Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi
Temmuz 2017 / 3. Baskı / 558 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kitabın hazırlanması fikri; Yazarın, yıllardır, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği "Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri" adlı seminerine katılan kişilerin seminere gösterdikleri ilgi ve olumlu geri bildirimlerin ürünüdür. Hukukçulara ve hukukçu olmayan şirket yöneticilerine yönelik olarak verilen bu seminerlerde anlatılanların, aslında uygulamadaki önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin tespit edilmesi üzerine, bu eser ortaya çıkmıştır.

Kitap, daha çok bir kişisel gelişim kitabı olarak tasarlanmıştır. Kitabın iddialı olduğu noktalardan biri, içeriği kadar, kullanılan dil ve anlatım metodudur. Bu anlamda, hukuk öğretiminde kullanılan yazılı kaynaklar bakımından bir yöntem denemesidir diyebiliriz.

Bu kitapta, klasik bir sözleşme metninde yer verilen (taraflar, konusu, tarafların borçları, faiz, cezai şart, ... gibi) başlıklar altında sıkça yapılan hatalara ilişkin önemli uyarılar, pratik bilgiler, ipuçları, tip sözleşme uygulamalarındaki yeni kurallar, rekabet hukuku bakımından sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve bahsi geçen tüm konularla ilgili yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararı, belirli bir sistematik içinde okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır.


Konu Başlıkları
Sözleşme Yönetimine İlişkin Uyarılar ve İpuçları
Yeni Tarihli Çok Sayıda Yargıtay Kararı
Sözleşme Hazırlama Seminer Notları
Barkod: 9789750243462
Yayın Tarihi: Temmuz 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 19x24
Sayfa Sayısı: 558
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıda Neler Yaptık?  11
Kısa İçindekiler  15
İçindekiler  17
Kısaltmalar  23
BÖLÜM 1: SÖZLEŞME HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER  25
I. Sözleşme Nedir?  27
II. Sözleşme Hukukunda İki Temel İlke  28
Sözleşmenin Serbestçe Düzenlenebilmesi (Sözleşme Özgürlüğü)  28
Sözleşme İlişkisinin Sadece Taraflar Arasında Geçerli Olması (Sözleşmenin Nispiliği)  29
III. Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur?  30
Sözleşme Kurmaya Yönelik İrade Beyanının Bağlayıcılığı  32
Süre Sınırı Konularak Yapılan Öneri (İcap)  32
Süre Sınırı Konulmadan Yapılan Öneri (İcap)  33
Teyit Mektubu Gönderilmesi  35
Fatura Gönderilmesi  35
Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi  36
Tarife veya Fiyat Listesi Gönderilmesi  37
ÖRNEK KARAR  38
IV. Sözleşmede Şekil Kuralı  39
ÖRNEK KARAR  39
Yazılı Sözleşme Kullanmanın Önemi  40
Yazılı İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  42
V. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması  43
ÖRNEK KARAR  46
ÖRNEK KARAR  47
YARGITAY KARARLARI  49
1.1. CULPA IN CONTRAHENDO (Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Kusurlu Davranış)  49
1.2. ÖN SÖZLEŞME (Sözleşme Kurma Vaadi)  59
1.3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  61
1.4. SÖZLEŞMENİN YORUMU  74
1.5. FATURA VE TEYİT MEKTUBU  82
1.6. SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KURALI  103
BÖLÜM 2: SÖZLEŞME HAZIRLARKEN VE İNCELERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  141
I. Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  143
Sözleşmede Tarafların Belirlenmesi  143
Gerçek Kişiler  143
Ticaret Şirketleri (Anonim, Limited, Kollektif, Komandit ve Kooperatif)  143
Adi Ortaklıklar  144
Miras Ortaklıkları  144
Temsil (İmza) Yetkilerinin Araştırılması  145
Şirketler  145
İmza (TBK m. 15)  146
Elektronik İmzanın Kullanılamayacağı İşlemler  147
ÖRNEK KARAR  149
II. Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar?  150
Tanımların Sözleşmenin Yorumu Aşamasında Sağlayacağı Yarar  150
III. Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli?  152
ÖRNEK KARAR  153
IV. Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  154
Tarafların Borçlarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar  154
V. Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  156
Faiz Çeşitleri  156
Ticari İşlerde Faiz Oranının Belirlenmesi  157
Ticari İş Nedir?  158
Anapara Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat  158
3095 Sayılı Kanun’da Anapara Faizi (Akdî Faiz)  158
Bakanlar Kurulu Kararı (2005/9831)  158
Anapara Faizine (Akdî Faize) Getirilen Sınır (TBK m. 88)  159
Temerrüt Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat  159
3095 Sayılı Kanun’da Temerrüt Faizi  159
Temerrüt (Gecikme) Faizine Getirilen Sınır (TBK m. 120)  161
ÖRNEK KARARLAR  163
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları  165
VI. Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak?  167
Damga Vergisi Kanunu ne diyor?  167
Damga Vergisi Kanunu (m. 14)  167
ÖRNEK KARAR  168
VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  171
Ceza Koşulu ile Borç Arasındaki İlişki (TBK m.179)  171
ÖRNEK KARARLAR  172
ÖRNEK KARARLAR  174
Cezanın İndirilmesi ve İstisnası  174
Tacir Kimdir?  174
Ticari İşletme Nedir?  174
Esnaf Kime Denir?  175
ÖRNEK KARARLAR  175
Ceza Koşulu ve Götürü Tazminat Ayırımı  176
VIII. Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler  177
ÖRNEK KARAR  179
Yazılı Şekil (TBK m. 14)  180
Sözleşmenin Uyarlanması (TBK m. 138)  181
ÖRNEK KARARLAR  184
IX. Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  185
İfa İmkânsızlığı Hâlinde Kural (TBK m. 136)  185
ÖRNEK KARARLAR  187
X. Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar?  188
XI. Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?  190
ÖRNEK KARAR  191
XII. Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  192
Temerrütte İhtar Şartı  193
Tacirler Arası İhtar Göndermede Şekil Kuralı (TTK m. 18/3)  193
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi  194
Elektronik Tebligat (Tebligat Kanunu m. 7/A)  194
XIII. Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?  196
Konaklama Yerleri, Otoparklar, vb. İşletmeler İçin Geçerli Kural!  197
XIV. Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  199
Genel Yetki Kuralları  200
ÖRNEK KARARLAR  200
XV. Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli?  202
Devredenin Sorumluluğu  202
Alacağın Devrinde Dikkat Edilecek Noktalar  203
XVI. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  204
Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih  204
Tek Taraflı Olağanüstü Fesih Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri  205
ÖRNEK KARARLAR  207
XVII. Sözleşmenin Diline İlişkin Kural Nedir?  209
YARGITAY KARARLARI  211
2.1. SÖZLEŞMENİN KONUSU  211
2.2. FAKS – ÖNERİ – KABUL  220
2.3. İMZA  227
2.4. SÖZLEŞMEDE SONRADAN YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE ŞEKİL KURALI  228
2.5. FAİZ TÜRLERİ VE ÜST SINIR UYGULAMASI  235
2.6. E–MAIL – AYIP İHBARI  276
2.7. SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  280
2.8. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)  293
2.9. DAMGA VERGİSİ  325
2.10. İFA İMKÂNSIZLIĞI  329
2.11. MÜCBİR SEBEP  344
2.12. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ)  355
2.13. YETKİ SÖZLEŞMESİ  367
2.14. SÖZLEŞMENİN DİLİ  382
2.15. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  394
BÖLÜM 3: TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL NOKTALAR  420
I. Sözleşmenin Teminatı Sağlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?  421
II. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesi  422
Kefalet Sözleşmesinde Neler Değişti?  422
Kefaletin Geçerlilik Şartları  423
III. Teminat Mektubu ve Garanti Sözleşmesi  427
Teminat Mektubu Nedir?  427
Teminat Mektubu Çeşitleri  429
Garanti Sözleşmesinin Özellikleri Nelerdir?  429
Teminat Mektubunda Dikkat Edilecek Noktalar  432
YARGITAY KARARLARI  433
3.1. KEFALET SÖZLEŞMESİ – GARANTİ SÖZLEŞMESİ  433
BÖLÜM 4: STANDART SÖZLEŞMELERE VE TEDARİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR  447
I. Genel İşlem Koşulları (Standart Sözleşmeler) ile İlgili Yeni Kurallar  449
Sözleşmede İradenin Önemi  449
Ya İmzala ya da Satın Alma!  450
Türk Borçlar Kanunu’nun Standart Sözleşmelere Müdahalesi  451
Kanundaki Tanım (TBK m. 20)  451
Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kurallar  451
Sözleşme Hükmünün Yazılmamış Sayılması (TBK m. 21)  452
ÖRNEK KARARLAR  453
Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi (TBK m. 22)  456
Anlamı Belirsiz Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması (TBK m. 23)  457
Tek Taraflı Değiştirme Yasağı (TBK m. 24)  457
İçerik Denetimi (TBK m. 25)  457
ÖRNEK KARARLAR  458
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde Haksız Rekabet Kuralları  460
II. Türk Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi  464
Sözleşmede Ödeme Gününün Belirtilmemesi ve İhtarsız Temerrüt Kuralı  465
60 Günlük Ödeme Süresi Sınırı  465
Alacaklı Taraf KOBİ veya Borçlu Taraf Büyük Ölçekli İşletme ise?  466
Faiz Kuralı  466
Gecikme Faizi Ödenmeyeceği Kararlaştırılamaz!  466
Sözleşmede Faiz Hükmünün Olmadığı ya da Geçersiz Olduğu Durumda  467
Taksitle Ödeme Anlaşmalarının KOBİ’lere Karşı Geçersizliği!  467
KOBİ Nedir?  469
Mikro İşletme Ölçütleri  469
Küçük İşletme Ölçütleri  469
Orta Büyüklükteki İşletme Ölçütleri  469
Büyük İşletme Ölçütleri  469
YARGITAY KARARLARI  470
4.1. GENEL İŞLEM KOŞULLARI (Standart Sözleşmeler)  470
BÖLÜM 5: SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI  517
I. Rekabet Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler  519
Rekabet Hukukunun Amacı Nedir?  519
Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun Uygulama Alanı Nedir?  519
Anayasada Yer Alan İlgili Kural Nedir?  519
Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Hangi Hukuk Uygulanır?  520
Rekabet Kuralları Kimlere Uygulanır?  520
Rekabet nedir?  520
Teşebbüs Nedir?  521
Teşebbüs Birliği Nedir?  521
“Rakip Teşebbüs" Ne Anlama Gelir?  521
Hâkim Durum Ne Anlama Gelir?  521
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun Yasakladığı Davranışlar Nelerdir?  521
Anlaşma ve Uyumlu Eylem Nedir?  522
Yatay Anlaşma Nedir?  522
Dikey Anlaşma Nedir?  522
Dikey Anlaşmalar Yoluyla Kısıtlama Örnekleri  522
Uyumlu Eylem Nedir?  523
Yasak Davranış Örnekleri  524
Muafiyet Şartları Nelerdir?  524
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Nedir?  525
Yasak Davranış Örnekleri  525
Seçici Dağıtım Sistemi Nedir?  526
Yöneticilerin Dikkat Etmesi Gereken Rekabet Kuralları Nelerdir?  526
II. Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Rekabet Kuralları  528
Anlaşma ve Uyumlu Eylem Yasağına Dikkat Edilmelidir  528
Dikey Anlaşmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?  528
Muafiyetten Yararlanamayacak Olan Dikey Anlaşmalar Hangileridir?  529
ÖRNEK KARAR  530
Dikey Anlaşmalardaki Rekabet Yasaklarına İlişkin Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?  530
Sözleşme Süresince Rekabet Yasağı Getirilmesi  530
ÖRNEK KARAR  533
Sözleşme Sonrası için Rekabet Yasağı Getirilmesi  533
ÖRNEK KARARLAR  535
ÖRNEK KARAR  536
ÖRNEK KARAR  536
Özel Olarak Bir Markaya Yönelik Rekabet Yasağı Anlaşması  537
YARGITAY KARARLARI  538
5.1. SÖZLEŞME SONRASI REKABET YASAĞI  538
Kavramlar Dizini  545
Madde Dizini  551
Yargıtay Kararları Dizini  557
 


Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak
Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin haczi konulu teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu çalışmasıyla, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda hukuk doktoru unvanını kazandı.

Franchise Hukuku, İnşaat Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sözleşme Hukuku alanlarında yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Halen, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda ders veren Doç. Dr. Yeniocak, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nde ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde avukatlara yönelik meslek içi eğitim çalışmalarına aktif olarak devam etmekte, kurumsal firmalara hukuki danışmanlık ve tahkim yargılamalarında hakemlik yapmaktadır. TBB Tahkim Merkezi hakemidir.

Yayımlanan kitapları:
• Franchise Sözleşmesi– 2016
• Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – (3. Baskı) 2017
• Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK) – (Ed.) 2014
• Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi – (2. Baskı) 2014
• Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler – (2. Baskı) 2013
• Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009
Lütfi Koray Yitmen ...
Şubat 2020
88.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%20)
Sepete Ekle
Eraslan Özkaya
Şubat 2020
285.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
İkinci Baskıda Neler Yaptık?  11
Kısa İçindekiler  15
İçindekiler  17
Kısaltmalar  23
BÖLÜM 1: SÖZLEŞME HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER  25
I. Sözleşme Nedir?  27
II. Sözleşme Hukukunda İki Temel İlke  28
Sözleşmenin Serbestçe Düzenlenebilmesi (Sözleşme Özgürlüğü)  28
Sözleşme İlişkisinin Sadece Taraflar Arasında Geçerli Olması (Sözleşmenin Nispiliği)  29
III. Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur?  30
Sözleşme Kurmaya Yönelik İrade Beyanının Bağlayıcılığı  32
Süre Sınırı Konularak Yapılan Öneri (İcap)  32
Süre Sınırı Konulmadan Yapılan Öneri (İcap)  33
Teyit Mektubu Gönderilmesi  35
Fatura Gönderilmesi  35
Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi  36
Tarife veya Fiyat Listesi Gönderilmesi  37
ÖRNEK KARAR  38
IV. Sözleşmede Şekil Kuralı  39
ÖRNEK KARAR  39
Yazılı Sözleşme Kullanmanın Önemi  40
Yazılı İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  42
V. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması  43
ÖRNEK KARAR  46
ÖRNEK KARAR  47
YARGITAY KARARLARI  49
1.1. CULPA IN CONTRAHENDO (Sözleşme Görüşmeleri Sırasında Kusurlu Davranış)  49
1.2. ÖN SÖZLEŞME (Sözleşme Kurma Vaadi)  59
1.3. SÖZLEŞMENİN KURULMASI  61
1.4. SÖZLEŞMENİN YORUMU  74
1.5. FATURA VE TEYİT MEKTUBU  82
1.6. SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KURALI  103
BÖLÜM 2: SÖZLEŞME HAZIRLARKEN VE İNCELERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR  141
I. Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  143
Sözleşmede Tarafların Belirlenmesi  143
Gerçek Kişiler  143
Ticaret Şirketleri (Anonim, Limited, Kollektif, Komandit ve Kooperatif)  143
Adi Ortaklıklar  144
Miras Ortaklıkları  144
Temsil (İmza) Yetkilerinin Araştırılması  145
Şirketler  145
İmza (TBK m. 15)  146
Elektronik İmzanın Kullanılamayacağı İşlemler  147
ÖRNEK KARAR  149
II. Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar?  150
Tanımların Sözleşmenin Yorumu Aşamasında Sağlayacağı Yarar  150
III. Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli?  152
ÖRNEK KARAR  153
IV. Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  154
Tarafların Borçlarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Noktalar  154
V. Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  156
Faiz Çeşitleri  156
Ticari İşlerde Faiz Oranının Belirlenmesi  157
Ticari İş Nedir?  158
Anapara Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat  158
3095 Sayılı Kanun’da Anapara Faizi (Akdî Faiz)  158
Bakanlar Kurulu Kararı (2005/9831)  158
Anapara Faizine (Akdî Faize) Getirilen Sınır (TBK m. 88)  159
Temerrüt Faizi Oranına İlişkin Yürürlükteki Mevzuat  159
3095 Sayılı Kanun’da Temerrüt Faizi  159
Temerrüt (Gecikme) Faizine Getirilen Sınır (TBK m. 120)  161
ÖRNEK KARARLAR  163
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları  165
VI. Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak?  167
Damga Vergisi Kanunu ne diyor?  167
Damga Vergisi Kanunu (m. 14)  167
ÖRNEK KARAR  168
VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  171
Ceza Koşulu ile Borç Arasındaki İlişki (TBK m.179)  171
ÖRNEK KARARLAR  172
ÖRNEK KARARLAR  174
Cezanın İndirilmesi ve İstisnası  174
Tacir Kimdir?  174
Ticari İşletme Nedir?  174
Esnaf Kime Denir?  175
ÖRNEK KARARLAR  175
Ceza Koşulu ve Götürü Tazminat Ayırımı  176
VIII. Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler  177
ÖRNEK KARAR  179
Yazılı Şekil (TBK m. 14)  180
Sözleşmenin Uyarlanması (TBK m. 138)  181
ÖRNEK KARARLAR  184
IX. Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  185
İfa İmkânsızlığı Hâlinde Kural (TBK m. 136)  185
ÖRNEK KARARLAR  187
X. Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar?  188
XI. Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?  190
ÖRNEK KARAR  191
XII. Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  192
Temerrütte İhtar Şartı  193
Tacirler Arası İhtar Göndermede Şekil Kuralı (TTK m. 18/3)  193
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi  194
Elektronik Tebligat (Tebligat Kanunu m. 7/A)  194
XIII. Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?  196
Konaklama Yerleri, Otoparklar, vb. İşletmeler İçin Geçerli Kural!  197
XIV. Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  199
Genel Yetki Kuralları  200
ÖRNEK KARARLAR  200
XV. Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli?  202
Devredenin Sorumluluğu  202
Alacağın Devrinde Dikkat Edilecek Noktalar  203
XVI. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?  204
Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih  204
Tek Taraflı Olağanüstü Fesih Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri  205
ÖRNEK KARARLAR  207
XVII. Sözleşmenin Diline İlişkin Kural Nedir?  209
YARGITAY KARARLARI  211
2.1. SÖZLEŞMENİN KONUSU  211
2.2. FAKS – ÖNERİ – KABUL  220
2.3. İMZA  227
2.4. SÖZLEŞMEDE SONRADAN YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERDE ŞEKİL KURALI  228
2.5. FAİZ TÜRLERİ VE ÜST SINIR UYGULAMASI  235
2.6. E–MAIL – AYIP İHBARI  276
2.7. SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI  280
2.8. CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)  293
2.9. DAMGA VERGİSİ  325
2.10. İFA İMKÂNSIZLIĞI  329
2.11. MÜCBİR SEBEP  344
2.12. ALACAĞIN DEVRİ (TEMLİKİ)  355
2.13. YETKİ SÖZLEŞMESİ  367
2.14. SÖZLEŞMENİN DİLİ  382
2.15. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ  394
BÖLÜM 3: TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL NOKTALAR  420
I. Sözleşmenin Teminatı Sağlanırken Nelere Dikkat Edilmeli?  421
II. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesi  422
Kefalet Sözleşmesinde Neler Değişti?  422
Kefaletin Geçerlilik Şartları  423
III. Teminat Mektubu ve Garanti Sözleşmesi  427
Teminat Mektubu Nedir?  427
Teminat Mektubu Çeşitleri  429
Garanti Sözleşmesinin Özellikleri Nelerdir?  429
Teminat Mektubunda Dikkat Edilecek Noktalar  432
YARGITAY KARARLARI  433
3.1. KEFALET SÖZLEŞMESİ – GARANTİ SÖZLEŞMESİ  433
BÖLÜM 4: STANDART SÖZLEŞMELERE VE TEDARİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR  447
I. Genel İşlem Koşulları (Standart Sözleşmeler) ile İlgili Yeni Kurallar  449
Sözleşmede İradenin Önemi  449
Ya İmzala ya da Satın Alma!  450
Türk Borçlar Kanunu’nun Standart Sözleşmelere Müdahalesi  451
Kanundaki Tanım (TBK m. 20)  451
Türk Borçlar Kanunu’ndaki Kurallar  451
Sözleşme Hükmünün Yazılmamış Sayılması (TBK m. 21)  452
ÖRNEK KARARLAR  453
Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi (TBK m. 22)  456
Anlamı Belirsiz Sözleşme Hükümlerinin Yorumlanması (TBK m. 23)  457
Tek Taraflı Değiştirme Yasağı (TBK m. 24)  457
İçerik Denetimi (TBK m. 25)  457
ÖRNEK KARARLAR  458
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Standart Sözleşmelerde Haksız Rekabet Kuralları  460
II. Türk Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi  464
Sözleşmede Ödeme Gününün Belirtilmemesi ve İhtarsız Temerrüt Kuralı  465
60 Günlük Ödeme Süresi Sınırı  465
Alacaklı Taraf KOBİ veya Borçlu Taraf Büyük Ölçekli İşletme ise?  466
Faiz Kuralı  466
Gecikme Faizi Ödenmeyeceği Kararlaştırılamaz!  466
Sözleşmede Faiz Hükmünün Olmadığı ya da Geçersiz Olduğu Durumda  467
Taksitle Ödeme Anlaşmalarının KOBİ’lere Karşı Geçersizliği!  467
KOBİ Nedir?  469
Mikro İşletme Ölçütleri  469
Küçük İşletme Ölçütleri  469
Orta Büyüklükteki İşletme Ölçütleri  469
Büyük İşletme Ölçütleri  469
YARGITAY KARARLARI  470
4.1. GENEL İŞLEM KOŞULLARI (Standart Sözleşmeler)  470
BÖLÜM 5: SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI  517
I. Rekabet Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler  519
Rekabet Hukukunun Amacı Nedir?  519
Rekabetin Korunması Hakkında Kanununun Uygulama Alanı Nedir?  519
Anayasada Yer Alan İlgili Kural Nedir?  519
Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Hangi Hukuk Uygulanır?  520
Rekabet Kuralları Kimlere Uygulanır?  520
Rekabet nedir?  520
Teşebbüs Nedir?  521
Teşebbüs Birliği Nedir?  521
“Rakip Teşebbüs" Ne Anlama Gelir?  521
Hâkim Durum Ne Anlama Gelir?  521
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun Yasakladığı Davranışlar Nelerdir?  521
Anlaşma ve Uyumlu Eylem Nedir?  522
Yatay Anlaşma Nedir?  522
Dikey Anlaşma Nedir?  522
Dikey Anlaşmalar Yoluyla Kısıtlama Örnekleri  522
Uyumlu Eylem Nedir?  523
Yasak Davranış Örnekleri  524
Muafiyet Şartları Nelerdir?  524
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Nedir?  525
Yasak Davranış Örnekleri  525
Seçici Dağıtım Sistemi Nedir?  526
Yöneticilerin Dikkat Etmesi Gereken Rekabet Kuralları Nelerdir?  526
II. Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Rekabet Kuralları  528
Anlaşma ve Uyumlu Eylem Yasağına Dikkat Edilmelidir  528
Dikey Anlaşmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?  528
Muafiyetten Yararlanamayacak Olan Dikey Anlaşmalar Hangileridir?  529
ÖRNEK KARAR  530
Dikey Anlaşmalardaki Rekabet Yasaklarına İlişkin Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?  530
Sözleşme Süresince Rekabet Yasağı Getirilmesi  530
ÖRNEK KARAR  533
Sözleşme Sonrası için Rekabet Yasağı Getirilmesi  533
ÖRNEK KARARLAR  535
ÖRNEK KARAR  536
ÖRNEK KARAR  536
Özel Olarak Bir Markaya Yönelik Rekabet Yasağı Anlaşması  537
YARGITAY KARARLARI  538
5.1. SÖZLEŞME SONRASI REKABET YASAĞI  538
Kavramlar Dizini  545
Madde Dizini  551
Yargıtay Kararları Dizini  557
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020