Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Muhakemesi Hukuku
Eylül 2018 / 11. Baskı / 920 Syf.
Fiyatı: 83.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 10. Eylül 2017 74.00 TL 54.90 TL (%26)Sepete Ekle
 8. Ekim 2016 74.00 TL 34.90 TL (%53)Sepete Ekle
 7. Ekim 2015 67.00 TL 24.90 TL (%63)Sepete Ekle
 6. Eylül 2014 58.00 TL 24.90 TL (%58)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
83.00 TL
+

 

 

52.50 TL
=

 

 

135.50 TL
108.90 TL
Sepete Ekle
 
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
83.00 TL
+

 

 

52.50 TL
+

 

 

69.50 TL
=

 

 

205.00 TL
163.90 TL
Sepete Ekle
 

Ceza Muhakemesi Hukuku eserimizin onbirinci baskısında, 25.07.2018 tarih ve 7145 sayılı Kanun da dahil olmak üzere onuncu baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bu çerçevede, 18 Temmuz 2018 tarihinde sona eren olağanüstü hal nedeniyle daha önce yasalaşmayan KHK düzenlemeleri metinden çıkartılmış. Gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler ilgili konular bağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının güncel kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konularda tartışmaya açılmıştır.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
Ön Alan Soruşturmaları
Soruşturma Evresi
Koruma Tedbirleri
İddianamenin Düzenlenmesi, iadesi ve Kabulü
Kovuşturma Evresi
Ceza Muhakemesinde ispat
Delil Yasakları
Kanun Yolları
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları
Bireysel Başvuru
Barkod: 9789750250187
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 920
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Basıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM  37
I. Kavram  37
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri  38
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  39
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  39
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  43
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  43
A. Genel Olarak  43
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  44
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  45
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  45
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  45
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  46
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  46
I. Genel Olarak  46
II. Hukuk Devleti İlkesi  47
A. Genel Olarak  47
B. Oranlılık İlkesi  47
C. İkincillik İlkesi  48
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  49
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler  50
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  50
B. Silahların Eşitliği İlkesi  52
C. Dürüst İşlem İlkesi  53
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  54
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  54
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  55
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  57
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  59
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  61
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62
J. Hak Arama Hakkı  63
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  63
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  65
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  66
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  66
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  66
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  67
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  68
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  69
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  69
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  69
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  70
D. Ne Bis In Idem İlkesi  72
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  73
G. Sözlülük İlkesi  74
H. Halka Açıklık İlkesi  74
I. Vasıtasızlık İlkesi  75
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  76
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  77
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  77
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  79
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  80
1. Anayasa  80
2. Uluslararası Sözleşmeler  80
3. Kanunlar  81
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  81
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  81
c. Tamamlayıcı Kanunlar  81
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  81
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  82
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  82
1. Örf–Adet Kuralları  82
2. Din ve Ahlak Kuralları  82
3. Mahkeme İçtihatları  83
4. Doktrin (Öğreti)  83
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  84
A. Kavram  84
B. Yorum Yöntemleri  85
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi  85
2. Sistematik Yorum Yöntemi  86
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  86
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  86
C. Yorum Araçları  87
1. Mantık  88
2. Tarihçe  88
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri  88
4. Karşılaştırmalı Hukuk  88
5. Örf ve Adet Kuralları  88
D. Yorum Çeşitleri  88
1. Daraltıcı Yorum  89
2. Genişletici Yorum  89
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  89
I. Yer Bakımından Uygulama  89
II. Kişi Bakımından Uygulama  90
III. Zaman Bakımından  93
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  97
I. Savcılık  97
II. Sulh Ceza Hakimlikleri  98
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri  99
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri  100
1. Genel Ceza Mahkemeleri  100
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  100
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  100
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri  101
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  102
III. Yargıtay  103
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  105
I. Genel Olarak  105
II. Dava Şartları  106
A. Çeşitleri  106
1. Şikayet  107
a. Tanım–Kavram  107
b. Özellikleri  108
2. Dava Süresi  110
3. İzin  111
4. Karar  112
5. Talep (İstem)  112
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  113
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  113
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  113
9. Yeni Delil Bulunması  114
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  114
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  114
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  115
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  115
III. Yargılama Şartları  116
A. Çeşitleri  116
1. Sanığın Hazır Bulunması  117
a. Sanığın Yokluğu  118
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  119
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  120
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  120
aaa. Genel Olarak  120
bbb. Bağışık Tutulma Şartları  120
ccc. Çeşitleri  122
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık  122
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık  123
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200)  123
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  123
c. Kaçaklık  123
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  125
3. Bekletici Meselenin Çözümü  126
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  126
5. Uzlaştırma Bulunmaması  129
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  129
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  129
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  130
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  130
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  132
A. Tanım  132
B. Çeşitleri  133
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  136
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu  136
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  137
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  139
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  140
I. Süre Kavramı  140
II. Sürelerin Çeşitleri  140
III. Eski Hale Getirme  142
A. Tanım–Kavram  142
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  144
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi  145
§ 12. ADLÎ TATİL  145
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI  147
I. Kavram  147
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları  151
A. Genel Olarak  151
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi  152
1. Belirlilik İlkesi  152
2. Oranlılık İlkesi  153
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi  155
1. İnsan Haysiyeti  155
2. Öz Garantisi  156
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar  157
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi  157
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması  157
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski  158
4. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri  158
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları  159
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  160
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  160
a. Kapsam  160
b. Kararı Verecek Makam  161
c. Kararın İçeriği  161
d. Süresi  162
e. Kararların Yerine Getirilmesi  162
f. Sona Ermesi  162
g. Faaliyetlerin Denetimi  162
h. Hukuka Aykırı Dinleme  162
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  163
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  163
a. Amaç–Kapsam  163
b. Kararı Verecek Makam  163
c. Süresi  163
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  164
e. Kararların Yerine Getirilmesi  164
f. Faaliyetlerin Denetimi  164
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  164
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  164
a. Amaç–Kapsam  164
b. Kararı Verecek Makam  165
c. Kararın İçeriği  165
d. Süresi  165
e. Kararların Yerine Getirilmesi  166
f. Sona Ermesi  166
g. Faaliyetlerin Denetimi  166
h. Hukuka Aykırı Dinleme  166
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  166
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  166
a. Amaç–Kapsam  166
b. Kararı Verecek Makam  167
c. Süresi  167
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  167
e. Kararların Yerine Getirilmesi  167
f. Faaliyetlerin Denetimi  167
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu  168
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  168
a. Amaç–Kapsam  168
b. Kararı Verecek Makam  168
c. Kararın İçeriği  169
d. Süresi  169
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  169
f. Kararların Yerine Getirilmesi  169
g. Faaliyetlerin Denetimi  170
h. İstinai Yetki  170
ı. Hukuka Aykırı Dinleme  170
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  170
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu  170
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt  171
A. Terim–Kavram  171
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez  174
C. Konunun Anayasal Boyutu  175
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  175
2. Oranlılık ilkesi  176
a. Amaca uygunluk  176
b. Gereklilik  176
c. Ölçülülük  176
3. Belirlilik İlkesi  177
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı  178
1. Tedbirin Uygulama Şekli  178
2. Kapsamı  178
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbrinin Uygulama Koşulları  179
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından  179
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu  180
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından  180
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar  180
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi  183
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması)  186
I. Kavram  186
II. Soruşturmanın Başlaması  187
A. Suç Haberinin Alınması  187
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  188
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  189
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  190
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  191
A. Sulh Ceza Hâkimliği  191
B. Savcı  192
1. Tanım–Kavram  192
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  193
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  196
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161)  197
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  198
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  199
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  201
aa. Kavram  201
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi)  201
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  202
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  203
C. Kolluk  203
1. Terim–Kavram  203
2. Kolluk Teşkilatı  205
3. Adli Kolluğun Önemi  207
4. CMK’da Adli Kolluk  208
a. Genel Olarak  208
b. İşleyiş  208
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  210
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  211
e. Adli Kolluğun Statüsü  213
aa. Genel Olarak  213
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi  214
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  215
D. Şüpheli  215
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  215
2. Şüpheli Hakları  216
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  216
b. Susma Hakkı  216
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  217
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  217
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  218
f. Lekelenmeme Hakkı  219
3. Şüphelinin Ödevleri  220
E. Müdafi–Vekil  220
1. Kavram  220
2. Müdafiin Hukuki Durumu  221
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  223
a. Genel Olarak  223
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  224
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  225
a. Görevlendirilmesi  225
b. Görevlendirilmesi Usulü  227
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  228
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  228
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  229
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  230
6. Müdafiin Ödevleri  230
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  231
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  231
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  232
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  233
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  234
c. Sır Saklama Ödevi  234
7. Müdafiin Sayısı  234
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  235
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  235
1. Genel Olarak  235
2. Mağdur Hakları  237
a. Genel Olarak Mağdur Hakları  237
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı  237
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı  237
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı  237
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı  237
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  238
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı  238
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları  238
aa. Genel Olarak  238
bb. Soruşturma Evresinde  239
IV. Soruşturma Evresinin İcrası  240
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  240
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169)  240
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  241
1. Tanım–Kavram  241
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  241
3. İfade ve Sorgunun Usulü  242
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i)  242
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu  243
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  243
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  245
6. Yeniden İfade Alma  245
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  246
1. Tanık İfadesinin Alınması  246
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3)  246
3. Keşif  246
4. Yer Gösterme (CMK m.85)  247
5. Teşhis (PVSK ek m.6)  247
a. Tanım–Kavram  248
b. Koşulları  248
c. İcrası  249
6. Sanal ortamda araştırma  251
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması  251
A. Terim– Tanım– Kavram  251
1. Terim  251
2. Tanım ve Kavram  252
B. Çeşitleri  254
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  254
a. Tanım–Kavram  254
b. Amacı  255
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  255
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  255
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  256
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  256
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2)  257
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  257
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  257
f. Yakalananın Hakları  258
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  258
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  259
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  259
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  259
aa. Çocuklar  259
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  260
cc. Milletvekilleri  262
h. Yakalamanın Zamanı  262
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  262
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  263
j. Kabahatlerde Yakalama  263
k. Gözaltı Kararı  264
aa. Kararı Verecek Makam  264
bb. Gözaltı Kararı Verilebilecek Haller  264
cc. Gözaltı Süresi  266
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  267
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  268
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5)  268
gg. Serbest Bırakma  269
l. Yeniden Yakalama Yasağı  269
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  270
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  270
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması)  271
2. Tutuklama  271
a. Tanım–Kavram  271
b. Hukuki Nitelik  272
c. Amacı  272
d. Tutuklamanın Şartları  272
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır  272
bb. Ölçülü Olmalıdır  275
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir  276
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir  276
aaa. Genel Olarak  276
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği  276
ccc. Tutuklama Duruşması  277
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  278
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  280
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  281
h. Tutuklama Yasağı  282
ı. Özel Tutuklama Halleri  283
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  283
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  283
cc. İade Tutuklaması  283
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205)  283
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama  284
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama  284
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  284
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103)  287
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  288
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  289
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  289
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108)  290
o. Hükmen Tutukluluk  291
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı  292
3. Adli Kontrol  293
a. Genel Olarak  293
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği  293
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı  294
d. Uygulama Koşulları  294
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  297
aa. Genel Olarak  297
bb. Yükümlülükler  298
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57)  302
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler  302
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  303
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi?  303
i. Karar Verecek Makam  304
j. Kararın İçeriği  304
k. Kanunyolu  304
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112/2)  304
aa. Genel Olarak  304
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  305
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  305
n. Güvence (CMK m.113)  306
aa. Genel Olarak  306
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114)  307
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115)  307
o. Kanunyolu  307
4. Zorla Getirme  308
a. Tanım–Hukuki Nitelik  308
b. Çeşitleri  308
c. Koşulları  309
d. Kararda Bulunması Gerekenler  309
e. İcrası  309
f. Yerine Getirilememesi Hali  310
g. Kanun Yolu  310
5. Arama  310
a. Tanım–Kavram  310
b. Aramanın Amaçları  312
aa. Yakalama  312
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  312
aaa. Delil Elde Etme  312
bbb. Elkoyma  313
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  313
d. Aramanın Çeşitleri  314
aa. Genel Olarak  314
bb. Önleme Araması  314
cc. Adli Arama  315
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  315
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  317
a1. Şüpheli  317
a2. Sanık  318
a3. Diğer Kişiler  318
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  320
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  322
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  322
aa1. Konut  322
aa2. İşyeri  323
aa3. Diğer Yerler  323
a2. Avukat Bürolarında Arama  324
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  326
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  328
ddd. Aramanın Zamanı  328
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  328
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  330
aa1. Suçüstü Hali  330
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller  331
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması  331
eee. Arama Kararı  332
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir  332
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal  335
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama  338
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller  338
aa2. Yönetmelik m.30/1  341
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9)  341
fff. Aramanın İcrası  341
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  341
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  342
aa1. Genel Olarak  342
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması  342
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler  344
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  347
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  347
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  348
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  349
kkk. Adli Arama Tutanağı  349
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  349
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  351
nnn. Delil Yasakları  354
ooo. Denetimi  355
a1. İdari Denetim  355
a2. Yargısal Denetim  356
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  356
rrr. Haksız Arama Suçu  357
6. Elkoyma  357
a. Genel Olarak  357
b. Terim Sorunu  358
c. Kavram  358
d. Hukuki Nitelik  359
e. Çeşitleri  360
aa. Basit Elkoyma  360
aaa. Kapsamı  360
bbb. Elkoyma Yasağı  361
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  361
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  362
ccc. Koşulları  363
a1. Suç Bakımından  363
a2. Şüphe Bakımından  363
a3. Kişi Bakımından  363
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  364
ddd. Tedbirin Uygulanması  364
a1. Genel Olarak  364
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  365
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  365
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  366
eee. Denetimi  367
fff. Sona Ermesi  367
a1. İade  367
a2. Müsadere  368
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  369
a1. Genel Olarak  369
a2. Tazminat Talebinin Koşulları  370
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  370
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese  370
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  370
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  371
bbb. Amaç ve Kapsam  371
a1. Amaç  371
a2. Kapsam  372
ccc. Uygulama Koşulları  373
a1. Suç Bakımından  373
a2. Şüphe Bakımından  373
a3. Kişi Bakımından  374
ddd. Kararı Verecek Merci  374
fff. Tedbirin Uygulanması  374
eee. Denetim  375
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  375
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129)  375
aaa. Kavram  375
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  375
ccc. Hukuki Nitelik  376
ddd. Amaç ve Kapsam  376
a1. Amaç  376
a2. Kapsam  376
eee. Uygulama Koşulları  377
a1. Suç Bakımından  377
a2. Şüphe Bakımından  377
a3. Kararı Verecek Merci  377
fff. Tedbirin Uygulanması  377
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133)  378
aaa. Kavram  378
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  378
ccc. Hukuki Nitelik  378
ddd. Amaç  378
eee. Uygulama Koşulları  378
a1. Suç Bakımından  378
a2. Şüphe Bakımından  379
a3. Kararı Verecek Merci  379
fff. Tedbirin Uygulanması  379
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  380
a. Terim–Kavram  380
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  381
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  381
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi  382
cc. Arama  382
dd. Elkoyma  383
ee. Postada Elkoyma  383
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi  383
d. Amaç ve Kapsam  383
aa. Amaç  383
bb. Kapsam  384
e. Uygulama Koşulları  384
aa. Suç Bakımından  384
bb. Şüphe Bakımından  385
cc. Kişi Bakımından  385
f. Kararı Verecek Merci  385
g. Oranlılık İlkesi  386
h. Tedbirin Uygulanması  387
i. Denetim  387
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  387
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  388
a. Terim  388
b. Amaç  388
c. Kapsamı  389
d. Koşulları  390
aa. Suç Bakımından  390
bb. Şüphe Bakımından  392
cc. Kişi Bakımından  393
aaa. Kural  393
bbb. Kayda Alma Yasağı  394
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  394
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  395
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz  396
ee. Tedbirin Süresi  399
e. Tedbirin Uygulanması  399
f. Tedbirin Sona Ermesi  400
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  401
h. İlgiliye Haber Verme  401
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  402
i. Delil Yasakları  402
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  403
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  406
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  406
a. Genel Olarak  406
b. Koşulları  407
aa. Suç Bakımından  407
bb. Şüphe Bakımından  407
cc. Kişi Bakımından  408
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  408
ee. Tedbirin Süresi  408
c. Tedbirin Uygulanması  408
10. İletişimin Tespiti  408
a. Genel Olarak  408
b. Koşulları  409
aa. Suç Bakımından  409
bb. Şüphe Bakımından  409
cc. Kişi Bakımından  409
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  409
ee. Tedbirin Süresi  410
11.Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  410
a. Kavram–Tanım  410
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  413
aa. Bilgi Veren  413
bb. Güvenilir Adam  414
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis  416
dd. Ajan–Provokatör  419
ee. Yeraltı Ajanı  421
c. Tedbirin Amacı  422
d. Koşulları  423
aa. Şüphe Bakımından  423
bb. Kişi Bakımından  423
aaa. Kararı Verecek Kişi  423
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  423
cc. Suç Bakımından  424
dd. Zaman Bakımından  424
e. İcrası  425
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  425
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu  427
aa. Genel Olarak  427
bb. Dinlenmesi  429
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler  432
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  433
ı. Hukuka Aykırı Denetim  434
i. Kanun Yolu  434
12. Teknik Araçlarla İzleme  435
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma  435
b. Tedbirin Amacı  437
c. Konusu  437
d. Şartları  439
aa. Şüphe Bakımından  439
bb. Kişi Bakımından  441
aaa. Kararı Veren Makam  441
bbb. Kararın İçeriği  442
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  442
cc. Suç Bakımından  442
dd. Tedbirin Süresi  442
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  443
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil  444
gg. Hukuka Aykırı Denetim  446
hh. Kanun Yolu  446
13. Gözlem Altına Alınma (m.74)  446
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik  446
b. Kapsam  446
c. Koşulları  447
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  447
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  447
cc. Süre Bakımından  447
d. Denetimi (Kanun Yolu)  447
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  448
14. Beden Muayenesi (m.75–77)  448
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu  448
b. Çeşitleri  449
c. Amacı  450
d. Niteliği  451
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  451
aa. Uygulama Koşulları  451
aaa. Kişi Bakımından  451
a1. Kararı Veren Makam  451
a2. Kararın Uygulanması  452
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  452
bbb. Oranlılık İlkesi  452
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  453
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  453
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  454
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  454
aa. Genel Olarak  454
bb. Amaç  454
cc. Konusu  454
dd. Oranlılık İlkesi  454
ee. Uygulama Koşulları  455
aaa. Kararı Veren Makam  455
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  455
ccc. Tedbirin Uygulanması  456
ff. Denetimi (Kanun Yolu)  456
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  457
hh. Soybağı Araştırması  457
g. Kadınların Muayenesi  457
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80)  458
a. Kavram  458
b. Hukuki Nitelik  458
c. Tedbirin Amacı  460
d. Koşulları  460
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  460
bb. Kararı Verecek Makam  461
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  462
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  462
f. Kanun Yolu  463
g. Hukuka Aykırı İnceleme  463
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  463
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81)  464
a. Genel Olarak  464
b. Konusu  464
c. Koşulları  464
d. Uygulanması  465
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  465
17. Erişimin Engellenmesi  465
a. Kapsamı  466
b. Kararı Verecek Makam  466
c. İcrası  466
d. Sona Ermesi  467
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  467
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9)  470
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  471
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  472
1. Genel Olarak  472
2. Konusu  473
3. Kapsamı  475
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  476
5. Yetkili Mahkeme  477
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  477
7. Ön İnceleme  477
8. Muhakeme  478
9. Kanun Yolu  479
10. Tazminatın Geri Alınması  479
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı  479
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  479
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu  480
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  480
15. Tazminatın Ödenmesi  481
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  481
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  481
1. İddianamenin Düzenlenmesi  481
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  481
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  483
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  484
a. Anlamı ve Amacı  484
b. İadenin Konusu  485
c. İadeyi Yapacak Makam  486
d. Süre  486
e. İade Sebepleri  487
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  487
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık  487
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması  488
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması  489
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması  489
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  490
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  494
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı)  495
g. İade Kararının Denetimi  496
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem  496
3. İddianamenin Kabulü  496
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  497
1. Genel Olarak  497
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  497
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  497
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  499
aa. Koşulları  499
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  499
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  499
bb. Kararı Verecek Makam  500
cc. Erteleme Süresi  500
dd. Denetimi  500
ee. Sonucu  500
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  500
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172)  500
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  500
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  501
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  502
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  502
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  503
a. Genel Olarak  503
b. Yargısal Denetim  504
aa. Kavram  504
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  504
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  505
dd. Süre  505
ee. Yetkili Mahkeme  505
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi  505
gg. Muhakeme  505
hh. Denetimi  506
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi  506
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ  507
I. Anlamı ve Amacı  507
II. Katılan Kişiler  507
A. Hâkim–Mahkeme  507
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  507
a. Tarafsızlık  507
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri)  508
aaa. Görev Yasakları  508
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  508
a2. CMK m.23’de Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  511
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı  512
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25)  513
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  513
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  514
bbb. Süresi  514
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  514
ddd. Yargılama  515
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30)  516
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31)  517
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30)  519
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32)  519
b. Bağımsızlık  520
aa. Kavram  520
bb. Kapsamı  520
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri  520
2. Hâkimlerin Çeşitleri  523
3. Hâkimlerin Yetkileri  523
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  524
aa. Genel Olarak  524
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  524
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  524
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  525
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği  525
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı  525
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  526
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  526
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  526
bbb. Bağlantı Bulunması  529
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri  529
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı  529
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı  530
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı  530
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  530
aa1. Birleştirme  530
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma  532
aa3. Bekletici Mesele  535
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  536
aa. Genel Olarak  536
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  536
aaa. Genel Kural  536
bbb. Özel Yetki Kuralları  538
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  538
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği  538
a2. İstinabe  540
a3. Bağlantı  542
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  542
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  543
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  545
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  545
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  546
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  547
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  547
aa. Genel Olarak  547
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  548
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  548
aa. Kavram  548
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  549
B. Savcı  549
C. Sanık  551
D. Malen Sorumlu  551
E. Müdafi  551
1. Genel Olarak  551
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  552
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  552
b. Görevlendirme Usulü (m.156)  552
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  554
4. Müdafiin Ödevleri  555
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  555
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  558
c. Sır Saklama Ödevi  558
5. Müdafiin Sayısı  559
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  559
F. Vekil  559
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  559
1. Genel Olarak  559
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235)  561
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  561
a. Genel Olarak  561
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  562
c. Katılma Talebinin Zamanı  564
d. Katılma Usulü  564
e. Katılanın Hakları  565
f. Katılmanın Etkisi  565
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  566
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  566
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  566
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  566
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri  567
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  568
1. Genel Olarak  568
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  568
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  569
a. Genel Olarak  569
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  569
B. Duruşma Devresi  570
1. Genel Olarak  570
2. Duruşma Devresinin Özellikleri  571
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  571
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  573
aa. Genel Olarak  573
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192)  574
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  575
aaa. Kural  575
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  577
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  577
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller  577
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar  579
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  579
a. Genel Olarak  579
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187)  583
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1)  583
bb. Açıklığın Kaldırılması  584
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  584
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185)  584
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184)  585
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187)  586
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  586
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  586
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183)  587
aa. Kural  587
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  588
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  589
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları  591
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205)  591
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203)  591
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  592
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205)  593
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222)  593
aa. Duruşma Tutanağı  593
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  594
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  595
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  595
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  595
bb. Delil Çeşitleri  596
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  597
bbb. Tanık Açıklamaları  597
a1. Kavram  597
a2. Özellikleri  598
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43)  600
aa1. Genel Olarak  600
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44)  602
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47)  603
aa1. Genel Olarak  603
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri  604
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49)  612
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51)  613
a5. Tanıkların Dinlenmesi  613
aa1. Kavram  613
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53)  613
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52)  613
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54)  615
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57)  617
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59)  617
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık)  619
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60)  623
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  624
ccc. Yazılı Belgeler  624
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  625
eee. Belirtiler  626
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  626
aaa. Bilirkişi (m.62–73)  626
a1. Tanım  627
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  627
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  628
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  629
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  629
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam  629
a7. Bilirkişinin Sayısı  630
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  630
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  632
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  632
aa1. Atama Kararının İçeriği  632
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  632
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66)  633
a11. Bilirkişi Raporu  634
aa1. Rapor  634
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği  635
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi  635
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü)  636
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  637
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  638
a15. Bilirkişinin Reddi  638
aa1. Ret sebepleri  638
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar  639
aa3. Red Muhakemesi  639
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  640
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  641
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri  641
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  641
bbb. Keşif (m.83–89)  642
a1. Tanım–Kavram  642
a2. Yetkili Makam  642
a3. Keşfin İcrası (m.84)  643
a4. Keşif Türleri  643
aa1. Yer Gösterme  643
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  644
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  647
aaa. Genel Olarak  647
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  649
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  650
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  650
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  650
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  652
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  652
eee. Delillerin Tartışılması  653
a1. Genel Olarak  653
a2. Doğrudan Soru Yöneltme  654
aa1. Genel Olarak  654
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma)  656
fff. Delillerin Reddi  659
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  660
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  660
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  660
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  663
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  663
bbb. Delil Yasakları  664
a1. Kavram  664
a2. Delil Yasaklarının Görevi  667
a3. Çeşitleri  668
aa1. Delil Elde Etme Yasağı  669
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı  671
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  672
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  673
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  674
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları  674
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  678
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  678
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  678
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler  679
ddd. Müzakerenin Yönetimi  679
eee. Oyların Toplanması  679
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  679
a1. Hüküm Kavramı  679
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230)  680
a3. Hükmün İçeriği (m.232)  683
a4. Hüküm Çeşitleri  684
ggg. Hükmün Açıklanması  692
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  693
a1. Koşulları  694
aa1. Objektif Koşul  694
aa2. Sübjektif Koşullar  694
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller  696
a3. Uygulanması  696
a4. Sonuçları  698
a5. Denetimi  699
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil  701
C. Kanun Yolu Devresi  704
1. Kanun Yolu Kavramı  704
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri  705
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  706
a. Genel Olarak  706
b. Cumhuriyet Savcısı  707
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  707
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  708
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  709
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  709
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  711
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  712
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264)  713
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266)  714
a. Genel Olarak  714
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  715
aa. Genel Olarak  715
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması  715
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı  716
7. Kanun Yollarının Çeşitleri  726
a. Olağan Kanun Yolları  727
aa. İtiraz (m.267– 271)  727
aaa. Tanım–Kavram  727
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  729
a1. İtirazın Süresi ve Usulü  729
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  729
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  731
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270)  731
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  732
bb. İstinaf (m.272– 285)  733
aaa. Genel Olarak  733
a1. Kavram  733
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  734
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  735
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  736
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  736
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  736
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  737
eee. İstinaf İstemi ve Süresi  737
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi  738
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  739
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  739
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  739
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  740
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  740
a1. Ön İnceleme (m.279)  740
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  741
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281)  743
a4. Duruşma  744
a5. Hüküm  745
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  745
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  746
cc. Temyiz  746
aaa. Genel Olarak  746
bbb. 5271 Sayılı CMK’da Temyiz  747
a1. Genel Olarak  747
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  747
a3. Temyiz Nedenleri  749
aa1. Genel Olarak  749
aa2. Hukuka Aykırılık  749
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  750
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  758
aa1. Temyiz İstemi  758
aa2. Temyiz Süresi  759
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi  759
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  759
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  760
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği  760
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295)  761
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi  762
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  762
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  762
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  763
aa4. Temyiz İncelemesi  763
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  765
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  768
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  769
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  770
D. Olağanüstü Kanun Yolları  771
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  771
a. İstinaf Açısından  772
b. Temyiz Açısından  772
2. Çeşitleri  773
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A)  773
aa. Kavram  773
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları  773
aaa. Hüküm Bakımından  773
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler  774
ccc. Süre  774
ddd. Başvuru Nedenleri  774
eee. Başvuru Mercii  774
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi  775
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar  775
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi  776
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310)  776
aa. Kavram  776
bb. Koşulları  776
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından  776
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması  777
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü  779
ddd. Süre  779
eee. Başvuru Mercii  780
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları  780
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması  781
c. Yargılamanın Yenilenmesi  781
aa. Genel Olarak  781
bb. Kavram  781
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  782
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  782
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  782
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  789
ee. Süre  789
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  789
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  789
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  790
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  790
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim  790
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  790
ccc. Delillerin Toplanması  791
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  791
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  792
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  792
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  792
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  795
I. Gaiplerin Muhakemesi  795
A. Genel Olarak  795
B. Gaibin Tanımı  796
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler  797
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  800
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler  801
F. Gaibe İhtar  801
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi  802
1. Genel Olarak  802
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  804
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  804
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  804
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  805
II. Kaçakların Yargılanması  806
A. Genel Olarak  806
B. Kaçağın Tanımı  807
C. Kaçaklık Kararı  808
1. Genel Olarak  808
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü  808
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  810
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  810
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi  811
a. Genel Olarak  811
b. Avukat Görevlendirilmesi  811
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması  813
1. Kavram  813
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  814
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3)  814
a. Genel Olarak  814
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  815
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  815
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması  816
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması  816
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi  817
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi  818
a. Genel Olarak  818
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar  820
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz  821
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  822
I. Genel Olarak  822
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  822
III. Organ veya Temsilcinin Hakları  823
§ 4. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  824
I. Kavram  824
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler  825
A. Mağdurun Keşfi  825
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri  825
C. Suç Politikası Mülahazaları  826
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  827
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  827
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  827
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı  827
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  827
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  828
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  829
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı  829
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  829
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma  830
§ 5. MÜSADERE MUHAKEMESİ  851
I. Genel Olarak  851
II. Koşulları  852
III. Duruşma ve Karar (m.257)  852
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  852
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  852
IV. Kanun Yolu (m.258)  852
§ 6. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  853
I. Kavram  853
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler  854
III. Bağlantılı Davalarda Giderler  854
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  855
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  855
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  855
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  855
§ 7. İNFAZ MUHAKEMESİ  855
I. Kavram  855
II. Muhakeme  856
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  856
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  857
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  857
D. Kanun Yolu  858
§ 8. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  858
I. Genel Olarak  858
II. Kanunun Uygulanma Koşulları  858
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  858
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  859
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  859
III. Soruşturma  859
A. Genel Olarak  859
B. Ön İnceleme  860
IV. İstisnaları  861
§ 9. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  862
I. Genel Olarak  862
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri  863
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi  863
B. Soruşturma  864
C. Koruma Tedbirleri  864
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama  865
E. Duruşma  866
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaşma  866
1. Genel Olarak  866
2. Denetim  866
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  869
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  870
I. Kabul Edilebilirlik Kararı  870
II. Esas Hakkında İnceleme  871
III. Koşullar  871
A. Başvuru Hakkı  871
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  872
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  873
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  874
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  875
§ 4. BAŞVURU USULÜ  876
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  877
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  877
Kaynakça  879
Kavramlar Dizini  913
 


Fahri Gökçen Taner
Mart 2019
115.00 TL
Sepete Ekle
Burcu Dönmez
Mart 2019
110.00 TL
Sepete Ekle
Cumhur Şahin ...
Ocak 2019
39.50 TL
Sepete Ekle
Vahit Bıçak
Ekim 2018
90.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbirinci Basıya Önsöz  5
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM  37
I. Kavram  37
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri  38
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ  39
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı  39
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci  40
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ  43
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  43
A. Genel Olarak  43
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku  44
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  45
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku  45
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku  45
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun, Muhakeme Hukuku İçindeki Yeri  46
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ  46
I. Genel Olarak  46
II. Hukuk Devleti İlkesi  47
A. Genel Olarak  47
B. Oranlılık İlkesi  47
C. İkincillik İlkesi  48
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  49
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler  50
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi)  50
B. Silahların Eşitliği İlkesi  52
C. Dürüst İşlem İlkesi  53
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi)  54
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı  54
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı)  55
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  57
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı  59
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  61
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı  62
J. Hak Arama Hakkı  63
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  63
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi  63
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi  64
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi  65
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı  66
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler  66
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi  66
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  67
C. Maslahata Uygunluk İlkesi  68
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler  69
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı  69
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  69
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  70
D. Ne Bis In Idem İlkesi  72
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  73
G. Sözlülük İlkesi  74
H. Halka Açıklık İlkesi  74
I. Vasıtasızlık İlkesi  75
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi  76
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo)  77
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı  77
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS  79
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları  79
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları  80
1. Anayasa  80
2. Uluslararası Sözleşmeler  80
3. Kanunlar  81
a. Ceza Muhakemesi Kanunu  81
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları  81
c. Tamamlayıcı Kanunlar  81
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun  81
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  82
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları  82
1. Örf–Adet Kuralları  82
2. Din ve Ahlak Kuralları  82
3. Mahkeme İçtihatları  83
4. Doktrin (Öğreti)  83
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas  84
A. Kavram  84
B. Yorum Yöntemleri  85
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi  85
2. Sistematik Yorum Yöntemi  86
3. Tarihsel Yorum Yöntemi  86
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi  86
C. Yorum Araçları  87
1. Mantık  88
2. Tarihçe  88
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri  88
4. Karşılaştırmalı Hukuk  88
5. Örf ve Adet Kuralları  88
D. Yorum Çeşitleri  88
1. Daraltıcı Yorum  89
2. Genişletici Yorum  89
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI  89
I. Yer Bakımından Uygulama  89
II. Kişi Bakımından Uygulama  90
III. Zaman Bakımından  93
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI  97
I. Savcılık  97
II. Sulh Ceza Hakimlikleri  98
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri  99
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri  100
1. Genel Ceza Mahkemeleri  100
a. Asliye Ceza Mahkemeleri  100
b. Ağır Ceza Mahkemeleri  100
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri  101
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri)  102
III. Yargıtay  103
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  105
I. Genel Olarak  105
II. Dava Şartları  106
A. Çeşitleri  106
1. Şikayet  107
a. Tanım–Kavram  107
b. Özellikleri  108
2. Dava Süresi  110
3. İzin  111
4. Karar  112
5. Talep (İstem)  112
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması  113
7. Uzlaşmanın Bulunmaması  113
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi  113
9. Yeni Delil Bulunması  114
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması  114
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı  114
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması  115
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  115
III. Yargılama Şartları  116
A. Çeşitleri  116
1. Sanığın Hazır Bulunması  117
a. Sanığın Yokluğu  118
aa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2)  119
bb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195)  120
cc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196)  120
aaa. Genel Olarak  120
bbb. Bağışık Tutulma Şartları  120
ccc. Çeşitleri  122
a1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık  122
a2. Yurt Dışında Bulunan Sanık  123
dd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200)  123
ee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204)  123
c. Kaçaklık  123
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  125
3. Bekletici Meselenin Çözümü  126
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  126
5. Uzlaştırma Bulunmaması  129
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7)  129
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  129
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  130
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram  130
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi  132
A. Tanım  132
B. Çeşitleri  133
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu  136
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu  136
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıklar ve Yaptırımı  137
IV. Ceza Muhakemesi İşlemlerindeki Hukuka Aykırılıkların Giderilmesi  139
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME  140
I. Süre Kavramı  140
II. Sürelerin Çeşitleri  140
III. Eski Hale Getirme  142
A. Tanım–Kavram  142
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği  144
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi  145
§ 12. ADLÎ TATİL  145
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNDE YENİ BİR SORUŞTURMA EVRESİ OLARAK SUÇ ÖNCESİ ARAŞTIRMA EVRESİ: ÖN ALAN SORUŞTURMALARI  147
I. Kavram  147
II. Ön Alan Soruşturmalarının Sınırları  151
A. Genel Olarak  151
B. Belirlilik ve Oranlılık İlkesi  152
1. Belirlilik İlkesi  152
2. Oranlılık İlkesi  153
C. İnsan Haysiyeti ve Özgürlüklerin Özü Garantisi  155
1. İnsan Haysiyeti  155
2. Öz Garantisi  156
D. Önalan Soruşturmalarının Ortaya Çıkardığı Sonuçlar  157
1. Adliyenin, Özellikle de Savcının Polis Üzerinde Hâkimiyetini Kaybetmesi  157
2. Delil Elde Etmenin İdari Nitelik Kazanması  157
3. Polis Teşkilatının “Gizli Polis” Teşkilatına Dönüşmesi Riski  158
4. Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne Etkileri  158
III. Türk Hukukunda Ön Alan Soruşturması Yapma Olanakları  159
A. 2559 s. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu  160
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  160
a. Kapsam  160
b. Kararı Verecek Makam  161
c. Kararın İçeriği  161
d. Süresi  162
e. Kararların Yerine Getirilmesi  162
f. Sona Ermesi  162
g. Faaliyetlerin Denetimi  162
h. Hukuka Aykırı Dinleme  162
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  163
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  163
a. Amaç–Kapsam  163
b. Kararı Verecek Makam  163
c. Süresi  163
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  164
e. Kararların Yerine Getirilmesi  164
f. Faaliyetlerin Denetimi  164
B. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu  164
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  164
a. Amaç–Kapsam  164
b. Kararı Verecek Makam  165
c. Kararın İçeriği  165
d. Süresi  165
e. Kararların Yerine Getirilmesi  166
f. Sona Ermesi  166
g. Faaliyetlerin Denetimi  166
h. Hukuka Aykırı Dinleme  166
ı. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  166
2. Teknik Araçlarla Önleme Amacıyla İzleme  166
a. Amaç–Kapsam  166
b. Kararı Verecek Makam  167
c. Süresi  167
d. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  167
e. Kararların Yerine Getirilmesi  167
f. Faaliyetlerin Denetimi  167
C. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu  168
1. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Önleme Amacıyla Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması  168
a. Amaç–Kapsam  168
b. Kararı Verecek Makam  168
c. Kararın İçeriği  169
d. Süresi  169
e. Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti  169
f. Kararların Yerine Getirilmesi  169
g. Faaliyetlerin Denetimi  170
h. İstinai Yetki  170
ı. Hukuka Aykırı Dinleme  170
i. Önleme Amacıyla Başvurulan Tedbirin Koruma Tedbirine Dönüşmesi  170
D. Önalanda Elde Edilen Verilerin Delil Olarak Kullanılabilip Kullanılamayacağı Sorunu  170
IV. MOBESE ile Yapılan İzleme ve Kayıt  171
A. Terim–Kavram  171
B. MOBESE ile İzleme, Teknik Araçlarla İzleme Koruma Tedbiri (CMK m.140) İçinde Değerlendirilemez  174
C. Konunun Anayasal Boyutu  175
1. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi  175
2. Oranlılık ilkesi  176
a. Amaca uygunluk  176
b. Gereklilik  176
c. Ölçülülük  176
3. Belirlilik İlkesi  177
D. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbirinin Şekli ve Kapsamı  178
1. Tedbirin Uygulama Şekli  178
2. Kapsamı  178
E. MOBESE Sisteminin ve Bu Çerçevede Önleyici Amaçla Optik ve Akustik Araçlarla Veri Toplanması Tedbrinin Uygulama Koşulları  179
1. Tedbirin Uygulanacağı Yer Bakımından  179
2. Tedbirin Uygulanacağı Süre ve Sürenin Tespiti Bakımında Koşulların Mevcut Olduğunun Belgelendirilmesi Zorunluluğu  180
3. Tedbirin Uygulanmasına Karar Verecek Kişi Bakımından  180
F. Özel Kişiler Tarafından Yapılan Kayıtlar  180
G. Tedbirin Plaka Tanıma Programlarıyla Bütünleşmesi  183
§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması)  186
I. Kavram  186
II. Soruşturmanın Başlaması  187
A. Suç Haberinin Alınması  187
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı  188
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti  189
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Karar  190
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler  191
A. Sulh Ceza Hâkimliği  191
B. Savcı  192
1. Tanım–Kavram  192
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı  193
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi  196
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161)  197
5. Savcılık Makamının Ceza Muhakemesi İçindeki İşlevi  198
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi  199
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi  201
aa. Kavram  201
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi)  201
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi  202
6. Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı  203
C. Kolluk  203
1. Terim–Kavram  203
2. Kolluk Teşkilatı  205
3. Adli Kolluğun Önemi  207
4. CMK’da Adli Kolluk  208
a. Genel Olarak  208
b. İşleyiş  208
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6)  210
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri  211
e. Adli Kolluğun Statüsü  213
aa. Genel Olarak  213
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi  214
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165)  215
D. Şüpheli  215
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı  215
2. Şüpheli Hakları  216
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı  216
b. Susma Hakkı  216
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı  217
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  217
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı  218
f. Lekelenmeme Hakkı  219
3. Şüphelinin Ödevleri  220
E. Müdafi–Vekil  220
1. Kavram  220
2. Müdafiin Hukuki Durumu  221
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  223
a. Genel Olarak  223
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı  224
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü  225
a. Görevlendirilmesi  225
b. Görevlendirilmesi Usulü  227
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  228
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi  228
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma  229
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi  230
6. Müdafiin Ödevleri  230
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  231
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem  231
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6)  232
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması  233
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  234
c. Sır Saklama Ödevi  234
7. Müdafiin Sayısı  234
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  235
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  235
1. Genel Olarak  235
2. Mağdur Hakları  237
a. Genel Olarak Mağdur Hakları  237
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı  237
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı  237
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı  237
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı  237
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı  238
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı  238
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları  238
aa. Genel Olarak  238
bb. Soruşturma Evresinde  239
IV. Soruşturma Evresinin İcrası  240
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157)  240
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169)  240
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147)  241
1. Tanım–Kavram  241
2. Aydınlatma Yükümlülüğü  241
3. İfade ve Sorgunun Usulü  242
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i)  242
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu  243
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri  243
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  245
6. Yeniden İfade Alma  245
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis  246
1. Tanık İfadesinin Alınması  246
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3)  246
3. Keşif  246
4. Yer Gösterme (CMK m.85)  247
5. Teşhis (PVSK ek m.6)  247
a. Tanım–Kavram  248
b. Koşulları  248
c. İcrası  249
6. Sanal ortamda araştırma  251
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması  251
A. Terim– Tanım– Kavram  251
1. Terim  251
2. Tanım ve Kavram  252
B. Çeşitleri  254
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.)  254
a. Tanım–Kavram  254
b. Amacı  255
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar  255
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller  255
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller  256
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama)  256
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2)  257
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem  257
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  257
f. Yakalananın Hakları  258
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi  258
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95)  259
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96)  259
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler  259
aa. Çocuklar  259
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar  260
cc. Milletvekilleri  262
h. Yakalamanın Zamanı  262
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama  262
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama  263
j. Kabahatlerde Yakalama  263
k. Gözaltı Kararı  264
aa. Kararı Verecek Makam  264
bb. Gözaltı Kararı Verilebilecek Haller  264
cc. Gözaltı Süresi  266
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  267
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz  268
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5)  268
gg. Serbest Bırakma  269
l. Yeniden Yakalama Yasağı  269
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  270
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi  270
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması)  271
2. Tutuklama  271
a. Tanım–Kavram  271
b. Hukuki Nitelik  272
c. Amacı  272
d. Tutuklamanın Şartları  272
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır  272
bb. Ölçülü Olmalıdır  275
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir  276
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir  276
aaa. Genel Olarak  276
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği  276
ccc. Tutuklama Duruşması  277
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz)  278
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı  280
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  281
h. Tutuklama Yasağı  282
ı. Özel Tutuklama Halleri  283
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Tutuklanması  283
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi  283
cc. İade Tutuklaması  283
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205)  283
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama  284
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama  284
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102)  284
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103)  287
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104)  288
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106)  289
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107)  289
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108)  290
o. Hükmen Tutukluluk  291
p. Ülkemizde Tutuklu Sayısı  292
3. Adli Kontrol  293
a. Genel Olarak  293
b. Adli Kontrol Tedbirinin Tanımı ve Hukuki Niteliği  293
c. Adli kontrol Tedbirinin Amacı  294
d. Uygulama Koşulları  294
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  297
aa. Genel Olarak  297
bb. Yükümlülükler  298
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (Yön. m.57)  302
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler  302
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu  303
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi?  303
i. Karar Verecek Makam  304
j. Kararın İçeriği  304
k. Kanunyolu  304
l. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112/2)  304
aa. Genel Olarak  304
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi  305
m. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması  305
n. Güvence (CMK m.113)  306
aa. Genel Olarak  306
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114)  307
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115)  307
o. Kanunyolu  307
4. Zorla Getirme  308
a. Tanım–Hukuki Nitelik  308
b. Çeşitleri  308
c. Koşulları  309
d. Kararda Bulunması Gerekenler  309
e. İcrası  309
f. Yerine Getirilememesi Hali  310
g. Kanun Yolu  310
5. Arama  310
a. Tanım–Kavram  310
b. Aramanın Amaçları  312
aa. Yakalama  312
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma  312
aaa. Delil Elde Etme  312
bbb. Elkoyma  313
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları  313
d. Aramanın Çeşitleri  314
aa. Genel Olarak  314
bb. Önleme Araması  314
cc. Adli Arama  315
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe  315
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar  317
a1. Şüpheli  317
a2. Sanık  318
a3. Diğer Kişiler  318
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler  320
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer  322
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler  322
aa1. Konut  322
aa2. İşyeri  323
aa3. Diğer Yerler  323
a2. Avukat Bürolarında Arama  324
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama  326
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama  328
ddd. Aramanın Zamanı  328
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı  328
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları  330
aa1. Suçüstü Hali  330
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller  331
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması  331
eee. Arama Kararı  332
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir  332
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal  335
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama  338
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller  338
aa2. Yönetmelik m.30/1  341
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9)  341
fff. Aramanın İcrası  341
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama  341
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama  342
aa1. Genel Olarak  342
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması  342
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler  344
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme  347
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi  347
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge  348
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem  349
kkk. Adli Arama Tutanağı  349
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi  349
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması  351
nnn. Delil Yasakları  354
ooo. Denetimi  355
a1. İdari Denetim  355
a2. Yargısal Denetim  356
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu  356
rrr. Haksız Arama Suçu  357
6. Elkoyma  357
a. Genel Olarak  357
b. Terim Sorunu  358
c. Kavram  358
d. Hukuki Nitelik  359
e. Çeşitleri  360
aa. Basit Elkoyma  360
aaa. Kapsamı  360
bbb. Elkoyma Yasağı  361
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126)  361
a2. İçeriği Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler (CMK m.125)  362
ccc. Koşulları  363
a1. Suç Bakımından  363
a2. Şüphe Bakımından  363
a3. Kişi Bakımından  363
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği  364
ddd. Tedbirin Uygulanması  364
a1. Genel Olarak  364
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem  365
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi  365
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması  366
eee. Denetimi  367
fff. Sona Ermesi  367
a1. İade  367
a2. Müsadere  368
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini  369
a1. Genel Olarak  369
a2. Tazminat Talebinin Koşulları  370
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma)  370
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese  370
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi  370
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz  371
bbb. Amaç ve Kapsam  371
a1. Amaç  371
a2. Kapsam  372
ccc. Uygulama Koşulları  373
a1. Suç Bakımından  373
a2. Şüphe Bakımından  373
a3. Kişi Bakımından  374
ddd. Kararı Verecek Merci  374
fff. Tedbirin Uygulanması  374
eee. Denetim  375
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  375
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129)  375
aaa. Kavram  375
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  375
ccc. Hukuki Nitelik  376
ddd. Amaç ve Kapsam  376
a1. Amaç  376
a2. Kapsam  376
eee. Uygulama Koşulları  377
a1. Suç Bakımından  377
a2. Şüphe Bakımından  377
a3. Kararı Verecek Merci  377
fff. Tedbirin Uygulanması  377
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133)  378
aaa. Kavram  378
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese  378
ccc. Hukuki Nitelik  378
ddd. Amaç  378
eee. Uygulama Koşulları  378
a1. Suç Bakımından  378
a2. Şüphe Bakımından  379
a3. Kararı Verecek Merci  379
fff. Tedbirin Uygulanması  379
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  380
a. Terim–Kavram  380
b. Benzer Kavramlarla Mukayese  381
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması  381
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi  382
cc. Arama  382
dd. Elkoyma  383
ee. Postada Elkoyma  383
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi  383
d. Amaç ve Kapsam  383
aa. Amaç  383
bb. Kapsam  384
e. Uygulama Koşulları  384
aa. Suç Bakımından  384
bb. Şüphe Bakımından  385
cc. Kişi Bakımından  385
f. Kararı Verecek Merci  385
g. Oranlılık İlkesi  386
h. Tedbirin Uygulanması  387
i. Denetim  387
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu  387
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi  388
a. Terim  388
b. Amaç  388
c. Kapsamı  389
d. Koşulları  390
aa. Suç Bakımından  390
bb. Şüphe Bakımından  392
cc. Kişi Bakımından  393
aaa. Kural  393
bbb. Kayda Alma Yasağı  394
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler  394
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri  395
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz  396
ee. Tedbirin Süresi  399
e. Tedbirin Uygulanması  399
f. Tedbirin Sona Ermesi  400
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti  401
h. İlgiliye Haber Verme  401
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt  402
i. Delil Yasakları  402
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller  403
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu)  406
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  406
a. Genel Olarak  406
b. Koşulları  407
aa. Suç Bakımından  407
bb. Şüphe Bakımından  407
cc. Kişi Bakımından  408
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  408
ee. Tedbirin Süresi  408
c. Tedbirin Uygulanması  408
10. İletişimin Tespiti  408
a. Genel Olarak  408
b. Koşulları  409
aa. Suç Bakımından  409
bb. Şüphe Bakımından  409
cc. Kişi Bakımından  409
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği  409
ee. Tedbirin Süresi  410
11.Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  410
a. Kavram–Tanım  410
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  413
aa. Bilgi Veren  413
bb. Güvenilir Adam  414
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis  416
dd. Ajan–Provokatör  419
ee. Yeraltı Ajanı  421
c. Tedbirin Amacı  422
d. Koşulları  423
aa. Şüphe Bakımından  423
bb. Kişi Bakımından  423
aaa. Kararı Verecek Kişi  423
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi  423
cc. Suç Bakımından  424
dd. Zaman Bakımından  424
e. İcrası  425
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu  425
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu  427
aa. Genel Olarak  427
bb. Dinlenmesi  429
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler  432
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  433
ı. Hukuka Aykırı Denetim  434
i. Kanun Yolu  434
12. Teknik Araçlarla İzleme  435
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma  435
b. Tedbirin Amacı  437
c. Konusu  437
d. Şartları  439
aa. Şüphe Bakımından  439
bb. Kişi Bakımından  441
aaa. Kararı Veren Makam  441
bbb. Kararın İçeriği  442
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi  442
cc. Suç Bakımından  442
dd. Tedbirin Süresi  442
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi  443
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil  444
gg. Hukuka Aykırı Denetim  446
hh. Kanun Yolu  446
13. Gözlem Altına Alınma (m.74)  446
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik  446
b. Kapsam  446
c. Koşulları  447
aa. Şüphe Derecesi Bakımından  447
bb. Karar Verecek Makam Bakımından  447
cc. Süre Bakımından  447
d. Denetimi (Kanun Yolu)  447
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma  448
14. Beden Muayenesi (m.75–77)  448
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu  448
b. Çeşitleri  449
c. Amacı  450
d. Niteliği  451
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (m.75)  451
aa. Uygulama Koşulları  451
aaa. Kişi Bakımından  451
a1. Kararı Veren Makam  451
a2. Kararın Uygulanması  452
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler  452
bbb. Oranlılık İlkesi  452
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu)  453
bb. Denetimi (Kanun Yolu)  453
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  454
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması  454
aa. Genel Olarak  454
bb. Amaç  454
cc. Konusu  454
dd. Oranlılık İlkesi  454
ee. Uygulama Koşulları  455
aaa. Kararı Veren Makam  455
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler  455
ccc. Tedbirin Uygulanması  456
ff. Denetimi (Kanun Yolu)  456
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma  457
hh. Soybağı Araştırması  457
g. Kadınların Muayenesi  457
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80)  458
a. Kavram  458
b. Hukuki Nitelik  458
c. Tedbirin Amacı  460
d. Koşulları  460
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri  460
bb. Kararı Verecek Makam  461
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi  462
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti  462
f. Kanun Yolu  463
g. Hukuka Aykırı İnceleme  463
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması  463
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81)  464
a. Genel Olarak  464
b. Konusu  464
c. Koşulları  464
d. Uygulanması  465
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi  465
17. Erişimin Engellenmesi  465
a. Kapsamı  466
b. Kararı Verecek Makam  466
c. İcrası  466
d. Sona Ermesi  467
e. İdari Bir Tedbir Olarak Erişimin Engellenmesi  467
f. Kişilik Haklarının İhlali Nedeniyle Erişimin Engellenmesi (m.9)  470
18. Kayıp Çocukların Araştırılması (PVSK m. 13/A– Ek: 2/1/2017–KHK–680/26 md.)  471
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat  472
1. Genel Olarak  472
2. Konusu  473
3. Kapsamı  475
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre  476
5. Yetkili Mahkeme  477
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar  477
7. Ön İnceleme  477
8. Muhakeme  478
9. Kanun Yolu  479
10. Tazminatın Geri Alınması  479
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı  479
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler  479
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu  480
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti  480
15. Tazminatın Ödenmesi  481
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi  481
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü  481
1. İddianamenin Düzenlenmesi  481
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar  481
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar  483
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174)  484
a. Anlamı ve Amacı  484
b. İadenin Konusu  485
c. İadeyi Yapacak Makam  486
d. Süre  486
e. İade Sebepleri  487
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi  487
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık  487
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması  488
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması  489
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması  489
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Etki Edeceği Mutlak Sayılan Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi  490
cc. Önödemeye veya Uzlaşmaya Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme veya Uzlaşma Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi  494
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı)  495
g. İade Kararının Denetimi  496
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem  496
3. İddianamenin Kabulü  496
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller  497
1. Genel Olarak  497
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller  497
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı  497
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  499
aa. Koşulları  499
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından  499
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından  499
bb. Kararı Verecek Makam  500
cc. Erteleme Süresi  500
dd. Denetimi  500
ee. Sonucu  500
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil  500
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172)  500
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller  500
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi  501
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması  502
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği  502
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  503
a. Genel Olarak  503
b. Yargısal Denetim  504
aa. Kavram  504
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi  504
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü  505
dd. Süre  505
ee. Yetkili Mahkeme  505
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi  505
gg. Muhakeme  505
hh. Denetimi  506
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi  506
§ 3. KOVUŞTURMA EVRESİ  507
I. Anlamı ve Amacı  507
II. Katılan Kişiler  507
A. Hâkim–Mahkeme  507
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  507
a. Tarafsızlık  507
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri)  508
aaa. Görev Yasakları  508
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları  508
a2. CMK m.23’de Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim  511
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı  512
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25)  513
bb. Hâkimin Reddi Muhakemesi  513
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler  514
bbb. Süresi  514
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam  514
ddd. Yargılama  515
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.30)  516
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31)  517
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30)  519
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32)  519
b. Bağımsızlık  520
aa. Kavram  520
bb. Kapsamı  520
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri  520
2. Hâkimlerin Çeşitleri  523
3. Hâkimlerin Yetkileri  523
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri)  524
aa. Genel Olarak  524
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi  524
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi  524
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri  525
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği  525
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı  525
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri  526
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları  526
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  526
bbb. Bağlantı Bulunması  529
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri  529
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı  529
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı  530
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı  530
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  530
aa1. Birleştirme  530
aa2. Nisbi Muhakeme Yapma  532
aa3. Bekletici Mesele  535
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi  536
aa. Genel Olarak  536
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  536
aaa. Genel Kural  536
bbb. Özel Yetki Kuralları  538
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  538
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği  538
a2. İstinabe  540
a3. Bağlantı  542
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki  542
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki  543
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller  545
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17)  545
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman  546
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler  547
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi  547
aa. Genel Olarak  547
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  548
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi  548
aa. Kavram  548
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki  549
B. Savcı  549
C. Sanık  551
D. Malen Sorumlu  551
E. Müdafi  551
1. Genel Olarak  551
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü  552
a. Müdafiin Görevlendirilmesi  552
b. Görevlendirme Usulü (m.156)  552
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri  554
4. Müdafiin Ödevleri  555
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi  555
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi  558
c. Sır Saklama Ödevi  558
5. Müdafiin Sayısı  559
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma  559
F. Vekil  559
G. Suçtan Zarar Gören–Mağdur  559
1. Genel Olarak  559
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235)  561
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil)  561
a. Genel Olarak  561
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler  562
c. Katılma Talebinin Zamanı  564
d. Katılma Usulü  564
e. Katılanın Hakları  565
f. Katılmanın Etkisi  565
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz  566
h. Katılanın Kanunyoluna Başvurması  566
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması  566
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri  566
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri  567
A. Duruşma Hazırlığı Devresi  568
1. Genel Olarak  568
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi  568
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması  569
a. Genel Olarak  569
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176)  569
B. Duruşma Devresi  570
1. Genel Olarak  570
2. Duruşma Devresinin Özellikleri  571
a. Duruşmanın Başlaması (m.191)  571
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188)  573
aa. Genel Olarak  573
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192)  574
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193)  575
aaa. Kural  575
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar  577
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202)  577
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller  577
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar  579
3. Duruşmanın İcrası (m.190)  579
a. Genel Olarak  579
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187)  583
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1)  583
bb. Açıklığın Kaldırılması  584
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2)  584
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185)  584
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184)  585
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187)  586
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1)  586
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3)  586
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183)  587
aa. Kural  587
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı  588
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı  589
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları  591
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205)  591
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203)  591
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması  592
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205)  593
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222)  593
aa. Duruşma Tutanağı  593
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği  594
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü  595
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması  595
aa. Ceza Muhakemesinde İspat  595
bb. Delil Çeşitleri  596
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar  597
bbb. Tanık Açıklamaları  597
a1. Kavram  597
a2. Özellikleri  598
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43)  600
aa1. Genel Olarak  600
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44)  602
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47)  603
aa1. Genel Olarak  603
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri  604
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49)  612
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51)  613
a5. Tanıkların Dinlenmesi  613
aa1. Kavram  613
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53)  613
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52)  613
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54)  615
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57)  617
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59)  617
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık)  619
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60)  623
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61)  624
ccc. Yazılı Belgeler  624
ddd. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar  625
eee. Belirtiler  626
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları  626
aaa. Bilirkişi (m.62–73)  626
a1. Tanım  627
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller  627
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller  628
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı  629
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi  629
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam  629
a7. Bilirkişinin Sayısı  630
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64)  630
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65)  632
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi  632
aa1. Atama Kararının İçeriği  632
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları  632
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66)  633
a11. Bilirkişi Raporu  634
aa1. Rapor  634
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği  635
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi  635
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü)  636
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67)  637
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68)  638
a15. Bilirkişinin Reddi  638
aa1. Ret sebepleri  638
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar  639
aa3. Red Muhakemesi  639
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70)  640
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem  641
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri  641
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler  641
bbb. Keşif (m.83–89)  642
a1. Tanım–Kavram  642
a2. Yetkili Makam  642
a3. Keşfin İcrası (m.84)  643
a4. Keşif Türleri  643
aa1. Yer Gösterme  643
aa2. Ölü Muayenesi ve Otopsi  644
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması  647
aaa. Genel Olarak  647
bbb. Tanıkların Dinlenmesi  649
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması  650
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209)  650
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210)  650
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler  652
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması  652
eee. Delillerin Tartışılması  653
a1. Genel Olarak  653
a2. Doğrudan Soru Yöneltme  654
aa1. Genel Olarak  654
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma)  656
fff. Delillerin Reddi  659
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme  660
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi  660
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226)  660
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları  663
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi  663
bbb. Delil Yasakları  664
a1. Kavram  664
a2. Delil Yasaklarının Görevi  667
a3. Çeşitleri  668
aa1. Delil Elde Etme Yasağı  669
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı  671
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları  672
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi  673
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu  674
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları  674
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi  678
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı  678
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi  678
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler  679
ddd. Müzakerenin Yönetimi  679
eee. Oyların Toplanması  679
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri  679
a1. Hüküm Kavramı  679
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230)  680
a3. Hükmün İçeriği (m.232)  683
a4. Hüküm Çeşitleri  684
ggg. Hükmün Açıklanması  692
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  693
a1. Koşulları  694
aa1. Objektif Koşul  694
aa2. Sübjektif Koşullar  694
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller  696
a3. Uygulanması  696
a4. Sonuçları  698
a5. Denetimi  699
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil  701
C. Kanun Yolu Devresi  704
1. Kanun Yolu Kavramı  704
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri  705
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  706
a. Genel Olarak  706
b. Cumhuriyet Savcısı  707
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü  707
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu  708
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması  709
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261)  709
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262)  711
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263)  712
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264)  713
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266)  714
a. Genel Olarak  714
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi  715
aa. Genel Olarak  715
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması  715
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı  716
7. Kanun Yollarının Çeşitleri  726
a. Olağan Kanun Yolları  727
aa. İtiraz (m.267– 271)  727
aaa. Tanım–Kavram  727
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268)  729
a1. İtirazın Süresi ve Usulü  729
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  729
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269)  731
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270)  731
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271)  732
bb. İstinaf (m.272– 285)  733
aaa. Genel Olarak  733
a1. Kavram  733
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı  734
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  735
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları  736
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları  736
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar  736
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri  737
eee. İstinaf İstemi ve Süresi  737
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi  738
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler  739
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276)  739
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277)  739
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278)  740
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama  740
a1. Ön İnceleme (m.279)  740
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280)  741
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281)  743
a4. Duruşma  744
a5. Hüküm  745
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı  745
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti  746
cc. Temyiz  746
aaa. Genel Olarak  746
bbb. 5271 Sayılı CMK’da Temyiz  747
a1. Genel Olarak  747
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı  747
a3. Temyiz Nedenleri  749
aa1. Genel Olarak  749
aa2. Hukuka Aykırılık  749
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri  750
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291)  758
aa1. Temyiz İstemi  758
aa2. Temyiz Süresi  759
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi  759
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi  759
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295)  760
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği  760
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295)  761
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi  762
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme  762
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği  762
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme  763
aa4. Temyiz İncelemesi  763
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar  765
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması  768
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci  769
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri  770
D. Olağanüstü Kanun Yolları  771
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı  771
a. İstinaf Açısından  772
b. Temyiz Açısından  772
2. Çeşitleri  773
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A)  773
aa. Kavram  773
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları  773
aaa. Hüküm Bakımından  773
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler  774
ccc. Süre  774
ddd. Başvuru Nedenleri  774
eee. Başvuru Mercii  774
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi  775
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve karar  775
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yetkisi  776
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310)  776
aa. Kavram  776
bb. Koşulları  776
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından  776
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması  777
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü  779
ddd. Süre  779
eee. Başvuru Mercii  780
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları  780
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması  781
c. Yargılamanın Yenilenmesi  781
aa. Genel Olarak  781
bb. Kavram  781
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma  782
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri  782
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311)  782
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314)  789
ee. Süre  789
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi  789
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller  789
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl  790
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi  790
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim  790
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi  790
ccc. Delillerin Toplanması  791
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü  791
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm  792
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi  792
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm  792
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ  795
I. Gaiplerin Muhakemesi  795
A. Genel Olarak  795
B. Gaibin Tanımı  796
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler  797
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması  800
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler  801
F. Gaibe İhtar  801
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi  802
1. Genel Olarak  802
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması  804
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması  804
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması  804
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması  805
II. Kaçakların Yargılanması  806
A. Genel Olarak  806
B. Kaçağın Tanımı  807
C. Kaçaklık Kararı  808
1. Genel Olarak  808
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü  808
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık  810
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi  810
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi  811
a. Genel Olarak  811
b. Avukat Görevlendirilmesi  811
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması  813
1. Kavram  813
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar  814
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3)  814
a. Genel Olarak  814
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması  815
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı  815
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması  816
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması  816
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi  817
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi  818
a. Genel Olarak  818
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar  820
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz  821
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ  822
I. Genel Olarak  822
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi  822
III. Organ veya Temsilcinin Hakları  823
§ 4. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ  824
I. Kavram  824
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler  825
A. Mağdurun Keşfi  825
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri  825
C. Suç Politikası Mülahazaları  826
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması  827
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler  827
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  827
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı  827
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi  827
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı  828
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı  829
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı  829
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu  829
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma  830
§ 5. MÜSADERE MUHAKEMESİ  851
I. Genel Olarak  851
II. Koşulları  852
III. Duruşma ve Karar (m.257)  852
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından  852
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından  852
IV. Kanun Yolu (m.258)  852
§ 6. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ  853
I. Kavram  853
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler  854
III. Bağlantılı Davalarda Giderler  854
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider  855
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider  855
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider  855
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider  855
§ 7. İNFAZ MUHAKEMESİ  855
I. Kavram  855
II. Muhakeme  856
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller  856
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci  857
C. Kararı Verecek Makam ve Usul  857
D. Kanun Yolu  858
§ 8. MEMURLARIN MUHAKEMESİ  858
I. Genel Olarak  858
II. Kanunun Uygulanma Koşulları  858
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1)  858
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2)  859
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır  859
III. Soruşturma  859
A. Genel Olarak  859
B. Ön İnceleme  860
IV. İstisnaları  861
§ 9. ÇOCUKLARIN MUHAKEMESİ  862
I. Genel Olarak  862
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri  863
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi  863
B. Soruşturma  864
C. Koruma Tedbirleri  864
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama  865
E. Duruşma  866
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaşma  866
1. Genel Olarak  866
2. Denetim  866
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK  869
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ  870
I. Kabul Edilebilirlik Kararı  870
II. Esas Hakkında İnceleme  871
III. Koşullar  871
A. Başvuru Hakkı  871
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul  872
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem  873
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması  874
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  875
§ 4. BAŞVURU USULÜ  876
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ  877
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA  877
Kaynakça  879
Kavramlar Dizini  913
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019