Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yargıtay Kararları Çerçevesinde
Dolandırıcılık Suçu
Ekim 2017 / 1. Baskı / 400 Syf.
Fiyatı: 92.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Dolandırıcılık suçu; failler tarafından zekice kurgulanmış olan senaryolar ve hileli davranışlarla mağdur veya mağdurların aldatılarak onlardan menfaat temin edilmesi şeklinde işlenen bir suç tipidir.

Uygulamacılara faydalı olabilmesi açısından bu kitapta ayrıntılı teorik ve doktrinsel açıklamalardan özellikle kaçınılmış ve dolandırıcılık suçları; uygulamacıların yararlanabileceği şekilde pratiğe yönelik olarak aktarılmıştır. Bu amaca yönelik olarak dolandırıcılık suçlarını inceleyen bu kitabın her alt başlığı ile ilgili mümkün olduğu kadar fazla Yargıtay kararının özet halinde sunulmasına ve değerlendirilmesine özen gösterilmiştir.

Kitapta kullanılmış olan toplam 608 adet Yargıtay kararı ise kitabın hacminin gereksiz biçimde artmasının ve okuyucuya bekleneni vermekten uzaklaşmasının önlenmesi amacıyla tam metin olarak sunulmamış; yalnızca her kararda anlatılmak istenilen ana hususlar özetlenerek kitaba aktarılmıştır. Zira bu çalışmanın amacı dolandırıcılık suçu hakkında oldukça ayrıntılı bilginin mümkün olduğu kadar öz bir biçimde okuyucuya sunulmasıdır.

Dolandırıcılık suçu ile ilgili gerekli ve nitelikli bilgiyi öz bir anlatımla sunmaya çalışan bu kitabın, konuyla ilgilenen herkese yol gösterici ve faydalı olmasını diliyorum.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Dolandırıcılık Suçu
Dolandırıcılık Suçunun Cezasını Ağırlaştıran Haller
Dolandırıcılık Suçunun Daha Hafif Cezayı Gerektiren Hali
Dolandırıcılık Suçu İle Sıklıkla Karıştırılan Suçlar
Dolandırıcılık Suçlarının Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları
Dolandırıcılık Suçunda El Koyma ve Müsadere Uygulamaları
Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlarda Ortak Hükümler
Yargıtay'ın Dolandırıcılık Suçu İle İlgili Kararlarına Örnekler
Barkod: 9789750245084
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm I
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZELLİKLERİ VE
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU
I. GENEL OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU  13
II. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI  21
III. DOLANDIRICILIK SUÇU İLE KORUNAN DEĞER  23
IV. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN FAİLİ  25
V. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MAĞDURU  27
A. Tanım  27
B. Tüzel Kişi Ancak Suçtan Zarar Gören Olabilir  28
C. Algılama Yeteneği Olmayan Kişi Bu Suçun Mağduru Olamaz  28
D. Gayrimeşru Amacı Olan Kişi de Bu Suçun Mağduru Olabilir  30
VI. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI  31
A. Genel Olarak  31
B. Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurları  33
1. Hileli Davranışlar  33
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  33
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan  38
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu  44
2. Mağdurun Aldatılması  48
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  48
b. Hile İle Aldatma Arasındaki Nedensellik Bağı  50
3. Bir Kişinin Zararına Olarak Yarar Elde Etme: Tasarrufta Bulunma  52
a. Sağlanan Yararın Haksız Olması  53
b. Sağlanan Yararın Malvarlığına İlişkin Olması  54
4. Dolandırıcılık Suçunun Manevi Unsuru  55
a. Failde Dolandırıcılık Kastı Bulunması  55
b. Dolandırıcılık Olası Kast İle İşlenebilir mi?  57
5. Basit Dolandırıcılık Olarak Kabul Edilen Eylemlere Örnekler  58
Bölüm II
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASINI AĞIRLAŞTIRAN HALLER
I. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HALLER  76
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–a)  76
1. Genel Açıklamalar  76
2. Uygulamadan Örnekler  77
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b)  88
1. Genel Açıklamalar  88
2. Uygulamadan Örnekler  90
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c)  92
1. Genel Açıklamalar  92
2. Uygulamadan Örnekler  94
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d)  97
1. Genel Açıklamalar  97
2. Uygulamadan Örnekler  100
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e)  115
1. Genel Açıklamalar  115
2. Uygulamadan Örnekler  115
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık  115
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler  118
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler  121
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f)  124
1. Genel Açıklamalar  124
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  125
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  127
a. Genel Açıklamalar  127
4. Uygulamadan Örnekler  129
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  129
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  136
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g)  138
1. Genel Açıklamalar  138
2. Uygulamadan Örnekler  140
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h)  144
1. Genel Açıklamalar  144
2. Uygulamadan Örnekler  148
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–i)  153
1. Genel Açıklamalar  153
2. Uygulamadan Örnekler  155
a. Emlak Komisyoncusu  155
b. Avukat  157
c. Sigorta Acentesi  158
d. Fatura Ödeme Merkezi  159
e. Müteahhit  160
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j)  161
1. Genel Açıklamalar  161
2. Uygulamadan Örnekler  165
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k)  168
1. Genel Açıklamalar  168
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L)  171
1. Genel Açıklamalar  171
2. Uygulamadan Örnekler  173
II. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL  178
A. Genel Açıklamalar  178
B. Uygulamadan Örnekler  180
III. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL  183
Bölüm III
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DAHA HAFİF CEZAYI GEREKTİREN HALİ
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA İŞLENMESİ (TCK. md. 159)
I. GENEL AÇIKLAMALAR  187
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  190
A. Sahte Çek Düzenleyip Faile Karşı Kullanmak  190
B. Alacağından Fazla Miktarda Takip Başlatmak  191
C. Abonelik Ücretlerinin Hile İle Hesabına Aktarılmasını Sağlamak  192
Bölüm IV
DOLANDIRICILIK SUÇU İLE SIKLIKLA KARIŞTIRILAN SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇLARININ FARKLARI  194
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARININ FARKLARI  199
Bölüm V
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS  203
A. Genel Açıklamalar  203
B. Uygulamadan Örnekler  208
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAI  213
A. Genel Açıklamalar  213
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık  215
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK  225
A. Faillik (TCK. md. 37)  225
B. Azmettirme (TCK. md. 38)  231
C. Yardım Etme (TCK. md. 39)  232
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40)  233
E. Uygulamadan Örnekler  234
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI  237
Bölüm VI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMA KOŞULLARI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI  241
Bölüm VII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA VE MÜSADERE UYGULAMALARI
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA  245
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA MÜSADERE  251
A. Eşya Müsaderesi  252
B. Kazanç Müsaderesi  255
Bölüm VIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI  261
Bölüm IX
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TEKERRÜR
I. GENEL AÇIKLAMALAR  265
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  267
Bölüm X
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU  269
Bölüm XI
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER (TCK. MD. 167)  273
II. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168)  275
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  279
IV. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI (TCK. md. 169)  285
Bölüm XII
YARGITAY’IN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLGİLİ
KARARLARINA ÖRNEKLER
I. DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER  289
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN VERİLEN BERAAT HÜKÜMLERİNİN ONANDIĞI KARARLARA ÖRNEKLER  300
III. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR  325
Bölüm XIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER  341
Kaynakça  375
Kitapta Kullanılmış Olan Kararlar (Daire Sırasına Göre)  381
Kavramlar Dizini  399
 


Batuhan Hoşgül
Temmuz 2019
49.90 TL
Sepete Ekle
Özlem Öğütcü
Haziran 2019
82.90 TL
Sepete Ekle
Hamza Şahin
Haziran 2019
135.00 TL
Sepete Ekle
Muhammet Hamza Muş
Haziran 2019
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm I
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN ÖZELLİKLERİ VE
BASİT DOLANDIRICILIK SUÇU
I. GENEL OLARAK DOLANDIRICILIK SUÇU  13
II. 765 SAYILI TCK. İLE 5237 SAYILI TCK’NIN DOLANDIRICILIK SUÇU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMASI  21
III. DOLANDIRICILIK SUÇU İLE KORUNAN DEĞER  23
IV. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN FAİLİ  25
V. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN MAĞDURU  27
A. Tanım  27
B. Tüzel Kişi Ancak Suçtan Zarar Gören Olabilir  28
C. Algılama Yeteneği Olmayan Kişi Bu Suçun Mağduru Olamaz  28
D. Gayrimeşru Amacı Olan Kişi de Bu Suçun Mağduru Olabilir  30
VI. DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UNSURLARI  31
A. Genel Olarak  31
B. Dolandırıcılık Suçunun Maddi Unsurları  33
1. Hileli Davranışlar  33
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  33
b. Aldatıcı Nitelikle Olmayan Basit (Soyut) Yalan  38
c. Hilenin Belirli Bir Ağırlığa Ulaşması Zorunluluğu  44
2. Mağdurun Aldatılması  48
a. Tanım ve Genel Açıklamalar  48
b. Hile İle Aldatma Arasındaki Nedensellik Bağı  50
3. Bir Kişinin Zararına Olarak Yarar Elde Etme: Tasarrufta Bulunma  52
a. Sağlanan Yararın Haksız Olması  53
b. Sağlanan Yararın Malvarlığına İlişkin Olması  54
4. Dolandırıcılık Suçunun Manevi Unsuru  55
a. Failde Dolandırıcılık Kastı Bulunması  55
b. Dolandırıcılık Olası Kast İle İşlenebilir mi?  57
5. Basit Dolandırıcılık Olarak Kabul Edilen Eylemlere Örnekler  58
Bölüm II
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN CEZASINI AĞIRLAŞTIRAN HALLER
I. TCK’NIN 158/1. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HALLER  76
A. Suçun Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–a)  76
1. Genel Açıklamalar  76
2. Uygulamadan Örnekler  77
B. Suçun Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–b)  88
1. Genel Açıklamalar  88
2. Uygulamadan Örnekler  90
C. Suçun Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–c)  92
1. Genel Açıklamalar  92
2. Uygulamadan Örnekler  94
D. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının, Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–d)  97
1. Genel Açıklamalar  97
2. Uygulamadan Örnekler  100
E. Suçun Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi (TCK. md. 158/1–e)  115
1. Genel Açıklamalar  115
2. Uygulamadan Örnekler  115
a. Sahte veya Başkasına Ait Yeşil Kart Kullanarak Yapılan Dolandırıcılık  115
b. SGK. Zararına Yapılan Dolandırıcılık İddialarına Örnekler  118
c. Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Yapılan Diğer Dolandırıcılık Şekillerine Örnekler  121
F. Suçun Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–f)  124
1. Genel Açıklamalar  124
2. Dolandırıcılık Suçunun Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  125
3. Dolandırıcılık Suçunun Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılarak İşlenmesi  127
a. Genel Açıklamalar  127
4. Uygulamadan Örnekler  129
a. Bilişim Sistemleri Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  129
b. Banka ve Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılarak Yapılan Dolandırıcılık Hakkında  136
G. Suçun Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–g)  138
1. Genel Açıklamalar  138
2. Uygulamadan Örnekler  140
H. Suçun Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi (TCK. md. 158/1–h)  144
1. Genel Açıklamalar  144
2. Uygulamadan Örnekler  148
İ. Suçun Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesi
(TCK. md. 158/1–i)  153
1. Genel Açıklamalar  153
2. Uygulamadan Örnekler  155
a. Emlak Komisyoncusu  155
b. Avukat  157
c. Sigorta Acentesi  158
d. Fatura Ödeme Merkezi  159
e. Müteahhit  160
J. Suçun Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–j)  161
1. Genel Açıklamalar  161
2. Uygulamadan Örnekler  165
K. Suçun Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi (TCK. md. 158/1–k)  168
1. Genel Açıklamalar  168
L. Suçun Failin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi (TCK. md. 158/1–L)  171
1. Genel Açıklamalar  171
2. Uygulamadan Örnekler  173
II. TCK’NIN 158/2. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL  178
A. Genel Açıklamalar  178
B. Uygulamadan Örnekler  180
III. TCK’NIN 158/3. MADDESİNDE DÜZENLENMİŞ OLAN CEZAYI AĞIRLAŞTIRAN HAL  183
Bölüm III
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DAHA HAFİF CEZAYI GEREKTİREN HALİ
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BİR HUKUKİ İLİŞKİYE DAYANAN ALACAĞI TAHSİL AMACIYLA İŞLENMESİ (TCK. md. 159)
I. GENEL AÇIKLAMALAR  187
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  190
A. Sahte Çek Düzenleyip Faile Karşı Kullanmak  190
B. Alacağından Fazla Miktarda Takip Başlatmak  191
C. Abonelik Ücretlerinin Hile İle Hesabına Aktarılmasını Sağlamak  192
Bölüm IV
DOLANDIRICILIK SUÇU İLE SIKLIKLA KARIŞTIRILAN SUÇLAR
I. DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK SUÇLARININ FARKLARI  194
II. DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARININ FARKLARI  199
Bölüm V
TEŞEBBÜS–İÇTİMA–İŞTİRAK VE YAPTIRIM
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNA TEŞEBBÜS  203
A. Genel Açıklamalar  203
B. Uygulamadan Örnekler  208
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA SUÇLARIN İÇTİMAI  213
A. Genel Açıklamalar  213
B. Belgede Sahtecilik Yapılarak İşlenen Dolandırıcılık  215
III. DOLANDIRICILIK SUÇUNA İŞTİRAK  225
A. Faillik (TCK. md. 37)  225
B. Azmettirme (TCK. md. 38)  231
C. Yardım Etme (TCK. md. 39)  232
D. Bağlılık Kuralı (TCK. md. 40)  233
E. Uygulamadan Örnekler  234
IV. DOLANDIRICILIK SUÇLARININ YAPTIRIMLARI  237
Bölüm VI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMA KOŞULLARI
DOLANDIRICILIK SUÇLARININ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA KOŞULLARI  241
Bölüm VII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA VE MÜSADERE UYGULAMALARI
I. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA EL KOYMA  245
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDA MÜSADERE  251
A. Eşya Müsaderesi  252
B. Kazanç Müsaderesi  255
Bölüm VIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA ZAMANAŞIMI  261
Bölüm IX
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA TEKERRÜR
I. GENEL AÇIKLAMALAR  265
II. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  267
Bölüm X
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU
BASİT DOLANDIRICILIK VE UZLAŞTIRMA YOLU  269
Bölüm XI
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER
I. ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEPLERİ VE CEZADA İNDİRİM YAPILMASINI GEREKTİREN ŞAHSİ SEBEPLER (TCK. MD. 167)  273
II. ETKİN PİŞMANLIK DURUMU (TCK. md. 168)  275
III. UYGULAMADAN ÖRNEKLER  279
IV. TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ UYGULANMASI (TCK. md. 169)  285
Bölüm XII
YARGITAY’IN DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İLGİLİ
KARARLARINA ÖRNEKLER
I. DOLANDIRICILIK SAYILAN OLAYLARA ÖRNEKLER  289
II. DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN VERİLEN BERAAT HÜKÜMLERİNİN ONANDIĞI KARARLARA ÖRNEKLER  300
III. HUKUKİ İHTİLAF OLARAK NİTELENDİRİLEREK DOLANDIRICILIK SAYILMAYAN DURUMLAR  325
Bölüm XIII
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER
DOLANDIRICILIK SUÇUNDA YARGILAMAYA İLİŞKİN KRİTERLER  341
Kaynakça  375
Kitapta Kullanılmış Olan Kararlar (Daire Sırasına Göre)  381
Kavramlar Dizini  399
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019