2. Kuruluş Yeri Seçiminin Aşamaları  115
3. Kuruluş Yeri Faktörleri  115
4. En Uygun Kuruluş Yeri  120
5. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)  121
6. Küçük Sanayi Sitesi (KSS)  122
7. Teknopark (Yeni Teknoloji Merkezi)  123
B. KURULUŞ YERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  124
1. Faktörlerin Karşılaştırılması Yöntemi  124
2. Maliyet Analizi  127
Bölüm Özeti  131
Altıncı Bölüm
KAPASİTE PLANLAMA VE BÜYÜME
A. KAPASİTE KULLANIMI VE BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ  135
1. Kapasite Kavramı  135
2. Kapasite Türleri  136
2.1. Teorik (Maksimum) Kapasite  136
2.2. Normal (Pratik) Kapasite  137
2.3. Zorlanmış Kapasite  137
2.4. Gerçek (Fiili) Kapasite  138
2.5. Atıl (Boş) Kapasite  138
3. Kapasite Kullanımı  139
3.1. Kapasite Kullanım Sorunları  140
3.2. Kapasite Kullanımının İyileştirilmesi  142
4. Ölçek ve Optimum Kapasite  144
5. Başabaş Noktası Analizi  146
6. Kapasiteyi Etkileyen Faktörler  147
B. İŞLETMELERDE BÜYÜME  149
1. Yatay ve Dikey Büyüme  150
2. İşletme İçi ve İşletme Dışı Büyüme  150
3. Örgüt Geliştirme  151
4. İşletmecilikte Bisiklet Teorisi  152
5. İşletme Büyümesinde Kartopu Teorisi  153
Bölüm Özeti  155
Yedinci Bölüm
İŞLETMENİN HUKUKSAL YAPISI VE
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
A. HUKUKİ YAPISINA GÖRE İŞLETMELER  159
1. Şahıs İşletmeleri ve Hukuksal Yapısı  161
2. Ortaklıklar  162
2.1. Adi Ortaklık  163
2.2. Ticaret Şirketleri  164
2.2.1. Şahıs Şirketleri  164
2.2.1.1. Kollektif Şirket  165
2.2.1.2. Komandit Şirket  165
2.2.2. Sermaye Şirketleri  165
2.2.2.1. Anonim Şirket  166
2.2.2.2. Limited Şirket  167
2.2.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  167
2.3. Kooperatif  168
3. Franchising  168
B. İŞLETME BİRLEŞMELERİ  170
1. Bağımsızlığın Korunduğu Birlikler  171
1.1. Kartel  171
1.2. Konsorsiyum  172
1.3. Korner  172
1.4. Pool ve Ring  172
2. Bağımsızlığın Kaybedildiği Birlikler  173
2.1. Tröst  173
2.2. Holding  173
2.3. Konsern  173
2.4. Merger  174
Bölüm Özeti  175
Sekizinci Bölüm
BÜYÜKLÜK VE DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETME TÜRLERİ
A. BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE İŞLETMELER  179
1. Büyüklük Sınıflandırılmasında Kullanılan Ölçütler  179
1.1. Nicel Ölçütler  180
1.2. Nitel Ölçütler  180
2. Büyüklüklerine Göre İşletme Türleri  181
2.1. Büyük İşletmeler  185
2.2. Orta Büyüklükte İşletmeler  187
2.3. Küçük İşletmeler  187
2.4. Mikro İşletmeler  188
B. DİĞER ÖLÇÜTLERE GÖRE İŞLETMELER  188
1. Üretilen Mal ve Hizmet Türüne Göre İşletmeler  189
2. Mülkiyet Durumlarına Göre İşletmeler  190
2.1. Özel Mülkiyet İşletmeleri  190
2.2. Kamu İşletmeleri  190
2.2.1. Özel Bütçeli Devlet İşletmeleri  191
2.2.2. Döner Sermayeli İşletmeler  191
2.2.3. Yerel Yönetim İşletmeleri  191
2.2.4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri  191
2.3. Karma İşletmeler  192
2.4. Yabancı Sermayeli İşletmeler  192
2.5. Çok Uluslu İşletmeler  193
3. Faaliyet Alanlarına Göre İşletmeler  194
Bölüm Özeti  195
Dokuzuncu Bölüm
YÖNETİM İŞLEVİ
A. YÖNETİMİN KAPSAMI VE İŞLEVLERİ  199
1. Planlama Fonksiyonu  201
1.1. Planlamanın Aşamaları  202
1.2. Plan Türleri  204
1.2.1. Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  204
1.2.2. Niteliklerine Göre Planlar  204
1.2.3. Sürelerine Göre Planlar  205
2. Örgütleme İşlevi  205
2.1. Örgüt ve Örgütleme  206
2.2. Örgütlemenin Aşamaları  207
3. Kadrolama İşlevi  208
4. Koordinasyon (Eşgüdümleme) İşlevi  209
4.1. Koordinasyonun Tanımı ve İlkeleri  209
4.2. Koordinasyon Teknikleri  211
5. Yöneltme İşlevi  212
6. Denetim İşlevi  213
6.1. Denetimin Amacı ve Önemi  214
6.2. Denetimin Faktörleri ve Etkin Bir Denetim Sürecinin Özellikleri  215
B. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İKY)  216
1. İnsan Kaynakları Planlaması  216
2. İşe Alma ve Eğitim  217
3. İş Analizi ve Performans Değerleme  218
4. Ödüllendirme ve Ücretlendirme  219
5. İş Güvenliği  222
Bölüm Özeti  223
Onuncu Bölüm
ÜRETİM İŞLEVİ
A. ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROL  227
1. Üretim İşlevi  227
2. Üretimin Dinamik Yapısı  230
3. Üretim Sistemleri  231
3.1. Sürekli Üretim  232
3.1.1. Akış veya Proses Üretimi  232
3.1.2. Kütle Üretimi  232
3.2. Kesikli Üretim  233
3.2.1. Proje Tipi Üretim  233
3.2.2. Parti Üretimi  233
4. Üretim Planlaması  235
5. Stok Kontrolü  237
6. Stok Kontrol Yöntemleri  239
6.1. Gözle Kontrol Yöntemi  239
6.2. Çift Kutu Yöntemi  240
6.3. ABC Yöntemi  240
6.4. Maksimum–Minimum Stok Kontrol Yöntemi  242
6.5. Bilgisayarlı Stok Kontrol Yöntemi  243
B. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) VE TOPLAM KALİTE KONTROLÜ (TKK)  244
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı  245
2. TKY’nin Amacı ve İlkeleri  246
3. TKY’nin Sonuçları  247
4. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar  248
5. Kalite Kontrol Kavramı  249
6. Kalite Kontrolün Amacı  249
7. Toplam Kalite Kontrol (TKK)  250
Bölüm Özeti  252
Onbirinci Bölüm
PAZARLAMA İŞLEVİ
A. PAZARLAMA İŞLEVİ  257
1. Pazarlama Kavramı  257
2. Pazarlama Araştırması  258
3. Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi  260
4. Pazarlamanın Çevresi  263
B. PAZARLAMA KARMASI (BİLEŞENLERİ)  264
1. Ürün  265
2. Fiyat  269
3. Dağıtım Kanalları  271
4. Tutundurma  273
4.1. Reklam  274
4.2. Halkla İlişkiler  278
4.3. Yüz yüze Satış  279
4.4. Satış Özendirme / Satış Teşviki (Promosyon)  281
Bölüm Özeti  283
Onikinci Bölüm
MUHASEBE VE FİNANSMAN İŞLEVİ
A. MUHASEBE İŞLEVİ  289
1. Muhasebe ve Hesap Kavramı  289
2. Muhasebe Türleri  291
3. Muhasebe Belgeleri ve Tutulacak Defterler  291
3.1. Muhasebede Kullanılan Belgeler  291
3.2. Muhasebede Tutulan Defterler  292
4. Mali Tablolar  293
B. FİNANSMAN İŞLEVİ  296
1. Finansman Kavramı ve Önemi  296
2. Finansman İşlevinin Kapsamı ve Amacı  298
3. Finansman Aracı Olarak Sermaye  299
3.1. Parasal Sermaye  300
3.2. Fiziki Sermaye  300
4. Borcun Kaldıraç Etkisi  301
5. Finansal Göstergeler  301
6. Finansman Kaynakları  304
Bölüm Özeti  306
Onüçüncü Bölüm
LOJİSTİK İŞLEVİ VE DİĞER İŞLEVLER
A. LOJİSTİK İŞLEVİ  311
1. Tedarik Zinciri (TZ) ve Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)  312
2. Lojistik ve Lojistik Yönetimi  313
3. Lojistik Performans Faktörleri  316
4. Lojistik İşlevinin İşletmelerde Yeri ve Önemi  318
5. Lojistik İşlevinin İşletmelere Yararları  321
6. Lojistik ve Tedarik Zinciri  323
B. HALKLA İLİŞKİLER VE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İŞLEVLERİ  325
1. Halkla İlişkiler İşlevi  325
2. Ar–Ge İşlevi  327
Bölüm Özeti  329
Ondördüncü Bölüm
İŞLETME PERFORMANSI VE STRATEJİK PLANLAMA
A. İŞLETME PERFORMANSI  333
1. Performans Kavramı ve İşletme Performansı  333
2. Temel Performans Göstergeleri  334
B. STRATEJİK PLANLAMA  338
1. Stratejik Planlama  338
2. Stratejik Planlama Süreci  340
2.1. Misyon ve Vizyonun Belirlenmesi  341
2.2. İşletme Amaçlarının Tanımlanması  342
2.3. Portföy Planının Oluşturulması  342
2.4. İşlevsel Stratejilerin Belirlenmesi  347
Bölüm Özeti  348
Kaynakça  351
Kavram Dizini  361
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021