Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yazışma Teknikleri
Örnekler ve Uygulamalar
Kasım 2016 / 4. Baskı / 239 Syf.
Fiyatı: 28.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bu kitapta, yazılı iletişim türünün bir bölümünü oluşturan yazışma teknikleri konusunda, detaylı bir çalışma yapılmış ve tüm başlıklar örnek uygulamalarla desteklenmiştir. Resmi Yazışmalar bölümünde 51 adet örnek uygulama ile İş Yazışmaları bölümünde 36 adet örnek uygulama ve özel yazılar bölümünde ise 21 adet örnek uygulama ile okuyucuya her bir yazışma türü hakkında yeterli bilgi aktarılmaktadır. Kitapta, yazışmalar konusunda hem şekil yönünden düzenlemeler ve uyulması gereken kurallar, hem de içerik yönünden yazıların nasıl hazırlanması gerektiği anlatılmıştır.

Resmi yazışmalar bölümündeki başlıklar ve bilgiler 2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan 2014/7074 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esas Hakkında Yönetmelik referans alınarak, İş Yazıları bölümünde ise, Türk Standartları Enstitüsünün (TSE–1391) İş Yazılarının Düzenlenmesi konulu standardı referans alınmıştır.

Ayıca Resmi Yazı çeşitlerinden Dilekçe, Rapor, Tutanak ve Sözleşme konusunda birden fazla örnekle açıklamalı anlatım yapılmıştır. Diğer yandan İş Yazışmaları konusunda da, Sirküler, Sipariş Mektupları, Satış Mektupları ve İş İsteme Mektupları gibi günlük hayatta çok karşılaşılan mektuplara birçok örnek verilmiştir. Son olarak Özel yazılar kısmında ise, Özgeçmiş hazırlama ve Referans Mektubu hazırlama konusunda örnekler sunulmuştur.

Konu Başlıkları
İletişim ve Yazılı İletişim
Yazışma İlkeleri ve Kuralları
Resmi Yazılarda Uyulacak Şekli Kurallar
Resmi Yazı Çeşitleri
İş Yazılarında Uyulacak Şekli Kurallar
İş Yazıları Çeşitleri
Özel Yazılar, Özgeçmiş ve Referans Mektupları
Özel Yazı Çeşitleri
Evrak Hizmetleri
Postalama Şekilleri
Barkod: 9789750240300
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 239
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş  9
Şekiller Listesi  19
Örnekler Listesi  20
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İLETİŞİM
I. İLETİŞİM KAVRAMI  25
II. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  26
III. İLETİŞİM SÜRECİ  26
A. Gönderici  27
B. Kodlama ve Çözümleme (Algılama ve Değerlendirme)  28
C. Kanal  29
D. Alıcı  29
E. Geri Besleme  30
F. Çevre Koşulları  30
IV. İLETİŞİM KANALLARI  30
A. Biçimsel (Resmi) İletişim Kanalları  31
1. Dikey İletişim  31
2. Yatay İletişim  31
3. Çapraz İletişim  32
B. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim Kanalları  32
V. İLETİŞİM BİÇİMLERİ  33
A. Sözlü İletişim  33
B. Yazılı İletişim  33
C. Sözsüz İletişim (Beden Dili)  34
D. Elektronik İletişim  35
VI. İLETİŞİM ARAÇLARI  35
A. Yazılı İletişim Araçları  35
1. Gazete  35
2. Dergi  36
3. Bülten  37
4. Kitap  37
5. İlân Panoları  37
6. Broşür ve El Kitapları  37
7. Mektuplar  38
8. Yıllıklar  38
B. Görsel ve İşitsel (Elektronik) İletişim Araçları  38
1. Bilgisayar  38
2. Televizyon ve Radyo  39
3. Telefon, Faks ve Telsiz  39
İkinci Bölüm
YAZIŞMA İLKELERİ VE KURALLARI
I. YAZIŞMA KAVRAMI  41
A. Yazışmanın Önemi  41
B. Yazışmanın (Yazılı İletişim) Özellikleri  42
C. Yazı Yazma Süreci  43
II. YAZIŞMALARDA İÇERİK YÖNÜNDEN DÜZENLEME  44
A. Dil Bilgisi Kurallarına Uymak  45
B. Doğruluk  45
C. Özlülük (Kısalık)  45
D. Açıklık  46
E. Bütünlük ve Eksiksiz Yazma  47
F. Canlı ve Somut Yazma  47
G. Okuyucuyu Düşünerek Yazma  47
H. Saygılı Bir Dil Kullanma (Nezaket)  47
I. Plan Oluşturulması  48
J. Doğallık  48
K. İçtenlik  48
III. YAZIŞMALARDA ANLATIM YÖNÜNDEN DÜZENLEME  48
A. Başlama (Giriş)  49
B. Konuyu İşleme (Gelişme)  49
C. Konuyu Bitirme ve İsteği Belirtme (Sonuç)  49
IV. YAZIŞMALARDA DİL BİLGİSİ VE İMLÂ YÖNÜNDEN DÜZENLEME  50
A. Noktalama İşaretleri  50
1. Nokta (.)  50
2. İki Nokta (:)  50
3. Virgül (,)  51
4. Noktalı Virgül (;)  51
5. Soru İşareti (?)  51
6. Tırnak İşareti (“ ”)  51
7. Kesme İşareti ( ’ )  51
8. Üç Nokta ( )  52
9. Ünlem İşareti (!)  52
10. Kısa Çizgi (–)  52
11. Uzun Çizgi ()  52
12. Parantez ( )  52
B. Eklerin Köklere Uyumu  53
1. “DE” Ekinin Yazımı  53
2. “Kİ” Ekinin Yazımı  53
3. “Mİ” Ekinin Yazımı  53
4. “İle”nin Yazımı  53
V. DİL VE ANLATIM BOZUKLUKLARI  54
1. Yapısı Yanlış Olan Kelimeler  54
2. Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler  54
3. Yanlış Anlamda Kullanılan Kelimeler  54
4. Yazım Yanlışları  54
5. Gereksiz Kelimeler  54
6. Gereksiz Tekrarlamalar  55
7. Gereksiz Yardımcı Fiiller  55
8. Çelişen Kelimeler  55
9. Tamlama Yanlışları  55
10. Özne Yanlışları  55
11. Tümleç Yanlışlıkları  55
12. Yüklem Yanlışlıkları  55
VI. YAZI DÜZELTME İŞARETLERİ  56
VII. KISALTMALAR  57
Üçüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. RESMİ YAZI KAVRAMI  61
II. RESMİ YAZILARDA ŞEKLİ KURALLAR  64
A. Kâğıt Boyutları  65
B. Başlık  68
C. Sayı  70
D. Tarih  73
E. Konu  74
F. Gönderilen Makam (Muhatap)  74
G. İlgi  78
H. Metin  81
I. Paragraf  85
J. İmza  85
K. Ekler  88
L. Dağıtım  90
M. Olur  94
N. Paraf  98
O. Koordinasyon  99
P. İletişim Bilgileri  100
R. Sayfa Numarası  101
S. Devam İşareti  102
Ş. Üstveri Elemanları  102
T. Belgenin Çoğaltılması  102
U. Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  103
Ü. Süreli Yazışmalar  104
III. RESMİ YAZI ÇEŞİTLERİ  110
A. Dilekçe  110
B. Rapor  116
C. Tutanak (Zabıt)  118
D. Form Yazıları  120
E. Sözleşme  123
F. Şartname  126
G. Tezkere  127
H. Müzekkere  129
I. Mazbata  129
J. Genelge  132
K. Vekâletname  135
L. Diğer Resmi Yazılar  137
Dördüncü Bölüm
İŞ YAZILARI
I. İŞ YAZILARI KAVRAMI  145
II. İŞ YAZILARINDA ŞEKLİ KURALLAR  145
A. Başlık  146
B. Sayı  147
C. Tarih  147
D. Adres  147
E. Hitap  147
F. Paragraf  148
G. Metin  148
H. Saygı İfadesi  148
I. İmza  148
J. Paraf  148
III. İŞ YAZILARI (MEKTUPLARI) ÇEŞİTLERİ  151
A. Sirküler  151
B. Basılı Reklâm Mektupları  153
C. Satış Mektupları  155
D. İstek Mektupları  158
E. İş İsteme (Başvuru) Mektupları  161
F. Sipariş Mektupları  163
G. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları  166
H. Tekit (Pekiştirme–Üsteleme) Mektupları  169
I. Teyit (Doğrulama) Mektupları  172
İ. Kredi Mektupları  175
J. Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektupları  177
K. Red/Kabul Mektupları  179
Beşinci Bölüm
ÖZEL YAZILAR
I. ÖZEL MEKTUPLAR  185
A. Tebrik Mektupları  185
B. Teşekkür Mektupları  188
C. Başsağlığı ve Teselli Mektupları  189
D. Davetiyeler  190
II. RESMİ OLMAYAN NOTLAR  193
III. MEMORANDUMLAR  194
IV. İLÂNLAR  196
V. ÖZGEÇMİŞ  198
VI. REFERANS (TAVSİYE) MEKTUBU  203
Altıncı Bölüm
EVRAK HİZMETLERİ
I. EVRAK KAVRAMI  207
A. Evrak Hizmetlerinin Önemi  207
B. Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi  208
1. Merkezî Örgütlenme Modeli  208
2. Birimleri Esas Alan Örgütlenme Modeli  209
3. İlgili Personeli Esas Alan Örgütlenme Modeli  209
4. Karma Örgütlenme Modeli  209
II. EVRAK TÜRLERİ  210
III. GELEN VE GİDEN EVRAK  211
A. Gelen Evrak  211
1. Evrakın Teslim Alınış Şekli  214
2. Gelen Evrakın Kaydı  214
3. Evrak Kayıt/Havale Kaşesi  217
4. Yanlış Gelen Evraka Uygulanacak İşlem  218
5. Gelen Evrakın Alınması ve Kontrolü  218
6. Gelen Evrakın Tasnifi  219
B. Giden Evrak  219
1. Giden Evrakın Kaydı  219
2. Evrakın Gönderilmesi  222
3. Evrakın Katlanması ve Zarfa Yerleştirilmesi  223
4. Zarf Yazma  224
IV. POSTALAMA  226
A. Normal (Adi) Gönderme  228
B. Taahhütlü Gönderme  228
C. İadeli Taahhütlü Gönderme  228
D. Özel Ulak (Ekspres) Gönderme  230
E. Postrestant Gönderme  230
F. Acele Posta Servisi (APS) ile Gönderme  230
G. Basılı Kâğıtları Gönderme  231
H. Değer Konulmuş Mektupları Gönderme  231
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  237
 


Duygu Topal Yıldırım ...
Haziran 2017
27.50 TL
Sepete Ekle
Hafize Zülüflü
Haziran 2012
195.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Melemen
Ocak 2006
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Sunuş  9
Şekiller Listesi  19
Örnekler Listesi  20
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İLETİŞİM
I. İLETİŞİM KAVRAMI  25
II. İLETİŞİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  26
III. İLETİŞİM SÜRECİ  26
A. Gönderici  27
B. Kodlama ve Çözümleme (Algılama ve Değerlendirme)  28
C. Kanal  29
D. Alıcı  29
E. Geri Besleme  30
F. Çevre Koşulları  30
IV. İLETİŞİM KANALLARI  30
A. Biçimsel (Resmi) İletişim Kanalları  31
1. Dikey İletişim  31
2. Yatay İletişim  31
3. Çapraz İletişim  32
B. Biçimsel Olmayan (Doğal) İletişim Kanalları  32
V. İLETİŞİM BİÇİMLERİ  33
A. Sözlü İletişim  33
B. Yazılı İletişim  33
C. Sözsüz İletişim (Beden Dili)  34
D. Elektronik İletişim  35
VI. İLETİŞİM ARAÇLARI  35
A. Yazılı İletişim Araçları  35
1. Gazete  35
2. Dergi  36
3. Bülten  37
4. Kitap  37
5. İlân Panoları  37
6. Broşür ve El Kitapları  37
7. Mektuplar  38
8. Yıllıklar  38
B. Görsel ve İşitsel (Elektronik) İletişim Araçları  38
1. Bilgisayar  38
2. Televizyon ve Radyo  39
3. Telefon, Faks ve Telsiz  39
İkinci Bölüm
YAZIŞMA İLKELERİ VE KURALLARI
I. YAZIŞMA KAVRAMI  41
A. Yazışmanın Önemi  41
B. Yazışmanın (Yazılı İletişim) Özellikleri  42
C. Yazı Yazma Süreci  43
II. YAZIŞMALARDA İÇERİK YÖNÜNDEN DÜZENLEME  44
A. Dil Bilgisi Kurallarına Uymak  45
B. Doğruluk  45
C. Özlülük (Kısalık)  45
D. Açıklık  46
E. Bütünlük ve Eksiksiz Yazma  47
F. Canlı ve Somut Yazma  47
G. Okuyucuyu Düşünerek Yazma  47
H. Saygılı Bir Dil Kullanma (Nezaket)  47
I. Plan Oluşturulması  48
J. Doğallık  48
K. İçtenlik  48
III. YAZIŞMALARDA ANLATIM YÖNÜNDEN DÜZENLEME  48
A. Başlama (Giriş)  49
B. Konuyu İşleme (Gelişme)  49
C. Konuyu Bitirme ve İsteği Belirtme (Sonuç)  49
IV. YAZIŞMALARDA DİL BİLGİSİ VE İMLÂ YÖNÜNDEN DÜZENLEME  50
A. Noktalama İşaretleri  50
1. Nokta (.)  50
2. İki Nokta (:)  50
3. Virgül (,)  51
4. Noktalı Virgül (;)  51
5. Soru İşareti (?)  51
6. Tırnak İşareti (“ ”)  51
7. Kesme İşareti ( ’ )  51
8. Üç Nokta ( )  52
9. Ünlem İşareti (!)  52
10. Kısa Çizgi (–)  52
11. Uzun Çizgi ()  52
12. Parantez ( )  52
B. Eklerin Köklere Uyumu  53
1. “DE” Ekinin Yazımı  53
2. “Kİ” Ekinin Yazımı  53
3. “Mİ” Ekinin Yazımı  53
4. “İle”nin Yazımı  53
V. DİL VE ANLATIM BOZUKLUKLARI  54
1. Yapısı Yanlış Olan Kelimeler  54
2. Birbiriyle Karıştırılan Kelimeler  54
3. Yanlış Anlamda Kullanılan Kelimeler  54
4. Yazım Yanlışları  54
5. Gereksiz Kelimeler  54
6. Gereksiz Tekrarlamalar  55
7. Gereksiz Yardımcı Fiiller  55
8. Çelişen Kelimeler  55
9. Tamlama Yanlışları  55
10. Özne Yanlışları  55
11. Tümleç Yanlışlıkları  55
12. Yüklem Yanlışlıkları  55
VI. YAZI DÜZELTME İŞARETLERİ  56
VII. KISALTMALAR  57
Üçüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. RESMİ YAZI KAVRAMI  61
II. RESMİ YAZILARDA ŞEKLİ KURALLAR  64
A. Kâğıt Boyutları  65
B. Başlık  68
C. Sayı  70
D. Tarih  73
E. Konu  74
F. Gönderilen Makam (Muhatap)  74
G. İlgi  78
H. Metin  81
I. Paragraf  85
J. İmza  85
K. Ekler  88
L. Dağıtım  90
M. Olur  94
N. Paraf  98
O. Koordinasyon  99
P. İletişim Bilgileri  100
R. Sayfa Numarası  101
S. Devam İşareti  102
Ş. Üstveri Elemanları  102
T. Belgenin Çoğaltılması  102
U. Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  103
Ü. Süreli Yazışmalar  104
III. RESMİ YAZI ÇEŞİTLERİ  110
A. Dilekçe  110
B. Rapor  116
C. Tutanak (Zabıt)  118
D. Form Yazıları  120
E. Sözleşme  123
F. Şartname  126
G. Tezkere  127
H. Müzekkere  129
I. Mazbata  129
J. Genelge  132
K. Vekâletname  135
L. Diğer Resmi Yazılar  137
Dördüncü Bölüm
İŞ YAZILARI
I. İŞ YAZILARI KAVRAMI  145
II. İŞ YAZILARINDA ŞEKLİ KURALLAR  145
A. Başlık  146
B. Sayı  147
C. Tarih  147
D. Adres  147
E. Hitap  147
F. Paragraf  148
G. Metin  148
H. Saygı İfadesi  148
I. İmza  148
J. Paraf  148
III. İŞ YAZILARI (MEKTUPLARI) ÇEŞİTLERİ  151
A. Sirküler  151
B. Basılı Reklâm Mektupları  153
C. Satış Mektupları  155
D. İstek Mektupları  158
E. İş İsteme (Başvuru) Mektupları  161
F. Sipariş Mektupları  163
G. Alındığını Bildirme ve Teşekkür Mektupları  166
H. Tekit (Pekiştirme–Üsteleme) Mektupları  169
I. Teyit (Doğrulama) Mektupları  172
İ. Kredi Mektupları  175
J. Tahsilât ve Ödemeleri Takip Mektupları  177
K. Red/Kabul Mektupları  179
Beşinci Bölüm
ÖZEL YAZILAR
I. ÖZEL MEKTUPLAR  185
A. Tebrik Mektupları  185
B. Teşekkür Mektupları  188
C. Başsağlığı ve Teselli Mektupları  189
D. Davetiyeler  190
II. RESMİ OLMAYAN NOTLAR  193
III. MEMORANDUMLAR  194
IV. İLÂNLAR  196
V. ÖZGEÇMİŞ  198
VI. REFERANS (TAVSİYE) MEKTUBU  203
Altıncı Bölüm
EVRAK HİZMETLERİ
I. EVRAK KAVRAMI  207
A. Evrak Hizmetlerinin Önemi  207
B. Evrak Hizmetlerinin Örgütlenmesi  208
1. Merkezî Örgütlenme Modeli  208
2. Birimleri Esas Alan Örgütlenme Modeli  209
3. İlgili Personeli Esas Alan Örgütlenme Modeli  209
4. Karma Örgütlenme Modeli  209
II. EVRAK TÜRLERİ  210
III. GELEN VE GİDEN EVRAK  211
A. Gelen Evrak  211
1. Evrakın Teslim Alınış Şekli  214
2. Gelen Evrakın Kaydı  214
3. Evrak Kayıt/Havale Kaşesi  217
4. Yanlış Gelen Evraka Uygulanacak İşlem  218
5. Gelen Evrakın Alınması ve Kontrolü  218
6. Gelen Evrakın Tasnifi  219
B. Giden Evrak  219
1. Giden Evrakın Kaydı  219
2. Evrakın Gönderilmesi  222
3. Evrakın Katlanması ve Zarfa Yerleştirilmesi  223
4. Zarf Yazma  224
IV. POSTALAMA  226
A. Normal (Adi) Gönderme  228
B. Taahhütlü Gönderme  228
C. İadeli Taahhütlü Gönderme  228
D. Özel Ulak (Ekspres) Gönderme  230
E. Postrestant Gönderme  230
F. Acele Posta Servisi (APS) ile Gönderme  230
G. Basılı Kâğıtları Gönderme  231
H. Değer Konulmuş Mektupları Gönderme  231
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  237
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020