Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anayasa Mahkemesi Kararlarını İçeren, Gerekçeli ve Notlu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Ocak 2017 / 5. Baskı / 831 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%59)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ekim 2013 36.50 TL 19.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Bu kitap, ana metni olan 6100 Sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla beş yıllık süreyi geride bırakmış bulunmaktadır. Bu sürede yasanın iptal edilen hükümleri olduğu (m.3) gibi, yürürlükten kaldırılan (m.109/2) ve değiştirilen hükümleri de bulunmaktadır. Nitekim 2 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6763 sayılı Kanunla, 20 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete başlayan İstinaf kanun yolu sistemiyle ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır.

Kitabın bu baskısında tüm değişiklikler metne işlendiği gibi, önceki baskılardan farklı olarak Anayasa Mahkemesince HMK ilgili verilen -iptal ve ret- tüm kararların ilgili paragrafları metne işlenmiştir.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
HMK ile HUMK'un Karşılaştırma Tablosu
HMK Genel Gerekçesi
HMK Adalet Komisyonu Raporundaki Genel Gerekçe
HMK'nın Hükümet (Madde) Gerekçeleri
HMK'nın Adalet Komisyonu Değişiklik (Madde) Gerekçeleri
HMK'da TBMM Genel Kurulunda Yapılan Değişiklik Önergeleri Gerekçeleri
02.12.2016 Tarih ve 6763 Sayılı Kanun Dahil Tüm Değişik ve EkMaddeler İşlenmiş HMK Metni
6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu
Barkod: 9789750240997
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 831
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Madde 1 – Görevin Belirlenmesi ve Niteliği  27
Madde 2 – Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  28
Madde 3 – Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev  29
Madde 4 – Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi  30
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Madde 5 – Genel Kural  32
Madde 6 – Genel Yetkili Mahkeme  33
Madde 7 – Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki  33
Madde 8 – Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki  34
Madde 9 – Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  35
Madde 10 – Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  35
Madde 11 – Mirastan Doğan Davalarda Yetki  36
Madde 12 – Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki  37
Madde 13 – Karşı Davada Yetki  38
Madde 14 – Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki  39
Madde 15 – Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki  39
Madde 16 – Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  40
Madde 17 – Yetki Sözleşmesi  41
Madde 18 – Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları  43
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine
Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Madde 20 – Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  44
Madde 21 – Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler  47
Madde 22 – İnceleme Yeri  48
Madde 23 – İnceleme Usulü ve Sonucu  49
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Madde 24 – Tasarruf İlkesi  50
Madde 25 – Taraflarca Getirilme İlkesi  51
Madde 26 – Taleple Bağlılık İlkesi  51
Madde 27 – Hukuki Dinlenilme Hakkı  52
Madde 28 – Aleniyet İlkesi  53
Madde 29 – Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  55
Madde 30 – Usul Ekonomisi İlkesi  57
Madde 31 – Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  57
Madde 32 – Yargılamanın Sevk ve İdaresi  58
Madde 33 – Hukukun Uygulanması  59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Madde 34 – Yasaklılık Sebepleri  60
Madde 35 – Çekinme Kararının Sonuçları  61
Madde 36 – Ret Sebepleri  61
Madde 37 – Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  62
Madde 38 – Ret Usulü  62
Madde 39 – Çekilme Kararının İncelenmesi  64
Madde 40 – Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  64
Madde 41 – Ret Talebinin Geri Çevrilmesi  65
Madde 42 – Ret Talebinin İncelenmesi  66
Madde 43 – Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  67
Madde 44 – Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  68
Madde 45 – Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi  69
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
Madde 46 – Devletin Sorumluluğu ve Rücu  70
Madde 47 – Davaların Açılacağı Mahkeme  72
Madde 48 – Dava Dilekçesi ve Davanın İhbarı  74
Madde 49 – Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza  74
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Madde 50 – Taraf Ehliyeti  75
Madde 51 – Dava Ehliyeti  76
Madde 52 – Davada Kanuni Temsil  76
Madde 53 – Dava Takip Yetkisi  76
Madde 54 – Temsil Veya İzin Belgelerinin Verilmesi  77
Madde 55 – Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü  78
Madde 56 – Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi  79
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
Madde 57 – İhtiyari Dava Arkadaşlığı  79
Madde 58 – İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu  81
Madde 59 – Mecburi Dava Arkadaşlığı  81
Madde 60 – Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu  82
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
Madde 61 – İhbar ve Şartları  83
Madde 62 – İhbarın Şekli  83
Madde 63 – İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu  84
Madde 64 – İhbarın Etkisi  85
Madde 65 – Asli Müdahale  86
Madde 66 – Fer’î Müdahale  87
Madde 67 – Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi  87
Madde 68 – Fer’î Müdahilin Durumu  88
Madde 69 – Fer’î Müdahalenin Etkisi  89
Madde 70 – Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması  91
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Madde 71 – Genel Olarak  93
Madde 72 – Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler  94
Madde 73 – Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı  95
Madde 74 – Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller  95
Madde 75 – Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi  96
Madde 76 – Vekâletnamenin İbrazı  97
Madde 77 – Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  97
Madde 78 – Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı  99
Madde 79 – Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  99
Madde 80 – Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  100
Madde 81 – Vekilin Azli ve İstifasının Şekli  101
Madde 82 – Vekilin İstifası  101
Madde 83 – Vekilin Azli  102
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Madde 84 – Teminat Gösterilecek Hâller  102
Madde 85 – Teminat Gerektirmeyen Hâller  105
Madde 86 – Teminat Kararı  106
Madde 87 – Teminatın Tutarı ve Şekli  107
Madde 88 – Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları  108
Madde 89 – Teminatın İadesi  108
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Madde 90 – Sürelerin Belirlenmesi  109
Madde 91 – Sürelerin Başlaması  109
Madde 92 – Sürelerin Bitimi  110
Madde 93 – Tatil Günlerinin Etkisi  110
Madde 94 – Kesin Süre  111
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Madde 95 – Talep  111
Madde 96 – Süre  112
Madde 97 – Talebin Şekli ve Kapsamı  113
Madde 98 – Talep ve İnceleme Mercii  114
Madde 99 – Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi  114
Madde 100 – İnceleme ve Karar  115
Madde 101 – Giderler  116
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Madde 102 – Adli Tatil Süresi  116
Madde 103 – Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler  117
Madde 104 – Adli Tatilin Sürelere Etkisi  120
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Madde 105 – Eda Davası  120
Madde 106 – Tespit Davası  121
Madde 107 – Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  122
Madde 108 – İnşaî Dava  125
Madde 109 – Kısmi Dava  125
Madde 110 – Davaların Yığılması  126
Madde 111 – Terditli Dava  127
Madde 112 – Seçimlik Dava  129
Madde 113 – Topluluk Davası  130
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Madde 114 – Dava Şartları  131
Madde 115 – Dava Şartlarının İncelenmesi  134
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Madde 116 – Konusu  135
Madde 117 – İleri Sürülmesi ve İncelenmesi  136
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Madde 118 – Davanın Açılma Zamanı  137
Madde 119 – Dava Dilekçesinin İçeriği  137
Madde 120 – Harç ve Avans Ödenmesi  139
Madde 121 – Belgelerin Birlikte Verilmesi  140
Madde 122 – Dava Dilekçesinin Tebliği  140
Madde 123 – Davanın Geri Alınması  141
Madde 124 – Tarafta İradî Değişiklik  141
Madde 125 – Dava Konusunun Devri  143
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Madde 126 – Cevap Dilekçesinin Verilmesi  144
Madde 127 – Cevap Dilekçesini Verme Süresi  145
Madde 128 – Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu  146
Madde 129 – Cevap Dilekçesinin İçeriği  147
Madde 130 – Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması  148
Madde 131 – Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu  148
Madde 132 – Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları  148
Madde 133 – Karşı Davanın Açılması ve Süresi  150
Madde 134 – Asıl Davanın Sona Ermesi  150
Madde 135 – Uygulanacak Hükümler  151
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Madde 136 – Tarafların İkinci Dilekçeleri  151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Madde 137 – Ön İncelemenin Kapsamı  152
Madde 138 – Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar  153
Madde 139 – Ön İnceleme Duruşmasına Davet  153
Madde 140 – Ön İnceleme Duruşması  154
Madde 141 – İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi  157
Madde 142 – Süreler Hakkında Karar  159
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Madde 143 – Tahkikatın Konusu  160
Madde 144 – Tarafların Dinlenilmesi  160
Madde 145 – Sonradan Delil Gösterilmesi  161
Madde 146 – Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması  162
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Madde 147 – Tarafların Duruşmaya Daveti  162
Madde 148 – Mahkemenin Çalışma Zamanı  163
Madde 149 – Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası  163
Madde 150 – Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması  164
Madde 151 – Duruşma Düzeni  168
Madde 152 – Soru Yöneltme  170
Madde 153 – Kayıt ve Yayın Yasağı  171
Madde 154 – Tutanak  172
Madde 155 – Tutanağın İmzalanması ve İmza Atamayanların Durumu  174
Madde 156 – Tutanağın İspat Gücü  174
Madde 157 – Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu  175
Madde 158 – Tutanak Örneği Verilmesi  175
Madde 159 – Dosyaya Belge Konulması ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi  176
Madde 160 – Dizi Listesi  176
Madde 161 – Dosyanın Taraflar ve İlgililerce İncelenmesi  177
Madde 162 – Dosyanın Hâkimin İncelemesine hazır Tutulması  177
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Madde 163 – Ön Sorunun İleri Sürülmesi  178
Madde 164 – Ön Sorunun İncelenmesi  178
Madde 165 – Bekletici Sorun  178
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Madde 166 – Davaların Birleştirilmesi  180
Madde 167 – Davaların Ayrılması  182
Madde 168 – Kanun Yolları  183
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Madde 169 – Konusu  183
Madde 170 – İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi  184
Madde 171 – İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi  184
Madde 172 – Bizzat İsticvap Olunma  185
Madde 173 – İsticvabın Yapılması  186
Madde 174 – Tutanak Düzenlenmesi  187
Madde 175 – Kıyasen Uygulanacak Hükümler  187
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Madde 176 – Kapsamı ve Sayısı  188
Madde 177 – Islahın Zamanı ve Şekli  189
Madde 178 – Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi  189
Madde 179 – Islahın Etkisi  190
Madde 180 – Davanın Tamamen Islahı  191
Madde 181 – Kısmen Islah  192
Madde 182 – Kötüniyetli Islah  193
Madde 183 – Maddi Hataların Düzeltilmesi  194
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Madde 184 – Tahkikatın Sona Ermesi  194
Madde 185 – Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi  195
Madde 186 – Sözlü Yargılama  196
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 187 – İspatın Konusu  197
Madde 188 – İkrar  197
Madde 189 – İspat Hakkı  198
Madde 190 – İspat Yükü  199
Madde 191 – Karşı İspat  200
Madde 192 – Kanunda Düzenlenmemiş Deliller  200
Madde 193 – Delil Sözleşmesi  201
Madde 194 – Somutlaştırma Yükü ve Delillerin Gösterilmesi  202
Madde 195 – Başka Yerden Getirtilecek Deliller  203
Madde 196 – Delilden Vazgeçme  203
Madde 197 – Delillerin İncelenmesi ve İstinabe  203
Madde 198 – Delillerin Değerlendirilmesi  204
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Madde 199 – Belge  205
Madde 200 – Senetle İspat Zorunluluğu  206
Madde 201 – Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı  207
Madde 202 – Delil Başlangıcı  207
Madde 203 – Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları  208
Madde 204 – İlamların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü  209
Madde 205 – Adi Senetlerin İspat Gücü  210
Madde 206 – İmza Atamayanların Durumu  211
Madde 207 – Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti  213
Madde 208 – Yazı Veya İmza İnkârı  213
Madde 209 – Yazı Veya İmza İnkârının Sonucu  215
Madde 210 – Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı  216
Madde 211 – Sahtelik İncelemesi  217
Madde 212 – Sahte Senedin İptali  218
Madde 213 – Haksız Yere Sahtelik İddiası  219
Madde 214 – Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi  220
Madde 215 – Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması  221
Madde 216 – Mahkemece Belge Aslının İstenmesi ve Geri Verilmesi  221
Madde 217 – Belge Aslının İbrazı Usulü  222
Madde 218 – Belgenin Yerinde İncelenmesi  223
Madde 219 – Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu  224
Madde 220 – Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi  225
Madde 221 – Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi  226
Madde 222 – Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması  227
Madde 223 – Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler  229
Madde 224 – Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu  229
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Madde 225 – Yeminin Konusu  230
Madde 226 – Yemine Konu Olamayacak Vakıalar  230
Madde 227 – Yemin Teklifi  231
Madde 228 – Yemine Davet  231
Madde 229 – Yemin Etmemenin Sonuçları  232
Madde 230 – Yeminin İade Olunamayacağı Hâller  232
Madde 231 – Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı  233
Madde 232 – Yemini Yerine Getirecek Kimseler  233
Madde 233 – Yeminin Şekli  234
Madde 234 – Sağır ve Dilsizlerin Yemini  236
Madde 235 – Hasta Veya Özürlülerin Mahkeme Dışında Yemini  236
Madde 236 – Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması  237
Madde 237 – Yemin Konusunun Açıklattırılması  237
Madde 238 – Yemin Tutanağının Düzenlenmesi  238
Madde 239 – Yalan Yere Yemin İddiası  238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Madde 240 – Tanık Gösterme Şekli  239
Madde 241 – Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi  241
Madde 242 – Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller  241
Madde 243 – Tanığın Davet Edilmesi  242
Madde 244 – Davetiyenin İçeriği  243
Madde 245 – Çağrıya Uyma Zorunluluğu  243
Madde 246 – Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi  244
Madde 247 – Tanıklıktan Çekinme Hakkı  245
Madde 248 – Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme  245
Madde 249 – Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  246
Madde 250 – Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  247
Madde 251 – Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları  247
Madde 252 – Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi  248
Madde 253 – Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu  248
Madde 254 – Tanığın Kimliğinin Tespiti  249
Madde 255 – Tanıklara İtiraz  249
Madde 256 – Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  250
Madde 257 – Yeminsiz Dinlenecekler  250
Madde 258 – Yeminin Zamanı ve Şekli  251
Madde 259 – Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi  251
Madde 260 – Tanığın Bilgilendirilmesi  252
Madde 261 – Tanığın Dinlenilme Şekli  253
Madde 262 – Yasak Davranışlar  254
Madde 263 – Tercüman ve Bilirkişi Kullanılması  254
Madde 264 – Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve Sonuçları  255
Madde 265 – Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler  255
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Madde 266 – Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller  256
Madde 267 – Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi  257
Madde 268 – Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  258
Madde 269 – Bilirkişilik Görevinin Kapsamı  259
Madde 270 – Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  260
Madde 271 – Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  261
Madde 272 – Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve reddi  263
Madde 273 – Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi  265
Madde 274 – Bilirkişinin Görev Süresi  267
Madde 275 – Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  268
Madde 276 – Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  269
Madde 277 – Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü  271
Madde 278 – Bilirkişinin Yetkileri  271
Madde 279 – Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  273
Madde 280 – Bilirkişi Raporunun Verilmesi  275
Madde 281 – Bilirkişi Raporuna İtiraz  276
Madde 282 – Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  277
Madde 283 – Bilirkişi Gider ve Ücreti  278
Madde 284 – Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu  278
Madde 285 – Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  279
Madde 286 – Davaların Açılacağı Mahkeme  283
Madde 287 – Rücu Davasında Zamanaşımı  284
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Madde 288 – Keşif Kararı  285
Madde 289 – Keşfe Yetkili Mahkeme  286
Madde 290 – Keşfin Yapılması  286
Madde 291 – Keşfe Katlanma Zorunluluğu  287
Madde 292 – Soybağı Tespiti İçin İnceleme  288
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Madde 293 – Uzman Görüşü  289
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Madde 294 – Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi  290
Madde 295 – Hükmün Müzakeresi  291
Madde 296 – Hükmün Oylanması ve Yeter Sayı  292
Madde 297 – Hükmün Kapsamı  292
Madde 298 – Hükmün Yazılması  294
Madde 299 – Hükmün İmza Edilememesi  295
Madde 300 – Hükmün Korunması  295
Madde 301 – Hüküm Nüshası  296
Madde 302 – İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar  297
Madde 303 – Kesin Hüküm  298
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Madde 304 – Hükmün Tashihi  302
Madde 305 – Hükmün Tavzihi  302
Madde 306 – Tavzih Talebi ve Usulü  303
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Madde 307 – Davadan Feragat  303
Madde 308 – Davayı Kabul  304
Madde 309 – Feragat ve Kabulün Şekli  304
Madde 310 – Feragat ve Kabulün Zamanı  305
Madde 311 – Feragat ve Kabulün Sonuçları  305
Madde 312 – Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri  306
Madde 313 – Sulh  306
Madde 314 – Sulhun Zamanı  308
Madde 315 – Sulhun Etkisi  308
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Madde 316 – Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler  309
Madde 317 – Dilekçelerin Verilmesi  310
Madde 318 – Delillerin İkamesi  312
Madde 319 – İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  312
Madde 320 – Ön İnceleme ve Tahkikat  313
Madde 321 – Hüküm  315
Madde 322 – Uygulanacak Hükümler  316
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Madde 323 – Yargılama Giderlerinin Kapsamı  317
Madde 324 – Delil İkamesi İçin Avans  319
Madde 325 – Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler  320
Madde 326 – Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  321
Madde 327 – Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  322
Madde 328 – Fer’î Müdahale Gideri  323
Madde 329 – Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları  323
Madde 330 – Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi  324
Madde 331 – Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri  325
Madde 332 – Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  326
Madde 333 – Avansın İadesi  327
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Madde 334 – Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  327
Madde 335 – Adli Yardımın Kapsamı  329
Madde 336 – Adli Yardım Talebi  330
Madde 337 – Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  331
Madde 338 – Adli Yardım Kararının Kaldırılması  332
Madde 339 – Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  333
Madde 340 – Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  334
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
Madde 341 – İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar  335
Madde 342 – İstinaf Dilekçesi  337
Madde 343 – İstinaf Dilekçesinin Verilmesi  339
Madde 344 – Harç ve Giderlerin Yatırılması  340
Madde 345 – Başvuru Süresi  341
Madde 346 – İstinaf Dilekçesinin Reddi  341
Madde 347 – İstinaf Dilekçesine Cevap  342
Madde 348 – Katılma Yolu İle Başvurma  343
Madde 349 – Başvurma Hakkından Feragat  344
Madde 350 – Başvurunun İcraya Etkisi  344
Madde 351 – Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma  345
Madde 352 – Ön İnceleme  345
Madde 353 – Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar  346
Madde 354 – İnceleme  348
Madde 355 – İncelemenin Kapsamı  349
Madde 356 – Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi  349
Madde 357 – Yapılamayacak İşlemler  350
Madde 358 – Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi  351
Madde 359 – Karar  352
Madde 360 – Uygulanacak Diğer Hükümler  354
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Madde 361 – Temyiz Edilebilen Kararlar  354
Madde 362 – Temyiz Edilemeyen Kararlar  355
Madde 363 – Kanun Yararına Temyiz  357
Madde 364 – Temyiz Dilekçesi  358
Madde 365 – Temyiz Dilekçesinin Verilmesi  359
Madde 366 – Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler  360
Madde 367 – Temyizin İcraya Etkisi  360
Madde 368 – Kötüniyetle Temyiz  361
Madde 369 – Temyiz İncelemesi ve Duruşma  361
Madde 370 – Onama Kararları  363
Madde 371 – Bozma Sebepleri  367
Madde 372 – Yargıtay Kararlarının Tebliği  368
Madde 373 – Bozmaya Uyma Veya Direnme  368
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Madde 374 – Konu  370
Madde 375 – Yargılamanın İadesi Sebepleri  371
Madde 376 – Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi  373
Madde 377 – Süre  374
Madde 378 – İnceleyecek Mahkeme ve Teminat  375
Madde 379 – Talebin Ön İncelemesi  376
Madde 380 – Yeniden Yargılama Veya Hükmün İptali  376
Madde 381 – İcranın Durdurulması  377
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Madde 382 – Çekişmesiz Yargı İşleri  378
Madde 383 – Görevli Mahkeme  385
Madde 384 – Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki  385
Madde 385 – Yargılama Usulü  386
Madde 386 – Mühürleme, Deftere Geçirme ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü  386
Madde 387 – Kararlara Karşı Başvuru Yolları  387
Madde 388 – Kararların Niteliği  387
ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
Madde 389 – İhtiyati Tedbirin Şartları  388
Madde 390 – İhtiyati Tedbir Talebi  389
Madde 391 – İhtiyati Tedbir Kararı  391
Madde 392 – İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi  393
Madde 393 – İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  395
Madde 394 – İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz  398
Madde 395 – Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması  400
Madde 396 – Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması  401
Madde 397 – İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  402
Madde 398 – Tedbire Muhalefetin Cezası  404
Madde 399 – Tazminat  405
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Madde 400 – Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller  406
Madde 401 – Görev ve Yetki  406
Madde 402 – Delil Tespiti Talebi ve Karar  407
Madde 403 – Acele Hâllerde Tespit  408
Madde 404 – Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler  409
Madde 405 – Tutanak ve Diğer Belgeler  409
Madde 406 – Diğer Geçici Hukuki Korumalar  410
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Madde 407 – Uygulanma Alanı  411
Madde 408 – Tahkime Elverişlilik  411
Madde 409 – İtiraz Hakkından Feragat  411
Madde 410 – Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  412
Madde 411 – Mahkemenin Yardımı  413
Madde 412 – Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  413
Madde 413 – Tahkim İtirazı  414
Madde 414 – İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  415
Madde 415 – Hakem Sayısı  417
Madde 416 – Hakemlerin Seçimi  417
Madde 417 – Ret Sebepleri  419
Madde 418 – Hakemin Reddi Usulü  420
Madde 419 – Hakemlerin Sorumluluğu  422
Madde 420 – Görevin Yerine Getirilememesi  422
Madde 421 – Yeni Hakem Seçilmesi  423
Madde 422 – Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi  424
Madde 423 – Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı  425
Madde 424 – Yargılama Usulünün Belirlenmesi  425
Madde 425 – Tahkim Yeri  425
Madde 426 – Dava Tarihi  426
Madde 427 – Tahkim Süresi  427
Madde 428 – Dava ve Cevap Dilekçesi  427
Madde 429 – Duruşma Yapılması Veya Dosya Üzerinden İnceleme  429
Madde 430 – Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması  429
Madde 431 – Hakem Veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi  430
Madde 432 – Delillerin Toplanması  431
Madde 433 – Hakem Kurulunun Karar Vermesi  431
Madde 434 – Sulh  432
Madde 435 – Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  433
Madde 436 – Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması  433
Madde 437 – Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması  435
Madde 438 – Tebligat  437
Madde 439 – İptal Davası  437
Madde 440 – Hakem Ücreti  440
Madde 441 – Yargılama Giderleri  441
Madde 442 – Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi  441
Madde 443 – Yargılamanın İadesi  443
Madde 444 – Uygulanmayacak Hükümler  443
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Madde 445 – Elektronik İşlemler  444
Madde 446 – Disiplin Para Cezası  450
Madde 447 – Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü İle İlgili Hükümler  451
Madde 448 – Zaman Bakımından Uygulanma  451
Madde 449 – Yönetmelik  451
Madde 450 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  452
GEÇİCİ MADDE 1–  453
GEÇİCİ MADDE 2–  455
Madde 451 – Yürürlük  457
Madde 452 – Yürütme  458
HARÇ TARİFELERİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ  461
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ  463
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ  465
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ  469
Harçlar Kanunu  472
HARÇ TARİFELERİ  517
İLGİLİ MEVZUAT
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği  527
EK –1: ÖRNEK ÖN İNCELEME KONTROL FORMU  557
Bilirkişilik Kanunu  561
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  587
Tebligat Kanunu  595
Elektronik Tebligat Yönetmeliği  613
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  621
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  643
İş Mahkemeleri Kanunu  647
Ticari Davalar ve Usul Hükümleri İle İlgili Hükümler (Türk Ticaret Kanunu)  651
Fikri Mülkiyet Haklari İle İlgili Davalar ve Usul Hükümleri (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu)  653
Tüketici Davaları İle İlgili Usul Hükümleri (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)  661
Kadastro Davaları İle İlgili Usul Hükümleri (Kadastro Kanunu)  671
Milletlerarası Tahkim Kanunu  677
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  695
Yargıtay Kanunu  713
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  755
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği  771
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücret Tarifesi  801
Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu  805
Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu  811
HMK Kavram Dizini  819
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Yargı Yeri Belirlenmesi
BİRİNCİ AYIRIM
Görev
Madde 1 – Görevin Belirlenmesi ve Niteliği  27
Madde 2 – Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  28
Madde 3 – Ölüm Veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev  29
Madde 4 – Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi  30
İKİNCİ AYIRIM
Yetki
Madde 5 – Genel Kural  32
Madde 6 – Genel Yetkili Mahkeme  33
Madde 7 – Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki  33
Madde 8 – Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki  34
Madde 9 – Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  35
Madde 10 – Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  35
Madde 11 – Mirastan Doğan Davalarda Yetki  36
Madde 12 – Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki  37
Madde 13 – Karşı Davada Yetki  38
Madde 14 – Şubeler ve Tüzel Kişilerle İlgili Davalarda Yetki  39
Madde 15 – Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetki  39
Madde 16 – Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  40
Madde 17 – Yetki Sözleşmesi  41
Madde 18 – Yetki Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları  43
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine
Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi
Madde 20 – Görevsizlik Veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  44
Madde 21 – Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler  47
Madde 22 – İnceleme Yeri  48
Madde 23 – İnceleme Usulü ve Sonucu  49
İKİNCİ BÖLÜM
Yargılamaya Hâkim Olan İlkeler
Madde 24 – Tasarruf İlkesi  50
Madde 25 – Taraflarca Getirilme İlkesi  51
Madde 26 – Taleple Bağlılık İlkesi  51
Madde 27 – Hukuki Dinlenilme Hakkı  52
Madde 28 – Aleniyet İlkesi  53
Madde 29 – Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü  55
Madde 30 – Usul Ekonomisi İlkesi  57
Madde 31 – Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi  57
Madde 32 – Yargılamanın Sevk ve İdaresi  58
Madde 33 – Hukukun Uygulanması  59
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hâkimin Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu
BİRİNCİ AYIRIM
Hâkimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı ve Reddi
Madde 34 – Yasaklılık Sebepleri  60
Madde 35 – Çekinme Kararının Sonuçları  61
Madde 36 – Ret Sebepleri  61
Madde 37 – Hâkimin Bizzat Çekilmemesi Hâli  62
Madde 38 – Ret Usulü  62
Madde 39 – Çekilme Kararının İncelenmesi  64
Madde 40 – Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  64
Madde 41 – Ret Talebinin Geri Çevrilmesi  65
Madde 42 – Ret Talebinin İncelenmesi  66
Madde 43 – Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  67
Madde 44 – Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  68
Madde 45 – Zabıt Kâtibinin Yasaklılığı ve Reddi  69
İKİNCİ AYIRIM
Hâkimin Hukuki Sorumluluğu
Madde 46 – Devletin Sorumluluğu ve Rücu  70
Madde 47 – Davaların Açılacağı Mahkeme  72
Madde 48 – Dava Dilekçesi ve Davanın İhbarı  74
Madde 49 – Davanın Reddi Hâlinde Verilecek Ceza  74
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler
BİRİNCİ AYIRIM
Tarafların Ehliyetleri
Madde 50 – Taraf Ehliyeti  75
Madde 51 – Dava Ehliyeti  76
Madde 52 – Davada Kanuni Temsil  76
Madde 53 – Dava Takip Yetkisi  76
Madde 54 – Temsil Veya İzin Belgelerinin Verilmesi  77
Madde 55 – Dava Sırasında Taraflardan Birinin Ölümü  78
Madde 56 – Kanuni Temsilci Atanması Sebebiyle Yargılamanın Ertelenmesi  79
İKİNCİ AYIRIM
Dava Arkadaşlığı
Madde 57 – İhtiyari Dava Arkadaşlığı  79
Madde 58 – İhtiyari Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu  81
Madde 59 – Mecburi Dava Arkadaşlığı  81
Madde 60 – Mecburi Dava Arkadaşlarının Davadaki Durumu  82
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Davanın İhbarı ve Davaya Müdahale
Madde 61 – İhbar ve Şartları  83
Madde 62 – İhbarın Şekli  83
Madde 63 – İhbarda Bulunulan Kişinin Durumu  84
Madde 64 – İhbarın Etkisi  85
Madde 65 – Asli Müdahale  86
Madde 66 – Fer’î Müdahale  87
Madde 67 – Fer’î Müdahale Talebi ve İncelenmesi  87
Madde 68 – Fer’î Müdahilin Durumu  88
Madde 69 – Fer’î Müdahalenin Etkisi  89
Madde 70 – Cumhuriyet Savcısının Davada Yer Alması  91
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaya Vekâlet
Madde 71 – Genel Olarak  93
Madde 72 – Davaya Vekâlet Hakkında Uygulanacak Hükümler  94
Madde 73 – Davaya Vekâletin Kanuni Kapsamı  95
Madde 74 – Davaya Vekâlette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Hâller  95
Madde 75 – Birden Fazla Vekil Görevlendirilmesi  96
Madde 76 – Vekâletnamenin İbrazı  97
Madde 77 – Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  97
Madde 78 – Vekilin Vekâlet Veren Huzurundaki Beyanı  99
Madde 79 – Vekilin Veya Vekâlet Verenin Duruşmada Uygun Olmayan Tutum ve Davranışı  99
Madde 80 – Tarafın Davasını Takip Edebilecek Ehliyette Olmaması  100
Madde 81 – Vekilin Azli ve İstifasının Şekli  101
Madde 82 – Vekilin İstifası  101
Madde 83 – Vekilin Azli  102
BEŞİNCİ BÖLÜM
Teminat
Madde 84 – Teminat Gösterilecek Hâller  102
Madde 85 – Teminat Gerektirmeyen Hâller  105
Madde 86 – Teminat Kararı  106
Madde 87 – Teminatın Tutarı ve Şekli  107
Madde 88 – Teminat Gösterilmemesinin Sonuçları  108
Madde 89 – Teminatın İadesi  108
ALTINCI BÖLÜM
Süreler, Eski Hâle Getirme ve Adli Tatil
BİRİNCİ AYIRIM
Süreler
Madde 90 – Sürelerin Belirlenmesi  109
Madde 91 – Sürelerin Başlaması  109
Madde 92 – Sürelerin Bitimi  110
Madde 93 – Tatil Günlerinin Etkisi  110
Madde 94 – Kesin Süre  111
İKİNCİ AYIRIM
Eski Hâle Getirme
Madde 95 – Talep  111
Madde 96 – Süre  112
Madde 97 – Talebin Şekli ve Kapsamı  113
Madde 98 – Talep ve İnceleme Mercii  114
Madde 99 – Talebin Yargılamaya ve Hükmün İcrasına Etkisi  114
Madde 100 – İnceleme ve Karar  115
Madde 101 – Giderler  116
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Adli Tatil
Madde 102 – Adli Tatil Süresi  116
Madde 103 – Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler  117
Madde 104 – Adli Tatilin Sürelere Etkisi  120
İKİNCİ KISIM
Dava Çeşitleri, Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ BÖLÜM
Dava Çeşitleri
Madde 105 – Eda Davası  120
Madde 106 – Tespit Davası  121
Madde 107 – Belirsiz Alacak ve Tespit Davası  122
Madde 108 – İnşaî Dava  125
Madde 109 – Kısmi Dava  125
Madde 110 – Davaların Yığılması  126
Madde 111 – Terditli Dava  127
Madde 112 – Seçimlik Dava  129
Madde 113 – Topluluk Davası  130
İKİNCİ BÖLÜM
Dava Şartları ve İlk İtirazlar
BİRİNCİ AYIRIM
Dava Şartları
Madde 114 – Dava Şartları  131
Madde 115 – Dava Şartlarının İncelenmesi  134
İKİNCİ AYIRIM
İlk İtirazlar
Madde 116 – Konusu  135
Madde 117 – İleri Sürülmesi ve İncelenmesi  136
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yazılı Yargılama Usulü
BİRİNCİ BÖLÜM
Davanın Açılması
Madde 118 – Davanın Açılma Zamanı  137
Madde 119 – Dava Dilekçesinin İçeriği  137
Madde 120 – Harç ve Avans Ödenmesi  139
Madde 121 – Belgelerin Birlikte Verilmesi  140
Madde 122 – Dava Dilekçesinin Tebliği  140
Madde 123 – Davanın Geri Alınması  141
Madde 124 – Tarafta İradî Değişiklik  141
Madde 125 – Dava Konusunun Devri  143
İKİNCİ BÖLÜM
Cevap Dilekçesi
Madde 126 – Cevap Dilekçesinin Verilmesi  144
Madde 127 – Cevap Dilekçesini Verme Süresi  145
Madde 128 – Süresinde Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu  146
Madde 129 – Cevap Dilekçesinin İçeriği  147
Madde 130 – Cevap Dilekçesinde Eksiklik Bulunması  148
Madde 131 – Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu  148
Madde 132 – Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları  148
Madde 133 – Karşı Davanın Açılması ve Süresi  150
Madde 134 – Asıl Davanın Sona Ermesi  150
Madde 135 – Uygulanacak Hükümler  151
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cevaba Cevap ve İkinci Cevap Dilekçesi
Madde 136 – Tarafların İkinci Dilekçeleri  151
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
Madde 137 – Ön İncelemenin Kapsamı  152
Madde 138 – Dava Şartları ve İlk İtirazlar Hakkında Karar  153
Madde 139 – Ön İnceleme Duruşmasına Davet  153
Madde 140 – Ön İnceleme Duruşması  154
Madde 141 – İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi  157
Madde 142 – Süreler Hakkında Karar  159
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar
BİRİNCİ AYIRIM
Tahkikat
Madde 143 – Tahkikatın Konusu  160
Madde 144 – Tarafların Dinlenilmesi  160
Madde 145 – Sonradan Delil Gösterilmesi  161
Madde 146 – Mevcut Delillerle Davanın Aydınlanması  162
İKİNCİ AYIRIM
Duruşma
Madde 147 – Tarafların Duruşmaya Daveti  162
Madde 148 – Mahkemenin Çalışma Zamanı  163
Madde 149 – Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası  163
Madde 150 – Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması  164
Madde 151 – Duruşma Düzeni  168
Madde 152 – Soru Yöneltme  170
Madde 153 – Kayıt ve Yayın Yasağı  171
Madde 154 – Tutanak  172
Madde 155 – Tutanağın İmzalanması ve İmza Atamayanların Durumu  174
Madde 156 – Tutanağın İspat Gücü  174
Madde 157 – Zabıt Kâtibi Bulundurulması Zorunluluğu  175
Madde 158 – Tutanak Örneği Verilmesi  175
Madde 159 – Dosyaya Belge Konulması ve Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi  176
Madde 160 – Dizi Listesi  176
Madde 161 – Dosyanın Taraflar ve İlgililerce İncelenmesi  177
Madde 162 – Dosyanın Hâkimin İncelemesine hazır Tutulması  177
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Ön Sorun ve Bekletici Sorun
Madde 163 – Ön Sorunun İleri Sürülmesi  178
Madde 164 – Ön Sorunun İncelenmesi  178
Madde 165 – Bekletici Sorun  178
DÖRDÜNCÜ AYIRIM
Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Madde 166 – Davaların Birleştirilmesi  180
Madde 167 – Davaların Ayrılması  182
Madde 168 – Kanun Yolları  183
BEŞİNCİ AYIRIM
İsticvap
Madde 169 – Konusu  183
Madde 170 – İsticvap Olunacak Kişilerin Belirlenmesi  184
Madde 171 – İsticvap Olunacak Tarafın Davet Edilmesi  184
Madde 172 – Bizzat İsticvap Olunma  185
Madde 173 – İsticvabın Yapılması  186
Madde 174 – Tutanak Düzenlenmesi  187
Madde 175 – Kıyasen Uygulanacak Hükümler  187
ALTINCI AYIRIM
Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi
Madde 176 – Kapsamı ve Sayısı  188
Madde 177 – Islahın Zamanı ve Şekli  189
Madde 178 – Islah Sebebiyle Ortaya Çıkan Yargılama Giderleri ve Karşı Tarafın Zararının Ödenmesi  189
Madde 179 – Islahın Etkisi  190
Madde 180 – Davanın Tamamen Islahı  191
Madde 181 – Kısmen Islah  192
Madde 182 – Kötüniyetli Islah  193
Madde 183 – Maddi Hataların Düzeltilmesi  194
ALTINCI BÖLÜM
Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama
Madde 184 – Tahkikatın Sona Ermesi  194
Madde 185 – Toplu Mahkemelerde Tahkikatın Sona Ermesi  195
Madde 186 – Sözlü Yargılama  196
DÖRDÜNCÜ KISIM
İspat ve Deliller
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 187 – İspatın Konusu  197
Madde 188 – İkrar  197
Madde 189 – İspat Hakkı  198
Madde 190 – İspat Yükü  199
Madde 191 – Karşı İspat  200
Madde 192 – Kanunda Düzenlenmemiş Deliller  200
Madde 193 – Delil Sözleşmesi  201
Madde 194 – Somutlaştırma Yükü ve Delillerin Gösterilmesi  202
Madde 195 – Başka Yerden Getirtilecek Deliller  203
Madde 196 – Delilden Vazgeçme  203
Madde 197 – Delillerin İncelenmesi ve İstinabe  203
Madde 198 – Delillerin Değerlendirilmesi  204
İKİNCİ BÖLÜM
Belge ve Senet
Madde 199 – Belge  205
Madde 200 – Senetle İspat Zorunluluğu  206
Madde 201 – Senede Karşı Tanıkla İspat Yasağı  207
Madde 202 – Delil Başlangıcı  207
Madde 203 – Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları  208
Madde 204 – İlamların ve Resmî Senetlerin İspat Gücü  209
Madde 205 – Adi Senetlerin İspat Gücü  210
Madde 206 – İmza Atamayanların Durumu  211
Madde 207 – Senette Çıkıntı, Kazıntı ve Silinti  213
Madde 208 – Yazı Veya İmza İnkârı  213
Madde 209 – Yazı Veya İmza İnkârının Sonucu  215
Madde 210 – Güvenli Elektronik İmzalı Belgenin İnkârı  216
Madde 211 – Sahtelik İncelemesi  217
Madde 212 – Sahte Senedin İptali  218
Madde 213 – Haksız Yere Sahtelik İddiası  219
Madde 214 – Sahtelik Hakkında Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi  220
Madde 215 – Belgelerin Halefler Aleyhine Kullanılması  221
Madde 216 – Mahkemece Belge Aslının İstenmesi ve Geri Verilmesi  221
Madde 217 – Belge Aslının İbrazı Usulü  222
Madde 218 – Belgenin Yerinde İncelenmesi  223
Madde 219 – Tarafların Belgeleri İbrazı Zorunluluğu  224
Madde 220 – Tarafın Belgeyi İbraz Etmemesi  225
Madde 221 – Üçüncü Kişinin Belgeyi İbraz Etmemesi  226
Madde 222 – Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması  227
Madde 223 – Yabancı Dilde Yazılmış Belgeler  229
Madde 224 – Yabancı Resmî Belgelerin Yetkili Makamlar Tarafından Onaylanması Zorunluluğu  229
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yemin
Madde 225 – Yeminin Konusu  230
Madde 226 – Yemine Konu Olamayacak Vakıalar  230
Madde 227 – Yemin Teklifi  231
Madde 228 – Yemine Davet  231
Madde 229 – Yemin Etmemenin Sonuçları  232
Madde 230 – Yeminin İade Olunamayacağı Hâller  232
Madde 231 – Ölüm Veya Fiil Ehliyetinin Kaybı  233
Madde 232 – Yemini Yerine Getirecek Kimseler  233
Madde 233 – Yeminin Şekli  234
Madde 234 – Sağır ve Dilsizlerin Yemini  236
Madde 235 – Hasta Veya Özürlülerin Mahkeme Dışında Yemini  236
Madde 236 – Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması  237
Madde 237 – Yemin Konusunun Açıklattırılması  237
Madde 238 – Yemin Tutanağının Düzenlenmesi  238
Madde 239 – Yalan Yere Yemin İddiası  238
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tanık
Madde 240 – Tanık Gösterme Şekli  239
Madde 241 – Tanıklardan Bir Kısmının Dinlenilmesiyle Yetinilmesi  241
Madde 242 – Tanıklığın İzne Bağlı Olduğu Hâller  241
Madde 243 – Tanığın Davet Edilmesi  242
Madde 244 – Davetiyenin İçeriği  243
Madde 245 – Çağrıya Uyma Zorunluluğu  243
Madde 246 – Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilmesi  244
Madde 247 – Tanıklıktan Çekinme Hakkı  245
Madde 248 – Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme  245
Madde 249 – Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  246
Madde 250 – Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme  247
Madde 251 – Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları  247
Madde 252 – Çekinme Sebeplerinin Bildirilmesi ve İncelenmesi  248
Madde 253 – Çekinmenin Kabul Edilmemesinin Sonucu  248
Madde 254 – Tanığın Kimliğinin Tespiti  249
Madde 255 – Tanıklara İtiraz  249
Madde 256 – Tanığa Görevinin Önemini Anlatma  250
Madde 257 – Yeminsiz Dinlenecekler  250
Madde 258 – Yeminin Zamanı ve Şekli  251
Madde 259 – Tanıkların Mahkemede Dinlenilmesi  251
Madde 260 – Tanığın Bilgilendirilmesi  252
Madde 261 – Tanığın Dinlenilme Şekli  253
Madde 262 – Yasak Davranışlar  254
Madde 263 – Tercüman ve Bilirkişi Kullanılması  254
Madde 264 – Yalan Yere Veya Menfaat Temin Ederek Tanıklık Edilmesi ve Sonuçları  255
Madde 265 – Tanığa Ödenecek Ücret ve Giderler  255
BEŞİNCİ BÖLÜM
Bilirkişi İncelemesi
Madde 266 – Bilirkişiye Başvurulmasını Gerektiren Hâller  256
Madde 267 – Bilirkişi Sayısının Belirlenmesi  257
Madde 268 – Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  258
Madde 269 – Bilirkişilik Görevinin Kapsamı  259
Madde 270 – Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  260
Madde 271 – Bilirkişiye Yemin Verdirilmesi  261
Madde 272 – Bilirkişinin Görevini Yapmaktan Yasaklı Olması ve reddi  263
Madde 273 – Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi  265
Madde 274 – Bilirkişinin Görev Süresi  267
Madde 275 – Bilirkişinin Haber Verme Yükümlülüğü  268
Madde 276 – Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  269
Madde 277 – Bilirkişinin Sır Saklama Yükümlülüğü  271
Madde 278 – Bilirkişinin Yetkileri  271
Madde 279 – Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  273
Madde 280 – Bilirkişi Raporunun Verilmesi  275
Madde 281 – Bilirkişi Raporuna İtiraz  276
Madde 282 – Bilirkişinin Oy ve Görüşünün Değerlendirilmesi  277
Madde 283 – Bilirkişi Gider ve Ücreti  278
Madde 284 – Bilirkişinin Ceza Hukuku Bakımından Durumu  278
Madde 285 – Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  279
Madde 286 – Davaların Açılacağı Mahkeme  283
Madde 287 – Rücu Davasında Zamanaşımı  284
ALTINCI BÖLÜM
Keşif
Madde 288 – Keşif Kararı  285
Madde 289 – Keşfe Yetkili Mahkeme  286
Madde 290 – Keşfin Yapılması  286
Madde 291 – Keşfe Katlanma Zorunluluğu  287
Madde 292 – Soybağı Tespiti İçin İnceleme  288
YEDİNCİ BÖLÜM
Uzman Görüşü
Madde 293 – Uzman Görüşü  289
BEŞİNCİ KISIM
Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Hüküm
Madde 294 – Hüküm, Hükmün Verilmesi ve Tefhimi  290
Madde 295 – Hükmün Müzakeresi  291
Madde 296 – Hükmün Oylanması ve Yeter Sayı  292
Madde 297 – Hükmün Kapsamı  292
Madde 298 – Hükmün Yazılması  294
Madde 299 – Hükmün İmza Edilememesi  295
Madde 300 – Hükmün Korunması  295
Madde 301 – Hüküm Nüshası  296
Madde 302 – İlamın Alınması, Kesinleşme Kaydı ve Harçlar  297
Madde 303 – Kesin Hüküm  298
İKİNCİ BÖLÜM
Hükmün Tashihi ve Tavzihi
Madde 304 – Hükmün Tashihi  302
Madde 305 – Hükmün Tavzihi  302
Madde 306 – Tavzih Talebi ve Usulü  303
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Madde 307 – Davadan Feragat  303
Madde 308 – Davayı Kabul  304
Madde 309 – Feragat ve Kabulün Şekli  304
Madde 310 – Feragat ve Kabulün Zamanı  305
Madde 311 – Feragat ve Kabulün Sonuçları  305
Madde 312 – Feragat ve Kabul Hâlinde Yargılama Giderleri  306
Madde 313 – Sulh  306
Madde 314 – Sulhun Zamanı  308
Madde 315 – Sulhun Etkisi  308
ALTINCI KISIM
Basit Yargılama Usulü
Madde 316 – Basit Yargılama Usulüne Tabi Dava ve İşler  309
Madde 317 – Dilekçelerin Verilmesi  310
Madde 318 – Delillerin İkamesi  312
Madde 319 – İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı  312
Madde 320 – Ön İnceleme ve Tahkikat  313
Madde 321 – Hüküm  315
Madde 322 – Uygulanacak Hükümler  316
YEDİNCİ KISIM
Yargılama Giderleri ve Adli Yardım
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargılama Giderleri
Madde 323 – Yargılama Giderlerinin Kapsamı  317
Madde 324 – Delil İkamesi İçin Avans  319
Madde 325 – Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler  320
Madde 326 – Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  321
Madde 327 – Dürüstlük Kuralına Aykırılık Sebebiyle Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  322
Madde 328 – Fer’î Müdahale Gideri  323
Madde 329 – Kötüniyetle Veya Haksız Dava Açılmasının Sonuçları  323
Madde 330 – Vekâlet Ücretinin Taraf Lehine Hükmedilmesi  324
Madde 331 – Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri  325
Madde 332 – Yargılama Giderlerine Hükmedilmesi  326
Madde 333 – Avansın İadesi  327
İKİNCİ BÖLÜM
Adli Yardım
Madde 334 – Adli Yardımdan Yararlanacak Kişiler  327
Madde 335 – Adli Yardımın Kapsamı  329
Madde 336 – Adli Yardım Talebi  330
Madde 337 – Adli Yardım Talebinin İncelenmesi  331
Madde 338 – Adli Yardım Kararının Kaldırılması  332
Madde 339 – Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  333
Madde 340 – Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi  334
SEKİZİNCİ KISIM
Kanun Yolları
BİRİNCİ BÖLÜM
İstinaf
Madde 341 – İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar  335
Madde 342 – İstinaf Dilekçesi  337
Madde 343 – İstinaf Dilekçesinin Verilmesi  339
Madde 344 – Harç ve Giderlerin Yatırılması  340
Madde 345 – Başvuru Süresi  341
Madde 346 – İstinaf Dilekçesinin Reddi  341
Madde 347 – İstinaf Dilekçesine Cevap  342
Madde 348 – Katılma Yolu İle Başvurma  343
Madde 349 – Başvurma Hakkından Feragat  344
Madde 350 – Başvurunun İcraya Etkisi  344
Madde 351 – Kötüniyetle İstinaf Yoluna Başvurma  345
Madde 352 – Ön İnceleme  345
Madde 353 – Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar  346
Madde 354 – İnceleme  348
Madde 355 – İncelemenin Kapsamı  349
Madde 356 – Duruşma Yapılmasına Karar Verilmesi  349
Madde 357 – Yapılamayacak İşlemler  350
Madde 358 – Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi  351
Madde 359 – Karar  352
Madde 360 – Uygulanacak Diğer Hükümler  354
İKİNCİ BÖLÜM
Temyiz
Madde 361 – Temyiz Edilebilen Kararlar  354
Madde 362 – Temyiz Edilemeyen Kararlar  355
Madde 363 – Kanun Yararına Temyiz  357
Madde 364 – Temyiz Dilekçesi  358
Madde 365 – Temyiz Dilekçesinin Verilmesi  359
Madde 366 – Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler  360
Madde 367 – Temyizin İcraya Etkisi  360
Madde 368 – Kötüniyetle Temyiz  361
Madde 369 – Temyiz İncelemesi ve Duruşma  361
Madde 370 – Onama Kararları  363
Madde 371 – Bozma Sebepleri  367
Madde 372 – Yargıtay Kararlarının Tebliği  368
Madde 373 – Bozmaya Uyma Veya Direnme  368
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yargılamanın İadesi
Madde 374 – Konu  370
Madde 375 – Yargılamanın İadesi Sebepleri  371
Madde 376 – Üçüncü Kişilerin Hükmün İptalini Talep Etmesi  373
Madde 377 – Süre  374
Madde 378 – İnceleyecek Mahkeme ve Teminat  375
Madde 379 – Talebin Ön İncelemesi  376
Madde 380 – Yeniden Yargılama Veya Hükmün İptali  376
Madde 381 – İcranın Durdurulması  377
DOKUZUNCU KISIM
Çekişmesiz Yargı
Madde 382 – Çekişmesiz Yargı İşleri  378
Madde 383 – Görevli Mahkeme  385
Madde 384 – Çekişmesiz Yargı İşlerinde Yetki  385
Madde 385 – Yargılama Usulü  386
Madde 386 – Mühürleme, Deftere Geçirme ve Yemin Tutanağı Düzenlenmesi Usulü  386
Madde 387 – Kararlara Karşı Başvuru Yolları  387
Madde 388 – Kararların Niteliği  387
ONUNCU KISIM
Geçici Hukuki Korumalar
BİRİNCİ BÖLÜM
İhtiyati Tedbir
Madde 389 – İhtiyati Tedbirin Şartları  388
Madde 390 – İhtiyati Tedbir Talebi  389
Madde 391 – İhtiyati Tedbir Kararı  391
Madde 392 – İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi  393
Madde 393 – İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması  395
Madde 394 – İhtiyati Tedbir Kararına Karşı İtiraz  398
Madde 395 – Teminat Karşılığı Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması  400
Madde 396 – Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle Tedbirin Değiştirilmesi Veya Kaldırılması  401
Madde 397 – İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler  402
Madde 398 – Tedbire Muhalefetin Cezası  404
Madde 399 – Tazminat  405
İKİNCİ BÖLÜM
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
Madde 400 – Delil Tespitinin İstenebileceği Hâller  406
Madde 401 – Görev ve Yetki  406
Madde 402 – Delil Tespiti Talebi ve Karar  407
Madde 403 – Acele Hâllerde Tespit  408
Madde 404 – Delil Tespiti Kararında Uygulanacak Hükümler  409
Madde 405 – Tutanak ve Diğer Belgeler  409
Madde 406 – Diğer Geçici Hukuki Korumalar  410
ONBİRİNCİ KISIM
Tahkim
Madde 407 – Uygulanma Alanı  411
Madde 408 – Tahkime Elverişlilik  411
Madde 409 – İtiraz Hakkından Feragat  411
Madde 410 – Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  412
Madde 411 – Mahkemenin Yardımı  413
Madde 412 – Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  413
Madde 413 – Tahkim İtirazı  414
Madde 414 – İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  415
Madde 415 – Hakem Sayısı  417
Madde 416 – Hakemlerin Seçimi  417
Madde 417 – Ret Sebepleri  419
Madde 418 – Hakemin Reddi Usulü  420
Madde 419 – Hakemlerin Sorumluluğu  422
Madde 420 – Görevin Yerine Getirilememesi  422
Madde 421 – Yeni Hakem Seçilmesi  423
Madde 422 – Hakemin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Vermesi  424
Madde 423 – Tarafların Eşitliği ve Hukuki Dinlenilme Hakkı  425
Madde 424 – Yargılama Usulünün Belirlenmesi  425
Madde 425 – Tahkim Yeri  425
Madde 426 – Dava Tarihi  426
Madde 427 – Tahkim Süresi  427
Madde 428 – Dava ve Cevap Dilekçesi  427
Madde 429 – Duruşma Yapılması Veya Dosya Üzerinden İnceleme  429
Madde 430 – Taraflardan Birinin Yargılamaya Katılmaması  429
Madde 431 – Hakem Veya Hakem Kurulunca Bilirkişi Seçimi  430
Madde 432 – Delillerin Toplanması  431
Madde 433 – Hakem Kurulunun Karar Vermesi  431
Madde 434 – Sulh  432
Madde 435 – Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  433
Madde 436 – Hakem Kararının Şekli, İçeriği ve Saklanması  433
Madde 437 – Hakem Kararının Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması  435
Madde 438 – Tebligat  437
Madde 439 – İptal Davası  437
Madde 440 – Hakem Ücreti  440
Madde 441 – Yargılama Giderleri  441
Madde 442 – Avans Yatırılması ve Giderlerin Ödenmesi  441
Madde 443 – Yargılamanın İadesi  443
Madde 444 – Uygulanmayacak Hükümler  443
ONİKİNCİ KISIM
Son Hükümler
Madde 445 – Elektronik İşlemler  444
Madde 446 – Disiplin Para Cezası  450
Madde 447 – Diğer Kanunlardaki Yargılama Usulü İle İlgili Hükümler  451
Madde 448 – Zaman Bakımından Uygulanma  451
Madde 449 – Yönetmelik  451
Madde 450 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  452
GEÇİCİ MADDE 1–  453
GEÇİCİ MADDE 2–  455
Madde 451 – Yürürlük  457
Madde 452 – Yürütme  458
HARÇ TARİFELERİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ  461
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ  463
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ  465
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ  469
Harçlar Kanunu  472
HARÇ TARİFELERİ  517
İLGİLİ MEVZUAT
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği  527
EK –1: ÖRNEK ÖN İNCELEME KONTROL FORMU  557
Bilirkişilik Kanunu  561
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik  587
Tebligat Kanunu  595
Elektronik Tebligat Yönetmeliği  613
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun  621
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun  643
İş Mahkemeleri Kanunu  647
Ticari Davalar ve Usul Hükümleri İle İlgili Hükümler (Türk Ticaret Kanunu)  651
Fikri Mülkiyet Haklari İle İlgili Davalar ve Usul Hükümleri (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu)  653
Tüketici Davaları İle İlgili Usul Hükümleri (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun)  661
Kadastro Davaları İle İlgili Usul Hükümleri (Kadastro Kanunu)  671
Milletlerarası Tahkim Kanunu  677
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun  695
Yargıtay Kanunu  713
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  755
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği  771
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücret Tarifesi  801
Yeni Eski Karşılaştırma Tablosu  805
Eski Yeni Karşılaştırma Tablosu  811
HMK Kavram Dizini  819
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020