Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
İcra ve İflas Kanunu
(5 Cilt)
Mart 2020 / 6. Baskı / 7032 Syf.
Fiyatı: 1350.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 5. Şubat 2016 950.00 TL 850.00 TL (%11)Sepete Ekle
 4. Ağustos 2013 650.00 TL 299.00 TL (%54)Sepete Ekle
 2. Ekim 2010 365.50 TL 49.90 TL (%87)Sepete Ekle
   

Eserde, İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir.

Bu baskıda itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, konkordato, sıra cetveli ve icra iflas suçları ile ilgili kısımlar açıklama ve içtihat yönünden oldukça genişletilip, güncellenerek, uygulayıcının "takip hukuku" ile ilgili teorik bilgi ve içtihat yönünden tüm ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmıştır.

Uzun süreli icra mahkemesi hakimliği yapan yazarın çalışmasında, okyanus olarak nitelenmesi mümkün olan "takip hukuku" alanında ortaya çıkan ve akademik çevrelerin dikkatini çekmeyen; temyiz yolu kapalı olduğu için yüksek yargı kararlarına konu olmayan pek çok konu ile ilgili fiili uygulama ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Eserin içeriği tamamen uygulamaya yönelik olduğu için farklı akademik görüşlerden ziyade Yargıtay'ın uygulama ve görüşleri ön plana çıkarılmış; altıncı baskıya kadar, Yargıtay içtihatlarından yeni ve özelliği olanlar tercih edilmiş, lüzumsuz tekrardan kaçınmak amacıyla, önceki baskılardaki benzer ve eski tarihli içtihatlar ayıklanarak "görüş değiştirilen" içtihatlara yer verilmemiştir.

Konu Başlıkları
Cilt 1: 1. md – 67. md
Cilt 2: 67. md – 97. md
Cilt 3: 97–a. md – 169. md
Cilt 4: 169–a. md – 269. md
Cilt 5: 269–a. md – 367. md
Barkod: 9789750259586
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 7032
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -
Takım: 5 Cilt

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bap
TEŞKİLAT VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 1: İcra Daireleri  25
AÇIKLAMALAR  26
İÇTİHATLAR  27
Madde 2: İflas Daireleri  29
AÇIKLAMALAR  29
İÇTİHATLAR  29
Madde 3: İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi  30
AÇIKLAMALAR  30
Madde 4: İcra Mahkemesinin Görev ve Yetki Alanı  30
AÇIKLAMALAR  31
İÇTİHATLAR  34
I. Asıl İcra Dairesinin Bağlı Bulunduğu İcra Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerlerle İlgili İçtihatlar  36
II. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevine Giren İşlerle İlgili İçtihatlar  46
III. Genel Mahkemelerin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar  53
IV. İş Mahkemesinin Görevli Olduğu İşlerle İlgili İçtihatlar  61
V. Talimat İcra Dairesinin Bağlı Olduğu İcra Mahkemesinin Bakacağı İşlerle ilgili İçtihatlar  63
Madde 5: İcra ve İflas Memurlarının Hukuki Sorumluluğu  65
AÇIKLAMALAR  65
İÇTİHATLAR  67
Madde 6: İcra ve İflas Memurlarının Zimmeti  70
AÇIKLAMALAR  71
İÇTİHATLAR  71
Madde 7: Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı  72
AÇIKLAMALAR  72
İÇTİHATLAR  72
Madde 8: Tutanaklar  73
AÇIKLAMALAR  73
İÇTİHATLAR  75
Madde 8/a: Elektronik İşlemler  84
AÇIKLAMALAR  85
Madde 9: Paranın Ödenmesi ve Değerli Eşyanın Muhafazası  87
AÇIKLAMALAR  88
İÇTİHATLAR  89
Madde 10: İcra ve İflas Memurlarının Kendi ve Yakınlarının İşlerini Görme Yasağı  90
AÇIKLAMALAR  90
Madde 10/a: İcra Mahkemesi Hâkiminin Reddi  91
AÇIKLAMALAR  91
İÇTİHATLAR  94
Madde 11: İcra Hakimi ile İcra ve İflas Memurlarının Akit Yapma Yasağı  97
AÇIKLAMALAR  97
Madde 12: İcra Dairesine Ödeme  98
Madde 13: İcra ve İflas Dairelerinin Denetim ve Gözetimi  98
AÇIKLAMALAR  98
Madde 13/a: Cumhuriyet Savcılarının İcra ve İflas Dairelerini Denetlemesi  102
AÇIKLAMALAR  103
Madde 14. Yönetmelik ve Yargıtay kararları  104
AÇIKLAMALAR  105
Madde 15: İcra ve İflas Harçları ile Adli Yardım  105
AÇIKLAMALAR  105
I. İcra Harçları  108
II. İflas Harçları  116
III. İcra ve İflas Giderleri  117
A. İcra Giderleri  117
B. İflas Giderleri  117
İçtihatlar  118
Harçla İlgili Genel İçtihatlar  118
Varlık Yönetim Şirketlerine İlişkin Harçlarla İlgili İçtihatlar  137
Bankalardan Harç Alınıp Alınmayacağı ile İlgili İçtihatlar  139
Tellallık Harcı ile İlgili İçtihatlar  143
IV. İcra Takiplerinde Adli Yardım  144
İçtihatlar  147
Madde 16: Şikayet  147
AÇIKLAMALAR  148
I. Şikayetin Konusu  148
II. Şikayet Nedenleri  150
İçtihatlar  150
III. Şikayetin Tarafları  168
A. Şikayet Eden (Müşteki)  168
İçtihatlar  169
İhalenin Feshiyle İlgili İçtihat Özetleri  182
B. Şikayet Edilen (Karşı Taraf)  185
İçtihatlar  186
IV. Şikayet Süresi  190
A. Süreli Şikayet Sebepleri  190
İçtihatlar  191
B. Süresiz Şikayet Halleri (İİK. m.16/2)  206
İçtihatlar  208
V. Şikayette Takip Edilecek Usul  225
İçtihatlar  226
Madde 17: Şikayet Üzerine İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar  234
AÇIKLAMALAR  234
I. Şikâyetin Kabulü  234
II. Şikâyetin Reddi  236
III. Şikayetin Konusuz Kalması Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığı  236
İÇTİHATLAR  236
Madde 18: İcra Hukuk Mahkemesinde Yargılama Usulü  251
AÇIKLAMALAR  251
I. İcra Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı  251
İçtihatlar  252
II. İcra Hukuk Mahkemesinde Yetki  258
İçtihatlar  259
III. İcra Mahkemesinde Dava Ehliyeti  262
A. Dava Ehliyeti  262
İçtihatlar  262
B. Sıfat Ehliyeti  269
İçtihatlar  270
IV. Hukuki Nitelendirme  278
İçtihatlar  279
V. Basit Yargılama Usulü  284
İçtihatlar  287
VI. İcra Mahkemesinde Duruşmalı ya da Duruşmasız Olarak Karara Bağlanacak «Şikayet» veya «Davalar»  304
A. “Duruşma Yapıp Yapmama” Konusu, İcra Mahkemesinin Takdirinde Olan İşler  305
İçtihatlar  306
B. İcra Mahkemesinin “Evrak Üzerinde” Karar Vereceği Uyuşmazlıklar  309
C. İcra Mahkemesinde Mutlaka Duruşmalı Görülecek İşler  310
İçtihatlar  311
D. İcra Hukuk Mahkemesinde Tanık, BilirkişiKeşif ve Yemin Delillerinin Geçerli Olduğu İşler  322
İçtihatlar  324
E. İcra Mahkemesinde Bekletici Sorun Yapılacak Konular  327
İçtihatlar  329
VII. İcra Mahkemesi Kararlarının Özellikleri  334
İçtihatlar  336
VIII. İcra Mahkemesinde Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti  345
A. Yargılama Giderleri  345
B. Vekalet ve Vekalet Ücreti  348
İçtihatlar  353
IX. Yargılamanın Yenilenmesi (HMK. m. 374.vd.)  369
X. İcra Mahkemesinde Derdestlik Veya Kesin Hüküm İtirazı:  370
İçtihatlar  371
Süreler
Madde 19: Başlaması ve Bitmesi  374
AÇIKLAMALAR  375
İÇTİHATLAR  376
Madde 20: Sürelerin Değiştirilmesi  382
AÇIKLAMALAR  382
İÇTİHATLAR  384
Madde 21: İcra ve İflas Hukukunda Tebligat  386
AÇIKLAMALAR  386
I. Tebligata Hakim Olan Genel Kurallar  386
İçtihatlar  387
II. Memur Vasıtasıyla Tebligatın Yapılması  394
III. Elektronik Ortamda Tebligat Yapılması  396
IV. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Aracılığı ile Tebligat Yapılması  403
V. Tebligatın Yapılacağı Yer (TK. m.10)  403
İçtihatlar  405
VI. İlam, İlam Hükmünde Belge ve İpotek Senedinde Yazılı Olan Adrese Tebligat (İİK. m. 21/2)  411
İçtihatlar  412
VII. Vekil ve Kanuni Temsilci ile Takip Edilen İşlerde Tebligat (TK. m.11)  413
İçtihatlar  417
VIII. Tüzel Kişiler ve Ticarethanelere Tebligat (TK. m.12)  430
A. Tüzel Kişilere Elektronik Yolla Tebligat Yapma Zorunluluğu  430
B. Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Tebligat  431
İçtihatlar  432
C. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerine Tebligat  440
İçtihatlar  441
D. Ticarethanenin İşlemlerinden Dolayı Tebligat  443
IX. Tüzel Kişilerin Memur ve Çalışanlarına Tebligat Yapılması (TK. m.13)  444
İçtihatlar  445
X. Askeri Şahıslara Tebligat (TK. m.14, 15).  447
İçtihatlar  447
XI. Aynı Konutta Oturan Kişilere veya Hizmetçiye Tebligat Yapılması
(TK. m.16, Yönt. m.25)  448
İçtihatlar  449
XII. Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebligat
(TK. m.17, Yönt. m.26)  454
İçtihatlar  455
XIII. Otel Hastane Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat (TK. m.18)  462
İçtihatlar  463
XIV. Tutuklu ve Mahkumlara Tebligat (TK. m.19)  464
İçtihatlar  464
XV. Muhatabın Geçici Olarak Adresten Ayrılması Halinde Tebligat Yapma Şekli (TK. m.20)  467
İçtihatlar  467
XVI. Adreste Kimsenin Bulunmaması veya Tebligatı Almaktan Kaçınma Halinde Tebligat (TK. m.21, Yönt. m.31)  470
A. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olmaması Halinde Tebligat Usulü  470
B. Tebligat Adresinin, Adres Kayıt Sistemindeki Adres Olması Halinde Tebligat Usulü  472
İçtihatlar  474
XVII. Yabancı Devlette Tebligat Usulü (TK. m.25)  494
İçtihatlar  496
XVIII. Siyasi Temsilcilik Aracılığı ile Yabancı Ülkede Türk Vatandaşlarına Tebligat (TK. m.25/a)  497
XIX. Türkiye’deki Elçilik veya Konsolosluklardan Gelen Evrakın Tebliğ Edilmesi (TK. m.26)  498
XX. İlanen Tebligat (TK. m.28)  499
A. İlanın Şekli (TK. m.29)  500
B. İlanın İçeriği  501
İçtihatlar  502
XXI. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü (TK. m.32)  505
İçtihatlar  507
XXII. Adres Değişikliğinin Bildirilmemesi Halinde Tebligatın Yapılması (TK. m.35, Yönt. m.57)  517
A. Gerçek Kişiler Açısından  517
1. Adres Değişikliğinin Bildirilmesi  518
2. Adres Değişikliğinin Bildirilmemiş Olması  518
B. Tüzel Kişilere TK nun 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılması  519
İçtihatlar  519
XXIII. Celse Arasında Tebligat (TK. m.36)  527
XXIV. Avukat Katiplerine ve Stajyerlerine Tebligat (TK. m.37)  528
XXV. Vekillerin Bir Birlerine Tebligat Yapması (TK. m.38)  528
XXVI. Tebligatı Alacak Şahsın Hasım Olması (TK. m.39)  528
İçtihatlar  528
XXVII. Memur Vasıtası ile Tebligat Yapılması (TK. m.41)  534
İçtihatlar  534
XXVIII. Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat (TK. m.43)  534
İçtihatlar  535
XXIX. Askeri Yargıda Tebligat Yapılması (TK. m.44)  535
XXX. Apartman Yönetimi ve Ortak Giderler ile İlgili Tebligatlar (TK. Ek Madde)  535
İçtihatlar  536
Madde 22: İcranın Durdurulması  536
AÇIKLAMALAR  536
İÇTİHATLAR  537
Madde 23: Kanundaki İpotek, Taşınır Rehini, Rehin ve Taşınmaz Kavramlarının Kapsamı  540
AÇIKLAMALAR  540
İÇTİHATLAR  541
İkinci Bap
İLAMLI TAKİP
Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamlı Takip
Madde 24: Taşınır Teslimine İlişkin İlamlı Takip  545
AÇIKLAMALAR  546
İÇTİHATLAR  549
Madde 25: Çocuk Teslimine İlişkin İlamlı Takip  566
AÇIKLAMALAR  566
İÇTİHATLAR  568
Madde 25/a: Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamlı Takip  570
AÇIKLAMALAR  570
İÇTİHATLAR  571
Madde 25/b: Çocuk Tes. ve Çocukla Kiş. İlişki Kur. Dair İlâmların İc. Uzman Bulundurulması  578
AÇIKLAMALAR  578
İÇTİHATLAR  579
Taşınmaz Tahliye ve Teslimine Dair İlamlı Takip
Madde 26: Taşınmazın Borçlunun Elinde Olması Halinde İlamlı Takip  582
AÇIKLAMALAR  582
İÇTİHATLAR  585
Madde 27: Taşınmazın Üçüncü Şahıs Elinde Olması Halinde İlamlı Takip  591
AÇIKLAMALAR  591
İÇTİHATLAR  592
Madde 28: Taşınmaz Davalarında Hükümlerin Tapu Sicil Dairesine Tebliği  594
AÇIKLAMALAR  594
İÇTİHATLAR  595
Madde 29: Hükümden Sonra Taşınmazın El Değiştirmesi  595
AÇIKLAMALAR  595
İÇTİHATLAR  596
Madde 30: Bir İşin Yapılmasına veya Yapılmamasına Dair İlamlı Takip  598
AÇIKLAMALAR  598
İÇTİHATLAR  601
Madde 31: İrtifak Haklarına Mütedair İlamlar  609
AÇIKLAMALAR  609
Madde 31/a: Gemilere ve Bunlarla İlgili Aynî Haklara İlişkin İlamların İcrası  610
AÇIKLAMALAR  612
I. Gemilerle İlgili İlamların İcrası  612
II. İlam Konusu Gemideki Eşyaların Çıkarılması  613
III. Sicile Kayıtlı Türk Gemileri Üzerinde İpotek veya İntifa Hakkının Kurulmasına veya Kaldırılmasına İlişkin İlâmların İcrası  613
Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamlarla İlgili Takip
Madde 32: İcra Emri ve İçeriği  614
AÇIKLAMALAR  614
I. İcra Emri  619
II. Haciz veya İflas Talebi  620
İÇTİHATLAR  620
Madde 33: İlamlı Takipte İtiraz (İcranın Geri Bırakılması)  657
AÇIKLAMALAR  657
I. Genel Olarak (İcranın Geri Bırakılması)  657
II. İlamlı Takipte İtirazın İncelemesi Usulü  659
İçtihatlar  663
Nafaka İlamına Dayalı Takiplerde İcranın Geri Bırakılması ile İlgili İçtihatlar  676
III. İlamlı Takipte Şikayet  688
A. Genel İçtihatlar  690
B. Faizle ilgili İçtihatlar  715
Madde 33/a: Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması  736
AÇIKLAMALAR  736
İÇTİHATLAR  738
İlamlı Takiplerde Müşterek Hükümler
Madde 34: İlamlı Takiplerde Yetkili İcra Dairesi  746
AÇIKLAMALAR  746
İÇTİHATLAR  746
Madde 35: İlamlı İcrada Takip Talebi  750
AÇIKLAMALAR  750
I. Takip Talebinin İçeriği  752
İÇTİHATLAR  754
Madde 36: İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Verilmesi  762
AÇIKLAMALAR  762
I. İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Vermenin Şartları  763
İçtihatlar  764
II. İcra Mahkemesi Kararlarında İcranın Geri Bırakılması  766
III. Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlar  768
A. Tehiri İcra Kararı ve Kesinleşmeden İcra Edilemeyen İlamlarla İlgili İçtihatlar  771
B. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Tesbit Hükümlerine Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar  783
C. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Şahıs ve Aile Hukukuna Dair İlamlarla İlgili İçtihatlar  788
D. Kesinleşmeden İcraya Konulamayan Taşınmazın Aynına Dair İlamlarla ile İlgili İçtihatlar  795
Madde 37: İlamlı Takipte Haciz veya İflas İsteme Yetkisi  808
AÇIKLAMALAR  808
İÇTİHATLAR  809
Madde 38: İlam Niteliğindeki Belgeler  810
AÇIKLAMALAR  810
I. İİK. 38. Maddesindeki «İlam Niteliğindeki» Belgeler  811
A. Mahkeme Önünde Yapılan Sulhler (HMK. m. 313–315)  811
İçtihatlar  811
B. Mahkeme Önünde Yapılan Kabuller  812
İçtihatlar  812
C. Para Borcu Kabulünü İçeren ve Re’sen Tanzim Edilen Noter Senetleri  813
İçtihatlar  813
D. Temyiz Kefaletnameleri  814
E. İcra Dairesindeki Kefaletler  814
İçtihatlar  815
II. İcra İflas Kanunu'nun Diğer Maddelerindeki «İlam Niteliğindeki» Düzenlemeler  825
III. Özel Kanunlarda “İlam Hükmünde” Kabul Edilen Başlıca Belgeler  825
İçtihatlar  828
Madde 39: İlama ve Noter Senetlerine İlişkin Takiplerde Zamanaşımı  834
AÇIKLAMALAR  834
İÇTİHATLAR  835
Madde 40: İcranın Durdurulması ve İadesi  838
AÇIKLAMALAR  839
I. İcranın Durdurulması  839
II. İcranın İadesi  840
İÇTİHATLAR  842
Madde 41: Kanunun Diğer Hükümlerinin İlamlı İcrada Uygulanması  862
AÇIKLAMALAR  862
İÇTİHATLAR  863
Üçüncü Bap
İLAMSIZ TAKİP
İlamsız Takibin Çeşitli Şekilleri
Madde 42: Para Borcu ve Teminat İçin Takip  869
AÇIKLAMALAR  869
I. Teminat Alacakları İçin İlamsız Takip  870
II. Para Alacakları İçin İlamsız Takip  871
III. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konularda İlamsız Takip Yoluna Başvurulamaz  871
İÇTİHATLAR  872
ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİP (7155 s.Kanun)  874
I. Genel Olarak  874
A. Abonelik Sözleşmesi  875
B. Tüketiciye Sunulan Mal Veya Hizmetin Bedelinin Faturaya Bağlanmış Olması  876
C. Avukatla Takip Zorunluluğu  876
D. İlamsız İcra Yapma Zorunluluğu  877
II. Takibin Yapılma Usulü  877
A. Takip Talebi (m.4)  877
B. Ödeme Emri (m.5)  878
C. Ödeme Emrinin Tebliği ve Borcun Ödenmesi (m.6)  879
D. Ödeme Emrine İtiraz (m.7)  880
E. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi veya İtirazın Hükümden Düşürülmesi (m.8)  881
Madde 43: İflasa Tabi Şahıslar ve Takip Yolunun Değiştirilmesi  881
AÇIKLAMALAR  882
I. İflâsa Tâbi Kişileri  882
A. Tacirler  882
1. Tüzel Kişi Tacirler  882
2. Gerçek Kişi Tacirler  882
B. Tacir Sayılanlar  882
C. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar  883
D. Tacir Olmadıkları Halde Özel Kanun Gereğince İflasa Tabi Olanlar  883
II. Takip Yolunun Değiştirilmesi  883
İçtihatlar  884
Madde 44: Ticareti Terk Edenlerin Yükümlülüğü  890
AÇIKLAMALAR  891
İÇTİHATLAR  893
Madde 45: Rehin ve İpotekle Temin Edilmiş Alacaklarda Takip Yolu  894
AÇIKLAMALAR  895
İÇTİHATLAR  896
Haciz Yoluyla Takip
Madde 46: Genel Olarak  908
AÇIKLAMALAR  908
Madde 47: İcra Dairelerinde Takibe Konulacak Kamu Alacakları  908
AÇIKLAMALAR  908
İÇTİHATLAR  912
Madde 48: Zabıt ve Müsadere Edilen Eşyanın Paraya Çevrilmesi  916
AÇIKLAMALAR  916
Madde 49: Rehin Karşılığı Ödünç Verenler  917
AÇIKLAMALAR  917
Madde 50: Genel Haciz Yolu ile İlâmsız Takiplerde Yetkili İcra Dairesi  918
AÇIKLAMALAR  918
I. İlamsız Takiplerdeki Genel Yetki Kuralı (HMK. m. 6)  919
İçtihatlar  920
II. İlamsız Takiplerdeki Özel Yetki Kuralları  927
A. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Yapılacak Takiplerde Yetki  927
B. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  927
C. Sözleşmenin Yapıldığı Yer İcra Dairesi  928
İçtihatlar  928
D. Sözleşmenin Yerine Getirileceği Yer İcra Dairesi  930
İçtihatlar  930
E. Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Takiplerde Yetki  936
F. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Takiplerde Yetki  936
G. Haksız Fiilden Doğan Alacaklarla İlgili Takiplerde Yetki  936
III. İcra Hukukunda Yetkinin Kamu Düzeninden Sayıldığı Durumlar  937
İçtihatlar  937
IV. Yetki Sözleşmesi  938
İçtihatlar  939
V. Yetki İtirazının Yapılması  944
İçtihatlar  945
VI. Yetki İtirazının İncelenmesi  947
İçtihatlar  948
Tatiller ve Ertelemeler
Madde 51: Takip İşlemlerinin Yapılamayacağı Zaman  955
AÇIKLAMALAR  956
İÇTİHATLAR  956
Madde 52: Borçlunun Ailesinden Birinin Ölümü Halinde Erteleme  957
AÇIKLAMALAR  957
Madde 53: Tereke Borçlarından Dolayı Erteleme  957
AÇIKLAMALAR  957
İÇTİHATLAR  958
Madde 54: Borçlunun Tutuklu veya Hükümlü Olması  968
AÇIKLAMALAR  968
İÇTİHATLAR  968
Madde 54/a: Askerlik Halinde Takibin Ertelenmesi  973
AÇIKLAMALAR  973
İÇTİHATLAR  974
Madde 55: Borçlunun Ağır Hastalığı Halinde Erteleme  974
AÇIKLAMALAR  974
Madde 56: Ertelemenin Sürelere Etkisi  975
AÇIKLAMALAR  975
Madde 57: İcra Tebliğleri  975
AÇIKLAMALAR  975
İÇTİHATLAR  976
Madde 58: Takip Talebi ve İçeriği  976
AÇIKLAMALAR  977
I. Alacaklının Kimliği  978
A. Alacaklı ve Vekili ile İlgili Bilgiler  978
İçtihatlar  979
B. Takip Ehliyeti  985
1. Gerçek Kişilerde Takip Ehliyeti  986
2. Tüzel Kişilerde Takip Ehliyeti  988
İçtihatlar  988
C. Alacaklının Takip Sıfatı  995
İçtihatlar  995
D. Takipte Teminat Alınması:  998
İçtihatlar  1000
II. Borçlunun Kimliği  1005
İçtihatlar  1007
III. Adi Ortaklıkta Borçlu  1020
İçtihatlar  1021
IV. Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması İle Borçlunun Tespiti  1027
IV. Alacak  1030
A. Genel Olarak  1030
B. Alacağın Yabancı Para Olması  1030
İçtihatlar  1032
C. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz  1036
İçtihatlar  1036
V. Faiz  1039
İçtihatlar  1046
VI. Senet veya Senet Yoksa Borcun Sebebi  1052
İçtihatlar  1052
VII. Seçilen Takip Yolu  1055
İçtihatlar  1055
VIII. Alacaklı veya Vekilinin İmzası  1055
Madde 59: Takip Masrafları  1056
AÇIKLAMALAR  1056
İÇTİHATLAR  1058
Madde 60: İlamsız Takipte Ödeme Emri ve İçeriği  1062
AÇIKLAMALAR  1063
İÇTİHATLAR  1066
Madde 61: Ödeme Emrinin Tebliği  1072
AÇIKLAMALAR  1072
İÇTİHATLAR  1074
Madde 62: İlamsız Takiplerde İtiraz  1083
AÇIKLAMALAR  1084
I. İtirazın Şekli  1084
İçtihatlar  1085
II. İtiraz Ehliyeti  1093
İçtihatlar  1094
III. İtiraz Yeri  1095
İçtihatlar  1096
IV. İtirazın Süresi  1100
İçtihatlar  1102
V. İtirazın Çeşitleri  1110
İçtihatlar  1111
Madde 63: İlamsız Takiplerde İtiraz Sebepleri  1116
AÇIKLAMALAR  1116
İÇTİHATLAR  1117
Madde 64: Alacaklıya Verilecek Belge  1121
AÇIKLAMALAR  1121
Madde 65: Gecikmiş İtiraz  1122
AÇIKLAMALAR  1122
İÇTİHATLAR  1125
Madde 66: İtirazın Neticesi  1133
AÇIKLAMALAR  1133
İÇTİHATLAR  1134
Madde 67: İtirazın İptali Davası  1141
AÇIKLAMALAR  1142
I. İtirazın İptali Davasının Niteliği  1142
İçtihatlar  1144
II. İtirazın İptali Davası Açılamayacak Haller  1148
İçtihatlar  1149
III. İtirazın İptali Davasının Koşulları  1153
A. Hukuki Yarar  1153
İçtihatlar  1155
B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı  1166
İçtihatlar  1168
C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı  1178
İçtihatlar  1179
D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  1188
İçtihatlar  1189
E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  1193
İçtihatlar  1194
F. Kesin Hüküm Bulunmamalı  1194
1. Genel Olarak  1194
2. Kesin Hükmün Çeşitleri  1196
3. Kesin Hükmün Etkisi  1197
4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi  1198
İçtihatlar  1199
G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  1201
1. Genel Olarak  1201
2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  1202
3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  1204
4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul  1204
IV. İtirazın İptali Davasında Yargılama Usulü  1205
A. Davanın Açılması  1206
İçtihatlar  1207
B. Davanın Tarafları  1213
1. Davacı  1213
İçtihatlar  1215
2. Davalı  1223
İçtihatlar  1223
3. Davaya Asli veya Feri Müdahale  1232
C. Yetkili Mahkeme  1233
1. Genel Olarak  1233
2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme  1235
3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü  1238
İçtihatlar  1239
D. Görevli Mahkeme  1258
İçtihatlar  1263
Görevle İlgili Genel İçtihatlar  1263
Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1276
Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1287
İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1297
Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1300
İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  1310
E. İspat Yükü  1312
1. Genel Olarak  1312
İçtihatlar  1316
2. İlk İtirazlar  1337
3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödemeye ) İlişkin Savunmaları  1337
Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar  1338
Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar  1358
Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar  1367
4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  1375
a. Genel Olarak  1375
b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  1375
c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  1376
İçtihatlar  1376
5. İtirazın İptali Davasında Islah  1381
İçtihatlar  1382
6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı  1388
İçtihatlar  1389
Kavramlar Dizini  1405
İçindekiler
Madde 67: İtirazın İptali Davası  1427
AÇIKLAMALAR  1427
F. Deliller (Devamı)  1427
1. Genel Olarak  1427
2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri  1430
İçtihatlar  1432
3. Senetle İspat  1439
İçtihatlar  1440
4. Kesin Hüküm  1446
İçtihatlar  1447
5. Yemin  1454
İçtihatlar  1456
6. İkrar  1464
İçtihatlar  1466
7. Belge  1470
İçtihatlar  1471
8. Fatura  1482
İçtihatlar  1485
9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  1498
İçtihatlar  1501
10. Delil Başlangıcı  1513
İçtihatlar  1514
11. Tanık  1523
İçtihatlar  1524
12. Bilirkişilik  1529
İçtihatlar  1531
13. Keşif  1539
İçtihatlar  1540
14. İsticvap  1541
İçtihatlar  1542
V. Mahkemenin Vereceği Karar  1546
A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması  1546
İçtihatlar  1547
B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  1550
1. Davanın Reddi Kararı  1551
2. Davanın Kabulü Kararı  1553
İçtihatlar  1554
3. Karar Verilmesine Yer Olmaması  1573
İçtihatlar  1575
VI. İcra İnkâr Ve Kötü Niyet Tazminatı  1582
A. Genel Olarak  1582
İçtihatlar  1583
B. İcra İnkâr Tazminatı  1585
İçtihatlar  1590
C. Kötü Niyet Tazminatı  1612
İçtihatlar  1613
D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı  1620
İçtihatlar  1622
VII. İtirazın İptali Davasında Harç  1628
İçtihatlar  1629
VIII. İtirazın İptali Davasında Vekâlet Ücreti  1634
İçtihatlar  1636
IX. İtirazın İptali Davasında Verilecek Hükmün Ve İnfaz Şekli  1648
İçtihatlar  1648
X. İtirazın İptali Davasının İstinaf Ve Temyizi  1652
A. İstinaf  1652
B. Temyiz  1655
İçtihatlar  1657
XI. İtirazın İptali Davasında Özelliği Olan Konular  1666
A. Kefalet  1666
1. Tanım ve Genel Açıklama  1666
2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları  1666
3. Kefaletin Türleri  1668
a. Adi Kefalet  1668
b. Müteselsil Kefalet  1668
c. Birlikte Kefalet  1668
4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  1669
5. Kefilin Takibi  1670
6. Kefilin Rücu Hakkı  1670
7. Kefaletin Sona Ermesi  1671
İçtihatlar  1671
B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar  1688
1. İpotek Nedir  1688
2. İpoteğin Kapsamı  1689
İÇTİHATLAR  1692
C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar  1696
1. Faiz Kavramı  1696
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  1696
3. Temerrüt Faizinin Oranı  1697
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı  1697
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  1698
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi  1698
5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar  1699
İçtihatlar  1699
6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı  1716
a. Gecikme Zammı  1716
b. Vade Farkı  1717
İçtihatlar  1717
c. Cezai Şart  1722
d. Aşkın Zarar  1723
İÇTİHATLAR  1723
D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İli İlgili İçtihatlar  1729
E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  1731
1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  1731
2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi  1732
a. Davacının İflası  1732
b. Davalının İflası  1733
c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  1733
İçtihatlar  1734
F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası  1737
İçtihatlar  1739
Madde 68: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması  1742
AÇIKLAMALAR  1743
I. Alacaklının “İtirazın Kaldırılması” Talebi  1743
A. Genel Olarak  1743
B. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılmasının Koşulları  1744
İçtihatlar  1746
C. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması İsteminde Dayanak Belgeler  1760
1. İmzası İkrar Edilmiş Koşulsuz Borç İkrarını İçeren Adi Senet  1760
İçtihatlar  1763
2. Belirli Bir Para Borcu Kabulünü İçeren Noterlikçe Düzenlenen Senetler  1778
3. Resmi Dairelerin ya da Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz ve Belgeler  1778
İçtihatlar  1780
II. Borçlunun İtirazını İspat Etmesi  1789
İçtihatlar  1791
III. İcra İnkar Tazminatı  1800
A. İcra İnkâr Tazminatının Şartları  1800
B. İnkâr Tazminatının Miktarı  1801
İçtihatlar  1802
Madde 68/a – İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması  1806
AÇIKLAMALAR  1808
I. İtirazın Geçici Olarak Kaldırılmasının Koşulları  1808
II. Yargılama Usulü  1809
A. İmza İncelemesi  1811
B. İcra Mahkemesinin Vereceği Kararlar  1813
C. Borçlunun, İcra Mahkemesindeki Duruşmada, İnkâr Ettiği İmzayı İkrar Etmesi  1814
İÇTİHATLAR  1815
Madde 68/b – Bankaların Düzenledikleri Belgelere Dayanılarak İtirazın Kaldırılması  1820
AÇIKLAMALAR  1821
İÇTİHATLAR  1824
Madde 69: İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları ve Borçtan Kurtulma Davası  1837
AÇIKLAMALAR  1837
I. İtirazın Geçici Kaldırılmasının Sonuçları  1837
II. Borçtan Kurtulma Davası  1838
A. Borçtan Kurtulma Davasının Koşulları ve Yargılama Usulü  1838
İÇTİHATLAR  1842
Madde 70: İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Usulü  1843
AÇIKLAMALAR  1843
I. Genel Olarak  1843
II. İnceleme Usulü  1844
III. İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Duruşmasında Verilecek Karar  1847
İÇTİHATLAR  1849
Madde 71: İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  1853
AÇIKLAMALAR  1853
I. İcra Takibinin İptali  1853
II. İcra Takibinin İptali ve İptal Hükmünün Neticeleri  1855
İÇTİHATLAR  1856
III. İcra Takibinin Ertelenmesi  1865
IV. Zamanaşımı Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması  1865
İÇTİHATLAR  1869
Madde 72: Menfi Tespit ve İstirdat Davası  1890
AÇIKLAMALAR  1891
I. Menfi Tespit Davasının Niteliği  1891
İçtihatlar  1894
II. Menfi Tespit Davasının Konusu  1897
İçtihatlar  1902
III. Menfi Tespit Davasının Açılma Süresi  1905
İçtihatlar  1907
IV. Menfi Tespit Davasının Türleri  1909
A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası  1909
1. Genel Olarak  1909
2. Davanın Sonuçları  1911
a. Davanın Kabulü  1911
b. Davanın Reddi  1911
İçtihatlar  1912
B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  1920
1. Hukuki Yarar  1920
İçtihatlar  1923
2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  1930
C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  1931
1. Hukuki Yarar  1931
İçtihatlar  1934
2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  1937
İçtihatlar  1937
3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  1938
İçtihatlar  1940
4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir  1945
İçtihatlar  1948
V. Menfi Tespit Davasında Yargılama Usulü  1949
A. Davanın Tarafları  1950
1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında  1950
2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında  1952
3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası  1953
İçtihatlar  1955
B. Görevli Mahkeme  1964
İçtihatlar  1966
C. Yetkili Mahkeme  1989
1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi  1990
2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi  1990
İçtihatlar  1992
D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması  1998
İçtihatlar  2000
E. Yargılama Aşaması  2004
İçtihatlar  2005
F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  2013
1. Genel Olarak  2013
İçtihatlar  2016
2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  2022
İçtihatlar  2024
3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  2034
İçtihatlar  2035
4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  2045
a. Kanuni Karineler  2045
İçtihatlar  2046
b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  2052
İçtihatlar  2053
G. Deliller  2071
1. Genel Olarak  2071
İçtihatlar  2072
2. Kesin Hüküm  2075
İçtihatlar  2076
3. Senetle İspat  2088
a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  2089
b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  2091
c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  2093
İçtihatlar  2094
4. Yemin  2104
İçtihatlar  2106
5. İkrar  2110
İçtihatlar  2111
6. Belge  2116
İçtihatlar  2118
7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  2124
İçtihatlar  2125
8. Delil Başlangıcı  2129
İçtihatlar  2130
9. Tanık  2134
İçtihatlar  2135
10. Bilirkişilik  2139
İçtihatlar  2140
11. Keşif  2154
12. İsticvap  2155
İçtihatlar  2156
H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  2157
1. Menfi Tespit Davasının Reddi  2157
a. Genel Olarak  2157
İçtihatlar  2158
b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  2166
İçtihatlar  2168
c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti  2173
İçtihatlar  2174
2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  2177
İçtihatlar  2178
a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  2184
İçtihatlar  2186
b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  2186
İçtihatlar  2188
3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  2194
İçtihatlar  2194
4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  2196
İçtihatlar  2197
5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  2202
İçtihatlar  2203
§2. İSTİRDAT DAVASI  2205
I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI  2206
A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  2206
B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  2206
C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  2208
D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması  2209
1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  2209
2. Kumar ve Bahis Borçları  2210
3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar  2210
E. İstirdat Davası Açılma Süresi  2211
İçtihatlar  2211
II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  2219
A. Davacı  2219
B. Davalı  2220
C. Yetki  2221
D. Görev  2221
E. İstirdat Davasında İspat Yükü  2221
F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm  2222
İçtihatlar  2223
Madde 73: Özel Hükümler  2232
Dördüncü Bap
HACİZ YOLU İLE TAKİP
Madde 74: Mal Beyanının İçeriği  2233
AÇIKLAMALAR  2233
İÇTİHATLAR  2235
Madde 75: Mal Beyanında Bulunma Süresi  2238
AÇIKLAMALAR  2238
İÇTİHATLAR  2238
Madde 76: Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Hapis ile Tazyiki  2240
AÇIKLAMALAR  2240
İÇTİHATLAR  2242
Madde 77: Borçlunun Mal Bey. Sonraki Kazancını ve Malvarlığındaki Artışları Bildirmesi  2243
AÇIKLAMALAR  2243
İÇTİHATLAR  2244
HACİZ
Madde 78: Haciz Talebi ve Süresi  2245
AÇIKLAMALAR  2246
I. Haciz Talebi  2247
II. Haciz İsteme Süresi  2248
İÇTİHATLAR  2250
Madde 79: Hacze Başlama Süresi ve Başka Yerdeki Malların Haczinde Yetki  2269
AÇIKLAMALAR  2269
İÇTİHATLAR  2270
Madde 80: Haczin Yapılması ve Haciz Memurunun Yetkileri  2285
AÇIKLAMALAR  2286
İÇTİHATLAR  2287
Madde 81: Haciz Sırasında Zabıta Memurları ve Köy Muhtarlarının Görevleri  2288
AÇIKLAMALAR  2289
Madde 82: Tamamı Haczedilemeyen Mallar ve Haklar  2289
AÇIKLAMALAR  2290
I. İcra Memurunun Haciz Talebini Değerlendirmesi  2290
İçtihatlar  2291
II. Genel Olarak Haczedilemeyen Mal Ve Haklar  2296
İçtihatlar  2297
III. Devlet Malları Haczedilemez  2307
IV. Mahalli İdarelerin Mal Ve Hakları  2315
A. Köy Orta Malları Haczedilemez  2315
İçtihatlar  2315
B. İl Özel İdaresine Ait Mallarının Haczi  2317
İçtihatlar  2317
C. Belediyeler  2318
İçtihatlar  2321
V. Özel Kanunlar Gereği Haczedilemeyecek Mal Ve Haklar  2344
A. Özel Emeklilik Sandıklarından Alınan Emekli Aylıklarını Haczi  2350
İçtihatlar  2358
Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Kalan Malların Haczi ile İlgili İçtihatlar  2372
SGK’dan Alınan Emekli Aylıklarının Haczi ile İlgili İçtihatlar  2376
VI. İcra ve İflas Kanununda ‘Haczedilemeyeceği’ Belirtilen Mal ve Haklar  2390
A. Devlet Malları ile Özel Kanunlarında Haczi Caiz Olmayan Mallar  2391
B. Ekonomik Faaliyeti, Sermayesinden Ziyade Bedenî Çalışmasına Dayanan Borçlunun Mesleğini Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşya  2391
İçtihatlar  2391
C. Para, Kıymetli Evrak, Altın, Gümüş, Değerli Taş, Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç Olmak Üzere, Borçlu ve Aynı Çatı Altında Yaşayan Aile Bireyleri İçin Lüzumlu Eşya; Aynı Amaçla Kullanılan Eşyanın Birden Fazla Olması Durumunda Bunlardan Biri  2392
D. Borçlu Çiftçi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazi ve Çift Hayvanları ve Nakil Vasıtaları ve Diğer Eklenti ve Ziraat Aletleri; Değilse, Sanat ve Mesleki İçin Lüzumlu Olan Alât ve Edevat ve Kitapları ve Arabacı, Kayıkçı, Hamal Gibi Küçük Nakliye Erbabının Geçimlerini Temin Eden Nakil Vasıtaları  2393
İçtihatlar  2394
E. Borçlu ve Ailesinin İdareleri İçin Lüzumlu ise Borçlunun Tercih Edeceği Bir Süt Veren Mandası veya İneği Veyahut Üç Keçi veya Koyunu ve Bunların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  2407
İçtihatlar  2407
F. Borçlunun ve Ailesinin İki Aylık Yiyecek ve Yakacakları ve Borçlu Çiftçi ise Gelecek Mahsul İçin Lâzım Olan Tohumluğu  2407
G. Borçlunun ve Ailesinin Geçimi İçin Gerekli Olan Alat İle Yeterli Miktarda Hayvan ve Bu Hayvanların Yemleri  2408
1. Borçlu Bağ, Bahçe veya Meyve veya Sebze Yetiştiricisi ise Kendisinin ve Ailesinin Geçimi İçin Zaruri Olan Bağ Bahçe ve Bu Sanat İçin Lüzumlu Bulunan Alât ve Edevat  2408
İçtihatlar  2408
2. Geçimi Hayvan Yetiştirmeye Münhasır Olan Borçlunun Kendisi ve Ailesinin Maişetleri İçin Zaruri Olan Miktarı ve Bu Hayvanların Üç Aylık Yem ve Yataklıkları  2409
H. Borçlar Kanununun 510'uncu Maddesi (6098 sayılı BK. m.607 vd.) Mucibince Haczolunmamak Üzere Tesis Edilmiş Olan Kaydı Hayatla İratlar  2409
İ. Memleketin Ordu ve Zabıta Hizmetlerinde Mâlûl Olanlara Bağlanan Emeklilik Maaşları ile Bu Hizmetlerden Birinin İfası Sebebiyle Ailelerine Bağlanan Maaşlar ve Ordunun Hava ve Denizaltı Mensuplarına Verilen Uçuş ve Dalış Tazminat ve İkram Yeleri, Askerî Mâlûllerle, Şehit Yetimlerine Verilen Terfi Zammı ve 1485 Numaralı Kanun Hükmüne Göre Verilen İnhisar Beyiye Hisseleri  2409
İçtihatlar  2409
J. Bir Muavenet Sandığı veya Cemiyeti Tarafından Hastalık, Zaruret ve Ölüm Gibi Hallerde Bağlanan Maaşlar  2410
İçtihatlar  2410
K. Vücut veya Sıhhat Üzerine İka Edilen Zararlar İçin Tazminat Olarak Mutazarrırın Kendisine veya Ailesine Toptan veya İrat Şeklinde Verilen veya Verilmesi Lâzım Gelen Paralar  2411
İçtihatlar  2411
L. Borçlunun Haline Münasip Evi  2412
İçtihatlar  2414
M. Öğrenci Bursları  2433
N. Borç, Haczedilecek Malın Satış Bedelinden Doğmuşsa…  2434
İçtihatlar  2434
VII. Haczedilmezlik Şikayetinin Süresi  2435
İçtihatlar  2436
Madde 83: Kısmen Haczedilebilen Şeyler  2442
AÇIKLAMALAR  2442
İÇTİHATLAR  2445
Madde 83/a: Haczedilmezlikten Feragat  2468
AÇIKLAMALAR  2468
İÇTİHATLAR  2469
Madde 83/b: Yavrulu Hayvanların Haczi  2481
AÇIKLAMALAR  2481
Madde 83/c: Taşınmaz Rehini Kapsamındaki Eklentinin Haczi  2481
AÇIKLAMALAR  2481
İÇTİHATLAR  2482
Madde 84: Yetişmemiş Mahsullerin Haczi  2497
AÇIKLAMALAR  2497
İÇTİHATLAR  2498
Madde 85: Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi ve Hacizde Sıra  2498
AÇIKLAMALAR  2499
I. Genel Olarak  2499
II. Hacizde Sıra  2500
III. Taşınır Malların Haczi  2501
A. Trafik Siciline Kayıtlı Olmayan Araçların Haczi  2502
B. Trafik Siciline Kayıtlı Olan Araçlar  2502
C. Marka Haczi  2503
D. Cari Hesabın Haczi  2503
E. Ticari Şirket Ortağının Kişisel Alacaklılarını Haczi  2504
F. Gemilerin Haczi  2506
İçtihatlar  2506
IV. Taşınmaz Malların Haczi  2513
İçtihatlar  2514
Madde 86: Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları  2524
AÇIKLAMALAR  2525
İÇTİHATLAR  2526
Madde 87: Kıymet Takdiri  2529
AÇIKLAMALAR  2529
İÇTİHATLAR  2530
Madde 88: Hacizli Malların Muhafaza Tedbirleri  2531
AÇIKLAMALAR  2533
GEÇİCİ MADDE 11:  2537
İÇTİHATLAR  2537
Madde 89: Haciz İhbarnamesi  2543
AÇIKLAMALAR  2545
I. Genel Olarak  2545
İçtihatlar  2549
II. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Usulü  2574
A. Birinci Haciz İhbarnamesi (m.89/I)  2575
İçtihatlar  2576
B. Birinci Haciz İhbarnamesini Tebellüğ Eden Üçüncü Kişinin Durumu  2582
İçtihatlar  2584
C. Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Hakikate Aykırı Olarak İtiraz Etmesi  2591
İçtihatlar  2593
D. İkinci Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3)  2603
İçtihatlar  2604
E. Üçüncü Haciz İhbarnamesi (İİK. m.89/3, c.3)  2608
İçtihatlar  2609
III. Üçüncü Haciz İhbarnamesinden Sonra Üçüncü Şahsın Davranış Şekli:  2609
A. Üçüncü Kişinin On beş Gün İçinde Olumsuz Tespit Davası Açmaması:  2609
İçtihatlar  2610
B. Üçüncü Kişi On beş Gün İçinde Menfi Tespit Davası Açması:  2613
İçtihatlar  2616
C. İİK’nın 89. Maddesinin Uygulama Alanı  2620
İçtihatlar  2624
Madde 90: Haczedilen Diğer Hakların Muhafaza ve Tahsili  2628
AÇIKLAMALAR  2628
İÇTİHATLAR  2628
Madde 91: Taşınmazların Haczi  2629
AÇIKLAMALAR  2630
İÇTİHATLAR  2631
Madde 92: Taşınmaz Haczinin Kapsamı, İdaresi ve Korunması  2637
AÇIKLAMALAR  2638
İÇTİHATLAR  2639
Madde 93: Haczedilen Malın Mahsulünün Toplanması  2642
AÇIKLAMALAR  2642
Madde 94: İştirak Halinde Tasarruf Edilen Malların Haczi  2642
AÇIKLAMALAR  2643
I. İntifa Hakkı Haczi  2643
II. Hisse Haczi  2644
A. Sermaye Şirketlerinde  2644
B. Şahıs Şirketlerinde  2646
III. Bölünen Ve Birleşen Şirketlerden Alacaklı Olanların Durumu  2646
A. Birleşme Halinde Alacaklıların Korunması  2646
B. Bölünme Halinde Alacaklıların Korunması  2647
C. Ortakların Kişisel Sorumlulukları  2647
D. Şirketin tür Değiştirmesi Halinde Alacaklıların Durumu  2648
İçtihatlar  2648
IV. Miras Hissesi Veya Adi Ortaklık Hissesinin Haczi  2655
V. Aynî Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi  2656
İÇTİHATLAR  2658
Madde 95: Hacizli Malların Muhafaza Giderleri  2662
AÇIKLAMALAR  2662
İÇTİHATLAR  2662
İstihkak Davaları
Madde 96: Borçlunun Zilyedliği ve İstihkak İddiası  2663
AÇIKLAMALAR  2663
I. İstihkak İddiasına Konu Olan Haklar  2664
A. Mülkiyet Hakkı  2664
İçtihatlar  2664
B. Rehin Hakkı  2669
İçtihatlar  2670
C. Eklenti  2673
İçtihatlar  2673
D. Kişisel Haklar  2674
1. Niteliği Gereği Hacizden Önce Tercih Edilmesi Gereken Kişisel Haklar  2674
2. Tapuya Şerh Verilerek Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar  2674
E. Tapuya İşlenmiş Satış Vadi Sözleşmesi Nedeni ile İstihkak İddiası  2675
İçtihatlar  2675
F. Mülkiyeti Muhafaza Sözleşmesine Dayanılarak İstihkak İddiasında Bulunulması  2678
İçtihatlar  2678
G. Finansal Kiralama Konusu Malların Haczi Halinde İstihkak İddiası  2679
İçtihatlar  2679
H. Ortağının Borcundan Dolayı Şirket Mallarının Haczi Nedeniyle İstihkak Davası  2683
İçtihatlar  2684
II. İstihkak İddiasının İleri Sürülmesi  2685
A. Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  2686
B. Üçüncü Kişilerin İstihkak İddiasını İleri Sürmesi  2686
İÇTİHATLAR  2688
Madde 97: Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası  2693
AÇIKLAMALAR  2694
I. Takibin Ertelenmesi Veya Devamı Kararı  2695
İçtihatlar  2696
II. İstihkak Davasının Açılması  2702
İçtihatlar  2703
A. Yetkili İcra Mahkemesi  2704
1. Taşınmazlar İçin  2704
2. Taşınır Mallar İçin  2704
İçtihatlar  2705
B. Dava Açma Süresi  2706
İçtihatlar  2708
C. Davanın Tarafları ve Davacı Sıfatı  2715
İçtihatlar  2717
D. İstihkak Davasında Önkoşul (Geçerli Bir Haczin Bulunması)  2725
İçtihatlar  2726
E. İstihkak Davasında Yargılama Usulü  2729
İçtihatlar (Genel)  2732
Bekletici Mesele Kabul edilecek Davalarla İlgili İçtihatlar  2746
Danışıklı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  2753
Alacaklının Haklarını Etkilemeyen Belgelerle İlgili İçtihatlar  2759
İşyeri Devri ile İlgili İçtihatlar  2768
F. İstihkak Davasına Karşılık Tasarrufun İptali Davası Açılması  2771
İçtihatlar  2771
G. İstihkak Davasında Verilecek Hüküm  2774
1. İstihkak Davasının Reddi  2775
İçtihatlar  2776
2. İstihkak Davasının Kabulü  2780
İçtihatlar  2781
3. İstihkak Davasının Konusuz Kalması  2785
İçtihatlar  2786
4. İstihkak Davasına Konu Malın Satılması Halinde Verilecek Karar  2794
İçtihatlar  2795
5. İstihkak davasında Tazminat  2796
İçtihatlar  2797
6. İstihkak Davasında Vekâlet Ücreti ve Harç  2798
İçtihatlar  2798
Kavramlar Dizini  2805
İçindekiler
Madde 97/a: İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi  2831
AÇIKLAMALAR  2831
İÇTİHATLAR  2835
Madde 98: Çalınmış ve Kaybolmuş Şeyler Hakkındaki İstihkak Davası  2861
AÇIKLAMALAR  2861
İÇTİHATLAR  2862
Madde 99: Haczedilen Malın Üçüncü Kişinin Elinde Olması Halinde İstihkak Davası  2862
AÇIKLAMALAR  2863
İÇTİHATLAR  2867
Madde 100: Hacze İştirak Edebilecek Alacaklılar  2896
AÇIKLAMALAR  2897
I. Takipli İştirakin Koşulları  2897
A. Genel Bilgi  2897
İçtihatlar  2899
B. Öncelik Koşulunu İspatlayan Belgeler (İİK.m.100)  2901
1. Kati Aciz Belgesi ile Rehin Açığı Belgesine Dayalı Olarak Hacze İştirak  2902
a. Kesin Aciz Belgesi: (İİK m.143)  2902
İçtihatlar  2904
b. Rehin Açığı Belgesi: (İİK.m.152)  2906
İçtihatlar  2906
2. İlama Dayalı Olarak Hacze İştirak (İİK.m.100/1–2)  2907
İçtihatlar  2908
3. Resmi veya Tarih ve İmzası Onaylı Senet (İİK.m.100/1–3)  2910
İçtihatlar  2911
4. Resmi Dairelerin veya Yetkili Makamların Verdikleri Makbuz Veya Belgeye İstinaden Hacze İştirak  2913
İçtihatlar  2913
6. Mülkiyeti Muhafaza Kaydı ile Satışlarda Satıcının Malı Haczi ve Bu Haczin İştiraki  2914
İçtihatlar  2914
II. Zaman Koşulu  2916
İçtihatlar  2918
III. Takipli İştirakte İzlenecek Yöntem  2919
İçtihatlar  2920
Madde 101: Hacze İmtiyazlı İştirak  2922
AÇIKLAMALAR  2922
I. Hacze İmtiyazlı Katılabilecek Olanlar ve Alacak Türleri  2923
II. İmtiyazlı Olarak Hacze Katılmada Takip Edilecek Usul  2924
III. Hacze İştirak Davası  2924
IV. İİK’nın 101. Maddesi ile 206. Maddesinin Karşılaştırılması  2925
İÇTİHATLAR  2925
Madde 102: Haciz Tutanağı Düzenlenmesi  2928
AÇIKLAMALAR  2928
İÇTİHATLAR  2929
Madde 103: Alacaklı ve Borçlunun Hacze Karşı Diyeceklerini Bildirmesi İçin Davet  2931
AÇIKLAMALAR  2931
İÇTİHATLAR  2933
Madde 104: Hacze İştirak Halinde Davet  2935
AÇIKLAMALAR  2936
Madde 105: Borç Ödemeden Aciz Vesikası  2936
AÇIKLAMALAR  2936
İÇTİHATLAR  2937
Paraya Çevirme
Madde 106: Satış Talebi İçin Süreler  2940
AÇIKLAMALAR  2940
İÇTİHATLAR  2943
Madde 107: Satış Talebine Hakkı Olanlar  2950
AÇIKLAMALAR  2950
İÇTİHATLAR  2951
Madde 108: Geçici Haciz Halinde Satış Talebi  2953
AÇIKLAMALAR  2953
İÇTİHATLAR  2953
Madde 109: Satışa Son Verilmesi  2954
AÇIKLAMALAR  2954
İÇTİHATLAR  2955
Madde 110: Haczin Kalkması  2955
AÇIKLAMALAR  2956
İÇTİHATLAR  2958
Madde 111: Borcun Taksitle Ödenmesi  2967
AÇIKLAMALAR  2967
I. Hacizden Önce Taksitle Ödeme Sözleşmesi Yapılması  2968
II. Hacizden Sonra Taksitle Ödeme Taahhüdü (m.111)  2969
İÇTİHATLAR  2971
Madde 112: Taşınırların Satışının Yapılma Süresi  2974
AÇIKLAMALAR  2974
Madde 113: Borçlunun Talebi veya İcra Memurunun Kararıyla Satış  2974
AÇIKLAMALAR  2974
Madde 114: Açık Artırmaya Hazırlık  2975
AÇIKLAMALAR  2976
İÇTİHATLAR  2978
Madde 115: İhalenin Yapılması  2987
AÇIKLAMALAR  2987
İÇTİHATLAR  2990
Madde 116: İkinci Artırma  2994
Madde 117: Altın ve Gümüş Eşyanın Satılması  2994
AÇIKLAMALAR  2994
İÇTİHATLAR  2994
Madde 118: Satış Bedelinin Ödenmemesi, İhale Farkının Tahsili  2995
AÇIKLAMALAR  2995
İÇTİHATLAR  2998
Madde 119: Pazarlık Suretiyle Satış  3001
AÇIKLAMALAR  3001
İÇTİHATLAR  3002
Madde 120: Ödeme Yerine Alacakların Devri  3003
AÇIKLAMALAR  3003
İÇTİHATLAR  3004
Madde 121: İntifa Hakkı ile Miras veya Şirket Payı Satışı  3006
AÇIKLAMALAR  3006
I. İntifa Hakkının Paraya Çevrilmesi  3007
II. Haczedilen Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  3007
III. İştirak Halindeki Mülkiyet Hissesinin Paraya Çevrilmesi  3008
A. Haczedilen Âdi Şirket Hissesinin Paraya Çevrilmesi  3008
B. Hacizli Miras Payının Paraya Çevrilmesi  3008
İÇTİHATLAR  3009
Madde 122: Aile Mal Ortaklığı Hissesinin Satışı  3013
AÇIKLAMALAR  3013
Taşınmazların Satışı
Madde 123: Satış Süresi  3013
AÇIKLAMALAR  3014
İÇTİHATLAR  3014
Madde 124: Artırma Şartnamesinin Açık Bulundurulması ve Teminat Şartı  3015
AÇIKLAMALAR  3015
İÇTİHATLAR  3017
Madde 125: Artırma Şartnamesinin İçeriği  3021
AÇIKLAMALAR  3022
İÇTİHATLAR  3024
Madde 126: Artırma İlanı, Artırma Hazırlıkları ve İlgililere İhtar  3026
AÇIKLAMALAR  3027
İÇTİHATLAR  3030
Madde 127: Artırma İlanının İlgililere Tebliği  3038
AÇIKLAMALAR  3038
İÇTİHATLAR  3041
Madde 128: Mükellefiyetlerin Listesi  3056
AÇIKLAMALAR  3057
İÇTİHATLAR  3060
Madde 128/a: Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet  3063
AÇIKLAMALAR  3064
İÇTİHATLAR  3067
Madde 129: Artırmanın Yapılması ve İhale  3083
AÇIKLAMALAR  3084
I. Genel Olarak  3084
II. Birinci Açık Artırma  3086
III. İkinci Açık Artırma  3088
IV. Neler Teminat Olarak Kabul Edilebilir  3090
V. İhale ile Alıcıya Geçen/ Geçmeyen Haklar  3090
İÇTİHATLAR  3090
Madde 130: Satış Bedelinin Ödenmesi  3106
AÇIKLAMALAR  3106
İÇTİHATLAR  3108
Gelir İdaresi Başkanlığının 8/8/2011 tarihli KDV Sirküsü  3115
Katma Değer ve Damga Vergisiyle İlgili İçtihatlar  3117
Madde 131: Satış Bedelinin Ödeme Süresi İçinde Taşınmazın İdaresi  3124
AÇIKLAMALAR  3124
İÇTİHATLAR  3124
Madde 132: Alacaklının Rızası Dışında Taşınmaz Üzerinde Sonradan Tesis Edilmiş Olan Mükellefiyetler  3124
AÇIKLAMALAR  3125
İÇTİHATLAR  3126
Madde 133: Alıcının Satış Bedelini Ödememesi Nedeniyle İhale Kararının Kaldırılması  3127
AÇIKLAMALAR  3128
İÇTİHATLAR  3131
Madde 134: İhalenin Neticesi ve Feshi  3146
AÇIKLAMALAR  3147
I. Genel Olarak  3147
İçtihatlar  3149
II. İhalenin Feshinde Şikayetin Tarafları  3160
A. Şikayetçi Taraf  3160
İçtihatlar  3164
B. Karşı Taraf  3181
İçtihatlar  3181
III. Hukukî Yarar Şartı  3183
İçtihatlar  3185
IV. İhalenin Feshi Sebepleri  3191
A. Satış Talebi ile İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  3191
İçtihatlar  3192
B. Artırmaya Hazırlık Döneminde Yapılan İşlemlerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  3194
İçtihatlar  3198
C. Artırmanın Yapılmasındaki Usulsüzlüklerle İlgili İhalenin Feshi Sebepleri  3219
İçtihatlar  3221
D. Satılan Malın Esaslı Niteliklerinde Hata Nedeniyle İhalenin Feshi  3231
İçtihatlar  3232
E. Artırmaya Fesat Karıştırılmış Olması  3236
İçtihatlar  3239
V. İhalenin Feshi Talebi ve Süresi  3242
İçtihatlar  3243
VI. İhalenin Feshinde Yargılama Usulü  3252
A. Görevli Mahkeme  3252
B. Yetkili Mahkeme  3253
C. Kamu Alacaklarının Tahsili İçin Yapılan İhalelerin Feshi Talebi  3254
İçtihatlar  3255
VII. İhalenin Feshi Şikayetinde Duruşma Ve Sonuçları  3259
İçtihatlar  3262
VIII. İcra Mahkemesinin «İhalenin Feshi Yargılaması» Sonucunda Vereceği Kararlar  3265
A. İhalenin Feshi Talebinin Reddi Kararı ve Sonuçları  3265
İçtihatlar  3268
B. İhalenin Feshi Kararı ve Sonuçları  3275
İçtihatlar  3276
IV. İhalenin Kaldırılması Ve İhalenin İptalinin Eş Zamanda İşletilmesi  3279
İçtihatlar  3280
Madde 135: Satılan Taşınmazın Tescili ve Teslimi  3281
AÇIKLAMALAR  3282
I. Taşınmazın Alıcı Adına Tescili ve Teslimi  3282
II. Borçlunun Taşınmazdan Çıkarılması  3282
III. Üçüncü Kişinin Taşınmazdan Çıkarılması  3283
IV. Üçüncü Kişinin Menfi Tespit Davası Açması  3286
İÇTİHATLAR  3287
Madde 136: Taşınmazların Satışına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  3302
AÇIKLAMALAR  3302
İÇTİHATLAR  3303
Madde 137: Aile Yurtları  3304
AÇIKLAMALAR  3304
Madde 138: Paranın Paylaştırılması  3304
AÇIKLAMALAR  3304
İÇTİHATLAR  3307
AYRILAN PAYIN BEKLETİLECEĞİ HALLER  3314
§8 – Ayrılan Payın Bekletileceği Haller  3314
I. Geçici Haciz  3314
II. Hacze İştirak Eden Henüz Kesinleşmemiş İhtiyati Haciz  3314
İçtihatlar  3315
III. Menfi Tespit Davasında Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.72)  3317
IV. Süre Verilmesi Nedeniyle İcranın Geri Bırakılması (İİK.m.33)  3318
V. Gecikmiş İtiraz Nedeniyle Tedbir Kararı Verilmesi (İİK.m.65)  3318
VI. İtirazın Kaldırılması Kararının İstinaf ve Temyizi  3319
VII. Taksit Sözleşmesi Yapılması (İİK.m.111)  3319
VIII. Müeccel Rehin Alacağı  3319
IX. Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluna Borçlunun İtirazı (İİK.m.169)  3319
X. Şikâyette Takibin Durdurulması Kararı  3320
XI. Üçüncü Kişinin Açtığı Menfi Tespit Veya İstihkak Davası Yahut Üçüncü Kişiye Yönelik İstihkak Davası  3320
Madde 139: Tamamlama Hacizler Yapılması  3321
AÇIKLAMALAR  3321
Madde 140: Sıra Cetveli  3321
AÇIKLAMALAR  3322
I. Genel Bilgi  3322
İçtihatlar  3327
II. Sıra Cetvelinin İçeriği  3347
İçtihatlar  3350
III. Sıra Cetveline Alınan Alacakların Sırası (İİK.m.140, 206)  3360
A. Genel Bilgi  3360
İçtihatlar  3361
B. Rehinden Önce Ödenecek Alacaklar  3364
a. Mahcuz Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 138)  3364
İçtihatlar  3366
b. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  3372
İçtihatlar  3373
c. Haczedilen Gemi İse, “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  3374
İçtihatlar  3375
d. Belediye Asfalt, Kanalizasyon ve Su Tesisi Katılım Bedelleri
(3194 s.K.m.23; 2664 s.K.m.86–88,93)  3378
e. Sıra Cetveli Tebligat Giderleri  3379
C. Rehinli Alacakların Sırası (İİK m. 206)  3379
İçtihatlar  3379
1. Taşınır Rehni: (TMK.m.939 vd)  3381
a. Genel Bilgi  3381
İçtihatlar  3382
b. Taşınır Rehni ve Türleri  3383
aa. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  3383
İçtihatlar  3384
bb. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  3387
cc. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  3387
dd. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  3388
İçtihatlar  3388
ee. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  3390
ff. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  3390
gg. Gemi Rehni  3390
hh. Kıymetli Evrak ve Alacak Rehni  3392
İçtihatlar  3393
ıı. Hapis Hakkı  3394
aaa. Genel Olarak  3394
bbb. Hapis Hakkının Şartları  3395
ccc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları  3396
aaaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270, 271)  3396
İçtihatlar  3399
bbbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3)  3401
cccc. 6183 Sayılı Kanunun 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı  3402
İçtihatlar  3403
dddd. Alacaklının, Alacakla İlgili Hak Veya Malı Elinde Bulundurmasıyla İlgili Hapis Hakkı  3404
İçtihatlar  3404
ii. Mülkiyeti Muhafaza Satışına Konu Mal Bedelinin Paylaşımındaki Özellikler  3408
İçtihatlar  3408
jj. Taşınmaz Satış Vadi Sözleşmesinin Sıra Cetvelindeki Yeri  3409
İçtihatlar  3411
kk. Alacağın Devri (Temliki) Halinde Paranın Paylaştırılması (TBK.m.183 vd)  3413
İçtihatlar  3414
2. Taşınmaz Rehni (İpotek)  3416
a. İpotek Nedir  3416
b. İpoteğin Kapsamı  3417
aa. Genel Bilgi  3417
bb. İpoteğin Kesin Veya Üst Limit İpoteği Olması  3418
İçtihatlar  3420
cc. İpoteğin Süreli Olması  3431
İçtihatlar  3431
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  3435
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  3436
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi  3437
İçtihatlar  3437
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  3438
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  3439
h. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  3439
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler  3440
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler  3440
İçtihatlar  3442
D. Rehinli Alacaklardan Sonra Ödenecek Kamu Alacakları  3444
1. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergi Alacağı
(İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2),  3444
İçtihatlar  3444
2. Katma Değer Vergisi ile Zam ve Cezalarının Önceliği  3449
İçtihatlar  3449
E. Adî Alacaklar ve Sırası  3450
1. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  3450
İçtihatlar  3451
a. İİK’nın 206. Maddesindeki İmtiyazlı Alacakların Hacizde Uygulanması  3453
aa. Birinci Sıra  3454
aaa. İşçilik Alacakları  3454
İçtihatlar  3456
bbb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları  3461
ccc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  3461
İçtihatlar  3462
bb. İkinci Sıra: (Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı)  3469
cc. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar)  3469
İçtihatlar  3471
Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti ile İlgili İçtihatlar  3474
b. Kamu Alacaklarının İmtiyazı  3479
c. Kamu Alacaklarının Sıra Cetvelindeki Yerinin Tespitinde Bazı Kurallar  3482
İçtihatlar  3483
d. Gemi Alacaklılarının İmtiyazı  3492
e. Gemi Sıra Cetveli  3492
İçtihatlar  3494
2. İmtiyazsız Alacaklar (Dördüncü sıra)  3495
3. Sıralar Arasındaki İlişki  3495
Madde 141: Sıra Cetveli Suretlerinin Tebliği  3495
AÇIKLAMALAR  3495
Sıra Cetvelinin Tebliği  3495
İÇTİHATLAR  3496
Madde 142: Sıra Cetveline Karşı Şikayet ve İtiraz  3499
AÇIKLAMALAR  3499
SIRA CETVELİNE KARŞI ŞİKÂYET  3499
§4 – Sıra Cetveline Karşı Şikâyet (İİK.m.142)  3499
I. Genel Bilgi  3499
İçtihatlar  3500
II. Şikâyet Süresi  3501
İçtihatlar  3502
III. Şikâyet Eden (Müşteki)  3505
İçtihatlar  3505
IV. Karşı Taraf (Şikayet Olunan)  3513
İçtihatlar  3514
V. Görev ve Yetki: (İİK.m.142)  3523
İçtihatlar  3524
VI. Şikâyetin Konusu ve Başlıca Sebepleri  3542
A. Genel Bilgi  3542
İçtihatlar  3544
B. Takip veya Tebligat Usulsüzlüklerinin Şikâyete Konu Yapılması  3551
İçtihatlar  3553
VII. Yargılama Usulü  3560
A. İçtihatlar (Genel İçtihatlar)  3563
B. Şikâyetin Duruşmalı Olarak Görülmesine Dair İçtihatlar  3575
C. Şikâyetlerin Birleştirilmesi Veya Bekletici Mesele Yapılması ile İlgili İçtihatlar  3579
VIII. Verilecek Hüküm  3584
İçtihatlar  3585
IX. Şikâyette Yargılama Giderleri Harç ve Vekâlet Ücreti  3594
İçtihatlar  3595
X. Sıra Cetveline Yönelik Şikâyet İçin Kanun Yolları  3596
A. İstinaf  3596
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  3597
B. Temyiz  3601
İçtihatlar  3601
C. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yararına Temyiz  3606
İçtihatlar  3606
XI. İptal Üzerine Yeniden Yapılacak Sıra Cetvelinde Kazanılmış Usulü Hakların Gözetilmesi  3606
İçtihatlar  3608
HACİZDE SIRA CETVELİNE İTİRAZ DAVASI
§5 – Hacizde Sıra Cetveline İtiraz Davası  3613
I. Özel Alacaklar İçin Sıra Cetveline İtiraz Davası  3613
A. Genel Olarak  3613
İçtihatlar  3614
B. Dava Açma Süresi  3616
İçtihatlar  3617
C. Davanın Tarafları  3619
1. Davacı  3619
a. Genel Olarak  3619
b. Kanunen Tanınan Hakları Kullanmayan Alacaklıların İtiraz Davası Açamayacağı Haller  3620
c. Borçlunun Sıra Cetveline Yönelik İtiraz Davası Açması  3621
İçtihatlar  3622
2. Davalı  3632
İçtihatlar  3633
D. Davada Yetki ve Görev  3637
1. Yetkili Mahkeme  3637
İçtihatlar  3637
2. Görevli Mahkeme  3639
İçtihatlar  3640
E. Yargılama Usulü  3654
1. Genel Bilgi  3654
İçtihatlar  3656
2. Davanın Nedenleri  3658
İçtihatlar  3660
3. İspat Yükü  3669
İçtihatlar  3671
4. Harç ve Vekâlet Ücreti  3695
İçtihatlar  3696
5. Davada Verilecek Karar  3698
a. Davanın Reddi  3698
İçtihatlar  3698
b. Davanın Kabulü  3699
İçtihatlar  3699
c. Davanın Geri Alınması, Konusuz Kalması, Sulh ve Kabulle Sonuçlanması  3709
6. Kanun Yoluna Başvurulması  3709
a. İstinaf  3709
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  3709
b. Temyiz  3715
II. Kamu Alacakları İçin Şikâyet ve İtiraz Davası Açılması  3716
A. Şikâyet  3716
İçtihatlar  3717
B. İtiraz Davası  3722
İçtihatlar  3724
ÜCRET VE MAAŞ HACİZLERİNE İŞTİRAK
§6 – Ücret ve Maaş Hacizlerine İştirak  3727
İçtihatlar  3728
Madde 142/a: İtiraz ve Şikayet Halinde Teminat Karşılığı Ödeme  3736
AÇIKLAMALAR  3736
İÇTİHATLAR  3737
Madde 143: Kesin Aciz Vesikası  3738
AÇIKLAMALAR  3739
İÇTİHATLAR  3743
Madde 144: Borç Senedinin Geri Verilmesi ve İlamın İcra Edildiğine Dair Belge  3748
AÇIKLAMALAR  3748
İÇTİHATLAR  3749
Madde 144/a: Paranın Paylaştırılmasına İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  3751
AÇIKLAMALAR  3751
Beşinci Bap
TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLAMSIZ TAKİP
Madde 145: Takip Talebi  3753
AÇIKLAMALAR  3753
I. Genel Olarak  3753
II. Gemi Alacağının Tahsili  3756
İÇTİHATLAR  3758
Madde 146: Ödeme Emri  3761
AÇIKLAMALAR  3762
İÇTİHATLAR  3763
Madde 147: Ödeme Emrine İtiraz  3765
AÇIKLAMALAR  3765
İÇTİHATLAR  3766
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip
Madde 148: Takip Talebi  3771
AÇIKLAMALAR  3771
İÇTİHATLAR  3779
Madde 148/a: İpotek İşlemi Yapanın Adres Gösterme Zorunluluğu  3786
AÇIKLAMALAR  3786
İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile İlamlı Takip
Madde 149: İcra Emri  3787
AÇIKLAMALAR  3787
İÇTİHATLAR  3790
Madde 149/a: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takipte İcranın Geri Bırakılması  3804
AÇIKLAMALAR  3805
İÇTİHATLAR  3807
Madde 149/b: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takipte Ödeme Emri  3813
AÇIKLAMALAR  3814
İÇTİHATLAR  3815
Madde 150: İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtiraz  3822
AÇIKLAMALAR  3823
İÇTİHATLAR  3824
Madde 150/a: İtirazın İncelenmesi Usulü ve Hükümleri  3828
AÇIKLAMALAR  3828
I. Borcun Tamamına İtiraz  3829
II. Borca Kısmî İtiraz  3829
III. İtirazın Kaldırılması  3830
İÇTİHATLAR  3833
Madde 150/b: Kiracılara Haber Verme  3842
AÇIKLAMALAR  3842
İÇTİHATLAR  3844
Madde 150/c: Tapu İdaresine Haber Verme  3847
AÇIKLAMALAR  3848
İÇTİHATLAR  3848
Madde 150/d: Satış Hazırlıkları  3849
AÇIKLAMALAR  3849
İÇTİHATLAR  3849
Rehnin Paraya Çevirme Yolu ile Takipte Müşterek Hükümler
Madde 150/e: Paraya Çevirme Süresi  3850
AÇIKLAMALAR  3850
İÇTİHATLAR  3852
Madde 150/f: Geçiçi Rehin Açığı Belgesi  3858
AÇIKLAMALAR  3859
İÇTİHATLAR  3859
Madde 150/g: Rehinli Malların Paraya Çevirmesi  3861
AÇIKLAMALAR  3861
İÇTİHATLAR  3864
Madde 150/h: Alacağın veya Rehnin İlamla Tespit Edilmiş Olması Halinde İlamlı Takip  3867
AÇIKLAMALAR  3867
İÇTİHATLAR  3868
Madde 150/ı: Cari Hesap, Nakdi veya Gayri Nakdi Kredileri Teminen Alınan İpoteklerde İlamlı Takip  3871
AÇIKLAMALAR  3872
İÇTİHATLAR  3876
Madde 151: Paraların Paylaştırılması  3902
AÇIKLAMALAR  3903
İÇTİHATLAR  3904
Madde 152: Kesin Rehin Açığı Belgesi  3907
AÇIKLAMALAR  3907
İÇTİHATLAR  3909
Madde 153: İpotek Alacaklısının Gaip Olması veya Alacağını Almaktan Kaçınması  3912
AÇIKLAMALAR  3912
İÇTİHATLAR  3914
Madde 153/a: Rehnin Paraya Çevrilmesine İlişkin Hükümlerin Gemilere Uygulanması  3925
AÇIKLAMALAR  3926
İÇTİHATLAR  3927
Altıncı Bap
İFLAS YOLİYLE TAKİP
Madde 154: İflas Takibinde Yetkili İcra Dairesi ve İflas Davasında Yetkili Mahkeme  3929
AÇIKLAMALAR  3929
İÇTİHATLAR  3932
Madde 155: İflas Yoliyle Adi Takipte Ödeme Emri ve İçeriği  3943
AÇIKLAMALAR  3943
İÇTİHATLAR  3946
Madde 156: İflas Talebi ve Süresi  3951
AÇIKLAMALAR  3952
I. Genel Olarak  3952
II. İflas Davası  3953
A. Davacı  3953
B. Davalı  3953
C. Yetkili Mahkeme  3953
1. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmuş Olan Yerlerde  3954
a. İstanbul İçin  3954
b. İstanbul Dışındaki Yerler İçin  3954
2. Müstakil Ticaret Mahkemesi Kurulmamış Olan Yerlerde  3954
İçtihatlar  3958
D. İflas Davasında Görevli Mahkeme  3966
İçtihatlar  3967
E. Dava Açma Süresi  3970
İçtihatlar  3970
Madde 157: İflas Talebinin Geri Alınması ve Yenilenmesi  3975
AÇIKLAMALAR  3975
İÇTİHATLAR  3975
Madde 158: İflas Davasında Yargılama Usulü  3976
AÇIKLAMALAR  3976
I. Genel Olarak  3976
II. İflas Talebinin İlanı  3978
İçtihatlar  3979
III. İflas Davasına Müdahale veya İtiraz  3981
IV. Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi Halinde İflâs Davasının İncelenmesi  3981
V. Ödeme Emrine İtiraz Halinde İflâs Davasının İncelenmesi  3982
İçtihatlar  3983
VI. İtirazın Kesin Kaldırılması Kararı ve Depo Emri  3987
İçtihatlar  3991
VII. İflas Harç ve Giderleri  4003
A. İflâs Giderleri  4003
B. İflâs Harçları  4003
C. İflâs Harç ve Giderlerinden Sorumluluk  4003
VIII. İflas Davasında Giderlerin Peşin Ödenmesi (İİK m. 160)  4004
İçtihatlar  4004
IX. İflâsta Vekâlet Ücreti  4007
İçtihatlar  4008
X. Defter Tutulması, Neticeleri ve Geçerlilik Süresi (İİK m. 161, 162, 163)  4008
İçtihatlar  4010
XI. İflas Yoluyla Takipte, Borçlunun Menfi Tespit ve İstirdat Davası Açması  4015
A. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte Menfi Tespit Davası Açması  4015
B. Borçlunun Genel İflas Yoluyla Takipte İstirdat Davası Açması  4016
İçtihatlar  4016
XII. İflas Davasında Verilebilecek Kararlar  4018
A. Davanın Konusuz Kalması  4018
B. Davanın Reddi Kararı  4019
C. Davanın Kabulü Kararı  4019
İçtihatlar  4019
Madde 159: İflas Talebi Halinde Mahkemenin Alacağı Muhafaza Tedbirleri  4022
AÇIKLAMALAR  4022
İÇTİHATLAR  4023
Madde 160: İflas İsteyen Alacaklının Masrafları Peşin Vermesi  4025
AÇIKLAMALAR  4025
İÇTİHATLAR  4026
Madde 161: İflas Talebinde Defter Tutulması  4027
AÇIKLAMALAR  4027
Madde 162: İflas Davası Sırasında Defter Tutmanın Sonuçları  4028
AÇIKLAMALAR  4028
Madde 163: İflas Davası Sırasında Tutulan Defterin Geçerlilik Süresi  4029
AÇIKLAMALAR  4029
Madde 164: İflas Davasında Kanun Yollarına Başvurma  4029
AÇIKLAMALAR  4030
İÇTİHATLAR  4031
Madde 165: İflas Tarihi  4034
AÇIKLAMALAR  4034
İÇTİHATLAR  4035
Madde 166: İflas Kararının Tebliği ve İlanı  4037
AÇIKLAMALAR  4037
İÇTİHATLAR  4039
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz ve İflas Yolu
Madde 167: Takibin Kabulü Şartları  4043
AÇIKLAMALAR  4043
I. ALACAĞIN KAMBİYO SENEDİNE BAĞLI OLMASI  4044
A. Bono (TTK m.776–779)  4045
B. Çek (TTK m.780–823)  4046
C. Poliçe (TTK m.671 –775)  4050
İçtihatlar  4050
II. TAKİP TALEBİNİN İÇERİĞİ  4064
İçtihatlar  4065
A. Alacaklı  4066
1. Yetkili Hamilden Maksat  4066
İçtihatlar  4067
2. Ciro  4073
3. Vadeden Sonraki Ciro  4078
4. İbrazdan Sonra Çekin Cirosu  4078
İçtihatlar  4079
5. Aval  4082
6. Aval–Kefalet  4084
İçtihatlar  4085
B. Borçlu  4091
İçtihatlar  4094
C. Alacak Tutarı  4124
İçtihatlar  4126
D. Komisyon Ücreti  4132
İçtihatlar  4133
E. Çek Tazminatı  4133
İçtihatlar  4134
F. Protesto ve İhbarname Giderleri  4137
İçtihatlar  4137
III. KAMBİYO SENEDİNİN ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  4138
İçtihatlar  4139
IV. PROTESTONUN TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ  4141
İçtihatlar  4145
V. ALACAKLININ SEÇTİĞİ TAKİP YOLU  4152
İçtihatlar  4152
Madde 168: Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri  4152
AÇIKLAMALAR  4153
İÇTİHATLAR  4157
Madde 169: Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takipte Borca İtiraz  4174
AÇIKLAMALAR  4174
İÇTİHATLAR  4176
Kavramlar Dizini  4187
İçindekiler
Madde 169/a: Borca İtirazın İncelenmesi  4217
AÇIKLAMALAR  4218
I. GENEL OLARAK  4218
İçtihatlar  4219
II. BORCA İTİRAZ SEBEPLERİ  4225
A. Yetkiye İtiraz  4225
İçtihatlar  4229
B. Borcun Olmadığı veya İtfa veya İmhal Edildiği İtirazları  4252
1. İtiraz Sebepleri  4252
İçtihatlar  4255
2. İtirazın İspatı  4286
İçtihatlar  4289
C. Zamanaşımı İtirazı  4304
1. Zamanaşımı İtirazının Ödeme Emrine İtiraz Yolu ile İleri Sürülmesi  4304
İçtihatlar  4305
a. Bonoda Zamanaşımı  4307
İçtihatlar  4308
b. Çekte Zamanaşımı  4314
İçtihatlar  4315
2. Zamanaşımı İtirazının Takibin Kesinleşmesinden Sonra İleri Sürülmesi  4321
İçtihatlar  4323
3. TTK’ya Göre Kambiyo Senetlerinde Zamanaşımını Kesen Haller
(6102 s.TTK. m.750)  4326
İçtihatlar  4328
D. Faize İtiraz  4346
1. Faiz Kavramı  4346
2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  4346
3. Temerrüt Faizinin Oranı  4347
a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı  4347
b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  4348
4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi  4349
a. Genel Olarak  4349
İçtihatlar  4351
b. Yabancı Para ile Düzenlenen Bono ve Çekte, Faiz Hesabı  4362
İçtihatlar  4362
III. TAKİBİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI  4366
IV. DURUŞMA YAPILMASI  4367
A. Borca İtirazın Kabulü Kararı  4368
B. Borca İtirazın Reddi Kararı  4370
İçtihatlar  4371
V. KÖTÜ NİYET TAZMİNATI  4387
İçtihatlar  4388
VI. İNKAR TAZMİNATI  4407
İçtihatlar  4409
Madde 170: Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte İmzaya İtiraz  4415
AÇIKLAMALAR  4416
İÇTİHATLAR  4424
Madde 170/a: Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti  4475
AÇIKLAMALAR  4476
I. GENEL OLARAK  4476
İçtihatlar  4477
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takipte, Şikayet Sebepleri  4481
İçtihatlar  4483
II. KAMBİYO SENETLERİNİN UNSURLARI  4485
A. BONO  4485
1. Genel Olarak  4485
İçtihatlar  4485
2. Zorunlu Unsurlar  4487
a. ‘Bono’ veya ‘Emre Muharrer Senet’ Kelimesi  4487
İçtihatlar  4487
b. Kayıtsız ve Şartsız Belli Bir Bedeli Ödeme Vadi  4489
aa. Ödeme Vaadi Koşulsuz Olmalıdır  4489
İçtihatlar  4490
bb. Ödeme Vaadi, Belirli Bir Paraya İlişkin Olmalıdır  4523
İçtihatlar  4524
c. Lehtar (Kime ve Kimin Emrine Ödenecek İse Onun Ad ve Soyadı)  4530
İçtihatlar  4531
d. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.776/1–f)  4544
İçtihatlar  4546
e. Düzenleyenin İmzası  4555
İçtihatlar  4557
3. Alternatif Unsurlar  4570
a. Düzenlenme Yeri  4570
İçtihatlar  4571
b. Ödeme Yeri  4588
İçtihatlar  4588
c. Bonoda Vade  4589
İçtihatlar  4591
4. Bononun İsteğe Bağlı İçeriği  4609
İçtihatlar  4611
TÜKETİCİ KANUNUNA İSTİNADEN DÜZENLENEN SENETLER  4616
İÇTİHATLAR  4616
FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG NEDENİYLE DÜZENLENEN SENETLER  4619
İÇTİHATLAR  4621
B. ÇEK  4627
1. Genel Olarak Çek (TTK m.692–735)  4627
2. Çekin Unsurları: (TTK. m.780)  4628
a. Senette Çek Kelimesi  4628
İçtihatlar  4629
b. Kayıtsız ve Şartsız Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Havaleyi  4630
İçtihatlar  4631
c. Ödeyecek Kimsenin “Muhatabın” Ad ve Soyadı  4636
İçtihatlar  4637
d. Ödeme Yeri (TTK.m.780/d)  4638
İçtihatlar  4638
e. Düzenlenme Yeri (TTK.m.780/e)  4638
İçtihatlar  4639
f. Düzenlenme Tarihi (TTK.m.780/e)  4644
İçtihatlar  4645
g. Düzenleyenin İmzası  4650
İçtihatlar  4652
3. Eksik Unsurlu Çekin Hukuki Sonuçları  4655
a. Eksik Unsurlu Çek  4655
b. Çekin Boş veya Kısmen Doldurularak Tedavüle Çıkarılması  4656
c. Tedavülden Sonra Düzenleyenin Kişisel Durumunda Meydana Gelen Değişikliklerin Çeke Etkisi (TTK.m.800)  4657
İçtihatlar  4658
4. Çeke Yazılabilecek Kayıtlar  4658
İçtihatlar  4661
5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  4662
a. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkileyen Yasak Kayıtlar  4662
b. Senedin Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Yasak Kayıtlar  4662
6. Çekte Lehtar  4663
İçtihatlar  4665
7. Çekte İbraz  4668
a. Çekin İbrazı  4668
İçtihatlar  4669
b. Çek Hesabının Bulunduğu Bankaya İbraz  4674
c. Çekin Muhatap Banka Dışında Bir Bankaya İbrazı  4674
d. Takas Odasına İbraz  4674
İçtihatlar  4675
e. Çekin Elektronik Ortamda Takası İşlemi  4677
İçtihatlar  4678
f. İbraz Süreleri  4679
İçtihatlar  4681
g. Çekin Süresinde İbraz Edilmemesinin Sonuçları  4685
İçtihatlar  4686
h. İleri Tarihli Çek Düzenlenmesi  4700
İçtihatlar  4700
ı. Mücbir Nedenle İbraz Süresinin Kaçırılması (TTK.m.811)  4701
İçtihatlar  4703
8. Çekten Cayma (TTK.m.799)  4704
a. Genel Olarak  4704
b. Çekten Caymanın Şartları  4706
İçtihatlar  4706
9. Çekin Devri  4707
a. Ciro Yolu ile Devir  4707
aa. Genel Olarak  4707
İçtihatlar  4708
bb. Emre Yazılı Çekin Devri  4711
cc. Nama Yazılı Çeklerin Devri  4711
dd. Hamiline Yazılı Çeklerin Devri  4711
İçtihatlar  4713
ee. Çekin Ciro Olunabileceği Süre  4714
İçtihatlar  4715
ff. Muhatabın Cirosu  4717
gg. Muhatap Lehine Yapılan Ciro  4717
İçtihatlar  4718
hh. Çekin, Muhatap Bankanın Başka Bir Şubesine İbrazı veya Cirosu  4719
İçtihatlar  4719
ıı. Rehin Cirosu  4720
İçtihatlar  4720
b. Çekin Alacağın Temliki Yolu ile Devir  4722
İçtihatlar  4723
c. Zilyetliğin Geçirilmesi Suretiyle Devir  4726
C. POLİÇE (TTK m.671 – 775)  4727
III. BORÇLUNUN İMZAYA İTİRAZINI GERİ ALMASI – BORCUN KISMEN VEYA TAMAMEN KABUL ETMESİ  4728
İçtihatlar  4729
IV. KAMBİYO HUKUKUNA İLİŞKİN ŞİKAYET–İNKAR TAZMİNATI  4742
İçtihatlar  4742
Madde 170/b: Genel Haciz Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması  4745
AÇIKLAMALAR  4745
İÇTİHATLAR  4747
Madde 171: Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu ile Takipte Ödeme Emri  4755
AÇIKLAMALAR  4755
İÇTİHATLAR  4757
Madde 172: Kambiyo Sen. Mahsus İflas Yoluyla Takipte Ödeme Emrine Şikayet ve İtiraz  4760
AÇIKLAMALAR  4760
İÇTİHATLAR  4762
Madde 173: İtiraz veya Şikayet Olunmaması Halinde İflas Davası  4768
AÇIKLAMALAR  4769
İÇTİHATLAR  4770
Madde 174: İtiraz veya Şikayet Olunması Halinde İflas Davası  4780
AÇIKLAMALAR  4780
İÇTİHATLAR  4783
Madde 175: İstirdat Davası  4786
AÇIKLAMALAR  4787
İÇTİHATLAR  4788
Madde 176: Adi İflas Yoluna İlişkin Hükümlerin Uygulanması  4789
AÇIKLAMALAR  4789
İÇTİHATLAR  4791
Madde 176/a: Kambiyo Senedine Mahsus İflas Yoluya Takipte Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler  4792
AÇIKLAMALAR  4792
Madde 176/b: Kambiyo Senedinde Birden Fazla Borçlu Bulunması Halinde İflas Yoluyla Takip  4793
AÇIKLAMALAR  4793
İÇTİHATLAR  4794
Doğrudan Doğruya İflas Yolu  4795
Madde 177: Alacaklının Talebi ile Doğrudan Doğruya İflas  4795
AÇIKLAMALAR  4795
I. Genel Bilgi  4795
İçtihatlar  4796
II. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflâs Halleri  4801
A. Borçlunun Yerleşim Yerinin Belli Olmaması, Kaçak Olması ve Mallarını Saklaması  4801
İçtihatlar  4802
B. Borçlunun Ödemelerini Tatil Etmiş Bulunması  4804
İçtihatlar  4805
C. İİK.m.308 Gereğince Konkordato Mühlet Talebinin Reddi Veya Tasdik Edilmemesi  4807
İçtihatlar  4808
D. İlâma Bağlı Alacağın İcra Emri ile ve Haciz Yolu ile İstenildiği Halde Ödenmemiş Olması  4809
İçtihatlar  4811
Madde 178: Borçlunun Kendi İflasını İstemesi  4820
AÇIKLAMALAR  4821
I. Borçlunun İsteğe Bağlı İflasını İstemesi (İİK m. 178/1)  4821
II. Borçlunun Zorunlu Olarak İflasını İstemesi (İİK m. 178/3)  4822
İçtihatlar  4823
III. Kanun Yolları  4829
Madde 179: Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı  4829
AÇIKLAMALAR  4829
I. Genel Bilgi  4829
İçtihatlar  4831
II. Şirketin Borca Batık Durumda Olması  4834
İçtihatlar  4834
III. Bankaların İflası  4841
A. Genel Bilgi  4841
B. İflasına Karar Verilen Bankanın Tasfiyesi  4841
C. Banka Mallarının Satışı  4842
D. Bankanın Yönetici, Denetici ve Hakim Ortaklarının İflası  4843
İçtihatlar  4845
IV. Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Sorumlularının İflası  4847
A. Sermaye Piyasası Kurumlarının İflası  4847
B. Sermaye Piyasası Kurumlarının, Sorumluları Hakkında İflas  4848
İçtihatlar  4848
Madde 180: Reddolunan Mirasın Tasfiyesi  4850
AÇIKLAMALAR  4850
İÇTİHATLAR  4851
Madde 181: Doğrudan Doğruya İflas Davasında Uygulanacak Genel İflas Hükümleri  4855
AÇIKLAMALAR  4855
İÇTİHATLAR  4856
Madde 182: İflasın Kaldırılması  4858
AÇIKLAMALAR  4859
I. Genel Bilgi  4859
II. İflasın Kaldırılmasının Şartları  4859
İÇTİHATLAR  4862
Madde 183: Reddolunmuş Bir Mirasın Tasfiyesinin Durdurulması  4869
AÇIKLAMALAR  4869
İÇTİHATLAR  4870
Yedinci Bap
BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA İFLASIN NETİCELERİ
Madde 184: İflas Masası  4871
AÇIKLAMALAR  4871
İÇTİHATLAR  4872
Madde 185: İflas Masasına Dahil Rehinli Mallar ve Üretime Yönelik Yerler  4876
AÇIKLAMALAR  4877
I. Masadaki Rehinli Malların Satışı  4877
II. Rehinli Olmasa Dahi İflas İdaresince Derhal Satılacak mallar  4879
İÇTİHATLAR  4879
Madde 186: Hacizli Malların Masaya Girmesi  4883
AÇIKLAMALAR  4883
İÇTİHATLAR  4884
Madde 187: İflas Masasının (İdaresinin) İptal Davası Açması  4886
AÇIKLAMALAR  4886
I. Davanın Açılması  4886
A. Davacı  4886
B. Davalı  4887
C. Görev  4888
D. Yetki  4888
II. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi  4889
III. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm  4889
İÇTİHATLAR  4890
Madde 188: Bedelinin Tahsili İçin Verilmiş Emre veya Hamiline Muharrer Senetler  4893
AÇIKLAMALAR  4893
Madde 189: Başkasına Ait Malın Satış Bedeli  4894
AÇIKLAMALAR  4894
Madde 190: Satıcının Geri Alma Hakkı  4895
AÇIKLAMALAR  4895
Madde 191: Müflisin Tasarrufa Ehliyetsizliği ve Kambiyo Senedi İçin Yapılan Ödeme  4896
AÇIKLAMALAR  4896
I. Müflisin Tasarruf Ehliyeti  4896
II. Müflisin, İflasın İlanından Önce Ödediği Bono ve Poliçe  4898
İÇTİHATLAR  4898
Madde 192: Müflise Yapılan Ödemelerin Geçerliliği  4903
AÇIKLAMALAR  4903
İÇTİHATLAR  4904
Madde 193: İflasın Açılması ile Takiplerin Durması ve Düşmesi  4905
AÇIKLAMALAR  4905
I. Genel Bilgi  4905
İçtihatlar  4905
II. İflasın Açılması ile Duran Takipler  4906
III. İflâs Açılması ile Durmayan Takipler  4908
IV. İflas Tasfiyesi Sırasında Yapılabilecek Takipler  4909
İçtihatlar  4909
Madde 194: Hukuk Davalarının Durması  4916
AÇIKLAMALAR  4917
I. Genel Olarak  4917
İçtihatlar  4918
II. İflasın Açılması ile Duran Davalar  4924
İçtihatlar  4925
III. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  4929
İçtihatlar  4931
Alacaklıların Hakları Üzerine İflasın Etkileri
Madde 195: Müflisin Borçlarının Muaccel Hale Gelmesi  4934
AÇIKLAMALAR  4934
İÇTİHATLAR  4936
Madde 196: İflasın Açılmasından Sonra Faiz  4939
AÇIKLAMALAR  4939
İÇTİHATLAR  4942
Madde 197: Şarta Bağlı Alacaklar  4947
AÇIKLAMALAR  4948
I. Şarta veya Belirsiz Vadeye Bağlı Alacakların Masaya Kaydı  4948
II. Ölünceya Kadar Bakım Alacaklısının Alacağının Masaya Kaydı  4948
III. İflasın Teminat Mektuplarına Etkisi  4949
İÇTİHATLAR  4950
Madde 198: Konusu Para Olmayan Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  4954
AÇIKLAMALAR  4955
I. Şahsi Alacakların Para Alacağına Çevrilmesi  4955
II. İflas İdaresinin Sözleşmeye Girmemesi Halinde Sözleşme Alacağının Para Alacağı Olarak Masaya Kaydı  4956
İÇTİHATLAR  4957
Madde 199: İflas Halinde Tamam Olmuş Satış Sözleşmesinin Feshi  4961
AÇIKLAMALAR  4961
I. İflasın Satış Sözleşmesine Etkisi  4961
II. İflasın Diğer Sözleşmelere Etkisi  4961
A. İflasın Açılması ile Sona Eren Sözleşmeler  4962
B. İflasın Açılması ile Sona Ermeyen Sözleşmeler  4964
İÇTİHATLAR  4967
Madde 200: İflas Halinde Takas  4970
AÇIKLAMALAR  4971
I. Takası Mümkün Alacaklar  4971
II. Takası Mümkün Olmayan Alacaklar  4972
İÇTİHATLAR  4973
Madde 201: Takasa İtiraz  4976
AÇIKLAMALAR  4976
İÇTİHATLAR  4977
Madde 202: Müflisin Kefil Olduğu Borçların Masaya Yazılması  4981
AÇIKLAMALAR  4981
İÇTİHATLAR  4982
Madde 203: Müşterek Borçluların Aynı Zamanda İflası  4984
AÇIKLAMALAR  4984
İÇTİHATLAR  4985
Madde 204: Müflisle Birlikte Borçlu Olanın Borcu Kısmen Ödemesi  4986
AÇIKLAMALAR  4987
İÇTİHATLAR  4987
Madde 205: Kollektif Şirket ve Ortaklarının İflâsı  4988
AÇIKLAMALAR  4988
İÇTİHATLAR  4989
I. Anonim Şirket ve Kooperatiflerin İflasında Masaya Yazdırılabilecek Alacaklar  4990
İçtihatlar  4992
Madde 206: Adi ve Rehinli Alacakların Sırası  4995
AÇIKLAMALAR  4996
I. Genel Bilgi  4996
İçtihatlar  4997
II. Rehinli Alacaklardan Önce Ödenecek Alacaklar  4998
A. Rehinli Malın Muhafaza ve Satış Masrafları (İİK m. 248),  4998
B. Masada Gemi Varsa “Gemi Alacaklısı Hakkı" (6102 s. TTK m. 1320; 1323)  4998
C. Medeni Kanunun 865, 867 ve 877. Maddelerinden Doğan Alacaklar  4999
İçtihatlar  5000
III. Rehinli Alacakların Ödenme Yöntemleri (İİK m. 185)  5001
A. Genel Bilgi  5001
İçtihatlar  5003
B. Taşınır Rehni  5006
1. Genel Bilgi  5006
İçtihatlar  5007
2. Taşınır Rehni Türleri  5008
a. Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini (6750 s. K)  5008
İçtihatlar  5009
b. Maden Rehini (3213 s. K. m.39)  5012
c. Hayvan Rehini (TMK m. 940)  5013
d. Motorlu Taşıtlar Rehini (TMK m. 940)  5013
e. Hava Aracı Rehni (2920 s. K. m. 70)  5014
f. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Rehin Hakkı (1581 s. K. 13)  5014
g. Gemi Rehni  5014
h. Kıymetli Evrak, Teminat Mektubu ve Alacak Rehni  5016
İçtihatlar  5016
ı. Bankanın, Müşteri Mevduatı ve Kıymetli Evrakları Üzerinde Rehin Hakkı  5019
İçtihatlar  5020
i. Hapis Hakkı  5022
aa. Genel Olarak  5022
bb. Hapis Hakkının Şartları  5022
İçtihatlar  5023
cc. Kanundaki Başlıca Hapis Hakları  5024
aaa. Kiralayanını Hapis Hakkı: (TBK.m.336; İİK.m.270,271)  5024
İçtihatlar  5027
bbb. Ardiyecinin Hapis Hakkı (TBK.m.574/3)  5028
ccc. 6183 sayılı Kanunun 12. Maddesinden Kaynaklanan Hapis Hakkı  5028
dd. Alacaklının Alacakla İlgili Malı Elinde Bulundurmasıyla İlgili Hapis Hakkı  5030
İçtihatlar  5031
C. Taşınmaz Rehni (İpotek)  5033
a. İpotek Nedir  5033
b. İpoteğin Kapsamı  5033
İçtihatlar  5036
c. İpoteğin Konusu Olabilecek Taşınmazlar  5046
d. Aynı Alacak İçin Birden Çok İpotek Tesis Edilmesi  5047
e. Alacağın Rehin Yükünün Birden Çok Taşınmaz Arasında Paylaştırılarak İpotek Tesisi  5047
f. İpotekli Taşınmazın Devri Halinde, Borçtan Sorumluluk  5048
g. İpotekli Taşınmazın Bölünmesi Halinde Borçtan Sorumluluk  5049
h. Kaynağına Göre İpotek Çeşitleri  5049
aa. Kanundan Doğan ve Tescile Tabi Olmayan İpotekler  5050
bb. Kanundan Doğan Tescile Tabi İpotekler  5050
IV. Rehinden Sonra Ödenecek Malın Aynından Kaynaklanan Vergiler  5053
A. Eşya ve Taşınmazın Aynından Doğan Vergiler (İİK m. 206/1, 6183 s. K. m. 21/2),  5053
İçtihatlar  5053
B. Katma Değer Vergisi  5057
V. Adi Alacaklardan Önce Ödenmesi Gereken Alacaklar  5057
İçtihatlar  5058
VI. Adî Alacaklar ve Sırası  5059
A. Genel Bilgi  5059
B. İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  5059
1. İİK’nın 206. Maddesine Göre İmtiyazlı Alacaklar ve Sırası  5060
İçtihatlar  5060
a. Birinci Sıra  5061
aa. İşçilik Alacakları  5061
İçtihatlar  5062
bb. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları  5070
cc. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  5070
İçtihatlar  5070
b. İkinci Sıra:(Velayet ve Vesayet Altındaki Kişinin Alacağı)  5071
c. Üçüncü Sıra: (Özel Kanunlardan Kaynaklanan İmtiyazlı Alacaklar)  5071
Genel İçtihatlar  5073
Avukatlık Vekâlet Ücretinin Rüçhaniyeti ile İlgili İçtihatlar  5074
2. Kamu Alacaklarının İmtiyazı  5076
a. Dördüncü Sıra: (İmtiyazsız Alacaklar)  5077
b. Kamu Alacaklarının Sıra Cetveline Yazılması  5077
İçtihatlar  5080
Madde 207: Sıralar Arasındaki İlişki  5088
AÇIKLAMALAR  5088
Sekizinci Bap
İFLASIN TASFİYESİ
Masanın Oluşturulması  5091
Madde 208: Defter Tutulması  5091
AÇIKLAMALAR  5091
İÇTİHATLAR  5092
Madde 209: Müflisin Görevleri  5093
AÇIKLAMALAR  5094
Madde 210: Güvence Tedbirleri  5094
AÇIKLAMALAR  5095
Madde 211: Haczedilemeyen Malın Müflise Bırakılması  5095
AÇIKLAMALAR  5095
Madde 212: Üçüncü Şahıslara Ait Mallar  5097
AÇIKLAMALAR  5097
Madde 213: Taşınmazlar Üzerinde Üçüncü Şahısların Hakları  5098
AÇIKLAMALAR  5098
Madde 214: Kıymet Takdiri  5098
AÇIKLAMALAR  5098
Madde 215: Defterin Müflis Tarafından Tanınması  5098
AÇIKLAMALAR  5099
Madde 216: Müflisin Yükümlülükleri  5099
AÇIKLAMALAR  5100
Madde 217: İflas Tasfiyenin Tatili  5100
AÇIKLAMALAR  5100
İÇTİHATLAR  5101
Alacaklıları Davet
Madde 218: Basit Tasfiye  5102
AÇIKLAMALAR  5102
Madde 219: Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlanı  5103
AÇIKLAMALAR  5104
İÇTİHATLAR  5106
Madde 220: Reddedilen Miraslarda Alacaklıları Davet  5107
AÇIKLAMALAR  5107
İÇTİHATLAR  5108
Masanın İdaresi
Madde 221: İlk Alacaklılar Toplanması  5108
AÇIKLAMALAR  5109
I. İlk Alacaklılar Toplantısı  5109
II. İflâs Bürosu  5110
III. İlk Alacaklılar Toplantısında, Toplantı ve Karar Sayısı  5110
İÇTİHATLAR  5111
Madde 222: Toplantı veya Karar Yeter Sayısının Oluşmaması  5114
AÇIKLAMALAR  5114
Madde 223: İflas İdaresinin Seçilmesi ve İflas Dairesinin Vazifeleri  5114
AÇIKLAMALAR  5115
I. İflas İdaresinin Oluşturulması  5115
II. İflas İdaresinin Çalışma Şekli  5116
III. İflas İdaresi Üyelerinin Ücreti  5118
İÇTİHATLAR  5120
Madde 224: İlk Toplanmada Verilen Kararlar  5124
AÇIKLAMALAR  5124
İÇTİHATLAR  5125
Madde 225: İlk Alacaklılar Toplanması Kararlarının Şikâyeti  5125
AÇIKLAMALAR  5126
İÇTİHATLAR  5126
Madde 226: İflas İdaresinin Görevleri  5126
AÇIKLAMALAR  5126
İÇTİHATLAR  5128
Madde 227: İflas İdaresinin Yetki ve Sorumlulukları  5130
AÇIKLAMALAR  5131
İÇTİHATLAR  5132
Madde 228: İflasta Üçüncü Şahısların İstihkak İddiaları  5134
AÇIKLAMALAR  5134
I. İflas İdaresine Karşı İstihkak İddiası  5134
II. İflas İdaresinin Kararı  5135
III. İstihkak İddiasının Reddi Üzerine Dava Açılması  5135
IV. Doğrudan Doğruya Açılan veya İflastan Önce Açılan İstihkak Davası  5136
V. İflas İdaresinin İstihkak Davası Açması  5137
VI. Gayrimenkul Satış Vaadinde İstihkak İddiası  5137
VII. Finansal Kiralamaya Konu Malların Durumu  5137
İÇTİHATLAR  5139
Madde 229: Masa Alacaklarının Tahsili, Acele Satışlar  5147
AÇIKLAMALAR  5147
İÇTİHATLAR  5149
Madde 230: Alacakların İncelenmesi  5149
AÇIKLAMALAR  5149
İÇTİHATLAR  5150
Madde 231: Tapu Sicilline Yazılı Alacaklar  5150
AÇIKLAMALAR  5150
İÇTİHATLAR  5151
Madde 232: Sıra Cetveli ve Yapılma Süresi  5151
AÇIKLAMALAR  5152
I. Genel Bilgi  5152
A. Sıra Cetveli  5152
İçtihatlar  5152
B. Masaya Girmeyecek Hacizli Mallar (İİK.m.186/2)  5154
İçtihatlar  5155
C. Sıra Cetvelinin Düzenlenme Süresi (m.232)  5158
D. Sıra Cetvelinin İçeriği ve Hangi Alacakların Nasıl Kaydedileceği  5159
İçtihatlar  5160
E. Sıra Cetvelinin Hükmü  5166
F. Sıra Cetvelinin Değiştirilmesi  5166
İçtihatlar  5166
G. Masa Borçları ve İflas Giderleri (İİK.m.248)  5167
İçtihatlar  5168
H. Müflisin İflastan Sonra Doğan Borçları  5174
İçtihatlar  5175
İ. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Düzenlenen Sıra Cetveli  5177
İçtihatlar  5178
Madde 233: Reddedilen Alacaklar  5179
AÇIKLAMALAR  5179
İÇTİHATLAR  5180
Madde 234: Sıra Cetvelinin İlanı ve İhbarı  5181
AÇIKLAMALAR  5181
İÇTİHATLAR  5183
Madde 235: Sıra Cetveline Karşı İtiraz Davası ve Şikâyet  5184
AÇIKLAMALAR  5185
I. İflasta Sıra Cetveline Karşı Şikâyet  5185
A. Şikâyetin Konusu  5185
İçtihatlar  5186
B. Şikâyetin Tarafları  5188
İçtihatlar  5188
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  5193
İçtihatlar  5193
D. Şikâyetin Süresi  5201
İçtihatlar  5202
E. Şikâyet Yargılaması ve Hüküm  5205
İçtihatlar  5207
F. Şikâyete Karşı Kanun Yolları  5211
1. İstinaf Kanun Yolu (İİK.m.363)  5211
2. Temyiz Kanun Yolu (İİK.m.364)  5212
3. Kanun Yararına Temyiz  5213
İçtihatlar  5213
II. Sıra Cetveline İtiraz Davası  5214
A. Kayıt Kabul Davası (İİK m. 235)  5214
1. Genel Olarak  5214
İçtihatlar  5215
2. Dava Açma Süresi  5226
İçtihatlar  5227
3. Davanın Tarafları  5236
a. Davacı  5236
İçtihatlar  5236
b. Davalı  5237
İçtihatlar  5238
4. Yetkili ve Görevli Mahkeme  5241
İçtihatlar  5241
5. Yargılama Usulü  5252
İçtihatlar  5253
6. Harç, Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderleri  5268
İçtihatlar  5268
7. Davanın Sonuçları  5273
İçtihatlar  5273
B. Kayıt Terkin Davası  5282
1. Davacı  5282
İçtihatlar  5283
2. Davalı  5284
İçtihatlar  5285
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme  5287
İçtihatlar  5287
4. Dava Açma Süresi  5294
İçtihatlar  5294
5. Davanın Konusu  5297
İçtihatlar  5297
6. Yargılama Usulü  5298
İçtihatlar  5299
7. Davanın Sonuçları  5303
İçtihatlar  5303
III. Kayıt Kabul ve Kayıt Terkin Davalarında Kanun Yolu  5306
A. İstinaf Kanun Yolu  5306
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  5307
B. Temyiz Kanun Yolu  5308
C. Kanun Yararına Temyiz  5310
İçtihatlar  5310
Madde 236: Alacakların Geç Bildirilmesi  5315
AÇIKLAMALAR  5315
I. Genel Bilgi  5315
II. Alacağın İflas Masasına Geç Bildirmenin Yaptırımları  5316
İÇTİHATLAR  5316
Masanın Tasfiyesi
Madde 237: İkinci Alacaklılar Toplanması  5320
AÇIKLAMALAR  5320
I. Genel Bilgi  5320
II. İkinci Alacaklılar Toplantısına Katılacak Kişiler  5321
III. Toplantının Yapılış Tarzı ve Alınacak Kararlar  5322
İÇTİHATLAR  5322
Madde 238: İkinci Alacaklılar Toplanmasının Yetkileri  5324
AÇIKLAMALAR  5324
Madde 239: İkinci Alacaklılar Toplantısında Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  5325
AÇIKLAMALAR  5325
Madde 240: Yeniden Alacaklılar Toplanması  5326
AÇIKLAMALAR  5327
Madde 241: Masa Mallarının Paraya Çevrilmesindeki Yöntem  5328
AÇIKLAMALAR  5328
I. Açık Artırma Yolu ile Satış  5328
II. Pazarlıkla Satış  5328
III. Ekonomik Bütünlüğü Olan Malların Satışı  5330
IV. Çeşitli Hakların ve Şirket Paylarının Paraya Çevrilmesi (İİK’nın 121. Maddesinin Kıyasen Uygulanması)  5330
İÇTİHATLAR  5331
Madde 242: Açık Artırmanın İlanı  5334
AÇIKLAMALAR  5334
İÇTİHATLAR  5335
Madde 243: Açık Artırma ve İhale  5336
AÇIKLAMALAR  5336
I. Taşınmazların Açık Artırma ile Satışı  5336
II. Taşınır Malların Açık Artırma Yoluyla Satışı  5337
İÇTİHATLAR  5338
Madde 244: Hacizde satış hükümlerinin iflasta uygulanması  5340
AÇIKLAMALAR  5340
İÇTİHATLAR  5343
Madde 245: Çekişmeli Hakları Takip Yetkisinin Devri  5344
AÇIKLAMALAR  5344
İÇTİHATLAR  5346
Madde 246: Aile Yurtları  5347
AÇIKLAMALAR  5347
Paraların Paylaştırılması
Madde 247: Pay Cetveli ve Son Hesap  5349
AÇIKLAMALAR  5349
İÇTİHATLAR  5350
Madde 248: İflas Masrafları ve Masanın Borçları  5352
AÇIKLAMALAR  5352
İÇTİHATLAR  5353
Madde 249: Pay Cetvelinin İflas Dairesine Bırakılması  5354
AÇIKLAMALAR  5354
İÇTİHATLAR  5355
Madde 250: Paranın Kesin Dağıtımı  5355
AÇIKLAMALAR  5355
Madde 251: Borç Ödemeden Aciz Belgesi  5356
AÇIKLAMALAR  5356
İÇTİHATLAR  5358
Madde 252: Geçici Pay Dağıtımı  5360
AÇIKLAMALAR  5360
İÇTİHATLAR  5361
Madde 253: Masaya Yazdırılmamış Alacaklar  5362
AÇIKLAMALAR  5362
İÇTİHATLAR  5363
İflasın Kapanması
Madde 254: Nihai Rapor ve İflasın Kapanma Kararı  5363
AÇIKLAMALAR  5363
İÇTİHATLAR  5365
Madde 255: İflas Kapandıktan Sonra Yeni Mal Bulunması  5370
AÇIKLAMALAR  5370
İÇTİHATLAR  5371
Madde 256: İflas Tasfiyesinin Süresi  5373
AÇIKLAMALAR  5373
İÇTİHATLAR  5374
Dokuzuncu Bap
İHTİYATİ HACİZ
Madde 257: İhtiyati Haczin Şartları  5375
AÇIKLAMALAR  5375
İÇTİHATLAR  5386
Madde 258: İhtiyati Haciz Kararı  5419
AÇIKLAMALAR  5419
İÇTİHATLAR  5422
Madde 259: İhtiyati Hacizde Teminat  5430
AÇIKLAMALAR  5430
İÇTİHATLAR  5433
Madde 260: İhtiyati Haciz Kararının İçeriği  5441
AÇIKLAMALAR  5441
İÇTİHATLAR  5442
Madde 261: İhtiyati Haciz Kararının Uygulaması  5443
AÇIKLAMALAR  5443
İÇTİHATLAR  5444
Madde 262: İhtiyati Haciz Tutanağı ve Tebliği  5451
AÇIKLAMALAR  5451
İÇTİHATLAR  5452
Madde 263: İhtiyaten Haczedilen Malların Teminat Karşılığında Borçluya Bırakılması  5453
AÇIKLAMALAR  5453
İÇTİHATLAR  5454
Madde 264: İhtiyati Haczin Kesinleşmesi  5455
AÇIKLAMALAR  5455
İÇTİHATLAR  5463
Madde 265: İhtiyati Haciz Kararına İtiraz ve İstinaf Yoluna Başvurma  5478
AÇIKLAMALAR  5478
İÇTİHATLAR  5482
Madde 266: Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması  5503
AÇIKLAMALAR  5503
İÇTİHATLAR  5505
Madde 267: İhtiyati Hacizde İflas Yolu ile Takip  5511
AÇIKLAMALAR  5512
İÇTİHATLAR  5512
Madde 268: İhtiyati Haczin Kesin Hacze İştiraki  5513
AÇIKLAMALAR  5513
I. Genel Bilgi  5513
İçtihatlar  5516
II. Birden Çok İhtiyati ve Kesin Haczin Çeşitli İhtimallere Göre Hacze İştiraki  5523
A. İhtiyatî Hacizden Sonra Kesin Haciz Konulmasında İştirak  5523
İçtihatlar  5523
B. Kesin Hacizden Sonra İhtiyatî Haciz Konulması  5527
İçtihatlar  5527
C. İhtiyati Hacizden Sonra, İkinci İhtiyati Haciz Konulması  5529
İçtihatlar  5530
D. İhtiyati Hacizden Sonra Aynı Malın Kamu Alacağından Dolayı Haczedilmesi  5533
İçtihatlar  5533
E. Rehin Veya İpoteğin, Haciz Veya İhtiyati Hacizden Sonra Olması Halinde, Hacze İştirak  5535
İçtihatlar  5537
III. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Hacze İştiraki  5539
İçtihatlar  5541
IV. İhtiyati Tedbir Kararının Hacze iştiraki  5549
İçtihatlar  5550
Onuncu Bap
KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER VE
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
Madde 269: Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin Ödeme Emri ve İtiraz Süresi  5555
AÇIKLAMALAR  5555
Madde ile İlgili Genel İçtihatlar  5561
Yetki ile İlgili İçtihatlar  5569
Tebligatla İlgili İçtihatlar  5571
Takip Yapma ve Dava Açmada Taraf Ehliyetiyle İlgili İçtihatlar  5578
Ödeme Süresi ve İtiraz Süresiyle İlgili İçtihatlar  5584
Kira Borcunun Ödenmesiyle İlgili İçtihatlar  5591
Kefil ile İlgili İçtihatlar  5596
Kavramlar Dizini  5601
İçindekiler
Madde 269/a: Ödeme Emrine İtiraz Etmemenin Sonuçları  5641
AÇIKLAMALAR  5641
İÇTİHATLAR  5643
Madde 269/b: Kira Sözleşmesine İtiraz ve İtirazın Kaldırılması Usulü  5652
AÇIKLAMALAR  5653
İÇTİHATLAR  5655
Madde 269/c: Kira Akdi Dışındaki İtirazlar ve Tahliye  5676
AÇIKLAMALAR  5677
Madde ile İlgili Genel İçtihatlar  5683
Yargılama Usulü ve İspat İçin Kabul Görecek Belgelerle ile İlgili İçtihatlar  5691
Ödeme ile İlgili İçtihatlar  5705
Kiralanın Boşaltılması ve Teslimiyle İlgili İçtihatlar  5717
Kira Miktarı ve Faiz ile İlgili İçtihatlar  5724
İtirazın Kaldırılmasına Karar Verilmeden Tahliye Kararı Verilemeyeceğine Dair İçtihatlar  5730
Madde 269/d: Kıyasen Uygulanacak Maddeler  5732
AÇIKLAMALAR  5732
İÇTİHATLAR  5736
Madde 270: Hapis Hakkı İçin Defter Yapılması  5747
AÇIKLAMALAR  5747
İÇTİHATLAR  5749
Madde 271: Kaçırılan Eşyayı Takip Hakkı  5752
AÇIKLAMALAR  5753
Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle İlamsız Tahliye
Madde 272: Tahliye Emri ve İçeriği  5753
AÇIKLAMALAR  5754
İÇTİHATLAR  5757
Madde 273: Taşınmazın Tahliye ve Teslimi  5768
AÇIKLAMALAR  5768
İÇTİHATLAR  5769
Madde 274: Tahliye Emrine İtiraz  5771
AÇIKLAMALAR  5771
İÇTİHATLAR  5772
Madde 275: İlamsız Tahliye Emrine İtirazın Kaldırılması  5776
AÇIKLAMALAR  5777
İÇTİHATLAR  5782
Madde 276: Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahıs Bulunması  5792
AÇIKLAMALAR  5793
İÇTİHATLAR  5795
Onbirinci Bap
Tasarrufun İptali Davası
Madde 277: İptal Davası ve Davacılar  5805
AÇIKLAMALAR  5805
I. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu  5805
A. Genel Olarak  5805
İçtihatlar  5808
B. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması  5819
1. Genel Olarak  5819
2. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması  5821
İçtihatlar  5822
C. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear)  5839
İçtihatlar  5839
D. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler  5843
İçtihatlar  5844
E. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri  5847
İçtihatlar  5847
F. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri  5848
İçtihatlar  5848
G. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Taşınmazlarla İlgili Tasarrufun İptali  5850
İçtihatlar  5851
H. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler  5852
İçtihatlar  5854
İ. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları  5855
İçtihatlar  5857
II. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları  5859
A. Genel Olarak  5859
İçtihatlar  5859
B. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması  5861
İçtihatlar  5862
C. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması  5867
İçtihatlar  5868
D. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması  5882
İçtihatlar  5885
Madde 278: Karşılıksız Tasarrufların Butlanı  5903
AÇIKLAMALAR  5903
I. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278)  5903
II. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar  5905
İÇTİHATLAR  5908
Genel İçtihatlar  5908
Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  5913
Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  5924
Madde 279: Aciz Halinde İken Yapılan Tasarruflar  5927
AÇIKLAMALAR  5928
I. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler  5929
İçtihatlar  5929
II. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler  5930
İçtihatlar  5931
III. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler  5934
IV. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler  5934
İÇTİHATLAR  5935
Madde 280: Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali  5935
AÇIKLAMALAR  5936
I. Genel Olarak  5936
İçtihatlar  5938
II. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler  5960
A. Yakın Akrabalık  5960
İçtihatlar  5961
B. Ticari İşletme Devri  5969
İçtihatlar  5971
III. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması  5977
İçtihatlar  5977
IV. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali  5979
İçtihatlar  5979
V. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre  5982
İçtihatlar  5983
Madde 281: İptal Davalarında Yargılama Usulü  5984
AÇIKLAMALAR  5984
I. Genel Olarak  5984
İçtihatlar  5985
II. Yetkili Mahkeme  5989
İçtihatlar  5990
III. Görevli Mahkeme  5995
İçtihatlar  5996
IV. İptal Davasında Davacı (m.277)  6006
A. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı  6006
B. Temlik Alacaklısı  6008
C. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı  6009
İçtihatlar  6009
V. İptal Davasında Yargılama  6013
A. Genel Olarak  6013
İçtihatlar  6015
B. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi  6021
İçtihatlar  6022
C. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği  6032
İçtihatlar  6032
D. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması  6034
İçtihatlar  6035
E. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele  6040
İçtihatlar  6041
F. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar  6046
İçtihatlar  6047
VI. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması  6048
Madde 282: İptal Davasında Davalı  6048
AÇIKLAMALAR  6049
İÇTİHATLAR  6052
Madde 283: İptal Davasında İadenin Kapsamı  6060
AÇIKLAMALAR  6061
I. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü  6061
A. Genel Olarak  6061
B. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri  6062
C. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri  6064
1. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri  6064
2. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri  6065
D. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması  6066
E. Kararın İnfazı  6066
İçtihatlar  6067
F. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki  6083
İçtihatlar  6084
G. Tasarrufun İptali Davasını Kazanmış Olan Alacaklının, Üçüncü Kişi Alacaklılarına Önceliği  6091
İçtihatlar  6091
II. İptal Davasının Reddi Kararı  6092
III. İptal Davasının Konusuz Kalması  6093
IV. İflasta, İptal Davasının Kabulü  6094
İçtihatlar  6095
V. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  6098
A. Harç  6098
İçtihatlar  6099
B. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri  6100
İçtihatlar  6102
Madde 284: İptal Davası Açma Süresi  6106
AÇIKLAMALAR  6106
İÇTİHATLAR  6107
Onikinci Bap
KONKORDATO İLE SERMAYE ŞİRKETLERİ VE
KOOPERATİFLERİN UZLAŞMA YOLUYLA YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Adî Konkordato
Madde 285 – Konkordato Talebi  6113
AÇIKLAMALAR  6113
I. Konkordato Talebinde Usul  6113
II. Konkordato Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme  6116
İstinaf Mahkemesi Kararları  6119
III. Konkordato Gider Avansı  6120
A. Genel Bilgi  6120
B. Gider Avansının İçeriği (Tarf.m.3)  6121
C. Konkordato Gider Avans Miktarı (Tarife m.4)  6121
IV. Harç  6122
İstinaf Mahkemesi Kararları  6123
İÇTİHATLAR  6125
Madde 286 – Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler  6127
AÇIKLAMALAR  6128
I. Genel Bilgi  6128
A. Konkordato Ön Projesi  6129
B. Borçlunun Malvarlığı Durumunu Gösteren Belgeler (Yönt.m.7)  6130
C. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu  6132
D. Her Bir Alacaklının Alacak Miktarı, İmtiyaz Durumu ile Konkordato ve İflasta Ele Geçecek Miktar (Yönt.m.8,9)  6135
E. Diğer Belgeler ile Belge ve Raporların Düzenlenme Süresi  6136
İstinaf Mahkemesi Kararları  6136
İçtihatlar  6137
Madde 287 – Geçici Mühlet  6137
AÇIKLAMALAR  6138
I. Geçici Mühlet Kararı ve Verilebilecek Tedbirler  6138
İstinaf Mahkemesi Kararları  6140
II. Geçici Komiser  6141
İstinaf Mahkemesi Kararları  6143
III. Geçici Mühletin Süresi, Bu Süre İçinde Konkordato Talebinin Reddi Veya İflasa Karar Verilmesi  6144
Madde 288 – Geçici Mühletin Sonuçları, İlanı ve Bildirimi  6146
AÇIKLAMALAR  6146
I. Geçici Mühlet Kararının Doğurduğu Sonuçlar  6146
A. Genel Bilgi  6146
B. Borçlunun Malvarlığının Korunmasına Yönelik Tedbirler  6146
C. Takiplerin Durması ve Yeni Takip Yapılamaması  6147
D. Diğer Sonuçlar  6147
II. Geçici Mühletin İlanı ve İlgili Kurumlara Bildirilmesi  6149
III. Alacaklıların İtirazları ve Sonuçları  6149
IV. Adi Konkordato Uygulamasında Yapılacak İlan ve Bildirimler  6150
İstinaf Mahkemesi Kararları  6150
İÇTİHATLAR  6151
Madde 289 – Kesin Mühlet  6151
AÇIKLAMALAR  6152
I. Kesin Mühlet Yargılaması  6152
II. Kesin Mühlet Kararı  6154
III. Kesin Mühletin İlanı  6155
IV. Alacaklılar Kurulu Oluşturulması  6156
V. Kesin Mühletin Uzatılması (m.298/5)  6156
Madde 290 – Konkordato Komiseri, Alacaklılar Kurulu ve Görevleri  6157
AÇIKLAMALAR  6158
I. Konkordato Komiseri Hakkında Genel Bilgi  6158
A. Konkordato Komiseri Olabilmenin Şartları  6160
B. Konkordato Komiserinin Görevleri  6161
C. Konkordato Komiserinin Yükümlülükleri (Yönt.m.8)  6163
D. Konkordato Komiserliğinden Kaçınma ve Ayrılma Sebepleri (Yönt.m.7)  6163
E. Konkordato Komiserine Kıyas Yolu ile Uygulanacak Hükümleri  6164
F. Konkordato Komiser Sicili  6165
G. Komiserin Denetimi  6166
H. Komiserin Tazminat ve Cezai Sorumluluğu  6167
İçtihatlar  6167
II. Alacaklılar Kurulu  6168
A. Alacaklılar Kurulunun Oluşturulması  6168
B. Alacaklılar Kurulunun Görevleri (İİK.m.290/7; Yönt.m.12)  6169
C. Alacaklılar Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları  6169
Madde 291 – Borçlunun Mali Durumunun Düzelmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması  6169
AÇIKLAMALAR  6170
Madde 292 – Kesin Mühlet İçinde Konkordato Talebinin Reddi ile İflasın Açılması  6170
AÇIKLAMALAR  6171
I. İflasa Tabi Borçlu Açısından Konkordatonun Reddi ve İflas Kararı Verilmesi  6172
II. İflasa Tabi Olmayan Borçlu Açısından Konkordatonun Reddine Karar Verilmesi  6173
III. Yargılama ve Hükmün Sonuçları  6174
İÇTİHATLAR  6174
Madde 293 – Kesin Mühlet Aşamasında Kanun Yolları (m.293)  6177
AÇIKLAMALAR  6177
I. Kanun Yolu Kapalı Kararlar  6177
II. İstinaf Yolu Açık Kararlar  6177
III. Temyiz Yolu Açık Kararlar  6178
İÇTİHATLAR  6179
Madde 294 – Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları  6180
AÇIKLAMALAR  6181
I. Genel Bilgi  6181
II. Alacaklıların Sınırlanan Hakları  6181
A. Takip Başlatma Veya Başlanmış Takiplere Devam Etme Yasağı  6181
İçtihatlar  6184
B. Konkordatoya Tabi Alacaklarda Faiz  6187
İçtihatlar  6188
C. Mühletten Önce, Müstakbel Alacağın Temlikinin Hükümsüzlüğü  6188
D. Konkordatonun Satış Vadine Etkisi  6189
İçtihatlar  6190
E. Konkordato Mühletinin Davalar Açısından Etkisi  6190
İçtihatlar  6191
F. Konkordatonun Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelere Etkisi  6192
İçtihatlar  6192
III. Mühletin Diğer Sonuçları  6192
A. Rehinli Mallarla İlgili Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip Yapılması  6192
B. İİK’nın 206. Maddesi, Birinci Sırasında Yazılı İmtiyazlı Alacaklar İçin Haciz Yoluyla Takip Yapılabilir  6192
C. İİK’nın 206. Maddesine Göre Birinci Sıra Alacaklar  6193
1. İşçilik Alacakları  6193
2. İşçiler İçin Kurulan Yardım Sandıkları ve Derneklerin İşverenlerden Alacakları  6193
3. Aile Hukukundan Doğan Her Türlü Nafaka Alacakları  6194
D. Takas İleri Sürebilme  6194
1. Takas  6194
2. Takasa İtiraz  6195
E. Konkordatoda Hacizli Malların Durumu (m.294/5)  6197
F. Konusu Para Olmayan Alacakların Paraya Çevrilmesi (m.294/6)  6198
İçtihatlar  6199
Madde 295–Kesin Mühletin Rehinli Alacaklılar Bakımından Sonuçları  6200
AÇIKLAMALAR  6200
Madde 296– Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları (m.296)  6201
AÇIKLAMALAR  6201
Madde 297 – Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları (m.297)  6203
AÇIKLAMALAR  6204
I. Konkordato Talep Eden Borçlunun Tasarruf Yetkisi  6204
II. Borçlunun Mahkeme İzniyle Yapabileceği İşlemler  6205
III. Borçlunun Kanuni Sınırlamalara ve Komiserin İhtarlarına Uymaması  6206
IV. Tasarruf Yetkisi ile İlgili Kararların İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  6207
İÇTİHATLAR  6207
Madde 298 – Defter Tutulması ve Rehinli Malların Kıymetinin Takdiri  6208
AÇIKLAMALAR  6208
I. Genel Olarak  6208
II. Rehinsiz Malların Kıymet Takdiri  6209
III. Rehinli Malların Kıymet Takdiri  6210
IV. Kıymet Takdirinin Tebliği  6210
Madde 299 – Alacaklıların, Alacaklarını Bildirmeye Davet Edilmesi  6210
AÇIKLAMALAR  6211
İÇTİHATLAR  6214
Madde 300 – Alacaklar Hakkında Borçlunun Beyana Daveti  6217
AÇIKLAMALAR  6217
İÇTİHATLAR  6219
Madde 301 – Alacaklılar Toplantısına Davet  6220
AÇIKLAMALAR  6220
Madde 302 – Alacaklılar Toplantısı ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk  6221
AÇIKLAMALAR  6222
I. Genel Bilgi  6222
II. Konkordato Projesinin Kabulünde Gerekli Çoğunluk  6223
III. Müzakere Sonunda Tutanak Tutulması  6226
İÇTİHATLAR  6227
Madde 303 – Konkordatonun Kefiller ve Müşterek Borçlulara Etkisi  6234
AÇIKLAMALAR  6234
I. Genel Olarak  6234
II. Konkordatonun Teminat Mektuplarına Etkisi  6237
İÇTİHATLAR  6237
Madde 304 – Konkordatonun Mahkemede İncelenmesi  6245
AÇIKLAMALAR  6245
I. Yargılamanın Niteliği  6245
II. Yargılamanın Tensip Aşaması  6246
III. Yargılamanın Duruşma Aşaması  6248
İstinaf Mahkemesi Kararları  6250
İÇTİHATLAR  6251
Madde 305 – Konkordatonun Tasdikinin Şartları  6255
AÇIKLAMALAR  6255
I. Genel Bilgi  6255
II. Konkordato Projesinin Tasdik Şartları  6256
A. Teklif Edilen Miktarın Borçlunun İflası Halinde Alacaklıların Eline Geçecek Miktardan Fazla Olması  6256
B. Teklif Edilen Tutarın Borçlunun Kaynakları ile Orantılı Olması  6256
C. Konkordato Projesinin Kanunda Öngörülen Çoğunlukla Kabul Edilmiş Bulunması (m.302)  6258
D. İşçilik ve Nafaka Alacakları ile Komiserin İzniyle Yapılan Borçlanmalar İçin Teminat Gösterilmesi  6259
İstinaf Mahkemesi Kararları  6260
E. Yargılama Giderleri ve Harcın Depo Edilmesi  6261
III. Mahkemenin Projede Gerekli Gördüğü Düzeltmeleri Yaptırması  6262
IV. Konkordatonun Tasdiki Talebinin Reddi  6263
İÇTİHATLAR  6264
Madde 306 – Konkordatonun Tasdik Kararı, Kapsamı ve İlanı  6275
AÇIKLAMALAR  6275
I. Tasdik Kararının İçeriği  6276
İçtihatlar  6277
II. Tasdik Kararından Sonra Kayyım Tayini ve Görevleri  6278
III. Tasdik Kararının İlanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  6278
İÇTİHATLAR  6279
Madde 307 – Rehinli Malların Muhafaza ve Satışı ile Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  6279
AÇIKLAMALAR  6280
I. Genel Bilgi  6280
II. Rehinli Malların Muhafaza Altına Alınması ve Satışının Ertelenmesi  6281
III. Finansal Kiralama Konusu Malların İadesinin Ertelenmesi  6282
IV. Erteleme Kararının Kaldırılması  6283
Madde 308 – Konkordatonun Tasdik Edilmemesi ve Borçlunun İflâsı  6283
AÇIKLAMALAR  6283
I. İİK’nın 177. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  6285
II. İİK’nın 178. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  6285
III. İİK’nın 179. Maddesine Göre Doğrudan Doğruya İflas Nedenleri  6285
İÇTİHATLAR  6285
Madde 308/a – Tasdik Kararına Karşı Kanun Yolları  6286
AÇIKLAMALAR  6286
İÇTİHATLAR  6287
Madde 308/b – Çekişmeli Alacaklar Hakkında Dava  6288
AÇIKLAMALAR  6288
İÇTİHATLAR  6290
Madde 308/c – Konkordatonun Hükümleri  6291
AÇIKLAMALAR  6292
I. Genel Bilgi  6292
II. Konkordatonun Zorunlu Olması  6294
İçtihatlar  6296
III. Konkordatonun Zorunlu Olmadığı Haller  6296
İçtihatlar  6298
Madde 308/ç – Konkordatonun Sonuçlanmayan Takiplere Etkisi  6301
AÇIKLAMALAR  6301
I. Genel Bilgi  6301
II. Hangi Takiplerdeki Hacizler Düşmez  6302
İçtihatlar  6303
III. Konkordato Tasdikinin Davalara Etkisi  6304
IV. Konkordatoya Tabi Borçla