Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uygulamalı Çek Rehberi
Yargıtay Kararları ve Öğreti Görüşleri Eşliğinde Kambiyo Takip Hakkı ve Ceza Hukuku Yönüyle
Ocak 2018 / 7. Baskı / 391 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 8. Ocak 2019 92.50 TL -     Sepete Ekle
 5. Eylül 2015 48.50 TL 24.90 TL (%49)Sepete Ekle
   

"Uygulamalı Çek Rehberi" isimli kitabımızın bu 7.Baskısında özellikle "karşılıksız çek düzenleme" suçu ile ilgili olarak şikayet merciinde oluşan kuşkunun giderilmesi yönüyle ilgili "Bölge Adliye Mahkeme Kararları" kitap kapsamına alınmıştır.

Özellikle yerel mahkemelerce Çek Kanunu 5.maddenin Anayasaya Aykırılık itirazları tüm yönleriyle Anayasa Mahkemesince incelenmiş ve RG.10 Ekim 2017-30206 S. yayınlanan 26.7.2017-2016/191Esas, 2017/131S. kararıyla 5.maddenin 1.fıkrasının 2.cümlesinde yer alan; "Çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı kanuna göre ticari işlerde temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile takip ve yargılama gideri toplamından" cümleciği "iptal edilmiş, maddenin diğer tüm yönleri itibariyle Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiştir.

Uygulamada kambiyo takip hukuku yönüyle yoğun biçimde takip konusu yapılan çeke ilişkin Yargıtay'ın en yeni kararları ilgili bölümlere eklenmiştir.

Kitabın 7.baskısında "soru ve yanıtlı dördüncü bölüme" yeni eklemeler yapılmış ve yargı kararlarıyla kapsam genişletilmiştir. Kitap, çek yönüyle uygulamaya yansıyan uyuşmazlıkların çözümüne kısa sürede ulaşılmasını amaçlayarak okuyucuya sunulmaktadır.

Konu Başlıkları
6102 sayılı Ticaret Kanunu Yönüyle Çek
Kambiyo Takibine İlişkin Çek Uygulaması (Soru ve Yanıtlarıyla)
5941 sayılı Çek Kanunu Uygulamasıyla İlgili Kabahat ve Suçlar
Barkod: 9789750246159
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 391
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  5
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Birinci Bölüm
6102 s. TİCARET KANUNU YÖNÜYLE "ÇEK"
 ÇEK NEDİR  25
– Bazı Kavramların Anlamı  26
 ÇEKİN UNSURLARI NELERDİR?  26
– Çek Kelimesi Zorunlu Unsurdur  26
– Çek Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermelidir  27
– Ödeyecek Kişinin “Muhatabın” Ticaret Unvanını İçermelidir  28
– Ödeme Yerini İçermelidir  28
– Düzenlenme Tarihini ve Yerini İçermelidir  29
– Çek, Düzenleyenin İmzasını İçermelidir  31
– Yargıtay Kararları  33
 ÇEKTE BORÇLANMA EHLİYETİ NE DEMEKTİR?  34
– Gerçek Kişiler  34
– Vekil  34
– Temsil Yetkisi Olmayan Kişilerin Çek Düzenlemesi  35
– Ticaret Şirketleri  36
– Anonim Ortaklıklarda  36
– Limitet Ortaklıklarda  37
– Kolektif Ortaklıklarda  38
– Komandit Ortaklıklarda  38
– Adi Ortaklıklarda  38
 ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ HANGİLERİDİR?  40
 ÇEKLERDE ÖDEME VE İBRAZ NASIL YAPILIR?  52
– Çekin Görüldüğünde Ödenmesi  52
– Ödeme İçin İbraz Yeri  53
– Çekin İbraz Süreleri  54
– İbraz Süresinin Mücbir Sebeple Geçirilmesi  55
– İbraz Sürelerinin Başlangıcı  56
 ÇEK KİMİN LEHİNE ÇEKİLEBİLİR?  56
– Hamile Yazılı Çekte Yetkili Hamil  57
 ÖZEL ÖDEME ŞEKLİNE BAĞLI OLARAK ÇEKLER KAÇ ÇEŞİTTİR?  58
– Normal Çekler  58
– Çizgili Çekler  58
– Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek  59
– Hatır Çeki Nedir?  60
 ÖDEMEME HALİNDE BAŞVURU HAKLARI VE KAPSAMI NEDİR?  61
– Hamilin Başvurma Hakları ve Ödememe Halinin Tespiti Şekli:  61
– İbraz Tarihinin Yazdırılması  61
– İbraz Etmemenin Sonuçları  62
– Protesto  63
– Başvurma Hakkının Kapsamı  66
– Çekte Başvuru Hakkına İlişkin Zamanaşımı:  66
 ÇEKTEN CAYMA VE ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN NEDİR?  67
– Çekten Cayma  67
– Çeki Ödemekten Men  68
 ÇEKİN İRADE DIŞINDA ELDEN ÇIKMASI  69
– Çekin Keşidecinin Elinde İken Kaybolması  69
– Çekin Hamilin Elinden İrade Dışı Çıkması  70
– Çekin Zayii Nedeniyle İade Davası Açılması  72
– Çekin Zayii Nedeniyle İptal İsteminde Bulunulması  73
– İhtar İçeriği  74
– Çekin Getirilmesi Süresi  74
– İlan  75
– Kanıtlama Şekli  75
– İptal Kararının Verilmesi  75
– Yargıtay Kararları  75
 CİRO İLE EDİNİLEN ÇEKİ İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE ZAYİ EDEN HAMİLİN BAŞVURU HAKKINI KORUMASI İÇİN HUKUKİ YOL VAR MIDIR?  90
 SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN BANKA SORUMLU MUDUR?  91
 EKSİK ÇEK TUTARINA KARŞILIK VAR OLAN KREDİ HESABINDAN KULLANDIRMAYAN BANKANIN KARŞILIKSIZ İŞLEMİNDEN DOLAYI TAZMİNAT SORUMLULUĞU VAR MIDIR?  93
 ÇEKLERDE DEVİR NASIL YAPILIR?  94
– Çekin Devredilebilirliği  94
– Genel Olarak Çekte Ciro Şekli  94
– Cironun Hükümleri  96
– Cironun Çeşitleri  97
– Tahsil Cirosu  97
– Temlik Cirosu  99
– Tahsil Cirosu ile Temlik Cirosu Farkı  99
– Rehin Cirosu  100
– Ciroların Bankaca İncelenmesi  100
– Emre Yazılı Çekteki Ciroların Tahkiki  100
– Nama Yazılı Çekteki Ciroların Tahkiki  101
– Hamile Yazılı Çeklerde Ciroların Tahkiki  102
 HAK SAHİPLİĞİNİ İSPAT GÖREVİ  104
– Beyaz Ciro Nedir?  104
– Tam Ciro Nedir?  105
– Ciro Zincirinde Ciroların Tam ya da Beyaz Ciro Olmasının Önemi Var mıdır?  105
– Bir Beyaz Ciroyu Diğer Bir Ciro İzlerse, Çek Nasıl Edinilmiş Sayılır?  105
– Yargıtay Kararları  105
 ÇEKTE SORUMLULUK NEDİR?  105
– Yargıtay Kararları  107
İkinci Bölüm
KAMBİYO TAKİBİNE İLİŞKİN
ÇEK UYGULAMASI (Soru ve yanıtlarıyla)
 SORUMLULUK  113
– Çek Üzerinde “Teminat Çekidir” Kaydı Vardır. Bu Çek İcra Takibine Konulabilir mi?  113
– Çekteki İmza Şirket Temsilcisine Ait Değildir. İyi Niyetli Hamile Karşı Şirketin Sorumluluğu Var mıdır?  114
– Çek Ortaklık Unvanı Altında İmza Edilmiştir. Bu Çekle İmzacı Kişiye Karşı Takibe Geçildiğinde Ortaklık Bu Çekten Sorumlu mudur?  114
– Azledilen Şirket Vekili Tarafından İmzalanmış Çekte Hamil, Şirket Hakkında Takip Yapabilir mi?  116
– Çek Düzenlemeye Yetki Verilmemiş Olan Vekilin Düzenlediği Çekten Dolayı Vekil Eden Sorumlu mudur?  116
– Çeki İmzalayan Kişi Çek Hesabı Sahibi Değilse, Çek Bedelinin Ödenmesinden Sorumlu mudur?  116
– Çek Üzerinde Hatır Çeki İbaresi Yazılıdır. Bu Çek Takibe Konu Edilebilir mi?  117
– Çekin Kaybolması Nedeniyle İptal Kararı Alınmıştır. Alacaklı Kime Karşı Ne Gibi Bir Talepte Bulunabilir?  118
– Yırtılmış ve Yapıştırılmış Çek Takibe Konu Edilmiştir. Yapılan Takip Uygun mudur?  118
– Çekteki Yazıların Ayrı Kalem Mahsulü Olması veya Keşideci Tarafından Yazılmamış Olduğu İtirazı Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  119
– Çekte İki Farklı Keşide Tarihi Yazılıdır. Bu Çekten Dolayı Düzenleyen Sorumlu mudur?  119
– Çekteki Bedelin Rakam ve Yazılı Bölümünün Farklı Olması Halinde Bu Çek Takibe Konu Edilebilir mi?  120
– Çek Bedeli İbraz Olunmadan Ödenmiştir. Çekin Daha Sonra Başkası Eline Geçmesi Yüzünden Keşideci Bedeli Yine Ödemek Zorunda Kalmıştır. Kimler Keşideciye Karşı Sorumludur?  120
– Çekte Aval Veren Kişinin Sorumluluğu Var mıdır?  120
– Çek Bedelini Ödemiş Olan Ciranta Kime Karşı Kambiyo Takibinde Bulunabilir?  123
– Keşide Yeri Bulunmayan Çekle Yapılan Takibe Karşı Çek Bedelinin Ödendiği İtirazı Üzerine Çekin Kambiyo Vasfı Tartışılır mı?  124
– Tedbir Kararında Taraf Olmayan Ciranta Hamil, Bankaca Ödenmeyen Çeki Takibe Koyabilir mi?  124
– Ciro Zincirindeki Çizilmeler, Hamil Lehtarın Keşideciyi Takip Etmesini Engeller mi?  125
– Lehtar İsminin Çizilmesi Halinde Çek Hamiline Vasfı mı Kazanır?  125
– Çek İkinci Kez Tedavüle Çıkmış ise, İlk Tedavül Sırasındaki Cirantaların Sorumluluğu Söz Konusu Olur mu?  125
– Çekten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti Davasında Borçlu, Takip Sırasındaki İtirazla Bağlı mıdır?  126
– Hesabı Kapatılmış Çek Takip Konusu Yapılabilir mi?  126
 ÇEK İBRAZININ TAKİP HUKUKU YÖNÜYLE SONUÇLARI  127
– Çekin İbraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları Nedir?  127
– İbrazında Karşılıksız Çıkan Çekle Hamil Başvuru Borçlularından Ne Gibi Talepte Bulunabilir?  128
– İbrazında Çeke Ödeme Yasağı Bulunduğundan Dolayı Ödenmeyen Çeke Dayanılarak İcra Takibine Geçilebilir mi?  129
– İbraz Üzerine Keşidecinin Ödeme Yasağına Uyan Bankanın Çek Arkasına Neler Yazması Gerekir?  129
– İbraz Edilen Çeki Düzenleyenin Men Etmesi Üzerine Hamil İhtiyati Haciz İsteminde Bulunabilir mi?  130
– Çekte İki Farklı Keşide Tarihinin Bulunması Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  132
– Çek Bedelinin Ödenmesindeki Usulsüzlük Nedeniyle Keşideciye Karşı Kimler Sorumlu Olur?  132
– İbraz Tarihi Bulunmayan Çekin Muhataba İbraz Edilmiş Sayılabilmesi İçin Koşul Nedir?  133
– İleri Tarihli Çek Ne Zaman Ödeme İçin İbraz Edilmelidir?  134
– İbraz Şerhi Çizilmiş Çekle Takip Yapılabilir mi?  134
– Yargıtay Kararları  135
 TAKİPTE YETKİLİ YER  140
– Çekle İlgili İcra Takibi Hangi Yerde Yapılabilir?  140
– Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Borca ve Yetkiye İtiraz Süresi Kaç Gündür?  141
– Yetki İtirazı Evrak Üzerinde İncelenebilir m?  142
– Takibin Türüne Göre Yetki İtirazı Nereye Yapılmalıdır?  142
– Takibe Yapılan Yetki İtirazında Borçlunun Yetkili Yeri Göstermesi Zorunlu mudur?  143
– Birden Çok Borçlulardan Birinin İkametgah İcrasındaki Takibe Borçlu İtiraz Etmemişse Diğer Borçlular Yönünden de İcra Dairesinin Yetkisi Kesinleşmiş Sayılacak mıdır?  143
– Yargıtay Kararları  143
 TAKİBE İTİRAZ  145
– Takibe Konulan Çekin Ödendiği Belgelenmişse Takibin İptali Gerekir mi?  145
– Çeke Dayalı Takibe Borçlunun İtirazı Takibi Durdurur mu?  146
– Borca İtiraz Halleri Uygulamada Neler Olabilmektedir?  146
– Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebepleri Değiştirilebilir mi?  147
– Çekle Yapılan Takibe Karşı Vaki İtirazın Şekli Nasıl, Süresi Ne Olmalıdır, İtiraz Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  147
– Çekle, Genel Haciz Yolu ile Takip Yapılabilir mi?  149
– Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Takibinde “Mükerrerlik” İtirazında Süre Var mıdır?  149
– Borçlu İtirazının İptali Davasının Açılması Süreye Tabi midir?  150
– İtirazın İptali Davası Kime Karşı Açılır?  150
– İtirazın İptali Davasının Amacı ve Konusu Nedir?  150
– Yargıtay Kararları  151
 BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU YÖNÜYLE ŞİKAYETİ  152
– Borçlu Şikayet Yoluyla Neyi İleri Sürebilir?  153
– Takip Tarihinden Sonrası İçin Faiz Oranı ve Niteliği Gösterilmeden Salt Faiz İsteminde Bulunulmasına Karşı Vaki Borçlu Şikayeti, Reddedilir mi?  154
– Çek Hakkındaki Şikayet Hangi Konuda İse, Bu Konu Mu İncelenecektir?  154
– Şikayet Süresi Kaç Gündür?  155
– Kambiyo Takibinde Borçlunun Genel Olarak Şikayet Şekli, Sonucu ve Süresiz Şikayet Nedir?  155
– Yargıtay Kararları  156
 ÇEK İÇERİĞİ YÖNÜYLE TAKİBİN İPTALİ  160
– Kısaltılmış Düzenleme Yeri Yazılı Çeke Göre Yapılan Takip Hangi Nedenle İptal Edilebilir?  160
– Düzenleme Tarihi Bulunmayan Çeke Dayalı Takip İptal Edilecek midir?  161
– Açık Çek Düzenlenmesi Mümkün müdür?  161
– Çek Üzerindeki Yazılar ile İmzanın Farklı Kişilere İlişkin Olması Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  161
– Cironun Tarihsiz Yapılması Ciroyu Geçersiz Kılar mı?  162
– Çekte Çift İmza ile Temsilin Gerektiği Durumda Düzeltme de Çift Paraf İmza ile mi Yapılmalıdır?  162
 ÇEKTE ZAMANAŞIMI  163
– Çekte Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?  163
– Hamilin Başvuru Haklarının Tabi Olduğu Çek Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Nedir?  164
– Zamanaşımını Kesen Nedenler Nelerdir?  164
– Zamanaşımının Sonuçları Nedir?  166
– Zamanaşımına Uğramış Çekin Hamili Hangi Başvuru Yollarından Yararlanabilir?  167
– Çek Bedelini Ödeyen Borçlunun Kendi Cirantasına Karşı Yaptığı Takipte Zamanaşımı Süresi Var mıdır?  168
– Yargıtay Kararları  169
 CİROLU ÇEKLERDE YETKİLİ HAMİL  182
– Ciro Zincirinde İmzası Bulunmayan Kişinin, Keşideciye Karşı Yetkili Hamil Sıfatıyla Takip Yapabilmesi Mümkün müdür?  183
– Çekin İbrazından Sonra Elden Teslimi ile Devir Alan Kişi Yetkili Hamil Sayılır mı?  183
– Takip Alacaklısına Dönüş Cirosu Bulunmayan Çekte Takip Alacaklısı Yetkili Hamil Sayılır mı?  184
– Hamiline Yazılı Çeki İbraz Eden Kişiye Ciro Yapılmamışsa, Bu Kişinin Çeki Takibe Koymasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  185
– Ciroda Muteber Olmayan İmzanın Varlığı Diğer İmzaların Geçerliliğini Etkiler mi?  185
– Çekin, Lehtardan Sonraki Ciranta Tarafından Keşideciye Karşı Takibe Konulması Olanağı Var mıdır?  186
– İlk Cironun Lehtarın Olmadığı Bir Çekin, Borçlu Cirosuyla Lehtara Yapılması ve Lehtarın da Takip Alacaklısına Ciro Yapması Suretiyle Takip Alacaklısı Borçlu Hakkında Takibe Geçebilir mi?  186
– Geriye Ciro ile Çeki Edinen Kişi, Bu Çeki Kendisine Ciro Edene Karşı Takibe Koyabilir mi?  187
– Çek Ciro ile Elden Çıkarıldıktan Sonra, Çeke Yetkili Hamil Olmak İçin Yeniden Teslimi Yeterli midir?  187
– Çek Bedelini Ödemiş Olan Ciranta, Kendisinden Önceki Çek Borçlularına Karşı Yetkili Hamil Sayılır mı?  188
– Çek Alacaklısı, Muhatap Banka Hakkında Takip Yapabilir mi?  188
– Çek Arka Yüzünde İbraz İmzasının Varlığı Muhatap Bankayı Takip Alacaklısı Sıfatını Verir mi?  188
– Çekte Birden Çok Lehtarın Bulunması ve Çekin Tek Bir Lehtarın Cirosu ile Takip Alacaklısına Geçmesi Yetkili Hamil Olmaya Yeterli midir?  189
– İbrazında Ödeme Yasağı Nedeniyle Ödenmeyen Çek, Takibe Konu Edilebilir mi?  189
– Yalnız İmza ile Yapılan Ciro, Takip Alacaklısını Yetkili Hamil Kılar mı?  190
– İsmi Çizilen Paraf Edilmeyen Lehtarın Keşideciye Karşı Takip Hakkı Var mıdır?  190
– Çek Hamili, Kendinden Önceki Cirantaya Karşı İcra Takibi Yapabilir mi?  191
– Beyaz Ciro ile Çeki Edinen Kişi, Yetkili Hamil Sayılır mı?  191
– Hamiline Yazılı Çeklerde Ciro Zincirinde İmza Yokluğu, Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Sayılmasını Engeller mi?  191
– Ciro Sıralamasında Yer Alan Alacaklının İbrazdan Sonra Teslimle Edindiği Çekle Keşideciye Karşı Takip Yapmasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  192
– Çek Lehtarın Cirosu ile Elden Çıkarıldıktan Sonra Çekin Teslimle Ama Ciro Edilmeden Lehtara Dönüşünde Lehtar Yetkili Hamil Sayılır mı?  192
– Ciro Edilemez Kaydının Varlığı Halinde, Lehtar Olmayan Takip Alacaklısı, Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Yetkili Hamil Sayılır mı?  193
– Hamiline Yazılı Çekte Ciro Zincirine Rağmen Hak Sadece Teslimle Geçer mi?  194
– Beyaz Ciro ile Edinilen Çekin Bankaya İbrazında Ciro Edilmesine Gerek Var mıdır?  194
– İbrazdan Önceki Ciroda Sadece İmzanın Varlığı Takipte Yetkili Hamil Olmaya Yeterli midir?  195
– Alacaklının Taraf Olmadığı Davada Verilen Çekin İptaline İlişkin Karar, Takip Yapmaya Engel Olur mu?  195
– Kısmi Ödeme İtirazında Bulunan Takip Borçlusunun Yetkili Hamil Olmadığı Şikayeti Dinlenir mi?  195
– Ciro Zincirinde Yer Alan Alacaklının İbrazdan Sonra Teslimle Edindiği Çekle Keşideciye Karşı Takip Yapmasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  196
– Tahsil Cirosuyla Çeke Hamil Olan Banka, Lehtar Ciranta ile Keşideciye Karşı Takip Yapmasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  196
– Lehtarın Kendinden Sonraki Cirantayı Takibe Hakkı Var mıdır?  197
– Çekin Arka Yüzüne Bedelin Ödememe Nedeninin Yazılmamış Olması Nedeniyle Hamil, Başvuru Hakkını Kaybetmiş Sayılır mı?  197
– Yargıtay Kararları  198
 İMZAYA İTİRAZ  214
– Takip Borçlusu Ciranta Keşidecinin İmzasının Sahteliğini İleri Sürebilir mi?  215
– Ciroda Ciranta İmzası Yeterli midir? Lehtar Kendinden Sonraki Cirantayı Takip Edebilir mi?  215
– Parmak İzi veya Mühürlü İmza ile Çeki Edinen Kişi Takipte Yetkili Hamil Sayılır mı?  216
– Keşideci, Hamile Karşı Lehtar İmzasının Sahte Olduğunu İleri Sürebilir mi?  217
– Paraf İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığı Araştırılmalı mıdır?  217
– Haksız İmza İnkarında Ne Gibi Yaptırım Uygulanacaktır?  217
– Hangi Durumda Borçlu Lehine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilir?  218
– Süresinde İbraz Edilmeyen Takibe Konu Çekte İmza İtirazının İncelenmesine Gerek Var mıdır?  218
– Yargıtay Kararları  219
 İHTİYATİ HACİZ  229
– İbrazdan Sonra Çeki Edinen Lehtar Hamil, Keşideci Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilir mi?  229
– İhtiyati Haciz Talebinde Bulunmanın Şartları ve İtiraz Nedir?  229
– İhtiyati Haciz Talebi Çekte Kimler Hakkında Bulunulabilir?  231
– Çekin Ödenmesinin Men Edilmesi Alacaklının İhtiyati Haczi İsteminin Reddini Sağlar mı?  231
– İhtiyati Haciz Kararı Çekin Zamanaşımına Girdiği Nedeniyle Kaldırılır mı?  231
– İhtiyati Hacze Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolu Var mıdır?  231
– İhtiyati Haciz Kararını Alan Alacaklının Hareket Şekli Ne Olmalıdır?  232
– İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtirazın Reddine İlişkin Karar Temyize Tabi midir?  232
– Yargıtay Kararları  232
 ÇEKLERDE CİRO  245
– Çek Arka Yüzündeki Tarihsiz Ciroların Varlığı Ciroyu Geçersiz Kılar mı?  245
– Bankaya İbraz Ciro Sayılıp, Bankayı Takip Alacaklısı Sıfatını Verir mi?  245
– Hamiline Yazılı Çekte Ciro İmzasının Sahteliğini Muhatap Araştırmak Zorunda mıdır?  246
– Hamiline Yazılı Çekte Ciro İmzasının Sahteliği Ceza Davasına Konu Edilmişse, Bu Husus Bekletici Sorun Olarak mı Kabul Edilecektir?  246
– Çekte Kısmi Ciro veya Muhatabın Cirosu Geçerli midir?  246
– Süresinde ibraz edilen çek hangi sebeplerle ödenmeyebilir?  247
– Tam ciro içerikli çek örneği nasıldır?  247
– Beyaz ciro içerikli çek örneği nasıldır?  247
– Hamiline yazılı çek ciro edilirse ne gibi bir hukuki sonuç doğurur?  248
– Çekte tahsil cirosu hangi amaçla yapılır?  249
– Çekte temlik cirosunun fonksiyonları nelerdir?  249
Üçüncü Bölüm
5941 s. ÇEK KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ
KABAHAT VE SUÇLAR
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA YER ALAN CEZA SORUMLULUĞU, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (m. 5)  251
– Anayasa Mahkemesi Kararı  256
– Yargıtay Kararları  269
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA DİĞER CEZA HÜKÜMLERİ  275
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA BELİRTİLEN ÇEK TÜRLERİ  288
– Çek Defterlerinin Bastırılması Esasları:  288
– Kim Hangi Tür Çek Kullanacaktır?  288
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA DURAKSAMA YARATAN KONULAR (Öğreti Görüşleri)  290
– Bankanın Yasal Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Ödenmesi İçin Hamilin İstemine Gerek Var mıdır?  290
– Hamil, Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Reddetmekle Temerrüde Düşmüş Sayılıp, Keşideci Dışındaki Çek Borçlularına Karşı Başvuru Hakkını Kaybedecek mıdır?  291
– Ödeme Yasağına Rağmen Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu Var mıdır?  292
– Lehtar İsminin Eksik Yazılması Çeki Hamile Yazılı Çek Haline Getirir mi?  292
Dördüncü Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
ÇEKLE İLGİLİ SORU VE YANITLAR
 Gayri Nakdi Kredi Nedir? Bankanın Yasal Çek Bedelini Ödeme Yükümü Gayri Nakdi Kredi Sayılır mı?  295
 Çekin Tedavüle Çıkarılması Ne Demektir? Tedavüle Çıkarıldıktan Sonra Keşidecinin Ölmesi, Ehliyetsizliğe Düşmesi Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  296
 Bankanın, Hamile Karşı Yükümlendiği Garanti Miktarını Ödemesi İçin Aranan Koşullar Nelerdir?  297
 Süresinde İbraz Edilen, Keşidecinin Men Talimatı Yüzünden Ödemeyen Bankaya Karşı Yükümlülük Bedelinin Ödenmesi Dava Yoluyla İstenebilir mi?  297
 Çekte İbraz Şerhi Var, İbraz Tarihi Yoksa Hamil Müracaat Hakkını Kaybeder mi?  298
 Süresinde İbraz Edilmeyen Çekle Kambiyo Yolu İle İcra Takibi Yapılabilir mi?  299
 Bankanın Çek Karnesi Verdiği Müşterisinin Nezdinde Bulunan Mevduatı Üzerinde Rehin Hakkı Var mıdır?  300
 Kambiyo İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra Çekteki Borcun Zamanaşımına Uğradığı İleri Sürüldüğünde Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Yasal Düzenleme Nedir?  300
 Çekte Zamanaşımını Kesen Sebepler Nelerdir?Dava Açılmasından Amaç Nedir?  301
 Hukukta Genel Olarak Alacağın Zamanaşımına Uğraması Ne Demektir?  302
 Bankada Kaybolan Çek İçin Bankanın Çek İptali Davası Açma Hakkı Var mıdır?  303
 Keşide Tarihi Tahrifatlı Çeke Dayanarak Hangi Tür Dava Açılabilir?  304
 Kambiyo Taahhüdünde Bulunabilmek İçin Vekaletnamede Açıkça Verilmiş Bir Yetkinin Varlığı Aranacak mıdır?  304
 Vekalet Sözleşmesi Nedir?Vekilin Kaç Türlü Temsil Yetkisi Vardır?  305
 Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takibe Karşı Hangi Nedenlerle ve Ne Süre İçinde İtiraz Edilebilir?  306
 Hak Düşürücü Şikayet ve İtiraz Süresi Süre Hangi Halde Uzar?  307
 Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmeden Hak Düşürücü Süre Başlamış Sayılır mı?  308
 Takip Şekline Uygun Düşmeyen Ödeme Emri Gönderilmesi Süresiz Şikayete mi Tabidir?  309
 İleride Verilecek Hizmetlere Karşılık İleri Tarihli Çek Verildiğinde Hizmetin Alınmadığı Sebebiyle Açılan Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Kimdedir?  309
 İcra kefiline karşı takibin koşulları nedir?  310
 Çekin keşide tarihindeki paraf imzanın keşideciye ait olmadığını ciranta hamile karşı ileri sürebilir mi?  311
 Çekteki paraf imzalı değişiklik hangi durumda geçerli olur?  312
 Çeke hamil olan banka kendisinden önceki cirantalara müracaat edebilir mi?  313
 Menfi tespit davasında haksız icra takibi yapan banka aleyhine hangi halde kötü niyet tazminatına hükmedilmez?  314
 Süresinde ibraz edilmeyen çekle yapılan kambiyo takibi hangi durumda iptal edilmez?  315
 Çekin vasfına karşı vaki şikayet üzerine duruşma açılması zorunlu mudur?  316
 Çekin karşılıksız kaldığı nedeniyle borçlu keşideci tarafından menfi tespit davası kimlere karşı açılır?  317
 Çekten doğan hakları düşmüş olsa bile hamil, sebepsiz zenginleşme davası açabilir mi?  318
 Uygulamaya yansıyan çeke ilişkin çekişmelerde ispat yükü kimdedir?  319
İLGİLİ MEVZUAT
1. 2004 s. İİK KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE, EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  321
2. 6102 s. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ÇEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  326
– Yargıtay Kararları  335
3. 6762 s. TÜRK TİCARET KANUNUNUN ÇEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  353
4. 5941 s. ÇEK KANUNU  362
5. 5326 s. KABAHATLER KANUNUNUN KANUN YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  377
Kaynakça  381
Kavram Dizini  383
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  387
 


Erhan Günay
Ocak 2019
92.50 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ocak 2020
59.90 TL
Sepete Ekle
İbrahim Hamdi Yasaman
Ocak 2020
100.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  5
Altıncı Baskıya Önsöz  7
Beşinci Baskıya Önsöz  9
Dördüncü Baskıya Önsöz  11
Üçüncü Baskıya Önsöz  13
Birinci Bölüm
6102 s. TİCARET KANUNU YÖNÜYLE "ÇEK"
 ÇEK NEDİR  25
– Bazı Kavramların Anlamı  26
 ÇEKİN UNSURLARI NELERDİR?  26
– Çek Kelimesi Zorunlu Unsurdur  26
– Çek Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi İçermelidir  27
– Ödeyecek Kişinin “Muhatabın” Ticaret Unvanını İçermelidir  28
– Ödeme Yerini İçermelidir  28
– Düzenlenme Tarihini ve Yerini İçermelidir  29
– Çek, Düzenleyenin İmzasını İçermelidir  31
– Yargıtay Kararları  33
 ÇEKTE BORÇLANMA EHLİYETİ NE DEMEKTİR?  34
– Gerçek Kişiler  34
– Vekil  34
– Temsil Yetkisi Olmayan Kişilerin Çek Düzenlemesi  35
– Ticaret Şirketleri  36
– Anonim Ortaklıklarda  36
– Limitet Ortaklıklarda  37
– Kolektif Ortaklıklarda  38
– Komandit Ortaklıklarda  38
– Adi Ortaklıklarda  38
 ÇEKE UYGULANACAK POLİÇE HÜKÜMLERİ HANGİLERİDİR?  40
 ÇEKLERDE ÖDEME VE İBRAZ NASIL YAPILIR?  52
– Çekin Görüldüğünde Ödenmesi  52
– Ödeme İçin İbraz Yeri  53
– Çekin İbraz Süreleri  54
– İbraz Süresinin Mücbir Sebeple Geçirilmesi  55
– İbraz Sürelerinin Başlangıcı  56
 ÇEK KİMİN LEHİNE ÇEKİLEBİLİR?  56
– Hamile Yazılı Çekte Yetkili Hamil  57
 ÖZEL ÖDEME ŞEKLİNE BAĞLI OLARAK ÇEKLER KAÇ ÇEŞİTTİR?  58
– Normal Çekler  58
– Çizgili Çekler  58
– Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek  59
– Hatır Çeki Nedir?  60
 ÖDEMEME HALİNDE BAŞVURU HAKLARI VE KAPSAMI NEDİR?  61
– Hamilin Başvurma Hakları ve Ödememe Halinin Tespiti Şekli:  61
– İbraz Tarihinin Yazdırılması  61
– İbraz Etmemenin Sonuçları  62
– Protesto  63
– Başvurma Hakkının Kapsamı  66
– Çekte Başvuru Hakkına İlişkin Zamanaşımı:  66
 ÇEKTEN CAYMA VE ÇEKİ ÖDEMEKTEN MEN NEDİR?  67
– Çekten Cayma  67
– Çeki Ödemekten Men  68
 ÇEKİN İRADE DIŞINDA ELDEN ÇIKMASI  69
– Çekin Keşidecinin Elinde İken Kaybolması  69
– Çekin Hamilin Elinden İrade Dışı Çıkması  70
– Çekin Zayii Nedeniyle İade Davası Açılması  72
– Çekin Zayii Nedeniyle İptal İsteminde Bulunulması  73
– İhtar İçeriği  74
– Çekin Getirilmesi Süresi  74
– İlan  75
– Kanıtlama Şekli  75
– İptal Kararının Verilmesi  75
– Yargıtay Kararları  75
 CİRO İLE EDİNİLEN ÇEKİ İBRAZ SÜRESİ İÇİNDE ZAYİ EDEN HAMİLİN BAŞVURU HAKKINI KORUMASI İÇİN HUKUKİ YOL VAR MIDIR?  90
 SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ ÇEKİN ÖDENMESİNDEN BANKA SORUMLU MUDUR?  91
 EKSİK ÇEK TUTARINA KARŞILIK VAR OLAN KREDİ HESABINDAN KULLANDIRMAYAN BANKANIN KARŞILIKSIZ İŞLEMİNDEN DOLAYI TAZMİNAT SORUMLULUĞU VAR MIDIR?  93
 ÇEKLERDE DEVİR NASIL YAPILIR?  94
– Çekin Devredilebilirliği  94
– Genel Olarak Çekte Ciro Şekli  94
– Cironun Hükümleri  96
– Cironun Çeşitleri  97
– Tahsil Cirosu  97
– Temlik Cirosu  99
– Tahsil Cirosu ile Temlik Cirosu Farkı  99
– Rehin Cirosu  100
– Ciroların Bankaca İncelenmesi  100
– Emre Yazılı Çekteki Ciroların Tahkiki  100
– Nama Yazılı Çekteki Ciroların Tahkiki  101
– Hamile Yazılı Çeklerde Ciroların Tahkiki  102
 HAK SAHİPLİĞİNİ İSPAT GÖREVİ  104
– Beyaz Ciro Nedir?  104
– Tam Ciro Nedir?  105
– Ciro Zincirinde Ciroların Tam ya da Beyaz Ciro Olmasının Önemi Var mıdır?  105
– Bir Beyaz Ciroyu Diğer Bir Ciro İzlerse, Çek Nasıl Edinilmiş Sayılır?  105
– Yargıtay Kararları  105
 ÇEKTE SORUMLULUK NEDİR?  105
– Yargıtay Kararları  107
İkinci Bölüm
KAMBİYO TAKİBİNE İLİŞKİN
ÇEK UYGULAMASI (Soru ve yanıtlarıyla)
 SORUMLULUK  113
– Çek Üzerinde “Teminat Çekidir” Kaydı Vardır. Bu Çek İcra Takibine Konulabilir mi?  113
– Çekteki İmza Şirket Temsilcisine Ait Değildir. İyi Niyetli Hamile Karşı Şirketin Sorumluluğu Var mıdır?  114
– Çek Ortaklık Unvanı Altında İmza Edilmiştir. Bu Çekle İmzacı Kişiye Karşı Takibe Geçildiğinde Ortaklık Bu Çekten Sorumlu mudur?  114
– Azledilen Şirket Vekili Tarafından İmzalanmış Çekte Hamil, Şirket Hakkında Takip Yapabilir mi?  116
– Çek Düzenlemeye Yetki Verilmemiş Olan Vekilin Düzenlediği Çekten Dolayı Vekil Eden Sorumlu mudur?  116
– Çeki İmzalayan Kişi Çek Hesabı Sahibi Değilse, Çek Bedelinin Ödenmesinden Sorumlu mudur?  116
– Çek Üzerinde Hatır Çeki İbaresi Yazılıdır. Bu Çek Takibe Konu Edilebilir mi?  117
– Çekin Kaybolması Nedeniyle İptal Kararı Alınmıştır. Alacaklı Kime Karşı Ne Gibi Bir Talepte Bulunabilir?  118
– Yırtılmış ve Yapıştırılmış Çek Takibe Konu Edilmiştir. Yapılan Takip Uygun mudur?  118
– Çekteki Yazıların Ayrı Kalem Mahsulü Olması veya Keşideci Tarafından Yazılmamış Olduğu İtirazı Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  119
– Çekte İki Farklı Keşide Tarihi Yazılıdır. Bu Çekten Dolayı Düzenleyen Sorumlu mudur?  119
– Çekteki Bedelin Rakam ve Yazılı Bölümünün Farklı Olması Halinde Bu Çek Takibe Konu Edilebilir mi?  120
– Çek Bedeli İbraz Olunmadan Ödenmiştir. Çekin Daha Sonra Başkası Eline Geçmesi Yüzünden Keşideci Bedeli Yine Ödemek Zorunda Kalmıştır. Kimler Keşideciye Karşı Sorumludur?  120
– Çekte Aval Veren Kişinin Sorumluluğu Var mıdır?  120
– Çek Bedelini Ödemiş Olan Ciranta Kime Karşı Kambiyo Takibinde Bulunabilir?  123
– Keşide Yeri Bulunmayan Çekle Yapılan Takibe Karşı Çek Bedelinin Ödendiği İtirazı Üzerine Çekin Kambiyo Vasfı Tartışılır mı?  124
– Tedbir Kararında Taraf Olmayan Ciranta Hamil, Bankaca Ödenmeyen Çeki Takibe Koyabilir mi?  124
– Ciro Zincirindeki Çizilmeler, Hamil Lehtarın Keşideciyi Takip Etmesini Engeller mi?  125
– Lehtar İsminin Çizilmesi Halinde Çek Hamiline Vasfı mı Kazanır?  125
– Çek İkinci Kez Tedavüle Çıkmış ise, İlk Tedavül Sırasındaki Cirantaların Sorumluluğu Söz Konusu Olur mu?  125
– Çekten Dolayı Borçlu Olmadığının Tespiti Davasında Borçlu, Takip Sırasındaki İtirazla Bağlı mıdır?  126
– Hesabı Kapatılmış Çek Takip Konusu Yapılabilir mi?  126
 ÇEK İBRAZININ TAKİP HUKUKU YÖNÜYLE SONUÇLARI  127
– Çekin İbraz Edilmesi veya Edilmemesinin Sonuçları Nedir?  127
– İbrazında Karşılıksız Çıkan Çekle Hamil Başvuru Borçlularından Ne Gibi Talepte Bulunabilir?  128
– İbrazında Çeke Ödeme Yasağı Bulunduğundan Dolayı Ödenmeyen Çeke Dayanılarak İcra Takibine Geçilebilir mi?  129
– İbraz Üzerine Keşidecinin Ödeme Yasağına Uyan Bankanın Çek Arkasına Neler Yazması Gerekir?  129
– İbraz Edilen Çeki Düzenleyenin Men Etmesi Üzerine Hamil İhtiyati Haciz İsteminde Bulunabilir mi?  130
– Çekte İki Farklı Keşide Tarihinin Bulunması Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  132
– Çek Bedelinin Ödenmesindeki Usulsüzlük Nedeniyle Keşideciye Karşı Kimler Sorumlu Olur?  132
– İbraz Tarihi Bulunmayan Çekin Muhataba İbraz Edilmiş Sayılabilmesi İçin Koşul Nedir?  133
– İleri Tarihli Çek Ne Zaman Ödeme İçin İbraz Edilmelidir?  134
– İbraz Şerhi Çizilmiş Çekle Takip Yapılabilir mi?  134
– Yargıtay Kararları  135
 TAKİPTE YETKİLİ YER  140
– Çekle İlgili İcra Takibi Hangi Yerde Yapılabilir?  140
– Kambiyo Senedine Dayalı Takipte Borca ve Yetkiye İtiraz Süresi Kaç Gündür?  141
– Yetki İtirazı Evrak Üzerinde İncelenebilir m?  142
– Takibin Türüne Göre Yetki İtirazı Nereye Yapılmalıdır?  142
– Takibe Yapılan Yetki İtirazında Borçlunun Yetkili Yeri Göstermesi Zorunlu mudur?  143
– Birden Çok Borçlulardan Birinin İkametgah İcrasındaki Takibe Borçlu İtiraz Etmemişse Diğer Borçlular Yönünden de İcra Dairesinin Yetkisi Kesinleşmiş Sayılacak mıdır?  143
– Yargıtay Kararları  143
 TAKİBE İTİRAZ  145
– Takibe Konulan Çekin Ödendiği Belgelenmişse Takibin İptali Gerekir mi?  145
– Çeke Dayalı Takibe Borçlunun İtirazı Takibi Durdurur mu?  146
– Borca İtiraz Halleri Uygulamada Neler Olabilmektedir?  146
– Senet Metninden Anlaşılanlar Dışında İtiraz Sebepleri Değiştirilebilir mi?  147
– Çekle Yapılan Takibe Karşı Vaki İtirazın Şekli Nasıl, Süresi Ne Olmalıdır, İtiraz Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?  147
– Çekle, Genel Haciz Yolu ile Takip Yapılabilir mi?  149
– Kambiyo Senedine Mahsus Haciz Takibinde “Mükerrerlik” İtirazında Süre Var mıdır?  149
– Borçlu İtirazının İptali Davasının Açılması Süreye Tabi midir?  150
– İtirazın İptali Davası Kime Karşı Açılır?  150
– İtirazın İptali Davasının Amacı ve Konusu Nedir?  150
– Yargıtay Kararları  151
 BORÇLUNUN KAMBİYO HUKUKU YÖNÜYLE ŞİKAYETİ  152
– Borçlu Şikayet Yoluyla Neyi İleri Sürebilir?  153
– Takip Tarihinden Sonrası İçin Faiz Oranı ve Niteliği Gösterilmeden Salt Faiz İsteminde Bulunulmasına Karşı Vaki Borçlu Şikayeti, Reddedilir mi?  154
– Çek Hakkındaki Şikayet Hangi Konuda İse, Bu Konu Mu İncelenecektir?  154
– Şikayet Süresi Kaç Gündür?  155
– Kambiyo Takibinde Borçlunun Genel Olarak Şikayet Şekli, Sonucu ve Süresiz Şikayet Nedir?  155
– Yargıtay Kararları  156
 ÇEK İÇERİĞİ YÖNÜYLE TAKİBİN İPTALİ  160
– Kısaltılmış Düzenleme Yeri Yazılı Çeke Göre Yapılan Takip Hangi Nedenle İptal Edilebilir?  160
– Düzenleme Tarihi Bulunmayan Çeke Dayalı Takip İptal Edilecek midir?  161
– Açık Çek Düzenlenmesi Mümkün müdür?  161
– Çek Üzerindeki Yazılar ile İmzanın Farklı Kişilere İlişkin Olması Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  161
– Cironun Tarihsiz Yapılması Ciroyu Geçersiz Kılar mı?  162
– Çekte Çift İmza ile Temsilin Gerektiği Durumda Düzeltme de Çift Paraf İmza ile mi Yapılmalıdır?  162
 ÇEKTE ZAMANAŞIMI  163
– Çekte Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?  163
– Hamilin Başvuru Haklarının Tabi Olduğu Çek Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı Nedir?  164
– Zamanaşımını Kesen Nedenler Nelerdir?  164
– Zamanaşımının Sonuçları Nedir?  166
– Zamanaşımına Uğramış Çekin Hamili Hangi Başvuru Yollarından Yararlanabilir?  167
– Çek Bedelini Ödeyen Borçlunun Kendi Cirantasına Karşı Yaptığı Takipte Zamanaşımı Süresi Var mıdır?  168
– Yargıtay Kararları  169
 CİROLU ÇEKLERDE YETKİLİ HAMİL  182
– Ciro Zincirinde İmzası Bulunmayan Kişinin, Keşideciye Karşı Yetkili Hamil Sıfatıyla Takip Yapabilmesi Mümkün müdür?  183
– Çekin İbrazından Sonra Elden Teslimi ile Devir Alan Kişi Yetkili Hamil Sayılır mı?  183
– Takip Alacaklısına Dönüş Cirosu Bulunmayan Çekte Takip Alacaklısı Yetkili Hamil Sayılır mı?  184
– Hamiline Yazılı Çeki İbraz Eden Kişiye Ciro Yapılmamışsa, Bu Kişinin Çeki Takibe Koymasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  185
– Ciroda Muteber Olmayan İmzanın Varlığı Diğer İmzaların Geçerliliğini Etkiler mi?  185
– Çekin, Lehtardan Sonraki Ciranta Tarafından Keşideciye Karşı Takibe Konulması Olanağı Var mıdır?  186
– İlk Cironun Lehtarın Olmadığı Bir Çekin, Borçlu Cirosuyla Lehtara Yapılması ve Lehtarın da Takip Alacaklısına Ciro Yapması Suretiyle Takip Alacaklısı Borçlu Hakkında Takibe Geçebilir mi?  186
– Geriye Ciro ile Çeki Edinen Kişi, Bu Çeki Kendisine Ciro Edene Karşı Takibe Koyabilir mi?  187
– Çek Ciro ile Elden Çıkarıldıktan Sonra, Çeke Yetkili Hamil Olmak İçin Yeniden Teslimi Yeterli midir?  187
– Çek Bedelini Ödemiş Olan Ciranta, Kendisinden Önceki Çek Borçlularına Karşı Yetkili Hamil Sayılır mı?  188
– Çek Alacaklısı, Muhatap Banka Hakkında Takip Yapabilir mi?  188
– Çek Arka Yüzünde İbraz İmzasının Varlığı Muhatap Bankayı Takip Alacaklısı Sıfatını Verir mi?  188
– Çekte Birden Çok Lehtarın Bulunması ve Çekin Tek Bir Lehtarın Cirosu ile Takip Alacaklısına Geçmesi Yetkili Hamil Olmaya Yeterli midir?  189
– İbrazında Ödeme Yasağı Nedeniyle Ödenmeyen Çek, Takibe Konu Edilebilir mi?  189
– Yalnız İmza ile Yapılan Ciro, Takip Alacaklısını Yetkili Hamil Kılar mı?  190
– İsmi Çizilen Paraf Edilmeyen Lehtarın Keşideciye Karşı Takip Hakkı Var mıdır?  190
– Çek Hamili, Kendinden Önceki Cirantaya Karşı İcra Takibi Yapabilir mi?  191
– Beyaz Ciro ile Çeki Edinen Kişi, Yetkili Hamil Sayılır mı?  191
– Hamiline Yazılı Çeklerde Ciro Zincirinde İmza Yokluğu, Takip Alacaklısının Yetkili Hamil Sayılmasını Engeller mi?  191
– Ciro Sıralamasında Yer Alan Alacaklının İbrazdan Sonra Teslimle Edindiği Çekle Keşideciye Karşı Takip Yapmasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  192
– Çek Lehtarın Cirosu ile Elden Çıkarıldıktan Sonra Çekin Teslimle Ama Ciro Edilmeden Lehtara Dönüşünde Lehtar Yetkili Hamil Sayılır mı?  192
– Ciro Edilemez Kaydının Varlığı Halinde, Lehtar Olmayan Takip Alacaklısı, Keşideciye Karşı Başlattığı Takipte Yetkili Hamil Sayılır mı?  193
– Hamiline Yazılı Çekte Ciro Zincirine Rağmen Hak Sadece Teslimle Geçer mi?  194
– Beyaz Ciro ile Edinilen Çekin Bankaya İbrazında Ciro Edilmesine Gerek Var mıdır?  194
– İbrazdan Önceki Ciroda Sadece İmzanın Varlığı Takipte Yetkili Hamil Olmaya Yeterli midir?  195
– Alacaklının Taraf Olmadığı Davada Verilen Çekin İptaline İlişkin Karar, Takip Yapmaya Engel Olur mu?  195
– Kısmi Ödeme İtirazında Bulunan Takip Borçlusunun Yetkili Hamil Olmadığı Şikayeti Dinlenir mi?  195
– Ciro Zincirinde Yer Alan Alacaklının İbrazdan Sonra Teslimle Edindiği Çekle Keşideciye Karşı Takip Yapmasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  196
– Tahsil Cirosuyla Çeke Hamil Olan Banka, Lehtar Ciranta ile Keşideciye Karşı Takip Yapmasında Yetkili Hamil Sayılır mı?  196
– Lehtarın Kendinden Sonraki Cirantayı Takibe Hakkı Var mıdır?  197
– Çekin Arka Yüzüne Bedelin Ödememe Nedeninin Yazılmamış Olması Nedeniyle Hamil, Başvuru Hakkını Kaybetmiş Sayılır mı?  197
– Yargıtay Kararları  198
 İMZAYA İTİRAZ  214
– Takip Borçlusu Ciranta Keşidecinin İmzasının Sahteliğini İleri Sürebilir mi?  215
– Ciroda Ciranta İmzası Yeterli midir? Lehtar Kendinden Sonraki Cirantayı Takip Edebilir mi?  215
– Parmak İzi veya Mühürlü İmza ile Çeki Edinen Kişi Takipte Yetkili Hamil Sayılır mı?  216
– Keşideci, Hamile Karşı Lehtar İmzasının Sahte Olduğunu İleri Sürebilir mi?  217
– Paraf İmzanın Borçluya Ait Olup Olmadığı Araştırılmalı mıdır?  217
– Haksız İmza İnkarında Ne Gibi Yaptırım Uygulanacaktır?  217
– Hangi Durumda Borçlu Lehine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilir?  218
– Süresinde İbraz Edilmeyen Takibe Konu Çekte İmza İtirazının İncelenmesine Gerek Var mıdır?  218
– Yargıtay Kararları  219
 İHTİYATİ HACİZ  229
– İbrazdan Sonra Çeki Edinen Lehtar Hamil, Keşideci Borçlu Aleyhine İhtiyati Haciz Talebinde Bulunabilir mi?  229
– İhtiyati Haciz Talebinde Bulunmanın Şartları ve İtiraz Nedir?  229
– İhtiyati Haciz Talebi Çekte Kimler Hakkında Bulunulabilir?  231
– Çekin Ödenmesinin Men Edilmesi Alacaklının İhtiyati Haczi İsteminin Reddini Sağlar mı?  231
– İhtiyati Haciz Kararı Çekin Zamanaşımına Girdiği Nedeniyle Kaldırılır mı?  231
– İhtiyati Hacze Karşı Yapılan İtiraz Üzerine Verilen Karara Karşı Kanun Yolu Var mıdır?  231
– İhtiyati Haciz Kararını Alan Alacaklının Hareket Şekli Ne Olmalıdır?  232
– İhtiyati Haciz Kararına Yapılan İtirazın Reddine İlişkin Karar Temyize Tabi midir?  232
– Yargıtay Kararları  232
 ÇEKLERDE CİRO  245
– Çek Arka Yüzündeki Tarihsiz Ciroların Varlığı Ciroyu Geçersiz Kılar mı?  245
– Bankaya İbraz Ciro Sayılıp, Bankayı Takip Alacaklısı Sıfatını Verir mi?  245
– Hamiline Yazılı Çekte Ciro İmzasının Sahteliğini Muhatap Araştırmak Zorunda mıdır?  246
– Hamiline Yazılı Çekte Ciro İmzasının Sahteliği Ceza Davasına Konu Edilmişse, Bu Husus Bekletici Sorun Olarak mı Kabul Edilecektir?  246
– Çekte Kısmi Ciro veya Muhatabın Cirosu Geçerli midir?  246
– Süresinde ibraz edilen çek hangi sebeplerle ödenmeyebilir?  247
– Tam ciro içerikli çek örneği nasıldır?  247
– Beyaz ciro içerikli çek örneği nasıldır?  247
– Hamiline yazılı çek ciro edilirse ne gibi bir hukuki sonuç doğurur?  248
– Çekte tahsil cirosu hangi amaçla yapılır?  249
– Çekte temlik cirosunun fonksiyonları nelerdir?  249
Üçüncü Bölüm
5941 s. ÇEK KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ
KABAHAT VE SUÇLAR
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA YER ALAN CEZA SORUMLULUĞU, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMA YASAĞI (m. 5)  251
– Anayasa Mahkemesi Kararı  256
– Yargıtay Kararları  269
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA DİĞER CEZA HÜKÜMLERİ  275
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA BELİRTİLEN ÇEK TÜRLERİ  288
– Çek Defterlerinin Bastırılması Esasları:  288
– Kim Hangi Tür Çek Kullanacaktır?  288
 5941 s. ÇEK KANUNUNDA DURAKSAMA YARATAN KONULAR (Öğreti Görüşleri)  290
– Bankanın Yasal Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Ödenmesi İçin Hamilin İstemine Gerek Var mıdır?  290
– Hamil, Bankanın Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarı Reddetmekle Temerrüde Düşmüş Sayılıp, Keşideci Dışındaki Çek Borçlularına Karşı Başvuru Hakkını Kaybedecek mıdır?  291
– Ödeme Yasağına Rağmen Çeki Ödeyen Bankanın Sorumluluğu Var mıdır?  292
– Lehtar İsminin Eksik Yazılması Çeki Hamile Yazılı Çek Haline Getirir mi?  292
Dördüncü Bölüm
YARGITAY KARARLARI EŞLİĞİNDE
ÇEKLE İLGİLİ SORU VE YANITLAR
 Gayri Nakdi Kredi Nedir? Bankanın Yasal Çek Bedelini Ödeme Yükümü Gayri Nakdi Kredi Sayılır mı?  295
 Çekin Tedavüle Çıkarılması Ne Demektir? Tedavüle Çıkarıldıktan Sonra Keşidecinin Ölmesi, Ehliyetsizliğe Düşmesi Çekin Geçerliliğini Etkiler mi?  296
 Bankanın, Hamile Karşı Yükümlendiği Garanti Miktarını Ödemesi İçin Aranan Koşullar Nelerdir?  297
 Süresinde İbraz Edilen, Keşidecinin Men Talimatı Yüzünden Ödemeyen Bankaya Karşı Yükümlülük Bedelinin Ödenmesi Dava Yoluyla İstenebilir mi?  297
 Çekte İbraz Şerhi Var, İbraz Tarihi Yoksa Hamil Müracaat Hakkını Kaybeder mi?  298
 Süresinde İbraz Edilmeyen Çekle Kambiyo Yolu İle İcra Takibi Yapılabilir mi?  299
 Bankanın Çek Karnesi Verdiği Müşterisinin Nezdinde Bulunan Mevduatı Üzerinde Rehin Hakkı Var mıdır?  300
 Kambiyo İcra Takibinin Kesinleşmesinden Sonra Çekteki Borcun Zamanaşımına Uğradığı İleri Sürüldüğünde Zamanaşımı Sürelerine İlişkin Yasal Düzenleme Nedir?  300
 Çekte Zamanaşımını Kesen Sebepler Nelerdir?Dava Açılmasından Amaç Nedir?  301
 Hukukta Genel Olarak Alacağın Zamanaşımına Uğraması Ne Demektir?  302
 Bankada Kaybolan Çek İçin Bankanın Çek İptali Davası Açma Hakkı Var mıdır?  303
 Keşide Tarihi Tahrifatlı Çeke Dayanarak Hangi Tür Dava Açılabilir?  304
 Kambiyo Taahhüdünde Bulunabilmek İçin Vekaletnamede Açıkça Verilmiş Bir Yetkinin Varlığı Aranacak mıdır?  304
 Vekalet Sözleşmesi Nedir?Vekilin Kaç Türlü Temsil Yetkisi Vardır?  305
 Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu İle Yapılan Takibe Karşı Hangi Nedenlerle ve Ne Süre İçinde İtiraz Edilebilir?  306
 Hak Düşürücü Şikayet ve İtiraz Süresi Süre Hangi Halde Uzar?  307
 Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmeden Hak Düşürücü Süre Başlamış Sayılır mı?  308
 Takip Şekline Uygun Düşmeyen Ödeme Emri Gönderilmesi Süresiz Şikayete mi Tabidir?  309
 İleride Verilecek Hizmetlere Karşılık İleri Tarihli Çek Verildiğinde Hizmetin Alınmadığı Sebebiyle Açılan Menfi Tespit Davasında İspat Yükü Kimdedir?  309
 İcra kefiline karşı takibin koşulları nedir?  310
 Çekin keşide tarihindeki paraf imzanın keşideciye ait olmadığını ciranta hamile karşı ileri sürebilir mi?  311
 Çekteki paraf imzalı değişiklik hangi durumda geçerli olur?  312
 Çeke hamil olan banka kendisinden önceki cirantalara müracaat edebilir mi?  313
 Menfi tespit davasında haksız icra takibi yapan banka aleyhine hangi halde kötü niyet tazminatına hükmedilmez?  314
 Süresinde ibraz edilmeyen çekle yapılan kambiyo takibi hangi durumda iptal edilmez?  315
 Çekin vasfına karşı vaki şikayet üzerine duruşma açılması zorunlu mudur?  316
 Çekin karşılıksız kaldığı nedeniyle borçlu keşideci tarafından menfi tespit davası kimlere karşı açılır?  317
 Çekten doğan hakları düşmüş olsa bile hamil, sebepsiz zenginleşme davası açabilir mi?  318
 Uygulamaya yansıyan çeke ilişkin çekişmelerde ispat yükü kimdedir?  319
İLGİLİ MEVZUAT
1. 2004 s. İİK KAMBİYO SENETLERİ (ÇEK, POLİÇE, EMRE MUHARRER SENET) HAKKINDAKİ HUSUSİ TAKİP USULLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  321
2. 6102 s. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ÇEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  326
– Yargıtay Kararları  335
3. 6762 s. TÜRK TİCARET KANUNUNUN ÇEKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  353
4. 5941 s. ÇEK KANUNU  362
5. 5326 s. KABAHATLER KANUNUNUN KANUN YOLUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ  377
Kaynakça  381
Kavram Dizini  383
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  387
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020