Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Temel Hukuk Dizisi
İdari Yargılama Hukuku
Ekim 2018 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 18.50 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Adalet MYO ile IIBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.

Dizinin "İdari Yargılama Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; hukuk devletinin hayata geçirilmesinde maddi idare hukuku kurallarının uygulanması sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların nihai çözümünde yargılanma süreci büyük bir önem taşır. İdare hukuku dersinin şekli hukuki boyutu, idarenin denetlenmesi ve özellikle idarenin yargısal denetimidir. Eser, İdari Yargı Dersi okutulan başta hukuk fakültesi olmak üzere meslek sınavlarına hazırlanan adaylara da yardımcı olabilecek niteliktedir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak idari Yargı ve Türk İdari Yargısı
İdari Yargının Görev Alanı
İdari Yargı Merciileri
İdari Yargının Görev Alanı ve Denetim Sınırı
Adli ve İdari Yargı Kolları Arasındaki Görev ve Hüküm Uyuşmazlıklarının Çözümü: Uyuşmazlık Mahkemesi
İdari Yargıda Dava Türleri
İdari Yargı Davalarının İncelenmesi, Kararlara Karşı Başvurma Yolları ve Kararların Uygulanması
İvedi Yargılama Usulü
Kararlara Karşı Başvuru Yolları (=Kanun Yolları)
Kararların Uygulanması
Barkod: 9789750250965
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI
I. GENEL OLARAK İDARİ YARGI VE TÜRK İDARİ YARGISI  17
A. Genel Olarak Yargı  17
B. İdari Yargıya İlişkin Genel Bilgiler  21
C. Türkiye’de İdari Yargı Teşkilatının Yapısı ve İşleyişinin Tarihsel Gelişimi  27
D. Türk İdari Yargısının Genel Esasları  30
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  38
A. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konular  38
B. İdari Yargının Görev Alanı Dışında Kalan Konular  39
III. İDARİ YARGI MERCİİLERİ  49
A. İlk Derece Mahkemeleri  49
1. İdare Mahkemeleri  50
2. Vergi Mahkemeleri  51
3. Bölge İdare Mahkemeleri (=İstinaf Mahkemeleri)  52
a. Genel Olarak  52
b. Bölge İdare Mahkemeleri Dairelerinin Görevleri  53
B. İdari Yargı Düzeninin Üst Derece Mahkemesi
(Yüksek Mahkemesi): Danıştay  54
1. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar  56
2. Danıştay’ın İç Yapılanması  57
3. Danıştay 1. Dairesi’nin Görevleri  59
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE DENETİM SINIRI  61
A. İdari Yargının Görev Alanı  61
B. İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler  62
1. Kamu Gücü Ölçütü  62
2. Kamu Hizmeti Ölçütü  62
3. Karma Ölçüt  63
C. İdari Yargının Denetiminin Sınırı  63
II. ADLİ VE İDARİ YARGI KOLLARI ARASINDAKİ GÖREV VE HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ: UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  75
A. Genel Olarak  75
B. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Yetkileri  77
1. Görev Uyuşmazlığı  77
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  77
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  78
2. Hüküm Uyuşmazlığı  79
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  80
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA TÜRLERİ
I. İPTAL DAVASI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  82
A. İptal Davası Tanımı ve Özellikleri  82
B. İptal Davasının Ön Koşulları  91
1. İptal Davasında Göreve İlişkin Koşullar  91
2. Bağlantılı Davalar  92
3. İptal Davasında Yetkiye İlişkin Koşullar  96
a. Genel Yetki Kuralı  96
b. Özel Yetki Kuralları  98
ba. Kamu Görevlilerine İlişkin Özel Yetki Kuralları  98
bb. Taşınmaz Mallara İlişkin Özel Yetki Kuralları  99
bc. Taşınmaz Mallara İlişkin Özel Yetki Kuralları  100
4. İptal Davasında Süreye İlişkin Koşullar  101
5. İptal Davasının Konusuna İlişkin Koşullar  107
6. İptal Davasının Davacıya İlişkin Koşulları  108
7. İptal Davasının Davalıya İlişkin Koşulları  114
8. İptal Davasının Biçimine (=Şekline) İlişkin Koşullar  115
9. İptal Davasının Esasına İlişkin Koşullar  116
C. İptal Davasının Sonuçları  116
1. İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları  116
2. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  117
D. Yürütmeyi Durdurma Kararı  118
1. Yürütmeyi Durdurma Kararının Verilmesinin Şekli Koşulları  121
2. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesinin Esasa İlişkin Koşulları  122
3. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  123
4. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Hukuki Niteliği  124
5. Yürütmeyi Durdurma İstemleri Hakkında Verilen Kararların Denetimi  126
II. TAM YARGI DAVASI  127
A. İptal Davalarının Tam Yargı Davaları ile Karşılaştırılması  128
B. Tam Yargı Davalarının Ön Koşulları  129
C. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yerleri  129
D. Tam Yargı Davalarının Konusuna İlişkin Koşulları  130
E. Tam Yargı Davalarının Davacıya İlişkin Koşulları  134
F. Tam Yargı Davalarının Davalıya İlişkin Koşulları  134
G. Tam Yargı Davalarının Biçime (=Şekle) İlişkin Koşulları  135
H. Tam Yargı Davalarının Süreye İlişkin Koşulları  135
İ. Tam Yargı Davalarının Sonuçları  139
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ YARGI DAVALARINDA UYUŞMAZLIĞIN
YARGILAMA SÜRECİ
I. İDARİ YARGI DAVALARININ İNCELENMESİ  141
II. DİLEKÇELERDE YER ALACAK HUSUSLAR, VERİLECEĞİ MERCİİLER VE DİLEKÇELERİN MAHKEME TARAFINDAN ALINMASI USULÜ (İYUK mad. 4, 5 ve 6)  142
III. DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME  144
A. Görev ve Yetki  145
B. İdari Merci Tecavüzü  146
C. Ehliyet  147
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  149
E. Süre Aşımı  149
F. Husumet  152
G. Dilekçede Eksiklik Olup Olmadığı  154
H. Tek Dilekçeyle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması ve Birden Fazla Kişinin Ortak Dilekçeyle Dava Açması  154
IV. DAVA SÜRECİ  157
V. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  161
VI. DAVA AÇMANIN HUKUKSAL SONUÇLARI  162
VII. İVEDİ YARGILAMA USULÜ  165
A. İvedi Yargılama Usulü Uygulaması  169
1. Dava Açma Süresi  169
2. Üst Makama Başvuru  169
3. İlk İnceleme ve Savunma  170
4. Yürütmeyi Durdurma Kararı  170
B. Karar Verme Aşaması  171
C. Temyiz Aşaması  171
BEŞİNCİ BÖLÜM:
KARARLARA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI (=KANUN YOLLARI)
I. OLAĞAN BAŞVURU YOLLARI (=OLAĞAN KANUN YOLLARI)  178
A. İstinaf  178
1. İstinafa Konu Edilemeyecek Kararlar  182
2. İstinaf Nedenleri  183
3. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  183
4. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mahkeme Kararlarının İcrasına Etkisi  184
5. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar  185
B. Temyiz  186
1. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  187
2. Temyiz Edilebilecek Davalar ve Başvuru Süreleri  188
3. Temyiz Başvurusunun Şekli (İYUK mad. 48)  190
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar  191
II. OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU YOLLARI (=OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI)  193
A. Kanun Yararına Temyiz  193
B. Yargılamanın Yenilenmesi  193
III. KARARLARIN UYGULANMASI  195
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Temel Kaynaklar  199
Kavram İndeksi  203
 


Halil Kalabalık
Ocak 2019
48.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Ağustos 2018
29.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan
Ağustos 2018
88.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Ağustos 2018
36.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ VE
TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI
I. GENEL OLARAK İDARİ YARGI VE TÜRK İDARİ YARGISI  17
A. Genel Olarak Yargı  17
B. İdari Yargıya İlişkin Genel Bilgiler  21
C. Türkiye’de İdari Yargı Teşkilatının Yapısı ve İşleyişinin Tarihsel Gelişimi  27
D. Türk İdari Yargısının Genel Esasları  30
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI  38
A. İdari Yargının Görev Alanına Giren Konular  38
B. İdari Yargının Görev Alanı Dışında Kalan Konular  39
III. İDARİ YARGI MERCİİLERİ  49
A. İlk Derece Mahkemeleri  49
1. İdare Mahkemeleri  50
2. Vergi Mahkemeleri  51
3. Bölge İdare Mahkemeleri (=İstinaf Mahkemeleri)  52
a. Genel Olarak  52
b. Bölge İdare Mahkemeleri Dairelerinin Görevleri  53
B. İdari Yargı Düzeninin Üst Derece Mahkemesi
(Yüksek Mahkemesi): Danıştay  54
1. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar  56
2. Danıştay’ın İç Yapılanması  57
3. Danıştay 1. Dairesi’nin Görevleri  59
İKİNCİ BÖLÜM:
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
I. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI VE DENETİM SINIRI  61
A. İdari Yargının Görev Alanı  61
B. İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler  62
1. Kamu Gücü Ölçütü  62
2. Kamu Hizmeti Ölçütü  62
3. Karma Ölçüt  63
C. İdari Yargının Denetiminin Sınırı  63
II. ADLİ VE İDARİ YARGI KOLLARI ARASINDAKİ GÖREV VE HÜKÜM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ: UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  75
A. Genel Olarak  75
B. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Yetkileri  77
1. Görev Uyuşmazlığı  77
a. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  77
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  78
2. Hüküm Uyuşmazlığı  79
C. Uyuşmazlık Çıkarılamayacak Durumlar ve Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları  80
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA TÜRLERİ
I. İPTAL DAVASI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI  82
A. İptal Davası Tanımı ve Özellikleri  82
B. İptal Davasının Ön Koşulları  91
1. İptal Davasında Göreve İlişkin Koşullar  91
2. Bağlantılı Davalar  92
3. İptal Davasında Yetkiye İlişkin Koşullar  96
a. Genel Yetki Kuralı  96
b. Özel Yetki Kuralları  98
ba. Kamu Görevlilerine İlişkin Özel Yetki Kuralları  98
bb. Taşınmaz Mallara İlişkin Özel Yetki Kuralları  99
bc. Taşınmaz Mallara İlişkin Özel Yetki Kuralları  100
4. İptal Davasında Süreye İlişkin Koşullar  101
5. İptal Davasının Konusuna İlişkin Koşullar  107
6. İptal Davasının Davacıya İlişkin Koşulları  108
7. İptal Davasının Davalıya İlişkin Koşulları  114
8. İptal Davasının Biçimine (=Şekline) İlişkin Koşullar  115
9. İptal Davasının Esasına İlişkin Koşullar  116
C. İptal Davasının Sonuçları  116
1. İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları  116
2. İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları  117
D. Yürütmeyi Durdurma Kararı  118
1. Yürütmeyi Durdurma Kararının Verilmesinin Şekli Koşulları  121
2. Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmesinin Esasa İlişkin Koşulları  122
3. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  123
4. Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Hukuki Niteliği  124
5. Yürütmeyi Durdurma İstemleri Hakkında Verilen Kararların Denetimi  126
II. TAM YARGI DAVASI  127
A. İptal Davalarının Tam Yargı Davaları ile Karşılaştırılması  128
B. Tam Yargı Davalarının Ön Koşulları  129
C. Tam Yargı Davalarında Yetkili Yargı Yerleri  129
D. Tam Yargı Davalarının Konusuna İlişkin Koşulları  130
E. Tam Yargı Davalarının Davacıya İlişkin Koşulları  134
F. Tam Yargı Davalarının Davalıya İlişkin Koşulları  134
G. Tam Yargı Davalarının Biçime (=Şekle) İlişkin Koşulları  135
H. Tam Yargı Davalarının Süreye İlişkin Koşulları  135
İ. Tam Yargı Davalarının Sonuçları  139
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
İDARİ YARGI DAVALARINDA UYUŞMAZLIĞIN
YARGILAMA SÜRECİ
I. İDARİ YARGI DAVALARININ İNCELENMESİ  141
II. DİLEKÇELERDE YER ALACAK HUSUSLAR, VERİLECEĞİ MERCİİLER VE DİLEKÇELERİN MAHKEME TARAFINDAN ALINMASI USULÜ (İYUK mad. 4, 5 ve 6)  142
III. DİLEKÇELER ÜZERİNDE İLK İNCELEME  144
A. Görev ve Yetki  145
B. İdari Merci Tecavüzü  146
C. Ehliyet  147
D. İdari Davaya Konu Olacak Kesin ve Yürütülmesi Gereken Bir İşlem Olup Olmadığı  149
E. Süre Aşımı  149
F. Husumet  152
G. Dilekçede Eksiklik Olup Olmadığı  154
H. Tek Dilekçeyle Birden Fazla İşleme Karşı Dava Açılması ve Birden Fazla Kişinin Ortak Dilekçeyle Dava Açması  154
IV. DAVA SÜRECİ  157
V. AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  161
VI. DAVA AÇMANIN HUKUKSAL SONUÇLARI  162
VII. İVEDİ YARGILAMA USULÜ  165
A. İvedi Yargılama Usulü Uygulaması  169
1. Dava Açma Süresi  169
2. Üst Makama Başvuru  169
3. İlk İnceleme ve Savunma  170
4. Yürütmeyi Durdurma Kararı  170
B. Karar Verme Aşaması  171
C. Temyiz Aşaması  171
BEŞİNCİ BÖLÜM:
KARARLARA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI (=KANUN YOLLARI)
I. OLAĞAN BAŞVURU YOLLARI (=OLAĞAN KANUN YOLLARI)  178
A. İstinaf  178
1. İstinafa Konu Edilemeyecek Kararlar  182
2. İstinaf Nedenleri  183
3. İstinaf Başvurusunun Süresi ve Şekli  183
4. İstinaf Yoluna Başvurulmasının Mahkeme Kararlarının İcrasına Etkisi  184
5. İstinaf İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar  185
B. Temyiz  186
1. Temyiz Edilemeyecek Kararlar  187
2. Temyiz Edilebilecek Davalar ve Başvuru Süreleri  188
3. Temyiz Başvurusunun Şekli (İYUK mad. 48)  190
4. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilebilecek Kararlar  191
II. OLAĞANÜSTÜ BAŞVURU YOLLARI (=OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI)  193
A. Kanun Yararına Temyiz  193
B. Yargılamanın Yenilenmesi  193
III. KARARLARIN UYGULANMASI  195
Yararlanılan ve Başvurulabilecek Temel Kaynaklar  199
Kavram İndeksi  203
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019