Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku – 2
Şubat 2021 / 11. Baskı / 336 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 9. Ağustos 2019 41.00 TL 9.90 TL (%76) Sepete Ekle
 8. Ocak 2019 39.50 TL 4.90 TL (%88) Sepete Ekle
 7. Şubat 2018 30.50 TL 13.90 TL (%55) Sepete Ekle
 6. Şubat 2017 29.00 TL 9.90 TL (%66) Sepete Ekle
 5. Ocak 2016 24.00 TL 7.90 TL (%68) Sepete Ekle
 4. Ocak 2015 21.00 TL 4.90 TL (%77) Sepete Ekle
   

Bir önceki basının yayımlanmasından sonraki süreçte yürürlüğe giren 14.4.2020 tarihli ve 7272 sayılı, 11.6.2020 tarihli ve 7245 sayılı, 11.7.2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler çalışmanın gözden geçirilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu bası ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiştir.

Nihayet çalışma bütünüyle gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler ve güncellemeler yapılmıştır.

Kitabın kullanımı ile ilgili önceki basılardaki hatırlatma aynen devam etmektedir. Buna göre, gerek metin içinde gerek dipnotlarda, pozitif metinlere atıflarda; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmektedir. Temel kanun olarak sıkça referans gösterilen CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmiştir. Bu nedenle, başka bir mevzuat hükmüne izafe edildiği açık değilse, örneğin (m. 1) şeklindeki atıfla kastedilen pozitif metin, CMK olarak anlaşılmalıdır.


Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesinde Deliller
Yargılama ve Hüküm Verme
Özel Muhakeme Usulleri
Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları
Barkod: 9789750266935
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  11
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Basıya Önsöz  5
10. Basıya Önsöz  6
9. Basıya Önsöz  7
8. Basıya Önsöz  8
7. Basıya Önsöz  9
6. Basıya Önsöz  10
5. Basıya Önsöz  11
4. Basıya Önsöz  12
3. Basıya Önsöz  13
2. Basıya Önsöz  14
Önsöz  15
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  29
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  29
II. Serbest Delil İlkesi  32
III. Delillerin Ortak Özellikleri  33
1. Gerçekçilik  33
2. Akılcılık  34
3. Erişilebilirlik  34
4. Olayı Temsil Edicilik  34
5. Müştereklik  34
6. Hukuka Uygunluk  35
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  36
I. Genel Olarak  36
II. Beyan Delili  37
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  37
2. Tanık Beyanı  38
a) Tanık Kavramı  38
b) Tanık Beyanının Değeri  40
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  42
aa) Tanığın Hazır Bulunması  43
bb) Tanığın Yemin Etmesi  44
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  46
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  46
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  48
dd) Tanıklıktan Çekinme  50
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  50
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  50
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  53
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  55
ee) Tanığın Korunması  56
3. Diğer Kişilerin Beyanı  60
III. Belge Delili  61
IV. Belirti Delili  63
§3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  65
I. Delillerin Toplanması  65
1. Beden Muayenesi  65
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  66
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  69
c) Kadının Muayenesi  70
2. Fizik Kimliğin Tespiti  71
3. Yer Gösterme  73
4. Olay Yeri İnceleme  74
II. Delillerin Değerlendirilmesi  75
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  75
a) Genel Açıklamalar  75
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  79
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  82
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  85
e) Uzman Mütalaası  87
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  88
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  89
aa) Gözlem Altına Alma  89
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  90
cc) Adli Muayene ve Otopsi  92
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  94
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  94
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  96
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  103
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  105
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  105
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  105
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  105
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  106
a) Sanığın Çağrılması  106
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  107
3. Delil Toplanması  108
§ 3. DURUŞMA  111
I. Duruşmanın Önemi  111
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  112
III. Duruşmanın Sözlülüğü  117
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  118
V. Duruşmanın Açık Olması  120
1. Genel Olarak Açıklık  120
2. Açıklığın İstisnaları  121
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  121
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  122
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  123
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  123
1. Duruşmada Hazır Bulunma  123
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  124
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  126
aa) Cumhuriyet Savcısı  126
bb) Bireysel İddia Makamı  126
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  126
aa) Sanık  126
bb) Müdafi  128
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  130
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  130
3. Duruşmanın Başlaması  131
4. Delillerin Ortaya Konulması  135
a) Genel Olarak  135
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  136
aa) Tanığın Dinlenmesi  136
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  136
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  141
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  142
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  144
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  144
c) Belge Okunması  146
aa) Okunması (Anlatılması) Zorunlu Olan Belgeler  147
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  151
aaa) Genel Olarak  151
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  152
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  155
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  155
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  155
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  157
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  158
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  158
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  160
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  162
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  166
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  168
5. Delillerin Tartışılması  168
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  170
7. Duruşma Tutanağı  172
§ 4. HÜKÜM VERME  174
I. Delillerin Değerlendirilmesi  174
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  178
III. Hüküm Çeşitleri  180
IV. Hükmün İçeriği  187
V. Hükmün Açıklanması  192
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  192
1. Genel Açıklamalar  192
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  193
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  197
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  201
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  205
I. Gaiplerin Yargılanması  205
II. Kaçakların Yargılanması  206
III. Seri Muhakeme Usulü  208
1. Genel Açıklamalar  208
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması  210
3. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller  213
4. Seri Muhakeme Usulünün Muhakeme Evreleri Bakımından Durumu  213
IV. Basit Yargılama Usulü  214
1. Genel Açıklamalar  214
2. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması  215
3. Yargılamanın Duruşmalı Olarak Yapılması  216
4. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller  217
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  218
I. Uzlaştırma  218
1. Genel Açıklamalar  218
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  219
3. Uzlaştırma Süreci  221
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  222
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  226
II. Müsadere Usulü  227
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  229
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  231
I. Kavram  231
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  231
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  231
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  232
3. Elektronik İşlemler  232
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  237
1. Sürelerin Sınıflandırılması  237
2. Sürelerin Hesaplanması  238
IV. Eski Hale Getirme  239
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  240
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  242
1. Yokluk  242
2. Butlan  242
3. Hak Düşümü  243
4. Kabul Edilmezlik  243
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  243
§2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  245
I. Kavram  245
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  245
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  246
1. Cumhuriyet Savcısı  247
2. Şüpheli veya Sanık  248
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  248
4. Katılan, Vekil  250
5. Tüzel Kişi  251
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  251
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  252
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  255
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  256
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  256
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  256
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  260
I. İtiraz  260
1. Kavram  260
2. İtiraz Usulü  260
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  261
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  262
II. İstinaf  263
1. Genel Açıklamalar  263
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  265
3. İstinaf İstemi ve Süresi  266
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  268
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  268
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  269
a) Ön İnceleme  269
b) Esastan İnceleme  269
aa) Esastan Ret Kararı Verilmesi  269
bb) Bozma Kararı Verilmesi  271
cc) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı Verilmesi ve Duruşma  272
7. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Ortak Hususlar  274
III. Temyiz  275
1. Genel Açıklamalar  275
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  275
3. Temyiz Nedenleri  278
4. Temyiz Talebi ve Süresi  279
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  280
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  280
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  281
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  283
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  284
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  290
a) Genel Açıklamalar  290
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  290
c) Temyiz Nedenleri  292
d) Temyiz Talebi ve Süresi  294
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  295
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  295
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  295
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  298
§4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  302
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  302
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  302
a) Genel Açıklamalar  302
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  304
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  307
II. Kanun Yararına Bozma  308
1. Genel Açıklamalar  308
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  310
III. Yargılamanın Yenilenmesi  314
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  314
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  315
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  316
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  320
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  320
Kaynaklar  323
Kavramlar Dizini  333
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
11. Basıya Önsöz  5
10. Basıya Önsöz  6
9. Basıya Önsöz  7
8. Basıya Önsöz  8
7. Basıya Önsöz  9
6. Basıya Önsöz  10
5. Basıya Önsöz  11
4. Basıya Önsöz  12
3. Basıya Önsöz  13
2. Basıya Önsöz  14
Önsöz  15
Kısaltmalar  25
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  29
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  29
II. Serbest Delil İlkesi  32
III. Delillerin Ortak Özellikleri  33
1. Gerçekçilik  33
2. Akılcılık  34
3. Erişilebilirlik  34
4. Olayı Temsil Edicilik  34
5. Müştereklik  34
6. Hukuka Uygunluk  35
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  36
I. Genel Olarak  36
II. Beyan Delili  37
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  37
2. Tanık Beyanı  38
a) Tanık Kavramı  38
b) Tanık Beyanının Değeri  40
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  42
aa) Tanığın Hazır Bulunması  43
bb) Tanığın Yemin Etmesi  44
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  46
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  46
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  48
dd) Tanıklıktan Çekinme  50
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  50
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  50
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  53
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  55
ee) Tanığın Korunması  56
3. Diğer Kişilerin Beyanı  60
III. Belge Delili  61
IV. Belirti Delili  63
§3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  65
I. Delillerin Toplanması  65
1. Beden Muayenesi  65
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  66
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  69
c) Kadının Muayenesi  70
2. Fizik Kimliğin Tespiti  71
3. Yer Gösterme  73
4. Olay Yeri İnceleme  74
II. Delillerin Değerlendirilmesi  75
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  75
a) Genel Açıklamalar  75
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  79
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  82
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  85
e) Uzman Mütalaası  87
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  88
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  89
aa) Gözlem Altına Alma  89
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  90
cc) Adli Muayene ve Otopsi  92
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  94
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  94
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  96
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  103
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  105
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  105
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  105
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  105
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  106
a) Sanığın Çağrılması  106
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  107
3. Delil Toplanması  108
§ 3. DURUŞMA  111
I. Duruşmanın Önemi  111
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  112
III. Duruşmanın Sözlülüğü  117
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  118
V. Duruşmanın Açık Olması  120
1. Genel Olarak Açıklık  120
2. Açıklığın İstisnaları  121
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  121
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  122
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  123
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  123
1. Duruşmada Hazır Bulunma  123
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  124
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  126
aa) Cumhuriyet Savcısı  126
bb) Bireysel İddia Makamı  126
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  126
aa) Sanık  126
bb) Müdafi  128
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  130
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  130
3. Duruşmanın Başlaması  131
4. Delillerin Ortaya Konulması  135
a) Genel Olarak  135
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  136
aa) Tanığın Dinlenmesi  136
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  136
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  141
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  142
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  144
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  144
c) Belge Okunması  146
aa) Okunması (Anlatılması) Zorunlu Olan Belgeler  147
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  151
aaa) Genel Olarak  151
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  152
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  155
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  155
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  155
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  157
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  158
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  158
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  160
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  162
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  166
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  168
5. Delillerin Tartışılması  168
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  170
7. Duruşma Tutanağı  172
§ 4. HÜKÜM VERME  174
I. Delillerin Değerlendirilmesi  174
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  178
III. Hüküm Çeşitleri  180
IV. Hükmün İçeriği  187
V. Hükmün Açıklanması  192
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  192
1. Genel Açıklamalar  192
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  193
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  197
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  201
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  205
I. Gaiplerin Yargılanması  205
II. Kaçakların Yargılanması  206
III. Seri Muhakeme Usulü  208
1. Genel Açıklamalar  208
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması  210
3. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller  213
4. Seri Muhakeme Usulünün Muhakeme Evreleri Bakımından Durumu  213
IV. Basit Yargılama Usulü  214
1. Genel Açıklamalar  214
2. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması  215
3. Yargılamanın Duruşmalı Olarak Yapılması  216
4. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller  217
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  218
I. Uzlaştırma  218
1. Genel Açıklamalar  218
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  219
3. Uzlaştırma Süreci  221
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  222
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  226
II. Müsadere Usulü  227
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  229
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  231
I. Kavram  231
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  231
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  231
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  232
3. Elektronik İşlemler  232
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  237
1. Sürelerin Sınıflandırılması  237
2. Sürelerin Hesaplanması  238
IV. Eski Hale Getirme  239
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  240
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  242
1. Yokluk  242
2. Butlan  242
3. Hak Düşümü  243
4. Kabul Edilmezlik  243
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  243
§2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  245
I. Kavram  245
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  245
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  246
1. Cumhuriyet Savcısı  247
2. Şüpheli veya Sanık  248
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  248
4. Katılan, Vekil  250
5. Tüzel Kişi  251
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  251
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  252
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  255
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  256
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  256
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  256
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  260
I. İtiraz  260
1. Kavram  260
2. İtiraz Usulü  260
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  261
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  262
II. İstinaf  263
1. Genel Açıklamalar  263
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  265
3. İstinaf İstemi ve Süresi  266
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  268
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  268
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  269
a) Ön İnceleme  269
b) Esastan İnceleme  269
aa) Esastan Ret Kararı Verilmesi  269
bb) Bozma Kararı Verilmesi  271
cc) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı Verilmesi ve Duruşma  272
7. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Ortak Hususlar  274
III. Temyiz  275
1. Genel Açıklamalar  275
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  275
3. Temyiz Nedenleri  278
4. Temyiz Talebi ve Süresi  279
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  280
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  280
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  281
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  283
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  284
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  290
a) Genel Açıklamalar  290
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  290
c) Temyiz Nedenleri  292
d) Temyiz Talebi ve Süresi  294
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  295
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  295
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  295
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  298
§4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  302
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  302
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  302
a) Genel Açıklamalar  302
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  304
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  307
II. Kanun Yararına Bozma  308
1. Genel Açıklamalar  308
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  310
III. Yargılamanın Yenilenmesi  314
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  314
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  315
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  316
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  320
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  320
Kaynaklar  323
Kavramlar Dizini  333
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021