Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması
Ekim 2020 / 2. Baskı / 760 Syf.
Fiyatı: 155.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Temmuz2019 185.00 TL 79.90 TL (%57) Sepete Ekle
   

Bu çalışmanın ilk baskısının yayımlanmasının ardından, kamuoyunda Yeni Sosyal Medya Kanunu olarak tabir edilen 7253 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun, ilgili mevzuata esaslı yeni tanımlar, ekler ve tadiller getirdiğinden, 2019 tarihli ilk baskının güncellenmesi elzem olmuştur.

Bunun yanı sıra, çalışmanın ikinci baskısı, ilk baskı üzerinde gerçekleştirilen yetkin, detaylı ve tarafsız bir akademik inceleme doğrultusunda baştan sona gözden geçirilmiştir.

Buna göre çalışmanın birinci bölümünde kişi, kişilik ve kişilik hakkı kavramları ile kişilik hakkı kapsamındaki başlıca kişisel değerlere değinilmiştir. İkinci bölümde sosyal medya kavramı, yer / sosyal ağ sağlayıcı, içerik sağlayıcı gibi aktif; erişim sağlayıcı, toplu kullanım sağlayıcı gibi pasif sosyal medya süjeleri ve bunların özel mevzuatta düzenlenen yükümlülükleri incelenmiş; bunların sosyal medyada gerçekleşen olası ihlâller ile ilişkilerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise sosyal medya süjelerinin hukukî sorumlulukları, sosyal medya ihlâlleri karşısında özel hükümler çerçevesinde müracaat edilebilecek uyarı yöntemi, idarî kurumlara ve/ veya adlî mercilere başvuru/ şikâyet, içeriğin çıkarılması, erişimin engellenmesi gibi özel korunma yollarına ilişkin müeyyideler ve genel hükümler çerçevesinde açılacak saldırıyı önleme, saldırıya son verme, tespit, maddî – manevî tazminat, gerçek olmayan vekâletsiz işgörme (menfaat devri) dâvası gibi dâvalar, sosyal medyada kişilik hakkı ihlâline yönelik oldukları ölçüde ve mümkün mertebe öz itibariyle irdelenmiştir. Nihayet monografi eki olarak, sosyal medyada kişilik hakkının korunmasına ilişkin emsâl yargı ve idarî kurul kararlarına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Sosyal Medya Süjeleri, Yükümlülükleri ve Sorumlulukları (Kullanıcılar, Yer – Sosyal Ağ Sağlayıcılar, Erişim ve Toplu Kullanım Sağlayıcılar)
Sosyal Medyada Gerçekleşen Başlıca İhlâller
Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Özel Korunma Yolları (Uyarı Yöntemi, İdarî Başvuru ve Şikâyet, İçeriğin Çıkarılması, Erişimin Engellenmesi)
Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Genel Koruyucu Dâvalar(Saldırıyı Önleme, Saldırıya Son Verme ve Tespit Dâvaları)
Sosyal Medya İhlâllerine Karşı Tazminat Dâvaları (Maddî ve Manevî Tazminat Dâvaları)
Kınama, Mahkeme Kararlarının Yayımlanması – Üçüncü Kişilere Bildirilmesi, Cevap ve Düzeltme
Gerçek (Caiz) Olmayan Vekâletsiz İşgörme Dâvası (Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâlinden Elde Edilen Kazancın İstenmesi – Menfaat Devri)
Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâllerini İlgilendiren Emsâl Yargı ve İdarî Kurul Kararları
Barkod: 9789750263729
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 760
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  23
Giriş  29
Birinci Bölüm
KİŞİ, KİŞİLİK KAVRAMLARI VE KİŞİLİK HAKKI
§ 1. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI  31
I. KİŞİ KAVRAMI  31
II. KİŞİLİK KAVRAMI  34
§ 2. KİŞİLİK HAKKI  35
I. KAVRAM  35
II. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  37
III. KONUSU VE KAPSAMI: KİŞİSEL DEĞERLER  38
A. Maddî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler  39
1. Yaşam  39
2. Beden Bütünlüğü  42
3. Sağlık  46
B. Manevî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler  47
1. Ehliyetler  47
2. Özgürlük  49
3. Şeref ve Haysiyet  52
4. Ad  55
5. Resim ve Ses  59
6. Özel Hayat ve Sırlar  67
a. Genel Olarak  67
b. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Veriler  83
C. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler  86
1. İktisadî Özgürlük ve Varlık  87
2. Meslekî İtibar  91
3. Meslekî – Ticarî Gizlilik ve Sırlar  92
İkinci Bölüm
SOSYAL MEDYA, SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 3. SOSYAL MEDYA  95
I. KAVRAM  95
II. TARİHSEL GELİŞİMİ  99
III. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  100
A. Erişilebilirlik  100
B. Kullanıcı/ Katılımcı  101
C. İnteraktif Paylaşım, Etkileşim ve İçerik  102
D. İletişim  103
IV. BİLEŞENLERİ VE BAŞLICA MECRALARI  104
A. Sosyal Ağlar  104
B. Fotoğraf, Ses ve Video Paylaşım Siteleri  106
C. Bloglar  106
D. Mikro Bloglar  107
E. Wikiler  108
F. Sosyal İşaretleme Siteleri  108
G. Sanal Oyun – Sanal Gerçeklik (Yaşam) Platformları  109
H. Elektronik Posta Grupları  109
İ. Kurumsal İntranet  110
J. Ekstranet  110
V. SOSYAL AĞLARDAKİ BAŞLICA KISIMLARIN, İŞLEVLERİN VE İŞLEMLERİN, KİŞİLİK HAKKI KAPSAMINDAKİ HAYAT ALANLARI İLE İLİŞKİSİ  111
A. Profil  111
B. Gönderi, Paylaşım, Tweet, Retweet, Entry  116
C. Zaman Tüneli (Zaman Akışı) ve Duvar (Haber Kaynağı)  118
D. Yorum Yapma ve Duygu Belirtme  121
E. Konum Bilgisi Ekleme  123
F. Etiketleme  124
G. Doğrudan/ Direkt Mesaj  125
VI. SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ  127
§ 4. SOSYAL MEDYA SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  132
I. SOSYAL MEDYA (AĞ) SİTE SAHİPLİĞİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER İLE İLİŞKİSİ  132
A. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Öncesinde Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Durumu  134
1. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Niteliği: Yer Sağlayıcı Kavramı  135
2. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin “Yer Sağlayıcı” Sıfatıyla Tâbi Olduğu Özel Yükümlülükler  139
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi  140
b. İçeriğin Yer Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü: Uyarı Yöntemi  140
aa. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından  142
bb. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından  146
c. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü  153
aa. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından  153
bb. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından  158
aaa. Genel Olarak Kişilik Hakkı İhlâllerinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi  158
bbb. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlâlinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi  164
d. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü  166
e. Trafik Bilgilerini Saklama ve Gizlilik Yükümlülüğü  167
f. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü  170
B. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Sonrasında Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Durumu  174
1. 7253 Sayılı Kanun’a Genel Bakış  176
a. Yürürlük Süreci  176
b. Genel Gerekçe'ye Bakış  178
c. Model Düzenleme: Alman Ağ Yaptırım Yasası (NetzDG)  179
2. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğine Getirilen (Ek) Hukukî Nitelik: Sosyal Ağ Sağlayıcı Kavramı  181
3. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin “Sosyal Ağ Sağlayıcı” Sıfatıyla Tâbi Olduğu (Ek) Özel Yükümlülükler  186
a. Yer Sağlayıcı veya İçerik Sağlayıcı Sıfatıyla Yürüttüğü Faaliyetler Bakımından Değişiklikten Önceki Yükümlülüklere ve Sorumluluklara da Tâbi Olmaya Devam Etmesi  187
b. Türkiye'de Yetkili Temsilci Belirleme ve Kuruma Bildirme Yükümlülüğü  189
c. Kişilik Hakkı İhlâlini Konu Edinen Taleplere Cevap Verme Yükümlülüğü  192
d. İçeriğin Çıkarılmasına ve/ veya Erişimin Engellenmesine İlişkin Başvurular ve İlgili Kararların Uygulanması Hakkında Rapor Verme Yükümlülüğü  195
e. Türkiye'deki Kullanıcıların Verilerini Türkiye'de Barındırma Yönünde Gerekli Tedbirleri Alma Yükümlülüğü  199
f. Hukuka Aykırılığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi Yükümlülüğü  201
aa. 7253 Sayılı Kanun Anlamında Hukuka Aykırı İçerik  201
bb. 7253 Sayılı Kanunla Getirilen İçeriğin Çıkarılması/ Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğü  202
g. Geçici Madde 5 Çerçevesindeki Hazırlık ve Çalışmaları Süresi İçerisinde Tamamlama Yükümlülüğü  204
C. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliklerinin Olası İhlâller ile İlişkisi  204
1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması ve Korunmasıyla İlgili İhlâller ile İlişkisi  205
a. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları ile İlgili İhlâller  205
b. Bazı Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Hukuka Uygunluğu/ Aykırılığı Hakkında Tahliller  210
aa. Yer Sağlayıcı ile Kullanıcı Arasında Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkeleri Vasıtasıyla Kurulan Hukukî İlişki  210
bb. Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Genel İşlem Koşulu Olarak Tahlili ve Sorumsuzluk Kayıtlarının Durumu  213
cc. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Göre Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması  217
dd. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik, Veri İlkelerinin Ulaşılabilirliği, Milletlerarası Yetki Şartı ve Uygulanacak Hukuk  218
ee. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Dayanılarak Üçüncü Kişi Verilerinin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması  220
2. Ticarî Reklâmlar ile İlgili İhlâller  223
3. Veri Güvenliği Açıkları ile İlgili İhlâller  224
4. İçerikler ile İlgili İhlâller  231
II. SOSYAL MEDYA KULLANICISI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER İLE İLİŞKİSİ  232
A. Sosyal Medya Kullanıcısının Hukukî Niteliği: İçerik Sağlayıcı Kavramı  232
B. İçerik Sağlayıcının Özel Yükümlülükleri  238
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  239
2. İçeriğin İçerik Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü  242
3. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü  244
4. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü  246
5. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü  247
C. İçerik Sağlayıcının Olası İhlâller ile İlişkisi  248
1. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları  248
2. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Aykırı Davranışları  249
3. Mevzuatın Genel Hükümlerine Aykırı Davranışları  251
a. Genel Olarak  251
b. Maddî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  252
c. Manevî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  255
aa. Şeref ve Haysiyet  255
aaa. Genel Olarak  255
bbb. Hakaret  258
ccc. Tehdit  269
ddd. İftira  272
eee. Taciz ve Müstehcenlik  274
bb. Özel Hayatın Gizliliği  281
cc. Ad, Resim, Haberleşmenin Gizliliği ve Sahte Hesaplar  286
aaa. Ad, Resim ve Haberleşmenin Gizliliğinin İhlâli  286
bbb. Sahte Hesaplar  291
dd. Sosyal Medya veya e–Posta Hesabına Sızma: Hesabın Ele Geçirilmesi  294
d. Meslekî ve Ticarî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  298
e. Sosyal Medya Kullanıcısı Olmayan Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İçerik Sağlayıcı Tarafından İhlâli  300
f. Çocuğun Kişilik Hakkının Sosyal Medyada Ebeveynler Tarafından İhlâli  301
g. Sosyal Medya Hesabının Sahibinin Ölümünden Sonraki Akıbeti ve Bu Çerçevede Gerçekleşebilecek Olası İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması  304
III. DOLAYLI (PASİF) BİRER SÜJE OLARAK ERİŞİM SAĞLAYICI VE TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR: İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLAYANLAR  306
A. Erişim Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri  306
1. Erişim Sağlayıcı Kavramı  306
2. Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri  307
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi  307
b. İçerik Filtreleme  307
c. İçeriğin Erişim Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü  309
d. Erişimin Engellenmesine İlişkin Yükümlülüğü  310
e. Diğer Yükümlülükleri  313
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri  313
1. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı  313
2. Toplu Kullanım Sağlayıcının Yükümlülükleri  315
a. İçerik Filtreleme Yükümlülüğü  315
b. Erişim Kayıtlarını Kaydetme Yükümlülüğü  316
c. Kullanıcıları Tanımlayacak Sistem Kurma Yükümlülüğü  316
d. Ticarî Toplu Kullanım Sağlayıcılar İçin Diğer Ek Yükümlülükler  317
Üçüncü Bölüm
SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN SORUMLULUKLARI VE
SOSYAL MEDYADA GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİNE KARŞI HUKUKÎ KORUNMA YOLLARI
§ 5. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  319
§ 6. ÖZEL KORUNMA YOLLARI: SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE MÜEYYİDELER  321
I. SOSYAL MEDYA (AĞ) SİTE SAHİPLİĞİ BAKIMINDAN  321
A. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Öncesi İçin Yer Sağlayıcı Sıfatıyla  321
1. İYDHK Kapsamında Sorumluluğu ve Müeyyideler  322
a. İYDHK m.8 ve 8/A Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  322
b. İYDHK m.9 Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  325
c. İYDHK m.9/A Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  328
2. KVKK. Anlamında Sorumluluğu ve Özel Korunma Yolları  330
a. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Veri Sorumlusu Sıfatıyla Sorumlu Olduğu Yükümlülükler  330
b. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğine (Veri Sorumlusuna) Başvuru ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyet  335
B. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Sonrası İçin Sosyal Ağ Sağlayıcı Sıfatıyla  336
1. Genel Olarak  336
2. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Kapsamında Sorumluluğu ve Müeyyideler  337
a. Türkiye'de Yetkili Temsilci Belirleme ve Kuruma Bildirme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  338
aa. İdarî Para Cezası  338
bb. Reklâm Yasağı  338
cc. Bant Genişliğinin Daraltılması  338
dd. Cezaların İndirilmesi/ Kaldırılması  339
ee. Müeyyidelerin Değerlendirilmesi  339
b. Kişilik Hakkı İhlâlini Konu Edinen Taleplere Cevap Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  340
c. İçeriğin Çıkarılmasına ve/ veya Erişimin Engellenmesine İlişkin Başvurular ve İlgili Kararların Uygulanması Hakkında Rapor Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  341
d. Türkiye'deki Kullanıcıların Verilerini Türkiye'de Barındırma Yönünde Gerekli Tedbirleri Alma Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  341
e. Hukuka Aykırılığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  342
II. KULLANICI (İÇERİK SAĞLAYICI) BAKIMINDAN  343
III. DOLAYLI (PASİF) SÜJELER BAKIMINDAN  346
A. Erişim Sağlayıcı  346
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı  348
§ 7. GENEL KORUNMA YOLLARI: AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE BU ÇERÇEVEDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER  350
I. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI  350
A. Yer/ Sosyal Ağ Sağlayıcı  351
1. Akdî Sorumluluk  352
2. Akit Dışı Sorumluluk  355
B. İçerik Sağlayıcı  358
1. Akdî Sorumluluk  358
2. Akit Dışı Sorumluluk  359
3. Başkasına Ait İçerikten Sorumsuzluğu: Sorumluluk Muafiyeti  360
a. Genel Kural  360
b. Sorumluluk Muafiyetinin İstisnası  362
aa. Genel Olarak  362
bb. İstisnanın Şartları  363
aaa. Başkasına Ait İçeriğin Benimsenerek Paylaşılması  363
bbb. Sunuş Biçiminden Başkasına Ait İçeriği Yayma Amacı Güdüldüğünün Açıkça Belli Olması  364
cc. Sorumluluk Muafiyetinin İstisnasından Kaynaklanan Sorumluluk: Paylaşılan Başkasına Ait İçerikteki Hukuka Aykırılıktan Genel Hükümler Çerçevesinde Sorumlu Olunması  365
II. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİ KARŞISINDA GENEL HÜKÜMLERE GÖRE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER  367
A. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar, Ortak Dâva Şartı, Usul Hükümleri, Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması  368
1. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar  368
a. Saldırıyı Önleme Dâvası  368
b. Saldırıya Son Verme Dâvası  372
c. Tespit Dâvası  376
2. Koruyucu Dâvaların Ortak Şartı: Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırılığı  378
a. Genel Olarak  378
b. Ortak Dâva Şartını Ortadan Kaldıran Hâller: Hukuka Uygunluk Sebepleri  379
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışa Hak Sahibinin Rıza Göstermesi  379
bb. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Kamu Yararına Dayanması: Özellikle Basın ve İfade Özgürlüğü  383
cc. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Hukuk Düzeninin Tanıdığı Bir Yetkiye Dayanması  393
aaa. Sosyal Medya Davranışının Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması  394
bbb. Sosyal Medya Davranışının Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması  395
dd. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Bir Özel Yarara Dayanması: Çatışan Özel Menfaatlerin Dengelenmesi  398
3. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Usul Hükümleri: Özellikle Uygulanacak Hukukun Tespiti, Görev ve Yetki  401
a. Türk Mahkemelerince Türk Hukukuna Göre Bakılacak Koruyucu Dâvalarda Görev ve Yetki  402
aa. Kural  402
bb. Haksız Fiilin İşlendiği ve Zararın Meydana Geldiği/ Gelme İhtimâlinin Bulunduğu Yerlerin Belirlenmesi  406
b. Yabancılık Unsuru İçeren Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Uygulanacak Hukuk ve Milletlerarası Yetki  408
aa. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  408
bb. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  409
4. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması  410
5. Düzeltme ve Cevap Hakkı Tartışması  413
B. Tazminat Dâvaları  416
1. Maddî Tazminat Dâvası  416
a. Kavram  416
b. Şartları  417
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması  417
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması  418
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu  418
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Maddî Tazminat  419
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Maddî Zarar Doğmuş Olması  423
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Maddî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı  424
c. Tarafları  425
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  426
e. Zamanaşımı  427
f. İspat  428
g. Kararın İçeriği  428
2. Manevî Tazminat Dâvası  429
a. Genel Olarak Manevî Zarar ve Manevî Tazminat Kavramları  430
b. Şartları  432
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması  433
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması  433
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu  433
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Manevî Tazminat  434
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Manevî Zarar Doğmuş Olması  436
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Manevî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı  439
c. Tarafları  439
aa. Dâvacı, Matufiyet Şartı, Dâva Hakkının Devri ve İntikâli  439
aaa. Genel Olarak Dâvacı  439
bbb. Matufiyet Şartı  441
ccc. Dâva Hakkının Devri ve İntikâli  443
bb. Dâvalı  444
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  445
e. Zamanaşımı  446
f. İspat  446
g. Kararın İçeriği ve Manevî Tazminatın Belirlenmesi  447
e. Kınama Kararı ve Yayımlanması  451
C. Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Dâva  452
1. Şartları  455
a. Kişilik Hakkının İhlâli Suretiyle İş Sahibinin Bir İşinin Görülmesi  455
b. Kişilik Hakkı İhlâli Suretiyle Görülen İş Dolayısıyla Kazanç Elde Edilmesi  458
c. İhlâl Teşkil Eden İş Görmenin Hukuka Aykırı Olması  459
d. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İşgörme ile Kazanç Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunması  459
e. Kusurun Dâva Şartı Olup Olmadığı Hususu  459
2. Tarafları  461
a. Dâvacı  461
b. Dâvalı  461
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  462
4. Zamanaşımı  463
5. İspat  463
6. Kararın İçeriği  463
Sonuç  465
2020 Değişikliğinden Önceki Rejime İlişkin 2019 Tarihli Birinci Baskı Özeti  483
EK : SOSYAL MEDYADA KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNİ İLGİLENDİREN BAZI EMSÂL KARARLAR  511
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  511
Delfi AS v. Estonya (Yer Sağlayıcının Sorumluluğu)  511
Yıldırım v. Türkiye (Erişimin Engellenmesi – İfade Özgürlüğü)  522
von Hannover v. Almanya (Özel Hayatın Gizliliği – Basın Özgürlüğü)  548
Tuşalp v. Türkiye (Eleştiri Özgürlüğü – Siyasetçinin Hoşgörü Yükümlülüğü)  558
Anayasa Mahkemesi  562
(Sosyal Medyada Amirler Hakkında Yorum – Düşünceyi Yayma ve İfade Özgürlüğü)  562
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü)  570
(Sosyal Medyada Paylaşılan Görüş – İfade Özgürlüğü)  577
(Sosyal Medya Sitesine Erişimin Engellenmesi – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  581
Yargıtay Ceza Kurulları/ Daireleri  590
(Bilişim Sistemleri Üzerinden Dolandırıcılık – Bilişim Suçları)  590
(Sosyal Medyada Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme – Hakaret)  597
(Cumhurbaşkanına Hakaret)  617
(Cumhurbaşkanına Hakaret)  621
(Sosyal Medyada Dinî Değerleri Aşağılama)  624
(Sosyal Medyada Hakaret)  630
(Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  630
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi)  633
(Yer ve İçerik Sağlayıcıların Belirlenmesi – Bunların Sorumlulukları)  635
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması – Yer ve İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları)  636
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması, Düzeltme ve Cevap Hakkı)  640
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Paylaşılması)  642
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz)  643
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz)  644
(Sahte Sosyal Medya Hesabı)  645
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Yayınlanması – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  646
(Sahte Sosyal Medya Hesabında Telefon Numarası Yayınlanması – Kişisel Verileri Verme)  647
(Sahte Sosyal Medya Hesabı – Hakaret – Bilişim Suçu)  648
(Sahte Sosyal Medya Hesabı)  648
(Hesap Şifresinin Rıza Dışı Değiştirilmesi – Kişilik Hakkı İhlâli)  648
(Sosyal Medyada Hakaret)  649
(Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme)  650
(Sosyal Medyada Hakaret)  651
Yargıtay Hukuk Daireleri  653
(Sosyal Medyada Tanınmış Kişiye Ait Fotoğrafların Yayınlanması – Basın Özgürlüğü)  653
(Sosyal Medyada Basın ve Eleştiri Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılması)  658
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yapılan Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü)  660
(Eleştiri Sınırının Aşılması)  663
(İçerik Sağlayıcının Tespiti ve Sorumluluğu)  665
(Sosyal Medyada Sahte Hesap Açılması – Manevî Tazminatın Belirlenmesi)  666
(Site Sahipliğinin Kusursuz Sorumluluğu)  667
(Sosyal Medyada Eleştiri Özgürlüğü, Hakaret – Değer Yargısı Ölçütü)  668
(Sosyal Medya Üzerinden Hakaret)  669
(Sosyal Medyada Hakaret – Manevî Tazminat dâvasında Matufiyet)  671
(Matufiyet)  672
(Manevî Tazminat Miktarının Belirlenmesi)  673
(Siyasetçinin Sosyal Medyadaki Eleştiriye Katlanma Yükümlülüğü)  674
(Sosyal Medyada Hakaret – Müterafik Kusur)  675
(İYDHK. – TMK. Arasındaki Özel Kanun – Genel Kanun İlişkisi – Görevli Mahkeme)  676
(İYDHK. – TMK. Arasındaki Özel Kanun – Genel Kanun İlişkisi – Görevli Mahkeme)  677
(Sosyal Medyada Sert Eleştiri – Hakaret Arasındaki Sınır)  678
(Alenî Fotoğrafın Rıza Dışı Paylaşılması – Tazminatın Belirlenmesi)  679
(Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâlde Zararın Meydana Geldiği Yerin Belirlenmesi)  681
(Sosyal Medyada Meslekî Şeref ve Haysiyetin İhlâli)  682
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Karşısında Açılacak Dâvada Yetkili Mahkeme)  683
(İnternette Marka Hakkına Tecavüz – Haksız Rekabet)  684
(Video Paylaşım Sitesinin – Yer Sağlayıcının Denetim Yükümlülüğü Bulunmadığı)  686
(Özel Korunma Yollarına Başvurmadan Doğrudan Koruyucu Dâva Açılabileceği)  687
(Sosyal Medya Yayınından Doğan Zararın Meydana Geldiği Yerin Tespiti – Yetki)  689
Kişisel Verileri Koruma Kurulu  690
(Kişisel Verilerin İşlenmesi – Erişimin Engellenmesi – Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme)  690
(Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Açık Rıza Gerekliliği)  691
(Hukuka Aykırı Çerez Kullanımı – Veri İşlenmesi Bakımından Açık Rıza Gerekliliği)  692
(Veri Güvenliği – Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi)  694
Kaynakça  697
Kavramlar Dizini  751
 


Erkan Akar
Ocak 2021
43.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Karabacak
Ekim 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Özkepir ...
Eylül 2020
240.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Birinci Baskıya Önsöz  9
Kısaltmalar  23
Giriş  29
Birinci Bölüm
KİŞİ, KİŞİLİK KAVRAMLARI VE KİŞİLİK HAKKI
§ 1. KİŞİ VE KİŞİLİK KAVRAMLARI  31
I. KİŞİ KAVRAMI  31
II. KİŞİLİK KAVRAMI  34
§ 2. KİŞİLİK HAKKI  35
I. KAVRAM  35
II. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  37
III. KONUSU VE KAPSAMI: KİŞİSEL DEĞERLER  38
A. Maddî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler  39
1. Yaşam  39
2. Beden Bütünlüğü  42
3. Sağlık  46
B. Manevî Bütünlüğe İlişkin Kişisel Değerler  47
1. Ehliyetler  47
2. Özgürlük  49
3. Şeref ve Haysiyet  52
4. Ad  55
5. Resim ve Ses  59
6. Özel Hayat ve Sırlar  67
a. Genel Olarak  67
b. Özel Hayatın Gizliliği Kapsamında Kişisel Veriler  83
C. İktisadî Bütünlüğe İlişkin Değerler  86
1. İktisadî Özgürlük ve Varlık  87
2. Meslekî İtibar  91
3. Meslekî – Ticarî Gizlilik ve Sırlar  92
İkinci Bölüm
SOSYAL MEDYA, SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 3. SOSYAL MEDYA  95
I. KAVRAM  95
II. TARİHSEL GELİŞİMİ  99
III. NİTELİK VE ÖZELLİKLERİ  100
A. Erişilebilirlik  100
B. Kullanıcı/ Katılımcı  101
C. İnteraktif Paylaşım, Etkileşim ve İçerik  102
D. İletişim  103
IV. BİLEŞENLERİ VE BAŞLICA MECRALARI  104
A. Sosyal Ağlar  104
B. Fotoğraf, Ses ve Video Paylaşım Siteleri  106
C. Bloglar  106
D. Mikro Bloglar  107
E. Wikiler  108
F. Sosyal İşaretleme Siteleri  108
G. Sanal Oyun – Sanal Gerçeklik (Yaşam) Platformları  109
H. Elektronik Posta Grupları  109
İ. Kurumsal İntranet  110
J. Ekstranet  110
V. SOSYAL AĞLARDAKİ BAŞLICA KISIMLARIN, İŞLEVLERİN VE İŞLEMLERİN, KİŞİLİK HAKKI KAPSAMINDAKİ HAYAT ALANLARI İLE İLİŞKİSİ  111
A. Profil  111
B. Gönderi, Paylaşım, Tweet, Retweet, Entry  116
C. Zaman Tüneli (Zaman Akışı) ve Duvar (Haber Kaynağı)  118
D. Yorum Yapma ve Duygu Belirtme  121
E. Konum Bilgisi Ekleme  123
F. Etiketleme  124
G. Doğrudan/ Direkt Mesaj  125
VI. SOSYAL MEDYANIN TOPLUMSAL HAYATA ETKİLERİ  127
§ 4. SOSYAL MEDYA SÜJELERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  132
I. SOSYAL MEDYA (AĞ) SİTE SAHİPLİĞİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER İLE İLİŞKİSİ  132
A. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Öncesinde Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Durumu  134
1. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Niteliği: Yer Sağlayıcı Kavramı  135
2. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin “Yer Sağlayıcı” Sıfatıyla Tâbi Olduğu Özel Yükümlülükler  139
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi  140
b. İçeriğin Yer Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü: Uyarı Yöntemi  140
aa. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından  142
bb. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından  146
c. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü  153
aa. Suç Teşkil Eden İçerikler Bakımından  153
bb. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İçerikler Bakımından  158
aaa. Genel Olarak Kişilik Hakkı İhlâllerinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi  158
bbb. Özel Hayatın Gizliliğinin İhlâlinde İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi  164
d. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü  166
e. Trafik Bilgilerini Saklama ve Gizlilik Yükümlülüğü  167
f. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü  170
B. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Sonrasında Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Hukukî Durumu  174
1. 7253 Sayılı Kanun’a Genel Bakış  176
a. Yürürlük Süreci  176
b. Genel Gerekçe'ye Bakış  178
c. Model Düzenleme: Alman Ağ Yaptırım Yasası (NetzDG)  179
2. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğine Getirilen (Ek) Hukukî Nitelik: Sosyal Ağ Sağlayıcı Kavramı  181
3. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin “Sosyal Ağ Sağlayıcı” Sıfatıyla Tâbi Olduğu (Ek) Özel Yükümlülükler  186
a. Yer Sağlayıcı veya İçerik Sağlayıcı Sıfatıyla Yürüttüğü Faaliyetler Bakımından Değişiklikten Önceki Yükümlülüklere ve Sorumluluklara da Tâbi Olmaya Devam Etmesi  187
b. Türkiye'de Yetkili Temsilci Belirleme ve Kuruma Bildirme Yükümlülüğü  189
c. Kişilik Hakkı İhlâlini Konu Edinen Taleplere Cevap Verme Yükümlülüğü  192
d. İçeriğin Çıkarılmasına ve/ veya Erişimin Engellenmesine İlişkin Başvurular ve İlgili Kararların Uygulanması Hakkında Rapor Verme Yükümlülüğü  195
e. Türkiye'deki Kullanıcıların Verilerini Türkiye'de Barındırma Yönünde Gerekli Tedbirleri Alma Yükümlülüğü  199
f. Hukuka Aykırılığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi Yükümlülüğü  201
aa. 7253 Sayılı Kanun Anlamında Hukuka Aykırı İçerik  201
bb. 7253 Sayılı Kanunla Getirilen İçeriğin Çıkarılması/ Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğü  202
g. Geçici Madde 5 Çerçevesindeki Hazırlık ve Çalışmaları Süresi İçerisinde Tamamlama Yükümlülüğü  204
C. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliklerinin Olası İhlâller ile İlişkisi  204
1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması ve Korunmasıyla İlgili İhlâller ile İlişkisi  205
a. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları ile İlgili İhlâller  205
b. Bazı Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Hukuka Uygunluğu/ Aykırılığı Hakkında Tahliller  210
aa. Yer Sağlayıcı ile Kullanıcı Arasında Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkeleri Vasıtasıyla Kurulan Hukukî İlişki  210
bb. Özel Kullanım Koşullarının, Gizlilik ve Veri İlkelerinin Genel İşlem Koşulu Olarak Tahlili ve Sorumsuzluk Kayıtlarının Durumu  213
cc. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Göre Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması  217
dd. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik, Veri İlkelerinin Ulaşılabilirliği, Milletlerarası Yetki Şartı ve Uygulanacak Hukuk  218
ee. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Dayanılarak Üçüncü Kişi Verilerinin İşlenmesi, Depolanması, Aktarılması  220
2. Ticarî Reklâmlar ile İlgili İhlâller  223
3. Veri Güvenliği Açıkları ile İlgili İhlâller  224
4. İçerikler ile İlgili İhlâller  231
II. SOSYAL MEDYA KULLANICISI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE OLASI İHLÂLLER İLE İLİŞKİSİ  232
A. Sosyal Medya Kullanıcısının Hukukî Niteliği: İçerik Sağlayıcı Kavramı  232
B. İçerik Sağlayıcının Özel Yükümlülükleri  238
1. Hukuka Uygunluk Denetimi  239
2. İçeriğin İçerik Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü  242
3. İçeriğin Kamu Otoritelerince Çıkarılmasına / Erişime Engellenmesine Katlanma ve Gereğini Yerine Getirme Yükümlülüğü  244
4. Kamuoyunu Bilgilendirme (Aleniyet) Yükümlülüğü  246
5. Kamu Otoritelerince İstenilen Bilgileri Sağlama ve Tedbir Yükümlülüğü  247
C. İçerik Sağlayıcının Olası İhlâller ile İlişkisi  248
1. Mevzuatın Özel Hükümlerine Aykırı Davranışları  248
2. Özel Kullanım Koşulları, Gizlilik ve Veri İlkelerine Aykırı Davranışları  249
3. Mevzuatın Genel Hükümlerine Aykırı Davranışları  251
a. Genel Olarak  251
b. Maddî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  252
c. Manevî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  255
aa. Şeref ve Haysiyet  255
aaa. Genel Olarak  255
bbb. Hakaret  258
ccc. Tehdit  269
ddd. İftira  272
eee. Taciz ve Müstehcenlik  274
bb. Özel Hayatın Gizliliği  281
cc. Ad, Resim, Haberleşmenin Gizliliği ve Sahte Hesaplar  286
aaa. Ad, Resim ve Haberleşmenin Gizliliğinin İhlâli  286
bbb. Sahte Hesaplar  291
dd. Sosyal Medya veya e–Posta Hesabına Sızma: Hesabın Ele Geçirilmesi  294
d. Meslekî ve Ticarî Bütünlüğe İlişkin Başlıca Kişisel Değerlerin İhlâli  298
e. Sosyal Medya Kullanıcısı Olmayan Üçüncü Kişilerin Kişilik Haklarının İçerik Sağlayıcı Tarafından İhlâli  300
f. Çocuğun Kişilik Hakkının Sosyal Medyada Ebeveynler Tarafından İhlâli  301
g. Sosyal Medya Hesabının Sahibinin Ölümünden Sonraki Akıbeti ve Bu Çerçevede Gerçekleşebilecek Olası İhlâller Karşısında Kişilik Hakkının Korunması  304
III. DOLAYLI (PASİF) BİRER SÜJE OLARAK ERİŞİM SAĞLAYICI VE TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR: İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLAYANLAR  306
A. Erişim Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri  306
1. Erişim Sağlayıcı Kavramı  306
2. Erişim Sağlayıcının Yükümlülükleri  307
a. Hukuka Uygunluk Ön Denetimi  307
b. İçerik Filtreleme  307
c. İçeriğin Erişim Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Yükümlülüğü  309
d. Erişimin Engellenmesine İlişkin Yükümlülüğü  310
e. Diğer Yükümlülükleri  313
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı ve Yükümlülükleri  313
1. Toplu Kullanım Sağlayıcı Kavramı  313
2. Toplu Kullanım Sağlayıcının Yükümlülükleri  315
a. İçerik Filtreleme Yükümlülüğü  315
b. Erişim Kayıtlarını Kaydetme Yükümlülüğü  316
c. Kullanıcıları Tanımlayacak Sistem Kurma Yükümlülüğü  316
d. Ticarî Toplu Kullanım Sağlayıcılar İçin Diğer Ek Yükümlülükler  317
Üçüncü Bölüm
SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN SORUMLULUKLARI VE
SOSYAL MEDYADA GERÇEKLEŞEN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİNE KARŞI HUKUKÎ KORUNMA YOLLARI
§ 5. BÖLÜMÜN TAKDİMİ VE SINIRLANDIRILMASI  319
§ 6. ÖZEL KORUNMA YOLLARI: SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE MÜEYYİDELER  321
I. SOSYAL MEDYA (AĞ) SİTE SAHİPLİĞİ BAKIMINDAN  321
A. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Öncesi İçin Yer Sağlayıcı Sıfatıyla  321
1. İYDHK Kapsamında Sorumluluğu ve Müeyyideler  322
a. İYDHK m.8 ve 8/A Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  322
b. İYDHK m.9 Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  325
c. İYDHK m.9/A Anlamında İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişimin Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  328
2. KVKK. Anlamında Sorumluluğu ve Özel Korunma Yolları  330
a. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğinin Veri Sorumlusu Sıfatıyla Sorumlu Olduğu Yükümlülükler  330
b. Sosyal Medya (Ağ) Site Sahipliğine (Veri Sorumlusuna) Başvuru ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na Şikâyet  335
B. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Sonrası İçin Sosyal Ağ Sağlayıcı Sıfatıyla  336
1. Genel Olarak  336
2. 7253 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklik Kapsamında Sorumluluğu ve Müeyyideler  337
a. Türkiye'de Yetkili Temsilci Belirleme ve Kuruma Bildirme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  338
aa. İdarî Para Cezası  338
bb. Reklâm Yasağı  338
cc. Bant Genişliğinin Daraltılması  338
dd. Cezaların İndirilmesi/ Kaldırılması  339
ee. Müeyyidelerin Değerlendirilmesi  339
b. Kişilik Hakkı İhlâlini Konu Edinen Taleplere Cevap Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  340
c. İçeriğin Çıkarılmasına ve/ veya Erişimin Engellenmesine İlişkin Başvurular ve İlgili Kararların Uygulanması Hakkında Rapor Verme Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  341
d. Türkiye'deki Kullanıcıların Verilerini Türkiye'de Barındırma Yönünde Gerekli Tedbirleri Alma Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  341
e. Hukuka Aykırılığı Mahkeme Kararıyla Tespit Edilen İçeriğin Çıkarılması ve/ veya Erişime Engellenmesi Yükümlülüğüne Aykırı Davranılması Hâlinde  342
II. KULLANICI (İÇERİK SAĞLAYICI) BAKIMINDAN  343
III. DOLAYLI (PASİF) SÜJELER BAKIMINDAN  346
A. Erişim Sağlayıcı  346
B. Toplu Kullanım Sağlayıcı  348
§ 7. GENEL KORUNMA YOLLARI: AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI VE BU ÇERÇEVEDE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER  350
I. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN GENEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUKLARI  350
A. Yer/ Sosyal Ağ Sağlayıcı  351
1. Akdî Sorumluluk  352
2. Akit Dışı Sorumluluk  355
B. İçerik Sağlayıcı  358
1. Akdî Sorumluluk  358
2. Akit Dışı Sorumluluk  359
3. Başkasına Ait İçerikten Sorumsuzluğu: Sorumluluk Muafiyeti  360
a. Genel Kural  360
b. Sorumluluk Muafiyetinin İstisnası  362
aa. Genel Olarak  362
bb. İstisnanın Şartları  363
aaa. Başkasına Ait İçeriğin Benimsenerek Paylaşılması  363
bbb. Sunuş Biçiminden Başkasına Ait İçeriği Yayma Amacı Güdüldüğünün Açıkça Belli Olması  364
cc. Sorumluluk Muafiyetinin İstisnasından Kaynaklanan Sorumluluk: Paylaşılan Başkasına Ait İçerikteki Hukuka Aykırılıktan Genel Hükümler Çerçevesinde Sorumlu Olunması  365
II. AKTİF SOSYAL MEDYA SÜJELERİNİN KİŞİLİK HAKKI İHLÂLLERİ KARŞISINDA GENEL HÜKÜMLERE GÖRE BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ ÇARELER  367
A. Kişilik Hakkını Koruyucu Dâvalar, Ortak Dâva Şartı, Usul Hükümleri, Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması  368
1. Genel Olarak Koruyucu Dâvalar  368
a. Saldırıyı Önleme Dâvası  368
b. Saldırıya Son Verme Dâvası  372
c. Tespit Dâvası  376
2. Koruyucu Dâvaların Ortak Şartı: Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırılığı  378
a. Genel Olarak  378
b. Ortak Dâva Şartını Ortadan Kaldıran Hâller: Hukuka Uygunluk Sebepleri  379
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışa Hak Sahibinin Rıza Göstermesi  379
bb. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Kamu Yararına Dayanması: Özellikle Basın ve İfade Özgürlüğü  383
cc. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Hukuk Düzeninin Tanıdığı Bir Yetkiye Dayanması  393
aaa. Sosyal Medya Davranışının Kamu Hukukundan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması  394
bbb. Sosyal Medya Davranışının Özel Hukuktan Doğan Bir Yetkinin Kullanılması Niteliğinde Bulunması  395
dd. Kişilik Hakkına Yönelik Sosyal Medya Davranışının Üstün Nitelikte Bir Özel Yarara Dayanması: Çatışan Özel Menfaatlerin Dengelenmesi  398
3. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Usul Hükümleri: Özellikle Uygulanacak Hukukun Tespiti, Görev ve Yetki  401
a. Türk Mahkemelerince Türk Hukukuna Göre Bakılacak Koruyucu Dâvalarda Görev ve Yetki  402
aa. Kural  402
bb. Haksız Fiilin İşlendiği ve Zararın Meydana Geldiği/ Gelme İhtimâlinin Bulunduğu Yerlerin Belirlenmesi  406
b. Yabancılık Unsuru İçeren Kişilik Hakkı İhlâllerine İlişkin Koruyucu Dâvalarda Uygulanacak Hukuk ve Milletlerarası Yetki  408
aa. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi  408
bb. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi  409
4. Kararın Üçüncü Kişilere Bildirilmesi veya Yayımlanması  410
5. Düzeltme ve Cevap Hakkı Tartışması  413
B. Tazminat Dâvaları  416
1. Maddî Tazminat Dâvası  416
a. Kavram  416
b. Şartları  417
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması  417
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması  418
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu  418
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Maddî Tazminat  419
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Maddî Zarar Doğmuş Olması  423
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Maddî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı  424
c. Tarafları  425
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  426
e. Zamanaşımı  427
f. İspat  428
g. Kararın İçeriği  428
2. Manevî Tazminat Dâvası  429
a. Genel Olarak Manevî Zarar ve Manevî Tazminat Kavramları  430
b. Şartları  432
aa. Sosyal Medyada Kişilik Hakkına Yönelik Davranışın Hukuka Aykırı Olması  433
bb. Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâl Edenin Kural Olarak Kusurlu Olması  433
aaa. Dâva Şartı Olarak Genel Kural: Kusur Sorumluluğu  433
bbb. Kusursuz Sorumluluk Hâlinde Manevî Tazminat  434
cc. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkı İhlâlinden Manevî Zarar Doğmuş Olması  436
dd. Sosyal Medyada Gerçekleşen Kişilik Hakkına Yönelik Hukuka Aykırı Davranış ile Manevî Zarar Arasında Neden – Sonuç İlişkisi Bulunması: Uygun İlliyet Bağı  439
c. Tarafları  439
aa. Dâvacı, Matufiyet Şartı, Dâva Hakkının Devri ve İntikâli  439
aaa. Genel Olarak Dâvacı  439
bbb. Matufiyet Şartı  441
ccc. Dâva Hakkının Devri ve İntikâli  443
bb. Dâvalı  444
d. Görevli ve Yetkili Mahkeme  445
e. Zamanaşımı  446
f. İspat  446
g. Kararın İçeriği ve Manevî Tazminatın Belirlenmesi  447
e. Kınama Kararı ve Yayımlanması  451
C. Vekâletsiz İşgörmeden Kaynaklanan Dâva  452
1. Şartları  455
a. Kişilik Hakkının İhlâli Suretiyle İş Sahibinin Bir İşinin Görülmesi  455
b. Kişilik Hakkı İhlâli Suretiyle Görülen İş Dolayısıyla Kazanç Elde Edilmesi  458
c. İhlâl Teşkil Eden İş Görmenin Hukuka Aykırı Olması  459
d. Kişilik Hakkı İhlâli Teşkil Eden İşgörme ile Kazanç Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunması  459
e. Kusurun Dâva Şartı Olup Olmadığı Hususu  459
2. Tarafları  461
a. Dâvacı  461
b. Dâvalı  461
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  462
4. Zamanaşımı  463
5. İspat  463
6. Kararın İçeriği  463
Sonuç  465
2020 Değişikliğinden Önceki Rejime İlişkin 2019 Tarihli Birinci Baskı Özeti  483
EK : SOSYAL MEDYADA KİŞİLİK HAKKI İHLÂLİNİ İLGİLENDİREN BAZI EMSÂL KARARLAR  511
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  511
Delfi AS v. Estonya (Yer Sağlayıcının Sorumluluğu)  511
Yıldırım v. Türkiye (Erişimin Engellenmesi – İfade Özgürlüğü)  522
von Hannover v. Almanya (Özel Hayatın Gizliliği – Basın Özgürlüğü)  548
Tuşalp v. Türkiye (Eleştiri Özgürlüğü – Siyasetçinin Hoşgörü Yükümlülüğü)  558
Anayasa Mahkemesi  562
(Sosyal Medyada Amirler Hakkında Yorum – Düşünceyi Yayma ve İfade Özgürlüğü)  562
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü)  570
(Sosyal Medyada Paylaşılan Görüş – İfade Özgürlüğü)  577
(Sosyal Medya Sitesine Erişimin Engellenmesi – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  581
Yargıtay Ceza Kurulları/ Daireleri  590
(Bilişim Sistemleri Üzerinden Dolandırıcılık – Bilişim Suçları)  590
(Sosyal Medyada Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme – Hakaret)  597
(Cumhurbaşkanına Hakaret)  617
(Cumhurbaşkanına Hakaret)  621
(Sosyal Medyada Dinî Değerleri Aşağılama)  624
(Sosyal Medyada Hakaret)  630
(Sosyal Medyada Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  630
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi)  633
(Yer ve İçerik Sağlayıcıların Belirlenmesi – Bunların Sorumlulukları)  635
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması – Yer ve İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları)  636
(Uyarı Yöntemi, İçeriğin Çıkartılması, Düzeltme ve Cevap Hakkı)  640
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Paylaşılması)  642
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz)  643
(Sosyal Medyada Cinsel Taciz)  644
(Sahte Sosyal Medya Hesabı)  645
(Sosyal Medyada Rıza Dışı Fotoğraf Yayınlanması – Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl)  646
(Sahte Sosyal Medya Hesabında Telefon Numarası Yayınlanması – Kişisel Verileri Verme)  647
(Sahte Sosyal Medya Hesabı – Hakaret – Bilişim Suçu)  648
(Sahte Sosyal Medya Hesabı)  648
(Hesap Şifresinin Rıza Dışı Değiştirilmesi – Kişilik Hakkı İhlâli)  648
(Sosyal Medyada Hakaret)  649
(Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme)  650
(Sosyal Medyada Hakaret)  651
Yargıtay Hukuk Daireleri  653
(Sosyal Medyada Tanınmış Kişiye Ait Fotoğrafların Yayınlanması – Basın Özgürlüğü)  653
(Sosyal Medyada Basın ve Eleştiri Özgürlüğünün Sınırlarının Aşılması)  658
(Sosyal Medyada Siyasetçi Hakkında Yapılan Yorum – İfade ve Eleştiri Özgürlüğü)  660
(Eleştiri Sınırının Aşılması)  663
(İçerik Sağlayıcının Tespiti ve Sorumluluğu)  665
(Sosyal Medyada Sahte Hesap Açılması – Manevî Tazminatın Belirlenmesi)  666
(Site Sahipliğinin Kusursuz Sorumluluğu)  667
(Sosyal Medyada Eleştiri Özgürlüğü, Hakaret – Değer Yargısı Ölçütü)  668
(Sosyal Medya Üzerinden Hakaret)  669
(Sosyal Medyada Hakaret – Manevî Tazminat dâvasında Matufiyet)  671
(Matufiyet)  672
(Manevî Tazminat Miktarının Belirlenmesi)  673
(Siyasetçinin Sosyal Medyadaki Eleştiriye Katlanma Yükümlülüğü)  674
(Sosyal Medyada Hakaret – Müterafik Kusur)  675
(İYDHK. – TMK. Arasındaki Özel Kanun – Genel Kanun İlişkisi – Görevli Mahkeme)  676
(İYDHK. – TMK. Arasındaki Özel Kanun – Genel Kanun İlişkisi – Görevli Mahkeme)  677
(Sosyal Medyada Sert Eleştiri – Hakaret Arasındaki Sınır)  678
(Alenî Fotoğrafın Rıza Dışı Paylaşılması – Tazminatın Belirlenmesi)  679
(Sosyal Medyada Gerçekleşen İhlâlde Zararın Meydana Geldiği Yerin Belirlenmesi)  681
(Sosyal Medyada Meslekî Şeref ve Haysiyetin İhlâli)  682
(Sosyal Medyada Kişilik Hakkı İhlâli Karşısında Açılacak Dâvada Yetkili Mahkeme)  683
(İnternette Marka Hakkına Tecavüz – Haksız Rekabet)  684
(Video Paylaşım Sitesinin – Yer Sağlayıcının Denetim Yükümlülüğü Bulunmadığı)  686
(Özel Korunma Yollarına Başvurmadan Doğrudan Koruyucu Dâva Açılabileceği)  687
(Sosyal Medya Yayınından Doğan Zararın Meydana Geldiği Yerin Tespiti – Yetki)  689
Kişisel Verileri Koruma Kurulu  690
(Kişisel Verilerin İşlenmesi – Erişimin Engellenmesi – Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme)  690
(Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Açık Rıza Gerekliliği)  691
(Hukuka Aykırı Çerez Kullanımı – Veri İşlenmesi Bakımından Açık Rıza Gerekliliği)  692
(Veri Güvenliği – Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi)  694
Kaynakça  697
Kavramlar Dizini  751
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021