Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İzalei Şüyu – Ortaklığın Giderilmesi – Paydaşlığın Giderilmesi – Paylaşma Davaları
(Güncel Yargıtay Kararları İle)
Kasım 2020 / 10. Baskı / 1128 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 240.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 9. Nisan 2019 275.00 TL 185.00 TL (%33)Sepete Ekle
   

Ortaklığın giderilmesi davası (izale-i şüyu, paydaşlığın giderilmesi, paylaşma davası) olarak da adlandırılmaktadır. İsimler farklı olmakla birlikte esasında aynı şeyi ifade etmektedirler. Ortaklığın giderilmesi davası hisseli mülkiyette, kısaca paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallar ve haklar için açılabilen bir dava türüdür. Hissedarlar kendi aralarında anlaşamazlarsa, bu ortaklığın mahkeme kararıyla sonuçlandırılmasını talep edebilirler.

Bu eser, mesleğe yeni başlamış hukukçuların ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Okuyucuların aradığı bilgiye kolayca ulaşabilmeleri için eserde her konu bir bölüm halinde ele alınmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili mevzuata, mevzuat kısmının hemen altında ise konuyla ilgili açıklamaya ve o bölümle ilgili emsal kararlara yer verilmiştir.

Bu eser bilimsel bir çalışma olmayıp içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Eserin hazırlanmasındaki amaç, ilgili kişilerin Yargıtay'ın son yıllarda vermiş olduğu emsal kararlara kolay ulaşmalarını sağlamaktır. İhtiyaç halinde dosyaya sunulabilmesi için konu hakkındaki Yargıtay'ın ilgili daireleri tarafından son yıllarda verilmiş emsal kararların tam metinleri kitaba alınmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak
Görevli Mahkeme
Yetkili Mahkeme
Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
Dava Hakkı, Taraf Ehliyeti, Husumet ve Taraf Teşkili
Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller
Yargılama Usulü ve Usul İle İlgili Diğer Hususlar
Ön Sorun–Bekletici Mesele
Aynen Paylaşma Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi ve Elde Edilen Paranın Paylaştırılması
İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi ve Taşınmaz Malın Alıcıya Teslimi
Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
Yargılama Giderleri
Kanun Yolları
Paydaşlıktan Çıkarma
Ortaklığın Giderilmesi Davası
Barkod: 9789750263767
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1128
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
İLGİLİ MEVZUAT  13
AÇIKLAMALAR  15
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  23
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
İLGİLİ MEVZUAT  29
AÇIKLAMALAR  29
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  30
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
İLGİLİ MEVZUAT  35
AÇIKLAMALAR  36
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  37
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İLGİLİ MEVZUAT  41
AÇIKLAMALAR  42
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  45
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ,
HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
İLGİLİ MEVZUAT  79
AÇIKLAMALAR  80
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  83
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ
İLGİLİ MEVZUAT  129
AÇIKLAMALAR  130
AÇIKLAMA  151
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  162
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE USUL HUKUKU İLE İLGİLİ
DİĞER HUSUSLAR
İLGİLİ MEVZUAT  223
AÇIKLAMALAR  225
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  226
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
İLGİLİ MEVZUAT  313
AÇIKLAMALAR  313
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  315
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
İLGİLİ MEVZUAT  383
AÇIKLAMALAR  384
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  388
Onuncu Bölüm
MUHTESAT
İLGİLİ MEVZUAT  479
AÇIKLAMALAR  479
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI  481
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  488
Onbirinci Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
İLGİLİ MEVZUAT  575
AÇIKLAMALAR  576
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  583
Onikinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
İLGİLİ MEVZUAT  785
AÇIKLAMALAR  786
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  795
Onüçüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
İLGİLİ MEVZUAT  855
AÇIKLAMALAR  857
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  860
Ondördüncü Bölüm
HÜKÜM
İLGİLİ MEVZUAT  891
AÇIKLAMALAR  892
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  892
Onbeşinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
İLGİLİ MEVZUAT  903
AÇIKLAMALAR  903
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  907
Onaltıncı Bölüm
KANUN YOLLARI
İLGİLİ MEVZUAT  953
AÇIKLAMALAR  954
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  956
Onyedinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
İLGİLİ MEVZUAT  961
AÇIKLAMALAR  963
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  972
Onsekizinci Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
DAVA SAFHASI
GENEL BİLGİ  983
DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI  984
DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE SUNULMASI  985
SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1041
Yararlanılan Kaynaklar  1121
Kavramlar Dizini  1123
 


Bilge Öztan
Kasım 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Kasım 2020
145.00 TL
İndirimli: 72.50 TL (%50)
Sepete Ekle
Fikret Eren
Kasım 2020
75.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
İLGİLİ MEVZUAT  13
AÇIKLAMALAR  15
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  23
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
İLGİLİ MEVZUAT  29
AÇIKLAMALAR  29
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  30
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
İLGİLİ MEVZUAT  35
AÇIKLAMALAR  36
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  37
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İLGİLİ MEVZUAT  41
AÇIKLAMALAR  42
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  45
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ,
HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
İLGİLİ MEVZUAT  79
AÇIKLAMALAR  80
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  83
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ
İLGİLİ MEVZUAT  129
AÇIKLAMALAR  130
AÇIKLAMA  151
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  162
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE USUL HUKUKU İLE İLGİLİ
DİĞER HUSUSLAR
İLGİLİ MEVZUAT  223
AÇIKLAMALAR  225
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  226
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
İLGİLİ MEVZUAT  313
AÇIKLAMALAR  313
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  315
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
İLGİLİ MEVZUAT  383
AÇIKLAMALAR  384
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  388
Onuncu Bölüm
MUHTESAT
İLGİLİ MEVZUAT  479
AÇIKLAMALAR  479
YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARI  481
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  488
Onbirinci Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
İLGİLİ MEVZUAT  575
AÇIKLAMALAR  576
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  583
Onikinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
İLGİLİ MEVZUAT  785
AÇIKLAMALAR  786
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  795
Onüçüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
İLGİLİ MEVZUAT  855
AÇIKLAMALAR  857
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  860
Ondördüncü Bölüm
HÜKÜM
İLGİLİ MEVZUAT  891
AÇIKLAMALAR  892
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  892
Onbeşinci Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
İLGİLİ MEVZUAT  903
AÇIKLAMALAR  903
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  907
Onaltıncı Bölüm
KANUN YOLLARI
İLGİLİ MEVZUAT  953
AÇIKLAMALAR  954
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  956
Onyedinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
İLGİLİ MEVZUAT  961
AÇIKLAMALAR  963
İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  972
Onsekizinci Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
DAVA SAFHASI
GENEL BİLGİ  983
DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI  984
DAVA DİLEKÇESİNİN MAHKEMEYE SUNULMASI  985
SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1041
Yararlanılan Kaynaklar  1121
Kavramlar Dizini  1123
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020